Kursuskalenderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskalenderen 2007-2008"

Transkript

1 KURSUSPLAN

2 Kursuskalenderen Emne Nr. Tid Sted Side VEJE Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads september Roskilde 5 Vejen som arbejdsplads september Skanderborg 5 Vejen som arbejdsplads - repetition september Ringsted 4 Vejen som arbejdsplads - repetition september Skanderborg 4 VEJE Stilladssvigt Forebyggelse af Stilladssvigt kursus B oktober Middelfart 6 Forebyggelse af Stilladssvigt kursus C september Middelfart 7 VEJE- Vintertjeneste Glatførevarsling oktober Middelfart 8 Glatførevarsling - videregående oktober Nyborg 9 Vinterman august Nyborg 10 Vinterman oktober Middelfart 10 Vinterman - videregående september Nyborg 11 Vintertjeneste september Nyborg 12 VEJE Projektering Detailprojektering af kryds i landområder november Vejle 13 Tilgængelighedsrevision oktober Odense 16 Udformning af gader og pladser i byer oktober Odense 14 Vejafmærkning november Vejle 17 Vejvisning for cyklister m.fl oktober Middelfart 15 Tilgængelighedsrevision oktober Odense 16 VEJE Anlæg Jord-, bundsikrings- og stabilgrusarbejder november Nyborg 18 Udførelse af ledningsanlæg i veje november Middelfart 19 VEJE Vedligehold Vejbelægningers eftersyn og reparation september Middelfart 20 TRAFIK Miljø og sikkerhed Systematisk ulykkesbekæmpelse november Odense 23 Trafiksikkerhed, grundkursus november Middelfart 22 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) oktober Vejle 21 TRAFIK Planlægning Anvendelse af trafik- og effektberegn november Nyborg 25 Planlægning af veje og stier i åbent land november Vejle 24 Trafiktællinger og efterbehandling af data november Middelfart 26 TRAFIK Styring Gadesignaler, grundkursus oktober Nyborg 27 FORVALTNING - lovgivning Vejloven oktober Skanderborg 28 Privatvejsloven oktober Skanderborg 29 Tilbudsloven oktober Nyborg 30 Vejforvaltningsret november Skanderborg 31 FORVALTNING Styring Økonomistyring på projekter november Nyborg 32 Kurser i foråret 2008 VEJE Projektering Grundlæggende vej- og trafikbegreber marts Roskilde 34 Planlægning og skitseprojektering af veje maj Vejle 35 i landområder Vejafvanding april Vejle 36 TRAFIK Trafikledelse og styring Gadesignaler videregående maj Nyborg 37 FORVALTNING Lovgivning Entrepriseret AB marts Vejle 38 EU-udbud april Nyborg 39 FORVALTNING Styring Intern styring af vejdrifts- og vejved marts Middelfart 40 ligeholdelsesopgaver Kan du sælge dit budskab, vejmand? januar Nyborg 41 SEMINAR Reduktion af vejtrafikstøj april Nyborg 42 praktiske nyheder

3 KURSUSPLAN KURSUSPLAN Nyheder Efterårets store undersøgelse gav os mange input i forhold til de efteruddannelsesmuligheder, som sektorens medarbejdere behøver. Det har resulteret i, at vi har udviklet flere nye kurser. Vi har tilføjet yderligere et obligatorisk kursus, ud over Vejen som arbejdsplads, som medarbejdere, der beskæftiger sig med broarbejder skal gennemgå. Det drejer sig om kurserne Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder. Du kan læse mere om dem på siderne 6-7. Et udfordrende kursustilbud er vores nye teambuildingskurser, der i princippet kan kombineres med alle vores øvrige kurser eller også stå alene uden et fagligt indhold. Du finder de forskellige tilbud på siderne Organisationsformen networking er endnu et nyt tiltag, der fusionerer og strukturerer den viden som vejsektorens medarbejdere har, på en mere målrettet måde. VEJ-EU stiller sig til rådighed som facilitator og administrator på netop dit faglige netværk. Endelig erindrer vi om, at certifikatet for Vejen som arbejdsplads skal fornyes hvert 5. år. På Vejen som arbejdsplads repetition, der er et 1-dags kursus, får du opdateret din viden. Den letteste måde at tilmelde sig vores kurser er via vores hjemmeside Du vil straks efter tilmeldingen modtage en elektronisk kursusbekræftelse. Vi glæder os til at se dig på vores kurser. Venlig hilsen VEJ-EU s sekretariat KURSUSPLAN 1

4 Bestyrelsen Sekretariatet KURSUSPLAN Personalechef Jette Kastoft, Vejdirektoratet (formand) Projektchef Jens J. Holmboe, Vejdirektoratet Vejchef Johan S. Poulsen, Vejdirektoratet Stadsingeniør Kurt Markworth, Aalborg Kommune Teknisk direktør Jakob Madsen Egedal Kommune Ingeniør Dorit Bjørn-Larsen Odense Kommune Kontorchef Niels Nielsen, Dansk Byggeri Chefrådgiver Otto Schiøtz, Grontmij Carl Bro as Lektor, civilingeniør Niels Brock, Danmarks Tekniske Universitet Per H. Rindom Kursuskoordinator Dorte Meulengracht Kursuskoordinator Jeanette Zeuthen Økonomisk medarbejder Jens E. Pedersen Udviklingskonsulent Civilingeniør Flemming Berg Faglig konsulent Civilingeniør Ole Kirk Faglig konsulent 2 KURSUSPLAN

5 Indholdsfortegnelse KURSUSPLAN Nyheder...s. 1 Bestyrelse og sekretariat...s. 2 Indholdsfortegnelse...s. 3 Til- og afmelding...s. 3 Vejen som arbejdsplads...s. 4 Stilladssvigt ved broarbejder...s. 6 Vintertjeneste...s. 8 Projektering... s. 13 Anlæg... s. 18 Vedligehold... s. 21 Miljø og sikkerhed... s. 22 Planlægning... s. 25 Trafikstyring... s. 28 Lovgivning... s. 29 Styring... s. 32 Kurser s. 34 Projektering... s. 35 Trafikledelse og styring... s. 38 Lovgivning... s. 39 Styring... s. 41 Seminar - vejtrafikstøj... s. 43 Virksomhedskurser... s. 44 Faglige netværk... s. 48 Sekretariatshjælp... s. 48 KURSUSPLAN 3

6 Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads - repetitionskursus - korrekt afmærkning sparer menneskeliv VEJE Du bliver informeret om, hvad der er sket af ændringer siden dit sidste kursus Vejen som arbejdsplads. Tidligere erhvervet kendskab til vejreglerne vil blive repeteret og ajourført, og du bibringes hermed mere sikre færdigheder i afmærkning af vejarbejder og sikkerhed på arbejdspladsen. Repetition og ajourføring af de vigtigste forhold omkring vejarbejde og sikkerhed Relevant lovgivning gennemgås De nyeste produkter og metoder, herunder branchevejledningen, beskrives Ændret praksis i brugen af energiabsorberende afspærring, TMA m.v Eksempler fra hverdagen På kurset relateres begreberne til vejreglernes vej- og trafiktekniske ordbog. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussion og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en test, og der udstedes et nyt kursusbevis ved bestået test. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenører, vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vore veje. Og som har bestået kurset Vejen som arbejdsplads for 5 år siden eller har gennemgået kurset Afmærkning af vejarbejder i 2000 eller Kurset har to undervisere: en politiassistent og en ingeniør. Disse to dækker kursets emner bredt og supplerer hinanden i hele kursusforløbet. Kursus Periode: 5. september Eksternat Sted: Scandic Ringsted, Ringsted Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 2. juli 2007 Kursus Periode: 11. september Eksternat Sted: Skanderborghus, Skanderborg Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 9. juli KURSUSPLAN

7 Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads - korrekt afmærkning sparer menneskeliv VEJE Kurset sætter fokus på de sikkerhedsmæssige problemer, der er ved at arbejde på veje med trafik. Du bliver i stand til at anvende vejreglerne for afmærkning af vejarbejder korrekt. Du vil få et indblik i, hvad trafiksikkerhed betyder, og hvilke ulykkesfaktorer som indgår ved trafikulykker. Med denne viden kan du medvirke til at øge sikkerheden for såvel trafikanterne som for de medarbejdere, der arbejder på vejene. Afmærkningsplaner, ansvar, tilsyn og samspil med politi Relevant lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må/skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for markpersonalet Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og gruppeopgaver. Kurset afsluttes med en test, og der udstedes et kursusbevis ved bestået test. Henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vore veje. Kurset har to undervisere: en politiassistent og en ingeniør. Disse to dækker kursets emner bredt, og supplerer hinanden i hele kursusforløbet. Specielle forhold Vejdirektoratet har besluttet, at alle der beskæftiger sig med arbejde på statsvejene skal være i besiddelse af et gyldigt kursusbevis. Kursusbeviset er gyldigt i 5 år. Kursus Periode: september 2007, eksternat Sted: Scandic Hotel, Roskilde Pris: kr inkl. kursusmateriale og forplejning, ekskl. overnatning Tilmeldingsfrist: 11. juli 2007 Kursus Periode: september 2007, eksternat Sted: Skanderborghus, Skanderborg Pris: kr inkl. kursusmateriale og forplejning, ekskl. overnatning Tilmeldingsfrist: 18. juli 2007 KURSUSPLAN 5

8 Broer VEJE Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder - kursus B - dette kursus giver arbejdsledere (formænd og sjakbajser) tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter Du bliver kvalificeret til at være arbejdsleder for timelønnede, der skal udføre et stillads. Introduktion baggrund for et kompetenceløft Baggrundsmateriale - tilsynshåndbog og typiske stilladser Ansvarsfordeling hvad er dit ansvar! Planlægning og projektering af stilladser Planlægning af kontrolindsatsen Udførelse herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn Funderingskonstruktioner funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse Stålkonstruktioner projektering og udførelse Typestilladser projektering og udførelse Trækonstruktioner - projektering og udførelse Hensyn til vej- og banetrafik Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Der udstedes kursusbevis til deltagere, der har deltaget i kurset. Kurset henvender sig primært til arbejdsledere (formænd og sjakbejdser), der ønsker at beskæftige med at lede arbejdet med udførelse af brostilladser. Kurset har to undervisere, der normalt vil være til stede samtidigt. Kursus Periode: 11. oktober Eksternat Sted: Severin Kursuscentret, 5500 Middelfart Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 7. august KURSUSPLAN

9 Broer Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder kursus C - få tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter VEJE Du bliver i stand til at designe, lede udførelsen af og føre tilsyn med brostilladser. Dette kursus giver tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter Introduktion baggrund for et kompetenceløft Baggrundsmateriale - tilsynshåndbog og typiske stilladser Planlægning af stilladsarbejder organisation og forundersøgelser Planlægning udførelse, entreprenørkontrol og tilsynskontrol Projektering grundlag, modellering, færdig konstruktion, særlige konstruktioner, projektdokumentation og kvalitetssikring Udførelse herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn Funderingskonstruktioner funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse Stålkonstruktioner projektering og udførelse Typestilladser projektering og udførelse Trækonstruktioner - projektering og udførelse Hensyn til vej- og banetrafik Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en eksamen, og der udstedes et kursusbevis ved bestået eksamen Kurset henvender sig primært til teknikere, ingeniører og bygningskonstruktører, der ønsker at beskæftige sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation, dvs. designere, stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer. Kurset har flere undervisere. Normalt vil to undervisere være til stede samtidigt. Kursus Periode: september Internat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 23. juli 2007 KURSUSPLAN 7

10 Vintertjeneste Glatførevarsling - udkald på det rette tidspunkt VEJE Du får et overblik over udstyr og metoder til glatførevarsling samt forståelse for de vejmeteorologiske parametre. Du bliver fortrolig med glatførevarslingssystemet som beslutningsværktøj til sikring af udkald i tide. Glatførevarslingssystemet Vejmeteorologi Kurset er tilrettelagt således, at der sker en vekselvirkning mellem teori og eksempler fra typiske glatføresituationer. Du får ved øvelser på pc mulighed for at tage stilling til, hvornår der bør saltes i givne vejrsituationer. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængigt af kursusdeltagernes erfaring. Personer, som er ansvarlige for udkald, med kun lidt eller ingen erfaringer med glatførevarslingssystemet. Kurset har to undervisere: kursusleder, civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og meteorolog Søren Brodersen, Danmarks Meteorologiske Institut. Disse to dækker kursets emner bredt og supplerer hinanden under hele kursusforløbet. Kursus Periode: 9. oktober Eksternat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 7. august KURSUSPLAN

11 Vintertjeneste Glatførevarsling - videregående - udkald på det rette tidspunkt VEJE Du får et uddybende kendskab til, hvorledes data i glatførevarslingssystemet skal tolkes, detaljeret viden om forskellige vejrsituationer samt indblik i, hvor meget rim der kan forventes dannet. Sensorer Tolkning af parametre Vejrsituationer Glatføremodellen Rimudfældning og saltdosering Kurset veksler mellem teori, demonstrationer og opgaver. Via case vil der blive gennemgået typiske rim- og snesituationer. Kurset henvender sig til vagtpersonalet, som har deltaget på glatførevarslingskurset og opnået erfaringer med brug af vintervarslingsystemet. : Kurset har to undervisere: kursusleder, civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og meteorolog Søren Brodersen, Danmarks Meteorologiske Institut. Disse to dækker kursets emner bredt og supplerer hinanden under hele kursusforløbet. Kursus Periode: 30. oktober Eksternat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr , - inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 27. august 2007 KURSUSPLAN 9

12 VIntertjeneste Vinterman - igangsætning, styring og overvågning VEJE Du får et overblik over Vinterman, og specielt hvorledes Vinterman anvendes. Du bliver fortrolig med Vinterman som værktøj til igangsætning, styring og overvågning af vintertjenesten. Strukturen af Vinterman Indlæggelse af stamdata Anvendelse, herunder sammenhæng med andre systemer Kurset er tilrettelagt således, at der sker en vekselvirkning mellem gennemgang af systemet og brug af systemet i praksis. Du får ved øvelser på pc mulighed for at indlægge data, kalde ud til saltning, styre udkald, overvåge situationen, give nødvendige meldinger og efterfølgende udarbejde faktura og diverse statistikker. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængig af kursusdeltagernes erfaring og hvorledes Vinterman skal anvendes i det daglige arbejde. Personer, som er ansvarlige for udkald til glatførebekæmpelse og snerydning. Kursusleder er civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er ingeniør Josef Josefsen, Vejdirektoratet og Bo Sommer, Bocons. Kursus Periode: 30. august Eksternat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr. 3895,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 28. juni 2007 Kursus Periode: 10. oktober Eksternat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr. 3895,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 7. august KURSUSPLAN

13 Vintertjeneste Vinterman - videregående - implementering af Vinterman VEJE Du får et detaljeret kendskab til opbygningen af Vinterman, der skærper din fortrolighed med systemet. Du bliver fortrolig med Vinterman, der skærper din fortrolighed med systemet. Reference- og handlingsplaner Vagtplanlægning Indlæggelse af kontrakter Opsætning af kort Brug af systemparametre Opsætning af Vintercom Kurset er tilrettelagt således, at der sker en vekselvirkning mellem gennemgang af systemet og øvelser i opsætning. Øvelserne og indholdet på kurset tilrettelægges individuelt efter deltagernes ønsker og behov. Personer som er ansvarlig for Vinterman. Kursusleder er civilingeniør Bo Sommer, Bocons. Desuden underviser ingeniør Dennis Vilster, Odense Kommune. Specielle Forhold Kendskab til Vinterman på brugerniveau er en forudsætning. Kursus Periode: 27. september Eksternat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 17. juli 2007 KURSUSPLAN 11

14 Vintertjeneste Vintertjeneste - tilrettelæggelse og udførelse - sikring af en optimal vintertjeneste VEJE Du bliver i stand til at tilrettelægge vintertjenesten, så den gennemføres på en teknisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde. Du kan efter kurset forestå tilrettelæggelse og udførelse af vintertjeneste. Følgende emner bliver behandlet: Lovgrundlag, forpligtigelser og ansvarsforhold Prioritering af opgaverne Organisation Tilrettelæggelse Udbud Vintermateriel Materialer Arbejdets udførelse Vintersystemer Information De enkelte emner gennemgås og suppleres i høj grad med øvelser og diskussioner. Ledere af vintertjenesten (formænd, tekniske assistenter, ingeniører mm.), som skal forestå planlægning og udførelse af vintertjenesten samt øvrigt vintertjenestepersonale, der ønsker et bredt kendskab til vintertjenestens forskellige aspekter. Kursusleder er civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Desuden underviser ingeniør Josef Josefsen, Vejdirektoratet. Kursus Periode: september Internat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 2. juli KURSUSPLAN

15 Projektering Detailprojektering af kryds i landområder - lær at detailprojektere kryds efter de nye vejregler for åbent land VEJE Kurset sætter dig i stand til at gennemføre detailprojektering af almindelige, prioriterede et-plans kryds (ekskl. rundkørsler). Endvidere får du kendskab til den vejgeometriske detailprojektering i forbindelse med projektering af signalregulerede kryds (men ikke den signaltekniske del af projekteringen), samt kendskab til detailprojektering af to-plans kryds. Det mest hensigtsmæssige projekteringsforløb, skridt for skridt Grundlag og indledende projektering (dimensionsgivende køretøjer, ønsket hastighed, oversigt) Primær- og sekundærvejens geometri Sikkerhed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere Fartdæmpende foranstaltninger Afmærkning (hensyn til tavleplacering og sikkerhed) Visuelt miljø og materialevalg Kursusindholdet formidles gennem forelæsninger. Der indlægges en ekskursion for besigtigelse af enkelte udvalgte kryds. Kurset henvender sig først og fremmest til ingeniører i de offentlige vejvæsener og i rådgiverbranchen med grundlæggende viden om vejprojektering. Også mellemteknikere, der arbejder med projektering af vejkryds, vil have udbytte af kurset. Kursusleder er civilingeniør Jochim Kempe, Vejdirektoratet. Desuden underviser civilingeniør Morten Bendsen, Vejdirektoratet. Kursus Periode: november Internat Sted: Park Inn, Vejle Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 26. september 2007 KURSUSPLAN 13

16 VEJE Projektering Udformning af gader og pladser i byer - lær hvordan ingeniør og arkitekt, i tæt dialog og samarbejde, kan frembringe harmoniske gader og pladser i byområder Du vil få viden om planlægning og projektering af gader og pladser, herunder belysning og vejæstetik. Du vil også lære om de særlige indsatsområder for fremkommeligheden for de gangbesværede, svagtseende m.fl. De enkelte trafikantgruppers særlige behov Tværprofilelementer samt valg af tværprofiler Fremkommelighed for de svage trafikanter Fartdæmpende foranstaltninger Belysning og vejinventar Arkitektoniske og vejæstetiske forhold Kursusindholdet formidles gennem forelæsninger og i tæt dialog mellem undervisere og kursusdeltagerne. Der indlægges en ekskursion for besigtigelse af udvalgte gader og pladser, hvor der bliver lejlighed til at gennemgå gode og dårlige eksempler på valg af løsninger. Kurset henvender sig først og fremmest til ingeniører og arkitekter i de offentlige forvaltninger og i rådgiverbranchen med grundlæggende viden om vejprojektering. Også mellemteknikere, der jævnligt arbejder med projektering af gader og pladser, kan have udbytte af kurset. Kursusleder er civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune. Desuden underviser ingeniør Michael Aakjer Nielsen, Grontmij Carl Bro as m.fl. Kursus Periode: oktober Internat Sted: Hotel H. C. Andersen, Odense Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 28. august KURSUSPLAN

17 Projektering Vejvisning for cyklister, ridende og vandrere samt for handicappede - lær at bruge 3 nyere eller nyreviderede vejregler: VEJE NYT Den nye udgave af vejreglen om vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter har fået indarbejdet, at der generelt er sket meget i praksis siden sidste udgave. Desuden betyder amternes nedlæggelse både en ændring omkring administration af de forskellige typer ruter, og at nye medarbejdere i kommunerne skal læres op til at kunne afmærke cykel-, ride- og vandreruter. Endelig er vejreglen i højere grad end tidligere blevet en manual, der bl.a. beskriver, hvordan nye ruter bliver godkendt, og der vises flere eksempler på praktiske måder at afmærke på - herunder også for ridende og vandrere. Den nye vejregel om vejvisning for handicappede har som hovedformål at give de færdselshandicappede den bedst mulige vejvisning. Vejreglen indeholder normer, som skal sikre, at der kun vejvises til mål, hvor adgangsforholdene er i orden for handicappede. Endvidere er der indført rutevejvisningstavler svarende til cykelruter m.v. og ny vejvisning for synshandicappede. Endelig bliver der en kort gennemgang af vejreglen om parkeringsvejvisning, som har til formål at give vejbestyrelserne et godt grundlag for planlægning og udførelse af vejvisning til parkeringspladser m.v. Baggrund for de nævnte vejregler incl. rutenet for cyklister, ridende og vandrere og handicappede Vejreglernes opbygning og indhold Praktisk brug af vejreglerne Løsning af særligt vanskelige afmærkningsproblemer bl.a. på baggrund af deltagernes medbragte eksempler Kurset foregår i vekselvirkning mellem forelæsninger og gruppearbejde med eksempler og evt. en ekskursion. Medarbejdere i Vejdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen og kommuner samt i de regionale turistgrupper samt konsulenter og skiltefabrikanter. Kursusleder er civilingeniør Jens Erik Larsen, Idèværkstedet De Frie Fugle. Øvrige undervisere er ingeniør Anders Gjedde Petersen, Næstved Kommune og civilingeniør Erik Randrup, Vejdirektoratet. Kursus Periode: oktober Internat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal Max. 20 kursister Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 20. august 2007 KURSUSPLAN 15

18 Projektering Tilgængelighedsrevision - kompetencegivende kursus VEJE Kurset er kompetencegivende og sætter dig i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere en systematisk granskning af tilgængelighed for alle i projekter indenfor vejsektoren. Du lærer at benytte tilgængelighedsrevisionssystemet som effektivt værktøj til revidering, granskning, frembringelse af løsningsforslag samt ved afrapporteringen. Du lærer samtidig om brugernes behov og problemer, samt vigtigheden af at udføre vejprojekter med indbygget tilgængelighed med nytteværdi for enkeltbrugere, vejbestyrelsen/bygherren og samfundet som helhed. Gennemgang og drøftelse af eksempler på (tilgængeligheds)projekter Gennemgang af parter, roller og ansvar i en tilgængelighedsrevision Gennemgang og træning, trin og faser i tilgængelighedsrevisionssystemet Kompetencegivende eksamen Hovedvægten er lagt på tilgængelighedsrevisionssystemet underbygget med eksempler, ligesom værdien af tilgængelighed og evnen til at sætte sig i brugernes sted er sat i fokus. Undervisningsformen varierer mellem foredrag, gennemgang, besigtigelse, caseøvelser i grupper samt plenumdrøftelser. Praktisk afprøvning af hjælpemidler som rollator, blindestok o. lign. Kurset henvender sig til ingeniører o. lign. med minimum 3 års erfaring inden for vejsektoren og med kendskab og erfaring i projekteringsfaser samt en grundlæggende forståelse for pro-jektgranskning m.m. Kursusleder er projektleder Jens Pedersen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er ingeniør Mogens Møller, Via Trafik, cand.jur. Jørgen Bak, Dansk Blindesamfund og arkitekt Claus Bjarne Christensen HandiPlan Plus. Specielle forhold Hvis du ønsker at deltage i eksamen, skal du inden deltagelse i kurset have bestået en skriftlig prøve. Du kan høre merederom hos VEJ-EU s sekretariat. Eksamensbeviset berettiger til udførelse af tilgængelighedsrevision at projekter inden for vetsektoren. Kursus Periode: oktober Internat Sted: Hotel H.C. Andersen, Odense Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 1. september KURSUSPLAN

19 Projektering Vejafmærkning - vejvisning, færdselstavler og striber VEJE Du sættes i stand til at anvende vejafmærkningsregler i forbindelse med udarbejdelse, ajour-føring og godkendelse af afmærkningsplaner. Godkendelse af afmærkningsplaner omhandler ikke vejarbejde? Du får et overblik over vejreglerne om afmærkning, herunder afmærkningsbekendtgørelser. En række regler er under revision. Der vil blive undervist efter de nyeste vejregler og de væsentligste, umiddelbart forestående ændringer vil blive påpeget. Blandt områder, der bliver belyst på kurset, kan nævnes: Vejvisningstavler, herunder stivejvisning, servicevejvisning og rutenummerering Færdselstavler herunder afmærkning for standsning og parkering Afmærkningsmateriel - dimensionering Afmærkning på kørebanen Tavlers og stribers synlighed Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem forelæsninger, gruppearbejde, demonstrationer samt diskussioner, herunder udveksling af erfaringer. Ved en skiltebar vil der være mulighed for at drøfte egne skilteproblemer. Kurset henvender sig til ingeniører, mellemteknikere og medarbejdere fra politiet med eller uden erfaring med vejafmærkning. Kursusleder er civilingeniør Henrik S. Ludvigsen, Vejdirektoratet. Desuden underviser civilingeniør Erik Randrup, Vejdirektoratet. Kursus Periode: november Internat Sted: Park Inn, Vejle Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 3. september 2007 KURSUSPLAN 17

20 Anlæg Jord-, bundsikrings og stabilgrusarbejder - lær de nye vejregler m.v. for både natur- og genbrugsmaterialer VEJE Du får et komplet overblik over, hvordan bærelags- og bundsikringsarbejder udføres, og bliver i stand til at vurdere kontroldata for både materialer og komprimering. Du bliver sat ind i de tekniske forudsætninger for udførelse af godt komprimeringsarbejde og de nyeste metoder for komprimeringskontrol. Grundlaget er de nye Vejregler for jord, stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer. Jordarbejder Stabile grusbærelag Bundsikringslag Forbrændingsslagger som bundsikringslag Opbrudt asfalt som ubundne bærelag Knust beton som ubundne bærelag Tegl og murstensbrokker som ubundne bærelag Betydende faktorer for komprimering (materiel, materialer, materialetilstand m.v.) Kontrolmetoder, bl.a. anvendelse af isotopudstyr Valg af komprimeringsmetoder Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde. Kurset henvender sig bredt til ingeniører, mellemteknikere, formænd, tilsynspersonale og laboranter m.fl. ansat hos entreprenører, rådgivere eller tekniske forvaltninger. Kursusleder er afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg, Vejdirektoratet Kursus Periode: Den november Internat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Pris: Kr. 7650,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 3. september KURSUSPLAN

21 Anlæg Udførelse af ledningsanlæg i veje - lær at udføre vejretablering og tilsyn efter den gældende ledningspakke VEJE Du får et teknisk indblik i den gældende ledningspakke, DS-norm, regulativ og vejregler, som sætter dig i stand til selv at anvende reglerne i din hverdag, herunder at udarbejde udbudsmateriale og udføre et kvalificeret tilsyn med retableringsarbejdet. Du lærer at benytte de nye regler til at sikre kvaliteten af vejene under og efter ledningsarbejdet. Reglerne og deres anvendelse følger den landskendte ledningspakke, som med fordel anvendes af forvaltninger, ledningsejere, rådgivere og entreprenører. Formålet med ledningspakken Ledningspakkens tekniske indhold At vurdere muligheder for forundersøgelser/registreringer At vurdere muligheder for materialevalg, herunder genbrug At vurdere komprimeringsarbejde At vurdere endelig retablering af veje Planlægning og vurdering af kontrolresultater Sådan er kurser Kurset lægger hovedvægten på det tekniske indhold i ledningspakken, som hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen. Rent praktisk gennemføres undervisningen ved en vekslen mellem forelæsninger, gruppeopgaver og diskussioner. På denne måde bliver kurset praktisk orienteret, levende og nærværende. Kurset henvender sig til projekterende og tilsynsførende ved ledningsarbejder ansat ved vejmyndigheder, ledningsejere, rådgivere og entreprenører. Kursusleder er afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg, Vejdirektoratet. Kursus Periode: november Internat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 19. september 2007 KURSUSPLAN 19

320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger

320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger 241 Dimensionering af vejbefæstelser 161 Forebyggelse af stilladssvigt - B 166 Forebyggelse af stilladssvigt - C 248 Jord, bundsikring og stabilgrus 238 Miljø- og klimatilpasset vejafvanding 269 Tilsyn

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Inspirationsmøde om trafikafvikling og hvordan man vælger det bedste alternativ. Torsdag den 13. november 2014 1 Program Velkomst Karen Marie Lei, COWI Indledning

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej!

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej! KURSUSKATALOG 2013 / 2014 den sikre vej! Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud 2013/2014 fra Epoke A/S. Udstyr som anvendes til vejvedligehold er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh.

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PEMU) Lejre kommune Torben S. Pedersen

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Navn Titel Medlemsstatus

Navn Titel Medlemsstatus REFERAT EMNE NVF udvalgsmøde Gader og vejes udformning TIDSPUNKT 19. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Vejdirektoratet, Skanderborg Helle Petersen Stig Jeppesen Rikke Smed Anders Malmby Svend Erik

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2014 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2014 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 24. januar 2012 09:00 Introduktion - Om baggrund for og vision med kurset (SG) - Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Kursusprogram 2004/2005 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse eskole@danskbyggeri.dk 1 Indholdsfortegnelse FORORD...3 Dansk Byggeris kursus- og konferencevirksomhed har som idégrundlag:...4 Den lovpligtige

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2010. Ved deltagelse i vores kurser opnås indgående viden

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere