Årsberetning Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen"

Transkript

1 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

2 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning... 8 Årsmødet... 8 Personalemøder... 8 ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG... 9 Regionalt... 9 Kommunalt Skanderborg Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet to børnegrupper i Skanderborg i 2012, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen Selvhjælpsgrupper Bisidderfunktion Konsulentfunktion Ekstern undervisning KURSER OG EFTERUDDANNELSE PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Markedsføring og PR Informationsarbejde Annoncer SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt Landsforeningen SIND SIND Kredsforeningen Århus Pårørende Udvalget PsykInfo Øvrige samarbejdspartnere PROJEKTER Netværksgrupper Lukket gruppe for voksne Seniorgruppe Økonomi/Lokaler og statusrapporter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 3 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING SINDs Pårørenderådgivning startede som en græsrodsbevægelse i 1987 og blev en juridisk enhed 1. juni 1991 med egne vedtægter, økonomi, sekretariat og daglig ledelse. Organisationsplanen ser således ud: SINDs Pårørenderådgivning fungerer i tæt samarbejde med Landsforeningen SIND og SIND Århus Kredsforening. Hovedformålet for SINDs Pårørenderådgivning er at rådgive, vejlede, støtte og undervise pårørende til psykisk syge. Således er et væsentligt aspekt af vores arbejde at forebygge psykiske og sociale problemer gennem vores tilbud til børn, unge og voksne. Vi deltager gerne i den offentlige debat vedr. emner, som har relevans for psykisk syge og deres pårørende, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper, kommissorier o.l. såvel i kommunen som i regionen. Desuden kvalificerer vi vores egne frivillige til at blive rådgivere og/eller undervisere. Rådgivningens arbejde dokumenterer vi gennem rapporter og evalueringer. Vore primære aktiviteter er: Telefonrådgivning Åben rådgivning Familiesamtaler med børn ned til 3 år Individuelle samtaler Gruppetilbud: Børne og ungegrupper (6 18 år) Ungegrupper (18 30 år) Voksengrupper - forældre, ægtefællegrupper og mandegrupper Netværksgrupper til forældre med psykisk syge børn Bedsteforældregruppe Seniorgruppen Derudover tilbyder SINDs Pårørenderådgivning også bisidderfunktion, juridisk rådgivning, kunstgruppe, livshistoriefortællingskurser, psykoedukation, frivilligkurser, undervisning og foredrag.

4 4 Indledning Telefonrådgivningens primære mål har været at rådgive pårørende til familiemedlemmer, der rammes af psykisk sygdom. Vi er imidlertid i løbet af 2012 også blevet en del af den landsdækkende rådgivning for psykiatribrugere. Og vi har haft travlt i det forgangne år. Jf. optælling har der været ca: 2602 henvendelser. Henvendelserne sker via telefon, personligt fremmøde i vores åbne anonyme rådgivning og via mail. Telefonisk: 2345 Åbne rådgivninger: 440 Den stigende travlhed kan have flere grunde; dels kan det være udtryk for, at flere og flere medborgere og dermed familier rammes af psykisk sygdom i vores samfund. Eller at flere og flere erfarer for hurtige udskrivninger og mangelfulde planer for og hjælp til efterbehandling og forvaltningsmæssig støtte og hjælp. Eller det kan være et udtryk for, at det ikke længere er så tabuiseret at blive psykisk syg eller at være pårørende til psykisk sygdom. Endelig kan det skyldes vores store PR-arbejde, som har gjort flere opmærksom på vores ydelser. Rådgivningen er åben mandag til torsdag og fredag Der er ansat to socialrådgivere samt tilknyttet et korps af frivillige. Aktuelt er de frivillige psykologistuderende eller har solid og mangeårig erfaring og baggrund i andre social eller sundhedsfaglige uddannelser. Alle gennemgår et frivilligkursus inden opstart. Rådgivningen møder allehånde problemer, der hænger sammen med det at være pårørende til et familiemedlem med psykisk sårbarhed eller som bruger af psykiatrien. Problemerne som pårørende kan ofte henføres til pårørenderollen og/eller pårørenderelationen og har ofte sammenhæng med: Vanskeligheder i forhold til behandlersystemet. Vanskeligheder i forhold til det kommunale system. Vanskeligheder vedrørende skole, uddannelse eller arbejde her under økonomi. Vanskeligheder i familielivet og øvrigt netværk. Som psykiatribruger omhandler problemerne ofte om det samme og derudover: Ensomhed. Oplevelse af ikke at få den hjælp man har brug for. Bekymringer vedrørende diagnoser, medicin og bivirkninger.

5 5 DEN DAGLIGE DRIFT Fastansatte og faste frivillige medarbejdere Styregruppeformand Tommy Midtgaard Jensen (ophørt efterår 2012) Næstformand Tinna Boesdal (konstitueret formand fra efterår 2012) Daglig leder Anne Margrethe Gad Jørgensen Sekretær Lena Høegh Voksengruppeledere Ungegruppeleder Børnegruppeledere og Bedsteforældreprojekt Odder og seniorgruppeleder Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Jeannette Cold Hanne Westergaard Uddannelseskoordinator Pia Skadhede (stoppet ) Bente Nymark (stoppet ) Juridiske rådgivere Bente Nymark (stoppet ) Knud Kristensen Karin Haugaard (stoppet ) Uffe Dahl Åben rådgivning/telefonrådgivning Anne Marie Steenild Mette Skovbo Hjordsvar Joan Stæhr Pia Skadhede (stoppet ) Bente Nymark (stoppet ) Anne Margrethe Gad Jørgensen Ann-Dorthe Pedersen Jane Kølsen Jytte Kokholm Birgit Østergaard Jensen Lise Loft Larsen Ingelise Dalberg-Larsen Karen Marie Kristensen Linda Soelberg Dorte Østergaard Jacobsen Pernille Toft Nielsen Kristine Kobæk Jespersen Mette Smedegaard Nielsen Sandra Mai Nielsen Cecilie Moselund Wiede Nanna Bach Buchanan

6 6 Rådgivere i Randers og Silkeborg Birgit Østergaard Jensen Pia Skadhede (stoppet ) Kerstin Nielsen Ingelise D. L. Annesen Rådgivere i Herning Pia Skadhede (stoppet ) Birgit Østergaard Jensen Irene Kirk Bogholder Interne revisorer Lone Westergaard Hanne Westergaard Uffe Gad Jørgensen Løntilskudsmedarbejdere Arbejdsprøvning/ virksomhedspraktik Henning Lisby Pedersen (Fundraiser/Projektleder) Camilla-Lykke Nielsen Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Linda Soelberg Lise Loft Larsen Projekt SINDErhverv: Leder Jakob Terp (stoppet august 2012) Ann-Charlotte Nellemann Udviklingskonsulenter: Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Morten Lind Pedersen Herudover er der et antal frivillige knyttet til SINDErhverv Supervisor Hanna Hvidtfeldt Der har været ca 60 frivillige igennem i løbet af 2012, udover de ovennævnte. Ca 20 i SINDerhverv, 20 i Bobb, og ca 20 i rådgivningen.

7 7 Frivillige SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft frivillige medarbejdere, der beskæftiger sig med telefonrådgivning, gruppeforløb, kontorarbejde, undervisning, temaaftener samt deltagelse ved messer og konferencer. Der ydes et stort frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning. Selv om man er ansat på et fast timetal, lægger de ansatte mange frivillige timer i organisationen. Uanset om man er ansat eller frivillig, ydes der et stort uegennyttigt arbejde. Der er en voksende tendens til, at unge søger ind i SINDs Pårørenderådgivning for at få det frivillige arbejde på deres C.V. De unge frivillige, som oftest er psykologistuderende, er stræbsomme og målbevidste unge mennesker, der ved, hvad de vil have, men også hvad de kan yde. Det betyder, at vi fokuserer mest på fagligheden frem for princippet i at være pårørende. Styregruppen/Årsmøde Styregruppen er Pårørenderådgivningens øverste myndighed. Der har i alt været afholdt 6 styregruppemøder i Møderne har været præget af diskussioner om vores økonomi og nye projekter, bl.a. Innovationsprojektet (nu SINDErhverv), Bedsteforældre og Børnebørn-projektet (Bobb) og driften af den landsdækkende telefonrådgivning, samt Landsforeningens nye vedtægter.

8 8 Styregruppens sammensætning De valgte og udpegede medlemmer til styregruppen er følgende: Styregruppeformand: Tommy Midtgaard Jensen (ophørt efterår 2012) Næstformand: Tinna Boesdal (konstitueret formand efterår 2012) Pårørenderepræsentant: Ellen Margrethe Basse Pårørenderepræsentant: Jane Kølsen Repræsentant for SIND: Hans Greve Driftsområdechef: Niels Schwartz Oversygeplejerske: Valborg Iversen (udpeget af Distrikt Øst) Oversygeplejerske: Elsebeth Vesterheden (udpeget BUC Region Midt) Daglig leder: Suppleanter: Anne Margrethe Gad Jørgensen Inge Kring Birgit Ilona Andersen Jens Westergaard Kisten Strandbygaard Knudsen Årsmødet Den 6. marts 2012 afholdt vi Årsmøde. Mærkesagerne i 2012 blev bestemt til at være: Landsdækkende telefonrådgivning som 1. prioritet. Opkvalificering af de frivillige rådgivere. Skaffe penge til børnegrupper. Danne gruppe for bedsteforældrepårørende. Danne netværksgrupper. Forsat udvikling af hjemmesiden. Personalemøder Vi afholder personalemøder den 1. tirsdag i hver måned. Den første tirsdag i hver måned har alle gruppelederne supervision. Den første onsdag har alle individuelle rådgivere supervision mellem Der er mødepligt til supervision.

9 9 Flytning I starten af juni flyttede vi til nye lokaler; stadig på Psykiatrisk Hospital, men nu i hovedbygningen, da vores tidligere lokaler skulle ombygges til ambulatorium. Flytningen gled nogenlunde smertefrit, og vi kom ret hurtigt på plads i vore nye kontorer. Vores nye adresse er således: Skovagervej 2, Indgang 76, 8240 Risskov Undervisning SINDs Pårørenderådgivning har i 2012 varetaget en del undervisning og oplæg sammen med de andre organisationer i DE9. Det er stadig AMGJ, der i fællesskab med DE9, står for tilbud til 7. semester studerende, på ergoterapeut-, sygepleje-, fysioterapeut-, pædagog-, ernærings og sundheds- samt bioanalytikerstudiet. Det specielle tilbud til sygeplejestuderende, som vi har i fællesskab med Lok. Centrum, hvor temaet er pårørendeinddragelse, består stadig. Kravet til uddannelsesstedet er, at den person, som varetager uddannelsesansvaret, har en videregående eller mellemlang uddannelse. Som noget nyt har vi indgået en aftale med Socialrådgiverskolen om praktikanter fra studiet. Ud over de daglige driftsfunktioner med personaleledelse, rådgivning og økonomi skal den daglige leder også fundraise, deltage i møder i hospitalsregi i Psykiatrisk Hospital i Risskov, Viborg, Randers, Horsens og i Århus samt deltage i møder med Århus, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommune. ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i arbejdsgrupper, kommissorier og udvalg såvel regionalt som kommunalt. Regionalt SINDs Pårørenderådgivning har været indbudt til adskillige møder i Viborg, Randers og Silkeborg; navnlig har samarbejdet om vore gruppeforløb fyldt meget. Vi har afviklet 5 gruppeforløb for voksne pårørende og 2 ungegrupper i alt for Regionen, Ungegrupperne afvikles som slow-open forløb. Der har deltaget omkring 21 personer ml år i ungeforløbene i Der har desuden været gennemført en del forsamtaler, der ikke resulterede i et gruppeforløb. De 4 voksengrupper har været fordelt på 2 ægtefællegrupper, ledet af psykolog Birgit Østergaard, (der desuden har afholdt forsamtaler til den 5. gruppe, som opstartes i 2013), en blandet gruppe af søskende/forældre til psykisk syge, ledet af Ann-Dorthe Pedersen, psykiatrisk sygeplejerske, og en forældregruppe, ledet af ergoterapeut og terapeut Joan Stæhr. AMGJ har i samarbejde med uddannelseskoordinator Inge Greve planlagt undervisningsforløb/psykoedukation til nye pårørende i psykiatrien. Der bliver afviklet ét forløb i foråret og ét i efteråret, hvor AMGJ også har undervist. Der har begge gange været en stor søgning til kurserne, som har været en stor succes. Kurset har til formål at give en kort, allround beskrivelse af det etablerede system, det være sig på hospitalet som i kommunen; et kort indblik i psykiske sygdomme, de pårørendes roller og rettigheder, kost og psykiatri samt information om PsykInfo og frivillige organisationer. Vi har også en fælles informationsaften med Uddannelsesafdelingen, PsykInfo og Lokal Psykiatrierne. Forældre i OPUS har fået undervisning og information 4 gange i OPUS. Selv om OPUS har en stor ekspertise, mener personalet, at det er gavnligt at høre om portræt af en pårørende set i pårørendeperspektivet. Det er nu en fast rutine at nye sygeplejestuderende får undervisning i portræt af en pårørende samt noget om tavshedspligtens dilemmaer. AMGJ har undervist 7. semesterstuderende sygeplejersker 3 gange i år samt nyansatte i psykiatrien 4 gange. Der er deltagere hver gang.

10 10 Som noget nyt har AMGJ undervist 2 gange på kompetenceuddannelsen for ansatte i Regionen. Kommunalt Århus Kommune Der har været rigtigt mange møder i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Bl.a. har AMGJ været med i hele processen vedrørende udarbejdelse af en model til pårørendesamarbejde. AMGJ har deltaget i en del møder med Århus Kommune af forskellig karakter. AMGJ fortsætter som medlem af Styregruppen for styrket recoveryorientering. Hun har siddet i forskellige udvalg og deltaget i temadage. Bl.a. har AMGJ været inviteret til at sidde i et auditpanel omhandlende Den gode udskrivning. Hun har deltaget i de møder som Aarhus kommune har afholdt med bruger/ pårørendeorganisationer. Afdelingen for Familie, Børn og Unge har igen i år inviteret til møder. Bl.a. har vi indgået et partnerskab med afdelingen om et tilbud til forældre, der har psykisk syge børn, vores Netværksprojekt, som der stadig er 3 års forlængelse på. Vi afvikler 1-2 børnegruppeforløb om året som et tilbud til børn og unge mellem år, der er pårørende, i samarbejde med Ungdomscentret. Der har også i år været et godt samarbejde med lokalpsykiatrierne, selv om det har været mærkbart, at der sker vældig mange omrokeringer i Kommunen. Der har også været adskillige møder med Magistraten for Sundhed og Beskæftigelse, bl.a. har vi diskuteret bedsteforældrerollen som pårørende. I den sammenhæng inviterede vi også Tove Jørvang fra Ældresagen, og der var Kick-off-dag d. 30. august, hvor vores tilbud, Bobb (bedsteforældre og børnebørn), blev præsenteret. Jane Kølsen er repræsentant for SINDs Pårørenderådgivning i Århus Kommune Sundhed/Omsorgs Frivilligråd. Den vigtigste arbejdsopgave er tildeling/fordeling to gange om året af 18 midler til de mange ansøgninger, der indkommer fra organisationer, der anvender frivillig "arbejdskraft". Som grundlag for diskussion i frivilligrådet ligger nedskrevne retningsgivende principper. Sinds Pårørenderådgivning tildeles en fast årlig bevilling på kr til aktiviteter målrettet seniorer, foreløbig i perioden Der er faste møder - ud over de to årlige tildelingsmøder, hvor aktuelle emner bliver diskuteret. Ofte bliver møderne afholdt forskellige steder i Kommunen, så mødedeltagerne kan få indblik i nogle af de mange frivillige organisationer - eks: datastuen på Fortegården, Klostergadecafeen, kvindehuset i Viby. Medlemmerne i Frivilligrådet vælges for en 4-årig periode. Derudover har vi siddet som repræsentant for patienter og pårørende i DNU panelet (Det nye Universitetshospital). Vi deltager i møde 3-4 gange pr år med børnegruppelederne i Århus Kommune. I 2012 har vi haft 3 husmøder i Nørre Alle 31. KOMMUNER I REGION MIDT Randers Kommune Randers har egen rådgivning hver mandag, som varetages af to frivillige: Kerstin Nielsen og Ingelise D.L. Annesen og desuden Pia Skadhede, socialrådgiver i SPR (som stoppede d ) og Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Der arbejdes stadigt lokalt på at udbrede kendskabet til Rådgivningen. Personalet har deltaget i:

11 11 kvartalsmøder med ledelsen for Sundhedscenteret og andre frivillige patientforeninger 3 gange arbejdet med at lave en ny psykiatriplan for Randers kommune (5 stormøder og 2 møder i referencegruppen.) møder med psykiatrisk afdeling på sygehuset Frivilligdagen d. 28. september I samarbejde med de andre patientforeninger i Sundheds centeret har der desuden været afholdt en række Informations/café møder. Derudover har AMGJ deltaget i møder med såvel kommune som regionen samt siddet med i et udvalg vedrørende en ny psykiatriplan og sidder ligeledes i en styregruppe nedsat af Udsatterådet i Randers Kommune, hvor focus i 2012 og 2013 vil være på udsatte unge. Herning Kommune Åben rådgivning i Herning har i løbet af 2012 haft en støt stigende tilgang af henvendelser og afholdte rådgivningssamtaler. Disse varetages af Birgit Østergaard, psykolog i SPR og Irene Kirk, psykolog og frivillig i SPR. Rådgivningen er åben én mandag i måneden. Birgit Østergaard har tillige deltaget i Dialogmøde, Herning Kommune. Randers og Odder Kommune udarbejder egen årsberetning. Silkeborg Her afvikles gruppeforløb for voksne pårørende. Tovholder er Susan Steen, lokalformand for SIND i Silkeborg. Grupperne ledes af Betina Duelund, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, og Dorthe Hedegaard, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut. Silkeborg har fra november 2012 atter fået en fast månedlig rådgivningsdag med mulighed for pårørenderådgivningssamtaler, varetaget af Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Der har været god søgning til tilbuddet. Birgit Østergaard har siden sommerferien deltaget i kvartals-psykiatri-netværksmøder med deltagere fra Psykiatriens Hus og frivilligforeninger. AMGJ var involveret i åbningen af Psykiatriens Hus, hvor hun fik lejlighed til et møde med sundhedsminister Astrid Krag og give denne et indblik i vores arbejde. Skanderborg Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet to børnegrupper i Skanderborg i 2012, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg. Odder Kommune I Odder er der en selvstændig rådgivning ved Jeannette Cold og Hanne Westergaard. Der har været afholdt 18 dialogmøder, 9 rådgivninger, 1 bisidderfunktion og 2 borgermøder: Dobbeltdiagnose. Oplæg ved Henrik Andersen og Keld Loftager, begge fra Socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune, samt en borger. Det andet borgermøde blev afholdt på Sindets Dag den 10. oktober. Oplæg ved Anne Marie Geisler, der er ung psykisk sårbar og pårørende. Dette borgermøde blev arrangeret i samarbejde med PsykInfo i Risskov. Der er afviklet 1 børnegruppeforløb. Gruppeleder er Ann-Dorthe Pedersen. Skive Kommune Skive Kommune fylder også ret meget i vores rådgivning. AMGJ og Anne Marie Steenild har været bisidder for et hold forældre fire gange. Mødet med de regionale og kommunale personer gav anledning til et møde med Højskolebakken, hvor de lovede at focusere mere på pårørendesamarbejdet. Viborg Kommune.

12 12 Sammen med andre interesseorganisationer har AMGJ deltaget 2 møder i Dialogforum. Viborg Kommune ser med stor interesse og imødekommenhed på såvel vores telefon/åben rådgivning som på SINDerhverv. Der har været 2 møder i denne forbindelse. Syddjurs Kommune. Vi har et godt og udbytterigt samarbejde med Syddjurs Kommune. Vi har afviklet tre gruppeforløb for børn, hvis forældre har en psykisk sygdom. Samtidigt har vi haft den raske og syge forælder i et parallelforløb. Favrskov Kommune. Vi har haft et godt samarbejde med Favrskov Kommune og har forsøgt at få et børnegruppeforløb op at stå. Det er desværre ikke lykkedes, men vi ved, at der i 2013 er 19 børn på venteliste til et børnegruppeforløb i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune efterspørger også uddannede bisiddere til deres ressourcesvage borgere. RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning/ Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning I Sinds Pårørenderådgivning rådgiver vi personligt og telefonisk. Åbningstiden er: Telefonrådgivning Mandag-torsdag 11-17, og 18-22, fredag 11-14, og Søndag Åben rådgivning: Mandag-torsdag 13-17, fredag 12-14, dog kun efter aftale Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Telefonrådgivning Telefonrådgivningen er nu en del af den landsdækkende rådgivning Den første og vigtigste kontakt til SINDs Pårørenderådgivning er gennem telefonen i den faste åbningstid. Der har i alt været 2602 telefonhenvendelser i rådgivningen, heraf 2345 fra pårørende og brugere.

13 13 Åben rådgivning Vi har haft 285 individuelle rådgivninger i Risskov; dertil kommer 155 rådgivninger fra Projekt Vi skal tale med og om børnene. Begrundelsen for det lavere tal er, at projektet er ophørt, og der er derfor ikke længere økonomi til denne ydelse. Hver anden dansk familie kommer i kontakt med behandlingssystemet % får på et eller andet tidspunkt depressive symptomer, og ca. 2/3 får tilbagefald en eller flere gange. 20% får angstsymptomer - fobier, panikangst eller vedvarende angst. 20% får misbrugsproblemer - alkohol, medicin, stoffer. 15% over 65 år bliver demente. Mange har flere af de nævnte symptomer samtidig. Ca. 700 danskere begår hvert år selvmord - og 10 gange så mange forsøger det. Viden og behandling er vigtigt Psykiske sygdomme og problemer volder store menneskelige lidelser for patienter og pårørende. Derfor er det vigtigt med den rigtige viden og den rigtige behandling - på det rette tidspunkt. (citat: Psykiatrifondens hjemmeside: Vi har i SINDs Pårørenderådgivning erfaring for, at kompetent og målrettet rådgivning til pårørende som regel kan afværge, formindske og af og til forhindre de alvorlige ulykker, menneskelige tragedier og katastrofer, som kan følge i kølvandet på psykisk sygdom. Vi ved også, at professionel rådgivning på det rigtige tidspunkt kan afhjælpe tilbagefald hos den psykiske syge samt forebygge psykisk sygdom hos de pårørende. Vi tilbyder en målrettet professionel individuel rådgivning, hvor vi med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer rådgiver om hjælpe- og henvisningsmuligheder for pårørende og for psykisk syge. Vi hjælper pårørende videre fx til psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue, psykiatriske specialenheder, speciallæge, lokalpsykiatri, socialforvaltning, skole, familiebehandling, daginstitution, statsforvaltning, Mødrehjælpen, præst, pengeinstitut og retshjælp.

14 14 Rådgiverne i SINDs Pårørenderådgivning er modne mennesker, som har en social-, samfunds- eller sundhedsfaglig uddannelse som for eksempel sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut, ergoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Vi har både frivillige og lønnede rådgivere. Den åbne rådgivning er altid bemandet med mindst to personer, en uddannet terapeut, psykolog eller en socialrådgiver samt en frivillig. Der skal være to personer tilstede, dels fordi vi ikke ved hvem eller hvor mange, der kommer ind ad døren, dels fordi der skal være en kollega at vende problemstillingen med, hvis situationen har været vanskelig. I den åbne rådgivning får vi henvendelser fra pårørende, som kommer uanmeldt, dels henvist fra psykiatrisk hospital, dels fordi de er i en akut krisesituation. Andre ringer, inden de møder op. En gruppe henvender sig telefonisk eller i den åbne rådgivning for at få en bisidder med til et møde på hospitalet eller i kommunen. De sidste henvendelser kræver meget tid samt omstillingsparathed fra de personer, som er på kontoret. Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen. Den juridiske rådgivning i SINDs Pårørenderådgivning har som rådgivningen et stigende antal henvendelser. Vi får flere og flere forespørgsler gående på sager, som kræver et grundigt lovgivnings researcharbejde. Disse opgaver bliver primært varetaget af socialrådgiverne, og Knud Kristensen. Cirka hver tredje henvendelse kræver juridisk bistand, mens flere sager har krævet massiv socialrådgiverfaglig bistand, vi har hjulpet med klager over afgørelser efter den eksisterende danske lovgivning indenfor det psykiatriske område, det socialretslige område, det familieretslige område og konkurslovgivning. Vi udfærdiger sociale underretninger efter Lov om Social service gående på både voksne og børn. Vi forsøger at samarbejde med de berørte mennesker i udarbejdelsen af underretninger, men somme tider skal der handles yderst hurtigt. I 2012 har vi lavet 9 underretninger. Selvhjælpsgrupper Der har som sædvanlig været selvhjælpsgrupper, som har mødtes i lokalerne på Nørre Allé 31. Der er altid en frivillig erfaren pårørende med i introduktionen til selvhjælps- og gruppeforløbet, ligesom der altid er et åbent tilbud om hjælp fra en af vores terapeuter, hvis gruppen får problemer. Bisidderfunktion SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft 11 bisidninger. At være bisidder er et meget omfattende arbejde. Der kræves et formøde med den pårørende, således at den, der er bisidder, kender problemstillingen. Selve mødet varer ofte 1-1½ time. Efter mødet er der igen en evaluering af mødet samt udarbejdelse af et skriftligt notat til internt brug. Dvs. at hver bisidderfunktion kræver 6-8 timer pr. gang. Da bisidderfunktionen er meget tidskrævende, forsøger vi i stedet at klæde de pårørende på til møderne med systemet. Vi vil sammen med Landsforeningen SIND kræve, at vore bisiddere har en bisidderuddannelse. Konsulentfunktion Tilsyneladende er der flere og flere, som interesserer sig for, hvordan SINDs Pårørenderådgivning arbejder i hverdagen; herunder hvordan organisationen er bygget op, og hvordan vi samarbejder med Universitetshospitalet, Kommunerne o.a. Vi får forespørgsler fra hele landet fra folk, som gerne vil aflægge os et besøg, så vi har såvel besøgende fra egen organisation som fra psykiatrien rundt omkring. Det gode samarbejde, som vi fik etableret til Færøerne, med Maria Olivant, fortsætter. Vi kan via mail korrespondance med Maria følge med i, hvordan rådgivningen udvikler sig deroppe, Maria ringer stadig eller mailer, når hun har et mindre problem, hun bliver sat over for.

15 15 Ekstern undervisning Som nævnt er vort samarbejde med Uddannelsesafdelingen fast, RetsPsyk er begyndt at interessere sig for vores arbejde, hvilket er dejligt. KURSER OG EFTERUDDANNELSE Vores kursus for nye frivillige blev afholdt en weekend i februar. Et lærerigt forløb efter kursisternes evalueringer. Tovholder var AMGJ og Bente Nymark. Kurset rummede: Portræt af en pårørende Samtalens struktur, Den svære samtale. Dialog. Etik og moral Frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning Grupper, netværksgrupper, børnegrupper Om DE 9, SIND og SINDs Pårørenderådgivning. Om den juridiske rådgivning i SPR. Tavshedspligt og underretningspligt Et portræt af et menneske med en psykisk sygdom. En tidligere psykisk syg fortæller sin livshistorie. Om psykiske sygdomme. Spørgsmål og refleksion. Udredning og behandling af psykisk sygdom. Akut hjælp og støtte til mennesker med psykisk sygdom. Om sociale og menneskelige problemer i kølvandet på en psykisk sygdom. Inddragelse af egne ressourcer og kompetencer i det frivillige arbejde. Plenumpræsentation af ressourcer og kompetencer. Kurset er et intenst og lærerigt forløb, der ruster den frivillige til opgaven som rådgiver for pårørende. Endnu engang et særdeles vellykket kursus, hvorfra vi har fået mange gode frivillige. Den maj blev der afholdt et fælles weekendkursus for SIND, SINDs Pårørenderådgivning og DE9 s frivillige og ansatte rådgivere. Temaet var Den Åbne Dialog. Undervisningen blev lørdag varetaget af ledende overlæge Michael Lau-Beck Hansen. Søndag underviste psykolog Annette Bugge i ADHD og autisme. I Weekenden d november afholdt DE9 fælleskursus for alle rådgivere i DE9, hvor SINDs Pårørenderådgivning deltog. Emnet var konflikthåndtering: Hvad kendetegner en konflikt? Herunder konfliktens dimensioner og udvikling, antagelser og selvopfyldende profetier Sprogbrug i konflikthåndtering - kropssprog samt optrappende og nedtrappende sprog Jura Juridiske aspekter i forhold til indlæggelse på røde og gule papirer Juridiske aspekter i forhold til tavshedspligten kontra Sundhedsloven 2002 PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Vores hjemmeside er omsider blevet færdig, og bliver løbende opdateret.

16 16 Markedsføring og PR Der sendes løbende både opfordret og uopfordret materiale ud til interesserede. Vores foldere er sendt til praktiserende læger, præster og bedemænd i bl.a. Århus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs. I fællesskab med DE9 har vi igen i år udleveret vore hovedbrochurer til alle afdelinger på Psykiatrisk Hospital. Vi sender løbende relevante brochurer ud til lokalpsykiatriske centre i Århus. Derudover sender vi løbende materiale ud til lokalpsykiatrien. Vi har omsider fået udarbejdet en folder, kun til pårørende, Portræt af en pårørende, som også anvendes ved undervisning og gruppeforløb, og som udsendes. Besøg af politikere i 2012 Den havde vi besøg af sundhedsminister Astrid Krag. Ministeren kom med sin departementschef og sekretær. Aftalen var på 25 minutters besøg. Vi var yderst velforberedte, så vi kunne fortælle om vore vigtige ydelser. Astrid Krag var meget nærværende og lyttende og blev faktisk 20 minutter længere end planlagt. Fra Landsforeningen SIND deltog formand Knud Kristensen. Den havde vi besøg af psykiatrisk ordfører Jane Heitmann. Også hun viste en høj grad af interesse og engagement i SINDs Pårørenderådgivnings arbejde. Hun havde dog afsat 3 timer til besøget og opnåede derved en meget grundig gennemgang af vores arbejde og ydelser. Fra Landsforeningen SIND deltog Kristian Bennedsen. PR med Diana Benneweis Diana Benneweis har holdt 2 foredrag sammen med AMGJ i København med et stort antal deltagere. Det er en stor dag for såvel indlagte som personalet og andre, når Benneweis optræder i Hospitalsparken, der var som sædvanligt ca 500 tilskuere. Et arrangement, som giver os masser af gratis PR. Informationsarbejde Årets store PR kampagne/informationsdag er Sindets Dag den 10. oktober, dette år holdt vi det sammen med SIND og DE9, og vi havde boder i Viby Centeret. Derudover deltog vi med en stand ved Frivilligdagen d. 28.september. Annoncer SINDs Pårørenderådgivning har igen i 2012 haft massiv annoncekampagne i de forskellige blade. SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt. Fællesskabet med DE9 fylder stadig meget i SINDs Pårørenderådgivning, og vi har et godt samarbejde. Vi har været inviteret til at undervise i Århus Kommune, og vi har deltaget i temadage og kurser af forskellig art. For at øge informationsniveauet har vi deltaget ved så mange arrangementer som overhovedet muligt. Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling. Som sædvanligt er der en livlig mødeaktivitet i vores lokaler. I løbet af dagen er vi typisk personer, som arbejder på kontorerne samt i rådgivningen, om aftenen er der flere forskellige foreninger, der afholder møder samtidigt. Landsforeningen SIND. Samarbejdet med Landsforeningen er under stadig udbygning. Det er besluttet, at SINDs Pårørenderådgivning ikke længere tegner medlemskaber, da det ikke giver nogen reel mening, men vi anbefaler at man melder sig ind i SIND i stedet. Den Landsdækkende telefonrådgivning er flot oppe at køre i samspil mellem Odense, Hillerød og Århus.

17 17 SIND Kredsforeningen Århus Der er et fint samarbejde med SIND Kredsforeningen Århus. Tove Tolstrup og AMGJ arbejder på at få faste rutiner mht at afholde orienteringsmøder. Pårørende Udvalget PU er igen i år blevet inviteret med til de to weekendkurser, som har været afholdt af DE9 og SINDs Pårørenderådgivning. Århus Kommune Har som ovennævnt uddybet været vores vigtigste samarbejdspartner i PsykInfo PsykInfo har også i år været en nær og god samarbejdspartner mht. temaaftener. SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i alle de temaaftener, som PsykInfo har afholdt, og vi er kede af, at de nu flytter til Viborg. Øvrige samarbejdspartnere Vi har derudover deltaget i møder i Skanderborg, Hedensted, Favrskov, og Norddjurs Kommune. Vi har samarbejdet med kommunerne i forbindelse med fastlagte regionsmøder og temadage eller vedrørende afvikling af voksen- og børnegrupper eller individuelle samtaler. Vi arbejder stadig hårdt på at få nye samarbejdsrelationer mht driftsaftaler, som vi har med Aarhus, hvilket slet ikke er nemt. Vi har fortsat en aftale med Syddjurs, og i år har vi fået en 2 års aftale med Randers Kommune. Vi deltager stadig i et netværk sammen med Mødrehjælpen, Lut (Lokalpsykiatriens udrykningstjeneste), politiets Chikanekontor, repræsentanter for Bostedet Ellengården, samt Holmstrupgaard, hvor AMGJ har undervist, og Birgit Østergaard har et glimrede samarbejde med gruppelederne på deres netværksprojekt. PROJEKTER (Se statusrapporterne på hjemmesiden) Den landsdækkende telefonrådgivning Fra d. 1. oktober 2011 havde både brugere og pårørende mulighed for at få telefonisk rådgivning i 60 timer pr uge på telefon Vi har tre indkommende telefonlinjer. Formålet er at afhjælpe og lindre her og nu situationer, give mulighed for sparring og lytning samt henvise til relevant professionel hjælp. Ved professionel hjælp forstås; kommunal psykiatri, regional psykiatri, hospital, læge, socialforvaltning, politi, forsorgshjem og andre relevante instanser og myndigheder i privat og offentlig regi. Der er ikke mulighed for og kapacitet til at rekvirere en personlig bisidder fra Telefonrådgivningen. Bemanding: Telefonrådgiverne er en blanding af erfarne uddannede og frivillige rådgivere med en social eller sundhedsfaglig baggrund, socialrådgivere og psykologer. Den landsdækkende telefonrådgivning er oprettet med tilskud fra SIND. Bedsteforældreprojekt (Bobb=bedsteforældre og børnebørn) Projektet er støttet af Social og Integrationsministeriet og gennemføres i samarbejde med Ældresagen og Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg. Projektet kører i 4 år og startede i sommeren Børn, der er i familie med en sindslidende, savner ofte tæt kontakt til andre voksne. De går tit meget alene med deres følelser og tanker og kan føle sig ensomme også selvom der er mange mennesker omkring dem. Mange bedsteforældre oplever, at det er svært at støtte deres barnebarn. Derfor sætter SINDs Pårørenderådgivning som de første i Danmark fokus på bedsteforældres rolle som pårørende til børn med en psykisk syg i familien. Det sker ved at tilbyde et kursus for bedsteforældre i, hvordan de støtter deres børnebørn bedst muligt i en hverdag, der kan være vanskelig. Projektet, såvel som kurset, er delt i to:

18 18 Ét for bedsteforældre. Ét for personer i bedsteforældregenerationen, som ønsker at støtte et barn, som er pårørende det, vi kalder en reservebedste. Projektets formål er at give bedsteforældre mere viden om, hvad det betyder for et barn at være pårørende til en sindslidende, give dem redskaber til bedre at kunne støtte deres barnebarn og føle sig mere sikre på at tage en mere aktiv rolle i forhold til barnebarnet. Begge kurser består af 12 moduler á 2 timer. Der skulle være ca. 12 deltagere på hvert kursus, men virkeligheden har vist, at der er så stor søgning, at der er flere deltagere. Det er gratis at deltage. Kurser for bedsteforældre og reservebedsteforældre (Bobb) I forbindelse med start af projekt Bobb havde vi et temamøde i Ældre sagen i Aarhus, hvor ca. 25 interesserede var mødt op for at høre om projektet. En stor del af deltagerne på mødet er efterfølgende startet på kurserne i projektet. På det første kursus for bedsteforældre er der 12 deltagere, og der står 19 på venteliste til det næste hold. 9 bedsteforældre har fået samtaler; de 6 som par og 3 har fået samtaler individuelt. På det første kursus for reservebedster er der 23 deltagere. Der er 3 børn, der venter på at få en reservebedste, dette til trods for, at tilbuddet ikke er offentliggjort. SIND Erhverv Det tidligere innovationsprojekt har skiftet navn til SINDErhverv. SINDErhverv et projekt, hvortil SPR fik midler fra Social- og Integrationsministeriet sammen med 23 andre organisationer ud af 263 ansøgere, og det havde opstart i Leder af projektet er Ann-Charlotte Nellemann, og projektet har bevågenhed fra Tilskudskontoret ved Lise Poulsen. SINDErhverv har egen hjemmeside: En af de væsentligste opgaver i Danmark i disse år er at fastholde psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Alt for mange gange fører en sygemelding udløst af stress, depression eller angst til meget langvarige forløb, der kan resultere i varig udelukkelse fra arbejdslivet. Andre gange forbliver mennesker med uopdagede psykiske problemer i arbejde i årevis med nedsat funktionsevne til følge. De menneskelige og økonomiske omkostninger er enorme. SINDErhvervs fokus er på den ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdslivet. Vi søger både at forebygge sygemelding, såvel som at hjælpe den person, der allerede er sygemeldt. Ligeledes har vi fokus på den syges pårørende og vil inddrage deres ressourcer så vidt som muligt. Konkret afprøves to forskellige ydelser; Den Psykiske Førstehjælpsskasse og Vejlederteamet. En række virksomheder i Aarhus og Randers kommuner medvirker til at integrere vore ydelser på arbejdspladsen og blandt deres medarbejdere. Vor ambition er at få så gode resultater, at vi kan etablere hele eller dele af projektet i en blivende form. Som et pilotptojekt i projektet har vi indgået et samarbejde med Fremskudt Sagsbehandling og vejlederne er allerede i gang med ydelser på dette område. Der er i 2012 afholdt første vejleder/mentorkurser for frivillige i projektet. Der er 2 grupper: 1 i Århus og 1 i København, og der arbejdes til stadighed på større kontakt til virksomheder. Børnegrupper, samtaler med børn, unge og deres forældre Projektet Tal med børnene og om børnene, støttet af Velfærdsministeriet, sluttede i Vi har kunnet tilbyde følgende: Børnegruppeforløb Åben rådgivning for forældre og familier

19 19 Søskendegruppeforløb Forældregruppe Projektet er varetaget af: Ergoterapeut og psykoterapeut Joan Stæhr, Psykiatrisk sygeplejerske og gruppeterapeut Ann-Dorthe Pedersen. Der har desuden været tilknyttet flere frivillige. Grupper for børn og forældre 6 Børnegrupper, hvor i alt 41 børn i alderen 6 17 år har deltaget i gruppetilbuddet. 1 Forældregruppe, hvor 7 forældre har deltaget. Samtaler for børn og forældre Der er i børneprojektet ydet samtaler med 92 børn; heraf 47 drenge og 45 piger. De 85 af børnene har en forældre med en psykisk sygdom/psykisk handikap og 8 af børnene er søskende til et barn med psykisk sygdom/handikap (et barn har både en søskende og en forælder med ps) Der er ydet 155,5 samtaler, som fordeler sig på Forældrerådgivning 34 Familiesamtaler 61 Individuelle samtaler 58 Andet 2 (henholdsvis netværksmøde samt rådgivning med ung og bedsteforælder) Ved nogle af samtalerne har flere børn deltaget sammen. Der er i børneprojektet endvidere lavet 10 underretninger i Børnegruppelederne har endvidere - Holdt oplæg i form af erfaringsformidling fra forældregruppeforløbene til børnegruppelederne i Randers. - Deltaget i netværksmøder med børnegruppeledere i Århus - Deltaget i netværksmøder med børnegruppeledere i Randers - Deltaget på netværksmøde for børnegruppeleder, Socialt Udviklingscenter SUS - Deltaget i møder i Psykiatrinetværket, hvor Mødrehjælpen, Ellen Gården, Østjyllands Politi og Center for akut opsøgende team og opsøgende indsats er repræsenteret udover SIND Pårørenderådgivning. - Holdt oplæg i Ældresagen i forbindelse med start af projekt Bobb - Deltaget ved møde med Psykiatri- og forebyggelsesordfører Jane Heitmann - Deltaget ved møde med Hans Bülow, Batavia Media med henblik på samarbejde om undervisningsfilm - Holdt samarbejdsmøde med Kirsten Mortensen, Home-Start - Deltaget i møde med Favrskov Kommune med henblik på samarbejde om børnegruppetilbud - Deltaget på Konferencen Børn i flygtningefamilier - Deltaget på FNs internationale ældredag i Syddjurs Kommune Derudover er der holdt samarbejdsmøder med - Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling med henblik på evaluering af projekt Bobb. SINDs Pårørenderådgivning her igen i år samarbejdet med Ungdomscenteret i Århus Kommune vedrørende afvikling af et ungegruppeforløb. Der har været afholdt møder med ungdomscentrets leder Kurt Vadgaard. Netværksgrupper Netværksgruppeprojektet er skabt og afvikles i samarbejde med Aarhus Kommunes Ungdomscenter, under Socialministeriets pulje til familier med børn med psykiske vanskeligheder. Projektet løber over en 4 årig periode fra november 2011 til Overordnet ledet af AMGJ, SPR og Kurt Vadgård, Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Projekttovholder/daglig ledelse, Birgit Østergaard, SPR.

20 20 Netværksgrupperne er for forældre med børn under 25 år med psykiske vanskeligheder. Første netværksgruppe startede januar 2012 og afholdtes i Ungdomscentret med gruppeleder Jonas Friedrichsen, psykolog fra Ungdomscentret, Birgit Østergaard, psykolog i SPR og Lise Loft Larsen, stud. psych. og frivillig i SPR. Gruppeforløbet strakte sig over 11 mdr. og afsluttedes november I 2011 ansøgte AMGJ om overførsel af overskydende penge fra det foregående Netværksprojekt til afvikling af flere grupper i rammerne for det nuværende projekt, dette blev imødekommet fra ministeriet. Vi kunne således starte en tilsvarende netværksgruppe i Randers juni 2012, varetaget af Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen, stud.psych. og frivillig i SPR. Forventes afsluttet april Forældrene i de første to grupper har, som pårørende, repræsenteret unge mennesker i alderen år, med en bred variation af psykisk sygdom og psykisk handicap. Yderligere 2 grupper er planlagt til start henholdsvis januar og februar Den første afvikles i SPR regi ved Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen og den anden i Ungdomscenter regi ved Jonas Friedrichsen og Lise Loft Larsen, psykolog og frivillig i SPR. Ministeriet har ekstern evaluering på det samlede projekt, hvoraf vi udgør 1 ud af 7 projekter i samme pulje. Som noget nyt har vi i 2012 udviklet vores egne interne spørgeskemaer med før og efter måling med fokus på pårørendeproblematikken, dvs. forældrenes belastningsgrad, sygemelding og trivsel. Denne interne evaluering løber frem til projektets afslutning i Ungegruppeforløb ugers gruppeforløb for unge mellem år. Formål: At støtte og rådgive unge pårørende til sindslidende. At give unge mulighed for at møde andre, der har haft lignende oplevelser. At give unge indsigt i, hvad psykisk sygdom hos pårørende, har betydet for deres liv. At give unge redskaber til at ændre handlemønstre, så de får andre muligheder for at mestre deres liv. At rådgive de unge til at få mere eller anden hjælp og støtte, hvis der er behov for dette. Form: Gruppeformen er egentlig tænkt som en slow open gruppe, hvor den enkelte deltager tilbydes 12 eller 24 sessoner. Der er opstartet 2 grupper i 2012 med 8 gruppedeltagere i hver gruppe. Gruppen mødes hver mandag kl til Mht fremmøde til gruppesessonerne er det for de fleste deltagere ganske stabilt, men i hver gruppe er der 1-2 deltagere, der har en del frafald Indhold: Der er ingen dagsorden til møderne, alle bidrager med egne erfaringer, gode råd og støtte. Det er det, de unge oplever som problemer, der danner grundlag for det, der tales om det kan være: - Konkrete problematikker i forhold til den pårørende, der er syg - Aktuelle problematikken, som den unge oplever i sin hverdag f.eks. - At være i sociale sammenhænge - At klare studie / arbejde - At have eller turde få en kæreste - Selv at få en psykisk sygdom - Problemer med selvværd - At turde stille krav og acceptere egne behov - Spekulationer om selv at få børn - Uenighed, forskelligt syn på og konflikter i familien om den psykiske syge i familien - Usikkerhed på, hvordan og hvad man kan fortælle omverden om det at være pårørende til en sindslidende

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg

BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg BEREDSKAB TIL STØTTE AF SÅRBARE ELEVER PÅ KTS Frederiksberg 1.6 Beredskab 5. Interne tiltag sættes i værk ** Mistanke om mistrivsel kan opstå når en elevs adfærd er påfaldende. Mistanken kan også komme

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen og Pia Vivian Pedersen Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere En evaluering af indsatsen i fire kommuner Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere