Vi kan hjælpe andre til at være trygge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan hjælpe andre til at være trygge."

Transkript

1 LEKTIE År B 3. kvartal Lektie 2 En voldsom storm Ugens tekst og referencer: Luk 8, Mark 4, Den Store Mester, kap.35. Huskevers: Herren er hos mig, jeg frygter ikke. (Sl 118,6) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus vil have alle sine børn til at være trygge. Føler at Jesus elsker dem ligeså højt, som han elskede sine disciple. Viser det, ved finde måder at hjælpe andre på, så de kan være trygge. Tema: Vi kan hjælpe andre til at være trygge. Parat til at undervise Bibelhistorien kort fortalt Jesus og hans disciple tager ud på en lille sejltur. Jesus falder i søvn og pludselig raser der en voldsom storm. Disciplene er bange for, at de alle vil blive smidt overbord og de kalder på Jesus for at få ham til at hjælpe. Jesus taler til stormen, og den lægger sig. Dette er en historie om tjeneste Jesus lærer os noget i det eksempel han var, da han tog affære for at redde sine disciple fra stormen. Vi kan også hjælpe andre i deres livs storme, når det er svært og hårdt i deres liv. Børn kan lære at hjælpe andre, selv når de er små. De skal bare have lov, anledning til det og lidt hjælp i begyndelsen. Til læreren Jesus hvilede i, at hans Far tog sig af ham. På samme måde må vi også hvile i, at vores frelser tager sig af os. Disciplene kunne også have bevaret freden, hvis deres tro på Jesus havde været stærk nok. Men deres frygt skinnede igennem og afslørede deres vantro i nødens stund. De havde så travlt med at redde sig selv, 24

2 2 1 Programoversigt Program Minutter Aktiviteter Materialer Velkomst Leg og lær aktiviteter max 10 min. A. Sikkerhedsøvelse B. Sikkerhedsforanstaltninger En kasse eller pose, billeder, tegninger eller ting fra hjemmet som børn ikke bør lege med af sikkerhedsgrunde og af ting de kan lege med (f.eks.: tændstikker, ovn, legesager, tøjdyr osv.) Billeder af eller rigtigt sikkerhedsudstyr eller foranstaltninger. * Sang og bøn Bibelhistorie Forstå bibelhistorien Brug bibelhistorien max 10 min. max 20 min. max 15 min. max 15 min. *Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet Oplev bibelhistorien Huskeverset Hvis sko? A. Efter stormen B. Lærdom på flaske Sangbøger, missionshistorier, indsamlingsbøsse. Malertape eller stort stykke stof, papir der er klippet så det ligner bølger, et mørkt tæppe eller stof, legetøjsbåd, puder eller hynder, udklædningstøj til Jesus. Bibel Herre og dame sandaler, forskellige slags og størrelse børnesko, babysko. Papir og tegnegrej Plastikflaske med tæt skruelåg, vand, små ting der kan flyde, blå madfarve eller lilla saftevand, malertape at de glemte Jesus, og det var først da de nåede til fortvivlelse over deres egen magtesløshed, at de vendte sig til Jesus og lagde det over til ham, at hjælpe dem. Kan I sætte jer ind i disciplenes situation? Oplever vi tit det samme dilemma; når fristelsens uvejr lurer, og de frygtindgydende lyn glimter og bølgerne truer med at skylle over os, da glemmer vi, at der er én, der kan hjælpe os. I stedet stoler vi på vores egen styrke lige indtil vi indser vores sikre nederlag og mister troen på, at vi kan klare det. Dér kommer vi til at tænke på Jesus, og hvis vi beder om hans hjælp og frelse, så er det ikke forgæves En levende tro på vores frelser vil gøre livet storme lettere og befri os fra farer på den måde, som han ved, der er bedst for os. (Frit oversat fra Den Store Mester, kap. 35) Forslag til dekoration Se under kapitel 1. Vend stolene så klassen kigger mod havsiden. I kan eventuelt tage noget blåt stof med til at lægge på gulvet, så hele klassen ligner søen. I kan også klippe små stykker papir som kan ligne bølger på vandet. 25

3 Hvordan du underviser Velkomst Byd børnene velkommen ved døren. Spørg hvordan deres uge er gået hvad de er glade for/ kede af. Spørg dem, om der er noget, de har spekuleret på fra sidste uges historie. Sæt dem i gang med den leg og lær aktivitet, som du har valgt. 1 Leg og lær aktiviteter Vælg den eller de aktiviteter, der passer bedst til børnenes alder og modenhed. Medbring: En kasse eller pose Billeder, tegninger eller ting fra hjemmet som børn ikke bør lege med af sikkerhedsgrunde og af ting de kan lege med (f.eks.: tændstikker, ovn, legesager, tøjdyr osv.) A. Sikkerhedsøvelse Gem tingene i en pose eller kasse, så børnene ikke ser tingene med det samme. Sig: I dag skal vi snakke om ting der er sikre (gode) og ting der er farlige (dårlige) for børn. Jeg har taget nogle ting med hjemmefra. Kan I fortælle mig, om det er gode eller dårlige ting for børn? Tag én ting frem ad gangen og giv børnene tid til at fortælle, hvad de mener om dem er de sikre eller farlige? Læg vægt på at fortælle dem hvorfor de dårlige ting er farlige for børn og hvorfor man ikke bør lege med dem. Læg tingene i to forskellige bunker den farlige og den sikre (gode/dårlige). Giv børnene tid til at svare, når du spørger: Hvordan har I det, når voksne siger til jer, at I ikke må røre ved noget eller lege med noget andet? Hvordan har man det, når man er kommet til skade? Hvorfor lærer vores forældre os, at vi ikke må lege med de ting, der er farlige? Peg på bunken med de farlige ting. (Fordi de elsker os og gerne vil sørge for, at vi er trygge og ikke kommer til skade.) Hvad ville I gøre, hvis I så nogen der legede med denne/dette/de her? (Hold én ting op ad gangen). Hvad kan I gøre for at hjælpe andre, så de kan være trygge og ikke komme galt af sted? Jesus elsker os, og han vil gerne have, at vi er trygge. Han vil også gerne have at andre er trygge Husk, at: Vi kan hjælpe andre til at være trygge. Medbring: Billeder af eller rigtige sikkerhedsudstyr eller foranstaltninger Sig det med mig. B. Sikkerhedsforanstaltninger Sig: Forestil jer, at vi skal på en lang rejse. Der findes mange forskellige transportformer, når man skal ud og rejse. Snak sammen om de forskellige transportformer I kender (bil, tog, motorcykel, cykel, fly, hest, elefant, skib, bus, 26

4 rulleskøjter osv.) Få børnene til at vælge forskellige måder at rejse på og vise det ved at lave bevægelser og lyde. Snak om hvilke sikkerhedsforanstaltnigner der er i de forskellige transportmidler (sikkerhedssele, sæde/saddel, hjelm, redningsvest, knæbeskytter osv.) Vis børnene nogle billeder af forskelligt sikkerhedsudstyr som I bl.a. har talt om. Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvordan føles det, når jeres forældre sætter jer i en sikkerhedssele eller et barnesæde i bilen? Hvorfor siger de voksne altid, at vi ikke må lege på vejen, eller skal holde os tæt til huset, når vi leger? Hvorfor skal vi altid have sikkerhedssele på (eller hjelm, redningsvest el. l. afhængig af transportformen)? (fordi vores forældre elsker os og vil sørge for, at vi er sikre og trygge). Jesus elsker os, og han ønsker også, at vi skal være trygge. Tænk over at: Vi kan hjælpe andre til at være trygge. Sig det sammen med mig. 27

5 * Sang og bøn Fællesskab Fortæl om børnenes glæder og sorger (hvad de har været glade for eller kede af) ud fra det de fortalte, da de kom (som det er passende). Sæt noget tid af til at snakke om oplevelserne fra sidste uges bibellektie, og gå igennem huskeverset. Byd gæster særligt velkommen, og fortæl deres navne til de andre børn. Husk at bemærke, hvis nogen har haft fødselsdag i ugens løb. Sangforslag Se lektie 1. Mission Sig: Nu skal vi høre om en måde at tjene Jesus på. Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har mulighed for at bruge. Spørg: Hvordan tjente de mennesker, vi lige har hørt om, Jesus? Kollekt Sig: Vi tjener Jesus ved at give af det vi har, når vi samler ind her. Det vi giver, kan hjælpe andre med at komme til at lære Jesus at kende. Bøn Spørg børnene efter en måde de kan forestille sig, de kan tjene Jesus på. Lad dem opføre det for de andre, så de kan gætte, hvad hinanden gør. Sig sammen: Kære Jesus. Vi vil gerne være dine hjælpere. Hjælp os med at være det. (Hvis der er tid og det fungerer i jeres gruppe, så få børnene til hver især at bede for den ting, de havde forestillet sig, de kan gøre, for at tjene Jesus). (*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet) 28

6 2 Bibelhistorien Oplev bibelhistorien Scenen sættes: Lav omridset af en båd med tapen på gulvet, eller læg noget stof, så det danner formen af en båd. Sig: Hvor mange har prøvet at være ude og sejle? (Giv dem tid til at svare.) Kunne I lide det? Hvordan var det at være ude på vandet i en båd? I dag skal vi bare lade som om, vi er ude at sejle sammen her i vores båd. (Kravl om borde i båden alle sammen og sørg for at Jesus sidder i den bagerste ende.) Læs eller fortæl historien Engang var Jesus og hans venner ude at sejle. Det havde været en meget lang dag, hvor Jesus havde fortalt historier og hjulpet syge mennesker hele dagen, og nu havde han brug for at hvile sig. Kender I følelsen af at lægge sig til at sove, når man er rigtig, rigtig træt? Det er en god følelse. Jesus bad sine venner om at sejle ham over på til den modsatte bred med deres båd, så han kunne hvile sig lidt, mens de rejste. Det var ved at være nat. [Få nogle af de voksne til at holde det mørke stykke stof eller tæppe over jeres hoveder, så det virker som om, det er nat.] Hvordan er det at være i en båd? Det gynger nogle gang lidt, gør det ikke? [Gyng frem og tilbage med kroppen og få børnene til at gøre det samme.] Jesus var meget træt, så han lagde sig ned i bagenden af båden, og faldt i søvn. [Den voksne hjælper, som er klædt ud som Jesus, lægger sig ned og lader som om han sover.] Den blide bølgegang fik hurtigt Jesus til at falde i søvn. Til at starte med var der en let kølig brise. [Få de voksne til at vifte lige så roligt med det mørke tæppe over hovederne.] Men det tog til, og bølgerne blev større og større. [Før tæppet frem og tilbage over hovederne i større og større bevægelser, så man kan høre det.] Der begyndte at komme vand ind i båden og disciplene blev bange. Men hvor var Jesus? [ Jesus lader som om han sover bagerst i båden.] Jesus var overhovedet ikke bange! Han sov! Disciplene blev enige om at vække ham. Hvem vil gerne vække Jesus? [Lad børnene lade som om de vækker Jesus.] Hvad tror I disciplene har sagt til ham? [Lad børnene komme med deres forslag.] Jesus vågnede op og så sig omkring. Han så med det samme, at hans venner var bange. Jesus ønskede ikke, at hans venner skulle være bange, så hvad tror I han gjorde? [Lyt til nogle af børnenes forslag.] Jesus rejste sig op i båden og han begyndte at tale til vinden og regnen og bølgerne. Og han sagde til dem, at de skulle stoppe! Og det gjorde de! [Hold op med at bevæge stoffet og lave lyde. Løft stoffet så højt op, som I kan få det.] Vinden lagde sig! Regnen stoppede! Og de store bølger lagde sig! Alt blev helt stille, vandet var blikstille. Nu var disciplene ikke bange mere. Jesus havde hjulpet dem til at føle sig trygge igen. Jesus hjælper også os med, at være trygge. Han ønsker, at vi også vil hjælpe andre med at komme til at føle sig trygge. Husk at: Vi kan hjælpe andre til at være trygge. Sig det sammen med mig. Giv børnene tid til at svare når du spørger: Hvordan tror I disciplene havde det, da bølgerne blev store og de forsøgte at få vandet ud af deres båd? Hvordan tror I, de havde det, efter Jesus havde fået stormen til at lægge sig? Hvorfor stoppede Jesus stormen? Jesus elskede sine disciple og han ønskede at de skulle være trygge. Jesus elsker også os og han ønsker også, at vi skal være trygge. Medbring: Malertape eller et stort stykke stof Papir der er klippet så det ligner bølger Et mørkt tæppe eller stof Legetøjsbåd Puder eller hynder Udklædningstøj til Jesus 29

7 Han ønsker også, at vi skal hjælpe andre med at være trygge. Herren er hos mig, Peg op Peg på jer selv Huskeverset Medbring: en Bibel Huskeverset Slå op til Sl 118, 6 og sig: Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen. Læs verset højt. jeg frygter ikke. Sl 118,6 Kram jer selv og ryst på hovedet Saml håndfladerne og åben dem fra hinanden, som en bog. 3 Forstå bibelhistorien Medbring: Et par sandaler Forskellige slags og størrelser sko, også babysko. Hvis sko...? Sig: Der er mange i vores familie. Der er mødre og fædre, bedsteforældre, brødre og søstre. Når I falder og slår jer, hvem hjælper jer så med at få det bedre? Er det mor? Vælg et barn og sig: Prøv at komme herop og stå i mors sko, eller sådan nogle sko, som mødre har på. Lad os sammen sige Jesus tak for vores mødre. Bed en kort bøn. Vi har nogle meget særlige sko her. Hold sandalerne frem. Der hvor Jesus levede, for mange år siden, der gik man ikke i sko ligesom dem vi kender. Der gik man i sandaler. Jesus gik i sandaler. Hvis vi er bange eller kede af det kan det hjælpe, at tænke på Jesus. Lad os sige Jesus tak, fordi vi har ham. Bed en kort bøn. Lad børnene skiftes til at stå i de forskellige sko, mens du spørger om forskellige ting som: Hvem trøster jer, når I vågner op om natten og er bange? Hvad gør de? Hvem hjælper jer, når dem I leger med ikke leger efter reglerne? Hvordan hjælper de? Hvem hjælper jer med at få det bedre, når I falder og slår jer? Jesus passer på os og får os til at føle os trygge, hvis vi er bange, og beder til ham. Vi kan også hjælpe andre med at få det bedre. Er der nogen af jer, der har en lillesøster eller bror? (Vis babyskoene frem.) Hvad kan vi gøre, for at vores små søskende føler sig trygge, når de er bange? Husk på at: Vi kan hjælpe andre til at være trygge. Sig det med mig. Giv dem tid til at svare, når du spørger: Hvordan føles det at falde og slå sig? Hvad kan få jer til at få det 30

8 bedre eller føle jer trygge, når I er bange og har slået jer? (et stort knus, blive holdt i hånden, et plaster, at tænke på hvor stærk Jesus er, glade billeder, et smil.) Vi kan også hjælpe andre med at få det bedre. Få to voksne hjælpere til at vise følgende: Den ene lader som om, han er meget bange (skær ansigter) og den anden hjælper den første med at få det bedre. Del børnene op i små grupper og giv børnene lov til at øve lidt på det. Én er bange og den anden holder hånd, giver knus eller andet. Giv alle børnene mulighed for at spille begge roller. Mind børnene om, at: Vi kan hjælpe andre til at være trygge. 4 Brug bibelhistorien A. Efter stormen Sæt børnene til at lave et billede af Jesus og disciplene i båden efter, at Jesus har tæmmet stormen. Mind dem om, at der nok var blinkende stjerner, blikstille vand og glade, trygge disciple. Giv dem tid til at svare, når du spørger: Hvordan kan I hjælpe andre med at føle sig trygge? Hvem sørger for, at I er trygge? Hvad kan I gøre, hvis I bliver bange? Hvad kan I gøre, når andre bliver bange? En måde vi kan hjælpe andre, med at få dem til at føle sig trygge, er ved at dele jeres glade billeder med dem. Giv det billede, I har tegnet her, til jeres mor eller far, når I kommer hjem, og fortæl dem om hvordan Jesus hjalp sine disciple da de var bange i stormen. Husk at: B. Lærdom på flaske Hjælp børnene med at fylde deres flasker halvt fulde med vand. Tilsæt et par dråber saftevand eller madfarve og nogle ting der kan flyde. Skru låget godt fast og læg flasken på siden. Giv børnene tid til at svare når du siger: Hvad synes I det her ligner? Hvordan kan vi fortælle vores bibelhistorie ud fra det? Vi kan hjælpe andre mennesker til at føle sig trygge ved bl.a. at fortælle dem historien om Jesus og stormen. Brug jeres legetøjs sø til at fortælle andre historien, når I kommer hjem, så de kan føle sig trygge ved at vide, at Jesus passer på os. Vi kan hjælpe andre til at være trygge. A. Medbring: Papir Tegnegrej B. Medbring: Plastikflaske med et tæt skruelåg Vand Små ting der kan flyde Blå madfarve (eller nogle få dråber lilla saftevandskoncentrat) Vi kan hjælpe andre til at være trygge. Sig det med mig endnu en gang. Afslutning Få en af børnene til at bede en bøn, hvis der er nogen der har lyst. Ønsk alle en god weekend og mind dem om, at Jesus altid er med os og særligt, når vi er bange. 31

9 BØRNENES BIBELHISTORIE Ugens tekst og referencer Luk 8, Mark 4, Den Store Mester, kap. 35. En voldsom storm Har du nogensinde prøvet at være rigtig bange? Måske er du blevet forskrækket over en stor hund, der pludselig hoppede op og gøede helt tæt på dig, eller du har måske prøvet at blive væk fra din mor i en stor butik, hvor du lige pludselig var helt alene. Måske har du prøvet at komme galt af sted engang, hvor du slog dig meget. Alle føler sig bange engang i mellem. Og alle har brug for nogen, der kan få dem til at føle sig trygge igen. Hvem får dig til at føle dig tryg? Huskevers Herren er hos mig, jeg frygter ikke. (Sl 118,6) Tema Vi kan hjælpe andre til at være trygge. Jesus havde fortalt historier og hjulpet syge mennesker hele dagen. Han havde givet triste mennesker glæde igen og gjort syge mennesker raske. Jesus smilede. Nu er det tid til at tage hjem, sagde han til folkene, som var kommet. De havde alle sammen lyst til at blive lidt længere tid hos Jesus, men det var ved at blive meget sent på aftenen, og langsomt begyndte det at tynde ud i menneskemængden. Jesus og hans disciple kravlede op i en båd ved bredden. Lad os sejle over til den modsatte bred og hvile der, sagde Jesus. Der blæste en let vind. De blide bølger fik båden til at vugge stille frem og tilbage. Jesus gabte, lagde sig op ad nogle fiskenet, hvor der var lidt blødt, og faldt i søvn med det samme! Nogle af disciplene var fiskere. De holdt af at være ude på vandet ved nattetid, mærke den kølige vind og snakke sammen mens båden skød gennem det stille vand. Men pludselig tog vinden til og blev til en kold, hård storm. Stormen lavede STORE bølger i vandet og de begyndte at komme ind over bådens ræling. Disciplene kæmpede med at holde vandet ude af båden, men vinden blev stærkere og stærkere. Det var svært at holde roret på båden, så man kunne styre den, og det var næsten umuligt at holde vandet ude af båden. Disciplene begyndte at blive meget bange. De vidste, at stormen var stærk nok til lige pludselige at tippe deres båd rundt i vandet! I skær af lynene fik de øje på Jesus. Han lå og sov bagerst i båden. Jesus, Jesus, hjælp os! råbte de. Jesus vågnede med det samme og satte sig op. Han mærkede bølgernes tag i båden og så frygten i disciplenes øjne. Han rejste sig hurtigt op. Han ville hjælpe sine venner, så de kunne føle sig trygge igen, og han vendte sig og sagde til stormen: Stille! Læg dig! Og straks tog vinden af og bølgerne lagde sig. Natten var igen stille og stjernerne spejlede sig i søen. Hvorfor var I bange? spurgte Jesus sine disciple. I behøver ikke være bange. Jeg er hos jer! Disciplene var lettede og glade. De vidste, at de var trygge, fordi Jesus var hos dem og altid ville være med dem. Når du bliver bange kan du også sige ligesom disciplene: Jesus, hjælp mig, og så vil han høre dig. Du kan møde mennesker i dit liv, som du kan se er bange. Du kan hjælpe disse mennesker med at føle sig trygge. Du kan 32

10 lære dem, hvordan man kan bede Jesus om hjælp, og måske kan du give dem et knus eller holde dem i hånden lidt. Du kan måske også hjælpe dem ved at finde en voksen, som kan hjælpe dem. Ligesom Jesus hjalp sine venner, da de var bange, kan du også hjælpe dine venner. Du kan fortælle dem, at Jesus er nær hos dem og han også vil hjælpe dem. Han er os nær og vi kan være trygge. Leg og lær Lørdag Gå en tur sammen et sted, hvor I kan se nogle både. Vær særligt på udkig efter sejlbåde. Lad barnet fortælle historien om Jesus, der stiller stormen, da han og disciplene er ude at sejle. Snak sammen om, hvordan det måske kan hjælpe en anden til at føle sig tryg, at I deler denne bibelhistorie med ham/ hende. Opfordrer dit barn til at fortælle historien til en fra jeres familie eller en ven også. Øv huskeverset hver dag på følgende måde: Herren er hos mig, jeg frygter ikke. Sl 118,6 Peg op Peg på jer selv Kram jer selv og ryst på hovedet Saml håndfladerne og åben dem fra hinanden, som en bog. Søndag Hjælp dit barn med at lave en 7-dages kalender. Skriv ugedagenes navne i og hjælp dit barn med at tælle ugens dage. Tegn et lille symbol i hver dag som beskriver, hvordan vejret har været denne dag (solrigt, skyet, regn el. l.). Mandag Lav huller i en stor plastikflaske. Gå udenfor med den, fyld den med vand, giv den til dit barn og lad ham/hende styre regnskyen. Tal sammen om de gode ting regnen gør, som f.eks. hjælper med at få kornet og andet til at vokse. Bed en bøn sammen og sig Jesus tak for regnen. Tirsdag Spørg dit barn om, hvad der gør ham/hende bange. Læs Mark 4,35-39 sammen og mind dit barn om, hvad Jesus gjorde i den store storm. Han vil sørge for, at vi er trygge, altid. Sig Jesus tak for, at han beskytter jeres familie, så I kan føle jer trygge. Onsdag Lær dit barn en glad sang som han/hun kan synge, hvis han/hun bliver bange. Syng sangen sammen nogle gange og sig Jesus tak fordi han holder så meget af jeres familie og altid vil beskytte og tage sig af jer. Torsdag Fortæl dit barn historien om Jesus og stormen igen, når I står ved køkkenvasken eller er i badekaret og kan bruge små legetøjsbåde eller andre ting der flyder, til at udspille begivenheden. Lav bølger, pust på vandet og hæld lige så stille vand fra en kop, så det ligner uvejret. Tal sammen om, at Jesus gjorde disciplene trygge igen, fordi han passer på dem, og at han også passer på os og sørger for, at vi kan være trygge. Fredag Læs Luk 8, sammen og opfør et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Vis de andre den kalender I lavede i søndags. Få dit barn til at sige ugedagene højt, eller hjælp ham/hende med det. Syng nogle sange sammen, som handler om vejret og sig Gud tak, fordi han passer på hele jeres familie hver eneste dag. 33

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Den uartige søn. Gud er altid klar til at tilgive os.

Den uartige søn. Gud er altid klar til at tilgive os. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 8 Den uartige søn Ugens tekst og referencer: Luk 15,11-22. Christ s Object Lessons, side 198-211. Huskevers: Du, Herre, er god og tilgiver gerne (Sl 86,5) Hovedformålet er,

Læs mere

Peter og den lamme mand

Peter og den lamme mand APG 3,1-10, MESTERENS EFTERFØLGERE, S. 57-59 Peter og den lamme mand Huskevers: Vær med til at hjælpe ROM 12,13 Budskabet: Jeg kan hjælpe andre. Katja slog sit ben. Se bandagerne. Se hendes krykker. Katja

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

BIBLE BACKGROUND. Lektion 1 STOP ET ØJEBLIK BIBEL-BAGGRUND. HA' FOKUS PÅ: Jesus, en dreng og hans opvækst TRIN TRIN TRIN TRIN

BIBLE BACKGROUND. Lektion 1 STOP ET ØJEBLIK BIBEL-BAGGRUND. HA' FOKUS PÅ: Jesus, en dreng og hans opvækst TRIN TRIN TRIN TRIN Hør om Jesus HA' FOKUS PÅ: KOM GODT I GANG At vokse BIBELENS ORD Hvordan Jesus voksede op LEV DET UD Jesus var en dreng, og voksede op SAML TRÅDENE Jeg vokser op, ligesom Jesus STOP ET ØJEBLIK Betragt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Zakæus klatrer op i et træ

Zakæus klatrer op i et træ LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 2 Zakæus klatrer op i et træ NÅDE Jesus elsker mig betingelsesløst Henvisninger Luk 19,1-10. Den store Mester, s. 375-378. Huskevers Gud er kærlighed (1 Joh 4,8) Målsætningen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere