Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøb er økonomisk attraktivt."

Transkript

1 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre overvejer at købe en lejlighed til deres barn, et såkaldt forældrekøb. Der er store økonomiske usikkerheder forbundet med forældrekøb. Udgangspunktet for forældrene bør derfor være, at de ønsker at hjælpe barnet, og ikke ser købet som en økonomisk investering. Vi har i denne analyse set nærmere på hvordan økonomien i et forældrekøb ser ud i landets store universitetsbyer. Konklusionerne er som følger: Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkallé København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Der er stor forskel på hvor stort likviditetskravet til forældrene er i de forskellige studiebyer. Finansierer man lejligheden med et fastforrentet lån koster det forældrene kroner om måneden i både Aarhus og København at købe en lejlighed på 50 kvadratmeter til barnet. Sker finansieringen med FlexLån F5 vil det månedlige likviditetskrav være positivt på kroner. Dermed har man et likviditetsoverskud på mellem 440 og 520 kroner om måneden på at have lejligheden. Finansiering med F5 betyder dog også at man ikke ved, hvilken rente man skal betale på lånet efter 5 år. Likviditetskravet er mindre hvis lejligheden er beliggende i Odense eller Aalborg. Her vil omkostningen være på henholdsvis 210 og 50 kroner om måneden, hvis lejligheden finansieres med et fastforrentet lån. Finansieres lejligheden med FlexLån F5 får man en likviditetsoverskud på mellem 530 og 660 kroner om måneden dog med en højere renterisiko til følge. Køber man en lejlighed på 80 kvadratmeter som barnet skal dele med en ven eller veninde, stiger forældrenes likviditetskrav med mellem 310 og 415 kroner om måneden hvis lejligheden er beliggende i Aarhus eller København og finansieret med et fastforrentet lån. I Odense er stigningen på 60 kroner hvorimod likviditetskravet falder i Aalborg, og er 35 kroner mindre end ved køb af en lejlighed på 50 kvadratmeter. Ved køb af en lejlighed 80 kvadratmeter antager vi, at barnet kan bo der sammen med en ven eller veninde, og dermed dele huslejen og andre faste omkostninger. Det gør at barnets husleje bliver mellem 600 og 850 kroner mindre om måneden frem for hvis forældrene havde købt en lejlighed på 50 kvadratmeter. Vi har på det sidste set, at renterne på realkreditlån er steget, samtidig stiger priserne på lejligheder. I København betyder det, at forældrenes likviditetskrav nu er oppe på gennemsnittet for perioden 2004 og frem til i dag. For Aarhus er likviditetskravet godt 300 kroner under gennemsnittet for perioden.

2 Store forskelle i likviditetsunderskuddet ved forældrekøb på tværs af universitetsbyerne Mange forældrekøb foregår i landets store uddannelses byer Aalborg, Aarhus, København og Odense. Vi har derfor valgt at se nærmere på de økonomiske konsekvenser for både forældre og barn ved forældrekøb i en af disse byer. Vi har regnet på to forskellige situationer. Et hvor man som forældre køber en ejerlejlighed på 50 kvadratmeter, og et hvor der købes en ejerlejlighed på 80 kvadratmeter, som barnet så kan bo i sammen med en ven eller veninde, og dermed dele udgifterne til husleje og andre faste omkostninger. I beregningen er udgangspunktet at forældrene benytter virksomhedsordningen, hvor det er muligt at fratrække et eventuelt underskud i den personlige indkomst. Et underskud vil opstå, hvis udgifterne til lejligheden i form af renteudgifter, ejendomsskat osv. overstiger den leje barnet og eventuelt barnets veninde eller ven betaler. Da de forældre, der har råd til at købe en bolig til deres barn, ofte har en robust privatøkonomi, har vi antaget, at de dermed har friværdi i deres egen bolig. De finansierer dermed købet ved at belåne lejligheden med 80 % realkreditbelåning og de resterende 20 % optages som realkreditlån via deres egen bolig. Vi tager udgangspunkt i, at lejligheden finansieres med et afdragsfrit fastforrentet 3 % lån. Grunden til, at der er valgt et lån med afdragsfrihed skyldes, at afdrag anses som en opsparing og ikke som en omkostning. Afdrag kan af samme årsag heller ikke trækkes fra ved brug af virksomhedsordningen. Tabel 1: Økonomien for den studerende og forældrene finansiering med afdragsfrit 3% fastforrentet Fastforrentet 3 % lån med afdragsfrihed København Aarhus Odense Aalborg Størrelse af lejlighed 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. Antaget delelejlighed til to? Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Købspris Årlig markedsleje pr. kvm.* Husleje pr. måned Boligsikring Månedlig husleje pr. lejer Forældre, Likviditetskrav Huslejeindtægt, årsbasis Fællesudgifter, ejerforening Ejendomsskat Renteudgifter til realkreditlån Skattemæssig opgørelse Skattebetaling/-besparelse Årligt over-/underskud Likviditetskrav pr. måned *markedslejen er estimeret Kilde: Boligsidens Markedsindeks, Skat, home og egne beregninger Som det fremgår af tabel 1, koster det forældrene henholdsvis 630 og 820 kroner i Aarhus og København at købe en lejlighed på 50 kvadratmeter til barnet. Er lejligheden beliggende i Odense eller Aalborg vil omkostning være noget lavere, nemlig kun på kroner om måneden. 2

3 Hvis lejligheden er på 80 kvadratmeter vil ekstra regningen være på kroner, hvis lejligheden ligger i en af landets 2 største byer. Hvorimod ekstra regningen kun lyder på 60 kroner i Odense og i Aalborg falder likviditetskravet med 35 kroner om måneden. Generelt er der stor forskel på likviditetskravet i de forskellige byer, hvilket skyldes forskellen i kvadratmeterprisen. Ser vi på en lejlighed på 80 kvadratmeter i Aalborg koster den kun godt 50 % af hvad en tilsvarende lejlighed koster i København. Når det er sagt, kan der være store forskelle på hvad en lejlighed koster, også inden for den samme by. En lejlighed med eftertragtet beliggenhed vil alt andet lige være væsentlig dyrere end en lejlighed med knap så efterspurgt beliggenhed. Ovenstående skal derfor kun læses som en eksempel på hvordan likviditetskravet gennemsnitligt vil se ud. Set ud fra et økonomisk synspunkt er det for barnet en fordel at købe en større lejlighed på 80 kvadratmeter frem for 50 kvadratmeter. Huslejen for barnet er mellem 600 og 850 kroner mindre om måneden ved en lejlighed på 80 kvadratmeter, og er dermed væsentlig mindre, end hvis barnet skulle bo alene på 50 kvadratmeter. Ser man på barnets og forældrenes økonomi samlet, er det også ved de store lejligheder, at de samlede omkostninger er lavest. Set ud fra barnets og forældrenes samlede økonomiske synspunkt, er det dermed de større delelejligheder, der er de billigste. Ulempen ved en delelejlighed er, at barnet skal bo sammen med en anden. Ud over at det kan have sine udfordringer i forhold til at komme overens, og blive enige om, hvordan fællesarealer skal behandles, kan det også have den risiko, at barnets ven eller veninde på et tidspunkt gerne vil flytte et andet sted hen, og dermed skal barnet finde en ny lejer. Alt andet lige vil en delelejlighed dermed medføre større usikkerheder i forhold til forældrenes likviditetskrav. På den anden side vil mange studerende formelig også kunne se fordelene ved at bo sammen med en god ven eller veninde, og de oplevelser det kan føre med sig. Udvikling i priserne er forskellig fra de større byer. Over det seneste år har vi set store stigninger i priserne på ejerlejligheder. Prisudviklingen er ikke ens i de forskellige byer, ifølge Boligsidens Markedsindeks er priserne på ejerlejligheder steget 14 % i København det seneste år. I Odense, Aarhus og Aalborg er priserne steget med henholdsvis 9 %, 7 % og 2%. Ud over prisstigningerne har vi den seneste tid set at renterne også er steget. Figur 1 viser udviklingen i likviditetspåvirkningen for København og Aarhus siden Det sidste kvartal er likviditetspåvirkningen steget kraftigt. Det skyldes at renterne i første kvartal af året var ekstrem lave, og selvom vi har set en stigning i renterne er priserne på ejerlejligheder fortsat med at stige. Set i et historisk perspektiv er likviditetskravet i København ved at være oppe på gennemsnittet for perioden, hvorimod vi i Aarhus stadig er godt 300 kroner under gennemsnittet for perioden. 3

4 Figur 1: Stigende likviditetspåvirkning grundet stigende renter og højere priser på ejerlejligheder Kilde: Boligsidens Markedsindeks, Skat, home og egne beregninger Ønske om lavere likviditetskrav kan opfyldes - men med øget renterisiko til følge Ønsker man som forældre at mindske det månedlige likviditetskrav kan det gøres på 2 måder man kan sætte huslejen op eller finansiere lejligheden med variabelforrentet lån og dermed spare renteudgifter. Grunden til at mange vælger forældrekøb er et ønske om at hjælpe deres barn, og denne pointe går tabt hvis man bagefter presser huslejen op. Mange forældre vil derfor formentlig prøve på at holde huslejen så lav som mulig, og på den måde gøre studietiden for sit barn lidt nemmere. Det er dog vigtigt, at man ikke sætter huslejen for lavt, gør man det, vil det af Skat blive betragtet som en gave, og barnet kan risikere at blive beskattet af differencen mellem den markedsleje Skat mener er gældende, og den faktiske markedsleje. Vi anbefaler derfor at man får rådgivning om forældrekøb og fastsættelse af huslejen, inden man køber en lejlighed til sit barn. Ønsker man ikke at minimere likviditetskravet ved at sætte huslejen op kan man vælge at finansiere købet af lejligheden med et variabelforrentet lån - eksempelvis i form af FlexLån F5 - frem for et fastforrentet lån. Vælger man F5 kender man renten på sit lån de næste 5 år, men efter dette kommer der en ny rente på lånet, og der er herefter usikkert hvordan det fremtidige likviditetskrav ser ud. Ønsker man at finansiere ejerlejligheden med et variabel forrentet lån er F5 et oplagt valg i og med at mange studier tager 5 år, og man har på den måde sikkerhed for renten så længe barnet læser. I tabel 2 har vi vist samme beregning som tabel 1, den eneste forskel er at lejligheden nu finansieres med FlexLån F5 frem for et fastforrentet lån. 4

5 Tabel 2: Økonomien for den studerende og forældrene finansiering med F5-afdragsfri København FlexLån F5 med afdragsfrihed Aarhus Odense Aalborg Størrelse af lejlighed 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. 50 kvm. 80 kvm. Antaget delelejlighed til to? Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Købspris Årlig markedsleje pr. kvm.* Husleje pr. måned Boligsikring Månedlig husleje pr. lejer Forældre, Likviditetskrav Huslejeindtægt, årsbasis Fællesudgifter, ejerforening Ejendomsskat Renteudgifter til realkreditlån, F Skattemæssig opgørelse Skattebetaling/-besparelse Årligt over-/underskud Likviditetskrav pr. måned *markedslejen er estimeret. Kilde: Boligsidens Markedsindeks, Skat, home og egne beregninger Som det fremgår af tabellen, er der for barnets vedkommende tale om nøjagtig samme husleje som tidligere, mens likviditetskravet til forældrene nu er positivt, det vil sige at der de første 5 år er et månedlig likviditets overskud ved at købe lejlighed til sit barn. Ved at finansiere lejligheden med FlexLån F5 frem for et fastforrentet lån, går man altså fra at have et månedligt underskud til nu at have et mindre overskud til gengæld kender man ikke likviditetskravet når lånet får ny rente om 5 år. Faldgruber, der kan koste dyrt. Som tabel 2 viser vil finansiering af lejligheden med F5 give et økonomisk månedligt overskud, det er dog vigtigt at fastslå, at der kan være flere ting, der alligevel gør, at man som forældre ender med at tabe på købet. For det første ved vi ikke hvordan priserne på ejerlejligheder udvikler sig fremadrettet. Vi kan se at priserne i øjeblikket stiger kraftigt, og også kraftigere end vi kan forklare ud fra renteniveau, indkomst, inflation og andre parametre, der kan påvirke priserne. Vi forventer ikke, at vi i øjeblikket er vidne til en boligboble, men det er et marked vi skal holde øje med. Det er især i København at vi ser store prisstigninger, og derfor er det også her vi er mest opmærksomme på en eventuel boligboble. Fortsætter priserne med at stige i samme takt som vi har set den seneste tid, er der risiko for, at der er tale om en boligboble. Hvorvidt vi har en boligboble eller ej er svært at sige, men uanset hvad vil vi godt kunne opleve et priserne falde lidt fremadrettet, hvilket kan betyde, at man som forældre må realisere et tab når lejligheden engang skal sælges. En anden ting man som forældre skal tage højde for ved forældrekøb er, at der er omkostninger forbundet med både køb og salg af lejligheden. Ved køb af lejligheden skal man formentlig både rådføre sig med advokat, og andre fagfolk, der kan fortælle noget om virksomhedsordningen og fastsættelse af markedslejen. Ved salg af lejligheden er der blandt andet omkostninger til ejendomsmægler. Alt i alt er det omkostninger, som sagtens kan løbe op i mange tusind kroner. 5

6 En tredje årsag til, at der kan ske større tab, er hvis man har valgt at finansiere købet af lejligheden med et variabelforrentet lån, og renten stiger. Dette kan medføre små eller store ændringer i likviditetskravet, og gøre hele købet dyrere end man havde ventet. Har man derudover finansieret sin egen bolig med et variabel forrentet lån, er man dobbelt disponeret i forhold til renteændringer. Tænk på, hvad der skal ske de kommende år De forældre, der overvejer et forældrekøb skal tage tidshorisonten med i deres betragtning. Dette gælder barnets tidshorisont, men også forældrenes tidshorisont er vigtig at holde sig for øje. Sandsynligheden for at lejligheden stiger i værdi vil alt andet lige være større jo længere tid man beholder lejligheden, og på den måde kan man minimere risikoen for et tab. Det er derfor vigtigt at man har tænkt flere år frem i tid, når man vil købe en lejlighed til sit barn. Man kan selvfølgelig ikke vide præcist, hvad der kommer til at ske, men man bør overveje hvilke behov og ønsker, der kan opstå. I forhold til barnet kan det være at boligbehovet ændrer sig. En ændring kunne eksempelvis være at barnet møder en kæreste som han eller hun ønsker at flytte sammen med, barnet ønsker at læse i udlandet, eller ændrer mening i forhold til studieretning, og af den grund skal flytte til en anden by hvor en eventuel ny uddannelse ligger. For forældrene kan der også ske ændringer, der gør at man ikke længere kan beholde et forældrekøb. Det kunne eksempelvis være at pensionstilværelsen står for døren, og man, grundet den nedsatte indkomst, ikke længere har råd til det månedlige likviditetskrav. Det kan på den anden side også være, at man tænker pensionisttilværelsen ind i forældrekøbet, og at man har timet det med, at når barnet fraflytter lejligheden, flytter man selv ind og holder sit otium i lejligheden. Nedenfor har vi samlet nogle gode råd til forældrekøb. 6

7 Ti gode råd til huskesedlen i forbindelse med forældrekøb 1. Få snakket grundigt igennem om forældrekøb er den rigtige løsning for jer som forældre, og om I er villige til at give afkald på en del af jeres privatøkonomiske råderum. Og tænk også scenariet igennem, hvordan I vil have det, hvis forældrekøbet i sidste ende giver et økonomisk tab, men at jeres barn trods alt fik en god studietid. 2. Få en fornemmelse af om der er en anerkendelse fra barnets side i forhold til, at det skal være en mere langsigtet løsning uden der selvfølgelig kan gives garantier i sidste ende. Lav endvidere aftaler omkring, hvad man kan forvente af vedligeholdelse og pleje af lejligheden. Derved mindsker man risikoen for, at når lejligheden engang skal sælges, at den er blevet misligholdt til skade for markedsværdien. 3. Tænk på hvorvidt lejligheden kan blive mere langsigtsholdbar, og man derved kan mindske udgifterne forbundet med køb og salg af bolig. Er lejligheden stor nok til, at en evt. kæreste kan flytte ind? Har man lyst til at blive boende, når man får job med en efterfølgende pæn lønstigning i forhold til SU-indkomst? Kan man selv som forældre få glæde af lejlighed til senior-tilværelsen? Kan lillebror/lillesøster få gavn af lejligheden? 4. Ved køb af lejlighed vær sikker på, at udlejning er tilladt i henhold til ejerforeningens vedtægter. 5. Få rådgivning i forhold til skatteordninger i relation til forældrekøbet. Vi har taget udgangspunkt i den mest benyttede skatteordning i form af virksomhedsordningen, men for nogle kan den såkaldte kapitalafkastordning bedre betale sig. 6. Få rådgivning omkring den rette markedsleje til huslejeposten. Få herefter lavet en lejekontrakt, der sikrer dig, at barnet kan opnå boligsikring. I relation til boligsikring skal man være opmærksom på de indkomstgrænser, der er afgørende for, at man kan modtage ydelsen. 7. Tænk nærmere over din renterisiko ved finansiering af køb, hvor du også inddrager din finansiering i eksisterende bolig. 8. Forældrekøb er ikke den eneste måde at hjælpe sit barn på i studietilværelsen det kan i stedet være via eksempelvis tilskud til studiebøger eller husleje via eksempelvis en skattefri gave. En far og en mor kan hver maksimalt give deres barn en gave på op til kroner om året (2015-niveau), uden det bliver beskattet. Det udgør i sagens natur en mindre økonomisk risiko end forældrekøbet. 9. Vær opmærksom på, at der er såkaldt asymmetri i beskatningen ved salg af lejligheden. Du bliver beskattet af evt. gevinst, men du får ikke fradrag ved formuetab. Man har i øvrigt mulighed for at sælge lejligheden videre til sit barn til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Bemærk dog, at lejligheden skal have en vurdering som en fri 7

8 lejlighed og ikke som udlejet, hvor værdien typisk er lavere. Det kan derfor kræve, at man opsiger lejemål, og herefter får en ekstraordinær ejendomsvurdering hos Skat. 10. Forældrekøb bør ikke ses som en investering i kroner og øre det skal først og fremmest foretages, fordi man gerne vil hjælpe sit barn, og dermed er udgangspunktet nytteværdien for familien. Hvis man ønsker at investere sine penge, er der mere fordelagtige måder at gøre dette på. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 8

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Gør et forældrekøbskup Alt om forældrekøb og lejebolig Gør et forældrekøbs kup INDHOLD: Forældrekøb kan betale

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere