Årsberetning Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen"

Transkript

1 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

2 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning... 8 Årsmødet... 8 Personalemøder... 8 ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG... 9 Regionalt... 9 Kommunalt Skanderborg Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet to børnegrupper i Skanderborg i 2012, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen Selvhjælpsgrupper Bisidderfunktion Konsulentfunktion Ekstern undervisning KURSER OG EFTERUDDANNELSE PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Markedsføring og PR Informationsarbejde Annoncer SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt Landsforeningen SIND SIND Kredsforeningen Århus Pårørende Udvalget PsykInfo Øvrige samarbejdspartnere PROJEKTER Netværksgrupper Lukket gruppe for voksne Seniorgruppe Økonomi/Lokaler og statusrapporter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 3 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING SINDs Pårørenderådgivning startede som en græsrodsbevægelse i 1987 og blev en juridisk enhed 1. juni 1991 med egne vedtægter, økonomi, sekretariat og daglig ledelse. Organisationsplanen ser således ud: SINDs Pårørenderådgivning fungerer i tæt samarbejde med Landsforeningen SIND og SIND Århus Kredsforening. Hovedformålet for SINDs Pårørenderådgivning er at rådgive, vejlede, støtte og undervise pårørende til psykisk syge. Således er et væsentligt aspekt af vores arbejde at forebygge psykiske og sociale problemer gennem vores tilbud til børn, unge og voksne. Vi deltager gerne i den offentlige debat vedr. emner, som har relevans for psykisk syge og deres pårørende, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper, kommissorier o.l. såvel i kommunen som i regionen. Desuden kvalificerer vi vores egne frivillige til at blive rådgivere og/eller undervisere. Rådgivningens arbejde dokumenterer vi gennem rapporter og evalueringer. Vore primære aktiviteter er: Telefonrådgivning Åben rådgivning Familiesamtaler med børn ned til 3 år Individuelle samtaler Gruppetilbud: Børne og ungegrupper (6 18 år) Ungegrupper (18 30 år) Voksengrupper - forældre, ægtefællegrupper og mandegrupper Netværksgrupper til forældre med psykisk syge børn Bedsteforældregruppe Seniorgruppen Derudover tilbyder SINDs Pårørenderådgivning også bisidderfunktion, juridisk rådgivning, kunstgruppe, livshistoriefortællingskurser, psykoedukation, frivilligkurser, undervisning og foredrag.

4 4 Indledning Telefonrådgivningens primære mål har været at rådgive pårørende til familiemedlemmer, der rammes af psykisk sygdom. Vi er imidlertid i løbet af 2012 også blevet en del af den landsdækkende rådgivning for psykiatribrugere. Og vi har haft travlt i det forgangne år. Jf. optælling har der været ca: 2602 henvendelser. Henvendelserne sker via telefon, personligt fremmøde i vores åbne anonyme rådgivning og via mail. Telefonisk: 2345 Åbne rådgivninger: 440 Den stigende travlhed kan have flere grunde; dels kan det være udtryk for, at flere og flere medborgere og dermed familier rammes af psykisk sygdom i vores samfund. Eller at flere og flere erfarer for hurtige udskrivninger og mangelfulde planer for og hjælp til efterbehandling og forvaltningsmæssig støtte og hjælp. Eller det kan være et udtryk for, at det ikke længere er så tabuiseret at blive psykisk syg eller at være pårørende til psykisk sygdom. Endelig kan det skyldes vores store PR-arbejde, som har gjort flere opmærksom på vores ydelser. Rådgivningen er åben mandag til torsdag og fredag Der er ansat to socialrådgivere samt tilknyttet et korps af frivillige. Aktuelt er de frivillige psykologistuderende eller har solid og mangeårig erfaring og baggrund i andre social eller sundhedsfaglige uddannelser. Alle gennemgår et frivilligkursus inden opstart. Rådgivningen møder allehånde problemer, der hænger sammen med det at være pårørende til et familiemedlem med psykisk sårbarhed eller som bruger af psykiatrien. Problemerne som pårørende kan ofte henføres til pårørenderollen og/eller pårørenderelationen og har ofte sammenhæng med: Vanskeligheder i forhold til behandlersystemet. Vanskeligheder i forhold til det kommunale system. Vanskeligheder vedrørende skole, uddannelse eller arbejde her under økonomi. Vanskeligheder i familielivet og øvrigt netværk. Som psykiatribruger omhandler problemerne ofte om det samme og derudover: Ensomhed. Oplevelse af ikke at få den hjælp man har brug for. Bekymringer vedrørende diagnoser, medicin og bivirkninger.

5 5 DEN DAGLIGE DRIFT Fastansatte og faste frivillige medarbejdere Styregruppeformand Tommy Midtgaard Jensen (ophørt efterår 2012) Næstformand Tinna Boesdal (konstitueret formand fra efterår 2012) Daglig leder Anne Margrethe Gad Jørgensen Sekretær Lena Høegh Voksengruppeledere Ungegruppeleder Børnegruppeledere og Bedsteforældreprojekt Odder og seniorgruppeleder Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Jeannette Cold Hanne Westergaard Uddannelseskoordinator Pia Skadhede (stoppet ) Bente Nymark (stoppet ) Juridiske rådgivere Bente Nymark (stoppet ) Knud Kristensen Karin Haugaard (stoppet ) Uffe Dahl Åben rådgivning/telefonrådgivning Anne Marie Steenild Mette Skovbo Hjordsvar Joan Stæhr Pia Skadhede (stoppet ) Bente Nymark (stoppet ) Anne Margrethe Gad Jørgensen Ann-Dorthe Pedersen Jane Kølsen Jytte Kokholm Birgit Østergaard Jensen Lise Loft Larsen Ingelise Dalberg-Larsen Karen Marie Kristensen Linda Soelberg Dorte Østergaard Jacobsen Pernille Toft Nielsen Kristine Kobæk Jespersen Mette Smedegaard Nielsen Sandra Mai Nielsen Cecilie Moselund Wiede Nanna Bach Buchanan

6 6 Rådgivere i Randers og Silkeborg Birgit Østergaard Jensen Pia Skadhede (stoppet ) Kerstin Nielsen Ingelise D. L. Annesen Rådgivere i Herning Pia Skadhede (stoppet ) Birgit Østergaard Jensen Irene Kirk Bogholder Interne revisorer Lone Westergaard Hanne Westergaard Uffe Gad Jørgensen Løntilskudsmedarbejdere Arbejdsprøvning/ virksomhedspraktik Henning Lisby Pedersen (Fundraiser/Projektleder) Camilla-Lykke Nielsen Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Linda Soelberg Lise Loft Larsen Projekt SINDErhverv: Leder Jakob Terp (stoppet august 2012) Ann-Charlotte Nellemann Udviklingskonsulenter: Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Morten Lind Pedersen Herudover er der et antal frivillige knyttet til SINDErhverv Supervisor Hanna Hvidtfeldt Der har været ca 60 frivillige igennem i løbet af 2012, udover de ovennævnte. Ca 20 i SINDerhverv, 20 i Bobb, og ca 20 i rådgivningen.

7 7 Frivillige SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft frivillige medarbejdere, der beskæftiger sig med telefonrådgivning, gruppeforløb, kontorarbejde, undervisning, temaaftener samt deltagelse ved messer og konferencer. Der ydes et stort frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning. Selv om man er ansat på et fast timetal, lægger de ansatte mange frivillige timer i organisationen. Uanset om man er ansat eller frivillig, ydes der et stort uegennyttigt arbejde. Der er en voksende tendens til, at unge søger ind i SINDs Pårørenderådgivning for at få det frivillige arbejde på deres C.V. De unge frivillige, som oftest er psykologistuderende, er stræbsomme og målbevidste unge mennesker, der ved, hvad de vil have, men også hvad de kan yde. Det betyder, at vi fokuserer mest på fagligheden frem for princippet i at være pårørende. Styregruppen/Årsmøde Styregruppen er Pårørenderådgivningens øverste myndighed. Der har i alt været afholdt 6 styregruppemøder i Møderne har været præget af diskussioner om vores økonomi og nye projekter, bl.a. Innovationsprojektet (nu SINDErhverv), Bedsteforældre og Børnebørn-projektet (Bobb) og driften af den landsdækkende telefonrådgivning, samt Landsforeningens nye vedtægter.

8 8 Styregruppens sammensætning De valgte og udpegede medlemmer til styregruppen er følgende: Styregruppeformand: Tommy Midtgaard Jensen (ophørt efterår 2012) Næstformand: Tinna Boesdal (konstitueret formand efterår 2012) Pårørenderepræsentant: Ellen Margrethe Basse Pårørenderepræsentant: Jane Kølsen Repræsentant for SIND: Hans Greve Driftsområdechef: Niels Schwartz Oversygeplejerske: Valborg Iversen (udpeget af Distrikt Øst) Oversygeplejerske: Elsebeth Vesterheden (udpeget BUC Region Midt) Daglig leder: Suppleanter: Anne Margrethe Gad Jørgensen Inge Kring Birgit Ilona Andersen Jens Westergaard Kisten Strandbygaard Knudsen Årsmødet Den 6. marts 2012 afholdt vi Årsmøde. Mærkesagerne i 2012 blev bestemt til at være: Landsdækkende telefonrådgivning som 1. prioritet. Opkvalificering af de frivillige rådgivere. Skaffe penge til børnegrupper. Danne gruppe for bedsteforældrepårørende. Danne netværksgrupper. Forsat udvikling af hjemmesiden. Personalemøder Vi afholder personalemøder den 1. tirsdag i hver måned. Den første tirsdag i hver måned har alle gruppelederne supervision. Den første onsdag har alle individuelle rådgivere supervision mellem Der er mødepligt til supervision.

9 9 Flytning I starten af juni flyttede vi til nye lokaler; stadig på Psykiatrisk Hospital, men nu i hovedbygningen, da vores tidligere lokaler skulle ombygges til ambulatorium. Flytningen gled nogenlunde smertefrit, og vi kom ret hurtigt på plads i vore nye kontorer. Vores nye adresse er således: Skovagervej 2, Indgang 76, 8240 Risskov Undervisning SINDs Pårørenderådgivning har i 2012 varetaget en del undervisning og oplæg sammen med de andre organisationer i DE9. Det er stadig AMGJ, der i fællesskab med DE9, står for tilbud til 7. semester studerende, på ergoterapeut-, sygepleje-, fysioterapeut-, pædagog-, ernærings og sundheds- samt bioanalytikerstudiet. Det specielle tilbud til sygeplejestuderende, som vi har i fællesskab med Lok. Centrum, hvor temaet er pårørendeinddragelse, består stadig. Kravet til uddannelsesstedet er, at den person, som varetager uddannelsesansvaret, har en videregående eller mellemlang uddannelse. Som noget nyt har vi indgået en aftale med Socialrådgiverskolen om praktikanter fra studiet. Ud over de daglige driftsfunktioner med personaleledelse, rådgivning og økonomi skal den daglige leder også fundraise, deltage i møder i hospitalsregi i Psykiatrisk Hospital i Risskov, Viborg, Randers, Horsens og i Århus samt deltage i møder med Århus, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommune. ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i arbejdsgrupper, kommissorier og udvalg såvel regionalt som kommunalt. Regionalt SINDs Pårørenderådgivning har været indbudt til adskillige møder i Viborg, Randers og Silkeborg; navnlig har samarbejdet om vore gruppeforløb fyldt meget. Vi har afviklet 5 gruppeforløb for voksne pårørende og 2 ungegrupper i alt for Regionen, Ungegrupperne afvikles som slow-open forløb. Der har deltaget omkring 21 personer ml år i ungeforløbene i Der har desuden været gennemført en del forsamtaler, der ikke resulterede i et gruppeforløb. De 4 voksengrupper har været fordelt på 2 ægtefællegrupper, ledet af psykolog Birgit Østergaard, (der desuden har afholdt forsamtaler til den 5. gruppe, som opstartes i 2013), en blandet gruppe af søskende/forældre til psykisk syge, ledet af Ann-Dorthe Pedersen, psykiatrisk sygeplejerske, og en forældregruppe, ledet af ergoterapeut og terapeut Joan Stæhr. AMGJ har i samarbejde med uddannelseskoordinator Inge Greve planlagt undervisningsforløb/psykoedukation til nye pårørende i psykiatrien. Der bliver afviklet ét forløb i foråret og ét i efteråret, hvor AMGJ også har undervist. Der har begge gange været en stor søgning til kurserne, som har været en stor succes. Kurset har til formål at give en kort, allround beskrivelse af det etablerede system, det være sig på hospitalet som i kommunen; et kort indblik i psykiske sygdomme, de pårørendes roller og rettigheder, kost og psykiatri samt information om PsykInfo og frivillige organisationer. Vi har også en fælles informationsaften med Uddannelsesafdelingen, PsykInfo og Lokal Psykiatrierne. Forældre i OPUS har fået undervisning og information 4 gange i OPUS. Selv om OPUS har en stor ekspertise, mener personalet, at det er gavnligt at høre om portræt af en pårørende set i pårørendeperspektivet. Det er nu en fast rutine at nye sygeplejestuderende får undervisning i portræt af en pårørende samt noget om tavshedspligtens dilemmaer. AMGJ har undervist 7. semesterstuderende sygeplejersker 3 gange i år samt nyansatte i psykiatrien 4 gange. Der er deltagere hver gang.

10 10 Som noget nyt har AMGJ undervist 2 gange på kompetenceuddannelsen for ansatte i Regionen. Kommunalt Århus Kommune Der har været rigtigt mange møder i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Bl.a. har AMGJ været med i hele processen vedrørende udarbejdelse af en model til pårørendesamarbejde. AMGJ har deltaget i en del møder med Århus Kommune af forskellig karakter. AMGJ fortsætter som medlem af Styregruppen for styrket recoveryorientering. Hun har siddet i forskellige udvalg og deltaget i temadage. Bl.a. har AMGJ været inviteret til at sidde i et auditpanel omhandlende Den gode udskrivning. Hun har deltaget i de møder som Aarhus kommune har afholdt med bruger/ pårørendeorganisationer. Afdelingen for Familie, Børn og Unge har igen i år inviteret til møder. Bl.a. har vi indgået et partnerskab med afdelingen om et tilbud til forældre, der har psykisk syge børn, vores Netværksprojekt, som der stadig er 3 års forlængelse på. Vi afvikler 1-2 børnegruppeforløb om året som et tilbud til børn og unge mellem år, der er pårørende, i samarbejde med Ungdomscentret. Der har også i år været et godt samarbejde med lokalpsykiatrierne, selv om det har været mærkbart, at der sker vældig mange omrokeringer i Kommunen. Der har også været adskillige møder med Magistraten for Sundhed og Beskæftigelse, bl.a. har vi diskuteret bedsteforældrerollen som pårørende. I den sammenhæng inviterede vi også Tove Jørvang fra Ældresagen, og der var Kick-off-dag d. 30. august, hvor vores tilbud, Bobb (bedsteforældre og børnebørn), blev præsenteret. Jane Kølsen er repræsentant for SINDs Pårørenderådgivning i Århus Kommune Sundhed/Omsorgs Frivilligråd. Den vigtigste arbejdsopgave er tildeling/fordeling to gange om året af 18 midler til de mange ansøgninger, der indkommer fra organisationer, der anvender frivillig "arbejdskraft". Som grundlag for diskussion i frivilligrådet ligger nedskrevne retningsgivende principper. Sinds Pårørenderådgivning tildeles en fast årlig bevilling på kr til aktiviteter målrettet seniorer, foreløbig i perioden Der er faste møder - ud over de to årlige tildelingsmøder, hvor aktuelle emner bliver diskuteret. Ofte bliver møderne afholdt forskellige steder i Kommunen, så mødedeltagerne kan få indblik i nogle af de mange frivillige organisationer - eks: datastuen på Fortegården, Klostergadecafeen, kvindehuset i Viby. Medlemmerne i Frivilligrådet vælges for en 4-årig periode. Derudover har vi siddet som repræsentant for patienter og pårørende i DNU panelet (Det nye Universitetshospital). Vi deltager i møde 3-4 gange pr år med børnegruppelederne i Århus Kommune. I 2012 har vi haft 3 husmøder i Nørre Alle 31. KOMMUNER I REGION MIDT Randers Kommune Randers har egen rådgivning hver mandag, som varetages af to frivillige: Kerstin Nielsen og Ingelise D.L. Annesen og desuden Pia Skadhede, socialrådgiver i SPR (som stoppede d ) og Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Der arbejdes stadigt lokalt på at udbrede kendskabet til Rådgivningen. Personalet har deltaget i:

11 11 kvartalsmøder med ledelsen for Sundhedscenteret og andre frivillige patientforeninger 3 gange arbejdet med at lave en ny psykiatriplan for Randers kommune (5 stormøder og 2 møder i referencegruppen.) møder med psykiatrisk afdeling på sygehuset Frivilligdagen d. 28. september I samarbejde med de andre patientforeninger i Sundheds centeret har der desuden været afholdt en række Informations/café møder. Derudover har AMGJ deltaget i møder med såvel kommune som regionen samt siddet med i et udvalg vedrørende en ny psykiatriplan og sidder ligeledes i en styregruppe nedsat af Udsatterådet i Randers Kommune, hvor focus i 2012 og 2013 vil være på udsatte unge. Herning Kommune Åben rådgivning i Herning har i løbet af 2012 haft en støt stigende tilgang af henvendelser og afholdte rådgivningssamtaler. Disse varetages af Birgit Østergaard, psykolog i SPR og Irene Kirk, psykolog og frivillig i SPR. Rådgivningen er åben én mandag i måneden. Birgit Østergaard har tillige deltaget i Dialogmøde, Herning Kommune. Randers og Odder Kommune udarbejder egen årsberetning. Silkeborg Her afvikles gruppeforløb for voksne pårørende. Tovholder er Susan Steen, lokalformand for SIND i Silkeborg. Grupperne ledes af Betina Duelund, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, og Dorthe Hedegaard, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut. Silkeborg har fra november 2012 atter fået en fast månedlig rådgivningsdag med mulighed for pårørenderådgivningssamtaler, varetaget af Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Der har været god søgning til tilbuddet. Birgit Østergaard har siden sommerferien deltaget i kvartals-psykiatri-netværksmøder med deltagere fra Psykiatriens Hus og frivilligforeninger. AMGJ var involveret i åbningen af Psykiatriens Hus, hvor hun fik lejlighed til et møde med sundhedsminister Astrid Krag og give denne et indblik i vores arbejde. Skanderborg Der har været en mindre aktivitet i Skanderborg i år, vi har afviklet to børnegrupper i Skanderborg i 2012, samt deltaget i møder med lederen for Frivillighedshuset i Skanderborg. Odder Kommune I Odder er der en selvstændig rådgivning ved Jeannette Cold og Hanne Westergaard. Der har været afholdt 18 dialogmøder, 9 rådgivninger, 1 bisidderfunktion og 2 borgermøder: Dobbeltdiagnose. Oplæg ved Henrik Andersen og Keld Loftager, begge fra Socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune, samt en borger. Det andet borgermøde blev afholdt på Sindets Dag den 10. oktober. Oplæg ved Anne Marie Geisler, der er ung psykisk sårbar og pårørende. Dette borgermøde blev arrangeret i samarbejde med PsykInfo i Risskov. Der er afviklet 1 børnegruppeforløb. Gruppeleder er Ann-Dorthe Pedersen. Skive Kommune Skive Kommune fylder også ret meget i vores rådgivning. AMGJ og Anne Marie Steenild har været bisidder for et hold forældre fire gange. Mødet med de regionale og kommunale personer gav anledning til et møde med Højskolebakken, hvor de lovede at focusere mere på pårørendesamarbejdet. Viborg Kommune.

12 12 Sammen med andre interesseorganisationer har AMGJ deltaget 2 møder i Dialogforum. Viborg Kommune ser med stor interesse og imødekommenhed på såvel vores telefon/åben rådgivning som på SINDerhverv. Der har været 2 møder i denne forbindelse. Syddjurs Kommune. Vi har et godt og udbytterigt samarbejde med Syddjurs Kommune. Vi har afviklet tre gruppeforløb for børn, hvis forældre har en psykisk sygdom. Samtidigt har vi haft den raske og syge forælder i et parallelforløb. Favrskov Kommune. Vi har haft et godt samarbejde med Favrskov Kommune og har forsøgt at få et børnegruppeforløb op at stå. Det er desværre ikke lykkedes, men vi ved, at der i 2013 er 19 børn på venteliste til et børnegruppeforløb i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune efterspørger også uddannede bisiddere til deres ressourcesvage borgere. RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning/ Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning I Sinds Pårørenderådgivning rådgiver vi personligt og telefonisk. Åbningstiden er: Telefonrådgivning Mandag-torsdag 11-17, og 18-22, fredag 11-14, og Søndag Åben rådgivning: Mandag-torsdag 13-17, fredag 12-14, dog kun efter aftale Juridisk rådgivning 1. mandag i hver måned Telefonrådgivning Telefonrådgivningen er nu en del af den landsdækkende rådgivning Den første og vigtigste kontakt til SINDs Pårørenderådgivning er gennem telefonen i den faste åbningstid. Der har i alt været 2602 telefonhenvendelser i rådgivningen, heraf 2345 fra pårørende og brugere.

13 13 Åben rådgivning Vi har haft 285 individuelle rådgivninger i Risskov; dertil kommer 155 rådgivninger fra Projekt Vi skal tale med og om børnene. Begrundelsen for det lavere tal er, at projektet er ophørt, og der er derfor ikke længere økonomi til denne ydelse. Hver anden dansk familie kommer i kontakt med behandlingssystemet % får på et eller andet tidspunkt depressive symptomer, og ca. 2/3 får tilbagefald en eller flere gange. 20% får angstsymptomer - fobier, panikangst eller vedvarende angst. 20% får misbrugsproblemer - alkohol, medicin, stoffer. 15% over 65 år bliver demente. Mange har flere af de nævnte symptomer samtidig. Ca. 700 danskere begår hvert år selvmord - og 10 gange så mange forsøger det. Viden og behandling er vigtigt Psykiske sygdomme og problemer volder store menneskelige lidelser for patienter og pårørende. Derfor er det vigtigt med den rigtige viden og den rigtige behandling - på det rette tidspunkt. (citat: Psykiatrifondens hjemmeside: Vi har i SINDs Pårørenderådgivning erfaring for, at kompetent og målrettet rådgivning til pårørende som regel kan afværge, formindske og af og til forhindre de alvorlige ulykker, menneskelige tragedier og katastrofer, som kan følge i kølvandet på psykisk sygdom. Vi ved også, at professionel rådgivning på det rigtige tidspunkt kan afhjælpe tilbagefald hos den psykiske syge samt forebygge psykisk sygdom hos de pårørende. Vi tilbyder en målrettet professionel individuel rådgivning, hvor vi med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer rådgiver om hjælpe- og henvisningsmuligheder for pårørende og for psykisk syge. Vi hjælper pårørende videre fx til psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue, psykiatriske specialenheder, speciallæge, lokalpsykiatri, socialforvaltning, skole, familiebehandling, daginstitution, statsforvaltning, Mødrehjælpen, præst, pengeinstitut og retshjælp.

14 14 Rådgiverne i SINDs Pårørenderådgivning er modne mennesker, som har en social-, samfunds- eller sundhedsfaglig uddannelse som for eksempel sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut, ergoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Vi har både frivillige og lønnede rådgivere. Den åbne rådgivning er altid bemandet med mindst to personer, en uddannet terapeut, psykolog eller en socialrådgiver samt en frivillig. Der skal være to personer tilstede, dels fordi vi ikke ved hvem eller hvor mange, der kommer ind ad døren, dels fordi der skal være en kollega at vende problemstillingen med, hvis situationen har været vanskelig. I den åbne rådgivning får vi henvendelser fra pårørende, som kommer uanmeldt, dels henvist fra psykiatrisk hospital, dels fordi de er i en akut krisesituation. Andre ringer, inden de møder op. En gruppe henvender sig telefonisk eller i den åbne rådgivning for at få en bisidder med til et møde på hospitalet eller i kommunen. De sidste henvendelser kræver meget tid samt omstillingsparathed fra de personer, som er på kontoret. Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen. Den juridiske rådgivning i SINDs Pårørenderådgivning har som rådgivningen et stigende antal henvendelser. Vi får flere og flere forespørgsler gående på sager, som kræver et grundigt lovgivnings researcharbejde. Disse opgaver bliver primært varetaget af socialrådgiverne, og Knud Kristensen. Cirka hver tredje henvendelse kræver juridisk bistand, mens flere sager har krævet massiv socialrådgiverfaglig bistand, vi har hjulpet med klager over afgørelser efter den eksisterende danske lovgivning indenfor det psykiatriske område, det socialretslige område, det familieretslige område og konkurslovgivning. Vi udfærdiger sociale underretninger efter Lov om Social service gående på både voksne og børn. Vi forsøger at samarbejde med de berørte mennesker i udarbejdelsen af underretninger, men somme tider skal der handles yderst hurtigt. I 2012 har vi lavet 9 underretninger. Selvhjælpsgrupper Der har som sædvanlig været selvhjælpsgrupper, som har mødtes i lokalerne på Nørre Allé 31. Der er altid en frivillig erfaren pårørende med i introduktionen til selvhjælps- og gruppeforløbet, ligesom der altid er et åbent tilbud om hjælp fra en af vores terapeuter, hvis gruppen får problemer. Bisidderfunktion SINDs Pårørenderådgivning har i alt haft 11 bisidninger. At være bisidder er et meget omfattende arbejde. Der kræves et formøde med den pårørende, således at den, der er bisidder, kender problemstillingen. Selve mødet varer ofte 1-1½ time. Efter mødet er der igen en evaluering af mødet samt udarbejdelse af et skriftligt notat til internt brug. Dvs. at hver bisidderfunktion kræver 6-8 timer pr. gang. Da bisidderfunktionen er meget tidskrævende, forsøger vi i stedet at klæde de pårørende på til møderne med systemet. Vi vil sammen med Landsforeningen SIND kræve, at vore bisiddere har en bisidderuddannelse. Konsulentfunktion Tilsyneladende er der flere og flere, som interesserer sig for, hvordan SINDs Pårørenderådgivning arbejder i hverdagen; herunder hvordan organisationen er bygget op, og hvordan vi samarbejder med Universitetshospitalet, Kommunerne o.a. Vi får forespørgsler fra hele landet fra folk, som gerne vil aflægge os et besøg, så vi har såvel besøgende fra egen organisation som fra psykiatrien rundt omkring. Det gode samarbejde, som vi fik etableret til Færøerne, med Maria Olivant, fortsætter. Vi kan via mail korrespondance med Maria følge med i, hvordan rådgivningen udvikler sig deroppe, Maria ringer stadig eller mailer, når hun har et mindre problem, hun bliver sat over for.

15 15 Ekstern undervisning Som nævnt er vort samarbejde med Uddannelsesafdelingen fast, RetsPsyk er begyndt at interessere sig for vores arbejde, hvilket er dejligt. KURSER OG EFTERUDDANNELSE Vores kursus for nye frivillige blev afholdt en weekend i februar. Et lærerigt forløb efter kursisternes evalueringer. Tovholder var AMGJ og Bente Nymark. Kurset rummede: Portræt af en pårørende Samtalens struktur, Den svære samtale. Dialog. Etik og moral Frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning Grupper, netværksgrupper, børnegrupper Om DE 9, SIND og SINDs Pårørenderådgivning. Om den juridiske rådgivning i SPR. Tavshedspligt og underretningspligt Et portræt af et menneske med en psykisk sygdom. En tidligere psykisk syg fortæller sin livshistorie. Om psykiske sygdomme. Spørgsmål og refleksion. Udredning og behandling af psykisk sygdom. Akut hjælp og støtte til mennesker med psykisk sygdom. Om sociale og menneskelige problemer i kølvandet på en psykisk sygdom. Inddragelse af egne ressourcer og kompetencer i det frivillige arbejde. Plenumpræsentation af ressourcer og kompetencer. Kurset er et intenst og lærerigt forløb, der ruster den frivillige til opgaven som rådgiver for pårørende. Endnu engang et særdeles vellykket kursus, hvorfra vi har fået mange gode frivillige. Den maj blev der afholdt et fælles weekendkursus for SIND, SINDs Pårørenderådgivning og DE9 s frivillige og ansatte rådgivere. Temaet var Den Åbne Dialog. Undervisningen blev lørdag varetaget af ledende overlæge Michael Lau-Beck Hansen. Søndag underviste psykolog Annette Bugge i ADHD og autisme. I Weekenden d november afholdt DE9 fælleskursus for alle rådgivere i DE9, hvor SINDs Pårørenderådgivning deltog. Emnet var konflikthåndtering: Hvad kendetegner en konflikt? Herunder konfliktens dimensioner og udvikling, antagelser og selvopfyldende profetier Sprogbrug i konflikthåndtering - kropssprog samt optrappende og nedtrappende sprog Jura Juridiske aspekter i forhold til indlæggelse på røde og gule papirer Juridiske aspekter i forhold til tavshedspligten kontra Sundhedsloven 2002 PR OG INFORMATIONSARBEJDE Hjemmeside Vores hjemmeside er omsider blevet færdig, og bliver løbende opdateret.

16 16 Markedsføring og PR Der sendes løbende både opfordret og uopfordret materiale ud til interesserede. Vores foldere er sendt til praktiserende læger, præster og bedemænd i bl.a. Århus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs. I fællesskab med DE9 har vi igen i år udleveret vore hovedbrochurer til alle afdelinger på Psykiatrisk Hospital. Vi sender løbende relevante brochurer ud til lokalpsykiatriske centre i Århus. Derudover sender vi løbende materiale ud til lokalpsykiatrien. Vi har omsider fået udarbejdet en folder, kun til pårørende, Portræt af en pårørende, som også anvendes ved undervisning og gruppeforløb, og som udsendes. Besøg af politikere i 2012 Den havde vi besøg af sundhedsminister Astrid Krag. Ministeren kom med sin departementschef og sekretær. Aftalen var på 25 minutters besøg. Vi var yderst velforberedte, så vi kunne fortælle om vore vigtige ydelser. Astrid Krag var meget nærværende og lyttende og blev faktisk 20 minutter længere end planlagt. Fra Landsforeningen SIND deltog formand Knud Kristensen. Den havde vi besøg af psykiatrisk ordfører Jane Heitmann. Også hun viste en høj grad af interesse og engagement i SINDs Pårørenderådgivnings arbejde. Hun havde dog afsat 3 timer til besøget og opnåede derved en meget grundig gennemgang af vores arbejde og ydelser. Fra Landsforeningen SIND deltog Kristian Bennedsen. PR med Diana Benneweis Diana Benneweis har holdt 2 foredrag sammen med AMGJ i København med et stort antal deltagere. Det er en stor dag for såvel indlagte som personalet og andre, når Benneweis optræder i Hospitalsparken, der var som sædvanligt ca 500 tilskuere. Et arrangement, som giver os masser af gratis PR. Informationsarbejde Årets store PR kampagne/informationsdag er Sindets Dag den 10. oktober, dette år holdt vi det sammen med SIND og DE9, og vi havde boder i Viby Centeret. Derudover deltog vi med en stand ved Frivilligdagen d. 28.september. Annoncer SINDs Pårørenderådgivning har igen i 2012 haft massiv annoncekampagne i de forskellige blade. SAMARBEJDSPARTNERE DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Region Midt. Fællesskabet med DE9 fylder stadig meget i SINDs Pårørenderådgivning, og vi har et godt samarbejde. Vi har været inviteret til at undervise i Århus Kommune, og vi har deltaget i temadage og kurser af forskellig art. For at øge informationsniveauet har vi deltaget ved så mange arrangementer som overhovedet muligt. Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling. Som sædvanligt er der en livlig mødeaktivitet i vores lokaler. I løbet af dagen er vi typisk personer, som arbejder på kontorerne samt i rådgivningen, om aftenen er der flere forskellige foreninger, der afholder møder samtidigt. Landsforeningen SIND. Samarbejdet med Landsforeningen er under stadig udbygning. Det er besluttet, at SINDs Pårørenderådgivning ikke længere tegner medlemskaber, da det ikke giver nogen reel mening, men vi anbefaler at man melder sig ind i SIND i stedet. Den Landsdækkende telefonrådgivning er flot oppe at køre i samspil mellem Odense, Hillerød og Århus.

17 17 SIND Kredsforeningen Århus Der er et fint samarbejde med SIND Kredsforeningen Århus. Tove Tolstrup og AMGJ arbejder på at få faste rutiner mht at afholde orienteringsmøder. Pårørende Udvalget PU er igen i år blevet inviteret med til de to weekendkurser, som har været afholdt af DE9 og SINDs Pårørenderådgivning. Århus Kommune Har som ovennævnt uddybet været vores vigtigste samarbejdspartner i PsykInfo PsykInfo har også i år været en nær og god samarbejdspartner mht. temaaftener. SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i alle de temaaftener, som PsykInfo har afholdt, og vi er kede af, at de nu flytter til Viborg. Øvrige samarbejdspartnere Vi har derudover deltaget i møder i Skanderborg, Hedensted, Favrskov, og Norddjurs Kommune. Vi har samarbejdet med kommunerne i forbindelse med fastlagte regionsmøder og temadage eller vedrørende afvikling af voksen- og børnegrupper eller individuelle samtaler. Vi arbejder stadig hårdt på at få nye samarbejdsrelationer mht driftsaftaler, som vi har med Aarhus, hvilket slet ikke er nemt. Vi har fortsat en aftale med Syddjurs, og i år har vi fået en 2 års aftale med Randers Kommune. Vi deltager stadig i et netværk sammen med Mødrehjælpen, Lut (Lokalpsykiatriens udrykningstjeneste), politiets Chikanekontor, repræsentanter for Bostedet Ellengården, samt Holmstrupgaard, hvor AMGJ har undervist, og Birgit Østergaard har et glimrede samarbejde med gruppelederne på deres netværksprojekt. PROJEKTER (Se statusrapporterne på hjemmesiden) Den landsdækkende telefonrådgivning Fra d. 1. oktober 2011 havde både brugere og pårørende mulighed for at få telefonisk rådgivning i 60 timer pr uge på telefon Vi har tre indkommende telefonlinjer. Formålet er at afhjælpe og lindre her og nu situationer, give mulighed for sparring og lytning samt henvise til relevant professionel hjælp. Ved professionel hjælp forstås; kommunal psykiatri, regional psykiatri, hospital, læge, socialforvaltning, politi, forsorgshjem og andre relevante instanser og myndigheder i privat og offentlig regi. Der er ikke mulighed for og kapacitet til at rekvirere en personlig bisidder fra Telefonrådgivningen. Bemanding: Telefonrådgiverne er en blanding af erfarne uddannede og frivillige rådgivere med en social eller sundhedsfaglig baggrund, socialrådgivere og psykologer. Den landsdækkende telefonrådgivning er oprettet med tilskud fra SIND. Bedsteforældreprojekt (Bobb=bedsteforældre og børnebørn) Projektet er støttet af Social og Integrationsministeriet og gennemføres i samarbejde med Ældresagen og Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg. Projektet kører i 4 år og startede i sommeren Børn, der er i familie med en sindslidende, savner ofte tæt kontakt til andre voksne. De går tit meget alene med deres følelser og tanker og kan føle sig ensomme også selvom der er mange mennesker omkring dem. Mange bedsteforældre oplever, at det er svært at støtte deres barnebarn. Derfor sætter SINDs Pårørenderådgivning som de første i Danmark fokus på bedsteforældres rolle som pårørende til børn med en psykisk syg i familien. Det sker ved at tilbyde et kursus for bedsteforældre i, hvordan de støtter deres børnebørn bedst muligt i en hverdag, der kan være vanskelig. Projektet, såvel som kurset, er delt i to:

18 18 Ét for bedsteforældre. Ét for personer i bedsteforældregenerationen, som ønsker at støtte et barn, som er pårørende det, vi kalder en reservebedste. Projektets formål er at give bedsteforældre mere viden om, hvad det betyder for et barn at være pårørende til en sindslidende, give dem redskaber til bedre at kunne støtte deres barnebarn og føle sig mere sikre på at tage en mere aktiv rolle i forhold til barnebarnet. Begge kurser består af 12 moduler á 2 timer. Der skulle være ca. 12 deltagere på hvert kursus, men virkeligheden har vist, at der er så stor søgning, at der er flere deltagere. Det er gratis at deltage. Kurser for bedsteforældre og reservebedsteforældre (Bobb) I forbindelse med start af projekt Bobb havde vi et temamøde i Ældre sagen i Aarhus, hvor ca. 25 interesserede var mødt op for at høre om projektet. En stor del af deltagerne på mødet er efterfølgende startet på kurserne i projektet. På det første kursus for bedsteforældre er der 12 deltagere, og der står 19 på venteliste til det næste hold. 9 bedsteforældre har fået samtaler; de 6 som par og 3 har fået samtaler individuelt. På det første kursus for reservebedster er der 23 deltagere. Der er 3 børn, der venter på at få en reservebedste, dette til trods for, at tilbuddet ikke er offentliggjort. SIND Erhverv Det tidligere innovationsprojekt har skiftet navn til SINDErhverv. SINDErhverv et projekt, hvortil SPR fik midler fra Social- og Integrationsministeriet sammen med 23 andre organisationer ud af 263 ansøgere, og det havde opstart i Leder af projektet er Ann-Charlotte Nellemann, og projektet har bevågenhed fra Tilskudskontoret ved Lise Poulsen. SINDErhverv har egen hjemmeside: En af de væsentligste opgaver i Danmark i disse år er at fastholde psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Alt for mange gange fører en sygemelding udløst af stress, depression eller angst til meget langvarige forløb, der kan resultere i varig udelukkelse fra arbejdslivet. Andre gange forbliver mennesker med uopdagede psykiske problemer i arbejde i årevis med nedsat funktionsevne til følge. De menneskelige og økonomiske omkostninger er enorme. SINDErhvervs fokus er på den ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdslivet. Vi søger både at forebygge sygemelding, såvel som at hjælpe den person, der allerede er sygemeldt. Ligeledes har vi fokus på den syges pårørende og vil inddrage deres ressourcer så vidt som muligt. Konkret afprøves to forskellige ydelser; Den Psykiske Førstehjælpsskasse og Vejlederteamet. En række virksomheder i Aarhus og Randers kommuner medvirker til at integrere vore ydelser på arbejdspladsen og blandt deres medarbejdere. Vor ambition er at få så gode resultater, at vi kan etablere hele eller dele af projektet i en blivende form. Som et pilotptojekt i projektet har vi indgået et samarbejde med Fremskudt Sagsbehandling og vejlederne er allerede i gang med ydelser på dette område. Der er i 2012 afholdt første vejleder/mentorkurser for frivillige i projektet. Der er 2 grupper: 1 i Århus og 1 i København, og der arbejdes til stadighed på større kontakt til virksomheder. Børnegrupper, samtaler med børn, unge og deres forældre Projektet Tal med børnene og om børnene, støttet af Velfærdsministeriet, sluttede i Vi har kunnet tilbyde følgende: Børnegruppeforløb Åben rådgivning for forældre og familier

19 19 Søskendegruppeforløb Forældregruppe Projektet er varetaget af: Ergoterapeut og psykoterapeut Joan Stæhr, Psykiatrisk sygeplejerske og gruppeterapeut Ann-Dorthe Pedersen. Der har desuden været tilknyttet flere frivillige. Grupper for børn og forældre 6 Børnegrupper, hvor i alt 41 børn i alderen 6 17 år har deltaget i gruppetilbuddet. 1 Forældregruppe, hvor 7 forældre har deltaget. Samtaler for børn og forældre Der er i børneprojektet ydet samtaler med 92 børn; heraf 47 drenge og 45 piger. De 85 af børnene har en forældre med en psykisk sygdom/psykisk handikap og 8 af børnene er søskende til et barn med psykisk sygdom/handikap (et barn har både en søskende og en forælder med ps) Der er ydet 155,5 samtaler, som fordeler sig på Forældrerådgivning 34 Familiesamtaler 61 Individuelle samtaler 58 Andet 2 (henholdsvis netværksmøde samt rådgivning med ung og bedsteforælder) Ved nogle af samtalerne har flere børn deltaget sammen. Der er i børneprojektet endvidere lavet 10 underretninger i Børnegruppelederne har endvidere - Holdt oplæg i form af erfaringsformidling fra forældregruppeforløbene til børnegruppelederne i Randers. - Deltaget i netværksmøder med børnegruppeledere i Århus - Deltaget i netværksmøder med børnegruppeledere i Randers - Deltaget på netværksmøde for børnegruppeleder, Socialt Udviklingscenter SUS - Deltaget i møder i Psykiatrinetværket, hvor Mødrehjælpen, Ellen Gården, Østjyllands Politi og Center for akut opsøgende team og opsøgende indsats er repræsenteret udover SIND Pårørenderådgivning. - Holdt oplæg i Ældresagen i forbindelse med start af projekt Bobb - Deltaget ved møde med Psykiatri- og forebyggelsesordfører Jane Heitmann - Deltaget ved møde med Hans Bülow, Batavia Media med henblik på samarbejde om undervisningsfilm - Holdt samarbejdsmøde med Kirsten Mortensen, Home-Start - Deltaget i møde med Favrskov Kommune med henblik på samarbejde om børnegruppetilbud - Deltaget på Konferencen Børn i flygtningefamilier - Deltaget på FNs internationale ældredag i Syddjurs Kommune Derudover er der holdt samarbejdsmøder med - Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling med henblik på evaluering af projekt Bobb. SINDs Pårørenderådgivning her igen i år samarbejdet med Ungdomscenteret i Århus Kommune vedrørende afvikling af et ungegruppeforløb. Der har været afholdt møder med ungdomscentrets leder Kurt Vadgaard. Netværksgrupper Netværksgruppeprojektet er skabt og afvikles i samarbejde med Aarhus Kommunes Ungdomscenter, under Socialministeriets pulje til familier med børn med psykiske vanskeligheder. Projektet løber over en 4 årig periode fra november 2011 til Overordnet ledet af AMGJ, SPR og Kurt Vadgård, Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Projekttovholder/daglig ledelse, Birgit Østergaard, SPR.

20 20 Netværksgrupperne er for forældre med børn under 25 år med psykiske vanskeligheder. Første netværksgruppe startede januar 2012 og afholdtes i Ungdomscentret med gruppeleder Jonas Friedrichsen, psykolog fra Ungdomscentret, Birgit Østergaard, psykolog i SPR og Lise Loft Larsen, stud. psych. og frivillig i SPR. Gruppeforløbet strakte sig over 11 mdr. og afsluttedes november I 2011 ansøgte AMGJ om overførsel af overskydende penge fra det foregående Netværksprojekt til afvikling af flere grupper i rammerne for det nuværende projekt, dette blev imødekommet fra ministeriet. Vi kunne således starte en tilsvarende netværksgruppe i Randers juni 2012, varetaget af Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen, stud.psych. og frivillig i SPR. Forventes afsluttet april Forældrene i de første to grupper har, som pårørende, repræsenteret unge mennesker i alderen år, med en bred variation af psykisk sygdom og psykisk handicap. Yderligere 2 grupper er planlagt til start henholdsvis januar og februar Den første afvikles i SPR regi ved Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen og den anden i Ungdomscenter regi ved Jonas Friedrichsen og Lise Loft Larsen, psykolog og frivillig i SPR. Ministeriet har ekstern evaluering på det samlede projekt, hvoraf vi udgør 1 ud af 7 projekter i samme pulje. Som noget nyt har vi i 2012 udviklet vores egne interne spørgeskemaer med før og efter måling med fokus på pårørendeproblematikken, dvs. forældrenes belastningsgrad, sygemelding og trivsel. Denne interne evaluering løber frem til projektets afslutning i Ungegruppeforløb ugers gruppeforløb for unge mellem år. Formål: At støtte og rådgive unge pårørende til sindslidende. At give unge mulighed for at møde andre, der har haft lignende oplevelser. At give unge indsigt i, hvad psykisk sygdom hos pårørende, har betydet for deres liv. At give unge redskaber til at ændre handlemønstre, så de får andre muligheder for at mestre deres liv. At rådgive de unge til at få mere eller anden hjælp og støtte, hvis der er behov for dette. Form: Gruppeformen er egentlig tænkt som en slow open gruppe, hvor den enkelte deltager tilbydes 12 eller 24 sessoner. Der er opstartet 2 grupper i 2012 med 8 gruppedeltagere i hver gruppe. Gruppen mødes hver mandag kl til Mht fremmøde til gruppesessonerne er det for de fleste deltagere ganske stabilt, men i hver gruppe er der 1-2 deltagere, der har en del frafald Indhold: Der er ingen dagsorden til møderne, alle bidrager med egne erfaringer, gode råd og støtte. Det er det, de unge oplever som problemer, der danner grundlag for det, der tales om det kan være: - Konkrete problematikker i forhold til den pårørende, der er syg - Aktuelle problematikken, som den unge oplever i sin hverdag f.eks. - At være i sociale sammenhænge - At klare studie / arbejde - At have eller turde få en kæreste - Selv at få en psykisk sygdom - Problemer med selvværd - At turde stille krav og acceptere egne behov - Spekulationer om selv at få børn - Uenighed, forskelligt syn på og konflikter i familien om den psykiske syge i familien - Usikkerhed på, hvordan og hvad man kan fortælle omverden om det at være pårørende til en sindslidende

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6

SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 Årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2011 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 3 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Årsmøde...

Læs mere

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Årsberetning 2009 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Indholdsfortegnelse SIND s PÅRØRENDERÅDGIVNING... 2 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Generalforsamling...

Læs mere

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus Nummer 2 Nyhedsbrev Juni 2013 Kristian Buhr Formand De seneste tre måneder har budt på mange forskelligartede opgaver i Bedre Psykiatri Aarhus. Vi har fået svar på alle vore forskellige ansøgninger. Desværre

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard.

Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard. 1 Referat fra ADHD-foreningen, Midt-Østjyllands 17. ordinære generalforsamling søndag den 3. Februar 2013. Formand Søren Zastrow åbnede. 1. Valg af dirigent Ole Bruun Jensen blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes.

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes. Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatrien Vest Møde d. 12. juni 2014, i undervisningslokalet på Gul Gang, indgang Z2, Sengeafsnit V4, Birkevænget 7, Holbæk. Patient- og pårørendeorganisationer

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere