DJ Fotograferne Beretning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ Fotograferne Beretning 2010"

Transkript

1 DJ Fotograferne Beretning 2010 Den fotografiske virkelighed er stadig i forandring og det må vi se det som en konstant i vores fremtidige faglige virkelighed. Ikke mindst fordi verden omkring os bliver stadig mere visuel. Kravene til, hvad der skal til af fange interesse og opmærksomhed bygger i stadig højere grad på mulighederne i visuel kommunikation. Vores fag udfordres derfor hele tiden af disse nye krav, og det igen stiller stadig flere krav til de kompetencer vi får både under grunduddannelsen og senere må skaffe os, når vi er på arbejdsmarkedet. Og det er ikke kun på de fagtekniske kvalifikationer, vi udfordrers som fagfotografer. Den nemt tilgængelige fototeknik, udfordrer især vores evner til at skabe indhold i de billeder vi laver. Når teknikken kan leverer levende billeder i høj kvalitet, bør fotograferne måske også kunne? Husk at bruge jeres efteruddannelsesret. Husk DJ s uddannelsesfond for freelancere og ledige og husk Fotograferne ophavsretsfond. Få karriere rådgivning i DJ Uddannelse og karriere OVERENSKOMSTER OG AFTALER Privatansatte fotografer Der er ikke indgået nogen overenskomster på det private område. DJ har forsøgt medarbejdere hos E-soft hvor der pt er 5 medlemmer, kontakten genoptages snarest. Der er ingen tvivl om at microstock fotos vil fortsætte deres vækst, det giver en ny ufordring i forhold til hvilken lovgivning der gælder. DJ ser leveranceaftaler igennem fra internationale virksomheder der operere internationalt og som også har fotografer i Danmark, så vi kan rådgive medlemmer bedst muligt i forhold til de udfordringer der er på svært tilgængelige og engelske leveranceaftaler/ansættelseskontrakter. Offentligt ansatte Der er overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte fotografer i regionerne i de kommende måneder. Forhandlere er faglig konsulent Eva Jakobsen og fotograf og TR Ole Svendsen Aalborg sygehus. Overenskomsterne for journalister og fotografer forsøges forhandlet sammen. Sammenlægning af overenskomster i regioner Mange fotografer er over årerne flyttet til kommunikationsafdelinger, få til serviceafdelinger og endnu færre er rene kliniske fotografer. Dermed bliver forskellene mellem journalister og fotografer færre og færre. DJ tror at I vil blive stærkere hvis vi forsøger at få jeres overenskomster lagt sammen. Og det er den øvelse vi vil forsøge, hvor vi tager det bedste fra begge overenskomster og fællesaftaler hvor det giver mening og særaftaler i en overgangsperiode der hvor vi ikke kan opnås enighed. Forventninger Fotografer ligger generelt lavere i løn og pension end journalister. Men med modpartens udspil om løntilbageholdenhed og de besparelser der allerede nu fyger over offentlige arbejdspladser, skal vi nok ikke forvente et markant lønskift denne gang. De væsentligste forskelle på journalisternes og fotografernes overenskomst i regionerne er: - Løn - Pensionsordning - Arbejdstidsaftale for fotograferne - løntrin 1

2 Aftaler om ny løn, barsel, frihed, ferie og mange andre aftaler er fælles for både journalister og fotografer. Krav: DJ følger CFU og KTO s generelle krav og har også ved et hovedbestyrelsesmøde i fredags fået godkendt DJ s krav. DJ s krav følger her i uprioriteret rækkefølge: - fællesorganisationernes (CFU og KTO ) generelle krav herunder lønreguleringsordningen - størst mulig forhøjelse af grund-/basislønninger herunder anciennitetsmæssig udvidelse af skalaforløb - dækningsområdet skal også omfatte kommunikationsarbejde herunder uddannelserne fra Danmarks Mediehøjskole (også den fotograf uddannelse), Syddansk universitet og Roskilde universitet - ulempe-/genetidsbetaling ved pålagt tjeneste - definition af fridage udenfor lør-/søn-/helligdage - kompetenceudvikling/efteruddannelse svarende til min. 1 uge årligt med samme udbud og vilkår som for andre overenskomstområder - større fleksibilitet i pensionsordning og placering - udvidelse af faderens forældreorlov samt 8 ugers barselsorlov før fødsel til moderen i overenskomst med Staten - afskaffelse af plustidsordning i overenskomst med Staten - sammenkædning af overenskomsterne med Regionerne for hhv. journalister/kommunikationsmedarbejdere og fotografer - pensionsbidrag forhøjes til 18 % i overenskomsten med regionerne - praktikantlønninger fortsat følge aftalen med Danske Medier Arbejdsgiver organisation (dagbladene) Når forhandlingerne med de store områder afsluttes, kan vi formentlig se hvad vi kan forvente på resultatet, men det skal ikke afholde os fra at fremføre vores medlemmers krav. Pressede freelancere presser også fastansatte Markedet for freelancefotografi er præget af at både priser og ophavsret er pressede i kampen om opgaverne. Blandt andet har konflikten på Aller Media, sat sine tydelige spor i det marked der møder freelancemedlemmerne. DJ står derfor over for helt nye udfordringer, i forhold til at være organisation for de mange freelancere, der er blevet dømt selvstændige af en voldgiftskendelse og derfor ikke må optræde samlet gennem repræsentation af deres fælles fagorganisation, DJ. DJ har derfor lagt stor energi i at rådgive individuelt om kontrakter og aftaler. Men det er ikke nok! Uden en holdningsændring, hvor det mentale fællesskab, udmøntes i bred accept af sammenhænget mellem den enkeltes aftaleforhold og den direkte påvirkningen de har på kollegerne. Også fastansatte rammes af presset på freelancerne. For når freelance arbejdskraft bliver billigere end fastansatte, skal der ikke meget kugleramme til at omsætte det i at gøre faste stillinger i både den private og offentlige sektor til freelance beskæftigelse. Den store opgave er derfor at skabe et stærkere og mere solidarisk fællesskab mellem alle medlemsgrupper uanset beskæftigelses form. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Fagfotografelever Pilotprojektet fra 2009, hvor DJ konsulenter møder elverne på skolerne to gange i deres uddannelsesforløb, er blevet fast rutine. Første gang er på hovedforløb 1, lige inden eleverne 2

3 skal ud i praktik. Her holder Eva Jakobsen oplæg om Konflikt og stresshåndtering. Anden gang er på 3. hovedforløb, hvor karriererådgiver Jonas Thing underviser i Sælg dig selv. Fra vores skuemestre til svendeprøverne hører vi om stadig højere standard i de opgaver der afleveres. Især på den indholdsmæssige side, har man bemærket en inspirerende kreativitet i opgaveløsningerne. Det tegner godt for de nye generationer af fotografer. Det har også vist sig at en bonus på op til kr. for arbejdsgivere der tager elever fra erhvervsuddannelserne, har åbnet op for praktikgodkendelserne. Viborg Medieskole har en forventning om at sige velkommen til 28 elever på Hovedforløb 1 i Sammen med en forventning om 22 elever på hovedforløbet på KTS, tyder det på at der er en stigende optimisme inde for branchen. Ny uddannelse: Fotografisk Kommunikation 2011 får vi en ny spændende uddannelse for fotografer i Danmark.. Med etablering af en proffessionsbachelor i Fotografisk Kommunikation på Danmarks medie og journalisthøjskole, bliver det muligt at etablere det længe savnede link mellem den håndværksmæssige fagfotograf uddannelse og højere uddannelser. Den nye uddannelse rummer mulighed for at man med en fagfotografuddannelse på kun 1½ år kan åbne døren til relevante akademiske uddannelser: Vi er især glade for den positive modtagelse fra bl.a. Medieskolerne i Viborg, hvor man også ser Fotografisk Kommunikation som den overbygning faget længe har savnet. Lang elev tid Et af de store tilbageværende uddannelsesspørgsmål er elevtiden på 4 år i fagfotografuddannelsen. I DJ:Fotograferne, er det stadig et fokuspunkt, fordi vi har svært ved at se at der er en rimelig balance mellem læring og den tid elever skal være os en fotografmester. Ordet billig arbejdskraft ligger ikke fjernet Elever hos DJ medlemmer? På delegeretmødet 2011, skal der tages stilling til om elever kan få dele eller hel deres praktiktid hos andre medlemmer af DJ. Det er et kontroversielt spørgsmål der har været behandlet i DJs hovedbestyrelse og udvalg flere gange. Hvor går skillelinjen til at DJ medlemmer ikke må ansætte medlemmer eller andre der arbejder på DJs organisationsområde? Et flertal af hovedbestyrelsen valgte i januar 2011 at indstille til delegeretmødet at såfremt det sker under samme kontrakt vilkår med uopsigelighed som i fotografelevernes kontrakter, bør det være en undtagelse for forbundslovene. Vi har fra bestyrelsen støttet forslaget fra starten. For os handler det væsentligst om at sikre bredde og især kvalitet i de elevpladser, der udbydes. Men det er ikke uproblematisk og det har været nødvendigt i forslaget at sikre at DJ, i konfliktsituationer er elevens repræsentant. Dårligere vilkår for efter og videreuddannelse Antallet af medlemmerne fra DJ:Fotograferne hitter stadig ikke på efter - og videreuddannelser, og vi må nok se i øjnene, at det for nogle medlemmer nok ikke bliver bedre med regeringens seneste drastiske nedskæringer af støtte til efter og videreuddanelse. Reelt vil de betyder en kraftig stigning i prisen og på sigt færre kurser Vi kan selvfølgeligelig læne os tilbage og være fornærmet, men det hjælper ikke meget på det behov, der trods alt er for den faglig opdatering, der kan gennemføres i AMU regi. 3

4 En af opgaverne for den kommende bestyrelse er derfor gennem ophavsretsfonden og DJ s uddannelsesfond i endnu højere grad at støtte medlemmernes uddannelsesbehov, selv om det fortsat burde være en samfundsopgave at sikre arbejdsstyrken styrer uden om ledighed, gennem et højt kvalifikations niveau. Ledighed Vi er sikre på at en aktiv, målrette og realistisk opfølgning på DJs ledige medlemmer af DJ egne konsulenter er en del af svaret på at medlemmerne fortsat ikke er blevet ramt massivt af ledighed, her op til generalforsamlingen spores endda et mindre fald i ledigheden der ligger omkring 8% BESTYRELSEN Samarbejdet i DJ Gennem møder mellem formænd for specialgrupper og kredse, er vi ved at finde måder, hvor vi sammen bedre kan trække på de forskellige ressourcer og kompetencer. Nok er vi forskellige, men vi er fælles om, på tværs af forbundets strukturer, at ville styrke DJ som rammen, for de mange fagområder på medieområdet. PF og DJ:Fotograferne har på trods af forskelligheder, fortsat et solidt og konstruktivt samarbejde, der blandt andet afspejles i interne DJ forhold og i samarbejdet omkring ophavsret. Også omkring afholdelse af fagarrangementer, afspejles det gode samarbejde. Som eksempel var ca. halvdelen af deltagerne i DJ:Fotografernes Masterclass "Streets of New York" medlemmer af PF og PF-medlem Carsten Ingemann deltog i udvælgelsen af deltagere sammen med Michael Harder fra DJ:Fotograferne. Også samarbejdet med Visuelt Forum og Bladtegneren, som vi og PF gør fælles sag med i Copydan, Billedkunst og omkring Image2use (omtales i andre afsnit), viser at vi som DJ medlemmer har en hel del mere tilfælles end DJ strukturen umiddelbart indikerer. Til Freelance Gruppen sender vi en særlig tak for deres fokus på alle DJ freelancernes vilkår. Området er på engang specifikt for medlemmer, der har freelance livet som tilgang til arbejdsmarkedet, på den anden side har den faglige bredde i DJ placeret en del freelancere uden for Freelance Gruppen. Ikke des mindre har specialgruppens tilgang til freelanceforhold været bred og favnende for alle, hvad mange DJ:F medlemmer også har stor gavn af. Selv om DJ:Fotograferne, med små 6% af DJ medlemmer ikke fylder meget, så oplever vi oftest anerkendelse af specialgruppen og den rolle medlemmerne spiller på medieområdet. Noget vi specifikt oplever gennem det engagement DJs faglige konsulent Eva Jakobsen og sekretær Mette Eg lægger i deres arbejde omkring vores specialgruppe og dens medlemmer. Op til Fagfestivalen 2010, havde vi lagt at os i selen for at få sat fokus på visuel kommunikation, set bredt i forhold til medlemmer i hele DJ, hvor det visuelle er ramme eller udtrykket for deres arbejde. Det kom der ikke meget ud af og DJs hovedbestyrelse har noteret at 2010 Fagfestivalen generelt ikke havde tilstrækkelig bredde. 7 deltagere fra DJ:Fotograferne er det laveste i mange år. Når det nu ikke lykkedes på Fagfestivalen, har vi sammen med fem andre specialgrupper i DJ lagt billet ind på et 2011 DJ jubilæumsarrangement, med omdrejningspunktet i visuel kommunikation. Nordisk samarbejde I en verden hvor firmaer arbejder internationalt, hvor din ophavsret også skal hævdes i andre lande, faglig udvikling sker globalt, er det vigtigt at vi som fotograforganisation er aktive i internationale faglige netværk 4

5 DJ:fotograferne har siden 2008 været en del af det nordiske fotograf samarbejde i Pyramide Norden. Et samarbejde og netværk som gør at informationer om faglige sager, ophavsret hurtigt kan udveksles mellem de nordiske lande og at vi kan handle samlet i beskyttelsen af medlemmernes interesser. Pyramide Norden består af fotograforganisationer og foreninger fra Island,Norge, Sverige, Finland og Danmark. Pyramide Norden er medlem af Pyramide Europa, en europæisk fotograf paraplyorganisation med høringsret i EU. Høringsretten gør at vi har indflydelse på den lovgivning som via EU kommer til at gælde fotografer i Danmark. I 2010 blev fotograforganisationerne i Norge samlet i Foto-Norge som rummer både amatører og professionelle fotografer med et samlet medlemstal på Det betyder at Pyramide Norden nu samlet repræsenterer omkring fotografer. I en digital tid hvor ophavsretten er truet fra mange sider er det en stor opbakning hvis der skel råbes vagt i gevær. Satspunkterne i 2011 vil være en fortsat konkretisering af samarbejdet i Pyramide Norden således at det afspejles i form af resultater og informationer. At øge samarbejdet i Øresundsregionen med fælles arrangementer og seminarer. I 2012 vil den 4 nordiske fotograf konference blive afholdt i Stockholm og DJ:fotograferne deltager aktivt i konference planlægningen. DJ:Fotografernes udgifter til deltagelse i nordisk samarbejde får i 2011 økonomisk støtte direkte fra forbundet med op til ,- kr Der har været en mindre nedgang i besøgstallene, da Google tilsyneladende lagde deres måleprocedure om. Sidst på året har antallet af artikler og indlæg være mindre, de der op til årsskiftet er blevet arbejdet intenst på at etablere en helt ny DJ webplatform, hvor vi har vores eget hjørne med djfotograferne.dk Det har været et større stykke arbejde at få grundformen og indhold på plads. Men de seneste besøgstal viser at medlemmer og andre besøgende har taget vel imod det nye. Arbejdet med at bruge og udvikle de nye muligheder fortsættes i takt med at rettelser og ny udvikling falder på plads. Hvad brugte ophavsretsfonden til? Deltagere Formål 29 AMU kurser 3 Berlin fotomåned, studietur 22 elever til New York, studietur 1 Selfpublishing på bogmessen, fag information 3 Fotografisk kursus Grundtvig H 1 Havanas gl. bydel, Projekt 2 Intensivt fotografisk kursus, Adobe 1 "Ny nordisk mad", mad foto kursus 1 Fagkursus, Oklahoma, USA 7 Kurser på Update 1 Livsstil, mode & design, kursus 2 Photoshop på Mediehøjskolen 1 "Gellerup - en ny generation, projekt 1 Mela/Indien, projekt 2 MIPIM messe, studietur arkitektur foto 5

6 1 Studietur til New York 1 Studietur USA 2 Bogprojekter 1 Photography, kursus i New York 1 Med saltvand i hjertet, projekt 1 Foto messe i Japan 1 Løb mod livet, projekt 25 Light Room, værktøjskursus 6 Masterclass New York 20 Paris Photo, studietur 8 Photo Kina Køln, studietur 13 Cafe projekt Copenhagen Photo 5 Foto udstillings projekter 15 Udstillinger med svendeprøve billeder 45 FotoSalon 2010, fag arrangement Der ud over er der givet støtte til Hullet i hukommelsen, konference om digitalisering af kulturarven Danmarks Fotomuseum Dansk Kunstnerråd Bevillinger fra fonden har alle være behandlet af et Indstillingsudvalg med Pia Funder som formand, og efterfølgende godkendt af bestyrelsen Et af projekterne der har fået støtte var Master Class i New York I oktober 2010 gennemførte DJ:Fotograferne i samarbejde med Pressefotografforbundet en workshop i New York. Med den amerikanske nyhedsfotograf Peter Turnley ved roret og med udgangspunkt i Harlem, drog deltagerne ud i New York, for at øve sig i "street photography". Målet for deltagerne var primært at producere en serie på 15 billeder, der blev fremvist ved workshoppens slutning. Men der blev også tid til fælles udflugter og en intens debat om fotografi. Efter en hektiske uge i New York, vendte deltagerne hjem en enestående oplevelse rigere. Gruppen besluttede at dele deres oplevelse og der blev efterfølgende arrangeret en udstilling med nogle af de bedste billeder, i Journalistforbundets lokaler på Gammel Strand. Workshoppen blev arrangeret af Michael Harder fra DJ:Fotografernes bestyrelse og med økonomisk støtte fra Ophavsretsfonden. Deltagerne holder stadigvæk kontakt og ser frem til at mødes ved en reunion i København i marts 2011 Image2Use blev til i2u og meget mere nyt Med udgangen af januar 2011 var en lang ændringer og forbedringer på plads og i2ublev trukket ud af mølposen. På generalforsamlingsdagen skulle alt det nye være kendt for alle medlemmer, men lad os blot her noteret et par af de væsentligste highlights i det nye Image2use * i2u ændret til dit personlig online salgsværktøj på en fælles platform. * Du kan oprette din egen personlige salgsplatform og udstillingsvindue. * Du skal kun bruge dansk til billedinformation. Alt oversættes automatisk til engelsk * Du kan e udvalgsbilleder til dine kunder, der direkte fra mailen kan købe billederne 6

7 * Du bestemmer selv pris og rammer for anvendelse * Du bestemmer selv hvilke billeder du vil lægge i den fælles database og hvilke du kun vil have på dit eget site. * På i2u sikre du dine billeder som en del af den danske kulturarv * i2u er etableret så medlemmer får mulighed for at fastholde retten til deres egne billeder og give dem en synlig placering i det digitale univers. * Image2use rummer billeder i alle visuelle udtryk som tegninger, fotos og billedkunst. Kredsen af organisationer, der støtter Image2use, består af Danske Billedkunstneres Fagforening, Dansk Fotografisk Forening, Tegnerne - Tegnerforbundet af Fra Dansk Journalistforbund har Visuelt Forum, Pressefotograf Forbundet, DJ:Fotograferne og Danske Bladtegnere valgt at støtte projektet. Danmarks Fotomuseum, Herning. DJ:Fotograferne er repræsenteret i Dansk Fotomuseums bestyrelse med ved vores kasserer Jette. De 7 bestyrelsesmedlemmer kommer fra bl.a. PF og Dansk Fotografisk Forening og Herning kommunen. Desuden deltager daglige leder Bjarne Meldgaard. Der er i årets løb været afholdt 5 fotoudstillinger og der har været udlånt fotografiske effekter til andre museer, og til filmoptagelser hos Nordisk film og Zentropa film. Du kan følge med i udstillinger og arrangementer på hjemmesiden Copydan, Billedkunst At ophavsret kan gå hånd i hånd med behovene i den digitale verden, er bevist med den lange række digitale aftaler, Billedkunst har indgået på undervisningsområdet. Ud over at sikre, de grundlæggende principper om retten til egne værker, har de digitale aftalerne været stærkt medvirkende til at Billedkunst for 2010 kan aflevere 37 millioner til ophavsmændene. Med til resultatet hører at de digitale undervisningsaftaler nu er slået fult igennem og en omlægning af betaling for papirkopiering. Redskabet har været aftale licens. En aftale form, hvor brugerne betaler en licens pr elev og, dermed får adgang til alverden billeder til brug for undervisning. På den ene side er det et opgør med den millimeter retfærdighed, der normalt kendetegner ophavsret, som det pt ikke er umulig at opnå i det digitale univers. Vi og de andre billedorganisationer i Billedkunst har derfor haft valget mellem en problematisk ophavsret, der ikke gave en krone, samtidig med at det ulovlige brug florerede, eller den pragmatisk administreret ophavsret, der nu sender millioner tilbage til ophavsmændene, kva aftalelicenser med brugerne. Dansk Kunstnerråd Et af de væsentligste tiltage som har involveret DJ:Fotograferne specifikt, har været konferencen Hullet i Hukommelsen. Her blev der sat fokus på digital bevaring og tilgængeliggørelse af den danske kulturarv i form af billeder, tekst og musik. Der deltog over 130 repræsentanter fra kulturliv, museer og ophavsmændene i konferencen som blev afholdt i Den Sorte Diamant. Hovedmålet for konferencen var at bringe de mange aktører sammen og få sat den digitale kulturarv på dagsordnen. Det lykkede! Især er det blevet bemærket at det var ophavsmændene, der havde taget initiativet og med en åben indstilling til de mange konflikter, der kan ligge i blandt andet ophavsret, har vist en udstrakt hånd til at finde løsninger til gavn for alle parter Repræsentant for DJ: Fotograferne i Dansk Kunstnerråd er Peter Thornvig. Suppleant Pia Funder. 7

8 Bestyrelsen takker for medlemmernes opbakning gennem året og overlader hermed beretninger til generalforsamlingens behandling. På vegne af bestyrtelsen Peter Thornvig Fakta om Specialgruppen DJ:Fotograferne Bestyrelsen bestod i perioden af: Formand Peter Thornvig, Næstformand Anders Jægenø, Kasserer Jette Kraus Hedemand, Bestyrelsesmedlemmer: Michael Harder Pia Funder Thomas Carlslund Tina Søiland Tonny Foghmar Suppleanter: Liselotte Lund, Mia Bendix Revisor: Thora Frello DJ:Fotograferne i diverse udvalg i perioden. Repræsentant i Billedmediernes fællesudvalg: Eva Jakobsen Repræsentanter i Fotograffagets Fællesudvalg: Michael Harder og Eva Jakobsen Repræsentanter i Det lokale uddannelsesudvalg for fotograferne på Medieskolerne og på Københavns Tekniske skole lokaludvalg: Tonny Foghmar og Eva Jakobsen Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar. Skuemestre: Michael Harder og Mia Bendixen DJ Hovedbestyrelse: Peter Thornvig DJ Organisationsudvalget: Peter Thornvig (fmd.) DJ Ophavsretsfond: Peter Thornvig DJ Freelanceudvalget: Peter Thornvig : DJ:Fotograferne.dk: Peter Thornvig og Svend Erik Sokkelund Nordisk Pyramide (ophavsret m.m): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund, Copydan Billedkunst: Peter Thornvig Image2use: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, supl. Pia Funder. DJ:Fotografernes ophavsretsfondsudvalg: Jette Hedemand og Pia Funder. Nøgletal for DJ:Fotograferne: O medlemmer I medlemmer

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. DJ:Fotograferne beretning 2011-12 Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt

Læs mere

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion.

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion. DJ:Fotograferne Beretning 2013 14 til generalforsamlingen 8. marts v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Dem eller os? Det bliver stadig mere tydeligt, at den professionelle fagfotografs tekniske færdigheder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler

Amalie Foss, Susanne Falch og Finn Arne Hansen, Mikael Hjuler 22. jan 13 KONSTITUERINGSLISTE HOVEDBESTYRELSEN HB-medlemmer HB-suppleanter, Lars Werge, Lars Lindskov, Peter Thornvig, Per Roholt, Villy Dall, Jens Rossen, Iben Danielsen, Karen Hedegaard, Frederik M.

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj.

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj. Visionsweekend lørdag 14. marts 2015 Tilstede: Anders Michael, Laura, Merete, Rose, Daniel, Morten, Benjamin, Philip, Dennis Dirigent: Merete Referent: Philip KaJ og Danske Mediestuderende (orientering)

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere