1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen"

Transkript

1 November 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side Alder Side Køn Side Region Side Arbejdsområde Side Uddannelse Side Anciennitet Side Kørselsform Side Foretrukken arbejdsform Side 8 5. Inspirationskilder Side Inspiration Side Valgte at blive chauffør Side Tilfredshed og fastholdelse Side Tilfredshed med sit arbejde Side Anbefale andre at blive chauffør Side Overvejer man et jobskifte Side Fordele og jobmuligheder Side Fordele ved at være chauffør Side Andet job indenfor erhvervet Side Ulemper og stress ved at være chauffør Side Ulemper ved at være chauffør Side Stressfaktorer ved jobbet Side Hvad kan gøre transporterhvervet mere attraktivt? Side Konklusion Side Anbefaling Side 19 2

3 1. Baggrund for undersøgelsen Vejtransportrådet har ønsket en analyse af den erhvervsmæssige vejtransport. Nærværende undersøgelse er en af del af denne analyse, og har til formål at afdække en temperaturmåling på de nuværende chaufførers tilfredshed. Dette vil give en forståelse for, hvad der evt. kan true beskæftigelsen og dermed risikoen for kvalificeret chaufførmangel i fremtiden. For at opnå denne viden er det afgørende at forstå de bekymringer, men også de glæder, som chaufførerne oplever i dag sidstnævnte kan især bruges til at tiltrække nye medarbejdere, mens der skal arbejdes aktivt med bekymringerne blandt de nuværende medarbejdere i branchen og dermed øge sandsynligheden for at fastholde arbejdskraften. 2. Metode Analysen er gennemført som selvudfyldning af printede spørgeskemaer på en række udvalgte transportskoler (AMU-centre) fordelt over hele landet. Skemaerne blev udleveret til kursisterne ved kursets afslutning. Skemaerne blev uddelt i juni måned 2014, og det har været kursisterne frit for, om de ville deltage eller ej og dernæst om de ønskede at besvare hele eller dele af spørgseskemaet skemaer er kommet igennem kvalitetssikring af skemaerne for at sikre, at der minimum var 50% besvarelse af de 18 spørgsmål i undersøgelsen. 3. Ubesvarede spørgsmål Det har været kursisterne frit for, om de har ville udfylde hele eller dele af spørgeskemaet, og derfor fremgår ikke besvarede spørgsmål som ubesvaret. Dermed fremgår alle svar af graferne på de følgende sider. 3

4 4. Profil af de chauffører der har deltaget i undersøgelsen 4.1 Alder Der er en stor aldersspredning på de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen den yngste er 18 år, den ældste er 77 år. Den gennemsnitlige alder for chaufførerne er 47 år. 25% af chaufførerne er under 40 år, 30% af chaufførerne er i 40 erne, der er 30%, som er i 50 erne, og 14% er 60 år eller ældre. Bemærk at der er 1% af de adspurgte chauffører, som har valgt ikke at oplyse deres alder. I forhold til den danske befolkning, i aldersgruppen år, er der færre chauffører under 40 år, idet befolkningen udgør 41% og chaufførerne kun 25%. Omvendt er der flere chauffører i aldersgruppen år 30% mod kun 19% i befolkningen. 14% 1% 25% Under 40 år 30% Gennemsnit: 47 år 30% år år 60 år+ Q1. Noter venligst din alder 4.2 Køn 95% af chaufførerne er mænd og 5% kvinder. Der er 3 personer, som ikke har valgt at markere, hvilket køn vedkommende har, og det er så ganske få, at de udgør 0% af det samlede antal interview. 5% 0% Mænd Kvinder 95% Q2. Hvad er dit køn? 4

5 4.3 Region Der er en fin geografisk spredning på de gennemførte interview. 18% af de adspurgte kommer fra Hovedstadsområdet, og 20% fra Sjælland. Syddanmark udgør 27%, mens Midtjylland er 24% og Nordjylland 11%. Der er 1% af de adspurgte, som har valgt ikke at oplyse, hvor de bor. 11% 1% 18% Hovedstadsområdet Sjælland 24% 20% Syddanmark Midtjylland 27% Nordjylland Q3. Hvilken region bor du i? 4.4 Arbejdsområde Langt hovedparten af chaufførerne kører godstransport. Godstransport udgør 66% af de adspurgte chauffører, og blandt godstransport er stykgods og fragt/distribution de mest udbredte. Der er en del chauffører, som kører mere end én form for godstransport, for lægges alle godstransportformerne sammen bliver det 90%. 14% 22% 66% Godstransport Persontransport Omregnet på baggrund af spørgsmål 4 Q4. Hvad arbejder du med? 5

6 Der er 22%, som kører persontransport, hvor rutekørsel er den mest udbredte med 13%. Ligesom ved godstransport er der også indenfor persontransport tale om, at chaufførerne kører mere end én transportform. Summes de 3 transportformer indenfor persontransport sammen bliver det til 31% i alt. Der er 24 personer, som har svaret, at vedkommende både kører persontransport og godstransport. De udgør 2% af de adspurgte. Der er 14% af de adspurgte, som har valgt ikke at oplyse, hvad vedkommende arbejder med. Dette kan hænge sammen med, at 12% af de adspurgte chauffører har 0 års anciennitet, og at jobbet som chauffør ikke er den primære jobfunktion for alles vedkommende. Q4. Hvad arbejder du med? Godskørsel - stykgods Godskørsel - fragt/distribution Persontransport - rutekørsel Godskørsel - container Godskørsel - sværgods/specialtransport Persontransport - turistkørsel Persontransport - patienter/handicappede/servicekørsel Godskørsel - tankvogn Godskørsel - renovation Godskørsel - dyretransport 2% 13% 13% 10% 9% 9% 7% 6% 14% 24% 28% 4.5 Uddannelse Langt hovedparten af chaufførerne har enten en folkeskole uddannelse eller en erhvervs uddannelse. Tilsammen udgør disse to uddannelser 76%. 6

7 4% har en gymnasial uddannelse, mens 6% har en videregående uddannelse. 13% har en anden form for uddannelse, og 1% af de adspurgte har valgt ikke at oplyse, hvilken uddannelse de har. 6% 4% 13% 1% Folkeskole udd. Erhvervs udd. 40% Gymnasial udd. Videregående udd. 36% Anden udd. Q5. Hvilken uddannelse har du? 4.6 Anciennitet Der er en stor spredning i chaufførernes anciennitet. Der er 12% af de adspurgte, som har 0 års erfaring som chauffør, mens 18% har arbejdet som chauffør i 30 år eller mere. Den gennemsnitlige anciennitet er 16 år, når chauffører med 0 års erfaring inkluderes. Hvis personer med 0 års erhvervserfaring som chauffør ekskluderes, er den gennemsnitlige anciennitet 18 år. Der er 10% af de adspurgte, som ikke oplyser, i hvor mange år de har arbejdet som chauffør. 18% 17% 10% 12% 0 år Gennemsnit: Inkl år 14% 15% 14% 1-5 år 6-10 år år år 30 år + Q6. Hvor mange år har du arbejdet som chauffør? 7

8 4.7 Kørselsform 29% af chaufførerne kører lokalkørsel dvs. op til 50 km fra udgangspunktet. 23% kører regionalkørsel, som er op til 150 km fra udgangspunktet. Landsdækkende kørsel, dvs. hele Danmark, køres af 25% af chaufførerne, mens 13% kører internationalt. Der er 10% af de adspurgte, som ikke har besvaret spørgsmålet. 10% Lokalkørsel 13% 29% 25% 23% Regionalkørsel Landsdækkende International Q7. Hvilken af nedenstående beskriver bedst din daglige kørsel? 4.8 Foretrukken arbejdsform Chaufførerne foretrækker hovedsageligt et job indenfor landets grænser kun 9% af de adspurgte svarer, at de foretrækker et job, som giver mulighed for at komme til udlandet. Der er signifikant flest, som foretrækker et job med faste arbejdstider (47%), men der er også en stor gruppe på 42%, som foretrækker fleksible arbejdstider. 9% 2% Foretrækker job med faste arbejdstider 42% 47% Foretrækker job med fleksible arbejdstider Foretrækker job som giver mulighed for at komme til udlandet Q8. Hvilket et af nedenstående udsagn passer bedst på dig? 8

9 5. Inspirationskilder 5.1 Inspiration Familie og venner er de primære inspirationskilder til at blive chauffør. Familien spiller en større rolle for de under 40 år (42% mod 31% for alle). Vejleder har været inspirationen for 10% af de adspurgte, mens medier kun udgør 3%. Vejlederen har i højere grad været inspirationskilde for chauffører med op til 10 års anciennitet. Vejlederen har desuden i højere grad været inspirationskilde for de chauffører, som kører persontransport frem for de chauffører, der kører godstransport. Alle svar summer til 110% - dvs. chaufførerne har i snit fået 1,1 ide til at blive chauffør. Svarmuligheden andet udgør en relativ stor andel på 32%. Det har været muligt for kursisterne at notere under andet, hvor de fik ideen fra, og der er tale om en meget bred vifte af svar. Svar i andet dækker hovedsageligt over: Mig selv Drengedrøm Har altid villet det Egen lyst/interesse Forsvaret Chefen/arbejdspladsen Havde kørekort For at overleve Det flest noterer under andet er, at de vælger at blive chauffør pga. dem selv: det har været en drøm eller noget de altid har villet, haft lyst/interesse til. Familie 31% Venner 27% Vejleder 10% Medier Naboer 3% 2% Andet 32% 4% Q9. Hvor fik du i sin tid ideen til at blive chauffør? 9

10 5.2 Valgte af blive chauffør Den primære grund til at blive chauffør er glæden ved at køre lastbil/bus med 46%, og det gælder især for de chauffører, som kører persontransport samt personer under 40 år. Chaufførerne har i snit haft 2,1 grunde til at blive chauffør. Der er 29%, som har valgt at blive chauffør, fordi det er et interessant job, og det er i højere grad personer under 40 år, som svarer dette. 28% af de adspurgte svarer, at de valgte at blive chauffør, fordi på farten er jeg min egen chef. Det er i højere grad mænd og personer, der kører godstransport, som svarer dette. Frihed nævnes af 25%, som årsag til at blive chauffør, og dette svares i højere grad af mænd, personer under 40 år og chauffører der kører godstransport. 24% svarer, at det afvekslende job er årsag til vedkommende valgte at blive chauffør. Det er i højere grad mænd, som svarer dette. At man har ansvar på jobbet, er der 19% som begrunder deres valg med, og det er i højere grad personer under 40 år, som svarer dette. At der er chauffører i familien har for 15% s vedkommende været årsag til, at de valgte at blive chauffør. Og det gælder i højere grad for de kvindelige chauffører, personer under 40 år, og personer der kører godstransport. Der er ikke så mange, som svarer, at lønnen er årsag til, at de valgte at blive chauffør. Løn udgør 7%, og der er tendens til, at det i højere grad er mænd som nævner det. Der er 10%, som svarer andet, og de svar - som går igen - er: Selvstændig / eget firma / familiefirma Tilfældighed Mulighed(er) for job Nødvendigt i mit job/en del af mit job Pga. arbejdsskade / flexjob 3% af de adspurgte har valgt ikke at besvare spørgsmålet. 10

11 Glæde ved at køre lastbil/bus Interessant job På farten er jeg min egen chef Frihed Afvekslende Ansvar på jobbet Der er chauffører i min familie Løn Manglende alternativer Andet Q10. Hvorfor valgte du at blive chauffør? 7% 6% 10% 3% 15% 19% 29% 28% 25% 24% 46% 6. Tilfredshed og fastholdelse 6.1 Tilfredshed med sit arbejde Der er generel en stor tilfredshed med at være chauffør blandt de adspurgte. 73% er tilfredse eller meget tilfredse med at være chauffør, heraf er 28% meget tilfredse. Der er i alt 11%, der er meget utilfredse eller utilfredse med at være chauffør, hvoraf de 9% er meget utilfredse. Den gennemsnitlige tilfredshed er 3,87. Den gennemsnitlige tilfredshed er beregnet ud fra, at meget utilfredse chauffører får en vægt på 1, de utilfredse får en vægt på 2, de chauffører som hverken er tilfredse eller utilfredse får en vægt på 3. Chauffører der er tilfredse får en vægt på 4, og de som er meget tilfredse får en vægt på 5. De personer - som har valgt ikke at besvare spørgsmålet - er ikke medregnet i gennemsnittet. Der er en tendens til, at kvindelige chauffører og chauffører med 1-10 års anciennitet i højere grad er tilfredse med at være chauffør. 11

12 Tilfredshed 9% 2% 10% 45% 28% 7% Meget utilfreds (1) Utilfreds (2) Hverken tilfreds eller utilfreds (3) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Q11. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du så med dit arbejde? 6.2 Anbefale andre at blive chauffør 46% vil anbefale andre at blive chauffør, mens 18% ikke vil det, så er er signifikant flest, som vil anbefale. Der er en forholdsvis stor gruppe på 36%, som ikke ved, hvad de skal svare. Chauffører der kører persontransport vil i langt højere grad anbefale andre at blive chauffør, 59% mod 39% blandt chauffører der kører godstransport. Der er en tendens til, at kvindelige chauffører og chauffører med 1-10 års erfaring i højere grad vil anbefale andre at blive chauffører, mens chauffører med 20 år + erfaring i langt højere grad siger nej til, at de vil anbefale andre at blive chauffør. 1% 36% 46% Ja Nej Ved ikke 18% Q12. Vil du anbefale andre at blive chauffør? 12

13 6.3 Overvejer man et jobskifte Der er 19%, som overvejer et jobskifte, mens 52% svarer nej hertil. 25% ved ikke hvad de skal svare, og 4% har valgt slet ikke at besvare spørgsmålet, så der er alt-i-alt signifikant flest, som svarer, at de ikke overvejer et jobskifte. Chauffører der er meget tilfredse med deres job svarer i mindre grad, at de overvejer et jobskifte - 7% ad de meget tilfredse chauffører overvejer et jobskifte, mens 21% af de tilfredse chauffører svarer, at de overvejer et jobskifte. Chauffører der kører persontransport overvejer i langt mindre grad et jobskifte (10%). Der er en tendens til, at chauffører med 6-10 års erfaring i højere grad overvejer, om de skal skifte job (26%), mens chauffører med op til 5 års erfaring i højere grad er i tvivl (dvs. de har svaret ved ikke), om de overvejer et skift eller ej (35% for chauffører med 0 års anciennitet og 31% for chauffører med 1-5 års anciennitet) 4% 19% 25% Ja Nej Ved ikke 52% Q13. Overvejer du at skifte til et andet job, hvor du ikke længere er chauffør? 7. Fordele og jobmuligheder 7.1 Fordele ved at være chauffør Den fordel flest nævner, der er ved at være chauffør, er det afvekslende job. Det næves af 49% af de adspurgte. 40% svarer, at det at man møder mange forskellige mennesker er en fordel ved jobbet, og 37% nævner jeg er min egen herre som en fordel ved jobbet. Der er en naturlig sammenhæng mellem hvilken type chauffør man er, og de fordele der forbindes hermed personer der kører persontransport nævner i højere grad at man møder mange forskellige mennesker, 13

14 mens chauffører der kører godstransport i højere grad siger alsidigt og afvekslende job, og at man er sin egen herre. Summes alle svar sammen bliver det 246% - dvs. chaufførerne kan i snit se 2,5 fordele ved at være chauffør. Andre fordele ved at være chauffør udgør 3%, og det der nævnes er primært: Er ikke chauffør Er ikke chauffør endnu 3% mener ikke, at der er nogen fordele ved jobbet som chauffør, og der er yderligere 3%, som har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Afvekslende job Møder mange forskellige mennesker Jeg er min egen herre Giver mig frihed Ser/oplever meget Alsidigt arbejde God løn Gode arbejdstider Ikke stressende Andet Der er ingen fordele 9% 9% 3% 3% 3% 3% 40% 37% 32% 29% 28% 49% Q14. Hvilke fordele synes du, der er ved at være chauffør? 7.2 Andet job indenfor erhvervet Der er 30%, som kan se sig selv i et andet job indenfor branchen. 63% svarer, at de ikke kan se sig selv i et andet job, og 7% har undladt at besvare spørgsmålet. Der er en tendens til, at det i højere grad er kvinder, personer i 40 erne, og chauffører der enten har 6-10 års anciennitet eller mellem års anciennitet, der kan se sig selv i et andet job indenfor transportbranchen. 14

15 Der er en god mulighed for at fastholde folk i erhvervet, idet 45% af de, som overvejer et jobskifte, svarer at de kan se sig selv i et andet job indenfor erhvervet. De personer - der kan se sig selv i et andet job indenfor erhvervet - har kunne skrive hvilke(t) job de ser sig selv indenfor og de job der hovedsageligt nævnes er: Kørselsleder Lager Planlægger Disponent Truckfører Turistchauffør Taxa 7% 30% Ja Nej 63% Q15. Kan du se dig selv arbejde i et andet job inden for transportbranchen? 8. Ulemper og stress ved at være chauffør 8.1 Ulemper ved at være chauffør De ulemper flest nævner er risiko for bøder (40%), der er mange regler, man skal sætte sig ind i (37%) og tidspres (33%) bøder og regler gælder især for godstransport, mens tidspres i højere grad gælder for persontransport. Chauffører der kører persontransport nævner desuden i højere grad sure eller utilfredse kunder/passagerer og dårlig løn som ulemper ved jobbet. Der er tendens til, at kvinder i højere grad nævner arbejdstiden som en ulempe, mens mænd nævner risiko for bøder, tidspres og ensomt. 15

16 Den totale sum af svar er 265% - dvs. chaufførerne har i snit angivet 2,7 ulemper ved at være chauffør. Der angives lidt flere ulemper ved at være chauffør end fordele hhv. 2,7 og 2,5 i snit. Der er 3%, som angiver andre ulemper ved at være chauffør, og det er primært: Kørehviletid Dårlig arbejdsgiver Presses af vognmand/speditør Bøder (store bøder for små forseelser) 6% svarer, at der ingen ulemper er ved at være chauffør. 5% har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Risiko for bøder Der er mange regler, man skal sætte sig ind i Tidspres Arbejdstiden Dårlig løn Overbelastede veje Uforenelig med familie/venner/fritidsaktiviteter Forholdene i branchen Vekslende arbejdstider Sure eller utilfredse kunder/passagerer Fysisk hårdt arbejde Ensomt Andet Der er ingen ulemper 19% 18% 16% 12% 11% 8% 7% 3% 6% 5% 25% 25% 40% 37% 33% Q16. Hvilke ulemper synes du, der er ved at være chauffør? 8.2 Stressfaktorer ved jobbet De største stressfaktorer ved jobbet som chauffør er stort tidspres (36%) og kø på vejene (35%). Der er 23%, som nævner uforudselig ventetid ved af- og pålæsning som en stressfaktor, og 18% nævner sure eller utilfredse kunder/passagerer som en stressfaktor ved jobbet som chauffør. Transportformen spiller en rolle for, hvilke ting som stresser, af- og pålæsning og uforudset ventetid hermed gælder i højere grad for godstransport, mens sure eller utilfredse kunder/passagerer, og til dels dårligt vejr og lange køretider mere gælder for chauffører, der kører persontransport. Den totale sum af svar er 176% - dvs. chaufførerne angiver i snit 1,8 stressfaktorer ved jobbet. 16

17 Der er 7%, som nævner en anden stressfaktor og det er hovedsageligt: Kørehviletid Alt for mange regler Dårlig planlægning af arbejde Chef/arbejdsgiver dårlig ledelse Cyklister - medtrafikanter 9% svarer, at der ingen stressfaktorer er ved at være chauffør. 7% har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Stort tidspres Kø på vejene Uforudselig ventetid ved af- og pålæsning Sure eller utilfredse kunder/passagerer Køre i dårligt vejr At sidde stille under lange ture Nattekørsel Lange køretider Dårlig vejskiltning Af- og pålæsning Andet Der er ingen stressfaktorer 10% 7% 7% 6% 5% 5% 7% 9% 7% 18% 23% 36% 35% Q17. Hvad synes du, er de største stressfaktorer ved jobbet som chauffør? 9. Hvad kan gøre transporterhvervet mere attraktivt? Den faktor flest nævner, der vil kunne gøre erhvervet mere attraktivt, er bedre løn, 48% af de adspurgte nævner det, og det er signifikant flere end det der nævnes af næst flest, som er bedre image med 27%. Bedre arbejdsforhold/rastepladser og anerkendelse er ligeledes faktorer, som vil kunne gøre transporterhvervet mere attraktivt og dermed være med til at tiltrække ny arbejdskraft. Den totale sum er 240% - dvs. chaufførerne har i snit angivet 2,4 ting, som kan gøre erhvervet mere attraktivt. Der er 4%, som har angivet noget andet, som kunne gøre erhvervet mere attraktivt, og det dækker bl.a. over: 17

18 Nemmere / færre regler Kørehviletid lempes 7% af de adspurgte svarer, at der ingenting er, som kan gøre erhvervet mere attraktivt. 6% har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Bedre aflønning Bedre image Bedre arbejdsforhold Bedre rastepladser Mere anerkendelse fra kunde/passager Mere anerkendelse fra vognmand Mere anerkendelse fra speditør Større fokus på sundhed i jobbet Regelmæssige arbejdstider Bedre arbejdsudstyr i førerhuset Bedre uddannelse Andet Ingenting 27% 21% 20% 20% 18% 17% 17% 16% 10% 10% 4% 7% 6% 48% Q18. Hvad synes du kunne gøre transporterhvervet mere attraktivt? 10. Konklusion Ideen til at blive chauffør kommer primært fra familie og venner. Men også fra personen selv i form af lyst/interesse eller drengedrøm. Chaufførerne valgte primært transporterhvervet på grund af glæden ved at køre lastbil/bus, og fordi det er et interessant job, man er sin egen chef, det giver frihed og er afvekslende, mens løn og manglende alternativer ikke vægter det store. 73% er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde, og der er en tendens til, at kvindelige chauffører og chauffører der har mellem 1 og 10 års anciennitet i højere grad er tilfredse. Tilfredse chauffører vil desuden i højere grad anbefale andre at blive chauffør, og de ønsker i lavere grad at skifte job. Tilfredshed med sit arbejde har en positiv effekt på at fastholde chaufførerne i jobbet, men er ikke en garanti i sig selv. 18

19 46% vil anbefale andre at blive chauffør, og det er i højere grad chauffører, der kører persontransport, som vil anbefale andre at blive chauffør. Der er en tendens til, at det i højere grad er kvindelige chauffører og chauffører med 1-10 års anciennitet, der vil anbefale andre at blive chauffør. De største fordele, der er ved at være chauffør, er det afvekslende job, at man møder mange mennesker og at man er sin egen herre. Chauffører der kører persontransport nævner i højere grad, at man møder mange forskellige mennesker, mens chauffører der kører godstransport i højere grad siger alsidigt og afvekslende job, og at man er sin egen herre. 3% synes ikke, at der er nogen fordele ved at være chauffør. Personer der er tilfredse med jobbet som chauffør nævner i højere grad følgende fordele ved jobbet: det er afvekslende, man møder mange forskellige mennesker, gode arbejdstider og det er et alsidigt arbejde. De største ulemper ved jobbet som chauffør er risiko for bøder, de mange regler man skal forholde sig til, tidspres, arbejdstiden og dårlig løn. De tre sidstnævnte er i højere grad udtalte for chauffører, der overvejer jobskifte. Tidspres og dårlig løn er mere udtalt for persontransport, mens arbejdstiden er mest udtalt for chauffører der kører godstransport. 6% synes ikke, at der er nogen ulemper ved jobbet som chauffør. De største stressfaktorer ved jobbet er stort tidspres, kø på vejene, uforudselig ventetid ved af- og pålæsning og sure eller utilfredse kunder/passagerer. Tidspres og uforudselig ventetid er i højere grad udtalt for chauffører, der overvejer jobskifte. Uforudselig ventetid er mere udtalt for chauffører der kører godstransport, mens tidspres gælder begge transportgrupper. 9% finder ikke, at der er nogen stressfaktorer ved jobbet som chauffør. De faktorer flest nævner, der vil kunne gøre transporterhvervet mere attraktivt er bedre: løn, image, arbejdsforhold og rastepladser. Mere anerkendelse er ligeledes en faktor, som vil kunne gøre transporterhvervet mere attraktivt og dermed være med til at tiltrække ny arbejdskraft. De som overvejer jobskifte finder i højere grad, at følgende kan gøre erhvervet mere attraktivt bedre løn og bedre arbejdsforhold, større fokus på sundhed og regelmæssige arbejdstider. Bedre løn og bedre arbejdsforhold er mere udtalt for chauffører der kører persontransport, mens fokus på sundhed og regelmæssige arbejdstider gælder ligeligt for begge transportgrupper. 11. Anbefaling Fastholdelse af chauffører over 50 år Andelen af chauffører på 50 år eller derover udgør 44% af de adspurgte personer, og dermed udgør aldersgruppen 50 år+ en stor og vigtig andel af personale gruppen. Der er en tendens til, at chauffører på 50 år+ er mere utilfredse (specielt de 60 år+ er i højere grad meget utilfredse), og selvom de ældre chauffører ikke overvejer at skifte job i samme grad som de yngre chauffører, er der en potentiel risiko, hvis de enten stopper på arbejdsmarkedet tidligere eller skifter branche. Derfor er det vigtigt at sikre fastholdelse af denne gruppe af chauffører. Det bør således klarlægges, om de nuværende tiltag over for målgruppen er tilstrækkelige? 19

20 Dernæst skal det afklares, om der er behov for yderligere tiltag over for chauffører på 50 år+ for at fastholde dem i erhvervet, og om der er tilstrækkelig med viden omkring konkrete tiltag til at kunne sikre en fastholdelse? Tiltrække flere kvinder og yngre mænd Der er stor potentiale i at få flere kvindelige chauffører til transporterhvervet. På nuværende tidspunkt er der er relativt få kvinder i branchen, men de er mere tilfredse med jobbet som chauffør end deres mandlige kollegaer. Brug derfor de nuværende kvindelige chauffører som ambassadører til at tiltrække flere kvinder til erhvervet. Sæt fokus på de værdier, som giver kvinderne glæde ved jobbet, så som glæden ved at køre lastbil/bus og at man møder mange forskellige mennesker. Dernæst er det vigtigt at forstå, hvad der kan gøre erhvervet mere attraktivt for de kvindelige chauffører - når de siger bedre arbejdsforhold, hvad lægger de så i det? I er underrepræsenteret blandt unge mænd under 40 år, og det er i den aldersgruppe de hovedsageligt begynder som chauffør. Hvervningen til erhvervet er meget snæver, familien spiller en stor rolle og spiller en endnu større rolle for de under 40 år. Overvej om vejlederne på Erhvervsskolerne i højere grad kan bruges til at promovere transporterhvervet? Overvej desuden om følgende med fordel kan anvendes til at promovere erhvervet: Vil en kampagne på de sociale medier kunne tiltrække de yngre mænd? Vil åbent hus arrangementer hos store vognmænd/busselskaber kunne tiltrække denne målgruppe? Chauffører under 40 år har i højere grad valgt at blive chauffør på grund af glæden ved at køre lastbil/bus, de finder det er et interessant job, og et job der giver frihed og ansvar. Brug det som argumenter til at promote erhvervet og tiltrække flere unge. 20

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Indhold Om undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater fra undersøgelsen Hvem er de stomiopererede At leve med stomi Bekymringer før og efter en stomioperation

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare.

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare. Velkommen til undersøgelsen Velkommen til medarbejderundersøgelse af Skanderborg Kommune. Formålet med denne undersøgelse er at give Skanderborg Kommune et indblik i samspillet mellem IT som værktøj og

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet.

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Opsumeringsrapport Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Indholdsfortegnelse Rapport info...1 Spørgsmål 1Spørgsmål 1 Køn...2

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere