Officielle PDGA regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Officielle PDGA regler"

Transkript

1 Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1

2 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor kraft og præcision. Den konstante udfordring, spillets sociale natur, den gode fysiske og psykiske træning og det at det er meget billigt at begynde at spille, er også tiltrækkende. Disc golf er en rekreativ sport for alle uanset alder, køn og evne. Spillets mål er at gennemspille en bane fra begyndelsen til slutningen i færrest mulige kast. Ethvert kast kastes fra det sted hvor discen faldt til ro efter det sidste kast. Scoren bestemmes ved at tælle alle spillerens kast på hvert hul, plus strafkast og ligge alle hullerne sammen. Vinderen er den spiller der gennemfører banen med laveste score. Banen består af en række huller placeret sådan at når en spiller har gennemført et hul skal han eller hun fortsætte til begyndelsen af næste hul, indtil alle huller er færdigspillede. Ved hvert hul er der givet et tee område som spilleren skal begynde hullet fra, og et mål som bruges til færdiggørelsen et hul. Disc golf baner er normalt placeret i bevoksede områder med diverse terræn, som skal fungere som naturlige forhindringer for discens flugt gennem luften. Disse naturlige forhindringer er en integreret del af spillet og spillerne må derfor ikke ændre på disse for at gøre et hul lettere spilleligt. Der er normalt 18 huller på en disc golf bane, men der findes også baner med andre antal huller, f.eks. 9, 22, 24 og 27. Disc golf baner findes i hver af de 50 stater i USA og i Canada, Japan, Mexico, Australien, Island, New Zealand, Guam, Danmark, Sverige, Norge, Holland, Skotland, Schweiz, Tyskland, Findland, Ungarn, Storbritanien, Peru, Belgien, Tjekkiet og Taiwan. Disc golf er et spil der sætter høje krav til etiketter og høflighed. Blandt de basale etiketteovervejelser er sådanne ting som respekt for tilskuere og andre spillere, såvel som respekt for plantelivet på banen. Disse regler er lavet for at fremme fair play for alle disc golfere. Ved brugen af reglerne skal spillere bruge den regel der mest direkte beskriver den givne situation. Hvis spillerne er i tvivl skal de spørge en official. Brugen af reglerne til konkrete situationer kan finde på: 2

3 800 Ordforklaring Advarsel: En henstilling til en spiller for brud på en regel, med strafkast som følge ved gentagne brud på reglen eller regelgruppen i samme runde. Fairway: Det in bounds område på banen hvor spilleren kaster mens hans avancerer fra tee til kurven. Forhindring: Enhver egenskab på banen, som kan være i vejen for spillerens kastebevægelse, opstilling eller for discens flugt. Gruppe: Et antal spillere der er sat sammen med det formål, at gennemspille banen, føre og kontrollere score korrekt og sikre spil i overensstemmelse med regelbogen. Kast: Discens drivkraft der forårsager den til at ændre dens position fra tee eller leje. Kaster: Spilleren som har udført, eller skal til at udføre et kast som er en del af spillet, givet ud fra en given regel. Kurv: Det mål der skal rammes for at færdigspille et hul. Kurven består af en øvre del påmonteret kæder og en nedre opfangningsdel bestående af en kurv. Hele objektet betegnes som "kurv". Leje: Det sted discen falder til ro og hvorfra spilleren skal kaste sit næste kast. Leje (Tilnærmelsesvis): Er et leje der er bestemt af spillerens gruppe eller af en official for at fortsætte spillet: For at korrigere et fejlspil fra out of bounds ( B (4)), eller efter spillerens beslutning om at erklære sit leje for uspilleligt og dermed kaste fra sit foregående leje ( A), eller efter spillerens beslutning om at kaste fra sit foregående leje pga. out of bounds ( B (1)), eller efter en spillers disc er blevet kastet eller fjernet af en anden spiller ( B), eller efter en disc er forsvunden ( B), eller efter en markør er forsvunden ( D) eller efter et udsat spil pga. regn eller risikable 3

4 forhold ( C) Lempelse: En ændring ved spillerens leje eller området omkring lejet, sådan at en forhindring fjernes fra området omkring lejet eller når det er upraktisk, en omplacering af lejet væk fra forhindringen i overensstemmelse med C. Forhindringer må ikke flyttes hvis en del af forhindringen er mellem lejet og hullet. Mandatory: En begrænsning på discens flugt der består i, at discen skal passere et markeret objekt i en foreskrevet rute. En mandatory s funktion er at begrænse den tilladte rute discen må flyve til kurven. Markeringsmini: En minidisc til markering af spillerens leje. (Se for markering af leje, og for størrelsesrestriktioner.) Markør: Et udtryk brugt til at indikere enten markeringsminien eller den hvilende kastede disc, som begge kan bruges til at markere det leje hvorfra det næste kast skal kastes. Official: En person som er bemyndiget til at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende den korrekte anvendelse af reglerne. Out of Bounds: Et afgrænset område udpeget af turneringslederen inden turneringsstart, hvorfra discen ikke må spilles (O.B). Grænsen defineres af et lodret plan over en markeret linie, der adskiller inbounds fra out-bounds. En disc out of bounds er ikke en forsvunden disc. Par: Det antal kast den øvede spiller forventes at score på et givet hul, som det bestemmes af turneringslederen. Par betyder fejlfrit spil under normale forhold tilladende 2 kortdistancekast for at spille hullet færdigt. Provisorisk kast: Et ekstra kast, udført med enighed i spillerens gruppe, som ikke bliver lagt til spillerens score hvis kastet ikke bruges til gennemførelsen af hullet. Yderligere kan der ved 4

5 tvivlspørgsmål angående reglerne, foretages et sæt af provisoriske kast til gennemførelsen af et hul, som alternativ til det oprindelige spil på hullet. Kun et sæt af kast vil blive talt med i spillerens score når den endelige kendelse laves. Prøvekast: Ethvert kast der forårsager, at discen bevæger sig mere end 2 meter, eller kast af enhver distance i retning mod målet, bevidst eller ej, som ikke ændrer kasterens leje, enten fordi det ikke blev kastet fra tee eller lejet, eller fordi kasteren allerede havde kastet det gældende kast fra tee eller leje. Omkast foretaget i henhold til reglerne herom er ikke prøvekast. Provisoriske kast i overensstemmelse med C og D (3) er ikke prøvekast. Spilleren modtager et (1) strafkast for prøvekast i overensstemmelse med B eller A (2). Putt: Ethvert kast af en afstand fra 10 meter eller mindre mod kurven målt fra markørens bagerste kant til kurvens center. Putt (falling): Et putt hvor spilleren får kontakt med markøren, ethvert objekt mellem spilleren og kurven og/eller jorden derimellem, før spilleren har demonstreret fuld balancekontrol. Støttepunkt: Enhver del af spillerens krop, der er i kontakt med jorden og/eller et hvilket som helst andet objekt, der kan give støtte i kasteøjeblikket. Spillelinie: Den imaginære linie, der går fra målets midte og igennem midten af markøren og videre bagud. Denne linje har ingen tykkelse, og derfor skal et støttepunkt være direkte bag midten af markøren. Spillermøde: Et møde mellem spillerne og turneringslederen eller baneofficialen, hvor spillerne gives instrukser om turneringens procedurer, huller og specielle forhold som vil være gældende under turneringen. Strafkast: Et kast der tillægges en spillers score for at overtræde en regel, eller for at genplacere et leje i overensstemmelse med reglerne. 5

6 Tee: Betegnelse for det område, der er afgrænset af tee-belægningen (hvis en sådan findes), ellers det område der afgrænses af frontlinjen og 3 meter vinkelret bagud fra dennes ender. Tee Off: Betegnelse for en rundes eller et huls første kast. To-meterreglen: Hvor det er udpeget af turneringslederen kan spillere hvis disc der kommer til hvile to meter eller højere over jordoverfladen, tildeles et (1) strafkast. Turneringslederen kan erklære tometerreglen til at være gældende for hele banen eller blot for enkelte forhindringer. Tilfældigt vand: Alle vandhuller på nær dem af turneringslederen udpeget som værende O.B., og vandhuller udpeget som værende ikke tilfældigt vand. Turneringsleder: Turneringens hovedansvarlige person og højeste myndighed. Turneringslederen kan udpege en official til at lave kendelser ved appeller. Usikkert leje: Et leje spilleren selv dømmer usikkert pga. forhindringer for opstilling og/eller kastebevægelsen. Lejet genplaceres med strafkast som følge. 6

7 801 Spillerens opførsel Hensyn A. Spilleren bør ikke kaste før han er sikker på at kastet, discens flugt eller dens landing ikke vil distrahere eller ramme andre spillere, folk eller dyr. Spillere bør se på, at gruppens øvrige medlemmer kaster, for at lokalisere fejlede kast og for at sikre overholdelse af reglerne. B. Spillere bør være opmærksom på ikke at lave distraherende lyde eller bevægelser når andre skal kaste. Eksempler på hensynsløs optræden kan være: at råbe, at bande, lave freestyle, slå på banens eller parkens installationer, kaste før tur, kaste med eller sparke til golftasker, kaste markører, gå frem ad fairway før alle har kastet eller lignende. At råbe på et upassende tidspunkt, men for at advare en spiller om fare i kasteretningen eller for at advare en person imod at blive ramt af en disc er ikke brud på hensynsreglen. C. At nægte at udføre handlinger forventet af reglerne, såsom at være behjælpelig med at lokalisere en tabt disc, at nægte at flytte udstyr eller nægte at føre scorekort er brud på hensynsreglen. D. Spilleren er ansvarlig for sin caddies handlinger. Hvor det er passende skal en spiller modtage advarsler og straf for sin caddies handlinger. E. At kaste affald på banen er brud på hensynsreglen. F. Hensynsreglen omfatter, at spillere der ryger skal sikre at deres røg ikke generer andre spillere. Den rygende bør skode sin cigaret og smide filteret i en affaldsspand. Henkastning af cigaretter og skodder på jorden er brud på hensynsreglen jf E. G. En spiller der overtræder hensynsreglerne kan advares af enhver spiller der bliver berørt af overtrædelsen. Dette gælder også hvis det er en spiller tilhørende en anden gruppe. En official kan advare enhver spiller der overtræder hensynsreglerne. Alle i gruppen skal gøres opmærksom på 7

8 advarslen. Spilleren skal tildeles et (1) strafkast for hver efterfølgende brud på denne regelsektion (hele ) inden for samme runde. Gentagende brud på regelsektionen kan medføre diskvalifikation af spilleren jf Rækkefølge A. Rækkefølgen på det første tee bestemmes af den rækkefølge scorekortet foreskriver eller af den rækkefølge hvorpå spillerne er arrangeret på resultattavlen. B. På alle efterfølgende tees bestemmes rækkefølgen af scoren af det foregående hul, således at spilleren med laveste score kaster først. Har to eller flere spillere samme score på foregående hul, er kasterækkefølgen for de pågældende spillere uændret. C. Efter alle spillere i gruppen har kastet fra tee, er det spilleren der ligger længst fra kurven som kaster først. For at opnå flow i spillet må en spiller der ikke ligger længst fra hullet kaste hvis spilleren der ligger længst fra hullet samtykker. D. Under turneringsspil må en gruppe ikke spille forbi gruppen foran på nær hvis denne er nødsaget til at vente på en afgørelse i henhold til reglerne, eller hvis gruppen af en official er bedt om lade andre grupper spille forbi. E. Overtræder en spiller kasterækkefølgen, vil det blive betragtet som et brud på hensynsreglen. Se G Tid A. En spiller må maximalt bruge 30 sekunder til at kaste efter at: (1) den foregående spiller har kastet og, 8

9 (2) spilleren har brugt rimelig tid til at komme hen til discen og har markeret sit leje og (3) spilleområdet er klart og frit for forstyrrelser. B. En spiller skal modtage en advarsel ved første overtrædelse af tidsreglen, såfremt overtrædelsen er observeret af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. Ved hver efterfølgende overtrædelse inden for samme runde, skal spilleren idømmes et (1) strafkast såfremt overtrædelsen er observeret af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official Gennemførelse A. Det er spillerens ansvar at spille banen korrekt. Før spillet sættes i gang skal spilleren deltage i spillermødet og spørge om specielle forhold der måtte være på banen såsom ekstra huller, alternative teesteder, alternative kurveplaceringer, out of bounds områder og mandatories. B. Ukorrekt gennemførelse af banen og den dertilhørende straf er inddelt i fem (5) kategorier: 1) Forkert teested. At starte fra forkert tee i forhold til banens layout. Hvis fejlspillet opdages efter spillerens kast fra teestedet, men før et efterfølgende kast, skal spilleren omkaste fra det korrekte teested og modtage et (1) strafkast som ved prøvekast. Opdages fejlspillet efter andet kast, skal hullet færdigspilles og scoren plus to (2) strafkast noteres for hullet. 2) Forkert passering af mandatory. Forkert passering af en obligatorisk forhindring (mandatory). Hvis fejlen opdages efter spillerens kast har passeret forhindringen på den forkerte side men før et efterfølgende kast, skal spilleren tildeles et (1) strafkast og spille videre fra drop zonen som den er fastsat i B. Opdages fejlspillet efter spillerens andet kast, færdigspilles hullet uden at spille fra drop zonen. Spilleren tildeles to (2) strafkast for fejlspillet. 3) Forkert kurv. Hvis en spiller lander i en forkert kurv, skal der spilles videre fra et leje direkte under kurven mod den korrekte kurv uden straf. Hvis en spiller lander i en forkert kurv og tror at hullet er 9

10 færdigspillet og derfor fortsætter til næste hul, skal spilleren tildeles to (2) strafkast for at fejlspille hullet. 4) Kast udenfor banen. At spille en disc fra et område der er uden for banen (out of bounds), som var discen inde på banen (in bounds). Hvis fejlen opdages efter kastet uden for banen (out of bounds) men før et efterfølgende kast, skal spilleren kaste fra det korrekte leje, og betragte kastet uden for banen som et prøvekast (der tildeles et (1) strafkast). Opdages fejlen efter det efterfølgende kast, skal spilleren færdigspille hullet og modtage to (2) strafkast for spil i O.B. område. 5) Hulrækkefølge. At springe et hul over eller at spille hullerne i en ukorrekt rækkefølge. Opdages fejlen efter kastet fra tee, men før efterfølgende kast, skal spilleren omkaste fra korrekt teested og medregne fejlkastet i scoren som et prøvekast (der tildeles et (1) strafkast). Opdages fejlen efter to eller flere kast, skal hullet færdigspilles. Straks herefter skal spilleren fortsætte spillet i korrekt hulrækkefølge hvorfra fejlen opstod. Uanset antallet af huller der er spillet i ukorrekt rækkefølge eller er sprunget over, modtages to (2) strafkast. Scoren for ethvert færdigspillet hul er gældende. Ethvert færdigspillet hul kan ikke omspilles. C. I tilfælde hvor denne regelsektion påvirker spillere i en gruppe på forskellig vis, skal gruppen blive sammen imens hullet bliver færdigspillet af den/de overtrædende spillere således at scoren kan verificeres og overholdelse af regler sikres. D. I tilfælde hvor ukorrekt gennemførelse opdages efter at hullet/huller er færdigspillet, skal hullet/hullerne ikke spilles om. Spilleren modtager to (2) strafkast for fejlen.. E. I tilfælde hvor ukorrekt gennemførelse af banen først opdages efter runden er færdigspillet og scorekortet er indleveret skal der ikke spilles om. Spilleren modtager to (2) strafkast for fejlen. F. En spiller der med overlæg fejlspiller banen for opnå en fordel overtræder A (3) og modtager straf i henhold til denne sektion. 10

11 802 Udstyr Discs til turneringsspil A. Discs skal overholde alle tekniske standarder sat af Professional Disc Golf Associations (PDGA) Tekniske Komite. Se disse tekniske standarder under sektion 805 B. B. En disc som er flækket eller perforeret er ulovlig til brug. Se D, E og F. En disc der flækkes under runden må gerne bæres rundt indtil runden er færdigspillet, men må ikke anvendes. Spilleren skal straks tilkendegive over for gruppen at spilleren ønsker at bære den flækkede eller ødelagte disc resten af runden, eller blive straffet under de gældende regler beskrevet i E. C. Spilleren må ikke foretage modifikationer af discen som ændrer dens oprindelige flyveegenskaber. Denne regel forbyder ikke den uundgåelige slitage fra anvendelse eller moderat brug af sandpapir eller lignende til at udjævne hakker og ujævnheder fremkommet af slitage. Discs der er malet med et fortykkende materiale, eller med vilje er slebet for at ændre discens flyveegenskaber, er ulovlig til anvendelse i turneringsspil. Se D, E & F. D. Discs til anvendelse i turneringsspil skal godkendes af turneringslederen, hvis en anden spiller eller en official stiller spørgsmålstegn ved dens lovlighed, men en disc kan under ingen omstændigheder godkendes hvis den modstrider nogen ovenstående standarder. Enhver disc der ikke kan godkendes skal betragtes som værende ulovlig til anvendelse i turneringsspil, og spilleren skal straffes i henhold til E. E. En spiller der under runden bærer en ulovlig disc skal uden foregående advarsel modtage to (2) strafkast, såfremt regelbruddet observeres af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. En spiller som gentagne gange kaster en ulovlig disc kan blive diskvalificeret i henhold til A (3). F. Alle discs der anvendes i turneringsspil - undtagen markeringsminien - skal være unikt markeret med 11

12 ikke-fortykkende materiale som f. eks sprittusch. En spiller modtager en (1) advarsel for at kaste en umarkeret disc såfremt det observeres af to eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. Hvert efterfølgende kast med en umarkeret disc straffes med et (1) strafkast såfremt det observeres af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official Markør En markeringsdisc skal anvendes til at markere spillerens leje, som foreskrevet i dette regelsæt. En markeringsdisc skal være mellem 7 og 15 centimeter i diameter og må højst måle 3 centimeter i højden Mål Mål (kurve eller lignende) der anvendes for at færdiggøre hullet, må ikke stride mod de af PDGA fastsatte tekniske standarder. Se B og C for kriterier for at fuldføre et hul Hjælpemidler A. Under spillet må spilleren ikke benytte kunstige hjælpemidler som kan gavne kastet, på nær hjælpemidler der skal modvirke slitage på hud (f.eks. handsker, tape, bandage, gazebind osv.) og fysiske problemer (f.eks. knæ- og ankelstøttere). Hjælpemidler til at forhindre spilleren i at glide på teeområdet er også tilladt. Det er forbudt at anvende eller bære ethvert hjælpemiddel der ændrer discens placering i spillerens hånd eller som kunstigt forlænger nogen af spillerens kastelemmer (fingre, håndled arme, skuldre osv.). Brugen af hjælpemidler som kan hjælpe til at afgøre afstande over 10 meter som f.eks. range finders og GPS udstyr er ulovligt. Måleinstrumenter som f.eks. målebånd må bæres og bruges til at afgøre afstande under 10 meter med henblik på overholdelse af reglerne. B. Hvis en spiller bruger hjælpemidler som af turneringslederen bestemmes ulovlige i henhold til A, og dette ses af to (2) medlemmer af gruppen eller af en official tildeles to (2) strafkast uden forudgående advarsel. En spiller der anvender et hjælpemiddel efter at turneringslederen har vurderet hjælpemidlet ulovligt, overtræder også A (3) og skal straffes i henhold hertil. 12

13 803 Spilleregler Generelt A. Beskrivelse af spillet. Spillet disc golf består af at kaste en flyvende disc fra tee til et mål ved et eller flere kast. Spillerne skal spille banen som de møder den og kaste discen fra hvor den ligger, med mindre reglerne tillader andet. Spilleren som spiller den fastsatte runde eller runder i færrest kast, plus eventuelle strafkast, vinder. B. Prøvekast. En spiller som kaster et prøvekast eller et ekstra kast med hvilken som helst disc på hvilket som helst tidspunkt efter han eller hun har påbegyndt sin runde, og inden færdiggørelsen af denne (undtaget kast som skal omkastes i henhold til reglerne, provisoriske kast i henhold til C og D (3) eller kast under aflysning eller udsættelse af spil), tildeles et (1) strafkast. Prøvekastet eller det ekstra kast skal observeres af to (2) spillere eller en official. C. Provisoriske kast. Provisoriske kast er ekstra kast som ikke tæller med i en spillers score, hvis de ikke bliver brugt i gennemførelsen af hullet. Brugen af provisoriske kast tilskyndes i alle situationer hvor der er tvivl om kasterens leje og et provisorisk kast vil fremskynde spillet, og når kasteren tvivler på gruppens eller officials kendelse. De ubrugte kast skal ikke tillægges kasterens score, ej heller betragtes som et prøvekast, hvis spilleren inden kastet erklærer de ekstra kast provisoriske. Det er passende at bruge provisoriske kast under følgende omstændigheder: (1) For at spare tid. En spiller må erklære et provisorisk kast hvis (a) discens status ikke umiddelbart kan afgøres, og (b) størstedelen af gruppen er enige i at et provisorisk kast kan spare tid, og (c) det oprindelige kast kan være out of bounds, forsvundet eller have fejlpasseret en forhindring (mandatory). Ved fortsættelse under denne type provisoriske kast, skal kasteren gennemføre hullet fra det leje som af gruppen eller af en official betragtes som det passende leje i henhold til reglerne. (2) For at appellere gruppens eller en officials kendelse. Et sæt af provisoriske kast må bruges for at gennemføre et hul i overensstemmelse med D(3), når spilleren er uenig med flertallet i gruppens 13

14 beslutning og en official ikke umiddelbart står til rådighed, eller hvis spilleren ønsker at appellere en officials beslutning. Scoren fra begge sæt af kast skal nedskrives. Den gældende kendelse og score bestemmes af turneringslederen ved slutningen af runden. D. Appeller: (1) Kan flertallet i en gruppe ikke komme til enighed om en beslutning angående en regel, skal tvivlen komme spilleren til gode. Dog kan enhver spiller søge en official for opnåelse af en kendelse, og dennes beslutning vil være gældende uanset gruppens beslutning. Enhver spiller der ønsker at appellere gruppens kendelse, skal umiddelbart og tydeligt udtrykke dette til gruppen. (2) Hvis en official står til rådighed, skal gruppen tilkalde denne, gå til side og lade andre grupper spille forbi imens gruppen afventer officials kendelse. (3) Hvis en official ikke umiddelbart står til rådighed, skal gruppen gå frem på én af følgende to måder: Gruppen kan nå til en flertalsbeslutning hvor tvivlen skal komme kasteren til gode og derpå fortsætte spillet. Alternativt, hvis kasteren ikke ønsker at fortsætte spillet under gruppens flertalsbeslutning, har han / hun mulighed for at kaste provisoriske kast i henhold til C. Brugen af provisoriske kast tilskyndes i alle situationer hvor kasteren tvivler på gruppens officielle kendelse. 4) En spiller kan appellere en officials kendelse til turneringslederen. Hvis turneringslederen står til rådighed, skal appellen høres direkte. Gruppen skal da gå til side og afvente en beslutning. Står turneringslederen ikke umiddelbart til rådighed, skal gruppen fortsætte spillet under officials kendelse. Appellen skal udtrykkes så snart det er praktisk. Turneringslederens beslutning er endelig. 5) I tilfælde af at gruppens eller en officials kendelse er ændret efter appel, kan official eller turneringslederen tillade kasterens score at forblive, eller justere scoren så den afspejler den korrekte fortolkning af reglerne, for at sikre fair spil. Kun i tilfælde hvor turneringslederen vurderer et omspil til at være den mest rimelige løsning, skal et eller flere huller omspilles. E. Advarsler. En spiller kan ikke modtage advarsler for regelbrud medmindre reglerne specifikt 14

15 udtrykker det. Advarsler føres ikke med fra en runde til den næste eller til omspil. F. Fair kendelser. Kan en situation ikke dækkes under en passende regelsektion, skal beslutningen træffes i overensstemmelse med fairness. Ofte kan en logisk tolkning af den til situationen tættest gældende regel, eller principperne i denne, give vejledning i fastsættelse af fairness Tee Off A. Spillet skal ved hvert hul begynde ved at spilleren kaster fra teestedet. I kasteøjeblikket skal spilleren have mindst et (1) støttepunkt på teestedet, og alle støttepunkter skal befinde sig indenfor teestedets område. Hvis der forefindes en tee-belægning, skal alle spillerens støttepunkter befinde sig indenfor dennes afgrænsning i kasteøjeblikket, på nær hvis turneringslederen af sikkerhedshensyn har udpeget et andet teested. Hvis teestedet kun er markeret med en frontlinie, skal alle spillerens støttepunkter være bag denne linie, og inden for de to linier der går 3 meter bagud vinkelret fra frontliniens endepunkter. Teestedets frontlinje inkluderer ydersiden af de to tee markører. Det er tilladt at løbe fra bag teestedet før discen slippes. Eftersving foran frontlinien er tilladt såfremt alle spillerens støttepunkter befinder sig indenfor teestedets afgrænsning i kasteøjeblikket. B. Et støttepunktskontakt udenfor teestedets afgrænsning i kasteøjeblikket anses for brud på opstillingsreglen, og skal dømmes i overensstemmelse med F, G og H Markering af leje A. Efter hvert kast skal discen blive liggende hvor den faldt til ro indtil en markør er placeret. Dette kan gøres ved at placere en minimarkør på jorden, direkte på linjen mellem discen og kurven (spillelinjen) således, at den rører spillediscens forreste kant. En spiller kan alternativt vælge, uden at røre ved eller flytte på den kastede disc, at bruge denne som markør. Markøren må ikke flyttes før det næste kast er foretaget. Flyttes markøren uforsætligt inden kastet, skal den flyttes tilbage til dens korrekte leje. 15

16 B. Det er kun krævet at en spiller markerer sit leje med en minimarkør ved omplacering i henhold til reglerne. Dette inkluderer følgende regler: Out-of-bounds, for højt leje, forsvunden disc, uspilleligt leje, omplacering som følge af appel, forstyrrelse eller omplacering af lejet inden for en (1) meter af out-ofbounds linjen. C. Kommer en disc til hvile in bounds, men inden for en (1) meter fra en O.B. linie, må lejet omplaceres til hvilket som helst punkt på en-meter-linjen som går vinkelret fra det nærmeste punkt på O.B. linjen, og passerer gennem discens midte. Dette gælder også hvis retningen bestemmer et leje tættere på kurven. Se følgende sektioner for andre forhold om markering af en kastet disc: 1) Omplacering af leje C (2) 2) Forstyrrelser A, B 3) For højt leje A 4) Out of Bounds B 5) Forsvunden disc B D. Lodretsreglen: O.B. linien repræsenterer et lodret plan. Hvor en spillers leje er markeret på et punkt bestemt inden for en 1 meter fra O.B. linien i henhold til reglen herom, kan punktet fastslås til et sted oppe eller nede i forhold til det lodrette plan. E. Hvis en disc falder til ro i to eller flere stykker, skal en flertalsbeslutning i gruppen eller en official afgøre hvilket stykke der er størst, og dette skal anses for værende den kastede disc. F. Lander en disc i vand, anses den for værende faldet til ro når den flyder uden bevægelse, eller når dens bevægelse skyldes vandets strøm eller vindens påvirkning. 16

17 G. En spiller skal modtage en (1) advarsel ved første overtrædelse af en markeringsregel såfremt overtrædelsen observeres af to eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. Der skal tildeles spilleren et (1) strafkast for hver efterfølgende overtrædelse af en markeringsregel under runden, hvis overtrædelsen observeres af to (2) eller flere medlemmer af gruppen eller af en official Opstilling efter tee off A. Idet discen slippes skal spilleren: 1) Have mindst et (1) støttepunkt i kontakt med underlaget på spillelinien og inden for 30 centimeter direkte bag markøren, på nær som specificeret i E; og, 2) ikke have et støttepunkt i kontakt med markøren eller noget andet objekt nærmere kurven end markørens bagerste kant; og, 3) have alle støttepunkter in bounds. B. At træde forbi markøren er tilladt efter at discen er sluppet, bortset fra putts indenfor 10 meter fra kurven. C. Alle kast inden for 10 meter målt fra markørens bageste kant til kurvens midte, betragtes som værende et putt. Et eftersving ved et putt som forårsager støttepunkt(er) nærmere kurven end markørens bageste kant skal anses som falling putt, og betragtes som et brud på opstillingsreglen. Spilleren skal demonstrere fuld balancekontrol før han går frem mod hullet. D. Spilleren skal vælge den opstilling, der forårsager mindst mulig bevægelse af enhver forhindring der er en permanent eller integreret del af banen. E. Forhindrer en stor genstand spilleren i at tage korrekt opstilling inden for 30 centimeter bag markøren, skal spilleren tage opstilling umiddelbart bag denne genstand og på spillelinjen. Spilleren 17

18 skal følge alle punkter i A på nær det at tage opstilling indenfor 30 centimeter bag markøren. F. Brud på opstillingsreglerne skal kaldes klart og tydeligt indenfor 3 sekunder efter bruddet for at være gældende. Kendelsen kan kaldes af enhver spiller i gruppen eller af en official. Når kendelsen bliver kaldt af et medlem af gruppen, skal den efterfølgende bekræftes af endnu et medlem af gruppen. Spilleren modtager en advarsel for første brud på opstillingsreglen. Efterfølgende overtrædelser på opstillingsreglen i samme runde udløser et (1) strafkast. G. Ethvert kast der involverer en korrekt kaldt og bekræftet kendelse om brud på opstillingsreglen, må ikke anvendes af kasteren. Omkast skal foretages fra det oprindelige leje og før efterfølgende spil af gruppens øvrige medlemmer. H. Det er ikke spilleren tilladt at hente den oprindeligt kastede disc før et omkast, på nær ved putts inden for 10 meter fra kurven. Hvis en disc bliver hentet i brud med denne regel skal spilleren modtage et (1) strafkast uden forudgående advarsel Forhindringer og lempelser A. Forhindring for opstilling eller for kastebevægelse: Spilleren skal vælge den opstilling, der forårsager mindst mulig bevægelse af enhver forhindring, undtaget de specielle regler om tilfældig forhindringer beskrevet i C. Ingen lempelse bliver givet pga. parkudstyr (som f.eks. skilte, skraldespande, picnicborde osv.), da de betragtes som en del af banen. Når en korrekt opstilling er taget er det ikke tilladt at flytte på en forhindring, holde den tilbage, bukke eller bøje den for at gøre plads til kastebevægelsen. Det er tilladt for spillerens kastebevægelse at forårsage utilsigtede bevægelser af en forhindring. B. Forhindringer mellem lejet og kurven: Det er ikke tilladt spilleren at flytte, bøje, ændre eller holde nogen som helst forhindring, inklusiv tilfældige forhindringer, der måtte være imellem spillerens leje og kurven med én undtagelse: Spilleren må gerne flytte på forhindringer der er kommet under runden såsom tilskuere, andre spilleres udstyr, åbne låger eller grene og kviste som er faldet ned efter rundens 18

19 begyndelse. Vides det ikke med sikkerhed om en forhindring er opstået efter rundens begyndelse, må den ikke flyttes. Det er tilladt for spillerens kastebevægelse at forårsage utilsigtede bevægelser af en forhindring. C. Tilfældige forhindringer: En spiller kan kun opnå lempelse fra følgende forhindringer: tilfældigt vand, løse blade eller vraggods, grene der ikke længere er del af et træ, motorkøretøjer, farlige insekter og dyr, spilleudstyr, tilskuere eller enhver genstand eller område som er udpeget af turneringslederen forud for runden. Forhindringer må ikke flyttes hvis hvilken som helst del af forhindringen er mellem lejet og kurven. Typen af lempelse spilleren kan opnå, er baseret på forhindringens placering og begrænser sig som følger: (1) Tilfældige forhindringer mellem lejet og kurven: En spiller må flytte forhindringer som er kommet til efter rundens begyndelse, som det er beskrevet i B. (2) Tilfældige forhindringer for opstilling eller for kastebevægelsen: Spilleren skal først forsøge at flytte forhindringen medmindre en del af forhindringen også er mellem lejet og kurven. Er dette upraktisk, eller er forhindringen også mellem lejet og kurven, må spilleren omplacere sit leje til det nærmeste leje på spillelinjen, der ikke er tættere på kurven, og ikke længere end 5 meter fra det oprindelige leje. Flertallet i gruppen eller en official skal være enig i omplaceringen. Alternativt kan spilleren erklære uspilleligt leje og forsætte i overensstemmelse med (3) Forhindringer for tilløb: Spilleren må flytte forhindringen hvis ingen del af denne er mellem lejet og kurven. Ingen andre lempelser bliver givet. D. I situationer hvor det er usikkert om en forhindring må flyttes eller om andre lempelser kan opnås, skal det bestemmes af et flertal i gruppen eller af en official. E. Brud på reglerne om forhindringer og lempelser straffes med et (1) strafkast uden forudgående advarsel. 19

20 F. En spiller der bevidst ødelægger noget som helst på banen skal tildeles to (2) strafkast uden forudgående advarsel, såfremt handlingen observeres af to eller flere medlemmer af gruppen eller af en official. Spilleren risikerer ligeledes diskvalifikation jf A (2) Uspilleligt leje A. En spiller kan erklære sit leje uspillelig. Spilleren er den eneste til at beslutte, hvorvidt hans eller hendes leje er uspilleligt. Det uspillelige leje må omplaceres til et nyt leje der er: (1) på spillelinjen mellem kurven og lejet, men ikke er tættere på kurven og inden for 5 meters afstand af det uspillelige leje, eller (2) det foregående leje som vist af markøren eller, hvis markøren er fjernet, fra et tilnærmelsesvis leje vurderet af flertallet af gruppen eller en official. De oprindelige kast plus et (1) strafkast bliver tillagt spillerens score Forstyrrelser A. En kastet disc der rammer en anden spiller, en tilskuer eller et dyr, skal spilles videre hvorfra den faldt til ro. En disc der med vilje bliver skubbet til eller bliver grebet, skal markeres så tæt som muligt på det sted på jorden hvor kontakten fandt sted, som bestemt af majoriteten i gruppen eller en official. Alternativt, men kun i tilfælde af bevidst forstyrrelse, har kasteren mulighed for at kaste et omkast. Spillere må ikke stå eller efterlade sit udstyr således, at det kan få indflydelse på discens flugt i luften eller på dens færd på jorden. Den spiller som er længst fra kurven, må bede andre spillere om at markere deres leje og gå til side og om at flytte deres udstyr, hvis spilleren mener discens flugt kan forstyrres. B. Hvis en disc der er faldet til ro flyttes, skal den genplaceres så tæt som muligt på det oprindelige leje, bestemt af majoriteten i gruppen eller af en official. Hvis en markør flyttes, skal markøren genplaceres så tæt som muligt på dens oprindelige leje, som det bestemmes af flertallet i gruppen eller af en official. (Hvis to-meterreglen er gældende, se da C og D for flytning af en disc i for højt leje.) 20

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist D A N S K G O L F U N I O N Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Golfregler et uddrag teksthæfte til kursist 1 H O V E D S P O N S O R Bemærkninger til materialet Det er ikke uden en vis betænkelighed,

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor: GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER Hovedsponsor: BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med at korte ned på og forenkle golfreglerne, og vi har i arbejdsgruppen

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport Regelundervisning 1 Oversigt 1. Introduktion 2. Regelbøgerne 3. Gennemgang af et golfhul 4. Fore 5. Påklædning. 6. Kaninprøve 7. Begynderkort 1 / prøvemedlemskort. 8. Begynderprogram 2. 9. Begynderturneringer

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere

Teksthæfte til kursist

Teksthæfte til kursist GOLFREGLER - ET UDDRAG Regelkomiteen Teksthæfte til kursist Golfregler - et uddrag 4. udgave / DGU / 2004 1 BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET. Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts Regelopdatering Seniorklubben Torsdag d. 26 marts Dropperegler Hvem må droppe bolden? Hvordan droppes bolden? Hvornår skal bold droppes - og hvornår skal den placeres.. Hvor droppes korrekt - og hvornår

Læs mere

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008 NYE OG GAMLE REGLER MM. AGENDA. Gennemgang, diskussion og lynquiz De nye golfregler De nye handicapregler Golf reglerne - 7. marts Regelsituationer på vores egen bane En 10 min. lynquiz Gennemgå lynquiz

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år 1 HVAD vil vi teste? Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år NB! Testpersonerne gennemfører øvelserne med sko på Fysisk form er en variabel, der er sammensat af mange forskellige egenskaber.

Læs mere

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE En hurtig guide til Golfreglerne 15 EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE Denne guide giver simple forklaringer på almindeligt forekommende Regelsituationer. Den er ikke en erstatning for Golfreglerne, som

Læs mere

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Tirsdag den 19. april 2016 Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Klager over aftenens indslag afleveres her ved regelentusiast Flemming Engelhardt J 1 PROGRAM Et par konkrete regler,

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Regulativ for dommer i keglebillard

Regulativ for dommer i keglebillard Regulativ for dommer i keglebillard Afsnit 1. 1.1 Dommeren (oftest i turneringskampe - keglerejseren) alene leder partiet med udelukkelse af enhver anden person. I tvivlstilfælde kan dommeren dog rådføre

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU)

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 19. februar 2005 Lov-udvalget Karsten Jørgensen Gert Andreasen Dato: 01. maj 2005 Udarb.

Læs mere

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde.

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde. ORDFORKLARINGER. AFLEVERINGSLINJER Markeringerne, hvor imellem spillerens krop skal være placeret under aflevering af en bowl. BAGHÅND For højrehåndede er det aflevering venstre om blokken. For venstrehåndede

Læs mere

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor: GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION Hovedsponsor: GODE RÅD, NÅR DU SKAL BRUGE POWER POINT Giv tilhørerne tid til at se og læse, hvad der er kommet på skærmen. Hvis der er meget tekst, så inddel

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER 2009 - gældende fra 1. januar 2009 Generelle retningslinier for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

Billeder Se billederne af hullerne på disc golf banen i Risskovparken her. Billederne er alle taget onsdag den 7. august 2013.

Billeder Se billederne af hullerne på disc golf banen i Risskovparken her. Billederne er alle taget onsdag den 7. august 2013. Risskov Disc Golf Park i Risskovparken Risskov Disc Golf Park er anlagt i samarbejde mellem Region Midjylland og Gbase Sport i efteråret 2011 og er beliggende i den cirka 150.000 kvadratmeter store Risskovpark

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

Etiske regler for trænere, holdledere og

Etiske regler for trænere, holdledere og . DANMARK Idrættens Hus DK-260S Brøndby Bank 221-' 8390'3333 CVR 13693315 Etiske regler for trænere, holdledere og tekniske officials 1. I forhold til dette regelsæt er en træner / holdleder enhver, der

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00 Kyokushin Trekampstævne 2015 Så er det tid til årets Trekampstævne hvor børn og juniorer fra Roskilde Karate Center, BS Karate og Farum Kyokushin Karate skal dyste om den eftertragtede Vandrepokal og titlen

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Regler. Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00

Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Regler. Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00 Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Revideret den 21. september 2013 Kr.: 25,00 Kunne I tænke jer at spille Krolf i Dansk Arbejder Idrætsforbund? Er I en klub?

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere