GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde

2 2 Gnist Leder Indhold 3: God kommunikation 4: Sundhedscenter Skive 6: Digitalisering er fundamentet for succes 8: Alsidig og faglig elevtid på et lille kontor 9: Skønt at have en elev 10: Vi sikrer børns udvikling og trivsel 12: SIMS rimer på BIMS 14: Ingen sommer uden feriekoloni 16: Et unikt sted i Thy 18: En dag med motion og hyggeligt samvær 20: Haven til alle sanser - året rundt 22: RENT LIV søsat på Skive Havn 24: Kunstforeningen 26: Sportsforeningen 27: Personaleforeningen 30: Fratrædelser 32: Tiltrædelser 34: Ofte stillede spørgsmål om personaleforhold 35: Jubilæer 36: Min passion: Lakridskonfekt sikrede verdensrekord Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Rekruttering På landsplan har man i flere år diskuteret den forestående udfordring med at skaffe arbejdskraft ikke mindst til at løse de kommunale opgaver inden for pasning, pleje, undervisning osv. Store generationer er på vej væk fra arbejdsmarkedet, og mindre generationer skal tage over. Den aktuelle økonomiske krise, og de vedvarende besparelseskrav, har betydet at rekrutteringsproblematikken er blevet nedtonet i en periode. Men hvordan ser det ud når krisen er ovre? Vil arbejdskraftmanglen så ramme med dobbelt kraft? Byrådet har bedt om at få en analyse og en vurdering af, hvordan situationen kan forventes at blive i Skive Kommune i de kommende år. Vi har derfor set nærmere på tallene, og vi har drøftet med alle områderne, hvordan det reelt ser ud, hvilke forventninger man har til fremtiden, og hvilke forhold vi skal være særligt opmærksomme på i de kommende år. Overordnet set er vi kommet frem til at der ikke er udsigt til markante rekrutteringsproblemer. Der kan være specialistområder, som det kan være svært at rekruttere til, men det er en situation vi allerede kender i dag. Årsagen er i høj grad de uddannelsesinstitutioner vi har i byen lærerseminariet og SOSU-skolen. De sikrer at arbejdskraften er på egnen, og de gør Skive Kommune til en oplagt arbejdsplads for nogle af de faggrupper, som vi beskæftiger i stort antal. Det er altså af stor strategisk betydning at vi kan fastholde Skive som uddannelsesby. Og fastholdelse Lige så vigtigt for os er det at holde på de gode medarbejdere, vi allerede har. Det handler om at vi skal sørge for at arbejdet ikke fører til sygdom Per Mathiasen, kommunaldirektør og nedslidning, så den enkelte medarbejder kan fortsætte med at yde en god indsats i rigtig mange år. Og så handler det selvfølgelig også om at Skive Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi alle har lyst til at komme for at yde en indsats, og gøre en forskel for andre mennesker. Generelt tyder alle indikatorer på at vi har gode og attraktive arbejdspladser. Sygefraværet er lavt, personaleomsætningen er lav, trivselsmålingerne er generelt positive osv. Alligevel vil der være medarbejdere som ikke trives. Vi kender eksempler på problemer med blandt andet stress og mobning i vores organisation, og vi kan også se at stadig flere medarbejdere søger psykologhjælp. Trivselsagenter blandt os Vi har derfor i Hoved-MED valgt at sætte fokus på hvordan vi kan hjælpe den enkelte medarbejder, som ikke altid trives optimalt i arbejdet. Vi har således gjort det til en del af den obligatoriske MED-uddannelse, for alle ledere og medarbejdere som er medlemmer i MED-systemet, at uddanne sig som trivselsagenter. Formålet er generelt at hæve bevidstheden i organisationen om hvordan vi får øje på den enkelte medarbejder, som ikke trives, og får taget hul på de problemer, som denne medarbejder oplever. Jeg har store forventninger til at omkring 400 trivselsagenter kommer til at gå rundt blandt os på alle vores arbejdspladser! Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Idé af Fredskilde & Sørensen Reklamebureau ifølge Skive Kommunes designlinje samt HR og Kommunikation Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye komma. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: November 2011 Deadline næste nummer: 25. oktober 2011 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stor S) Firma password er: sundhed

3 Kommunikationspolitik Gnist 3 God kommunikation Hoved-MED vedtog 1. marts 2011 en kommunikationspolitik for hele Skive Kommune. Politikken sætter fokus på både principper for god kommunikation og giver en række retningslinjer og gode råd til daglig kommunikation med borgere og medarbejdere imellem. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Vores kommunikation forandrer sig over tid. For 20 år siden skrev vi De til borgerne i vores breve, i dag er vi dus. I dag bruger vi i stor udstrækning både mails og SMS til en stadig større og større gruppe borgere. Skive Kommunes nye kommunikationspolitik er et forsøg på at opstille principper for god kommunikation i vores organisation og samtidig sætte fokus på vores daglige kommunikation. Sproget er vores verden Mit sprogs grænser er min verdens grænser sagde en af de mest indflydelsesrige filosoffer i det 20. århundrede, Ludwig Wittgenstein. Ved at arbejde med vores sprog og gøre det mere nuanceret, får meningen i sproget også flere nuancer. Det kan gøre budskabet mere præcist, og vi kan undgå unødige telefonopringninger fra borgere der ønsker en forklaring på et brev eller et budskab. - Kommunikation er svært. Vi ved aldrig hvad den anden part tænker, eller hvad han ved om emnet i forvejen. Alligevel kommunikerer vi alle sammen hele tiden, og for det meste går det godt. Vi bliver forstået, siger HR og kommunikationschef Ricki Laursen, og fortsætter; - Som kommune er vi både myndighed og servicevirksomhed, samtidig er vi kommunens største arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at vores kommunikation har en høj kvalitet - både mundtligt og skriftligt, i telefonen, på hjemmesiden, i breve eller i mødet med borgerne, samarbejdspartnere og andre målgrupper. God kommunikation Til at understøtte kommunikationsarbejdet har vi formuleret fire grundprincipper for god kommunikation. Gennem fælles principper for, hvad god kommunikation er i Skive Kommune, skal kommunikationspolitikken understøtte vores værdier og bidrage til at vi når vores mål! Vi mener, at god kommunikation betyder: 1. Kommunikation er en del af vores daglige opgaveløsning Kommunikation er en naturlig del af vores arbejde og tænkes ind fra starten af en aktivitet, fordi det giver det bedste afsæt for opgaveløsningen, at kommunikationen er veltilrettelagt og gennemtænkt. 2. Vi er åbne og dialogorienterede og arbejder aktivt på at stille relevante informationer til rådighed En åben dialog, hvor forskellige holdninger drøftes, er drivkraften for udviklingen af Skive Kommune og vores ydelser. Derfor skal medarbejdernes og borgernes synspunkter inddrages i udviklingsprocesser og skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger. Kommunikationspolitikken ligger på Intranettet > Kommunikation sammen med en række værktøjer og gode råd når du arbejder med kommunikation. 3. Vi er proaktive i vores kommunikation, både når vi har godt og dårligt nyt Vi er proaktive, det vil sige, vi tager initiativ til at kommunikere i hverdagens mange opgaver, både når vi har godt og dårligt nyt. Borgere, medarbejdere og andre interessenter skal have let adgang til information om Skive Kommune, når de har brug for det. Det gælder både elektronisk, skriftligt og mundtligt. 4. Vores kommunikation er målrettet Borgerne samt andre interessenter og samarbejdspartnere har krav på klar kommunikation med et tydeligt budskab, når de er i kontakt med kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi koordinerer vores indsats, og at vi bruger en enkel form og et letforståeligt sprog. På din arbejdsplads Med de fire grundprincipper og en fælles ramme for vores kommunikation udgør kommunikationspolitikken et arbejdsredskab, som skal udmøntes lokalt. Den lokale udmøntning skal uddybe, hvad god kommunikation er lokalt på den enkelte arbejdsplads, og dermed både støtte og udfordre vores kommunikationsvaner. medarbejder.skivekommune.dk

4 4 Gnist Virksomhedsportræt Sundhedscenter Skive - flytning har skabt endnu bedre sammenhæng i indsats For borgere i Skive Kommune der har brug for genoptræning, træning i forbindelse med kronisk sygdom eller for råd og vejledning ved ønske om f.eks. vægttab eller rygestop, er Sundhedscenter Skive centralt. Mere end borgere benyttede sidste år centeret. Tekst og foto af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Indtil juni måned i år var medarbejderne i Sundhedscenteret delt ud på tre lokationer. Ved flytningen blev de samlet i Sundhedshuset i lokaler på Regionshospitalet i Skive med en lille sattelitafdeling på ældrecenteret Møllegården og på Atlantis Kulturcenter Limfjord. Sundhedscenteret er både et patientrettet og et borgerrettet tilbud, der igennem de seneste år er vokset i takt med, at flere og flere genoptrænings- og opfølgningsopgaver i forbindelse med sygdomsforløb er flyttet fra regionerne og ud i kommunerne. Ud over sundhedscenterets egne aktiviteter, rummer de nye lokaler også møderum for byens frivillige organisationer og patientforeninger. Borgeren i centrum En fællesnævner for arbejdet på sundhedscenteret er, at støtte og styrke borgernes evne til at være selvhjulpne. For at det skal lykkes er filosofien klar: Uanset hvilken aktivitet det drejer sig om, er det vigtigt for ledelse og medarbejdere, at den enkelte borger er i centrum, og at den indsats man sætter i gang udover den enkeltes diagnose tager udgangspunkt i borgerens eget ønske og formåen. - Vi støtter borgerne i at håndtere det livsvilkår de nu har fået. Det er vigtigt for os, at vi handler sammen med og ikke for borgeren, siger lederen af Sundhedscenter Skive, Marianne Balsby. Det er med andre ord vigtigt, at fagkundskaben stiller viden og kompetence til rådighed til støtte for borgeren, men det er lige så vigtigt, at fagkundskaben lytter til borgernes erfaring og respekterer borgernes ret til selv at sætte målene for indsatsen. Marianne Balsby fortsætter: - Eksempelvis en borger der henvender sig med et overvægtsproblem, så kan vi nemt sige: Nu laver vi lige en kostplan for dig. Men i stedet for det sætter vi os sammen med borgeren og taler om, hvad hun/han tænker, hvilke muligheder og hvilke begrænsninger de oplever i forhold til at ændre en madvane, og hvilken ændring de selv synes at de kan starte med. Det handler jo ikke nødvendigvis kun om mad, derfor kommer vi meget længere ved at lave en plan sammen med borgeren. Den fremgangsmåde gælder sådan set på alle områder. Rygestopvejledning Selvtræning Genoptræning Tværfaglig indsats Nogle af nøgleordene som både ledelse og medarbejdere trækker frem i forbindelse med flytningen til de nye lokaler er, at det har styrket tværfagligheden og givet langt større indblik i de forskellige faggruppers områder. KRAM, folkesundhed (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Sundhedscenter Senhjerneskadekoordinering Forebyggende besøg (hos ældre over 75 år) Forløbsprogram Forflytningsvejledning Sundhedscentret har en lang række forskellige ansvarsområder Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

5 Gnist 5 Det har ikke blot betydning for medarbejderne men i høj grad også for borgerne, fordi det gør det lettere at trække andre fagligheder ind i et forløb, når man vurderer, at det kan være til gavn for borgeren. - Tilbuddet til borgeren er blevet bedre og vi har mulighed for at skabe endnu bedre sammenhæng i indsatsen for den enkelte, siger fysioterapeut Mette Broberg. - Det er jo vores fornemmeste opgave, at få folk godt ud på den anden side af et genoptræningsforløb, supplerer fysioterapeut Niels B. Sørensen. Udover det tværfaglige samarbejde i huset har sundhedscenteret også et nært samarbejde med frivillige organisationer og foreninger, regionen, de praktiserende læger og internt i kommunen, særligt ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet. - Vi har et meget tæt samarbejde med flere andre områder, og anser det for meget vigtigt. Sammen med sygedagpengeområdet har vi f. eks. i øjeblikket gang i projektet Klar igen. Her har vi to fysioterapeuter og tre forebyggende medarbejdere ude i motionscenteret Atlantis, hvor opgaven er at medvirke til at sygedagpengemodtagere bliver klar igen til at komme ud på arbejdsmarkedet ved tilbud om træning og sundhedssamtale, fortæller Marianne Balsby. Lys i vinduerne igen På Regionshospitalet i Skive er en række hospitalsfunktioner samlet, og både ledelse og medarbejdere i sundhedscenteret er allerede i gang med at udforske muligheder for øget tværgående samarbejde med kollegerne i Regionsregi. Alt i alt er sundhedscenteret blevet rigtig godt modtaget på hospitalet og har fået virkelig positiv respons på at der kommer mere liv i hospitalsbygningerne, som Marianne Balsby siger: - Der er mange - både borgere i Skive og medarbejdere her på hospitalet - der giver udtryk for at det er dejligt at der igen er lys i vinduerne i lokalerne her! Der var da også flot opbakning og mange besøgende da sundhedscenteret holdt åbent hus den 8. juni. Mellem tre- og firehundrede interesserede gæster mødte op og var med til at indvie sundhedscenteret og de lokaler som en anden af kommunens afdelinger, Myndighedsafdelingen, bebor på etagen ovenover. Indretning støtter indsatsen Ud over de organisatoriske fordele ved at være flyttet ind i nye lokaler har der også været mulighed for at præge den praktiske indretning af lokalerne, så de fungerer til optimal støtte for indsatsen. Sundhedscenteret rummer udover kontorer, samtalerum, behandlingsrum og træningslokaler f.eks. også et træningskøkken. Her kan man træne med borgere, der har behov for at tillægge sig nye vaner i det huslige arbejde, for at kunne forblive selvhjulpne i en hverdag med kronisk sygdom, ryglidelse mm., eller man kan lave mad og få råd og vejledning om sund kost, hvis man ønsker at tabe sig. Rammerne har også givet mulighed for at organisere aktiviteterne lidt anderledes: - Vi har prøvet at samle holdene, så der er lidt mere ro her, siger fysioterapeut Anne Christine Bøjlesen. Fakta om sundhedscenteret Antal medarbejdere: 40 ansatte fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, sundhedskonsulenter, SOSU-assistenter og - hjælpere, administrativt personale. Antal borgere der benytter tilbuddene: 1200 borgere i alderen fra 3 til 99 år genoptrænes årligt De forebyggende medarbejdere besøger ca borgere over 75 år i eget hjem Der er henover året tilbud om: Rygestop, Ups - vægtstop for unge, Vægtstop - kun for mænd, sundhedssamtaler, lær at leve med en kronisk sygdom som KOL, hjerte/kar, type 2 diabetes, osteoporose eller parkinson. Kontakt og information: Resenvej 25, plan Skive Tlf.: Der kunne godt være for mange mennesker på Møllegaarden, så det er dejligt her - og så er her lyst og rart, slutter Else Madsen, der er en af sundhedscenterets brugere. Fysioterapeut Anne Christine Bøjlesen (tv) sammen med Else Madsen, der er en flittig bruger af Sundhedscentret. medarbejder.skivekommune.dk

6 6 Gnist Overførsel af kolleger Digitalisering er fundamentet for succes - overflytning fra Borgerservice til Udbetaling Danmark Som tidligere omtalt i GNIST flytter dele af funktionerne i Borgerservice, i løbet af de næste 1½ år, ud af kommunen og ind i den nye organisation under ATP som hedder Udbetaling Danmark. Tekst og foto af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Overflytningen af myndighedsansvaret omhandler fem områder: Familieydelser Folkepension Førtidspension Boligstøtte Barselsdagpenge (en opgave der ligger i udbetalingsenheden) På disse områder er udgangspunktet at borgerne først og fremmest skal benytte de digitale løsninger. Det er en af forudsætningerne for opgaveflytningens succes, at der satses målrettet på, at få borgerne til at benytte de digitale løsninger. Stadig opgaver i kommunen Digitaliseringen er ikke kun vigtig for Udbetaling Danmark, men i høj grad også for Skive Kommune. - Helt overordnet kan man sige at kommunen stadig skal tage sig af borgerne, når de henvender sig personligt vedrørende de opgaver der flyttes til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark tager sig af al telefonbetjening og selve sagsbehandlingen, forklarer borgerservicechef Mette Jakobsen. Kommunen skal give helhedsorienteret vejledning - herunder henvisning til digitale løsninger - og hjælpe borgere med særlige behov. Dermed kan man lidt forenklet sige, at jo flere borgere der bliver støttet i at blive digitalt selvhjulpne, desto færre personlige henvendelser vil der komme i kommunen. - For at blive endnu bedre til at hjælpe borgerne, med de digitale løsninger, vil der ske en løbende opkvalificering af medarbejderne i Borgerservice. Vi deltager blandt andet i kurset Digital Ambassadør i løbet af efteråret, siger overassistent Tina Landbo. Følgende relaterede opgaver i kommunen: Tilkendelse af og opfølgning på førtidspension Bevilling og refusion af udgifter vedr. personligt tillæg, almindeligt og udvidet helbredstillæg (til pensionister) Udstedelse af helbredskort til pensionister Administrationssager vedr. pensionister Boligindskudslån Opfølgning ved evt. fravær før fire uger for forventet fødsel (barselsdagpenge) Ingen bliver kastebolde I forbindelse med overflytningen af opgaverne har det været vigtigt for både kommunen og Udbetaling Danmark at ingen borgere oplever at blive kastebolde imellem de to systemer. Samtidig er det vigtigt at understøtte en stabil drift på områderne i overgangsperioden. Milepæle for overflytningen Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

7 Gnist 7 - Der arbejdes for øjeblikket på at udarbejde en serviceguide. Den skal sikre at alle medarbejdere har styr på præcis hvordan snitfladerne mellem kommunen og Udbetaling Danmark skal udmøntes. På den måde ønsker vi at sikre, at ingen opgaver kommer til at falde ned mellem to stole, og dermed stille borgerne i en vanskelig situation, siger Mette Jakobsen At udflytningen af opgaverne kommer til at foregå trinvist, skal desuden være med til at sikre, at der bliver en stabil drift af opgaverne i overgangsperioden. Ti plus én flytter ud I Skive Kommune kommer overflytningen til at betyde, at ti medarbejdere samt Mette Jakobsen flytter med til det nye Udbetaling Danmark Center i Holstebro. Det er fra sagsområderne familieydelser, folke- og førtidspension samt boligstøtte der i Skive Kommune flytter medarbejdere ud. Det drejer sig om to medarbejdere fra familieydelser og otte medarbejdere fra folke- og førtidspension samt boligstøtte. Mette Jakobsen bliver chef for folke- og førtidspension på centeret i Holstebro. Udflytningen har længe været under opsejling. Det kræver naturligvis tid at planlægge sådan en stor omlægning for at sikre at alt kommer til at forløbe forsvarligt, men som Tina Landbo siger: - Når det nu skal være, så må det egentlig gerne snart blive til noget! Her er medarbejderne i Borgerservice samlet i receptionen på Rådhuset i Skive. Gruppen til venstre i billedet er de medarbejdere, der følger med til Udbetaling Danmark i løbet af de næste 1½ år. medarbejder.skivekommune.dk

8 8 Gnist Kontorelev Kontorelev Stine Kristiansen, 28 år og fra Rønbjerg, var den første kontorelev i Viften. Hun blev udlært den 31. juli Siden 1. august 2011 har Stine været fastansat i en 20-timers stilling på kontoret på Boenheden Nattergalevej Mejsevej. Hun søger endnu en deltidsstilling på timer. Oprindelig blev Stine uddannet social- og sundhedshjælper, men skuldrene kunne ikke holde til arbejdet. Efter nogle år på møbelfabrik valgte Stine at gå på Handelsskolens grunduddannelse og herefter to års elevplads i Viften som voksenelev - det vil sige elev over 25 år. Stine Kristiansen på sit nye kontor på Nattergalevej. Alsidig og faglig elevtid på et lille kontor Det var både tilfældigt og heldigt at Stine Kristiansen fik elevplads i Viften. Viften, som er en kommunal institution for voksne udviklingshæmmede, var nemlig ikke godkendt som kontorelevplads og søgte ingen elever. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Da jeg var ved at afslutte mit skoleår og ville finde en elevplads, søgte jeg en lang række af de opslåede elevpladser, men uden held. Så besluttede jeg mig for at søge uopfordret. Og derfor valgte jeg at søge hos Viften, fortæller Stine Kristiansen, nyuddannet assistent. På kontor hos Morten og Peter Stine kendte ikke Viften på forhånd, men hun er tidligere uddannet socialog sundhedshjælper (sosu) og ville gerne arbejde et sted, hvor der arbejdes med mennesker. - På den måde håbede jeg på også at få gavn af min sosu-uddannelse. Så jeg googlede (søgte på internettet, red.) efter arbejdspladser som arbejder med voksne udviklingshæmmede. Ikke fordi jeg kender dét område, men jeg har da også set Morten og Peter i fjernsynet, griner Stine Kristiansen. Godkendt elevplads Viften var ikke godkendt som uddannelsessted og havde ikke tidligere overvejet at ansætte elever, men de stod og manglede hjælp på kontoret, efter en kollega havde sagt op for at søge nye udfordringer. Stines ansøgning dumpede ind i postkassen på det helt rigtige tidspunkt. Praktikgodkendelsen kom på plads i løbet af foråret 2009, og Stine kunne starte som kontorelev 1. august samme år. Ferieafløser før elevtid For at lære Viften, brugere, beboere og nye kolleger at kende søgte Stine, efter aftale med leder Susanne Østergård, en stilling som ferieafløser i tre uger i juli måned. - Jeg fik mulighed for at være ferieafløser i tre uger. Det var rigtig spændende, og jeg var glad for på den måde at komme til at lære huset og menneskene at kende, fortæller Stine Kristiansen. Alsidig uddannelse I elevtiden var der udover Stine én assistent og lederen til det administrative arbejde. - Viften var bare den helt rigtige elevplads for mig. Det var et lille kontor, og jeg fik indsigt i mange systemer og arbejdsgange. Jeg fik også lov til at have ansvaret for mine opgaver, f.eks. skulle jeg indberette vagtplanen/løn, tage telefoner, betale regninger, budget-arbejde og udarbejde itvejledninger til kolleger. Det har været rigtig spændende og jeg synes, jeg har fået både en høj faglig og meget alsidig uddannelse i Viften, siger Stine Kristiansen. Gode rammer for læring - Jeg kan kun anbefale små kontorer at tage elever ind, fordi rammerne passer godt til læring. På et lille kontor, får man lov til at prøve det hele. Måske fordi det var et lille kontor i Viften, og vi kendte hinanden godt, fik jeg også stor opbakning og støtte da jeg skrev fagprøve og gik til eksamen. Det var jeg rigtig glad og taknemmelig for, slutter Stine Kristiansen. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

9 Gnist 9 Fakta om Viften Viften er et tilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt mennesker med erhvervet hjerneskade. Viften driver blandet andet syv bofællesskaber, er hjemmestøtte for ca. 190 selvstændigt boende borgere og formidling af ledsagerordning for 115 borgere. I Viften er der 71 medarbejdere, heraf to i administrationen samt et lederteam på tre. Derudover er ca. 100 ledsagere tilknyttet ledsagerordningen. Viften har adresse på Parcelvej 12 i Skive. Susanne Østergård (tv) og Vini Bertelsen vil gerne anbefale små kontorer at tage elever. Skønt at have en elev For to år siden manglede Viften en administrativ medarbejder, men der var kun økonomi til en deltidsstilling. Samtidig søgte Stine Kristiansen elevplads. De to situationer fik Susanne Østergård, lederen i Viften, til at tænke i nye baner. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Inden Stine Kristiansen blev elev i Viften var kontoret slet ikke godkendt som uddannelsessted. Stines uopfordrede ansøgning kom på netop det tidspunkt, hvor en besparelse i de administrative udgifter havde reduceret en fuldtidsstilling til en 20 timers stilling og en yderligere strukturændring var på vej. En assistentstilling var ledig efter en kollega havde sagt op for at søge nye udfordringer. - Da jeg så ansøgningen fra Stine tænkte jeg, at en elev på 37 timer i to år lød som en rigtig god løsning på flere udfordringer samtidig. Så vi kontaktede Skive Handelsskole for at blive godkendt som elevplads, slog stillingen op og indkaldte til samtale. Det blev den helt rigtig løsning for alle parter, siger Susanne Østergård. Stillede spørgsmål I Viften har Susanne Østergård og den praktikansvarlige, assistent, Vini Bertelsen udelukkende roser og fine ord at give Stine Kristiansen med på vejen, efter endt elevtid på kontoret. - Stine faldt helt naturlig ind i den sociale omgangstone vi har her i Viften, hun var nysgerrig, kløede på alle typer opgaver meget selvstændigt og hun var hurtig til at lære nyt. Vi savner hende allerede, smiler Vini Bertelsen. - Jeg synes det var så skønt at Stine stillede spørgsmål. Hvorfor gør du sådan? eller Kan det gøres på en anden måde? Det var dejligt, fordi det fik mig til stoppe op og tænke, fortæller Susanne Østergård, leder af Viften, og forklarer; - Mange gange gør vi ting automatisk, fordi sådan plejer vi at gøre. Stine kom med friske øjne og var god til at dele iagttagelser og ting hun undrede sig over. Guld værd - Stine var guld værd for os. Og jeg kan kun opfordre andre små kontorer til at overveje at ansætte en elev. På små kontorer kan en elev nå rundt om rigtig mange opgaver og de kan få et selvstændigt ansvarsområde, siger Susanne Østergård. Ansæt med omhu - Mit råd til andre, der ansætter elever, er at vælge en elev med lige så stor omhu som ved ansættelser i faste stillinger. To år er lang tid, hvis samarbejdet går skævt. En elev lærer ikke ret meget hvis han eller hun ikke trives, så for alles trivsel og arbejdspladsens opgaveløsning er det vigtigt at man ansætter den rigtige, siger Vini Bertelsen. I løbet af Stines elevtid førte en omstrukturering til, at Viften fik tilført både opgaver og en assistent fra den tidligere institution Thinggade. Dermed er den ledige deltidsstilling besat. - Men hvem ved, måske får vi mulighed for at ansætte en ny elev om nogle år, og så er vi klar, slutter Susanne Østergård. medarbejder.skivekommune.dk

10 10 Gnist Dagplejepædagoger Vi sikrer børns trivsel og udvikling Dagplejepædagogerne i Skive Kommune besøger og fører tilsyn med kommunes dagplejere. Dagplejepædagogernes opgave er at observere børnene og dagplejeren, komme med råd og vejledning og i det hele taget sætte fokus på at både børn og dagplejer trives og udvikles. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Målet for dagplejepædagogerne er at sikre kvalitet i dagplejetilbuddet. Det betyder blandt andet at sikre en tidlig indsats for børn med eventuelle udfordringer eller problemer, og sparring til dagplejere i alle mulige faglige og pædagogiske udfordringer. I Skive Kommune har vi ca. 260 dagplejere som passer, stimulerer og udvikler ca børn i hele kommunen. De 11 dagplejepædagoger er vigtige brikker i at sikre kvaliteten og udviklingen i dagplejen. Tilsyn og sparring - Det er vores primære opgave at sikre at børnene trives og udvikles. For at det skal lykkes er det vigtigt at den enkelte dagplejer trives og udvikles. Derfor er en del af vores arbejde også at være sparringspartner for dagplejeren i de udfordringer hun/han står over for, siger dagplejepædagog, Marlene Pinholt. Udover de lovbestemte og uanmeldte tilsynsbesøg, læreplaner mv. har Skive Byråd vedtaget politikker for dagtilbudsområdet, hertil kommer handleplaner og indsatsområder som skal implementeres og indføres så det kommer til gavn for dagplejeren, forældrene og børnene. - Vi besøger alle dagplejere hver 6-8 uge. Vi kommer både på anmeldte og uanmeldte besøg. På besøgene observerer, sparrer og rådgiver vi dagplejerne. Hvis et barn har et særligt behov laver vi, i samarbejde med forældrene, indstilling til PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) eller samarbejder med sundhedsplejen eller familieafdelingen omkring barnet, siger dagplejepædagog Anne-Dorthe Pedersen. Udvikling af relationer I udviklingen af både børn og dagplejere bruger dagplejepædagogerne blandt andet et redskab som hedder ICDP. ICDP er en forkortelse for International Child Development Program, frit oversat betyder det international børneudviklingsmetode. - Vi har stor succes med at bruge ICDP. Det passer rigtig godt med den anerkendende tilgang som vi har praktiseret i mange år og resultaterne kommer med det samme, fortæller Anne-Dorthe. ICDP-metoden er oprindelig udviklet af to norske psykologer. Kort fortalt handler det om otte samspilstemaer. Konkret er metoden at videofilme dagplejeren sammen med et eller flere børn. Vi optager video, og herefter udvælger dagplejeren, hvilke klip fra sin film, vi skal snakke om. Det er klip hvor det går godt, og vi drøfter hvordan vi får mere af alt det gode - også i andre situationer. Vores udgangspunkt er otte samspilstemaer. Det handler om at den voksne bevidst kan arbejde med sine relationer til det enkelte barn og dermed styrke samspillet, forklarer Anne-Dorthe. Vi samler på gyldne øjeblikke - I ICDP samler vi på Gyldne øjeblikke, altså de øjeblikke, hvor barnet føler sig anerkendt og mærker, at det er værd at holde af. Det er dét, det hele handler om for at kunne udvikle sig og lære nyt, tilføjer Marlene. Et andet redskab er Marte Meo som ligner ICDP. Fælles for begge redska- Fakta: ICDP skaber gode relationer, læring og vejledning. Tre dialogtyper: den følelsesmæssige dialog: 1-4 1: Vis at du holder af barnet. 2: Juster dig til det barnets behov og initiativ. 3: Tal med barnet om de ting det er optaget af. 4: Giv ros og vis anerkendelse. Den lærende dialog: 5-7 handler om at skabe læring 5: Hjælp barnet med at samle opmærksomheden. 6: Giv mening til barnets oplevelser med følelse og entusiasme. 7: Uddyb og forklar. Den vejledende dialog 8: Fortæl barnet, hvad det kan gøre. Trin for trin. Læs mere på f.eks. eller > pædagogisk grundlag > ICDP Dagplejepædagog Marlene Pinholt (tv) i snak med dagplejer Gitte Hougaard. Marte Meo betyder ved egen kraft, og er en metode hvor der også bruges video til at analysere samspillet mellem mennesker. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

11 Gnist 11 ber er, at de er baseret på den anerkendende tilgang, fokus på relationer og brug af video. En typisk dag - En typisk dag for os er at tage på besøg hos to dagplejere i løbet af formiddagen. Når børnene sover middagslur er vi tilbage på kontoret, hvor vi deltager i møder med vores samarbejdsparter, planlægger, placerer børn fra pladsanvisningen, arrangerer gæstepleje osv., fortæller Anne-Dorthe og tilføjer; - Alle dage starter arbejdsdagen på dagplejekontoret kl med morgentelefonvagten. Telefonvagterne fordeles mellem os, både morgen- og eftermiddagstelefonvagt. Samarbejder på tværs - Vi har et meget bredt samarbejde med rigtig mange andre personer og faggrupper; lige fra forældre og dagplejere til PPR, Sundhedsplejen, Pladsanvisningen og Familieafdelingen. Claus Meyer mad i dagplejen - Vi har forskellige emner som vi løbende sætter fokus på, det kan afhænge af hvad der er oppe i tiden eller nye politikker der er besluttet. Men kost, søvn og motorik er altid fokusområder for os, siger Anne-Dorthe, og Marlene fortsætter: - Vi har f.eks. en kostpolitik, og herudfra forsøger vi at inspirere dagplejerne Tilbage på kontoret er en stor opgave at få fordelt nye børn hos dagplejerne. Fordelingen kan være et stor puslespil for at sikre at forældrene får et godt tilbud inden for den ønskede geografi og dagplejerne får harmoniske børnegrupper. Her er det Marlene Pinholt (tv), leder af Dagplejen Ellen Andersen og Anne-Dorthe Pedersen (th) der forsøger at lægge puslespillet for nye børn i efteråret. til at gøre sundt mad mere spændende. Senest har vi haft besøg af kokken Claus Meyer og alle dagplejere har fået hans kogebog, som er udviklet i samarbejde med dagplejere. En tidlig indsats Dagplejepædagogerne kommer rundt om stort set alle aspekter af hverdagen i dagplejen. - Vi har en vigtig funktion i at sikre kvalitet for de mindste borgere i kommunen - den 0-3 årige. Vores opgave er at spotte og sætte ind med en tidlig indsats, frem for at vente til et barn risikerer at få store og meget mere ressourcekrævende udfordringer både for kommunen og familien, siger Anne-Dorthe. I Skive Kommune har vi en positiv og velfungerende dagpleje. På dagplejekontoret har vi et sundt og godt arbejdsmiljø, som er præget af positivitet og humor, slutter Anne-Dorthe og Marlene. Hvert år har dagplejerne en dagplejens dag. I år var Resen-gruppens dagplejere sammen med alle deres børn på udflugt til Skive Campings legeplads og grønne område. Dagplejepædagogerne Anne Dorthe Pedersen (i sort-hvid bluse forrest til venstre) og Marlene Pinholt i baggrunden med ryggen til kameraet og i hvid bluse) kiggede forbi. medarbejder.skivekommune.dk

12 12 Gnist Idrætsforening for sindslidende SIMS rimer på BIMS Skive Kommune har fået en ny idrætsforening som henvender sig til sindslidende. Formålet er at give et tilbud til sindslidende og psykisk sårbare. Pårørende eller andre interesserede er også velkomne som medlemmer, aktive og frivillige. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Fotos af Aadalen og Malene Brink Foreningen SIMS holdt stiftende generalforsamling i juni 2011, der er blevet valgt og konstitueret en bestyrelse og Skive Kommune er ved at behandle ansøgningen om godkendelse af vedtægter. Målgruppen er sindslidende og psykisk sårbare som ikke ønsker eller magter at deltage i idræt i de eksisterende foreninger. Navnet SIMS står for Skive Idræt og Motion for Sindslidende. - Vi havde mange forslag op at vende før vi valgte navnet SIMS. Den første reaktion blandt vores målgruppe var tilfredshed med navnet, fordi SIMS rimer på BIMS, som én bruger udtrykte det. Det er dejligt når vi kan have humor med i vores arbejde, så vi er rigtig glade for navnet, smiler ergoterapeut Else Albrechtsen. Motion og livsglæde - Selvom der stadig er mange ting der skal falde på plads, er vi så småt gået i gang med aktiviteterne, fortæller Kirsten Dahl, fysioterapeut fra Ådalen, som sammen med kollegaen Else Albrechtsen er initiativtagere til at starte foreningen. Foreningen har allerede et løbehold, der løber hver mandag. Og inden længe forventer man at starte hold med krolf, svømning, badminton og hockey. - Vi starter i det små, og tilpasser tilbuddene efter det vores medlemmer gerne vil deltage i. Vi har fået masser af ideer, så nu skal vi have koordineret med trænere samt lokale- og banetider, siger Else Albrechtsen. Små hold Som alle andre idrætsforeninger er trænerne frivillige. Holdstørrelserne kan være meget forskellige, men oftest er de mindre end i andre foreninger. - Vi forventer at nogle hold er på 3-4 medlemmer, mens andre måske er på stykker. Nogle af de sindslindende i vores målgruppe bryder sig ikke om store grupper af mennesker, og dem vil vi også gerne kunne give et tilbud om motion, forklarer Else Albrechtsen. Målet er at få flest mulige til at være aktive. Ideen til en idrætsforening for sindslidende ligger 3-4 år tilbage. I dag er det en realitet, og arbejdet med at lave hjemmeside, folder, logo, etablere hold og afholde arrangementer er i fuld gang. Stor succes med første idræts- og motionsdag Foreningen afholdt den første Idrætsog motionsdag i sommer. 120 deltagere, frivillige og ledsagere fik en masse gode oplevelser på stadion, i Spar Bank Arena og i Krabbesholm Skov. Der blev dystet i atletik, løb, boldspil og orienteringsløb. Kirsten Dahl (tv) og Else Albrechtsen er initiativtagerne bag oprettelse af foreningen SIMS, en idrætsforening for sindslidende. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

13 Gnist 13 - Det var en stor succes som jeg med sikkerhed kan sige var en rigtig god oplevelse for alle, siger Kirsten Dahl, og tilføjer; - vores ambition er at arrangere ét indendørs og ét udendørs stævne om året. Stævner rundt i landet Udover egne stævner har foreningen allerede fået invitationer til at deltage i stævner som Søndersøløbet i Viborg, Idrætsfestival i Vejle og fodboldstævne i Frederikshavn. - Vi er interesserede i så bredt et samarbejde som muligt både med institutioner, foreninger og frivillige og pårørende. Vi har allerede et godt samarbejde med Idavang, og vi glæder os til at få samarbejder med andre kommunale institutioner, siger Else Albrechtsen. - Grunden til at vi fra Ådalen lægger arbejdstimer i det her projekt er, at det kan gavne vores brugere i alle kommunes institutioner der arbejder med sindslidende. Undersøgelser har vist at motion og aktivitet kan lette depressioner, give færre forstyrrelser for skizofrene og mindske medicinforbruget for visse brugere. Derudover kan motion give livsglæde, samvær, velvære og selvtillid, udover selvfølgelig den fysiske sundhed som alle mennesker har glæde af ved motion, fortæller Kirsten Dahl. Foreningen skal drives af firvillige På sigt forventer Else Albrechtsen og Kirsten Dahl at træde mere og mere ud af foreningen for at overlade driften og arbejdet til frivillige kræfter. - Det har aldrig været meningen at foreningen skal være en kommunal institution, men der har været brug for at lægge nogle timer til igangsætningen. Så med tiden trækker vi os ud af SIMS for at kaste os over andre og nye tiltag, slutter Else Albrechtsen. Fakta SIMS holdt stiftende generalforsamling den 20. juni Hvis du er interesseret i SIMS, eller har brugere der måske er interesseret i at blive medlem er du velkommen til at kontakte Else Albrechtsen eller Kirsten Dahl på Ådalen, Frederiksdal Allé 21-23, Skive, telefon Du kan læse mere om SIMS på Ådalens hjemmeside > Idræt for sindslidende Ved det første stævne, afholdt af SIMS, var der stor opbakning fra både udøvere, frivillige instruktører og hjælpere. Alle fik en masse gode oplevelser på stadion, i Spar Bank Arena og i Krabbesholm Skov. medarbejder.skivekommune.dk

14 14 Gnist Feriekoloni - De unge der er på feriekoloni her i uge 31, er på ferie og skal have lov til at få fred, så dem kan du ikke fotografere eller interviewe, siger Peter Godsk Andersen. Ingen sommer uden feriekoloni I hver af sommerferieugerne og 31 er 30 børn og fire voksne hvert år på feriekoloni i Skive Lejrskole i Vester Vandet. Børnene kommer fra hele kommunen. De voksne er oftest lærere og pædagoger ansat i Skive Kommune. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Ud af de åbne vinduer strømmer musik og lyden af unges snak og grin. Klokken er ni om morgenen. For lærer Peter Godsk Andersen og hans team er den årligt tilbagevendende feriekoloni i Vester Vandet i fuld gang. - Sommerferie er ikke sommerferie uden feriekoloni, griner Peter Godsk Andersen, og tilføjer; sådan har det været for mig i efterhånden mange år. Vi er et team fra Aakjærskolen som har været af sted sammen i en del år. Vi kender hinanden og det fungerer bare godt, siger Peter Godsk Andersen. Feriekolonien er for børn der, af den ene eller anden grund, er indstillet til kolonien af sagsbehandlere, lærere, PPR (pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) eller lignende. Alle børnene, der går i klasse, tumler med familieproblemer og kolonien er deres eneste mulighed for en ferie. Ingen garanti for nattesøvn - Den vigtigste kvalifikation for de voksne på kolonien, er vores engagement og oprigtige interesse for børn. Vi er sammen med børnene fra mandag morgen til fredag eftermiddag. Der er ingen garanti for otte timers nattesøvn, smiler Peter Godsk Andersen. Reserveforælder uden skæld ud - De voksne er som en reserveforælder til en stor søskendeflok. Vi lytter, trøster, løser konflikter, tager initiativer og meget mere. Men vi skælder ikke ud. Skæld ud får disse børn og unge nok af i hverdagen. Her har de ferie, også fra skæld ud. Vi kan godt have behov for en snak med et barn eller en ung, men så tager vi ham eller hende med ind på et værelse og snakker os tilrette, siger Peter Godsk Andersen. - Jeg har oplevet børn som fredag eftermiddag siger farvel med ordene det var fedt ikke at blive skældt ud i en hel uge, fortæller Peter Godsk Andersen. Nærvær, hygge og nye venner - Vores opgave er at give børnene en uges ferie. De kommer væk hjemmefra, væk fra problemer i familien og væk fra bekymringer. Til gengæld får de en uge med nye bekendtskaber som måske bliver til venner, fred og ro, hygge, samvær og nære oplevelser, fortæller Peter Godsk Andersen, og fortsætter; - Vi har selvfølgelig rammer og regler. Men det lagt fra de samme som på lejrskole med en skoleklasse. Her Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

15 Gnist 15 Skive Kommunes Lejrskole er rammen om kommunes feriekoloni, som hver sommer holdes for børn og unge der ellers ikke har et ferietilbud. Peter Godsk Andersen har været tovholder, voksen og reserveforældre i adskillige år på Skive Kommunes feriekoloni. Han har indtil 1. august 2011 været lærer på Aakjærskolen, i dag er han lærer på Resen Skole. må børnene for eksempel gerne bruge deres mobiltelefoner, ligesom alle andre danske børn der hygger sig med spil, musik, sms er osv.. Det er børnenes ferie Maden er sund og nærende. Børnene deltager i madlavning, oprydning og rengøring. Budgettet for én uge er 150 kr. pr. elev til aktiviteter, underholdning mv. - Vores budget er ikke stort, men det dækker busbilletten til Thisted, eller hjemturen den dag vi går til Klitmøller (7 km), en entrébillet eller lignende. Vi har ikke råd til en tur i Fårup Sommerland, men så går vi en tur til Nors Sø, laver bål, sover telt i haven, får snakket og meget andet, siger Peter Godsk Andersen, og uddyber; - Vi lægger meget vægt på at børnene har ferie. Vores dage er derfor ikke fuldt booket med aktiviteter og gøremål fra morgen til aften. Der skal være plads til at være længe oppe om aftenen, og sove længe dagen efter. Samtidig har vi planlagt nogle rammer f.eks. spiser vi sammen, og turene ud af huset til Klitmøller, Thisted, Nors Sø og til Vigsø Feriecenter er også i fællesskab. Køjeseng i stedet for glamour I år var Peter Godsk Andersen tovholder for feriekolonien i uge 31, hvor de ældste børn deltog. Programmet var tilpasset aldersgruppen, f.eks. var besøget på Vigsø Feriecenter fyldt med teambuilding øvelser, events og en tur i badeland. - Konkurrencen om underholdning er stor i dag, med alt fra TV, computerspil, oplevelsesparker, glimmer og glamour osv. Børn og unge kan være svære at imponere. I Vester Vandet tilbyder vi en gl. præstegård, køjesenge og nærvær af voksne, sådan sat lidt på spidsen, men børnene nyder at være her og de nyder at holde fri, siger Peter Godsk Andersen. Jeg har været i Vester Vandet - Feriekolonien er et stort aktiv for kommunen, og jeg synes alle i Skive Kommune kan være stolte af at vi har sådan et tilbud. Det er utroligt vigtigt og værdifuldt for disse børn at få en ferie. Og når skolen begynder igen, og alle i klassen fortæller, hvad de har lavet i ferien, så har én måske været i Italien, en anden på Mallorca eller Barbados. Vores børn fortæller glædesstrålende at de har været i Vester Vandet. Det er vidunderligt, slutter Peter Godsk Andersen. Fakta om feriekolonien Feriekolonien er for de børn der ikke har et ferietilbud og/eller trænger til at møde nye mennesker, skabe nye kontakter eller blot en uges fri fra en kaotisk hverdag. Hvert år indstilles ca. 150 børn og unge fra hele Skive Kommune til én uge i feriekoloni. Det er børn og unge fra 2. kl. og op til 8. kl. som indstilles af for eksempel en lærer, sagsbehandler, psykolog eller pædagog. Skolernes fritidsvejledere koordinerer, prioriterer og indstiller børn fra de enkelte skoler. Herefter er det leder af Brårup Fritidscenter Bo Marciniak der er tovholder for visiteringen af børnene. 120 børn og unge kommer gennem nåleøjet og får tilbudt én uges ferie i Vester Vandet. Børnene bliver fordelt på de fire uger efter alder. Mange børn kommer igen år efter år. Det er gratis (undtagen lommepenge) for børnene at deltage på kolonien. Udover husleje og mad har feriekolonien 150 kr./barn pr. uge til aktiviteter. Skive Kommunes feriekoloni har eksisteret lige siden Skive Kommune købte stedet i 1962 og omdannede det til lejrskole. medarbejder.skivekommune.dk

16 16 Gnist Vester Vandet Lejrskole Et unikt sted i Thy Skive Kommune ejer et lille unikt sted i Thisted Kommune. Den tidligere præstegård i Vester Vandet har i næsten 50 år dannet ramme om mange lejrskoleophold for skoleklasser og feriekolonier (se foregående side). Alle institutioner er velkomne til at bruge stedet. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Fotos af Heine Mortensen og Malene Brink. Skive Lejrskole i Vester Vandet, som drives af Ungdomsskolen-Skive, tilbyder masser af muligheder for fagligt indhold. Lejrskolen ligger i et område med skov, søer og hav, kirke, landbrug og fiskeri. Derudover er rammen selvfølgelig socialt samvær, madlavning, stjernekiggeri og måske ikke mindst en pause fra tv og anden elektronisk underholdning. Ingen elektronik - og dog... - Her er der mulighed for at være sammen, og lave en lang række aktiviteter i nærmiljøet. Vi har valgt at der ikke skal være fjernsyn, video, playstation osv. installeret. Men den næste nyanskaffelse bliver en projektor som man kan sætte sin bærbare pc til. Det har været efterspurgt af lærerne fordi de ofte bruger den i undervisningen, fortæller Heine Mortensen, teknisk serviceleder på Ungdomsskolen-Skive. Skive Kommune købte den tidligere præstegård i Vester Vandet i 1962 med det formål at omdanne den til lejrskole. Ungdomsskolen-Skive overtog driften af lejrskolen i Heine Mortensen er den daglige ansvarlige for driften. Lejrskole giver minder - Jeg synes Skive Kommune har et helt unikt sted her i Vester Vandet. Dengang Ungdomsskolen overtog driften Spisesal og fællesrum med brændeovn. Der er værelser i forskellige størrelser med køjesenge til i alt 31 personer. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

17 Gnist 17 Fakta: Skive Lejrskole i Vester Vandet ligger på Klitmøllervej 57, 7700 Thisted. Der er 500 meter til Nationalpark Thy, Vester Vandet sø ligger i baghaven, nærmeste naboer er kirken og markerne, på en lille gåtur når man hurtigt Nors badesø og Vesterhavet ligger i cykelafstand. Vester Vandet lejrskole Stedet har 31 (køje)sengepladser i 1, 2, 4, 6 og 8 mands værelser. Udlejning Skoler, feriekoloni og institutioner har første prioritet til Skive Lejrskole. De kan booke lejrskolen ved at kontakte Skoleforvaltningen, Gurli Germann, tlf Alle øvrige institutioner, foreninger, privatpersoner mv. kan leje Skive Lejrskole ved at henvende sig til Ungdomsskolen-Skive, Heine Mortensen, tlf Læs mere... Du kan læse mere på Ungdomsskolen-Skives hjemmeside: under Udlejning > Vester Vandet. tog jeg op for at se stedet, og det var en sjov oplevelse. Stedet så næsten ud som dengang jeg selv var på lejrskole med min skoleklasse, og det bragte minder frem, smiler Heine Mortensen, som håber at Skive Lejrskole stadig, og i mange år frem, vil være rammen for mange flere minder for de besøgende. Så godt som ny Alle institutioner kan låne lerjskolen, og alle private kan leje Skive Lejrskole. Ungdomsskolen har, i et godt samarbejde med Teknisk Forvaltning, sørget for at restaurere stedet fra Blandt andet er tag og facader restaureret, der er nye udvendige døre og vinduer, nye gulve, møbler og madrasser samt nye toiletter og bad. 500 meter fra lejrskolen begynder Thy nationalpark. Haven bliver passet af en nabo til lejrskolen så den ligger klar til bål-aftner, teltplads, fodboldkamp, afslapning og alt muligt andet. medarbejder.skivekommune.dk

18 18 Gnist Skiveløbet En dag med motion og hyggeligt samvær Skive Kommune mødte talstærkt op til Skiveløbet, hvor i alt 244 medarbejdere og familiemedlemmer deltog i et par hyggelige dage med motion og hyggeligt samvær med familie og kollegaer. Skrevet af praktikant Lotte Kronbæk. Fotos af Flemming Eskildsen og Anny Lavrsen Kure Der var en god stemning i Skive Kommunes telt, hvor mange nød det hyggelige samvær med familie, venner og kollegaer. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

19 Gnist 19 Vinder af den interne konkurrence som kommunens mest motionsglade afdeling/institution blev Tandplejen. Tandplejen havde en deltagelse på 40%. Her ses byrådsmedlem og formand for Skive Kommunes Sundhedsudvalg Anna-Lise Vestergaard (th.), som netop har overrakt pokalen til leder af Tandplejen Rita Kaae (tv.). Traditionen tro, blev der tændt op i grillen, så Kommunens ansatte kunne købe en pølse med brød. På billede ses, formanden for Skive Kommunes Sportsforening, Jes Strickerson (tv.), med kasketten Rent liv der blev udleveret til Kommunens ansatte sammen med løbsnummerne. Jes fik assistance af grillmesteren (th.) fra naboteltet. medarbejder.skivekommune.dk

20 20 Gnist Durup Ældrecenter Haven til alle sanser - året rundt Durup Ældrecenter har netop indviet deres eget orangeri. En have i et lysthus, hvor man kan nyde årstidernes gang, blomsternes duft og farver, men også smage på nogle af dem. Tekst og fotos af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Sansehuset kunne etableres med kr. fra sparekassefonden og en arv fra en tidligere beboer. Gårdhaven blev bygget for ti år siden, senere kom en pavillon uden vægge, så det trak og blæste ind. Der var altid koldt og huset blev næsten ikke brugt. I dag er det nemt at være ude året rundt i sansehaven. Her er vinduer hele vejen rundt og bliver det mørkt og koldt kan der tændes for både lys og varme. Her ved indvielsen blev der serveret kaffe og kage i sansehuset. Brugerne var meget tilfredse med huset og glædede sig allerede til flere fester. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen

Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk. En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Foto: www.elverdal.dk En spændende mulighed for dig der går i 6.-9. klasse og ønsker at give kiloene kamp til stregen Så letter vi! Så letter vi! er et gratis tilbud til dig der går i 6.-9.

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere