Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø"

Transkript

1 Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Belysningsplan for Aabenraa Kommune Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø 4758rap005, Rev. 2, REV kkm Udført: CAT Kontrolleret: KMU

2 Indholdsfortegnelse 0. Status for eksisterende belysningsanlæg Vision og målsætninger Belysningsgrundlag Styring og dæmpning Forbedret trafiksikkerhed: dæmpning fremfor delslukning Resultater af dæmpning Trafikveje Lokalveje stamveje til stikveje Valg af styringsløsning Dæmpning: Stand Alone Styring på særlige områder Farvetemperaturer ved dæmp Retningslinjer og materiel Generelle bemærkninger og forklaringer Samlet armaturoversigt Diagram: armaturer & master... 11

3 Side 2 0. Status for eksisterende belysningsanlæg De eksisterende belysningsanlæg er ejet af Aabenraa Kommune, og består pr. 1. december 2011 af ca master. Det vurderes af Aabenraa Kommunes afdeling for Drift og Vedligehold, at op mod 85 % af belysningsanlæggene ultimo februar 2012 er mere end 30 år gamle. Levetiden for en belysningsmast er typisk år, mens den er ca. 25 år for armaturer. Derfor kan man mange steder i kommunen se nyere armaturer på ældre master ligesom det ses tydeligt på de mange forskelligartede belysningsanlæg at Aabenraa kommune tidligere bestod af fem kommuner og Sønderjyllands amt. Grundet ECO-designdirektivet skal der indenfor de kommende år skiftes ca kviksølvlyskilder, da disse efter 2015 ikke længere må markedsføres. Det samme gælder de gamle typer lysstofrør samt visse af natriumlyskilderne. Aabenraa Kommune skifter hen mod armaturer til i årene Vision og målsætninger Visionen for belysningen i Aabenraa Kommune er, at den skal være funderet i en nordisk lysholdning, fremme at Aabenraa er et dejligt sted at være og højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø. Målsætningerne for belysningen er at: Øge trafiksikkerhed og tryghed Øge energi- og driftseffektivitet Facilitere aktivitet, rekreation og ophold Øge fremkommelighed og styrke forbindelser Tiltrække beboere, erhverv og turister 2. Belysningsgrundlag Såvel ved udskiftning af eksisterende og etablering af nye anlæg, skal belysningen planlægges ud fra en helhedsorienteret vægtning af funktion, æstetik, miljø og økonomi. I alle typer belysningsanlæg skal Den sociale funktion være overvejet nøje, dvs. hvilken indvirkning belysningen skal have på stedet, bygningen og menneskene. Belysningsanlæg skal være præget af følgende principper: Forenkling Sammenhæng Tilpasning Differentiering Generelle retningslinjer for belysningsanlæggene: Høj visuel komfort uden generende lysvirkninger såsom blænding, negative fjernvirkninger, lysbarrierer og lysforurening Universel udformning, der giver egnede forhold for orienteringshæmmede Bedst tilgængelige teknologi (BAT). Se i øvrigt Summary af Belysningsplan på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Belysningsplanen er politisk vedtaget i 2012 og opdateret august 2015 og dermed grundlæggende for nyanlæg og for renovering af de eksisterende belysningsanlæg i Aabenraa Kommune. Øverst armatur med nedadrettet lys, der tillader frit udsyn og høj visuel komfort. Nederst rundstrålende armatur, som ikke kan anbefales, da det blænder virker som en barriere for blikket.

4 Side 3 3. Styring og dæmpning 3.1 Forbedret trafiksikkerhed: dæmpning fremfor delslukning Ved nyanlæg og renovering af eksisterende anlæg i Aabenraa Kommune skal der anvendes -armaturer med mindre der findes en anden tilgængelig bedre teknologi. Ligeledes skal der i takt med renovering og udskiftning af belysningen implementeres en lysstyringsstrategi og en forsyningsstruktur, der sikrer at armaturerne kan dæmpes til forskellige niveauer, der kan reguleres i forhold til aktivitet, trafikmængde eller tid på døgnet. Alle armaturer i eksisterende og nye belysningsanlæg i Aabenraa Kommune skal ved ønske om reduktion af belysningsniveauet dæmpes fremfor for at slukke eller delslukke anlægget. Ifølge Håndbog Vejbelysning 2015 skal der ved reduktion af belysningen: af hensyn til trafiksikkerheden anvendes dæmpning af lysstyrken i hvert armatur. Delslukning frarådes som følge af den ringere regelmæssighed af belysningen, som medfører mørke huller af betydelig udstrækning og forringede synsforhold. Alle nye belysningsanlæg af klasserne L1-L7b og LE1-LE5 bør udføres således, at belysningen kan dæmpes til et lavere niveau. Nye belysningsanlæg af klasserne E1-E4 bør udføres således, at belysningen kan dæmpes til et lavere niveau og eventuelt kan slukkes separat, hvilket dog kun er møntet på ekstraordinære situationer. Ved reduceret drift bør niveauet normalt ikke sænkes til under halvdelen. For nye belysningsanlæg tilses, at regelmæssigheden opretholdes under reduceret drift. Håndbog Vejbelysning, 2015 Udover at reducere energiforbruget og bidrage til at realisere politiske strategier, er det påvist, at belysning og dæmpning af belysningen fremfor slukning kan bidrage til at øge trafiksikkerheden. På landsplan var antallet af trafikdræbte183 i Oveni dette kommer 4000 mennesker hvert år til skade med lettere eller sværere skader. Ifølge Rådet for Sikker Trafik koster hvert uheld i trafikken samfundet gennemsnitligt 2 mio. kr. i alle led fra akuthjælp til genoptræning og pension. Det er påvist, at gode belysningsanlæg kan bidrage til at reducere uheldstallet sammen med tiltag som vejomlægninger, sænkning af hastighedsgrænsen og kampagner om trafiksikkerhed. Udover liv og kvæstelser er der altså mange penge at spare ved at prioritere at dæmpe belysningen fremfor at slukke den helt eller delvist om natten. Verden over er der forsket i belysningens effekt på trafiksikkerhed i forhold til ingen belysning. Den internationale lyskommission CIE har påvist, at for alle vejtyper medvirker vejbelysning til en reduktion af uheld med %. Norges Transportinstitut har endvidere påvist, at uheldstallet øges med %, hvis der slukkes for halvdelen af lyspunkterne på en vejstrækning. Rådet for Sikker Trafik har registreret en markant nedgang på dræbte og tilskadekomne og det har krævet en fælles indsats mellem stat, kommune og private. Rådet har sat som mål at antallet af dræbte og tilskadekomne skal halveres inden 2020, så antallet af

5 Side 4 trafikdræbte er maksimalt 120 og antallet af sværere og lettere tilskadekomne er og Resultater af dæmpning Under hensyntagen til krav og anvisninger i Håndbog Vejbelysning, er det for både trafik- og lokalveje en god løsning, at dæmpe belysningen ned til 50 % i de sene timer, hvor trafikintensiteten er lavest. Ved dæmpning bevares regelmæssigheden, hvilket er et krav ifølge vejreglerne. Lysniveauet i belysningsklasserne overholdes ikke når belysningen dæmpes, men en reduktion på op til 50 % anbefales i trafiksvage perioder (de sene nattetimer) for at reducere energiforbruget. Energiforbruget kan gennemsnitligt reduceres med ca % ved at dæmpe belysningen til 50 % i de sene nattetimer. Set over et år, kan der gennemsnitligt dæmpes 6-8 timer pr. nat Trafikveje Som det fremgår ovenfor anbefaler Håndbog Vejlysning, at der ikke dæmpes til under 50 %. For både en primær trafikvej der belyses til L7a og en sekundær trafikvej, der belyses til L7b, vil en 50 % s reduktion af lyset stadig give en passende lysmængde Lokalveje stamveje til stikveje Ligesom for trafikveje anbefaler Håndbog Vejbelysning for lokalveje dæmpning til maksimalt 50 % af belysningsniveauet i trafiksvage perioder. Stamveje til stikveje klassificeres hovedsageligt som primære lokalveje og skal derfor belyses til belysningsklassen E1. Ved dæmpning til 50 % vil belysningsniveauet være sammenligneligt med belysningsklassen E2. For sekundære lokalveje, der belyses til E2, vil en 50 % s dæmpning af lyset i de trafiksvage perioder om natten betyde en lysmængde der svarer til orienteringslys, altså E3. En yderligere dæmpning anbefales ikke undtagen i ekstraordinære tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. 3.2 Valg af styringsløsning Styringsstrategien i Aabenraa er delt i to. Formålet med styring og dæmpning er at tilpasse belysningen til aktiviteter eller trafikintensitet. På lokal- og trafikveje samt stier vælges en styringsløsning som primært har til formål at reducere energiforbruget. Her dæmpes belysningen generelt til 50 % i de sene nattetimer, hvor trafikintensiteten er lav. På særlige steder og områder vælges en mere avanceret styringsløsning. Det kan være på pladser, centrale bystrøg og lignende steder, hvor der ønskes en større fleksibilitet med hensyn til tænd, sluk og dæmpning. Det er primært i forbindelse med natarrangementer og events, hvor der ønskes en udvidet tændtid for belysningen. I alle anlæg reguleres tænd-sluktidspunkt for belysning af skumringsrelæ kombineret med urstyring, og alle nye armaturer udstyres med CLO (Constant lumen output) for reduceret energiforbrug igennem levetiden.

6 Side Dæmpning: Stand Alone Aabenraa Kommune har besluttet, at hovedparten af kommunens anlæg skal bestå af moderne -armaturer, som dæmpes via Stand Alone-løsning. Det vil sige at styringen er indbygget i armaturet. Det betyder, at alle nyindkøbte armaturer skal forudindstilles fra fabrikken til at dæmpe ned til det ønskede niveau (f.eks. 50 %) i de sene nattetime (6-8 timer i gennemsnit over året). Generelt anbefales, at der dæmpes til 50 % og kun på særlige strækninger dæmpes til et lavere niveau. Det kan være P-pladser eller stier hvor et lavere niveau kan vælges. Det anbefales at dæmpningsniveauet afprøves og vurderes hvor der ønskes belysningsniveauer under 50 %. For trafikveje og lokalveje anbefales det generelt ikke at dæmpe til under 50 % Styring på særlige områder I særlige områder som bystrøg, pladser og ved stadion ønskes der en mere fleksibel styringsløsning, hvor det er muligt ved særlige lejligheder at: Indskrænke dæmpningstiden til særlige lejligheder som byfest eller lignende Variere dæmpningstiden på forskellige ugedage (f.eks. udvidet tændingstid fredag/ lørdag) Fleksibel styring i særlige områder kræver, at der implementeres centralstyring på de omfattede strækninger eller områder, og at der indbygges kommunikation til hvert enkelt armatur eller strækning, som giver den ønskede styringsfleksibilitet. Der findes en række producenter af denne type løsninger. Valg af løsning foretages ud fra konkret behov for fleksibilitet og omfang af strækninger med krav til fleksibel styringsløsning Farvetemperaturer ved dæmp Det anbefales at benytte en varm farvetemperatur, K, fremfor K på særlige boligveje af følgende årsager: 1. Det giver generelt en bedre (varmere, tryggere) atmosfære 2. Varme lysfarver ser bedre ud, når de dæmpes end kølige. Kolde farvetemperaturer virker grå og unaturlige ved lave belysningsniveauer, mens varme farvetemperaturer bevarer deres lyskvaliteter og stadig virker tryghedsskabende ved lave belysningsniveauer.

7 Side 6 4. Retningslinjer og materiel 4.1 Generelle bemærkninger og forklaringer Planens æstetiske anvisninger er udtryk for det visuelle udtryk som Aabenraa Kommune efterstræber. Ved alle nyanlæg eller renoveringer af belysning i Aabenraa Kommune skal der udføres beregninger, projektering og æstetiske vurderinger, så der vælges den bedst tilgængelige teknologi (styring, armatur, mast med videre) der løser opgaven. Her skal bl.a. tages hensyn til - Vejbelysningsreglerne: Anlæggenes lystekniske egenskaber skal leve op til vejbelysningsreglerne som fremgår af Håndbog Vejbelysning for eksempel i forhold til blændingstal, Ra-værdi, lysfordeling, lyspunktshøjde med videre. - Æstetik: Proportionering og tilpasning til områdets karakter (eksempelvis mastehøjde, armaturstørrelse, indfarvning, design og varianter i armaturets modeller og størrelser) - Økonomi og miljø: Der skal anvendes professionelt materiel, der er egnet til udendørs brug og kan indgå i en normal driftscyklus. Etablerings- og driftsomkostninger vurderes inden anvendelse. Ved alle nyanlæg og renoveringer anvendes der -armaturer med mindre, der forefindes en teknologi med lavere energiforbrug eller bedre lystekniske egenskaber. Der anvendes altid hvide lysfarver til nyanlæg eller ved renovering af eksisterende anlæg. Varmere farvetemperaturer (fx K) virker mere tryghedsskabende end køligere (fx 4.000). Ved nyanlæg eller udskiftning af eksisterende anlæg anbefales det derfor at anvende -armaturer med K med Ra 80 hvor bløde trafikanter bevæger og opholder sig: i bymidter, på boligveje (sekundære lokalveje), stier, pladser, historiske bydele mv. Ved nyanlæg eller udskiftning af eksisterende anlæg på trafikveje, primære lokalveje og i industriområder anvendes der -armaturer med RA-værdi på 80 og en farvetemperatur på K. I eksisterende anlæg skal kompaktlysrør have en Ra-værdi på 80 og en farvetemperatur på K. Vejbelysningsarmaturer skal have vandret lysåbning, plant eller let buet glas og en moderne, effektiv optik med gode lystekniske egenskaber. Blændende armaturer med fjernvirkninger kan ikke accepteres. I vejarmaturer skal lyspunkterne være trukket tilbage fra armaturets overflade, så blænding mindskes. I parkarmaturer må der ikke være direkte indkig til lyskilden. Nye armaturer skal afprøves og evalueres på stedet inden opsætning i større antal. Evalueringen skal især gælde blænding og fjernvirkninger, lysfordeling, lysniveauet ved dæmpning, tilpasning i forhold til omgivelserne hvad angår højde, farve og proportionering mellem mast og armatur samt øvrige retningslinjer. Der benyttes rundkoniske rørmaster, hvis intet andet er anført. Hvor vejreglerne anviser eftergivelige master, vælges en rund eller mangekantet eftergivelig mast. I alle kommunens anlæg skal mast og armatur have samme farve. Der benyttes galvaniserede master og armaturhus med RAL 7035 mindre andet er angivet, dvs i hovedparten af kommunens anlæg. Ovenfor ses armatur med vandret lysåbning. Ovenfor ses armatur med opadvendt lysåbning, hvilket ikke kan anbefales af hensyn til den visuelle komfort.

8 Side 7 I de af kommunens vej- og områdetyper, der ønskes særligt markeret, indfarves belysningsmateriellet i sortgrå. I bevaringsværdige boligområder kan der benyttes der lysende armaturhus (er hvid i dagtimerne). Der anvendes enkeltsidet belysning med mindre beregninger kræver dobbeltsidet. 4.2 Samlet armaturoversigt Armaturoversigten er en oplistning af de primære armaturer der anvendes i Aabenraa Kommune. Kriterierne for valget af armaturer, er sammenhæng, differentiering, tilpasning, enkelthed og effektivitet. De anviste eksempler er valgt ud fra beregninger og visuelle vurderinger men må i øvrigt anses som principielle. Såfremt der undtagelsesvist vælges alternativt belysningsmateriel, skal planen retningslinjer opfyldes. Armaturoversigten skal opdateres hvert eller hvert andet år, grundet den hastige udvikling af -teknologien og styringsløsninger. Armaturoversigten er sorteret først efter den generelle vejtype og dernæst efter områdetyper. For hver vej- eller områdetype er givet anvisninger til armatur- og størrelse, montage og indfarvning, lyspunktshøjde, for mast, montering, indfarvning mv. Se eksempler på det visuelle udtryk og proportionering mellem armaturer og master i diagrammet på de sidste sider. For yderligere detaljer, se venligst Bilag, afsnit 2, retningslinjer for materiel. ARMATUR, PRODUCENT LYSKILDE MONTAGE OG INDFARVNING HØJ- DE VEJ- OG/ELLER OMRÅDETYPE EX, Armatur: RAL 7035 (lysgrå) Galvaniseret mast og arm Trafik-, gennemfarts- og fordelingsveje 4 København, stor Ø46, Udenfor bymidter: 4000 K, Ra > 76 Bymidter: 3000 K, Ra > 80 Belysningsmateriellet indfarves i sortgrå Armaturhus: Hvid/lysende Mast og arm: sortgrå indfarvning 6-9 m Aabenraas og områdecentrenes bymidter, bevaringsværdige boligområder Bevaringsværdige boligområder 3 4

9 Side 8 Iridium 3 Medium Topmonteret Galvaniseret/lysgrå 6-9 m Trafikveje Armatur: RAL 7035 (lysgrå) Lokal- og biveje København, lille Ø38, Udenfor bymidter: 4000 K, Ra > 76 Bymidter: 3000 K, Ra > 80 Galvaniseret mast og arm Hvidt/lysende armaturhus Belysningsmateriellet indfarves i sortgrå 4-6 m Bevaringsværdige boligområder Aabenraa og områdecentrenes bymidter, bevaringsværdige boligområder, kirkeomgivelser 3 Belysningsmateriellet indfarves i sortgrå Kirkeomgivelser 5 København, lille Ø38, København, stor Ø46,, 4000 K, Ra > 76 Armatur: RAL 7035 (lysgrå) Galvaniseret mast og arm 4-6 m 6-9 m Erhvervsområder 4 Topmonteret Iridium 3 Mini Armatur: RAL 7035 (lysgrå) 4-6 m Galvaniseret mast og arm 4000 K / 3000 K, Ra > 80 Væghængt RAL 7021 Aabenraalampen, Okholm 2,5-3,5 m Indre Aabenraa

10 Side 9 Avenue D 2, Ø60, Thorn 3000 K, Ra > 80 Topmonteret på lige mast Standartfarve - sortgrå 4-5 m Kirkeomgivelser 1,2, 5 Park, 3000 K, Ra > 80 Topmonteret på lige mast 3,5-4,5 m Særlige steder, eks. legepladser Avenue F, Ø70, Thorn 3000 K, Ra > 80 Topmonteret på lige mast/rørkonisk mast Standartfarve -sortgrå 4 5 m Boligområder, p- pladser og stier City Spirit Torch,, 3000 K, Ra > 80 Topmontering på lige mast. Lysgrøn indfarvning 4-5 m Skoleomgivelser København, lille Ø38, 4000 K / 3000 K, Ra > 80 Armatur: RAL 7035 (lysgrå) Galvaniseret mast og arm 4-5 m Stier 3 ClearFlood, Monteret på mast Transportcentre, store rundkørsler, sportspladser og boldbaner Projektør Monteres med beslag på mast 6-9 m Pladser (for eksempel mindre sportspladser), skulpturer og kunstværker Pullert I jord / asfalt 0,5-1 m Ved bænke, på pladser, i parker mv.

11 Side 10 Nedgravningsarmatur Nedgravet 0 cm Oplysning af træer, skulpturer, bygninger mv. Tunnelarmatur Monteret i loft, på væg Varierer Tunneller København, på konisk mast Armatur: Hvid/lysende Galvaniseret mast og arm 5-9 m Fodgængerfelter (torontoanlæg) Gule blink Top- eller sidemonteret på mast Swarco, Futurlux, Head Topmonteret på eftergivelig Milewidemast Signalanlæg med midterheller

12 Park København lille København lille Avenue F, Thorn eller lignende Side Diagram: armaturer & master - eksempler på det visuelle udtryk i de forskellige ormådetyper Avenue F, Thorn eller lignende København lille Iridium 3 Diagrammet over kombinationen af armaturer og master viser Eksempler på overordnet vejbelysning: 3 (galvaniseret), 5, 6 Eksempler på belysning af udvalgte områder: 3, 4 Eksempler på belysning i indre Aabenraa: 1, 2 (eller lignende) Eksempler på belysning i områdecentre: 3, 4, 5 City Spirit Torch Avenue Deco, Thorn Eksempler på belysning i lokalbyer og afgrænsede landsbyer: 3 (galvaniseret), 4, 5, 6 Eksempler på erhvervsområder: 3 (galvaniseret), 6 Eksempler på belysning i bevaringsværdige boligområder: 3, 4 Eksempel på belysning ved skoler: 8 Eksempel på belysning af legepladser mv: 7 Eksempler på belysning af kirkeomgivelser: 9 Eksempler på belysning af stier: 2, 3 (galvaniseret)

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune

BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune BELYSNINGSPLAN Aabenraa Kommune Juni 2012 Indholdsfortegnelse 0. Status for eksisterende belysningsanlæg... 2 1. Vision og målsætninger... 2 1.1 Nordisk lysholdning... 2 1.2 Aabenraa: Et dejligt sted at

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper 4758not004, Rev. 2, 26.10.2015 rev 20151012 kkm Udført: CAT Kontrolleret: KMU Side

Læs mere

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14)

Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune. Maj 2016 Rev rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Click here and insert picture (20*22cm) Designkatalog Herlev Kommune Maj 2016 Rev 3 5304rap001-Rev3-Designkatalog-HerlevKommunePage 0 (14) Recipient Herlev Kommune Center for Trafik og Miljø Herlev Bygade

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Side 1 Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier

Læs mere

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune Teknik og Miljø Herning Kommune Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune 5079rap001, Rev. 1, 25.6.2014 Udført: ASE/KMU Kontrolleret:

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE Forord: Denne belysningsplan er udarbejdet for RANDERS kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i kommunen. Randers kommune har

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling

IDÉGRUNDLAG fra strategi til handling Fra strategi til handling IDÉGRUNDLAG Anvendelse Anvendelse af af belysningsplan belysningsplan fra strategi til handling Fra strategi til handling Niels Knudsen Niels Knudsen Belysningsingeniør Frederiksberg Kommune Belysningsingeniør

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011.

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. Egedal Kommune Plan & Miljø 2012 Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. BELYSNINGSPOLITIK Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BELYSNINGSPOLITIK 3 1.1 BAGGRUND 4

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune December 2013 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev.

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev. Horsens Kommune Trafik og Vej Belysningsplan for Horsens Kommune Vision: At styrke brand og forbindelser 4727rap001, Rev. 2, 31 05 2012 Udført: CAT, FRS Kontrolleret: CAT, FRS, THA, CKL, MEH Godkendt:

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A008655 DOKUMENTNR.

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014/ opdateret juni 2015 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning Albertslund kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning 4752rap001,

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015 BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A050402 DOKUMENTNR. A050402-101

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kravspecifikation

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kravspecifikation Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kravspecifikation Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kravspecifikation vejbelysningsarmaturer....

Læs mere

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse Visuel komfort sætter mennesket i centrum Alle udendørs miljøer bør planlægges med mennesket i fokus og med hensyn til, hvordan mennesker reagerer og fungerer.

Læs mere

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 0 og Nyx 190 focus-lighting www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 2 Forord Grundlæggende forudsætninger

Læs mere

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris

Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Oversigt over LED-armaturer til anvendelse i Næstved Kommune inkl. vurderinger af energieffektivitet, kvalitet og pris Belysningsarmaturer til veje og stier udvalgt blandt de bedste og mest anvendte typer

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Mini Platform LED: effektiv og kompakt. Mini Iridium LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED, Mini Copenhagen LED

Mini Platform LED: effektiv og kompakt. Mini Iridium LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED, Mini Copenhagen LED Mini Platform LED: effektiv og kompakt Mini Iridium LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED, Mini Copenhagen LED Mini Platform LED 2 Mini Platform LED - produktvejledning Mini Platform LED Mini Platform

Læs mere

Særlig produktbeskrivelse (SPB) Juli 2017 Side 1

Særlig produktbeskrivelse (SPB) Juli 2017 Side 1 Side 1 1.0 Indhold... 2 1.1 Armaturer... 2 1.2 Lysberegning... 2 1.3 Armaturer mv.... 3 1.4 Overfladebehandling... 3 1.5 Armaturkabler... 4 1.6 Armaturstuds... 4 1.7 Mærkning og brugsanvisning... 4 1.8

Læs mere

evolume Teknisk god belysning helt enkelt

evolume Teknisk god belysning helt enkelt evolume Teknisk god belysning helt enkelt Teknisk perfektion til gader og veje Evolume kombinerer fremragende lyskvalitet og visuel komfort med et moderne og omkostningseffektivt design. Takket være det

Læs mere

Håndbog for vejbelysning

Håndbog for vejbelysning Håndbog for vejbelysning Kenneth Munck ÅF Lighting 2014.11.19 Hvorfor etableres vejbelysning? Vejbelysningens funktionelle formål At forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter At sikre de bløde trafikanter

Læs mere

Oversigt over parceller

Oversigt over parceller Oversigt over parceller Oversigt over lyspunkter Parceller Vejtyper Antal parceller Primærvej - Med lysregulering - Uden lysregulering 6 (2) (4) Sekundærvej 17 Lokalveje 7 Supercykelsti, sti - Med tunnel

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. square Design: schmidt hammer lassen design

FOCUS-LIGHTING. square Design: schmidt hammer lassen design square Square giver mulighed for at gennemføre en stram byggestil også når det kommer til detaljerne, og den er prikken over i et på ethvert byggeri med minimalistiske tendenser. Der kan udfræses tal og

Læs mere

Belysningsmanual. Tillæg til designmanual

Belysningsmanual. Tillæg til designmanual Belysningsmanual Tillæg til designmanual 22.02.2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Målsætninger... 2 3 Trafikveje... 3 3.1 Københavner armaturet...3 3.2 Milewide...4 4 Boligveje... 5 4.1 Chr.

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. NYX 450 LYGTE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

FOCUS-LIGHTING. NYX 450 LYGTE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter NYX 450 LYGTE NYX 450 fås som lygtehoved til montering på lodret mast eller vandret arm. Som de øvrige armaturer i Nyx-serien fås lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

SWARCO Danmark A/S. LED vejbelysning. SWARCO I First in Traffic Solutions.

SWARCO Danmark A/S. LED vejbelysning. SWARCO I First in Traffic Solutions. SWARCO Danmark A/S LUNIA LED vejbelysning SWARCO I First in Traffic Solutions. LUNIA De vigtigste fordele LUNIA kan bruges på Tre forskellige lysåbninger (standardreflektorer og reflektorer til våd vej

Læs mere

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning

Lighting the Future. Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning 5 16 Lighting the Future Vej- og parkbelysning Skab sikkerhed, tryghed og stemning med den rette udendørsbelysning Reducer energiforbruget - og budgettet Energiforbruget til vejbelysning er en betydelig

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. X3_1_950 - Armaturliste. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39.

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. X3_1_950 - Armaturliste. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION X3_1_950 - Armaturliste Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg

Læs mere

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik BELYSNINGSPLAN DEL 1 Overordnede målsætninger Kommunens politik 2013 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan

Læs mere

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012 Belysningsplan Holstebro Kommune februar 2012 Indhold 1 og Introduktion med motivation, afgrænsning status for belysningen 2 Vision og målsætninger for den fremtidige belysning 3 Belysningsstrategi med

Læs mere

Designmanual for belysningsmateriel

Designmanual for belysningsmateriel Designmanual for belysningsmateriel Side 1 1. Indledning Denne designmanual er udarbejdet af ÅF Lighting i tæt samarbejde med Assens Kommune og indeholder retningslinjer for valg af armaturer og master,

Læs mere

Belysningsplan Februar 2007

Belysningsplan Februar 2007 Belysningsplan Februar 2007 Titel Belysningsplan, februar 2007 Bestiller Hillerød Kommune, Vejsektionen v. Gitte Sloth Nielsen Udarbejdet af Hansen & Henneberg Rådgivende Ingeniører Dato 12. februar 2007

Læs mere

ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG

ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsliste... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 6

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området Kai Sørensen Lyskilder i vejbelysning Tran Gas Glødelamper Lysstofrør Kviksølvlamper Højtryksnatriumlamper Metalhalogenlamper

Læs mere

vialume En komplet familie med visuel komfort

vialume En komplet familie med visuel komfort vialume En komplet familie med visuel komfort Et nordisk udtryk flere anvendelsesområder Det smukke nordiske lys er inspirationen bag Vialume 1 Fagerhults første egenproducerede stolpearmatur til bygader,

Læs mere

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. STREET / URBAN MADE IN DENMARK Enkelhed Vi udvikler egne brands i samarbejde med danske arkitekter og sikrer et enkelt, skandinavisk design og bæredygtige produkter med lang levetid. Fleksibilitet Lamperne

Læs mere

evolume Teknisk god belysning helt enkelt

evolume Teknisk god belysning helt enkelt evolume Teknisk god belysning helt enkelt Teknisk perfektion til gader og veje Evolume kombinerer fremragende lyskvalitet og visuel komfort med et moderne og omkostningseffektivt design. Takket være det

Læs mere

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning

Albertslund Kommune. Handlingsplan 2013-2017. Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Handlingsplan 2013-2017 Albertslund Kommunes handlingsplan for udskiftning af vejbelysning Albertslund Kommune Trafik og Natur, Miljø-

Læs mere

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux.

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux. NOTAT Projekt Frederiksberg Idrætspark belysning på fodboldbane Kunde Frederiksberg kommune Notat nr. 1 Dato 13092013 Til Tina Brandt, FK Ejendom Fra Vladan Paunovic og Allan T. B. Hansen, Rambøll Kopi

Læs mere

produktnyheder Foråret 2017

produktnyheder Foråret 2017 produktnyheder Foråret 2017 Notor 65 En helt ny Notor med tvärsnittet 65 65 mm som löser alla belysningsuppgifter i ett projekt utan att frångå ett gemensamt formspråk. Flera olika bländskydd med Beta

Læs mere

udendørs belysning i Kristiansund kommune

udendørs belysning i Kristiansund kommune Udendørs CityTouch Kristiansund kommune Fremtidens udendørs belysning i Kristiansund kommune Norske kommuner har et stort behov for at opgradere deres vejbelysning på grund af øgede miljø- og energikrav.

Læs mere

Rebild Kommune. Beslutningsgrundlag, belysningsanlæg i Rebild Kommune

Rebild Kommune. Beslutningsgrundlag, belysningsanlæg i Rebild Kommune Rebild Kommune Beslutningsgrundlag, belysningsanlæg i Rebild Kommune Udarbejdet af: Allan Stigsen Kontrolleret af: Benny Jepsen Godkendt af: Benny Jepsen Dato: 25.11.2013 Version: Projekt nr.: 4789-017

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Belysning - Masterplan Lokaludvalg workshop 9 j an jan 2014

Belysning - Masterplan Lokaludvalg workshop 9 j an jan 2014 Belysning - Masterplan Lokaludvalg workshop 9 jan. 2014 Agenda 1. Velkomst og workshoppens formål 2. Oplæg om belysning af gader og veje 3. Præsentation af Masterplanens hovedgreb 4. Fremtidigt samarbejde

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. PEAK 380 Design: AART designers

FOCUS-LIGHTING. PEAK 380 Design: AART designers PEAK 380 PEAK er et nyt lygtehoved til montering på lodret mast eller vandret arm. Lygtehovedet fås i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede standardmaster. Armaturet er udført

Læs mere

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Band Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Udvikling i LED teknologien og Thorn har skabt Band, et innovativt, lineært armatur, der kombinerer det bedste inden for belysningsdesign og

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by...

Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by... Indhold FORORD:... 3 Generelt:... 4 Regler:... 4 Sådan bygger vi belysningsanlæg:... 6 TRAFIKVEJE:... 6 Trafikvej, primær by... 7 Trafikvej, gennemfart land... 8 Trafikvej, sekundær by:... 9 LOKALVEJE:...

Læs mere

Belysningsstrategi. for Frederiksberg Kommune

Belysningsstrategi. for Frederiksberg Kommune Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune Indhold Indledning 3 Introduktion 4 Belysningsstrategi for Frederiksberg Kommune Udgivet af: Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Belysningsstrategi for Værebro Park. ÅF Lighting

Belysningsstrategi for Værebro Park. ÅF Lighting Belysningsstrategi for Værebro Park ÅF Lighting Indhold Indledning Formål Beskrivelse af lyset i området og området som helhed Overordnet tilgang Belysningsprincipper og krav Generelle strategiske anbefalinger

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Belysningspolitik Vision og målsætninger for en identitetsskabende belysning i Lejre Kommune Teknik & Miljø, 2009

Belysningspolitik Vision og målsætninger for en identitetsskabende belysning i Lejre Kommune Teknik & Miljø, 2009 Belysningspolitik Vision og målsætninger for en identitetsskabende belysning i Lejre Kommune Teknik & Miljø, 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Belysningspolitikken består af følgende:...

Læs mere

ARMATURKATALOG Herning Kommune

ARMATURKATALOG Herning Kommune ARMATURKATALOG Herning Kommune Indledning Dette armaturkatalog er udarbejdet i et samarbejde mellem Herning Kommune og ÅF Lighting. Kataloget rummer for alle hovedområderne i Herning Kommune de armaturer,

Læs mere

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Indledning Cykelruten Amagerbanen Med udgangspunkt i notatet fra Københavns Kommune og designoplægget fra Schønnherr vedrørende Amagerbanen beskrives

Læs mere

Iridium gen3 et intelligent og brugervenligt vejbelysningsarmatur

Iridium gen3 et intelligent og brugervenligt vejbelysningsarmatur Lighting Iridium gen3 et intelligent og brugervenligt vejbelysningsarmatur Iridium gen3 LED Large Iridium gen3 er det første virkeligt intelligente armatur. Commissioning klares uden problemer, da armaturet

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design SQUARE 270 - UDENDØRS Square giver mulighed for at gennemføre en stram byggestil også når det kommer til detaljerne, og den er prikken over i et på ethvert byggeri med minimalistiske tendenser. Der kan

Læs mere

HÅNDBOG VEJBELYSNING ANLÆG OG PLANLÆGNING. APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014

HÅNDBOG VEJBELYSNING ANLÆG OG PLANLÆGNING. APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014 FORORD Denne håndbog omhandler grundlag, erfaring og metoder samt lovkrav og anvisninger i forbindelse med planlægning

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

SQUARE - INDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design

SQUARE - INDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design SQUARE - INDENDØRS Square giver mulighed for at gennemføre en stram byggestil også når det kommer til detaljerne, og den er prikken over i et på ethvert byggeri med minimalistiske tendenser. Der kan udfræses

Læs mere

Belysningsplan. for statens veje

Belysningsplan. for statens veje Belysningsplan for statens veje Oktober 2007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk Belysningsplan for statens

Læs mere

Designmanual for Belysning

Designmanual for Belysning Designmanual for Belysning 66 Herning - Århus 6620 + 25 Funder - Låsby Rundkørsler Samkørselspladser Rasteanlæg Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Marts 2012 1 Belysning af rundkørsler De 8 rundkørsler

Læs mere

ClearFlood Large den bedste løsning til 1:1 udbytte af konventionelle armaturer

ClearFlood Large den bedste løsning til 1:1 udbytte af konventionelle armaturer Lighting ClearFlood Large den bedste løsning til 1:1 udbytte af konventionelle armaturer ClearFlood Large ClearFlood Large opfylder de krav, der stilles til en lang række projektørbelysningsanvendelser.

Læs mere

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring BL01 BELYSNINGSARMATUR inkl. ophæng forhold/ Armatur for udsendelse af lys incl. lyskilde. Eksempelvis: vejbelysningsarmatur, parklamper, projektører til belysning af tavler og fiberlys. Incl. Ophæng fx

Læs mere

UDVENDIG - det eneste rigtige valg

UDVENDIG - det eneste rigtige valg UDVENDIG - det eneste rigtige valg 2 3 Udvendig Indholdsfortegnelse Ekleipsis S. 6» Et indendørs og udendørs belysningssystem i tre forskellige størrelser, monteret udelukkende med højeffektive og lang

Læs mere

Invester i høj produktivitet og hurtig tilbagebetaling

Invester i høj produktivitet og hurtig tilbagebetaling induled Lysmaskinen Invester i høj produktivitet og hurtig tilbagebetaling At skifte til LED-belysning er en investering i produktiviteten. Nye InduLED er en rigtig lysmaskine med uovertruffen effektivitet

Læs mere

parcare Et funktionelt og stilrent belysningskoncept

parcare Et funktionelt og stilrent belysningskoncept parcare Et funktionelt og stilrent belysningskoncept Parcare Parcare er et helt nyt, LED-baseret koncept til garager og parkeringshuse. Den rumskabende kombination, som består af et loftsarmatur og en

Læs mere

LED Lamper... til veje - og udendørs arealer

LED Lamper... til veje - og udendørs arealer LED Lamper... til veje - og udendørs arealer... byer og kommuner... Hoved og biveje... Fabrikområder... Parkeringspladser... Tunnel vægmontering... Fodgængerovergange Made in EU Nuværende HME Belysning

Læs mere

Green Outdoor. Opgrader din gadebelysning nu!

Green Outdoor. Opgrader din gadebelysning nu! Green Outdoor Opgrader din gadebelysning nu! CitySpirit Cone LED Toldbodgade, København Opgrader din gadebelysning før 2015 Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret

Læs mere

GrandeVille LED designklassiker til alle former for bybelysning

GrandeVille LED designklassiker til alle former for bybelysning Lighting GrandeVille LED designklassiker til alle former for bybelysning GrandeVille LED Idag efterspørger vores kunder et armatur, der både er energibesparende og giver et smukt og behageligt lys. GrandeVille

Læs mere

områdebelysning ClearFlood Fordele

områdebelysning ClearFlood Fordele Lighting ClearFlood LEDløsning til sportspladsog områdebelysning ClearFlood ClearFlood er en serie projektører, som gør det muligt at vælge præcis det lumental, der er behov for, til det aktuelle formål.

Læs mere

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design

SQUARE UDENDØRS Design: schmidt hammer lassen design SQUARE 250 - UDENDØRS Square har lysspalter i top og bund, som giver et blødt lys, der ikke blænder. Lyskilderne er placeret for kraftigt lys nedad og svagere lys opad. Ved indendørs anvendelse kan armaturet

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Selenium LED ganske enkelt effektiv

Selenium LED ganske enkelt effektiv Lighting Selenium LED ganske enkelt effektiv Selenium LED Selenium LED er et omkostningseffektivt armatur til vejbelysning, som giver en energibesparelse på mere end 60 % sammenlignet med traditionelle

Læs mere

polelite og keen Spotlights med unikke muligheder

polelite og keen Spotlights med unikke muligheder polelite og keen Spotlights med unikke muligheder Spotlights med unikke muligheder PoleLITE og Keen er to LED-spot som kan monteres på såvel nye som eksisterende stolper. Armaturet sidder på et leddelt

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg

Renovering af kl. I-II belysningsanlæg SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Renovering af kl. I-II belysningsanlæg Som følge af Sikkerhedsstyrelsens indskærpelse af reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, vil lamper opsat før ca. 1995 inden for kort

Læs mere