STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014.

2 Som arrangør og stadeholder på et folkemøde er der mange ting, som I skal tage højde for i forbindelse med planlægningen og afviklingen af jeres aktiviteter. Vi opfordrer derfor til, at I gennemgår denne vejledning nøje, så jeres deltagelse i Folkemødet 2014 kommer til at forløbe sådan, som I ønsker det. Folkemødets sekretariat kan kontaktes på eller Vores arbejdspres stiger naturligvis i takt med, at Folkemødet rykker tættere på, hvorfor vi anmoder om, at I gennemgår vores hjemmeside og evt. udsendt materiale, inden I ringer/skriver til os. I det følgende gennemgås: 1 Overordnede krav til Folkemødets stadeholdere 2 Anvendelse af arealet: 2.1 Telte 2.2 Alternative eventrammer og byggetilladelse 2.3 Gas og grill 2.4 Musik 2.5 Mad og drikke 3 Øvrig central information som kan have betydning for jeres planlægning og afvikling: 3.1 El-pakker 3.2 Internetadgang 3.3 Varelevering 3.4 Vagtordning 3.5 Bagageopbevaring i Nordlandshallen 3.6 Depot opbevaring 3.7 Catering 3.8 Renovation 3.9 Vand 3.10 Aflevering af arealet 3.11 Overtrædelse af vilkår og betingelser

3 1 Overordnede krav til Folkemødets stadeholdere Nedenstående regler skal overholdes af alle stadeholdere på Folkemødet Brud på reglerne vil medføre sanktioner i grove tilfælde kan udelukkelse fra deltagelse i næste års folkemøde komme på tale. Under Folkemødet 2014 skal stadeholderen afholde mindst en event om dagen i alle festivalens fire dage På denne måde ønsker vi at sikre, at aktiviteterne er nogenlunde jævnt fordelt over dagene, samt at der ikke er telte, der næsten udelukkende fungerer som udstillingsstande eller står tomme hen. Alle events skal overholde Folkemødets principper: Events skal være åbne for alle Events skal være gratis Events skal være af samfundsrelevans Events skal afholdes inden for en radius af 500 meter fra Allinge Havn Events skal afholdes uden for de tidspunkter, hvor Folketingets partier råder over hovedscenen på Cirkuspladsen FOLKEMØDET 2014 TORSDAG 12. JUNI FREDAG 13. JUNI LØRDAG 14. JUNI SØNDAG 15. JUNI Åben for events KL. 11:00-11:30 Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Konservative Åben for events KL. 14:00-14:30 Åbning af Folkemødet Socialdemokratiet Venstre Officiel afslutning Åben for events KL. 17:00-17:30 Radikale Venstre Enhedslisten Liberal Alliance Åben for events Alle events skal registreres i det officielle program for Folkemødet 2014 Registreringen af events åbner i februar Hold øje med Folkemødets nyhedsbrev. Ved optag af events i programavis og app, via programsystemet på folkemødet.dk, må der ikke reklameres for underholdning eller for uddeling af gratis mad/drikke.

4 Arealet skal benyttes under hele Folkemødet Det vil sige, at telte og lignende mindst skal være åbne og bemandede inden for minimumsåbningstiden: Torsdag 12. juni kl Fredag 13. juni kl Lørdag 14. juni 9-19 Søndag 15. juni kl Det er ikke tilladt at sælge mad, drikke eller andet se også afsnit 2.5 Folkemødet indgår aftaler med en række restauratører o.lign., som sælger mad og drikke fra særlige madboder. 2 Anvendelse af arealet De fleste stadeholdere sætter et telt op på de lejede arealer, men I kan også vælge alternative eventrammer: En campingvogn, en bjælkehytte, en tipi eller noget helt fjerde. Vær opmærksom på, at særlige opsætninger kan kræve en byggetilladelse. Både telte og alternative eventrammer skal overholde brandmyndighedernes krav. Forud for åbningen af Folkemødet 2014 vil brandmyndigheden syne hele festivalområdet og her skal I kunne fremvise dokumentation for, at jeres telt/alternative eventramme er brandgodkendt. Synet bliver foretaget i perioden onsdag 11. juni kl til torsdag 12. juni kl Lejer bedes være til stede eller give mulighed for kontakt (efterlad f.eks. mobilnummer ved teltet). Brandmyndigheden vil desuden foretage kontrolbesøg under afviklingen af Folkemødet. Arealet er ikke klargjort ud over almindelig renholdelse. I må derfor forvente, at arealerne kan have en ujævn overflade afhængig af hvor i festivalområdet jeres areal er placeret. 2.1 Telte Vi anbefaler, at I lejer telt hos Folkemødets samarbejdspartner Team Bornholm. Det sikrer, at alle nødvendige godkendelser er på plads, og at der er foretaget den nødvendige koordinering i forbindelse med opstilling og nedtagning. Team Bornholm kontaktes på på tlf eller Det er også tilladt at medbringe eget telt eller at leje telt hos en anden udlejer. Hvis I vælger dette, skal I selv sikre: at jeres telt er forsvarligt sikret ift. vind og vejr med betonklodser, da der ikke må slås pløkker i asfalten. I skal selv på forhånd sikre jer, at I har det fornødne sikringsmateriale til rådighed at jeres telt er forsikret at teltdugen er lavet af brandhæmmende materiale. Dokumentation for dette skal kunne fremvises på stedet af stadeholder i forbindelse med syn og i forbindelse med evt. kontrolbesøg at forankringen af jeres telt holdes inden for det lejede areal at I på forhånd har aftalt tid for opstilling og nedtagning af teltet med Folkemødets tekniske

5 koordinator Kell Hansen, tlf Af hensyn til sikkerhed og publikums-fremkommelighed er det meget vigtigt, at I ikke breder jer ud over det lejede areal. I må derfor ikke opstille stole, cafeborde og lignende uden for de lejede areal, der spærrer vejen. I praksis tillades mindre overskridelser, såfremt anvendelsen ikke er permanent og ikke generer naboer på pladsen, publikum eller kompromitterer sikkerheden. Folkemødets sekretariat kan dog til enhver tid indskærpe brugen af arealet og kan ved alvorlige overtrædelser bortvise lejer. 2.2 Alternative eventrammer og byggetilladelse: I skal søge om midlertidig byggetilladelse, hvis I ønsker at opsætte: Scener med overdækning uanset arealets størrelse Scener uden overdækning med et areal på over 35 m² Scener med en højde på over 1 m, uanset om de er overdækkede eller ej Mobile scener Telte til over 150 personer Tribuner og podier, som er over 0,3 m høje målt fra terræn Storskærme, store stilladser, master til lyd- og lysanlæg og andre store midlertidige konstruktioner I skal ikke søge om midlertidig byggetilladelse, hvis I ønsker at opsætte: Scener uden overdækning med et areal under 35 m2, og en højde på under 1 m (målt fra terræn) Telte til under 150 personer Almindelige lastvognspåhængs- og sættevogne, som er indregistrerede og kortvarigt bliver brugt som scene Skal der søges om midlertidig byggetilladelse for jeres telt eller anden konstruktion, skal I senest 15. marts kontakte Folkemødets tekniske koordinator Kell Hansen, tlf Se mere om midlertidige byggetilladelser på 2.3 Gas og grill Hvis I planlægger brug af gasblus eller grill, skulle dette have været anført under bemærkninger, da I ansøgte om leje af kommunalt eventareal. Det er dog frem til 15. marts muligt at søge om tilladelse om brug af åben ild per til Telte med gas vil blive afmærket med et skilt, der oplyser gas i teltet eller på det lejede areal. Teltholdere, der benytter gas eller grillkul, har ansvar for, at de gasinstallationer, der er på area-

6 let, er godkendt af en autoriseret VVS installatør, og at dette er markeret med en label. Herudover skal der på det lejede areal forefindes 1 stk. brandtæppe. I få tilfælde kan dette købes af brandmyndigheden ved brandsyn. Der må være 1 stk. 10 kg gasflaske pr. opvarmningssted i teltet og kun én 10 kg gasflaske som reserve pr. telt (ikke pr. opvarmningssted). Der vil på nærmere definerede indhegnede områder blive mulighed for at opbevare ekstra gasflasker i mindre omfang. Disse indhegnede områder vil blive åbnet på passende tidspunkter af brandmænd, der er på døgnvagt i festivalområdet. Der må ikke opbevares gasflasker andre steder end i de indhegnede områder, hverken i biler, i telte eller lignende. Det er strengt forbudt at anvende anden form for åben ild end grill og gas f.eks. i form af et ildsted på festivalarealerne. I øvrigt henvises til Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, Beredskabsstyrelsen af d Spørgsmål og aftaler vedrørende opbevaring af gas skal rettes til Folkemødets tekniske koordinator Kell Hansen, tlf Musik Det er som udgangspunkt ikke tilladt at spille forstærket musik i eventområdet i dagtimerne ind til kl. 19 af hensyn til de øvrige events. Efter kl. 19 må der spilles musik udendørs og i telte frem til kl torsdag og frem til kl fredag og lørdag. Større musikarrangementer skal meddeles til Folkemødets sekretariat og Bornholms Politi på Hvis I planlægger at spille musik eller høre radio i jeres telt eller i forbindelse med jeres events, bør I ansøge KODA før arrangementet afholdes, så I undgår at blive overrasket af en uforudset regning. 2.5 Mad, drikke og merchandice Det er ikke tilladt at sælge noget fra teltene. Overtrædelse kan i grove tilfælde medføre udelukkelse fra det kommende folkemøde. Vi opfordrer desuden til, at evt. gratis uddeling af mad, drikke og merchandice holdes på et minimum f.eks kun smagsprøver på mad og ikke hele måltider.

7 3 Øvrig nyttig information I areallejen er inkluderet gratis WiFi-internetforbindelse, renovation, den generelle vagtordning samt administrationsomkostninger. Udgiften er momsfri. 3.1 El-pakker I har i forbindelse lejeaftalen valgt en el-pakke, der ikke er medtaget i areallejen, da de opkræves direkte af el-leverandøren Knudsker El. El-pakke A kr. 230 V stik Kan f.eks. trække én mobiloplader, én lyskæde og en kaffemaskine El-pakke B kr. 400 V. (maks. 32 amp.) Kan f.eks. trække ét lydanlæg, 1 fladskærm, 1 lyskæde, 2 kaffemaskiner, 1 køleskab og en lille ovn eller kogeplade El-pakke C kr. + evt. omkostninger ved individuel løsning 400 V (maks. 63 amp.). F.eks. til et stort lysanlæg, et lydanlæg eller et køkken I skal selv medbringe de nødvendige forlængerledninger. Spørgsmål om el-pakkerne stilles til Folkemødets leverandør, Knudsker El på eller telefon Har I et behov, der overstiger indholdet i el-pakke C, skal dette aftales direkte med Knudsker El. 3.2 Internetadgang Der er gratis WiFi-internetforbindelse på festivalpladsen. Dog fungerer forbindelsen dårligt i Kirkegade. Det er muligt at tilkøbe yderligere internetfaciliteter (kablet internetadgang) i visse områder. Prisen for en kablet adgang er kr. Hvis I ønsker kablet adgang, men ikke har bestilt i forbindelse med jeres arealansøgning, skal I kontakte inden 1. april.

8 Kablet internet kan fortrinsvis tilkøbes i følgende områder: Cirkuspladsen Kampeløkken Havn Dele af ydermolen (mod nord) Indermolen Kæmpestrandens nordlige side Der kan evt. efter behov etableres kablede forbindelser på øvrige arealer, men dette beror på en konkret vurdering. Hvis I planlægger selv at livestreame jeres events, skal I senest den 1. april give os besked om dette på Vi kan ikke på forhånd garantere, at der er kapacitet på netværket til, at alle, der ønsker det, kan livestreame. 3.3 Varelevering I år vil festivalområdet være lukket for trafik under Folkemødets afvikling. Dog kan varer og lignende køres ind i området i tidsrummet kl til kl Uden for dette tidsrum kan politiet undtagelsesvis kontaktes på mhp. en særaftale. 3.4 Vagtordning Selv om der er vagtmandskab til stede i festivalområdet i aften- og nattetimerne, opfordrer vi til, at teltene tømmes for genstande af værdi, når de er ubemandede. Bemærk, at ansvaret for jeres telt og tingene i teltet til enhver tid er jeres. 3.5 Bagageopbevaring i Nordlandshallen Nordlandshallen tilbyder opbevaring af bagage og lignende under Folkemødet. Der håndteres ikke kufferter og lignende enkeltvis, men det er muligt at leje et stykke af hal-gulvet, hvor grupper kan have bagage stående. Priser: 4 m2 pris 500,00 kr., 5 m2 pris 600,00 kr., 7 m2 pris 700,00 kr. Der er ingen forsikring, som dækker skader, tyveri mm. og afleveringen af bagage sker således på eget ansvar. Bagagen vil være under opsyn. Kontaktperson: Brian Arvidsen, mobil Depot-opbevaring Folkemødets sekretariat forventer at tilbyde en ordning for opbevaring af mindre grej, papirmaterialer og lignende for stadeholdere. Den konkrete løsning vil blive meldt ud i et nyhedsbrev i løbet af foråret.

9 3.7 Catering Hvis I har brug for forplejning til medarbejdere i boden, foreslår vi, at I forudbestiller via Folkemødets madboder. Yderligere information om denne mulighed vil blive meldt ud i et nyhedsbrev i løbet af foråret. 3.8 Renovation Et omfattende affaldssystem er på plads under Folkemødet. Der bliver opstillet ca. 50 affaldscontainer-stationer alle med mulighed for sortering. De største stationer bliver markeret på pladskortet. Som stadeholder er I forpligtet til enten at: levere affald til en af disse affalds-stationer og sortere i de relevante beholdere sætte affald (sorteret eller usorteret) udenfor teltet i en sort affaldspose. Affaldet bliver herefter hentet af Bornholms Fælleskommunale Affaldsbortskaffelse BOFA 3.9 Vand Der er vandhaner forskellige steder i festivalområdet, hvor det er muligt at afhente vand i mindre omfang. Ved overdragelse af arealet udleves oversigtskort med oplysninger om vandhanernes placering Aflevering af arealet Nedpakning på arealet må påbegyndes søndag kl. 14 og skal senest være afsluttet søndag kl Dog skal stadeholdere i Kirkegade og Kirkepladsen have ryddet deres areal senest kl Alt affald samles i sorte sække eller afleveres i affaldsstationerne se også pkt I tilfælde, hvor der er uforholdsmæssigt meget efterladt affald, kan I blive opkrævet for rydning af dette Overtrædelse af vilkår og betingelser Grove overtrædelser af de ovenfor angivne krav og retningslinjer kan medføre udelukkelse fra næste års folkemøde. i Vigtige deadlines 15. marts Byggetilladelse afsnit 2.2 Tilladelse om brug af åben ild afsnit april Etablering af kablet internet adgang afsnit 3.2 Orientering af livestreaming afsnit 3.2

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 OPDTERET 26.03.15 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER rrangørhåndbogen henvender sig til alle arrangører, og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

værd at vide 2014 Ole Bornedal, filminstruktør

værd at vide 2014 Ole Bornedal, filminstruktør Tilhører: Jeg har hentet min udslidte søn i Roskilde. Fuld af bekymring var jeg, og han lugtede af en bulgarsk losseplads i juli. Men bag hans størknede hærgede, bøvsede ydre var han stadig min smukke

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Holdledere Kiosk medarbejder

Holdledere Kiosk medarbejder KFUM S BOLKLUB ROSKILDE ROSKILDE FESTIVAL 2015 Holdledere Kiosk medarbejder ALLE KIOSK MEDARBEJDERE SKAL LÆSE OG FORSTÅ DENNE SKRIVELSE. Først skal der lyde en kæmpe tak, for at du vil stille op som frivillig

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere