Manual. T4-26 Tanemaskine. T4-26 Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual. T4-26 Tanemaskine. T4-26 Manual"

Transkript

1 Manual T4-26 Tanemaskine T4-26 Manual

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Symbol forklaring... 2 Maskine introduktion... 3 Ibrugtagning... 4 Betjening... 6 Variabel start punkt :... 6 Funktions beskrivelse :... 7 Start :... 7 Find skindkant :... 7 Forstræk ryg :... 7 Stræk lavtryk :... 7 Stræk højtryk :... 7 Stamp :... 8 Wrap :... 8 Database :... 8 Klargøring til næste skind. :... 8 Betjening af operatørpanel... 9 Indtastning :... 9 Startside : Hovedmenu : Produktionsside : Generel setup : Mål : Tanelængde : Kalibrering : Servo speed : Alarm list : Setup Backup : Skindtyper : Menu Skindtyper : Forstræk : Skift tryk : Strække tider : Stamp : Tryk : Wrapalarm : Wrap : Wrapning han : Info : Total produktion : PLC info : Software version : Statestik : Data opsamling : Statestik hovedmenu : Alarmer : Kredsskemaer Overensstemmelse erklæring Side 1

4 Forord Denne Brugermanual er en vigtig del af Deres nye maskine. Læs manualen grundigt igennem og brug den som en opslagsbog. Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug af maskinen. Manualen bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt at brugermanualen følger med maskinen ved videresalg og udlån. Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information. Symbol forklaring Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, anvendes følgende udtryk: Bemærk!! Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der advarer om vigtige instruktioner, eller informationer vedrørende denne maskine. Advarsel!! Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare! Side 2

5 Maskine introduktion En nyskabelse med hensyn til opbygning og programmer men samtidig også den mest simple tanemaskine at betjene. Kan tane på alle kendte plasttaner. Ingen nødvendig manuel omstilling mellem hanner og tæver. Skindet er færdig tanet, når det forlader maskinen. Bemærk!! Brugeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne brugermanual for yderligere information. Maskinen må kun bruges til det formål, den er konstrueret til. Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens betjeningsknapper. Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for operatøren. Side 3

6 Ibrugtagning Før Tanemaskine WRAP T4 tages i brug, skal man kontrollere, at maskinen står på et fast og stabilt underlag. (Benyt de justerbare maskinfødder til at opnå den ønskede indstilling) Maskinen må kun anvendes til taning af minkskind. FARE! For at undgå risiko mod klem-ulykker under maskinens kørsel, er det vigtigt at brugeren ikke berører de bevægelige dele i maskinen. Dette gælder specielt omvikleren og skindholderne, der aktiveres under wrap-processen. Maskinen er forsynet med en kniv til afskæring af folie efter wrap-processen. Kniven aktiveres automatisk. Ingen af de bevægelige dele må forsøges stoppet med håndkraft, brug altid nødstop for at forhindre faretruende situationer. Bemærk, at det stop, der sidder lige under nødstoppet stopper den nuværende proces og kører tilbage til dets udgangspunkt. Hvis der opstår en faretruende situation, brug altid nødstoppet. Tanemaskine WRAP T4 er fra fabrikken monteret med et 3 polet 240V stik. Bemærk! Der skal være jordforbindelse i tilslutningskablet på maskinen. Hvis dette ikke overholdes bortfalder garantien. ( der kan opstå utilsigtet programafvikling eller fejl ) Lufttrykket skal være på minimum 8 bar, og maskinen har et luftforbrug på op til 70 l/min. Luftslangen der forbinder Tanemaskine WRAP T4 og kompressor anlægget, skal være min. 3/8, og helst 1/2". Side 4

7 Vigtigt! Alt andet form for arbejde i maskinen, der ikke omfatter wrap-processen, såsom rengøring justering osv., må kun foregå, når el og pneumatik er frakoblet maskinen Bemærk! For at forebygge en evt. skade på styringens microcontroller og det øvrige elektriske system i forbindelse med tordenvejr, anbefales det at afbryde el-tilslutningen, når maskinen ikke er i brug. Side 5

8 Betjening Frontskærm Nødstop Stopper maskinen øjeblikkeligt og returnerer alle dele til udgangspunkt. Servo mister el-forsyning og luftventiler bliver trykløse. For at få maskinen genstartet efter nødstop, skal nødstop deaktiveres og reset knappen trykkes ind. Stop Stopper den nuværende proces og returnerer processen til udgangspunktet. Hvis man ønsker det kan man gå yderligere tilbage gennem processerne ved gentagne tryk på stop knappen. Tane op Kører tanen op, hvis denne er kommet for langt ned inden taningen skal begynde. Start Starter næste sekvens i cyklussen. Har samme funktion som Fodpedalen eller knæ kontakten med magnet til påvirkning med knæet Tane ned Kører tanen ned, hvis denne ikke er langt nok nede inden taningen skal begynde. Variabel start punkt : For at gøre tane processen hurtigere kan det forvalgte startpunkt ændres efter brugerens ønske. 1. Man trykker på knapperne [Tane ned] eller [Tane op] indtil tanefoden har den position som man ønsker maskinen skal bruge som startposition 2. For at få maskinen til at huske positionen, skal man trykke på [Tane op] og [Tane ned] samtidig. Nu er positionen gemt i hukommelsen og maskinen vil herefter bruge denne position som udgangspunkt for taning. Side 6

9 Funktions beskrivelse : Beskrivelse af programforløb når et skind skal tanes Start : Tanefoden vil normal være placeret lidt nede i maskinen på et forvalgt startpunkt og man starter med at sætte tanen ned i tanefoden. Efter strømsvigt eller Nødstop vil tanefoden starte med at søge nulpunktet der er helt i top og derefter køre ned til det forvalgte startpunkt. Hvorefter maskinen er klar til produktion. Find skindkant : Tryk start : Forstræk ryg : Tryk start : Stræk lavtryk : Tryk start : Nu vil maskinen køre ned indtil den finder skindkant. Operatøren skal nu sørge for at skindet er placeret så kløerne kan gribe om skindet. Rygkløer lukkes om skind Hvis forstræk sat On i setupmenu, vil foden køres lidt op for at strække skindet på ryggen Strækketryk og tid for forstræk kan justeres i setup ligesom dynamisk forstræk kan vælges til eller fra.( beskrives senere ) Nu lukkes bugkløer og skindet strammes op med lav tryk. Hvis højtryk ikke aktiveres bliver strækketrykket opretholdt Strækketryk for lavtryk kan justeres i setup ( beskrives senere i dokumentet ) Stræk højtryk : Hvis skindet har et mål der ligger langt fra at kunne nå næste skindstørrelse vil højtryk ikke blive aktiveret automatisk. Tryk start : hvis højtryk ønskes alligevel. Automatisk stræk højtryk Hvis skindets længde ligger tæt på at kunne nå næste størrelse bliver højtryk automatisk aktiveret. Strækketryk opretholdes indtil Wrap aktiveres eller hvis skindet under stræk har nået næste størrelse. Strækketryk og tid kan justeres i Setup. Aktivering af højtryk på manglende mm til næste størrelse kan også justeres i Setup. Denne funktion kan også gøres dynamisk hvis dette ønskes. ( beskrives senere i dokumentet ) Efter 1 sek med højtryk vil der automatisk bliver udført et stamp hvis ikke der er for lang til næste størrelse Side 7

10 Stamp : Tryk start : Wrap : Hvis skindet har en længde der ligger tæt på næste størrelse, kan man ved at trykke start igen strække skindet yderligt med ekstra tryk og hastighed Tanefod køres lidt ned og derefter op med øget tryk og hastighed for at strække skindet yderligere. Funktionen kan gentages indtil næste størrelse er opnået. Når næste størrelse er opnået vil der ikke blive stampet og en advarsel bliver vist på operatørpanelet Strækketryk og hastighed kan justeres i Setup. Grænsen for hvor mange mm der max må mangle til næste størrelse, kan justeres i Setup. Denne funktion kan også gøres dynamisk hvis dette ønskes. ( beskrives senere i dokumentet ) For at holde skindet på plads når kløer slipper bliver der viklet noget folie omkring det nederste stykke af skindet Tryk på begge Wrap knapper samtidig : Hvis skindet kun mangler nogle få mm i at nå næste størrelse, bliver wrapning ikke udført og en besked vil blive vist på operatørpanelet. Man har muligheden for at udføre wrapning alligevel ved at trykke på [F5] på operatørpanelet Nu vil Wrap delen begynde at rotere for at vikle folie uden på skindet. Først vikles et antal omgange på skindet uden at tanefoden flytter sig. Dernæst begynder tanefoden at køre et antal mm op medens der stadig vikles folie på skindet. Derefter vikles nogle omgange på skindet forneden for at låse folien fast. Til sidst klippes folie og tanefoden køres helt til top for at aflevere skindet til operatøren. Antal omgange øverst, længde på wrapning og antal omgange nederst på skindet kan justeres i Setup. ( beskrives senere i dokumentet ) Database : Når tanefoden har nået top bliver skindet talt op i databasen. Databasen er inddelt flere registre. Først er der et register områder for hver avler. dernæst skelnes imellem han/tæve skind til sidst tælles skindet op i et register der svarer til den længde, skindet har opnået under taning Klargøring til næste skind. : Når tanefoden har været i øverste position i kort tid vil det køre ned til en forud indstillet startposition for at spare tid. Her vil maskinen vente indtil næste skind skal tanes. Side 8

11 Betjening af operatørpanel Display Enter Funktionstaster Escape Display Giver brugeren alle de oplysninger han har brug for. På displayet vises hvilke funktionstaster, der er aktive og hvad man kan ændre. Funktionstaster Man benytter disse funktionstaster for at aktivere den ønskede menu på displayet. F8 er altid retur til tidligere menu. Enter Hvis man har ændret på et indtastningsdisplay (se nærmere under efterfølgende skærmbilleder), så skal der afsluttes med at trykke på denne knap. Escape Hvis man er kommet ind på et forkert indtastningsdisplay, så kan man komme tilbage igen med et tryk på denne knap. Indtastning : Hvis man ønsker at ændre en værdi i et setup punkt trykker man først på Funktionstasten der hører til setpunktet Der vises nu et indtastningsfelt hvor man kan skrive den nye værdi i setpunktet og derefter [Enter] Nederst i venstre hjørne står nogle tal! disse tal er et udtryk for min. og max. grænser for indtastning Hvis man ikke vil ændre noget i setpunktet kan man blot trykke på [Escape ] Side 9

12 Startside : Startbillede når maskinen tilsluttes strøm : På denne side kan man vælge hvilken sprog skærmbillederne skal præsenteres med Hvis man ikke vil ændre sproget, trykker man [F1] for at komme videre til Hovedmenuen. Hovedmenu : I Hovedmenuen har man 6 valgmuligheder. Tryk på funktionstasten [F1] for at komme til siden der bør være fremme under produktion [F2] for at komme ind på nogle sider med generel setup [F3] setup for skindtyper [F4] fører til sider med indstillinger for Wrap [F5] fører til menu med info vedrørende maskinen [F6] for at se statestik over skindproduktion Side 10

13 Hovedmenu [F1: Produktion] Produktionsside : Viser hvilke skindtype setup der er valgt Viser hvor mange mm der mangler i næste størrelse Viser skindets størrelse Tryk [F2] skift imellem Han/ Tæve Det der vises på knappen er det aktuelle valg. [F3] Vælg setup for én af de 4 skindtyper [F1] Avler nr. Ved tryk på F1 kan man skifte til en anden avler Vælg skindtype ved at trykke på en af knapperne F1 til F4 (på billedet er F1 valgt) [F5] skift til Soft behandling af skind, hvilket bevirker at der bliver brugt et særlig setup for skind der ikke tåler normal behandling Når skindet er færdig tanet bliver soft funktionen deaktiveret [F6] Denne knap er kun synlig når et skind lige er talt op i statistikken Ved at trykke på [F6] trækker man den sidst tanede skind fra i statistikken igen. [F6] kan ikke benyttes Side 11

14 Hovedmenu [F2: Gen. Setup] > ( hvid ramme = menu ) Generel setup : Oversigt over menusystemet til Generel setup Under generel setup kan man gøre følgende : Vælge afstand ned til hvor tane bliver fastholdt Dynamisk setup On/Off Ændringer på Sikkerhedsmargen Ændringer på Tanelængder Ændringer på Korrektion ( kalibrerings værdi ) Ændringer på Servo speed Få vist liste med opståede Alarmer Backup af setup Side 12

15 Hovedmenu [F2: Gen. Setup] > Generel Setup [F1: Mål] Mål : [F1] Funktionen kør ned før sammenluk er en indstilling der får tanefoden til at lukke sammen om tane brættet et stykke nede i maskinen. [F2: Dynamisk ] Funktionen Dynamisk / Konstant Teksten på knappen skifter hver gang man trykker på [F2] imellem Dynamisk og Konstant. Konstant ON I setpunkter hvor Dynamisk setup er mulig, vil den dynamiske tilpasning blive deaktiveret. Værdier under teksten Dynamisk Off vil have samme værdi som indtastede værdi i setpunktet. Dynamisk ON I setpunkter hvor Dynamisk setup er mulig, vil værdier skrevet i setpunktet gælde for længden på et hanskind str. 60 (1070mm) og tæveskind str. 40 (950mm). Hvis skindet er mindre, går man ud fra at skindet kan strækkes mindre. Eks. (han str.60) = 1070mm aktuelle skinlængde 946mm (imellem str. 2 & 3) Faktor = 946/1070 = 0,884 værdi for forstræk han = 35mm Dynamiske værdi forstræk for aktuelle skinlængde = 35x0,884 = 31mm Sikkerhedsmargen : Denne værdi trækkes fra de værdier der viser manglende mm og størrelse på Produktions siden så man altid er sikker på at skindet er stører end det viste på skærmen. Funktionen er lagt ind for at skindene altid vil overholde krav til størrelse når taning er afsluttet [F3: Han ] sikkerheds margen på hanskind. [F4: Tæve ] sikkerheds margen på tæveskind. Side 13

16 Hovedmenu [F2: Gen. Setup] > Generel Setup [F2: Tane længde] Tanelængde : På dette skærmbillede skal man skrive længden på taner [F1: Han ] Tanelængde på hanskind [F2: Tæve ] Tanelængde på Tæveskind [F3: Korrektion : ] denne værdi bruges til at kalibrere maskinen. Så der er sammenhæng, imellem den viste længde i operatørpanelet og den faktiske længde på skindet. Korrektionsfaktoren er forskellen mellem længden i mm på displayet og den målte længde mellem tanens spids og det vandrette spor i skindholderen. Kalibrering : Korrektionsfaktoren er den værdi, som man ændrer på, når man kalibrerer maskinen. (se nærmere i fremgangsmåden) Man skal ligeledes manuelt kontrollere maskinens automatisk udmålte tanelængde for at sikre sig at maskinen taner ordentligt. Fremgangsmåden for kalibrering: 1. Tanefoden køres helt i top med knappen [Tane op]. 2. Mål afstanden fra det vandrette spor ved kløer ned til tane tanefoden i mm. 3. Den målte værdi skrives ind i felter for korrektions faktor. 4. Som kontrol kan man nu sætte en tane i maskinen og køre tanefoden lidt ned. 5. Herefter måles fra tanetop ned til vandrette spor ved kløer. 6. Dette mål skulle gerne være det samme som værdi der står på produktionssiden nederst Bemærk! Til enhver tid er det operatørens ansvar at maskinen er kalibreret og kører med de rigtige tanelængder. Foretag jævnlige kontrolmålinger, helst flere gange daglig Side 14

17 Hovedmenu [F2: Gen. Setup] > Generel Setup [F3: Servo Speed] Servo speed : På dette skærmbillede skal man ændre hastigheder hvormed tanefoden bevæger sig op og ned. [F1: AUT hast : ] er hastigheden på tanefoden, når den er styret af programmet under lav og høj stræk, samt når tanefoden køres op og ned ved start og slut. [F2 MAN hast : ] denne hastighed, bruges når man benytter pile knapperne på maskinen, til at flytte tanefoden op/ned Desuden er der indstillinger af hastigheder for stamp forstræk. Indstillinger af disse parametre sker på de respektive sider for det. Hovedmenu [F2: Gen. Setup] > Generel Setup [F4: Alarm list] Alarm list : På denne side kan man se nuværende og historiske alarmer [F5] slet alle alarmer [F6] kør op i listen [F7] kør ned i listen [F8] luk siden Hvilke alarmer maskinen kan generere vil blive beskrevet senere i dokumentet. Side 15

18 Hovedmenu [F2: Gen. Setup] > Generel Setup [F5: Setup Backup] Setup Backup : På denne side kan man gemme/installere de vigtigste værdier i setup. Generelle data : Dynamisk On/Off Sikkerhedsmargen Tanelængder Korrektions værdi Servo speed Data for de 4 skindtyper Forstræk Tryk skifte Strække tide Stamp værdier Strækketryk (han/tæve) Wrapalarm [F1 Kode : ] når man trykker [F1] vises et indtastnings felt på skærmen. Hvis man indtaster 1234 og [Enter], bliver ovennævnte data gemt i hukommelsen. I tekstfeltet øverst vil teksten Nuværende bruger setup er gemt blive vist. Hvis man indtaster 2345 og [Enter], installeres værdier fra tidligere gemt bruger opsætning. I tekstfeltet øverst vil teksten Gemte bruger setup er installeret blive vist. Hvis man indtaster 3456 og [Enter], installeres værdier fra fabriksopsætning I tekstfeltet øverst vil teksten Fabriks opsætning er installeret blive vist. Hvis man indtaster alle andre tal kombinationer vil der i tekstfeltet øverst stå teksten Forkert kode!! Side 16

19 Hovedmenu [F3: Skindtyper] > ( hvid ramme = menu ) Skindtyper : I hovedmenuen trykker man [F3: Skindtyper ] Nu vises menu siden hvor man kan se en knap for hver af de 4 skindtyper. Her vælger man hvilken af de 4 skindtyper man vil se/ændre setup på! Funktionen Skindtype : Man kan her sætte 4 forskellige sæt parametre op for behandling af skind. Fordelen ved det er at man hurtig kan sætte maskinen op til at køre en anden type skind uden at skulle ind i setup for at ændre parametre. På produktions siden vælger man blot den af de 4 setup typer som passer til aktuelle skindtype. Aktive Setup : På billedet herunder, står der ON ud for type 2. Dette indikerer at setup for type 2 bruges til at styre maskinen. Oversigt over menusystemet til setup af skindtyper Hver skindtype indeholder oplysninger om : Forstræk Indstilling for trykskifte Strækketider Indstillinger for stamp Indstillinger for tryk Han/Tæve (softtryk, lavtryk, højtryk, Stamptryk) Indstillinger for Wrapalarm Side 17

20 Hovedmenu [F3: Skindtyper] > Skindtyper [F1 F4: Type] Menu Skindtyper : Øverst står navnet på Skindtypen. Type 1 [F1: Forstræk ] viser skærmbillede for indstillinger til Forstræk [F2: Skift tryk ] viser skærmbillede for indstillinger til hvornår strækketryk skal skifte fra lav til høj [F3: Stamp ] viser skærmbillede for indstillinger til Stamp [F5: Tryk ] viser skærmbillede for indstillinger til Strækketryk under forskellige forhold [F6: Wrapalarm ] viser skærmbillede for indstillinger for hvornår Wrapalarm skal vises på skærmen [F7: Navn ] viser et skærmbillede hvor man kan stave sig frem til et andet navn for denne skindtype. Hvis man ændrer navnet for en skindtype, vil det nye navn blive vist alle steder hvor man kan vælge skindtyper. F.eks. hvis man skriver Sort skind i stedet for Type 1 vil der herefter alle de steder hvor der før stod Type 1 nu stå Sort skind Bemærk : På bagsiden af operatørpanelet findes et USB stik hvor man kan tilslutte et ganske almindeligt USB tastatur og derved bliver det væsentlig hurtigere at skrive et andet navn til skindtypen Hovedmenu [F3: Skindtyper] > Skindtyper [F1 F4: Type] > Skindtype menu [F1: Forstræk] Forstræk : Øverst står navnet på Skindtypen. Forstræk er en funktion der strækker ryggen på skindet lige efter at rygkløerne er lukket (bugkløer er stadig åben) [F5] man vælger om Forstræk skal være On eller Off for denne skindtype [F1: Han ] her kan man indstille ønskede forstræk for hanskind Dynamisk hvis denne funktion er On vil der sandsynligvis stå et andet tal længst ude til højre. Tallet der står på knappen vil så være forstræk på et hanskind str. 60 tallet til højre viser hvor meget et skind med aktuelle længde vil blive forstrakt. (aktuelle længde vises nederst på siden) [F2: Tæve ] her kan man indstille ønskede forstræk for tæveskind Dynamisk funktion er den samme som for hanskind blot et tallet på knappen udtryk for hvor meget et tæveskind str. 4 bliver forstrakt. Side 18

21 Hovedmenu [F3: Skindtyper] > Skindtyper [F1 F4: Type] > Skindtype menu [F2: Skift tryk] Skift tryk : Øverst står navnet på Skindtypen. Skift til tryk 2 når der mangler : Funktionen er beregnet til at afgøre om maskinen automatisk skal øge strækketrykket fra lavtryk til højtryk. Hvis der mangler under de antal mm til næste skindstørrelse der står i setpunktet. [F1: Han ] her kan man indstille hvor mange mm der max må mangle til næste størrelse på et hanskind, for at maskinen automatisk aktiverer høj strækketryk Dynamisk hvis denne funktion er On vil der sandsynligvis stå et andet tal længst ude til højre. Tallet der står på knappen vil så være manglende mm på et hanskind str. 60 Tallet til højre viser hvor meget en skind med aktuelle længde, højest må mangle inden højtryk aktiveres. (aktuelle længde vises nederst på siden) [F2: Tæve ] samme funktion blot for tæveskind. Tallet på knappen er manglende mm til næste størrelse på et tæveskind str. 40 hvis den dynamiske funktion er On. Strække tider : Disse instillinger bestemmer hvor lang tid der skal går med de forskellige strækketryk [F3: Lav tryk: ] man kan her indstille hvor lang tid der skal gå inden maskinen undersøger om højtryk skal aktiveres automatisk. [F4: Høj tryk: ] man kan her indstille hvor lang tid der skal gå med højtryk inden man kan Stampe eller Wrape skindet. PS. Efter at tiden med højtryk er udløbet, vil der automatisk blive udført et stamp hvis ikke der er for langt til næste størrelse. Side 19

22 Hovedmenu [F3: Skindtyper] > Skindtyper [F1 F4: Type] > Skindtype menu [F3: Stamp] Stamp : Øverst står navnet på Skindtypen. Stamp ikke hvis der mangler over xx mm til næste størrelse! Funktionen er beregnet til at forhindre stamp hvis det ikke er muligt at nå næste størrelse. På skærmen vil der blive vist et info billede med teksten Skind er for kort til næste størrelse der gør operatøren opmærksom på at stamp for dette skind er annulleret. Infobilledet forsvinder når Wrap aktiveres Funktionen kan deaktiveres ved at sætte værdierne over 60mm maskinen vil i så fald altid stampe skindet [F1: han ] man indstiller her grænsen for hvornår stamp afbrydes. Hvis der mangler mere end 30mm (vist på billedet) til næste størrelse, vil stamp ikke blive udført. Tallet der står på knappen er det mål der gælder under alle forhold hvis funktionen Dynamisk setup er Off [F2: Tæve ] samme funktion som ovennævnte blot for tæve skind. Dynamisk : hvis denne funktion er ON vil tallet på knappen gælde for længden på et hanskind str. 60 og tæveskind str. 40. Hvis skindet er mindre, går man ud fra at skindet kan strækkes mindre. Tallet der står i højre side viser hvor grænsen ligger på den aktuelle skindlængde. (aktuelle skindlængde kan ses nederst på siden.) Info billeder når stamp er afbrudt!! [F3: ned før stamp: ] her kan man indstille hvor langt tanefoden skal køre ned inden der stampes. Målet er også den længde som maskinen vil forsøge at strække skindet under stamp. D.v.s. maskinen kører først i dette tilfælde 25mm ned. Herefter vil maskinen lægge længden der er kørt ned sammen med længden der skal strækkes så maskinen vil herefter forsøge at køre 25+25mm = 50 mm op. Dette gøres med hastighed og strækketryk der kan indstilles særskilt for Stamp. [F4: Stamp Hast: ] her kan man indstille den hastighed tanefoden bevæger sig med under stamp. Denne hastighed er normal noget højere end andre Servo hastigheder der kan ændres under generel setup. Side 20

23 Hovedmenu [F3: Skindtyper] > Skindtyper [F1 F4: Type] > Skindtype menu [F5: Tryk] Tryk : På disse sider kan man indstille strække trykket under de forskellige dele af programforløbet. Øverst står navnet på Skindtypen. [F1: Soft tryk: ] Denne indstilling, bruges når man har aktiveret soft behandling på produktions siden. (bruges til skind som ikke tåler normal behandling) [F2: Lav tryk: ] Denne indstilling bruges til at strække skindet lige efter at kløer har lukket sig om skindet. [F3: Høj tryk: ] Denne indstilling, bruges når højtryk er aktiveret, efter tiden for lavtryk er udløbet eller ved manuel aktivering af højtryk. [F4: Stamp tryk: ] indstillingen bruges når man stamper skindet Yderst til højre, står de aktuelle værdier for de forskellige parametre [F7: Tæve ] ved tryk på denne knap, får man vist setup for Tæveskind Funktioner er de samme, som på siden for han skind. Side 21

24 Hovedmenu [F3: Skindtyper] > Skindtyper [F1 F4: Type] > Skindtype menu [F6: Wrapalarm] Wrapalarm : Funktions beskrivelse : Denne funktion, bruges efter at man har aktiveret Wrap funktionen. Man kan på denne side, indstille grænsen for hvor mange mm der max. må mangle i at nå næste størrelse. Hvis det antal mm der mangler i næste størrelse er mindre en setpunktet, bliver Wrap funktionen ikke aktiveret og der vises en besked på operatørpanelet om at skindet er tæt på næste størrelse. Når infobilledet er fremme kan man trykke på [F5] for at Wrappe skindet alligevel. Man skal dog trykke på begge wrap knapper igen hvorefter skindet bliver Wrappet og infobilledet forsvinder fra skærmen. Hvis man i stedet trykker på startknappen for at stampe skindet en ekstra gang forsvinder infobilledet også. Funktionen kan deaktiveres ved at sætte værdierne på 0. Maskinen vil i så fald altid Wrape skindet. Øverst står navnet på Skindtypen. [F1: Han ] indstilling for hvor mange mm der max. må mangle i næste størrelse for at funktionen aktiveres [F2: Tæve ] samme funktion som ovenstående! Dynamisk : hvis denne funktion er ON vil tallet på knappen gælde for længden på et hanskind str. 60 og tæveskind str. 40. Hvis skindet er mindre, går man ud fra at skindet kan strækkes mindre. Tallet der står i højre side viser hvor grænsen ligger på den aktuelle skindlængde. (aktuelle skindlængde kan ses nederst på siden.) Side 22

25 Hovedmenu [F4: Wrap] > Wrapning han Wrap : Oversigt over billeder til Wrap setup Med instillinger for wrap kan man bestemme hvordan folien skal lægges forneden på skindet Wrapning af skind : 1. Når man har trykket på begge Wrap knapper bliver der viklet folie omkring skindet lige over kløer. 2. Når antallet af omgange er nået slipper kløer og tanefoden kører op medens der stadig bliver viklet folie på skindet 3. Når tanefoden er kørt de mm op som står i setup bliver der viklet et antal omgange på for at låse folien fast. 4. Til sidst klipper kniven folien og tanefoden køres helt i top. Side 23

26 Hovedmenu [F4: Wrap] > Wrapning han Wrapning han : Man starter på siden for Wrap indstilling for han skind. Wrap trin 1 (læg antal omgange øverst) [F1: omgange på skind : ] man bliver ført videre til en ny side med 3 setup punkter. Grunden til at der er 3 setpunkter, er at jo højere strækketryk der er blevet anvendt under strækning af skindet jo flere omgange skal der vikles omkring skindet for at fastholde skindet i den opnåede længde. På knappen står et tal (på billedet (5)) dette tal ændrer sig afhængig af hvor stor strækketryk der blevet brugt på skindet og viser hvor mange omgange der vil blive viklet på skindet. Billedet : Omgange på skind efter : [F2: Soft / lav tryk: ] tallet i dette felt er de omgange der bliver lagt øverst under wrapning hvis maskinen ikke har haft et strækketryk højere end lav strækketryk [F3: Høj tryk: ] tallet i dette felt er de omgange der bliver lagt øverst under wrapning hvis maskinen har anvendt høj strækketryk. [F4: Stampe tryk: ] tallet i dette felt er de omgange der bliver lagt øverst under wrapning hvis maskinen har stampet skindet. Wrap trin 2 (kør antal mm op) [F2: Servo hast. op: ] her kan man vælge hvor hurtig tanefoden skal bevæge sig op under wrapning [F3: Servo mm op: ] her kan man vælge hvor mange mm tanefoden skal bevæge sig op under Wrapning Wrap trin 3 (læg antal omgange på nederst) [F4: Omgange afslut : ] her kan man vælge hvor mange omgange der skal vikles omkring skindet som afslutning. P.S Der skal et vist antal omgange til for at Wrapningen ikke løsnes igen [F7: Tæve ] med denne knap kommer man til en side med Wrap setpunkter blot for Tæveskind. Da siderne for Wrapning af tæveskind er magen til siderne for Wrapning af hanskind bliver disse ikke beskrevet yderligere. Side 24

27 Hovedmenu [F5: Info] > Info Menu : ( hvide ramme ) Info : Oversigt over billeder til Info menu Hovedmenu [F5: Info] > Info Menu : [F1: Total tæller ] Total produktion : Denne side viser nogle total data for den valgte avler og for maskinen [F1: Avler nr. : ] her indtastes avler nummer for den avler man ønsker at se samlet produktion for. Total i dag : viser antal skind produkseret i dag Total i år : viser hvor mange skind der er produkseret for pågældende avler i år Total sidste år : viser hvormange skind der er tanet for pågældende avler sidste år Total tanet : denne værdi viser hvormange skind denne maskine har tanet. ( også de skind som er trukket fra i statestikken igen. ) Side 25

28 Hovedmenu [F5: Info] > Info Menu : [F2: PLC info ] PLC info : På denne side kan man se forskellige indput til PLCen. Aktuelle pos. er positions værdien som PLCen får fra servo. Værdien er 0 når tanefoden er i top og tallet vokser jo længere tanefoden er kørt ned i maskinen. Prikkerne med tekst ud for, viser status på indgange og hvad indgangen bruges til. Hvis prikken er helt sort er der ingen input på indgangen Hvis prikken er hvid i midten som på [ I0:7 - Fotoføler ] er der 24 volt på indgangen Hovedmenu [F5: Info] > Info Menu : [F3: Software ver. ] Software version : På denne side kan man se hvilke software versions nr der er installeret på PLC og operatørpanelet. For at anlægget kan køre bør typenumre og tildels også dato for software være ens på PLC og operatørpanelet Typenummeret er de første 5 cifre Dato står i parentes Side 26

29 Hovedmenu [F6: Statestik] > Statestik ( hvide ramme ) Statestik : Oversigt over billeder til Statestik På sider med statistik, kan man få oplyst hvor mange skind af forskellig køn og længde der er blevet tanet på denne maskine for den enkelte avler Data opsamling : For at holde styr på hvor mange skind der bliver tanet på denne maskine bliver skindene talt op i nogle registre. Registrene er delt op så der kan vælges imellem 20 avlere. Skind fra tæver og hanner bliver registreret hver for sig. til sidst bliver skindlængder registreret hver for sig Når man taner et skind bliver længde og køn registreret i et midlertidig hukommelse når man aktiverer Wrap funktionen. Først når skindet er helt færdig bliver skindet talt op i hukommelsen. Annullering : (se beskrivelse på siden for produktion ) Man kan annullere optællingen i 90 sek. efter at skindet er talt op Hvis man begynder at tane et nyt skind, mister man muligheden for at trække det nylig optalte skind fra. Side 27

30 Hovedmenu [F6: Statestik] > Statestik Statestik hovedmenu : På denne side kan man vælge avler og hvilken statestik man ønsker at se desuden kan man slette valgte data [F1: Avler nr.: ] her vælger man hvilken avler man ønsker at se data for [F2: Han ] fører videre til dagproduktion for Han skind. [F3: Tæve ] fører vider til dagsproduktion for Tæve skind. Bliver ikke beskrevet yderligt da menu opbygningen er mangen til sider for han skind. [F4: Slet dagsproduktion ] Sletter data vedrørende dagsproduktion for den valgte avler. [F5: Slet dagsproduktion alle avler ] Sletter data vedrørende dagsproduktion for alle avlere. Man bliver dog nød til at bekræfte handlingen en gang til inden man data bliver slettet [F6: Slet årsproduktion alle avler ] Sletter data vedrørende årsproduktion for alle avlere. Man bliver dog nød til at bekræfte handlingen en gang til inden man data bliver slettet Billedet ligner ovenstående. Side 28

31 Alarmer : Maskinen kan genererer nogle enkelte alarmer Hvis betingelserne for en alarm opstår, vil den viste skærmbillede blive vist. Teksten i det mørkegrå felt vil variere afhængig af alarmen. Alarm tekst Hukommelsen til denne avler er fuld. Ingen pulser fra Omdrejningsvagt Wrap > 30 omgange Rygklo 1 Lukker ikke Rygklo 2 Lukker ikke Bugklo 1 Lukker ikke Bugklo 2 Lukker ikke Rygklo 1 slipper ikke Rygklo 2 slipper ikke Bugklo 1 slipper ikke Bugklo 2 slipper ikke Beskrivelse Hvis en avlers dataregister for én af skindlængderne, når en værdi på over i årsoptælling, vil denne alarm blive vist. Denne alarm opstår hvis wrap motor ikke kører eller hvis aftaster er defekt Denne alarm opstår hvis Wrap omgangstæller når en værdi stører end 30 omgange Hvis tilbagemelding fra Rygklo 1 ikke signalerer lukket når programmet forventer det. Hvis tilbagemelding fra Rygklo 2 ikke signalerer lukket når programmet forventer det. Hvis tilbagemelding fra Bugklo 1 ikke signalerer lukket når programmet forventer det. Hvis tilbagemelding fra Bugklo 2 ikke signalerer lukket når programmet forventer det. Hvis tilbagemelding fra Rygklo 1 ikke signalerer åben når programmet forventer det. Hvis tilbagemelding fra Rygklo 2 ikke signalerer åben når programmet forventer det. Hvis tilbagemelding fra Bugklo 1 ikke signalerer åben når programmet forventer det. Hvis tilbagemelding fra Bugklo 2 ikke signalerer åben når programmet forventer det. Side 29

32 Side 30

33 Tillæg til Service personale Indgange og funktion Indgang nr IN 0.0 IN 0.1 IN 0.2 IN 0.3 IN 0.4 IN 0.5 IN 0.6 IN 0.7 IN 0.8 IN 0.9 IN 1.0 IN 1.1 IN 1.2 IN 1.3 IN 1.4 IN 1.5 IN 1.6 IN 1.7 Funktion Nødstop modul Trykknap : Stop Trykknap : Start Trykknap : Tane OP Trykknap : Tane Ned Fotoføler skindkant Føler induktiv : Wrap omgangsimpuls Trykknap : Wrap 1 Input Trykknap : Wrap 2 Input Føler : (Read) plasttang Input Føler : (Read) rygklo 1 Input Føler : (Read) rygklo 2 Input Føler : (Read) bugklo 1 Input Føler : (Read) bugklo 2 Input Servo Drive Input Udgange og funktion Udgangs nr OUT 0.0 OUT 0.1 OUT 0.2 OUT 0.3 OUT 0.4 OUT 0.5 OUT 0.6 OUT 2.0 OUT 2.1 OUT 2.2 OUT 2.3 OUT 2.4 OUT 2.5 OUT 2.6 OUT 2.7 OUT 2.8 OUT 2.9 OUT 2.10 OUT 2.11 OUT 2.12 OUT 2.13 OUT 2.14 OUT 2.15 Funktion Wrap flyt fart Wrap Norm. fart Wrap Lav Fart Holde tane Holde skind ryg Holde skind ryg høj tryk Holde skind bug Holde skind bug høj tryk Servo drive : Tane op Servo drive : Tane ned Tane bredde Tane tykkelse Plast Tang Servo drive : Stræk Høj / lav Servodrive : Nødstop OK - Til Servo Servodrive : Manuel - Til Servo Servodrive : Positions styring - Til Servo Side 31

34 Tillæg til Service personale Webserver : PLCen er udstyret med en WEBserver hvor man kan se forskellige data i maskinen. Man skal forbinde en PC til LAN stikket på PLCen, Hvis det ikke sker igennem en switch, skal man bruge et krydset patch kabel Sørge for at PCen har en IP adresse der ligger i samme område som PLCen der normal har IP adressen (ellers kan man finde IP adressen på det lille display på PLC fronten) Når forbindelsen er oprettet åbner man en WEB browser på PCen. Og skriver man får nu PLCens start WEB side vist. Man kan også få vist data på skærmen. For at kunne dette skal man åbne mappen Data Views. Dernæst skal man igen åbne Data Views. Man skal nu skrive Brugernavn og Adgangskode for at komme videre. Brugernavn: administrator Adgangskode : ml1100 Side 32

35 Tillæg til Service personale Man får nu en oversigt over alle tabeller i PLCen. Hvis man trykker på tabel navnet som er vis som et link, bliver man ført videre til tabellen og kan se alle værdier i tabellen. Man kan også ændre data fra tabellen. Her er N7: vist. Hvis man vil ændre værdier i tabellen skal man blot dobbeltklikke på værdien og skrive et andet tal. Side 33

36 Tillæg til Service personale Hovedmenu [F2: Gen. Setup] > Generel Setup [F5: Setup Backup] Setup Backup : På denne side kan man gemme/installere de vigtigste værdier i setup. Generelle data : Dynamisk On/Off Sikkerhedsmargen Tanelængder Korrektions værdi Servo speed Data for de 4 skindtyper Forstræk Tryk skifte Strække tide Stamp værdier Strækketryk (han/tæve) Wrapalarm [F1 Kode : ] når man trykker [F1] vises et indtastnings felt på skærmen. Hvis man indtaster 1234 og [Enter], bliver ovennævnte data gemt i hukommelsen. I tekstfeltet øverst vil teksten Nuværende bruger setup er gemt blive vist. Hvis man indtaster 2345 og [Enter], installeres værdier fra tidligere gemt bruger opsætning. I tekstfeltet øverst vil teksten Gemte bruger setup er installeret blive vist. Hvis man indtaster 3456 og [Enter], installeres værdier fra fabriksopsætning I tekstfeltet øverst vil teksten Fabriks opsætning er installeret blive vist. Hvis man indtaster alle andre tal kombinationer vil der i tekstfeltet øverst stå teksten Forkert kode!! [F2 Kode : ] vises kun hvis man er logget ind med brugernavn og kode på hovedsiden når man trykker [F2] vises et indtastnings felt på skærmen. Hvis man indtaster 1122 og [Enter], bliver ovennævnte data gemt i hukommelsen. I tekstfeltet øverst vil teksten Nuværende bruger setup er gemt blive vist. Hvis man ønsker at logge ind på hovedsiden! Tryk [F5Login] nu kommer det et skærmbillede med indtastningsfelter Brugernavn : 1234 Password : 1234 Side 34

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Tanemaskine WRAP T4 - Spindel Type : 34-0000 Jasopels

Læs mere

TANEMASKINE T5 MAXI STRETCH

TANEMASKINE T5 MAXI STRETCH BRUGERMANUAL TANEMASKINE T5 MAXI STRETCH VARENR. 32300004 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Overensstemmelse erklæring... 5 Forord... 6 Symbol forklaring... 6 Maskine introduktion...

Læs mere

Original brugermanual for Kropstromle

Original brugermanual for Kropstromle Original brugermanual for Kropstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Kropstromle

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels Production A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Talonmaskine Jasopels A/S erklærer, at

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Flåmaskine T11 Type : 19-0000 Jasopels A/S erklærer,

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Original brugermanual for Skindaftager

Original brugermanual for Skindaftager Original brugermanual for Skindaftager 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindaftager

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Snapmax

Original brugermanual for Jasopels Snapmax Original brugermanual for Jasopels Snapmax 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

JASOPELS SAVSMULDSVARMER

JASOPELS SAVSMULDSVARMER BRUGERMANUAL JASOPELS SAVSMULDSVARMER VARENR. 32500058 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring... 6 Maskine introduktion...

Læs mere

Original brugermanual for Softbørsten

Original brugermanual for Softbørsten Original brugermanual for Softbørsten 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Softbørste

Læs mere

Original brugermanual for Transportbånd

Original brugermanual for Transportbånd Original brugermanual for Transportbånd 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Type : Transportbånd

Læs mere

JASOPELS SKINDRENSER T3

JASOPELS SKINDRENSER T3 BRUGERMANUAL JASOPELS SKINDRENSER T3 VARENR. 32300014 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring............................................................................

Læs mere

BRUGERMANUAL JASOPELS SOFTBØRSTEN VARENR Vores kvalitet Dit valg

BRUGERMANUAL JASOPELS SOFTBØRSTEN VARENR Vores kvalitet Dit valg BRUGERMANUAL JASOPELS SOFTBØRSTEN VARENR. 31400001 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord.........................................................................................

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine:

Læs mere

Original brugermanual for Kropstromle

Original brugermanual for Kropstromle Original brugermanual for Kropstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: 20-6 Selvtømmende

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

JASOPELS FLÅTÅRN OPREJST

JASOPELS FLÅTÅRN OPREJST BRUGERMANUAL JASOPELS FLÅTÅRN OPREJST VARENR. 32100013 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Forord...3 3. Overensstemmelses erklæring...5 4. Symbol forklaring...6 5. Maskine

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

JASOPELS FLÅTÅRN OPREJST AUTOMATISK

JASOPELS FLÅTÅRN OPREJST AUTOMATISK BRUGERMANUAL JASOPELS FLÅTÅRN OPREJST AUTOMATISK VARENR. 32100041 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Forord...3 3. Overensstemmelses erklæring...5 4. Symbol forklaring...6

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Gennemløbstromle Type : 22-0000 Jasopels A/S erklærer,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

PELSNINGSREDSKABER A/S

PELSNINGSREDSKABER A/S PELSNINGSREDSKABER A/S Liljevej 28 Sterup, 9740 Jerslev, Danmark BETJENINGSVEJLEDNING GØL BUGLUKKER XL Tlf. 98832324 * Fax. 98832322 D:\manualer 2002\Buglukker XL.doc Gøl Buglukker XL 2 / 24 GØL BUGLUKKER

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

CODY UNI 1/3, er afløseren for den gamle Cody 1/3 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017 Selektro CCM App Brugermanual Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup Selektro CCM App Brugermanual DK Copyright Selektro A/S 2017 0881-1344006 V01 Indhold 1 Beskrivelse... 1 1.1 Funktion... 2

Læs mere

CODY UNI 1/1, er afløseren for den gamle Cody 1/1 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Original brugermanual for Pelsningsrobot

Original brugermanual for Pelsningsrobot Original brugermanual for Pelsningsrobot 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 98420566 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels Pelsningsrobot

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG RISTEBÅND 12-07-2018 Model 2005-20xx 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse....2 2. Introduktion...3 2.1 Garanti....3 3. Advarsel....3 3.1 Piktogram forklaring...4 4. Betjeningsmidler...5

Læs mere

STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850

STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850 STYREENHED BRUGSANVISNING SPREDERNE HILLTIP 550 OG 850 Indledning 2 Styreenhedens dele 2 Betjening af styreenheden 3 Hovedmenu 3 Valg af spredningsfunktion 3 3 Indstillinger 3 Indstillingsmenu 4 Oversigt

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

FIX-T200 Brugermanual

FIX-T200 Brugermanual FIX-T200 Brugermanual FIX gør dig»afhængig«af kvalitet Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Indstillinger... side 5 Indstilling af håndtag... side 6 Konditioner i tørrerum... side 7 Notater...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels Production A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasop Type : 4002EX Jasopels Production

Læs mere

Combi Cut opdatering

Combi Cut opdatering BETJENINGSVEJLEDNING Combi Cut opdatering Døgnservice 20 21 30 44 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse.... 2 2. Introduktion.... 3 3. Menu F1.... 3 4. Menu F2.... 3 5. Menu F3.... 4 6. Menu Lodret....

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual

HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual HOUNÖ TOUCH QSR (Quick Select Recipes) Brugermanual INDHOLD INTRODUKTION 3 QSR AKTIVERING 4 FAVORITTER 5 OPSKRIFTER 6 AFLÅSNING 7 2 QSR BRUGERMANUAL INTRODUKTION TIL QSR SETTING Kære kunde Denne manual

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere