Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slesvig- løsningen. - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle. For dig, der bor i Jylland eller på Fyn"

Transkript

1 Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination 1. udgave juni 2004

2

3 Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination 1. udgave juni 2004

4 Slesvig- løsningen - om at flytte til Sydslesvig med sin udenlandske ægtefælle For dig, der bor i Jylland eller på Fyn 1.01 udgave 2004 (I pdf-versionen indgår enkelte korrekturer siden trykningen.) Udarbejdet af: Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) Billeder anvendt med tilladelse fra: Erik Haase (Æ Synnejysk Forening, s. 15; Wolfgang Bradkte (www.dansk-i-sydslesvig.de): s. 6; Thorbjørn Ydegaard (http://projekter.acu.dk/ty/lejrskoler/): s. 7; Sydslesvigsk Forening SSF (www.syfo.de): s. 1, 16, 17; s. 1, 20; Flensborg Avis (www.flensborg-avis.de): s. 14, 19. Udgivet med støtte fra dagbladet Politiken. Tryk: Regnbue Tryk København, Printed in Copenhagen, Denmark 2004 ISBN ISBN (pdf-versionen) Udgivet af: Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC) Nørre Allé 7, Medborgerhuset (2. sal) DK-2200 København N tlf fax epost: hjemmesider: og

5 Indholdsfortegnelse Et radikalt forord mod udlændingeloven 7 Hvorfor Slesvig og ikke Sverige? 8 Betingelser, I skal opfylde for at kunne bo i Sydslesvig 9 Køreplanen: Sådan flytter I til Flensborg i Sydslesvig 10 Supplerende bemærkninger til Slesvig-løsningen 15 Hjemmesider med informationer om at flytte syd for grænsen 17 Det danske Sydslesvig 18 Sådan vender I sammen tilbage til Danmark 20 Kontakt til DRC 22 side 5

6

7 Et radikalt forord mod udlændingeloven. I Danmark er der frit valg af hjemmehjælp. Men ikke af ægtefælle. I alt fald ikke hvis man vil bo sammen i Danmark. Det skal laves om. Enhver statsborger skal kunne bo i Danmark med sin familie. Det samme gælder flygtninge. Udenlandske statsborgere bosiddende i Danmark skal efter en periode have de samme rettigheder som andre borgere. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti hævder at de nye regler for familiesammenføring er nødvendige for at beskytte unge mod tvangsægteskaber. Jeg tror sandheden er, at man vil beskytte Danmark mod fremmede. Vi lever i et globalt samfund. Danmark lever af verden. Det bliver stadig mere almindeligt at bo og arbejde i flere forskellige lande. Derfor er der også stadig flere, som finder deres ægtefælle i udlandet. I EU er der nu lavet fælles regler for familiesammenføring. Gode, fornuftige regler med udgangspunkt i de europæiske frihedsrettigheder. Desværre har Danmark et EU-forbehold. Derfor gælder reglerne ikke i Danmark. Det betyder, at EU borgere bosiddende i Danmark har helt andre og bedre rettigheder end danske statsborgere. De regler kan du og I måske få glæde af. Ved at bo og arbejde et stykke tid i Sydslesvig, får en dansk statsborger ret til at vende tilbage til Danmark som EU-borger. Og som EU-borger har man ret til at leve sammen med sin familie. Her i landet. Det er vanvittigt. Men det er rigtigt. Og det kan forhåbentlig redde mange ulykkelige familier og parforhold, medens vi venter på bedre tider. For kærligheden. For familien. For friheden. Vi kæmper videre. Elsebeth Gerner Nielsen Udlændingeordfører, Det Radikale Venstre side 7

8 Hvorfor Sydslesvig og ikke Sydsverige? Hvis du på grund af den danske udlændingelov ikke kan få lov til at bo i Danmark sammen med din udenlandske ægtefælle, kan I bosætte jer i et andet EU-land. Mange tror, at den efterhånden meget kendte Sverige-løsning, hvor man flytter til Sverige, er mulig på grund af særligt lempelige svenske regler, men det er en misforståelse. Det afgørende er EU-reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed. Når du som arbejdstager flytter til et andet EU-land, er du omfattet af EU-reglerne. Disse giver dig lov til at medbringe din ægtefælle uanset pågældendes statsborgerskab. De nævnte EU-regler gælder selvfølgelig både i Sverige og i Tyskland eller i et hvilket som helst andet EU-land. Dermed kan du, i stedet for at flytte til Sverige, også flytte til Sydslesvig lige syd for den dansk-tyske grænse. Dette kan være oplagt, hvis du er fra Jylland eller Fyn. Artikel i dagbladet Politiken om et par, der er flyttet til Harreslev ved Flensborg. Bemærk, hvis du er statsborger i et EØS-land (Island, Svejts, Norge, Liechtenstein) eller et EU-land, er du omfattet af EUreglerne. Dvs. at du ikke er underlagt den danske udlændingelov, og du behøver derfor ikke flytte til et andet EU-land. Du har i stedet krav på at få opholdstilladelse i Danmark til både dig selv og din ægtefælle på grundlag af et EU-opholdsbevis og dermed uden at opfylde boligkrav, tilknytningskrav, alderskrav, bankgaranti osv.. side 8

9 Betingelser, I skal opfylde for at kunne bo i Sydslesvig. 1. Bopæl i Tyskland: I skal have adresse i Tyskland. Du med dansk statsborgerskab skal have denne adresse som registreret og fast bopæl, se side Arbejde: Du skal have arbejde; men det er i første omgang ikke afgørende, om dette er i Danmark eller Sydslesvig. Pensionister, selvstændige, studerende og formuende er ligestillede med lønmodtagere. Under alle omstændigheder skal du kunne forsørge dig selv og din ægtefælle. Er du arbejdsløs, kan du tage tre måneders dagpenge med til Sydslesvig, men skal så finde et arbejde. Se også side Ægteskab: Den køreplan for Slesvig-løsningen, der beskrives i denne folder, er skrevet ud fra den antagelse, at I er gift. Men et indgået ægteskab er ikke absolut nødvendigt. I stedet for det i køreplanen beskrevne familiesammenføringsvisum søger i om et 'Visum zur Eheschließung' ('visum til giftermål'). Her kræves, I kan godtgøre, at I skal giftes. Dette gør man ved at dokumentere, at man har bestilt tid på Rådhuset ('Standesamt'). I Tyskland kan man ikke giftes i kirken, ej heller i de danske kirker i Sydslesvig. Bemærk, at en vielse i Tyskland kræver væsentligt flere dokumenter end i Danmark, og derfor kan det være mere omstændeligt. Omvendt kan det være en løsning for dig, der kommer sammen med en asylansøger, du i Danmark ikke kan blive gift med. Bemærk, at der er forskellige muligheder for at vende tilbage til Danmark. Mere herom kan du læse i folderens afsnit 'Sådan vender I sammen tilbage til Danmark' på side 20. Lyksborg Slot øst for Flensborg side 9

10 Køreplanen: Sådan flytter I til Flensborg i Sydslesvig. Denne køreplan er ikke teori, men skrevet ud fra praktiske erfaringer og med den forudsætning, at du som dansk statsborger i første omgang beholder dit arbejde i Danmark. Det er forholdsvis nemt at finde bolig, flytte og bosætte sig; men alligevel skal du påregne, at hele processen tager ca. tre måneder, inden I for alvor har tag over hovedet og alle papirer i orden. Bemærk, at du selv som det allerførste og som den danske statsborger, der kan påberåbe sig EU reglerne om 'arbejdskraftens frie bevægelighed' skal bosætte dig, lade dig registrere m.v. i Sydslesvig. Derefter kan du/i ansøge for din ægtefælle fra 3. land. Bemærk også, at teksten er en køreplan for flytning til Flensborg. Sydslesvig er ligesom Danmark inddelt i kommuner og amter, og der er mindre forskelle på, hvilken myndighed man skal henvende sig til. Bemærk, den tyske udlændingelov kræver, at ægtefællen fra 3. land skal ansøge fra det land, hvor vedkommende har fast bopæl og lovligt ophold, hvis ikke det er et EU-land (se side 13). Ægtefællen kan således ikke ansøge direkte hos myndighederne i Sydslesvig eller på en tysk ambassade på grundlag af et Schengenvisum (men se også side 15). DEN DANSKE ÆGTEFÆLLE FÅR ET EU-OPHOLDSBEVIS. Trin 1: Sydslesvig. a. Bopæl: Find en lejlighed i Sydslesvig mest oplagt er Flensborg, som der nedenfor er taget udgangspunkt i, når der refereres til adresser og telefonnumre på myndigheder. Det er nemt at finde en lejlighed i Flensborg. De er billige, men af udmærket standard. Indskud ('Kaution') er lavere end i Danmark (typisk 2 måneders leje), og modsat Malmø er der mange ledige, centralt beliggende lejligheder klar til omgående indflytning. Du finder et overraskende stort udvalg af lejligheder til leje på ugeavisen MoinMoins hjemmeside. Den anden store lokale ugeavis, Wochenschau, har desværre ikke deres udlejningsannoncer online. Du må selv få fat i en papirudgave i Flensborg eller omegn. Generelt skal du være lidt opmærksom på fugt i lejligheden, mange huse i Flensborg og omegn er relativt gamle. Desuden skal du se, om lejen ('Miete') er varm ('warm', dvs. inkl. varme, varmt vand m.m., ofte forkortet til WM ) eller kold ('kalt', dvs. ekskl. varme m.m., forkortes KM ). El afregnes som i Danmark særskilt, kvadratmetermål er typisk uden bad og køkken. side 10

11 Klik på Kleinanzeigen, så på Wohnungsvermietungen. b. Lejekontrakt: Få udfærdiget en lejekontrakt. Det er bedst, hvis den er i både dit og din ægtefælles navn. I skal desuden have udfyldt en bestemt formular, hvor udlejeren erklærer sig indforstået med, at din udenlandske ægtefælle også flytter ind og bor sammen med dig i lejligheden. Formularen (der hedder 'Vermieterbescheinigung' på tysk) får du på udlændingekontoret ('Ausländerbehörde'). c. Folkeregistret i Flensborg: Tag til Rådhuset i Flensborg, henvend dig på Bürgerbüro. Medbring dit pas samt lejekontrakten. Du får straks en kvittering på, at du nu er tilmeldt folkeregistret i Flensborg. Hvis du ønsker hjælp på dansk, henvend dig ved skranken lige ved indgangen til Bürgerbüro (til højre) og spørg efter en dansktalende medarbejder, som man uden problemer vil finde til dig. Trin 2: Danmark. d. Frameld dig det danske folkeregister. Oplys, at du fortsat arbejder i Danmark og dermed er skattepligtig i Danmark. Bed på grundlag heraf om en såkaldt E106-erklæring. Den bekræfter, at du har sygesikring i Danmark, og danner grundlag for tilmelding til det tyske sygesikringssystem. Det danske folkeregister beder dig samtidig om at aflevere dit velkendte plastik-sygesikringskort; men senere sender folkeregistret dig et nyt af papir, som du kan bruge, hvis du får behov for læge, tandlæge eller sygehus i DK. Opretholdelse af din danske sygesikring er mulig, fordi du arbejder i Danmark og dermed også fortsat er skattepligtig i Danmark din arbejdsgiver trækker som sædvanlig skat, og du hører i denne henseende stadig til i den kommune, som du fraflytter. Du bliver 'grænsegænger', som det korrekt hedder. Stemmeret til Folketingsvalg: På folkeregistret kan du også vælge fortsat at være stemmeberettiget til valg i Danmark, hvilket jo er vigtigt, med mindre du synes om dansk udlændingepolitik, som er årsag til, at I må flygte ud af dit eget land. Skat og skattefradrag: I samme forbindelse kan du lige så godt henvende dig til kommunens skatteafdeling idet du nu kan vælge mellem at beholde dine sædvanlige fradrag udvidet med befordringsfradrag for transport mellem dit nye hjem i Flensborg og din arbejdsplads. En anden mulighed er, at du får overført din ægtefælles evt. uudnyttede personfradrag; men så må du opgive de andre fradrag, som du er vant til. side 11

12 Trin 3: Videre i Sydslesvig. Slesvig-løsningen e. Kontakt udlændingekontoret i Flensborg ( Ausländerbehörde, i rådhusets kælder). Ring til nummeret oo (Frau Koch) og aftal en tid ( Termin ) for et personligt fremmøde, som typisk kommer til at ligge 1-2 uger efter din telefoniske henvendelse. Skulle du have sprogvanskeligheder, taler udlændingekontorets chef Klaus Drewes dansk. Her skal du i første omgang indgive din ansøgning om EU-opholdstilladelse. Opholdstilladelsen vil du typisk kunne få inden for kort tid. f. Sygesikring i Tyskland: Straks efter aftalen om møde på udlændingekontoret henvender du dig til sygekassen AOK: Heinrichstr. 21 i Flensborg (i centrum). Spørg om nødvendigt efter Frau Bettina Horst, som taler dansk og er meget imødekommende. Anmod om tysk sygesikring. Du skal medbringe din kvittering fra Bürgerbüro og E106-erklæringen fra det danske folkeregister. Du får straks et dokument, der bekræfter, at du er sygesikret i Tyskland, og kort efter modtager du et sygesikringsbevis med posten, som du kender det fra Danmark. Når du nu er hos AOK, så forhør dig om, hvordan din ægtefælle fra et 3. land kan få sygesikring. Er din ægtefælle uden arbejde i Tyskland, kan hun/han komme ind under din sygesikring. Aftal evt. med Frau Bettina Horst, at udlændingekontoret må kontakte hende for at få bekræftet, at din ægtefælle kan få sin sygesikring straks, når din ægtefælles tilmelding til folkeregistret foreligger. Du kan få brug for dette, idet udlændingekontoret måske vil forlange sygesikringen i orden inden udstedelse af opholdstilladelsen. Vejviser til AOK i Flensborg (klik på 'Karte'). Trin 4: Videre i Danmark. g. Indkomst/forsørgerevne: Din arbejdsgiver skal underskrive en formular med oplysning om din ansættelse samt din nettoløn. Få din arbejdsgiver til at udfylde to eksemplarer, den ene dateret to-tre uger efter den første to styks med det samme, ellers kommer du senere til at ulejlige arbejdsgiveren en gang mere. Formularen får du på rådhuset. h. Din ansøgning om EU-opholdstilladelse: Den kan du finde på nettet og udfylde på forhånd. side 12

13 i. Pasfoto: Få lavet to. Slesvig-løsningen j. Nu er du klar til at indgive din egen ansøgning om EU opholdstilladelse: Mød op på udlændingekontoret ('Ausländerbehörde') til den aftalte tid, jf. pkt. e. Medbring følgende: 1. Din udfyldte ansøgning om opholdstilladelse, 2. dine to pasfotos samt pas, 3. brevet fra AOK om, at du er sygesikret, 4. såvel som den ene af erklæringerne fra din arbejdsgiver om din indkomst. Hvis alt findes i orden, vil du sandsynligvis få udstedt en opholdstilladelse straks (5-årig). ANSØGNING FOR DIN ÆGTEFÆLLE FRA 3. LAND ('ANTRAG AUF FAMILIENNACHZUG') Trin 1: Sydslesvig. k. Formularer til din ægtefælles ansøgning om opholdstilladelse: Efter du har fået din egen opholdstilladelse (husk: efter! Tag en ting ad gangen), beder du på udlændingekontoret ('Ausländerbehörde') om formularer til ansøgning om familiesammenføring ('Antrag auf Familiennachzug') med din ægtefælle fra et 3. land. Trin 2: Den tyske ambassade i ægtefællens hjemland. l. Din ægtefælles ansøgning om visum: Din ægtefælle henvender sig på den tyske ambassade i det land, hvor din ægtefælle har fast bopæl og lovligt ophold. Det er ikke et krav, men lad din ægtefælle medbringe kopi af dit pas samt dit EU-opholdsbevis, som kan vedlægges ansøgningen visum til familiesammenføring til at understøtte denne. Din ægtefælle skal naturligvis medbringe 1. sit eget pas, 2. to pasfotos 3. samt jeres vielsesattest i både original og som kopi. Bemærk, hvis I ikke er gift endnu, skal I i stedet for vielsesattesten vedlægge dokumentation for, at I skal giftes så snart som ægtefællen er i Tyskland. Ambassaden vil kun modtage ansøgningen og hverken kommentere, behandle eller tage stilling til den ambassaden fungerer blot som indleveringssted og postkontor, hvorfra papirerne sendes videre til udlændingekontoret i Flensborg, hvor ansøgningen behandles af de samme personer, som du selv har talt med. Desværre er det jf. den tyske udlændingelov ikke muligt, at din ægtefælle kan indgive ansøgningen i Flensborg, hvad enten vedkommende har Schengen-visum eller ej. Ægtefællen skal altid henvende sit til den tyske amside 13

14 bassade i sit hjemland. Se dog en anden løsning på side 15. Trin 3: Videre i Sydslesvig. m. Ansøgning om familiesammenføring ('Antrag auf Familiennachzug'): Hjemme i Flensborg kontakter du atter udlændingekontoret og beder om en tid, hvor du ved personligt fremmøde indgiver din ansøgning om familiesammenføring (sammenlign pkt. k). Tag ikke din ægtefælle med, selvom din ægtefælle måske ved lykkelige omstændigheder tilfældigvis er i besiddelse af et Schengen-visum. Følgende dokumenter skal du have med til udlændingekontoret: 1. Erklæringen fra udlejeren ('Vermieterbescheinigung' jf. pkt. b), 2. Erklæringen fra din arbejdsgiver om ansættelse og nettoløn (selv om du allerede har afleveret den vedr. din egen ansøgning, jf. pkt. g, skal du tage en ny med igen). 3. Du skal desuden udfylde en (meget kortfattet) ansøgning på en formular, som du vil få udleveret på mødet. n. Ægtefællens visum vedrørende familiesammenføring: Udlændingekontoret i Flensborg vil sandsynligvis have en forholdsvis kort sagsbehandlingstid, men den samlede sagsbehandlingstid kommer især an på postvejen mellem den ambassade, hvor din ægtefælle har indgivet sin ansøgning, og Tyskland (mere præcist: udlændingekontoret sender papirerne til en myndighed i Køln, som så omkoder dem og sender dem videre til ambassaden efter ca. én dag). Din ægtefælle får i første omgang et familiesammenføringsvisum, som skal afhentes på ambassaden i din ægtefælles hjemland og desværre ikke i Flensborg (det kan hænde, at den tyske ambassade vil være indforstået med/selv tilbyder, at passet sendes frem og tilbage med posten). o. Ægtefælles tilmelding til folkeregistret og sygesikring: Efter din ægtefælles indrejse skal hun/han tilmeldes folkeregistret. Med en bekræftelse på tilmeldingen, vielsesattesten og din egen sygesikring går I til AOK, hvor ægtefællen bliver tilmeldt den tyske sygesikring. I skal bede om en skriftlig bekræftelse. Det egentlige sygesikringskort kommer først ca. en uge senere. p. Ægtefællens opholdstilladelse: Med bekræftelsen fra folkeregisteret og bekræftelsen fra AOK tager I til udlændingekontoret, hvor ægtefællen tilmeldes. Normalt udstedes opholdstilladelsen med det samme. Din ægtefælles opholdstilladelse vil i første omgang være på tre år. Tag et pasfoto af ægtefællen med, det skal bruges til det plastikkort (opholdstilladelsen), som ægtefællen vil få tilsendt. - ooo - side 14

15 Supplerende bemærkninger til Slesvig-løsningen. Dansk Schengen-visum: Det synes at være en fordel at søge om et Schengen-visum i Danmark til din ægtefælle, inden du flytter fra Danmark, da du ikke kan regne med, at de tyske myndigheder udsteder et visum, efter at I har indgivet ansøgningen om familiesammenføring. Med dette visum kan I i det mindste være sammen, mens I venter på sagsbehandlingen i Flensborg. Men husk reglen om, at din ægtefælle skal indgive ansøgning om familiesammenføring og få udstedt visum i det land, vedkommende har bopæl. Det kan blive dyrt i billetter (men se nedenfor dette afsnit). Dokumenter på dansk og sagsbehandlingen i Sydslesvig: Principielt gælder jf. Slesvig-Holstens forvaltningslov, at papirer ikke behøver at være på tysk, særligt i Flensborg og omegn må de gerne være på dansk. Undtagelsesvis kan forvaltningen dog bede om en oversættelse. Det vil desuden som regel være muligt at få kontakt til en dansktalende medarbejder hos næsten alle myndigheder i Flensborg. I det hele taget er det DRC s erfaring, at sagsbehandlingstiden i Sydslesvig er relativ kort, og at sagsbehandlere er flinke og imødekommende. Den relevante myndighed uden for Flensborg: Bor I i Flensborg omegn, bor I i Kreis Schleswig-Flensburg (kan oversættes til 'Slesvig-Flensborg Amt'). Her skal I henvende jer til Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg på Flensburger Straße 7 i Slesvig (Schleswig). Hvis I bor i Nordfrisland i det vestlige Sydslesvig, er deres forvaltning Kreis Nordfriesland (adressen finder du på deres hjemmeside). Området syd for Slesvig-Flensborg hedder 'Kreis Rendsburg-Eckernförde' ('Rendsborg-Egernførde Amt'), her skal I henvende jer til deres amtsforvaltning, Kaiserstraße 8 i Rendsborg. Klik på Verwaltung und Politik øverst, så på Bürger-Infosystem til venstre, derefter under Aufgabe på Aufenthaltsgenehmigung. Klik på Bürgerservice -> Aufgabe: Aufenthaltsgenehmigung. Vælg så jeres bopæl ( Wohnort ). Klik på 'Bürgerinfo', så på 'Was erledige ich wo', så find punktet 'Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer/innen'. Hurtigere Slesvig-løsning via et andet EU-land: Som nævnt er det lidt omstændeligt, at din ægtefælle skal indgive ansøgningen om ophold i det land, hvor vedkommende har bopæl. Hvis din ægtefælle bor langt væk fra Danmark, kan det gå lidt hurtigere, hvis I i første omgang tager fast bopæl i side 15

16 et andet EU-land, f.eks. Sverige jf. Sverige-løsningen. Hvis din ægtefælle så har en EU-opholdstilladelse, kan vedkommende alligevel indgive sin ansøgning om familiesammenføring på udlændingekontoret i Flensborg (i stedet for f.eks. Manila). Hvis I vælger denne løsning, skal I være opmærksomme på, at din ægtefælles opholdstilladelse er knyttet til, at du bor i det andet EU-land, I bestemmer jer for. Her kan du læse om Sverige-løsningen og visum (se også side 22). Gitte Kayas side om familiesammenføring, Sverige-løsningen og visum. Arbejdstilladelse: Din ægtefælles opholdstilladelse giver ret til at tage arbejde i Tyskland, men som udgangspunkt ikke i Danmark. Det kan man søge om særskilt (i Danmark), men en arbejdstilladelse vil typisk kun gives, inden for områder med særlig efterspørgsel. Her vil der være et krav om specielle kvalifikationer. Positivlisten og andre informationer omkring arbejde fra Udlændingestyrelsen. Bil og forsikringer: Husk, at hvis du har bil, skal den omregistreres til tyske nummerplader. Men heldigvis ligger Tysklands motorkøretøjsregister i Flensborg. Det gør det nemmere! Private forsikringer skal også flyttes til Tyskland. Havnen i Flensborg februar 2004: Tidligere Danmarks største havn side 16

17 Hjemmesider med informationer om at flytte syd for grænsen. Arbejde: Oplysninger om at arbejde i Danmark og bo i Tyskland. Forening for grænsependlere i det dansk-tyske grænseland. ntent.jsp&navid=2249 Arbejdsformidlingen i Flensborg (tysk side). Hvis du ønsker en dansk arbejdsplads i Sydslesvig, kan du søge arbejde i det danske mindretals institutioner, se papirudgaven af Flensborg Avis. Dansk Skoleforening for Sydslesvig har ledige stillinger på nettet. (mulighed for to ugers prøveabonnement) Myndigheder: Dansk Generalkonsulat Flensborg. Hvis du skal have et nyt pas, køb det hos politiet nord for grænsen. Det er billigere. Danmarks Ambassade i Berlin, informationer om at flytte til Tyskland. EU: Informationer om dine rettigheder som unionsborger i Tyskland. Rådhuset i Flensborg (tysk side), nogle informationer på dansk. Byen Harreslev tæt på Flensborg (to-sproget side). Økonomi: En dansk bank med filialer i Flensborg, Harreslev (Harrislee) og Slesvig, alle ansatte taler dansk. Du behøver ikke at vente på dit EU-opholdsbevis for at kunne åbne en konto. Næsten alle betalinger i Tyskland foregår ved bankoverførsler. Det koster f.eks. 5 at betale en regning på posthuset. Sydbank er ligeledes repræsenteret i Flensborg, også her tales dansk. Et dansk-tysk revisorkontor i Hanved (Handewitt) nær Flensborg. side 17

18 Det danske Sydslesvig. Slesvig-løsningen Sydslesvig er som navnet antyder den sydlige del af Slesvig, et tidligere dansk hertugdømme. Nordslesvig kendes i Danmark som Sønderjyllands Amt. Som du måske ved, har der været en del krige og grænseforskydninger i området. Konsekvenser er, at der nu bor mennesker med den forkerte nationalitet på hver side af grænsen. Således er ca. 10% af Sydslesvigs befolkning dansksindede, men med store regionale forskelle. I Flensborg er ca. hver fjerde dansksindet. Det danske mindretal i Sydslesvig har sine egne institutioner, foreninger, skoler, kirker, ungdomsklubber, sin egen avis osv.. På den måde kan I uden større problemer leve en dansksproget hverdag i Flensborg og omegn, hvilket (om nødvendigt) også gør det lettere for din ægtefælle at lære dansk. For at du kan danne dig et indtryk af mulighederne, nævnes flere adresser: Generelt om det danske i Sydslesvig: Adresser på butikker, håndværkere m.m., hvor der tales dansk. Har også informationer om at flytte til Slesvig (klik på Ny i regionen? til venstre). De vigtigste danske institutioner syd for grænsen. Oversigt over sydslesvigske hjemmesider og rigtig spændende beskrivelser af Sydslesvigs landskab og historie. Avis: Dansk dagblad, dækker hele grænselandet, studerende betaler halv pris (9 månedligt). Her kan du blandt andet finde danske stillingsannoncer og oplysninger om danske kulturarrangementer i Sydslesvig. Dansk sprog: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg med afdelinger i Husum, Slesvig, Bredsted og Egernførde (Eckernförde). Her tilbydes sprogkurser, hvis din ægtefælle ønsker at lære dansk ad denne vej. Normalt koster et kursus (40 timer) ca. 100, dog kun 60, hvis din ægtefælle er arbejdsløs. Alternativt til danske institutioner kan man for eksempel besøge aftenkurser på offentlige 'folkehøjskoler' ('Volkshochschulen', forkortes som regel til 'VHS'). side 18

19 Børn og unge: Danske børnehaver og skoler findes i næsten alle større landsbyer og byer i Sydslesvig. Sydslesvig danske Ungdomsforeninger er en paraplyorganisation for mange forskellige danske ungdomsorganisationer. Kultur: SSF er en paraplyorganisation for forskellige kulturforeninger m.m., der står for adskillige dansksprogede arrangementer i Sydslesvig. Aktivitetskalender med dansksprogede arrangementer. Danske kirker findes i næsten alle større landsbyer og byer i Sydslesvig. Sundhed: Her kan du finde dansktalende læger såvel som apoteker med dansktalende personale. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, alt fra rådgivning til et plejehjem. I Sydslesvig er der plads til alle side 19

20 Sådan vender I sammen tilbage til Danmark. Der findes to muligheder for at vende tilbage til Danmark: Den korte og den lange løsning. Den lange løsning går ud på, at du og/eller din ægtefælle bliver tyske statsborgere. Det tager typisk otte år. Som tysk statsborger i Danmark vil jeres sag behandles efter EU s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, ikke efter den danske udlændingelov. Til orientering, så vil det tage minimum seks år for din ægtefælle at få dansk statsborgerskab, hvis I bor i Danmark. Med hensyn til den korte løsning kan vi endnu ikke give entydige svar, men følgende mulighed er der i princippet: Hvis I har boet i Tyskland i blot nogle få måneder (måske kun uger?), kan I efter alt at dømme flytte tilbage til Danmark derefter. I så fald kan I nemlig påberåbe jer EU s regler, dvs. præcis de samme regler, der muliggjorde, at I kunne bo i Sydslesvig. Forudsætningen er, at du opfylder de krav, der stilles i EU's regler (at du er studerende, lønmodtager, pensionist, selvstændig eller formuende). Forudsætningerne er følgende: Arbejde eller studium: Du skal have arbejde eller læse i Tyskland, således at du gør brug af EU's regler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Om det er muligt at kunne vende tilbage efter at have boet i Tyskland, men arbejdet i Danmark, ved vi ikke endnu. Bopæl: Hvis din ægtefælle kun kan komme til Tyskland som din ægtefælle, skal du selvfølgelig have bopæl i Tyskland, jf. køreplanen i denne folder. Udtryksformen i dette afsnit er vag (!), fordi vi endnu ikke kender til mange par, der har prøvet den korte løsning. Men vi ved, at det er muligt. Den juridiske baggrund er bl.a. den såkaldte Akrich-dom fra EF-domstolen, hvor et ægtepar boede i England. Hun er britisk statsborger, han var ikke og boede dér illegalt. De to flyttede så til Irland, hvor hun arbejdede nogle få måneder (dette som EUborger i henhold til EU s regler). Derefter flyttede de tilbage til England og indgav en ansøgning om ægtefællesammenføring, også i henhold til EU s regler. Parret indrømmede, at flytningen til Irland kun skete for at undgå engelsk lovgivning: De ville, at ansøgningen om ophold skulle behandles efter EU-s regler, ikke de britiske. De engelske myndigheder afviste at give ægtemanden et EU-opholdsbevis, som han havde haft det i Irland som ægtefælle til en EU-borger. Det afgørende var, at deres ansøgning blev behandlet, uden at tage hensyn til at hun er både britisk statsborger og unionsborger. EF-domstolen afgjorde så, at EU-reglerne skal prioriteres højere. Derfor skal han have lov til at bo og arbejde i England. Ægteparrets motiver for at flytte til Irland spiller jf. EF-domstolen ingen rolle. Denne EU- vej fungerer også i Danmark. Bemærk, at de danske myndigheder på trods af Akrich-dommen ikke er forhindret i at statuere proforma og derfor alligevel kan nægte flytning til Danmark, side 20

21 om end mulighederne herfor er begrænsede (se sidste henvisning på siden). Ansøgningen indgives på statsamtet, ikke hos Udlændingestyrelsen eller udlændingekontorene (politiet), hvor man ellers søger om familiesammenføring. Bemærk også, at I kan indgive ansøgningen fra udlandet, i første omgang behøver I ikke at flytte til Danmark, for at ansøgningen bliver behandlet. Bemærk ydermere, at hvis din ægtefælle kan få et selvstændigt opholdsgrundlag, f.eks. som studerende eller au-pair i Tyskland, er det nok, hvis du lovligt opholder dig i Tyskland, dvs. du skal ikke have et EU-opholdsbevis, hvis du ikke er i Tyskland mere end 90 dage. Meget tyder på, at det kan være tilstrækkelig, hvis du f.eks. følger et sommerkursus på et universitet (for at kunne arbejde i Tyskland skal du dog følger køreplanen i denne folder). Artikler i dagbladet Politiken om den korte løsning. Om at blive tysk statsborger (tysk side). (nederst) Betingelser, man skal opfylde, for at kunne anvende den korte løsning. Mere om den korte løsning (side 22, spørgsmål nr. 16). Definition af pro-forma ægteskab jf. reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. Udsigten fra Sosti (Wassersleben) i Tyskland til Kollund i Danmark side 21

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes du som

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Tilflytterguide Ringkøbing-Skjern Kommune Grænsependlere En grænsependler (efterfølgende betegnet som du ) er en EU/EØS borger, der: Arbejder i Danmark Bibeholder sin bolig/folkeregistrering i sit hjemland

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Til stede: Lisa Balch, Diana og Maja fra Borgerservice, Folkeregister/Sygesikring;

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Program Skattepligt Særregler Skattepersonnummer Fradrag Forenklet selvangivelse Fuld/begrænset skattepligt og dobbelt domicil Grænsegængerregler Anmodning om skattepersonnummer/skattekort

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere