Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d FB - Højstensgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d FB - Højstensgård

2 Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold... Fraflytninger... Vandforbrug... Kloakudskiftning... Ejendomskontor og bestyrelsens mødelokale... Containere... Vinduesudskiftning... Fakta... Loppemarked... Jule-og fastelavnsfest... Afslutning... Indkomne Forslag... Bilag: Notat... Dagsorden til mødet Tekst til foto på forsiden: Fotografen troede ikke sine egne øjne, da hun så dette syn: Højstensgård havde fået sin egen lille sø!

3 Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Så er det endnu en gang tid til afdelingsbestyrelsens årlige beretning. Et år løber som bekendt hurtigt og vi løber jo med. Det forgangne år er imidlertid set med vore øjne, forløbet stille og roligt, især når man tænker på de foregangne år, hvor vi havde en rimelig hektisk periode, blandt andet på grund af facade renoveringen. Netop facade renoveringen troede vi bestemt at vi var færdige med. MEN som det ses af den udsendte dagsorden skal den endelige finansiering endnu en gang behandles. Det har vi faktisk gjort før nemlig den 1. september sidste år, hvor vi afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde med det ene punkt på dagsordenen: Godkendelse af byggeregnskab for facade renoveringen og etablering af udestuer. Nævnte møde godkendte enstemmigt regnskabet. Her er så lidt om, hvad der ellers er sket i det forgangne år: Varmemålere og varmeforbrug var det første år med individuel måling af vort varme forbrug. I skrivende stund har vi endnu ikke modtaget varme regnskabet, men vi er vel alle spændte på dette. Er der nogle af os, der får et chok. Den individuelle varme aflæsning har nemlig vist, at der er beboere, der har haft et meget stort forbrug i forhold til gennemsnittet. I flere tilfælde er det beboere, der har en udestue. Aflæsningen af varmemålere gik forholdsvis problemfrit, men der var desværre enkelte beboere som ikke var hjemme og glemte at aflevere nøgle på ejendomskontoret. Konsekvensen for disse beboere blev, at der blev foretaget en teknisk Foto: beregning Susanneaf Helmark varmeforbruget hvilket altid vil være dyrere for den enkelte beboer end ved en reel aflæsning. Samlet er afdelingens forbrug dog faldet med ca. 10 % i forhold til

4 Fugtproblemer. Der viser sig stadig at være en del boliger, hvor der er fugt problemer. Vi har omtalt dette før. Årsagen er at vore boliger efter facaderenoveringen er blevet meget mere tætte. Årsagen til disse fugtproblemer skyldes nemlig i størstedelen af tilfældene en manglende eller forkert udluftning. Netop fordi vi har fået så tætte boliger skal der udluftes rigtigt meget. En almindelig familie udskiller ca. 10 liter vand damp daglig så det er derfor vigtigt at sikre en korrekt udluftning i boligen. Vi har bestilt en folder om korrekt udluftning som vil blive uddelt til samtlige lejemål, når den bliver leveret af 3B. Grønne områder/træfældning. I det forløbne år er der blevet fældet en del træer i bebyggelsen. Der vil fortsat blive fældet træer, men i en balance så vi fortsat vil kunne se en grøn bebyggelse. Der vil i løbet af efteråret blive foretaget en del nyplantninger af træer som erstatning for de allerede fældede træer, men dette betyder ikke nødvendigvis, at der bliver plantet træer nøjagtig hvor de fældede stod. Funktionærerne er nu blevet færdige med udskiftningen af beplantningen omkring legepladsen Hjertet, hvor der nu er plantet bøgehæk hele vejen rundt. Lokal-TV. Vort lokal-tv fungerer fint og vi har indtryk af at stort set alle beboere benytter det. Det er også her og kun her alle meddelelser vil blive bragt. Så gør det derfor til en vane at se på denne kanal i hvert fald én gang ugentlig. Desværre har vi måtte sige farvel til Vestergården 2, der ikke længere vil benytte anlægget. Årsagen er et 3B har indført et nyt system med direkte forbindelse fra vor computer til 3B's. Dette har medført en risiko for hacker-angreb via vor computer og ind til 3B. Derfor har 3B installeret en firewall der blandt andet er årsag til at Vestergården 2 ikke kan gå til vor computer direkte fra deres egen computer. Det lyder jo noget teknisk og det skal da også indrømmes at undertegnede heller ikke har fanget den dybere mening, men hvad, computere gør stort set hvad de selv vil. De løsningsmodeller der er blevet forelagt Vestergården 2 har de ikke ønsket at anvende. 3

5 Personaleforhold. I skrivende stund er der stadig en ubesat stilling som ejendomsfunktionær i afdelingen. Vi har desværre været lidt uheldig med de sidste funktionærer og desværre i samme område. Dette kan naturligvis ikke gå upåagtet hen. Visse arbejder i det pågældende område er blevet udskudt til senere. Vi håber snart at kunne finde en god og stabil medarbejder som kan falde ind i vort i forvejen gode team. Men disse hænger desværre ikke på træerne. Fraflytninger. Der har været 16 udflytninger i sidste regnskabsår. Dette er en lille stigning i forhold til tidligere år. Dette afspejler måske også beboernes alder, idet halvdelen af fraflytningerne enten er visitering til en ældrebolig eller dødsfald. Ikke særlig munter læsning. Vandforbrug. Vort vandforbrug er stadig stabilt, men uden de store besparelser i forbruget af 3 m. Ejendomskontoret udskifter fortsat til vandbesparende toiletter, når der skal monteres nyt toilet i en bolig. Men det er vigtigt at hver enkelt af os er bevidst om vandforbruget. Vanding med haveslange er ikke tilladt i Herlev Kommune. Kloakudskiftning Vandforbrug i Højstensgård Forbrug i m3 Efter en del problemer har vi i foråret foretaget en renovering af en kloakledning ved garageanlægget ved Tvedvangen 125. Dette er som regel en bekostelig affære, da disse kloakledninger ligger langt nede under jorden. Heldigvis har afdelingen været forskånet for at putte penge i jorden de seneste år. Der tages hvert år højde for at dette kan ske og i vort budget kalkulerer vi med, at der kan komme udgifter til kloak-renovering, idet disse reparationer normalt ikke kan udskydes når problemet opstår MWh forbrug i Højstensgård Årligt forbrug af MWh (anslået)

6 Ejendomskontor og bestyrelsens mødelokale. I mange år har ejendomskontoret og bestyrelsen stort set delt de samme lokaler. I forbindelse med at Herlev Nærradio opsagde deres lejemål på Tvedvangen 51 opstod der en mulighed for at disse forhold kunne ændres. Dette er nu fuldført og vi har alle fået bedre plads og arbejdsbetingelser. Containere. Det er desværre stadigt et stort problem den måde som enkelte beboere håndterer vort affald på. Der er for nylig udsendt endnu en vejledning i affaldssortering, idet der stadig er beboere som benytter skralderummene som losseplads. Dette gør sig desværre også gældende med hensyn til affald i vore containere, hvor det ofte konstateres at affald er smidt i den forkerte container eller smidt ved siden af. Vi opfordrer endnu engang beboerne til at tage dette problem alvorligt. Det koster os alle sammen PENGE. Dette vil, hvis ikke der sker en ændring rimeligt hurtigt, snart kunne aflæses på det beløb vi betaler i husleje. Vinduesudskiftning. I forbindelse med facaderenoveringen fik beboerne i altangangs-blokkene udskiftet vinduer og terrassedøre på havesiden, samt for stuelejlighedernes ved-kommende også etableret nye terrasser. Vinduer og døre på indgangssiden var ikke med i renoverings-projektet, da der her er tale om en anden facadekonstruktion end i rækkehusene. Samtidig er der i alle køkkenerne allerede monteret termorude i det ene vindue. Disse er dog af ældre dato og vil løbende blive udskiftet. Gavlvinduerne i altangangsblokkene er udskiftet i tidligere regnskabsår over de normale budgetter. Der har så efterfølgende været arbejdet med løsningsmuligheder for vinduesudskiftninger inden for de bestående budgetter og der er i vinterens løb foretaget udskiftning af vinduerne på blok 16, beliggende Tvedvangen

7 Der er i de kommende budgetter indarbejdet en fortsat udskiftning af vinduerne på de resterende altangangsblokke, sådan at der i efteråret vil blive foretaget udskiftning af vinduerne på Vindebyvej Derefter følger udskiftning i blok 3 og 4. Udskiftning af vinduerne på Vindebyvej forventes også at have en positiv effekt på støjniveauet i lejlighederne, idet disse vinduer jo er placeret ud mod trafikken på Vindebyvej. Fakta. Igennem flere år har der med jævne mellemrum været ført samtaler med Fakta om en udvidelse af butikken. Der er så efterfølgende ikke sket noget. Nu er mødeaktiviteten imidlertid blevet genoptaget. Og for første gang har vi nu set tegninger etc. Som viser hvad Fakta har tænkt sig. Vi håber at kunne vise og informere noget mere på vort afdelingsmøde. Måske skal punktet tages op særskilt på dette møde. Herom senere. Loppemarked. I september havde vi atter loppemarked. Det er noget beboerne gerne vil være med til. Det var en hyggelig dag og selv om ikke alle måske solgte lige meget, så er det en tradition vi holder fast ved så længe beboerne ønsker det. 6

8 Jule- og fastelavnsfest. Disse arrangementer kører ufortrødent videre. Der går rygter om, at julemand-ras og nissefar i år vil aflægge det 25. besøg i Højstensgård. Ja dette var så afdelingsbestyrelsens beretning, nr. 47 i rækken. Som det fremgår ikke de helt store problemer, men det er vel også rart at det glider stille og roligt en gang imellem. Vi kan hurtigt nok få noget at se til. Vi har en tagrenovering hængende over hovedet. Den vil vi i det kommende år så småt begynde at se på. Hvilke muligheder er der etc. Men vi har trods alt nogle år endnu før vi skal i gang. Vi skal også have sat nogle flere penge af til dette projekt. Vi takker beboerne for godt samarbejde og ønsker alle en god sommer. På afdelingsbestyrelsens vegne Leif Hemmingsen 7

9 8

10 Forslag 1: Undertegnede beboere ønsker at få fældet de 6 træer, der står op til Højbjergvej ud for nr , da de tager meget lys og sol i haverne. Hvis vi ikke kan få fældet disse træer, ønsker vi dem beskåret meget kraftigt ned. Med venlig hilsen Beboerne på Højbjergvej Forslag 2: Jeg ønsker at få en afstemning om at få kanalen "The God Channel" ind som prøvekanal på TV i bebyggelsen. Efter en given periode, ønskes en urafstemning om kanalen "The God Channel" skal kunne modtages fast på en TV-kanal i bebyggelsen. Men venlig hilsen Pernille Særmark-Thomsen Vindebyvej 29 st th Forslag 3: Jeg vil gerne stille forslag om bedre snerydning! Venlig hilsen Christa Klang Borgerdiget 89 A 9

11 10

12 Dagsorden til mødet Tirsdag den 24. maj 2005 kl Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af stemmetællere. 4. Afdelingsbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til godkendelse. 5. Afdelingens budget for 2005/2006 fremlægges til godkendelse. Regnskab for 2003/2004 fremlægges til orientering. 6. Godkendelse af den endelige finansiering af facaderenoveringen. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg af: 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen (for 2 år). På valg er Susanne Helmark og Palle Møller-Nielsen, der begge modtager genvalg. 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen (for 1 år). På valg er Inge Johannesson og Poul Hansen der begge modtager genvalg. 9. Eventuelt. Som sædvanlig er tobaksrygning ikke tilladt under mødet.

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere