SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG

2

3 Introduktion Du har valgt et ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker for din tillid. Vi anbefaler, at denne instruktionsbog læses grundigt igennem, således at du kan lære dit radio-navigationssystem hurtigt og omfattende at kende. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål vedrørende dit navigationssystem, kontakt venligst din autoriserede ŠKODA-servicepartner eller importør. Afvigende nationale lovregler skal prioriteres højere end de informationer, der gives i denne instruktionsbog. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit radio-navigationssystem og håber du altid når hurtigt og sikkert frem. Deres ŠKODA AUTO a.s. (efterfølgende kun ŠKODA)

4 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle informationer Instruktionsbog Symbolforklaring Vigtige informationer Oversigt over anlægget Til- og frakobling af anlægget Indstilling af lydstyrke Displaybetjening Indtastningsskærm med tastatur NAV-funktion (navigation) Oversigt Destinationer Navigation TMC-visning Visning af TMC-trafikmeldinger Indstillinger for TMC-trafikmeldinger Grundindstillinger System- og lydindstillinger Stikordsregister RADIO-funktion RADIO-funktion Digitalradio DAB Trafikradio TP MEDIA-funktion Hovedmenu MEDIA Generelle informationer til CD-funktionen Isætning og udtagning af memory card Eksterne kilder Krav til mediakilder og audiofiler PHONE-funktion Kobling af mobiltelefon eller Bluetooth -enhed ved navigationssystemet Oversigt Indstillinger i PHONE-funktion

5 Generelle informationer 3 Generelle informationer Instruktionsbog I denne instruktionsbog beskrives alle mulige udstyrsvarianter, uden at de markeres som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Derfor findes ikke alle udstyrskomponenter, der beskrives i denne instruktionsbog i din bil. Bilens udstyr beskrives i det salgsmateriale, som du fik, da du købte bilen. Du kan få yderligere informationer hos din ŠKODA-forhandler. Symbolforklaring Slut på et afsnit. Afsnittet fortsætter på næste side. Overgang til næste tast. Vigtige informationer Sikkerhedshenvisninger Garanti For anlægget gælder de samme garantibetingelser som for nye biler. Efter at garantien er udløbet kan et anlæg, der skal repareres, udskiftes med et anlæg, der er afprøvet og som nyt og har reservedelsgaranti. Det er dog en forudsætning, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har forsøgt at reparere anlægget. Anvisning Garantien gælder ikke for: Beskadigelser og mangler pga. uhensigtsmæssig behandling af anlægget, beskadigelser og mangler pga. usagkyndige forsøg på reparation, anlæg, der er beskadiget på ydersiden. Displayrengøring FORSIGTIG Anvend ikke opløsningsmidler som benzin eller terpentin, der kan angribe displayoverfladen. Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren eller berøring med spidse genstande. PAS PÅ Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet således, at du i alle trafiksituationer beholder kontrollen med bilen - fare for ulykker! Indstil lydstyrken således, at akustiske signaler ude fra f.eks. advarselssignaler fra biler med forkørselsret, som politibiler, redningskøretøjer og brandbiler altid kan høres. Hvis lydstyrken er indstillet for højt, kan det medføre en høreskade! For yderligere sikkerhedshenvisninger, se Side 18, Sikkerhedshenvisninger til betjening af navigationssystemet. Anvisning Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol. Signalmodtagelse Parkeringshuse, tunneller, højhuse eller bjerge kan forstyrre radio- og GPS-signalet på en sådan måde, at det svigter fuldstændigt.

6 4 Generelle informationer Tyverisikring Antityverikoden på dit radio-navigationssystem forhindrer en idriftsættelse af systemet efter en strømafbrydelse, f. eks. under en reparation af bilen eller efter et tyveri. Efter frakobling af batteriet, efter en adskillelse af radio-navigationssystemet fra bilens strømkreds eller efter en defekt i sikringen, skal koden tastes ind ved idrifttagning. Kodenummeret kan kun forespørges online via ŠKODA -systemet for at kunne garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din autoriserede ŠKODA-partner ved behov. Indtastning af kode Hvis der efter tilkobling af anlægget vises et tastaturfelt med opfordring om at indtaste koden, skal anlægget låses op ved at indtaste den korrekte firecifrede kode. Indtast den firecifrede kode vha. funktionstasterne 0 til 9. Cifferet overføres til indtastningslinjen. Efter indtastning af det firecifrede tal, bliver cifferblokken grå (inaktiv) og der kan ikke overføres yderligere cifre i indtastningslinjen. Hvis du vil slette numre i indtastningslinjen fra højre til venstre, skal du trykke på funktionstasten Delete. Hvis den korrekte kode vises i indtastningslinjen, skal du trykke på funktionstasten OK. Specialfunktioner Parkeringshjælp Hvis din bil er udstyret med parkeringshjælp, vises afstanden til forhindringen på displayet efter aktiveringen. Climatronic Hvis din bil er udstyret med Climatronic, vises informationer fra Climatronic på displayet. Personalisering Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af navigationssystemet er altid tildelt den nøgle, der anvendes i øjeblikket. Det betyder, at navigationssystemet kan have lagret op til 4 forskellige indstillingsvarianter. Ved første brug af nøglen gælder fabriksindstillingen for navigationssystemet. Forkert kodenummer Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages to gange. Antal forsøg vises på den nederste displaylinje. Hvis koden indtastes forkert for tredje gang, spærres anlægget i ca. en time. Indtastningen af sikkerhedskoden kan først gentages efter en time, hvor anlægget og tændingen har været tilkoblet. Foretages der igen tre ugyldige forsøg, spærres radio-navigationssystemet igen i en time. Anvisning Koden ligger normalt i kombi-instrumentets hukommelse. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig.

7 Generelle informationer 5 Oversigt over anlægget tast til til- og frakobling af anlægget (tryk) lydstyrkeregulering (drej) RADIO - radio-funktion MEDIA - media-funktion PHONE - telefon-funktion NAV - navigationsfunktion TMC - visning af TMC-trafikmeldinger SETUP - indstillinger i de enkelte funktioner og - taster til bevægelse fremad og bagud CD-skakt Display CD skubbes ud yderligere informationer og funktioner afhængigt af den aktuelle funktion - returnering til det forrige menupunkt AUX-bøsning - tilslutning af en ekstern audiokilde Menuknap: Valg af en funktion eller en undermenu, bekræftelse af en værdi (ved at trykke) Bevægelse mellem funktioner eller undermenuer, indstilling af en værdi (dreje) Memory card slids Funktionstaster - funktionen er kontekstafhængig Hvis bilen er udstyret med systemet KESSY, så slukker anlægget automatisk, når motoren er blevet slukket og døren blevet åbnet. Hvis du først åbner døren og derefter slukker motoren, slukker anlægget først, når bilen er blevet låst. Ved frakoblet tænding slukker systemet selv automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse af bilens batteri). Indstilling af lydstyrke Hvis du vil øge lydstyrken, skal tasten 1 drejes til højre. Hvis du vil reducere lydstyrken, skal tasten 1 drejes til venstre. Ændringen af lydstyrken vises på anlæggets display. Hvis lydstyrken reduceres ned til 0, så forsvinder lyden og på displayet vises symbolet. FORSIGTIG Hvis lydstyrken er indstillet for højt, kan det medføre en høreskade! Displaybetjening Til- og frakobling af anlægget For til- eller frakobling af anlægget trykkes på tasten 1. Efter tilkobling af anlægget afspilles den sidste audiokilde, der var aktiv inden frakoblingen. Hvis anlægget er tændt og bilens nøgle trækkes ud af tændingslåsen, så slukker anlægget automatisk. Fig. 1 Oversigt over betjeningselementerne på displayet Anlæggets display er en såkaldt touchscreen (berøringsfølsom billedskærm). Områder på displayet, der har en farvet indramning er aktive i øjeblikket og kan betjenes ved at røre displayet eller ved at trykke på den pågældende tast 17 Side 5, Oversigt over anlægget. Nogle af navigationsenhedens funktioner kan betjenes via multifunktionsrattet, se bilens instruktionsbog.

8 6 Generelle informationer A Skyder Hvis du trykker på skyderen A eller flytter den ned eller op (eller hvis du drejer betjeningsknappen 15 ) kan du bevæge dig i den aktuelle menu. XYZ - beskrivelse af en funktionstast i første menuniveau XYZ - beskrivelse af en funktionstast i andet menuniveau XYZ - beskrivelse af en funktionstast i andet menuniveau B Overgang til næste menuniveau Hvis du trykker på tasten B går du videre til næste menuniveau. Du kan vende tilbage til det tidligere menuniveau med tasten 13. XYZ - beskrivelse af en funktionstast i første menuniveau Indtastningsskærm med tastatur C Indstilling af værdi Hvis du trykker på tasten C åbner en yderligere skærm, hvor det er muligt at indstille den ønskede værdi, f.eks. tonernes lydstyrke, ved at dreje tasten 15. D Popup-vindue Efter aktivering af funktionstasten D åbner et såkaldt popup-vindue med flere menupunkter. Tryk kort på et af de tilbudte menupunkter. Popup-vinduet forsvinder og det valgte menupunkt vises i funktionstasten. Hvis du ikke vælger et af de viste menupunkter, forsvinder Popup-vinduet efter ca. 5 sekunder. I listen over DAB-kanaler vises et DAB-ensemble Side 10, Digitalradio DAB efter aktivering af denne funktionstast. E Afkrydsningsfelt Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt afkrydsningsfelt : - funktionen er tilkoblet. - funktionen er frakoblet. For til- eller frakobling af funktionen skal du én gang kort aktivere den pågældende funktionstast. F Variable funktionstaster Tastfunktionen er kontekstafhængig. Den aktuelt tilbudte funktion kan vælges med tryk på den pågældende funktionstast F (eller med tasten 17 ). Eksempelmenu Tryk på tasten ABC og efterfølgende funktionstasten DEF - taster, der skal aktiveres efter hinanden. Fig. 2 Et eksempel på en indtastningsskærm med tastatur Indtastningsskærmen med tastatur vises f.eks. ved indtastning af en ny destination, ved søgning af en speciel destination eller et telefonnummer. Hvis du aktiverer en funktionstast med et tegn på tastaturet i indtastningsskærmen, vises dette tegn i indtastningslinjen på displayets øverste del. Du kan også slette eller ændre tegnene i indtastningslinjen samt få vist specieltegn som supplement. Udbuddet af tegn er kontekstafhængigt. Indtastningsmuligheder: - skifter mellem store og små bogstaver eller mellem tal og specialtegn (kontekstafhængig) áü - viser specialtegnene for det valgte sprog - skifter over til at skrive kyrilliske bogstaver ABC - skifter over til at skrive latinske bogstaver - skifter over til indtastningsskærmen for cifre og specialtegn A..Z - skifter over til indtastningsskærmen for bogstaver - indtastning af mellemrum

9 Generelle informationer 7 - bevægelse af markøren i indtastningslinjen - til venstre eller til højre Delete - sletter tegn i indtastningslinjen, fra markørpositionen, fra højre til venstre. Valg af bogstavrelaterede specialtegn I indtastningsskærmen er nogle tegn markeret med symbolet. En lang aktivering af et markeret bogstav giver mulighed for at vælge specielle, sprogafhængige specialtegn. Variable funktionstaster De variable funktionstaster F har de nedenstående funktioner i indtastningsskærmen (kontekstafhængig): Delete - sletning af tegn i indtastningslinjen OK - bekræftelse af den tekst, der er skrevet i indtastningslinjen List/OK - åbning af en tilbudsliste med f.eks. staterne, byerne og lign.

10 8 Grundindstillinger Grundindstillinger System- og lydindstillinger Systemindstillinger Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten System. Language - fastlæggelse af menusproget for visninger og sprogbeskeder Adaptive - automatisk fastlæggelse af menusproget, dette afhænger af indstillingen på informationsdisplayet eller et direkte valg af det ønskede sprog fra en liste Keypad display - tastaturvisning for indtastning af tekst ABC - placering af tasterne i alfabetisk rækkefølge QWERTZ - placering af tasterne i QWERTZ-systemet Air con. displays - fastlæggelse af ændringernes visningslængde ved Climatronic Screen - skærmindstilling Brightness - indstilling af skærmens lysstyrketrin Dag/Nat skifter mellem dag- og natdesign. Den automatiske visning afhænger af til- og frakoblingen af nærlyset. Confirmation tone - til- / frakobling af bekræftelsestonen ved klik på en funktionsflade Factory settings - anlægget nulstilles til fabriksindstilling Remove SD card (fjern SD-kort) - fjernelse af SD-kort. Clock display - til- eller frakobling af klokkeslætsvisning på displayet ved frakoblet navigationssystem. Mid-range - Midtertoneindstilling Bass - basindstilling Balance - indstilling af lydtyngdepunktet mellem venstre og højre side Fader - indstilling af lydtyngdepunktet mellem for og bag; EQ-settings - valg af equalizer (lineær, tale, rock, klassik, dance) Surround - indstilling af rumklangen. Lydindstillinger Tryk på tasten SETUP og derefter funktionstasten Sound. Volume Lystyrke-indstillinger Max. switch-on volume - lydstyrke efter aktivering Traffic program (TP) - indstilling af lydstyrken for trafikmeldinger (TP) Navigation volume - Indstilling af lydstyrke for navigationsanvisninger PDW vol. reductn. - indstilling af reduktionen af audioludstyrken ved aktiv parkeringsafstandskontrol GALA - Geschwindigkeits-Abhängige-Lautstärke-Anpassung (hastighedsafhængig lydstyrkeregulering); Treble - tonehøjdeindstilling

11 RADIO-funktion 9 RADIO-funktion RADIO-funktion Hovedmenu RADIO Tryk på tasten RADIO. Gentaget tryk på tasten RADIO - skift af frekvensområde. Indstilling RDS-visning Aktiver tasten - til- / frakobling af radiodataservicen RDS. RDS ( Radio Data System ) anvendes til overførsel af programnavne og ekstra informationer og gør det på denne måde muligt at følge kanalen automatisk. Indstillinger i RADIO-funktion Funktionstast Extras Extras - åbner et tilbud med yderligere funktioner Presets - til- / frakobling af visningen for kanal-memorytasterne 1 til 24 Manual - manuel kanalsøgning ved at dreje tast 15 Scan - scan af alle kanaler, der kan modtages for det aktuelle frekvensområde i hhv. ca. fem sekunder TP - til- / frakobling af trafikradioen Side 10, Trafikradio TP Funktionstast Bånd Band - åbner frekvensområdelisten DAB/List -åbner DAB-kanallisten Side 10, Digitalradio DAB Update - opdatering af DAB-kanallisten Store - gemmer den aktuelle kanal under den ønskede hukommelsestast FM/List - åbner listen over alle FM-kanaler, der kan modtages i øjeblikket Store - gemmer den aktuelle kanal under den ønskede hukommelsestast AM - skifter til AM-frekvensområdet, der findes ingen kanalliste Funktionstaster 1 til 24 Direkte valg af de lagrede kanaler. 1 til 24 holdes nede, indtil der kan høres en signaltone - gemmer den aktuelle kanal under den ønskede hukommelsestast. Aktiver tasten RADIO SETUP. Traffic program (TP) - til- / frakobling af trafikradioen Arrow buttons - indstilling af funktionen for kanalskift i RADIO-funktion vha. piltasterne 8 Station list - skift af alle kanaler, der i øjeblikket kan modtages for det valgte frekvensområde Presets - skift af de lagrede kanaler (på displayet vises symbolet ) RDS Regional - til- / frakobling af den automatisk kanalfølgning med RDS Adaptive - automatisk valg af kanalen med den aktuelt bedste modtagelse Fixed - den valgte, regionale kanal bibeholdes så længe som muligt DAB settings - indstillinger for DAB-radiofunktionen DAB announcement - til- / frakobling af DAB-meldinger DAB announcement - til- / frakobling af DAB-meldinger Side 10, DAB-programfølgning auto DAB-FM switching - til- / frakobling af automatisk skift fra DAB til FM-frekvensområdet ved DAB-signalsvigt Side 10, Automatisk skift DAB - FM Delete presets - sletning af de lagrede kanaler Single - sletning af en kanal All - sletning af alle lagrede kanaler Alternative freq. (AF) - til- / frakobling af søgning efter alternative frekvenser for den kanal, der høres i øjeblikket Kanalskift eller - afhængig af indstillingen for piltasterne - skift af de lagrede kanaler eller af alle de kanaler, der kan modtages i dette område i øjeblikket

12 10 RADIO-funktion Digitalradio DAB DAB - Digital Audio Broadcasting er den digitale overførsel af radioprogrammer i overførselsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB. Det muliggør overførslen af flere kanaler i et såkaldt ensemble på en frekvens. Derudover muliggør det overførslen af ekstra data og informationer (f.eks. nyheder, sport, vejr, advarsler osv.). I områder uden DAB-forsyning vises symbolet i DAB-radiofunktionen DAB-kanalliste Aktiver tasten RADIO og derefter funktionstasten Band DAB/List XYZ - et ensemble af DAB-kanaler XYZ - DAB-kanaler med navnet XYZ Trafikradio TP Visningen TP i forbindelse med et kanalnavn (f. eks. i kanallisten eller listen Gemte) viser en trafikradiokanal. Uafhængigt af, hvilken radiokanal der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed for, at der altid modtages en trafikradiokanal. Under media-funktionen søges der i baggrunden altid automatisk efter en trafikkanal, der kan modtages. Trafikradioovervågningen indikerer at den er klar med bogstaverne TP øverst til højre på skærmen. Kan der på et eller andet tidspunkt ikke modtages en trafikradiokanal, fordi den generelle radiomodtagelse er forstyrret, vises i stedet for TP, No TP. XYZ - DAB-kanaler med navnet XYZ, der ikke kan modtages i øjeblikket XYZ (FM) - DAB-kanaler med navnet XYZ, der i øjeblikket kun kan modtages i FMfrekvensområdet Åbning af yderligere informationer Hvis der er yderligere informationer til rådighed for en DAB-kanal, vises der en tilsvarende henvisning under kanalnavnet. Du kan skifte mellem informationerne med tasterne og. DAB-programfølgning Hvis en DAB-kanal er del af flere ensembler, søges der ved dårligt modtagelsessignal efter den samme kanal i et andet ensemble. Automatisk skift DAB - FM Ved dårlig DAB-modtagelse forsøger anlægget at finde en tilsvarende FM-kanal for den DAB-kanal, der høres. Forudsætning for et automatisk skift er, at DAB- og FM-kanalen udsender et tilsvarende kanalnavn. Mens kanalen modtages via FM-frekvensområdet, vises (FM) bag kanalnavnet. Når den tilsvarende DAB-kanal atter kan modtages, forsvinder visningen (FM). Hvis en DAB-kanal ved dårlig modtagelse heller ikke kan findes i FM-frekvensområdet, så forsvinder radioens lyd. Hvis automatisk kanalskift ikke ønskes (f.eks. ved kørsel i tunneller, når der kommer kortvarige modtagelsessvigt), kan denne funktion slukkes Side 9, Indstillinger i RADIO-funktion.

13 MEDIA-funktion 11 MEDIA-funktion Hovedmenu MEDIA Hovedmenu MEDIA - oversigt Aktiver tasten MEDIA. Audiokilder, der kan vælges i menuen MEDIA CD - skifter til en ilagt CD CD skifter til en tilsluttet, ekstern CD-skifter SD-kort - skifter til et ilagt memory card AUX, MDI eller - skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en eksternt tilsluttet audiokilde via navigationsenheden er kun mulig i begrænset omfang og afhænger især af den tilsluttede enheds type. Taster til betjening af aktuelle audiokilder Klik på - til starten af det aktuelle nummer Klik to gange kort på - til starten af det forrige nummer Hold nede - tilbage til starten - hurtig tilbagespoling Klik på - til starten af det næste nummer Hold nede. - hurtig fremadsøgning Indstilling af tids- eller nummervisning Aktiver tasten - skift mellem visningen af nummerets afspilningstid eller informationer om nummeret. Indstillinger MEDIA-funktion Aktiver tasten MEDIA SETUP. Funktionstaster i menuen Indstillinger- Media Traffic program (TP) - til- / frakobling af trafikradioen Scan/mix/repeat inc. - til- / frakobling af afspilningen af numrene i funktionen Scan, Mix og Repeat inklusiv undermapper Side 11, Afspilningsalternativer AUX volume 1) - indgangslydstyrke for en ekstern audiokilde ved multimediabøsningen AUX-IN MDI volume 1 ) - indgangslydstyrke for ipod - eller iphone -enheder ved multimediabøsningen MDI Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth - funktion Side 17, Indstillinger i PHONE-funktion BT volume 1 ) - indgangslydstyrke for en ekstern Bluetooth-audiokilde Afspilningsalternativer Åbning af valgmenu for de audiokilder, der er til rådighed Aktiver tasten MEDIA og vælg en af de audiokilder, der er til rådighed Select - visning af nummerlisten for den aktuelt afspillede audiokilde. Det nummer, der afspilles er fremhævet. Up - åbner den overordnede mappe (gentagen tryk - skifter helt op i roden (Root)) Play - afspilning af det valgte nummer Afspilningsfunktion Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten Extras - der vises yderligere funktioner Scan - alle titler på den aktuelle mediakilde spilles i ca. 10 sekunder i Scan -funktion Scan - tilbage til normal afspilning Mix folder - alle numre i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge i Mix mappe -funktion Mix folder - tilbage til normal afspilning Mix all - alle numre i den aktuelle audiokilde afspilles i tilfældig rækkefølge i Mix alle -funktion Mix all - tilbage til normal afspilning Repeat track - det aktuelt afspillede nummer gentages 1) Anvendes til tilpasning af afspilningslydstyrken med de andre audiokilder.

14 12 MEDIA-funktion i Repeat nummer -funktion Repeat track - tilbage til normal afspilning Repeat folder - alle numre i den aktuelle mappe gentages i Repeat mappe -funktion Repeat - tilbage til normal afspilning Generelle informationer til CD-funktionen Ilægning af CD Skub en CD med den printede side opad, så langt ind i CD-slidsen 9, at den trækkes automatisk ind. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af CD Aktiver tasten 11 - CD'en skubbes ud. Hvis den CD, der er blevet skubbet ud ikke fjernes inden for ca. 10 sekunder, trækkes den af sikkerhedsårsager ind igen. CD kan ikke læses Hvis du ilægger en CD, som anlægget ikke kan læse, vises der et popup-vindue med en information. Tryk på funktionstasten OK, CD'en køres ud i udgangsposition. PAS PÅ CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes er der fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle. FORSIGTIG I det interne drev kan der kun afspilles audio-cder, (CD-A) og MP3-CDer. Isæt aldrig DVD-skiver i det interne drev, da der kan opstå uigenkaldelige beskadigelser. Læg aldrig CD-skiver i det interne drev med betegnelsen Eco Disc. Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CD-drevet i anlægget. Efter aktivering af Eject-tasten varer det nogle sekunder inden CD'en skubbes ud. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD'en er skubbet helt ud, inden du prøver på at sætte en ny CD i. Hvis CD'en er mekanisk beskadiget, eller ilagt forkert eller ikke helt, viser displayet følgende meddelelse Fejl: CD. Kontroller CD'en og isæt den korrekt i drevet. Hvis meddelelsen Fejl: CD vises igen, skal du prøve en anden CD og evt. kontakte et autoriseret værksted. Er den indvendige temperatur i anlægget for høj, kan der ikke isættes en CD. Anlægget vender tilbage til seneste aktive driftstilstand. Anvisning Er funktionstasten CD vist som inaktiv, er der i øjeblikket ikke ilagt en audio- CD eller den ilagte audio-cd kan ikke læses. Kopibeskyttede CD'er og hjemmebrændte CD-R og DC-RW afspilles måske ikke eller kun begrænset. Overhold de ophavsretslige bestemmelser i dit land. CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Kontakt en fagmand, hvis CD-afspilleren er defekt. Isætning og udtagning af memory card Isætning af memory card Isæt dit memory card, med det afskårne hjørne forrest og vendt opad, i memory card-slidsen 16 indtil det går i indgreb. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af memory card Vælg i menuen System- og lydindstillinger menupunktet Udtagning af SDkort Side 8, System- og lydindstillinger. Tryk på det isatte memory card. Dit memory card springer til udgangspositionen. Memory card tomt eller data kan ikke læses Skubbes et memory card ind, hvor der ikke er gemt data eller dataene ikke kan læses, skiftes der efter hentning ikke til memory card-funktionen.

15 MEDIA-funktion 13 Eksterne kilder Eksterne kilder - oversigt Indgang AUX Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten AUX. Indgangen til den eksterne audiokilde AUX sidder på forsiden af anlægget 14. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet ved AUX-bøsningen, kan ikke betjenes via navigationssystemet. Der anvendes et standard-cinch-stik 3,5 mm for AUX-bøsningen. Har den eksterne audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en adapter Side 14, Krav til mediakilder og audiofiler. Indgang MDI - multimedie-bøsning Aktiver tasten MEDIA og derefter funktionstasten MDI. Indgangen MDI sidder under forsædernes armlæn, i eller under opbevaringsrummet på passagersiden. Via navigationssystemet kan audiofiler afspilles i MP3-, WMA-, OGG-Vorbis- og AAC-format fra eksterne datamedier, der er tilsluttet MDI-indgangen Side 14, Krav til mediakilder og audiofiler. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet ved MDI-bøsningen, kan betjenes via navigationssystemet. Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden. Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af instruktionsbogen fra den pågældende producent. Adapter For at tilslutte audiokilder via indgang MDI kræves en speciel adapter. Vi anbefaler at købe en adapter for tilslutning af USB-apparater, apparater med Mini-USB-udgang eller en ipod fra det originale ŠKODA-tilbehør. ipod Hvis du har tilsluttet en ipod ved MDI-indgangen, åbnes en menu, hvor du kan vælge mapperne på ipod (playlists, kunstnere, album, numre etc.). Tilslutning af en ekstern audiokilde via Bluetooth I Bluetooth-audio-funktion kan der via bilens højttalere afspilles audiofiler fra en ekstern audiokilde (f.eks. en mobiltelefon), der er forbundet via Bluetooth. Til aktivering af denne funktion er det nødvendigt, at den eksterne audiokilde er koblet med navigationssystemet Side 15, Kobling af mobiltelefon eller Bluetooth -enhed ved navigationssystemet. Tilpasning af lydstyrken for afspilning af ekstern audiokilde Afspilningslydstyrken for den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen på navigationssystemet 1. Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde forandres. Desuden kan indgangsfølsomheden for den eksterne audiokilde ændres for at tilpasse afspilningslydstyrken for den eksterne audiokilde til de andre audiokilder eller undgå forvrængninger Side 11, Indstillinger MEDIA-funktion. PAS PÅ Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Udløses airbags, kan apparatet slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på knæene. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Placer altid tilslutningskablet på den eksterne audiokilde således, at det ikke hindrer dig under kørslen. FORSIGTIG AUX-bøsningen må kun anvendes til audiokilder! Anvisning Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidigt er tilsluttet en enhed via MDI. Er der via AUX tilsluttet en ekstern audiokilde, der er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan audiosignalet blive forstyrret. Dette afhænger af adapterens kvalitet.

16 14 MEDIA-funktion Krav til mediakilder og audiofiler Mediakilde Audio-CD'er (op til 80 min.) med en diameter på 12 cm. CD-ROM-, CD-R-, CD-RW med en diameter på 12 cm til maks. 700 MB (megabyte) i filsystemet ISO 9660 level 1 og 2, Joliet eller UDF 1.02, 1.5, 2.01, 2.5 SD- og MMC-memory cards i størrelse 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm i filsystemet FAT12, FAT16 og FAT32 til maks. 2 GB (gigabyte) og SDHC-memory cards til maks. 32 GB. Forudsætninger for afspilningen CD-digital-audio-specifikation MP3-filter (.mp3) med bitrater på 48 til 320 kbit/s eller variabel bitrate. WMA-filter (.wma) til 9.2 eller til 10.0 mono/stereo uden kopieringsbeskyttelse. Audiofiler i formatet OGG-Vorbis og MPEG4 AAC. Playlister i formaterne PLS, B4S, ASX og WPL. Filnavn og stiangivelse ikke længere end 256 tegn. Mappestrukturer med maksimalt otte niveauer. På audiodata-cd'er maks mapper og maks filer. Afspilning af audiofiler via Bluetooth a). Mobiltelefonen eller den eksterne audiokilde skal understøtte A2DP-Bluetooth - profilen. AUX. Ekstern audiokilde MDI eksternt datamedie Audioudsendelse mulig via 3,5 mm cinch-stik. Kompatibel til multimedie-interface MEDIA-IN. a) Bluetooth er et registreret varemærke fra Bluetooth SIG, Inc.

17 PHONE-funktion 15 PHONE-funktion Kobling af mobiltelefon eller Bluetooth -enhed ved navigationssystemet Hvis en mobiltelefon eller en anden Bluetooth -enhed skal kunne betjenes via navigationssystemet, kræves en førstegangskobling af begge enheder. Aktiv kobling Ved den aktive kobling startes enhedssøgningen via navigationssystemet. Aktiver Bluetooth -funktionen ved din mobiltelefon. Aktiver tasten PHONE SETUP. Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth - funktion Search for devices - søgning af eksterne enheder med aktiveret Bluetooth - funktion Søgningen kan vare ca. 15 til 20 sekunder. Når processen er slut, vises navnet på de fundne Bluetooth-enheder på skærmen. Den mobiltelefon, der skal kobles kan du vælge ved at aktivere funktionstasten med mobiltelefonnavnet eller ved at dreje tasten 15 og derefter aktivere tasten Connect. Bekræft koblingen ved mobiltelefonen og indtast den 4-cifrede pin-kode, der vises på skærmen for navigationssystemet. Hvis indtastningen var korrekt, vises en meddelelse på navigationssystemets display om, at koblingen lykkedes. Passiv kobling Ved den passive kobling startes enhedssøgningen via mobiltelefonen. Aktiver Bluetooth -funktionen ved din mobiltelefon. Aktiver tasten PHONE SETUP. Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth - funktion Set Bluetooth visibility - tilkobling af synligheden for navigationssystemet på andre enheder med Bluetooth -funktion Indtast koblingen via mobiltelefonen og bekræft denne, og indtast den 4-cifrede pin-kode, der vises på skærmen for navigationssystemet. Hvis indtastningen var korrekt, vises en meddelelse på navigationssystemets display om, at koblingen lykkedes. Sletning af koblede enheder Med navigationssystemet kan der være koblet maks. 4 mobiltelefoner eller Bluetooth -enheder. Hvis der skal kobles en yderligere, skal der først slettes en mobiltelefon eller Bluetooth -enhed. Aktiver tasten PHONE SETUP. Bluetooth settings - indstillinger for Bluetooth - funktion Paired device list - liste over enheder, der er koblet med radio-navigationssystemet Delete - sletning af den valgte, koblede mobiltelefon eller Bluetooth - enhed. Oversigt Hovedmenu PHONE Hovedmenu PHONE Aktiver tasten PHONE. Enkelte funktioner i menuen PHONE kan være afhængige af den tilsluttede mobiltelefons udstyr og egenskaber. PHONE -funktionen kan kun aktiveres ved tilkoblet tænding. Ved tilkobling af navigationssystemet forbindes dette automatisk med den mobiltelefon, som det sidst var forbundet med. Hvis det ikke er muligt at forbinde med denne mobiltelefon, prøver systemet automatisk at opbygge forbindelsen til den næste mobiltelefon, der befinder sig på listen over de koblede enheder. Start søgningen efter Bluetooth -audio-tilbehør på mobiltelefonen. Søgningen kan vare ca. 15 til 20 sekunder. Når processen er slut, vises navigationssystemet som SKODA_BT på mobiltelefonen.

18 16 PHONE-funktion Funktionstaster i hovedmenuen PHONE Aktiver tasten PHONE. - tilkobling af talestyringen kun med telefonadapter GSM II. Du kan finde yderligere informationer om talestyringen i bilens instruktionsbog. SOS - nødopkaldsopbygning, kun med telefonadapter GSM III ved kobling via rsap-profilen. Du kan finde yderligere informationer om telefonadapter GSM III i bilens instruktionsbog. - modtagelse af et opkald, valg af indtastet nummer. I hovedmenuen PHONE vises opkaldslisten efter klik. - afslutning eller afvisning af opkald - kun aktiv under en samtale - Nummervalg Delete - sletning af tal - valg af nummer - åbning af telefonbog Find - åbning af indtastningsskærm til søgning i telefonbogen Details - visning af informationer om en telefonbogskontakt - åbning af liste over ubesvarede opkald Edit - bearbejdning af telefonnummer - valg af nummer - åbning af liste over valgte telefonnumre Edit - bearbejdning af telefonnummer - valg af nummer - åbning af liste over besvarede opkald Edit - bearbejdning af telefonnummer - valg af nummer - talebesked-mailbox (talebesked-mailboxens telefonnummer skal være indstillet) Side 17, Indstillinger i PHONE-funktion PAS PÅ Du skal først og fremmest koncentrere dig om at køre bilen! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet således, at du i alle trafiksituationer beholder kontrollen med bilen - fare for ulykker! Telefonsamtale og funktioner under en telefonsamtale Der kan modtages telefonopkald, også når navigationssystemet er frakoblet. Har du startet forbindelsesopbygningen til et telefonnummer eller modtaget et opkald, skifter hovedmenuen PHONE til visningen Telefonsamtale. Oprettelse af telefonsamtale Ved hjælp af navigationssystemet kan du oprette en telefonsamtale ved direkte at indtaste et telefonnummer, ved at vælge fra telefonbogen, listen over de valgte telefonnumre eller listen over besvarede opkald Side 16, Funktionstaster i hovedmenuen PHONE. Hvis din bil har GSM II-telefonadapteren kan du også oprette telefonsamtalen med talestyringen vha. funktionstasten Side 16, Funktionstaster i hovedmenuen PHONE. Indgående opkald - besvarelse af telefonopkald - afvisning af telefonopkald Yderligere funktioner under en telefonsamtale Extras - åbner et tilbud med yderligere funktioner Mute - til- /frakobling af mikrofonen under en samtale. Samtalen i bilen optages ikke af mikrofonen og samtalepartneren kan dermed ikke høre det. Hands-free - til- / frakobling af håndfri-anlægget. Samtalen overføres ikke til bilen vha. højttalerne, men i telefonens højttaler (privatsamtale). Hold call - samtalen skjules (følgende vises: Opkald holdes ). Forbindelsen opretholdes, men samtalen overføres ikke. Resume call - opkaldet fortsættes Conference - konferencetilkobling af alle samtaledeltagere Side 16, Oprettelse af yderligere telefonsamtale Enter numbers - åbner indtastningsskærmen for DTMF-tasttoner - afslutning af telefonopkald Oprettelse af yderligere telefonsamtale Aktiver tasten PHONE. Indtast et nyt telefonnummer eller vælg et gemt telefonnummer. Extras - åbner et tilbud med yderligere funktioner Swap call - skift mellem samtaler Conference - konferencetilkobling af alle samtaledeltagere

19 PHONE-funktion 17 DTMF-tasttoner Der er en DTMF-tasttone allokeret til hver tast på en mobiltelefon. DTMF-tasttoner bruges for eksempel ved indtastning af en adgangskode via mobiltelefonen eller ved valg af funktioner i et Call-Center. Hvis der under en samtale kræves indtastning af en DTMF-tasttone, åbnes tastaturfeltet ved at klikke på funktionstasten Extras Enter numbers og vejledningen følges (f. eks.: Hvis du vil tale med en af vores medarbejdere, tryk 3 ). Indstillinger i PHONE-funktion Aktiver tasten PHONE SETUP. Bluetooth settings 1) - indstillinger for Bluetooth - funktion Paired device list - åbner en liste med koblede enheder Search for devices - søgning af eksterne enheder med aktiveret Bluetooth - funktion Set Bluetooth visibility - tilkobling af synligheden for navigationssystemet på andre enheder med Bluetooth -funktion Enter passkey - ændring af den 4-cifrede kode til kobling af enheder Enter mobile box number - indtastning af mobiltelefonens mobilboxnummer Delete call lists 2) - sletning af opkaldslister i telefonenhedens hukommelse Switch off telephone 2)3) - frakobling af telefonenheden (mobiltelefonen forbliver koblet) Telephone audio volume - indstilling af mobiltelefonlydstyrken ved at dreje tasten 15 Load telephone book - indlæser telefonbogen fra mobiltelefonen i naviationssystemets hukommelse. Dette kan tage flere minutter. Reset - nulstilling af anlægget til fabriksindstilling, brugerprofilerne slettes 1) Hvis mobiltelefonen er koblet vha. GSM III-telefonadapter GSM, er denne funktion ikke til rådighed. Bluetooth -indstillinger for telefonadapter GSM III står i bilens instruktionsbog. 2) Hvis mobiltelefonen er koblet vha. GSM II-telefonadapter, er denne funktion ikke til rådighed. 3) Hvis mobiltelefonen er koblet vha. GSM III-telefonadapter via HFP-prifilen, er denne funktion ikke aktiv.

20 18 NAV-funktion (navigation) NAV-funktion (navigation) Oversigt Inden du starter radio-navigationssystemet Vej- og bynavne kan være ændret. Derfor kan det ske at de navne, der er gemt i navigationsdataene, undtagelsesvist ikke stemmer overens med de ændrede navne. I områder, der ikke eller kun delvist er digitaliseret og derfor ikke er indeholdt i navigationsdataene, forsøger radio-navigationssystemet fortsat at muliggøre en navigation. Vær opmærksom på at navigationen under disse forhold kan være delvis forkert, hvis f. eks ensrettede veje og vejkategorier (motorvej, landevej etc.) ikke eller kun delvist er registreret af de anvendte navigationsdata. Den rute radio-navigationssystemet har beregnet, er en anbefaling til at nå destinationen. Vær under kørslen opmærksom på stopforbud, trafiklys, ensrettede veje, baneskift, vandløb og færger. Sikkerhedshenvisninger til betjening af navigationssystemet PAS PÅ Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Hvis bilens fører er uopmærksom, kan dette forårsage uheld og kvæstelser. Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Inden du følger kørevejledningen, skal du altid først og fremmest følge: færdselsloven, også i de tilfælde hvor kørevejledninger er i modstrid med færdselsloven, den aktuelle skiltning på vejene, dvs. trafikskilte, lyssignaler eller politiets anvisninger på stedet, forholdene det pågældende sted. Overhold gældende trafikregler under kørslen. Trafikskilte og trafikregler skal altid overholdes frem for navigationens kørselsanbefalinger. PAS PÅ (fortsættelse) Selv om der i navigationsdataene er gemt ensrettede veje, fodgængerområder mm., ændres trafikføringen løbende. Trafiklys, stop- og vigepligt-skilte, parkerings- og stopforbud samt indskrænkninger i vejbredden tages ikke i betragtning af navigationssystemet. Tilpas hastigheden til vej, vejr og trafikforholdene. Lad ikke radio-navigationssystemet provokere dig til at køre hurtigt i f.eks. tåge - fare for ulykker! Kun hvis trafiksituationen tillader det bør du betjene radio-navigeringssystemet med sine mange muligheder. Kørselsanbefalingerne kan afvige fra den aktuelle situation, f. eks. pga. byggeri eller forældede navigationsdata. Følg i så fald altid færdselsloven og ignorer kørselsanbefalingen. Generelt Ruten genberegnes hver gang du ignorerer kørselsanbefalinger eller afviger fra ruten. Beregningen varer få sekunder. Først derefter angives der kørselsanbefalinger igen. Ved adresseindtastninger (by, vej) er der kun bogstaver eller symboler til rådighed, der muliggør en fornuftig indtastning. Der vises en liste med de navne der kommer på tale. Ved sammensatte begreber, som f. eks. Store Heddinge, skal du huske at indtaste mellemrummet Side 6, Indtastningsskærm med tastatur. Den senest indtalte besked kan du få gentaget ved at trykke på tasten 15. Imens du aflytter den indtalte besked, kan du ændre lydstyrken. I tunneller eller parkeringskældre kan GPS-satelitterne ikke nå antennen. Anlægget skal orientere sig vha. radiosensorerne. Anvisning Alle destinationer (lande-, by-, vej- POI-navne) skal indtastes inklusiv alle landespecifikke (eller sprogspecifikke ved POI) specialtegn. Landespecifikt kan nogle funktioner i radio-navigationssystemet fra en bestemt hastighed ikke længere vælges på displayet. Dette er ikke en fejl, men svarer til lovforskrifterne i det pågældende land.

21 NAV-funktion (navigation) 19 Navigationsdata og memory card Navigationsdataene befinder sig allerede ved første tilkobling i hukommelsen for navigationssystemet og kan derfor anvendes direkte til navigation Opdatering af navigationsdata Ophæv mekanisk skrivebeskyttelse på memory card. Isæt memory card Side 12, Isætning og udtagning af memory card. Anvisning Et hukommelseskort med aktuelle navigationsdata eller med data fra andre lande, kan købes fra det originale ŠKODA-tilbehør. Hovedmenu NAV (navigation) Efter isætningen af memory card vises automatisk: Assign - tildeling af memory card til radio-navigationssystemet. Af licensretlige årsager tildeles dette memory card til dit radio-navigationssystem og kan ikke længere bruges i andre navigationssystemer. Use SD - direkte anvendelse af navigationsdata fra memory card. I tilfælde af at du vil bruge navigationsdata fra andre områder, end dem, der er lagret i hukommelsen for navigationssystemet, kan du til navigation direkte bruge data fra dette memory card. Dermed har du to forskellige navigationsdatasæt til rådighed. På den måde er det ikke nødvendigt at kopiere navigationsdataene fra dette memory card til radio-navigationssystemets hukommelse. Install - kopiering af navigationsdataene fra dette memory card til navigationssystemets interne hukommelse. De gamle navigationsdata i navigationssystemets hukommelse slettes. Slettede data kan ikke genoprettes. Under kopieringen er der ingen navigationsdata til rådighed. Processen tager ca. 2 timer. Under kopieringen fra dette memory card til radio-navigationssystemets interne hukommelse, må dette memory card ikke tages ud! Dette kan ødelægge dette memory card! Manuel kopiering Hvis kopieringen efter isætningen af memory card med gyldige navigationsdata ikke startes automatisk, kan kopieringen indledes manuelt. Aktiver tasten NAV SETUP. Navigation data basis - visning af alternativer for navigationsdataene Install/use SD data - installation eller anvendelse af navigationsdataene på dette memory card FORSIGTIG Hvis navigationsdataene i navigationssystemets interne hukommelse overskrives af en anden version, kan disse ikke genetableres! Åbning af hovedmenu navigation Tryk på knappen NAV. Skift mellem hovedmenu navigation og kortvisning Fig. 3 Hovedmenu navigation Aktiver tasten NAV - skift fra hovedmenu navigation til kortvisning. Gentagen aktivering af tasten NAV - skift fra kortvisning tilbage til hovedmenuen navigation. Åbning af yderligere informationer Aktiver tasten - informationer om bilposition og adgang til ekstrafunktioner (flagdestination, ruteliste, spærring af afsnit) Side 22, Lagring af ekstravindue og flagdestination. Funktionstaster i hovedmenuen navigation Kort - skift til kortvisning Adresse - åbning af skærm til indtastning af destinationsadresse Side 21, Indtastning og lagring af destinationer Målhukommelse - åbning af liste over manuelt lagrede destinationer Sidste destinationer - åbning af liste over de automatisk lagrede, sidste destinationer

22 20 NAV-funktion (navigation) Tankstation - åbning af liste over de nærmeste tankstationer Side 21, Valg af tankstation eller parkeringsplads Parkeringsplads - åbning af liste over de nærmeste parkeringspladser Side 21, Valg af tankstation eller parkeringsplads Interessepunkt - valg af interessepunkt Side 21, Valg af POI som destination Home address - start af navigation til en allerede lagret hjemmeadresse. Under navigationen vises her funktionstasten Stop. Indstillinger i (NAV) navigationsfunktionen Aktiver tasten NAV SETUP. Funktionstaster i menuen - navigation Route options - indstilling af rutealternativer Route criteria - fastlæggelse af kriterierne til beregning af ruten Fast - hurtigste rute til destinationen, selvom en omvej bliver nødvendig Economical - beregning af ruten med korteste køretid og korteste strækning Short - korteste rute til destination, også hvis det betyder, at der skal bruges længere køretøj, ruteføringen kan indeholde usædvanlige vejafsnit, f.eks. markveje. Dynamic route - til- / frakobling af brugen af TMC-trafikmeldinger til ruteberegning Side 23, Dynamisk navigation med TMC Avoid motorways - til- / frakobling af brugen af motorveje til ruteberegning Avoid toll roads - til- / frakobling af brugen af motorveje til ruteberegning Avoid ferries - til- / frakobling af brugen af motorveje til ruteberegning Hvis der ikke findes nogen anden rute (en ø kan f.eks. ikke nås uden færge), medregnes denne vejtype i ruteberegningen, selv om den blev udelukket før. Avoid toll sticker routes - åbning af liste med lande, hvor der skal bruges motorvejsvignet. Et flueben betyder, at man i det valgte land har udelukket samtlige veje i ruteberegningen, hvor der skal bruges motorvejsvignet. Navigation volume - Indstilling af lydstyrke for navigationsanvisninger Day/Night - skifter mellem dag-, nat- og automatisk visning af kortet. Den automatiske visning afhænger af til- og frakoblingen af nærlyset. POIs on map -visning af interessepunkter i kortvisningen (kun parkeringsplader, tankstationer og ŠKODA-værksteder) Autozoom - ændrer målestokken automatisk afhængigt af hastighed og benyttet rute (motorvejskørsel: lille målestok - by: stor målestok) Traffic sign display - til- / frakobling af visningen for hastighedsbegrænsningen i aktuel benyttet ruteafsnit (øverst til venstre på displayet) Time display - skift mellem de efterfølgende informationer under navigationen ETA - visning af den beregnede ankomsttid på destinationen Travel time - visning af den beregnede resterende køretid indtil destinationen Time display to - skift af ankomsttiden på: destination - visning af den beregnede ankomsttid på det endelige rejsemål stopover - visning af den beregende ankomsttid på mellemdestinationen Side 21, Indtastning af mellemdestination Enter home addres - indtast hjemmeadresse Position - lagring af aktuel position som hjemmeadresse Address - indtastning eller ændring af en adresse som din hjemmeadresse Demo Mode -til- / frakobling af demo-modus. Hvis demo-modus er tilkoblet kan du ved start af navigationen fastsætte, om navigationen skal finde sted i normalfunktion ( virkelig navigation) eller i demo-modus (virtuel navigation). Ved navigation i demo-modus gennemkøres ruten kun virtuelt. En virtuel navigation gentages, når det fiktive rejsemål nås. Demo mode starting point - Angivelse af et fiktiv (opfundet) startpunkt i Demomodus. Delete destinations memory - Sletning af destinations-hukommelse eller listen over de sidste destinationer All - sletning af alle destinationer i hukommelsen Last destins. - sletning af alle destinationer på listen over de sidste destinationer Navigation data basis - visning af informationer om de navigationsdata, der er gemt i navigationssystemet eller på memory card eller til brug af navigationsdata direkte fra memory card Side 19, Navigationsdata og memory card.

23 NAV-funktion (navigation) 21 Destinationer Indtastning og lagring af destinationer Manuel indtastning og lagring af destinationer Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten Ved indtastning af adressen skal du først vælge land, derefter by eller postnummer. Derefter er det muligt at præcisere adressen yderligere ved at angive gade, husnummer eller et vejkryds. Disse angivelser om adressen fastsættes i indtastningsskærme, der vises efter hinanden. Hvis angivelserne er tilstrækkelige for navigationen, vises funktionstasten Finish. Nu kan navigationen begynde, eller der kan indtastes flere detaljer om destinationen. Store - skærmen til indtastning af destinationens navn åbnes Delete - ændring af destinationens navn OK - lagring af destinationens navn Start - start af navigation Målhukommelse Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - der vises en liste over de manuelt lagrede destinationer (ved aktivering af funktionstasten med en vist destination, kan navigationen startes). Ved at dreje tasten 15 vælger du en destination, som du vil omdøbe, redigere eller slette. Details - visning af yderligere informationer om destinationen (destinationsnavn, land, by osv.). De viste informationer kan ændres. Delete sletning af valgt destination Start - start af navigation Lagring af seneste destinationer Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - visning af listen over de automatisk lagrede, seneste destinationer. Hvis du aktiverer en af de viste destinationer, skifter anlægget til kortvisning og navigationen startes automatisk. Details - viser yderligere detaljer om destinationen Store - indtastning af destinationens navn og lagring Delete sletning af destinationens navn OK - bekræftelse af destinationens navn og lagring Start - start af navigation Indtastning af mellemdestination Under navigationen kan der indtastes en yderligere destination som mellemdestination. Den indtastede mellemdestination nås før navigationen fortsættes til det endelige rejsemål. Det endelige rejsemål er den destination, hvortil navigationen blev startet i første omgang. Ved indtastningen skal du altid være opmærksom på, om du indtaster en mellemdestination eller det endelige rejsemål. Under navigationen aktiveres tasten NAV - skift til navigationens hovedmenu. Indtast en ny adresse, eller vælg en allerede lagret adresse. Stopover - valg af nyindtastet destination som mellemdestination New destin - afslutning af igangværende navigation og valg af ny destination som endeligt rejsemål Valg af tankstation eller parkeringsplads Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - Tankstation eller - Parkeringsplads - søgning af tankstationer eller parkeringspladser i nærheden af den aktuelle position. Store - Lagring i målhukommelsen Details - viser yderligere detaljer om destinationen Store - Lagring i målhukommelsen Start - start af navigation Valg af POI som destination Aktiver tasten NAV og derefter funktionstasten - POI. Town - søgning i centrum af en vilkårlig by Here - søgning i nærheden af den aktuelle position Åbner søgemasken til valg af et interessepunkt ved hjælp af indtastning af et nøgleord eller et ord, der er en del af punktets navn. Interessepunktet søges i en omkreds på 75 km. Som nøgleord kan man bruge ord som f.eks. hotel, stadion, ŠKODA, eller en del af en destinations navn som f.eks. sø, eller ord som sult, tørst, indkøb, afslapning og lignende.

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med dynamisk radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem)

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet navigationssystem) - vi takker

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Columbus (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN SWING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger.............. Oversigt over anlægget....................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio........................................ Radio - oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere