Kursuskalenderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskalenderen 2007-2008"

Transkript

1 KURSUSPLAN

2 Kursuskalenderen Emne Nr. Tid Sted Side VEJE Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads september Roskilde 5 Vejen som arbejdsplads september Skanderborg 5 Vejen som arbejdsplads - repetition september Ringsted 4 Vejen som arbejdsplads - repetition september Skanderborg 4 VEJE Stilladssvigt Forebyggelse af Stilladssvigt kursus B oktober Middelfart 6 Forebyggelse af Stilladssvigt kursus C september Middelfart 7 VEJE- Vintertjeneste Glatførevarsling oktober Middelfart 8 Glatførevarsling - videregående oktober Nyborg 9 Vinterman august Nyborg 10 Vinterman oktober Middelfart 10 Vinterman - videregående september Nyborg 11 Vintertjeneste september Nyborg 12 VEJE Projektering Detailprojektering af kryds i landområder november Vejle 13 Tilgængelighedsrevision oktober Odense 16 Udformning af gader og pladser i byer oktober Odense 14 Vejafmærkning november Vejle 17 Vejvisning for cyklister m.fl oktober Middelfart 15 Tilgængelighedsrevision oktober Odense 16 VEJE Anlæg Jord-, bundsikrings- og stabilgrusarbejder november Nyborg 18 Udførelse af ledningsanlæg i veje november Middelfart 19 VEJE Vedligehold Vejbelægningers eftersyn og reparation september Middelfart 20 TRAFIK Miljø og sikkerhed Systematisk ulykkesbekæmpelse november Odense 23 Trafiksikkerhed, grundkursus november Middelfart 22 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) oktober Vejle 21 TRAFIK Planlægning Anvendelse af trafik- og effektberegn november Nyborg 25 Planlægning af veje og stier i åbent land november Vejle 24 Trafiktællinger og efterbehandling af data november Middelfart 26 TRAFIK Styring Gadesignaler, grundkursus oktober Nyborg 27 FORVALTNING - lovgivning Vejloven oktober Skanderborg 28 Privatvejsloven oktober Skanderborg 29 Tilbudsloven oktober Nyborg 30 Vejforvaltningsret november Skanderborg 31 FORVALTNING Styring Økonomistyring på projekter november Nyborg 32 Kurser i foråret 2008 VEJE Projektering Grundlæggende vej- og trafikbegreber marts Roskilde 34 Planlægning og skitseprojektering af veje maj Vejle 35 i landområder Vejafvanding april Vejle 36 TRAFIK Trafikledelse og styring Gadesignaler videregående maj Nyborg 37 FORVALTNING Lovgivning Entrepriseret AB marts Vejle 38 EU-udbud april Nyborg 39 FORVALTNING Styring Intern styring af vejdrifts- og vejved marts Middelfart 40 ligeholdelsesopgaver Kan du sælge dit budskab, vejmand? januar Nyborg 41 SEMINAR Reduktion af vejtrafikstøj april Nyborg 42 praktiske nyheder

3 KURSUSPLAN KURSUSPLAN Nyheder Efterårets store undersøgelse gav os mange input i forhold til de efteruddannelsesmuligheder, som sektorens medarbejdere behøver. Det har resulteret i, at vi har udviklet flere nye kurser. Vi har tilføjet yderligere et obligatorisk kursus, ud over Vejen som arbejdsplads, som medarbejdere, der beskæftiger sig med broarbejder skal gennemgå. Det drejer sig om kurserne Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder. Du kan læse mere om dem på siderne 6-7. Et udfordrende kursustilbud er vores nye teambuildingskurser, der i princippet kan kombineres med alle vores øvrige kurser eller også stå alene uden et fagligt indhold. Du finder de forskellige tilbud på siderne Organisationsformen networking er endnu et nyt tiltag, der fusionerer og strukturerer den viden som vejsektorens medarbejdere har, på en mere målrettet måde. VEJ-EU stiller sig til rådighed som facilitator og administrator på netop dit faglige netværk. Endelig erindrer vi om, at certifikatet for Vejen som arbejdsplads skal fornyes hvert 5. år. På Vejen som arbejdsplads repetition, der er et 1-dags kursus, får du opdateret din viden. Den letteste måde at tilmelde sig vores kurser er via vores hjemmeside Du vil straks efter tilmeldingen modtage en elektronisk kursusbekræftelse. Vi glæder os til at se dig på vores kurser. Venlig hilsen VEJ-EU s sekretariat KURSUSPLAN 1

4 Bestyrelsen Sekretariatet KURSUSPLAN Personalechef Jette Kastoft, Vejdirektoratet (formand) Projektchef Jens J. Holmboe, Vejdirektoratet Vejchef Johan S. Poulsen, Vejdirektoratet Stadsingeniør Kurt Markworth, Aalborg Kommune Teknisk direktør Jakob Madsen Egedal Kommune Ingeniør Dorit Bjørn-Larsen Odense Kommune Kontorchef Niels Nielsen, Dansk Byggeri Chefrådgiver Otto Schiøtz, Grontmij Carl Bro as Lektor, civilingeniør Niels Brock, Danmarks Tekniske Universitet Per H. Rindom Kursuskoordinator Dorte Meulengracht Kursuskoordinator Jeanette Zeuthen Økonomisk medarbejder Jens E. Pedersen Udviklingskonsulent Civilingeniør Flemming Berg Faglig konsulent Civilingeniør Ole Kirk Faglig konsulent 2 KURSUSPLAN

5 Indholdsfortegnelse KURSUSPLAN Nyheder...s. 1 Bestyrelse og sekretariat...s. 2 Indholdsfortegnelse...s. 3 Til- og afmelding...s. 3 Vejen som arbejdsplads...s. 4 Stilladssvigt ved broarbejder...s. 6 Vintertjeneste...s. 8 Projektering... s. 13 Anlæg... s. 18 Vedligehold... s. 21 Miljø og sikkerhed... s. 22 Planlægning... s. 25 Trafikstyring... s. 28 Lovgivning... s. 29 Styring... s. 32 Kurser s. 34 Projektering... s. 35 Trafikledelse og styring... s. 38 Lovgivning... s. 39 Styring... s. 41 Seminar - vejtrafikstøj... s. 43 Virksomhedskurser... s. 44 Faglige netværk... s. 48 Sekretariatshjælp... s. 48 KURSUSPLAN 3

6 Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads - repetitionskursus - korrekt afmærkning sparer menneskeliv VEJE Du bliver informeret om, hvad der er sket af ændringer siden dit sidste kursus Vejen som arbejdsplads. Tidligere erhvervet kendskab til vejreglerne vil blive repeteret og ajourført, og du bibringes hermed mere sikre færdigheder i afmærkning af vejarbejder og sikkerhed på arbejdspladsen. Repetition og ajourføring af de vigtigste forhold omkring vejarbejde og sikkerhed Relevant lovgivning gennemgås De nyeste produkter og metoder, herunder branchevejledningen, beskrives Ændret praksis i brugen af energiabsorberende afspærring, TMA m.v Eksempler fra hverdagen På kurset relateres begreberne til vejreglernes vej- og trafiktekniske ordbog. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussion og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en test, og der udstedes et nyt kursusbevis ved bestået test. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenører, vejformænd og andre som er beskæftiget med anlægs eller driftsopgaver på vore veje. Og som har bestået kurset Vejen som arbejdsplads for 5 år siden eller har gennemgået kurset Afmærkning af vejarbejder i 2000 eller Kurset har to undervisere: en politiassistent og en ingeniør. Disse to dækker kursets emner bredt og supplerer hinanden i hele kursusforløbet. Kursus Periode: 5. september Eksternat Sted: Scandic Ringsted, Ringsted Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 2. juli 2007 Kursus Periode: 11. september Eksternat Sted: Skanderborghus, Skanderborg Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 9. juli KURSUSPLAN

7 Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads - korrekt afmærkning sparer menneskeliv VEJE Kurset sætter fokus på de sikkerhedsmæssige problemer, der er ved at arbejde på veje med trafik. Du bliver i stand til at anvende vejreglerne for afmærkning af vejarbejder korrekt. Du vil få et indblik i, hvad trafiksikkerhed betyder, og hvilke ulykkesfaktorer som indgår ved trafikulykker. Med denne viden kan du medvirke til at øge sikkerheden for såvel trafikanterne som for de medarbejdere, der arbejder på vejene. Afmærkningsplaner, ansvar, tilsyn og samspil med politi Relevant lovgivning og vejregler Materiale og materiel som må/skal anvendes til afmærkning Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde Sikkerhedsbestemmelser for markpersonalet Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter Forståelse for trafiksikkerhed Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og gruppeopgaver. Kurset afsluttes med en test, og der udstedes et kursusbevis ved bestået test. Henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vore veje. Kurset har to undervisere: en politiassistent og en ingeniør. Disse to dækker kursets emner bredt, og supplerer hinanden i hele kursusforløbet. Specielle forhold Vejdirektoratet har besluttet, at alle der beskæftiger sig med arbejde på statsvejene skal være i besiddelse af et gyldigt kursusbevis. Kursusbeviset er gyldigt i 5 år. Kursus Periode: september 2007, eksternat Sted: Scandic Hotel, Roskilde Pris: kr inkl. kursusmateriale og forplejning, ekskl. overnatning Tilmeldingsfrist: 11. juli 2007 Kursus Periode: september 2007, eksternat Sted: Skanderborghus, Skanderborg Pris: kr inkl. kursusmateriale og forplejning, ekskl. overnatning Tilmeldingsfrist: 18. juli 2007 KURSUSPLAN 5

8 Broer VEJE Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder - kursus B - dette kursus giver arbejdsledere (formænd og sjakbajser) tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter Du bliver kvalificeret til at være arbejdsleder for timelønnede, der skal udføre et stillads. Introduktion baggrund for et kompetenceløft Baggrundsmateriale - tilsynshåndbog og typiske stilladser Ansvarsfordeling hvad er dit ansvar! Planlægning og projektering af stilladser Planlægning af kontrolindsatsen Udførelse herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn Funderingskonstruktioner funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse Stålkonstruktioner projektering og udførelse Typestilladser projektering og udførelse Trækonstruktioner - projektering og udførelse Hensyn til vej- og banetrafik Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Der udstedes kursusbevis til deltagere, der har deltaget i kurset. Kurset henvender sig primært til arbejdsledere (formænd og sjakbejdser), der ønsker at beskæftige med at lede arbejdet med udførelse af brostilladser. Kurset har to undervisere, der normalt vil være til stede samtidigt. Kursus Periode: 11. oktober Eksternat Sted: Severin Kursuscentret, 5500 Middelfart Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 7. august KURSUSPLAN

9 Broer Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder kursus C - få tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter VEJE Du bliver i stand til at designe, lede udførelsen af og føre tilsyn med brostilladser. Dette kursus giver tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter Introduktion baggrund for et kompetenceløft Baggrundsmateriale - tilsynshåndbog og typiske stilladser Planlægning af stilladsarbejder organisation og forundersøgelser Planlægning udførelse, entreprenørkontrol og tilsynskontrol Projektering grundlag, modellering, færdig konstruktion, særlige konstruktioner, projektdokumentation og kvalitetssikring Udførelse herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn Funderingskonstruktioner funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse Stålkonstruktioner projektering og udførelse Typestilladser projektering og udførelse Trækonstruktioner - projektering og udførelse Hensyn til vej- og banetrafik Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en eksamen, og der udstedes et kursusbevis ved bestået eksamen Kurset henvender sig primært til teknikere, ingeniører og bygningskonstruktører, der ønsker at beskæftige sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation, dvs. designere, stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer. Kurset har flere undervisere. Normalt vil to undervisere være til stede samtidigt. Kursus Periode: september Internat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 23. juli 2007 KURSUSPLAN 7

10 Vintertjeneste Glatførevarsling - udkald på det rette tidspunkt VEJE Du får et overblik over udstyr og metoder til glatførevarsling samt forståelse for de vejmeteorologiske parametre. Du bliver fortrolig med glatførevarslingssystemet som beslutningsværktøj til sikring af udkald i tide. Glatførevarslingssystemet Vejmeteorologi Kurset er tilrettelagt således, at der sker en vekselvirkning mellem teori og eksempler fra typiske glatføresituationer. Du får ved øvelser på pc mulighed for at tage stilling til, hvornår der bør saltes i givne vejrsituationer. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængigt af kursusdeltagernes erfaring. Personer, som er ansvarlige for udkald, med kun lidt eller ingen erfaringer med glatførevarslingssystemet. Kurset har to undervisere: kursusleder, civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og meteorolog Søren Brodersen, Danmarks Meteorologiske Institut. Disse to dækker kursets emner bredt og supplerer hinanden under hele kursusforløbet. Kursus Periode: 9. oktober Eksternat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 7. august KURSUSPLAN

11 Vintertjeneste Glatførevarsling - videregående - udkald på det rette tidspunkt VEJE Du får et uddybende kendskab til, hvorledes data i glatførevarslingssystemet skal tolkes, detaljeret viden om forskellige vejrsituationer samt indblik i, hvor meget rim der kan forventes dannet. Sensorer Tolkning af parametre Vejrsituationer Glatføremodellen Rimudfældning og saltdosering Kurset veksler mellem teori, demonstrationer og opgaver. Via case vil der blive gennemgået typiske rim- og snesituationer. Kurset henvender sig til vagtpersonalet, som har deltaget på glatførevarslingskurset og opnået erfaringer med brug af vintervarslingsystemet. : Kurset har to undervisere: kursusleder, civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og meteorolog Søren Brodersen, Danmarks Meteorologiske Institut. Disse to dækker kursets emner bredt og supplerer hinanden under hele kursusforløbet. Kursus Periode: 30. oktober Eksternat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr , - inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 27. august 2007 KURSUSPLAN 9

12 VIntertjeneste Vinterman - igangsætning, styring og overvågning VEJE Du får et overblik over Vinterman, og specielt hvorledes Vinterman anvendes. Du bliver fortrolig med Vinterman som værktøj til igangsætning, styring og overvågning af vintertjenesten. Strukturen af Vinterman Indlæggelse af stamdata Anvendelse, herunder sammenhæng med andre systemer Kurset er tilrettelagt således, at der sker en vekselvirkning mellem gennemgang af systemet og brug af systemet i praksis. Du får ved øvelser på pc mulighed for at indlægge data, kalde ud til saltning, styre udkald, overvåge situationen, give nødvendige meldinger og efterfølgende udarbejde faktura og diverse statistikker. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængig af kursusdeltagernes erfaring og hvorledes Vinterman skal anvendes i det daglige arbejde. Personer, som er ansvarlige for udkald til glatførebekæmpelse og snerydning. Kursusleder er civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er ingeniør Josef Josefsen, Vejdirektoratet og Bo Sommer, Bocons. Kursus Periode: 30. august Eksternat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr. 3895,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 28. juni 2007 Kursus Periode: 10. oktober Eksternat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr. 3895,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 7. august KURSUSPLAN

13 Vintertjeneste Vinterman - videregående - implementering af Vinterman VEJE Du får et detaljeret kendskab til opbygningen af Vinterman, der skærper din fortrolighed med systemet. Du bliver fortrolig med Vinterman, der skærper din fortrolighed med systemet. Reference- og handlingsplaner Vagtplanlægning Indlæggelse af kontrakter Opsætning af kort Brug af systemparametre Opsætning af Vintercom Kurset er tilrettelagt således, at der sker en vekselvirkning mellem gennemgang af systemet og øvelser i opsætning. Øvelserne og indholdet på kurset tilrettelægges individuelt efter deltagernes ønsker og behov. Personer som er ansvarlig for Vinterman. Kursusleder er civilingeniør Bo Sommer, Bocons. Desuden underviser ingeniør Dennis Vilster, Odense Kommune. Specielle Forhold Kendskab til Vinterman på brugerniveau er en forudsætning. Kursus Periode: 27. september Eksternat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal: Max. 12 kursister Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning Tilmeldingsfrist: 17. juli 2007 KURSUSPLAN 11

14 Vintertjeneste Vintertjeneste - tilrettelæggelse og udførelse - sikring af en optimal vintertjeneste VEJE Du bliver i stand til at tilrettelægge vintertjenesten, så den gennemføres på en teknisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde. Du kan efter kurset forestå tilrettelæggelse og udførelse af vintertjeneste. Følgende emner bliver behandlet: Lovgrundlag, forpligtigelser og ansvarsforhold Prioritering af opgaverne Organisation Tilrettelæggelse Udbud Vintermateriel Materialer Arbejdets udførelse Vintersystemer Information De enkelte emner gennemgås og suppleres i høj grad med øvelser og diskussioner. Ledere af vintertjenesten (formænd, tekniske assistenter, ingeniører mm.), som skal forestå planlægning og udførelse af vintertjenesten samt øvrigt vintertjenestepersonale, der ønsker et bredt kendskab til vintertjenestens forskellige aspekter. Kursusleder er civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Desuden underviser ingeniør Josef Josefsen, Vejdirektoratet. Kursus Periode: september Internat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 2. juli KURSUSPLAN

15 Projektering Detailprojektering af kryds i landområder - lær at detailprojektere kryds efter de nye vejregler for åbent land VEJE Kurset sætter dig i stand til at gennemføre detailprojektering af almindelige, prioriterede et-plans kryds (ekskl. rundkørsler). Endvidere får du kendskab til den vejgeometriske detailprojektering i forbindelse med projektering af signalregulerede kryds (men ikke den signaltekniske del af projekteringen), samt kendskab til detailprojektering af to-plans kryds. Det mest hensigtsmæssige projekteringsforløb, skridt for skridt Grundlag og indledende projektering (dimensionsgivende køretøjer, ønsket hastighed, oversigt) Primær- og sekundærvejens geometri Sikkerhed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere Fartdæmpende foranstaltninger Afmærkning (hensyn til tavleplacering og sikkerhed) Visuelt miljø og materialevalg Kursusindholdet formidles gennem forelæsninger. Der indlægges en ekskursion for besigtigelse af enkelte udvalgte kryds. Kurset henvender sig først og fremmest til ingeniører i de offentlige vejvæsener og i rådgiverbranchen med grundlæggende viden om vejprojektering. Også mellemteknikere, der arbejder med projektering af vejkryds, vil have udbytte af kurset. Kursusleder er civilingeniør Jochim Kempe, Vejdirektoratet. Desuden underviser civilingeniør Morten Bendsen, Vejdirektoratet. Kursus Periode: november Internat Sted: Park Inn, Vejle Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 26. september 2007 KURSUSPLAN 13

16 VEJE Projektering Udformning af gader og pladser i byer - lær hvordan ingeniør og arkitekt, i tæt dialog og samarbejde, kan frembringe harmoniske gader og pladser i byområder Du vil få viden om planlægning og projektering af gader og pladser, herunder belysning og vejæstetik. Du vil også lære om de særlige indsatsområder for fremkommeligheden for de gangbesværede, svagtseende m.fl. De enkelte trafikantgruppers særlige behov Tværprofilelementer samt valg af tværprofiler Fremkommelighed for de svage trafikanter Fartdæmpende foranstaltninger Belysning og vejinventar Arkitektoniske og vejæstetiske forhold Kursusindholdet formidles gennem forelæsninger og i tæt dialog mellem undervisere og kursusdeltagerne. Der indlægges en ekskursion for besigtigelse af udvalgte gader og pladser, hvor der bliver lejlighed til at gennemgå gode og dårlige eksempler på valg af løsninger. Kurset henvender sig først og fremmest til ingeniører og arkitekter i de offentlige forvaltninger og i rådgiverbranchen med grundlæggende viden om vejprojektering. Også mellemteknikere, der jævnligt arbejder med projektering af gader og pladser, kan have udbytte af kurset. Kursusleder er civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune. Desuden underviser ingeniør Michael Aakjer Nielsen, Grontmij Carl Bro as m.fl. Kursus Periode: oktober Internat Sted: Hotel H. C. Andersen, Odense Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 28. august KURSUSPLAN

17 Projektering Vejvisning for cyklister, ridende og vandrere samt for handicappede - lær at bruge 3 nyere eller nyreviderede vejregler: VEJE NYT Den nye udgave af vejreglen om vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter har fået indarbejdet, at der generelt er sket meget i praksis siden sidste udgave. Desuden betyder amternes nedlæggelse både en ændring omkring administration af de forskellige typer ruter, og at nye medarbejdere i kommunerne skal læres op til at kunne afmærke cykel-, ride- og vandreruter. Endelig er vejreglen i højere grad end tidligere blevet en manual, der bl.a. beskriver, hvordan nye ruter bliver godkendt, og der vises flere eksempler på praktiske måder at afmærke på - herunder også for ridende og vandrere. Den nye vejregel om vejvisning for handicappede har som hovedformål at give de færdselshandicappede den bedst mulige vejvisning. Vejreglen indeholder normer, som skal sikre, at der kun vejvises til mål, hvor adgangsforholdene er i orden for handicappede. Endvidere er der indført rutevejvisningstavler svarende til cykelruter m.v. og ny vejvisning for synshandicappede. Endelig bliver der en kort gennemgang af vejreglen om parkeringsvejvisning, som har til formål at give vejbestyrelserne et godt grundlag for planlægning og udførelse af vejvisning til parkeringspladser m.v. Baggrund for de nævnte vejregler incl. rutenet for cyklister, ridende og vandrere og handicappede Vejreglernes opbygning og indhold Praktisk brug af vejreglerne Løsning af særligt vanskelige afmærkningsproblemer bl.a. på baggrund af deltagernes medbragte eksempler Kurset foregår i vekselvirkning mellem forelæsninger og gruppearbejde med eksempler og evt. en ekskursion. Medarbejdere i Vejdirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen og kommuner samt i de regionale turistgrupper samt konsulenter og skiltefabrikanter. Kursusleder er civilingeniør Jens Erik Larsen, Idèværkstedet De Frie Fugle. Øvrige undervisere er ingeniør Anders Gjedde Petersen, Næstved Kommune og civilingeniør Erik Randrup, Vejdirektoratet. Kursus Periode: oktober Internat Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Antal Max. 20 kursister Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 20. august 2007 KURSUSPLAN 15

18 Projektering Tilgængelighedsrevision - kompetencegivende kursus VEJE Kurset er kompetencegivende og sætter dig i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere en systematisk granskning af tilgængelighed for alle i projekter indenfor vejsektoren. Du lærer at benytte tilgængelighedsrevisionssystemet som effektivt værktøj til revidering, granskning, frembringelse af løsningsforslag samt ved afrapporteringen. Du lærer samtidig om brugernes behov og problemer, samt vigtigheden af at udføre vejprojekter med indbygget tilgængelighed med nytteværdi for enkeltbrugere, vejbestyrelsen/bygherren og samfundet som helhed. Gennemgang og drøftelse af eksempler på (tilgængeligheds)projekter Gennemgang af parter, roller og ansvar i en tilgængelighedsrevision Gennemgang og træning, trin og faser i tilgængelighedsrevisionssystemet Kompetencegivende eksamen Hovedvægten er lagt på tilgængelighedsrevisionssystemet underbygget med eksempler, ligesom værdien af tilgængelighed og evnen til at sætte sig i brugernes sted er sat i fokus. Undervisningsformen varierer mellem foredrag, gennemgang, besigtigelse, caseøvelser i grupper samt plenumdrøftelser. Praktisk afprøvning af hjælpemidler som rollator, blindestok o. lign. Kurset henvender sig til ingeniører o. lign. med minimum 3 års erfaring inden for vejsektoren og med kendskab og erfaring i projekteringsfaser samt en grundlæggende forståelse for pro-jektgranskning m.m. Kursusleder er projektleder Jens Pedersen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er ingeniør Mogens Møller, Via Trafik, cand.jur. Jørgen Bak, Dansk Blindesamfund og arkitekt Claus Bjarne Christensen HandiPlan Plus. Specielle forhold Hvis du ønsker at deltage i eksamen, skal du inden deltagelse i kurset have bestået en skriftlig prøve. Du kan høre merederom hos VEJ-EU s sekretariat. Eksamensbeviset berettiger til udførelse af tilgængelighedsrevision at projekter inden for vetsektoren. Kursus Periode: oktober Internat Sted: Hotel H.C. Andersen, Odense Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 1. september KURSUSPLAN

19 Projektering Vejafmærkning - vejvisning, færdselstavler og striber VEJE Du sættes i stand til at anvende vejafmærkningsregler i forbindelse med udarbejdelse, ajour-føring og godkendelse af afmærkningsplaner. Godkendelse af afmærkningsplaner omhandler ikke vejarbejde? Du får et overblik over vejreglerne om afmærkning, herunder afmærkningsbekendtgørelser. En række regler er under revision. Der vil blive undervist efter de nyeste vejregler og de væsentligste, umiddelbart forestående ændringer vil blive påpeget. Blandt områder, der bliver belyst på kurset, kan nævnes: Vejvisningstavler, herunder stivejvisning, servicevejvisning og rutenummerering Færdselstavler herunder afmærkning for standsning og parkering Afmærkningsmateriel - dimensionering Afmærkning på kørebanen Tavlers og stribers synlighed Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem forelæsninger, gruppearbejde, demonstrationer samt diskussioner, herunder udveksling af erfaringer. Ved en skiltebar vil der være mulighed for at drøfte egne skilteproblemer. Kurset henvender sig til ingeniører, mellemteknikere og medarbejdere fra politiet med eller uden erfaring med vejafmærkning. Kursusleder er civilingeniør Henrik S. Ludvigsen, Vejdirektoratet. Desuden underviser civilingeniør Erik Randrup, Vejdirektoratet. Kursus Periode: november Internat Sted: Park Inn, Vejle Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 3. september 2007 KURSUSPLAN 17

20 Anlæg Jord-, bundsikrings og stabilgrusarbejder - lær de nye vejregler m.v. for både natur- og genbrugsmaterialer VEJE Du får et komplet overblik over, hvordan bærelags- og bundsikringsarbejder udføres, og bliver i stand til at vurdere kontroldata for både materialer og komprimering. Du bliver sat ind i de tekniske forudsætninger for udførelse af godt komprimeringsarbejde og de nyeste metoder for komprimeringskontrol. Grundlaget er de nye Vejregler for jord, stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer. Jordarbejder Stabile grusbærelag Bundsikringslag Forbrændingsslagger som bundsikringslag Opbrudt asfalt som ubundne bærelag Knust beton som ubundne bærelag Tegl og murstensbrokker som ubundne bærelag Betydende faktorer for komprimering (materiel, materialer, materialetilstand m.v.) Kontrolmetoder, bl.a. anvendelse af isotopudstyr Valg af komprimeringsmetoder Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde. Kurset henvender sig bredt til ingeniører, mellemteknikere, formænd, tilsynspersonale og laboranter m.fl. ansat hos entreprenører, rådgivere eller tekniske forvaltninger. Kursusleder er afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg, Vejdirektoratet Kursus Periode: Den november Internat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Pris: Kr. 7650,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 3. september KURSUSPLAN

21 Anlæg Udførelse af ledningsanlæg i veje - lær at udføre vejretablering og tilsyn efter den gældende ledningspakke VEJE Du får et teknisk indblik i den gældende ledningspakke, DS-norm, regulativ og vejregler, som sætter dig i stand til selv at anvende reglerne i din hverdag, herunder at udarbejde udbudsmateriale og udføre et kvalificeret tilsyn med retableringsarbejdet. Du lærer at benytte de nye regler til at sikre kvaliteten af vejene under og efter ledningsarbejdet. Reglerne og deres anvendelse følger den landskendte ledningspakke, som med fordel anvendes af forvaltninger, ledningsejere, rådgivere og entreprenører. Formålet med ledningspakken Ledningspakkens tekniske indhold At vurdere muligheder for forundersøgelser/registreringer At vurdere muligheder for materialevalg, herunder genbrug At vurdere komprimeringsarbejde At vurdere endelig retablering af veje Planlægning og vurdering af kontrolresultater Sådan er kurser Kurset lægger hovedvægten på det tekniske indhold i ledningspakken, som hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen. Rent praktisk gennemføres undervisningen ved en vekslen mellem forelæsninger, gruppeopgaver og diskussioner. På denne måde bliver kurset praktisk orienteret, levende og nærværende. Kurset henvender sig til projekterende og tilsynsførende ved ledningsarbejder ansat ved vejmyndigheder, ledningsejere, rådgivere og entreprenører. Kursusleder er afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg, Vejdirektoratet. Kursus Periode: november Internat Sted: Hotel Nyborg Strand, Nyborg Pris: Kr ,- inkl. kursusmateriale, ophold og forplejning Tilmeldingsfrist: 19. september 2007 KURSUSPLAN 19

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 Hold løbende øje med vores hjemmeside. BDO udbyder i løbet af foråret en række gå hjem møder og uddannelser, som

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere