Årsberetning Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen"

Transkript

1 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

2 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning... 8 Årsmødet... 8 Personalemøder... 8 ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG... 9 Regionalt... 9 Kommunalt Skanderborg Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet to børnegrupper i Skanderborg i 2012, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen Selvhjælpsgrupper Bisidderfunktion Konsulentfunktion Ekstern undervisning KURSER OG EFTERUDDANNELSE PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Markedsføring og PR Informationsarbejde Annoncer SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt Landsforeningen SIND SIND Kredsforeningen Århus Pårørende Udvalget PsykInfo Øvrige samarbejdspartnere PROJEKTER Netværksgrupper Lukket gruppe for voksne Seniorgruppe Økonomi/Lokaler og statusrapporter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 3 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING SINDs Pårørenderådgivning startede som en græsrodsbevægelse i 1987 og blev en juridisk enhed 1. juni 1991 med egne vedtægter, økonomi, sekretariat og daglig ledelse. Organisationsplanen ser således ud: SINDs Pårørenderådgivning fungerer i tæt samarbejde med Landsforeningen SIND og SIND Århus Kredsforening. Hovedformålet for SINDs Pårørenderådgivning er at rådgive, vejlede, støtte og undervise pårørende til psykisk syge. Således er et væsentligt aspekt af vores arbejde at forebygge psykiske og sociale problemer gennem vores tilbud til børn, unge og voksne. Vi deltager gerne i den offentlige debat vedr. emner, som har relevans for psykisk syge og deres pårørende, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper, kommissorier o.l. såvel i kommunen som i regionen. Desuden kvalificerer vi vores egne frivillige til at blive rådgivere og/eller undervisere. Rådgivningens arbejde dokumenterer vi gennem rapporter og evalueringer. Vore primære aktiviteter er: Telefonrådgivning Åben rådgivning Familiesamtaler med børn ned til 3 år Individuelle samtaler Gruppetilbud: Børne og ungegrupper (6 18 år) Ungegrupper (18 30 år) Voksengrupper - forældre, ægtefællegrupper og mandegrupper Netværksgrupper til forældre med psykisk syge børn Bedsteforældregruppe Seniorgruppen Derudover tilbyder SINDs Pårørenderådgivning også bisidderfunktion, juridisk rådgivning, kunstgruppe, livshistoriefortællingskurser, psykoedukation, frivilligkurser, undervisning og foredrag.

4 4 Indledning Telefonrådgivningens primære mål har været at rådgive pårørende til familiemedlemmer, der rammes af psykisk sygdom. Vi er imidlertid i løbet af 2012 også blevet en del af den landsdækkende rådgivning for psykiatribrugere. Og vi har haft travlt i det forgangne år. Jf. optælling har der været ca: 2602 henvendelser. Henvendelserne sker via telefon, personligt fremmøde i vores åbne anonyme rådgivning og via mail. Telefonisk: 2345 Åbne rådgivninger: 440 Den stigende travlhed kan have flere grunde; dels kan det være udtryk for, at flere og flere medborgere og dermed familier rammes af psykisk sygdom i vores samfund. Eller at flere og flere erfarer for hurtige udskrivninger og mangelfulde planer for og hjælp til efterbehandling og forvaltningsmæssig støtte og hjælp. Eller det kan være et udtryk for, at det ikke længere er så tabuiseret at blive psykisk syg eller at være pårørende til psykisk sygdom. Endelig kan det skyldes vores store PR-arbejde, som har gjort flere opmærksom på vores ydelser. Rådgivningen er åben mandag til torsdag og fredag Der er ansat to socialrådgivere samt tilknyttet et korps af frivillige. Aktuelt er de frivillige psykologistuderende eller har solid og mangeårig erfaring og baggrund i andre social eller sundhedsfaglige uddannelser. Alle gennemgår et frivilligkursus inden opstart. Rådgivningen møder allehånde problemer, der hænger sammen med det at være pårørende til et familiemedlem med psykisk sårbarhed eller som bruger af psykiatrien. Problemerne som pårørende kan ofte henføres til pårørenderollen og/eller pårørenderelationen og har ofte sammenhæng med: Vanskeligheder i forhold til behandlersystemet. Vanskeligheder i forhold til det kommunale system. Vanskeligheder vedrørende skole, uddannelse eller arbejde her under økonomi. Vanskeligheder i familielivet og øvrigt netværk. Som psykiatribruger omhandler problemerne ofte om det samme og derudover: Ensomhed. Oplevelse af ikke at få den hjælp man har brug for. Bekymringer vedrørende diagnoser, medicin og bivirkninger.

5 5 DEN DAGLIGE DRIFT Fastansatte og faste frivillige medarbejdere Styregruppeformand Tommy Midtgaard Jensen (ophørt efterår 2012) Næstformand Tinna Boesdal (konstitueret formand fra efterår 2012) Daglig leder Anne Margrethe Gad Jørgensen Sekretær Lena Høegh Voksengruppeledere Ungegruppeleder Børnegruppeledere og Bedsteforældreprojekt Odder og seniorgruppeleder Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Jeannette Cold Hanne Westergaard Uddannelseskoordinator Pia Skadhede (stoppet ) Bente Nymark (stoppet ) Juridiske rådgivere Bente Nymark (stoppet ) Knud Kristensen Karin Haugaard (stoppet ) Uffe Dahl Åben rådgivning/telefonrådgivning Anne Marie Steenild Mette Skovbo Hjordsvar Joan Stæhr Pia Skadhede (stoppet ) Bente Nymark (stoppet ) Anne Margrethe Gad Jørgensen Ann-Dorthe Pedersen Jane Kølsen Jytte Kokholm Birgit Østergaard Jensen Lise Loft Larsen Ingelise Dalberg-Larsen Karen Marie Kristensen Linda Soelberg Dorte Østergaard Jacobsen Pernille Toft Nielsen Kristine Kobæk Jespersen Mette Smedegaard Nielsen Sandra Mai Nielsen Cecilie Moselund Wiede Nanna Bach Buchanan

6 6 Rådgivere i Randers og Silkeborg Birgit Østergaard Jensen Pia Skadhede (stoppet ) Kerstin Nielsen Ingelise D. L. Annesen Rådgivere i Herning Pia Skadhede (stoppet ) Birgit Østergaard Jensen Irene Kirk Bogholder Interne revisorer Lone Westergaard Hanne Westergaard Uffe Gad Jørgensen Løntilskudsmedarbejdere Arbejdsprøvning/ virksomhedspraktik Henning Lisby Pedersen (Fundraiser/Projektleder) Camilla-Lykke Nielsen Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Linda Soelberg Lise Loft Larsen Projekt SINDErhverv: Leder Jakob Terp (stoppet august 2012) Ann-Charlotte Nellemann Udviklingskonsulenter: Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Morten Lind Pedersen Herudover er der et antal frivillige knyttet til SINDErhverv Supervisor Hanna Hvidtfeldt Der har været ca 60 frivillige igennem i løbet af 2012, udover de ovennævnte. Ca 20 i SINDerhverv, 20 i Bobb, og ca 20 i rådgivningen.

7 7 Frivillige SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft frivillige medarbejdere, der beskæftiger sig med telefonrådgivning, gruppeforløb, kontorarbejde, undervisning, temaaftener samt deltagelse ved messer og konferencer. Der ydes et stort frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning. Selv om man er ansat på et fast timetal, lægger de ansatte mange frivillige timer i organisationen. Uanset om man er ansat eller frivillig, ydes der et stort uegennyttigt arbejde. Der er en voksende tendens til, at unge søger ind i SINDs Pårørenderådgivning for at få det frivillige arbejde på deres C.V. De unge frivillige, som oftest er psykologistuderende, er stræbsomme og målbevidste unge mennesker, der ved, hvad de vil have, men også hvad de kan yde. Det betyder, at vi fokuserer mest på fagligheden frem for princippet i at være pårørende. Styregruppen/Årsmøde Styregruppen er Pårørenderådgivningens øverste myndighed. Der har i alt været afholdt 6 styregruppemøder i Møderne har været præget af diskussioner om vores økonomi og nye projekter, bl.a. Innovationsprojektet (nu SINDErhverv), Bedsteforældre og Børnebørn-projektet (Bobb) og driften af den landsdækkende telefonrådgivning, samt Landsforeningens nye vedtægter.

8 8 Styregruppens sammensætning De valgte og udpegede medlemmer til styregruppen er følgende: Styregruppeformand: Tommy Midtgaard Jensen (ophørt efterår 2012) Næstformand: Tinna Boesdal (konstitueret formand efterår 2012) Pårørenderepræsentant: Ellen Margrethe Basse Pårørenderepræsentant: Jane Kølsen Repræsentant for SIND: Hans Greve Driftsområdechef: Niels Schwartz Oversygeplejerske: Valborg Iversen (udpeget af Distrikt Øst) Oversygeplejerske: Elsebeth Vesterheden (udpeget BUC Region Midt) Daglig leder: Suppleanter: Anne Margrethe Gad Jørgensen Inge Kring Birgit Ilona Andersen Jens Westergaard Kisten Strandbygaard Knudsen Årsmødet Den 6. marts 2012 afholdt vi Årsmøde. Mærkesagerne i 2012 blev bestemt til at være: Landsdækkende telefonrådgivning som 1. prioritet. Opkvalificering af de frivillige rådgivere. Skaffe penge til børnegrupper. Danne gruppe for bedsteforældrepårørende. Danne netværksgrupper. Forsat udvikling af hjemmesiden. Personalemøder Vi afholder personalemøder den 1. tirsdag i hver måned. Den første tirsdag i hver måned har alle gruppelederne supervision. Den første onsdag har alle individuelle rådgivere supervision mellem Der er mødepligt til supervision.

9 9 Flytning I starten af juni flyttede vi til nye lokaler; stadig på Psykiatrisk Hospital, men nu i hovedbygningen, da vores tidligere lokaler skulle ombygges til ambulatorium. Flytningen gled nogenlunde smertefrit, og vi kom ret hurtigt på plads i vore nye kontorer. Vores nye adresse er således: Skovagervej 2, Indgang 76, 8240 Risskov Undervisning SINDs Pårørenderådgivning har i 2012 varetaget en del undervisning og oplæg sammen med de andre organisationer i DE9. Det er stadig AMGJ, der i fællesskab med DE9, står for tilbud til 7. semester studerende, på ergoterapeut-, sygepleje-, fysioterapeut-, pædagog-, ernærings og sundheds- samt bioanalytikerstudiet. Det specielle tilbud til sygeplejestuderende, som vi har i fællesskab med Lok. Centrum, hvor temaet er pårørendeinddragelse, består stadig. Kravet til uddannelsesstedet er, at den person, som varetager uddannelsesansvaret, har en videregående eller mellemlang uddannelse. Som noget nyt har vi indgået en aftale med Socialrådgiverskolen om praktikanter fra studiet. Ud over de daglige driftsfunktioner med personaleledelse, rådgivning og økonomi skal den daglige leder også fundraise, deltage i møder i hospitalsregi i Psykiatrisk Hospital i Risskov, Viborg, Randers, Horsens og i Århus samt deltage i møder med Århus, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommune. ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i arbejdsgrupper, kommissorier og udvalg såvel regionalt som kommunalt. Regionalt SINDs Pårørenderådgivning har været indbudt til adskillige møder i Viborg, Randers og Silkeborg; navnlig har samarbejdet om vore gruppeforløb fyldt meget. Vi har afviklet 5 gruppeforløb for voksne pårørende og 2 ungegrupper i alt for Regionen, Ungegrupperne afvikles som slow-open forløb. Der har deltaget omkring 21 personer ml år i ungeforløbene i Der har desuden været gennemført en del forsamtaler, der ikke resulterede i et gruppeforløb. De 4 voksengrupper har været fordelt på 2 ægtefællegrupper, ledet af psykolog Birgit Østergaard, (der desuden har afholdt forsamtaler til den 5. gruppe, som opstartes i 2013), en blandet gruppe af søskende/forældre til psykisk syge, ledet af Ann-Dorthe Pedersen, psykiatrisk sygeplejerske, og en forældregruppe, ledet af ergoterapeut og terapeut Joan Stæhr. AMGJ har i samarbejde med uddannelseskoordinator Inge Greve planlagt undervisningsforløb/psykoedukation til nye pårørende i psykiatrien. Der bliver afviklet ét forløb i foråret og ét i efteråret, hvor AMGJ også har undervist. Der har begge gange været en stor søgning til kurserne, som har været en stor succes. Kurset har til formål at give en kort, allround beskrivelse af det etablerede system, det være sig på hospitalet som i kommunen; et kort indblik i psykiske sygdomme, de pårørendes roller og rettigheder, kost og psykiatri samt information om PsykInfo og frivillige organisationer. Vi har også en fælles informationsaften med Uddannelsesafdelingen, PsykInfo og Lokal Psykiatrierne. Forældre i OPUS har fået undervisning og information 4 gange i OPUS. Selv om OPUS har en stor ekspertise, mener personalet, at det er gavnligt at høre om portræt af en pårørende set i pårørendeperspektivet. Det er nu en fast rutine at nye sygeplejestuderende får undervisning i portræt af en pårørende samt noget om tavshedspligtens dilemmaer. AMGJ har undervist 7. semesterstuderende sygeplejersker 3 gange i år samt nyansatte i psykiatrien 4 gange. Der er deltagere hver gang.

10 10 Som noget nyt har AMGJ undervist 2 gange på kompetenceuddannelsen for ansatte i Regionen. Kommunalt Århus Kommune Der har været rigtigt mange møder i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Bl.a. har AMGJ været med i hele processen vedrørende udarbejdelse af en model til pårørendesamarbejde. AMGJ har deltaget i en del møder med Århus Kommune af forskellig karakter. AMGJ fortsætter som medlem af Styregruppen for styrket recoveryorientering. Hun har siddet i forskellige udvalg og deltaget i temadage. Bl.a. har AMGJ været inviteret til at sidde i et auditpanel omhandlende Den gode udskrivning. Hun har deltaget i de møder som Aarhus kommune har afholdt med bruger/ pårørendeorganisationer. Afdelingen for Familie, Børn og Unge har igen i år inviteret til møder. Bl.a. har vi indgået et partnerskab med afdelingen om et tilbud til forældre, der har psykisk syge børn, vores Netværksprojekt, som der stadig er 3 års forlængelse på. Vi afvikler 1-2 børnegruppeforløb om året som et tilbud til børn og unge mellem år, der er pårørende, i samarbejde med Ungdomscentret. Der har også i år været et godt samarbejde med lokalpsykiatrierne, selv om det har været mærkbart, at der sker vældig mange omrokeringer i Kommunen. Der har også været adskillige møder med Magistraten for Sundhed og Beskæftigelse, bl.a. har vi diskuteret bedsteforældrerollen som pårørende. I den sammenhæng inviterede vi også Tove Jørvang fra Ældresagen, og der var Kick-off-dag d. 30. august, hvor vores tilbud, Bobb (bedsteforældre og børnebørn), blev præsenteret. Jane Kølsen er repræsentant for SINDs Pårørenderådgivning i Århus Kommune Sundhed/Omsorgs Frivilligråd. Den vigtigste arbejdsopgave er tildeling/fordeling to gange om året af 18 midler til de mange ansøgninger, der indkommer fra organisationer, der anvender frivillig "arbejdskraft". Som grundlag for diskussion i frivilligrådet ligger nedskrevne retningsgivende principper. Sinds Pårørenderådgivning tildeles en fast årlig bevilling på kr til aktiviteter målrettet seniorer, foreløbig i perioden Der er faste møder - ud over de to årlige tildelingsmøder, hvor aktuelle emner bliver diskuteret. Ofte bliver møderne afholdt forskellige steder i Kommunen, så mødedeltagerne kan få indblik i nogle af de mange frivillige organisationer - eks: datastuen på Fortegården, Klostergadecafeen, kvindehuset i Viby. Medlemmerne i Frivilligrådet vælges for en 4-årig periode. Derudover har vi siddet som repræsentant for patienter og pårørende i DNU panelet (Det nye Universitetshospital). Vi deltager i møde 3-4 gange pr år med børnegruppelederne i Århus Kommune. I 2012 har vi haft 3 husmøder i Nørre Alle 31. KOMMUNER I REGION MIDT Randers Kommune Randers har egen rådgivning hver mandag, som varetages af to frivillige: Kerstin Nielsen og Ingelise D.L. Annesen og desuden Pia Skadhede, socialrådgiver i SPR (som stoppede d ) og Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Der arbejdes stadigt lokalt på at udbrede kendskabet til Rådgivningen. Personalet har deltaget i:

11 11 kvartalsmøder med ledelsen for Sundhedscenteret og andre frivillige patientforeninger 3 gange arbejdet med at lave en ny psykiatriplan for Randers kommune (5 stormøder og 2 møder i referencegruppen.) møder med psykiatrisk afdeling på sygehuset Frivilligdagen d. 28. september I samarbejde med de andre patientforeninger i Sundheds centeret har der desuden været afholdt en række Informations/café møder. Derudover har AMGJ deltaget i møder med såvel kommune som regionen samt siddet med i et udvalg vedrørende en ny psykiatriplan og sidder ligeledes i en styregruppe nedsat af Udsatterådet i Randers Kommune, hvor focus i 2012 og 2013 vil være på udsatte unge. Herning Kommune Åben rådgivning i Herning har i løbet af 2012 haft en støt stigende tilgang af henvendelser og afholdte rådgivningssamtaler. Disse varetages af Birgit Østergaard, psykolog i SPR og Irene Kirk, psykolog og frivillig i SPR. Rådgivningen er åben én mandag i måneden. Birgit Østergaard har tillige deltaget i Dialogmøde, Herning Kommune. Randers og Odder Kommune udarbejder egen årsberetning. Silkeborg Her afvikles gruppeforløb for voksne pårørende. Tovholder er Susan Steen, lokalformand for SIND i Silkeborg. Grupperne ledes af Betina Duelund, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, og Dorthe Hedegaard, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut. Silkeborg har fra november 2012 atter fået en fast månedlig rådgivningsdag med mulighed for pårørenderådgivningssamtaler, varetaget af Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Der har været god søgning til tilbuddet. Birgit Østergaard har siden sommerferien deltaget i kvartals-psykiatri-netværksmøder med deltagere fra Psykiatriens Hus og frivilligforeninger. AMGJ var involveret i åbningen af Psykiatriens Hus, hvor hun fik lejlighed til et møde med sundhedsminister Astrid Krag og give denne et indblik i vores arbejde. Skanderborg Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet to børnegrupper i Skanderborg i 2012, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg. Odder Kommune I Odder er der en selvstændig rådgivning ved Jeannette Cold og Hanne Westergaard. Der har været afholdt 18 dialogmøder, 9 rådgivninger, 1 bisidderfunktion og 2 borgermøder: Dobbeltdiagnose. Oplæg ved Henrik Andersen og Keld Loftager, begge fra Socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune, samt en borger. Det andet borgermøde blev afholdt på Sindets Dag den 10. oktober. Oplæg ved Anne Marie Geisler, der er ung psykisk sårbar og pårørende. Dette borgermøde blev arrangeret i samarbejde med PsykInfo i Risskov. Der er afviklet 1 børnegruppeforløb. Gruppeleder er Ann-Dorthe Pedersen. Skive Kommune Skive Kommune fylder også ret meget i vores rådgivning. AMGJ og Anne Marie Steenild har været bisidder for et hold forældre fire gange. Mødet med de regionale og kommunale personer gav anledning til et møde med Højskolebakken, hvor de lovede at focusere mere på pårørendesamarbejdet. Viborg Kommune.

12 12 Sammen med andre interesseorganisationer har AMGJ deltaget 2 møder i Dialogforum. Viborg Kommune ser med stor interesse og imødekommenhed på såvel vores telefon/åben rådgivning som på SINDerhverv. Der har været 2 møder i denne forbindelse. Syddjurs Kommune. Vi har et godt og udbytterigt samarbejde med Syddjurs Kommune. Vi har afviklet tre gruppeforløb for børn, hvis forældre har en psykisk sygdom. Samtidigt har vi haft den raske og syge forælder i et parallelforløb. Favrskov Kommune. Vi har haft et godt samarbejde med Favrskov Kommune og har forsøgt at få et børnegruppeforløb op at stå. Det er desværre ikke lykkedes, men vi ved, at der i 2013 er 19 børn på venteliste til et børnegruppeforløb i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune efterspørger også uddannede bisiddere til deres ressourcesvage borgere. RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning/ Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning I Sinds Pårørenderådgivning rådgiver vi personligt og telefonisk. Åbningstiden er: Telefonrådgivning Mandag-torsdag 11-17, og 18-22, fredag 11-14, og Søndag Åben rådgivning: Mandag-torsdag 13-17, fredag 12-14, dog kun efter aftale Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Telefonrådgivning Telefonrådgivningen er nu en del af den landsdækkende rådgivning Den første og vigtigste kontakt til SINDs Pårørenderådgivning er gennem telefonen i den faste åbningstid. Der har i alt været 2602 telefonhenvendelser i rådgivningen, heraf 2345 fra pårørende og brugere.

13 13 Åben rådgivning Vi har haft 285 individuelle rådgivninger i Risskov; dertil kommer 155 rådgivninger fra Projekt Vi skal tale med og om børnene. Begrundelsen for det lavere tal er, at projektet er ophørt, og der er derfor ikke længere økonomi til denne ydelse. Hver anden dansk familie kommer i kontakt med behandlingssystemet % får på et eller andet tidspunkt depressive symptomer, og ca. 2/3 får tilbagefald en eller flere gange. 20% får angstsymptomer - fobier, panikangst eller vedvarende angst. 20% får misbrugsproblemer - alkohol, medicin, stoffer. 15% over 65 år bliver demente. Mange har flere af de nævnte symptomer samtidig. Ca. 700 danskere begår hvert år selvmord - og 10 gange så mange forsøger det. Viden og behandling er vigtigt Psykiske sygdomme og problemer volder store menneskelige lidelser for patienter og pårørende. Derfor er det vigtigt med den rigtige viden og den rigtige behandling - på det rette tidspunkt. (citat: Psykiatrifondens hjemmeside: Vi har i SINDs Pårørenderådgivning erfaring for, at kompetent og målrettet rådgivning til pårørende som regel kan afværge, formindske og af og til forhindre de alvorlige ulykker, menneskelige tragedier og katastrofer, som kan følge i kølvandet på psykisk sygdom. Vi ved også, at professionel rådgivning på det rigtige tidspunkt kan afhjælpe tilbagefald hos den psykiske syge samt forebygge psykisk sygdom hos de pårørende. Vi tilbyder en målrettet professionel individuel rådgivning, hvor vi med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer rådgiver om hjælpe- og henvisningsmuligheder for pårørende og for psykisk syge. Vi hjælper pårørende videre fx til psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue, psykiatriske specialenheder, speciallæge, lokalpsykiatri, socialforvaltning, skole, familiebehandling, daginstitution, statsforvaltning, Mødrehjælpen, præst, pengeinstitut og retshjælp.

14 14 Rådgiverne i SINDs Pårørenderådgivning er modne mennesker, som har en social-, samfunds- eller sundhedsfaglig uddannelse som for eksempel sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut, ergoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Vi har både frivillige og lønnede rådgivere. Den åbne rådgivning er altid bemandet med mindst to personer, en uddannet terapeut, psykolog eller en socialrådgiver samt en frivillig. Der skal være to personer tilstede, dels fordi vi ikke ved hvem eller hvor mange, der kommer ind ad døren, dels fordi der skal være en kollega at vende problemstillingen med, hvis situationen har været vanskelig. I den åbne rådgivning får vi henvendelser fra pårørende, som kommer uanmeldt, dels henvist fra psykiatrisk hospital, dels fordi de er i en akut krisesituation. Andre ringer, inden de møder op. En gruppe henvender sig telefonisk eller i den åbne rådgivning for at få en bisidder med til et møde på hospitalet eller i kommunen. De sidste henvendelser kræver meget tid samt omstillingsparathed fra de personer, som er på kontoret. Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen. Den juridiske rådgivning i SINDs Pårørenderådgivning har som rådgivningen et stigende antal henvendelser. Vi får flere og flere forespørgsler gående på sager, som kræver et grundigt lovgivnings researcharbejde. Disse opgaver bliver primært varetaget af socialrådgiverne, og Knud Kristensen. Cirka hver tredje henvendelse kræver juridisk bistand, mens flere sager har krævet massiv socialrådgiverfaglig bistand, vi har hjulpet med klager over afgørelser efter den eksisterende danske lovgivning indenfor det psykiatriske område, det socialretslige område, det familieretslige område og konkurslovgivning. Vi udfærdiger sociale underretninger efter Lov om Social service gående på både voksne og børn. Vi forsøger at samarbejde med de berørte mennesker i udarbejdelsen af underretninger, men somme tider skal der handles yderst hurtigt. I 2012 har vi lavet 9 underretninger. Selvhjælpsgrupper Der har som sædvanlig været selvhjælpsgrupper, som har mødtes i lokalerne på Nørre Allé 31. Der er altid en frivillig erfaren pårørende med i introduktionen til selvhjælps- og gruppeforløbet, ligesom der altid er et åbent tilbud om hjælp fra en af vores terapeuter, hvis gruppen får problemer. Bisidderfunktion SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft 11 bisidninger. At være bisidder er et meget omfattende arbejde. Der kræves et formøde med den pårørende, således at den, der er bisidder, kender problemstillingen. Selve mødet varer ofte 1-1½ time. Efter mødet er der igen en evaluering af mødet samt udarbejdelse af et skriftligt notat til internt brug. Dvs. at hver bisidderfunktion kræver 6-8 timer pr. gang. Da bisidderfunktionen er meget tidskrævende, forsøger vi i stedet at klæde de pårørende på til møderne med systemet. Vi vil sammen med Landsforeningen SIND kræve, at vore bisiddere har en bisidderuddannelse. Konsulentfunktion Tilsyneladende er der flere og flere, som interesserer sig for, hvordan SINDs Pårørenderådgivning arbejder i hverdagen; herunder hvordan organisationen er bygget op, og hvordan vi samarbejder med Universitetshospitalet, Kommunerne o.a. Vi får forespørgsler fra hele landet fra folk, som gerne vil aflægge os et besøg, så vi har såvel besøgende fra egen organisation som fra psykiatrien rundt omkring. Det gode samarbejde, som vi fik etableret til Færøerne, med Maria Olivant, fortsætter. Vi kan via mail korrespondance med Maria følge med i, hvordan rådgivningen udvikler sig deroppe, Maria ringer stadig eller mailer, når hun har et mindre problem, hun bliver sat over for.

15 15 Ekstern undervisning Som nævnt er vort samarbejde med Uddannelsesafdelingen fast, RetsPsyk er begyndt at interessere sig for vores arbejde, hvilket er dejligt. KURSER OG EFTERUDDANNELSE Vores kursus for nye frivillige blev afholdt en weekend i februar. Et lærerigt forløb efter kursisternes evalueringer. Tovholder var AMGJ og Bente Nymark. Kurset rummede: Portræt af en pårørende Samtalens struktur, Den svære samtale. Dialog. Etik og moral Frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning Grupper, netværksgrupper, børnegrupper Om DE 9, SIND og SINDs Pårørenderådgivning. Om den juridiske rådgivning i SPR. Tavshedspligt og underretningspligt Et portræt af et menneske med en psykisk sygdom. En tidligere psykisk syg fortæller sin livshistorie. Om psykiske sygdomme. Spørgsmål og refleksion. Udredning og behandling af psykisk sygdom. Akut hjælp og støtte til mennesker med psykisk sygdom. Om sociale og menneskelige problemer i kølvandet på en psykisk sygdom. Inddragelse af egne ressourcer og kompetencer i det frivillige arbejde. Plenumpræsentation af ressourcer og kompetencer. Kurset er et intenst og lærerigt forløb, der ruster den frivillige til opgaven som rådgiver for pårørende. Endnu engang et særdeles vellykket kursus, hvorfra vi har fået mange gode frivillige. Den maj blev der afholdt et fælles weekendkursus for SIND, SINDs Pårørenderådgivning og DE9 s frivillige og ansatte rådgivere. Temaet var Den Åbne Dialog. Undervisningen blev lørdag varetaget af ledende overlæge Michael Lau-Beck Hansen. Søndag underviste psykolog Annette Bugge i ADHD og autisme. I Weekenden d november afholdt DE9 fælleskursus for alle rådgivere i DE9, hvor SINDs Pårørenderådgivning deltog. Emnet var konflikthåndtering: Hvad kendetegner en konflikt? Herunder konfliktens dimensioner og udvikling, antagelser og selvopfyldende profetier Sprogbrug i konflikthåndtering - kropssprog samt optrappende og nedtrappende sprog Jura Juridiske aspekter i forhold til indlæggelse på røde og gule papirer Juridiske aspekter i forhold til tavshedspligten kontra Sundhedsloven 2002 PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Vores hjemmeside er omsider blevet færdig, og bliver løbende opdateret.

16 16 Markedsføring og PR Der sendes løbende både opfordret og uopfordret materiale ud til interesserede. Vores foldere er sendt til praktiserende læger, præster og bedemænd i bl.a. Århus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs. I fællesskab med DE9 har vi igen i år udleveret vore hovedbrochurer til alle afdelinger på Psykiatrisk Hospital. Vi sender løbende relevante brochurer ud til lokalpsykiatriske centre i Århus. Derudover sender vi løbende materiale ud til lokalpsykiatrien. Vi har omsider fået udarbejdet en folder, kun til pårørende, Portræt af en pårørende, som også anvendes ved undervisning og gruppeforløb, og som udsendes. Besøg af politikere i 2012 Den havde vi besøg af sundhedsminister Astrid Krag. Ministeren kom med sin departementschef og sekretær. Aftalen var på 25 minutters besøg. Vi var yderst velforberedte, så vi kunne fortælle om vore vigtige ydelser. Astrid Krag var meget nærværende og lyttende og blev faktisk 20 minutter længere end planlagt. Fra Landsforeningen SIND deltog formand Knud Kristensen. Den havde vi besøg af psykiatrisk ordfører Jane Heitmann. Også hun viste en høj grad af interesse og engagement i SINDs Pårørenderådgivnings arbejde. Hun havde dog afsat 3 timer til besøget og opnåede derved en meget grundig gennemgang af vores arbejde og ydelser. Fra Landsforeningen SIND deltog Kristian Bennedsen. PR med Diana Benneweis Diana Benneweis har holdt 2 foredrag sammen med AMGJ i København med et stort antal deltagere. Det er en stor dag for såvel indlagte som personalet og andre, når Benneweis optræder i Hospitalsparken, der var som sædvanligt ca 500 tilskuere. Et arrangement, som giver os masser af gratis PR. Informationsarbejde Årets store PR kampagne/informationsdag er Sindets Dag den 10. oktober, dette år holdt vi det sammen med SIND og DE9, og vi havde boder i Viby Centeret. Derudover deltog vi med en stand ved Frivilligdagen d. 28.september. Annoncer SINDs Pårørenderådgivning har igen i 2012 haft massiv annoncekampagne i de forskellige blade. SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt. Fællesskabet med DE9 fylder stadig meget i SINDs Pårørenderådgivning, og vi har et godt samarbejde. Vi har været inviteret til at undervise i Århus Kommune, og vi har deltaget i temadage og kurser af forskellig art. For at øge informationsniveauet har vi deltaget ved så mange arrangementer som overhovedet muligt. Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling. Som sædvanligt er der en livlig mødeaktivitet i vores lokaler. I løbet af dagen er vi typisk personer, som arbejder på kontorerne samt i rådgivningen, om aftenen er der flere forskellige foreninger, der afholder møder samtidigt. Landsforeningen SIND. Samarbejdet med Landsforeningen er under stadig udbygning. Det er besluttet, at SINDs Pårørenderådgivning ikke længere tegner medlemskaber, da det ikke giver nogen reel mening, men vi anbefaler at man melder sig ind i SIND i stedet. Den Landsdækkende telefonrådgivning er flot oppe at køre i samspil mellem Odense, Hillerød og Århus.

17 17 SIND Kredsforeningen Århus Der er et fint samarbejde med SIND Kredsforeningen Århus. Tove Tolstrup og AMGJ arbejder på at få faste rutiner mht at afholde orienteringsmøder. Pårørende Udvalget PU er igen i år blevet inviteret med til de to weekendkurser, som har været afholdt af DE9 og SINDs Pårørenderådgivning. Århus Kommune Har som ovennævnt uddybet været vores vigtigste samarbejdspartner i PsykInfo PsykInfo har også i år været en nær og god samarbejdspartner mht. temaaftener. SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i alle de temaaftener, som PsykInfo har afholdt, og vi er kede af, at de nu flytter til Viborg. Øvrige samarbejdspartnere Vi har derudover deltaget i møder i Skanderborg, Hedensted, Favrskov, og Norddjurs Kommune. Vi har samarbejdet med kommunerne i forbindelse med fastlagte regionsmøder og temadage eller vedrørende afvikling af voksen- og børnegrupper eller individuelle samtaler. Vi arbejder stadig hårdt på at få nye samarbejdsrelationer mht driftsaftaler, som vi har med Aarhus, hvilket slet ikke er nemt. Vi har fortsat en aftale med Syddjurs, og i år har vi fået en 2 års aftale med Randers Kommune. Vi deltager stadig i et netværk sammen med Mødrehjælpen, Lut (Lokalpsykiatriens udrykningstjeneste), politiets Chikanekontor, repræsentanter for Bostedet Ellengården, samt Holmstrupgaard, hvor AMGJ har undervist, og Birgit Østergaard har et glimrede samarbejde med gruppelederne på deres netværksprojekt. PROJEKTER (Se statusrapporterne på hjemmesiden) Den landsdækkende telefonrådgivning Fra d. 1. oktober 2011 havde både brugere og pårørende mulighed for at få telefonisk rådgivning i 60 timer pr uge på telefon Vi har tre indkommende telefonlinjer. Formålet er at afhjælpe og lindre her og nu situationer, give mulighed for sparring og lytning samt henvise til relevant professionel hjælp. Ved professionel hjælp forstås; kommunal psykiatri, regional psykiatri, hospital, læge, socialforvaltning, politi, forsorgshjem og andre relevante instanser og myndigheder i privat og offentlig regi. Der er ikke mulighed for og kapacitet til at rekvirere en personlig bisidder fra Telefonrådgivningen. Bemanding: Telefonrådgiverne er en blanding af erfarne uddannede og frivillige rådgivere med en social eller sundhedsfaglig baggrund, socialrådgivere og psykologer. Den landsdækkende telefonrådgivning er oprettet med tilskud fra SIND. Bedsteforældreprojekt (Bobb=bedsteforældre og børnebørn) Projektet er støttet af Social og Integrationsministeriet og gennemføres i samarbejde med Ældresagen og Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg. Projektet kører i 4 år og startede i sommeren Børn, der er i familie med en sindslidende, savner ofte tæt kontakt til andre voksne. De går tit meget alene med deres følelser og tanker og kan føle sig ensomme også selvom der er mange mennesker omkring dem. Mange bedsteforældre oplever, at det er svært at støtte deres barnebarn. Derfor sætter SINDs Pårørenderådgivning som de første i Danmark fokus på bedsteforældres rolle som pårørende til børn med en psykisk syg i familien. Det sker ved at tilbyde et kursus for bedsteforældre i, hvordan de støtter deres børnebørn bedst muligt i en hverdag, der kan være vanskelig. Projektet, såvel som kurset, er delt i to:

18 18 Ét for bedsteforældre. Ét for personer i bedsteforældregenerationen, som ønsker at støtte et barn, som er pårørende det, vi kalder en reservebedste. Projektets formål er at give bedsteforældre mere viden om, hvad det betyder for et barn at være pårørende til en sindslidende, give dem redskaber til bedre at kunne støtte deres barnebarn og føle sig mere sikre på at tage en mere aktiv rolle i forhold til barnebarnet. Begge kurser består af 12 moduler á 2 timer. Der skulle være ca. 12 deltagere på hvert kursus, men virkeligheden har vist, at der er så stor søgning, at der er flere deltagere. Det er gratis at deltage. Kurser for bedsteforældre og reservebedsteforældre (Bobb) I forbindelse med start af projekt Bobb havde vi et temamøde i Ældre sagen i Aarhus, hvor ca. 25 interesserede var mødt op for at høre om projektet. En stor del af deltagerne på mødet er efterfølgende startet på kurserne i projektet. På det første kursus for bedsteforældre er der 12 deltagere, og der står 19 på venteliste til det næste hold. 9 bedsteforældre har fået samtaler; de 6 som par og 3 har fået samtaler individuelt. På det første kursus for reservebedster er der 23 deltagere. Der er 3 børn, der venter på at få en reservebedste, dette til trods for, at tilbuddet ikke er offentliggjort. SIND Erhverv Det tidligere innovationsprojekt har skiftet navn til SINDErhverv. SINDErhverv et projekt, hvortil SPR fik midler fra Social- og Integrationsministeriet sammen med 23 andre organisationer ud af 263 ansøgere, og det havde opstart i Leder af projektet er Ann-Charlotte Nellemann, og projektet har bevågenhed fra Tilskudskontoret ved Lise Poulsen. SINDErhverv har egen hjemmeside: En af de væsentligste opgaver i Danmark i disse år er at fastholde psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Alt for mange gange fører en sygemelding udløst af stress, depression eller angst til meget langvarige forløb, der kan resultere i varig udelukkelse fra arbejdslivet. Andre gange forbliver mennesker med uopdagede psykiske problemer i arbejde i årevis med nedsat funktionsevne til følge. De menneskelige og økonomiske omkostninger er enorme. SINDErhvervs fokus er på den ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdslivet. Vi søger både at forebygge sygemelding, såvel som at hjælpe den person, der allerede er sygemeldt. Ligeledes har vi fokus på den syges pårørende og vil inddrage deres ressourcer så vidt som muligt. Konkret afprøves to forskellige ydelser; Den Psykiske Førstehjælpsskasse og Vejlederteamet. En række virksomheder i Aarhus og Randers kommuner medvirker til at integrere vore ydelser på arbejdspladsen og blandt deres medarbejdere. Vor ambition er at få så gode resultater, at vi kan etablere hele eller dele af projektet i en blivende form. Som et pilotptojekt i projektet har vi indgået et samarbejde med Fremskudt Sagsbehandling og vejlederne er allerede i gang med ydelser på dette område. Der er i 2012 afholdt første vejleder/mentorkurser for frivillige i projektet. Der er 2 grupper: 1 i Århus og 1 i København, og der arbejdes til stadighed på større kontakt til virksomheder. Børnegrupper, samtaler med børn, unge og deres forældre Projektet Tal med børnene og om børnene, støttet af Velfærdsministeriet, sluttede i Vi har kunnet tilbyde følgende: Børnegruppeforløb Åben rådgivning for forældre og familier

19 19 Søskendegruppeforløb Forældregruppe Projektet er varetaget af: Ergoterapeut og psykoterapeut Joan Stæhr, Psykiatrisk sygeplejerske og gruppeterapeut Ann-Dorthe Pedersen. Der har desuden været tilknyttet flere frivillige. Grupper for børn og forældre 6 Børnegrupper, hvor i alt 41 børn i alderen 6 17 år har deltaget i gruppetilbuddet. 1 Forældregruppe, hvor 7 forældre har deltaget. Samtaler for børn og forældre Der er i børneprojektet ydet samtaler med 92 børn; heraf 47 drenge og 45 piger. De 85 af børnene har en forældre med en psykisk sygdom/psykisk handikap og 8 af børnene er søskende til et barn med psykisk sygdom/handikap (et barn har både en søskende og en forælder med ps) Der er ydet 155,5 samtaler, som fordeler sig på Forældrerådgivning 34 Familiesamtaler 61 Individuelle samtaler 58 Andet 2 (henholdsvis netværksmøde samt rådgivning med ung og bedsteforælder) Ved nogle af samtalerne har flere børn deltaget sammen. Der er i børneprojektet endvidere lavet 10 underretninger i Børnegruppelederne har endvidere - Holdt oplæg i form af erfaringsformidling fra forældregruppeforløbene til børnegruppelederne i Randers. - Deltaget i netværksmøder med børnegruppeledere i Århus - Deltaget i netværksmøder med børnegruppeledere i Randers - Deltaget på netværksmøde for børnegruppeleder, Socialt Udviklingscenter SUS - Deltaget i møder i Psykiatrinetværket, hvor Mødrehjælpen, Ellen Gården, Østjyllands Politi og Center for akut opsøgende team og opsøgende indsats er repræsenteret udover SIND Pårørenderådgivning. - Holdt oplæg i Ældresagen i forbindelse med start af projekt Bobb - Deltaget ved møde med Psykiatri- og forebyggelsesordfører Jane Heitmann - Deltaget ved møde med Hans Bülow, Batavia Media med henblik på samarbejde om undervisningsfilm - Holdt samarbejdsmøde med Kirsten Mortensen, Home-Start - Deltaget i møde med Favrskov Kommune med henblik på samarbejde om børnegruppetilbud - Deltaget på Konferencen Børn i flygtningefamilier - Deltaget på FNs internationale ældredag i Syddjurs Kommune Derudover er der holdt samarbejdsmøder med - Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling med henblik på evaluering af projekt Bobb. SINDs Pårørenderådgivning her igen i år samarbejdet med Ungdomscenteret i Århus Kommune vedrørende afvikling af et ungegruppeforløb. Der har været afholdt møder med ungdomscentrets leder Kurt Vadgaard. Netværksgrupper Netværksgruppeprojektet er skabt og afvikles i samarbejde med Aarhus Kommunes Ungdomscenter, under Socialministeriets pulje til familier med børn med psykiske vanskeligheder. Projektet løber over en 4 årig periode fra november 2011 til Overordnet ledet af AMGJ, SPR og Kurt Vadgård, Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Projekttovholder/daglig ledelse, Birgit Østergaard, SPR.

20 20 Netværksgrupperne er for forældre med børn under 25 år med psykiske vanskeligheder. Første netværksgruppe startede januar 2012 og afholdtes i Ungdomscentret med gruppeleder Jonas Friedrichsen, psykolog fra Ungdomscentret, Birgit Østergaard, psykolog i SPR og Lise Loft Larsen, stud. psych. og frivillig i SPR. Gruppeforløbet strakte sig over 11 mdr. og afsluttedes november I 2011 ansøgte AMGJ om overførsel af overskydende penge fra det foregående Netværksprojekt til afvikling af flere grupper i rammerne for det nuværende projekt, dette blev imødekommet fra ministeriet. Vi kunne således starte en tilsvarende netværksgruppe i Randers juni 2012, varetaget af Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen, stud.psych. og frivillig i SPR. Forventes afsluttet april Forældrene i de første to grupper har, som pårørende, repræsenteret unge mennesker i alderen år, med en bred variation af psykisk sygdom og psykisk handicap. Yderligere 2 grupper er planlagt til start henholdsvis januar og februar Den første afvikles i SPR regi ved Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen og den anden i Ungdomscenter regi ved Jonas Friedrichsen og Lise Loft Larsen, psykolog og frivillig i SPR. Ministeriet har ekstern evaluering på det samlede projekt, hvoraf vi udgør 1 ud af 7 projekter i samme pulje. Som noget nyt har vi i 2012 udviklet vores egne interne spørgeskemaer med før og efter måling med fokus på pårørendeproblematikken, dvs. forældrenes belastningsgrad, sygemelding og trivsel. Denne interne evaluering løber frem til projektets afslutning i Ungegruppeforløb ugers gruppeforløb for unge mellem år. Formål: At støtte og rådgive unge pårørende til sindslidende. At give unge mulighed for at møde andre, der har haft lignende oplevelser. At give unge indsigt i, hvad psykisk sygdom hos pårørende, har betydet for deres liv. At give unge redskaber til at ændre handlemønstre, så de får andre muligheder for at mestre deres liv. At rådgive de unge til at få mere eller anden hjælp og støtte, hvis der er behov for dette. Form: Gruppeformen er egentlig tænkt som en slow open gruppe, hvor den enkelte deltager tilbydes 12 eller 24 sessoner. Der er opstartet 2 grupper i 2012 med 8 gruppedeltagere i hver gruppe. Gruppen mødes hver mandag kl til Mht fremmøde til gruppesessonerne er det for de fleste deltagere ganske stabilt, men i hver gruppe er der 1-2 deltagere, der har en del frafald Indhold: Der er ingen dagsorden til møderne, alle bidrager med egne erfaringer, gode råd og støtte. Det er det, de unge oplever som problemer, der danner grundlag for det, der tales om det kan være: - Konkrete problematikker i forhold til den pårørende, der er syg - Aktuelle problematikken, som den unge oplever i sin hverdag f.eks. - At være i sociale sammenhænge - At klare studie / arbejde - At have eller turde få en kæreste - Selv at få en psykisk sygdom - Problemer med selvværd - At turde stille krav og acceptere egne behov - Spekulationer om selv at få børn - Uenighed, forskelligt syn på og konflikter i familien om den psykiske syge i familien - Usikkerhed på, hvordan og hvad man kan fortælle omverden om det at være pårørende til en sindslidende

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 Årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2011 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 3 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Årsmøde...

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Årsberetning 2009 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Indholdsfortegnelse SIND s PÅRØRENDERÅDGIVNING... 2 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Generalforsamling...

Læs mere

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Tillid, Tryghed og Troværdighed

Tillid, Tryghed og Troværdighed Tillid, Tryghed og Troværdighed Samarbejde med pårørende i Psykiatrien, Distrikt Holbæk Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus Annebergparken 62

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende ÅRSBERETNING om Lokalafdelingens virksomhed 2014 Skrevet af: Kristian Buhr, formand Lise Buhr, næstformand Heidi Christensen, bestyrelsesmedlem Thyge Buhr, bestyrelsesmedlem Lykke Garding, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 7 Organisationsplan... 7 Vore primære aktiviteter er... 7

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 7 Organisationsplan... 7 Vore primære aktiviteter er... 7 Årsberetning 2015 Zebrarer er udprægede flokdyr. Hvis en zebra bliver syg, holdes den ude af flokken, og fortsætter isoleringen over tid, vil den dø. Mennesker er også afhængige af fællesskabet, og vi

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Velkommen til Psykiatrien i Region Syddanmark I denne folder kan du læse mere om samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Kristian Buhr, Formand Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt foreningsår, hvor nye opgaver ligger foran os. Vi har p.t. ansøgninger om midler til projekter

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Kristian Buhr, Formand Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. For bestyrelsen begynder det nye år med generalforsamlingen, som jo blev afholdt den 24. februar. Den er omtalt

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Udarbejdet af: Ulrik Skyum Christensen Dato: 22-02-2015 Version nr.: 2.0 Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Område På sporet af en løsning i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Nyhedsbrev September 2016

Nyhedsbrev September 2016 Nyhedsbrev September 2016, Formand Ifølge kalenderen har det været efterår i en månedstid. Dog har vi fortsat sommertid, og det har det faktiske vejr levet op til. Det ændrer ikke på, at vi har passeret

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. Referat Møde nr. : 02 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 2 juni 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder + Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere