Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder"

Transkript

1 Fra idé til bundlinje Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

2

3 forord Danske virksomheder investerer hvert år ca. 35 mia. kr. i forskning og udvikling, der på lang sigt kan fremtidssikre forretningen. Men vejen fra den gode idé og videre til prototyper, demonstration og yderligere produktudvikling til salg og markedsføring er ikke altid lige til. Mange danske virksomheder oplever derfor udfordringer med denne værdikæde. Eksempelvis stammer en lavere andel af vores samlede eksport fra medium- og højteknologiske produkter i forhold til andre europæiske lande. Hvis vi skal sikre, at der også om 20 år udvikles og produceres innovative produkter i Danmark er det derfor vigtigt, at danske virksomheder bliver bedre til at omsætte viden til produkter. På baggrund af deltagernes input og en afdækning af forskningen på området har DEA udviklet denne guide, som forhåbentligt kan inspirere danske virksomheder i arbejdet med at omsætte idéer og viden til nye produkter. Guiden giver inspiration til forbedringer inden for nedenstående nøgleområder, som har afgørende betydning for produktudviklingen i både små, mellemstore og store danske virksomheder. 1. Få styr på idéudviklingen 2. Opbyg et stærkt FoU-beredskab 3. Prototypen skal skabe værdi God læselyst! At udvikle et produkt med gode afsætningsmuligheder på nationale eller globale markeder er en betydelig udfordring i sig selv. Men at gentage kunsten i årevis, eller gennem flere produktlinjer kræver, at virksomheden er indrettet til at understøtte en effektiv og innovativ produktudvikling Derfor inviterede DEA en række virksomheder til at diskutere problemstillingen og bidrage med erfaringer og synspunkter. Deltagerne repræsenterer nogle af Danmarks største såvel som små og mellemstore videnintensive virksomheder. Også dele af det offentlige innovations-fremmesystem var repræsenteret blandt deltagerne. Stina Vrang Elias Adm. direktør, DEA Bjarne Lundager Jensen Vicedirektør, DEA 3

4 Deltagere i DEAs tænkeboks Publikationen er udarbejdet med input fra deltagerne i DEAs tænkeboks, som satte sig for at svare på spørgsmålet om, hvordan virksomheders investeringer i FoU i højere grad og hurtigere kan ses på deres bundlinje. Tænkeboksen mødtes tre gange i perioden oktober 2012 til januar Mens deltagerne har bidraget med erfaringer og input, bærer DEA alene ansvaret for publikationens indhold. Peter Olesen, Direktør - ActiFoods René Logie Damkjer. Adm. direktør - Agrotech Lars D. Christoffersen, Forsknings- og Udviklingschef - ALECTIA Henrik Jørgen Andersen, Head of Open Innovation - Arla Foods Flemming Kobberøe Fink, Centerleder - AU - Center for Entreprenørskab og Innovation Birgitte Skadhauge, Director, Applied Research - Carlsberg A/S Jesper Sand Damtoft, Director R&D, Quality and Technical Sales Support - Cementir Holding Esben Laulund, Senior Vice President - Innovation - Chr. Hansen Stig P. Christensen, Udviklingsdirektør - COWI Ernst Tiedemann, Adm. Director - FORCE Technology Ebbe Kruse Vestergaard, Research Manager - Grundfos Ragnar Heldt Nielsen, Direktør - GTS - Godkendt Teknologisk Service Jesper Nerlov, Executive Vice President and Chief Technology Officer - Haldor Topsøe Carsten Gaarn-Larsen, Managing Director - Højteknologifonden Thorsten Thormann, Director of Biological Research/Pharmaceutical Technologies - LEO Pharma Bjarne Worsøe, Project Manager - LiNA Medical Kim Andersen, Vice President, Neuroscience Drug Discovery - Lundbeck Søren Kjær, Udviklingsdirektør/EVP - Martin Professional Jakob Skov, CEO - NKT Photonics Per Hessellund Lauritsen, Research Manager - Siemens Wind Power Jon Wulff Petersen, CEO and Senior Consultant - TTO 4

5 Redaktion: Magnus Balslev Jensen, Konsulent i DEA Line Gry Knudsen, Seniorkonsulent i DEA Maria Theresa Norn, Seniorkonsulent i DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: April 2013 Design: Jacob Birch ISBN: ISBN Tryk: Print1 5

6 Hvorfor en guide om bedre produktudvikling? Fordi Danmark sakker bagud! En sammenligning med det øvrige Europa viser, at Danmark er et af de europæiske lande, hvor virksomheder investerer mest i forskning og udvikling (FoU), målt som andel af BNP. Faktisk investerer erhvervslivet ca. 35 mia. kr. i FoU hvert år. 1 Men på trods af de mange investeringer halter danske virksomheder alligevel efter andre lande målt på evnen til at omsætte deres viden til omsætning, eksport og nye jobs. Som det fremgår af figuren herunder, har Danmark en lav andel af produkteksporten, der stammer fra eksport af medium- og højteknologiske produkter i sammenligning med flere af vores nabolande. Eksport af medium- og højteknologiske produkter (som andel af al eksport af produkter) Dertil kommer, at kun 10 pct. af danske virksomheders omsætning stammer fra nye produkter og processer. Kun halvdelen af denne omsætning stammer fra innovationer, som virksomheden selv har udviklet; resten kommer fra produkter og teknologier, som virksomheden har taget til sig, men som er udviklet af andre. 2 Selvom vi investerer massivt i erhvervslivets FoU, er danske virksomheder med andre ord ikke gode nok til at omsætte deres investeringer i forskning og udvikling til nye innovationer, eksport og omsætning. Tanken bag denne guide er derfor at bruge erfaringerne fra etablerede danske virksomheder og forskningsaktører til at vise, hvordan især små og mellemstore virksomheder bedre kan omsætte deres viden og idéer til nye produkter og øget vækst til gavn for både virksomhederne og det danske samfund. 70 pct. 60 pct. 50 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. 10 pct. 0 pct. Tyskland Sverige Storbritannien Finland Danmark Kilde: Innovation Union Scoreboard Danmarks Statistik Innovation og forskning Baseret på foreløbige 2010 tal. 2. OECD, Measuring Innovation.

7 7

8 1. Få styr på idéudviklingen idéer til 10 gode projekter erfaringer fra Martin Professional Martin Professional udvikler visuelle løsninger i form af computerstyret lys til underholdning og arkitektoniske formål. Virksomheden er innovationsførende på sit felt og afhængig af konstant at udvikle nye produkter for at fastholde sin position på markedet, ikke mindst i lyset af stigende konkurrence fra klonproducenter, særligt i Kina. Derfor investerer virksomheden cirka seks procent af sin omsætning eller cirka 50 mio. kr. om året i forskning og udvikling. For at sikre en løbende tilstrømning af idéer til nye produkter, har Martin Professional sat idéudviklingen i system. Hver 14. dag afholdes idégenereringsmøder med særligt sammensatte grupper af deltagere. Disse grupper skræddersys alt afhængig af, hvad mødet skal have fokus på, og hvilken viden, der dermed er behov for. Deltagerne omfatter både skiftende interne medarbejdere og relevante eksterne ressourcepersoner, herunder forskere, men også fx kunder og leverandører. Målet på hvert idégenereringsmøde er at komme med ca. 50 nye idéer. Samlet set producerer virksomheden i alt nye idéer hvert år. Derfor er virksomheden også nødt til at have en procedure for, hvordan den kvalificerer, udvælger og modner disse idéer. Søren Kjær, Udviklingsdirektør og Executive Vice President i Martin Professional, forklarer, at: Det handler om at træffe de strategiske beslutninger, der er nødvendige for at komme fra idéer til 10 produktudviklingsprojekter. Idéer til nye teknologier eller produkter kvalificeres via en proces med tre trin: technology screening, fact finding og proof of concept. Efter hvert trin skal idéen diskuteres i et særligt nedsat forum med henblik på at vurdere, om den har et tilstrækkeligt potentiale til at gå videre. Denne kvalificeringsproces anvendes til at udvælge de mest lovende projekter. Søren Kjær fremhæver, at: Det er bedre at satse smalt og dybt, da dette øger sandsynligheden for at udvikle konkurrenceforstærkende spidskompetencer. Hvis man prøver at gabe over for meget og satse for bredt, så risikerer man, at projekterne mister fokus, tidsplaner skrider og resultaterne udebliver. For at få idéer til nye teknologier, produkter, samarbejdspartnere mv. forventes medarbejdere fra FoU-afdelingen desuden løbende at deltage i eksterne møder, udveksling af pipelineprojekter mv. med kunder, leverandører, forskere og andre samarbejdspartnere. Det kræver også, understreger Søren Kjær, at ledelsen i FoU-afdelingen og i virksomheden som helhed prioriterer og afsætter ressourcer til denne aktivitet. 8

9 Gode råd om idéudvikling Idégenerering skal systematiseres Idégenereringsprocessen skal sættes i system, således at der er et forum, hvor med arbejdere kan få og udvikle nye idéer. Idéer skal desuden komme fra alle dele af organisationen og ikke kun fra FoU-afdelingen; fx er ansatte med kontakt til kunder og leverandører ofte vigtige kilder til nye idéer. Porteføljestyring af idéer er nødvendigt Målet med porteføljestyring er at sikre, at der hele tiden arbejdes på at modne og udvikle projekter, der kan danne grundlag for nye produkter om et, to eller fem år. Hav fokus på slutproduktet så tidligt i idéfasen som muligt Et styrket fokus på produkter (frem for teknologi eller design) kan fungere som en vigtig rettesnor for FoU-aktiviteter. Brug kunden som partner Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. kunder, kan være vigtige inspirationskilder til nye produktidéer, teknologier eller designs. Der kræver en strategi for, hvordan man på effektiv vis inddrager eksterne i idéudviklingsprocesser, og hvor direkte man inddrager dem. 9

10 Idégenerering skal systematiseres Op mod halvdelen af alle lanceringer af nye produkter slår fejl. 3 Dermed udgør udviklingen af nye produkter en stor risiko for virksomheder. Det er en udfordring, at generere idéer til nye produkter i et tilstrækkeligt antal og af en tilstrækkelig kvalitet. De fleste idéer kommer fra virksomhedens egne medarbejdere, men kilden til nye idéer kan også komme udefra, f.eks. fra kunder, leverandører eller forskere. Kunders forskelligartede behov og den hurtige udvikling i deres præferencer er en del af forklaringen på, hvorfor det kan være svært at ramme rigtigt med et nyt produkt. Ikke overraskende viser forskning, at rettidig og pålidelig indsigt i kundebehov og -præferencer er den absolut vigtigste type af information for succesfuld produktudvikling. 4 Idéer skal ikke bare udvikles, men de skal også samles op og gøres konkrete for at muliggøre nærmere kvalificering og udvælgelse. Spørgsmålet om, hvilke idéer man vælger at udvikle videre på, er vanskeligt, og mange virksomheder kan have svært ved at sikre en effektiv overgang fra idéfasen til etableringen af et egentligt udviklingsprojekt. Ofte bliver en virksomhed forført af ny teknologi eller et nyt design. Men det er vigtigt også at kende udviklingen i markedet og kundernes behov. Forståelsen for tendenser i markedet bør, som i eksemplet fra Martin Professional, være styrende for udvælgelsen af de idéer, som skal føres videre i egentlige udviklingsprojekter. God idéudvikling handler om at kunne se mønstre i markedet. Det handler ikke så meget om at arbejde tæt sammen med en enkelt kunde, men snarere om at forstå ændringer i kunders generelle behov. Derudover skal man have det rette beredskab af viden og teknologi, så man er i stand til at kunne agere på disse mønstre, når tidspunktet er inde. Esben Laulund, Senior Vice President Innovation - Chr. Hansen Porteføljestyring af idéer er nødvendigt Ofte er problemet ikke at få idéer, men at kunne spotte de bedste idéer og fokusere indsatsen her. Det er nødvendigt at kvalificere, udvælge og prioritere de mest lovende idéer, således at FoUressourcer bruges hensigtsmæssigt. I praksis betyder det, at man laver en portefølje af projektidéer, som er på forskellige udviklingsstadier og som løbende vurderes ud fra bl.a. deres markedspotentiale, deres fremdrift og det estimerede ressourceforbrug i forhold til at komme fra idé til et markedsklart produkt. De fleste udviklingsprojekter bliver ikke til noget, og derfor er det vigtigt at vide, hvornår man skal opgive projekter og at have andre, levedygtigt projekter, man kan flytte ressourcerne over på. Det kræver både overblik og vilje, men det er nødvendigt at lukke projekter, som ikke længere vurderes at have det fornødne potentiale også selvom der er investeret mange timer og kroner i dem Se fx Balachandra & Friar Factors for Success in R&D Projects and New Product Innovation. IEEE Transactions on Engineering Management 44(3): ; Poolton & Barclay New Product Development from Past Research to Future Applications. Industrial Marketing Management 27(3): Se fx Henkel & von Hippel Welfare Implications of User Innovation. Journal of Technology Transfer 30: 73-87; Bacon et al Managing Product Definition in High-Technology Industries: A Pilot Study. California Management Review 36:

11 Målet med porteføljestyring er således at sikre, at der hele tiden arbejdes på at modne og udvikle projekter, der kan danne grundlag for nye produkter om et, to eller fem år. Der skal være en strategi for, hvordan man udvikler nye projekter, selvom udførelsen ikke er den samme som i de større virksomheder. Porteføljestyring som begreb giver måske ikke så meget mening i en lille virksomhed, men indholdet skal stadig føres ud i livet. Per Hessellund Lauritsen, Research Manager - Siemens Wind Power Hav fokus på slutproduktet så tidligt i idéfasen som muligt En effektiv idéudviklingsproces kræver, at man får fokus på slutproduktet så tidligt som muligt. Ellers er der risiko for, at man kommer til at bruge for mange ressourcer på at udvikle teknologi eller design uden at vide, hvad det egentlig er for et produkt, der skal udvikles, og om det kan sælges på markedet. En af de største udfordringer er at forstå value proposition i det endelige produkt tidligt nok i processen. Vi har masser af ingeniører, som kan lave produkter, men vi har svært ved at få mere markedsmindset ind til at guide FoU i starten af processen. Jakob Skov, CEO - NKT Photonics Brug kunden som partner Direkte samarbejde med kunder kan nedbringe risici ved produktudvikling og øge sandsynligheden for succes. For bedre at kunne undgå fejlslagne produktlanceringer og dyre justeringer af produkter vælger nogle virksomheder derfor at bringe udvalgte kunder langt ind i deres interne innovationsprocesser, f.eks. i forbindelse med generering og kvalificering af nye produktidéer. For at identificere det produkt, man ønsker at udvikle, skal man starte med at kvalificere det problem, man ønsker at løse: Hvad er det behov, produktet skal opfylde, og hvordan skal det opfyldes? Med andre ord: Hvad er produktets value proposition? Et styrket fokus på produkter (frem for teknologi eller design) kan fungere som en vigtig rettesnor for FoU-aktiviteter. I praksis handler det om at finde balancen mellem kreativitet og kommercielle hensyn. 11

12 Disse virksomheder beder også ofte kunder om at forpligte sig til at aftage nye produkter (eventuelt mod at modtage et nedslag i prisen), inden de påbegynder afsluttende produktudvikling og fremstilling. Det kan især være en effektiv strategi, når en virksomhed: Markeds- og kundenærhed er meget vigtige i forsknings- og udviklingsprocesser, for at undgå forskning for forskningens skyld. Søren Kjær, Udviklingsdirektør/EVP - Martin Professional) Ønsker at afprøve en radikal produktinnovation, hvor tidligere kundeerfaring og markedsresearch er særligt mangelfulde. Udvikler produkter til små markedssegmenter, som er præget af heterogene eller omskiftelige kundebehov og -præferencer. 5 Denne type innovationssamarbejde med kunder kræver dog betydelige ændringer i virksomhedens traditionelle produktudviklingsproces. Eksempelvis skal virksomheden beslutte præcist hvordan kunder inddrages i udviklingsprocesser, hvordan kundeinput integreres med intern viden og indsigt i beslutningsprocesser, og hvor stor åbenhed i udviklingsprocessen virksomheden skal udvise over for de involverede kunder. FoU-projekter bliver relevante, når de foregår sammen med kunden. Vi har gode erfaringer med at trække kunden tæt ind i FoU-processer, også til at medfinansiere dele af projekter. Deres entusiasme smitter af i vores produktion. Lars D. Christoffersen, Forsknings- og Udviklingschef ALECTIA Ogawa & Piller Reducing the Risks of New Product Development. MIT Sloan Management Review (Winter 2006):

13 13

14 2. Opbyg et stærkt FoUberedskab Medarbejdere skal kunne bringe de rigtige brikker i spil erfaringer fra LEO Pharma LEO Pharma udvikler, producerer og markedsfører lægemidler til behandling af dermatologiske lidelser samt forebyggelse og behandling af blodpropper. LEO Pharma sælger lægemidler i over 100 lande og har egne salgsenheder i 61 lande. Globalt beskæftiger LEO Pharma mere end medarbejdere. En af de centrale udfordringer, virksomheden arbejder med i deres FoU-arbejde, er at sortere i den enorme mængde viden, der konstant genereres i virksomhedens netværk. Thorsten Thormann, Director of Biological Research/Pharmaceutical Technologies i LEO Pharma, forklarer, at: Det handler om at søge efter komponenter, dvs. viden eller teknologi, som vi kan bruge til at udvikle og drive små brikker i vores FoU-indsats. Denne on-boarding af viden samt den løbende monitorering af og dialog med potentielt interessante samarbejdspartnere i industrien eller forskningsverdenen kræver andre kompetencer end de traditionelle specialistkompetencer, som dog også er vigtige at have repræsenteret i en lægemiddelsvirksomhed som LEO Pharma. Thorsten Thormann påpeger, at: Det er vigtigt at være klar på, hvor man vil hen, så de brikker man finder kan komme ind på et spor, dvs. at de kan bygges oven på ens egen teknologiplatform. Man skal kunne forstå hele processen og se den store sammenhæng for at kunne vejlede dem, der udvikler nye, specialiserede brikker så man øger sandsynligheden for, at disse brikker kan bringes i spil i udviklingen af ens teknologiplatform og nye produkter. Men det handler ikke kun om at finde de rigtige brikker på det globale videnmarked. Viden og teknologi bliver nemlig først værdiskabende for virksomheden, når den bliver bragt i anvendelse i de interne udviklingsprocesser. Jeg mener vi er relativt gode til at finde input, teknologier og produkter. Udfordringen er ofte at on-boarde de eksterne muligheder i den interne proces. 14

15 Gode råd om FoU-beredskab FoU-medarbejderen skal være ordentligt klædt på til at løse opgaven Medarbejderen skal både være specialist inden for eget felt og have en bred faglig indsigt og evne til at sætte sig tilstrækkeligt ind i nye områder og teknologier til at kunne vurdere udefrakommende input. FoU må ikke slippe produktet FoU-medarbejderen bør følge produktet både i produktion og i salg og markedsføring for at lære så meget som muligt. Forskningen skal ud på fabriksgulvet Ledelsen bør sikre god og løbende dialog og samarbejde mellem FoU-afdelingen, prototypeudvikling, produktionen og salgs- og markedsføringsafdelingen. Reducér produktionsomkostninger gennem Design for Manufacture and Assembly Effektiv DFMA bidrager til produkter, som er mere enkle og driftssikre, og som er billigere at producere og samle. 15

16 FoU-medarbejdere skal være klædt ordentligt på til at løse opgaven FoU-afdelingen hvad enten det er én person eller en hel afdeling spiller en central rolle i virksomhedens innovationsproces. Men rollen har ændret sig radikalt gennem de seneste årtier, hvilket både medfører nye muligheder men også udfordringer. Fra at være en forholdsvis isoleret og autonom intern enhed, varetager den i dag også en bred vifte af samarbejdsrelationer med eksterne aktører, universiteter, GTS-institutter, leverandører og kunder, der bidrager med viden eller udfører konkrete opgaver på vegne af virksomheden. I mange virksomheder udgør FoU-afdelingen derfor en central og integreret enhed, der har ansvar for at udvælge, kvalificere og udvikle de bedste idéer, hvad enten de opstår i eller uden for virksomheden. Det stiller store krav til FoU-medarbejderen, som ikke kun skal være specialister inden for deres eget felt og i stand til at anvende deres viden i produktudvikling; de skal også have en bred faglig indsigt og evnen til at sætte sig tilstrækkeligt ind i nye områder og teknologier til at kunne vurdere udefrakommende input. Derudover skal de have evnen til at styre eksterne samarbejdspartnere, således at de bidrager bedst muligt til virksomhedens FoU-indsats, eksempelvis hvis virksomheden medfinansierer et forsknings- eller udviklingsprojekt, som skal bidrage med viden eller teknologi til interne FoUprojekter. Opbygning af et FoU-beredskab og styring af eksterne relationer er en meget tidskrævende aktivitet, som kræver opbakning og ressourcer fra ledelsen i virksomheden. FoU må ikke slippe produktet Det kan være fristende at fjerne et produkt fra FoU-medarbejdernes radar, når produktet overdrages til produktionen, og især når det primære ansvar for dets videre færd videregives til salg og markedsføring. Dette skyldes ikke mindst, at FoU-medarbejderne ofte har andre eksisterende og fremspirende udviklingsprojekter, der kræver deres opmærksomhed. Men der kan være særdeles nyttig læring at hente for FoU-afdelingen, ikke kun i produktionen, men også i indsigt i kundernes oplevelse af det nye produkt. For det første slutter FoU-processen ikke med udvikling af en produktionsprototype. Ofte vil test af prototyper og oversættelsen af produktkonceptet til produktion indebære en række justeringer til og nye indsigter i produkter, som kræver redesign og tilpasninger i FoU-afdelingen. For det andet kan feedback fra de første kunder hjælpe FoU-medarbejdere med at udbedre fejl og mangler, inden produktet når ud til en bred kundekreds. Tidlig udbedring af eventuelle mangler kan både styrke produktets lønsomhed på sigt og virksomhedens ry blandt kunder. Den tilbagemelding, som kommer fra markedet, kan desuden hjælpe virksomheden til at udvikle fremtidige generationer af produktet, ved at udstyre medarbejderne med øget indsigt i, hvordan 16

17 de produkter, de udvikler, rent faktisk fungerer i den brugssituation, som de ender i hos kunderne. Forskningen skal ud på fabriksgulvet Produktudvikling er ikke en aktivitet, der kan isoleres i en enkelt afdeling eller hos få medarbejdere i virksomheden. Dertil er det i dag ofte for komplekst og vigtigt for virksomhedens fremtidige vækst. God produktudvikling tager højde for hele produktets livscyklus og ikke blot FoU-aktiviteterne. Derfor bør man sikre løbende dialog og effektivt samarbejde mellem FoU-afdelingen, prototypeudvikling, produktionen og salgs- og markedsføringsafdelingen. Det er bl.a. vigtigt for at sikre, at viden om produktionsmuligheder, eventuelle leverandører og kunder anvendes i udvikling, udvælgelse og kvalificering af idéer. Virksomhederne skal bl.a. sikre et fælles sprog, der muliggør effektiv kommunikation mellem afdelinger, og af en organisationskultur, der prioriterer, understøtter og belønner dette løbende samarbejde. International forskning viser, at samarbejde mellem afdelinger f.eks. FoU-, produktions- og markedsføringsafdelinger har betydning for kvalitet i produktudvikling og i nogle tilfælde også for hvor godt en virksomheds nye produkter klarer sig på markedet. Forskningen viser dog også, at det er en balancegang: samarbejde kræver ressourcer i form af tid og penge, og for meget samarbejde om produktudvikling kan derfor også blive problematisk. 6 Uden en god virksomhedskultur, så strander selv gode projekter undervejs. Lars D. Christoffersen, Forsknings- og Udviklingschef ALECTIA Vi arbejder ikke ud fra en klassisk produktmodel eller FoU-fasemodel, men ud fra en model, der tager højde for alle elementer af produktets livscyklus. Det gør vi, fordi det fremmer helhedstænkning i produktudvikling og organisationen. Det er vigtigt, at FoU og salg trækker i samme retning. Søren Kjær, Udviklingsdirektør/EVP - Martin Professional Reducér produktionsomkostninger gennem Design for Manufacture and Assembly Design for Manufacture and Assembly (DFMA) er en samlet betegnelse for en systematisk indsats for at maksimere anvendelsen af viden om produktion i design af komponenter og produkter. 7 Formålet med DFMA er at vælge den mest økonomiske tilgang til produktion og samling/ montering, således at produktudvikling tager højde for produktionshensyn, eksempelvis ved at holde leverandør- og produktionsomkostninger i forbindelse med materialer og komponenter nede. Dermed nedbringer virksomheden udgifter til fremstilling og undgår at skulle have produktet tilbage på tegnebordet. Effektiv DFMA bidrager til produkter, som er mere enkle og driftssikre, og som er billigere at producere og samle. Men en systematisk indsats for DFMA stiller også betydelige krav til virksomhedens organisering og allokering af ressourcer. Ofte er der tale om relativt simple eller banale ting, som dog kan have stor betydning for det 6. Herrmann et al New Directions in Design for Manufacturing. Proceedings of DETC 04, ASME 2004 Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, September 28-October 2, 2004, Salt Lake City, Utah USA. 7. O Driscoll Design for manufacture. Journal of Materials Processing Technology 122 (2 3):

18 endelige produkt, som at vide, hvad ens interne produktionsapparat kan anvendes til, eller at undgå skarpe hjørner, som gør komponenter sværere at bevæge rundt i produktionen, eller ikke at vælge et materiale, som produceres i små serier og har lang leveringstid. Forudsætninger for DFMA 8 Designere og udviklere skal have indsigt i produktionsmuligheder (maskiner, kapacitet, mv.), begrænsninger og ikke mindst omkostninger i egen produktion og hos eventuelle underleverandører og materialeleverandører, samt hvordan disse påvirker produktets design og samlede produktionsomkostning. DFMA skal igangsættes så tidligt som muligt i udviklingsprocessen for at kunne have en betydelig effekt. DFMA forudsætter concurrent engi neering, dvs. at FoU-, produktions- og markedsføringsaktiviteter ifm. udvikling og lancering af et nyt produkt gennemføres parallelt (snarere end som sekven tielle faser) med henblik på at fremme en mere effektiv produktudvikling Swink Technological innovativeness as a moderator of new product design integration and top management support. Journal of Product Innovation Management 17(3): ; Herrmann et al New Directions in Design for Manufacturing. Proceedings of DETC 04, ASME 2004 Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, September 28-October 2, 2004, Salt Lake City, Utah USA.

19 19

20 3. Prototypen skal skabe værdi Mange vil ikke lege med de små erfaringer fra LiNA Medical I virksomheden LiNA Medical kender man til udfordringen med at udvikle prototyper, der kan hjælpe med at oversætte et nyt produktkoncept til et færdigt produkt. Volumen af prototyper, der skal udvikles for en lille virksomhed, er ofte ikke stor nok til, at det kan betale sig at etablere et egentligt prototypeværksted. Derfor er virksomheden ofte afhængig af eksterne samarbejdspartnere for at kunne udvikle prototyper, der gør det muligt at visualisere og teste deres produkter. Bjarne Worsøe, Project Manager i LiNA Medical, forklarer, at SMV er mangler ofte kritisk masse til fx et prototypeværksted. Vi kan godt teste idéen i papir og pap, men når du skal og teste prototyperne, så skal der meget mere til. Det er svært at finde nogen, der vil lege med os, og som kan gøre det hurtigt og effektivt i Danmark. Derfor har LiNA Medical lagt en del af deres udviklingsproces ud af huset. Det er dog ikke nogen nem opgave for en lille virksomhed at finde gode samarbejdspartnere. Virksomheden har interesse i at opbygge en langvarig relation, som giver mulighed for en løbende dialog og en vis grad af fleksibilitet i prototypeudviklingen, som i sin natur er præget af eksperimentering, læring og justering. Men prototypeudvikling stiller store krav til udvikling af værktøjer og produktion af enkelte prototyper eller små serier, og det er der ikke mange penge i. Outsourcing af prototypeudvikling kan desuden være forbundet med en række negative konsekvenser for udviklingsprocessen. Som Bjarne Worsøe påpeger: At dele af vores prototypeudvikling er outsourcet betød, at linket mellem udvikling og produktion blev brudt. Det medførte bl.a., at det blev sværere at lære fra prototyperne, og at virksomheden derfor tog færre chancer i udviklingsprocessen for at reducere antallet af iterationer og graden af kompleksitet forbundet med prototypearbejdet. Bjarne Worsøe forklarer desuden, at udliciteringen af prototypeproduktion faktisk kan medføre en mere langtrukken og ufleksibel proces: Meget af vores prototypearbejde bliver lavet på specifikation som bestillingsarbejde. Det vil sige, at vi skal være ret langt i vores tanker, før at vi kan begynde at prøve dem af. Det betyder også, at en iteration tager meget lang tid. Når du arbejder med et eksternt prototypeværksted, fx i Kina, skal du levere en klar specifikation. Der er ikke tid eller plads til iterationer eller til at prøve ting af. Det mister du. Vi skal sidde og vente og ærgre os over de tanker, vi har gjort os, siden vi bestilte prototypen. 20

21 Gode råd om prototyper En effektiv prototype er afgørende I overgangen fra idéudvikling til produkt er en effektiv prototype afgørende. Prototyper til alle stadier af FoU-processen Prototyper kan komme i spil på mange forskellige stadier af udviklingsprocessen Reducér udviklingstiden med hurtige prototyper Digitalisering af prototypeudviklingen kan både reducere udviklingstiden og omkostningerne. Outsourcing kan gøre det sværere at udvikle nye prototyper Der er både fordele og ulemper ved at outsource arbejdet med at lave prototyper til andre virksomheder i enten Danmark eller udlandet. 21

22 En effektiv prototype er afgørende I en produktionsvirksomhed er overgangen fra idé til produkt ofte forbundet med en bekostelig oversættelsesproces. I den tidlige idéfase er der måske ikke taget højde for virksomhedens produktionskapacitet, tilgængelighed af de valgte råvarer, eller måske er produktet blot designet uden hensyn til en simpel produktionsmetode. Prototyper spiller derfor en afgørende rolle i oversættelsen af en god idé til et markedsklart produkt. Vejen til et succesfuldt produkt er ofte brolagt med både gode og dårlige prototyper, men kvaliteten af den enkelte prototype er ikke afgørende. Det er det til gengæld, at virksomheden formår at udnytte det innovations- og læringspotentiale, der ligger i selve udviklingen af prototyper. Prototyper til alle stadier af FoU-processen Prototyper kan komme i spil på mange forskellige stadier af udviklingsprocessen. Med forskningsbaserede teknologier arbejder man ofte med en forskningsprototype, der skal sandsynliggøre, at en given teknologi virker efter hensigten. Forskningsprototyper skal typisk valideres og udvikles for at kunne anvendes i en videre udviklingsproces. Konceptuelle prototyper skal realisere idéen til et nyt produkt i en sådan form, at den kan kommunikeres og testes. Her kan der være tale om noget så simpelt som en mock up, der produceres af papir. Konceptuelle prototyper er billige at fremstille, men giver mulighed for at teste idéer og hypoteser. Udviklingsprototyper er egentlige visuelle og tekniske modeller af det forventede produkt, som indeholder alle væsentlige komponenter og funktionaliteter. Udviklingsprototypen muliggør således en syretest af produktkonceptet gennem visualisering, afprøvning og validering af produktdesignet. Det er ofte i dette stadie, at de største udfordringer opstår, når forventede funktionaliteter ikke kan leveres, eller der viser sig at være tekniske udfordringer, der skal løses. Produktionsprototyper udvikles, når den primære FoU-indsats er afsluttet, og produktet skal oversættes til produktionen. Såfremt produktionshensyn og -omkostninger har været tænkt ind i udviklingsprocessen, kan fremstilling af produktionsprototypen være et relativt ukompliceret skridt. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis produktet imod forventning ikke er tilstrækkeligt udviklet eller afprøvet, kan udvikling af en produktionsprototype blive en langtrukken og ressourcekrævende affære. Reducér udviklingstiden med hurtige prototyper Der findes en række rapid prototyping teknikker, herunder eksempelvis elektronisk sketching, hvor man hurtigt kan teste funktionaliteten af elektroniske produkter uden tilstedeværelsen af et designet eller poleret produkt. Også 3D-printning er så småt ved at være moden til relativt hurtigt at fremstille fysiske modeller af et produkt. 9 Rapid prototyping kan reducere tid og udgifter forbundet med udvikling af fysiske prototyper samt behovet for prototypeværktøjer og besværlige værktøjsændringer Yan et al Rapid Prototyping and Manufacturing Technology: Principle, Representative Technics, Applications, and Development Trends. Tsinghua Science & Technology 14 (Supplement 1): 1 12.

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Digital Prototyping Forum 2013 11. november i Horsens 12. november i København

Digital Prototyping Forum 2013 11. november i Horsens 12. november i København Gold Partner Architecture, Engineering & Construction Manufacturing Media & Entertainment Digital Prototyping Forum 2013 11. november i Horsens 12. november i København Velkommen til Digital Prototyping

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

IAUG Converge 2014 29.04.2014 1

IAUG Converge 2014 29.04.2014 1 IAUG Converge 2014 29.04.2014 1 2 Kort fortalt om os, så er vi markedsleder, og har 25 års erfaring har vi fået de fleste partner- priser på markedet har vi de dygtigste medarbejdere er vi en del af TDC

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere