BeoSound 1. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoSound 1. Brugervejledning"

Transkript

1 BeoSound 1 1 Brugervejledning

2

3 Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse, uanset om du er tæt på eller langt fra højalerne. Lyden er optimeret, og det er ikke nødvendigt med yderligere indstillinger. Sæt strøm til BeoSound 1 og tryk på en knap for at lye til din favoritmusik så enkelt er det.

4 4 Før du starter Placering Tilslutninger Vedligeholdelse AUX (A) Der skal være tilstrækkeligt med plads over BeoSound 1, så den indbyggede antenne kan hæves og CD-holderen åbnes. Stikpanelet er placeret på undersiden af BeoSound 1. Stikpanelet indeholder stik til tilslutning til lysneet, antenne- og AUX-stik. Der må ikke anvendes sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af nogen del af BeoSound 1. Det kan ikke anbefales at anvende særlige rense- CD er til BeoSound 1. Du skal sikre dig, at BeoSound 1 altid placeres på en stabil, fast overflade. BeoSound 1 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på mellem C. Hvis du tilsluer eksterne kilder til BeoSound 1, må du ikke sæe strøm til, før alle tilslutninger er foretaget. Ekstraudstyr Anvend AUX-stikket til tilslutning af ekstraudstyr, f.eks. en båndoptager eller en mini-disc afspiller. Kontakt en Bang & Olufsenforhandler for nærmere oplysninger. Hvis en båndoptager er tilsluet din BeoSound 1, kan du optage fra radioen og CD-afspilleren. Se brugervejledningen, som følger med båndoptageren. Hvis du betjener BeoSound 1, mens du er ved at optage, afbrydes optagelsen. Før du rengør BeoSound 1 anbefales det at koble strømmen fra anlægget for at undgå utilsigtet betjening. Støv fjernes fra overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpleer eller vanskeligt snavs fjernes om nødvendigt med en grundigt vredet, fnugfri klud dyppet i en vandopløsning med kun nogle få dråber mildt vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel. AUX-stikket aktiveres ved at trykke på og samtidig. Ekstern antenne Hvis du ønsker at tilslue en ekstern antenne til BeoSound 1, skal det indbyggede antennestik flyes til den position, som er angivet med et (A), og den eksterne antenne tilslues i stedet stikket. Fronten kan også rengøres med en blød børste på en støvsuger, som er indstillet til laveste sugeniveau.

5 Brugervejledningens indhold 5 Nøgle til anvendelse af denne vejledning Brug denne nøgle til at finde ud af, hvordan en knap eller et display ser ud i en instruktionekvens. RADIO Knapper på BeoSound 1 s VOLUME nærbetjeningspanel eller på fjernbetjeningen Beo4 Pr 4 Display på BeoSound 1 BeoSound 1 6 Knapper på nærbetjeningspanelet Grundlæggende daglige betjeninger 8 Tænd for radioen 8 Tænd for CD-afspilleren 9 Indstil lydstyrken 9 Det ser du i displayet 9 Ændring af displayets lytyrke Anvend PIN-kodesystemet 16 Indtastning af PIN-kode 16 Aktivering af PIN-kode 17 Ændring af PIN-kode 17 Deaktivering af PIN-kode 17 Anvendelse af en Masterkode Sådan får du radioen til at slukke på et bestemt tidspunkt 10 Indstilling af Stop Timer Sådan spiller du udelukkende dine favorit CD-numre 11 Vælg de numre, du ønsker at lye til Indstilling af radiostationer 12 Automatisk indstilling 12 Manuel indstilling 13 Slet radiostationer Anvendelse af fjernbetjening 14 Betjening af BeoSound 1 med Beo4

6 6 Din nøgle til anvendelse af BeoSound 1 Anlægget er let at betjene. De knapper, som er nødvendige for den daglige betjening, er placeret i højre side, mens knapperne til venstre har sekundære funktioner. Tryk blot på en enkelt knap for at lye til din favoritmusik. Displayet viser dit valg. AERIAL anvendes til at hæve og sænke AERIAL CD Anvendes til at tænde for CD-afspilleren. og den indbyggede antenne anvendes til at gå trinvist tilbage og frem gennem musiknumrene DELETE anvendes til at slee stationsindstillinger og til DELETE at springe CD-numre over RADIO Anvendes til at tænde for radioen. og anvendes til at gå trinvist tilbage og frem gennem anvendes til at gemme radiostationer og radiostationerne lydniveau og anvendes til søgning gennem en CD, til ind- VOLUME Anvendes til at indstille lydstyrken. og anvendes til at skrue op og ned for lyden. stilling af radiostationer og til aktivering af AUX-stikket Tryk samtidig for helt at fjerne lyden fra højalerne. Tryk på en af knapperne for at få lyden tilbage igen anvendes til at sæe CD-afspilleren i pause og standse den, samt til programmering af Stop Timers og STAND BY Sæer BeoSound 1 i Stand-by indstilling af radiostationer LOAD anvendes til at åbne og lukke LOAD CD-holderen

7 7 BeoSound 1 omfaer grundlæggende og letbetjente lydkilder i en kompakt form. Det kompakte design og det indbyggede håndtag betyder, at du kan tage musikken med dig. Radioen finder den første tilgængelige station første gang, du trykker på RADIO-knappen. Tryk på AERIAL for at hæve eller sænke den indbyggede antenne. Du kan også trykke antennen ned manuelt. Alle knapperne er placeret bag på betjeningspanelet. CD-holderen er placeret bag betjeningspanelet. Tryk på LOAD for at åbne CD-holderen. Når CD-holderen er åben, kan du sæe CD en ind i holderen. Sæt altid CD en i med etikeen vendt ind mod dig selv. Tryk igen på LOAD for at lukke CD-holderen eller tryk på CD for at afspille CD en. Hvis der ikke er nogen CD i anlægget, når du trykker på CD, åbnes CD-holderen automatisk, så du kan sæe din favorit CD i. Fjern låget bag på BeoSound 1 og sæt hovedtelefonerne i stikket. Lyden fjernes fra højalerne, når hovedtelefonerne er tilsluet. Du skal blot anvende håndtaget, når BeoSound 1 skal flyes.

8 8 Daglig betjening af radio og CD-afspiller Når du ønsker at lye til radioen, skal du blot trykke på en af radioknapperne, hvorefter den begynder at spille fra den radiostation, du lyede til sidst. Den indbyggede antenne hæves ved at trykke på AERIAL-knappen. Tænd for radioen Når du trykker på RADIO, før du har gemt en radiostation, finder radioen selv den første tilgængelige station. Tænd for CD-afspilleren Når du søger gennem en CD, fortsæer søgningen ligeså længe, du holder knappen nede. CD en begynder at spille igen, når du slipper knappen. Du kan gemme op til 59 forskellige radiostationer på din BeoSound 1 (se side 12). RADIO Pr 12 Tryk på RADIO for at tænde for radioen Programnummeret vises i displayet CD Cd 1 Tryk på CD for at tænde for CDafspilleren Musiknummeret vises i displayet For at skifte mellem gemte radiostationer, skal programnummeret være vist i displayet. Hvis der ikke er nogen CD i anlægget, når du trykker på en af CDknapperne, åbnes CD-holderen, så du kan sæe en CD i. Når CD en holder op med at spille, RADIO STAND BY Når programnummeret vises i displayet, trykkes på for at gå trinvist ned gennem de gemte stationer og på for at gå trinvist op gennem dem. Hold knappen nede for at søge gennem de gemte stationer Tryk for at sæe BeoSound 1 i Stand-by CD Tryk på for at gå til det forrige nummer. Tryk på for at gå til det næste nummer Tryk på for at søge bagud gennem CD en Tryk på for at søge fremad gennem CD en Tryk på for at sæe CD en i pause og der ikke er modtaget nogen ordre i 30 minuer, sæes BeoSound 1 i Stand-by. AERIAL Tryk på AERIAL for at hæve eller sænke den indbyggede antenne Tryk igen på for at genoptage afspilningen Du kan til enhver tid indstille og gemme lydniveauet. LOAD Tryk på LOAD for at åbne eller lukke CD-holderen Displayet holder dig informeret om, hvad du har valgt, og du kan indstille lyset på displayet til det niveau, der paer dig bedst.

9 9 Indstil lydstyrken Aflæsning af display Ændring af displayets lytyrke Du kan til enhver tid skrue op og ned for lyden. Hvis du gemmer et lydniveau, starter BeoSound 1 på det niveau næste gang, du tænder for den. Niveauet kan maksimalt indstilles til 60. Det oplyste display holder dig informeret om, hvilken lydkilde, du har valgt, og om, hvad anlægget foretager sig. Du kan ændre displayet, så det paer til det omgivende lys. Der findes tre forskellige indstillinger. BeoSound 1 husker indstillingen, indtil du ændrer den igen. VOLUME Tryk på for at skrue ned for lyden Tryk på for at skrue op for lyden Pr Pr13 angiver det aktuelle radioprogram 88.9 angiver radiofrekvens VOLUME Hold -knappen nede Tryk på for at dæmpe displaylyset og tryk på for at øge lytyrken i displayet. 32 Lydniveauet vises i displayet Cd 1 Cd 1 angiver, at musiknummer 1 på CD en afspilles Tryk to gange på for at gemme det lydniveau, som vises i displayet Cd-- Cd-- angiver, at CD en er i pause VOLUME Tryk samtidig på og for helt at fjerne lyden fra højt angiver tiden ved søgning gennem en CD talerne. Tryk på en af knapperne for at få lyden frem igen angiver lydstyrken angiver, at lyden er fjernet fra højalerne angiver antallet af minuer for en Stop Timer AU AU angiver, at AUX-stikket er aktiveret Pin Pin angiver PINkodesystem BeoSound 1 er i Stand-by

10 10 Få BeoSound 1 til at standse på et bestemt tidspunkt Du kan på forhånd beslue, hvor længe du ønsker at lye til radioen. BeoSound 1 kan slukke automatisk, når du er færdig. Du kan selv indstille det antal minuer 15, 30, 45, 60, 90, 120 eller 00 du ønsker, radioen skal spille, før den slukker. Indstil en Stop Timer Du kan selv indstille, hvor længe du ønsker, radioen skal spille, før den slukker. BeoSound 1 kan naturligvis slukkes, før Stop Timeren standser den. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for radioen Tryk på for at indstille en Stop Timer 15 Antallet af minuer, før radioen slukker, vises i displayet 30 Tryk igen på for at ændre antallet af minuer Antallet af minuer vises i displayet Vent 5 sekunder med tiden vist i displayet, hvorefter Stop Timeren er gemt Bemærk: Stop Timeren kan annulleres enten ved at vælge en anden kilde eller ved at trykke på en anden knap end -knappen, før Stop Timerindstillingerne gemmes. Hvis 00 vælges, svarer det til en annullering af Stop Timeren. BEMÆRK: Stop Timer-funktionen kan kun anvendes, hvis mindst én radiostation er gemt.

11 Afspil kun favorit CD-numre 11 Hvis du kun kan lide enkelte numre på en CD, kan du indstille BeoSound 1 til at springe over dem, du ikke kan lide. Spring numre over Når du sleer et nummer på en CD, begynder det næste nummer at spille. Du foretager dee valg ved, at slee de numre, du ikke ønsker at lye til. CD-afspilleren husker dit valg lige så længe, du lader CD en sidde i CDholderen. Når CD-holderen åbnes, kan du igen lye til alle numrene på CD en. CD 15 Cd 1 DELETE Tryk på CD for at tænde CDafspilleren Musiknummeret vises i displayet Tryk på DELETE for at slee det nummer, du lyer til CD Tryk på for at gå til det næste nummer og på for at gå til det forrige nummer og fortsæt med at slee de numre, du ikke ønsker at lye til

12 12 Indstilling af radiostationer Du kan lade radioen selv finde de tilgængelige radiostationer for dig og derefter gemme dem på et programnummer, du selv vælger. Du kan også indstille radioen manuelt og selv finde bestemte stationer. For at kunne indstille stationer skal frekvensen være vist i displayet. Alle gemte radiostationer kan slees igen. Automatisk indstilling Når BeoSound 1 er i søgefunktion, finder den alle tilgængelige stationer med et acceptabelt signal. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for radioen Tryk på eller for at se frekvensen i displayet Tryk igen på eller for at starte søgefunktionen Under søgningen vises frekvensen i displayet Manuel indstilling Hvis søgefunktionen ikke resulterer i en bestemt station, kan du søge manuelt for at få gemt den bestemte station. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for 92.3 radioen Tryk på eller for at få vist frekvensen i displayet 92.8 Tryk igen for at starte søgefunktionen Under søgningen vises frekvensen i displayet Tryk på, når du har Tryk på under søgningen fundet den ønskede station for at gennemføre en manuel Pr12 Det første tilgængelige stationsindstilling programnummer blinker i displayet Tryk på eller for at ændre programnummer, hvis du ønsker 92.9 Hold eller nede for at indstille på høje eller lave frekvensbånd Frekvensen vises i displayet, og det det sidste ciffer blinker Tryk på for at gemme Tryk på, når du har stationen på det viste program- fundet den ønskede station nummer Pr 4 Det første ledige programnummer vises Tryk på eller to gange for at genoptage søgefunktionen. Gentag proceduren, når du har Tryk på eller for at ændre programnummeret, hvis du fundet stationen ønsker det Bemærk: Hvis du ikke ønsker at gemme en station, kan du genoptage søgefunktionen ved at trykke på eller. Tryk på for at gemme radiostationen på det viste programnummer

13 13 Slet radiostationer Du kan til enhver tid slee gemte radiostationer. RADIO Tryk på RADIO for at tænde for radioen RADIO Tryk på eller for at finde den ønskede radiostation DELETE Tryk to gange på DELETE for at slee den radiostation, som spiller. Displayet blinker, og radioen skifter til det næste programnummer

14 14 Fjernbetjeningen Beo4 Selvom BeoSound 1 er beregnet til nærbetjening, kan den også fjernbetjenes. Fjernbetjeningen Beo4 styrer alle hovedfunktionerne i din BeoSound 1. Med Beo4 kan du tænde og slukke, vælge radioprogrammer eller CDnumre og indstille lyden. Hvis du anvender din BeoSound 1 sammen med andre produkter fra Bang & Olufsen, så benyt de brugervejledninger, der følger med die produkter som ekstra betjeningsreference.. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD RADIO CD Tryk på RADIO for at tænde for radioen Tryk på CD for at tænde for CD-afspilleren V TAPE RECORD A TAPE LIST Tryk på LIST for visning af A.AUX*, hvis ekstraudstyr er tilsluet AUX-stikket Tryk for at skifte fra ét radioprogram eller CDnummer til et andet Brug taltasterne til indtastning af det korrekte radioprogramnummer eller CD-nummer Hold knappen nede for at søge efter numre på en TEXT 0 MENU CD Tryk på for sæe afspilningen i pause GO Tryk på GO for at fortsæe afspilningen af en CD eller for at aktivere A.AUX, når knappen vises i GO displayet på Beo4 Tryk for at skrue op eller ned for lyden. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højalerne Tryk for at sæe BeoSound 1 i Stand-by LIST EXIT *BEMÆRK! For at få vist A.AUX på Beo4 skal du føje den til listen over funktioner. Se brugervejledningen for Beo4, hvis du ønsker yderligere informationer om, hvordan du kan lægge flere funktioner ind i Beo4.

15 15

16 16 Anvend PIN-kodesystemet Du bestemmer selv, om du vil aktivere PIN-kodesystemet eller ej. Men hvis du aktiverer det, er din BeoSound 1 beskyet mod tyveri ved hjælp af en 4-cifret PIN-kode. Hvis strømmen er koblet fra BeoSound 1 i mere end 30 minuer, vil det kun kunne aktiveres igen, når du indtaster din egen personlige PINkode. Indtast din PIN-kode Hvis PIN-kodesystemet er aktiveret, og strømmen er koblet fra din BeoSound 1, bliver du bedt om at indtaste den 4-cifrede PIN-kode, når systemet tændes igen. Pin Kodeordet PIN vises kort. oooo Displayet skifter til 4 firkanter Aktiver PIN-kodesystemet PIN-kodesystemet er let at aktivere, og du vælger selv den 4-cifrede kode. Tryk to gange, når apparatet er i Stand-by Hvis PIN-koden ikke indtastes, skifter BeoSound 1 automatisk til Stand-by efter 3 minuer. Hvis du indtaster en forkert PINkode, har du 5 forsøg til at indtaste koden, hvorefter systemet slukkes og ikke kan aktiveres igen i 3 timer. 3 _ Tryk på eller på for at få vist cifre Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet Tryk på for at godkende det viste ciffer og gå til det næste Pin 3 _ Tryk på for at indtaste en 4-cifret PIN-kode, som du selv vælger Pin angives kort, hvorefter der vises 4 understregninger Tryk på eller flere gange for at få vist cifre Cifrene vises i displayet Hvis du glemmer din PIN-kode, så kontakt en forhandler, som kan hjælpe dig med at fremskaffe en Masterkode fra Bang & Olufsen. Du har brug for Masterkoden til at genaktivere din BeoSound 1. o _ Pr 8 Cifret erstaes af en firkant, og den næste understregning blinker Tryk på, når det sidste ciffer vises BeoSound 1 skifter til den sidst anvendte kilde. Hvis radioen o _ Tryk på for at godkende det viste ciffer og gå til det næste Cifret erstaes af en firkant, og den næste understregning blinker Tryk på, når det sidste blev anvendt sidst, vises programnummeret i displayet ciffer vises Displayet vender tilbage til 4 understregninger, og du skal bekræfte PIN-koden ved at indtaste den igen BEMÆRK: Hvis der indtastes en forkert kode anden gang, vises kodeordet Err i displayet, og du skal igen indtaste og bekræfte koden. BEMÆRK: Hvis du ved et uheld kommer til at gemme et forkert ciffer, kan du slee alle cifrene igen ved at trykke på. Du kan derefter indtaste nye cifre.

17 17 Ændring af PIN-kode Deaktivering af PIN-kodesystem Hvis du har glemt din PIN-kode Du kan altid ændre din PIN-kode. Men af sikkerhedsmæige årsager er det kun muligt at ændre den 5 gange i løbet af 3 timer. Du kan altid deaktivere PIN-kodesystemet. Du skal blot indtaste din PIN-kode først, hvorefter du kan deaktivere systemet. Hvis du har glemt din PIN-kode, så kontakt en forhandler, som derefter vil fremskaffe en 5-cifret Masterkode fra Bang & Olufsen. Når du har indtastet denne kode, kan du igen anvende din BeoSound 1, og PIN-kodesystemet deaktiveres. Tryk to gange, når apparatet er i Stand-by Tryk to gange, når apparatet er i Stand-by Pin oooo PIN vises kort Displayet skifter til 4 firkanter Tryk på for at indtaste den 4-cifrede PIN-kode Tryk på for at indtaste den 4-cifrede PIN-kode Tryk i 3 sekunder for at åbne for indtastning af Masterkode Pin oooo Pin angives kort, hvorefter der vises 4 understregninger Pin oooo Pin angives kort, hvorefter der vises 4 firkanter 9 _ Firkanterne skifter til understregninger, og det første ciffer vises i displayet 3 _ Tryk på eller flere gange for at få vist cifre Firkanterne skifter til under- 3 _ Tryk på eller flere gange for at få vist cifre Firkanterne skifter til under- = = = = Derefter skifter displayet til to rækker linier stregninger, og det første ciffer vises i displayet stregninger, og det første ciffer vises i displayet Tryk på eller flere gange for at få vist cifre 3 = = = Det første ciffer vises i displayet Tryk på for at godkende Tryk på for at godkende o _ det viste ciffer og gå til det næste Cifret erstaes af en firkant, og o _ det viste ciffer og gå til det næste Cifret erstaes af en firkant, og Tryk på for at godkende det viste ciffer og gå til det næste den næste understregning blinker den næste understregning blinker o = = = Cifret erstaes af en firkant, og den næste understregning blinker Tryk på, når det sidste Tryk på, når det sidste Pin ciffer er indtastet Pin angives kort, hvorefter displayet vender tilbage til 4 understregninger, og du skal Pin ciffer er indtastet Pin angives kort, hvorefter displayet vender tilbage til 4 understregninger = Tryk på for at godkende det fjerde ciffer, når det vises Displayet skifter, og der kan indtastes et femte ciffer indtaste en ny PIN-kode og bekræfte den DELETE Tryk på DELETE for at deaktivere PIN-kodesystemet. Indtast det femte ciffer og tryk på DEL DEL vises i displayet DEL DEL vises i displayet og angiver, at PIN- Tryk på for at deaktivere kodesystemet er deaktiveret PIN-kodesystemet

18 18 Til din orientering Dine krav som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen-produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det let og komfortabelt at betjene vore produkter. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen-produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser som vigtige, vil kunne hjælpe os i vore bestræbelser på at forbedre vore produkter yderligere. På forhånd tak! Skriv til: Bang & Olufsen a/s Kundeservice Afd Peter Bangsvej 15 DK 7600 Struer eller fax til: Bang & Olufsen Kundeservice (fax) eller send en til: Besøg vort web-sted på Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

19 Dee produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. CLASS 1 LASER PRODUCT Den sorte og gule etiket på CD-afspilleren tjener som advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klaificeret som et klae 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CDafspilleren kontaktes en Bang & Olufsenforhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannet servicepersonale. FORSIGTIG: Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan medføre risiko for farlig stråling.

20 20

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten.

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten. BeoLab 5 ADVARSEL: For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio eller A.MEM, via nærbetjeningspanelet

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere