Investering i danske boligejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i danske boligejendomme"

Transkript

1 Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1

2 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere i danske boligejendomme med henblik på at opnå et afkast, som er højere end den lange obligationsrente. Formuen investeres 100 % i boligejendomme i Storkøbenhavn og større danske provinsbyer. Der forventes et ordinært afkast på 6 % i 2016 stigende til 7-8 % frem mod år 2020 før eventuel værdiregulering af ejendommene og før skat (nettoafkast efter fee til Core Property Management) *). Der forventes et årligt udbytte på 4 % for 2016 stigende til 5-6 % frem mod De erhvervede ejendomme belånes ca. 60 % med realkreditlån. Der investeres i en unoteret aktie, som er omsættelig. Investeringen er illikvid og kræver en lang investeringshorisont. *) Der er tale om en prognose og det forventede afkast kan derfor afvige fra de nævnte tal i både negativ og positiv retning. 2 Guldborgvej 1-15 i Brøndby Strand, købt til Core Bolig IV

3 Core Bolig VI Du kan blive investor i Core Bolig VI ved at erhverve aktier i Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 (CVR nr ) når der er nytegning i perioden 1. juni til 30. juni Fondskoden er: DK Investoraktieselskabet investerer hele sin kapital i Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (Ejendomsselskabet), som ejer alle ejendommene. Offering Memorandum (Investorinformation) for Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 kan downloades via www. coreproperty.dk. Det er attraktivt at investere i boligejendomme i byer med vækst Igennem mange år har folk vandret fra land til by. Denne tendens fortsætter. Det er ikke kun de store byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg at indbyggertallet vokser, det sker også i en række andre større provinsbyer. Baggrunden for denne demografiske vandring er en søgning mod uddannelse, arbejde, kulturelle tilbud, offentlige servicetilbud med mere. Samtidig er de store byer blevet mere menneskelige med flere grønne områder, plads til bløde trafikanter samt reduktion af biltrafik og forurening. Vandring fra land til by Figur 1. Områderne med de lyseste farver, har oplevet tilbagegang i befolkningstallet i perioden 2009 til Den vestlige del af Sønderjylland, den vestlige del af Limfjordsområdet med Mors og Thyborøn samt den vestlige del af Lolland har haft den største tilbagegang. Denne langsigtede demografiske trend forventes ikke brudt foreløbig. Storkøbenhavn vil som hovedstad og landets største by med stor sandsynlighed fortsat få den største befolkningstilvækst. Vandring mod byerne er et globalt og ikke et isoleret dansk fænomen. Investering i boligejendomme skal derfor tage udgangspunkt i en vurdering af, hvilke byer som er attraktive og som kan forvente fremtidig befolkningsvækst. Prisudvikling og timing Et vigtigt element for enhver investering er timing. Ejendomme er ingen undtagelse. Priserne i ejendomsmarkedet bevæger sig normalt i lange cyklusser på år eller længere. Den seneste cyklus i Danmark målt fra bund til bund løb fra 1990/1991 til 2009/2010 og med en pristop i Siden 2010 har priserne været stigende igen, og det kan være indledningen til en ny positiv cyklus. Prisudvikling på ejerboliger i DK og udvalgte regioner Figur 2. Indeks, 2000 = Danmark Kbh.'s omegn Vest- og Sydsj. Nordjylland Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Figur 1 viser befolkningens vandring i Danmark fra 2009 til Jo mørkere farve, jo større tilvækst. København og Aarhus har som de eneste regioner en befolkningstilvækst på over 6 %. Aalborg, Odense og et område bestående af Horsens og Silkeborg følger efter med en vækst på mellem 4 og 6 %. Figur 2 viser prisudviklingen for ejerboliger (huse og ejerlejligheder) fra 2000 til 2014 for regionerne Københavns omegn, Vest- og Sydsjælland, Nordjylland samt for hele landet. Det fremgår af figuren, at prisstigningen har været størst i Københavns omegn, men der har været prisstigninger i alle regioner i perioden. For at finde ud af, om det reelt er blevet dyrere at købe en bolig over tid, skal de faktiske priser korrigeres med inflationen. 3

4 Prisudviklingen på boliger i Danmark realt Figur 3. Prognose for ejendomspriser Figur 5. Indeks, 2000 = Pct. 40 Kontantpriser, afvigelse fra grundforløb Huse Ejerlejligheder Scenarie 1 Scenarie 2 Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Figur 3 viser prisudviklingen for ejerlejligheder realt, dvs. korrigeret for inflationen. Korrigeret for inflation er priserne på ejerlejligheder realt set kun steget godt 50 % i perioden fra 2000 til 2014 mod ca. 100 % uden korrektion. Prisudviklingen på ejerlejligheder varierer meget fra by til by. I Storkøbenhavn er der således stor forskel på prisniveauet og på prisudviklingen mellem de enkelte bydele og mellem forstæderne. Enkelte steder er priserne nu over niveauet fra toppen i Afgørende for prisudviklingen er naturligvis, hvad befolkningen har råd til at betale for en lejlighed. Figur 4 viser boligbyrden for købere af lejligheder. Som det fremgår af figuren, har det aldrig været billigere at købe en lejlighed, hvis man finansierer købet med et variabelt forrentet lån. Hvis man finansierer købet med et fastforrentet lån, var det billigere i midten af 90 erne. Boligbyrden Figur 4. Pct Boligbyrde Som nævnt udvikler ejendomspriserne sig normalt i lange cyklusser. Nationalbanken har udarbejdet to scenarier for prisudviklingen i Danmark frem til 2050 (Figur 5). Det fremgår af figur 5, at ejendomspriserne i scenarie 1 kan stige ca. 30 % frem til år 2024, hvis renten forbliver lav. Hvis renten stiger med 2 procentpoint forventes kun en prisstigning på 10 %, jf. den blå linje. Prisudviklingen er således meget følsom overfor renteudviklingen. Prisfaldet efter år 2024 skyldes ifølge Nationalbanken en forventning om, at de stigende priser skaber stor byggeaktivitet, der medfører et øget udbud af ejendomme og dermed vigende priser. Udviklingen i boligejendommenes værdi afhænger ud over den generelle økonomiske og finansielle udvikling også af omkostningerne til drift og vedligeholdelse. Nedslidning og forældelse på boligejendomme er typisk mindre end på erhvervsejendomme, ligesom der løbende foretages moderniseringer i forbindelse med fraflytning af lejere. Boligejendomme beliggende i centrale byområder er ofte både velfungerende og eftertragtede på trods, af at de er flere hundrede år gamle. Boligejendomme er karakteriseret ved: Stor spredning på mange små lejere Lejekontrakter kan opsiges af lejer Lav risiko for lejers konkurs Lav risiko for tomgang ved velbeliggende ejendomme Fastforr. m. afdrag Fastforr. u. afdrag Variabelt forr. m. afdrag Variabelt forr. u. afdrag Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Eksempel på indretning af nye lejligheder. Køkken i projekt-ejendom i Gyngemosen i København 4

5 Investeringsstrategi Ejendomsselskabet Core Bolig VI Kommanditaktieselskab investerer i tre ejendomstyper: 1 Nyere boligejendomme, der er eller kan udstykkes som ejerlejligheder 2 Ældre boligejendomme med omkostningsbestemt leje (lejeregulering) 3 Projektejendomme, som leveres nøglefærdige efter halvandet til to år Applebys Plads, Christianshavn, købt til Core Bolig III Nyere boligejendomme Ejendomsselskabet investerer minimum 50 % af formuen i nyere boligejendomme, der er eller kan blive udstykket som ejerlejligheder. Det vil sige: Boligejendomme opført efter 1991 og som kan udlejes til markedsleje Boligejendomme opført mellem 1966 og 1991 og som er omfattet af omkostningsbestemt leje Alle billeder i denne brochure er eksempler på nyere boligejendomme Rosenfeldtvej ( Amalieparken ) i Vallensbæk Strand, købt til Core Bolig IV De attraktive ejendomme i denne kategori er typisk opført i 1980 erne og årene efter. Er de opført efter 1991, er de ikke omfattet af lejeregulering, og lejen kan fastsættes frit. Vedligeholdelsesmæssigt er ejendommene ofte lette at håndtere. De er bygget med fjernvarme, termoruder og har køkken og bad. Alle installationer har en lang restlevetid. Ejendommene erhverves udlejet, og lejen maksimeres under hensyntagen til, at tomgang og lejerudskiftning skal minimeres. Ældre boligejendomme med omkostningsbestemt leje Ejendomsselskabet kan investere op til 25 % af formuen i ældre boligejendomme omfattet af omkostningsbestemt leje eller udlejet til markedslejen, jf. boligreguleringsloven 5, stk. 2. Disse ejendomme kan ikke udstykkes som ejerlejligheder og erhverves kun, hvis startafkast og renoveringspotentialet gør dem attraktive. Emiliedalsvej i Højbjerg v. Aarhus, købt til Core Bolig IV Projektejendomme Ejendomsselskabet kan anvende op til 25 % af formuen på projektejendomme. Projektejendomme er nøglefærdige ejendomme, som leveres efter halvandet til to år. Projektejendomme erhverves kun i Storkøbenhavn. Det er muligt i Storkøbenhavn at erhverve projektejendomme med lejligheder til kr. pr. kvadratmeter afhængigt af beliggenhed og aptering. Disse ejendomme bygges populært sagt med henblik på en husleje, som de fleste har råd til at betale. Ejendomsselskabet står ved leveringen typisk selv for udlejningen. Pelargonievej ( Poppelhaven ) på Frederiksberg, købt til Core Bolig III Ejendomsprojekter gør det muligt at erhverve ejendomme på gode beliggenheder i København til et fornuftigt afkast. 5

6 Finansiering af ejendommene Ejendommene belånes med ca. 60 % i realkreditlån. Belåningen vil primært ske i mellemlange og lange flexlån med fast rente i 5-10 år samt lange årige konverterbare realkreditlån. Tegning, omkostninger Tegning Investorselskabet er åben for tegning i perioden fra 1. juni 2015 til 30. juni 2015, hvor nye investorer kan tegne aktier for et samlet kursværdi på 749 mio. kr. Formålet med at fastlåse renten på realkreditfinansieringen i en lang periode er at udnytte det historisk lave renteniveau. Ved en rentestigning vil prisen på boliger formentlig blive ramt negativt, men samtidigt vil der opstå en positiv kursgevinst på de fastforrentede lån. Afkast og udbytte Forventet afkast I ejendomsselskabet (Core Bolig VI Kommanditaktieselskab) forventes et ordinært driftsresultat før værdireguleringer og skat på 6,0 % i 2016 stigende til 7,8 % i år 2020, jf. Tabel 1. Dette afkast er netto efter fradrag for årligt fee til Core Property Management. Hertil kommer eventuelle værdistigninger. Der er i prognosen indregnet værdistigninger svarende til en forventet lejestigning på 1,5 % p.a. Aktierne udbydes i stykstørrelse af kr. til kurs 203,50 inklusiv et tillæg på 1,75 %, der tilgår den bank, hvor tegning finder sted. Med kurstillæg vil 1 stk. aktie a nominelt kr. således koste kr. Hvis der ikke sker fuld tegning, giver vedtægterne for Investorselskabet mulighed for, at der kan åbnes for tegning af yderligere kapital helt frem til den 31. december 2015 med betaling af rentekompensation for den senere tegning. Koncernstruktur Investorerne erhverver aktier i Investorselskabet (Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1), der investerer samtlige midler i datterselskabet Core Bolig VI Kommanditaktieselskab. Sidstnævnte selskab anvender samtlige midler til at købe De forventede afkast kan derfor afvige fra de nævnte tal i boligejendomme og boligejendoms-projekter. både negativ og positiv retning. Core Bolig VI Kommanditaktieselskab 2016 Investorselskabet 2020 er en såkaldt alternativ investeringsfond i For Driftsprognose en nærmere (i gennemgang DKK 1.000) af driftsprognosen henvises til Lejeindtægter Offering Memorandum. henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde stk. 1 pkt , og derfor som sådan omfattet af loven. Lejetomgang og lejetab Udbytte Driftsudgifter Omkostninger Ejendomsselskabet Vedligehold udbetaler udbytte af det overskydende Investorselskabet og kommanditaktieselskabet (Ejendomsselskabet) forvaltes og administreres i henhold til særskilte cashflow fra driften og eventuel fortjeneste ved salg af Revisor, valuar og bestyrelse ejerlejligheder. administrationsaftaler af Core Property Management A/S. Administration, regnskab, udvikling m.m. (0,65%) Overskud før renter Som følge af overskud på den ordinære drift forventes en Core Property Management A/S har Finanstilsynets tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Realkreditrenter inkl. bidrag udbytteprocent på 4 %. Første udbetaling forventes at ske for Ordinært 2016 i overskud foråret før skat og værdireguleringer Ord. overskud før skat og værdireg. i % af inv. egenkap. Core 6,0% Property Management 7,8% udfører i henhold til administrationsaftalerne 0 bl.a. 0 sekretariatsopgaver og risikostyring i I Låneetableringsomkostninger takt med at ejendomsselskabets indtægter øges, forventes Værdiregulering udbyttet at stige af ejendomme til 5-6 % frem mod år relation til lovgivningen Overskud efter værdiregulering og før skat Investorselskabet Overskud e. værdiregul. vil udlodde og før de skat modtagne i % af udbytter inv.egenkap. til investorerne i henhold til vedtægterne. Investorselskabet 5,4% 11,3% honorerer Core Property Management med kr. pr. time for arbejdsopgaver i henhold til aftalen. Det samlede honorar herfor må dog ikke overstige Prognose for Ejendomsselskabet Tabel 1. Core Bolig Vi kommanditaktieselskab Driftsprognose (i DKK 1.000) lejeindtægter lejetomgang og lejetab driftsudgifter vedligehold revisor, valuar og bestyrelse administration, regnskab, udvikling m.m. (0,65%) overskud før renter realkreditrenter inkl. bidrag ordinært overskud før skat og værdireguleringer Ord. overskud før skat og værdireg. i % af inv. egenkap. 6,0% 7,8% låneetableringsomkostninger 0 0 værdiregulering af ejendomme overskud efter værdiregulering og før skat Overskud e. værdiregul. og før skat i % af inv.egenkap 5,4% 11,3% 6

7 Investor 1 Investor 2 Investor 3 CorE Bolig Vi InvestoraKtIeselsKab nr. 1 KomplementarselsKabet Core bolig vi aps CorE Bolig Vi KommandItaKtIeselsKab EjEndom 1 EjEndom 2 EjEndom 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 Koncernoversigt Figur 6. 0,1 % p.a. af Investorselskabets gennemsnitlige formue. Herudover stiller Core Property Management en direktion og Investor eventuelle bestyrelsesmedlemmer 1 Investor 2 vederlagsfrit Investor til rådighed for selskabet. 3 CorE Bolig Vi Ejendomsselskabet InvestoraKtIeselsKab betaler et løbende årligt nr. fee 1på 0,65 % (inkl. moms) af selskabets balance til Core Property Management Core bolig vi aps for opgaverne specificeret i administrationsafta- KomplementarselsKabelen med Ejendomsselskabet. CorE Bolig Vi KommandItaKtIeselsKab Ved salg af ejerlejligheder og ejendomme i Ejendomsselskabet vil Core Property Management desuden modtage et EjEndom 1 EjEndom 2 EjEndom 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 performancefee på 5 % af eventuel gevinst beregnet som salgspris minus købspris. Skat Skat ved investeringer via privat formue Personers afkast af aktieinvesteringer er reguleret i personskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. Personer beskattes af nettoaktieindkomst med følgende satser Investor (gældende 1 for 2015): Investor 2 Investor 3 Nettoaktieindkomst CorE op til Bolig kr. Vi beskattes med 27 %. Nettoaktieindkomst InvestoraKtIeselsKab over kr. beskattes nr. 1med 42 %. For ægtepar ses aktieindkomsten under ét, og ovenstående grænser fordobles til CorE Bolig kr. Vi KommandItaKtIeselsKab Aktieindkomst omfatter modtagne aktieudbytter og realiserede EjEndom avancer 1 EjEndom ved 2salg EjEndom af aktier. 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 Promenaden i Vallensbæk, købt til Core Bolig IV Eventuelle tab ved salg af aktier kan fradrages i anden aktieindkomst. Tab kan således modregnes i evt. positiv aktieindkomst fra udbytte af andre unoterede eller noterede aktier. Hvis aktieindkomsten herefter er negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i øvrige skatter inden for samme år. Investeringer via privat pensionsformue Det er under visse betingelser muligt at investere sin private formue i aldersopsparing samt rate- og kapitalpension i unoterede aktier. Afkastet af unoterede aktier via pensionsformue skal beskattes efter pensionsafkastloven (PAL) med 15,3 % af afkastet. Når man investerer pensionsmidler i unoterede aktier er reglerne: Investeringen i hvert unoteret selskab skal være minimum kr. Investeringen i unoterede aktier må for den enkelte pensionsordning højst udgøre 20 % af pensionsmidler under 2 mio. kr. 50 % af pensionsmidler mellem 2 og 4 mio. kr. 75 % af pensionsmidler over 4 mio. kr. Investeringen skal udgøre mindre end 25 % af aktiekapitalen i det selskab, der investeres i. Investor 1 Investor 2 Investor 3 CorE Bolig Vi InvestoraKtIeselsKab nr. 1 KomplementarselsKabet Core bolig vi aps KomplementarselsKabet Core bolig vi aps CorE Bolig Vi KommandItaKtIeselsKab EjEndom 1 EjEndom 2 EjEndom 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 Promenaden i Vallensbæk, købt til Core Bolig IV 7

8 Handel med Investorselskabets aktier og tilbagekøb (exit) Investorselskabets aktier og aktieandele er unoterede og kan derfor ikke handles på en almindelig fondsbørs. Aktien er således illikvid, og et salg kan medføre, at salgsprisen kommer betydeligt under den indre værdi. Der kan også opstå situationer, hvor aktien slet ikke kan sælges/ omsættes. Core Property Management vil søge at være behjælpelig med at etablere et alternativt marked for aktien. Core Property har desuden mulighed for i kortere perioder at anvende dele af sin egenbeholdning til at skabe likviditet i aktien, hvis behovet skulle opstå. For at sikre investor mulighed for at afslutte sin investering er der i vedtægterne etableret såkaldte exitvinduer. Det første exitvindue åbnes primo 2023, hvor investorer, der ønsker at afhænde deres aktier, kan give meddelelse herom til Investorselskabet. Investorselskabet køber herefter aktierne 1 år senere i foråret 2024, når ejendomsselskabet har haft mulighed for at frasælge ejendomme etc. Exitvinduet gentages herefter hvert 3. år. Risiko Der er en lang række finansielle og driftsmæssige risici forbundet med at investere i fast ejendom. Investeringen kan være illikvid. Det betyder, at det ikke er sikkert, at du kan sælge dine aktier, hvis du får brug for pengene. Ligeledes kan den kurs, hvortil et salg kan finde sted, muligvis være markant under den regnskabsmæssige værdi. Der er en risiko for, at renten stiger, inden lånene hjemtages, og dermed får selskabet en dårligere løbende drift. Også i selskabets driftsperiode kan renten stige, og det vil have samme effekt. Derudover kan også gebyrsatsen stige i driftsperioden. Hvis ejendomsmarkedet ændres markant, kan der forekomme tomgang i udlejningen, og det kan blive vanskeligt at hæve huslejen. Dette vil medføre en dårligere løbende drift og kan give værditab på ejendommene. Hvis ejendomspriserne generelt falder, vil det give anledning til negative værdireguleringer. Ejendommene belånes, hvorfor der er tale om en gearet investering, og det kan medføre betydelige værdipåvirkninger af aktiernes værdi. Der kan ske lovmæssige ændringer, der pålægger ejer/udlejer flere byrder og medfører en dårligere løbende drift. Optimering i forhold til moms-, skatte- eller andre lovgivningsmæssige reguleringer kan føre til ændringer i selskabsstrukturen. Det kan blive vanskeligt at finde gode investeringsejendomme til det forventede afkast. Selskaberne kan derved blive nødsaget til at købe ejendomme til et lidt lavere afkast 8 Sankt Knuds Vej på Frederiksberg, købt til Core Bolig III

9 eller arbejde med en lidt lavere gearing (belåningsprocent). Begge dele vil medføre en dårligere løbende drift. Nedenfor gennemgås eksempler på, hvordan nogle af disse risici påvirker afkastet. Risiko for øget tomgang Hvis lejlighederne ikke er udlejet, medfører det færre indtægter til ejendomsselskabet. Øges tomgangen f.eks. øjeblikkeligt fra 0,5 % til 5 % i Ejendomsselskabet, vil årets resultat i Investorselskabet blive reduceret til 3,7 % mod 4,2 % i basisscenariet for 2016, som er første fulde driftsår, og i 2023 vil det være 8,6 % mod 9,3 % målt på den investerede kapital i Investorselskabet. Måles effekten på kurs pr. aktie inkl. akkumuleret udbytte vil dette tal i 2023 være kr. mod kr. i basisscenariet. Peter Holms Vej i København, købt til Core Bolig IV Risiko for 0-inflation Hvis inflationen bliver 0 og ikke som forventet 1,5 %, vil både lejeindtægterne og driftsomkostningerne blive berørt. Ved uændrede lejeindtægter og driftsomkostninger vil Ejendomsselskabets resultat gradvist blive forringet og vil i 2023 være 5,1 % mod 9,3 % i basisscenariet (målt på den investerede kapital i Investorselskabet). Måles effekten på kurs pr. aktie inkl. akkumuleret udbytte vil dette tal i 2023 være kr. mod kr. i basisscenariet. Risiko for rentestigning Hvis Ejendomsselskabets finansieringsrente øjeblikkeligt steg med 1 procentpoint i forhold til den budgetterede rente, vil årets resultat i Investorselskabet blive reduceret til 3,2 % mod 4,2 % i basisscenariet for 2016 målt på investeret kapital, og for 2023 vil resultatet være 8,1 % mod 9,3 %. Måles effekten på kurs pr. aktie inkl. akkumuleret udbytte vil dette tal i 2023 være kr. mod kr. i basisscenariet. Risiko for fald i ejendomspriserne Falder ejendomspriserne umiddelbart efter erhvervelsen med 5 %, vil det ordinære overskud ikke ændre sig. Værdireguleringen af ejendomme vil derimod være negativ med 10,3 % målt på den investerede kapital for Målt som kursændring pr. aktie vil en negativ værdiregulering på 5 % af ejendomsværdien isoleret set reducere aktiekursen med kr. Brødredalsvej i Kokkedal, købt til Core Bolig IV Guldborgvej i Brøndby Strand, købt til Core Bolig IV Rævehøjparken i Lyngby, købt til Core Bolig IV Nyt køkken på Sankt Knuds Vej med udgang til terrasse Rungstedvej i Hørsholm, købt til Core Bolig IV 9

10 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om Core Bolig VI kan findes ved opslag på hjemmesiden Under fanen Core Bolig VI foreligger således Investorselskabets Offering Memorandum (detaljeret investorinformation) samt Væsentlig Investorinformation, og tegningsblanket. Interesserede investorer opfordres til at læse Offering Memorandum før køb. Ønskes yderligere information er du altid velkommen til at kontakte: Core Property Management A/S CVR Skoubogade 1, København K Telefon Core Property Management er godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde med tilladelse til markedsføring af andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark. Core Property Management er ejet af: Nykredit Sydbank Spar Nord Bank Core Property Managements partnergruppe Disclaimer Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos din revisor og/eller advokat før køb. Det gælder også for så vidt angår de skattemæssige forhold. Afsnittet om skattemæssige forhold beskriver udbyderens opfattelse af gældende skatteregler og skattepraksis pr. 1. april Der kan ske ændringer i skatteregler og fortolkninger af skattepraksis, som kan påvirke investeringen. Denne brochure er udarbejdet af Core Property Management A/S og henvender sig til både professionelle og detailinvestorer. Core Property Management A/S påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Eventuelle anbefalinger i brochuren er alene udtryk for Core Property Management A/S forventninger baseret på grundlag af markedsmæssige forhold. Brochuren kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Investering er forbundet med risiko for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling kan, som beskrevet i denne brochure, blive negativt. Hvor beregningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i brochuren. Brochurens oplysninger om den skattemæssige behandling af en disposition er med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig. Rødt investeringsprodukt I henhold til risikomærkning af investeringsprodukter er Core Bolig VI et rødt investeringsprodukt. Det vil sige at: 1. Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb og/eller 2. Produktet er vanskeligt at gennemskue Core Bolig VI falder under ovenstående punkt 2, idet der ikke kan tabes mere end det investerede beløb i ejendomsaktien. (jf. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter nr. 345 af 15. april 2011). Her bor Core Property Management selv til leje - på 2. sal i det indre København. 10

11 Layout: Suzanne Fog Axel Heides Vej i Hørsholm, købt til Core Bolig IV 11

12 Axel Heides Vej 1-79, Hørsholm, købt til Core Bolig IV Udbyder og administrator af Core Bolig VI Core Property Management A/S Skoubogade 1, København K Telefon

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere