Investering i danske boligejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i danske boligejendomme"

Transkript

1 Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1

2 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere i danske boligejendomme med henblik på at opnå et afkast, som er højere end den lange obligationsrente. Formuen investeres 100 % i boligejendomme i Storkøbenhavn og større danske provinsbyer. Der forventes et ordinært afkast på 6 % i 2016 stigende til 7-8 % frem mod år 2020 før eventuel værdiregulering af ejendommene og før skat (nettoafkast efter fee til Core Property Management) *). Der forventes et årligt udbytte på 4 % for 2016 stigende til 5-6 % frem mod De erhvervede ejendomme belånes ca. 60 % med realkreditlån. Der investeres i en unoteret aktie, som er omsættelig. Investeringen er illikvid og kræver en lang investeringshorisont. *) Der er tale om en prognose og det forventede afkast kan derfor afvige fra de nævnte tal i både negativ og positiv retning. 2 Guldborgvej 1-15 i Brøndby Strand, købt til Core Bolig IV

3 Core Bolig VI Du kan blive investor i Core Bolig VI ved at erhverve aktier i Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 (CVR nr ) når der er nytegning i perioden 1. juni til 30. juni Fondskoden er: DK Investoraktieselskabet investerer hele sin kapital i Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (Ejendomsselskabet), som ejer alle ejendommene. Offering Memorandum (Investorinformation) for Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 kan downloades via www. coreproperty.dk. Det er attraktivt at investere i boligejendomme i byer med vækst Igennem mange år har folk vandret fra land til by. Denne tendens fortsætter. Det er ikke kun de store byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg at indbyggertallet vokser, det sker også i en række andre større provinsbyer. Baggrunden for denne demografiske vandring er en søgning mod uddannelse, arbejde, kulturelle tilbud, offentlige servicetilbud med mere. Samtidig er de store byer blevet mere menneskelige med flere grønne områder, plads til bløde trafikanter samt reduktion af biltrafik og forurening. Vandring fra land til by Figur 1. Områderne med de lyseste farver, har oplevet tilbagegang i befolkningstallet i perioden 2009 til Den vestlige del af Sønderjylland, den vestlige del af Limfjordsområdet med Mors og Thyborøn samt den vestlige del af Lolland har haft den største tilbagegang. Denne langsigtede demografiske trend forventes ikke brudt foreløbig. Storkøbenhavn vil som hovedstad og landets største by med stor sandsynlighed fortsat få den største befolkningstilvækst. Vandring mod byerne er et globalt og ikke et isoleret dansk fænomen. Investering i boligejendomme skal derfor tage udgangspunkt i en vurdering af, hvilke byer som er attraktive og som kan forvente fremtidig befolkningsvækst. Prisudvikling og timing Et vigtigt element for enhver investering er timing. Ejendomme er ingen undtagelse. Priserne i ejendomsmarkedet bevæger sig normalt i lange cyklusser på år eller længere. Den seneste cyklus i Danmark målt fra bund til bund løb fra 1990/1991 til 2009/2010 og med en pristop i Siden 2010 har priserne været stigende igen, og det kan være indledningen til en ny positiv cyklus. Prisudvikling på ejerboliger i DK og udvalgte regioner Figur 2. Indeks, 2000 = Danmark Kbh.'s omegn Vest- og Sydsj. Nordjylland Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Figur 1 viser befolkningens vandring i Danmark fra 2009 til Jo mørkere farve, jo større tilvækst. København og Aarhus har som de eneste regioner en befolkningstilvækst på over 6 %. Aalborg, Odense og et område bestående af Horsens og Silkeborg følger efter med en vækst på mellem 4 og 6 %. Figur 2 viser prisudviklingen for ejerboliger (huse og ejerlejligheder) fra 2000 til 2014 for regionerne Københavns omegn, Vest- og Sydsjælland, Nordjylland samt for hele landet. Det fremgår af figuren, at prisstigningen har været størst i Københavns omegn, men der har været prisstigninger i alle regioner i perioden. For at finde ud af, om det reelt er blevet dyrere at købe en bolig over tid, skal de faktiske priser korrigeres med inflationen. 3

4 Prisudviklingen på boliger i Danmark realt Figur 3. Prognose for ejendomspriser Figur 5. Indeks, 2000 = Pct. 40 Kontantpriser, afvigelse fra grundforløb Huse Ejerlejligheder Scenarie 1 Scenarie 2 Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Figur 3 viser prisudviklingen for ejerlejligheder realt, dvs. korrigeret for inflationen. Korrigeret for inflation er priserne på ejerlejligheder realt set kun steget godt 50 % i perioden fra 2000 til 2014 mod ca. 100 % uden korrektion. Prisudviklingen på ejerlejligheder varierer meget fra by til by. I Storkøbenhavn er der således stor forskel på prisniveauet og på prisudviklingen mellem de enkelte bydele og mellem forstæderne. Enkelte steder er priserne nu over niveauet fra toppen i Afgørende for prisudviklingen er naturligvis, hvad befolkningen har råd til at betale for en lejlighed. Figur 4 viser boligbyrden for købere af lejligheder. Som det fremgår af figuren, har det aldrig været billigere at købe en lejlighed, hvis man finansierer købet med et variabelt forrentet lån. Hvis man finansierer købet med et fastforrentet lån, var det billigere i midten af 90 erne. Boligbyrden Figur 4. Pct Boligbyrde Som nævnt udvikler ejendomspriserne sig normalt i lange cyklusser. Nationalbanken har udarbejdet to scenarier for prisudviklingen i Danmark frem til 2050 (Figur 5). Det fremgår af figur 5, at ejendomspriserne i scenarie 1 kan stige ca. 30 % frem til år 2024, hvis renten forbliver lav. Hvis renten stiger med 2 procentpoint forventes kun en prisstigning på 10 %, jf. den blå linje. Prisudviklingen er således meget følsom overfor renteudviklingen. Prisfaldet efter år 2024 skyldes ifølge Nationalbanken en forventning om, at de stigende priser skaber stor byggeaktivitet, der medfører et øget udbud af ejendomme og dermed vigende priser. Udviklingen i boligejendommenes værdi afhænger ud over den generelle økonomiske og finansielle udvikling også af omkostningerne til drift og vedligeholdelse. Nedslidning og forældelse på boligejendomme er typisk mindre end på erhvervsejendomme, ligesom der løbende foretages moderniseringer i forbindelse med fraflytning af lejere. Boligejendomme beliggende i centrale byområder er ofte både velfungerende og eftertragtede på trods, af at de er flere hundrede år gamle. Boligejendomme er karakteriseret ved: Stor spredning på mange små lejere Lejekontrakter kan opsiges af lejer Lav risiko for lejers konkurs Lav risiko for tomgang ved velbeliggende ejendomme Fastforr. m. afdrag Fastforr. u. afdrag Variabelt forr. m. afdrag Variabelt forr. u. afdrag Kilde: Nationalbankens kvartalsoversigt for 3. Kvartal 2014 Eksempel på indretning af nye lejligheder. Køkken i projekt-ejendom i Gyngemosen i København 4

5 Investeringsstrategi Ejendomsselskabet Core Bolig VI Kommanditaktieselskab investerer i tre ejendomstyper: 1 Nyere boligejendomme, der er eller kan udstykkes som ejerlejligheder 2 Ældre boligejendomme med omkostningsbestemt leje (lejeregulering) 3 Projektejendomme, som leveres nøglefærdige efter halvandet til to år Applebys Plads, Christianshavn, købt til Core Bolig III Nyere boligejendomme Ejendomsselskabet investerer minimum 50 % af formuen i nyere boligejendomme, der er eller kan blive udstykket som ejerlejligheder. Det vil sige: Boligejendomme opført efter 1991 og som kan udlejes til markedsleje Boligejendomme opført mellem 1966 og 1991 og som er omfattet af omkostningsbestemt leje Alle billeder i denne brochure er eksempler på nyere boligejendomme Rosenfeldtvej ( Amalieparken ) i Vallensbæk Strand, købt til Core Bolig IV De attraktive ejendomme i denne kategori er typisk opført i 1980 erne og årene efter. Er de opført efter 1991, er de ikke omfattet af lejeregulering, og lejen kan fastsættes frit. Vedligeholdelsesmæssigt er ejendommene ofte lette at håndtere. De er bygget med fjernvarme, termoruder og har køkken og bad. Alle installationer har en lang restlevetid. Ejendommene erhverves udlejet, og lejen maksimeres under hensyntagen til, at tomgang og lejerudskiftning skal minimeres. Ældre boligejendomme med omkostningsbestemt leje Ejendomsselskabet kan investere op til 25 % af formuen i ældre boligejendomme omfattet af omkostningsbestemt leje eller udlejet til markedslejen, jf. boligreguleringsloven 5, stk. 2. Disse ejendomme kan ikke udstykkes som ejerlejligheder og erhverves kun, hvis startafkast og renoveringspotentialet gør dem attraktive. Emiliedalsvej i Højbjerg v. Aarhus, købt til Core Bolig IV Projektejendomme Ejendomsselskabet kan anvende op til 25 % af formuen på projektejendomme. Projektejendomme er nøglefærdige ejendomme, som leveres efter halvandet til to år. Projektejendomme erhverves kun i Storkøbenhavn. Det er muligt i Storkøbenhavn at erhverve projektejendomme med lejligheder til kr. pr. kvadratmeter afhængigt af beliggenhed og aptering. Disse ejendomme bygges populært sagt med henblik på en husleje, som de fleste har råd til at betale. Ejendomsselskabet står ved leveringen typisk selv for udlejningen. Pelargonievej ( Poppelhaven ) på Frederiksberg, købt til Core Bolig III Ejendomsprojekter gør det muligt at erhverve ejendomme på gode beliggenheder i København til et fornuftigt afkast. 5

6 Finansiering af ejendommene Ejendommene belånes med ca. 60 % i realkreditlån. Belåningen vil primært ske i mellemlange og lange flexlån med fast rente i 5-10 år samt lange årige konverterbare realkreditlån. Tegning, omkostninger Tegning Investorselskabet er åben for tegning i perioden fra 1. juni 2015 til 30. juni 2015, hvor nye investorer kan tegne aktier for et samlet kursværdi på 749 mio. kr. Formålet med at fastlåse renten på realkreditfinansieringen i en lang periode er at udnytte det historisk lave renteniveau. Ved en rentestigning vil prisen på boliger formentlig blive ramt negativt, men samtidigt vil der opstå en positiv kursgevinst på de fastforrentede lån. Afkast og udbytte Forventet afkast I ejendomsselskabet (Core Bolig VI Kommanditaktieselskab) forventes et ordinært driftsresultat før værdireguleringer og skat på 6,0 % i 2016 stigende til 7,8 % i år 2020, jf. Tabel 1. Dette afkast er netto efter fradrag for årligt fee til Core Property Management. Hertil kommer eventuelle værdistigninger. Der er i prognosen indregnet værdistigninger svarende til en forventet lejestigning på 1,5 % p.a. Aktierne udbydes i stykstørrelse af kr. til kurs 203,50 inklusiv et tillæg på 1,75 %, der tilgår den bank, hvor tegning finder sted. Med kurstillæg vil 1 stk. aktie a nominelt kr. således koste kr. Hvis der ikke sker fuld tegning, giver vedtægterne for Investorselskabet mulighed for, at der kan åbnes for tegning af yderligere kapital helt frem til den 31. december 2015 med betaling af rentekompensation for den senere tegning. Koncernstruktur Investorerne erhverver aktier i Investorselskabet (Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1), der investerer samtlige midler i datterselskabet Core Bolig VI Kommanditaktieselskab. Sidstnævnte selskab anvender samtlige midler til at købe De forventede afkast kan derfor afvige fra de nævnte tal i boligejendomme og boligejendoms-projekter. både negativ og positiv retning. Core Bolig VI Kommanditaktieselskab 2016 Investorselskabet 2020 er en såkaldt alternativ investeringsfond i For Driftsprognose en nærmere (i gennemgang DKK 1.000) af driftsprognosen henvises til Lejeindtægter Offering Memorandum. henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde stk. 1 pkt , og derfor som sådan omfattet af loven. Lejetomgang og lejetab Udbytte Driftsudgifter Omkostninger Ejendomsselskabet Vedligehold udbetaler udbytte af det overskydende Investorselskabet og kommanditaktieselskabet (Ejendomsselskabet) forvaltes og administreres i henhold til særskilte cashflow fra driften og eventuel fortjeneste ved salg af Revisor, valuar og bestyrelse ejerlejligheder. administrationsaftaler af Core Property Management A/S. Administration, regnskab, udvikling m.m. (0,65%) Overskud før renter Som følge af overskud på den ordinære drift forventes en Core Property Management A/S har Finanstilsynets tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Realkreditrenter inkl. bidrag udbytteprocent på 4 %. Første udbetaling forventes at ske for Ordinært 2016 i overskud foråret før skat og værdireguleringer Ord. overskud før skat og værdireg. i % af inv. egenkap. Core 6,0% Property Management 7,8% udfører i henhold til administrationsaftalerne 0 bl.a. 0 sekretariatsopgaver og risikostyring i I Låneetableringsomkostninger takt med at ejendomsselskabets indtægter øges, forventes Værdiregulering udbyttet at stige af ejendomme til 5-6 % frem mod år relation til lovgivningen Overskud efter værdiregulering og før skat Investorselskabet Overskud e. værdiregul. vil udlodde og før de skat modtagne i % af udbytter inv.egenkap. til investorerne i henhold til vedtægterne. Investorselskabet 5,4% 11,3% honorerer Core Property Management med kr. pr. time for arbejdsopgaver i henhold til aftalen. Det samlede honorar herfor må dog ikke overstige Prognose for Ejendomsselskabet Tabel 1. Core Bolig Vi kommanditaktieselskab Driftsprognose (i DKK 1.000) lejeindtægter lejetomgang og lejetab driftsudgifter vedligehold revisor, valuar og bestyrelse administration, regnskab, udvikling m.m. (0,65%) overskud før renter realkreditrenter inkl. bidrag ordinært overskud før skat og værdireguleringer Ord. overskud før skat og værdireg. i % af inv. egenkap. 6,0% 7,8% låneetableringsomkostninger 0 0 værdiregulering af ejendomme overskud efter værdiregulering og før skat Overskud e. værdiregul. og før skat i % af inv.egenkap 5,4% 11,3% 6

7 Investor 1 Investor 2 Investor 3 CorE Bolig Vi InvestoraKtIeselsKab nr. 1 KomplementarselsKabet Core bolig vi aps CorE Bolig Vi KommandItaKtIeselsKab EjEndom 1 EjEndom 2 EjEndom 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 Koncernoversigt Figur 6. 0,1 % p.a. af Investorselskabets gennemsnitlige formue. Herudover stiller Core Property Management en direktion og Investor eventuelle bestyrelsesmedlemmer 1 Investor 2 vederlagsfrit Investor til rådighed for selskabet. 3 CorE Bolig Vi Ejendomsselskabet InvestoraKtIeselsKab betaler et løbende årligt nr. fee 1på 0,65 % (inkl. moms) af selskabets balance til Core Property Management Core bolig vi aps for opgaverne specificeret i administrationsafta- KomplementarselsKabelen med Ejendomsselskabet. CorE Bolig Vi KommandItaKtIeselsKab Ved salg af ejerlejligheder og ejendomme i Ejendomsselskabet vil Core Property Management desuden modtage et EjEndom 1 EjEndom 2 EjEndom 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 performancefee på 5 % af eventuel gevinst beregnet som salgspris minus købspris. Skat Skat ved investeringer via privat formue Personers afkast af aktieinvesteringer er reguleret i personskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. Personer beskattes af nettoaktieindkomst med følgende satser Investor (gældende 1 for 2015): Investor 2 Investor 3 Nettoaktieindkomst CorE op til Bolig kr. Vi beskattes med 27 %. Nettoaktieindkomst InvestoraKtIeselsKab over kr. beskattes nr. 1med 42 %. For ægtepar ses aktieindkomsten under ét, og ovenstående grænser fordobles til CorE Bolig kr. Vi KommandItaKtIeselsKab Aktieindkomst omfatter modtagne aktieudbytter og realiserede EjEndom avancer 1 EjEndom ved 2salg EjEndom af aktier. 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 Promenaden i Vallensbæk, købt til Core Bolig IV Eventuelle tab ved salg af aktier kan fradrages i anden aktieindkomst. Tab kan således modregnes i evt. positiv aktieindkomst fra udbytte af andre unoterede eller noterede aktier. Hvis aktieindkomsten herefter er negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i øvrige skatter inden for samme år. Investeringer via privat pensionsformue Det er under visse betingelser muligt at investere sin private formue i aldersopsparing samt rate- og kapitalpension i unoterede aktier. Afkastet af unoterede aktier via pensionsformue skal beskattes efter pensionsafkastloven (PAL) med 15,3 % af afkastet. Når man investerer pensionsmidler i unoterede aktier er reglerne: Investeringen i hvert unoteret selskab skal være minimum kr. Investeringen i unoterede aktier må for den enkelte pensionsordning højst udgøre 20 % af pensionsmidler under 2 mio. kr. 50 % af pensionsmidler mellem 2 og 4 mio. kr. 75 % af pensionsmidler over 4 mio. kr. Investeringen skal udgøre mindre end 25 % af aktiekapitalen i det selskab, der investeres i. Investor 1 Investor 2 Investor 3 CorE Bolig Vi InvestoraKtIeselsKab nr. 1 KomplementarselsKabet Core bolig vi aps KomplementarselsKabet Core bolig vi aps CorE Bolig Vi KommandItaKtIeselsKab EjEndom 1 EjEndom 2 EjEndom 3 EjEndom 4 ejendom 1 ProjEkt 1 Promenaden i Vallensbæk, købt til Core Bolig IV 7

8 Handel med Investorselskabets aktier og tilbagekøb (exit) Investorselskabets aktier og aktieandele er unoterede og kan derfor ikke handles på en almindelig fondsbørs. Aktien er således illikvid, og et salg kan medføre, at salgsprisen kommer betydeligt under den indre værdi. Der kan også opstå situationer, hvor aktien slet ikke kan sælges/ omsættes. Core Property Management vil søge at være behjælpelig med at etablere et alternativt marked for aktien. Core Property har desuden mulighed for i kortere perioder at anvende dele af sin egenbeholdning til at skabe likviditet i aktien, hvis behovet skulle opstå. For at sikre investor mulighed for at afslutte sin investering er der i vedtægterne etableret såkaldte exitvinduer. Det første exitvindue åbnes primo 2023, hvor investorer, der ønsker at afhænde deres aktier, kan give meddelelse herom til Investorselskabet. Investorselskabet køber herefter aktierne 1 år senere i foråret 2024, når ejendomsselskabet har haft mulighed for at frasælge ejendomme etc. Exitvinduet gentages herefter hvert 3. år. Risiko Der er en lang række finansielle og driftsmæssige risici forbundet med at investere i fast ejendom. Investeringen kan være illikvid. Det betyder, at det ikke er sikkert, at du kan sælge dine aktier, hvis du får brug for pengene. Ligeledes kan den kurs, hvortil et salg kan finde sted, muligvis være markant under den regnskabsmæssige værdi. Der er en risiko for, at renten stiger, inden lånene hjemtages, og dermed får selskabet en dårligere løbende drift. Også i selskabets driftsperiode kan renten stige, og det vil have samme effekt. Derudover kan også gebyrsatsen stige i driftsperioden. Hvis ejendomsmarkedet ændres markant, kan der forekomme tomgang i udlejningen, og det kan blive vanskeligt at hæve huslejen. Dette vil medføre en dårligere løbende drift og kan give værditab på ejendommene. Hvis ejendomspriserne generelt falder, vil det give anledning til negative værdireguleringer. Ejendommene belånes, hvorfor der er tale om en gearet investering, og det kan medføre betydelige værdipåvirkninger af aktiernes værdi. Der kan ske lovmæssige ændringer, der pålægger ejer/udlejer flere byrder og medfører en dårligere løbende drift. Optimering i forhold til moms-, skatte- eller andre lovgivningsmæssige reguleringer kan føre til ændringer i selskabsstrukturen. Det kan blive vanskeligt at finde gode investeringsejendomme til det forventede afkast. Selskaberne kan derved blive nødsaget til at købe ejendomme til et lidt lavere afkast 8 Sankt Knuds Vej på Frederiksberg, købt til Core Bolig III

9 eller arbejde med en lidt lavere gearing (belåningsprocent). Begge dele vil medføre en dårligere løbende drift. Nedenfor gennemgås eksempler på, hvordan nogle af disse risici påvirker afkastet. Risiko for øget tomgang Hvis lejlighederne ikke er udlejet, medfører det færre indtægter til ejendomsselskabet. Øges tomgangen f.eks. øjeblikkeligt fra 0,5 % til 5 % i Ejendomsselskabet, vil årets resultat i Investorselskabet blive reduceret til 3,7 % mod 4,2 % i basisscenariet for 2016, som er første fulde driftsår, og i 2023 vil det være 8,6 % mod 9,3 % målt på den investerede kapital i Investorselskabet. Måles effekten på kurs pr. aktie inkl. akkumuleret udbytte vil dette tal i 2023 være kr. mod kr. i basisscenariet. Peter Holms Vej i København, købt til Core Bolig IV Risiko for 0-inflation Hvis inflationen bliver 0 og ikke som forventet 1,5 %, vil både lejeindtægterne og driftsomkostningerne blive berørt. Ved uændrede lejeindtægter og driftsomkostninger vil Ejendomsselskabets resultat gradvist blive forringet og vil i 2023 være 5,1 % mod 9,3 % i basisscenariet (målt på den investerede kapital i Investorselskabet). Måles effekten på kurs pr. aktie inkl. akkumuleret udbytte vil dette tal i 2023 være kr. mod kr. i basisscenariet. Risiko for rentestigning Hvis Ejendomsselskabets finansieringsrente øjeblikkeligt steg med 1 procentpoint i forhold til den budgetterede rente, vil årets resultat i Investorselskabet blive reduceret til 3,2 % mod 4,2 % i basisscenariet for 2016 målt på investeret kapital, og for 2023 vil resultatet være 8,1 % mod 9,3 %. Måles effekten på kurs pr. aktie inkl. akkumuleret udbytte vil dette tal i 2023 være kr. mod kr. i basisscenariet. Risiko for fald i ejendomspriserne Falder ejendomspriserne umiddelbart efter erhvervelsen med 5 %, vil det ordinære overskud ikke ændre sig. Værdireguleringen af ejendomme vil derimod være negativ med 10,3 % målt på den investerede kapital for Målt som kursændring pr. aktie vil en negativ værdiregulering på 5 % af ejendomsværdien isoleret set reducere aktiekursen med kr. Brødredalsvej i Kokkedal, købt til Core Bolig IV Guldborgvej i Brøndby Strand, købt til Core Bolig IV Rævehøjparken i Lyngby, købt til Core Bolig IV Nyt køkken på Sankt Knuds Vej med udgang til terrasse Rungstedvej i Hørsholm, købt til Core Bolig IV 9

10 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om Core Bolig VI kan findes ved opslag på hjemmesiden Under fanen Core Bolig VI foreligger således Investorselskabets Offering Memorandum (detaljeret investorinformation) samt Væsentlig Investorinformation, og tegningsblanket. Interesserede investorer opfordres til at læse Offering Memorandum før køb. Ønskes yderligere information er du altid velkommen til at kontakte: Core Property Management A/S CVR Skoubogade 1, København K Telefon Core Property Management er godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde med tilladelse til markedsføring af andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark. Core Property Management er ejet af: Nykredit Sydbank Spar Nord Bank Core Property Managements partnergruppe Disclaimer Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos din revisor og/eller advokat før køb. Det gælder også for så vidt angår de skattemæssige forhold. Afsnittet om skattemæssige forhold beskriver udbyderens opfattelse af gældende skatteregler og skattepraksis pr. 1. april Der kan ske ændringer i skatteregler og fortolkninger af skattepraksis, som kan påvirke investeringen. Denne brochure er udarbejdet af Core Property Management A/S og henvender sig til både professionelle og detailinvestorer. Core Property Management A/S påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Eventuelle anbefalinger i brochuren er alene udtryk for Core Property Management A/S forventninger baseret på grundlag af markedsmæssige forhold. Brochuren kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Investering er forbundet med risiko for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling kan, som beskrevet i denne brochure, blive negativt. Hvor beregningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i brochuren. Brochurens oplysninger om den skattemæssige behandling af en disposition er med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig. Rødt investeringsprodukt I henhold til risikomærkning af investeringsprodukter er Core Bolig VI et rødt investeringsprodukt. Det vil sige at: 1. Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb og/eller 2. Produktet er vanskeligt at gennemskue Core Bolig VI falder under ovenstående punkt 2, idet der ikke kan tabes mere end det investerede beløb i ejendomsaktien. (jf. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter nr. 345 af 15. april 2011). Her bor Core Property Management selv til leje - på 2. sal i det indre København. 10

11 Layout: Suzanne Fog Axel Heides Vej i Hørsholm, købt til Core Bolig IV 11

12 Axel Heides Vej 1-79, Hørsholm, købt til Core Bolig IV Udbyder og administrator af Core Bolig VI Core Property Management A/S Skoubogade 1, København K Telefon

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VII. Investering i københavnske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VII. Investering i københavnske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VII Investering i københavnske boligejendomme Udbudt af 14. december 2015 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig VII indebærer en række risici.

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10

Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 1. juni 2012 Nummer 10 INDHOLD: 1. Positivt ejendomsmarked Vi ser fortsat et positivt ejendomsmarked i de store vesttyske byer.

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Fremtidens boligbehov

Fremtidens boligbehov Fremtidens boligbehov Ejendomsforeningen Danmark Senioranalytiker Joachim Borg Kristensen 10. november 2016 Den demografiske impuls Befolkningstilvækst (%), de kommende 20 år: < -10 [ -10, -5 [ [ -5, -2

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11

Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11 Ejendomsselskabet Nordtyskland 1 EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND INDHOLD: Nyhedsbrev 29. marts 2012 Nummer 11 INDHOLD: 1. Resultat 2011 Årets resultat efter skat blev 204 mio. DKK, svarende til et afkast

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

Åbningsbalance pr. 18. november 2013 Aktiver DKK Bankindestående 500.000 Aktiver i alt 500.000 Passiver Selskabskapital 500.000 Gæld 0 Passiver i alt 500.000 Portefølje AVO XV A/S Samlet investeringsvolumen:

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VIII Investering i boligejendomme 6. februar 2017 Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VIII Investering i boligejendomme 6. februar 2017 Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VIII Investering i boligejendomme 6. februar 2017 Udbudt af DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig VIII indebærer en række risici. Vi skal specielt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere