Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: Indsamlingsperiode:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011"

Transkript

1 ESS DOCUMENT DATE: Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode:

2 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 time Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer

3 Spørgsmål: A7 KORT 2 Ingen adgang hjemme eller på arbejde Aldrig Under én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag

4 Spørgsmål: A8 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig De fleste mennesker er til at stole på

5 Spørgsmål: A9 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve at være reelle

6 Spørgsmål: A10 KORT 5 Mennesker tænker mest på sig selv Mennesker prøver mest at være hjælpsomme

7 Spørgsmål: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 KORT 8 Slet ingen tillid Fuld tillid

8 Spørgsmål: B23 KORT 9 Venstre Højre

9 Spørgsmål: B24, B25, B26, B27 KORT 10 Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds

10 Spørgsmål: B28, B29 KORT 11 Særdeles dårlige Særdeles gode

11 Spørgsmål: B30, B31, B32, B33 KORT 12 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

12 Spørgsmål: B35, B36, B37 KORT 14 Det skulle være dansk politik at tillade mange at flytte hertil at tillade en del at tillade nogle få ikke at tillade nogen

13 Spørgsmål: B38 KORT 15 Dårligt for økonomien Godt for økonomien

14 Spørgsmål: B39 KORT 16 Kulturen undergraves Kulturen beriges

15 Spørgsmål: B40 KORT 17 Dårligere sted at bo Bedre sted at bo

16 Spørgsmål: C1 KORT 18 Særdeles ulykkelig Særdeles lykkelig

17 Spørgsmål: C2 KORT 19 Aldrig Mindre end én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag

18 Spørgsmål: C4 KORT 20 Langt sjældnere end de fleste Sjældnere end de fleste Lige så ofte som andre Oftere end de fleste Meget oftere end de fleste

19 Spørgsmål: C7, C9 KORT 21 Hele tiden eller det meste af tiden Nogen gange Kun en gang imellem Aldrig

20 Spørgsmål: C21 KORT 23 Slet ikke religiøs Meget religiøs

21 Spørgsmål: C22, C23 KORT 24 Hver dag Mere end én gang om ugen Én gang om ugen Mindst én gang om måneden Kun på særlige helligdage Sjældnere Aldrig

22 Spørgsmål: D1, D2, D3 KORT 25 Slet ikke forkert Lidt forkert Forkert Meget forkert

23 Spørgsmål: D4, D5, D6 KORT 26 Slet ikke sandsynligt Ikke særlig sandsynligt Sandsynligt Meget sandsynligt

24 Spørgsmål: D7 KORT 27 De gør det meget godt De gør det godt De gør det hverken godt eller dårligt De gør det dårligt De gør det meget dårligt

25 Spørgsmål: D9 KORT 28 Meget utilfreds Utilfreds Hverken utilfreds eller tilfreds Tilfreds Meget tilfreds

26 Spørgsmål: D10 KORT 29 Rige bliver behandlet dårligst Fattige bliver behandlet dårligst Rige og fattige bliver behandlet lige

27 Spørgsmål: D11 KORT 30 Mennesker, der tilhører en anden race eller etnisk gruppe end de fleste danskere, bliver behandlet dårligere Mennesker, der tilhører samme race eller etniske gruppe som de fleste danskere, bliver behandlet dårligere Alle bliver behandlet lige uanset race eller etnisk gruppe

28 Spørgsmål: D12, D13 KORT 31 Særdeles dårligt Særdeles godt

29 Spørgsmål: D14 KORT 32 Særdeles langsomt Særdeles hurtigt

30 Spørgsmål: D18, D19, 20 KORT 33 Slet ikke min pligt Helt klart min pligt

31 Spørgsmål: D21, D22, D23, D24 KORT 34 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

32 Spørgsmål: D25 KORT 35 Aldrig Altid

33 Spørgsmål: D26 KORT 36 De gør det meget godt De gør det godt De gør det hverken godt eller dårligt De gør det dårligt De gør det meget dårligt

34 Spørgsmål: D27, D28 KORT 37 Aldrig Altid

35 Spørgsmål: D29 KORT 38 Den rige har størst sandsynlighed for at blive kendt skyldig Den fattige har størst sandsynlighed for at blive kendt skyldig De har lige stor sandsynlighed for at blive kendt skyldige

36 Spørgsmål: D30 KORT 39 Den der tilhører en anden race eller etnisk gruppe end de fleste danskere, har størst sandsynlighed for at blive kendt skyldig Den der tilhører samme race eller etniske gruppe som de fleste danskere, har størst sandsynlighed for at blive kendt skyldig De har lige stor sandsynlighed for at blive kendt skyldige

37 Spørgsmål: D31 KORT 40 Aldrig Altid

38 Spørgsmål: D32, D33, D34, D35, D36, D37 KORT 41 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

39 Spørgsmål: D38 KORT 42 Fængselsstraf Betinget fængselsstraf Bøde Samfundstjeneste Anden straf

40 Spørgsmål: D39 KORT måneder 4-6 måneder 7-11 måneder Ca. 1 år Ca. 2 år Ca. 3 år Ca. 4 år Ca. 5 år 6-10 år Mere end 10 år

41 Spørgsmål: D43, D44, D45 KORT 44 Aldrig En gang To gange 3-4 gange 5 eller flere gange

42 Spørgsmål F4 KORT 45 Mand/kone/samlever Søn/datter (inkl. stedbarn, adoptivbarn, plejebarn og samlevers barn) Forælder/svigerforælder, samlevers forælder/stedfar eller stedmor Bror/søster (inkl. sted-, adoptiv- og plejebror/-søster) Andet familiemedlem Andet ikke-familiemedlem

43 Spørgsmål: F6 KORT 46 Gift I et registreret partnerskab Bor sammen med min samlever (samboende) ikke juridisk anerkendt Separeret Skilt/partnerskab opløst

44 Spørgsmål: F11 KORT 47 Gift I et registreret partnerskab Separeret Skilt/partnerskab opløst Enke(mand)/Registreret partner afdød Ingen af dem (har ALDRIG været gift eller i et registreret partnerskab)

45 Spørgsmål: F14 KORT 48 En stor by En forstad til eller udkanten af stor by En mellemstor eller mindre by En landsby En gård eller et hus på landet

46 Spørgsmål: F15 KORT 49 Ingen skolegang, Børnehaveklasse klasse Folkeskole klasse Folkeskole klasse Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed, F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed, F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, installatør, HD Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer, f.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af års varighed, f.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc. Licentiat Forskeruddannelse. Ph.d., doktor

47 Spørgsmål: F17a, F17c KORT 50 Har betalt arbejde (eller er midlertidig væk fx på orlov); lønmodtager, selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af arbejdsgiver) Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktiv jobsøgende (herunder på orlov fra arbejdsløshed) Er kronisk syg eller handicappet Er på pension/efterløn/overgangsydelse Gør nægter- eller militærtjeneste Har husligt arbejde, passer børn eller andre

48 Spørgsmål: F27, F28, F28a KORT 51 Jeg har/havde ingen indflydelse Det afgør/afgjorde jeg helt selv

49 Spørgsmål: F32 KORT 52 I Staten eller Regioner / Kommuner Anden Offentlig virksomhed (fx skole eller sundhedsområdet) Anden statsejet virksomhed Privat firma Selvstændig Andet

50 Spørgsmål: F34b KORT 53 Jeg fik et bedre job Jeg besluttede at starte mit eget firma/blive selvstændig Min kontrakt udløb Jeg blev afskediget (som led i kollektiv afskedigelse eller individuelt Min arbejdsgivers firma lukkede Min egen/min families firma blev lukket eller solgt Sygdom eller invaliditet Jeg gik på pension Personlige eller familiemæssige grunde Andet Har aldrig forladt en arbejdsgiver

51 Spørgsmål: F40 KORT 54 Løn Indkomst fra selvstændigt erhverv (landbrug undtaget) Indkomst fra landbrug, fiskeri, gartneri, skovbrug og jagt Pensioner, efterløn, overgangsydelse Arbejdsløshedsdagpenge/fratrædelsesgodtgørelse. Andre sociale ydelser eller understøttelse Indkomst fra investeringer, opsparing, forsikring eller formue Indkomst fra andre kilder

52 Spørgsmål: F41 KORT 55 J - Mindre end kr. R - Mellem og kr. C - Mellem og kr. M - Mellem og kr. F - Mellem og kr. S - Mellem og kr. K - Mellem og kr. P - Mellem og kr. D - Mellem kr. H - Over kr.

53 Spørgsmål: F41a KORT 56 Ingen En meget lille del Under halvdelen Omkring halvdelen Over halvdelen En meget stor del Det hele

54 Spørgsmål: F42 KORT 57 Lever godt på den nuværende indtægt Klarer dagen og vejen med den nuværende indtægt Finder det svært med den nuværende indtægt Finder det meget svært med den nuværende indtægt

55 Spørgsmål: F43 KORT 58 Meget svært Ret svært Hverken let eller svært Ret let Meget let

56 Spørgsmål: 45 KORT 59 Ingen skolegang, Børnehaveklasse klasse Folkeskole klasse Folkeskole klasse Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed, F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed, F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, installatør, HD Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer, f.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af års varighed, f.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc. Licentiat Forskeruddannelse. Ph.d., doktor

57 Spørgsmål: F46a, F46c KORT 60 Har betalt arbejde (eller er midlertidig væk fx på orlov); lønmodtager, selvstændig, medhjælpende ægtefælle/familiemedlem Er under uddannelse uanset evt. ferie (ikke betalt af arbejdsgiver) Er arbejdsløs og aktiv jobsøgende Er arbejdsløs og ønsker et job, men er ikke aktiv jobsøgende (herunder på orlov fra arbejdsløshed) Er kronisk syg eller handicappet Er på pension/efterløn/overgangsydelse Gør nægter- eller militærtjeneste Har husligt arbejde, passer børn eller andre

58 Spørgsmål: F58 KORT 61 Ingen skolegang, Børnehaveklasse klasse Folkeskole klasse Folkeskole klasse Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed, F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed, F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, installatør, HD Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer, f.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af års varighed, f.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc. Licentiat Forskeruddannelse. Ph.d., doktor

59 Spørgsmål: F63 KORT 62 Arbejde, der forudsætter uddannelse fra højere læreanstalter eller universiteter (læge, ingeniør, teknikumingeniører, arkitekter, revisor) Ledere i virksomheder(ledere i store virksomheder, ledere i det offentlige, fagforeningsledere, bankdirektører) Kontorarbejde (kontorassistent, sekretær, bogholder, kontorfuldmægtig) Salgsarbejde (Butiksejer, ekspedient, forsikringsagent, sælger) Servicefag (Restaurentejer, tjener, frisør, politi, vicevært,) Faglært arbejde (mekaniker, typograf, værktøjsmager, elektriker) Specialarbejder (buschauffør, metalarbejder) Ufaglært arbejde (arbejdsmand, ufaglært fabriksarbejder, dørmand) Landbrugsarbejde samt fiskeri

60 Spørgsmål: F64 KORT 63 Ingen skolegang, Børnehaveklasse klasse Folkeskole klasse Folkeskole klasse Gymnasielle uddannelser, studentereksamen, HF, HHX, HTX Kort erhvervsuddannelse under 1-2 års varighed, F.eks. AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, Basisår på Erhvervsfaglige uddannelser Faglig uddannelse (håndværk, handel, landbrug mv.), F.eks. Faglærte, Social- og sundhedsassistent-uddannelsen og tilsvarende Kort videregående uddannelse af op til 2-3 års varighed, F.eks. Erhvervsakademiuddannelser f.eks. datamatiker, tandplejer, byggetekniker, installatør, HD Mellemlang videregående uddannelse af 3-4 års varighed. Professionsbachelorer, f.eks. Diplomingeniør, sygeplejerske, skolelærer, pædagog, journalist, HA Universitetsbachelorer. 1. del af kandidatuddannelsen Lang videregående uddannelse. Kandidatuddannelser af års varighed, f.eks. Cand.mag., cand.jur., cand.polyt. etc. Licentiat Forskeruddannelse. Ph.d., doktor

61 Spørgsmål: F69 KORT 64 Arbejde, der forudsætter uddannelse fra højere læreanstalter eller universiteter (læge, ingeniør, teknikumingeniører, arkitekter, revisor) Ledere i virksomheder(ledere i store virksomheder, ledere i det offentlige, fagforeningsledere, bankdirektører) Kontorarbejde (kontorassistent, sekretær, bogholder, kontorfuldmægtig) Salgsarbejde (Butiksejer, ekspedient, forsikringsagent, sælger) Servicefag (Restaurentejer, tjener, frisør, politi, vicevært,) Faglært arbejde (mekaniker, typograf, værktøjsmager, elektriker) Specialarbejder (buschauffør, metalarbejder) Ufaglært arbejde (arbejdsmand, ufaglært fabriksarbejder, dørmand) Landbrugsarbejde samt fisker

62 Spørgsmål: F70b KORT 65 Meget nyttigt Ganske nyttigt Ikke særlig nyttigt Slet ikke nyttigt

63 Spørgsmål: F70c KORT 66 Det hele Det meste Ca. Halvdelen Noget af den Ingen

64 Spørgsmål: G1, G2, G3 KORT 67 Hele tiden For det meste Over halvdelen af tiden Under halvdelen af tiden Noget af tiden Slet ikke

65 Spørgsmål: G4, G5. G6 KORT 68 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

66 Spørgsmål: G7 KORT 69 På intet eller næsten intet tidspunkt Nogen gange For det meste Hele tiden eller næsten hele tiden

67 Spørgsmål: G8, G9, G10 KORT 70 Slet ikke I høj grad

68 Spørgsmål: G13 KORT 71 Personaleledelse som f.eks. ledelse, instruktion, koordinering Arbejde med andre end kolleger på din arbejdsplads som f.eks. kunder, klienter, patienter, studerende Arbejde med ord og/eller tal som f.eks. læsning, skrivning, optælling, udregninger Arbejde med fysiske genstande og/eller andre fysiske materialer som f.eks. fremstilling, byggeri, montering, madlavning, rengøring, maling, reparation, læsning, transport Arbejde med dyr og/eller planter

69 Spørgsmål: G15, G16 KORT 72 Aldrig Under 1 gang om måneden 1 gang om måneden Flere gange om måneden 1 gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag

70 Spørgsmål: G17 KORT 73 Aldrig Under 1 gang om måneden 1 gang om måneden Flere gange om måneden Hver uge

71 Spørgsmål: G20 KORT 74 Ja, mange Ja, en del Ja, et par stykker Nej, ingen

72 Spørgsmål: G21 KORT 75 Den vigtigste grund til at jeg gør en ekstra indsats på mit arbejde er: for at være tilfreds med hvad jeg udretter for at beholde mit job fordi mit arbejde er til gavn for andre for at få lønforhøjelse eller forfremmelse fordi mine arbejdsopgaver er interessante fordi enhver har pligt til at altid at gøre sit bedste

73 Spørgsmål: G22 KORT 76 Den næstvigtigste grund til at jeg gør en ekstra indsats på mit arbejde er: for at være tilfreds med hvad jeg udretter for at beholde mit job fordi mit arbejde er til gavn for andre for at få lønforhøjelse eller forfremmelse fordi mine arbejdsopgaver er interessante fordi enhver har pligt til at altid at gøre sit bedste

74 Spørgsmål: G24 KORT 77 Under 1 år (ud over 9. klasse) Omkring 1 år Omkring 2 år Omkring 3 år Omkring 4-5 år Omkring 6-7 år Omkring 8-9 år 10 år eller mere (ud over 9. klasse)

75 Spørgsmål: G25 KORT 78 Højst 1 dag 2-6 dage 1-4 uger 1-3 måneder Mere end 3 måneder. op til 1 år Mere end 1 år, op til 2 år Mere end 2 år, op til 5 år Over 5 år

76 Spørgsmål: G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33 KORT 79 Passer slet ikke Lidt rigtigt Ganske rigtigt I høj grad rigtigt

77 Spørgsmål: G34, G35, G36 KORT 80 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

78 Spørgsmål: G38 KORT 81 Ingen En meget lille del Under halvdelen Omkring halvdelen Over halvdelen En meget stor del Alle

79 Spørgsmål: G39, G40, G41 KORT 82 Særdeles svært Særdeles let

80 Spørgsmål: G43, G44 KORT 83 Ikke megen eller slet ingen indflydelse Nogen indflydelse En hel del indflydelse Ganske stor indflydelse

81 Spørgsmål: G45 KORT 84 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

82 Spørgsmål: G46, G47, G48, G50, G51, G52 KORT 85 Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Ofte Altid

83 Spørgsmål: G53, G54 KORT 86 Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds

84 Spørgsmål: G55 KORT 87 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

85 Spørgsmål: G65, G66, G67, G68, G69 KORT 88 Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt

86 Spørgsmål: G70 KORT 89 Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig

87 Spørgsmål: G76, G77 KORT 90 Husarbejde omfatter ting du laver i hjemmet, f.eks. Madlavning Opvask Rengøring Vask Indkøb Små-reparationer Det omfatter ikke: Børnepasning Pleje af andre personer f.eks. ældre og syge personer Fritidsaktiviteter

88 Spørgsmål: G78, G80, G81 KORT 91 Aldrig Under 1 gang om måneden 1 gang om måneden Flere gange om måneden 1 gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag

89 Spørgsmål: G82 KORT 92 Aldrig Under 1 gang om måneden 1 gang om måneden Flere gange om måneden Hver uge

90 Spørgsmål: G88 KORT 93 Bestemt ikke Sandsynligvis ikke Ja, sandsynligvis Ja, bestemt

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro IF LOOP IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Lad mig lige gentage: Dette interview er frivilligt og fortroligt. Deres svar vil kun blive benyttet til forskning. Hvis De får et

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland 1. Delrapport, juni 2008 Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Arbejdsmarked. 00:01:23 kontorlandskab fyldt med computere

Arbejdsmarked. 00:01:23 kontorlandskab fyldt med computere Arbejdsmarked 00:01:23 kontorlandskab fyldt med computere Danmark er ligesom resten af de gamle industrinationer i Vesteuropa på vej mod et helt nyt slags samfund. Der er allerede mange arbejdsprocesser,

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Sundhed for millioner

Sundhed for millioner Sundhed for millioner Sundhed for millioner medlemsundersøgelse af aktive fitnessudøvere Afrapportering af foreningens resultater Tabel 1: Velkommen til undersøgelsen af fitnessmedlemmer i Danmark Dette

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere