Anparter i boligejendom Kapitalforhøjelse i fynsk ejendomsselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anparter i boligejendom Kapitalforhøjelse i fynsk ejendomsselskab"

Transkript

1 Anparter i boligejendom Kapitalforhøjelse i fynsk ejendomsselskab ODENSE BOLIGER APS UDBYDER NOMINELT KR. 1,0 MIO. ANPARTER

2 Indhold Resumé 2 Dæhnfeldt frølager 3 Etablering 4 Udbud af kapital 5 Fakta 6 Finansiering/udbyttepolitik 7 Prognoseforudsætninger 8 Drift/balance/likviditet 11 Skat 14 Tegningsaftale 15 SIDE 2

3 Dæhnfeldt Frølager - Odense C Evostate Partners A/S tilbyder investorer at investere i ejendomsselskabet Odense Boliger ApS, herefter kaldet Selskabet. Selskabet er stiftet i forbindelse med erhvervelse af 75 ejerlejligheder i hjertet af Odense, tæt på TV2, Åløkke kvarteret og i fremtiden tæt på den nye bydel, der ligger på de gamle DSB arealer. Den historisk lave rente i Danmark og resten af Europa giver investor mulighed for at investere i fast ejendom, hvor likviditeten i de kommende år vil være attraktiv, og hvor muligheden for gældsnedbringelse og løbende udbytte gør investering i fast ejendom til et attraktivt alternativ til andre placeringsmuligheder i dagens marked. Evostate Partners A/S forventer ikke, at prisudviklingen på investeringsejendomme vil stige markant i de kommende år, da adgang til kapital til ejendomsinvestering er begrænset for flere markedsdeltagere. Omvendt har Selskabet mulighed for over en længere periode at frasælge de enkelte ejerlejligheder til en markant højere pris, når markedet forventeligt forbedres for denne boligform om 5-10 år. En del af de kommende års ejendomsinvesteringer vil ske i tæt samarbejde med finansieringskilder, hvilket muliggør gennemførsel af større ejendomshandler på vilkår, hvor investor sikres fornuftige vilkår og mulighed for et attraktivt afkast af den investerede kapital. Vi vurderer købet af denne ejendom i Odense C har en moderat risiko med: Beskeden risiko for større tomgang Nybyggede ejerlejligheder opført i 1999 i tidligere industribygning Indkøbspris på kr pr. m 2 begrænser downside Høj budgetsikkerhed på private lejemål Stabilt cashflow Fri lejefastsættelse Ingen hæftelser for investor Vor forventning til Selskabets egenkapitalafkast med en prisregulering på 1,5% af den forventede inflation på ca. 2% årligt de kommende år vil give et afkast på 15,19% p.a. over de næste 5 år. En investering i fast ejendom må i de kommende år betragtes som langsigtet, men sikker investering med forventet egenkapitalforrentning på 12-15% årligt. Vi gør opmærksom på, at vor afkastberegning er beregnet ud fra faktiske omkostningsbetragtninger og tal, som bl.a. Grundejernes Investeringsfond anvender. Ved anvendelse af ejendomsmæglersatser, vil afkastet på denne ejendom ligge på 5,99% i stedet for den beregnede 5,45%. Forskelle ligger i administration vedligehold, forsikringer og indregning af deposita ifm. afkastberegningen. I det følgende kan De læse mere om kapitalforhøjelsen i Odense Boliger ApS. God læselyst. Hans Henrik Jensen Partner Evostate Partners A/S SIDE 3

4 Odense Boliger ApS - Etablering Odense Boliger ApS er stiftet med det formål at erhverve ejendommen Åløkke Allé 7 med 75 ejerlejligheder i Odense. Ejendommen er totalombygget af Sjælsø Gruppen i 1999 og totalentreprenør var KPC BYG A/S. Begge selskaber er anerkendte selskaber og med stor erfaring i større projekter, hvilket giver tryghed for investor omkring den bygningsmæssige kvalitet. En sidegevinst ved at anvende gamle industribygninger som Dæhnfeldts Frølager er, at de samtidig er bygget i kraftige materialer, da anvendelsen oprindeligt har krævet en kraftig konstruktion i forhold til traditionelt boligbebyggelse. Udbuddet af denne ejendom som investeringsobjekt sker, fordi vi mener, at ejendommen er meget velegnet som langsigtet investeringsmulighed med en betydelig upside, hvis priserne på ejerlejligheder igen oplever stigende tendens. Gennemsnitsstørrelsen er omkring 100 m 2 pr. ejerlejlighed, hvilket også fremtidssikrer fremtidige lejere og ejere, da trenden går mod større leje og ejerboliger. Odense Boliger ApS erhverver 75 ejerlejligheder på i alt m 2 beboelse, hvor ejendommen er opført i beton med flad tagkonstruktion. Bygningen er opført i 4 plan og rummer ejerlejligheder i variable størrelser fra 53 kvm til 145 kvm, hvor medianen er omkring typisk m 2 Ejendommen ligger i et naturskønt område, og med fremtidig udvikling af DSB arealet kan det gøre området endnu mere populært. Vi forventer at lejeomsætningen vil ligge på 15-20% årligt, da lejlighederne er større end normalt, hvilket typisk også medfører lavere lejeomsætning end i mindre lejligheder. Den gennemsnitlige udlejning pr. m 2 er pr. 1. december kr. pr. m 2. Der er fri huslejefastsættelse i ejendommen, da byggeriet er fra efter 1991 og opdelt i ejerlejligheder. SIDE 4

5 Udbud af kapital - foreløbig Odense Boliger ApS er stiftet med en stampkapital på kr , og i forbindelse med erhvervelse af Frølageret forhøjes Selskabets kapital med nominelt kr. 1,0 mio. til i alt kr. nominelt 1,60 mio. kr. Udbuddet af anparter sker til tegningskurs kr. 595, og provenuet til Selskabet bliver følgende: Stiftelseskapital kr Salg af aktier til kurs 595 kr Salær udbyder - finders fee kr % Tinglysningsafgift 0,3% kr Advokat kr Teknisk gennemgang kr Provenue til Selskabet kr Udbyderne af projektet forbliver aktionær i Selskabet efter kapitalforhøjelsen, og samlet vil ejerandelen udgøre 37,50% efter kapitalforhøjelsen. Med Selskabets potentiale og muligheder ønsker udbyderne langsigtet at forblive medejere i Selskabet. Selskabets ledelse - baggrund I forbindelse med kapitaludvidelsen i Odense Boliger ApS vil Evostate Partners A/S arbejde på, at det er en sund blanding af investorer med bred ejendomskendskab og investorer med interesse for et langsigtet afkast, som skal være de bærende kræfter bag Selskabet. Det er ikke Selskabets formål at sælge ejendommen inden for en kortere årrække. Ejerkredsen udpeger en direktør til overvåge Selskabets drift og udvikling, og ligeledes udpeger ejerkredsen 2-4 medlemmer til bestyrelsen, alt efter hvilke ønsker der er fra ejerkredsen omkring sammensætning og antal. De kan læse mere om Evostate Partners A/S på hvor ejerkredsen er præget af aktive erhvervsfolk, og flere er selv ejere af fast ejendom eller har håndteret ejendomsdrift/byggeri i Danmark og udland. Når ejerkredsen bag Selskabet er på plads, vil aktionæroverenskomst mellem de respektive ejere blive gennemgået for at sikre, at alle investorer har sikkerhed for Selskabets fremtidige drift og ejerskab. SIDE 5

6 Fakta Ejendommens data: Grundareal: m 2. Bygget: 1918 og ombygget 1999 Boligareal: m 2 + fællesarealer Antal lejemål: 75 lejeboliger Leje 2010 brutto: kr (97% udlejet i løbet af 2. halvår har tomgang ligget på 2-3 i snit, mens der aktuelt januar er 5 ledige) Leje pr. m 2 : kr. 785 Fordeling: fra 53 til 145 m 2 lejligheder Gennemsnit : 92,95 m 2 Driftsudgifterne er baseret på nuværende ejers oplyste omkostninger og på tilbud indhentet fra uafhængige udbydere af bl.a. administration/vicevært services. Det forventes, at administrationen vil blive in house, da opfølgning og motivation for optimering af ejendommen dermed sikres. Driftsudgifter i hovedtal Ejendomsadministration kr ,00 pr. lejemål Kr Ejerforening (forsikring, vicevært etc.) Kr Vedligehold indvendig kr. 20,00 pr. m 2 Kr Ejendomsskatter Kr Anslået indvendig rengøring/fællesarealer Kr Revision Kr Aflønning bestyrelse/direktion Kr Udgifter i alt Kr I budgettallene er primært anvendt sælgers regnskabstal og anerkendte normtal for administration og vedligehold. Vi forventer ikke, at de normale driftsudgifter vil afvige væsentligt fra budgetscenariet, og ejerlejlighedernes alder på 11 år giver mulighed for en række driftsår uden større vedligehold. En facadeskade på ejendommens front mod syd vil blive udbedret på ejendommen og betales af sælger. Der vil i forbindelse med den tekniske gennemgang af ejendommen være fokus på dette punkt i relation til de øvrige flader på ejendommen. Eventuelle fremtidige reparationer skal deles med ejerlejligheden i stuen (butik), som skal bære 50% af eventuelle kommende udbedringer. SIDE 6

7 Finansiering - Samarbejdspartnere I forbindelse med overtagelse af Åløkke Allé 7, Odense C, har Evostate Partners A/S været i kontakt med finansieringskilder, og endelige vilkår er forhandlet på plads på basis af, at udbyderne deltager i ejerkredsen. Vi anvender en budgetrente på 2,50% inkl. marginal stigende til 4,30% i 2014, hvilket svarer til den gennemsnitlige fleksrente de seneste 10 år. Rentebesparelsen mellem fast og variabel rente anvendes de kommende år til hurtigere nedbringelse af gælden til bankfinansieringen. Evostate Partners A/S forventer ikke markant stigende renter for 2011 og 2012, men de fremtidige ejere bør træffe beslutning om Selskabets finansierings- og renterisiko i forbindelse med refinansiering af Selskabets realkreditgæld. Udbyttepolitik Odense Boliger ApS budgetterer med forventet udlodning fra 2013 på kr eller 3,39% af den investerede kapital på kr Udlodning vil ske under hensyntagen til Selskabets drift og servicering af Selskabets gæld, da Selskabet har en klar interesse i at fastholde et positivt forhold til Selskabets finansieringskilder. Udlodning kan alternativt ske ved, at Selskabet tilbagekøber en del af Selskabets anpartskapital, hvis dette er hensigtsmæssigt for Selskabets ejere skattemæssigt i fremtiden. Dæhnfeldt bygningen inden påbegyndt ombygning i 1999 SIDE 7

8 Prognoseforudsætninger - Drift Driften af en homogen bygning som Dæhnfeldt ejendommen, som samtidig er ombygget for få år siden, giver få risikoelementer i budgetlægningen. De primære risikoparametre er følgende: Renteudviklingen Faktisk vedligehold Finansieringsrisiko Inflation Genudlejning Renteudvikling Renten er historisk lav i 2011, og markedsforventningerne er fortsat lave renter ind i Den kommende renteudvikling vil være meget afhængig af Nationalbankernes pengepolitik og væksten i verdensøkonomien. Begge områder er uden for udbyders påvirkning. En normaliseret rente vil ligge forventet mellem 3,0-4,0% årligt inkl. marginal. Vi har indregnet stigende renter i budgettet fra 1,7% til 3,50% + marginal fra Besparelsen på den aktuelle rente er ca. kr. 1,13 mio. Bankfinansieringen vil blive nedbragt med gennemsnitlig kr. 1 mio. årligt, dog afhængig af renteudviklingen på realkreditfinansieringen, som evt. kan fremskynde gældsafviklingen. F1 kontantlånsrente 10 dgs. gennemsnit i % 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Faktisk vedligehold Ejendommen er totalt ombygget i 1999 og er bygningsmæssigt af høj udlejningsmæssig kvalitet, og vedligeholdelsesbehovet må forventes at være stabilt fra år til år, men formentlig vil behovet for stigende vedligehold komme i løbet af år, når hvidevarer/køkkener og gulve er mere end 20 år gamle. En del af ejendommens indvendige vedligehold kan dækkes af løbende udskiftning af lejemassen/deposita, men det må påregnes at dele af den indvendige vedligehold vil blive pålagt Selskabet. SIDE 8

9 Finansieringsrisiko Selskabets finansieringskilder har været med til at muliggør købet af ejendommen, og det må forventes, at de tilbudte vilkår ikke forringes til ugunst for Selskabet, så længe Selskabet overholder indgåede kreditaftaler og fremlagte budgetter. Med fokus på gældsafvikling på bank- og realkreditsiden er det vor vurdering, at vi ikke vil opleve forringede vilkår. Følsomhed på ejendommens afkast Ejendommene erhverves til et beregnet startafkast på 5,45% i startforrentning, beregnet ud fra købspris. Største påvirkning på investors afkast ligger i forventet værdistigning pr. år på ejendomsmassen. Ved uændret startafkast på 5,45%, vil investors afkast i 2015 ekskl. udbytte være følgende: Stigning på 0,0% pr. år giver kurs 801 / 8,51% p.a. Stigning på 1,0% pr. år giver kurs 998 / 13,10% p.a. Stigning på 1,5% pr. år giver kurs / 15,19% p.a. Stigning på 2,0% pr. år giver kurs / 17,19% p.a. Stigning på 2,5% pr. år giver kurs / 19,10% p.a. Porteføljeafkastprocenten på 5,45% giver naturligvis Selskabet en udfordring, i tilfælde af at den helt korte rente stiger markant indenfor de første par år, da Selskabet først i løbet af 2013 har opbygget en tilfredsstillende likviditetsbuffer i form af nedbringelse af bankfinansieringen. Selskabet kan på kort sigt holde til en rentestigning på 2,0% i forhold til en aktuel rente på 1,70% for ét års flekslån. Hvis vores forecast med stigende rente på ca. 0,5 point pr. år frem til 2014 ikke bliver scenariet, men at renten stiger yderligere 1% til 4,5% i 2014 og frem, vil det medføre et forringet afkast af investeringen i hovedscenariet til 11,43% afkast pr. år. Stigende renter er isoleret ikke positivt for Selskabet, medmindre stigningen skyldes stigende aktivitet i samfundet og dermed stigende ejendomspriser. SIDE 9

10 Genudlejning Der er pr. 1 januar tomme lejemål og dermed en tomgang på ca. 3% i ejendommen, men der vil altid være risiko for mindre tomgang i forbindelse med ind - og udflytning af boliglejemål. Tomgangen vil dog typisk være af kortere tid i forhold til f.eks. erhverv og kontorudlejning. I vor budgetmateriale er der indlagt en genudlejningstomgang på 2%, hvilket vi vurderer, er en realistisk tomgangsprocent. Den fremtidige udlejningsrisiko vurderes som normal, da bebyggelsen ligger i en større provinsby, hvor der ikke er nogen større dominerende virksomhed i området, som vil kunne påvirke beskæftigelsen betragteligt. Opførelsen af nye boliger i Odense har været stabil, og udvidelsen af bl.a. Syddansk Universitet har medført stigende efterspørgsel efter lejeboliger i Odense by, mens vi vurderer at større tomgang primært vil ramme randområderne i kommunen. Unge mennesker og bedrestillede lejere vil helst bo attraktivt i forhold til bykernen og trafikknudepunkter, hvilket tilgodeser attraktive boliger i midtbyen. Budgettal På de følgende sider er vist de budgetter, som ligger til grund for erhvervelsen af Åløkke Allé 7 i Odense. Som budgetforudsætning har vi lagt følgende til grund for prognosen: Forventet lejestigning årligt 2,00% Forventet stigning i omkostninger 2,50% Forventet regulering - ejendom 1,50% Tomgang 2,00% Afsat indvendig vedligehold pr. m 2 20,00 kr. Afsat til administration pr. enhed kr. Ejerforening /fællesudgifter 69,50 kr./pr. m 2. SIDE 10

11 Selskabets driftsbudget (1.000 kr.) Indtægter Lejeindtægter incl. 2% tomgang D riftso mko stninger ejendo m Ejendomsadministration kr pr. enhed Ejerforening/vicevært etc Indvendig vedligehold/elevator Ejendomsskat Rengøring indvendig D riftso mko stninger ejendo m i alt R esultat af ejendo msdrift A dministratio nso mko stninger Direktion/bestyrelse Revision A dministratio nso mko stninger i alt R esultat fø r renter F inansielle po ster Renter 1. prioritet, hovedstol Renter 2. prioritet, hovedstol Driftskredit Udbytte anpartshavere F inansielle po ster R esultat fø r skat o g værdiregulering Aktuel skat Udskudt skat R esultat fø r værdiregulering mv Stiftelsesomkostninger Værdiregulering Udskudt skat af værdiregulering mv Værdiregulering mv ######## ######## ######## ######## ######## ######## Å rets resultat SIDE 11

12 SELSKABETS BALANCEBUDGET A KT IVER D KK D KK D KK D KK D KK D KK Investeringsejendo mme Ejendomsværdi Investeringsejendo mme i alt Omsætningsaktiver Likvide midler Omsætningsaktiver i alt A ktiver i alt P A SSIVER Egenkapital Selskabskapital Værdiregulering ejendom Overført resultat før værdiregulering Egenkapital i alt Langfristede gældsfo rpligtelser Gæld 1. prioritet, hovedstol Gæld Kassekredit Langfristede gældsfo rpligtelser i alt A ndre gældsfo rpligtelser Deposita Skyldige omkostninger Skyldig skat Ko rtfristede gældsfo rpligtelser i alt Gældsfo rpligtelser i alt P assiver i alt SIDE 12

13 Selskabets likviditetsbudget Likviditet fra driften Frit cash-flow fra driften Aktuel skat Forskydning i tilgodehavender og forpligtelser Likviditet fra driften Likviditetspåvirkning fra finansiering Renter 1. prioritet, hovedstol Renter 2. prioritet, hovedstol Driftskredit Afdrag 1. prioritet Afdrag 2. prioritet Likviditetspåvirkning fra finansiering N etto likviditetsvirkning Værdiudvikling ved investering kurs 595 pr. anpart Ejendommens værdi Fremmedfinansiering Egenkapital Kursværdi pr. anpart Egenkapitalfo rrentning 2,2% 28,0% 19,4% 14,4% 13,5% 12,8% Solvens 11,12 14,02 16,49 18,59 20,79 23, Udvikling i ejendomsværdi, gæld og egenkapital, mio. kr. Ejendomsværdi Gæld Egenkapital SIDE 13

14 Skat Her gives en oversigt over de væsentligste skatteforhold for danske investorers køb og salg af unoterede anparter. Oversigten er på ingen måde udtømmende. Potentielle købere af anparter i Odense Boliger ApS anbefales at søge rådgivning hos egne rådgivere. Anpartsbeskatning - pensionsmidler For private investorer med pensionsmidler gælder, at udbytte og anpartsavance beskattes løbende med 15% efter lagerprincippet. Ved pensionens udbetaling beskattes 40% i skat, hvis det drejer sig om en kapitalpension, og op til 51,50% (investors indkomstskat) af ratepension. Ved investering med pensionsmidler i unoterede anparter er det et lovmæssigt krav, at der minimum investeres kr Samtidig er der regler for, hvor stor en del anparterne må udgøre af den samlede opsparing: Af opsparingen under 2 mio. kr. må anparterne på købstidspunktet højst udgøre 20% af den samlede investering. Af opsparing mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr. må anparterne på købstidspunktet højst udgøre 20% af 2 mio. kr. ( kr.) plus 50% af opsparingen mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr. Af opsparingen over 4 mio. kr. må anparterne på købstidspunktet højst udgøre 1,4 mio. kr. Personer, der investerer pensionsmidler i Odense Boliger ApS, må ikke have en samlet andel i Selskabet på 25% eller mere. Heri medregnes anparter købt i Selskabet med frie midler og en ægtefælles anparter i Selskabet. Anpartsbeskatning - private Skatten af anpartsindkomst nedsættes således: Laveste trin nedsættes fra 28% til 27% fra Mellemtrin nedsættes til 42% i år Tab på unoterede anparter kan fratrækkes i anden aktie eller anpartsindkomst. Dog modregnes tab ved realisation af unoterede anparter i den negative værdi med op til 42% i slutskatten i Anpartsbeskatning - selskaber Udbytte, gevinst og tab på datterselskabsanparter beskattes ikke, når kapitalandelen er på 10% eller mere. Udbytte, gevinst og tab på koncernselskabsanparter er skattefrie og uden fradrag uanset ejertid. Udbytte, gevinst og tab ved selskabsanparter, som ikke er datterselskabsanparter eller anparter i koncernforbundne selskaber, skal medregnes fuldt ud i indkomstopgørelsen uanset ejertid. SIDE 14

15 Tegningsaftale Udbud af anparter i Odense Boliger ApS. Udbud : Der udbydes nom kr. ny anpartskapital Stykstørrelse : Nominelt kr. 100 Udbudskurs : kr. 595,00 pr. anpart Tegning : Tegningsperioden er fra 1. januar og til 31. januar Tegningssted: Evostate Partners A/S Thomas B. Thriges Gade Odense C via mail : Tegningsordre Undertegnede ønsker at tegne stk. anparter til kurs 595,00 i alt kr. i Odense Boliger ApS. Minimumstegning er stk. eller DKK. På vilkår, som anført i dette udbudsmateriale, afgiver jeg/vi hermed bindende tilbud om tegning af anparter i Odense Boliger ApS. Jeg/vi accepterer, at Evostate Partners A/S kan kræve oplysninger om mit/vores navn og adresse samt er berettiget til at videregive denne information til Odense Boliger ApS. Jeg/vi forpligter mig/os til at betale modværdien af de tildelte anparter. Tegningen er bindende, og jeg/vi forpligter mig/os til at betale værdien af de tildelte anparter til afregningskursen. Beløbet skal være indbetalt 10. februar 2011 på Selskabets konto med navn i tekstlinje. Danske Bank Finanscentret 5000 Odense C Kontonr Anparterne noteres på navn i Selskabets anpartsbog. Ingen anparter har særlige rettigheder, og anparter er frit omsættelige. Anparterne er på etableringstidspunktet ikke noteret på nogen børs. Person eller selskabsoplysninger CPR-nr./CVR-nr. : Navn: Adresse : Postnr./By: Tlf.: SIDE 15

16 Udbydes af EVOSTATE PARTNERS A/S Thomas B. Thriges Gade Odense C 75

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Åbningsbalance pr. 18. november 2013 Aktiver DKK Bankindestående 500.000 Aktiver i alt 500.000 Passiver Selskabskapital 500.000 Gæld 0 Passiver i alt 500.000 Portefølje AVO XV A/S Samlet investeringsvolumen:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Salgsprospekt. Vestergade 30, 9460 Brovst

Salgsprospekt. Vestergade 30, 9460 Brovst Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000410 Salgsprospekt Vestergade 30, 9460 Brovst ERHVERVEJERLEJLIGHED UDLEJET TIL KIWI I ALT 798 M² ERHVERV PRIS KR. 6.750.000,00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 8,50 % Side 1 af 7

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom Sag AB6366S TIL SALG Kgs. Lyngby - Gedvad 5 Ejendom med udviklingspotentiale Nabo til roligt villakvarter Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674 SALGSPROSPEKT Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia Sag 10674 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Grundtvigsvej 14 7000 Fredericia Matr.nr. 30 g

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Frederiks Allé 75, 8000 Aarhus C Ejendommen er beliggende på Frederiksbjerg, der er kendetegnet ved hyggelige caféer og spændende specialbutikker Ejendommen Frederiks Allé 75 ligger

Læs mere

En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til.

En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til. En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til forældrekøb Det er let at være medejer af Investing og Studiebolig A/S. Vi tager

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 %

Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene. Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,71 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene MATR.NR.: 10 bo Baldersbrønde By, Hedehusene KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

SALGSOPSTILLING BOLIGUDLEJNING

SALGSOPSTILLING BOLIGUDLEJNING SALGSOPSTILLING BOLIGUDLEJNING SAGSNUMMER SS7015 God beliggenhed i forhold til centrum, skov og vand Fortsatte udviklingsmuligheder - kan erhverves enkeltvis HORSENSVEJ 12, 14 & 20, 7100 VEJLE KONTANTPRIS

Læs mere

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Mejlholmparken Sag 25274B TIL SALG Odense C - 1 m.fl. Nye boliger i Odense - opdelt i ejerlejligheder Vedligeholdelsesfrie materialer Meget efterspurgte boliger

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

Gammel Landevej 48 A-F & Blåkjærsvej 31 A-E, 7000 Fredericia Investeringsejendom beliggende i attraktivt område. Indholdsfortegnelse:

Gammel Landevej 48 A-F & Blåkjærsvej 31 A-E, 7000 Fredericia Investeringsejendom beliggende i attraktivt område. Indholdsfortegnelse: Gammel Landevej 48 A-F & Blåkjærsvej 31 A-E, 7000 Fredericia Investeringsejendom beliggende i attraktivt område Anskaffelsespris DKK 4.940.000 For nærmere information kontakt: Nettostartafkast år 1 % 6,30

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus

Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Marselisborg Allé 24, 8000 Aarhus Klassisk Frederiksbjergejendom på hjørnet af Marselisborg Allé og Skt. Pauls Gade Hermed et nyt ejendomsprojekt med en meget flot beboelsesejendom. Ejendommen er beliggende

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel. Indholdsfortegnelse:

Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel. Indholdsfortegnelse: Søndergade 2 / Vibyvej 1, 5580 Nørre Åby Velbeliggende boligudlejningsejendom tæt på motorvejsafkørsel Anskaffelsespris DKK 5.225.000 For nærmere information kontakt: Nettostartafkast år 1 % 6,25 Peter

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25694 TIL SALG Odense M - Læssøegade 106 Cykelforretning, 2 lejligheder samt værelser i kælder Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr. 2.700.000 1. års nettoafkast % 6,10 Etageareal

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012 c/o Lægernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30526538 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Blue Vision fortsætter sideløbende forhandlingerne med den potentielle investor, med hvem der er indgået hensigtserklæring.

Blue Vision fortsætter sideløbende forhandlingerne med den potentielle investor, med hvem der er indgået hensigtserklæring. Blue Vision (BV) sum of the parts analyse Blue Vision eneste aktivitet består af et ejerskab af 79,3 % af selskabet Portinho S.A. Portinho S.A. aktivitet er at eje og udvikle et grundstykke på 31.123 m2

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Investeringsejendom med 3 boliglejemål

Investeringsejendom med 3 boliglejemål Investeringsejendom med 3 boliglejemål 1. års forrentning 9,57% Sag 20190 TIL SALG Broager - Smøl 18 Beliggende i kun 1,2 km fra Broager I landlige omgivelser Ejendommen er fuldt udlejet Kontantpris kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

3 parcelhuse TIL SALG. Sag Odense S - Sønderdalen 23, 31 og 35 Fritliggende, selvstændige parcelhuse Fuldt udlejet God løbende drift

3 parcelhuse TIL SALG. Sag Odense S - Sønderdalen 23, 31 og 35 Fritliggende, selvstændige parcelhuse Fuldt udlejet God løbende drift 3 parcelhuse Sag 25093 TIL SALG Odense S - Sønderdalen 23, 31 og 35 Fritliggende, selvstændige parcelhuse Fuldt udlejet God løbende drift Kontantpris kr. 3.350.000 1. års nettoafkast % 6,80 Etageareal

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291 4 ejerlejligheder Sag 26291 TIL SALG Odense C - Schacksgade 30-32 Ejerlejligheder i veldrevet ejerforening Stort lejepotentiale på sigt Salgspotentiale ved enkeltsalg på sigt Lejlighederne er umoderniserede

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Brønshøj

Boligudlejningsejendom i Brønshøj Boligudlejningsejendom i Brønshøj Småhus ejendom Sag AB6365S TIL SALG Brønshøj - Arnesvej 15 Beliggende i roligt villakvarter Nyrenoveret Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 11.500.000 1. års nettoafkast

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Restejerlejligheder i hjertet af København

Restejerlejligheder i hjertet af København Restejerlejligheder i hjertet af København 5 restejerlejligheder i indre København Sag JH4333S TIL SALG København K - Kompagnistræde 8 3 stk. beboelsesejerlejligheder og 2 stk. butiksejerlejligheder Attraktiv

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SALGSOPSTILLING BOLIGUDLEJNING

SALGSOPSTILLING BOLIGUDLEJNING SALGSOPSTILLING BOLIGUDLEJNING SAGSNUMMER SS7017 Bedste beliggenhed ved banegården Investeringsejendom med projektmulighed DANMARKSGADE 4 / HAVNEGADE 4, 7100 VEJLE ETAGEAREAL I ALT 619 M² - KONTANTPRIS

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 6 boliglejemål i dobbelthus/rækkehuse Sag 24845 TIL SALG Faaborg - Møllehøj 7-17, Åstrup Beliggende i nyere udstykning i Åstrup tæt ved Faaborg Alle boliger er beliggende på egen

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25770 TIL SALG Odense M - Møllervænget 8 Velholdt ejendom med 3 boliglejemål Fuld kælder med vaskerum m.m. Attraktiv beliggenhed i Odense M Kontantpris

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 %

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % EJENDOMMEN ADRESSE: Smedetoften 3 3600 Frederikssund MATR.NR.: 3 av Ude Sundby, Frederikssund Jorder KOMMUNE: Frederikssund

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Investeringsejendom - boliglejemål

Investeringsejendom - boliglejemål Investeringsejendom - boliglejemål Sag 26394 TIL SALG Odense SV - Æbleparken, Odense N og Lotusvej, Odense SV Veldrevet ejerlejlighedsportefølje på 30 lejemål 7 ejerlejligheder på Lotusvej og 23 lejligheder

Læs mere

Ejendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges

Ejendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges Ejendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges Sag 534636PJ TIL SALG Herning - Silkeborgvej 58AB Lejekontrakterne er med aftalt årlig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder i kraft af central beliggenhed

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendom med yderst attraktiv placering

Ejendom med yderst attraktiv placering Ejendom med yderst attraktiv placering Boligudlejningsejendom Sag AB6368S TIL SALG København S - Norgesgade 7 Uudnyttet tageetage Nyrenoveret Tæt beliggende ved metrostation Kontantpris kr. 14.800.000

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere