DJ Fotograferne Beretning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ Fotograferne Beretning 2010"

Transkript

1 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver stadig mere visuel. Kravene til, hvad der skal til af fange interesse og opmærksomhed bygger i stadig højere grad på mulighederne i visuel kommunikation. Vores fag udfordres derfor hele tiden af disse nye krav, og det igen stiller stadig flere krav til de kompetencer vi får både under grunduddannelsen og senere må skaffe os, når vi er på arbejdsmarkedet. Og det er ikke kun på de fagtekniske kvalifikationer, vi udfordrers som fagfotografer. Den nemt tilgængelige fototeknik, udfordrer især vores evner til at skabe indhold i de billeder vi laver. Når teknikken kan leverer levende billeder i høj kvalitet, bør fotograferne måske også kunne? Husk at bruge jeres efteruddannelsesret. Husk DJ s uddannelsesfond for freelancere og ledige og husk Fotograferne ophavsretsfond. Få karriere rådgivning i DJ Uddannelse og karriere OVERENSKOMSTER OG AFTALER Privatansatte fotografer Der er ikke indgået nogen overenskomster på det private område. DJ har forsøgt medarbejdere hos E-soft hvor der pt er 5 medlemmer, kontakten genoptages snarest. Der er ingen tvivl om at microstock fotos vil fortsætte deres vækst, det giver en ny ufordring i forhold til hvilken lovgivning der gælder. DJ ser leveranceaftaler igennem fra internationale virksomheder der operere internationalt og som også har fotografer i Danmark, så vi kan rådgive medlemmer bedst muligt i forhold til de udfordringer der er på svært tilgængelige og engelske leveranceaftaler/ansættelseskontrakter. Offentligt ansatte Der er overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte fotografer i regionerne i de kommende måneder. Forhandlere er faglig konsulent Eva Jakobsen og fotograf og TR Ole Svendsen Aalborg sygehus. Overenskomsterne for journalister og fotografer forsøges forhandlet sammen. Sammenlægning af overenskomster i regioner Mange fotografer er over årerne flyttet til kommunikationsafdelinger, få til serviceafdelinger og endnu færre er rene kliniske fotografer. Dermed bliver forskellene mellem journalister og fotografer færre og færre. DJ tror at I vil blive stærkere hvis vi forsøger at få jeres overenskomster lagt sammen. Og det er den øvelse vi vil forsøge, hvor vi tager det bedste fra begge overenskomster og fællesaftaler hvor det giver mening og særaftaler i en overgangsperiode der hvor vi ikke kan opnås enighed. Forventninger Fotografer ligger generelt lavere i løn og pension end journalister. Men med modpartens udspil om løntilbageholdenhed og de besparelser der allerede nu fyger over offentlige arbejdspladser, skal vi nok ikke forvente et markant lønskift denne gang. De væsentligste forskelle på journalisternes og fotografernes overenskomst i regionerne er: - Løn - Pensionsordning - Arbejdstidsaftale for fotograferne - løntrin 1

2 Aftaler om ny løn, barsel, frihed, ferie og mange andre aftaler er fælles for både journalister og fotografer. Krav: DJ følger CFU og KTO s generelle krav og har også ved et hovedbestyrelsesmøde i fredags fået godkendt DJ s krav. DJ s krav følger her i uprioriteret rækkefølge: - fællesorganisationernes (CFU og KTO ) generelle krav herunder lønreguleringsordningen - størst mulig forhøjelse af grund-/basislønninger herunder anciennitetsmæssig udvidelse af skalaforløb - dækningsområdet skal også omfatte kommunikationsarbejde herunder uddannelserne fra Danmarks Mediehøjskole (også den fotograf uddannelse), Syddansk universitet og Roskilde universitet - ulempe-/genetidsbetaling ved pålagt tjeneste - definition af fridage udenfor lør-/søn-/helligdage - kompetenceudvikling/efteruddannelse svarende til min. 1 uge årligt med samme udbud og vilkår som for andre overenskomstområder - større fleksibilitet i pensionsordning og placering - udvidelse af faderens forældreorlov samt 8 ugers barselsorlov før fødsel til moderen i overenskomst med Staten - afskaffelse af plustidsordning i overenskomst med Staten - sammenkædning af overenskomsterne med Regionerne for hhv. journalister/kommunikationsmedarbejdere og fotografer - pensionsbidrag forhøjes til 18 % i overenskomsten med regionerne - praktikantlønninger fortsat følge aftalen med Danske Medier Arbejdsgiver organisation (dagbladene) Når forhandlingerne med de store områder afsluttes, kan vi formentlig se hvad vi kan forvente på resultatet, men det skal ikke afholde os fra at fremføre vores medlemmers krav. Pressede freelancere presser også fastansatte Markedet for freelancefotografi er præget af at både priser og ophavsret er pressede i kampen om opgaverne. Blandt andet har konflikten på Aller Media, sat sine tydelige spor i det marked der møder freelancemedlemmerne. DJ står derfor over for helt nye udfordringer, i forhold til at være organisation for de mange freelancere, der er blevet dømt selvstændige af en voldgiftskendelse og derfor ikke må optræde samlet gennem repræsentation af deres fælles fagorganisation, DJ. DJ har derfor lagt stor energi i at rådgive individuelt om kontrakter og aftaler. Men det er ikke nok! Uden en holdningsændring, hvor det mentale fællesskab, udmøntes i bred accept af sammenhænget mellem den enkeltes aftaleforhold og den direkte påvirkningen de har på kollegerne. Også fastansatte rammes af presset på freelancerne. For når freelance arbejdskraft bliver billigere end fastansatte, skal der ikke meget kugleramme til at omsætte det i at gøre faste stillinger i både den private og offentlige sektor til freelance beskæftigelse. Den store opgave er derfor at skabe et stærkere og mere solidarisk fællesskab mellem alle medlemsgrupper uanset beskæftigelses form. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Fagfotografelever Pilotprojektet fra 2009, hvor DJ konsulenter møder elverne på skolerne to gange i deres uddannelsesforløb, er blevet fast rutine. Første gang er på hovedforløb 1, lige inden eleverne 2

3 skal ud i praktik. Her holder Eva Jakobsen oplæg om Konflikt og stresshåndtering. Anden gang er på 3. hovedforløb, hvor karriererådgiver Jonas Thing underviser i Sælg dig selv. Fra vores skuemestre til svendeprøverne hører vi om stadig højere standard i de opgaver der afleveres. Især på den indholdsmæssige side, har man bemærket en inspirerende kreativitet i opgaveløsningerne. Det tegner godt for de nye generationer af fotografer. Det har også vist sig at en bonus på op til kr. for arbejdsgivere der tager elever fra erhvervsuddannelserne, har åbnet op for praktikgodkendelserne. Viborg Medieskole har en forventning om at sige velkommen til 28 elever på Hovedforløb 1 i Sammen med en forventning om 22 elever på hovedforløbet på KTS, tyder det på at der er en stigende optimisme inde for branchen. Ny uddannelse: Fotografisk Kommunikation 2011 får vi en ny spændende uddannelse for fotografer i Danmark.. Med etablering af en proffessionsbachelor i Fotografisk Kommunikation på Danmarks medie og journalisthøjskole, bliver det muligt at etablere det længe savnede link mellem den håndværksmæssige fagfotograf uddannelse og højere uddannelser. Den nye uddannelse rummer mulighed for at man med en fagfotografuddannelse på kun 1½ år kan åbne døren til relevante akademiske uddannelser: Vi er især glade for den positive modtagelse fra bl.a. Medieskolerne i Viborg, hvor man også ser Fotografisk Kommunikation som den overbygning faget længe har savnet. Lang elev tid Et af de store tilbageværende uddannelsesspørgsmål er elevtiden på 4 år i fagfotografuddannelsen. I DJ:Fotograferne, er det stadig et fokuspunkt, fordi vi har svært ved at se at der er en rimelig balance mellem læring og den tid elever skal være os en fotografmester. Ordet billig arbejdskraft ligger ikke fjernet Elever hos DJ medlemmer? På delegeretmødet 2011, skal der tages stilling til om elever kan få dele eller hel deres praktiktid hos andre medlemmer af DJ. Det er et kontroversielt spørgsmål der har været behandlet i DJs hovedbestyrelse og udvalg flere gange. Hvor går skillelinjen til at DJ medlemmer ikke må ansætte medlemmer eller andre der arbejder på DJs organisationsområde? Et flertal af hovedbestyrelsen valgte i januar 2011 at indstille til delegeretmødet at såfremt det sker under samme kontrakt vilkår med uopsigelighed som i fotografelevernes kontrakter, bør det være en undtagelse for forbundslovene. Vi har fra bestyrelsen støttet forslaget fra starten. For os handler det væsentligst om at sikre bredde og især kvalitet i de elevpladser, der udbydes. Men det er ikke uproblematisk og det har været nødvendigt i forslaget at sikre at DJ, i konfliktsituationer er elevens repræsentant. Dårligere vilkår for efter og videreuddannelse Antallet af medlemmerne fra DJ:Fotograferne hitter stadig ikke på efter - og videreuddannelser, og vi må nok se i øjnene, at det for nogle medlemmer nok ikke bliver bedre med regeringens seneste drastiske nedskæringer af støtte til efter og videreuddanelse. Reelt vil de betyder en kraftig stigning i prisen og på sigt færre kurser Vi kan selvfølgeligelig læne os tilbage og være fornærmet, men det hjælper ikke meget på det behov, der trods alt er for den faglig opdatering, der kan gennemføres i AMU regi. 3

4 En af opgaverne for den kommende bestyrelse er derfor gennem ophavsretsfonden og DJ s uddannelsesfond i endnu højere grad at støtte medlemmernes uddannelsesbehov, selv om det fortsat burde være en samfundsopgave at sikre arbejdsstyrken styrer uden om ledighed, gennem et højt kvalifikations niveau. Ledighed Vi er sikre på at en aktiv, målrette og realistisk opfølgning på DJs ledige medlemmer af DJ egne konsulenter er en del af svaret på at medlemmerne fortsat ikke er blevet ramt massivt af ledighed, her op til generalforsamlingen spores endda et mindre fald i ledigheden der ligger omkring 8% BESTYRELSEN Samarbejdet i DJ Gennem møder mellem formænd for specialgrupper og kredse, er vi ved at finde måder, hvor vi sammen bedre kan trække på de forskellige ressourcer og kompetencer. Nok er vi forskellige, men vi er fælles om, på tværs af forbundets strukturer, at ville styrke DJ som rammen, for de mange fagområder på medieområdet. PF og DJ:Fotograferne har på trods af forskelligheder, fortsat et solidt og konstruktivt samarbejde, der blandt andet afspejles i interne DJ forhold og i samarbejdet omkring ophavsret. Også omkring afholdelse af fagarrangementer, afspejles det gode samarbejde. Som eksempel var ca. halvdelen af deltagerne i DJ:Fotografernes Masterclass "Streets of New York" medlemmer af PF og PF-medlem Carsten Ingemann deltog i udvælgelsen af deltagere sammen med Michael Harder fra DJ:Fotograferne. Også samarbejdet med Visuelt Forum og Bladtegneren, som vi og PF gør fælles sag med i Copydan, Billedkunst og omkring Image2use (omtales i andre afsnit), viser at vi som DJ medlemmer har en hel del mere tilfælles end DJ strukturen umiddelbart indikerer. Til Freelance Gruppen sender vi en særlig tak for deres fokus på alle DJ freelancernes vilkår. Området er på engang specifikt for medlemmer, der har freelance livet som tilgang til arbejdsmarkedet, på den anden side har den faglige bredde i DJ placeret en del freelancere uden for Freelance Gruppen. Ikke des mindre har specialgruppens tilgang til freelanceforhold været bred og favnende for alle, hvad mange DJ:F medlemmer også har stor gavn af. Selv om DJ:Fotograferne, med små 6% af DJ medlemmer ikke fylder meget, så oplever vi oftest anerkendelse af specialgruppen og den rolle medlemmerne spiller på medieområdet. Noget vi specifikt oplever gennem det engagement DJs faglige konsulent Eva Jakobsen og sekretær Mette Eg lægger i deres arbejde omkring vores specialgruppe og dens medlemmer. Op til Fagfestivalen 2010, havde vi lagt at os i selen for at få sat fokus på visuel kommunikation, set bredt i forhold til medlemmer i hele DJ, hvor det visuelle er ramme eller udtrykket for deres arbejde. Det kom der ikke meget ud af og DJs hovedbestyrelse har noteret at 2010 Fagfestivalen generelt ikke havde tilstrækkelig bredde. 7 deltagere fra DJ:Fotograferne er det laveste i mange år. Når det nu ikke lykkedes på Fagfestivalen, har vi sammen med fem andre specialgrupper i DJ lagt billet ind på et 2011 DJ jubilæumsarrangement, med omdrejningspunktet i visuel kommunikation. Nordisk samarbejde I en verden hvor firmaer arbejder internationalt, hvor din ophavsret også skal hævdes i andre lande, faglig udvikling sker globalt, er det vigtigt at vi som fotograforganisation er aktive i internationale faglige netværk 4

5 DJ:fotograferne har siden 2008 været en del af det nordiske fotograf samarbejde i Pyramide Norden. Et samarbejde og netværk som gør at informationer om faglige sager, ophavsret hurtigt kan udveksles mellem de nordiske lande og at vi kan handle samlet i beskyttelsen af medlemmernes interesser. Pyramide Norden består af fotograforganisationer og foreninger fra Island,Norge, Sverige, Finland og Danmark. Pyramide Norden er medlem af Pyramide Europa, en europæisk fotograf paraplyorganisation med høringsret i EU. Høringsretten gør at vi har indflydelse på den lovgivning som via EU kommer til at gælde fotografer i Danmark. I 2010 blev fotograforganisationerne i Norge samlet i Foto-Norge som rummer både amatører og professionelle fotografer med et samlet medlemstal på Det betyder at Pyramide Norden nu samlet repræsenterer omkring fotografer. I en digital tid hvor ophavsretten er truet fra mange sider er det en stor opbakning hvis der skel råbes vagt i gevær. Satspunkterne i 2011 vil være en fortsat konkretisering af samarbejdet i Pyramide Norden således at det afspejles i form af resultater og informationer. At øge samarbejdet i Øresundsregionen med fælles arrangementer og seminarer. I 2012 vil den 4 nordiske fotograf konference blive afholdt i Stockholm og DJ:fotograferne deltager aktivt i konference planlægningen. DJ:Fotografernes udgifter til deltagelse i nordisk samarbejde får i 2011 økonomisk støtte direkte fra forbundet med op til ,- kr Der har været en mindre nedgang i besøgstallene, da Google tilsyneladende lagde deres måleprocedure om. Sidst på året har antallet af artikler og indlæg være mindre, de der op til årsskiftet er blevet arbejdet intenst på at etablere en helt ny DJ webplatform, hvor vi har vores eget hjørne med djfotograferne.dk Det har været et større stykke arbejde at få grundformen og indhold på plads. Men de seneste besøgstal viser at medlemmer og andre besøgende har taget vel imod det nye. Arbejdet med at bruge og udvikle de nye muligheder fortsættes i takt med at rettelser og ny udvikling falder på plads. Hvad brugte ophavsretsfonden til? Deltagere Formål 29 AMU kurser 3 Berlin fotomåned, studietur 22 elever til New York, studietur 1 Selfpublishing på bogmessen, fag information 3 Fotografisk kursus Grundtvig H 1 Havanas gl. bydel, Projekt 2 Intensivt fotografisk kursus, Adobe 1 "Ny nordisk mad", mad foto kursus 1 Fagkursus, Oklahoma, USA 7 Kurser på Update 1 Livsstil, mode & design, kursus 2 Photoshop på Mediehøjskolen 1 "Gellerup - en ny generation, projekt 1 Mela/Indien, projekt 2 MIPIM messe, studietur arkitektur foto 5

6 1 Studietur til New York 1 Studietur USA 2 Bogprojekter 1 Photography, kursus i New York 1 Med saltvand i hjertet, projekt 1 Foto messe i Japan 1 Løb mod livet, projekt 25 Light Room, værktøjskursus 6 Masterclass New York 20 Paris Photo, studietur 8 Photo Kina Køln, studietur 13 Cafe projekt Copenhagen Photo 5 Foto udstillings projekter 15 Udstillinger med svendeprøve billeder 45 FotoSalon 2010, fag arrangement Der ud over er der givet støtte til Hullet i hukommelsen, konference om digitalisering af kulturarven Danmarks Fotomuseum Dansk Kunstnerråd Bevillinger fra fonden har alle være behandlet af et Indstillingsudvalg med Pia Funder som formand, og efterfølgende godkendt af bestyrelsen Et af projekterne der har fået støtte var Master Class i New York I oktober 2010 gennemførte DJ:Fotograferne i samarbejde med Pressefotografforbundet en workshop i New York. Med den amerikanske nyhedsfotograf Peter Turnley ved roret og med udgangspunkt i Harlem, drog deltagerne ud i New York, for at øve sig i "street photography". Målet for deltagerne var primært at producere en serie på 15 billeder, der blev fremvist ved workshoppens slutning. Men der blev også tid til fælles udflugter og en intens debat om fotografi. Efter en hektiske uge i New York, vendte deltagerne hjem en enestående oplevelse rigere. Gruppen besluttede at dele deres oplevelse og der blev efterfølgende arrangeret en udstilling med nogle af de bedste billeder, i Journalistforbundets lokaler på Gammel Strand. Workshoppen blev arrangeret af Michael Harder fra DJ:Fotografernes bestyrelse og med økonomisk støtte fra Ophavsretsfonden. Deltagerne holder stadigvæk kontakt og ser frem til at mødes ved en reunion i København i marts 2011 Image2Use blev til i2u og meget mere nyt Med udgangen af januar 2011 var en lang ændringer og forbedringer på plads og i2ublev trukket ud af mølposen. På generalforsamlingsdagen skulle alt det nye være kendt for alle medlemmer, men lad os blot her noteret et par af de væsentligste highlights i det nye Image2use * i2u ændret til dit personlig online salgsværktøj på en fælles platform. * Du kan oprette din egen personlige salgsplatform og udstillingsvindue. * Du skal kun bruge dansk til billedinformation. Alt oversættes automatisk til engelsk * Du kan e udvalgsbilleder til dine kunder, der direkte fra mailen kan købe billederne 6

7 * Du bestemmer selv pris og rammer for anvendelse * Du bestemmer selv hvilke billeder du vil lægge i den fælles database og hvilke du kun vil have på dit eget site. * På i2u sikre du dine billeder som en del af den danske kulturarv * i2u er etableret så medlemmer får mulighed for at fastholde retten til deres egne billeder og give dem en synlig placering i det digitale univers. * Image2use rummer billeder i alle visuelle udtryk som tegninger, fotos og billedkunst. Kredsen af organisationer, der støtter Image2use, består af Danske Billedkunstneres Fagforening, Dansk Fotografisk Forening, Tegnerne - Tegnerforbundet af Fra Dansk Journalistforbund har Visuelt Forum, Pressefotograf Forbundet, DJ:Fotograferne og Danske Bladtegnere valgt at støtte projektet. Danmarks Fotomuseum, Herning. DJ:Fotograferne er repræsenteret i Dansk Fotomuseums bestyrelse med ved vores kasserer Jette. De 7 bestyrelsesmedlemmer kommer fra bl.a. PF og Dansk Fotografisk Forening og Herning kommunen. Desuden deltager daglige leder Bjarne Meldgaard. Der er i årets løb været afholdt 5 fotoudstillinger og der har været udlånt fotografiske effekter til andre museer, og til filmoptagelser hos Nordisk film og Zentropa film. Du kan følge med i udstillinger og arrangementer på hjemmesiden Copydan, Billedkunst At ophavsret kan gå hånd i hånd med behovene i den digitale verden, er bevist med den lange række digitale aftaler, Billedkunst har indgået på undervisningsområdet. Ud over at sikre, de grundlæggende principper om retten til egne værker, har de digitale aftalerne været stærkt medvirkende til at Billedkunst for 2010 kan aflevere 37 millioner til ophavsmændene. Med til resultatet hører at de digitale undervisningsaftaler nu er slået fult igennem og en omlægning af betaling for papirkopiering. Redskabet har været aftale licens. En aftale form, hvor brugerne betaler en licens pr elev og, dermed får adgang til alverden billeder til brug for undervisning. På den ene side er det et opgør med den millimeter retfærdighed, der normalt kendetegner ophavsret, som det pt ikke er umulig at opnå i det digitale univers. Vi og de andre billedorganisationer i Billedkunst har derfor haft valget mellem en problematisk ophavsret, der ikke gave en krone, samtidig med at det ulovlige brug florerede, eller den pragmatisk administreret ophavsret, der nu sender millioner tilbage til ophavsmændene, kva aftalelicenser med brugerne. Dansk Kunstnerråd Et af de væsentligste tiltage som har involveret DJ:Fotograferne specifikt, har været konferencen Hullet i Hukommelsen. Her blev der sat fokus på digital bevaring og tilgængeliggørelse af den danske kulturarv i form af billeder, tekst og musik. Der deltog over 130 repræsentanter fra kulturliv, museer og ophavsmændene i konferencen som blev afholdt i Den Sorte Diamant. Hovedmålet for konferencen var at bringe de mange aktører sammen og få sat den digitale kulturarv på dagsordnen. Det lykkede! Især er det blevet bemærket at det var ophavsmændene, der havde taget initiativet og med en åben indstilling til de mange konflikter, der kan ligge i blandt andet ophavsret, har vist en udstrakt hånd til at finde løsninger til gavn for alle parter Repræsentant for DJ: Fotograferne i Dansk Kunstnerråd er Peter Thornvig. Suppleant Pia Funder. 7

8 Bestyrelsen takker for medlemmernes opbakning gennem året og overlader hermed beretninger til generalforsamlingens behandling. På vegne af bestyrtelsen Peter Thornvig Fakta om Specialgruppen DJ:Fotograferne Bestyrelsen bestod i perioden af: Formand Peter Thornvig, Næstformand Anders Jægenø, Kasserer Jette Kraus Hedemand, Bestyrelsesmedlemmer: Michael Harder Pia Funder Thomas Carlslund Tina Søiland Tonny Foghmar Suppleanter: Liselotte Lund, Mia Bendix Revisor: Thora Frello DJ:Fotograferne i diverse udvalg i perioden. Repræsentant i Billedmediernes fællesudvalg: Eva Jakobsen Repræsentanter i Fotograffagets Fællesudvalg: Michael Harder og Eva Jakobsen Repræsentanter i Det lokale uddannelsesudvalg for fotograferne på Medieskolerne og på Københavns Tekniske skole lokaludvalg: Tonny Foghmar og Eva Jakobsen Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar. Skuemestre: Michael Harder og Mia Bendixen DJ Hovedbestyrelse: Peter Thornvig DJ Organisationsudvalget: Peter Thornvig (fmd.) DJ Ophavsretsfond: Peter Thornvig DJ Freelanceudvalget: Peter Thornvig : DJ:Fotograferne.dk: Peter Thornvig og Svend Erik Sokkelund Nordisk Pyramide (ophavsret m.m): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund, Copydan Billedkunst: Peter Thornvig Image2use: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, supl. Pia Funder. DJ:Fotografernes ophavsretsfondsudvalg: Jette Hedemand og Pia Funder. Nøgletal for DJ:Fotograferne: O medlemmer I medlemmer

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. DJ:Fotograferne beretning 2011-12 Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt

Læs mere

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion.

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion. DJ:Fotograferne Beretning 2013 14 til generalforsamlingen 8. marts v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Dem eller os? Det bliver stadig mere tydeligt, at den professionelle fagfotografs tekniske færdigheder,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET 1. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journalistforbund (DJ). 2. PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET`s formål

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Forslag til arbejdsprogram 2016

Forslag til arbejdsprogram 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Forslag til arbejdsprogram 2016 Bestyrelsen anbefaler følgende arbejdsprogram for bestyrelsesarbejdet i FreelanceGruppen

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Styrk virksomheden med

Styrk virksomheden med Til virksomheder om grafisk teknikeruddannelsen Styrk virksomheden med en faglig bredt funderet elev Stå stærkere med elever ombord Uddannelsesmodel (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år Elever

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler 22. jan 13 KONSTITUERINGSLISTE HOVEDBESTYRELSEN HB-medlemmer HB-suppleanter, Lars Werge, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Per Roholt, Villy Dall, Jens Rossen, Iben Danielsen, Karen Hedegaard, Frederik M.

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

DJ:Fotograferne, bestyrelsesvejledning

DJ:Fotograferne, bestyrelsesvejledning DJ:Fotograferne, bestyrelsesvejledning DJ:Fotograferne (DJ:F) er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. Specialgrupperne indgår i forbundets organisatoriske struktur på linje med medarbejderforeningerne

Læs mere

Ligestilling blandt dimittender

Ligestilling blandt dimittender Feb 09 Notat Ligestilling blandt dimittender For andet år i træk viser DJs dimittendstatistik, at der i praksis er ligestilling blandt nyuddannede. Lige mange mænd og kvinder får næsten det samme i løn.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

FAGGRUPPELANDSMØDE DEN maj 2011 R E F E R A T

FAGGRUPPELANDSMØDE DEN maj 2011 R E F E R A T Social- og sundhedssektoren FAGGRUPPELANDSMØDE DEN 17. 18. maj 2011 R E F E R A T Beskæftigelsesvejledere 17. maj 1. Velkomst og præsentation v/lisbeth Lisbeth byder velkommen. Der har også i det indeværende

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere