Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort."

Transkript

1 Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort. Jens Edvard Grønbæk Jensen Knud Erik Jørgensen Preben Mølgaard Jensen John Rundstrøm Hansen Erik Schmalz Hans Villy Pedersen Johannes Vilhelm Pedersen Endnu et år er gået for vores lille forening. Et år der som de forgangne, har stået i krisens tegn. Selvom det kunne se ud som om der er lysere tider lige om hjørnet er vi langt fra ude af kulden, Vi får stadig tudet ørene fulde af, at der ingen penge er og at vi alle må spare. I 2013 har ledigheden i afdelingen været noget svingende, men kendetegnet for hele året er, at de der har været langtidsledige har meget svært ved at få bidt sig fast i et job. Afdelingen har sammen med a-kassen arbejdet hårdt, for at redde de der står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet.. Det har til en hvis grad lykkedes os, en stor del er kommet i arbejde og nogen er kommet videre i anden uddannelse. Mange har fundet arbejde uden for malerfaget, og der er desværre nok nogle kollegaer vi ikke ser vende tilbage til faget igen. Man kan egentlig ikke bebrejde dem. Er man udsat for ledighed hver vinter kan man hurtig regne ud hvornår ens dagpenge periode løber ud.

2 De af kollegaerne der desværre ryger ud, er heldigvis ikke overladt helt uden forsørgelses grundlag. Regeringen er kommet med en række lappe løsninger Man får derfor mulighed for at modtage særlig uddannelsesydelse i et år. Derefter mulighed for midlertidig arbejdsmarkedsydelse i ¾ år. Det betyder samlet set, at du modtager forsørgelse i 1¾ år, efter dagpengene er opbrugt. Her er tale om et forsørgelses grundlag på 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Initiativet er for så vidt udmærket, men spørgsmålet lurer. Hvor er opkvalificerings tilbuddene og hvor er lærepladserne? Hvor er virksomhedernes vilje til at sende folk ud i efteruddannelse i stedet for ledighed. Selvom antallet af ledige generelt er faldet, er det ikke vores standpunkt at krisen er overstået, tvært imod. Det kræver stadig en lang række tiltag. Og ikke mindst tiltag der sikrer, at når der kommer gang i hjulene igen, så har vores kollegaer kvalifikationerne og kompetencerne så de kan står forrest i jobkøen. vi har i afdelingen i løbet af 2013 haft et tæt sammenarbejde med de tekniske skoler i Vejle, Silkeborg og Holstebro. Vi har i løbet af året afholdt en række fyraftens møder, omhandlende efteruddannelse, både fagrettet og i samarbejde med Netværkslokomotivet omkring opkvalificering af læsening /stavening og regning. Fremtiden bringer kun fremskridt og vi kan se allerede nu, at flere og flere ting bliver digitaliseret, det gælder både fra det offentlige, a-kassen og bankens side. Det er kun et spørgsmål om tid før hele vores hverdag er fuldstændig papirfri.

3 Det papirløse samfund sætter nye standarter for hvad man som borger og arbejder i Danmark skal kunne i forhold til dansk og regning. Vi er desværre mange som ikke fik alt det ud af vores skolegang som man som voksen kunne have ønsket sig, både i arbejdslivet men også i det private. Derfor er det vigtigt at tilbuddene om opkvalificering kommer frem, og her er netværkslokomotivet en stor hjælp. Afdelingens Ledighed er p.t. rundt regnet på 13% i 2012 samme tid sidste år var tallet 16 %. Tallet er beregnet efter fagforeningens fuldt betalende medlemmer 710 stk 95 ledige medlemmer, Noget kunne tyde på at vi nok skal regne med en vinterledighed, også de næste par år frem. Kigger man på ledigheden i 2010 hvor den lå på 23 % og efteråret 2009 hvor tallet var på 30 %. Ser det lidt bedre ud nu. Som sagt er en stor del af de der er kommet i arbejde, overgået til andre fag, hvilket selvfølgelig afspejler sig i ledighedstallet samt medlemstallet Lige nu er vi 1260 i forhold til 1268 medlemmer sidste år ved samme tid. Medlemstallet er noget svingende. Men altafgørende er, at vi bliver færre fuldtbetalende kolleger. Vi har en hel del der overgår til andet fag grundet arbejdsløshed. Men også en lang række af malere der desværre har valgt at stå uden for vores fællesskab. Det er et problem for vores organisation, når malere fravælger Malernes Fagforening, og dermed bliver skruebrækkere Hvis vi ikke står sammen, mister vi til sidst vores styrke, både i overenskomst forhandlingerne men også i hverdagen.

4 De goder og rettigheder vi har opnået gennem de sidste 150 år er noget vi har kæmpet os til. Det der måske er problemet, er at de rettigheder og goder vi alle bruger hver dag, er usynlige og desværre også tilfalder de gule skruebrækkere. Som fagforening gør vi alt hvad vi kan, for at tale disse gule malere fra at opsige deres beskyttelse, og i en lang række tilfælde at nasse på de rettigheder vi alle hver dag betaler til og er en del af. I sidste ende kan vi konstatere at de gule skruebrækkere har mistet noget vi andre har, fællesskabet.. Spørgsmålet er hvor meget de mærker tabet, når de stadig bliver behandlet som om de var en del af sammenholdet. Gennem de sidste par år har Malernes Fagforening Midtjylland, ført en målbevidst kampagne, for at få flere kolleger organiseret. Både Udenlandske såvel som danske. Især mærker vi et hårdt pres fra de gules kundehvervning. Stort set alle vores kolleger, deler arbejdsplads med en uorganiseret skruebrækker, og som jeg sagde før så er det ikke kun overenskomsten de nasser på. De nasser samtidig på vores uddannelse. De nasser på vores solidaritet. De nasser på vores klub aftaler. Og i sidste ende er det vores kontingent kroner de nasser på. Her i afdelingen har vi sammen med malerforbundet, tilsluttet os LO s OK indsats der er fulgt op med det grønne OK logo. Vi har i den forbindelse været en hel del på gaden og mødtes med kollegaer og folk i andre fag. Vi er alle gangene blevet godt modtaget, men vi møder desværre jo nok kun de der allerede er organiseret.

5 Organiserings arbejdet er op af bakke. Vi møder tit kollegaer, der mener de aldrig har brugt fagforeningen, til trods for at vi alle hver dag bruger overenskomsten, den vigtigste værdi i vores fællesskab. Overenskomsten er ikke almisser vi har fået foræret på grund af mestrenes godhed. Overenskomsten er ikke noget skiftende regeringer har tildelt os. Overenskomsten er noget vi i sammenhold har tilkæmpet os. Overenskomsten er rettigheder vi har tvunget ud af arbejdsgivernes kolde hænder, gennem vores fællesskab og solidaritet. Man kan mene at disse udtryk høre fortiden til, men ikke desto mindre hører vi stadig hver dag, at overenskomstrettigheder ikke er noget vores kollegaer får automatisk. Flere må igennem afdelingen, for at få udbetalt feriepenge Sh, penge barsel, pension akkordoverskud overtidsbetaling sygeløn og især kørepenge. Til trods for problemerne på arbejdspladserne er det alligevel lykkedes os at få oprettet et par klubber, få valgt nogle tillidsfolk og arbejdsmiljø repræsentanter. I det hele taget har vi fået vores kollegaer lidt op af stolene. Pernille Nielsen vores organiser gør i den forbindelse et stort stykke arbejde. Men skal vi skruebrækkerne til livs, er det ikke nok med besøg fra organiseren.

6 Det er jer kolleger ude på værkstederne og pladserne, der hverdag står ansigt til ansigt med de folk der snylter på vores sammenhold og hårde arbejde. Det er jer der kan tage snakken med de gule skruebrækkere. Det er jer der kan stå sammen og sige fra. I den kamp, Er vi nødt til alle - vognmalere, skilteteknikkere, bygningsmalere, tillidsvalgt eller ej - at trække på samme hammel. Vi skal forsvare de kollektive rettigheder. vi har tilkæmpet os Og altid huske, at samlet står vi stærkest. Kun gennem fælles indsats er der også et malerforbund om 10 år. Vi fortsætter indsatsen i 2014 og vi håber vores tillidsfolk vil være med til at skabe et endnu stærkere sammenhold. I november stod vi over for et kommunalvalg. Afdelingen anbefalede at man stemte på et parti til venstre for midten. Det var i 2013 og er stadig væk svært, at blive ovenud begejstret for vores gamle venner, med den politik der bliver ført på Christiansborg. Heldigvis er der langt fra kommunalpolitik til landspolitik. Vi har i den forbindelse haft en række møder med lokalpolitikere og drøftet muligheder for, ud over de almene sociale og arbejdsklausuler, at få tilføjet nogle paragraffer målrettet vores fag. Bl.a. et krav om tvungen opmålt akkord. De lokalpolitikere vi har talt med, har været meget lydhøre og vi fortsætter dialogen i 2014, med håb om at komme den sociale dumpning til livs - i hvert fald på de kommunale arbejdspladser, med hjælp for kommunen selv.

7 Indsatsen mod social dumping kan selvfølgelig ikke alene ligge ved kommunen. Vi var i 2013 og vil fortsat i 2014 være en aktiv del af BAT s byggepatruljer. Derudover tjekker vores arbejdsmiljøansvarlige hver uge op på RUT listerne, som vi så selvstændigt opsøger. Ud over de pladser vi selv har opsøgt, har vi i løbet af 2013 modtaget en del anmeldelser på udenlandsk arbejdskraft. De fleste har resulteret i blokader og enkelte af dem i faglige sager. Vi fortsætter indsatsen i 2014 og modtager i den forbindelse gerne anmeldelser, også på pladser hvor det måske ikke lige er malere der går. Vi skal nok sørge for at oplysningerne kommer det rigtige sted hen. Ved vores mange pladsbesøg, er vi også stødt på danske kolleger der er gået under arbejdsmiljøforhold der ikke har været acceptable. P.g.a. krisen, ser vi desværre en del der accepterer forhold, der i nogle tilfælde kan være direkte livsfarlige. Ligeledes ser vi en del kolleger, der går på pladser uden skur og velfærdsforanstaltninger. Det kan ikke være rigtigt at mestrene skal omgå overenskomsten, og vi føre gerne sager herom hvis vi bliver kontaktet. Det er kun os selv der kan sige fra. Vi ser stadig udenlandsk arbejdskraft rundt omkring. Ikke kun bygningsmaler firmaerne, men også flere industri og vognmalere gør brug af den udenlandske arbejdskraft. Enten her i landet eller sydpå. Mange er grænsegængere og de der ansætter dem, er ikke interesseret i at arbejdet foregår under de danske ordnede forhold. Selvom det er blevet nemmere at komme den sociale dumpning til livs, gennem sammenarbejdet mellem de offentlige instanser, og en finanslov der afsætter 74 mio. kr. årligt frem til 2017, så er det langt fra nok.

8 Der er ikke blevet udstedt de bøder vi har kunnet tænke os og selvom RUT registret har været en stor hjælp, så har det desværre ikke haft den virkning vi kunne ønske os. Vi ønsker at de der bevidst forsøger at svindle og undgå overenskomster, kan stilles til ansvar. Ved overenskomsterne i Havde Vi håbet at arbejdsgiverne ville danse med Men det viste sig, at Danske Malermestre og i særdeleshed Dansk Arbejdsgiverforening, havde en mere ideologisk tilgang til forhandlingerne. Ikke blot til problemerne med øst arbejdere, men til forhandlingerne i det hele taget. Det var derfor ikke muligt at nå til enighed omkring fornyelse af overenskomsten, da man kunne ikke finde enighed om en brugbar trediepartsforpligtelse eller akkordafsavnstillæg. Helt reelt kunne man ha nået til enighed med danske malermestre. Men det var tydeligt fra starten, at Danske Malermestre var sendt i byen for Dansk arbejdsgiverforening. Dermed kunne vi vinke farvel til effektivt værn mod social dumping i malerbranchen. Vi må derfor acceptere at vi kommer ind under forligsmandens mæglingsforslag, som så kan sættes til afstemning. Med lange udsigter til at danske malermestre tænker en selvstændig tanke eller gennemfører en selvstændig handling, er det Afdeling Midtjyllands anbefaling, at kollegaerne til overenskomsten 2014 stemmer NEJ. Ved forhandlingerne for Vognmalerne har man opnået et tåleligt resultat og man vil hermed få indført en sundhedsordning der ligner skilte og bygningsmalernes Afdeling Midtjyllands anbefaling til vognmaler kollegaerne er, at man stemmer ja til overenskomsten 2014

9 Det vigtigste er, at vi får vores kollegaer til at stemme, så vi kan få hævet stemmeprocenten Jo flere vi stemmer, desto stærkere står vi i forhandlingerne - også fremover. Jo flere vi stemmer jo stærkere står fællesskabet. Til trods for der stadig bygges nyt og males flyttelejligheder, har opmålerkontorerne altid lyst til at skrive flere regninger. Der arbejdes stadig på akkord rundt omkring. Men regningerne er langt fra så store som vi kunne have ønsket. Og opmålingerne ligger på ganske få firmaer. Vi ville ønske der kom større arbejder ind og at langt flere af vores kolleger ville måle deres arbejde op, så vi også i fremtiden kan bevare vores akkord system. Gennemsnits lønnen har det sidste år i vores område været på 218,31 i timen. Vi kan undre os over tilbageholdenheden for at arbejde på akkord. Man skal huske på, at ALLE malersvende på et eller andet plan arbejder på akkord. Det er bare ikke alle, som får den løn de reelt har fortjent. De penge man ikke tjener på akkord, er penge mester putter i egen lomme. Vi skal derfor fra bestyrelsens side endnu engang opfordre til, at nye som gamle svende kaster sig ud i akkordarbejdet. Vi ved at det er et stort spring, men akkorden sikrer svendene rene linjer i forhold til mestrene. Kun gennem vores overenskomst og prisliste kan vi opretholde en høj og velfortjent løn. Er der tvivls spørgsmål, stiller opmålerne gerne op til informationsmøder ude i virksomhederne, eller på et af kontorerne. De kører også gerne ud og besøger dig i eksempelvis flyttelejligheden, for at gøre det så konkret som muligt.

10 Vi gjorde i 2013 vores lokale blad til et digitalt nyhedsbrev. Vi føler derved at de nyheder der kommer ud er mere nærværende. Vi supplerer ligeledes med vores hjemmeside og facebookside, og vi vil gerne opfordre til at flere bruger netop de sociale medier. Der var i 2013 og bliver i 2014 masser af muligheder for at lære af hinanden på tværs af afdelingen. I januar var 26 tillidsfolk og ledige kollegaer, i samarbejde med netværkslokomotivet, Silkeborg-tekniskeskole og malkom, samlet på Silkeborg-tekniskeskole, til et par timer om efteruddannelse og opkvalificering. Vi deltog som altid i de lokale 1. maj arrangementer, og afholdt morgenmøde på kontoret i Horsens med deltagelse fra lærlingeklubben, der også deltog i det lokale 1. maj optog med et stort flot bander. Vi gentager succesen igen i år og håber at se mange flere svende til vores morgen hygge. I april og juni var Malernes Fagforening Midtjylland på gaden i Horsens og Herning, i forbindelse med LO s OK indsats. Her havde kollegaer mulighed for at svinge ind forbi centrale steder på vej hjem fra arbejde og Få en OK kage med hjem til familien og en snak om faglige fællesskaber med på vejen. En god flok kollegaer kiggede forbi men også andre faggrupper fik en kage og en LO folder med i hånden. Vi fik nogle gode snakke, og delt godt 600 kager ud i de to byer Den 31. august gik den årlige sommer tur til Haunstrup park zoo. 68 af Fagforenings medlemmer mødte op med familie. På årets sidste sommerdag, havde alle en super tur, hvor både børn og kolleger hyggede sig. Vi håber på at endnu flere vil bakke op om turen i år, lørdag d. 30. august. Vi vil som altid, sørge for bus, indgang og drikkevarer til madpakken. Vi satser på en rigtig hyggelig dag for hele familien.

11 I september, var vi på rundtur til vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er rigtig godt at få talt under lidt mere løse former og komme ind på de ting hver enkelt slås med i hverdagen Vi tager turen igen i Maj. I forbindelse med besøgene vil jeg gerne sige at vi har en masse hårdt arbejdende og seje tillidsvalgte, og tusind tak for jeres indsats. I oktober afholdt vi en række fyraftensmøder omkring overenskomstfornyelsen. Vi afholdt et i hver af hovedbyerne. Fredericia, Vejle, Horsens, Silkeborg, Herning og Holstebro. Det vil vi også gøre fremover, når vi afholder fyraftens møder om centrale emner. Vi havde nogle rigtig fine møder med gode diskussioner omkring ønsker og krav til den nye overenskomst. Det viser sig jo nok at det er krav der også gør sig gældende igen ved næste forhandlinger. I december afholdte vi 2 fyraftensmøder omkring uddannelse på TekniskSkole Holstebro og TekniskSkole Vejle. Et planlagt møde i Silkeborg blev desværre aflyst pga. vejret. Men vi havde et par rigtige gode arrangementer. Vi håber alle kollegaerne der deltog, fik lidt med hjem og lyst til efteruddannelse vi kan ikke udelukke, at vi også i løbet af 2014 afholder noget lignende Lige inden jul afholdte vi møde for vores tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi havde nogle rigtige gode diskussioner om overenskomster, arbejdsmiljø og organisering

12 Vi har omdelt juleposer i hele afdelingen, samt afholdt vores årlige julearrangement i Snejbjerg. Det er vores intention, at fortsætte med vores juletamtam i Snejbjerg og vi er rigtig vi er glade for den måde at mødes på og for at folk stadig syntes det også kan være hyggeligt at komme og mødes med kollegaer. Vi kunne dog godt bruge lidt større fremmøde, så tag endelig jeres kolleger under armen til december. Som altid vil vi rigtig gerne høre fra jer om der er noget i kunne tænke jer vi lagde vægt på. Afdelingen kan altid kontaktes via tlf. eller mail. Vi følger igen i år op på beslutningen om at vi ringe rundt til kollegaerne to gange om året I vil i den forbindelse blive ringet op omkring den kommende overenskomst afstemning hvor vi som sagt gerne skulle ha stemmeprocenten op. For at komme i kontakt med fremtidige kollegaer, besøger de faglige sekretærer alle holdene på de tekniske skoler i Horsens, Vejle, Silkeborg og Holstebro. Der kom I løbet af 2012 rigtigt godt gang i vores lærlinge klub. og den kørte stadig godt i Lærling klubben har været en stor del af vores organiserende arbejde i forhold til lærlingene, og vi gør alt for at dette fortsætter i årene frem. I løbet af 2013 har der været en del faglige sager omhandlende fyringer, konkurser, og i særdeleshed lærlinge problemer. Og stadig rigtig mange sager omkring psykisk arbejdsmiljø. I 2013 indhentedes der ,57 i faglige sager (2012 indhentedes kr ,55) (2011 hentedess der kr ,21) ( 2010 hentedes der )

13 I det forgangene år, er 37 bygnings malere, 1 skilteteknikker og 12 vognmaler elever blevet udlært. Vi ønsker tillykke og byder vores nye kolleger velkommen i Malernes Fagforening Midtjylland. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de der har været aktive i årets løb og ikke mindst til alle kollegaerne der trods alt er rygraden i vores fællesskab.

Beretningen fra generalforsamlingen 2013

Beretningen fra generalforsamlingen 2013 Beretningen fra generalforsamlingen 2013 Endnu et år er gået for vores lille forening, et år der som de forgangne har stået i krisens tegn. Vi får tudet ørene fulde af, at der ingen penge er og at vi alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Der er gået endnu for vores lille forening. Et år der, som de forgangne, stadig har stået i krisens tegn. Til

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Jeg vil gerne bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at vise respekt til vores kammerater, der er faldet bort i årets løb. Fagligt: Jeg vil

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Ordnede forhold bliver det andet spor, som trepartsforhandlingerne vil koncentrere sig om.

Ordnede forhold bliver det andet spor, som trepartsforhandlingerne vil koncentrere sig om. INTERVIEW Minister satser på trepartsaftale om uddannelse allerede næste år Af Gitte Redder @GitteRedder Iver Houmark Andersen @IHoumark Fredag den 28. august 2015, 05:00 Del: Beskæftigelsesminister Jørn

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere