Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn"

Transkript

1 Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination 1. udgave juni 2004

2

3 Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination 1. udgave juni 2004

4 Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn 1.01 udgave 2004 (I pdf-versionen indgår enkelte korrekturer siden trykningen.) Udarbejdet af: Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) Billeder anvendt med tilladelse fra: Erik Haase (Æ Synnejysk Forening, s. 15; Wolfgang Bradkte (www.dansk-i-sydslesvig.de): s. 6; Thorbjørn Ydegaard (http://projekter.acu.dk/ty/lejrskoler/): s. 7; Sydslesvigsk Forening SSF (www.syfo.de): s. 1, 16, 17; s. 1, 20; Flensborg Avis (www.flensborg-avis.de): s. 14, 19. Udgivet med støtte fra dagbladet Politiken. Tryk: Regnbue Tryk København, Printed in Copenhagen, Denmark 2004 ISBN ISBN (pdf-versionen) Udgivet af: Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) Nørre Allé 7, Medborgerhuset (2. sal) DK-2200 København N tlf fax epost: hjemmesider: og

5 Indholdsfortegnelse Et radikalt forord mod udlændingeloven 7 Hvorfor Slesvig og ikke Sverige? 8 Betingelser, I skal opfylde for at kunne bo i Sydslesvig 9 Køreplanen: Sådan flytter I til Flensborg i Sydslesvig 10 Supplerende bemærkninger til Slesvig-løsningen 15 Hjemmesider med informationer om at flytte syd for grænsen 17 Det danske Sydslesvig 18 Sådan vender I sammen tilbage til Danmark 20 Kontakt til DRC 22 side 5

6

7 Et radikalt forord mod udlændingeloven. I Danmark er der frit valg af hjemmehjælp. Men ikke af ægtefælle. I alt fald ikke hvis man vil bo sammen i Danmark. Det skal laves om. Enhver statsborger skal kunne bo i Danmark med sin familie. Det samme gælder flygtninge. Udenlandske statsborgere bosiddende i Danmark skal efter en periode have de samme rettigheder som andre borgere. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti hævder at de nye regler for familiesammenføring er nødvendige for at beskytte unge mod tvangsægteskaber. Jeg tror sandheden er, at man vil beskytte Danmark mod fremmede. Vi lever i et globalt samfund. Danmark lever af verden. Det bliver stadig mere almindeligt at bo og arbejde i flere forskellige lande. Derfor er der også stadig flere, som finder deres ægtefælle i udlandet. I EU er der nu lavet fælles regler for familiesammenføring. Gode, fornuftige regler med udgangspunkt i de europæiske frihedsrettigheder. Desværre har Danmark et EU-forbehold. Derfor gælder reglerne ikke i Danmark. Det betyder, at EU borgere bosiddende i Danmark har helt andre og bedre rettigheder end danske statsborgere. De regler kan du og I måske få glæde af. Ved at bo og arbejde et stykke tid i Sydslesvig, får en dansk statsborger ret til at vende tilbage til Danmark som EU-borger. Og som EU-borger har man ret til at leve sammen med sin familie. Her i landet. Det er vanvittigt. Men det er rigtigt. Og det kan forhåbentlig redde mange ulykkelige familier og parforhold, medens vi venter på bedre tider. For kærligheden. For familien. For friheden. Vi kæmper videre. Elsebeth Gerner Nielsen Udlændingeordfører, Det Radikale Venstre side 7

8 Hvorfor Sydslesvig og ikke Sydsverige? Hvis du på grund af den danske udlændingelov ikke kan få lov til at bo i Danmark sammen med din udenlandske ægtefælle, kan I bosætte jer i et andet EU-land. Mange tror, at den efterhånden meget kendte Sverige-løsning, hvor man flytter til Sverige, er mulig på grund af særligt lempelige svenske regler, men det er en misforståelse. Det afgørende er EU-reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed. Når du som arbejdstager flytter til et andet EU-land, er du omfattet af EU-reglerne. Disse giver dig lov til at medbringe din ægtefælle uanset pågældendes statsborgerskab. De nævnte EU-regler gælder selvfølgelig både i Sverige og i Tyskland eller i et hvilket som helst andet EU-land. Dermed kan du, i stedet for at flytte til Sverige, også flytte til Sydslesvig lige syd for den dansk-tyske grænse. Dette kan være oplagt, hvis du er fra Jylland eller Fyn. Artikel i dagbladet Politiken om et par, der er flyttet til Harreslev ved Flensborg. Bemærk, hvis du er statsborger i et EØS-land (Island, Svejts, Norge, Liechtenstein) eller et EU-land, er du omfattet af EUreglerne. Dvs. at du ikke er underlagt den danske udlændingelov, og du behøver derfor ikke flytte til et andet EU-land. Du har i stedet krav på at få opholdstilladelse i Danmark til både dig selv og din ægtefælle på grundlag af et EU-opholdsbevis og dermed uden at opfylde boligkrav, tilknytningskrav, alderskrav, bankgaranti osv.. side 8

9 Betingelser, I skal opfylde for at kunne bo i Sydslesvig. 1. Bopæl i Tyskland: I skal have adresse i Tyskland. Du med dansk statsborgerskab skal have denne adresse som registreret og fast bopæl, se side Arbejde: Du skal have arbejde; men det er i første omgang ikke afgørende, om dette er i Danmark eller Sydslesvig. Pensionister, selvstændige, studerende og formuende er ligestillede med lønmodtagere. Under alle omstændigheder skal du kunne forsørge dig selv og din ægtefælle. Er du arbejdsløs, kan du tage tre måneders dagpenge med til Sydslesvig, men skal så finde et arbejde. Se også side Ægteskab: Den køreplan for Slesvig-løsningen, der beskrives i denne folder, er skrevet ud fra den antagelse, at I er gift. Men et indgået ægteskab er ikke absolut nødvendigt. I stedet for det i køreplanen beskrevne familiesammenføringsvisum søger i om et 'Visum zur Eheschließung' ('visum til giftermål'). Her kræves, I kan godtgøre, at I skal giftes. Dette gør man ved at dokumentere, at man har bestilt tid på Rådhuset ('Standesamt'). I Tyskland kan man ikke giftes i kirken, ej heller i de danske kirker i Sydslesvig. Bemærk, at en vielse i Tyskland kræver væsentligt flere dokumenter end i Danmark, og derfor kan det være mere omstændeligt. Omvendt kan det være en løsning for dig, der kommer sammen med en asylansøger, du i Danmark ikke kan blive gift med. Bemærk, at der er forskellige muligheder for at vende tilbage til Danmark. Mere herom kan du læse i folderens afsnit 'Sådan vender I sammen tilbage til Danmark' på side 20. Lyksborg Slot øst for Flensborg side 9

10 Køreplanen: Sådan flytter I til Flensborg i Sydslesvig. Denne køreplan er ikke teori, men skrevet ud fra praktiske erfaringer og med den forudsætning, at du som dansk statsborger i første omgang beholder dit arbejde i Danmark. Det er forholdsvis nemt at finde bolig, flytte og bosætte sig; men alligevel skal du påregne, at hele processen tager ca. tre måneder, inden I for alvor har tag over hovedet og alle papirer i orden. Bemærk, at du selv som det allerførste og som den danske statsborger, der kan påberåbe sig EU reglerne om 'arbejdskraftens frie bevægelighed' skal bosætte dig, lade dig registrere m.v. i Sydslesvig. Derefter kan du/i ansøge for din ægtefælle fra 3. land. Bemærk også, at teksten er en køreplan for flytning til Flensborg. Sydslesvig er ligesom Danmark inddelt i kommuner og amter, og der er mindre forskelle på, hvilken myndighed man skal henvende sig til. Bemærk, den tyske udlændingelov kræver, at ægtefællen fra 3. land skal ansøge fra det land, hvor vedkommende har fast bopæl og lovligt ophold, hvis ikke det er et EU-land (se side 13). Ægtefællen kan således ikke ansøge direkte hos myndighederne i Sydslesvig eller på en tysk ambassade på grundlag af et Schengenvisum (men se også side 15). DEN DANSKE ÆGTEFÆLLE FÅR ET EU-OPHOLDSBEVIS. Trin 1: Sydslesvig. a. Bopæl: Find en lejlighed i Sydslesvig mest oplagt er Flensborg, som der nedenfor er taget udgangspunkt i, når der refereres til adresser og telefonnumre på myndigheder. Det er nemt at finde en lejlighed i Flensborg. De er billige, men af udmærket standard. Indskud ('Kaution') er lavere end i Danmark (typisk 2 måneders leje), og modsat Malmø er der mange ledige, centralt beliggende lejligheder klar til omgående indflytning. Du finder et overraskende stort udvalg af lejligheder til leje på ugeavisen MoinMoins hjemmeside. Den anden store lokale ugeavis, Wochenschau, har desværre ikke deres udlejningsannoncer online. Du må selv få fat i en papirudgave i Flensborg eller omegn. Generelt skal du være lidt opmærksom på fugt i lejligheden, mange huse i Flensborg og omegn er relativt gamle. Desuden skal du se, om lejen ('Miete') er varm ('warm', dvs. inkl. varme, varmt vand m.m., ofte forkortet til WM ) eller kold ('kalt', dvs. ekskl. varme m.m., forkortes KM ). El afregnes som i Danmark særskilt, kvadratmetermål er typisk uden bad og køkken. side 10

11 Klik på Kleinanzeigen, så på Wohnungsvermietungen. b. Lejekontrakt: Få udfærdiget en lejekontrakt. Det er bedst, hvis den er i både dit og din ægtefælles navn. I skal desuden have udfyldt en bestemt formular, hvor udlejeren erklærer sig indforstået med, at din udenlandske ægtefælle også flytter ind og bor sammen med dig i lejligheden. Formularen (der hedder 'Vermieterbescheinigung' på tysk) får du på udlændingekontoret ('Ausländerbehörde'). c. Folkeregistret i Flensborg: Tag til Rådhuset i Flensborg, henvend dig på Bürgerbüro. Medbring dit pas samt lejekontrakten. Du får straks en kvittering på, at du nu er tilmeldt folkeregistret i Flensborg. Hvis du ønsker hjælp på dansk, henvend dig ved skranken lige ved indgangen til Bürgerbüro (til højre) og spørg efter en dansktalende medarbejder, som man uden problemer vil finde til dig. Trin 2: Danmark. d. Frameld dig det danske folkeregister. Oplys, at du fortsat arbejder i Danmark og dermed er skattepligtig i Danmark. Bed på grundlag heraf om en såkaldt E106-erklæring. Den bekræfter, at du har sygesikring i Danmark, og danner grundlag for tilmelding til det tyske sygesikringssystem. Det danske folkeregister beder dig samtidig om at aflevere dit velkendte plastik-sygesikringskort; men senere sender folkeregistret dig et nyt af papir, som du kan bruge, hvis du får behov for læge, tandlæge eller sygehus i DK. Opretholdelse af din danske sygesikring er mulig, fordi du arbejder i Danmark og dermed også fortsat er skattepligtig i Danmark din arbejdsgiver trækker som sædvanlig skat, og du hører i denne henseende stadig til i den kommune, som du fraflytter. Du bliver 'grænsegænger', som det korrekt hedder. Stemmeret til Folketingsvalg: På folkeregistret kan du også vælge fortsat at være stemmeberettiget til valg i Danmark, hvilket jo er vigtigt, med mindre du synes om dansk udlændingepolitik, som er årsag til, at I må flygte ud af dit eget land. Skat og skattefradrag: I samme forbindelse kan du lige så godt henvende dig til kommunens skatteafdeling idet du nu kan vælge mellem at beholde dine sædvanlige fradrag udvidet med befordringsfradrag for transport mellem dit nye hjem i Flensborg og din arbejdsplads. En anden mulighed er, at du får overført din ægtefælles evt. uudnyttede personfradrag; men så må du opgive de andre fradrag, som du er vant til. side 11

12 Trin 3: Videre i Sydslesvig. Slesvig-løsningen e. Kontakt udlændingekontoret i Flensborg ( Ausländerbehörde, i rådhusets kælder). Ring til nummeret oo (Frau Koch) og aftal en tid ( Termin ) for et personligt fremmøde, som typisk kommer til at ligge 1-2 uger efter din telefoniske henvendelse. Skulle du have sprogvanskeligheder, taler udlændingekontorets chef Klaus Drewes dansk. Her skal du i første omgang indgive din ansøgning om EU-opholdstilladelse. Opholdstilladelsen vil du typisk kunne få inden for kort tid. f. Sygesikring i Tyskland: Straks efter aftalen om møde på udlændingekontoret henvender du dig til sygekassen AOK: Heinrichstr. 21 i Flensborg (i centrum). Spørg om nødvendigt efter Frau Bettina Horst, som taler dansk og er meget imødekommende. Anmod om tysk sygesikring. Du skal medbringe din kvittering fra Bürgerbüro og E106-erklæringen fra det danske folkeregister. Du får straks et dokument, der bekræfter, at du er sygesikret i Tyskland, og kort efter modtager du et sygesikringsbevis med posten, som du kender det fra Danmark. Når du nu er hos AOK, så forhør dig om, hvordan din ægtefælle fra et 3. land kan få sygesikring. Er din ægtefælle uden arbejde i Tyskland, kan hun/han komme ind under din sygesikring. Aftal evt. med Frau Bettina Horst, at udlændingekontoret må kontakte hende for at få bekræftet, at din ægtefælle kan få sin sygesikring straks, når din ægtefælles tilmelding til folkeregistret foreligger. Du kan få brug for dette, idet udlændingekontoret måske vil forlange sygesikringen i orden inden udstedelse af opholdstilladelsen. Vejviser til AOK i Flensborg (klik på 'Karte'). Trin 4: Videre i Danmark. g. Indkomst/forsørgerevne: Din arbejdsgiver skal underskrive en formular med oplysning om din ansættelse samt din nettoløn. Få din arbejdsgiver til at udfylde to eksemplarer, den ene dateret to-tre uger efter den første to styks med det samme, ellers kommer du senere til at ulejlige arbejdsgiveren en gang mere. Formularen får du på rådhuset. h. Din ansøgning om EU-opholdstilladelse: Den kan du finde på nettet og udfylde på forhånd. side 12

13 i. Pasfoto: Få lavet to. Slesvig-løsningen j. Nu er du klar til at indgive din egen ansøgning om EU opholdstilladelse: Mød op på udlændingekontoret ('Ausländerbehörde') til den aftalte tid, jf. pkt. e. Medbring følgende: 1. Din udfyldte ansøgning om opholdstilladelse, 2. dine to pasfotos samt pas, 3. brevet fra AOK om, at du er sygesikret, 4. såvel som den ene af erklæringerne fra din arbejdsgiver om din indkomst. Hvis alt findes i orden, vil du sandsynligvis få udstedt en opholdstilladelse straks (5-årig). ANSØGNING FOR DIN ÆGTEFÆLLE FRA 3. LAND ('ANTRAG AUF FAMILIENNACHZUG') Trin 1: Sydslesvig. k. Formularer til din ægtefælles ansøgning om opholdstilladelse: Efter du har fået din egen opholdstilladelse (husk: efter! Tag en ting ad gangen), beder du på udlændingekontoret ('Ausländerbehörde') om formularer til ansøgning om familiesammenføring ('Antrag auf Familiennachzug') med din ægtefælle fra et 3. land. Trin 2: Den tyske ambassade i ægtefællens hjemland. l. Din ægtefælles ansøgning om visum: Din ægtefælle henvender sig på den tyske ambassade i det land, hvor din ægtefælle har fast bopæl og lovligt ophold. Det er ikke et krav, men lad din ægtefælle medbringe kopi af dit pas samt dit EU-opholdsbevis, som kan vedlægges ansøgningen visum til familiesammenføring til at understøtte denne. Din ægtefælle skal naturligvis medbringe 1. sit eget pas, 2. to pasfotos 3. samt jeres vielsesattest i både original og som kopi. Bemærk, hvis I ikke er gift endnu, skal I i stedet for vielsesattesten vedlægge dokumentation for, at I skal giftes så snart som ægtefællen er i Tyskland. Ambassaden vil kun modtage ansøgningen og hverken kommentere, behandle eller tage stilling til den ambassaden fungerer blot som indleveringssted og postkontor, hvorfra papirerne sendes videre til udlændingekontoret i Flensborg, hvor ansøgningen behandles af de samme personer, som du selv har talt med. Desværre er det jf. den tyske udlændingelov ikke muligt, at din ægtefælle kan indgive ansøgningen i Flensborg, hvad enten vedkommende har Schengen-visum eller ej. Ægtefællen skal altid henvende sit til den tyske amside 13

14 bassade i sit hjemland. Se dog en anden løsning på side 15. Trin 3: Videre i Sydslesvig. m. Ansøgning om familiesammenføring ('Antrag auf Familiennachzug'): Hjemme i Flensborg kontakter du atter udlændingekontoret og beder om en tid, hvor du ved personligt fremmøde indgiver din ansøgning om familiesammenføring (sammenlign pkt. k). Tag ikke din ægtefælle med, selvom din ægtefælle måske ved lykkelige omstændigheder tilfældigvis er i besiddelse af et Schengen-visum. Følgende dokumenter skal du have med til udlændingekontoret: 1. Erklæringen fra udlejeren ('Vermieterbescheinigung' jf. pkt. b), 2. Erklæringen fra din arbejdsgiver om ansættelse og nettoløn (selv om du allerede har afleveret den vedr. din egen ansøgning, jf. pkt. g, skal du tage en ny med igen). 3. Du skal desuden udfylde en (meget kortfattet) ansøgning på en formular, som du vil få udleveret på mødet. n. Ægtefællens visum vedrørende familiesammenføring: Udlændingekontoret i Flensborg vil sandsynligvis have en forholdsvis kort sagsbehandlingstid, men den samlede sagsbehandlingstid kommer især an på postvejen mellem den ambassade, hvor din ægtefælle har indgivet sin ansøgning, og Tyskland (mere præcist: udlændingekontoret sender papirerne til en myndighed i Køln, som så omkoder dem og sender dem videre til ambassaden efter ca. én dag). Din ægtefælle får i første omgang et familiesammenføringsvisum, som skal afhentes på ambassaden i din ægtefælles hjemland og desværre ikke i Flensborg (det kan hænde, at den tyske ambassade vil være indforstået med/selv tilbyder, at passet sendes frem og tilbage med posten). o. Ægtefælles tilmelding til folkeregistret og sygesikring: Efter din ægtefælles indrejse skal hun/han tilmeldes folkeregistret. Med en bekræftelse på tilmeldingen, vielsesattesten og din egen sygesikring går I til AOK, hvor ægtefællen bliver tilmeldt den tyske sygesikring. I skal bede om en skriftlig bekræftelse. Det egentlige sygesikringskort kommer først ca. en uge senere. p. Ægtefællens opholdstilladelse: Med bekræftelsen fra folkeregisteret og bekræftelsen fra AOK tager I til udlændingekontoret, hvor ægtefællen tilmeldes. Normalt udstedes opholdstilladelsen med det samme. Din ægtefælles opholdstilladelse vil i første omgang være på tre år. Tag et pasfoto af ægtefællen med, det skal bruges til det plastikkort (opholdstilladelsen), som ægtefællen vil få tilsendt. - ooo - side 14

15 Supplerende bemærkninger til Slesvig-løsningen. Dansk Schengen-visum: Det synes at være en fordel at søge om et Schengen-visum i Danmark til din ægtefælle, inden du flytter fra Danmark, da du ikke kan regne med, at de tyske myndigheder udsteder et visum, efter at I har indgivet ansøgningen om familiesammenføring. Med dette visum kan I i det mindste være sammen, mens I venter på sagsbehandlingen i Flensborg. Men husk reglen om, at din ægtefælle skal indgive ansøgning om familiesammenføring og få udstedt visum i det land, vedkommende har bopæl. Det kan blive dyrt i billetter (men se nedenfor dette afsnit). Dokumenter på dansk og sagsbehandlingen i Sydslesvig: Principielt gælder jf. Slesvig-Holstens forvaltningslov, at papirer ikke behøver at være på tysk, særligt i Flensborg og omegn må de gerne være på dansk. Undtagelsesvis kan forvaltningen dog bede om en oversættelse. Det vil desuden som regel være muligt at få kontakt til en dansktalende medarbejder hos næsten alle myndigheder i Flensborg. I det hele taget er det DRC s erfaring, at sagsbehandlingstiden i Sydslesvig er relativ kort, og at sagsbehandlere er flinke og imødekommende. Den relevante myndighed uden for Flensborg: Bor I i Flensborg omegn, bor I i Kreis Schleswig-Flensburg (kan oversættes til 'Slesvig-Flensborg Amt'). Her skal I henvende jer til Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg på Flensburger Straße 7 i Slesvig (Schleswig). Hvis I bor i Nordfrisland i det vestlige Sydslesvig, er deres forvaltning Kreis Nordfriesland (adressen finder du på deres hjemmeside). Området syd for Slesvig-Flensborg hedder 'Kreis Rendsburg-Eckernförde' ('Rendsborg-Egernførde Amt'), her skal I henvende jer til deres amtsforvaltning, Kaiserstraße 8 i Rendsborg. Klik på Verwaltung und Politik øverst, så på Bürger-Infosystem til venstre, derefter under Aufgabe på Aufenthaltsgenehmigung. Klik på Bürgerservice -> Aufgabe: Aufenthaltsgenehmigung. Vælg så jeres bopæl ( Wohnort ). Klik på 'Bürgerinfo', så på 'Was erledige ich wo', så find punktet 'Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer/innen'. Hurtigere Slesvig-løsning via et andet EU-land: Som nævnt er det lidt omstændeligt, at din ægtefælle skal indgive ansøgningen om ophold i det land, hvor vedkommende har bopæl. Hvis din ægtefælle bor langt væk fra Danmark, kan det gå lidt hurtigere, hvis I i første omgang tager fast bopæl i side 15

16 et andet EU-land, f.eks. Sverige jf. Sverige-løsningen. Hvis din ægtefælle så har en EU-opholdstilladelse, kan vedkommende alligevel indgive sin ansøgning om familiesammenføring på udlændingekontoret i Flensborg (i stedet for f.eks. Manila). Hvis I vælger denne løsning, skal I være opmærksomme på, at din ægtefælles opholdstilladelse er knyttet til, at du bor i det andet EU-land, I bestemmer jer for. Her kan du læse om Sverige-løsningen og visum (se også side 22). Gitte Kayas side om familiesammenføring, Sverige-løsningen og visum. Arbejdstilladelse: Din ægtefælles opholdstilladelse giver ret til at tage arbejde i Tyskland, men som udgangspunkt ikke i Danmark. Det kan man søge om særskilt (i Danmark), men en arbejdstilladelse vil typisk kun gives, inden for områder med særlig efterspørgsel. Her vil der være et krav om specielle kvalifikationer. Positivlisten og andre informationer omkring arbejde fra Udlændingestyrelsen. Bil og forsikringer: Husk, at hvis du har bil, skal den omregistreres til tyske nummerplader. Men heldigvis ligger Tysklands motorkøretøjsregister i Flensborg. Det gør det nemmere! Private forsikringer skal også flyttes til Tyskland. Havnen i Flensborg februar 2004: Tidligere Danmarks største havn side 16

17 Hjemmesider med informationer om at flytte syd for grænsen. Arbejde: Oplysninger om at arbejde i Danmark og bo i Tyskland. Forening for grænsependlere i det dansk-tyske grænseland. ntent.jsp&navid=2249 Arbejdsformidlingen i Flensborg (tysk side). Hvis du ønsker en dansk arbejdsplads i Sydslesvig, kan du søge arbejde i det danske mindretals institutioner, se papirudgaven af Flensborg Avis. Dansk Skoleforening for Sydslesvig har ledige stillinger på nettet. (mulighed for to ugers prøveabonnement) Myndigheder: Dansk Generalkonsulat Flensborg. Hvis du skal have et nyt pas, køb det hos politiet nord for grænsen. Det er billigere. Danmarks Ambassade i Berlin, informationer om at flytte til Tyskland. EU: Informationer om dine rettigheder som unionsborger i Tyskland. Rådhuset i Flensborg (tysk side), nogle informationer på dansk. Byen Harreslev tæt på Flensborg (to-sproget side). Økonomi: En dansk bank med filialer i Flensborg, Harreslev (Harrislee) og Slesvig, alle ansatte taler dansk. Du behøver ikke at vente på dit EU-opholdsbevis for at kunne åbne en konto. Næsten alle betalinger i Tyskland foregår ved bankoverførsler. Det koster f.eks. 5 at betale en regning på posthuset. Sydbank er ligeledes repræsenteret i Flensborg, også her tales dansk. Et dansk-tysk revisorkontor i Hanved (Handewitt) nær Flensborg. side 17

18 Det danske Sydslesvig. Slesvig-løsningen Sydslesvig er som navnet antyder den sydlige del af Slesvig, et tidligere dansk hertugdømme. Nordslesvig kendes i Danmark som Sønderjyllands Amt. Som du måske ved, har der været en del krige og grænseforskydninger i området. Konsekvenser er, at der nu bor mennesker med den forkerte nationalitet på hver side af grænsen. Således er ca. 10% af Sydslesvigs befolkning dansksindede, men med store regionale forskelle. I Flensborg er ca. hver fjerde dansksindet. Det danske mindretal i Sydslesvig har sine egne institutioner, foreninger, skoler, kirker, ungdomsklubber, sin egen avis osv.. På den måde kan I uden større problemer leve en dansksproget hverdag i Flensborg og omegn, hvilket (om nødvendigt) også gør det lettere for din ægtefælle at lære dansk. For at du kan danne dig et indtryk af mulighederne, nævnes flere adresser: Generelt om det danske i Sydslesvig: Adresser på butikker, håndværkere m.m., hvor der tales dansk. Har også informationer om at flytte til Slesvig (klik på Ny i regionen? til venstre). De vigtigste danske institutioner syd for grænsen. Oversigt over sydslesvigske hjemmesider og rigtig spændende beskrivelser af Sydslesvigs landskab og historie. Avis: Dansk dagblad, dækker hele grænselandet, studerende betaler halv pris (9 månedligt). Her kan du blandt andet finde danske stillingsannoncer og oplysninger om danske kulturarrangementer i Sydslesvig. Dansk sprog: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg med afdelinger i Husum, Slesvig, Bredsted og Egernførde (Eckernförde). Her tilbydes sprogkurser, hvis din ægtefælle ønsker at lære dansk ad denne vej. Normalt koster et kursus (40 timer) ca. 100, dog kun 60, hvis din ægtefælle er arbejdsløs. Alternativt til danske institutioner kan man for eksempel besøge aftenkurser på offentlige 'folkehøjskoler' ('Volkshochschulen', forkortes som regel til 'VHS'). side 18

19 Børn og unge: Danske børnehaver og skoler findes i næsten alle større landsbyer og byer i Sydslesvig. Sydslesvig danske Ungdomsforeninger er en paraplyorganisation for mange forskellige danske ungdomsorganisationer. Kultur: SSF er en paraplyorganisation for forskellige kulturforeninger m.m., der står for adskillige dansksprogede arrangementer i Sydslesvig. Aktivitetskalender med dansksprogede arrangementer. Danske kirker findes i næsten alle større landsbyer og byer i Sydslesvig. Sundhed: Her kan du finde dansktalende læger såvel som apoteker med dansktalende personale. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, alt fra rådgivning til et plejehjem. I Sydslesvig er der plads til alle side 19

20 Sådan vender I sammen tilbage til Danmark. Der findes to muligheder for at vende tilbage til Danmark: Den korte og den lange løsning. Den lange løsning går ud på, at du og/eller din ægtefælle bliver tyske statsborgere. Det tager typisk otte år. Som tysk statsborger i Danmark vil jeres sag behandles efter EU s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, ikke efter den danske udlændingelov. Til orientering, så vil det tage minimum seks år for din ægtefælle at få dansk statsborgerskab, hvis I bor i Danmark. Med hensyn til den korte løsning kan vi endnu ikke give entydige svar, men følgende mulighed er der i princippet: Hvis I har boet i Tyskland i blot nogle få måneder (måske kun uger?), kan I efter alt at dømme flytte tilbage til Danmark derefter. I så fald kan I nemlig påberåbe jer EU s regler, dvs. præcis de samme regler, der muliggjorde, at I kunne bo i Sydslesvig. Forudsætningen er, at du opfylder de krav, der stilles i EU's regler (at du er studerende, lønmodtager, pensionist, selvstændig eller formuende). Forudsætningerne er følgende: Arbejde eller studium: Du skal have arbejde eller læse i Tyskland, således at du gør brug af EU's regler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Om det er muligt at kunne vende tilbage efter at have boet i Tyskland, men arbejdet i Danmark, ved vi ikke endnu. Bopæl: Hvis din ægtefælle kun kan komme til Tyskland som din ægtefælle, skal du selvfølgelig have bopæl i Tyskland, jf. køreplanen i denne folder. Udtryksformen i dette afsnit er vag (!), fordi vi endnu ikke kender til mange par, der har prøvet den korte løsning. Men vi ved, at det er muligt. Den juridiske baggrund er bl.a. den såkaldte Akrich-dom fra EF-domstolen, hvor et ægtepar boede i England. Hun er britisk statsborger, han var ikke og boede dér illegalt. De to flyttede så til Irland, hvor hun arbejdede nogle få måneder (dette som EUborger i henhold til EU s regler). Derefter flyttede de tilbage til England og indgav en ansøgning om ægtefællesammenføring, også i henhold til EU s regler. Parret indrømmede, at flytningen til Irland kun skete for at undgå engelsk lovgivning: De ville, at ansøgningen om ophold skulle behandles efter EU-s regler, ikke de britiske. De engelske myndigheder afviste at give ægtemanden et EU-opholdsbevis, som han havde haft det i Irland som ægtefælle til en EU-borger. Det afgørende var, at deres ansøgning blev behandlet, uden at tage hensyn til at hun er både britisk statsborger og unionsborger. EF-domstolen afgjorde så, at EU-reglerne skal prioriteres højere. Derfor skal han have lov til at bo og arbejde i England. Ægteparrets motiver for at flytte til Irland spiller jf. EF-domstolen ingen rolle. Denne EU- vej fungerer også i Danmark. Bemærk, at de danske myndigheder på trods af Akrich-dommen ikke er forhindret i at statuere proforma og derfor alligevel kan nægte flytning til Danmark, side 20

21 om end mulighederne herfor er begrænsede (se sidste henvisning på siden). Ansøgningen indgives på statsamtet, ikke hos Udlændingestyrelsen eller udlændingekontorene (politiet), hvor man ellers søger om familiesammenføring. Bemærk også, at I kan indgive ansøgningen fra udlandet, i første omgang behøver I ikke at flytte til Danmark, for at ansøgningen bliver behandlet. Bemærk ydermere, at hvis din ægtefælle kan få et selvstændigt opholdsgrundlag, f.eks. som studerende eller au-pair i Tyskland, er det nok, hvis du lovligt opholder dig i Tyskland, dvs. du skal ikke have et EU-opholdsbevis, hvis du ikke er i Tyskland mere end 90 dage. Meget tyder på, at det kan være tilstrækkelig, hvis du f.eks. følger et sommerkursus på et universitet (for at kunne arbejde i Tyskland skal du dog følger køreplanen i denne folder). Artikler i dagbladet Politiken om den korte løsning. Om at blive tysk statsborger (tysk side). (nederst) Betingelser, man skal opfylde, for at kunne anvende den korte løsning. Mere om den korte løsning (side 22, spørgsmål nr. 16). Definition af pro-forma ægteskab jf. reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. Udsigten fra Sosti (Wassersleben) i Tyskland til Kollund i Danmark side 21

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG. OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG. OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal Informationspjece udgivet af Dansk Generalkonsulat i Flensborg. Trykt af Flensborg

Læs mere

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal

OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal i ny udgave 2015 Informationspjece udgivet af Dansk Generalkonsulat i Flensborg,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder

Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder Nyhedsbrev nr. 27 Januar 2005 Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk Formand: Jannik Sahlholdt Næstformand: Ida Møller Nielsen RÅDGIVNING: Ida Møller

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

AU1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold hos en værtsfamilie

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under Forhandlervejledning Finansieringsmuligheder for medlemmer under Din lokale konsulent i SPARXPRES: Sjælland Sydjylland & Fyn Midt- & Nordjylland Anders T. Nielsen Per Christensen Iver C. Raun konsulent

Læs mere