Løn- og arbejdsforhold indenfor socialsektoren: WICARE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og arbejdsforhold indenfor socialsektoren: WICARE"

Transkript

1 Løn- og arbejdsforhold indenfor socialsektoren: WICARE da_dk WICARE sigter mod at forbedre fagforeningsinformation om løn- og arbejdsforhold indenfor socialsektoren på tværs af Europa. WICARE dækker aktiviteter i plejeinstitutioner, hjemmepleje, børnepasning, socialt arbejde, rådgivning, velfærd samt asylcentre, fællesskaber og lignende sociale. I undersøgelsen stilles spørgsmål angående lønforhold og understøttelse, arbejdstid, pensionsordninger, arbejdsforhold og arbejdsbyrde, arbejdskontrakter, faglige grundlag og kvalifikationer, kollektiv overenskomstdækning og tilfredshed med lønforhold. Internet spørgeundersøgelsen kan udfyldes online. Dette er et link til undersøgelsen i dit hjemland lontjek.dk/wicare Hvad er din nuværende beskæftigelse? 1 Lønmodtager 2 #REF! 3 I jobskabelsesordning 4 #REF! 5 #REF! 6 Andet Har du et lønnet job eller flere? Gennemfør spørgeundersøgelsen for dit hovedarbejde 1 Har et job 2 To job 3 Tre eller flere job Er du kvinde eller mand? 1 Kvinde 2 Mand 4 Hvilket år er du født? 5 Hvor bor du? [ ] 6 1 Hovedstaden 2 Bornholm 3 Midtjylland 4 Nordjylland 5 Sjælland 6 Syddanmark 7 Udlandet Hvor bor du? 1 København 5 En landsby (mindre end ) 2 Københavns forstæder 6 Landdistrikt 3 En by ( mio) 7 Andet 4 En lille by ( ) - 1 -

2 7 Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvis din stillingsbetegnelse ikke findes på listen, så vælg den der passer bedst. 7.1 Børnepasning Au-pair Børnepasningsleder Børnepasser Børnehavepædagog Studievejleder Pædagog Dagplejer Barnepige Børnepasser til uden for skoletid Børnehavepædagogmedhjælper Rekreationsprogramarbejder for børn Skolebørnepasser Lærerassistent 7.2 Fødevarer Catering assistent Diætist Serveringsmedarbejder Institutionskok Køkkenmedhjælper Ernæringslærer 7.3 Husholdning Vicevært Rengøringsassistent på kontorer, skoler eller andre etablissementer Rengøringsassistent i husholdning Dørvogter Øverste tilsynsførende for husholdningsarbejdere Gartnerassistent Håndvasker eller presser Chef for husholdingsafdeling Toiletpasser Vedligeholdelsestømrer Boligforstander Sikkerhedsvagt Varehusarbejder 7.4 HRM Chef for HR Personaleassistent Personaleafdelingschef Personaleleder Lønnings- eller personaleadministrator 7.5 Specialistlæge Ambulancesygeplejer Audiolog Almen praktiserende læge Lægeassistent Tjenestemand inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Optometrist Farmaceutassistent Medicinerassistent Psykiater Psykolog 7.6 Barselshjælp Jordemoder assistent Barselshjælper i private hjem Jordemoder 7.7 Sygeplejer Vagthavende sygeplejerske Børnesygeplejerske Distriktssygeplejerske Førstehjælpsassistent Privat sygeplejer Psykiatrisk sygeplejer Skolesygeplejer Anden sygeplejer - 2 -

3 7.8 Personlig pleje Ældreforsorg leder Plejehjemsassistent Øverste tilsynsførende for plejeassistenter Sygehjælper på institution for handikappede Chef for pleje af handicappede Hjemmehjælper Ansat i anden personlig service Plejeassistent på en institution for psykiatriske patienter Chef for psykiatrisk pleje Rekreationsprogrammedarbejder for ældre Rekreationsprogrammedarbejder for handicappede 7.9 Socialt arbejde Afhængighedskonsulent Karriererådgiver Sagsbehandler for berettigelsesmodtagere Assistent i kommunal sundhed Medarbejder inden for samfundstjeneste Småbørnspædagog Socialarbejder Familie-, børne- eller ægteskabsrådgiver Mental sundheds- eller misbrugsrådgiver Prøveløsladelsesofficer Tilsynsværge for betingede dømte Revalideringsrådgiver Religiøs medarbejder Skole- eller ungesocialrådgiver Offentlig forsorg leder Socialfaglig medarbejder 7.10 Støttefunktioner (intern) Ambulancechauffør Buschauffør for skolebørn, handikappede personer Bogholder Bogholderassistent Indkøber Chef for fordelingscenter eller lagerbygning Tekniker i katastrofemedicin Finanschef Chef for finansafdeling Intern revisor Specialist i IT-netværk Tekniker i IT-brugersupport Logistikmedarbejder Fagperson inden for marketing Tekniker for lægejournaler eller helbredsoplysninger Lægesekretær eller -receptionist Kontorassistent Kontorchef Receptionist, telefonist Sekretær (almen) Assistent i personaleplanlægning 7.11 Terapeut Kreativ terapeut Fodlæge Massageterapeut Ergoterapeut Psykoterapeut Psykoterapeutassistent Psykomotorikterapeut Rekreationsterapeut Støttelærer Respirationsterapeut Taleterapeut Andre terapeuter eller sundhedsfaglige 7.12 Andet - 3 -

4 Vælg den branche som passer bedst på den virksomhed du arbejder i? 1 Institutionsophold med sygepleje 2 Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere 3 Institutionsophold for ældre og handicappede 4 Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold 5 Børnedagpleje 6 Sociale foranstaltninger uden institutionsophold Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads? , ,000-2, ,000-5, ,000 eller flere Har din virksomhed flere filialer (med filialer forstås afdelinger beliggende flere steder)? 1 Nej 5 Ja, i hele landet 2 Ja, i en by / kommune 6 Ja, afdelinger i hele landet og i udlandet 3 Ja, i et amt 7 Ja, i udlandet 4 Ja, i to eller flere amter Har du personaleansvar? Hvor mange personer er du direkte ansvarlig for? [1-1000] Kolleger i samme stilling er mest mænd? 3 Ikke relevant Arbejder du 1 I den private sektor 5 I en familievirksomhed 2 I den offentlige sektor 6 Andet 3 For en ideel organisation 7 Ved ikke 4 I en kooperativ virksomhed Har din virksomhed en overenskomstaftale? 3 Ved ikke 15 Hvad er din højeste uddannelse? 1 Ingen formell uddannelse 2 Grundskole 3 Almen gymnasial 4 Erhvervsgymnasial 5 Erhvervsfaglig 6 Kort videregående 7 Mellem videregående 8 Bachelor 9 PhD - 4 -

5 Hvor meget tid kræves for at lære at udføre dit job for en person med dine kvalifikationer? 1 Der kræves ingen oplæringstid måneder dage 7 0,5-1 år dage 8 1 år eller mere uger 9 Ved ikke måneder Hvor meget uddannelse har du modtaget, der er betalt af eller leveret af din ARBEJDSGIVER, for at forbedre dine kvalifikationer i det seneste år? 1 Ingen uger dage måneder dage 7 2 måneder eller mere uger 8 Ikke relevant Passer dine kvalifikationer til dit arbejde?, jeg er overkvalificeret 3 Nej, jeg er underkvalificeret 4 Ved ikke Hvilken ansættelseskontrakt har du? Hvis flere svarmuligheder er gældende, så vælg den mulighed, der ligger tættest på. 1 Tidsbegrænset kontrakt < 1 år 5 Kontrakt med vikarbureau 2 Tidsbegrænset kontrakt = 1 år 6 Ingen skriftlig kontrakt 3 Tidsbegrænset kontrakt > 1 år 7 Anden type kontrakt 4 Lærling / Elev / Trainee Arbejder du fuldtids? Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt? Gennemfør spørgeundersøgelsen for dit hovedarbejde Indtast gennemsnittet, hvis disse timer varierer 21a Timer pr dag [1-20] 21b Timer per uge [1-120] Har du aftalt din arbejdstid med din arbejdsgiver?, skriftligt 23 2 Ja, mundtligt 23 3 Nej 24 4 Ikke relevant 24 Hvor mange timer om ugen arbejder du i gennemsnit? Indtast gennemsnittet, hvis disse timer varierer Timer per uge [1-120] Hvor lang tid tager det for dig at komme på arbejde? Tid i minutter (en vej) 1 Ikke relevant 6 1 time - 1 time 15 min min. 7 1 time 15 min. - 1 time 30 min min. 8 1 time 30 min. - 2 timer min. 9 2 timer eller mere min

6 25 Arbejdstid Ja Nej Ikke relevant 25a Arbejder du i skiftehold eller på uregelmæssige tidspuntker? b Jeg arbejder ofte om søndagen c Jeg arbejder ofte om lørdagen d Jeg arbejder ofte om aftenen a 26b Bruttoløn i kroner Nettoløn i kroner 1 1 måned 4 2 uger 2 1 uge 5 4 uger 3 1 dag 6 1 år Er nogle af de følgende godtgørelser inkluderet i din sidste løn? Skifteholdstillæg / søn- og helligdagstillæg / aften- og weekendtillæg Overarbejdstidsbetaling Smudstillæg Drikkepenge Bonus for anciennitet eller kvalifikationer Provision Personlig bonus Andet 28a 28b 28c 28d 28e 28f 28g 28h Hvad er din nuværende løn? Hvilke periode var din seneste løn baseret på? Har du modtaget andre tillæg til din løn fra din arbejdsgiver i det seneste år? Ja Nej Ikke relevant 29a Udgiftsgodtgørelse b Firmabil eller leaset bil c Børnepleje d Spareplan f Bidrag til husleje / omlokalisering g Sportsbidrag h Gratis virksomhedsrestaurant, spisebilletter i Andre goder (kuponger og rabatter) j Andre tillæg til din løn fra din arbejdsgiver i det seneste år Har du modtaget andre tillæg til din løn fra din arbejdsgiver i det seneste år? 30 Ja Nej Ikke relevant 30a Feriepenge b Årsbonus c Julebonus d Vinstdeling e Præstationsrelateret bonus f Anden årlig bonus

7 31 Bidrager du selv eller din arbejdsgiver til din sociale forsikring? Ja Nej Ikke relevant 31a Pensionsordning b Arbejdsløshed c Invalideordning d Sygeforsikring Mere omkring din løn Ja Nej Ikke relevant 32a Du modtog din sidste løn til tiden b Jeg har fået en lønforhøjelse inden for det sidste år c Jeg har bedt om en lønstigning inden for de seneste 12 måneder d Min løn varierer fra måned til måned e Jeg kunne tjene mere hos en anden arbejdsgiver f Jeg kunne nemt finde et andet arbejde g Jeg synes det er vigtigt at være dækket af en overenskomst Aldrig Dagligt Ikke relevant 33a Hvor ofte synes du, at dit arbejde er stressende? 33b Hvor ofte arbejder du under usunde forhold? 33c Hvor ofte arbejder du under farlige forhold? Hvor ofte synes du, at det er umagen værd at 33d modtage træning til dit arbejde? Hvor ofte kommer du fysisk udmattet hjem fra 33e arbejde? Hvor ofte kommer du psykisk udmattet hjem fra 33f arbejde? Hvor ofte overtager du opgaver, som blev 33g delegeret til dine medarbejdere? Hvor ofte bekymrer du dig om sikkerheden på dit 33h arbejde? 34 Aldrig Dagligt Ikke relevant 34a Din chef skifter dine arbejdstimer på kort notits Dine arbejdstimer står i konflikt til dine 34b forpligtelser til familien 34c Der ikke er noget arbejde til dig 34d Du ikke kan tage din frokostpause 34e Du uventet må arbejde overtid 34f Du skal arbejde meget hurtigt 34g Du skal arbejde mod hårde deadlines Hvornår startede du i dit første job? [ ] Hvor mange gange har du skiftet arbejdsgiver siden du fik dit første faste arbejde? Medtag vikarjobs og selv-beskæftigelse. [0-100] Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? [ ] 38 I din virksomhed... Ja Nej Ikke relevant 39 Vedr dit job Hvor ofte synes du, at 38a Har du arbejdet i forskellige afdelinger(på samme arbejdsplads)? b Er du blevet forfremmet? Siden dit første job, har du nogensinde været uden job?

8 40 41 Hvor mange gange har du været ledig i mere end 3 måneder (inkl. Orlov)? [0-10] Hvad er den længste pause du har haft mellem job? måneder måneder ,5-1 år år eller mere 42 Hvornår holdt du pause, og hvornår fik du job igen? 42a I hvilket år blev du ledig? 42b Startede med at arbejde i 1 Antal arbejdsdage [0-200] 2 Ingen 3 Ved ikke [ ] [ ] Indenfor de sidste 12 måneder, hvor mange dage har De i alt været fraværende fra arbejde på grund af helbredsprobleme? 44 Er du Ja Nej Ved ikke 44a Medlem af en fagforeing b Medlem af virksomhedsudvalg eller personaleudvalg c Medlem af en professionel organisation Er du født I Danmark? 46 Hvor mange bor i dit hjem? 1 1 (kun mig selv) eller flere 47 Hvad er din civilstand? Ja Nej 47a Gift b Enke(mand) c Skilt d Aldrig gift Hvor mange børn har du? 1 Bor hjemme [0-6] 2 Ikke bor hjemme [0-6] Hvordan er Deres helbred generelt? 1 Meget godt 2 Godt 3 Nogenlunde 4 Dårligt 50 5 Meget dårligt Hvor tilfreds er du med Højst utilfredsstillende Højst tilfredsstillende Ikke relevant 50a Dit arbejde 50b Din løn 50c Din arbejdstid 50d Dit forhold til dine kollegaer på arbejdet - 8 -

9 51 Hvor tilfreds er du med dit liv? Utilfredsstillende Tilfredsstillende Tak fordi du udfyldte spørgeskemaet! - 9 -

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere