Officielle PDGA regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Officielle PDGA regler"

Transkript

1 Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1

2 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor kraft og præcision. Den konstante udfordring, spillets sociale natur, den gode fysiske og psykiske træning og det at det er meget billigt at begynde at spille, er også tiltrækkende. Disc golf er en rekreativ sport for alle uanset alder, køn og evne. Spillets mål er at gennemspille en bane fra begyndelsen til slutningen i færrest mulige kast. Ethvert kast kastes fra det sted hvor discen faldt til ro efter det sidste kast. Scoren bestemmes ved at tælle alle spillerens kast på hvert hul, plus strafkast og ligge alle hullerne sammen. Vinderen er den spiller der gennemfører banen med laveste score. Banen består af en række huller placeret sådan at når en spiller har gennemført et hul skal han eller hun fortsætte til begyndelsen af næste hul, indtil alle huller er færdigspillede. Ved hvert hul er der givet et tee område som spilleren skal begynde hullet fra, og et mål som bruges til færdiggørelsen et hul. Disc golf baner er normalt placeret i bevoksede områder med diverse terræn, som skal fungere som naturlige forhindringer for discens flugt gennem luften. Disse naturlige forhindringer er en integreret del af spillet og spillerne må derfor ikke ændre på disse for at gøre et hul lettere spilleligt. Der er normalt 18 huller på en disc golf bane, men der findes også baner med andre antal huller, f.eks. 9, 22, 24 og 27. Disc golf baner findes i hver af de 50 stater i USA og i Canada, Japan, Mexico, Australien, Island, New Zealand, Guam, Danmark, Sverige, Norge, Holland, Skotland, Schweiz, Tyskland, Findland, Ungarn, Storbritanien, Peru, Belgien, Tjekkiet og Taiwan. Disc golf er et spil der sætter høje krav til etiketter og høflighed. Blandt de basale etiketteovervejelser er sådanne ting som respekt for tilskuere og andre spillere, såvel som respekt for plantelivet på banen. Disse regler er lavet for at fremme fair play for alle disc golfere. Ved brugen af reglerne skal spillere bruge den regel der mest direkte beskriver den givne situation. Hvis spillerne er i tvivl skal de spørge en official. Brugen af reglerne til konkrete situationer kan finde på: 2

3 800 Ordforklaring Advarsel: En henstilling til en spiller for brud på en regel, med strafkast som følge ved gentagne brud på reglen eller regelgruppen i samme runde. Fairway: Det in bounds område på banen hvor spilleren kaster mens hans avancerer fra tee til kurven. Forhindring: Enhver egenskab på banen, som kan være i vejen for spillerens kastebevægelse, opstilling eller for discens flugt. Gruppe: Et antal spillere der er sat sammen med det formål, at gennemspille banen, føre og kontrollere score korrekt og sikre spil i overensstemmelse med regelbogen. Kast: Discens drivkraft der forårsager den til at ændre dens position fra tee eller leje. Kaster: Spilleren som har udført, eller skal til at udføre et kast som er en del af spillet, givet ud fra en given regel. Kurv: Det mål der skal rammes for at færdigspille et hul. Kurven består af en øvre del påmonteret kæder og en nedre opfangningsdel bestående af en kurv. Hele objektet betegnes som "kurv". Leje: Det sted discen falder til ro og hvorfra spilleren skal kaste sit næste kast. Leje (Tilnærmelsesvis): Er et leje der er bestemt af spillerens gruppe eller af en official for at fortsætte spillet: For at korrigere et fejlspil fra out of bounds ( B (4)), eller efter spillerens beslutning om at erklære sit leje for uspilleligt og dermed kaste fra sit foregående leje ( A), eller efter spillerens beslutning om at kaste fra sit foregående leje pga. out of bounds ( B (1)), eller efter en spillers disc er blevet kastet eller fjernet af en anden spiller ( B), eller efter en disc er forsvunden ( B), eller efter en markør er forsvunden ( D) eller efter et udsat spil pga. regn eller risikable 3

4 forhold ( C) Lempelse: En ændring ved spillerens leje eller området omkring lejet, sådan at en forhindring fjernes fra området omkring lejet eller når det er upraktisk, en omplacering af lejet væk fra forhindringen i overensstemmelse med C. Forhindringer må ikke flyttes hvis en del af forhindringen er mellem lejet og hullet. Mandatory: En begrænsning på discens flugt der består i, at discen skal passere et markeret objekt i en foreskrevet rute. En mandatory s funktion er at begrænse den tilladte rute discen må flyve til kurven. Markeringsmini: En minidisc til markering af spillerens leje. (Se for markering af leje, og for størrelsesrestriktioner.) Markør: Et udtryk brugt til at indikere enten markeringsminien eller den hvilende kastede disc, som begge kan bruges til at markere det leje hvorfra det næste kast skal kastes. Official: En person som er bemyndiget til at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende den korrekte anvendelse af reglerne. Out of Bounds: Et afgrænset område udpeget af turneringslederen inden turneringsstart, hvorfra discen ikke må spilles (O.B). Grænsen defineres af et lodret plan over en markeret linie, der adskiller inbounds fra out-bounds. En disc out of bounds er ikke en forsvunden disc. Par: Det antal kast den øvede spiller forventes at score på et givet hul, som det bestemmes af turneringslederen. Par betyder fejlfrit spil under normale forhold tilladende 2 kortdistancekast for at spille hullet færdigt. Provisorisk kast: Et ekstra kast, udført med enighed i spillerens gruppe, som ikke bliver lagt til spillerens score hvis kastet ikke bruges til gennemførelsen af hullet. Yderligere kan der ved 4

5 tvivlspørgsmål angående reglerne, foretages et sæt af provisoriske kast til gennemførelsen af et hul, som alternativ til det oprindelige spil på hullet. Kun et sæt af kast vil blive talt med i spillerens score når den endelige kendelse laves. Prøvekast: Ethvert kast der forårsager, at discen bevæger sig mere end 2 meter, eller kast af enhver distance i retning mod målet, bevidst eller ej, som ikke ændrer kasterens leje, enten fordi det ikke blev kastet fra tee eller lejet, eller fordi kasteren allerede havde kastet det gældende kast fra tee eller leje. Omkast foretaget i henhold til reglerne herom er ikke prøvekast. Provisoriske kast i overensstemmelse med C og D (3) er ikke prøvekast. Spilleren modtager et (1) strafkast for prøvekast i overensstemmelse med B eller A (2). Putt: Ethvert kast af en afstand fra 10 meter eller mindre mod kurven målt fra markørens bagerste kant til kurvens center. Putt (falling): Et putt hvor spilleren får kontakt med markøren, ethvert objekt mellem spilleren og kurven og/eller jorden derimellem, før spilleren har demonstreret fuld balancekontrol. Støttepunkt: Enhver del af spillerens krop, der er i kontakt med jorden og/eller et hvilket som helst andet objekt, der kan give støtte i kasteøjeblikket. Spillelinie: Den imaginære linie, der går fra målets midte og igennem midten af markøren og videre bagud. Denne linje har ingen tykkelse, og derfor skal et støttepunkt være direkte bag midten af markøren. Spillermøde: Et møde mellem spillerne og turneringslederen eller baneofficialen, hvor spillerne gives instrukser om turneringens procedurer, huller og specielle forhold som vil være gældende under turneringen. Strafkast: Et kast der tillægges en spillers score for at overtræde en regel, eller for at genplacere et leje i overensstemmelse med reglerne. 5

6 Tee: Betegnelse for det område, der er afgrænset af tee-belægningen (hvis en sådan findes), ellers det område der afgrænses af frontlinjen og 3 meter vinkelret bagud fra dennes ender. Tee Off: Betegnelse for en rundes eller et huls første kast. To-meterreglen: Hvor det er udpeget af turneringslederen kan spillere hvis disc der kommer til hvile to meter eller højere over jordoverfladen, tildeles et (1) strafkast. Turneringslederen kan erklære tometerreglen til at være gældende for hele banen eller blot for enkelte forhindringer. Tilfældigt vand: Alle vandhuller på nær dem af turneringslederen udpeget som værende O.B., og vandhuller udpeget som værende ikke tilfældigt vand. Turneringsleder: Turneringens hovedansvarlige person og højeste myndighed. Turneringslederen kan udpege en official til at lave kendelser ved appeller. Usikkert leje: Et leje spilleren selv dømmer usikkert pga. forhindringer for opstilling og/eller kastebevægelsen. Lejet genplaceres med strafkast som følge. 6

7 801 Spillerens opførsel Hensyn A. Spilleren bør ikke kaste før han er sikker på at kastet, discens flugt eller dens landing ikke vil distrahere eller ramme andre spillere, folk eller dyr. Spillere bør se på, at gruppens øvrige medlemmer kaster, for at lokalisere fejlede kast og for at sikre overholdelse af reglerne. B. Spillere bør være opmærksom på ikke at lave distraherende lyde eller bevægelser når andre skal kaste. Eksempler på hensynsløs optræden kan være: at råbe, at bande, lave freestyle, slå på banens eller parkens installationer, kaste før tur, kaste med eller sparke til golftasker, kaste markører, gå frem ad fairway før alle har kastet eller lignende. At råbe på et upassende tidspunkt, men for at advare en spiller om fare i kasteretningen eller for at advare en person imod at blive ramt af en disc er ikke brud på hensynsreglen. C. At nægte at udføre handlinger forventet af reglerne, såsom at være behjælpelig med at lokalisere en tabt disc, at nægte at flytte udstyr eller nægte at føre scorekort er brud på hensynsreglen. D. Spilleren er ansvarlig for sin caddies handlinger. Hvor det er passende skal en spiller modtage advarsler og straf for sin caddies handlinger. E. At kaste affald på banen er brud på hensynsreglen. F. Hensynsreglen omfatter, at spillere der ryger skal sikre at deres røg ikke generer andre spillere. Den rygende bør skode sin cigaret og smide filteret i en affaldsspand. Henkastning af cigaretter og skodder på jorden er brud på hensynsreglen jf E. G. En spiller der overtræder hensynsreglerne kan advares af enhver spiller der bliver berørt af overtrædelsen. Dette gælder også hvis det er en spiller tilhørende en anden gruppe. En official kan advare enhver spiller der overtræder hensynsreglerne. Alle i gruppen skal gøres opmærksom på 7

8 advarslen. Spilleren skal tildeles et (1) strafkast for hver efterfølgende brud på denne regelsektion (hele ) inden for samme runde. Gentagende brud på regelsektionen kan medføre diskvalifikation af spilleren jf Rækkefølge A. Rækkefølgen på det første tee bestemmes af den rækkefølge scorekortet foreskriver eller af den rækkefølge hvorpå spillerne er arrangeret på resultattavlen. B. På alle efterfølgende tees bestemmes rækkefølgen af scoren af det foregående hul, således at spilleren med laveste score kaster først. Har to eller flere spillere samme score på foregående hul, er kasterækkefølgen for de pågældende spillere uændret. C. Efter alle spillere i gruppen har kastet fra tee, er det spilleren der ligger længst fra kurven som kaster først. For at opnå flow i spillet må en spiller der ikke ligger længst fra hullet kaste hvis spilleren der ligger længst fra hullet samtykker. D. Under turneringsspil må en gruppe ikke spille forbi gruppen foran på nær hvis denne er nødsaget til at vente på en afgørelse i henhold til reglerne, eller hvis gruppen af en official er bedt om lade andre grupper spille forbi. E. Overtræder en spiller kasterækkefølgen, vil det blive betragtet som et brud på hensynsreglen. Se G Tid A. En spiller må maximalt bruge 30 sekunder til at kaste efter at: (1) den foregående spiller har kastet og, 8

9 (2) spilleren har brugt rimelig tid til at komme hen til discen og har markeret sit leje og (3) spilleområdet er klart og frit for forstyrrelser. B. En spiller skal modtage en advarsel ved første overtrædelse af tidsreglen, såfremt overtrædelsen er observeret af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. Ved hver efterfølgende overtrædelse inden for samme runde, skal spilleren idømmes et (1) strafkast såfremt overtrædelsen er observeret af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official Gennemførelse A. Det er spillerens ansvar at spille banen korrekt. Før spillet sættes i gang skal spilleren deltage i spillermødet og spørge om specielle forhold der måtte være på banen såsom ekstra huller, alternative teesteder, alternative kurveplaceringer, out of bounds områder og mandatories. B. Ukorrekt gennemførelse af banen og den dertilhørende straf er inddelt i fem (5) kategorier: 1) Forkert teested. At starte fra forkert tee i forhold til banens layout. Hvis fejlspillet opdages efter spillerens kast fra teestedet, men før et efterfølgende kast, skal spilleren omkaste fra det korrekte teested og modtage et (1) strafkast som ved prøvekast. Opdages fejlspillet efter andet kast, skal hullet færdigspilles og scoren plus to (2) strafkast noteres for hullet. 2) Forkert passering af mandatory. Forkert passering af en obligatorisk forhindring (mandatory). Hvis fejlen opdages efter spillerens kast har passeret forhindringen på den forkerte side men før et efterfølgende kast, skal spilleren tildeles et (1) strafkast og spille videre fra drop zonen som den er fastsat i B. Opdages fejlspillet efter spillerens andet kast, færdigspilles hullet uden at spille fra drop zonen. Spilleren tildeles to (2) strafkast for fejlspillet. 3) Forkert kurv. Hvis en spiller lander i en forkert kurv, skal der spilles videre fra et leje direkte under kurven mod den korrekte kurv uden straf. Hvis en spiller lander i en forkert kurv og tror at hullet er 9

10 færdigspillet og derfor fortsætter til næste hul, skal spilleren tildeles to (2) strafkast for at fejlspille hullet. 4) Kast udenfor banen. At spille en disc fra et område der er uden for banen (out of bounds), som var discen inde på banen (in bounds). Hvis fejlen opdages efter kastet uden for banen (out of bounds) men før et efterfølgende kast, skal spilleren kaste fra det korrekte leje, og betragte kastet uden for banen som et prøvekast (der tildeles et (1) strafkast). Opdages fejlen efter det efterfølgende kast, skal spilleren færdigspille hullet og modtage to (2) strafkast for spil i O.B. område. 5) Hulrækkefølge. At springe et hul over eller at spille hullerne i en ukorrekt rækkefølge. Opdages fejlen efter kastet fra tee, men før efterfølgende kast, skal spilleren omkaste fra korrekt teested og medregne fejlkastet i scoren som et prøvekast (der tildeles et (1) strafkast). Opdages fejlen efter to eller flere kast, skal hullet færdigspilles. Straks herefter skal spilleren fortsætte spillet i korrekt hulrækkefølge hvorfra fejlen opstod. Uanset antallet af huller der er spillet i ukorrekt rækkefølge eller er sprunget over, modtages to (2) strafkast. Scoren for ethvert færdigspillet hul er gældende. Ethvert færdigspillet hul kan ikke omspilles. C. I tilfælde hvor denne regelsektion påvirker spillere i en gruppe på forskellig vis, skal gruppen blive sammen imens hullet bliver færdigspillet af den/de overtrædende spillere således at scoren kan verificeres og overholdelse af regler sikres. D. I tilfælde hvor ukorrekt gennemførelse opdages efter at hullet/huller er færdigspillet, skal hullet/hullerne ikke spilles om. Spilleren modtager to (2) strafkast for fejlen.. E. I tilfælde hvor ukorrekt gennemførelse af banen først opdages efter runden er færdigspillet og scorekortet er indleveret skal der ikke spilles om. Spilleren modtager to (2) strafkast for fejlen. F. En spiller der med overlæg fejlspiller banen for opnå en fordel overtræder A (3) og modtager straf i henhold til denne sektion. 10

11 802 Udstyr Discs til turneringsspil A. Discs skal overholde alle tekniske standarder sat af Professional Disc Golf Associations (PDGA) Tekniske Komite. Se disse tekniske standarder under sektion 805 B. B. En disc som er flækket eller perforeret er ulovlig til brug. Se D, E og F. En disc der flækkes under runden må gerne bæres rundt indtil runden er færdigspillet, men må ikke anvendes. Spilleren skal straks tilkendegive over for gruppen at spilleren ønsker at bære den flækkede eller ødelagte disc resten af runden, eller blive straffet under de gældende regler beskrevet i E. C. Spilleren må ikke foretage modifikationer af discen som ændrer dens oprindelige flyveegenskaber. Denne regel forbyder ikke den uundgåelige slitage fra anvendelse eller moderat brug af sandpapir eller lignende til at udjævne hakker og ujævnheder fremkommet af slitage. Discs der er malet med et fortykkende materiale, eller med vilje er slebet for at ændre discens flyveegenskaber, er ulovlig til anvendelse i turneringsspil. Se D, E & F. D. Discs til anvendelse i turneringsspil skal godkendes af turneringslederen, hvis en anden spiller eller en official stiller spørgsmålstegn ved dens lovlighed, men en disc kan under ingen omstændigheder godkendes hvis den modstrider nogen ovenstående standarder. Enhver disc der ikke kan godkendes skal betragtes som værende ulovlig til anvendelse i turneringsspil, og spilleren skal straffes i henhold til E. E. En spiller der under runden bærer en ulovlig disc skal uden foregående advarsel modtage to (2) strafkast, såfremt regelbruddet observeres af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. En spiller som gentagne gange kaster en ulovlig disc kan blive diskvalificeret i henhold til A (3). F. Alle discs der anvendes i turneringsspil - undtagen markeringsminien - skal være unikt markeret med 11

12 ikke-fortykkende materiale som f. eks sprittusch. En spiller modtager en (1) advarsel for at kaste en umarkeret disc såfremt det observeres af to eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. Hvert efterfølgende kast med en umarkeret disc straffes med et (1) strafkast såfremt det observeres af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official Markør En markeringsdisc skal anvendes til at markere spillerens leje, som foreskrevet i dette regelsæt. En markeringsdisc skal være mellem 7 og 15 centimeter i diameter og må højst måle 3 centimeter i højden Mål Mål (kurve eller lignende) der anvendes for at færdiggøre hullet, må ikke stride mod de af PDGA fastsatte tekniske standarder. Se B og C for kriterier for at fuldføre et hul Hjælpemidler A. Under spillet må spilleren ikke benytte kunstige hjælpemidler som kan gavne kastet, på nær hjælpemidler der skal modvirke slitage på hud (f.eks. handsker, tape, bandage, gazebind osv.) og fysiske problemer (f.eks. knæ- og ankelstøttere). Hjælpemidler til at forhindre spilleren i at glide på teeområdet er også tilladt. Det er forbudt at anvende eller bære ethvert hjælpemiddel der ændrer discens placering i spillerens hånd eller som kunstigt forlænger nogen af spillerens kastelemmer (fingre, håndled arme, skuldre osv.). Brugen af hjælpemidler som kan hjælpe til at afgøre afstande over 10 meter som f.eks. range finders og GPS udstyr er ulovligt. Måleinstrumenter som f.eks. målebånd må bæres og bruges til at afgøre afstande under 10 meter med henblik på overholdelse af reglerne. B. Hvis en spiller bruger hjælpemidler som af turneringslederen bestemmes ulovlige i henhold til A, og dette ses af to (2) medlemmer af gruppen eller af en official tildeles to (2) strafkast uden forudgående advarsel. En spiller der anvender et hjælpemiddel efter at turneringslederen har vurderet hjælpemidlet ulovligt, overtræder også A (3) og skal straffes i henhold hertil. 12

13 803 Spilleregler Generelt A. Beskrivelse af spillet. Spillet disc golf består af at kaste en flyvende disc fra tee til et mål ved et eller flere kast. Spillerne skal spille banen som de møder den og kaste discen fra hvor den ligger, med mindre reglerne tillader andet. Spilleren som spiller den fastsatte runde eller runder i færrest kast, plus eventuelle strafkast, vinder. B. Prøvekast. En spiller som kaster et prøvekast eller et ekstra kast med hvilken som helst disc på hvilket som helst tidspunkt efter han eller hun har påbegyndt sin runde, og inden færdiggørelsen af denne (undtaget kast som skal omkastes i henhold til reglerne, provisoriske kast i henhold til C og D (3) eller kast under aflysning eller udsættelse af spil), tildeles et (1) strafkast. Prøvekastet eller det ekstra kast skal observeres af to (2) spillere eller en official. C. Provisoriske kast. Provisoriske kast er ekstra kast som ikke tæller med i en spillers score, hvis de ikke bliver brugt i gennemførelsen af hullet. Brugen af provisoriske kast tilskyndes i alle situationer hvor der er tvivl om kasterens leje og et provisorisk kast vil fremskynde spillet, og når kasteren tvivler på gruppens eller officials kendelse. De ubrugte kast skal ikke tillægges kasterens score, ej heller betragtes som et prøvekast, hvis spilleren inden kastet erklærer de ekstra kast provisoriske. Det er passende at bruge provisoriske kast under følgende omstændigheder: (1) For at spare tid. En spiller må erklære et provisorisk kast hvis (a) discens status ikke umiddelbart kan afgøres, og (b) størstedelen af gruppen er enige i at et provisorisk kast kan spare tid, og (c) det oprindelige kast kan være out of bounds, forsvundet eller have fejlpasseret en forhindring (mandatory). Ved fortsættelse under denne type provisoriske kast, skal kasteren gennemføre hullet fra det leje som af gruppen eller af en official betragtes som det passende leje i henhold til reglerne. (2) For at appellere gruppens eller en officials kendelse. Et sæt af provisoriske kast må bruges for at gennemføre et hul i overensstemmelse med D(3), når spilleren er uenig med flertallet i gruppens 13

14 beslutning og en official ikke umiddelbart står til rådighed, eller hvis spilleren ønsker at appellere en officials beslutning. Scoren fra begge sæt af kast skal nedskrives. Den gældende kendelse og score bestemmes af turneringslederen ved slutningen af runden. D. Appeller: (1) Kan flertallet i en gruppe ikke komme til enighed om en beslutning angående en regel, skal tvivlen komme spilleren til gode. Dog kan enhver spiller søge en official for opnåelse af en kendelse, og dennes beslutning vil være gældende uanset gruppens beslutning. Enhver spiller der ønsker at appellere gruppens kendelse, skal umiddelbart og tydeligt udtrykke dette til gruppen. (2) Hvis en official står til rådighed, skal gruppen tilkalde denne, gå til side og lade andre grupper spille forbi imens gruppen afventer officials kendelse. (3) Hvis en official ikke umiddelbart står til rådighed, skal gruppen gå frem på én af følgende to måder: Gruppen kan nå til en flertalsbeslutning hvor tvivlen skal komme kasteren til gode og derpå fortsætte spillet. Alternativt, hvis kasteren ikke ønsker at fortsætte spillet under gruppens flertalsbeslutning, har han / hun mulighed for at kaste provisoriske kast i henhold til C. Brugen af provisoriske kast tilskyndes i alle situationer hvor kasteren tvivler på gruppens officielle kendelse. 4) En spiller kan appellere en officials kendelse til turneringslederen. Hvis turneringslederen står til rådighed, skal appellen høres direkte. Gruppen skal da gå til side og afvente en beslutning. Står turneringslederen ikke umiddelbart til rådighed, skal gruppen fortsætte spillet under officials kendelse. Appellen skal udtrykkes så snart det er praktisk. Turneringslederens beslutning er endelig. 5) I tilfælde af at gruppens eller en officials kendelse er ændret efter appel, kan official eller turneringslederen tillade kasterens score at forblive, eller justere scoren så den afspejler den korrekte fortolkning af reglerne, for at sikre fair spil. Kun i tilfælde hvor turneringslederen vurderer et omspil til at være den mest rimelige løsning, skal et eller flere huller omspilles. E. Advarsler. En spiller kan ikke modtage advarsler for regelbrud medmindre reglerne specifikt 14

15 udtrykker det. Advarsler føres ikke med fra en runde til den næste eller til omspil. F. Fair kendelser. Kan en situation ikke dækkes under en passende regelsektion, skal beslutningen træffes i overensstemmelse med fairness. Ofte kan en logisk tolkning af den til situationen tættest gældende regel, eller principperne i denne, give vejledning i fastsættelse af fairness Tee Off A. Spillet skal ved hvert hul begynde ved at spilleren kaster fra teestedet. I kasteøjeblikket skal spilleren have mindst et (1) støttepunkt på teestedet, og alle støttepunkter skal befinde sig indenfor teestedets område. Hvis der forefindes en tee-belægning, skal alle spillerens støttepunkter befinde sig indenfor dennes afgrænsning i kasteøjeblikket, på nær hvis turneringslederen af sikkerhedshensyn har udpeget et andet teested. Hvis teestedet kun er markeret med en frontlinie, skal alle spillerens støttepunkter være bag denne linie, og inden for de to linier der går 3 meter bagud vinkelret fra frontliniens endepunkter. Teestedets frontlinje inkluderer ydersiden af de to tee markører. Det er tilladt at løbe fra bag teestedet før discen slippes. Eftersving foran frontlinien er tilladt såfremt alle spillerens støttepunkter befinder sig indenfor teestedets afgrænsning i kasteøjeblikket. B. Et støttepunktskontakt udenfor teestedets afgrænsning i kasteøjeblikket anses for brud på opstillingsreglen, og skal dømmes i overensstemmelse med F, G og H Markering af leje A. Efter hvert kast skal discen blive liggende hvor den faldt til ro indtil en markør er placeret. Dette kan gøres ved at placere en minimarkør på jorden, direkte på linjen mellem discen og kurven (spillelinjen) således, at den rører spillediscens forreste kant. En spiller kan alternativt vælge, uden at røre ved eller flytte på den kastede disc, at bruge denne som markør. Markøren må ikke flyttes før det næste kast er foretaget. Flyttes markøren uforsætligt inden kastet, skal den flyttes tilbage til dens korrekte leje. 15

16 B. Det er kun krævet at en spiller markerer sit leje med en minimarkør ved omplacering i henhold til reglerne. Dette inkluderer følgende regler: Out-of-bounds, for højt leje, forsvunden disc, uspilleligt leje, omplacering som følge af appel, forstyrrelse eller omplacering af lejet inden for en (1) meter af out-ofbounds linjen. C. Kommer en disc til hvile in bounds, men inden for en (1) meter fra en O.B. linie, må lejet omplaceres til hvilket som helst punkt på en-meter-linjen som går vinkelret fra det nærmeste punkt på O.B. linjen, og passerer gennem discens midte. Dette gælder også hvis retningen bestemmer et leje tættere på kurven. Se følgende sektioner for andre forhold om markering af en kastet disc: 1) Omplacering af leje C (2) 2) Forstyrrelser A, B 3) For højt leje A 4) Out of Bounds B 5) Forsvunden disc B D. Lodretsreglen: O.B. linien repræsenterer et lodret plan. Hvor en spillers leje er markeret på et punkt bestemt inden for en 1 meter fra O.B. linien i henhold til reglen herom, kan punktet fastslås til et sted oppe eller nede i forhold til det lodrette plan. E. Hvis en disc falder til ro i to eller flere stykker, skal en flertalsbeslutning i gruppen eller en official afgøre hvilket stykke der er størst, og dette skal anses for værende den kastede disc. F. Lander en disc i vand, anses den for værende faldet til ro når den flyder uden bevægelse, eller når dens bevægelse skyldes vandets strøm eller vindens påvirkning. 16

17 G. En spiller skal modtage en (1) advarsel ved første overtrædelse af en markeringsregel såfremt overtrædelsen observeres af to eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. Der skal tildeles spilleren et (1) strafkast for hver efterfølgende overtrædelse af en markeringsregel under runden, hvis overtrædelsen observeres af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official Opstilling efter tee off A. Idet discen slippes skal spilleren: 1) Have mindst et (1) støttepunkt i kontakt med underlaget på spillelinien og inden for 30 centimeter direkte bag markøren, på nær som specificeret i E; og, 2) ikke have et støttepunkt i kontakt med markøren eller noget andet objekt nærmere kurven end markørens bagerste kant; og, 3) have alle støttepunkter in bounds. B. At træde forbi markøren er tilladt efter at discen er sluppet, bortset fra putts indenfor 10 meter fra kurven. C. Alle kast inden for 10 meter målt fra markørens bageste kant til kurvens midte, betragtes som værende et putt. Et eftersving ved et putt som forårsager støttepunkt(er) nærmere kurven end markørens bageste kant skal anses som falling putt, og betragtes som et brud på opstillingsreglen. Spilleren skal demonstrere fuld balancekontrol før han går frem mod hullet. D. Spilleren skal vælge den opstilling, der forårsager mindst mulig bevægelse af enhver forhindring der er en permanent eller integreret del af banen. E. Forhindrer en stor genstand spilleren i at tage korrekt opstilling inden for 30 centimeter bag markøren, skal spilleren tage opstilling umiddelbart bag denne genstand og på spillelinjen. Spilleren 17

18 skal følge alle punkter i A på nær det at tage opstilling indenfor 30 centimeter bag markøren. F. Brud på opstillingsreglerne skal kaldes klart og tydeligt indenfor 3 sekunder efter bruddet for at være gældende. Kendelsen kan kaldes af enhver spiller i gruppen eller af en official. Når kendelsen bliver kaldt af et medlem af gruppen, skal den efterfølgende bekræftes af endnu et medlem af gruppen. Spilleren modtager en advarsel for første brud på opstillingsreglen. Efterfølgende overtrædelser på opstillingsreglen i samme runde udløser et (1) strafkast. G. Ethvert kast der involverer en korrekt kaldt og bekræftet kendelse om brud på opstillingsreglen, må ikke anvendes af kasteren. Omkast skal foretages fra det oprindelige leje og før efterfølgende spil af gruppens øvrige medlemmer. H. Det er ikke spilleren tilladt at hente den oprindeligt kastede disc før et omkast, på nær ved putts inden for 10 meter fra kurven. Hvis en disc bliver hentet i brud med denne regel skal spilleren modtage et (1) strafkast uden forudgående advarsel Forhindringer og lempelser A. Forhindring for opstilling eller for kastebevægelse: Spilleren skal vælge den opstilling, der forårsager mindst mulig bevægelse af enhver forhindring, undtaget de specielle regler om tilfældig forhindringer beskrevet i C. Ingen lempelse bliver givet pga. parkudstyr (som f.eks. skilte, skraldespande, picnicborde osv.), da de betragtes som en del af banen. Når en korrekt opstilling er taget er det ikke tilladt at flytte på en forhindring, holde den tilbage, bukke eller bøje den for at gøre plads til kastebevægelsen. Det er tilladt for spillerens kastebevægelse at forårsage utilsigtede bevægelser af en forhindring. B. Forhindringer mellem lejet og kurven: Det er ikke tilladt spilleren at flytte, bøje, ændre eller holde nogen som helst forhindring, inklusiv tilfældige forhindringer, der måtte være imellem spillerens leje og kurven med én undtagelse: Spilleren må gerne flytte på forhindringer der er kommet under runden såsom tilskuere, andre spilleres udstyr, åbne låger eller grene og kviste som er faldet ned efter rundens 18

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der spiller badminton

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler Aalborg Badminton Ring Spilleregler pr. 1.8.2006 Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 1.8.2006 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Regler til Lethian XI. Version 11.1

Regler til Lethian XI. Version 11.1 Regler til Lethian XI Version 11.1 Indhold 1 Introduktion 3 2 Basisregler 4 2.1 Kampagneregler....................................... 4 2.2 Kampregler.......................................... 6 2.3 Oprustning..........................................

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere