Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK), Kartoteksfører. Niels Jørgen Fries Nielsen (NJFN), Juniorleder. Bent Schiøtt Hansen (BSH), Menigt medlem. Jan T. Mortensen (JTM), Sekretær. Mødet blev afholdt den 12. august 1998 hos Per Rasmussen. Fraværende til mødet: BSH. Ad. pkt. 1: Godkendelse af dagsorden for mødet. Godkendt. Ad. pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. Ad. pkt. 3; Meddelelser. MSN uddelte lovene der er rettet, jvf. delegeretmødet. Referatet fra delegeretmødet er blevet rettet, dog afventer MSN Kim Alex Olsens accept på rettelserne. MSN har haft vanskeligheder ved at træffe KAO, hvormed bestyrelsen enedes om at give det lidt mere tid inden referatet udsendes. Erik Mouridsen (FU) udbeder sig kontigentstarifferne for hovedkredsen. VC tager sig af dette, hvormed VC samt MSN luftede tanken om at have dette stationært i Skakhåndbogen. Bestyrelsen glæder sig over at have 2 deltager fra HK med på Olympiadeholdet (Sune Berg Hansen samt Nikolaj Borge). Holdet virker noget svagere end man kunne forvente, men spillestedet (Kalmykien) har nok sin indvirkning. MSN uddelte bilag fra HB. NK uddelte bilag vedrørende medlemstallet. Ad. pkt. 4: Valg af suppleant til HB. VC foreslog JTM og blev bakket op af bestyrelsen hvormed JTM indvilligede i at være suppleant (MSN er repræsentant). 1

2 Ad. pkt. 5: Regnskabsstatus. Regnskabet blev fint præsenteret og VC redegjorde for regnskabet. Udgiftgodtgørelser (der er faste beløbs godtgørelser til f.eks. telefon) besluttede bestyrelsen sig for, at forudbetale pr. sæson. Regnskabet blev godkendt. Ad. pkt. 6: Drøftelse af afviklingen af holdturneringen. Bornholm. VC havde udarbejdet et oplæg visende de økonomiske konsekvenser, der ville være forbundet med, at have hold fra Bornholm med i turneringen. VC havde undersøgt diverse rejsemuligheder og følgende blev besluttet: Bornholms første hold (mesterrækken) får et fast beløb på kr ,00 til dækning af samtlige udgifter der er forbundet med deres kampe. De Sjællandske hold der skal spille ude mod Bornholms førstehold afsættes der kr ,00 til. Dette beløb dækker tre hold a 8 personer med flytransport. VC vil forudbestille samtlige flybilletter til kampene hvor Sjællandske hold skal til Bornholm, hvorefter klubberne selv skal kontakte Erik Sjøberg hos Mærsk med navnene på de rejsende. De øvrige udgifter ved kampene (kørsel til lufthavn osv.) bærer klubberne selv, dog opfordres klubberne til at tage kontakt med delkredsene for at forhøre sig om en evt. udgiftsgodtgørelse. Bornholms fælleshold skal spille alle kampe på Sjælland, således der er tale om to dobbeltrunder samt en triple runde. Et fast beløb på kr ,00 afsættes til dette. Total udgiften er hermed kr ,00 som gælder for sæsonerne 1998/1999 og 1999/2000. Herefter vil en vurdering af systemet finde sted. VC telefonerede BSH for at høre om Bornholm accepterede dette. BSH bekræftede at det var accepteret. VC vil indsætte denne procedure i holdprogrammet. JTM uddelte en udregning på et nyt pointsystem, som blev besluttet afprøvet som en simulationsmodel på den kommende holdturnering hvorefter bestyrelsen vil genoptage forslaget efter sæsonafslutningen. 2

3 Turneringssystemet. For sæsonen 1998/99 blev det besluttet at det nuværende system fastholdes. Sæsonen 1999/2000 har bestyrelsen besluttet sig for at have: 1 Mesterrække 2 A-Rækker 2 B-Rækker 2 C-Rækker Denne beslutning sker ud fra et skøn om hvilke ønsker klubberne har. Konsekvenserne forbundet hermed laves af PR og VC hvorefter det medsendes programmet for holdturneringen. Bestyrelsen takker de forskellige forslagsstillere bla. Hillerød og Hørsholm. Deres forslag har bevirket en drøftelse af mulighederne der ligger indenfor afviklingen af holdturneringen. Reglement. PR har ajourført reglementet og bestyrelsen revurderer oplægget. Kampleder. Kravene for sæsonen 1999/2000 er at Kampleder enten skal have godkendt turneringslederlicens og/eller 8. HK Kamplederlicens. PR sørger for, at der i 8. HK afholdes mindst et kursus til Kamplederlicens pr. sæson. Ad. pkt. 7: 8. HK Internetside. PR oplyste at en ny Web-side er udfærdiget, se den selv via DSU hjemmeside. Siden er ikke fuldkommen, men den vil hen ad vejen blive mere fyldestgørende. PR stillede forslag om at 8. HK fik deres eget domæne. Bestyrelsen fandt dette interessant og PR vil undersøge det nærmere, idet der bla. er stiftelsesomkostninger forbundet med eget domæne. Bestyrelsen besluttede med øjeblikkelig virkning, at det ikke er tilladt at have personlige artikler eller lignede på 8. HK hjemmeside. Siden repræsenterer 8. HK og eventuelle indlæg skal godkendes af bestyrelsen. 3

4 Ad. pkt. 8: Juniorarbejdet. NJFN uddelte en skrivelse omhandlende sæsonen 1998/99 og oplyste at Skaklejren gik godt. Bestyrelsen finder at NJFN ligger et meget stort stykke arbejde i juniorene men der er alt for meget tidsspilde forbundet med, at NJFN selv skal lave opsøgende arbejde til klubberne for at forhøre sig om eventuelle arrangementer. Klubbernes holdning skal ændres til at opsøge NJFN hvis de vil have oplysninger mht. juniorarbejde, afholdelse af turneringer osv. Bestyrelsen er meget positivt indstillet på at ville fremme vores juniorer, så klubberne opfordres til at komme ud af busken og deltage mere aktivt. Ad. pkt. 9: Fastlæggelse af næste møde: Næste møde afholdes tirsdag den 27. oktober 98, kl hos MSN. Ad. pkt. 10: Eventuelt: PR uddelte DSD henvisning mht. ankesagen Nordkalotten - Greve i Mesterrækken. Sagen blev af den tidligere bestyrelse videregivet til DSD for at få deres holdning til sagen. DSD har udtalt at de mener partiet skal dømmes tabt for sort (Greve) på grund af tidsoverskridelse. Greve bør have en påtale for afviklingen af holdkampen, mens begge klubber bør have en påtale for tilskuernes (/spillernes) opførsel. Afslutningsvis bemærker DSD at de ikke i de gældende regler har en formel kompetance til at fungere som ankeinstans i diverse turneringer. Ydermere gør DSD opmærksom på, at deres udtalelse skal betragtes som sådan, idet de ikke har formel kompetance til at træffe en decideret afgørelse. Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe en beslutning, og idet VC og JTM var de eneste der kunne afgøre sagen (resten af bestyrelsen var inhabile) besluttede de sig for at følge den af DSD givne udtalelse. Bestyrelsen ønsker dog, at finde en myndighed hvormed det forsøges undgået at tilhørsforhold kan have en direkte eller inddirekte indflydelse på en beslutning ved protestsager. PR ville undersøge muligheden af at kunne bruge DSD som myndighed til afgørelser af protester. Bestyrelsen ønsker at være mere synlige i klublivet, hvormed det på næste møde vil blive uddelegeret hvem der skal være besøgsven i de forskellige klubber. Med dette tiltag ønske bestyrelsen bla. at have fingeren på pulsen. Mødet sluttede kl og referatet er udsendt til bestyrelsen den 14 SEP 98, med stor beklagelse fra sekretæren over den sene udsendelse. Med skaklige hilsener, 4

5 Jan T. Mortensen Sekretær 5

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Skakhåndbogen. Version 15.3

Skakhåndbogen. Version 15.3 Skakhåndbogen Version 15.3 Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 15.3. december 2011 Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Chresten Nielsen. Denne version 15.3 er en opdatering af Skakhåndbogens

Læs mere

Skakhåndbogen Version 14.3

Skakhåndbogen Version 14.3 Skakhåndbogen Version 14.3 Copyright september 2007 ved Dansk Skak Union i Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 14.3 (september 2007). Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Esmat Guindy

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere