Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen"

Transkript

1 Ny markedsøkonomi overfor gammel markedsøkonomi en kundeadfærds- og segmentanalyse af pladebranchen Udarbejdet af: Jesper Achim Nielsen Karolina Zapolska Under vejledning af: Morten Sloth Censor: Erik Strøjer Madsen Modul 1 Virksomhedsstudier Roskilde Universitetscenter efterår 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og Motivation Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Metode Valg af teori Joseph Schumpeter Kreativ destruktion ny paradigme kontra gammel paradigme Michael Porter Five Forces Model Peter L. Berger og Thomas Luckmann Carl Shapiro and Hal R.Varian Informations goder Philip Kotlers kundeadfærds og segmenteringsteori The Long Tail af Chris Anderson Valg af empiri Elektronisk spørgeskemaundersøgelse(survey) Metodekritik Pladebranchens historiske udvikling Pladeselskaber etablering på verdensplan Musikindustriens teknologi Den mekaniske teknologi Den elektroniske teknologi Den digitale teknologi Pladebranchen kreative kurs Paradigmeskift Kommerciel radio Rock n roll Digital musik over Internettet Det gamle paradigme versus det nye paradigme Delkonklusion - pladebranchen Analyse af pladebranchen Refleksion over Michael Porters model Michael Porters Five Forces Model Produkt definition og brancheafgrænsning Konkurrenceintensiteten mellem de primære konkurrenter De strategiske grupperinger Pladebranchens rolle Køberes forhandlingsmagt Distributører af det fysiske produkt Musikforhandlere, supermarkeder og dagligvarebutikker Distribution af musik i et digitalt format Private forbrugere Leverandørers forhandlingsmagt Truslen fra potentielt indtrængende konkurrenter Modreaktion fra de primære grupper Eksempler på nogle potentielle indtrængere Truslen fra substituerende produkter Delkonklusion på analysen af pladebranchen Gratis Kultur Informationsgode-typer Information som et Erfarings gode Information som et offentligt/kollektivt gode Side 1 1

3 Online and Offline versions Skabelsen af Gratiskultur Berger og Luckmanns teori om Institutioner Institutionalisering og gratiskultur Berger og Luckmanns teori om anonymitet Delkonklusion Forbrugeranalyse Kotlers købsadfærds og segmenterings teori Personlige faktorer Survey hovedresultater Diskussion Nye forretningsmodeller The long tail Music as water Gratis musik for reklamer SpiralFrog (en Hypotese) Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger: Avisartikler Hjemmesider: Artikler på Internettet Bilag Bilag 1: Survey spørgsmål...70 Bilag 2: Porters Five Forces model...74 Bilag 3: Generelle survey resultater...75 Bilag 4: Analyse af empiri ud fra Kotlers teori om personlige faktorer...88 Bilag 4.1 Alder og stadie i livscyklussen Bilag 4.2 Beskæftigelse og økonomiske omstændigheder Bilag 4.3 Livsstil Bilag 4.4 Fildelere og ikke-fildelere Bilag 4.5 Spiralfrog og reklamefinansieret musik Side 2 2

4 1. Indledning og Motivation Alle mennesker taler om informationssamfundet i disse år, og det menes, at som følge af det nye informationssamfund skal arbejdskraften omskoles og videreuddannes, ledelsesformer skal ændres, så de passer til det nye samfunds netværksstrukturer, og frem for alt skal vi alle være parate til at tage den nye teknologi til os 1. Et samfund, hvor evnen til at benytte de nye teknologier vil afgøre skæbnen for både individer og firmaer, herunder musikindustrien. Dette skal ses ud fra, at informationssamfundet ikke kun handler om information, men i lige så høj grad om underholdning i form af sex, spil, musik, film og tv via nettet. De gamle massemedier oplever også denne udvikling. De har gennemgået en digital foryngelseskur, hvor eksempelvis CD en for længst har afløst vinylpladen, DVD en har afløst videobåndet og radioen findes også på Internettet. Musikken har bredt sig til bilen, arbejdet, cyklen, bussen, jogging-turen og hjemmet kort sagt overalt. De nye distributionsformer har dog også givet pladebranchen udfordringer, som beskrevet i brancherapporten Protecting Creativity in Music fra Pladebranchen meddelte følgende i 2006: We are committed to making our music available anywhere, any time, to any consumer, through any device and in any format, Når Pladebranchen tidligere har modarbejdet distribution af musik på Internettet og anset Internettet som en trussel mod deres forretning, virker det ret provokerende og inspirerende til at undersøge pladebranchen anno Set fra kunsternes side er det i dag nemmere end nogensinde at få musikken ud på markedet. Den virtuelle musikudgivelse er blevet en realitet. Den gamle forretningsmodel er således ikke længere gangbar i den moderne digitaliserede verden. 1 Hjarvad 2003, s IFPI 2006 Side 3 3

5 1.1. Problemfelt Projektet tager udgangspunkt i at betragte pladebranchen som vertikalt integrerede firmaer, som kontrollere alle kernefunktionerne indenfor musikbranchen lige fra køb af kunstnerens værker, produktion, marketing og distribution af fonografiske produkter. Pladebranchen har altid været tæt forbundet med den teknologiske udvikling, lige fra Edisons første fonograf til nutidens digitale afspillere. Gennem tiderne har pladebranchen kunne drage fordel af den teknologiske udvikling, men i de seneste år har den haft vanskeligt ved at tilpasse sig til den teknologiske udvikling, som primært er anført af IT branchen. De tekniske muligheder gør, at pladebranchens stærke position på musikmarkedet begynder at vakle. Da musik blev digitaliseret og befriet fra sin fysiske form, blev det sværere end tidligere for pladebranchen at opretholde monopolet på salg af musik. Andre virksomheder trænger ind på musikmarkedet og øger deres profit ved salg af musik på Internettet. Gennem brancheanalysen vil projektet belyse ændringerne på musikmarkedet, herunder pladebranchens position på musikmarkedet i Da digitaliseringen muliggør, at musikken kan reproduceres og videredistribueres uden tab af kvaliteten, og uden de store økonomiske omkostninger, er det oplagt at beskæftige sig med teorierne om musik som et offentligt gode. Desuden vil rapporten introducere begrebet gratiskultur, da transformationen af musik fra fysisk format til filformat fremmer gratis distribution. De private forbrugere som er et led i pladebranchen er meget vigtige i forhold til at pladebranchens forretningsmodel kan fungere. Det er herunder interessant hvad forbrugernes vaner er i forhold til køb af musik ud fra et køn- og en aldersbetragtning. Foretages der udelukkende indkøb online eller er de fysiske produkter stadig det foretrukkende valg? Vi er derudover interesseret i deres holdning til gratis reklamefinansieret musik. Er dette løsningen på problemet med ulovlig fildeling/gratis kulturen? Vi vil i den forbindelse foretage en elektronisk spørgeskemaundersøgelse af en udvalgt forbrugergruppe. Denne forbrugergruppe er studerende og ansatte på HA og Virksomhedsstudier på RUC. Side 4 4

6 Det er derfor interessant at undersøge, om de traditionelle forretningsmodeller også er anvendelige for informationsprodukter i en online kontekst Problemformulering Er pladebranchens eksistensgrundlag truet? Hvordan påvirker udbredelsen af gratiskultur blandt forbrugerne pladebranchens eksistens? 1.3. Afgrænsning Projektet afgrænses til kun at beskæftige sig med aktører, som opererer på det danske marked. Surveyen afgrænses til studerende og ansatte på RUC, nærmere betegnet virksomhedsstudier og HA. Herved er der fravalgt andre grupper af befolkningen, som dog afdækkes af andet materielle. I analysen af pladebranchen efter Porters model afgrænser projektet os fra at tale om tv og radio, da de mere kan betragtes som Gatekeepers. Derudover begrænses begrebet substituerende produkter til kun at fokusere på alle uautoriserede kopier, som substitutter til de autoriserende musikindspilninger pladeselskaber udgiver. Derved analyseres ikke andre emner, som kan betragtes som underholdningsprodukter, for at opretholde det rette fokus i opgaven. 2. Metode For at kunne analysere de interessante områder inden for pladebranchen bedst muligt har vi udvalgt forskellige tilgange. Herunder kundeadfærds- og segmenteringsanalyse hvor empirien til dette indhentes gennem en elektronisk survey. Som teori benyttes The Long Tail af Chris Anderson, en forståelse af segmentering og kundeadfærd af Philip Kotler, Information as a Economic Good af Carl Shapiro og Hal R.Varian, Five forces model af Michael Porter, og Kreativ destruktion af Joseph Schumpeter. Som videnskabsteoretiske vinkel benyttes teori om institutionalisering, legitimering og anonymitet fra Peter L. Berger og Thomas Luckmann. Side 5 5

7 2.1. Valg af teori Joseph Schumpeter Kreativ destruktion ny paradigme kontra gammel paradigme Schumpeters Kreativ destruktion 3 teori benyttes til at diskutere relationerne mellem kreativitet og innovation i forhold til de radikale skift, som er sket i pladeindustrien igennem det 20. århundrede. Især i forhold til digitalisering og Internettet udbredelse, som en grund til den største strukturelle ændring indenfor grammofonindustrien. Diskussionen findes i afsnittet Pladebranchens kreative kurs paradigmeskift. Innovation er resultatet af kreative handlinger såsom at fortage nye kombinationer af økonomiske muligheder og konkurrencemæssige elimineringer af gamle. Ifølge Schumpeter findes der kun få talentfulde entreprenører, som kan realisere og udføre disse nye kombinationer. De kan opfattes lidt som en avantgarde, der er drevet af en glæde i den kreative produktion. Schumpeter beskriver denne proces som kreativ destruktion, som skaber nyhedsværdi på trods af modstand fra det gamle system. I en verden uden kreative destruktive kræfter vil det økonomiske og sociale liv reproducere sig selv uendeligt i samme form. Menneskelige handlinger vil følge bestemte mønstre, som kan beskrives som statiske processer. Sådanne statiske systemer kan kun blive ændret gennem voldsom ekstern indgriben Michael Porter Five Forces Model For at undersøge relationerne mellem musikbranchens aktører og netværket, er det oplagt at bruge en teoretisk model. I den forbindelse benyttes Michael Porters 5 forces brancheanalyse 4, som er den mest anerkendte model til at analyserer virksomheders omgivelser. En bred forståelse af pladebranchen rummer bl.a. musikere, sangere, musikarrangører, musikagenter, musikforlag, komponister, musikproducenter, musikudgivere, producenter, musikdistributører, musikforhandlere, musikforbrugere og ikke mindst musikpirater. Alle sammen er, mere eller mindre, involveret i produktion og distribution af musik. Derfor benyttes Porters model, som er målrettet til at udføre en systematisk undersøgelse af forholdet mellem aktørerne i en branche. 3 Christiansen, J., Produktinnovation -proces og strategi, Handelshøjskolens Forlag, Porter, M. Competitive Strategy,The Free Press, 1980, Side 6 6

8 Peter L. Berger og Thomas Luckmann Peter L. Berger og Thomas Luckmanns teorier om institutioner, legitimering og anonymitet anvendes i afsnittet om gratis kultur, hvor det analyseres hvordan og hvorfor gratiskultur opstod. Hertil benyttes bogen: Den samfunds skabte virkelig Carl Shapiro and Hal R.Varian Informations goder Shapiro og Varian s teori 6 går ud på, at alle de ting, der kan digitaliseres som en strøm af bits, er et informations gode. I denne sammenhæng betragtes musik i digital form som informationsgode, og derved er det oplagt at benytte deres teori på dette felt. De kilder som benyttes er bogen: Information Rules og artiklen: Markets for information goods 7. Teorierne anvendes i afsnittet Gratiskultur og i diskussionsafsnittet Philip Kotlers kundeadfærds og segmenteringsteori Kundeadfærdsanalyser, også benævnt Consumer Behavior er det største emne i enhver virksomhed i dag. Kundeadfærd er studiet af hvordan mennesker køber, hvad de køber, hvornår de køber, og hvorfor de køber. Det er samtidig en underkategori indenfor emnet marketing, som er en blanding af elementer fra psykologi, sociologi, socio-psykologi, antropologi og økonomi. Disse elementer benyttes til at forstå køberens beslutningsproces, både individuelt og i grupper. I relation til projektet er det oplagt at analysere, f.eks. hvorfor folk køber deres yndlings musik, i hvilket format, baggrunden for deres valg, og ikke mindst hvad der ligger til grund, for at de vælger at handle i fysiske butikker eller på Internettet. Det er derfor interessant, at analysere hvilke faktorer der ligger bag deres købsadfærd. Analysen understøttes ved at bruge Kotlers teori How and why Consumers Buy fra bogen: A Frame Work of Marketing Management fra Berger og Luckmann, Den samfundsskabte virkelighed, 2 udgave, 3. oplag, Shapiro, C. Information Rules, Harvard Business School Press Boston, Massachusetts, Varien, H., Markets for information goods, University of California, Berkeley, April 1998 (revised: October 16, 1998) 8 Kotler, Philip, A Frame Work of Marketing Management, 3 udgave, Upper Saddle River, N., 2003 Side 7 7

9 The Long Tail af Chris Anderson Årsrapporterne fra Nordisk Copyright Bureau (NCB) viser at digitaliseringen har medført, at der er flere og flere kunstnere, som får udgivet deres musik 9. De fattigste kunstnere (indtægt under kr.om året) har tjent flere penge i de seneste år. Derved ses også, at det markante omsætningsfald er blevet dækket af de mest sælgende kunstnere. Chris Andersons teori om The Long Tail 10 underbygger disse resultater. Han argumenterer for at produkter, som ikke er særligt efterspurgte på markedet, kan blive salgssucceser, hvis butikken eller distributionskanalen er stor nok. Teorien bag Long Tail er, at vores kultur og økonomi i stigende grad er på vej væk fra et fokus på et relativt lille antal af hits (konventionelle produkter og markeder) mod et enormt antal af nicher Valg af empiri Elektronisk spørgeskemaundersøgelse(survey) Datagrundlaget er baseret på Mamut online survey 11, som gav mulighed for at indhente op til 250 respondenter. Gratisversionen af Mamut Online Survey er tilgængeligt for alle og er et effektivt værktøj til at foretage spørgeundersøgelser via Internettet. Tanken med at anvende spørgeskemaet var overordnet at finde frem til, hvad ansatte og studerende på henholdsvis virksomhedsstudier og HA på RUC foretrækker i forhold til indkøb og adgang til musik. Surveyen startede den 13. november 2006, og blev sat til at lukke den 27. november Spørgsmålene, som blev benyttet i undersøgelsen, er vedlagt som bilag Metodekritik I de benyttede survey-spørgsmål har vi undladt, at belyse forskellige områder nærmere. Det vi ikke har berørt f.eks. er kulturelle, sociale og psykologiske forhold ud fra vores surveyspørgsmål. Vi har derimod fokus på personlige faktorer. En kombination af kvantitative data og kvalitative interviews ville muligvis have givet nogle bedre svar Anderson, Ch., The Long Tail, Random House Business Book, Side 8 8

10 3. Pladebranchens historiske udvikling Dette afsnit omhandler hvordan pladeselskaber har tilpasset sig til den teknologiske udvikling, samt hvordan samfundsudviklingen har påvirket pladeselskabernes politik. Pladeselskaberne står foran en stor udfordring, hvor det er relevant at stille spørgsmålstegn ved deres evner til at overleve det nuværende paradigmeskift inden for musikbranchen, altså fra opfattelsen af musik som produkt til musik som service. Pladebranchen har historisk set været meget dårligt til at tilpasse sig nye situationer, og deri ligger en del af forklaringen på, hvorfor den i øjeblikket står overfor store udfordringer Pladeselskaber etablering på verdensplan 12 Det franske pladeselskab Pathé blev etableret omkring 1890 af brødrene Charles og Emile Pathé i Paris. Det var det første pladeselskab i verden. De startede produktionen af fonografer i 1894 og åbnede eget studie i De første pladeselskaber i USA var Victor Talking Machine Company (1900), som producerede musik på grammofonplader, og The Columbia Phonograph Company (1877), som var Edisons selskab og derfor producerede fonografer. De kæmpede imod hinanden om ikke kun at vinde markedet men også om at have de bedste artister. Det tredje store selskab var The Gramophone Company i Tyskland. Selskabet købte rettighederne til at producere grammofoner uden for USA fra Emile Berliner i Billedet af Francis Barraud, som viste en hund som lytter til en fonograf, og som blev købt af selskabets direktør William Owen, blev et af de mest berømte varemærker. Pladeselskabet blev senere kaldt His Master s Voice (HMV). I 20erne var pladeselskaberne i stor vækst, men oplevede i slutningen af 20erne en stor krise. Årsagerne til dette var bl.a. radioens gennembrud og børskrakket i Kun de stærkeste pladeselskaber kunne overleve, hvor de andre blev nødt til at søge samarbejde med tidligere konkurrenter eller blev opkøbt af de andre. På denne måde opstod f.eks. RCA Victor Radio Corporation of America og Victor. I England oprettede engelske Columbia og His Master s Voice sammen med andre små pladeselskaber (bl.a. det franske Pathé) selskabet Electric & Music 12 Dette afsnit er skrevet ved hjælp af Blokhus Y og Molde A. WOW!, Universitetsforlaget, Oslo1996, Del 1.s.45-50, Side 9 9

11 Industries (EMI). Andre betydningsfulde pladeselskaber var det engelske Decca (1929), amerikanske Decca (1934) og stiftede i 1942 det amerikanske selskab Capitol Record. Det nyetablerende Decca var det første som gennemførte en ny strategi, hvor de aggressivt markedsførte et begrænset antal musikudgivelser af kendte og populære kunstnere. Herunder stoppede de med at betragte radioen som en konkurrent og begyndte at udnytte dem til at promovere nye udgivelser på en billig måde. Denne strategi var succesfuld og blev hurtigt kopieret af andre pladeselskaber. Musikmarkedet var stadig præget af vækst og mange uafhængige musikselskaber blev etableret i årene efter 50erne. De benyttede i høj grad selvstændige distributører, som sørgede for transport af de trykte plader fra produktionsanlæg til musikforhandler. Allerede i 1962 etablerede Siemens og Philips et fællesejet selskab bestående af Polydor (Siemens) og Phonogram (Philips), som kort efter begyndte at opkøbe flere nationale musikselskaber. I 1972 havde de to selvstændige selskaber dannet et selskab Polygram og forsatte med at opkøbe andre små pladeselskaber. I 1980 opkøbte Polygram det engelske Decca, mens EMI i USA opkøbte United Artists Records. I 80erne og 90erne forsatte de store pladeselskaber med opkøb. Hvilket betyder at der kun findes fire store pladeselskaber i dag, som koordinerer en lang række underselskaber. Det drejer sig om Universal, SonyBMG, EMI og Warner. Generelt kan man konkludere, at mange succesfulde uafhængige pladeselskaber blev opkøbt gennem denne periode, når deres markedsindflydelse påvirkede de dominerende selskaber negativt Musikindustriens teknologi Pladebranchens vækst er foregået med udgangspunkt i en række tekniske og videnskabelige opfindelser. Historisk set, har musikindustriens teknologi gennemgået tre hovedfaser, som der vil blive redegjort for i det følgende: Side 10 10

12 1. Den mekaniske fase I starten af 1800-tallet var fokus på mekaniske teknologier, som i pladebranchen kom til udtryk i form af fonograf og pseudo-grammofonen. 2. Den elektroniske fase I omkring 1920 erne var der fokus på elektroniske analogteknologier, som i pladebranchen kom til udtryk i form af den elektriske grammofon og båndoptageren. 3. Den digitale fase I starten af 1980 blev den digitale teknologi udbredt og derigennem opstod teknologier som CD, Mini disc, DVD og MP Den mekaniske teknologi 13 I 1800 tallet opfandt Leon Scott en metode til at registrere lydbølger på et stykke papir. Dette opnåede han ved hjælp af en pen monteret på en membran, som vibrerede ved påvirkningen af lyd. Sandsynligvis var dette den første lydoptagelse i historien som blev foretaget. Han fandt desværre aldrig en metode til at gengive de registrerende bølger af lyd. I 1877 baseret på samme optagelsesprincip, opfandt Thomas Alva Edison en fonograf. Teknikken i fonografen byggede på en direkte kobling af en membran, en stift og en blød voksrulle. Denne nye maskine, der oprindelig var tænkt som et hjælpemiddel for travle forretningsfolk svarende til den senere diktafon blev snart markedsført som uundværlig for ethvert hjem. Maskinen blev anvendt til private indspilninger. I det næste årti blev fonografen forbedret adskillige gange primært som resultat af en intens rivalisering mellem Edison versus parret Charles Tainter og Chichester Bell. I 1987 fremkom parret med en forbedret udgave af fonografen med navnet graphophone. Allerede samme år svarede Edison igen med en revideret udgave af fonografen, som i kraft af sin batteridrevne motor var den første motordrevne fonograf. Året efter fremkom Emil Berliner med en ny type fonograf. Dette var grammofonen hvor lyden blev indspillet på en plade. Modellen var klar til kommerciel anvendelse i 1895, hvor den kunne gengive allerede indspillede plader, som til gengæld var billige at masseproducere Den elektroniske teknologi WOW!, s Side 11 11

13 Samtidig med udviklingen indenfor grammofonindustrien foregik en intens forskning i elektromagnetisme. Forskningen indenfor dette felt var grundlæggende for udviklingen af telefoni, telegrafi og radio. Overføringen af elektriske signaler, som kunne indeholde lyden via radioer blev muligt omkring år 1920, hvor den første radiostation blev oprettet i Pittsburgh i USA. I lydteknisk sammenhæng blev opfindelsen af mikrofonen og højtalerne meget vigtige for den elektroniske udvikling, da det indtil 1925 kun var muligt at indspille lyd ved hjælp af hornet på optageenheden. Allerede i 1930erne var de akustiske indspilninger blevet helt erstattet af elektriske indspilninger. Efter anden verdenskrig gennemgik grammofonmediet flere revolutionerende forbedringer i teknik og kvalitet. Columbias introduktion af LP-pladen betød bl.a. nye muligheder for indspilning af større værker på plade. Kort efter indtroduktionen af LP en lancerede det konkurrerende selskab Victor 45 pladen, som var populær til popmusik, grundet sin størrelse og billige pris. En anden vigtig opfindelse var båndoptageren, som muliggjorde både indspilning og afspilning af musik. Dette skabte nye muligheder for lydoptagelser. Når lyden først blev registreret på båndet, så var der muligt ved enkel klippe og limeteknik at ændre rækkefølgen på optagelsen, eller bare fjerne dele af den, og når indspilningerne var færdige, blev optagelsen brugt til at producere plader. Båndoptagerne spillede i de efterfølgende år en afgørende rolle i den kommercielle udnyttelse af stereolyd. Et andet nyt koncept for musikoptagelser blev muligt, da Ampex udviklede den første 8- spors båndoptager, som kunne optage to stereolydspor. Denne opfindelse muliggjorde også andre tidsafhængige optagelser af forskellige instrumenter på samme bånd. Herigennem opnåede pladerne i slutningen af 50erne en Hi-Fi (high-fidelity) lydkvalitet. I 1963 introducerede Philips et kompakt kassettebånd. Denne type båndoptager blev lanceret primært som en diktafon. Snart viste det sig, at det kompakte kassettebånd blev en stor succes blandt de private forbrugere, som brugte det til at optage radioudsendelser og grammofonplader på. 14 Ibid., s Side 12 12

14 Den digitale teknologi 15 Interessen for en digitalisering af de analoge lydsignaler udsprang ikke fra musikbranchen, men snarere fra tele- og computerbranchen, hvor forskningen begyndte længe før digital musik blev introduceret. I 1982 præsenterede Sony og Philips Compact Disc en. Dette format blev et alternativ til vinylplader og et kassettebånd. Enkelte pladeselskaber sluttede med at udgive vinylpladerne allerede i 1985, og i løbet af de næste 10 år overtog CD erne stadig mere af markedet i Vesten. I starten af 1990 forsøgte Sony sig på ny med Mini Disc optageren, som kunne optage og afspille et diskettelignende digitalt medie. Mini Disc kunne rumme cirka det samme som en CD, men Mini Disc en fik ikke en tilsvarende succes. Dette kan der være mange årsager til, bl.a. var prisen for en ny Mini Disc Recorder og de tilhørende medier forholdsvis høj, samtidig med af lydkvaliteten var ringere end CD kvaliteten. Den digitale teknologi havde åbnet mange nye muligheder for produktion og afspilning af lyd. Selv om de stadig diskuterede hvorvidt CD formatet gav bedre lydkvalitet eller ej, så oplevede forbrugerne det som et stort fremskridt. Udviklingen af den digitale teknologi gav desuden stadig mere kompakt udstyr. Der er ingen tvivl om, at indføringen af den digitale teknologi har medført en revolution indenfor musikindustrien. Denne revolution omhandler at den digitale teknologi gjorde det billigere at producere musik og muligheder for at kopiere den lovligt og ulovligt. Omkring 1990 frigav Sony/Philips standarden for det brændbare CD-medie, den såkaldte CD Recordable (CD-R). Med CD-ROM mediets massive succes, kunne de se et stort marked for et brændbart CD medie, da forbrugerne derved selv kunne brænde og læse indhold. Efterspørgslen på både brændere og CD-R eksploderede med et stort prisfald. I takt med de faldende priser på CD brændere, voksede interessen for uautoriseret kopiering af musik CD er, som ifølge IFPI begyndte at tage fart i Ibid, Del 1.s.43-45, Infomedia, Side 13 13

15 I slutningen af 1990erne blev flere og flere koblet på Internettet og samtidig havde forskere opfundet en ny teknologi, som muliggjorde komprimering af lyd, så den lettere kunne sendes over Internettet. Da disse teknologiske forudsætninger var på plads, blev distribution af musik på Internettet en realitet. MP3 formatet blev en stor succes. MP3 står for MPEG Audio Layer 3, hvis fulde navn er Motion Picture Experts Group Audio Layer 3, som oprindeligt blev udviklet af Frauenhofer i Tyskland. Det er et lydkomprimerings-format, som er uhyre effektivt og som fik en voldsom udbredelse i årene omkring Dette benyttes hovedsagligt til kompakt lagring af musik på pc er. Det komprimerede format muliggør hurtig overførsel mellem pc'er og andre enheder. Filerne kan afspilles med en player som Winamp, MusicMatch eller Windows Media Player, hvor af sidstnævnte også fungere som et brænderprogram. Der opstod hurtigt et alternativt og helt nyt marked for musik i digital form med MP3-filerne, hvilket begyndte at true den etablerede magtstruktur på plademarkedet. Udbredelsen af MP3-filer førte til udviklingen af programmer som Napster, som var forløberen for fildeling via de såkaldte peer-to-peer-netværk. Det grundlæggende nye herved var, at musikere, forbrugere og fans kunne henvende sig direkte til hinanden udenom pladeselskaberne. Den nye digitale teknologi - musik skabt på computer og distribution i MP3-format - medførte omfattende omlægninger i musikindustrien og nye problemstillinger omkring eksempelvis distribution og rettigheder. Digitaliseringen rejste således diskussioner om, hvem som havde rettighederne til musikken, og om forbrugerne måtte afspille og kopiere musik. MP3 og CD-ROM viste sig at være et fantastisk godt redskabt til at muliggøre kopiering af musik, hvilket har givet pladeselskaber nye opgaver med at beskytte ophavsretshaverne og kunstnerne Pladebranchen kreative kurs Paradigmeskift I forbindelse med pladeselskabernes historie, nævner man ofte tre centrale paradigmatiske kulturelle ændringer, som har påvirket pladebranchens udvikling Peter Tschmuck - How Creative are the creative Industries? A case of the Music industry. The Journai of Art Management, Law and Society, 2003, vol. 33(2), s Side 14 14

16 Det første paradigmeskifte, kom med skabelsen af kommerciel radio tidligt i 1920 erne, det andet, kom med den æstetiske revolution af rock n roll i 1950 erne og det tredje sker på nuværende tidspunkt med udbredelsen af digital musik over Internettet Kommerciel radio I 1920 erne oplevede fonografindustrien i USA et dramatisk fald i salget fra 106 millioner dollars i 1921 til 6 millioner dollars i Den økonomiske depression efter Wall Street krakket i oktober kan ikke tilskrives hele skylden for faldet. Faldet begyndte i årene før 1929 hvor USA s radionetværk fortsatte med at have fremgang og udvide, hvilket de fortsatte med under depressionen. 17 Krakket i fonografindustrien i USA i 1920 erne kan hovedsagligt tilskrives pladeindustriens ignorance af det kommercielle potentiale ved udsendelse af radio. I stedet for at betragte radio som et medie til at fremme pladesalget, så betragtede pladeselskaberne radiostationer som rivaler. Pladebranchen var imod, at deres produkter blev spillet i radioen, for så mente man, at folk ikke ville købe pladerne Det modsatte viste sig imidlertid at være tilfaldet. Radioen blev snarere en reklame, fordi folk købte de plader, som de havde hørt. Pladebranchens selvforståelse kan tilskrives en af del af denne ignorance, da de så dem selv som producenter af dekorative musikmøbler, hvortil plader fandtes som en ekstra gode. Derfor var hele produktions og support apparatet orienteret mod fonografer og ikke radioer. Denne selvforståelse har været med til at udgøre den kreative kurs, som musikindustrien har udviklet sig efter siden starten af 1900-tallet Rock n roll Rock n rollens revolution i årene mellem 1948 og 1958 skabte en anden strukturel ændring i musikindustrien. I kontrast til den teknologiske innovation, som hovedsagligt prægede radio udsendelsesindustrien, så var rock n roll en æstetisk revolution. Resultatet af ændringerne var, at de store selskabers oligopol indenfor fonografmarkedet blev brudt og markedet blev konkurrencepræget i starten af 1950erne med over 200 uafhængige pladelabels. 17 WOW!, Universitetsforlaget, s.46 Side 15 15

17 I slutningen af 1940erne udgjorde rock n roll en marginal del af repertoiret hos de store pladeselskaber, mens Tin-Pan-Alley pop og bigband musik dominerede den konventionelle musik. Pladeproduktion blev kun betragtet som et sekundært element og som et instrument til at promovere radiostjerner. En sang kunne kun blive et hit, hvis den blev spillet i radioen. Derfor anså musikindustrien i 1940erne ikke grammofonplader som deres økonomiske basis. 18 Derudover kontrollerede de store radiostationer og pladeselskaber alle distributionskanaler. En uafhængig pladelabel kunne ikke distribuere direkte til detailhandlerne, men var nødt til at distribuere via de store selskabers netværk. Derfor fremstod de som gatekeepere, som bestemte hvilken type musik der kunne blive solgt. I midt-halvtredserne mistede de store musikselskaber kontrollen med den value-added kæde i musikindustrien. Det var der tre grunde til: Lanceringen af en uknækkelig vinyl Lp-plade i 1948 Lanceringen af båndoptageren, som muliggjorde musikproduktion i garagen Flere licenser til uafhængige radiostationer Herved dukkede der en masse underfinansierede radiostationer op, som ikke havde råd til at sende live transmissioner, men derimod valgte at spille plader for at have en attraktiv musikprofil. Imidlertid ønskede de store musikselskaber ikke at samarbejde med de uafhængige radiostationer og ønskede ikke at stille deres plader til rådighed for afspilning. De uafhængige radiostationer begyndte således at samarbejde med de små, uafhængige pladeselskaber, som hovedsagligt producerede folkemusik, hillbilly, rhythm and blues samt rock n roll. Derigennem opstod der et symbolsk forhold mellem de uafhængige radiostationer og de uafhængige pladeselskaber, hvor radiostationer fik musikken gratis mod at promovere disse æstetiske nyskabelser. Rock n Roll ville aldrig være blevet så stor uden de uafhængige radiostationer, jvf. 19 Derved opstod der en win-win situation, hvor radiostationernes afspilning af plader forøgede pladesalget og den stigende popularitet af Rock n Rock forøgede lyttertallet til de uafhængige 18 Gyldendals Musikhistorie, Den europæiske musikkulturs historie fra 1914, bind 3, s Tchmuck Side 16 16

18 radiostationer. De stigende lyttertal tiltrak også annoncører til de uafhængige radiostationer fra de store radionetværk. Fremkomsten af Rock n Roll kan ses som en æstetisk innovation, som i kombination med sociale, retslige og teknologiske ændringer, udgjorde rollen som kreativ destruktion 20. De magtfulde musikaktører mistede deres dominerende markedsposition, grundet udbredelsen af et nyt kulturelt paradigme. Et paradigme, hvori nye kreative kurser udfoldede sig, som var indarbejdet i vinylpladerne, hvortil alle support strukturere som marketing, rettigheder og distribution var tilpasset Digital musik over Internettet Digitalisering og Internettets udbredelse må anses, at være den tredje store strukturelle ændring i grammofonindustrien. En ændring, som må anses at være større end udbredelsen af kommerciel radio i 1920erne og rock n roll revolutionen i 1950erne. Pladesalget faldt betydeligt i 2001 på mange store markeder. Ifølge Jay Berman fra IFPI, så: In 2001 the international recording industry was caught in a perfect storm, buffeted by the combined effects of mass copying and piracy, competition from other products and economic downturn. The industry s problems reflects no fall in the popularity of recorded music, rather, they reflect the fact that the commercial value of music is being widely devalued by mass copying and piracy 21 De nuværende strukturelle ændringer i musikindustrien er meget lig med tidligere tiders paradigmeskift. I 1920erne og 1950erne skete der radikale innovationer udenfor det eksisterende kulturelle paradigme. Efter en periode med ignorance og underspilning af nyhedsværdien, så begyndte de dominerende pladeselskaber at modsætte sig den nye udvikling. Til sidst, mistede musikgiganterne værdifulde markedsandele og deres dominerende markedsposition. I de følgende år, gik musikgiganterne enten konkurs eller blev opkøbt. 20 Schumpeter beskriver denne proces som kreativ destruktion, som skaber nyhedsværdi på trods af modstand fra det gamle 21 IFPI s eget website Side 17 17

19 Selvom det måske er korrekt, så skyldes det sikkert også et paradigmeskift i musikindustrien, som er sket i samme periode. Generelt sker strukturelle ændringer, når der dukker et nyt kulturelt paradigme op, som udfordrer det gamle Det gamle paradigme versus det nye paradigme Det gamle paradigme, må anses at bestå af tre begreber: Kontrol over udgivelsesrettigheder: Rettighederne til et musikstykke tilhører oprindeligt kunstneren, som har skabt det. Imidlertid sælger kunstneren ofte sine rettigheder til et musikforlag. Da musikgiganterne ejer store musikforlag, så ligger de inde med en gatekeeper funktion og kontrollen over de kreative muligheder kunstneren har. Dette skal ses ud fra, at kunstneren er afhængig af musikforlagene og vil kunne tjene penge, hvis de skaber det som industrien anser at der er et marked for. Marketingsstyrke: Musikgiganterne forsøger at reducere usikkerheden i markedet ved at benytte sig af et informationsmonopol. De investerer enorme summer i marketing og PR på at skabe kunstnernes image, så de er i overensstemmelse med markedskravene. Kontrol over distributionsnetværket: Det tredje begreb af musikgiganternes markedsstyrke er kontrollen med distributionskanalerne. Alle musikgiganter ejer globale distributionsnetværk, hvor de kontrollerer næsten hele distributionskæden; kun nogle få alternative distributører eksisterer udenfor de uafhængige selskaber. Imidlertid er de fleste små og mellemstore labels afhængige af musikgiganterne og bliver derved afhængig af deres politik. Internettets udbredelse har imidlertid udfordret de tre begreber, som den traditionelle musikindustri har skabt deres forretning på. Først og fremmest omgår musikleverandørerne på Internettet copyright aftalerne og tilbyder bedre royalty til kunstnerne. Imidlertid har ubøjelige aftaler mellem kunstnere og musikgiganter gjort, at det ikke har været muligt. Side 18 18

20 For det andet har de uafhængige pladeselskaber ikke været afhængige af de store selskabers distributionsnetværk. Med Internettets udbredelse har de uafhængige selskaber kunne distribuere deres musikkatalog direkte til kunderne. Produktion og distribution bliver herved en renere service, hvor der ikke fokuseres på et produkt såsom cd. Imidlertid er en tilstrækkelig marketingsstyrke en nødvendighed, hvis kunstneren skal skille sig ud af mængden på Internettet. I bund og grund kæmper musikgiganter mod at miste deres markedsposition ved at sagsøge for brud på deres rettigheder. Samtidig opkøber pladeselskaberne online musikdistributører, for derigennem at opnå viden om markedet og for at fjerne konkurrenter fra dette felt. En defensiv strategi meget lig den man så i kommerciel radio og i rock n roll perioderne Delkonklusion - pladebranchen Pladebranchen er vertikalt integreret firmaer, som kontrollere alle kernefunktioner indenfor musikbranchen lige fra køb af kunstnerens værker, produktion, marketing og distribution af fonografiske produkter. Alle forbedringer som er lavet siden grammofonens opfindelse er sket indenfor den traditionelle kreative kurs. At følge denne kurs sikrede fremtidig succes og fuldkommenhed indenfor kernefunktionerne og til oligopolistisk vertikal integration af musikindustrien. Musik som service Med Internettet og MP3 teknologiens fremkomst skete der dramatiske ændringer i det kulturelle paradigme indenfor musikindustrien (musik som en service) grundet en serie af radikale innovationer. Den nye teknologi var ikke en sidegevinst af musikgiganternes forsknings- og udviklingsindsats, men var et biprodukt som spredte sig i Internetfællesskabet. Dette fællesskab dannede det teknologiske grundlag for nye forretningsmodeller på Internettet. Musik som produkt Musikgiganterne modarbejdede hovedsagligt disse nye forretningsmodeller igennem retssager mod succesfulde Internetiværksættere. Musikgiganterne deltog i den aggressive, men defensive, strategi Side 19 19

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901)

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901) Brødrene Wilbur og Orville Wright udførte sammen historiens første kontrollerede motorflyvning 17. december 1903 ved Kill Devil Hills nær Kitty Hawk i North Carolina. Flyvningens hastighed var 30 km/t.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Fra Original til Digital

Fra Original til Digital Fra Original til Digital Morten Hein Hein Information Tools Dansk Selskab for Musikforskning Symposium Musik, Lyd og Digitalisering Lørdag den 24. april 2010 Fra Original til Digital Det handler mest om

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Analyse af dansk musikeksport 2002

Analyse af dansk musikeksport 2002 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat:

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Bilag 1 Indhold på cd-rom

Bilag 1 Indhold på cd-rom Bilag 1 Indhold på cd-rom Lydfil Interview med Keld Korsager o I starten af lydoptagelse en kort uformel snak med journalist på Børsen som anbefalede os at kontakte Keld Korsager. Lydfil Interview med

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Roskilde Weekendradio Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Målet med projektet har været at give musikudøvere mulighed for at få indblik i og viden om, hvordan radiomediet kan transmitterer

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask Digital Musik: Nye Grænseflader.

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask  Digital Musik: Nye Grænseflader. Opsamling En strategi for en e-businessløsning, der er specielt rettet mod forbrugere af digital musik handler om Digital Distribution og Nye grænseflader til Kunderne Cand.merc. marketing 8. semester,

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Forhistorie Traditionelt brugerpanel ryger ud 2009 Ny model for borgerinddragelse skal udvikles Pilotprojekter påb&u og musikområdet Det hedder BORGERnetværk...

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musik-podcasting Program Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musikbranchen & Internet Årsomsætning på

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny dansk rapport om Internet of Things (IoT) har som den første undersøgt IoTparatheden blandt nogle af landets største virksomheder 76% af de

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012 BOGBRANCHEN I januar 2012 sagde 20 % af amerikanerne at de har læst en e- bog i løbet af det seneste år Pew Research Centers Internet and american Life Projects Det er et spring på 5 %point i forhold til

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Internettet skaber krise i dansk musikbranche

Internettet skaber krise i dansk musikbranche ERHVERV Internettet skaber krise i dansk musikbranche Ulovlig kopiering af musik er en væsentlig årsag til stærkt faldende salg af CDer - Piratkopiering via internettet er helt ude af kontrol, siger Copy-Dan

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere