Anparter i boligejendom Kapitalforhøjelse i fynsk ejendomsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anparter i boligejendom Kapitalforhøjelse i fynsk ejendomsselskab"

Transkript

1 Anparter i boligejendom Kapitalforhøjelse i fynsk ejendomsselskab ODENSE BOLIGER APS UDBYDER NOMINELT KR. 1,0 MIO. ANPARTER

2 Indhold Resumé 2 Dæhnfeldt frølager 3 Etablering 4 Udbud af kapital 5 Fakta 6 Finansiering/udbyttepolitik 7 Prognoseforudsætninger 8 Drift/balance/likviditet 11 Skat 14 Tegningsaftale 15 SIDE 2

3 Dæhnfeldt Frølager - Odense C Evostate Partners A/S tilbyder investorer at investere i ejendomsselskabet Odense Boliger ApS, herefter kaldet Selskabet. Selskabet er stiftet i forbindelse med erhvervelse af 75 ejerlejligheder i hjertet af Odense, tæt på TV2, Åløkke kvarteret og i fremtiden tæt på den nye bydel, der ligger på de gamle DSB arealer. Den historisk lave rente i Danmark og resten af Europa giver investor mulighed for at investere i fast ejendom, hvor likviditeten i de kommende år vil være attraktiv, og hvor muligheden for gældsnedbringelse og løbende udbytte gør investering i fast ejendom til et attraktivt alternativ til andre placeringsmuligheder i dagens marked. Evostate Partners A/S forventer ikke, at prisudviklingen på investeringsejendomme vil stige markant i de kommende år, da adgang til kapital til ejendomsinvestering er begrænset for flere markedsdeltagere. Omvendt har Selskabet mulighed for over en længere periode at frasælge de enkelte ejerlejligheder til en markant højere pris, når markedet forventeligt forbedres for denne boligform om 5-10 år. En del af de kommende års ejendomsinvesteringer vil ske i tæt samarbejde med finansieringskilder, hvilket muliggør gennemførsel af større ejendomshandler på vilkår, hvor investor sikres fornuftige vilkår og mulighed for et attraktivt afkast af den investerede kapital. Vi vurderer købet af denne ejendom i Odense C har en moderat risiko med: Beskeden risiko for større tomgang Nybyggede ejerlejligheder opført i 1999 i tidligere industribygning Indkøbspris på kr pr. m 2 begrænser downside Høj budgetsikkerhed på private lejemål Stabilt cashflow Fri lejefastsættelse Ingen hæftelser for investor Vor forventning til Selskabets egenkapitalafkast med en prisregulering på 1,5% af den forventede inflation på ca. 2% årligt de kommende år vil give et afkast på 15,19% p.a. over de næste 5 år. En investering i fast ejendom må i de kommende år betragtes som langsigtet, men sikker investering med forventet egenkapitalforrentning på 12-15% årligt. Vi gør opmærksom på, at vor afkastberegning er beregnet ud fra faktiske omkostningsbetragtninger og tal, som bl.a. Grundejernes Investeringsfond anvender. Ved anvendelse af ejendomsmæglersatser, vil afkastet på denne ejendom ligge på 5,99% i stedet for den beregnede 5,45%. Forskelle ligger i administration vedligehold, forsikringer og indregning af deposita ifm. afkastberegningen. I det følgende kan De læse mere om kapitalforhøjelsen i Odense Boliger ApS. God læselyst. Hans Henrik Jensen Partner Evostate Partners A/S SIDE 3

4 Odense Boliger ApS - Etablering Odense Boliger ApS er stiftet med det formål at erhverve ejendommen Åløkke Allé 7 med 75 ejerlejligheder i Odense. Ejendommen er totalombygget af Sjælsø Gruppen i 1999 og totalentreprenør var KPC BYG A/S. Begge selskaber er anerkendte selskaber og med stor erfaring i større projekter, hvilket giver tryghed for investor omkring den bygningsmæssige kvalitet. En sidegevinst ved at anvende gamle industribygninger som Dæhnfeldts Frølager er, at de samtidig er bygget i kraftige materialer, da anvendelsen oprindeligt har krævet en kraftig konstruktion i forhold til traditionelt boligbebyggelse. Udbuddet af denne ejendom som investeringsobjekt sker, fordi vi mener, at ejendommen er meget velegnet som langsigtet investeringsmulighed med en betydelig upside, hvis priserne på ejerlejligheder igen oplever stigende tendens. Gennemsnitsstørrelsen er omkring 100 m 2 pr. ejerlejlighed, hvilket også fremtidssikrer fremtidige lejere og ejere, da trenden går mod større leje og ejerboliger. Odense Boliger ApS erhverver 75 ejerlejligheder på i alt m 2 beboelse, hvor ejendommen er opført i beton med flad tagkonstruktion. Bygningen er opført i 4 plan og rummer ejerlejligheder i variable størrelser fra 53 kvm til 145 kvm, hvor medianen er omkring typisk m 2 Ejendommen ligger i et naturskønt område, og med fremtidig udvikling af DSB arealet kan det gøre området endnu mere populært. Vi forventer at lejeomsætningen vil ligge på 15-20% årligt, da lejlighederne er større end normalt, hvilket typisk også medfører lavere lejeomsætning end i mindre lejligheder. Den gennemsnitlige udlejning pr. m 2 er pr. 1. december kr. pr. m 2. Der er fri huslejefastsættelse i ejendommen, da byggeriet er fra efter 1991 og opdelt i ejerlejligheder. SIDE 4

5 Udbud af kapital - foreløbig Odense Boliger ApS er stiftet med en stampkapital på kr , og i forbindelse med erhvervelse af Frølageret forhøjes Selskabets kapital med nominelt kr. 1,0 mio. til i alt kr. nominelt 1,60 mio. kr. Udbuddet af anparter sker til tegningskurs kr. 595, og provenuet til Selskabet bliver følgende: Stiftelseskapital kr Salg af aktier til kurs 595 kr Salær udbyder - finders fee kr % Tinglysningsafgift 0,3% kr Advokat kr Teknisk gennemgang kr Provenue til Selskabet kr Udbyderne af projektet forbliver aktionær i Selskabet efter kapitalforhøjelsen, og samlet vil ejerandelen udgøre 37,50% efter kapitalforhøjelsen. Med Selskabets potentiale og muligheder ønsker udbyderne langsigtet at forblive medejere i Selskabet. Selskabets ledelse - baggrund I forbindelse med kapitaludvidelsen i Odense Boliger ApS vil Evostate Partners A/S arbejde på, at det er en sund blanding af investorer med bred ejendomskendskab og investorer med interesse for et langsigtet afkast, som skal være de bærende kræfter bag Selskabet. Det er ikke Selskabets formål at sælge ejendommen inden for en kortere årrække. Ejerkredsen udpeger en direktør til overvåge Selskabets drift og udvikling, og ligeledes udpeger ejerkredsen 2-4 medlemmer til bestyrelsen, alt efter hvilke ønsker der er fra ejerkredsen omkring sammensætning og antal. De kan læse mere om Evostate Partners A/S på hvor ejerkredsen er præget af aktive erhvervsfolk, og flere er selv ejere af fast ejendom eller har håndteret ejendomsdrift/byggeri i Danmark og udland. Når ejerkredsen bag Selskabet er på plads, vil aktionæroverenskomst mellem de respektive ejere blive gennemgået for at sikre, at alle investorer har sikkerhed for Selskabets fremtidige drift og ejerskab. SIDE 5

6 Fakta Ejendommens data: Grundareal: m 2. Bygget: 1918 og ombygget 1999 Boligareal: m 2 + fællesarealer Antal lejemål: 75 lejeboliger Leje 2010 brutto: kr (97% udlejet i løbet af 2. halvår har tomgang ligget på 2-3 i snit, mens der aktuelt januar er 5 ledige) Leje pr. m 2 : kr. 785 Fordeling: fra 53 til 145 m 2 lejligheder Gennemsnit : 92,95 m 2 Driftsudgifterne er baseret på nuværende ejers oplyste omkostninger og på tilbud indhentet fra uafhængige udbydere af bl.a. administration/vicevært services. Det forventes, at administrationen vil blive in house, da opfølgning og motivation for optimering af ejendommen dermed sikres. Driftsudgifter i hovedtal Ejendomsadministration kr ,00 pr. lejemål Kr Ejerforening (forsikring, vicevært etc.) Kr Vedligehold indvendig kr. 20,00 pr. m 2 Kr Ejendomsskatter Kr Anslået indvendig rengøring/fællesarealer Kr Revision Kr Aflønning bestyrelse/direktion Kr Udgifter i alt Kr I budgettallene er primært anvendt sælgers regnskabstal og anerkendte normtal for administration og vedligehold. Vi forventer ikke, at de normale driftsudgifter vil afvige væsentligt fra budgetscenariet, og ejerlejlighedernes alder på 11 år giver mulighed for en række driftsår uden større vedligehold. En facadeskade på ejendommens front mod syd vil blive udbedret på ejendommen og betales af sælger. Der vil i forbindelse med den tekniske gennemgang af ejendommen være fokus på dette punkt i relation til de øvrige flader på ejendommen. Eventuelle fremtidige reparationer skal deles med ejerlejligheden i stuen (butik), som skal bære 50% af eventuelle kommende udbedringer. SIDE 6

7 Finansiering - Samarbejdspartnere I forbindelse med overtagelse af Åløkke Allé 7, Odense C, har Evostate Partners A/S været i kontakt med finansieringskilder, og endelige vilkår er forhandlet på plads på basis af, at udbyderne deltager i ejerkredsen. Vi anvender en budgetrente på 2,50% inkl. marginal stigende til 4,30% i 2014, hvilket svarer til den gennemsnitlige fleksrente de seneste 10 år. Rentebesparelsen mellem fast og variabel rente anvendes de kommende år til hurtigere nedbringelse af gælden til bankfinansieringen. Evostate Partners A/S forventer ikke markant stigende renter for 2011 og 2012, men de fremtidige ejere bør træffe beslutning om Selskabets finansierings- og renterisiko i forbindelse med refinansiering af Selskabets realkreditgæld. Udbyttepolitik Odense Boliger ApS budgetterer med forventet udlodning fra 2013 på kr eller 3,39% af den investerede kapital på kr Udlodning vil ske under hensyntagen til Selskabets drift og servicering af Selskabets gæld, da Selskabet har en klar interesse i at fastholde et positivt forhold til Selskabets finansieringskilder. Udlodning kan alternativt ske ved, at Selskabet tilbagekøber en del af Selskabets anpartskapital, hvis dette er hensigtsmæssigt for Selskabets ejere skattemæssigt i fremtiden. Dæhnfeldt bygningen inden påbegyndt ombygning i 1999 SIDE 7

8 Prognoseforudsætninger - Drift Driften af en homogen bygning som Dæhnfeldt ejendommen, som samtidig er ombygget for få år siden, giver få risikoelementer i budgetlægningen. De primære risikoparametre er følgende: Renteudviklingen Faktisk vedligehold Finansieringsrisiko Inflation Genudlejning Renteudvikling Renten er historisk lav i 2011, og markedsforventningerne er fortsat lave renter ind i Den kommende renteudvikling vil være meget afhængig af Nationalbankernes pengepolitik og væksten i verdensøkonomien. Begge områder er uden for udbyders påvirkning. En normaliseret rente vil ligge forventet mellem 3,0-4,0% årligt inkl. marginal. Vi har indregnet stigende renter i budgettet fra 1,7% til 3,50% + marginal fra Besparelsen på den aktuelle rente er ca. kr. 1,13 mio. Bankfinansieringen vil blive nedbragt med gennemsnitlig kr. 1 mio. årligt, dog afhængig af renteudviklingen på realkreditfinansieringen, som evt. kan fremskynde gældsafviklingen. F1 kontantlånsrente 10 dgs. gennemsnit i % 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Faktisk vedligehold Ejendommen er totalt ombygget i 1999 og er bygningsmæssigt af høj udlejningsmæssig kvalitet, og vedligeholdelsesbehovet må forventes at være stabilt fra år til år, men formentlig vil behovet for stigende vedligehold komme i løbet af år, når hvidevarer/køkkener og gulve er mere end 20 år gamle. En del af ejendommens indvendige vedligehold kan dækkes af løbende udskiftning af lejemassen/deposita, men det må påregnes at dele af den indvendige vedligehold vil blive pålagt Selskabet. SIDE 8

9 Finansieringsrisiko Selskabets finansieringskilder har været med til at muliggør købet af ejendommen, og det må forventes, at de tilbudte vilkår ikke forringes til ugunst for Selskabet, så længe Selskabet overholder indgåede kreditaftaler og fremlagte budgetter. Med fokus på gældsafvikling på bank- og realkreditsiden er det vor vurdering, at vi ikke vil opleve forringede vilkår. Følsomhed på ejendommens afkast Ejendommene erhverves til et beregnet startafkast på 5,45% i startforrentning, beregnet ud fra købspris. Største påvirkning på investors afkast ligger i forventet værdistigning pr. år på ejendomsmassen. Ved uændret startafkast på 5,45%, vil investors afkast i 2015 ekskl. udbytte være følgende: Stigning på 0,0% pr. år giver kurs 801 / 8,51% p.a. Stigning på 1,0% pr. år giver kurs 998 / 13,10% p.a. Stigning på 1,5% pr. år giver kurs / 15,19% p.a. Stigning på 2,0% pr. år giver kurs / 17,19% p.a. Stigning på 2,5% pr. år giver kurs / 19,10% p.a. Porteføljeafkastprocenten på 5,45% giver naturligvis Selskabet en udfordring, i tilfælde af at den helt korte rente stiger markant indenfor de første par år, da Selskabet først i løbet af 2013 har opbygget en tilfredsstillende likviditetsbuffer i form af nedbringelse af bankfinansieringen. Selskabet kan på kort sigt holde til en rentestigning på 2,0% i forhold til en aktuel rente på 1,70% for ét års flekslån. Hvis vores forecast med stigende rente på ca. 0,5 point pr. år frem til 2014 ikke bliver scenariet, men at renten stiger yderligere 1% til 4,5% i 2014 og frem, vil det medføre et forringet afkast af investeringen i hovedscenariet til 11,43% afkast pr. år. Stigende renter er isoleret ikke positivt for Selskabet, medmindre stigningen skyldes stigende aktivitet i samfundet og dermed stigende ejendomspriser. SIDE 9

10 Genudlejning Der er pr. 1 januar tomme lejemål og dermed en tomgang på ca. 3% i ejendommen, men der vil altid være risiko for mindre tomgang i forbindelse med ind - og udflytning af boliglejemål. Tomgangen vil dog typisk være af kortere tid i forhold til f.eks. erhverv og kontorudlejning. I vor budgetmateriale er der indlagt en genudlejningstomgang på 2%, hvilket vi vurderer, er en realistisk tomgangsprocent. Den fremtidige udlejningsrisiko vurderes som normal, da bebyggelsen ligger i en større provinsby, hvor der ikke er nogen større dominerende virksomhed i området, som vil kunne påvirke beskæftigelsen betragteligt. Opførelsen af nye boliger i Odense har været stabil, og udvidelsen af bl.a. Syddansk Universitet har medført stigende efterspørgsel efter lejeboliger i Odense by, mens vi vurderer at større tomgang primært vil ramme randområderne i kommunen. Unge mennesker og bedrestillede lejere vil helst bo attraktivt i forhold til bykernen og trafikknudepunkter, hvilket tilgodeser attraktive boliger i midtbyen. Budgettal På de følgende sider er vist de budgetter, som ligger til grund for erhvervelsen af Åløkke Allé 7 i Odense. Som budgetforudsætning har vi lagt følgende til grund for prognosen: Forventet lejestigning årligt 2,00% Forventet stigning i omkostninger 2,50% Forventet regulering - ejendom 1,50% Tomgang 2,00% Afsat indvendig vedligehold pr. m 2 20,00 kr. Afsat til administration pr. enhed kr. Ejerforening /fællesudgifter 69,50 kr./pr. m 2. SIDE 10

11 Selskabets driftsbudget (1.000 kr.) Indtægter Lejeindtægter incl. 2% tomgang D riftso mko stninger ejendo m Ejendomsadministration kr pr. enhed Ejerforening/vicevært etc Indvendig vedligehold/elevator Ejendomsskat Rengøring indvendig D riftso mko stninger ejendo m i alt R esultat af ejendo msdrift A dministratio nso mko stninger Direktion/bestyrelse Revision A dministratio nso mko stninger i alt R esultat fø r renter F inansielle po ster Renter 1. prioritet, hovedstol Renter 2. prioritet, hovedstol Driftskredit Udbytte anpartshavere F inansielle po ster R esultat fø r skat o g værdiregulering Aktuel skat Udskudt skat R esultat fø r værdiregulering mv Stiftelsesomkostninger Værdiregulering Udskudt skat af værdiregulering mv Værdiregulering mv ######## ######## ######## ######## ######## ######## Å rets resultat SIDE 11

12 SELSKABETS BALANCEBUDGET A KT IVER D KK D KK D KK D KK D KK D KK Investeringsejendo mme Ejendomsværdi Investeringsejendo mme i alt Omsætningsaktiver Likvide midler Omsætningsaktiver i alt A ktiver i alt P A SSIVER Egenkapital Selskabskapital Værdiregulering ejendom Overført resultat før værdiregulering Egenkapital i alt Langfristede gældsfo rpligtelser Gæld 1. prioritet, hovedstol Gæld Kassekredit Langfristede gældsfo rpligtelser i alt A ndre gældsfo rpligtelser Deposita Skyldige omkostninger Skyldig skat Ko rtfristede gældsfo rpligtelser i alt Gældsfo rpligtelser i alt P assiver i alt SIDE 12

13 Selskabets likviditetsbudget Likviditet fra driften Frit cash-flow fra driften Aktuel skat Forskydning i tilgodehavender og forpligtelser Likviditet fra driften Likviditetspåvirkning fra finansiering Renter 1. prioritet, hovedstol Renter 2. prioritet, hovedstol Driftskredit Afdrag 1. prioritet Afdrag 2. prioritet Likviditetspåvirkning fra finansiering N etto likviditetsvirkning Værdiudvikling ved investering kurs 595 pr. anpart Ejendommens værdi Fremmedfinansiering Egenkapital Kursværdi pr. anpart Egenkapitalfo rrentning 2,2% 28,0% 19,4% 14,4% 13,5% 12,8% Solvens 11,12 14,02 16,49 18,59 20,79 23, Udvikling i ejendomsværdi, gæld og egenkapital, mio. kr. Ejendomsværdi Gæld Egenkapital SIDE 13

14 Skat Her gives en oversigt over de væsentligste skatteforhold for danske investorers køb og salg af unoterede anparter. Oversigten er på ingen måde udtømmende. Potentielle købere af anparter i Odense Boliger ApS anbefales at søge rådgivning hos egne rådgivere. Anpartsbeskatning - pensionsmidler For private investorer med pensionsmidler gælder, at udbytte og anpartsavance beskattes løbende med 15% efter lagerprincippet. Ved pensionens udbetaling beskattes 40% i skat, hvis det drejer sig om en kapitalpension, og op til 51,50% (investors indkomstskat) af ratepension. Ved investering med pensionsmidler i unoterede anparter er det et lovmæssigt krav, at der minimum investeres kr Samtidig er der regler for, hvor stor en del anparterne må udgøre af den samlede opsparing: Af opsparingen under 2 mio. kr. må anparterne på købstidspunktet højst udgøre 20% af den samlede investering. Af opsparing mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr. må anparterne på købstidspunktet højst udgøre 20% af 2 mio. kr. ( kr.) plus 50% af opsparingen mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr. Af opsparingen over 4 mio. kr. må anparterne på købstidspunktet højst udgøre 1,4 mio. kr. Personer, der investerer pensionsmidler i Odense Boliger ApS, må ikke have en samlet andel i Selskabet på 25% eller mere. Heri medregnes anparter købt i Selskabet med frie midler og en ægtefælles anparter i Selskabet. Anpartsbeskatning - private Skatten af anpartsindkomst nedsættes således: Laveste trin nedsættes fra 28% til 27% fra Mellemtrin nedsættes til 42% i år Tab på unoterede anparter kan fratrækkes i anden aktie eller anpartsindkomst. Dog modregnes tab ved realisation af unoterede anparter i den negative værdi med op til 42% i slutskatten i Anpartsbeskatning - selskaber Udbytte, gevinst og tab på datterselskabsanparter beskattes ikke, når kapitalandelen er på 10% eller mere. Udbytte, gevinst og tab på koncernselskabsanparter er skattefrie og uden fradrag uanset ejertid. Udbytte, gevinst og tab ved selskabsanparter, som ikke er datterselskabsanparter eller anparter i koncernforbundne selskaber, skal medregnes fuldt ud i indkomstopgørelsen uanset ejertid. SIDE 14

15 Tegningsaftale Udbud af anparter i Odense Boliger ApS. Udbud : Der udbydes nom kr. ny anpartskapital Stykstørrelse : Nominelt kr. 100 Udbudskurs : kr. 595,00 pr. anpart Tegning : Tegningsperioden er fra 1. januar og til 31. januar Tegningssted: Evostate Partners A/S Thomas B. Thriges Gade Odense C via mail : Tegningsordre Undertegnede ønsker at tegne stk. anparter til kurs 595,00 i alt kr. i Odense Boliger ApS. Minimumstegning er stk. eller DKK. På vilkår, som anført i dette udbudsmateriale, afgiver jeg/vi hermed bindende tilbud om tegning af anparter i Odense Boliger ApS. Jeg/vi accepterer, at Evostate Partners A/S kan kræve oplysninger om mit/vores navn og adresse samt er berettiget til at videregive denne information til Odense Boliger ApS. Jeg/vi forpligter mig/os til at betale modværdien af de tildelte anparter. Tegningen er bindende, og jeg/vi forpligter mig/os til at betale værdien af de tildelte anparter til afregningskursen. Beløbet skal være indbetalt 10. februar 2011 på Selskabets konto med navn i tekstlinje. Danske Bank Finanscentret 5000 Odense C Kontonr Anparterne noteres på navn i Selskabets anpartsbog. Ingen anparter har særlige rettigheder, og anparter er frit omsættelige. Anparterne er på etableringstidspunktet ikke noteret på nogen børs. Person eller selskabsoplysninger CPR-nr./CVR-nr. : Navn: Adresse : Postnr./By: Tlf.: SIDE 15

16 Udbydes af EVOSTATE PARTNERS A/S Thomas B. Thriges Gade Odense C 75

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til.

En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til. En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til forældrekøb Det er let at være medejer af Investing og Studiebolig A/S. Vi tager

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Gammel Landevej 48 A-F & Blåkjærsvej 31 A-E, 7000 Fredericia Investeringsejendom beliggende i attraktivt område. Indholdsfortegnelse:

Gammel Landevej 48 A-F & Blåkjærsvej 31 A-E, 7000 Fredericia Investeringsejendom beliggende i attraktivt område. Indholdsfortegnelse: Gammel Landevej 48 A-F & Blåkjærsvej 31 A-E, 7000 Fredericia Investeringsejendom beliggende i attraktivt område Anskaffelsespris DKK 4.940.000 For nærmere information kontakt: Nettostartafkast år 1 % 6,30

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel. Indholdsfortegnelse:

Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel. Indholdsfortegnelse: Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel Anskaffelsespris DKK 5.225.000 For nærmere information kontakt: Nettostartafkast år 1 % 6,25 Peter

Læs mere

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 %

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene MATR.NR.: 10 bo Baldersbrønde By, Hedehusene KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 %

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % EJENDOMMEN ADRESSE: Smedetoften 3 3600 Frederikssund MATR.NR.: 3 av Ude Sundby, Frederikssund Jorder KOMMUNE: Frederikssund

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072

SALGSOPSTILLING. Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder. Ørnevej 5, 4700 Næstved. Sag ERH15072 SALGSOPSTILLING Investeringsejendom med 4 beboelseslejligheder Ørnevej 5, 4700 Næstved Sag ERH15072 Ejendommen er facaderenoveret med nye fuger Fuld kælder med fjernvarme, vaskerum m.v. 3 væreles lejligheder

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Nordborggade 29A, Aarhus C

Nordborggade 29A, Aarhus C Nordborggade 29A, Aarhus C 5 garager i attraktivt boligområde sælges Samlet etageareal: 101 m² Opdelt i 5 ejerlejligheder Afkast 1. år: 6,3 % Afskrivningsgrundlag: kr. 232.500,- Pris: kr. 350.000,- kontant

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 112992 TIL SALG Kolding - Kokbjerg 29b Beliggende i attraktivt erhvervsområde Kort afstand til motorvej Gode parkeringsmuligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 17.925.000

Læs mere

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 16.800.000 Kvadratmeterpris: Kr. 9.813 Ejendommens startafkast: 6,56% Egenkapitalsbehov: Kr. 2.750.000 Investor kautionerer

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041

SALGSPROSPEKT. Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder. Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 ½- SALGSPROSPEKT Ejerlejlighed til detailhandel Én af Næstveds bedste beliggenheder Torvestræde 13, 4700 Næstved Sag ERH13041 Meget sjældent udbudt ejerlejlighed i den"bedste" gågade i Næstved. 179 m²

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rummelig udlejningsejendom med tre lejemål og fælles gårdhave Dampmøllegade

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse.

SALGSPROSPEKT. Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen. Gl.Torv 3, 4200 Slagelse. SALGSPROSPEKT Meget velholdt forretningsejendom i centrum Lækkert nyanlagt gågademiljø foran ejendommen Gl.Torv 3, 4200 Slagelse Sag ERH14119 3 lejemål, to er udlejet - ét er p.t. ledigt... Butik i stueplan,

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte Udbud af 18 brugte anparter

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte Udbud af 18 brugte anparter www.wismannas.dk, CVR: 28 31 27 17, Åboulevarden 1, 1635 København V, Tlf..: 4088 1998, email: lw@wismannas.dk, Lars Wismann, cand. merc. statsaut. ejd. mgl & valuar K/S Søborg Hovedgade 2529, Gentofte

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Adelgade 59, 4720 Præstø

SALGSPROSPEKT. Adelgade 59, 4720 Præstø Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk SALGSPROSPEKT Spændende investeringsejendom på hovedstrøg i Præstø Adelgade 59, 4720 Præstø Sag EH-1403

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere