Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder"

Transkript

1 Fra idé til bundlinje Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

2

3 forord Danske virksomheder investerer hvert år ca. 35 mia. kr. i forskning og udvikling, der på lang sigt kan fremtidssikre forretningen. Men vejen fra den gode idé og videre til prototyper, demonstration og yderligere produktudvikling til salg og markedsføring er ikke altid lige til. Mange danske virksomheder oplever derfor udfordringer med denne værdikæde. Eksempelvis stammer en lavere andel af vores samlede eksport fra medium- og højteknologiske produkter i forhold til andre europæiske lande. Hvis vi skal sikre, at der også om 20 år udvikles og produceres innovative produkter i Danmark er det derfor vigtigt, at danske virksomheder bliver bedre til at omsætte viden til produkter. På baggrund af deltagernes input og en afdækning af forskningen på området har DEA udviklet denne guide, som forhåbentligt kan inspirere danske virksomheder i arbejdet med at omsætte idéer og viden til nye produkter. Guiden giver inspiration til forbedringer inden for nedenstående nøgleområder, som har afgørende betydning for produktudviklingen i både små, mellemstore og store danske virksomheder. 1. Få styr på idéudviklingen 2. Opbyg et stærkt FoU-beredskab 3. Prototypen skal skabe værdi God læselyst! At udvikle et produkt med gode afsætningsmuligheder på nationale eller globale markeder er en betydelig udfordring i sig selv. Men at gentage kunsten i årevis, eller gennem flere produktlinjer kræver, at virksomheden er indrettet til at understøtte en effektiv og innovativ produktudvikling Derfor inviterede DEA en række virksomheder til at diskutere problemstillingen og bidrage med erfaringer og synspunkter. Deltagerne repræsenterer nogle af Danmarks største såvel som små og mellemstore videnintensive virksomheder. Også dele af det offentlige innovations-fremmesystem var repræsenteret blandt deltagerne. Stina Vrang Elias Adm. direktør, DEA Bjarne Lundager Jensen Vicedirektør, DEA 3

4 Deltagere i DEAs tænkeboks Publikationen er udarbejdet med input fra deltagerne i DEAs tænkeboks, som satte sig for at svare på spørgsmålet om, hvordan virksomheders investeringer i FoU i højere grad og hurtigere kan ses på deres bundlinje. Tænkeboksen mødtes tre gange i perioden oktober 2012 til januar Mens deltagerne har bidraget med erfaringer og input, bærer DEA alene ansvaret for publikationens indhold. Peter Olesen, Direktør - ActiFoods René Logie Damkjer. Adm. direktør - Agrotech Lars D. Christoffersen, Forsknings- og Udviklingschef - ALECTIA Henrik Jørgen Andersen, Head of Open Innovation - Arla Foods Flemming Kobberøe Fink, Centerleder - AU - Center for Entreprenørskab og Innovation Birgitte Skadhauge, Director, Applied Research - Carlsberg A/S Jesper Sand Damtoft, Director R&D, Quality and Technical Sales Support - Cementir Holding Esben Laulund, Senior Vice President - Innovation - Chr. Hansen Stig P. Christensen, Udviklingsdirektør - COWI Ernst Tiedemann, Adm. Director - FORCE Technology Ebbe Kruse Vestergaard, Research Manager - Grundfos Ragnar Heldt Nielsen, Direktør - GTS - Godkendt Teknologisk Service Jesper Nerlov, Executive Vice President and Chief Technology Officer - Haldor Topsøe Carsten Gaarn-Larsen, Managing Director - Højteknologifonden Thorsten Thormann, Director of Biological Research/Pharmaceutical Technologies - LEO Pharma Bjarne Worsøe, Project Manager - LiNA Medical Kim Andersen, Vice President, Neuroscience Drug Discovery - Lundbeck Søren Kjær, Udviklingsdirektør/EVP - Martin Professional Jakob Skov, CEO - NKT Photonics Per Hessellund Lauritsen, Research Manager - Siemens Wind Power Jon Wulff Petersen, CEO and Senior Consultant - TTO 4

5 Redaktion: Magnus Balslev Jensen, Konsulent i DEA Line Gry Knudsen, Seniorkonsulent i DEA Maria Theresa Norn, Seniorkonsulent i DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: April 2013 Design: Jacob Birch ISBN: ISBN Tryk: Print1 5

6 Hvorfor en guide om bedre produktudvikling? Fordi Danmark sakker bagud! En sammenligning med det øvrige Europa viser, at Danmark er et af de europæiske lande, hvor virksomheder investerer mest i forskning og udvikling (FoU), målt som andel af BNP. Faktisk investerer erhvervslivet ca. 35 mia. kr. i FoU hvert år. 1 Men på trods af de mange investeringer halter danske virksomheder alligevel efter andre lande målt på evnen til at omsætte deres viden til omsætning, eksport og nye jobs. Som det fremgår af figuren herunder, har Danmark en lav andel af produkteksporten, der stammer fra eksport af medium- og højteknologiske produkter i sammenligning med flere af vores nabolande. Eksport af medium- og højteknologiske produkter (som andel af al eksport af produkter) Dertil kommer, at kun 10 pct. af danske virksomheders omsætning stammer fra nye produkter og processer. Kun halvdelen af denne omsætning stammer fra innovationer, som virksomheden selv har udviklet; resten kommer fra produkter og teknologier, som virksomheden har taget til sig, men som er udviklet af andre. 2 Selvom vi investerer massivt i erhvervslivets FoU, er danske virksomheder med andre ord ikke gode nok til at omsætte deres investeringer i forskning og udvikling til nye innovationer, eksport og omsætning. Tanken bag denne guide er derfor at bruge erfaringerne fra etablerede danske virksomheder og forskningsaktører til at vise, hvordan især små og mellemstore virksomheder bedre kan omsætte deres viden og idéer til nye produkter og øget vækst til gavn for både virksomhederne og det danske samfund. 70 pct. 60 pct. 50 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. 10 pct. 0 pct. Tyskland Sverige Storbritannien Finland Danmark Kilde: Innovation Union Scoreboard Danmarks Statistik Innovation og forskning Baseret på foreløbige 2010 tal. 2. OECD, Measuring Innovation.

7 7

8 1. Få styr på idéudviklingen idéer til 10 gode projekter erfaringer fra Martin Professional Martin Professional udvikler visuelle løsninger i form af computerstyret lys til underholdning og arkitektoniske formål. Virksomheden er innovationsførende på sit felt og afhængig af konstant at udvikle nye produkter for at fastholde sin position på markedet, ikke mindst i lyset af stigende konkurrence fra klonproducenter, særligt i Kina. Derfor investerer virksomheden cirka seks procent af sin omsætning eller cirka 50 mio. kr. om året i forskning og udvikling. For at sikre en løbende tilstrømning af idéer til nye produkter, har Martin Professional sat idéudviklingen i system. Hver 14. dag afholdes idégenereringsmøder med særligt sammensatte grupper af deltagere. Disse grupper skræddersys alt afhængig af, hvad mødet skal have fokus på, og hvilken viden, der dermed er behov for. Deltagerne omfatter både skiftende interne medarbejdere og relevante eksterne ressourcepersoner, herunder forskere, men også fx kunder og leverandører. Målet på hvert idégenereringsmøde er at komme med ca. 50 nye idéer. Samlet set producerer virksomheden i alt nye idéer hvert år. Derfor er virksomheden også nødt til at have en procedure for, hvordan den kvalificerer, udvælger og modner disse idéer. Søren Kjær, Udviklingsdirektør og Executive Vice President i Martin Professional, forklarer, at: Det handler om at træffe de strategiske beslutninger, der er nødvendige for at komme fra idéer til 10 produktudviklingsprojekter. Idéer til nye teknologier eller produkter kvalificeres via en proces med tre trin: technology screening, fact finding og proof of concept. Efter hvert trin skal idéen diskuteres i et særligt nedsat forum med henblik på at vurdere, om den har et tilstrækkeligt potentiale til at gå videre. Denne kvalificeringsproces anvendes til at udvælge de mest lovende projekter. Søren Kjær fremhæver, at: Det er bedre at satse smalt og dybt, da dette øger sandsynligheden for at udvikle konkurrenceforstærkende spidskompetencer. Hvis man prøver at gabe over for meget og satse for bredt, så risikerer man, at projekterne mister fokus, tidsplaner skrider og resultaterne udebliver. For at få idéer til nye teknologier, produkter, samarbejdspartnere mv. forventes medarbejdere fra FoU-afdelingen desuden løbende at deltage i eksterne møder, udveksling af pipelineprojekter mv. med kunder, leverandører, forskere og andre samarbejdspartnere. Det kræver også, understreger Søren Kjær, at ledelsen i FoU-afdelingen og i virksomheden som helhed prioriterer og afsætter ressourcer til denne aktivitet. 8

9 Gode råd om idéudvikling Idégenerering skal systematiseres Idégenereringsprocessen skal sættes i system, således at der er et forum, hvor med arbejdere kan få og udvikle nye idéer. Idéer skal desuden komme fra alle dele af organisationen og ikke kun fra FoU-afdelingen; fx er ansatte med kontakt til kunder og leverandører ofte vigtige kilder til nye idéer. Porteføljestyring af idéer er nødvendigt Målet med porteføljestyring er at sikre, at der hele tiden arbejdes på at modne og udvikle projekter, der kan danne grundlag for nye produkter om et, to eller fem år. Hav fokus på slutproduktet så tidligt i idéfasen som muligt Et styrket fokus på produkter (frem for teknologi eller design) kan fungere som en vigtig rettesnor for FoU-aktiviteter. Brug kunden som partner Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. kunder, kan være vigtige inspirationskilder til nye produktidéer, teknologier eller designs. Der kræver en strategi for, hvordan man på effektiv vis inddrager eksterne i idéudviklingsprocesser, og hvor direkte man inddrager dem. 9

10 Idégenerering skal systematiseres Op mod halvdelen af alle lanceringer af nye produkter slår fejl. 3 Dermed udgør udviklingen af nye produkter en stor risiko for virksomheder. Det er en udfordring, at generere idéer til nye produkter i et tilstrækkeligt antal og af en tilstrækkelig kvalitet. De fleste idéer kommer fra virksomhedens egne medarbejdere, men kilden til nye idéer kan også komme udefra, f.eks. fra kunder, leverandører eller forskere. Kunders forskelligartede behov og den hurtige udvikling i deres præferencer er en del af forklaringen på, hvorfor det kan være svært at ramme rigtigt med et nyt produkt. Ikke overraskende viser forskning, at rettidig og pålidelig indsigt i kundebehov og -præferencer er den absolut vigtigste type af information for succesfuld produktudvikling. 4 Idéer skal ikke bare udvikles, men de skal også samles op og gøres konkrete for at muliggøre nærmere kvalificering og udvælgelse. Spørgsmålet om, hvilke idéer man vælger at udvikle videre på, er vanskeligt, og mange virksomheder kan have svært ved at sikre en effektiv overgang fra idéfasen til etableringen af et egentligt udviklingsprojekt. Ofte bliver en virksomhed forført af ny teknologi eller et nyt design. Men det er vigtigt også at kende udviklingen i markedet og kundernes behov. Forståelsen for tendenser i markedet bør, som i eksemplet fra Martin Professional, være styrende for udvælgelsen af de idéer, som skal føres videre i egentlige udviklingsprojekter. God idéudvikling handler om at kunne se mønstre i markedet. Det handler ikke så meget om at arbejde tæt sammen med en enkelt kunde, men snarere om at forstå ændringer i kunders generelle behov. Derudover skal man have det rette beredskab af viden og teknologi, så man er i stand til at kunne agere på disse mønstre, når tidspunktet er inde. Esben Laulund, Senior Vice President Innovation - Chr. Hansen Porteføljestyring af idéer er nødvendigt Ofte er problemet ikke at få idéer, men at kunne spotte de bedste idéer og fokusere indsatsen her. Det er nødvendigt at kvalificere, udvælge og prioritere de mest lovende idéer, således at FoUressourcer bruges hensigtsmæssigt. I praksis betyder det, at man laver en portefølje af projektidéer, som er på forskellige udviklingsstadier og som løbende vurderes ud fra bl.a. deres markedspotentiale, deres fremdrift og det estimerede ressourceforbrug i forhold til at komme fra idé til et markedsklart produkt. De fleste udviklingsprojekter bliver ikke til noget, og derfor er det vigtigt at vide, hvornår man skal opgive projekter og at have andre, levedygtigt projekter, man kan flytte ressourcerne over på. Det kræver både overblik og vilje, men det er nødvendigt at lukke projekter, som ikke længere vurderes at have det fornødne potentiale også selvom der er investeret mange timer og kroner i dem Se fx Balachandra & Friar Factors for Success in R&D Projects and New Product Innovation. IEEE Transactions on Engineering Management 44(3): ; Poolton & Barclay New Product Development from Past Research to Future Applications. Industrial Marketing Management 27(3): Se fx Henkel & von Hippel Welfare Implications of User Innovation. Journal of Technology Transfer 30: 73-87; Bacon et al Managing Product Definition in High-Technology Industries: A Pilot Study. California Management Review 36:

11 Målet med porteføljestyring er således at sikre, at der hele tiden arbejdes på at modne og udvikle projekter, der kan danne grundlag for nye produkter om et, to eller fem år. Der skal være en strategi for, hvordan man udvikler nye projekter, selvom udførelsen ikke er den samme som i de større virksomheder. Porteføljestyring som begreb giver måske ikke så meget mening i en lille virksomhed, men indholdet skal stadig føres ud i livet. Per Hessellund Lauritsen, Research Manager - Siemens Wind Power Hav fokus på slutproduktet så tidligt i idéfasen som muligt En effektiv idéudviklingsproces kræver, at man får fokus på slutproduktet så tidligt som muligt. Ellers er der risiko for, at man kommer til at bruge for mange ressourcer på at udvikle teknologi eller design uden at vide, hvad det egentlig er for et produkt, der skal udvikles, og om det kan sælges på markedet. En af de største udfordringer er at forstå value proposition i det endelige produkt tidligt nok i processen. Vi har masser af ingeniører, som kan lave produkter, men vi har svært ved at få mere markedsmindset ind til at guide FoU i starten af processen. Jakob Skov, CEO - NKT Photonics Brug kunden som partner Direkte samarbejde med kunder kan nedbringe risici ved produktudvikling og øge sandsynligheden for succes. For bedre at kunne undgå fejlslagne produktlanceringer og dyre justeringer af produkter vælger nogle virksomheder derfor at bringe udvalgte kunder langt ind i deres interne innovationsprocesser, f.eks. i forbindelse med generering og kvalificering af nye produktidéer. For at identificere det produkt, man ønsker at udvikle, skal man starte med at kvalificere det problem, man ønsker at løse: Hvad er det behov, produktet skal opfylde, og hvordan skal det opfyldes? Med andre ord: Hvad er produktets value proposition? Et styrket fokus på produkter (frem for teknologi eller design) kan fungere som en vigtig rettesnor for FoU-aktiviteter. I praksis handler det om at finde balancen mellem kreativitet og kommercielle hensyn. 11

12 Disse virksomheder beder også ofte kunder om at forpligte sig til at aftage nye produkter (eventuelt mod at modtage et nedslag i prisen), inden de påbegynder afsluttende produktudvikling og fremstilling. Det kan især være en effektiv strategi, når en virksomhed: Markeds- og kundenærhed er meget vigtige i forsknings- og udviklingsprocesser, for at undgå forskning for forskningens skyld. Søren Kjær, Udviklingsdirektør/EVP - Martin Professional) Ønsker at afprøve en radikal produktinnovation, hvor tidligere kundeerfaring og markedsresearch er særligt mangelfulde. Udvikler produkter til små markedssegmenter, som er præget af heterogene eller omskiftelige kundebehov og -præferencer. 5 Denne type innovationssamarbejde med kunder kræver dog betydelige ændringer i virksomhedens traditionelle produktudviklingsproces. Eksempelvis skal virksomheden beslutte præcist hvordan kunder inddrages i udviklingsprocesser, hvordan kundeinput integreres med intern viden og indsigt i beslutningsprocesser, og hvor stor åbenhed i udviklingsprocessen virksomheden skal udvise over for de involverede kunder. FoU-projekter bliver relevante, når de foregår sammen med kunden. Vi har gode erfaringer med at trække kunden tæt ind i FoU-processer, også til at medfinansiere dele af projekter. Deres entusiasme smitter af i vores produktion. Lars D. Christoffersen, Forsknings- og Udviklingschef ALECTIA Ogawa & Piller Reducing the Risks of New Product Development. MIT Sloan Management Review (Winter 2006):

13 13

14 2. Opbyg et stærkt FoUberedskab Medarbejdere skal kunne bringe de rigtige brikker i spil erfaringer fra LEO Pharma LEO Pharma udvikler, producerer og markedsfører lægemidler til behandling af dermatologiske lidelser samt forebyggelse og behandling af blodpropper. LEO Pharma sælger lægemidler i over 100 lande og har egne salgsenheder i 61 lande. Globalt beskæftiger LEO Pharma mere end medarbejdere. En af de centrale udfordringer, virksomheden arbejder med i deres FoU-arbejde, er at sortere i den enorme mængde viden, der konstant genereres i virksomhedens netværk. Thorsten Thormann, Director of Biological Research/Pharmaceutical Technologies i LEO Pharma, forklarer, at: Det handler om at søge efter komponenter, dvs. viden eller teknologi, som vi kan bruge til at udvikle og drive små brikker i vores FoU-indsats. Denne on-boarding af viden samt den løbende monitorering af og dialog med potentielt interessante samarbejdspartnere i industrien eller forskningsverdenen kræver andre kompetencer end de traditionelle specialistkompetencer, som dog også er vigtige at have repræsenteret i en lægemiddelsvirksomhed som LEO Pharma. Thorsten Thormann påpeger, at: Det er vigtigt at være klar på, hvor man vil hen, så de brikker man finder kan komme ind på et spor, dvs. at de kan bygges oven på ens egen teknologiplatform. Man skal kunne forstå hele processen og se den store sammenhæng for at kunne vejlede dem, der udvikler nye, specialiserede brikker så man øger sandsynligheden for, at disse brikker kan bringes i spil i udviklingen af ens teknologiplatform og nye produkter. Men det handler ikke kun om at finde de rigtige brikker på det globale videnmarked. Viden og teknologi bliver nemlig først værdiskabende for virksomheden, når den bliver bragt i anvendelse i de interne udviklingsprocesser. Jeg mener vi er relativt gode til at finde input, teknologier og produkter. Udfordringen er ofte at on-boarde de eksterne muligheder i den interne proces. 14

15 Gode råd om FoU-beredskab FoU-medarbejderen skal være ordentligt klædt på til at løse opgaven Medarbejderen skal både være specialist inden for eget felt og have en bred faglig indsigt og evne til at sætte sig tilstrækkeligt ind i nye områder og teknologier til at kunne vurdere udefrakommende input. FoU må ikke slippe produktet FoU-medarbejderen bør følge produktet både i produktion og i salg og markedsføring for at lære så meget som muligt. Forskningen skal ud på fabriksgulvet Ledelsen bør sikre god og løbende dialog og samarbejde mellem FoU-afdelingen, prototypeudvikling, produktionen og salgs- og markedsføringsafdelingen. Reducér produktionsomkostninger gennem Design for Manufacture and Assembly Effektiv DFMA bidrager til produkter, som er mere enkle og driftssikre, og som er billigere at producere og samle. 15

16 FoU-medarbejdere skal være klædt ordentligt på til at løse opgaven FoU-afdelingen hvad enten det er én person eller en hel afdeling spiller en central rolle i virksomhedens innovationsproces. Men rollen har ændret sig radikalt gennem de seneste årtier, hvilket både medfører nye muligheder men også udfordringer. Fra at være en forholdsvis isoleret og autonom intern enhed, varetager den i dag også en bred vifte af samarbejdsrelationer med eksterne aktører, universiteter, GTS-institutter, leverandører og kunder, der bidrager med viden eller udfører konkrete opgaver på vegne af virksomheden. I mange virksomheder udgør FoU-afdelingen derfor en central og integreret enhed, der har ansvar for at udvælge, kvalificere og udvikle de bedste idéer, hvad enten de opstår i eller uden for virksomheden. Det stiller store krav til FoU-medarbejderen, som ikke kun skal være specialister inden for deres eget felt og i stand til at anvende deres viden i produktudvikling; de skal også have en bred faglig indsigt og evnen til at sætte sig tilstrækkeligt ind i nye områder og teknologier til at kunne vurdere udefrakommende input. Derudover skal de have evnen til at styre eksterne samarbejdspartnere, således at de bidrager bedst muligt til virksomhedens FoU-indsats, eksempelvis hvis virksomheden medfinansierer et forsknings- eller udviklingsprojekt, som skal bidrage med viden eller teknologi til interne FoUprojekter. Opbygning af et FoU-beredskab og styring af eksterne relationer er en meget tidskrævende aktivitet, som kræver opbakning og ressourcer fra ledelsen i virksomheden. FoU må ikke slippe produktet Det kan være fristende at fjerne et produkt fra FoU-medarbejdernes radar, når produktet overdrages til produktionen, og især når det primære ansvar for dets videre færd videregives til salg og markedsføring. Dette skyldes ikke mindst, at FoU-medarbejderne ofte har andre eksisterende og fremspirende udviklingsprojekter, der kræver deres opmærksomhed. Men der kan være særdeles nyttig læring at hente for FoU-afdelingen, ikke kun i produktionen, men også i indsigt i kundernes oplevelse af det nye produkt. For det første slutter FoU-processen ikke med udvikling af en produktionsprototype. Ofte vil test af prototyper og oversættelsen af produktkonceptet til produktion indebære en række justeringer til og nye indsigter i produkter, som kræver redesign og tilpasninger i FoU-afdelingen. For det andet kan feedback fra de første kunder hjælpe FoU-medarbejdere med at udbedre fejl og mangler, inden produktet når ud til en bred kundekreds. Tidlig udbedring af eventuelle mangler kan både styrke produktets lønsomhed på sigt og virksomhedens ry blandt kunder. Den tilbagemelding, som kommer fra markedet, kan desuden hjælpe virksomheden til at udvikle fremtidige generationer af produktet, ved at udstyre medarbejderne med øget indsigt i, hvordan 16

17 de produkter, de udvikler, rent faktisk fungerer i den brugssituation, som de ender i hos kunderne. Forskningen skal ud på fabriksgulvet Produktudvikling er ikke en aktivitet, der kan isoleres i en enkelt afdeling eller hos få medarbejdere i virksomheden. Dertil er det i dag ofte for komplekst og vigtigt for virksomhedens fremtidige vækst. God produktudvikling tager højde for hele produktets livscyklus og ikke blot FoU-aktiviteterne. Derfor bør man sikre løbende dialog og effektivt samarbejde mellem FoU-afdelingen, prototypeudvikling, produktionen og salgs- og markedsføringsafdelingen. Det er bl.a. vigtigt for at sikre, at viden om produktionsmuligheder, eventuelle leverandører og kunder anvendes i udvikling, udvælgelse og kvalificering af idéer. Virksomhederne skal bl.a. sikre et fælles sprog, der muliggør effektiv kommunikation mellem afdelinger, og af en organisationskultur, der prioriterer, understøtter og belønner dette løbende samarbejde. International forskning viser, at samarbejde mellem afdelinger f.eks. FoU-, produktions- og markedsføringsafdelinger har betydning for kvalitet i produktudvikling og i nogle tilfælde også for hvor godt en virksomheds nye produkter klarer sig på markedet. Forskningen viser dog også, at det er en balancegang: samarbejde kræver ressourcer i form af tid og penge, og for meget samarbejde om produktudvikling kan derfor også blive problematisk. 6 Uden en god virksomhedskultur, så strander selv gode projekter undervejs. Lars D. Christoffersen, Forsknings- og Udviklingschef ALECTIA Vi arbejder ikke ud fra en klassisk produktmodel eller FoU-fasemodel, men ud fra en model, der tager højde for alle elementer af produktets livscyklus. Det gør vi, fordi det fremmer helhedstænkning i produktudvikling og organisationen. Det er vigtigt, at FoU og salg trækker i samme retning. Søren Kjær, Udviklingsdirektør/EVP - Martin Professional Reducér produktionsomkostninger gennem Design for Manufacture and Assembly Design for Manufacture and Assembly (DFMA) er en samlet betegnelse for en systematisk indsats for at maksimere anvendelsen af viden om produktion i design af komponenter og produkter. 7 Formålet med DFMA er at vælge den mest økonomiske tilgang til produktion og samling/ montering, således at produktudvikling tager højde for produktionshensyn, eksempelvis ved at holde leverandør- og produktionsomkostninger i forbindelse med materialer og komponenter nede. Dermed nedbringer virksomheden udgifter til fremstilling og undgår at skulle have produktet tilbage på tegnebordet. Effektiv DFMA bidrager til produkter, som er mere enkle og driftssikre, og som er billigere at producere og samle. Men en systematisk indsats for DFMA stiller også betydelige krav til virksomhedens organisering og allokering af ressourcer. Ofte er der tale om relativt simple eller banale ting, som dog kan have stor betydning for det 6. Herrmann et al New Directions in Design for Manufacturing. Proceedings of DETC 04, ASME 2004 Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, September 28-October 2, 2004, Salt Lake City, Utah USA. 7. O Driscoll Design for manufacture. Journal of Materials Processing Technology 122 (2 3):

18 endelige produkt, som at vide, hvad ens interne produktionsapparat kan anvendes til, eller at undgå skarpe hjørner, som gør komponenter sværere at bevæge rundt i produktionen, eller ikke at vælge et materiale, som produceres i små serier og har lang leveringstid. Forudsætninger for DFMA 8 Designere og udviklere skal have indsigt i produktionsmuligheder (maskiner, kapacitet, mv.), begrænsninger og ikke mindst omkostninger i egen produktion og hos eventuelle underleverandører og materialeleverandører, samt hvordan disse påvirker produktets design og samlede produktionsomkostning. DFMA skal igangsættes så tidligt som muligt i udviklingsprocessen for at kunne have en betydelig effekt. DFMA forudsætter concurrent engi neering, dvs. at FoU-, produktions- og markedsføringsaktiviteter ifm. udvikling og lancering af et nyt produkt gennemføres parallelt (snarere end som sekven tielle faser) med henblik på at fremme en mere effektiv produktudvikling Swink Technological innovativeness as a moderator of new product design integration and top management support. Journal of Product Innovation Management 17(3): ; Herrmann et al New Directions in Design for Manufacturing. Proceedings of DETC 04, ASME 2004 Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, September 28-October 2, 2004, Salt Lake City, Utah USA.

19 19

20 3. Prototypen skal skabe værdi Mange vil ikke lege med de små erfaringer fra LiNA Medical I virksomheden LiNA Medical kender man til udfordringen med at udvikle prototyper, der kan hjælpe med at oversætte et nyt produktkoncept til et færdigt produkt. Volumen af prototyper, der skal udvikles for en lille virksomhed, er ofte ikke stor nok til, at det kan betale sig at etablere et egentligt prototypeværksted. Derfor er virksomheden ofte afhængig af eksterne samarbejdspartnere for at kunne udvikle prototyper, der gør det muligt at visualisere og teste deres produkter. Bjarne Worsøe, Project Manager i LiNA Medical, forklarer, at SMV er mangler ofte kritisk masse til fx et prototypeværksted. Vi kan godt teste idéen i papir og pap, men når du skal og teste prototyperne, så skal der meget mere til. Det er svært at finde nogen, der vil lege med os, og som kan gøre det hurtigt og effektivt i Danmark. Derfor har LiNA Medical lagt en del af deres udviklingsproces ud af huset. Det er dog ikke nogen nem opgave for en lille virksomhed at finde gode samarbejdspartnere. Virksomheden har interesse i at opbygge en langvarig relation, som giver mulighed for en løbende dialog og en vis grad af fleksibilitet i prototypeudviklingen, som i sin natur er præget af eksperimentering, læring og justering. Men prototypeudvikling stiller store krav til udvikling af værktøjer og produktion af enkelte prototyper eller små serier, og det er der ikke mange penge i. Outsourcing af prototypeudvikling kan desuden være forbundet med en række negative konsekvenser for udviklingsprocessen. Som Bjarne Worsøe påpeger: At dele af vores prototypeudvikling er outsourcet betød, at linket mellem udvikling og produktion blev brudt. Det medførte bl.a., at det blev sværere at lære fra prototyperne, og at virksomheden derfor tog færre chancer i udviklingsprocessen for at reducere antallet af iterationer og graden af kompleksitet forbundet med prototypearbejdet. Bjarne Worsøe forklarer desuden, at udliciteringen af prototypeproduktion faktisk kan medføre en mere langtrukken og ufleksibel proces: Meget af vores prototypearbejde bliver lavet på specifikation som bestillingsarbejde. Det vil sige, at vi skal være ret langt i vores tanker, før at vi kan begynde at prøve dem af. Det betyder også, at en iteration tager meget lang tid. Når du arbejder med et eksternt prototypeværksted, fx i Kina, skal du levere en klar specifikation. Der er ikke tid eller plads til iterationer eller til at prøve ting af. Det mister du. Vi skal sidde og vente og ærgre os over de tanker, vi har gjort os, siden vi bestilte prototypen. 20

21 Gode råd om prototyper En effektiv prototype er afgørende I overgangen fra idéudvikling til produkt er en effektiv prototype afgørende. Prototyper til alle stadier af FoU-processen Prototyper kan komme i spil på mange forskellige stadier af udviklingsprocessen Reducér udviklingstiden med hurtige prototyper Digitalisering af prototypeudviklingen kan både reducere udviklingstiden og omkostningerne. Outsourcing kan gøre det sværere at udvikle nye prototyper Der er både fordele og ulemper ved at outsource arbejdet med at lave prototyper til andre virksomheder i enten Danmark eller udlandet. 21

22 En effektiv prototype er afgørende I en produktionsvirksomhed er overgangen fra idé til produkt ofte forbundet med en bekostelig oversættelsesproces. I den tidlige idéfase er der måske ikke taget højde for virksomhedens produktionskapacitet, tilgængelighed af de valgte råvarer, eller måske er produktet blot designet uden hensyn til en simpel produktionsmetode. Prototyper spiller derfor en afgørende rolle i oversættelsen af en god idé til et markedsklart produkt. Vejen til et succesfuldt produkt er ofte brolagt med både gode og dårlige prototyper, men kvaliteten af den enkelte prototype er ikke afgørende. Det er det til gengæld, at virksomheden formår at udnytte det innovations- og læringspotentiale, der ligger i selve udviklingen af prototyper. Prototyper til alle stadier af FoU-processen Prototyper kan komme i spil på mange forskellige stadier af udviklingsprocessen. Med forskningsbaserede teknologier arbejder man ofte med en forskningsprototype, der skal sandsynliggøre, at en given teknologi virker efter hensigten. Forskningsprototyper skal typisk valideres og udvikles for at kunne anvendes i en videre udviklingsproces. Konceptuelle prototyper skal realisere idéen til et nyt produkt i en sådan form, at den kan kommunikeres og testes. Her kan der være tale om noget så simpelt som en mock up, der produceres af papir. Konceptuelle prototyper er billige at fremstille, men giver mulighed for at teste idéer og hypoteser. Udviklingsprototyper er egentlige visuelle og tekniske modeller af det forventede produkt, som indeholder alle væsentlige komponenter og funktionaliteter. Udviklingsprototypen muliggør således en syretest af produktkonceptet gennem visualisering, afprøvning og validering af produktdesignet. Det er ofte i dette stadie, at de største udfordringer opstår, når forventede funktionaliteter ikke kan leveres, eller der viser sig at være tekniske udfordringer, der skal løses. Produktionsprototyper udvikles, når den primære FoU-indsats er afsluttet, og produktet skal oversættes til produktionen. Såfremt produktionshensyn og -omkostninger har været tænkt ind i udviklingsprocessen, kan fremstilling af produktionsprototypen være et relativt ukompliceret skridt. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis produktet imod forventning ikke er tilstrækkeligt udviklet eller afprøvet, kan udvikling af en produktionsprototype blive en langtrukken og ressourcekrævende affære. Reducér udviklingstiden med hurtige prototyper Der findes en række rapid prototyping teknikker, herunder eksempelvis elektronisk sketching, hvor man hurtigt kan teste funktionaliteten af elektroniske produkter uden tilstedeværelsen af et designet eller poleret produkt. Også 3D-printning er så småt ved at være moden til relativt hurtigt at fremstille fysiske modeller af et produkt. 9 Rapid prototyping kan reducere tid og udgifter forbundet med udvikling af fysiske prototyper samt behovet for prototypeværktøjer og besværlige værktøjsændringer Yan et al Rapid Prototyping and Manufacturing Technology: Principle, Representative Technics, Applications, and Development Trends. Tsinghua Science & Technology 14 (Supplement 1): 1 12.

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Studietur til Shanghai, 12. til 16. maj 2014 Resumé af DFT Group tur til Kina den 12.- 16. maj 2014 Med støtte

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Versions - seminar Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Tommy Gundelund Jespersen PERSONAL DATA Tommy G. Jespersen CEO, kk-group A/S. Managing Director kk-electronic A/S Age: 55 Family: Married,

Læs mere

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata Velkommen Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data 22. september 2016, kl. 12.30 17.00 #åbnedata ATV Kort fortalt Identitet: ATV er en uafhængig og medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder tværfagligt

Læs mere

Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger. Master Mind September 2011 - Århus

Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger. Master Mind September 2011 - Århus Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger Master Mind September 2011 - Århus Vestas opbygning og ledelse af udviklingsafdelinger Baggrund Globalt set-up og opgave allokering Organisering Ledelses

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Verden, D Se k u a s n ik di re n! avien, virksomheder, og Giv E e r h m v e er d v i s rse

Verden, D Se k u a s n ik di re n! avien, virksomheder, og Giv E e r h m v e er d v i s rse Verden, De Skandinavien, virksomheder, og usikre! Erhvervsskoler mod 2020 Give me directionfrem! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015

Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 Erhvervsudviklingsdøgn et Viborg 20.03.2015 1 22 FORSLAG FORDELT PÅ 7 VÆKSTDRIVERE En blanding af regionale*, nationale og internationale vækstdrivere. 2 TRE MYTER #1: VÆ VÆKSTVIRKSOMHEDER ER UNGE VIRKSOMHEDER

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden?

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Søren Merit 10. september 2009 De sorte skyer er ikke drevet væk Kunderne sparer Det er sværere end nogensinde at konkurrere

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det!

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det! 10. oktober 2014 Så meget koster Innovation - Så lang tid tager det! Så meget koster Innovation Så lang tid tager det! Jeg vil gerne gøre mit produkt smart! Der skal teknik i! > Hvad koster det? > Hvor

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Praktiske erfaringer fra projektet

Praktiske erfaringer fra projektet Praktiske erfaringer fra projektet En præsentation af 3 identi icerede behov for selvhjælpskoncepter vedr. business case, IPR og idea management Møde d. 26. oktober 2011 1 Om projektet Baggrunden for projektet

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen

SIV: Service Innovation i Værdikæder. Innovation i servicesektoren 9. januar 2013. Mads Christiansen, DELTA. Ganske kort om ImprovAbility Modellen SIV: Service Innovation i Værdikæder Innovation i servicesektoren 9. januar 2013 Mads Christiansen, DELTA Introduktion Ganske kort om ImprovAbility Modellen Case: Serviceinnovation i 4 virksomheder Resultaterne

Læs mere