ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING. Marts 2015 HØRINGSBOG"

Transkript

1 ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB VEJBELYSNING Marts 2015 HØRINGSBOG

2 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Høringsbrev Høringsliste RESULTATER AF HØRINGEN... 6 Høringssvar 1. Center for Byens Anvendelse (CBA), Aarhus Kommune VRG Letbaner (Cowi) Trafikstyrelsen Dansk Center for Lys Standardiseringsudvalget DS/S534, Lamper og Tilbehør Dansk Energi Erhvervs og Vækstministeriet Forenede Danske Motorejere NCC Roads A/S Rigspolitiet HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

3 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN Forslag til håndbogen Vejbelysning blev udsendt til høring blandt parterne nævnt i afsnit 1.2 i perioden 22. september november Høringsbrevet er vist på de næste sider. Side 3 med høringslisten er ikke medtaget, idet listen i stedet er vist i afsnit 1.2. I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af vejregelgruppens behandling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider. Markeringer i kolonnen Accept betyder følgende: angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet () angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet () angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet ( ) angiver at vejregelgruppen har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for så vidt ikke er behov for nogen ændringer (fx hvis der blot er givet en oplysning). Hvor en høringsbemærkning er imødekommet, er der i en parentes anført den side i vejregelhæftet, hvor en eventuel konsekvensrettelse kan ses. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 3

4 1.1 Høringsbrev 4 HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

5 HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 5

6 1.2 Høringsliste Faste høringsparter: AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Asfaltindustrien Brancheforeningen for Trafiksikkerhed DTU, Institut for Transport Dansk Byggeri Dansk Cyklist Forbund Dansk Landskabsarkitektforening Dansk Ledningsejerforum Dansk Transport og Logistik Danske Busvognmænd Danske Råstoffer DI Transport Forenede Danske Motorejere Foreningen af Rådgivende Ingeniører International Transport Danmark Justitsministeriet Kommunalteknisk Chefforening Kommunernes Landsforening Rigspolitiet Rådet for Sikker Trafik Trafikselskaberne i Danmark Trafikstyrelsen Transportministeriet Vejdirektoratet Erhvervs og Vækstministeriet 3F. Særlige høringsparter: DONG Energy A/S Dansk Energi FABA Dansk Center for Lys Standardiseringsudvalget for lys og belysning (DS/S61). (Markering angiver, hvem der har svaret) Derudover foreligger svar fra: Center for Byens Anvendelse (CBA), Aarhus Kommune VRG Letbaner Erhvervs og Vækstministeriet NCC Roads A/S. 6 HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

7 2 RESULTATER AF HØRINGEN Høringen har medført en række ændringer af håndbogen, hvor de væsentligste er: Indførelse af stoppesteder i stedet for busstoppesteder som tager højde for kommende letbaner Pointering af at reduktion af belysningen ved delslukning ikke anbefales. I stedet anbefales dæmpning Præcisering af beregningsnet til lystekniske beregninger Tilføjelse af standarder, forordninger samt direktiver. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 7

8 Høringssvar nr. 1 Nr. Center for Byens Anvendelse (CBA), Aarhus Kommune Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

9 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Se bemærkning til nr. 29, Høringssvar nr. 4. Side 32. Tekst ændres fra: Cykelsti i bymæssig bebyggelse. Bomme mv. ved afslutning eller udmunding af stier bør være belyst. Side 32. Tekst ændres til: Cykelsti i bymæssig bebyggelse. Bomme mv. ved afslutning eller udmunding af stier bør være belyst. På lokalveje anvendes samme belysningsklasse som på lokalvejen. På trafikveje anvendes minimum samme belysningsklasse som for vejens sideareal. Side 40, afsnit Tekst ændres fra: Cykelsti udenfor bymæssig bebyggelse. Bomme mv. ved afslutning eller udmunding af stier bør være belyst. Side 40, afsnit Tekst ændres til: Cykelsti uden for bymæssig bebyggelse. Bomme mv. ved afslutning eller udmunding af stier bør være belyst. Der anvendes minimum belysningsklasse E2. Afsnit Tekst ændres fra: Om dagen belyses vejunderføringen i en zone i midten af vejunderføringen på 3040 meters længde som ved fuldt dagslys (20.000lx) i det fri giver en vejbaneluminans på 200 cd/m 2 og i mørkt vejr (5.000lx) 60 cd/m². Afsnit Tekst ændres til: Om dagen belyses vejunderføringen i en zone i midten af vejunderføringen på 3040 meters længde. Ved fuldt dagslys (svarende til ca lx i det fri) belyses denne midterzone til en kørebaneluminans på 200 cd/m². I dagslys med mørkt vejr (svarende til ca lx i det fri) belyses midterzonen til en kørebaneluminans på 60 cd/m². Side 50, afsnit er normal praksis. Afsnit 5.xx. Punktet tages op ved næste revision af håndbogen. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 9

10 Høringssvar nr. 2 Nr. VRG Letbaner (Cowi) Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

11 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Taget delvist til følge. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 11

12 Høringssvar nr. 3 Nr. Trafikstyrelsen Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

13 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 () Se bemærkning til nr. 5, Høringssvar nr. 2. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 13

14 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

15 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning Taget til følge. Side 10, teksten ændres fra: Specielt angives at en halvering af belysningsniveauet fører til at uheldstallet i mørke stiger med ca %. Dette bygger delvist på en dansk undersøgelse af færdselsuheld og vejbelysning under oliekrisen i 1970 erne, hvor halvdelen af vejbelysningens lyskilder var taget ud af drift /15/. Konklusionen var at udgifterne til et konstateret forøget antal uheld var ca. 5 gange besparelsen ved det reducerede energiforbrug. Reduktionen af belysningen under oliekrisen må således antages, at have været en meget dårlig samfundsmæssig forretning. Side 10, teksten ændres til: Specielt angives at en halvering af belysningsniveauet fører til at uheldstallet i mørke stiger med ca %. Dette bygger delvist på en dansk undersøgelse af færdselsuheld og vejbelysning under oliekrisen i 1970 erne, hvor hver anden af lyskilde i vejbelysningen var taget ud af drift /15/, hvilket var uhensigtsmæssigt. Konklusionen var at udgifterne til et konstateret forøget antal uheld var ca. 5 gange besparelsen ved det reducerede energiforbrug. Reduktionen af belysningen under oliekrisen må således antages at have været en meget dårlig samfundsmæssig forretning. Side 11, teksten ændres fra: Selv om vejbelysningens nytteværdi generelt er stor, så er den naturligvis stærkt afhængig af trafikintensitet. Derfor kan belysningen dæmpes til ca. halvdelen i trafiksvage perioder om natten. Periodens længde og start/sluttidspunkt kan gøres afhængig af områdetypen. Se afsnit Side 11, teksten ændres til: Selv om vejbelysningens nytteværdi generelt er stor, så er den naturligvis stærkt afhængig af trafikintensitet. Derfor kan belysningen dæmpes, så belysningsstyrken halveres i trafiksvage perioder om natten, uden at regelmæssigheden reduceres tilsvarende. Periodens længde og start/sluttidspunkt kan gøres afhængig af områdetypen. Natslukning af hvert andet armatur bør ikke ske, da regelmæssigheden derved reduceres væsentligt. Se afsnit HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 15

16 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 2 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

17 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Taget til følge. Side 14, teksten ændres fra: Bestilleren identificerer projekteringsgrundlag og krav, eventuelt i samarbejde med en rådgiver. Efterfølgende foretages indledende projektering af selve belysningsanlægget og udarbejdelse af et projektforslag med et økonomisk overslag. I tilfælde af valg mellem flere alternative anlæg, kan der for større projekter, udarbejdes en vurdering af livscyklusomkostningerne. Side 14, teksten ændres til: Bestilleren identificerer projekteringsgrundlag og stiller forslag og krav til belysningsklasser, anlægstyper og materiel, eventuelt i samarbejde med en rådgiver. Efterfølgende foretages indledende projektering af selve belysningsanlægget og udarbejdelse af et projektforslag med et økonomisk overslag. I tilfælde af valg mellem flere alternative anlæg, kan der for større projekter, udarbejdes en vurdering af livscyklusomkostningerne. Side 15, i afsnittet Aflevering og dokumentation tilføjes følgende tekst efter den eksisterende: I forbindelse med prøveopsætning eller opsætning af større nye anlæg anbefales det, at der foretages en efterkontrol af, om bestillerens krav er overholdt. En tilsvarende kontrol kan gennemføres i forbindelse med 5 års gennemgang. Side 16, teksten ændres fra: Belysning (spildlys) af nattehimlen bør begrænses. Endvidere bør belysning af arealer og bygninger uden for vejens tracé begrænses, med mindre der er ønske om en vis belysning. Side 16, teksten ændres til: Belysning (spildlys) af nattehimlen bør begrænses. Endvidere bør belysning af arealer og bygninger uden for vejens tracé begrænses, med mindre der er ønske om en vis belysning. Lidt lys på de nedre dele af bygninger og omgivelser kan være hensigtsmæssigt, idet lyset derved kan bidrage til at definere byrummet og gøre det mere trygt. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 17

18 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 3 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

19 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () () Side 16, teksten ændres fra: Vejbelysningen bør samordnes indenfor sammenhængende områder. Det anbefales, at en vejbestyrelse udarbejder en belysningsplan. Side 16, teksten ændres til: Vejbelysningen bør samordnes indenfor sammenhængende områder. Det anbefales, at en vejbestyrelse udarbejder en belysningsplan eller belysningsstrategi. Strategien er væsentlig for kommuner som et redskab, der sikrer konsistens og sammenhæng af vejbelysningen. Side 16, afsnit 3.1, følgende pind tilføjes efter de eksisterende pinde: Den type lyskilder, der anvendes i anlægget, er udfaset Side 19, teksten ændres fra: Erækkens belysningsklasser anvendes på lokalveje, stier, parkeringspladser mv. Side 19, teksten ændres til: Erækkens belysningsklasser anvendes på lokalveje, stier, parkeringspladser mv. Som anført i figur 3.3 gælder Erækkens belysningsklasser for færdselsarealet som helhed, dvs. både vejbane, cykelsti, fortov og øvrige sidearealer. Side 19, teksten ændres fra: Klasse E4 er et "ledestjernesystem", som udelukkende tjener til at angive forløbet af en sti eller lignende. Ledestjernerne anbringes med en passende afstand, så vejens (stiens) forløb klart kan erkendes. Vejens karakter og beskaffenhed må kunne erkendes i umiddelbar nærhed af ledestjernerne, men herudover stilles ingen krav om vejens synlighed imellem disse. Hvis systemet anvendes i nærheden af andre veje, må det sikres, at der ikke opstår blænding eller vildledende optisk ledning på disse. Side 19, teksten ændres til: Klasse E4 anvendes for et "ledestjernesystem", som udelukkende tjener til at angive forløbet af en sti eller lignende. Ledestjernerne anbringes med en passende afstand, så vejens (stiens) forløb klart kan erkendes. Vejens karakter og beskaffenhed må kunne erkendes i umiddelbar nærhed af ledestjernerne, men herudover stilles ingen krav om vejens synlighed imellem disse. Hvis systemet anvendes i nærheden af andre veje, må det sikres, at der ikke opstår blænding eller vildledende optisk ledning på disse. I forhold til synsretninger for de personer, der benytter stien, bør blænding så vidt muligt begrænses. Taget til følge. Taget til følge. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 19

20 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 4 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

21 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () () Taget til følge. Delvist taget til følge. Side 21, teksten ændres fra: De danske vejbelysningsreglers belysningsklasser svarer til belysningsklasser i den fælles europæiske standard for vejbelysning DS/EN /11/. DS/EN del 2, 3 og 4 udgør en specifikationsstandard for hhv. belysningsklasser, beregningsmetoder og målemetoder for kvalitet. Hvilke belysningsklasser, der anvendes og hvordan, er et nationalt anliggende, som for Danmark er angivet i nærværende håndbog. Side 21, teksten ændres til: Den fælles europæiske standard for vejbelysning, DS/EN del 1, 2, 3 og 4 omfatter hhv. valg af belysningsklasser, funktionskrav, beregning af funktion og målemetoder for lysteknisk funktion. DS/EN finder ikke anvendelse i Danmark, idet valg af belysningsklasser er et nationalt anliggende, som for Danmark er angivet i nærværende håndbog. De europæiske krav jf. DS/EN /11/ til lystekniske parametre i hver belysningsklasse svarer i hovedtræk til de tilsvarende danske krav i nærværende håndbog. Der er dog forskelle, særligt i Lklassen, hvor bl.a. krav til langsregelmæssighed, synsnedsættende blænding, regelmæssighed på våd vej og belysningsstyrkeniveauer i omgivelserne afviger fra krav i den korresponderende europæiske MEWklasse. Bemærk at beregningsnettet for Lklassen og Eklassen er ændret i forhold til tidligere og nu følger DS/EN HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 21

22 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 5 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

23 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Se nr. 22. Se nr. 22. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 23

24 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 6 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

25 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning ( ) ( ) Se nr. 29. Se nr. 29. Side 24, Afsnit 3.5, teksten ændres fra: Spejling i våd tilstand: Ikke ringere end klasse W4. Når belægningen har disse egenskaber, kan belysningsanlæg med Lrækkens belysningsklasser dimensioneres for et Qd på 0,078 cd/(m 2 lux), samt klasser N2 og W4 i henholdsvis tør og våd tilstand. Side 24, Afsnit 3.5, teksten ændres til: Spejling i våd tilstand: Ikke ringere end klasse W4. Q d er belægningens middel luminanskoefficient og udtrykker forholdet mellem kørebanens luminans ved diffus belysning og belysningsstyrken på kørebanen. Når belægningen har ovenstående egenskaber, kan belysningsanlæg med Lrækkens belysningsklasser dimensioneres for et Q d på 0,078 cd/(m 2 lux). Ved beregning antages normalt klasse N2 for tør vej og W4 for våd vej. I nogle beregningsprogrammer indgår den mere komplicerede middel luminanskoefficient Q 0. Q d kan måles in situ med dansk producerede måleapparater, men der findes ikke måleapparater til nøjagtige in situ målinger af Q 0. Forholdet Q d /Q 0 for standard klasser for refleksionsværdier fremgår af tabellen herunder. N1N4 gælder for tør vej, mens W1W4 gælder for våd vej. Standard N1 N2 N3 N4 W1 W2 W3 W4 klasse Q d / Q 0 0,92 0,87 0,78 0,68 0,70 0,61 0,55 0,47 Figurtekst: Forholdet mellem Q d og Q 0 (CIE publikation nr. 144:2001). HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 25

26 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 7 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

27 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Taget til følge. Taget til følge. Ikke taget til følge henvisning findes ikke. F1 er minimumkrav i vanskelige situationer. Taget til følge. Taget til følge. Se nr. 6, Høringssvar 1. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 27

28 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 8 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

29 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Side 49, teksten ændres fra: Der anvendes lyskilden med en god farvegengivelse med et farvegengivelsesindeks på mindst 65. Side 49, teksten ændres til: Der anvendes lyskilder med et farvegengivelsesindeks på mindst 65. Ikke taget til følge er beskrevet i tekst. Side 53, teksten ændres fra: Lysfordelinger angives som regel i candela pr lumen lyskildelysstrøm (cd/klm). Side 53, teksten ændres til: For armaturer med konventionelle lyskilder angives lysfordelinger som regel i candela pr lumen lyskildelysstrøm (cd/klm). For armaturer med LED betragtes lyskilde og armaturer som regel som ét samlet system. For armaturer med LED angives lysfordelinger derfor som regel i candela pr lumen armaturlysstrøm (cd/klm). Taget til følge. Ikke taget til følge, se nr HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 29

30 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 9 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

31 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () Side 55, teksten ændres fra: LED er findes (i 2013) med farvetemperaturer på ca K, 4000 K og 5000 K. Ra er fra ca. 65 til over 90. Lysudbyttet (i 2013) varierer fra ca. 90 lm/w til ca. 130 lm/w. LED er med højest lysudbytte har høj farvetemperatur (koldt lys) og den dårligste farvegengivelse. Lysudbyttet forventes at stige i nye generationer af LED er. Side 55, teksten ændres til: LED er til vejbelysning leveres normal med farvetemperaturer på ca K, 4000 K og 5000 K. Ra er fra ca. 65 til over 90. LEDarmaturer har et lysudbytte på lm/w (2014). LED er med højest lysudbytte har høj farvetemperatur (koldt lys) og den dårligste farvegengivelse. Lysudbyttet forventes at stige i nye generationer af LED er. Se nr. 67. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 31

32 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 10 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

33 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 67 s. 10, teksten ændres fra: Figur 1.2 Effekten af at reducere vejbelysningens niveau generelt. s. 10, teksten ændres til: Figur 1.2 Effekten af at reducere vejbelysningens niveau ved delslukning. s. 11, teksten ændres fra: Reduktion af belysning Selv om vejbelysningens nytteværdi generelt er stor, så er den naturligvis stærkt afhængig af trafikintensitet. Derfor kan belysningen dæmpes til ca. halvdelen i trafiksvage perioder om natten. Periodens længde og start/sluttidspunkt kan gøres afhængig af områdetypen. Se afsnit s. 11, teksten ændres til: Dæmpning af belysning Selv om vejbelysningens nytteværdi generelt er stor, så er den naturligvis stærkt afhængig af trafikintensitet. Derfor kan belysningen dæmpes, så belysningsstyrken halveres i trafiksvage perioder om natten, uden at regelmæssigheden reduceres tilsvarende. Periodens længde og start/sluttidspunkt kan gøres afhængig af områdetypen. Natslukning af hvert andet armatur bør ikke ske, da regelmæssigheden derved reduceres væsentligt. Se afsnit s. 26, teksten ændres fra: Trafikveje med adgang for bløde trafikanter, som fodgængere og cyklister, bør belyses. Der anvendes belysnings, og hastighedsklasser iht. Figur 3.9 og Figur Belysningsniveauet kan reduceres i trafiksvage perioder iht. afsnit s. 26, teksten ændres til: Trafikveje med adgang for bløde trafikanter, som fodgængere og cyklister, bør belyses. Der anvendes belysnings, og hastighedsklasser iht. Figur 3.9 og Figur Belysningsniveauet kan dæmpes i trafiksvage perioder iht. afsnit s. 31, teksten ændres fra: Lokalveje bør belyses. Belysningen bør som minimum omfatte de perioder af døgnet, hvor lokalvejen benyttes til væsentlig færdsel. Der anvendes belysningsklasser som anført i Figur Belysningsniveauet kan reduceres i trafiksvage perioder iht. afsnit s. 31, teksten ændres til: Lokalveje bør belyses. Belysningen bør som minimum omfatte de perioder af døgnet, hvor lokalvejen benyttes til væsentlig færdsel. Der anvendes belysningsklasser som anført i Figur Belysningsniveauet kan dæmpes i trafiksvage perioder iht. afsnit HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 33

34 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 11 af Fortsat 34 HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

35 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning s. 58, teksten ændres fra: Natreduktion. s. 58, teksten ændres til: Dæmpning af belysningen i trafiksvage perioder om natten. s. 58, teksten ændres fra: 3.15 Reduktion af belysning s. 58, teksten ændres til: 3.15 Dæmpning af belysning s. 58, teksten ændres fra: Indretning af anlæg for periodevis reduktion af belysningen s. 58, teksten ændres til: Indretning af anlæg for periodevis dæmpning af belysningen s. 58, teksten ændres fra: Ved reduceret drift bør niveauet normalt ikke sænkes til under halvdelen. For nye belysningsanlæg tilses, at regelmæssigheden opretholdes under reduceret drift. s. 58, teksten ændres til: Ved dæmpet drift bør niveauet normalt ikke sænkes til under halvdelen. For nye belysningsanlæg tilses, at regelmæssigheden opretholdes under dæmpet drift. s. 58, teksten ændres fra: Armaturer ved vigtige steder som kryds, rundkørsler, hastighedsdæmpende foranstaltninger, buslommer o.lign. omfattes ikke af reduktion eller slukning. s. 58, teksten ændres til: Armaturer ved vigtige steder som kryds, rundkørsler, hastighedsdæmpende foranstaltninger, buslommer o.lign. omfattes ikke af dæmpning. s. 58, teksten ændres fra: Ved fodgængerfelter, som udelukkende belyses af vejens belysningsanlæg, omfattes de armaturer, som bidrager væsentligt til belysning af fodgængerfeltet, heller ikke af reduktion. Anlæg til særskilt belysning af fodgængerfelter omfattes ligeledes ikke af reduktion, men belyses ifølge kravene om belysningsklasse. s. 58, teksten ændres til: Ved fodgængerfelter, som udelukkende belyses af vejens belysningsanlæg, omfattes de armaturer, som bidrager væsentligt til belysning af fodgængerfeltet, heller ikke af dæmpning. Anlæg til særskilt belysning af fodgængerfelter omfattes ligeledes ikke af dæmpning, men belyses ifølge kravene om belysningsklasse. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 35

36 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 12 af Fortsat 36 HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

37 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning s. 59, teksten ændres fra: Omkobling af anlæg til periodevis reduktion af belysningen s. 59, teksten ændres til: Periodevis dæmpning af belysningen s. 59, teksten ændres fra: Belysningsanlæg af L og LErækkens belysningsklasser kan omkobles til reduceret belysning i perioder, hvor trafikken er væsentlig svagere end i spidsbelastningsperioderne. s. 59, teksten ændres til: Belysningsanlæg af L og LErækkens belysningsklasser kan dæmpes i perioder, hvor trafikken er væsentlig svagere end i spidsbelastningsperioderne. s. 59, teksten ændres fra: I perioder, hvor trafikken er væsentligt svagere, kan anlæggene drives med reduceret belysning uden alvorlige konsekvenser for trafiksikkerheden, hvilket dog bør kontrolleres. s. 59, teksten ændres til: I perioder, hvor trafikken er væsentligt svagere, kan anlæggene drives med dæmpet belysning uden alvorlige konsekvenser for trafiksikkerheden, hvilket dog bør kontrolleres. s. 59, teksten ændres fra: Ved fastlæggelsen af tidspunkt for omkobling til reduceret belysning i indre byområder bør der tages hensyn til belysningens virkning som tryghed for beboerne, fx mod kriminel aktivitet. s. 59, teksten ændres til: Ved fastlæggelsen af tidspunkt for dæmpning af belysningen i indre byområder bør der tages hensyn til belysningens virkning som tryghed for beboerne, fx mod kriminel aktivitet. s. 59, teksten ændres fra: Tidspunkterne for omkobling til reduceret belysning afhænger af de lokale forhold og fastlægges af vejbestyrelsen. s. 59, teksten ændres til: Tidspunkterne for dæmpning af belysningen afhænger af de lokale forhold og fastlægges af vejbestyrelsen. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 37

38 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 13 af Fortsat HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

39 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning s. 59, teksten ændres fra: Belysningsanlæg af Erækkens belysningsklasser kan omkobles til reduceret belysning i sådanne perioder, hvor fuld belysning ikke er nødvendig. Hvis det ovenfor omtalte tryghedshensyn taler herfor, bør fuld belysning dog opretholdes hele natten. s. 59, teksten ændres til: Belysningsanlæg af Erækkens belysningsklasser kan dæmpes i perioder, hvor fuld belysning ikke er nødvendig. Hvis det ovenfor omtalte tryghedshensyn taler herfor, bør fuld belysning dog opretholdes hele natten. s. 91, teksten ændres fra: Ved reduceret drift sænkes belysningsniveauet normalt ikke til under cirka halvdelen. For nye belysningsanlæg reduceres niveauet således at regelmæssigheden opretholdes under reduceret drift, jf. afsnit s. 91, teksten ændres til: Ved dæmpning af belysningen sænkes belysningsniveauet normalt ikke til under cirka halvdelen. For nye belysningsanlæg reduceres niveauet, således at regelmæssigheden opretholdes under dæmpet drift, jf. afsnit () Taget til følge. Taget til følge. Delvist taget til følge. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 39

40 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 14 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

41 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning ( ) Taget til følge. Taget til følge. Taget til følge. Se nr. 76. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 41

42 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 15 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

43 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning s. 91, følgende tekst tilføjes sidst i afsnit (umiddelbart før afsnit 5.4): Transientbeskyttelse Kabelbårne transienter og elektriske udladninger fra lyn kan forårsage store skader på belysningsinstallationer med store økonomiske konsekvenser og trafikfarlige situationer til følge. Specielt LEDarmaturer kan være følsomme over for transienter og udladninger på grund af de indbyggede elektroniske komponenter. Det er derfor vigtigt, at det ved projektering med LEDarmaturer sikres, at belysningsanlægget kan modstå kablebårne transienter og elektriske udladninger i det omfang disse kan forventes på den aktuelle lokalitet. Taget til følge. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 43

44 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 16 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

45 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () s. 92, følgende afsnit fjernes: Transformerdæmpning Ved hjælp af såkaldte autotransformere sænkes forsyningsspændingen til armaturerne i de tidsrum, hvor belysningen skal dæmpes. Kun to af de 3 faser spændingssænkes. Den tredje fase forsyner armaturer ved kryds o.lign. som ikke skal dæmpes. Denne metode har været anvendt gennem en lang årrække. Den er velegnet til højtryksnatrium lyskilder. s. 92, teksten ændres fra: Elektronisk dæmpning Elektronisk kommunikations og styreenhed i hvert armatur og omkobbelbar eller styrbar spole/ballast i hvert armatur. Dette udstyr gør hvert armatur individuelt styrbart og giver mulighed for fjernovervågning. Velegnet til alle dæmpbare lyskilder. Kræver software og softwareopsætning. s. 92, teksten ændres til: Elektronisk dæmpning Elektronisk kommunikations og styreenhed samt dæmpbar forkobling/driver i hvert armatur gør armaturerne dæmpbare og giver mulighed for fjernovervågning. Velegnet til alle dæmpbare lyskilder. s. 92, teksten ændres fra: Selvjusterende timerenhed Selvjusterende timerenhed og omkobbelbar eller styrbar spole/ballast i hvert armatur. Dette udstyr reducere strømmen gennem lyskilden så lyset dæmpes. Velegnet til alle dæmpbare lyskilder herunder både metalhalogen, højtryksnatrium, LED og kompaktlysrør lyskilder. s. 92, teksten ændres til: Selvjusterende timerenhed (astronomisk ur) Selvjusterende timerenhed og dæmpbar forkobling/driver i hvert armatur gør armaturerne dæmpbare. Velegnet til alle dæmpbare lyskilder, herunder både højtryksnatrium, LED og kompaktlysstofrør. s. 95, følgende pind tilføjes under Anlægsdokumentation som udført (efter de tre pinde): Dokumentation for kortslutningssikring mv. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 45

46 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 17 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

47 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () () s. 95, teksten ændres fra: Periodiske eftersyn med registrering af udbrændte lyskilder, fejl, hændelser, slid og beskadigelser, herunder: Almindeligt eftersyn ( gennemkørsel ) som udføres flere gange om året Aflæsning og registrering af elforbrug Ad hoc påvisning af kabler og koordinering med andre ledningsejere angående kabler, ledninger mv. i jord Administration og rapportering. s. 95, teksten ændres til: Periodiske eftersyn med registrering af udbrændte lyskilder, fejl, hændelser, slid og beskadigelser, herunder almindeligt eftersyn ( gennemkørsel ), som udføres flere gange om året Ad hoc påvisning af kabler og koordinering med andre ledningsejere angående kabler, ledninger mv. i jord Administration og rapportering Aflæsning og registrering af elforbrug. Rengøringsniveau fastlægges af bygherre. Se nr. 74. s. 97 nederst, følgende pind tilføjes: LEDdriveres levetid er timer. Man bør anvende LEDløsninger, hvor driverens (og andre elektroniske deles) levetid som minimum er den samme som lyskildens. Se svar nr. 94. Se nr. 57. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 47

48 Høringssvar nr. 4 Nr. Dansk Center for Lys Side 18 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

49 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning () ( ) () Delvist taget til følge. Delvist taget til følge. Taget til følge. Taget til følge. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 49

50 Høringssvar nr. 5 Nr. Fonden Dansk Standard Standardiseringsudvalget DS/S534 Lamper og Tilbehør Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

51 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 () Delvist taget til følge. HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 51

52 Høringssvar nr. 5 Nr. Fonden Dansk Standard Standardiseringsudvalget DS/S534 Lamper og Tilbehør Side 2 af 2 52 HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

53 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 53

54 Høringssvar nr. 6 Nr. Dansk Energi Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

55 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 ( ) HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 55

56 Høringssvar nr. 7 Nr. Erhvervs og Vækstministeriet Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

57 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 ( ) HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 57

58 Høringssvar nr. 8 Nr. Forenede Danske Motorejere (FDM) Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

59 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 ( ) HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 59

60 Høringssvar nr. 9 Nr. NCC Roads A/S Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

61 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 ( ) HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 61

62 Høringssvar nr. 10 Nr. Rigspolitiet Side 1 af HB Vejbelysning_Høreingsbog_endelig

63 Vejregelgruppens svar Nr. Accept Bemærkning 1 ( ) HB Vejbelysning_Høringsbog_endelig 63

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER. Juni 2013 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Juni 2013 HØRINGSBOG 2 Høringsbog Planlægning af trafikledelsessystemer.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 4 1.1 Høringsbrev... 5 1.2 Liste

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED HØRINGSBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED Februar 2013 HØRINGSBOG Endelig udgave Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 6 2

Læs mere

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OKTOBER 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 7 2. Resultater

Læs mere

HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER

HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM SUPERCYKELSTIER Oktober 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 7 Høringssvar

Læs mere

HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER. Juli 2015 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER. Juli 2015 HØRINGSBOG HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG I TRAFIKPLANLÆGNING I BYER Juli 2015 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER

Læs mere

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER

FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER HØRINGSBOG VEJLEDNING FAUNA- OG MENNESKEPASSAGER 21. november 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 7 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING

PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING HØRINGSBOG HÅNDBOG PLANLÆGNING AF VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OG EKSEMPELSAMLING Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD)

HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD) ANLÆG OG PLANLÆGNING UDSTYR FOR VEJE OG BYGVÆRKER HB STØJSKÆRME (PLANLÆGNING, PROJEKTERING SAMT DRIFT OG VEDLIGEHOLD) December 2014 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev...

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 4. Vejkryds HØRING September 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen...

Læs mere

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG HØRINGSBOG IT PÅ VEJ HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET AUDITERING TRAFIKSIKKERHEDSREVISION OG -INSPEKTION HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet Oktober 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...3

Læs mere

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER Oktober 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen 7 Høringssvar

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG

RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG RETNINGSLINIER FOR VALG AF BELYSNINGSANLÆG Et belysningsanlæg skal vælges ud fra såvel funktionelle som æstetiske hensyn, og det skal være afpasset til den belysningsopgave, som skal løses. Belysningsanlægget

Læs mere

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT

KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE KOLLEKTIV BUSTRAFIK OG BRT Maj 2016 HØRINGSBOG Høringsbog_HB_om_KT_og_BRT.docx 1 Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter... 6

Læs mere

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet

FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG. Juni Vejregelrådet HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING HÆFTE 5. VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter

Læs mere

HÅNDBOG VEJBELYSNING ANLÆG OG PLANLÆGNING. APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014

HÅNDBOG VEJBELYSNING ANLÆG OG PLANLÆGNING. APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2014 (HØRINGSUDGAVE) Høringsfrist den 4. november 2014 FORORD Denne håndbog omhandler grundlag, erfaring og metoder samt lovkrav og anvisninger i forbindelse med planlægning

Læs mere

Håndbog for vejbelysning

Håndbog for vejbelysning Håndbog for vejbelysning Kenneth Munck ÅF Lighting 2014.11.19 Hvorfor etableres vejbelysning? Vejbelysningens funktionelle formål At forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter At sikre de bløde trafikanter

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

BYERNES TRAFIKAREALER

BYERNES TRAFIKAREALER HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET TRAFIKAREALER, BY BYERNES TRAFIKAREALER Hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning mv. HØRING September 2009 Vejregelrådet 2 VRA-2232-v1k_Høringsbog_BT_hæfte

Læs mere

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE

BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE BELYSNINGSPLAN RANDERS KOMMUNE Forord: Denne belysningsplan er udarbejdet for RANDERS kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan for vejbelysningsområdet i kommunen. Randers kommune har

Læs mere

NATIONALT ANNEKS DS/EN DK NA HØRINGSBOG JANUAR 2016

NATIONALT ANNEKS DS/EN DK NA HØRINGSBOG JANUAR 2016 NATIONALT ANNEKS HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 7 4 HØRINGSSVAR 8 4.1 AAU/DTU 8 5 BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR 12 2 Januar

Læs mere

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste

Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. maj 2016 16/04709-2 Per Antvorskov pnt@vd.dk 7244 3123 Udsendt i henhold til vedlagte høringsliste HØRING: FORSLAG TIL HÅNDBØGER OM LETBANER OG TILLÆG OM TRAFIKSIGNALREGULERING

Læs mere

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND FEBRUAR 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Belysningsplan for Aabenraa Kommune. Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Belysningsplan for Aabenraa Kommune Vision: At højne kvaliteten i alle aspekter af det visuelle miljø 4758rap005, Rev. 2, 26.10.15 REV kkm 20151012 Udført: CAT Kontrolleret:

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen

Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området. Kai Sørensen Anvendelser af LED's til vejbelysning og international standardisering på området Kai Sørensen Lyskilder i vejbelysning Tran Gas Glødelamper Lysstofrør Kviksølvlamper Højtryksnatriumlamper Metalhalogenlamper

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

Åf hansen & Henneberg

Åf hansen & Henneberg Åf hansen & Henneberg NVF - Tunnelsäkerhet ur trafikantens synsvinkel Thim Nørgaard Andersen Lysingeniør HOVEDOMRÅDER FUNKTIONEL BELYSNING SCENOGRAFISK BELYSNING PLANLÆGNING OG UDVIKLING Sikkerhed & Tryghed

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se

Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 330 og Nyx 190. www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se Projekteringsguide Vejbelysning med Nyx 0 og Nyx 190 focus-lighting www.focus-lighting.dk www.focus-lighting.no www.foxdesign.se 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 2 Forord Grundlæggende forudsætninger

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011.

Egedal Kommune. Plan & Miljø. Belysningsplan Egedal Kommune 2012. Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. Egedal Kommune Plan & Miljø 2012 Denne belysningsplan er udarbejdet for Egedal Kommune af ÅF Hansen & Henneberg 2011. BELYSNINGSPOLITIK Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BELYSNINGSPOLITIK 3 1.1 BAGGRUND 4

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

LEDMET Betydning af lysmålingens vinkelopløsning på et vejarmatur og resultaterne i forskellige lysberegningsprogrammer

LEDMET Betydning af lysmålingens vinkelopløsning på et vejarmatur og resultaterne i forskellige lysberegningsprogrammer 10. oktober 2016 LEDMET Betydning af lysmålingens vinkelopløsning på et vejarmatur og resultaterne i forskellige lysberegningsprogrammer I forbindelse med LEDMET AP3 projektet har Louis Poulsen foretaget

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kravspecifikation

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kravspecifikation Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kravspecifikation Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kravspecifikation vejbelysningsarmaturer....

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune December 2013 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014/ opdateret juni 2015 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NORDDJURS KOMMUNE FEBRUAR 2015 BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A050402 DOKUMENTNR. A050402-101

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion

Lyset i byer og på veje. - stemning, identitet og funktion Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion 2 3 Lyset i byer og på veje Hvad skal din kommune være opmærksom på? Den offentlige belysning spiller en betydelig rolle ikke kun for trafiksikkerhed,

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper

Aabenraa Kommune. Drift og Vedligehold. Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Bilag vedr. Vejbelysningsregler retningslinjer materiel for område- og vejtyper 4758not004, Rev. 2, 26.10.2015 rev 20151012 kkm Udført: CAT Kontrolleret: KMU Side

Læs mere

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S

BELYSNINGSPLAN NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE. Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark ADRESSE COWI A/S BELYSNINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 MARIAGERFJORD KOMMUNE BELYSNINGSPLAN PROJEKTNR. A008655 DOKUMENTNR.

Læs mere

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup

Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg. Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier i Ballerup Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Side 1 Appendiks 1 Områdeopdeling: Specifikation af belysningsanlæg Belysningsplanen er gældende for offentlige og private fællesveje og stier

Læs mere

LTS - møde den 25. august Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi. Lysteknisk Selskab

LTS - møde den 25. august Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi. Lysteknisk Selskab Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi Dansk Standard Standardiseringsarbejdet foregår i Dansk Standard S-61 Belysning. Arbejdet omhandler udarbejdelse

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

Overordnet belysningsplan for Århus Kommune

Overordnet belysningsplan for Århus Kommune Overordnet belysningsplan for Århus Kommune MAGISTRATENS 2. AFDELING VEJKONTORET STADSARKITEKTENS KONTOR Overordnet belysningsplan for Århus Kommune. Oktober 2002 Forfatter og udgiver: Århus Kommune Vejkontoret

Læs mere

HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND. Oktober 2012 HØRINGSBOG

HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND. Oktober 2012 HØRINGSBOG HØRINGSBOG HÅNDBØGER VEJKRYDS I ÅBENT LAND Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 10 2 RESULTATER AF HØRINGEN... 111 Høringssvar

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Anlægsbevilling til udskiftning af cirka gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2015 Energirenovering af vejbelysning Anlægsbevilling til udskiftning af cirka 29.000 gamle og energi-ineffektive kviksølvlamper.

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

LEDterminologi. Håndbog

LEDterminologi. Håndbog LEDterminologi Håndbog LED-introduktion I alle byer spiller planlægningen af byens belysning en fremtrædende rolle. Og i en tid med hurtig teknologisk udvikling har LED hurtigt ændret status fra innovativ

Læs mere

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning

Albertslund kommune. Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012. Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning Albertslund kommune Trafik og Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Belysningsplan for Albertslund Kommune 2012 Vision: Albertslund Kommune skal være frontløber for klimatilpasset belysning 4752rap001,

Læs mere

udendørs belysning i Kristiansund kommune

udendørs belysning i Kristiansund kommune Udendørs CityTouch Kristiansund kommune Fremtidens udendørs belysning i Kristiansund kommune Norske kommuner har et stort behov for at opgradere deres vejbelysning på grund af øgede miljø- og energikrav.

Læs mere

FOCUS-LIGHTING. NYX 450 LYGTE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

FOCUS-LIGHTING. NYX 450 LYGTE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter NYX 450 LYGTE NYX 450 fås som lygtehoved til montering på lodret mast eller vandret arm. Som de øvrige armaturer i Nyx-serien fås lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-VEJLEDNING A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Produkt. MASTERColour CDM-T. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder

Produkt. MASTERColour CDM-T. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder Lighting Produkt En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys Fordele Stabil lysfarve i hele lampens levetid Høj lampeudbytte, der resulterer i lavere

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser

Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser Lysstofrørsbelysning til kolde omgivelser MASTER TL-D MASTER TL-D lyskilden har højest lysudbytte ved lave temperaturer på grund af isoleringen i form af en TL-D (T8) lyskilde inde i et T10 eller T12 rør.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev.

Horsens Kommune. Trafik og Vej. Belysningsplan for Horsens Kommune. Vision: At styrke brand og forbindelser. 4727rap001, Rev. Horsens Kommune Trafik og Vej Belysningsplan for Horsens Kommune Vision: At styrke brand og forbindelser 4727rap001, Rev. 2, 31 05 2012 Udført: CAT, FRS Kontrolleret: CAT, FRS, THA, CKL, MEH Godkendt:

Læs mere

Højeffektive lysstofrør

Højeffektive lysstofrør Lighting Højeffektive lysstofrør MASTER TL5 High Efficiency Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document:

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: 2013-12-02 Document: Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel ge Revisionsforslaget til DS 700 stiller generelt krav om højere middelbelysningsstyrker i rum øgede krav til regelmæssighed i rum. Samtidig

Læs mere

Højeffektive lysstofrør

Højeffektive lysstofrør Lighting Højeffektive lysstofrør MASTER TL5 High Efficiency Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE

Belysningssystemer GUIDE GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive

Læs mere

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012

Belysningsplan. Holstebro Kommune februar 2012 Belysningsplan Holstebro Kommune februar 2012 Indhold 1 og Introduktion med motivation, afgrænsning status for belysningen 2 Vision og målsætninger for den fremtidige belysning 3 Belysningsstrategi med

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik

BELYSNINGSPLAN DEL 1. Overordnede målsætninger Kommunens politik BELYSNINGSPLAN DEL 1 Overordnede målsætninger Kommunens politik 2013 FORORD BELYSNINGSPLANEN Denne belysningsplan er udarbejdet for Aalborg kommune med det formål at få lavet en samlet overordnet plan

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø

Designmanual for vejbelysningen i. Herning Kommune. Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune Teknik og Miljø Herning Kommune Teknik og Miljø Designmanual for vejbelysningen i Herning Kommune 5079rap001, Rev. 1, 25.6.2014 Udført: ASE/KMU Kontrolleret:

Læs mere

Effektivt lysstofrør med forbedret farvegengivelse

Effektivt lysstofrør med forbedret farvegengivelse Effektivt lysstofrør med forbedret farvegengivelse MASTER TL-D MASTER TL-D lampen giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold.

Læs mere

Belysningspolitik Vision og målsætninger for en identitetsskabende belysning i Lejre Kommune Teknik & Miljø, 2009

Belysningspolitik Vision og målsætninger for en identitetsskabende belysning i Lejre Kommune Teknik & Miljø, 2009 Belysningspolitik Vision og målsætninger for en identitetsskabende belysning i Lejre Kommune Teknik & Miljø, 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Belysningspolitikken består af følgende:...

Læs mere

LED HÅNDBOG. Lighting the Future. Lighting the future

LED HÅNDBOG. Lighting the Future. Lighting the future LED HÅNDBOG Lighting the Future Indholdsfortegnelse: Introduktion 1 Standarder 2 Lysstyring 3 Effektivitet Farve 4 5 Pålidenhed Teknik 6 7 INTRODUKTION I alle byer spiller planlægningen af byens belysning

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring

Tilstandskrav Inspektion, vedligehold og rengøring BL01 BELYSNINGSARMATUR inkl. ophæng forhold/ Armatur for udsendelse af lys incl. lyskilde. Eksempelvis: vejbelysningsarmatur, parklamper, projektører til belysning af tavler og fiberlys. Incl. Ophæng fx

Læs mere

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a.

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lyssætning af museumsudstillinger Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lys nok? Øjet er i stand til at adaptere med en faktor 5.000 Enheder Candela kommer af candle. Er et udtryk for en lyskildeintensitet,

Læs mere

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder Lighting Den originale! MASTER 4P MASTER er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer

Læs mere