Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed"

Transkript

1 I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed Hvem anses efter national lovgivning som arbejdstager som beskrevet i direktiv 96/71/EF? Er den udstationerende virksomhed lovligt etableret i dit medlemsland? Bekræfter det vedhæftede dokument, at virksomheden er lovligt etableret? 13A Svarer den oplyste adresse til virksomhedens adresse, hovedsædet eller én af virksomhedens bygninger? Tilhører det oplyste registreringsnummer den udstationerende virksomhed? Er den udstationerende virksomhed registreret i dit medlemsland? Hvilke opgaver udfører den udstationerende virksomhed? Hvilken sektor hører den udstationerende virksomhed til i dit medlemsland? Har virksomheden ret til at udøve aktiviteten [${QP19}] i dit medlemsland? Udfører virksomheden normalt økonomiske aktiviteter i dit medlemsland? > Er det disse aktiviteter, virksomheden er registreret for? >> Hvis ikke, angiv hvilke aktiviteter Fik vikarbureauet tilladelse i dit medlemsland? Er vikarbureauet lovligt registreret i dit medlemsland? Er oplysningerne om de kompetente myndigheder tilgængelige online? > Hvis ja, på hvilken webadresse? Kan du oplyse, om den nævnte udstationerende virksomhed har betalt socialsikringsbidrag regelmæssigt i dit medlemsland? (Uddyb venligst i boksen nedenfor)..24 I.3. Spørgsmål om udstationeringens art Hvornår startede udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? Blev der anmodet om forlængelse af udstationeringen? > Hvis ja, for hvilken periode? Hvornår startede udstationeringen i praksis? Kan du bekræfte opholdets planlagte varighed i det nævnte tilfælde? > Den planlagte varighed er: 29.1 II. Specifikke spørgsmål (artikel 3-5) II.1. Spørgsmål om basisvilkårene (artikel 3, stk. 1) Gælder der samme vilkår for virksomheder, der er etableret uden for EU, som for virksomheder i et medlemsland? > Hvis ikke, angiv nærmere Er arbejds- og ansættelsesvilkårene fastsat ved lov? > Hvis ja, hvilke? Reguleres arbejds- og ansættelsesvilkår udelukkende ved lov? > Hvis ikke, hvad ellers? Er arbejds- og ansættelsesvilkårene fastsat ved alment gældende kollektive aftaler? > Hvis ja, hvilke? > Hvis ikke, anvender I andre alment gældende kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, andet led? 34.2 II.1. a) Maksimal arbejdstid og minimal hviletid Er der regler for ugentlige arbejdstimer i dit medlemsland? > Hvis ja, hvilke regler? > Gælder disse regler i alle brancher? > Gælder reglerne bestemte erhverv? >> Angiv, hvilke erhverv reglerne gælder for > Er disse regler fastsat ved lov? > Er disse regler fastsat ved kollektive aftaler? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde dagligt i dit medlemsland? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde om ugen i dit medlemsland? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde om natten i dit medlemsland? 38

2 Hvis arbejdstimerne ikke gøres op dagligt/ugenligt - Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde i dit medlemsland? Er der regler for det daglige antal arbejdstimer i dit medlemsland? Findes der regler for pauser i arbejdstiden? Tæller rejsetiden med i arbejdstiden i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til om ugen i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til ved nattearbejde i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ellers ret til i dit medlemsland? Er der regler for minimal hviletid i dit medlemsland? > Hvis ja, hvordan beregnes hviletiden? > Hvor lang er den minimale hviletid generelt? 47.2 II.1. b) Mindste antal betalte feriedage pr. år Hvordan får arbejdstagerne deres betalte årlige feriedage? (På arbejdstagerens anmodning eller efter arbejdsgiverens behov?) Hvordan beregnes referenceperioden? (pr. kalenderår/pr. 12 måneder?) Hvor mange betalte årlige feriedage har man ret til i dit medlemsland? Findes der en feriefond i dit medlemsland? > Hvis ja, hvordan fungerer den? Hvordan beregnes den årlige betalte ferie? Hvad danner grundlag for udregningen? Hvordan beregnes betalingen for en feriedag? Hvordan beregnes betalingen i tilfælde af sygdom? 54 II.1. c) Mindsteløn, herunder overtidsbetaling Indgår transportudgifter i mindstelønnen i den nationale lovgivning? Er der en lovpligtig mindsteløn i dit medlemsland? Fastsættes niveauet for mindsteløn af alment gældende kollektive aftaler? På hvilket grundlag beregnes lønnen? Gives der betaling for overarbejde? > Hvis ja, hvordan betales overarbejde? Hvordan beregnes grundlønnen? Hvilke af følgende er inkluderet i mindstelønnen i dit medlemsland? (overtidsbetaling, 13. månedsløn/årsbonus, kvalitetsbonus, alderstillæg, tillæg for beskidt, tungt eller farligt arbejde, skifteholdsarbejde og nattearbejde samt for arbejde om lørdagen og søndagen og på nationale helligdage, indeksering af løn og/eller bonus) Gives der et særligt tillæg i forbindelse med udstationering i dit medlemsland? 63 II.1. d) Betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed Gælder særlige betingelser for udstationerede arbejdstagere? > Hvis ja, angiv nærmere Hvor findes betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed? 65 II.1. f) Beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge Hvad er bestemmelserne om barselsorlov i forbindelse med ansættelse af en gravid kvinde? Hvilke tiltag beskytter gravide kvinder? Hvilke tiltag beskytter kvinder, som lige har født? Hvilke tiltag beskytter unge? 71 II.1. g) Ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling Er der undtagelser fra princippet om ligebehandling, hvad angår udstationerede arbejdstagere? Hvad er konsekvenserne, hvis ligebehandlingsprincippet ikke overholdes? Hvem kan den udstationerede arbejdstager gå til i tilfælde af diskrimination? 74 II. 2. Spørgsmål om undtagelser (artikel 3, stk. 2-10) Findes der gunstigere arbejds- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere? > Hvis der findes gunstigere arbejds- og ansættelsesvilkår, angiv nærmere Findes der alment gældende kollektive aftaler? En nævnte kollektive aftale alment gældende i dit medlemsland? Er nævnte kollektive aftale alment gældende i dit medlemsland? Anvendes der andre ikkealment gældende kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, andet led? 79

3 > Hvis ja, hvad omfatter de? 79.1 II.2. a) Spørgsmål om første montering og/eller første installation af et gode (artikel 3, stk. 2) Anvender dit medlemsland denne undtagelse? Hvornår startede/starter udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? 84 II.2. b) Spørgsmål om udstationering, der højst varer en måned (artikel 3, stk. 3 og 4) Anvender dit medlemsland undtagelsen i artikel 3, stk. 3? Hvornår startede/starter udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? Findes der en alment gældende kollektiv aftale, der tillader denne undtagelse? Hvilke sektorer er omfattet af undtagelsen? 89 II.2. c) Spørgsmål om arbejde af ringe omfang (artikel 3, stk. 5) Anvender dit medlemsland undtagelsen om arbejde af ringe omfang? Findes der en definition af "arbejde af ringe omfang" i dit medlemsland? > Hvis ja, hvad er definitionen af "arbejde af ringe omfang" i dit medlemsland? 91.1 II.2. d) Spørgsmål om bestemmelser om lige vilkår (artikel 3, stk. 7 og 9) Har midlertidigt ansatte samme arbejdsvilkår? Findes der særlige arbejds- og ansættelsesvilkår for midlertidigt ansatte? > Hvis ja, angiv nærmere Er nationale virksomheder i en lignende situation garanteret ligebehandling? 94 II.2. e) Spørgsmål om grundlæggende retsprincipper og andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i bilaget (artikel 3, stk. 10) Findes der andre arbejds- og ansættelsesvilkår end dem, der er beskrevet i artikel 3, stk. 1, i dit medlemsland (artikel 3, stk. 10, første led)? > Hvis ja, hører disse til de grundlæggende retsprincipper? Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår gælder for udstationerede arbejdstagere i henhold til de grundlæggende retsprincipper? Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår skal overholdes af udenlandske tjenesteydere i henhold til de grundlæggende retsprincipper? 97 Er der fastsat andre arbejds- og ansættelsesvilkår i kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, som vedrører andre aktiviteter dem, der er nævnt i bilaget, i dit medlemsland (artikel 3, stk. 10, andet led)? > Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår fastsat ved alment gældende kollektive aftaler anvendes? Hvilke andre aktiviteter er i denne forbindelse omfattet af alment gældende kollektive aftaler? 99 II. 3. Spørgsmål om samarbejde om information og tiltag, der sikrer overholdelse af direktivet (artikel 4-6) Angiv kontaktoplysningerne på forbindelseskontoret i det medlemsland Angiv kontaktoplysningerne på arbejdstilsynet i dit medlemsland Hvilken myndighed kan arbejdstageren eller tjenesteyderen henvende sig til for at få de nødvendige oplysninger i denne forbindelse? Er de ønskede oplysninger tilgængelige online? > På hvilket websted? II.3. a) spørgsmål om tiltag, der sikrer overholdelse af direktivet (artikel 5) Hvordan garanteres overholdelsen af de nationale regler? Findes der administrative sanktioner for overtrædelse af reglerne? Findes der strafferetlige sanktioner for overtrædelse af reglerne? Hvordan straffes overtrædelse af reglerne om udstationering? Findes der ansvarsbestemmelser vedrørende underentrepriser? Hvem gælder ansvarsbestemmelserne for? (alle leverandører/kun hovedleverandøren/kun underleverandøren/kunden) 109 II.3. b) Spørgsmål om retsmidler (artikel 6) Hvad er de mulige retsmidler? Hvilke procedurer kan man anvende, hvis en arbejdstagers rettigheder er blevet krænket? 112 III. Yderligere spørgsmål om det vedlagte dokument 3. 1 Svarer vedlagte dokument til et dokument, der er udstedt af en myndighed i dit medlemsland? Er dokumentets indhold korrekt? Er dokumentet om den udstationerende virksomhed lovligt udstedt i dit medlemsland? Er vedlagte dokumentet stadig gyldigt? Hvornår blev vedlagte dokument udstedt? 118.

4 Spørgsmål om én udstationeret arbejdstager fra en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.1 Spørgsmål om arbejdstageren Er den udstationerede arbejdstager statsborger i dit medlemsland? Har den udstationerede arbejdstager (tredjelandsstatsborger) en gyldig arbejdstilladelse i dit medlemsland? Er den udstationerede arbejdstager (tredjelandsstatsborger) lovligt beskæftiget eller har han/hun et ansættelsesforhold i dit medlemsland? Er oplysningerne om de kompetente myndigheder tilgængelige online? > Hvis ja, på hvilken webadresse? Var der et ansættelsesforhold mellem den pågældende arbejdstager og den udstationerende virksomhed inden udtationeringen? > Hvis ja, hvornår begyndte dette ansættelsesforhold? > Blev arbejdstageren ansat i modtagerlandet? Er der stadig et ansættelsesforhold mellem den pågældende arbejdstager og den udstationerende virksomhed? > Arbejder den udstationerede arbejdstager reelt for den udstationerende virksomhed? Er arbejdstageren lovligt beskæftiget i dit medlemsland? Kan du bekræfte, at den udstationerede arbejdstager udfører arbejde for den nævnte virksomhed? Hvilken form for arbejde eller job udfører/udførte den udstationerede arbejdstager? Hvem anses efter national lovgivning som arbejdstager som beskrevet i direktiv 96/71/EF? Anses arbejdstageren som udstationeret i henhold til national lovgivning? 11 I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Er den udstationerende virksomhed lovligt etableret i dit medlemsland? Bekræfter det vedhæftede dokument, at virksomheden er lovligt etableret? 13A Svarer den oplyste adresse til virksomhedens adresse, hovedsædet eller én af virksomhedens bygninger? Tilhører det oplyste registreringsnummer den udstationerende virksomhed? Er den udstationerende virksomhed registreret i dit medlemsland? Hvilke opgaver udfører den udstationerende virksomhed? Hvilken sektor hører den udstationerende virksomhed til i dit medlemsland? Har virksomheden ret til at udøve aktiviteten [${QP19}] i dit medlemsland? Udfører virksomheden normalt økonomiske aktiviteter i dit medlemsland? > Er det disse aktiviteter, virksomheden er registreret for? >> Hvis ikke, angiv hvilke aktiviteter Fik vikarbureauet tilladelse i dit medlemsland? Er vikarbureauet lovligt registreret i dit medlemsland? Er oplysningerne om de kompetente myndigheder tilgængelige online? > Hvis ja, på hvilken webadresse? Kan du oplyse, om den nævnte udstationerende virksomhed har betalt socialsikringsbidrag regelmæssigt i dit medlemsland? (Uddyb venligst i boksen nedenfor)..24 I.3. Spørgsmål om udstationeringens art Hvornår startede udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? Blev der anmodet om forlængelse af udstationeringen? > Hvis ja, for hvilken periode? Hvornår startede udstationeringen i praksis? Kan du bekræfte opholdets planlagte varighed i det nævnte tilfælde? > Den planlagte varighed er: Har stillingen tidligere været besat af en udstationeret arbejdstager? 30 II. Specifikke spørgsmål (artikel 3-5) II.1. Spørgsmål om basisvilkårene (artikel 3, stk. 1) Gælder der samme vilkår for virksomheder, der er etableret uden for EU, som for virksomheder i et medlemsland? > Hvis ikke, angiv nærmere Er arbejds- og ansættelsesvilkårene fastsat ved lov? > Hvis ja, hvilke? 32.1

5 Reguleres arbejds- og ansættelsesvilkår udelukkende ved lov? > Hvis ikke, hvad ellers? Er arbejds- og ansættelsesvilkårene fastsat ved alment gældende kollektive aftaler? > Hvis ja, hvilke? > Hvis ikke, anvender I andre alment gældende kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, andet led? 34.2 II.1. a) Maksimal arbejdstid og minimal hviletid Er der regler for ugentlige arbejdstimer i dit medlemsland? > Hvis ja, hvilke regler? > Gælder disse regler i alle brancher? > Gælder reglerne bestemte erhverv? >> Angiv, hvilke erhverv reglerne gælder for > Er disse regler fastsat ved lov? > Er disse regler fastsat ved kollektive aftaler? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde dagligt i dit medlemsland? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde om ugen i dit medlemsland? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde om natten i dit medlemsland? Hvis arbejdstimerne ikke gøres op dagligt/ugenligt - Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde i dit medlemsland? Er der regler for det daglige antal arbejdstimer i dit medlemsland? Findes der regler for pauser i arbejdstiden? Tæller rejsetiden med i arbejdstiden i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til om ugen i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til ved nattearbejde i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ellers ret til i dit medlemsland? Er der regler for minimal hviletid i dit medlemsland? > Hvis ja, hvordan beregnes hviletiden? > Hvor lang er den minimale hviletid generelt? 47.2 II.1. b) Mindste antal betalte feriedage pr. år Hvordan får arbejdstagerne deres betalte årlige feriedage? (På arbejdstagerens anmodning eller efter arbejdsgiverens behov?) Hvordan beregnes referenceperioden? (pr. kalenderår/pr. 12 måneder?) Hvor mange betalte årlige feriedage har man ret til i dit medlemsland? Findes der en feriefond i dit medlemsland? > Hvis ja, hvordan fungerer den? Hvordan beregnes den årlige betalte ferie? Hvad danner grundlag for udregningen? Hvordan beregnes betalingen for en feriedag? Hvordan beregnes betalingen i tilfælde af sygdom? 54 II.1. c) Mindsteløn, herunder overtidsbetaling Indgår transportudgifter i mindstelønnen i den nationale lovgivning? Er der en lovpligtig mindsteløn i dit medlemsland? Fastsættes niveauet for mindsteløn af alment gældende kollektive aftaler? På hvilket grundlag beregnes lønnen? Hvor meget udgør arbejdstagers deklarerede og/eller udbetalte løn i dit medlemsland? Gives der betaling for overarbejde? > Hvis ja, hvordan betales overarbejde? Hvordan beregnes grundlønnen? Hvilke af følgende er inkluderet i mindstelønnen i dit medlemsland? (overtidsbetaling, 13. månedsløn/årsbonus, kvalitetsbonus, alderstillæg, tillæg for beskidt, tungt eller farligt arbejde, skifteholdsarbejde og nattearbejde samt for arbejde om lørdagen og søndagen og på nationale helligdage, indeksering af løn og/eller bonus) Gives der et særligt tillæg i forbindelse med udstationering i dit medlemsland? 63 II.1. d) Betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed Gælder særlige betingelser for udstationerede arbejdstagere? > Hvis ja, angiv nærmere 64.1

6 Hvor findes betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed? 65 II.1. e) Sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen Gennemgik den pågældende arbejdstager en lægeundersøgelse inden udstationeringen til dit medlemsland? Gennemgik den pågældende arbejdstager kurser om sundhed og sikkerhed inden udstationeringen til dit medlemsland? 67 II.1. f) Beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge Hvad er bestemmelserne om barselsorlov i forbindelse med ansættelse af en gravid kvinde? Hvilke tiltag beskytter gravide kvinder? Hvilke tiltag beskytter kvinder, som lige har født? Hvilke tiltag beskytter unge? 71 II.1. g) Ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling Er der undtagelser fra princippet om ligebehandling, hvad angår udstationerede arbejdstagere? Hvad er konsekvenserne, hvis ligebehandlingsprincippet ikke overholdes? Hvem kan den udstationerede arbejdstager gå til i tilfælde af diskrimination? 74 II. 2. Spørgsmål om undtagelser (artikel 3, stk. 2-10) Findes der gunstigere arbejds- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere? > Hvis der findes gunstigere arbejds- og ansættelsesvilkår, angiv nærmere Findes der alment gældende kollektive aftaler? En nævnte kollektive aftale alment gældende i dit medlemsland? Er nævnte kollektive aftale alment gældende i dit medlemsland? Anvendes der andre ikkealment gældende kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, andet led? > Hvis ja, hvad omfatter de? 79.1 II.2. a) Spørgsmål om første montering og/eller første installation af et gode (artikel 3, stk. 2) Kan du bekræfte, at den udstationerede arbejdstager har de fornødne kvalifikationer eller kompetencer til stillingen? Anvender dit medlemsland denne undtagelse? Hvornår startede/starter udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? 84 II.2. b) Spørgsmål om udstationering, der højst varer en måned (artikel 3, stk. 3 og 4) Anvender dit medlemsland undtagelsen i artikel 3, stk. 3? Hvornår startede/starter udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? Findes der en alment gældende kollektiv aftale, der tillader denne undtagelse? Hvilke sektorer er omfattet af undtagelsen? 89 II.2. c) Spørgsmål om arbejde af ringe omfang (artikel 3, stk. 5) Anvender dit medlemsland undtagelsen om arbejde af ringe omfang? Findes der en definition af "arbejde af ringe omfang" i dit medlemsland? > Hvis ja, hvad er definitionen af "arbejde af ringe omfang" i dit medlemsland? 91.1 II.2. d) Spørgsmål om bestemmelser om lige vilkår (artikel 3, stk. 7 og 9) Har midlertidigt ansatte samme arbejdsvilkår? Findes der særlige arbejds- og ansættelsesvilkår for midlertidigt ansatte? > Hvis ja, angiv nærmere Er nationale virksomheder i en lignende situation garanteret ligebehandling? 94 II.2. e) Spørgsmål om grundlæggende retsprincipper og andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i bilaget (artikel 3, stk. 10) Findes der andre arbejds- og ansættelsesvilkår end dem, der er beskrevet i artikel 3, stk. 1, i dit medlemsland (artikel 3, stk. 10, første led)? > Hvis ja, hører disse til de grundlæggende retsprincipper? Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår gælder for udstationerede arbejdstagere i henhold til de grundlæggende retsprincipper? Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår skal overholdes af udenlandske tjenesteydere i henhold til de grundlæggende retsprincipper? 97 Er der fastsat andre arbejds- og ansættelsesvilkår i kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, som vedrører andre aktiviteter dem, der er nævnt i bilaget, i dit medlemsland (artikel 3, stk. 10, andet led)? > Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår fastsat ved alment gældende kollektive aftaler anvendes? Hvilke andre aktiviteter er i denne forbindelse omfattet af alment gældende kollektive aftaler? 99 II. 3. Spørgsmål om samarbejde om information og tiltag, der sikrer overholdelse af direktivet (artikel 4-6)

7 Angiv kontaktoplysningerne på forbindelseskontoret i det medlemsland Angiv kontaktoplysningerne på arbejdstilsynet i dit medlemsland Hvilken myndighed kan arbejdstageren eller tjenesteyderen henvende sig til for at få de nødvendige oplysninger i denne forbindelse? Er de ønskede oplysninger tilgængelige online? > På hvilket websted? II.3. a) spørgsmål om tiltag, der sikrer overholdelse af direktivet (artikel 5) Hvordan garanteres overholdelsen af de nationale regler? Findes der administrative sanktioner for overtrædelse af reglerne? Findes der strafferetlige sanktioner for overtrædelse af reglerne? Hvordan straffes overtrædelse af reglerne om udstationering? Findes der ansvarsbestemmelser vedrørende underentrepriser? Hvem gælder ansvarsbestemmelserne for? (alle leverandører/kun hovedleverandøren/kun underleverandøren/kunden) 109 II.3. b) Spørgsmål om retsmidler (artikel 6) Hvad er de mulige retsmidler? Hvilke procedurer kan man anvende, hvis en arbejdstagers rettigheder er blevet krænket? 112 III. Yderligere spørgsmål om det vedlagte dokument 3. 1 Svarer vedlagte dokument til et dokument, der er udstedt af en myndighed i dit medlemsland? Er dokumentets indhold korrekt? Er den udstationerede arbejdstager retmæssig indehaver af vedlagte dokument? Er dokumentet om den udstationerende virksomhed lovligt udstedt i dit medlemsland? Er vedlagte dokumentet stadig gyldigt? Hvornår blev vedlagte dokument udstedt? 118. Spørgsmål om flere udstationerede arbejdstagere fra samme udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.1 Spørgsmål om arbejdstagerne Er de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil) statsborgere i dit medlemsland? Har den udstationerede arbejdstager (tredjelandsstatsborger) en gyldig arbejdstilladelse i dit medlemsland? Er de udstationerede arbejdstagere (tredjelandsstatsborgere nævnt i den vedhæftede fil) lovligt beskæftiget eller har de et ansættelsesforhold i dit medlemsland? Er oplysningerne om de kompetente myndigheder tilgængelige online? > Hvis ja, på hvilken webadresse? Var der et ansættelsesforhold mellem arbejdstagerne (nævnt i den vedhæftede fil) og den udstationerende virksomhed inden udtationeringen? > Hvis ja, hvornår begyndte dette ansættelsesforhold? > Blev arbejdstagerne ansat i modtagerlandet? Er der stadig et ansættelsesforhold mellem arbejdstagerne (nævnt i den vedhæftede fil) og den udstationerende virksomhed? > Arbejder de udstationerede arbejdstagere reelt for den udstationerende virksomhed? Er de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil) lovligt beskæftiget i dit medlemsland? Kan du bekræfte, at de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil) udfører arbejde for den nævnte virksomhed? Hvilken form for arbejde eller job udfører/udførte de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil)? Hvem anses efter national lovgivning som arbejdstager som beskrevet i direktiv 96/71/EF? Anses de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil) som udstationerede i henhold til national lovgivning? > Hvis ja, hvornår begyndte dette ansættelsesforhold? 05.1bis Blev arbejdstagerne ansat i modtagerlandet? 05.2bis I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Er den udstationerende virksomhed lovligt etableret i dit medlemsland? Bekræfter det vedhæftede dokument, at virksomheden er lovligt etableret? 13A Svarer den oplyste adresse til virksomhedens adresse, hovedsædet eller én af virksomhedens bygninger? Tilhører det oplyste registreringsnummer den udstationerende virksomhed? Er den udstationerende virksomhed registreret i dit medlemsland? Hvilke opgaver udfører den udstationerende virksomhed? Hvilken sektor hører den udstationerende virksomhed til i dit medlemsland? 18

8 Har virksomheden ret til at udøve aktiviteten [${QP19}] i dit medlemsland? Udfører virksomheden normalt økonomiske aktiviteter i dit medlemsland? > Er det disse aktiviteter, virksomheden er registreret for? >> Hvis ikke, angiv hvilke aktiviteter Fik vikarbureauet tilladelse i dit medlemsland? Er vikarbureauet lovligt registreret i dit medlemsland? Er oplysningerne om de kompetente myndigheder tilgængelige online? > Hvis ja, på hvilken webadresse? Kan du oplyse, om den nævnte udstationerende virksomhed har betalt socialsikringsbidrag regelmæssigt i dit medlemsland? (Uddyb venligst i boksen nedenfor)..24 I.3. Spørgsmål om udstationeringens art Hvornår startede udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? Blev der anmodet om forlængelse af udstationeringen? > Hvis ja, for hvilken periode? Hvornår startede udstationeringen i praksis? Kan du bekræfte opholdets planlagte varighed i det nævnte tilfælde? > Den planlagte varighed er: Har stillingen tidligere været besat af en udstationeret arbejdstager? 30 II. Specifikke spørgsmål (artikel 3-5) II.1. Spørgsmål om basisvilkårene (artikel 3, stk. 1) Gælder der samme vilkår for virksomheder, der er etableret uden for EU, som for virksomheder i et medlemsland? > Hvis ikke, angiv nærmere Er arbejds- og ansættelsesvilkårene fastsat ved lov? > Hvis ja, hvilke? Reguleres arbejds- og ansættelsesvilkår udelukkende ved lov? > Hvis ikke, hvad ellers? Er arbejds- og ansættelsesvilkårene fastsat ved alment gældende kollektive aftaler? > Hvis ja, hvilke? > Hvis ikke, anvender I andre alment gældende kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, andet led? 34.2 II.1. a) Maksimal arbejdstid og minimal hviletid Er der regler for ugentlige arbejdstimer i dit medlemsland? > Hvis ja, hvilke regler? > Gælder disse regler i alle brancher? > Gælder reglerne bestemte erhverv? >> Angiv, hvilke erhverv reglerne gælder for > Er disse regler fastsat ved lov? > Er disse regler fastsat ved kollektive aftaler? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde dagligt i dit medlemsland? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde om ugen i dit medlemsland? Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde om natten i dit medlemsland? Hvis arbejdstimerne ikke gøres op dagligt/ugenligt - Hvor mange timer skal eller må en arbejdstager arbejde i dit medlemsland? Er der regler for det daglige antal arbejdstimer i dit medlemsland? Findes der regler for pauser i arbejdstiden? Tæller rejsetiden med i arbejdstiden i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til om ugen i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ret til ved nattearbejde i dit medlemsland? Hvor meget hviletid har man ellers ret til i dit medlemsland? Er der regler for minimal hviletid i dit medlemsland? > Hvis ja, hvordan beregnes hviletiden? > Hvor lang er den minimale hviletid generelt? 47.2

9 II.1. b) Mindste antal betalte feriedage pr. år Hvordan får arbejdstagerne deres betalte årlige feriedage? (På arbejdstagerens anmodning eller efter arbejdsgiverens behov?) Hvordan beregnes referenceperioden? (pr. kalenderår/pr. 12 måneder?) Hvor mange betalte årlige feriedage har man ret til i dit medlemsland? Findes der en feriefond i dit medlemsland? > Hvis ja, hvordan fungerer den? Hvordan beregnes den årlige betalte ferie? Hvad danner grundlag for udregningen? Hvordan beregnes betalingen for en feriedag? Hvordan beregnes betalingen i tilfælde af sygdom? 54 II.1. c) Mindsteløn, herunder overtidsbetaling Indgår transportudgifter i mindstelønnen i den nationale lovgivning? Er der en lovpligtig mindsteløn i dit medlemsland? Fastsættes niveauet for mindsteløn af alment gældende kollektive aftaler? På hvilket grundlag beregnes lønnen? Hvor meget udgør arbejdstagers deklarerede og/eller udbetalte løn i dit medlemsland? Gives der betaling for overarbejde? > Hvis ja, hvordan betales overarbejde? Hvordan beregnes grundlønnen? Hvilke af følgende er inkluderet i mindstelønnen i dit medlemsland? (overtidsbetaling, 13. månedsløn/årsbonus, kvalitetsbonus, alderstillæg, tillæg for beskidt, tungt eller farligt arbejde, skifteholdsarbejde og nattearbejde samt for arbejde om lørdagen og søndagen og på nationale helligdage, indeksering af løn og/eller bonus) Gives der et særligt tillæg i forbindelse med udstationering i dit medlemsland? 63 II.1. d) Betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed Gælder særlige betingelser for udstationerede arbejdstagere? > Hvis ja, angiv nærmere Hvor findes betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed? 65 II.1. e) Sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen Gennemgik de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil) en lægeundersøgelse inden udstationeringen til dit medlemsland? 66 Gennemgik de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil) kurser om sundhed og sikkerhed inden udstationeringen til dit medlemsland? 67 II.1. f) Beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge Hvad er bestemmelserne om barselsorlov i forbindelse med ansættelse af en gravid kvinde? Hvilke tiltag beskytter gravide kvinder? Hvilke tiltag beskytter kvinder, som lige har født? Hvilke tiltag beskytter unge? 71 II.1. g) Ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling Er der undtagelser fra princippet om ligebehandling, hvad angår udstationerede arbejdstagere? Hvad er konsekvenserne, hvis ligebehandlingsprincippet ikke overholdes? Hvem kan den udstationerede arbejdstager gå til i tilfælde af diskrimination? 74 II. 2. Spørgsmål om undtagelser (artikel 3, stk. 2-10) Findes der gunstigere arbejds- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere? > Hvis der findes gunstigere arbejds- og ansættelsesvilkår, angiv nærmere Findes der alment gældende kollektive aftaler? En nævnte kollektive aftale alment gældende i dit medlemsland? Er nævnte kollektive aftale alment gældende i dit medlemsland? Anvendes der andre ikkealment gældende kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, andet led? > Hvis ja, hvad omfatter de? 79.1 II.2. a) Spørgsmål om første montering og/eller første installation af et gode (artikel 3, stk. 2) Kan du bekræfte, at de udstationerede arbejdstagere (nævnt i den vedhæftede fil) har de fornødne kvalifikationer eller kompetencer til stillingen? Anvender dit medlemsland denne undtagelse? Hvornår startede/starter udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? 84

10 II.2. b) Spørgsmål om udstationering, der højst varer en måned (artikel 3, stk. 3 og 4) Anvender dit medlemsland undtagelsen i artikel 3, stk. 3? Hvornår startede/starter udstationeringen? Hvornår slutter udstationeringen? Findes der en alment gældende kollektiv aftale, der tillader denne undtagelse? Hvilke sektorer er omfattet af undtagelsen? 89 II.2. c) Spørgsmål om arbejde af ringe omfang (artikel 3, stk. 5) Anvender dit medlemsland undtagelsen om arbejde af ringe omfang? Findes der en definition af "arbejde af ringe omfang" i dit medlemsland? > Hvis ja, hvad er definitionen af "arbejde af ringe omfang" i dit medlemsland? 91.1 II.2. d) Spørgsmål om bestemmelser om lige vilkår (artikel 3, stk. 7 og 9) Har midlertidigt ansatte samme arbejdsvilkår? Findes der særlige arbejds- og ansættelsesvilkår for midlertidigt ansatte? > Hvis ja, angiv nærmere Er nationale virksomheder i en lignende situation garanteret ligebehandling? 94 II.2. e) Spørgsmål om grundlæggende retsprincipper og andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i bilaget (artikel 3, stk. 10) Findes der andre arbejds- og ansættelsesvilkår end dem, der er beskrevet i artikel 3, stk. 1, i dit medlemsland (artikel 3, stk. 10, første led)? > Hvis ja, hører disse til de grundlæggende retsprincipper? Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår gælder for udstationerede arbejdstagere i henhold til de grundlæggende retsprincipper? Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår skal overholdes af udenlandske tjenesteydere i henhold til de grundlæggende retsprincipper? 97 Er der fastsat andre arbejds- og ansættelsesvilkår i kollektive aftaler som beskrevet i artikel 3, stk. 8, som vedrører andre aktiviteter dem, der er nævnt i bilaget, i dit medlemsland (artikel 3, stk. 10, andet led)? > Hvilke andre arbejds- og ansættelsesvilkår fastsat ved alment gældende kollektive aftaler anvendes? Hvilke andre aktiviteter er i denne forbindelse omfattet af alment gældende kollektive aftaler? 99 II. 3. Spørgsmål om samarbejde om information og tiltag, der sikrer overholdelse af direktivet (artikel 4-6) Angiv kontaktoplysningerne på forbindelseskontoret i det medlemsland Angiv kontaktoplysningerne på arbejdstilsynet i dit medlemsland Hvilken myndighed kan arbejdstageren eller tjenesteyderen henvende sig til for at få de nødvendige oplysninger i denne forbindelse? Er de ønskede oplysninger tilgængelige online? > På hvilket websted? II.3. a) spørgsmål om tiltag, der sikrer overholdelse af direktivet (artikel 5) Hvordan garanteres overholdelsen af de nationale regler? Findes der administrative sanktioner for overtrædelse af reglerne? Findes der strafferetlige sanktioner for overtrædelse af reglerne? Hvordan straffes overtrædelse af reglerne om udstationering? Findes der ansvarsbestemmelser vedrørende underentrepriser? Hvem gælder ansvarsbestemmelserne for? (alle leverandører/kun hovedleverandøren/kun underleverandøren/kunden) 109 II.3. b) Spørgsmål om retsmidler (artikel 6) Hvad er de mulige retsmidler? Hvilke procedurer kan man anvende, hvis en arbejdstagers rettigheder er blevet krænket? 112 III. Yderligere spørgsmål om det vedlagte dokument 3. 1 Svarer vedlagte dokument til et dokument, der er udstedt af en myndighed i dit medlemsland? Er dokumentets indhold korrekt? Er dokumentet om den udstationerende virksomhed lovligt udstedt i dit medlemsland? Er vedlagte dokumentet stadig gyldigt? Hvornår blev vedlagte dokument udstedt? 118.

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirke social dumpning i forbindelse

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Om undersøgelsen Formålet med statistikken er at give et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik om virksomheders efter- og videreuddannelse(evu)

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde 5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: INM 318 Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag om indrejse- og opholdbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede(kom(2010)378)

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS FÆLLES HOLDNING med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS FÆLLES HOLDNING med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. september 2008 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0072 (COD) 10599/2/08 REV 2 SOC 360 CODEC 764 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FÆLLES

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter foretages følgende ændringer: xx. xxx 2013 EM 2013/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (Præcisering og ændring af regler om udenlandske

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Udfordringer ved brug af vikarer

Udfordringer ved brug af vikarer Udfordringer ved brug af vikarer Brug af vikarer bliver mere og mere udbredt, da det hjælper virksomhederne med at imødekomme behovet for fleksibel arbejdskraft. Det giver dog udfordringer og spørgsmål

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Forslag. Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1)

Forslag. Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1) Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1) Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere