Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar december 2014 Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Christian Fredsø Operatør: Skanderborg Kommune/ Reno Syd I/S Adelgade 44, 8660 Skanderborg Kontaktperson: Susanne Skårup, klimakoordinator Tlf.: CVR Nr.: Resumé Skanderborg Kommune vil etablere "en online værdicentral", en webshop for genbrugsmaterialer. Indsatsen skal motivere og gøre det let for iværksættere og mindre virksomheder at finde genanvendelige materialer til produktion og reparation af produkter. Samtidig skal indsatsen kunne tilbyde større virksomheder at frasortere konkrete materialer, således at materialerne kan vende tilbage som råstof i virksomhedernes produktion. Projektet kan på sigt udvides, så det dækker et større geografisk område. Projektet har et tæt samarbejde med Aarhus Kommune projekt under Rethink Business kommunepulje. Både Skanderborg og Aarhus kommuner, arbejder med affaldsforebyggelse ved at identificere og samarbejde kommercielt med virksomheder om genbrug af vigtige affaldsstrømme og restprodukter som ressource i produktionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet med at udvikle on Online Værdicentral forløber planmæssigt. Alle planlagte aktiviteter med fokus på at afdække interessenter, beskrive logistik og krav til ny webshop er udført. Endvidere er der en god og konstruktiv dialog med partnere i hele landet, så den nye Værdicentral kan blive landsdækkende. Der er også startet op på formidlingsaktiviterne. Alt i alt afvikles alle aktiviteter i en kvalitet der langt opfylder det beskrevne. Derudover er der indgået aftale om køb af ejendom, der skal bruges til lagerfacilitet og fysisk butiksenhed for den nye Værdicentral. De endelige detaljer om køber forventes på plads ultimo 2014, hvorefter aktiviterne med indsamling af effekter til direkte genrbug vil blive startet op. Det udførte arbejde har resulteret i at Renosyds bestyrelse har godkendt at der ansættes en dedikeret projektleder i 3 år til at lede den videre opgave med Værdicentralen. Denne stilling forventes besat ved udgangen af 2014, hvorfor aktiviterne med at bringe den nye værdicentral i aktiv drift (resultatkrav 1.1) forventes startet op fra starten af Der er derfor søgt om udsættelse af slutdato til ultimo arts Budget følges som aftalt. Indkøb af webshop er indtil videre ikke eksekveret, men dette forventes gjort ved udgangen af september 2014 i samarbejde med 2 andre affaldsselskaber i Danmark således at der opnås en landsdækkende Værdicentral helt fra starten. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 - effekter skrevet i ansøgningen; Upcycling virksomheder og iværksættere; større virksomheder, borgere, Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 En fungerende Online Værdicentral med varer til salg At værdicentralen fungerer teknisk og at den kan vise at salg er foregået til de målgrupper, der er be- Etablering af Online Værdicentral er vurderet og undersøgt i flere aspekter. På dette grundlag skal der træffes en politisk beslutning om at danne en webshop, som er dyrere end først forventet. Politisk set er der en positiv holdning til konceptet. Sen opstart af webshop hænger blandt andet sammen med proces med ansættelse af projektleder. Forskellige webshopløsninger er undersøg: Standard webshop skabeloner - Ikke optimal lagerregistrering - Ikke mulighed for flere selskaber koblet op - Løsning kan ikke tilrettes vores øn-

3 sker - Ikke mulighed for net-auktion Open source webshopsystemer - Muligt at have flere selskaber med i en fælles webshop - Udviklingsmuligheder - Kan skræddersyes efter vores ønsker - Net-auktion muligt - Vareregistrering kan optimeres efter vores behov ex forud definerede karakterer samt med billedoverførsel. Resultatkrav 1.2 System eller principper for vurdering og prissætning af produkter og materialer Beskrivelse af praksis; hvordan gør man og hvilke elementer indgår i at få det til at fungere; kompetencer/uddannelse; samarbejdspartnere; organisering etc. Det har vist sig at en optimal funktionel webshop med tilgang fra flere affaldsselskaber er mere bekostelig end først antaget. Derfor har vi også opsummeret fordele, ulemper og økonomi ved andre konstellationer, ud fra den viden vi har fået. Webshop + loppemarked; fysisk butik + blå avis; blå avis + loppemarked; webshop + fysisk butik; fysisk butik + loppemarked. Mange effekter kommer ind på GP, men spørgsmålet er hvilke, der kan sælges. For at få dette afklaret har vi samlet erfaringer fra eksisterende fysiske genbrugsbutikker (5 kommuner/forsyninger). * Varerne skal prissættes lavt. * Der er godt salg i porcelæn, mindre møbler, legetøj, cykler, tøj. Inden for byggematerialer: døre med karm, vinduer, trægulv, brædder, værktøj, beslag (der skal tages særligt hensyn til PCB problematikken i forhold til vinduer). * Der er stor interesse for køb af genbrugsting folk står i kø før åbningstid. * Der sælges meget tøj, men tøj kræver meget håndtering. * Typiske købere er unge, årige og kræmmere. Vurdering og prissætning bygger i høj grad på erfaring og kan variere geografisk. Vi vil forsøge at prissætte lavt, for at få varerne ud at arbejde igen (højt vareflow). Ved at følge salget i web-shoppen erfarer medarbejderne om varerne er prissat for høj eller lavt. Side 3

4 Resultatkrav 1.3 Inddragende og samarbejdende praksis med de mange interessenter i udviklings- og driftsfase som beskrevet i ansøgning og opstartsmøde Beskrivelse af hvem man har inddraget og samarbejdet med, hvornår, hvordan, og med hvilket resultat for udvikling og drift Materialer I forhold til materialer, har vi kontaktet flere upcyclere og ser både mulighed for: * Permanent indsamling af bestemte materialer * Kortvarig, behovsafstemt indsamling. I begge tilfælde vil materialerne blive indsamlet i trådbure tilsvarende indsamling til direkte genbrug. Over for upcyclere har vi lagt op til to koncepter: månedsleje af trådbur eller betaling for mængden af materialer. I forhold til sidst nævnte skal det nævnes, at vi ikke har vægt på genbrugspladserne. Velgørenhedsorganisationer Vi har afholdt møder med de forskellige velgørenhedsorganisationer, der sælger genbrugsting i Skanderborg og Odder. Formålet var at drøfte fremtidige gensidige samarbejdsmuligheder. Målet var at se muligheder frem for begrænsninger. Frelsens hær møde Kasper Kristiansen, Michael Jensen, Brian Bjerg. * Svært at få folk til at sortere godt. * Brug af Lauritz.com til salg af de dyrere artikler * Mulighed for samarbejde om brug af webshop til salg af materialer * Pas på kopivarer Ex tasker eller møbler. * Salg af TEAK træ kræver en speciel tilladelse. Der er 5 teaktræs typer, hvoraf 3 er truet. Ser positivt på at fremstå fælles. Måske lægge nogle varer på fælles webshop mellemvaregruppen. Varer, som ikke er i butik samtidig med på web. Røde Kors møde Inger Andersen, Jens Kristiansen (Ry) Har forsøgt med netbutik, men er lukket ned igen. Horsens Røde Kors. Forslag: De vil gerne være med i webshop. De lægger også ting på ind på webshop % af salgsprisen går til Renosyd. Afhentning i deres butik. Kr. går til den, som har lagt varer ind. Efterfølgende samtale med Røde Kors centralt kontor: Ikke muligt at procentdel går til Renosyd for at benytte vores webshop. De er store, så hvis de skal benytte webshop, skal det være deres egen Side 4

5 webshop. Kirkens Korshær møde Frank. Peter Høyer Hansen. Rigtig flot butik de har og de står pt. og mangler møbler og nips til deres butik pga. øget salg/færre mængder. * De havde umiddelbart svært ved at se at de skulle være med i et forpligtende samarbejde, da det jo er meget nemmere bare at få det * Vores varer i deres butik? Det er ikke en mulighed at de har ting i deres butik, hvor fortjenesten går til Renosyd. Folkekirkens Nødhjælp møde Bent Ole Pedersen. Ikke umiddelbart interesseret, når de ikke kan får gratis. Mail 8. maj Ser ikke et samarbejde, men gerne at modtage varer frit. Med ovennævnte møder med velgørenhedsorganisationer har vi inddraget dem i vores planer og åbnet muligheden for samarbejde. Organisationerne har været meget interesserede i at samarbejde og udveksle erfaringer. Konklusionen er at to af organisationerne måske har interesse i at benytte vores webshop. Frivillige organisationer. Spejdere FDF, Hørning. Møde d FDF spejderne afhenter i dag fra Hørning genbrugsplads. * Afhenter 1 gang i ugen fra Hørning GP, ekstra afhentning ved behov * 2 trailerfulde pr gang. * Ikke store møbler eller tv. Tv kan ikke sælges. * Afhenter onsdag/torsdag, så der er tømt til lørdag. * Loppemarked 3 gang om året (forår, sommer, efterår). * Sælger for kr pr loppemarked. * Sælger bøger for kr/loppemarked. Der er salg i bestemte bøger. *Efter loppemarked kan ex. Frelsens hær hente rester. * Cykler. Tjekker ikke stelnr. Har aftalt med politi at hvis en sag skulle opstå, håndteres den aktuelle sag. Har kun haft én sag. De sælger mange cykler, kunne sælge flere!!! Cyklerne ordnes så de kan Side 5

6 køre, men sættes ikke lige frem i stand. * Tror ikke helt på, at vi kan får økonomi i at sælge varerne via webshop. * Tror vi vil blive overrasket over, hvad det er, der kommer ind. Ikke fantastisk. Vi indbød til, at de kunne byde ind med ideer til gensidigt fremtidigt samarbejde. * Det er måske kun varer af en vis værdi, der sælges via webshop. * De kunne tage det vi ikke fik solgt på webshop * Måske kunne de have interesse i at aftage flere cykler fra os, da Renosyd ikke pt. har ønske om at reparere cykler. Spejdere DDS, Ry møde DDS spejderne afhenter i dag fra Ry genbrugsplads. * Mange mandetimer * Hold mandag, onsdag, fredag; tømning weekend * Skiftehold, ca. 10. hjælpere * Opmagasinerer * Holder 3 årlige markeder. 1 stort høstmarked (ca 40 år); 2 små markeder. * Tror ikke på web-butik * Vigtigt for folk at kunne pille i det hele derfor fysisk butik * Har ikke brug for flere varer; ikke plads til lager * Tjener flest penge på: Møbler, Køkkenudstyr, Lidt på legetøj, Elektronik er svært, Høver beboerforening møde Beboerforening afhenter i dag fra Galten genbrugsplads. Samler ind ca. 6 uger årligt til loppemarked en gang om året. * Omsætter for kkr på loppemarkedet i genbrugseffekter: halvdelen fra GP * Tjener hovedsageligt på salg af møbler * Små møbler er meget populære * Kvaliteten svinger meget fra år til år * Fylder ca 80 m2 telte + parkeringspladser til salget Loppemarkedet dør måske alligevel ud, når Tordenskjolds soldater ikke gider mere. * Beboerhuset er i år gældfrit så der er ikke så mange der gider at arbejde for penge til forsamlingshuset mere. Opfølgende tlf.samtale Deres loppemarked gik rigtigt godt. Der kom ikke så meget ind i år ikke så meget som der plejer. Næsten ingen møbler, men meget legetøj, ingen Side 6

7 rigtig gode ting. Det plejer at være ½ møbler, ½ nips mv. Lørdagen, hvor der var mest aktivitet, havde de 15 personer til at forestå salg af lopper. De fik et overskud på kr., der er ikke så mange udgifter. Cafe ved loppemarked (frokost og kaffe) stod for ca kr. Legetøj, der ikke blev solgt gik til Røde Kor, som har kontakt i øst. Retroen, Odder møde den 30. april 2014 Retroen afhenter i dag fra Odder genbrugsplads. Sanne informerede om Retroens formål, der er at skaffe penge til foreningen aktiviteter for udsatte unge i Odder. Der blev også informeret om, at en stor del af de effekter der sælges gennem Retroen kommer fra genbrugscontainer, der pt. er placeret på Renosyds genbrugsplads i Odder. Sanne ville på vegne af Retroen overveje nye muligheder for samarbejde, bl.a. som aftager af slidte møbler og genstande til istandsættelse. Upcylere og reparatører Kontakt med flere virksomheder, der arbejder med upcycling. Der er overordnet interesse i at modtage materialer fra genbrugspladsen. Nogle har aftaler med virksomheder, hvorfra de modtager deres restprodukter gratis. Det er vigtigt, at vi holder fast i ingen klunsning, selvom nogle upcyclere netop får ideer ved at se kasserede materialer. Det er besluttet følgende prioritering: 1. Permanent indsamling af aftalte materialer til upcyclere, som selv forestår afhentning af materialerne på genbrugspladsen. 2. Ønskeliste fra upcyclere/reparatører, der i en afgrænset periode ønsker at aftage en type materiale. Der er udarbejdet oplæg til skema, der kan anvendes af upcyclere, der har ønsker om specifikke materialer over en begrænset tidsperiode. Der er lagt op til afregning for leje af trådbure til indsamling af materialer eller betaling for materialet. We:RE (løbende kommunikation) Ser muligheder. Sæson ønsker. Interesse i telte og presenning. Interesse i leje af trådbur på genbrugsplads til indsamling af materialer sammen med Living by Heart. Side 7

8 Living by Heart (løbende kommunikation) Det kunne være trådbur til netop denne indlevering af materialer. Måske billede af produkt af upcycling. Interesse i: Stearinrester/ Lysestumper, hvide lagner, duge. sengetøj og gardiner, lofts- og gulvbrædder, konservesdåser uden buler, finer/ evt bagbeklædning på skabe og reoler, cykelslanger og knapper. Grün, Dansk Kunsthåndværk i Odder Lene er glaskunstner og har butikken Grün, der har produkter fra 35 forskellige kunst. Interesse i ønskeseddel. Muligheder i at borger føler sig medinddraget aktiv indlevering til upcycling. Nogle gange kommer ideer, når man ser materialet Butik Nøjsom og Kompetencecentret (herefter kaldt NK). Møde 3. april samt besøg i Butik Nøjsom, Hanne Bols Thomsen. Møde i butik med Hanne. Interesse i møbler, der skal sættes i stand. Koncept: kompetencecentret sætter i stand og Nøjsom sælger efterfølgende. Møde vedr. samarbejde. Anette Messerschmidt Søgaard, Skanderborg kompetencecenter; Hanne Bols Thomsen, Butik Nøjsom; Thomas fra træværkstedet. Interesse i: * Ønskeliste * Lettere møbler, teaktræ møbler, arkitekttegnede møbler NK har interesse i let defekte ting, der skal istandsættes ex. bord med knækket bordben, møbel med nedslidt lak, ombetrækning mv. Vi aftalte 4 modeller, som kunne anvendes: 1. Renosyd sætter palle op + skilt : Let defekte møbler i Værdiparken, hvor borger kan sætte ting og genbrugsvejledere henvise til. NK afhenter herfra og rydder det de ikke kan bruge (sorters på GP). 2. Ting, der ikke er solgt på webshop, men Renosyd mener, kan istandsættelse. NK afhenter på lager for et mindre beløb. 3. Ting, der ikke er solgt på webshop, men Renosyd mener, kan istandsættes. NK afhenter på lager mod de istandsætter en ting til salg hos os. 4. NK kan selvfølgelig købe på vores loppemarked. NK kan få ting, der ikke blev solgt på loppemarked. Effekter af ex kobber eller messing, som kræver en Side 8

9 Resultatkrav 1.4 Skanderborg kommune som leverandør af til Værdicentralen Skriftlig beskrivelse af hvad og hvor meget Skanderborg kommune leverer til Værdicentralen istandsættelse, kan NK købe. Prisen vil afhænge af varen, men minimum markedsværdi for råvaren. Vi starter med Værdiparken i Skanderborg. Ildsjæl Møde med Preben Boel, Omstilling Ry. Han har interesse i at reparere effekter eller nærmere at undervise i det. Han så blandt andet muligheder i haveredskaber mv. Vi skal som udgangspunkt ikke forestå reparation. Preben kontakter produktionsskoler og kompetencecenter. Snedkerer og møbelpolstrer Vi har kontaktet flere snedkerer og møbelpolstrer, men ingen af disse have interesse i at aftage brugte møbler, restaurerer dem og sælge dem videre. De arbejder kun på bestilling dvs. en kunde kommer med et møbel, som denne vil betale for at få istandsat. Susanne Skårup har udført en gennemgang af Skanderborg Kommunes mulige leverancer til den nye værdicentral. Her har der bl.a. været fokus på det inventar, der bliver til overs når kommunen skal flytte til det nye rådhus. Status er at alt er ved at blive registreret, herunder møbler og kunst. Tanken er, at der bliver en auktion på et tidspunkt. Der afholdes drøftelse om værdicentralen kan bruges til dette. Ang. Brugt it-udstyr: Det bliver meget omhyggeligt sorteret og afhentet af Atea, som tager sig af det på behørig vis. Resultatkrav 1.5 Udbudsmateriale med Byggematerialer er ikke en af de prioriterede af- Kasserede møbler bliver i dag typisk brugt af skoler, eller de bliver sat ud i flygtningeboliger, hvor flygtningene bor i nogle måneder, hvorefter de får tilbudt at tage møblerne med, hvilket det typisk gør. Disse brugte møbler bliver dermed allerede genbrugt direkte og skal dermed ikke indgå i den nye værdicentral. Ikke relevant, da der i projektperioden ikke har været relevante aktiviteter Side 9

10 krav til genanvendelse og genbrug af egnet byggematerialer ved nedrivning af kommunale byggeprojekter. (jf. kommunens Principper for indkøb ). Resultatkrav 1.6 Skanderborgs kommune strategier om en rummeligt og inkluderende arbejdsmarked udmøntet i praksis. faldsstrømme i dette projekt med værdicentral. Konkrete eksempler/ casebeskrivelser af, hvordan kommunens intention om at skabe et rummeligt og inkluderende arbejdsmarked kan vise sig i praksis i projektet; herunder hvordan den administrative organisation har udviklet og grebet opgaven an. Det forventes, at der vil være funktioner i driften af webshop, som kan udføres af medarbejdere, der har specielle behov, hvor ressourcer og kompetencer ikke passer ind på de gængse hylder. F.eks. medarbejdere på flex. Dette er dog først aktuelt når webshoppen er i funktion. Der er iværksat samarbejde med Kompetencecenteret i Skanderborg ift. at identificere samarbejdsmuligheder. Resultatkrav 1.7 Kommunal forretningsmodel og cases for at sætte ressourcer og affaldsstrømme i bevægelse Beskrivelse af den kommunale forretningsmodel; kortlægning af varestrømme; logistik og flow i værdiparkerne (jf. fase 1 i projektbeskrivelse); uddannelse af personale; ledelse; organisering, teknologi, udfordringer, etc. Renosyd har et ønske om at øge graden af direkte genbrug på produkter og materialer, der indleveres via Renosyds genbrugspladser. Direkte genbrug er øverst i EU s affaldshierarki og ifølge genbrugsvejledere og andre affaldsselskaber kommer der et stort antal effekter ind på genbrugspladserne, som kunne indsamles og sælges til videre genbrug. Som udgangspunkt anser vi effekter, der indleveres via genbrugspladserne til direkte genbrug, som privatkundernes værdier. Disse værdier skal i Renosyds varetægt omsættes til værdi på den bedst mulige måde! Denne værdi kan enten bruges til at reducere det renovationsgebyr borgerne betaler eller bidrage til at skabe jobs til medarbejdere der ellers ikke kan finde fodfæste på det traditionelle arbejdsmarked. Indlevering Genbrugsvejledernes dårlige erfaringer med tyveri af elektronikskrot og det heraf påvirkede arbejdsmiljø er taget med i overvejelserne om løsning for indsamling af effekter til direkte genbrug. Effekter afleveres i opstillede trådbure med hjul. Når trådbur er fyldt, stiller G-vejlederne trådburet i aflukke. Herved minimeres klunsning og tyveri. Der skal tilsvarende være trådbure til byggematerialer. Det er aftalt at upcyclere deles om et trådbure, Side 10

11 som de selv tømmer. Når vi er klar til større ting, vil disse kunne indleveres ex. stilles på paller placeret ved trådbure. Kunne også være møbler til reparation hos Kompetencecentret. G-vejleder giver besked, når behov for afhentning eller der afhentes når storskraldsbilen alligevel er på GP. Alternativt kan benyttes åben container-løsning, tilsvarende i dag. Borger stiller selv i container => høj tømningsfrekvens (lørdag og mandag justeres efter behov). Placering af indlevering: * Først på genbrugspladsen. Sikre at kunderne forholder sig til muligheden for genbrug, før de kommer til øvrige containere. * Centralt på genbrugspladsen, hvor G-vejleder ofte er forbi. Sikre bedst sortering. Ting til genbrug er i først omgang, de ting borger selv stiller til genbrug og som G-vejlederen henviser hertil. Fremtidsplan er, at borger aktivt skal fravælge genbrug der er skrevet et notat Notat_direkt genbrug og øget affaldsforebyggelse, som giver mulighed for dette. Notatet er skrevet på baggrund af Affaldsplus tilsvarende notat. Vigtigt at der er klare regler på GP både i forhold til G-vejledere og borger og erhverv, for at minimere problemstillinger og konflikter. * Klunsning forbudt. Gælder både for G-vejledere, borger og erhverv. Informeres over for alle målgrupper. Klunsning er forbudt fordi: - Det drejer sig om effekter og materialer, der er indleveret på GP, hvor Renosyd har ansvaret for den videre behandling i henhold til affaldshierarkiet. - Effekter og materialer afsættes af Renosyd og bidrager til udgifter ved øvrig affaldshåndtering. Step 2. Når konceptet kører på GP, kan vi medtage effekter fra storskrald. Sortering og transport Om genbrugstingene skal sorteres på GP eller ved ankomst til centralt lager vil erfaringen vise. Side 11

12 1. Sortering på GP. Affald kan straks sorteres i henhold til GP-sorteringen. Men betyder at vi skal have fat i tingene flere gange. 2. Sortering på lageret. Chauffør kan tage trådbure direkte og køre til centralt lager. Affald skal efterfølgende transporteres. I opstart undlades: * store møbler(meget pladskrævende i forhold til værdi) * elektronik (kræver sikkerhed for at det virker også efter en eventuel forsendelse) * tøj (størrelsesangivelse er ofte vasket væk, vanskeligt at fotografere) * cykler. Sælges kun hvis i orden. Registrering og prissætning På det centrale lager opbygges 2 fotostationer, henholdsvis til stor og små effekter. Baggrund skal være ensartet gerne med perspektiv, der skal være tilstrækkeligt lys så billedbehandling kan undgås. Billeder skydes i JPG format og uploades til webshop. Da det er brugte ting tages foto af evt. skaber eller slid for at minimere antallet af reklamationer. 2 medarbejdere får instruktion og evt. kort fotokursus. I webshop registreres varerne i varekategori med billeder, pris, kort tekst og en række forudbestemte tilvalgtskarakterer mv. Vigtigt at informere om at det er brugte varer. Billeder skal vise evt. ridser, pletter mv. Varer prissættes efter vurdering og erfaring. Prissætningen skal være lav, da ønsker stort vareflow. Medarbejdere får instruktion/kursus i at bruge web-shoppen. Varer stilles på lager, som er opdelt i ugesektioner. Ved vareplacering efter ugenummer kan vi nemt styre varens alder. Når varen har stået på lager 8 uger overgår den til loppemarked. Dette er for at sikre, at varer, der ikke er salg i, kommer videre. Varer der anses for at være specielle eller have en høj værdi samles til Delux. Delux er et arrangement med salg af disse ting. Det afholdes 2-3 gange om året og anses som PR for webshoppen. Erfaringer fra Arwos med tilsvarende viser stor tilstrømning og godt salg. Alternativt til Delux kunne denne type varer sælges via net-auktion. Side 12

13 Sæsonvarer som jul og påske samles og sættes på webshop henholdsvis d. 1. oktober og 1,5 måned før påske. Renosyd har ikke egnet centralt lager på nuværende tidspunkt. Vi har derfor besøgt flere lagre og har en kontrakt på hånden, hvor der er mulighed for m2 lager samt på sigt mulighed for udvidelse til fysisk butik, hvis det skulle blive relevant. Medarbejdere i webshop samler viden om hvilke varer, der sælger. Denne viden formidles tilbage til G-vejlederne, for at G-vejlederne bedre kan rådgive borger om, hvilke effekter og materialer, der skal samles ind. For at forbedre denne formidling af viden kan nogle medarbejdere være tilknyttet både GP og webshop ex timer fordelt med 30 pct. på GP og 70 pct. på webshop. Webshop Vi har undersøgt flere webshopløsninger både standard løsninger og open source løsninger. Men vi vurderer, at det skal være en open source løsning på baggrund af: * Det skal være nemt at oprette varer, da alle varer skal oprettes enkeltvis. * Flere affaldsselskaber kan være med. Det giver et større varesortiment og kundegruppen. * Mulighed for udvikling. * Mulighed for søgeagent. Kunden kan oprette en søgeagent, som giver kunden besked via automatisk mail, når denne type vare registreres i webshoppen. Kunde kan derefter gå på webshop og købe varen. * Der kan tilknyttes en net-auktion. Krav til system hvis flere affaldsselskaber er med. Der kan kun dannes en ordre ved ét selskab der kan ikke dannes blandede ordre af varer fra forskellige selskaber. Betaling og forsendelse kan styres. Oplæg til funktioner og indhold i webshop samt oplæg til grafik er vist på Website_grafik. Afhentning/forsendelse Når varer købes i webshop genereres en ordre. Kunden kan vælge afhentning eller forsendelse. Der betales i webshoppen med betalingskort eller mobilpay. Åbningstid for afhentning af varer: Side 13

14 Tirsdag kl Torsdag kl I åbningstiden, når der ikke er kunder, forestås: * Pakning til forsendelse * Udpakning af varer fra GP P-forhold. Det skal tydeligt skiltes og markeres, hvor kunde-biler skal holde. Hvis køber ved afhentning ombestemmer sig -> penge returneres via DK-kort. Undersøgelse af forskellige forsendelsesmuligheder viser Post Danmark som den billigste og bedste løsning for pakker med vægt max. 20 kg med mulighed for gratis labeludskrivning. Heraf forsendelse kun mulig for pakker på max. 20 kg med Post Danmark. For større effekter er forsendelse ikke en valgmulighed, disse kan kun afhentes eller kunden kan selv arrangere afhentning med transportør. Iflg. købeloven for salg til private er der 14 dages fortrydelsesfrist. Dette er kun gældende for private kræmmere kan således ikke købe en varer og leverer den tilbage, hvis de ikke får den solgt videre. Loppemarked Der planlægges et loppemarked som startskud for åbning af webshop. Herefter afholdes loppemarked 5 gange om året eller efter behov. På loppemarkedet sælges varer, der ikke er solgt via webshop, varer der har været på webshop i 4 uger eller mindre er ikke med på loppemarked, da der fortsat skal være varer på webshop. Nogle varers salgspris er for lav til, der vil bruges ressource på at lægge dem på webshop (under 20 kr), disse sælges direkte på loppemarked. Udfordring Vurderer at det kan være vanskeligt at gøre webshoppen kendt og brugt. Men via loppemarkedet kan vi fra starten sikre salg af varer og reklamere for webshoppen ved loppemarkedet. Stort registreringsarbejde hver enkelt vare kan oprettes i webshoppen. Det kræver at det er nemt Side 14

15 Resultatkrav 1.8 Strategi for kommunikation og formidling Beskrivelse af strategi og udmøntning og hurtigt at oprette varer i systemet. Det er brugte varer som kun er set på billeder på nettet. Spørgsmålet er om der er stor risiko for at kunden ikke er tilfreds når de modtager varen og returnerer den. Kræver fokus når der tages billeder af varerne. Da vi allerede i dag har mange af vores kunder i tale vil vi benytte eksisterende kontaktflader samt nogle nye. Vi har kontakt med mange kunder/borger via genbrugspladsen, hvor genbrugstingene også skal indleveres. Derfor vil vi i stor udstrækning udnytte denne kontaktflade via banner, flyers på genbrugsplads og aktive genbrugsvejledere. Kommunikation borger/kunder Plan for kommunikation i forhold til borger/kunder er skitseret i Tidsplan opstart af webshop og indeholder blandt andet: * Konkurrence blandt 3 udvalgte domænenavn evt. blandt borgere. * Loppemarked som startskud for webshop * Information på Renosyd.dk * Information i nyhedsbreve og Værdibevis * Aktion og information på genbrugspladser, medinddragelse af genbrugsvejledere * Information på Renosyds Facebook * Information via instagram (ung segment) * Flyers til Århus uni, teknisk skole og ingeniørskolen (ung segment) * Promovering på loppemarked flere gange om året og Delux aften. Tidsplan for forudsætning for opstart og webshop indeholder tidslinje for hvornår indsamling begynder, behov for lager og trådbure mv. Hvis der er økonomi til det kunne også annonce ugeblade, TV2 østjylland og reklame ved markeder. Særlig information til børnehaver, dagplejer/vuggestue og skoler med fokus på mulighed for at købe lejetøj mv. En webshop-facebook, hvor kunderne deler ideer til øget genbrug samt oplysninger om erhverv for Side 15

16 upcycling, kunne resultere i øget interesse. Sikre fokus på indsamling af materialer til upcyclere: Ved permanent indsamling vil skilte på trådbure angive hvilke materialer, der indsamles. Ved kortvarig behovsafstemt indsamling vil dette blive offentliggjort på facebook og stor-skærm på GP. Mål 2 - aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Løbende involvering af brugere og kunder og formidling af resultater Events, hjemmesidetekst, flyers, m.m. Herunder log og eksempler på konkrete kommunikations- og formidlingsindsatser. Jf. projektbeskrivelse Vi har løbende i processen involveret vores genbrugsvejledere (møder på genbrugspladserne og mails). Formål: at opnå den mest anvendelsesorienterede løsning; de skal engageres og medinddrages, da de er vigtige spillere for at det lykkes. Genbrugsvejlederen er på den baggrund begyndt at se på de varer, der kommer ind og begynder at vurdere muligt genbrug. Genbrugsvejlederne er vores direkte kontakt til borgerne og kan fortælle hvor vi er i processen. Vi har internt i Renosyd givet mulighed for at byde ind med navn på webshop. Der er udvalgt 3 navn, der er købt som domæne. Avis omtale Midtjyllands Avis 17. feb Skanderborg skal have en genbrugsbutik på nettet. Århus Stiftstidende 27. januar 2014 Landets første online værdicentral Kommunikation affaldsselskaber Som nævnt i afsnit 3.1 Affaldsselskaber er der løbende kommunikation med Affaldsselskaber, der her interesse området. For at udbrede erfaringer og viden til øvrige selskaber har Renosyd d. 20. maj 2014 sendt artiklen Genbrugspladsen går på webshop til magasinet Teknik og Miljø, som er et magasin rettet imod kommuner, forsyninger mv. Tekst på LinkedIn. Formål: at skabe interesse, omtale og gerne henvendelser. Side 16

17 Resultatkrav 2.2 Vejlednings- og inspirationsmateriale Tekst til borgere; hvor, hvordan, etc. Tekst til skilte Der er forfattet tekst til skilte på genbrugsplads. Teksterne skal passe overens med kravene på Værdiparken, som bl.a. er at der ikke må benyttes fornægtelser, men ved genbrug er der varer, vi ikke skal modtage og ved indlevering blot vil kræve mere håndtering. Resultatkrav 2.3 Seminar/workshop med andre kommuner i kommunesporet under Rethink Business (i givet fald dette bliver en realitet) Resultatkrav 2.4 Forretningsmodeller for nye anvendelser af genbrugsmaterialer Deltagelse og stillen sig til rådighed med resultater og erfaringer 2-4 business cases for konkrete virksomheder; for små upcycling virksomheder og iværksættere; for store og etablerede virksomheder Tekst til website Der er forfattet: Tekst til webshop og oplæg til varekartotek samt opsætning af website. Funktioner mv. Funktioner og kategorier for vareoprettelse i webshop. Research til og skriv af leveringsbetingelserne, som skal ligge på webshoppen er formuleret. Fil: Leveringsbetingelser. Mulighed og priser for forsendelse. Indledende tekst på website er formuleret hvem er vi _tekst. Renosyd har holdt møder med Århus - sparring og feedback: - d. 28/ d 3/ d 24/2-14 Kommuneseminar d. 9. sep I forhold til materialer, har vi kontaktet flere upcyclere og ser både mulighed for: * Permanent indsamling af bestemte materialer * Kortvarig, behovsafstemt indsamling. I begge tilfælde vil materialerne blive indsamlet i trådbure tilsvarende indsamling til direkte genbrug. Over for upcyclere er lagt op til to koncepter: månedsleje af trådbur eller betaling for mængden af materialer. I forhold til sidst nævnte skal det nævnes, at vi ikke har vægt på genbrugspladserne. Side 17

18 Resultatkrav 2.5 Forretningsmode1 og cases for direkte genbrug af funktionsdygtige materialer og produkter Forretningsmodel og 2 cases der viser et direkte genbrug for de virksomheder kommunen interagerer med. Ved permanent indsamling vil skilte på trådbure angive hvilke materialer, der indsamles. Ved kortvarig behovsafstemt indsamling vil dette blive offentliggjort på facebook og skærm på GP. Upcyclingsvirksomheder har givet ønske om følgende materialer. Living by Heart: * Stearinrester/ Lysestumper * Hvide lagner, duge, sengetøj og gardiner * Lofts- og gulvbrædder * Konservesdåser uden buler * Finer/ evt bagbeklædning på skabe og reoler * Cykelslanger * Knapper We:Re: * Telte * Presenning Grün: * Interesse i ønskeliste. (borger medinddrages, indsamle et materiale som bruger netop nu. * Nogle gange kommer ideer, når man ser materialet Kompetencecentret/Butik Nøjsom: * Interesse i ønskeliste * Lettere møbler, teaktræ møbler, arkitekttegnede møbler Spejderne fra Hørning, reparerer cykler og kan måske sælge flere. Kunne have interesse i at modtage flere cykler. Henviser til punkt 2.4 Mål 3 organisering Resultatkrav 3.1 Interessentsamarbejde og skabelse af netværk Beskrivelse af hvordan de forskellige interessenter er blevet forbundet for at optimere design, udvikling Som beskrevet i tidligere punkter har vi kontaktet flere interessentgrupper: - Frivillige organisationer. Ikke interesse i webshop. Ønsker at få varerne og selv sælge dem via Side 18

19 og etablering af online værdicentral loppemarked. - Velgørenheds organisationer. Vi er blevet gjort opmærksomme på faldgruber ved salg af genbrug. Måske har to af organisationerne interesse i at benytte webshop. - Upcyclere. Samarbejdet har resulteret i en for begge parter god løsning for indsamling til upcyclere. - Reparatører. Kompetence Center er den eneste der ønsker at modtage møbler mv. der skal repareres, de vil også gerne samarbejde. Snedker m.v. har ikke interesse. - Andre affaldsselskaber. Stor interesse. Uddybes i det følgende. Inspiration og erfaring fra eksisterende genbrugsbutikker, der handler med varer fra genbrugspladsen. Har besøgt Silkeborg, Fredericia, Arwos, AVV og Affald plus, der har fysisk butik for genbrugsting. Erfarede: hvad der solgte, kundesegmentet, prissætning, forskellige typer vareindsamling, faldgruber. Folk stod i kø, når butikken åbnede. Besøgte Sønderborgs genbrugsbyggemarked. Erfaring: hvilke varer sælger, kundesegment. Renosyd har derudover netværket med Affaldsplus og AVV og ARC. Affaldplus og AVV har interesse i webshop og overvejer pt. at gå med i en webshop, ARC har interesse i at være med i udviklingen, men er ikke klar til at benytte en webshop. Der er holdt flere møder i den forbindelse, som foruden webshop også har omhandlet genbrug af byggematerialer. Der er ikke taget kontakt til yderligere affaldsselskaber på nuværende tidspunkt, da det vurderes at processen vil blive vanskeliggjort ved for mange spillere. I forbindelse med netværksmøde om direkte genbrug d. 4. marts 2014 blev der lagt op til om andre ville være med i en webshop til direkte genbrug. Repræsenteret til mødet var AVV, Affaldplus, ARC og Renosyd. Der er efterfølgende kommunikeret med AVV og Affaldplus. AVV og Affaldplus har givet respons på indhold og planer for webshop på telefonmøde d. 8. april 2014, hvor følgende emner blev vendt: * Valg af system * AVV. I tvivl om vil med. Ønsker ikke webshop, de har butik og mener det vil tage for lang tid at Side 19

20 håndtere og registrere varer, en pris varen ikke kan betale. Men ser mulighed for specielle varer på webshop. * I dag muligt at returnere i butik, oplever ikke misbrug. * Affaldplus mener netsalg er fremtiden. Men også mest for de eksklusive ting på net. Har lige solgt wegner møbler til 8500kr. Webauktion. * Begge ønsker webauktion i webshop. Genbrugsauktionen (AVVs nuværende auktion) Facebook. * Affaldplus kunne lade deres facebook gå med ind og stå for vedligehold af denne ex. at linke til fra webshop. AVV har også facebook profiler (Skralderiet). I betingelserne angives tid for afhentning, hvis varer ikke afhentes Fokus på hvad systemet skal kunne: * Lagerstyring. (varer går ud af systemet efter køb) * Betaling af varer. Fordeling til bankkonto afhængig af hvem der har lagt varen ind. * Auktionsmodul (net baseret kræver ikke auktionarius). AVVs nuværende er forældet, system forældet. Ønsker nyt system. Her er krav om kundeoprettelse. * Hvordan med fragt af varer. Bestemmes oftest via vægt eller volumen. Lauritz fragt angives af fragtmand! * Sorteringskriterie: geografi, nyeste varer. * Generere statistik for besøg og salg. * Login AVV og Affaldsplus er efterfølgende kontaktet vedr. undersøgte webshop muligheder og prisoplæg, som de vil vurderer internt. Efter netværksmødet d. 4. marts om direkte genbrug har Renosyd indsamlet data for potentialet af indleverede byggematerialer samt materialer til upcyclere på fem genbrugspladser. Generelt kan konkluderes, at vurderingen af genanvendelige effekter afhænger i høj grad af hvem, der skal vurdere. Det skal være vel defineret, hvad der samles ind, kvaliteten og standarderne for materialerne indsamles alle døre eller skal de være specielle, før de har interesse for genbrug. Emner som vurderes, at Renosyd ville indsamle: gulv- Side 20

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere