DJ Fotograferne Beretning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ Fotograferne Beretning 2010"

Transkript

1 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver stadig mere visuel. Kravene til, hvad der skal til af fange interesse og opmærksomhed bygger i stadig højere grad på mulighederne i visuel kommunikation. Vores fag udfordres derfor hele tiden af disse nye krav, og det igen stiller stadig flere krav til de kompetencer vi får både under grunduddannelsen og senere må skaffe os, når vi er på arbejdsmarkedet. Og det er ikke kun på de fagtekniske kvalifikationer, vi udfordrers som fagfotografer. Den nemt tilgængelige fototeknik, udfordrer især vores evner til at skabe indhold i de billeder vi laver. Når teknikken kan leverer levende billeder i høj kvalitet, bør fotograferne måske også kunne? Husk at bruge jeres efteruddannelsesret. Husk DJ s uddannelsesfond for freelancere og ledige og husk Fotograferne ophavsretsfond. Få karriere rådgivning i DJ Uddannelse og karriere OVERENSKOMSTER OG AFTALER Privatansatte fotografer Der er ikke indgået nogen overenskomster på det private område. DJ har forsøgt medarbejdere hos E-soft hvor der pt er 5 medlemmer, kontakten genoptages snarest. Der er ingen tvivl om at microstock fotos vil fortsætte deres vækst, det giver en ny ufordring i forhold til hvilken lovgivning der gælder. DJ ser leveranceaftaler igennem fra internationale virksomheder der operere internationalt og som også har fotografer i Danmark, så vi kan rådgive medlemmer bedst muligt i forhold til de udfordringer der er på svært tilgængelige og engelske leveranceaftaler/ansættelseskontrakter. Offentligt ansatte Der er overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte fotografer i regionerne i de kommende måneder. Forhandlere er faglig konsulent Eva Jakobsen og fotograf og TR Ole Svendsen Aalborg sygehus. Overenskomsterne for journalister og fotografer forsøges forhandlet sammen. Sammenlægning af overenskomster i regioner Mange fotografer er over årerne flyttet til kommunikationsafdelinger, få til serviceafdelinger og endnu færre er rene kliniske fotografer. Dermed bliver forskellene mellem journalister og fotografer færre og færre. DJ tror at I vil blive stærkere hvis vi forsøger at få jeres overenskomster lagt sammen. Og det er den øvelse vi vil forsøge, hvor vi tager det bedste fra begge overenskomster og fællesaftaler hvor det giver mening og særaftaler i en overgangsperiode der hvor vi ikke kan opnås enighed. Forventninger Fotografer ligger generelt lavere i løn og pension end journalister. Men med modpartens udspil om løntilbageholdenhed og de besparelser der allerede nu fyger over offentlige arbejdspladser, skal vi nok ikke forvente et markant lønskift denne gang. De væsentligste forskelle på journalisternes og fotografernes overenskomst i regionerne er: - Løn - Pensionsordning - Arbejdstidsaftale for fotograferne - løntrin 1

2 Aftaler om ny løn, barsel, frihed, ferie og mange andre aftaler er fælles for både journalister og fotografer. Krav: DJ følger CFU og KTO s generelle krav og har også ved et hovedbestyrelsesmøde i fredags fået godkendt DJ s krav. DJ s krav følger her i uprioriteret rækkefølge: - fællesorganisationernes (CFU og KTO ) generelle krav herunder lønreguleringsordningen - størst mulig forhøjelse af grund-/basislønninger herunder anciennitetsmæssig udvidelse af skalaforløb - dækningsområdet skal også omfatte kommunikationsarbejde herunder uddannelserne fra Danmarks Mediehøjskole (også den fotograf uddannelse), Syddansk universitet og Roskilde universitet - ulempe-/genetidsbetaling ved pålagt tjeneste - definition af fridage udenfor lør-/søn-/helligdage - kompetenceudvikling/efteruddannelse svarende til min. 1 uge årligt med samme udbud og vilkår som for andre overenskomstområder - større fleksibilitet i pensionsordning og placering - udvidelse af faderens forældreorlov samt 8 ugers barselsorlov før fødsel til moderen i overenskomst med Staten - afskaffelse af plustidsordning i overenskomst med Staten - sammenkædning af overenskomsterne med Regionerne for hhv. journalister/kommunikationsmedarbejdere og fotografer - pensionsbidrag forhøjes til 18 % i overenskomsten med regionerne - praktikantlønninger fortsat følge aftalen med Danske Medier Arbejdsgiver organisation (dagbladene) Når forhandlingerne med de store områder afsluttes, kan vi formentlig se hvad vi kan forvente på resultatet, men det skal ikke afholde os fra at fremføre vores medlemmers krav. Pressede freelancere presser også fastansatte Markedet for freelancefotografi er præget af at både priser og ophavsret er pressede i kampen om opgaverne. Blandt andet har konflikten på Aller Media, sat sine tydelige spor i det marked der møder freelancemedlemmerne. DJ står derfor over for helt nye udfordringer, i forhold til at være organisation for de mange freelancere, der er blevet dømt selvstændige af en voldgiftskendelse og derfor ikke må optræde samlet gennem repræsentation af deres fælles fagorganisation, DJ. DJ har derfor lagt stor energi i at rådgive individuelt om kontrakter og aftaler. Men det er ikke nok! Uden en holdningsændring, hvor det mentale fællesskab, udmøntes i bred accept af sammenhænget mellem den enkeltes aftaleforhold og den direkte påvirkningen de har på kollegerne. Også fastansatte rammes af presset på freelancerne. For når freelance arbejdskraft bliver billigere end fastansatte, skal der ikke meget kugleramme til at omsætte det i at gøre faste stillinger i både den private og offentlige sektor til freelance beskæftigelse. Den store opgave er derfor at skabe et stærkere og mere solidarisk fællesskab mellem alle medlemsgrupper uanset beskæftigelses form. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Fagfotografelever Pilotprojektet fra 2009, hvor DJ konsulenter møder elverne på skolerne to gange i deres uddannelsesforløb, er blevet fast rutine. Første gang er på hovedforløb 1, lige inden eleverne 2

3 skal ud i praktik. Her holder Eva Jakobsen oplæg om Konflikt og stresshåndtering. Anden gang er på 3. hovedforløb, hvor karriererådgiver Jonas Thing underviser i Sælg dig selv. Fra vores skuemestre til svendeprøverne hører vi om stadig højere standard i de opgaver der afleveres. Især på den indholdsmæssige side, har man bemærket en inspirerende kreativitet i opgaveløsningerne. Det tegner godt for de nye generationer af fotografer. Det har også vist sig at en bonus på op til kr. for arbejdsgivere der tager elever fra erhvervsuddannelserne, har åbnet op for praktikgodkendelserne. Viborg Medieskole har en forventning om at sige velkommen til 28 elever på Hovedforløb 1 i Sammen med en forventning om 22 elever på hovedforløbet på KTS, tyder det på at der er en stigende optimisme inde for branchen. Ny uddannelse: Fotografisk Kommunikation 2011 får vi en ny spændende uddannelse for fotografer i Danmark.. Med etablering af en proffessionsbachelor i Fotografisk Kommunikation på Danmarks medie og journalisthøjskole, bliver det muligt at etablere det længe savnede link mellem den håndværksmæssige fagfotograf uddannelse og højere uddannelser. Den nye uddannelse rummer mulighed for at man med en fagfotografuddannelse på kun 1½ år kan åbne døren til relevante akademiske uddannelser: Vi er især glade for den positive modtagelse fra bl.a. Medieskolerne i Viborg, hvor man også ser Fotografisk Kommunikation som den overbygning faget længe har savnet. Lang elev tid Et af de store tilbageværende uddannelsesspørgsmål er elevtiden på 4 år i fagfotografuddannelsen. I DJ:Fotograferne, er det stadig et fokuspunkt, fordi vi har svært ved at se at der er en rimelig balance mellem læring og den tid elever skal være os en fotografmester. Ordet billig arbejdskraft ligger ikke fjernet Elever hos DJ medlemmer? På delegeretmødet 2011, skal der tages stilling til om elever kan få dele eller hel deres praktiktid hos andre medlemmer af DJ. Det er et kontroversielt spørgsmål der har været behandlet i DJs hovedbestyrelse og udvalg flere gange. Hvor går skillelinjen til at DJ medlemmer ikke må ansætte medlemmer eller andre der arbejder på DJs organisationsområde? Et flertal af hovedbestyrelsen valgte i januar 2011 at indstille til delegeretmødet at såfremt det sker under samme kontrakt vilkår med uopsigelighed som i fotografelevernes kontrakter, bør det være en undtagelse for forbundslovene. Vi har fra bestyrelsen støttet forslaget fra starten. For os handler det væsentligst om at sikre bredde og især kvalitet i de elevpladser, der udbydes. Men det er ikke uproblematisk og det har været nødvendigt i forslaget at sikre at DJ, i konfliktsituationer er elevens repræsentant. Dårligere vilkår for efter og videreuddannelse Antallet af medlemmerne fra DJ:Fotograferne hitter stadig ikke på efter - og videreuddannelser, og vi må nok se i øjnene, at det for nogle medlemmer nok ikke bliver bedre med regeringens seneste drastiske nedskæringer af støtte til efter og videreuddanelse. Reelt vil de betyder en kraftig stigning i prisen og på sigt færre kurser Vi kan selvfølgeligelig læne os tilbage og være fornærmet, men det hjælper ikke meget på det behov, der trods alt er for den faglig opdatering, der kan gennemføres i AMU regi. 3

4 En af opgaverne for den kommende bestyrelse er derfor gennem ophavsretsfonden og DJ s uddannelsesfond i endnu højere grad at støtte medlemmernes uddannelsesbehov, selv om det fortsat burde være en samfundsopgave at sikre arbejdsstyrken styrer uden om ledighed, gennem et højt kvalifikations niveau. Ledighed Vi er sikre på at en aktiv, målrette og realistisk opfølgning på DJs ledige medlemmer af DJ egne konsulenter er en del af svaret på at medlemmerne fortsat ikke er blevet ramt massivt af ledighed, her op til generalforsamlingen spores endda et mindre fald i ledigheden der ligger omkring 8% BESTYRELSEN Samarbejdet i DJ Gennem møder mellem formænd for specialgrupper og kredse, er vi ved at finde måder, hvor vi sammen bedre kan trække på de forskellige ressourcer og kompetencer. Nok er vi forskellige, men vi er fælles om, på tværs af forbundets strukturer, at ville styrke DJ som rammen, for de mange fagområder på medieområdet. PF og DJ:Fotograferne har på trods af forskelligheder, fortsat et solidt og konstruktivt samarbejde, der blandt andet afspejles i interne DJ forhold og i samarbejdet omkring ophavsret. Også omkring afholdelse af fagarrangementer, afspejles det gode samarbejde. Som eksempel var ca. halvdelen af deltagerne i DJ:Fotografernes Masterclass "Streets of New York" medlemmer af PF og PF-medlem Carsten Ingemann deltog i udvælgelsen af deltagere sammen med Michael Harder fra DJ:Fotograferne. Også samarbejdet med Visuelt Forum og Bladtegneren, som vi og PF gør fælles sag med i Copydan, Billedkunst og omkring Image2use (omtales i andre afsnit), viser at vi som DJ medlemmer har en hel del mere tilfælles end DJ strukturen umiddelbart indikerer. Til Freelance Gruppen sender vi en særlig tak for deres fokus på alle DJ freelancernes vilkår. Området er på engang specifikt for medlemmer, der har freelance livet som tilgang til arbejdsmarkedet, på den anden side har den faglige bredde i DJ placeret en del freelancere uden for Freelance Gruppen. Ikke des mindre har specialgruppens tilgang til freelanceforhold været bred og favnende for alle, hvad mange DJ:F medlemmer også har stor gavn af. Selv om DJ:Fotograferne, med små 6% af DJ medlemmer ikke fylder meget, så oplever vi oftest anerkendelse af specialgruppen og den rolle medlemmerne spiller på medieområdet. Noget vi specifikt oplever gennem det engagement DJs faglige konsulent Eva Jakobsen og sekretær Mette Eg lægger i deres arbejde omkring vores specialgruppe og dens medlemmer. Op til Fagfestivalen 2010, havde vi lagt at os i selen for at få sat fokus på visuel kommunikation, set bredt i forhold til medlemmer i hele DJ, hvor det visuelle er ramme eller udtrykket for deres arbejde. Det kom der ikke meget ud af og DJs hovedbestyrelse har noteret at 2010 Fagfestivalen generelt ikke havde tilstrækkelig bredde. 7 deltagere fra DJ:Fotograferne er det laveste i mange år. Når det nu ikke lykkedes på Fagfestivalen, har vi sammen med fem andre specialgrupper i DJ lagt billet ind på et 2011 DJ jubilæumsarrangement, med omdrejningspunktet i visuel kommunikation. Nordisk samarbejde I en verden hvor firmaer arbejder internationalt, hvor din ophavsret også skal hævdes i andre lande, faglig udvikling sker globalt, er det vigtigt at vi som fotograforganisation er aktive i internationale faglige netværk 4

5 DJ:fotograferne har siden 2008 været en del af det nordiske fotograf samarbejde i Pyramide Norden. Et samarbejde og netværk som gør at informationer om faglige sager, ophavsret hurtigt kan udveksles mellem de nordiske lande og at vi kan handle samlet i beskyttelsen af medlemmernes interesser. Pyramide Norden består af fotograforganisationer og foreninger fra Island,Norge, Sverige, Finland og Danmark. Pyramide Norden er medlem af Pyramide Europa, en europæisk fotograf paraplyorganisation med høringsret i EU. Høringsretten gør at vi har indflydelse på den lovgivning som via EU kommer til at gælde fotografer i Danmark. I 2010 blev fotograforganisationerne i Norge samlet i Foto-Norge som rummer både amatører og professionelle fotografer med et samlet medlemstal på Det betyder at Pyramide Norden nu samlet repræsenterer omkring fotografer. I en digital tid hvor ophavsretten er truet fra mange sider er det en stor opbakning hvis der skel råbes vagt i gevær. Satspunkterne i 2011 vil være en fortsat konkretisering af samarbejdet i Pyramide Norden således at det afspejles i form af resultater og informationer. At øge samarbejdet i Øresundsregionen med fælles arrangementer og seminarer. I 2012 vil den 4 nordiske fotograf konference blive afholdt i Stockholm og DJ:fotograferne deltager aktivt i konference planlægningen. DJ:Fotografernes udgifter til deltagelse i nordisk samarbejde får i 2011 økonomisk støtte direkte fra forbundet med op til ,- kr Der har været en mindre nedgang i besøgstallene, da Google tilsyneladende lagde deres måleprocedure om. Sidst på året har antallet af artikler og indlæg være mindre, de der op til årsskiftet er blevet arbejdet intenst på at etablere en helt ny DJ webplatform, hvor vi har vores eget hjørne med djfotograferne.dk Det har været et større stykke arbejde at få grundformen og indhold på plads. Men de seneste besøgstal viser at medlemmer og andre besøgende har taget vel imod det nye. Arbejdet med at bruge og udvikle de nye muligheder fortsættes i takt med at rettelser og ny udvikling falder på plads. Hvad brugte ophavsretsfonden til? Deltagere Formål 29 AMU kurser 3 Berlin fotomåned, studietur 22 elever til New York, studietur 1 Selfpublishing på bogmessen, fag information 3 Fotografisk kursus Grundtvig H 1 Havanas gl. bydel, Projekt 2 Intensivt fotografisk kursus, Adobe 1 "Ny nordisk mad", mad foto kursus 1 Fagkursus, Oklahoma, USA 7 Kurser på Update 1 Livsstil, mode & design, kursus 2 Photoshop på Mediehøjskolen 1 "Gellerup - en ny generation, projekt 1 Mela/Indien, projekt 2 MIPIM messe, studietur arkitektur foto 5

6 1 Studietur til New York 1 Studietur USA 2 Bogprojekter 1 Photography, kursus i New York 1 Med saltvand i hjertet, projekt 1 Foto messe i Japan 1 Løb mod livet, projekt 25 Light Room, værktøjskursus 6 Masterclass New York 20 Paris Photo, studietur 8 Photo Kina Køln, studietur 13 Cafe projekt Copenhagen Photo 5 Foto udstillings projekter 15 Udstillinger med svendeprøve billeder 45 FotoSalon 2010, fag arrangement Der ud over er der givet støtte til Hullet i hukommelsen, konference om digitalisering af kulturarven Danmarks Fotomuseum Dansk Kunstnerråd Bevillinger fra fonden har alle være behandlet af et Indstillingsudvalg med Pia Funder som formand, og efterfølgende godkendt af bestyrelsen Et af projekterne der har fået støtte var Master Class i New York I oktober 2010 gennemførte DJ:Fotograferne i samarbejde med Pressefotografforbundet en workshop i New York. Med den amerikanske nyhedsfotograf Peter Turnley ved roret og med udgangspunkt i Harlem, drog deltagerne ud i New York, for at øve sig i "street photography". Målet for deltagerne var primært at producere en serie på 15 billeder, der blev fremvist ved workshoppens slutning. Men der blev også tid til fælles udflugter og en intens debat om fotografi. Efter en hektiske uge i New York, vendte deltagerne hjem en enestående oplevelse rigere. Gruppen besluttede at dele deres oplevelse og der blev efterfølgende arrangeret en udstilling med nogle af de bedste billeder, i Journalistforbundets lokaler på Gammel Strand. Workshoppen blev arrangeret af Michael Harder fra DJ:Fotografernes bestyrelse og med økonomisk støtte fra Ophavsretsfonden. Deltagerne holder stadigvæk kontakt og ser frem til at mødes ved en reunion i København i marts 2011 Image2Use blev til i2u og meget mere nyt Med udgangen af januar 2011 var en lang ændringer og forbedringer på plads og i2ublev trukket ud af mølposen. På generalforsamlingsdagen skulle alt det nye være kendt for alle medlemmer, men lad os blot her noteret et par af de væsentligste highlights i det nye Image2use * i2u ændret til dit personlig online salgsværktøj på en fælles platform. * Du kan oprette din egen personlige salgsplatform og udstillingsvindue. * Du skal kun bruge dansk til billedinformation. Alt oversættes automatisk til engelsk * Du kan e udvalgsbilleder til dine kunder, der direkte fra mailen kan købe billederne 6

7 * Du bestemmer selv pris og rammer for anvendelse * Du bestemmer selv hvilke billeder du vil lægge i den fælles database og hvilke du kun vil have på dit eget site. * På i2u sikre du dine billeder som en del af den danske kulturarv * i2u er etableret så medlemmer får mulighed for at fastholde retten til deres egne billeder og give dem en synlig placering i det digitale univers. * Image2use rummer billeder i alle visuelle udtryk som tegninger, fotos og billedkunst. Kredsen af organisationer, der støtter Image2use, består af Danske Billedkunstneres Fagforening, Dansk Fotografisk Forening, Tegnerne - Tegnerforbundet af Fra Dansk Journalistforbund har Visuelt Forum, Pressefotograf Forbundet, DJ:Fotograferne og Danske Bladtegnere valgt at støtte projektet. Danmarks Fotomuseum, Herning. DJ:Fotograferne er repræsenteret i Dansk Fotomuseums bestyrelse med ved vores kasserer Jette. De 7 bestyrelsesmedlemmer kommer fra bl.a. PF og Dansk Fotografisk Forening og Herning kommunen. Desuden deltager daglige leder Bjarne Meldgaard. Der er i årets løb været afholdt 5 fotoudstillinger og der har været udlånt fotografiske effekter til andre museer, og til filmoptagelser hos Nordisk film og Zentropa film. Du kan følge med i udstillinger og arrangementer på hjemmesiden Copydan, Billedkunst At ophavsret kan gå hånd i hånd med behovene i den digitale verden, er bevist med den lange række digitale aftaler, Billedkunst har indgået på undervisningsområdet. Ud over at sikre, de grundlæggende principper om retten til egne værker, har de digitale aftalerne været stærkt medvirkende til at Billedkunst for 2010 kan aflevere 37 millioner til ophavsmændene. Med til resultatet hører at de digitale undervisningsaftaler nu er slået fult igennem og en omlægning af betaling for papirkopiering. Redskabet har været aftale licens. En aftale form, hvor brugerne betaler en licens pr elev og, dermed får adgang til alverden billeder til brug for undervisning. På den ene side er det et opgør med den millimeter retfærdighed, der normalt kendetegner ophavsret, som det pt ikke er umulig at opnå i det digitale univers. Vi og de andre billedorganisationer i Billedkunst har derfor haft valget mellem en problematisk ophavsret, der ikke gave en krone, samtidig med at det ulovlige brug florerede, eller den pragmatisk administreret ophavsret, der nu sender millioner tilbage til ophavsmændene, kva aftalelicenser med brugerne. Dansk Kunstnerråd Et af de væsentligste tiltage som har involveret DJ:Fotograferne specifikt, har været konferencen Hullet i Hukommelsen. Her blev der sat fokus på digital bevaring og tilgængeliggørelse af den danske kulturarv i form af billeder, tekst og musik. Der deltog over 130 repræsentanter fra kulturliv, museer og ophavsmændene i konferencen som blev afholdt i Den Sorte Diamant. Hovedmålet for konferencen var at bringe de mange aktører sammen og få sat den digitale kulturarv på dagsordnen. Det lykkede! Især er det blevet bemærket at det var ophavsmændene, der havde taget initiativet og med en åben indstilling til de mange konflikter, der kan ligge i blandt andet ophavsret, har vist en udstrakt hånd til at finde løsninger til gavn for alle parter Repræsentant for DJ: Fotograferne i Dansk Kunstnerråd er Peter Thornvig. Suppleant Pia Funder. 7

8 Bestyrelsen takker for medlemmernes opbakning gennem året og overlader hermed beretninger til generalforsamlingens behandling. På vegne af bestyrtelsen Peter Thornvig Fakta om Specialgruppen DJ:Fotograferne Bestyrelsen bestod i perioden af: Formand Peter Thornvig, Næstformand Anders Jægenø, Kasserer Jette Kraus Hedemand, Bestyrelsesmedlemmer: Michael Harder Pia Funder Thomas Carlslund Tina Søiland Tonny Foghmar Suppleanter: Liselotte Lund, Mia Bendix Revisor: Thora Frello DJ:Fotograferne i diverse udvalg i perioden. Repræsentant i Billedmediernes fællesudvalg: Eva Jakobsen Repræsentanter i Fotograffagets Fællesudvalg: Michael Harder og Eva Jakobsen Repræsentanter i Det lokale uddannelsesudvalg for fotograferne på Medieskolerne og på Københavns Tekniske skole lokaludvalg: Tonny Foghmar og Eva Jakobsen Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar. Skuemestre: Michael Harder og Mia Bendixen DJ Hovedbestyrelse: Peter Thornvig DJ Organisationsudvalget: Peter Thornvig (fmd.) DJ Ophavsretsfond: Peter Thornvig DJ Freelanceudvalget: Peter Thornvig : DJ:Fotograferne.dk: Peter Thornvig og Svend Erik Sokkelund Nordisk Pyramide (ophavsret m.m): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund, Copydan Billedkunst: Peter Thornvig Image2use: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, supl. Pia Funder. DJ:Fotografernes ophavsretsfondsudvalg: Jette Hedemand og Pia Funder. Nøgletal for DJ:Fotograferne: O medlemmer I medlemmer

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Forretningsudvalgets Beretning 2008

Forretningsudvalgets Beretning 2008 DBF Forretningsudvalgets Beretning 2008 Hvad vejer liv? Den politiske dagsorden i disse tider handler om hvad der kan måles og vejes, mere end om de forudsætninger, der ligger til grund for det, der måles

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling

Trivsel. magasin 2012 TRYGHED. Efteruddannelse. Det gør freelancere glade. Freelanceguide om forsikring og pension. Plej din udvikling DJ FREELANCE UDGIVET AF DJ MEDIER OG KOMMUNIKATION magasin 2012 TRYGHED Freelanceguide om forsikring og pension Efteruddannelse Plej din udvikling Trivsel Det gør freelancere glade Skab dit eget job Vækst

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK

FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK Der er mange gode grunde til at være medlem af medieforbundet Dansk Journalistforbund Så er du klædt på... 1 FÆLLESSKAB FOR MEDIEFOLK FORBUND MED FREMTID MENNESKER har behov for

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere