Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S"

Transkript

1 Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S

2 Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen Vores vision Vores mission Vores værdigrundlag Menneskesyn Vores organisation Ansættelses hos os Din arbejdsplads Udvikling af medarbejdere Graviditet, Barsel og orlov Ulønnet orlov IT-politik i Vestegnens brandvæsen Sikkerhedsforhold De tillidsvalgte Adfærd Personlig fremtræden Mærkedage Kantineforhold Rygepolitik Stillingsbeskrivelser Instrukser i brandvæsnet Ændringer og opdateringer... 54

3 Indholdsfortegnelse 1. Brandchefen byder velkommen Vores vision Vores mission Vores værdigrundlag Menneskesyn Vores organisation Ansættelses hos os Velkomstpakke Hvilke regler gælder for dit ansættelsesforhold Personalepolitikken Arbejdsmiljøpolitikken Din ansættelsessamtale Straffeattest Arbejdstid Ligebehandling/ligestilling Fortrolighedsklausul Tavshedspligt Introuge Introduktion på stationerne Mentor-ordningen Din arbejdsplads Din rolle for samarbejdet Sekundære opgaver Overvågning Syge-/fraværspolitikken Ferie og fravær Ferie Omsorgsdage Fravær (tjenestefri) Ulykke og akut sygdom Pasning af alvorligt syge børn under 14 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne Pasning af døende i hjemmet Børns sygdom Sygdom, dødsfald eller begravelse Fravær af andre årsager Bloddoner Frihed Flytning Tjenestefri uden løn Betaling for overarbejde Pensionsforhold Forsikringsforhold... 15

4 Sikkerhed på arbejdspladsen Forsikringsforhold Overenskomstforhold Ansættelsesvilkår Flere ansættelsesforhold Bibeskæftigelse Billede til internt brug Alkohol og andre rusmidler Alkoholpolitikken Trekanten Fontanakuren AIDS- og HIV-politik Adgangskoder Garderobe Telefon Brug af mobiltelefon Gaver fra leverandører eller kunder Parkering i Vestegnens brandvæsen Problemer på arbejdspladsen Forhold ved opsigelse Opsigelsen fra din side Opsigelsen fra vores side Fratrædelsessamtale Udvikling af medarbejdere Uddannelse Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Graviditet, Barsel og orlov Graviditetsundersøgelse Barsels- og forældreorlov Fødselstidspunkt Førtidig barselsorlov Forlængelse af orlov ved barnets indlæggelse Behandling af barnløshed Adoption Børnepasningsorlov Ulønnet orlov IT-politik i Vestegnens brandvæsen IT-support Procedure ved IT-problemer Ekstern hjælp Intranettet Internettet Elektronisk post Virus Passwords Disketter, CD er og DVD er Sikkerhedsforhold ID-kort Personlige ejendele Video-overvågning... 29

5 13.4. Sikkerhedsorganisation Sikkerhedsgruppens vigtigste opgaver Roller og ansvar Arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljø De tillidsvalgte Adfærd Personlig fremtræden Påklædning Mærkedage Jubilæum Runde fødselsdage Sølv-, Guld- og Diamantbryllup Bryllup Kantineforhold Rygepolitik Stillingsbeskrivelse Brandmand Underbrandmester Brandmester Brandmester deltid Stationsleder Uddannelses- og vagtcentralleder Arbejdstilrettelægger Instrukser i brandvæsnet Værkstedsinstruks Station Glostrup Værkstedsinstruks Station Hvidovre Instruks for deltidsstyrken Vagtbytte Vagtbytte ifm. Arbejde for hovedarbejdsgiveren Vagtbytte ifm. Øvelser Sygdom Øvelser Opvisningsholdet Brandvagter Alarm Alarmmodtager Instruks for 2. slukningstog i dagtimerne Indledning Definition Alarmering Ved alarmering hvor 2. slukningstog skal afgå hurtigs muligt Ved alarmering, hvor 2.slukningstog bliver sat på standby Mødesedler Uniformsinstruks Ændringer og opdateringer...55

6 1 VELKOMMEN Kære nye kollega! Ført og fremmest vil jeg gerne byde dig hjertelig velkommen ombord hos Vestegnens Brandvæsen (VB). Vi er glade for, at du har valgt at arbejde sammen med os og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at du kommer til at føle dig godt tilpas hos os samt løbende understøtte dig i din udvikling, så din personlige succes hos os kan blive en del af VB s succes. Brandchef Poul A. Poulsen Personalehåndbogen er et opslagsværk til dig, som medarbejder i VB, hvor du forhåbentligt kan finde alle de informationer, der er til gavn for både dig og dine kollegaer. Personalehåndbogen er en kort oversigt over de værdier, rettigheder og pligter, der gælder på din arbejdsplads Vestegnens Brandvæsen. Vi har udviklet denne personalehåndbog i vores Samarbejdsudvalg, fordi vi fandt at det ville være praktisk for alle nok især nyansatte, men også gamle medarbejdere og ledere at have en fælles referenceramme for de spilleregler, der gælder hos os. I nogle virksomheder mener man, at den slags lærer man hen ad vejen, og opfatter denne læring som en naturlig del af udviklingen i selskabet. Vi foretrækker derimod at spille med åbne kort, så alle har samme regelsæt som udgangspunkt. Vi tror på, at den enkelte oplever en større tryghed på denne måde og i øvrigt hurtigere kan koncentrere sig om sine opgaver, når disse rammer er tydeliggjort. endelig synes vi, at det er hensigtsmæssigt at have ét fælles sted at søge hen, hvis man er i tvivl, hvad enten man er medarbejder eller leder. Du skal dog være opmærksom på, at vi i VB, i lighed med alle andre arbejdspladser også har en række uskrevne regler, som følges af virksomheden. Alle medarbejdere opfordres til at sætte spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden og relevansen af virksomheden skrevne og udskrevne regler. Ingen procedure eller handlemåde kan forklares med: Sådan har vi altid gjort. Som led i dit ansættelsesforhold er du forpligtet til løbende at gøre dig bekendt og nøje følge indholdet af den senest opdaterede version af personalehåndbogen, der indeholder såvel rettigheder som pligter for dig. Da ændringer kan forekomme, skal jeg for god ordens skyld understrege, at det er intranet-versionen, der til enhver tid er gældende. Du har fået et eksemplar i papirform ved din ansættelse, og personalehåndbogen er altid tilgængelig på vores intranet. 1

7 Vil du vide mere om de konkrete politikker, procedurer eller vejledninger, kan du se dem i fuld tekst på VB s F drev, og vores hjemmeside kan give dig overblik over brandvæsnet i tal og fakta. Har du ikke adgang til pc, kan du kontakte din leder. Personalehåndbogen kan kun blive bedre ved din hjælp. Har du forslag til ændringer eller forbedringer, bedes du kontakte den ansvarlige for personalehåndbogen. Jeg håber, at du får glæde og gavn af personalehåndbogen. Velkommen til Vestegnens Brandvæsen! Med venlig hilsen Poul A. Poulsen Brandchef 2

8 2 VORES VISION Det er vores ambition at fremstå som et af landets bedste brandvæsner - at vi gør tingene på vores egen måde - og at vi er ordentlige mennesker der er gode at arbejde sammen med 3 VORES MISSION Vores forretningsmæssige idé er at forøge vores kunders livskvalitet gennem glæden ved at benytte vores fag relaterede produkter. - Vi skaber glæde og tilfredshed for vores kunder gennem normsættende design og høj funktionalitet. - Vi tiltrækker og udvikler de rigtige medarbejdere. - Vi skaber værdi for vores ejerkreds. 4 VORES VÆRDIGRUNDLAG I bestræbelserne for at medvirke til en evt. styrkelse af det kommunale brandvæsen, ønsker VB i udførelsen af sin overordnede vision positivt at markere sig blandt landets bedste brandvæsener. Den nye virksomhedsprofil og ledelsesstil åbner en verden af muligheder for at opnå succes i brandvæsenet. Ligeledes bidrager de ansatte med en stærk personelressource, som kan tilsikre den enkelte ansat kvalitet og positive oplevelser i forbindelse med arbejdstiden. Vi vil søge at levere en målrettet, individorienteret og inspirerende indsats. Synergien mellem opgaverne, organisationen og personelressourcerne vurderes at være særlig gunstig ved VB. Dette giver sig blandt andet udslag i at personellet ofte yder en ekstra indsats ved såvel indsats som øvelser. Omgivelserne er opmærksomme på vores tilstedeværelse og de stærke holdninger vi har til vort fag. Vi skal med rette kunne sige at Vestegnens Brandvæsen er klar til fremtiden i forhold til andre brandvæsener. Dette skal vi i en positiv ånd forstå at værne om, og fortsat være foran i udviklingen på en måde, så det ikke hos andre opleves som arrogance eller primadonnanykker. Det er et mål at vi i bredden opnår det, at de ansatte ved VB er tilfredse med deres arbejde, og at de med deres indsats føler at de udgør og er noget specielt. Nøglen til at værdigrundlaget eksponeres i bla. korpsånd, skal findes i kommunikationen hvor der gennem argumentation og besvarelse af spørgsmål skabes et fællesskab. Kommunikationen er særlig vigtig og er ikke ensidig, men gensidig! F.eks. skal ledergruppen huske at motivere det menige personel. Omvendt skal alle ansatte sørge for at få stillet de nødvendige spørgsmål med henblik på at opnå forståelse og accept. Gennem vores kommunikation samt brandchef og ledergruppens personlige tilstedeværelse vil vi have en åben, synlig og konsekvent ledelse, ikke blot internt, men også over for eksterne samarbejdspartnere. 3

9 VB hviler på 5 værdier og det er vores ambition, at disse værdier genspejles i alt, hvad vi gør i forhold til vores kunder, til vores ansatte, til vores samarbejdspartnere i bred forstand, og til vores omverden. Altid ærlig Altid respekt Altid beredt Altid påpasselig Altid hjælpsom Ingen værdi har forrang frem for andre de spiller sammen, og er alle forudsætninger for hinanden. ALTID RESPEKT - det vil sige, at vi respekterer vores kunder og deres behov; vi respekterer hinanden ikke på grund af titel og beføjelse, men fordi vi alle er individer med unikke kvaliteter og muligheder; vi respekterer talent i VB gælder ingen Jantelov; vi taler til og om hinanden med respekt; vi respekterer gældende love og regelsæt; og vi respekterer og efterlever indgåede aftaler i stort og småt. ALTID ÆRLIG - det vil sige, at vi i VB er til at stole på i alle forhold som individer og som virksomhed; vi informerer ærligt og fuldstændigt om vores produkter og services; vi holder det vi lover internt som eksternt, og skulle diverse omstændigheder gøre at vi ikke kan holde en indgået aftale, giver vi straks besked til vores aftalepartner; vi er ærlige og oprigtige i vores tilbagemeldinger til hinanden og vores kommunikation i al almindelighed. ALTID BEREDT - det vil sige, at vi altid er opdaterede på, hvad der rører sig i vores marked og i vores branche; vi bestræber os hver især på at være ajourførte fagligt og personligt; vi er beredte på at modtage ny læring; og vi er altid beredte på at tilpasse os ændringer i markeder og strukturer; vi ved, at det eneste uforanderlige er at forandringer konstant vil forekomme. ALTID HJÆLPSOM - det vil sige, at vi hjælper hinanden til succes: den enkeltes succes er vores fælles succes; vi hjælper kunden til at forstå det egentlige behov; vi hjælper hinanden 4

10 ved at indgå ambitiøse, men ikke urealistiske aftaler; vi hjælper hinanden til at levere det, der er aftalt; ALTID PÅPASSELIG - det vil sige, at vi hjælper hinanden til at værne om VB s værdier både dette værdisæt og vores fysiske værdier. Og det vil sige at vi bruger penge efter princippet Spar på ørerne og lad daleren rulle!. Vi rutter ikke med midlerne i det daglige - til gengæld satser vi kompromisløst på kvalitet, når vi investerer. Vi forventer, at alle kolleger forholder sig til og efter bedste evne søger at forstå og efterleve disse grundværdier. Vi accepterer ikke en adfærd, hvor disse værdier bevidst modarbejdes eller nedgøres. 5 MENNESKESYN Vi baserer vores virksomhed på et åbent og humanitært menneskesyn, hvor vi synligt respekterer de ansattes forskellige niveauer og menneskelige forskellighed. I udviklingen af vores virksomhed værdsætter vi at den enkelte ansat fokuserer på mulighederne frem for begrænsningerne, med andre ord at den enkelte ansatte deltager i produktionen af løsninger også når dette kræver et kompromis med hensyn til den enkeltes personlige idealer og behov. Vi værdsætter ligeledes handlinger som synliggør forandringsberedskab frem for handlinger som bygger på fordomme. 6 VORES ORGANISATION Vestegnens Brandvæsen er et fælles kommunalt brandvæsen, som i det daglige har slukningspligten i 5 kommuner bestående af Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner, som udgør ca indbyggere. For at betjene et så stort område, har brandvæsnet 4 slukningstog fordelt på 2 døgnbemandede stationer: Station Glostrup beliggende på Bryggergårdsvej 3 i Glostrup kommune, og Station Hvidovre, som er beliggende på Avedøre Havnevej 37 i Hvidovre kommune. VB er styret af en virksomhedskontrakt. Kontrakten er udarbejdet på baggrund af et omfattende analysearbejde og kontrakten er til stadighed under revision. Kun således kan der sikres borgerne fuld valuta for den omkostning, det er at have en aktiv forsikring, som VB er for borgerne. Derfor er tilpasning og hurtig omstillingsevne vigtige parametre for VB: Vi er opbygget dels i en administrationsdel og med 2 brandstationer, som hver har en stationsleder. For at binde det hele sammen afholder brandvæsnets øverste ledelse (brandchef, uddannelses-/vagtcentralleder, stationsleder Glostrup brandstation, stationsleder Hvidovre brandstation og kontorassistenten) ledermøde ca. hver 14 dag I VB findes der ingen funktion og intet job, der ikke har en væsentlig betydning for brandvæsnets måde at opfylde vores virksomhedskontrakt. 5

11 Er du på noget tidspunkt i tvivl om din egen rolle og betydning i vores værdikæde, så spørg din leder eller den ansvarlige for det funktionsområde, som du tilhører. Vi ser gerne, at vore kolleger udvikler sig fra et funktionsområde til et andet. Vær derfor nysgerrig og opsøgende for at lære om de vilkår og krav, der gælder for andre funktioner end din egen. 6

12 7 ANSÆTTELSE HOS OS 7.0 Velkomstpakke På din første arbejdsdag vil du modtage en personalehåndbog af brandvæsnet, som et udtryk for vores oprigtige velkommen ombord til dig. Denne personalehåndbog er i en udprintet version. Husk, at du på din ansættelsesaftale har skrevet under på, at du har modtaget et eksemplar af personalehåndbogen, at du har læst den, og at du er opmærksom på og vil efterleve de leveregler, der indeholdes i håndbogen. 7.1 Hvilke regler gælder for dit ansættelsesforhold Dit ansættelsesforhold reguleres af: Din ansættelseskontrakt med bilag Denne personalehåndbog, som er en integreret del af ansættelseskontrakten Den for dig relevante overenskomst og eventuelle lokalaftaler. I din ansættelseskontrakt er det angivet, om og i givet fald hvilken overenskomst, du er omfattet af Generelle eller specifikke retningslinjer, som måtte blive fastsat. Sådanne retningslinjer kan foreligge såvel skriftligt som mundtligt. I VB har vi lønaftaler, lokalaftaler, som også du er en del af. Dette forefindes digitalt på vores intranets F-drev. Efterfølgende ændringer, præciseringer og tilføjelser af ovenstående Du bedes endvidere være opmærksom på, at der for nogle punkter at angivet, at overtrædelse af det givne punkt betragtes som (væsentlig) misligholdelse af ansættelsesforholdet. Dette betyder ikke, at det kun er overtrædelse af disse punkter, der kan være en misligholdelse af ansættelsesforholdet, men blot en tilkendegivelse af, at VB ser særligt strengt på overtrædelse i disse tilfælde. 7.2 Personalepolitikken Til løsning af opgaverne er personalet den vigtigste ressource. Det er derfor brandvæsnets ønske, gennem en aktiv personalepolitik, at skabe spændende og udfordrende arbejdspladser og derved fastholde en stabil og kvalificeret medarbejderstab samt tiltrække nye dygtige medarbejdere. Personalepolitikken skal til stadighed debatteres og revideres i takt med ændringer i samfundet. Samarbejdsudvalget skal derfor jævnligt vurdere, om de enkelte virkemidler fungerer, og om der er behov for ændringer. 7.3 Arbejdsmiljøpolitikken VB tilstræber, at arbejdsmiljø og forholdene er så gode, at arbejdspladserne er attraktive udviklende således, at der kan fastholdes og tiltrækkes kvalificerede medarbejdere. Det skal i videst muligt omfang undgås, at ansatte i brandvæsnet udsættes for risici for arbejdsbetingede skader, nedslidning og udbrændthed. Der lægges stor vægt på, at alle ansatte engagerer sig positivt i sikkerheds- og sundhedsarbejdet og tager ansvar for sig selv og andre. 7

13 7.4 Din ansættelsesaftale I din ansættelseskontakt fastsættes de mere individuelle vilkår for din ansættelse. Det vil bl.a. fremgå af din ansættelseskontrakt, hvad du får i løn, hvornår din anciennitet tæller fra, hvilken overenskomst hvis nogen du er omfattet af, om du er funktionær, opsigelsesbestemmelser og andre mere individuelle forhold. 7.5 Straffeattest VB s ledelse har besluttet af sikkerhedsmæssige grunde skal indhentes straffeattest ved ansættelse som brandmand såvel fastansat som deltidsansat. En ren straffeattest skal fremvises inden ansættelsesforhold indgås. 7.6 Arbejdstid Den gennemsnitlige arbejdstid er for fuldtidsansatte 37 timer. Jf. gældende overenskomst eller aftale og fremgår samtidig af din ansættelsessamtale. Erstatningsfolk møder i tidsrummet kl til 1524 på hverdage og på døgnvagt i tidsrummet kl til 0800 det efterfølgende døgn. Erstatningsfolk afløser på døgnvagt ved pludselig opstået sygdom på de enkelte hold samt ved alle former for frihed. Som nystartet erstatningsmand er man, som udgangspunkt, tilknyttet en af vore brandstationer, men det må påregnes at man løbende afløser på dem begge. 7.7 Ligebehandling / ligestilling Ligebehandling udtrykker nogle grundlæggende holdninger, der gælder for alle ansatte, både ledere og medarbejdere i VB. VB ønsker, at der skal være lige gode betingelser for alle brandvæsnets ansatte. Ved at give plads til forskelligheden beriges arbejdspladsen. En politik, der bygger på gensidig respekt og tolerance med et forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion, politiske anskuelser, seksuel orientering, national, social eller etnisk oprindelse samt køn skal sikre de samme muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere, forfremmelse m.v. VB ønsker, at den enkelte arbejdsplads tilrettelægger arbejdet sådan, at de forskellige ressourcer, metoder og erfaringer værdsættes og udnyttes bedst muligt. 7.8 Fortrolighedsklausul Det falder dig sikkert helt naturligt at omgås oplysninger, viden og informationer med omtanke. Al firma-relateret information er fortrolig og ikke må, i sagens natur, deles med nogen uden for VB. Dette er allerede anført i din ansættelseskontrakt og følger i øvrigt også af Markedsføringsloven, som gælder for dit ansættelsesforhold men vi minder dig altså i al fordragelighed lige om, at sådan forholder det sig. For os er det en naturlig konsekvens af at være en del af en virksomhed, der er med til at sætte standarden i markedet. Du er således omfattet af nedenstående tavshedsklausul: 8

14 7.9 Tavshedspligt Medarbejderen er forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til alle forhold, som denne erfarer om Selskabet eller dettes kunder gennem sit arbejde. Tavshedspligten gælder såvel under ansættelsesforholdet som efter dets ophør. Medarbejderen er uberettiget til at viderebringe eller benytte Selskabets erhvervshemmeligheder og fortrolige oplysninger, som medarbejderen har fået kendskab til som led i sit ansættelsesforhold. Tavshedspligten omfatter således, men er ikke begrænset til, såvel skriftlige som mundtlige oplysninger om strategi, softwareløsninger under udvikling, produktionskoncepter, information om kunder, interne procedurer, kundekartoteker, priser, rabatpolitikker, tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller og lignende, jf. markedsføringsloven 10. Brud på tavshedspligten under ansættelse betragtes som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre øjeblikkelig bortvisning Introuge I din første uge af ansættelsesforholdet vil du blive præsenteret for dine nye kollegaer på begge stationer samt selve vores virksomhed og de interne ressourcepersoner, som du naturligt vil få en kontakt med i dit daglige arbejde Introduktion på stationerne Der er udarbejdet et særligt introduktionsforløb for dig i VB. Ansvaret herfor ligger hos din stationsleder, som vil gennemgå programmet med dig og forklare formålet med de enkelte punkter i programmet. Overordnet er formålet selvsagt, at du føler dig velkommen fra første færd, og at du hurtigst muligt får et godt kendskab til personer og steder, der er nødvendige i første omgang for at du kan løse dine opgaver som brandmand Mentor-ordningen I forbindelse med din ansættelse hos VB, så er der udpeget en såkaldt mentor for dig i de første 12 måneder af din ansættelse. Mentorens opgave er at følge dig på sidelinien og vejlede dig på baggrund af egne erfaringer med, hvordan man bedst muligt begår sig og skaber succes i VB for din succes hos os er vores fælles målsætning. 9

15 8 DIN ARBEJDSPLADS Samarbejde og teamwork er nøglen til den bedste opgaveløsning. Derfor arbejder ingen alene i VB uanset om man evt. sidder alene i en specialist-funktion. Den enkeltes og dermed din tilgang til samarbejdet er afgørende for, hvordan samarbejdet fungerer. 8.0 Din rolle for samarbejdet. Vi bestræber os i alle forhold på at undgå at være meget formalistiske og hierarkiske. Et givent samarbejde eller projekt kan sagtens koordineres og ledes af en ikke-leder vi foretrækker at lade de som har den nødvendige viden, har lysten og har tiden, stå for denne del af opgaveløsningen. Dit bidrag og det er vores forventninger til dig skal være følgende: At du møder velforberedt og til tiden til evt. aftale møder. At du deltager aktivt i drøftelser af de forskellige problemstillinger fagligt/tekniske, såvel som de der vedrører selve samarbejdet. At du siger til, hvis der er emner eller løsningsforslag, som du ikke forstår. At du aktivt bidrager med løsningsforslag og at du aktivt lytter til andres forslag. At du argumenterer sagligt og på grundlag af faktuelle forhold og viden frem for fornemmelser. At du accepterer og loyalt bakker op om vedtagne løsninger også når dine egne forslag ikke har vundet fremme. 8.1 Sekundære opgaver. Vi har en `Slukkerservice`, hvor vi efterser brandslukningsudstyr m.v. på en masse institutioner og private virksomheder. Brandhane eftersyn samt vedligeholdelse og klargøring af politiets gasmasker er også en del af det daglige arbejde. Derudover så består det daglige arbejde i at holde en brandstation kørende dvs. Vedligeholdelse af både køretøjer og brandstation, slangevask m.m. Som et nyt supplement til den enkeltes velvære, så tilbydes der en times idræt i tidsrummet kl , hvor ildløspersonalet kan køre på Glostrup stadion og bruge løbebanen. 8.2 OVERVÅGNING Et særligt tiltag hos VB er vores tilbud om en telefonkæde til ældre borgere. Det består at et netværk, hvor de ældre hver dag bliver ringet op via en kæde af ældre medborgere. Ved uregelmæssigheder sørger vi for opfølgning. Et nyt tiltag inden for de sekundære opgaver er løftopgaver for hjemmeplejen, en opgave som løses af fastansat ildløspersonale på hverdage i tidsrummet kl og af deltidsansat ildløspersonale på hverdage i tidsrummet kl samt hele døgnet på lør-, søn- og helligdage hele året. 8.3 Syge- / fraværspolitikken Som led i VB sociale ansvar er det målet med syge- / fraværspolitikken, og gennem en aktiv indsats, at fremme og understøtte det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hindre sygdom og anden utilsigtet fravær samt at sikre fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen. 10

16 Medarbejderes fravær lader sig til en vis grad påvirke af ydre faktorer, og fravær kan opfattes som barometer for trivsel. Det er i alles interesse, at der gøres en aktiv og målrettet indsats for at begrænse fravær og skabe rammer for, at arbejde og privatliv hænger bedre sammen. 8.4 Ferie og fravær Vores udgangspunkt er, at hvis du finder at du er forhindret i at møde på arbejde eller kommer senere end normalt, så er det din vurdering og din beslutning, som vi respekterer. Da vi i midlertidig er indbyrdes afhængige af hinanden, har vi behov for at vide så hurtigt som muligt, at du ikke kan deltage i samarbejdet en given dag. Hurtigst muligt vil sige senest arbejdstids begyndelse og aldrig tættere på arbejdsdagens start end rejsetiden fra egen bopæl FERIE Ferie for brandvæsnets personale følger ferieloven og gældende overenskomst. Ferieåret løber fra d. 1. maj til og med d. 30. april. Alle ansatte har ret til 5 ugers ferie ved fuldtidsbeskæftigelse. Der er yderligere mulighed for en 6. ferieuge, der optjenes og afvikles i henhold til nævnte aftaler. Deltidsansatte optjener ferie på baggrund af deres beskæftigelsesgrad. Ferien påbegyndes ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. En ansat, der er syg, når ferien begynder, har ikke pligt til at påbegynde ferien. Den ansatte skal sygemelde sig senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Ikke afholdt hovedferie inden ferieperiodens udløb (maj september) på grund af feriehindringer giver den ansatte ret til udbetaling af løn/feriegodtgørelse. Ikke afholdt ferie inden ferieårets udløb (30. april) på grund af feriehindring giver den ansatte ret til udbetaling af løn/feriegodtgørelse. Der anbefales, at arbejdstilrettelæggelsen sikrer, at den primære del af medarbejderens ferie (4 uger) er afviklet inden årsskiftet den 31. december. Dette for at undgå problemer med afviklingen af restferie inden ferieårets udløb (30. april). Arbejdspres o.lign. er ikke en feriehindring. Feriehindring er f.eks.; egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption. Brandmand på en fast døgnvagtsrode har fast hovedferie, men kan dog bytte indbyrdes. Erstatningsroden søger selv ferie gennem den ansvarlige for vagtplanlægningen. Frihedsansøgninger skal være den ansvarlige for vagtplanlægningen i hænde senest 1 måned før afholdelse af frihed. Skulle dette ikke være tilfældet, så er det op til den enkelte selv at finde en afløser, som han kan bytte med. 11

17 8.4.2 Omsorgsdage Til omsorgsformål har en ansat ret til 2 fraværsdage med løn pr. barn, pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvori barnet fylder 7 år. Sker dette ikke i det indeværende år, så bliver omsorgsdagene afskrevet løbende. Der kan afholdes max. 16 omsorgsdage i alt pr. barn. Omsorgsdage skal holdes som hele dagvagter i tidsrummet kl eller - som en hel døgnvagt i tidsrummet kl og uafhængigt af den anden af forældrenes eventuelle orlov. Det er et krav, at barnet har ophold hos den ansatte (har adresse eller regelmæssig samkvem med den ansatte). Alle ansatte, der har ret til fuld løn under sygdom, er omfattet af retten til omsorgsdage, blot barnet ikke er ældre en 7 år. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, til det næstfølgende kalenderår. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved ansættelsens ophør (omsorgsdage kan ikke udbetales) Der er ret til sædvanlig løn under omsorgsfravær. Ved sædvanlig løn forstås den løn, man har ret til under sygefravær. Afholdelse af omsorgsfravær skal være foreneligt med tjenesten. Er ønsket om omsorgsdage opstået på grund, af barnet er sygt, skal en afvejning ske mellem forholdene på tjenesten, barnets alder og sygdom m.v Fravær (tjenestefri) af tvingende familiemæssige årsager ULYKKE OG AKUT SYGDOM Dette meldes straks til brandvæsnets egen vagtcentral på telefon På samme måde, når sygdomsforløbet er overstået, så kontakter man brandvæsnets vagtcentral og raskmelder sig. Ansatte har ret til tjenestefrihed af kortere varighed med sædvanlig løn, når tvingende årsager som akut sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. 12

18 8.4.5 Pasning af alvorligt syge børn under 14 år. Ansatte, som forældre til alvorligt syge børn under 14 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få økonomisk godtgørelse i 19 i dagpengeloven er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år. Pr. barn. Arbejdsgiveren er berettiget til dagpengerefusion, når der udbetales løn til den ansatte, der opfylder dagpengelovens betingelser PASNING AF BØRN MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE MV. Ansatte har ret til tjenestefrihed i det antal timer, hvor bopælskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste, når den ansatte i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. Det er en betingelse, at den ansatte har ret til tabt arbejdsfortjeneste efter 29 i lov om social service. Arbejdsgiveren kan begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn Pasning af døende i hjemmet. Ansatte, der får bevilget plejevederlag i henhold til 104 i lov om social service for at passe nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed. Arbejdsgiveren betaler den ansatte forskellen mellem plejevederlag og sædvanlig løn i perioden med hel eller delvis tjenestefrihed Børns sygdom. Tjenestefrihed til pasning af sygt, hjemmeboende barn under 18 år kan fås, når hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, og forholdene på tjenestestedet tillader det. På denne baggrund kan der gives hel eller delvis tjenestefrihed på barnets 1. sygedag. For dagvagter maksimalt en dagvagt (7,4 time) For døgnvagter maksimalt 8 timer, det vil sige maksimalt frem til kl Sygdom, dødsfald eller begravelse. Ved alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie (forældre, stedforældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, ægtefælle eller barn) gives fornøden frihed efter aftale med nærmeste leder (stationsleder/vagtcentralleder eller brandchef) FRAVÆR AF ANDRE ÅRSAGER Akut tandlæge- og lægebesøg Der ydes frihed i nødvendigt omfang. Er der tale om akut sygdom og ambulant behandling, f.eks. tandlæge, fysioterapi eller lignende, får du fri fra arbejdet med løn. Har du f.eks. et sygeforløb og er startet på arbejdet igen, kan du få fri fra arbejdet med løn, hvis du skal til yderligere behandling/ undersøgelse i den forbindelse. Frihed til akut sygdom og ambulant behandling gives dog kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå konsultationstid uden for arbejdstid. 13

19 Almindeligt tandlæge- og lægebesøg: Frihed gives kun, hvis det ikke er muligt at opnå tid uden for arbejdstiden. Hvis du går til læge eller tandlæge, og der blot er tale om eftersyn eller kontrolbesøg, får du fri fra dit arbejde uden løn, hvis det er i overensstemmelse med arbejdstilrettelæggelsen BLODDONER Der ydes tjenestefrihed med løn til donorer, der kaldes ud FRIHED 1.maj, 5. juni (Grundlovsdag), juleaftensdag og nytårsaftensdag er for nogle ansatte overenskomstmæssige fridage FLYTNING Ved medarbejderens egen flytning til ny bolig ydes der frihed på flyttedagen, såfremt at denne falder på et vagtdøgn/dag Tjenestefri uden løn. For at være berettiget til tjenestefrihed uden løn skal der efter brandchefens skøn være et særligt behov. Det kan f.eks. være børns eller ægtefælles sygdom af længere varighed. Tjenestefrihed uden løn bevilges efter ansøgning og kan bevilges som enkeltdage eller som en flere mindre perioder, og gives uanset at pågældende ikke har opbrugt sin ferie. Tjenestefrihed bevilges under hensyn til det øjeblikkelige arbejdspres inden for den pågældende medarbejderes arbejdsområde. 8.5 Betaling for overarbejde Visse af vores jobs er omfattet af overenskomstaftaler, der bl.a. indeholder bestemmelser vedr. betaling for overarbejde. Såfremt dit job er dækket af en lokalaftale eller en overordnet overenskomst, vil denne være udleveret til dig og findes altid tilgængelig på vores intranet under HR lokalaftaler. For øvrige jobs gælder, at vi betragter resultatet af en arbejdsindsats i højere grad end selve tidsforbruget. Derfor aftaler vi for disse jobs en bruttoløn, der indeholder betaling for overarbejde i et rimeligt omfang. I tilfælde, hvor særlige forhold medfører ekstraordinært store overarbejdsmængder i en begrænset periode, indgår vi særlige aftaler med de berørte medarbejdere. Der ydes ikke betaling for overarbejde, medmindre dette fremgår af særskilt skriftlig aftale/overenskomst. 14

20 Der ydes ikke tillægsbetaling for arbejde udført uden for den normale arbejdstid, medmindre dette fremgår af særskilt skriftlig aftale/overenskomst. Som nyansat brandmand betyder det at: Hvis du er fyldt 22 år ved ansættelsen, så optjener du pension efter 1 års ansættelse. Hvis du er 21 år eller derunder ved ansættelsen, så optjener du pension efter 2 års ansættelse. 8.6 Pensionsforhold I kraft af overenskomstforhold er mange af vores medarbejdere omfattet af en arbejdsmarkedspension, enten i Industripension eller i Fagpension. Funktionærer uden for Fagpension er omfattet af vores pensionsaftale med Danica Pension, med de indbetalingssatser fra henholdsvis Vestegnens Brandvæsen I/S og den ansatte, der fremgår af pensionsaftalen. Pensionsaftalen og de aftalte satser kan til enhver tid ses på vores intranet, HR tryghedspakke. 8.7 Forsikringsforhold SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Tilskadekomst i arbejdstiden. Ved en ansats tilskadekomst i arbejdstiden skal skaden straks anmeldes til vagthavende brandmester. Skader på briller eller kontaktlinser, der sker under arbejde for VB og i forbindelse med ulykkestilfælde, er omfattet af VB s arbejdsskadeforsikring. Af yderligere forsikringsdækning med visse forbehold kan nævnes: Forsikring under tjenesterejser i og uden for landet Transport til og fra kursus Tjenestekørsel med eget motorkøretøj Yderligere oplysninger omkring VB forsikringsforhold kan fås hos stationslederen FORSIKRINGSFORHOLD VB s ansvar: Skader som følge af ansattes fejl og forsømmelser over for borgerne ( tredjemand ) er dækket af VB s ansvarsforsikring. Der foreligger et ansvar, hvis en skade skyldes, at en normal gængs fremgangsmåde ikke er fuldt 15

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]

file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46] Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere