Du er, hvad du kommunikerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du er, hvad du kommunikerer"

Transkript

1 Du er, hvad du kommunikerer Tager man konsekvensen af, at der er stor sammenhæng mellem virksomhedens evne til at skabe relationer og dens bundlinje, så kommer man heller ikke uden om at arbejde strategisk med branding. Skal begreber som mental egenkapital, energigivende målsætninger, trosbekendelser og oplevelsesregnskaber implementeres, kræver det, at der stilles skarpt på de målgrupper, der skal kommunikeres til. Kapitel 6 og de følgende kapitler ser på de udfordringer, der er ved implementering af et mere kvalitativt og værdiorienteret fokus. Det er først, når holdninger er forankret i en adfærd, at de for alvor har værdi

2 Du er, hvad du kommunikerer Svarene ligger i de spørgsmål, vi stiller os selv. For mange virksomheder vil en introduktion af et oplevelsesregnskab skabe en mindre kulturrevolution. Specielt i meget produktionsorienterede virksomheder og en række servicevirksomheder, herunder flere områder i den offentlige sektor, kræver det, at kortene blandes, og perspektivet ændres. Implementering af de ledelsesprincipper og de værktøjer, der er opstillet i de foregående kapitler, kræver først og fremmest en ændring af den referenceramme, mange beslutninger tages ud fra. Hvordan overbeviser en ledelse sin bestyrelse om, at fra i morgen navigeres der ikke alene efter et årsregnskab, men også efter et oplevelsesregnskab? For slet ikke at tale om, hvordan en salgschef overbeviser sin økonomichef om, at hans afdeling fremover primært skal bedømmes ud fra dens evne til at skabe kunderelationer? I Danmark er der over registrerede aktie- og anpartsselskaber, og principielt er der ikke to af disse virksomheder, der er ens. Derfor er det heller ikke muligt at arbejde med one size fits all, når der skal udstikkes nogle retningslinjer for, hvordan virksomheder skal implementere branding som et primært ledelsesværktøj. Facitlister er altid dejligt håndgribelige, men adfærd kan som bekendt ikke presses ned i et regneark. Svarene ligger i de spørgsmål, vi stiller os selv. Det handler om at forstå sin virksomheds kultur, sine kolleger og det marked, man befinder sig i. Al forandring handler om implementering. Det er let nok at have teoretisk ret, men det er først, når ting lever i organisationen, at der kan konstateres et afkast af de forandringer, der er iværksat. Kultur er et bredt ord, der bl.a. dækker virksomhedens adfærd, processer og omgangstone. Kulturen i en virksomhed kommer til udtryk i dens måde at håndtere udfordringer og muligheder på. Det er mennesker, der skaber en forretning, og måden, hvorpå ledelsen har valgt at organisere sig, bestemmer dens evne til at omstille sig, tage imod ny inspiration, se muligheder og reagere herpå. I dette kapitel behandles nogle mere overordnede problemstillinger omkring implementering af et mere adfærdsmæssigt ledelsesfokus. Al forandring sker gennem kommunikation, og når det drejer sig om branding, er der mange forskellige målgrupper, der skal bringes i spil. Show me the money Branding er for mange bestyrelsesformænd og kapital-folk varm luft på dåse. Kan der dokumenteres et større afkast, er det fint. Det er bottom line, det handler om, og regnskaber lyver som bekendt ikke! Opgaven er at sikre den bedste forrentning af den investerede kapital, og det er nu engang kroner og øre, der er enheden på de nøgletal, som investorer interesserer sig for. Der er ansat en direktør, hvis primære opgave er at levere en tilfredsstillende forrentning af den investerede kapital. At være ledende direktør handler i høj grad om at håndtere dilemmaer mellem virksomhedens forskellige interessenter. Som jeg er inde på i kapitel 4, fjerner det ensidige økonomiske fokus i mange tilfælde fokus fra forretningen altså det, som skaber værdien. Kapital og likviditet er brændstoffet for enhver virksomhed. Løber man tør for kapital, så er alt andet lige meget, for så er der ingen virksomhed eller produkter at brande. En succesfuld virksomhed skal naturligvis bedømmes på de resultater, den skaber. Herom ingen tvivl. Men gamet handler om at få motoren til at køre hurtigst og længst på literen. Det kræver næppe den store dokumentation at bevise værdien af et stærkt brand. Det, der er det svære, er at sikre vejen dertil. Virkeligheden i mange virksomheder er, at de ikke har frie midler til at investere i de eksterne og interne relationer, der skaber det stærke brand. Årets resultat bliver endnu en gang reddet på målstregen. Hvordan får man branding på agendaen i denne virkelighed? Uanset hvad, så har alle virksomheder ét eller flere brands at forvalte. Spørgsmålet er så, i hvilken udstrækning man ønsker at påvirke udviklingen af det. Et af problemerne er, at begrebet branding alt for ofte sættes lig markedsføring. Branding vedrører hele virksomheden. Branding er adfærd, kultur, identitet, relationer, kommunikation m.v. Det er klart, at sunde virksomheder har et større overskud både økonomisk og mentalt til at arbejde med branding. Er fokus på overlevelse, finder vi næppe ressourcerne til at tænke offensivt. Argumentet om ikke at investere ressourcer i en brandingproces, da man alligevel ikke har midlerne til efterfølgende at implementere processen, giver da mening. Men ofte er det netop et nyt fokus, der skal til for at vende virksomhedens økonomiske situation. Branding vedrører hele virksomheden, og derfor er det utrolig vigtigt, at alle i ledergruppen og bestyrelsen har den samme referenceramme. Alle skal acceptere branding altså de oplevelser, virksomheden producerer som det fælles omdrejningspunkt for de prioriteringer og handlinger, virksomheden løbende foretager. Det er i kommunikationen, at brands skabes og udvikles. Det er ikke let at få bestyrelsesmedlemmer og visse funktionschefer til at acceptere, at fokus skal flyttes væk fra reg- Likviditet er brændstoffet for enhver virksomhed. Det er i kommunikationen, at brands skabes og udvikles

3 Den bedste måde at vinde mennesker på er at inddrage dem. nearkene. Derfor kræver en brandingproces ofte et stort internt salgsarbejde. En måde at starte det interne salg på kunne være at bede alle om at læse denne bog, Good to Great eller en anden bog, der har inspireret. Begrebet branding vil altid møde en skepsis, for investorers og specielt finans/økonomichefens (CFO en) primære opgave er at sikre, at der er tilstrækkeligt brændstof, der kan sikre den løbende drift og et tilfredsstillende afkast til ejerkredsen/investorerne. Effektiv kommunikation handler om indlevelse i sin målgruppe, og en brandingproces starter i mange tilfælde med at overbevise en central intern målgruppe, nemlig tal-folkene. I kapitel 10 opstilles en køreplan for, hvordan en brandingproces i min udgave kan gennemføres. Uanset hvilken proces der vælges, er udfordringen at få synliggjort et return on investment. For uden dette får vi ikke tal-folkene med. CFO en er ofte nr. 2 i kongerækken, og hans/hendes rolle er central i et godt lederteam. Det er maskinmesteren i organisationen, der skal sikre, at motoren kører velsmurt og driftssikkert. Skal man forstå mennesker, er det altid godt at forstå deres største frygt. Økonomifolk er kvantitative mennesker. Der er et facit i stort set alt, hvad de laver. Samtidig er det også mennesker, der bekymrer sig, når deres kontrolsystemer begynder at blinke. Disse kontrolsystemer består af en række økonomiske nøgletal, der sætter dem i stand til at måle temperaturen i virksomhedens forskellige siloer. En betalingsstandsning er økonomifolks absolut største frygt. Rod i finanserne er ensbetydende med, at økonomichefen/cfo en ikke har gjort sit arbejde godt nok det, uanset om det er salget, produktionen, produktudviklingen eller ledelsen, der har svigtet. Økonomifolk er således ansvarlige mennesker. De er fornuften i virksomheden, og derfor er de et sundt og nødvendigt modspil til mere udadvendte discipliner. Men deres energi udspringer af frygt, og den sætter et stort aftryk i rigtig mange danske og internationale virksomheder. Den bedste måde at vinde mennesker på er at inddrage dem. Et oplevelsesregnskab skal efter min mening udvikles sammen med økonomiafdelingen og meget gerne placeres som denne afdelings ansvarsområde. På den måde bliver de adfærdsmæssige nøgletal til et naturligt supplement til de økonomiske. Økonomichefen skal have det samme ejerskab på disciplinen branding som de andre funktionschefer. Branding starter i den øverste ledelse. Er der ikke et fokus og commitment herfra, så glem resten. Så bliver branding kun et teoretisk begreb, som marketing og HR kan gå rundt og forelske sig i. BRANDING KRÆVER indlevelse og forståelse af motiver Branding erstatter ikke sund forretningssans. Vi ser også stærke brands komme i krise. At drive en virksomhed kræver, at mange andre discipliner beherskes. Branding vedrører først og fremmest virksomhedens kommunikation. Alt kommunikerer, og som fremhævet flere steder er virksomhedens evne til at kommunikere interessant og vedrørende som regel proportional med virksomhedens markedsposition. Brands er under konstant udvikling. Vi lever i en dynamisk verden, hvor de relationer, der sikrede en bundlinje sidste år, ikke nødvendigvis vil gøre det næste år. Der kommer nye brands til, og det sker på en naturlig bekostning af andre. Lewis sad godt og solidt på positionen The original jeans op gennem 80 erne og 90 erne. Men med designerjeans og andre mere subkulturelle tøjstile var Lewis markedsandel umulig at forsvare. Spørgsmålet er, om Lewis i dag ikke havde fremstået som et meget stærkere brand, hvis de havde fokuseret på at forsvare deres mentale position i stedet for at forsvare deres markedsandel. Det er disse dilemmaer, stærke brands altid vil blive udsat for. Grunden til, at der investeres i branding, er ønsket om at fremme salget af sine produkter/ydelser. En stor mental egenkapital er ensbetydende med en merværdi og dermed en mindre prisfølsomhed. Branding er indpakningen. Det er iscenesættelsen af produktoplevelsen, og den involverer alle kontaktpunkter lige fra ekspedienten til de slutbrugere, der iklæder sig/anvender produktet. Altså alt lige fra parametre, der direkte kan påvirkes, til parametre, man kun kan forholde sig passivt til. Begavet kommunikation kræver, at man har noget på hjertet. Manglen herpå er et stort problem, som meget massekommunikation lider under. Tag blot en tilfældig reklameblok på TV2 og vurdér de enkelte film ud fra dette kriterium. Der er alt for meget støj, og alt for mange filmformater prøver på at underholde uden at fortælle noget begavet og meningsfuldt. Alt for ofte ses virksomheder, der ikke har formuleret en kommunikationsopgave. Og så bliver det for alvor svært at retfærdiggøre sine tiltag. Så smider TDC et par nudister på skærmen, der spiller sketch om ligegyldigheder. Vi husker Britta og Claus, men hvad gør dette underholdningsformat for vores relation til TDC? Tracking er det primære evalueringsværktøj, og problemerne med dette har jeg redegjort for i kapitel 4. Resultatet er, at markedsafdeling og reklamebureau har fået tal, der kan forsvare deres indsatser, mens vi har nogle Begavet kommunikation kræver, at man har noget på hjertet

4 forbrugere, der i bedste fald vil sige TDC, når de bliver bedt om at nævne navnet på et teleselskab. Nu er reklame kun en lille parameter i at skabe stærke brands. Men det er en af de parametre, virksomhederne kan styre indholdet af 100%, og bl.a. derfor får den så meget opmærksomhed. Der er talrige eksempler på, at stærke brands er skabt med et meget lille eller intet reklamebudget. Branding starter i produktet og forretningsideen. Emmerys er et godt eksempel på dette. I en tid, hvor den ene bagerforretning lukker efter den anden, overtager en visionær århusianer bageriet Emmery i 1996 og skaber et nyt og anderledes bagerkoncept. I dag har Emmerys 22 forretninger i hhv. København og Århus. Et koncept bygget op omkring brød og præsenteret i en kontekst, hvor der åbnes for tankebobler som selvforkælelse, sundhed, æstetik, bæredygtighed m.v. Oplevelses-recorderen starter allerede i gademiljøet med smukke og æstetiske butikker, der er et skønhedsløft til de fleste butikskvarterer. Nysgerrigheden pirres, hvilket resulterer i en øget trafik i butikken. Man præsenteres for en butik med karakter og personlighed. Det er i hvert fald ikke den lokale bager, man er havnet hos. Brødet har sin egen rustikke karakter, og på hylderne er der en masse udvalgte delikatesser. Emmerys er således ikke bare økologisk brød, men smagsoplevelser og selvforkælelse. Produkterne er pakket ind i pæne butikker med en smilende og serviceminded betjening, der udstråler en stolthed og nærhed, som man ikke oplever hos kassemedarbejderne i supermarkederne. Der er en bevidsthed om kommunikation i Emmerys, som man ikke finder i mange andre detailhandelskoncepter. Alt kommunikerer. Fra logo, hjemmeside, bæreposer til smagsprøver og personaleforklæder. Jeg efterlades med en række oplevelser, der er med til at retfærdiggøre de 35 kr., et brød koster. Det handler om at matche sine kunder, og her er en grundlæggende regel. You can t win them all. Al salg og marketing starter med segmentering. Og det, uanset om det drejer sig om en intern eller ekstern målgruppe. Emmerys har truffet nogle valg og dermed fravalg. Både vedrørende medarbejdere og kundetyper. I vareudbud og prisniveau har Emmerys valgt en linje, og det er i disse valg, at profileringen ligger. Det kræver ikke den store akademiske tilgang at gøre dette. Fokus er vigtigt, for det er herigennem, stærke brands skabes. MÅLGRUPPEN ER DEN, DER KAN LIDE DET, HAN SER Der er rigtig mange penge at tjene på at træffe de rette valg. Megen segmentering bliver defineret ud fra socio-demografiske kriterier baseret på alder, køn, interesser m.v. Min holdning til disse segmenteringskriterier er, at så kan man lige så godt segmentere ud fra hårfarve. Segmentering er et kommunikationsværktøj. Målgrupper findes ikke i den virkelige verden, i hvert fald ikke på den måde, mange gerne vil have, de virker på. Målgrupper er et teoretisk værktøj, der hjælper os til at stille skarpt og give os en bedre indlevelse. Derfor er det altafgørende, at vores målgrupper defineres ud fra relevante kriterier, idet det er deres parathed og relation til den pågældende vare/ydelse, der er det interessante. Her hjælper de forskellige standardiserede segmenteringsværktøjer, som mediebureauerne typisk bygger deres rådgivning op omkring, ikke specielt meget. For hvad siger kvinder i alderen 25 til 40 år, der interesserer sig for ernæring, med en husstandsindkomst på over ,- om deres forbrug af brød? Samler man disse kvinder i en fokusgruppe, vil man hurtigt se, at de er en temmelig broget forsamling, som i kommunikationssammenhæng har vidt forskellige relationer til kategorien brød. Målgruppedefinitioner skal tage udgangspunkt i det, der skaber relationen mellem målgruppe og brand. Altså hvad er det, der styrer målgruppens mind set i relation til givne brands og produktkategorier. Det er relationen, der skal bearbejdes. Det interessante er ikke bare hvem, men i lige så høj grad hvad, hvorfor, hvor og hvornår? En målgruppebeskrivelse er et bulls eye, og det er vigtigt at sondre mellem målgruppe og målpopulation. Målgruppen er dem, vi præcist skal kommunikere til. Her er det vigtigt, at der skæres til og sorteres fra. Mange har svært ved dette, fordi de mener, at en målgruppebeskrivelse skal omfatte hele kundeporteføljen. Men salgs- og kommunikationsmålgrupper er to vidt forskellige ting, hvor målpopulationen omfatter hele kundepotentialet, mens målgruppen skal udtrykke kernekunden med den ultimative relation til brandet. Samtidig kan samme person optræde i 3 forskellige målgrupper, idet man i én situation kan have ét adfærdsmønster og et andet i en anden situation. Eksempelvis er det forskellige hoteller, man går efter, afhængig af om det er business, storbyweekend med kæresten eller familieferie med børnene. Det er forskellige oplevelser og dermed forskellige iscenesættelser, der efterspørges. Segmentering er et kommunikationsværktøj. Målgruppedefinitioner skal tage udgangspunkt i det, der styrer målgruppens mind set i relation til givne brands

5 Det handler om at finde frem til, hvordan en given målgruppe afkoder vores kommunikation. HVEM Behov, holdning og målsætning HVORNÅR Timing og udløsningsfaktor HVAD Rationelle og emotionelle drivers HVOR Berøringsflader og media HVORFOR Drivende behov og motivation Målgrupper handler om adfærd. Det er vigtigt at nå ind og forstå de dybereliggende drivers og motiver, for det er her, det perceptuelle potentiale ligger. Dybest set handler det om at finde frem til, hvordan en given målgruppe afkoder vores kommunikation. Forbrugsmønstre ændrer sig, og den moderne forbruger er alt for uforudsigelig til at blive lagt i en massekulturel ramme. Den ene dag er det slips og jakkesæt på arbejde, og næste dag er det slidte jeans på Roskildefestivalen. Med den individualisme, der har præget de seneste årtier, er vores adfærdsmønster styret af, hvordan brydes rollen, det forudsigelige, og hvordan skabes mit personlige brand? Hvor virksomhederne tidligere havde en meget behavioristisk tilgang til målgrupper, må vi i dag sige, at det ikke handler om, hvad kommunikationen gør ved målgruppen, men i langt højere grad om hvad målgruppen gør ved kommunikationen. Uanset om man er på et konsument- eller et BtB-marked, handler det om at tilbyde sine kunder nogle muligheder, hvori de kan bekræfte deres identitet, faglighed, værdier, m.v. Dette, kombineret med en række nye kontaktpunkter virksomhederne må forholde sig til gennem bl.a. forskellige sociale online media, gør, at traditionelle forretningsgrundlag udfordres. Forbrugere og kunder har sat sig i førersædet, og virksomhederne skal til at forholde sig til en helt anden gennemsigtighed og hastighed i deres marked. Er der ikke lagt en klar online strategi, er man i mange markeder på forhånd bagud. I brancher med høj involvering er det forbrugerne/kunderne, der har taget kontrollen over brandet. Det er dem, der kommunikerer, skaffer sig information, anbefaler og giver idéer til den videre produktudvikling, som driver markedsudviklingen. Virksomheder, der er dygtige til at navigere i denne virkelighed og formår at samle al den information op, som ligger i cyberspace, får på sigt også skabt sig en konkurrencefordel. Disse aktive mennesker er vigtige målgrupper, for det er ofte dem, der skaber trends og markedsbevægelser. Et mål med al salg og markedsføring er at skabe word of mouth. Det er, når vi får kunderne og forbrugerne til at tale om vores produkt, at ting tager fart. Stort set alle succesfulde innovationer bevæger sig i en S-kurve. Vi undrer os gang på gang over, hvorfor der ikke sker noget, når vi nu har et produkt eller en ydelse, som markedet siger, de efterspørger. Når der så endelig går hul på salget, undrer vi os over, at det sker med den hastighed. Ting tager tid, men når words of mouth tager over, spredes budskaberne ofte som en viral epidemi. Processen er reelt ude af hænderne på virksomhederne, for det er deres relationer, der arbejder for dem. Sådan foregår meget salg. Derfor er det utrolig vigtigt at have styr på sin segmentering og bruge den rigtigt. Det er den gode historie, der gør ting kommunikerbare. God kommunikation handler først og fremmest om indlevelse i sin målgruppe. Hvem er det, vi primært skal tale til? Hvad er deres perception rationelt og emotionelt? Hvorfor er det essentielt for dem? Hvor finder vi dem? Hvornår er de lydhøre for vores historie? Alt sammen vigtige forhold at kortlægge for derefter at acceptere, at målgrupper ikke er en statisk størrelse med en analog adfærd. AL IMPLEMENTERING HANDLER OM KOMMUNIKATION Hjernen er vores software, og den må vi navigere efter, når vi skal kommunikere effektivt. Vi har alle et filter, vi ser verden gennem, og det styrer vores måde at modtage og bearbejde budskaber på. Et filter, der er skabt af en række oplevelser, vi bevidst eller ubevidst har opsamlet og lagret gennem vores karriere som individ, forbruger, medarbejder og borger. Vi er således forprogrammeret, og denne programmering skaber en perceptuel struktur, hvorpå vi opfatter verden. Vi mennesker vil hellere be- end afkræftes, og dette forhold styrer en stor del af vores adfærd. Virksomheder er dybest set et kollektiv af mennesker. De udgør en virksomhedskultur, bestående af nogle mere eller mindre bevidste spilleregler for, hvordan man omgås hinanden. At arbejde med branding på et strategisk niveau kræver en stærk bevidsthed om virksomhedens kommunikation til omverden, kunder og medarbejdere. Vi har således 3 overordnede kommunikationskanaler, der indbyrdes påvirker hinanden, og som kan deles op i en række mindre kommunikationsmålgrupper. God kommunikation handler først og fremmest om indlevelse i sin målgruppe. Vi har alle et filter, vi ser verden gennem

6 Dygtige ledere er som regel også dygtige kommunikatorer. Hvem Hvad Omverdensrelationer Hvor Hvem Hvad Brandet Hvor Hvorfor Hvornår Hvorfor Hvem Hvad Hvor Kunderelationer Hvornår Hvorfor Hvornår Medarbejderrelationer Branding handler bl.a. om at udvikle gode historier, der kan engagere og involvere de respektive målgrupper. Stærke brands er som gennemgået i kapitel 2 kendetegnet ved konsistent og entydig kommunikation. Er ledelsen ikke afklaret om, hvad der reelt skaber bundlinjen, starter kampen om, hvordan ressourcerne bør prioriteres. Er det interne målgrupper, der skal sælges budskaber til, så starter opgaven med at få kortlagt deres referenceramme, holdninger og frem for alt pains. Hvad frygter de mest, og hvordan imødekommer vi lettest dette behov? Hvad er kommunikationsopgaven? God kommunikation handler som bekendt om indlevelse i målgruppen. En væsentlig ledelsesdisciplin er salg af idéer. Ledelsens opgave er at samle holdet om et fælles fokus. Dygtige ledere er som regel også dygtige kommunikatorer. De mestrer at lytte til og forstå deres medarbejdere. Det er ofte 1:1 kommunikationssituationer, men uanset hvem og hvor mange der skal kommunikeres til, er det altid godt at tænke i målgrupper. En kortlægning af en kollegas hvem, hvad, hvorfor, hvor og hvornår er nøglen til den altafgørende kunstart implementering. Det handler i sidste ende om mennesker. Om de så hedder aktionærer, konkurrenter, myndigheder, potentielle kunder, chefer, kolleger eller ambassadører, spiller grundlæggende ingen rolle. Kommunikation er midlet til at flytte overbevisninger, holdninger og adfærd. Ingen virksomhed bliver som nævnt bedre end de oplevelser, den producerer. Spørgsmålet er så, om disse oplevelser skal produceres tilfældigt, eller om der skal opstilles nogle rammer for, hvordan virksomheden skal opføre sig over for sine respektive målgrupper. Al branding starter internt, og det er først, når strategier lever på individplan, at de forankres. Det er altid lettere at samle medarbejdere om noget unikt noget, der giver en tydelig differentiering i markedet. Jyske Bank er et godt eksempel på dette. I en meget konservativ branche viser Jyske Bank mod og bryder konventionerne om, hvordan en bank bør se ud. Der etableres nogle fysiske rammer i de enkelte filialer, der er meget forskellige fra traditionelle bankers udtryk. Runde arbejdsborde, forskellige mødelokaler indrettet til forskellige kundesegmenter, caféhjørne, hvor ventetiden kan slås begavet ihjel, citater på vægge og fuldt tryk på farvepaletten. Det er naturligvis ikke alle kunder, der synes, en bank skal optræde så farverigt, men der er andre, som synes, det er et frisk pust i en blå verden. Medarbejderne er en del af iscenesættelsen, og jeg tror, at de fleste kunder har oplevet den stolthed, de nye rammer har givet kulturen Jyske Bank. Det er nu engang lettere at være stolt af en synlig virksomhed, der skiller sig ud fra mængden, end en me too virksomhed. At Jyske Banks øverste ledelse så de seneste år har valgt at lytte til pungen i stedet for deres kunder, viser blot, hvor svært branding er i en praktisk verden*. Der kan bruges nok så mange ressourcer på makeup, men det er den daglige adfærd, der først og fremmest fordeler de mentale point. Når dette er sagt, bør det tilføjes, at fysiske rammer selvsagt er vigtige for den kultur, en virksomhed ønsker at skabe. Det handler om energi, som reelt er medarbejdernes brændstof. Derfor kan det undre, at mange virksomheder ikke prioriterer deres kontorindretning højere. Det er jo de færreste medarbejdere, der indretter sig så kønsløst i privaten. Igen her skal indretning sættes i et return on investment perspektiv. Kunne man måle medarbejdernes KJ (energi), er jeg sikker på, at der her er en investering, som blev flyttet et par niveauer op på need to have listen. Det er først, når de bløde ord forankres, at de får et afkast med sig. En synliggørelse gennem fysiske rammer kommunikerer dagligt. Det er lettere at føle sig inspireret i lækre omgivelser, og inspirerede medarbejdere er nu engang de stærkeste kulturbærere. Kultur er en altafgørende parameter, når vi taler implementering af nye tiltag. Kulturer er forskellige, og derfor starter enhver brandingproces Jyske Bank er i Branditex * imagebarometer for 2009 fladet til en bundplacering, bl.a. fordi ledelsen har strammet kreditvurderingerne hos eksisterende kunder markant, samt på grund af dårlig presse i forbindelse med at banken afviser at dække sine kunders tab på obligationer, som Finanstilsynet vurderer, at banken har solgt efter for dårlig rådgivning

7 med at aflæse den kultur, hvori brandet skal udvikles. I de næste kapitler behandles de kendetegn, udfordringer og betingelser, der ligger i at arbejde med branding i hhv. en entreprenørkultur, en international kultur og en offentlig kultur. Store overskrifter, hvor der naturligvis må laves et generelt cut. Læs de næste kapitler som inspiration. Start evt. med den virksomhedskultur, der passer bedst på din virkelighed. Som nævnt i indledningen finder vi ofte svarene i de spørgsmål, vi stiller os selv. Det er individuelle problemstillinger, alle virksomheder står med, og at arbejde i en offentlig virksomhed er ikke ensbetydende med, at der ikke genkendes aspekter fra en ejerledet eller en international virksomhed. Det er i kulturen, at brandet og dermed virksomhedens identitet udvikles. Al værditilvækst handler om implementering, og her må udgangspunktet altid være organisationens parathed. 5 tommelfingre Fælles referenceramme Alle væsentlige beslutningstagere skal forstå konsekvenserne ved at tage udgangspunkt i branding som et primært ledelsesværktøj. For det kræver, at alle indretter sig på, at virksomhedens oplevelser er omdrejningspunktet for, at de økonomiske målsætninger nås. Branding handler om entydighed og konsistens. Energi er menneskers brændstof Det er engagement og indsats, der afgør, om vi når vores mål. Al forandring involverer mennesker, og det er nu engang lettere at acceptere, når vi forstår. Derfor handler en succesfuld implementering først og fremmest om at tilføre energi til processen. Uden energi lykkes ting sjældent. Al transformation sker gennem kommunikation Kommunikation er på én og samme tid både kilde og middel til uoverensstemmelser, konflikter, tvivl, modstand m.v. Ledelse er på mange måder en kommunikationsdisciplin, og det er i formidlingen af mål, fokus og forventninger, at branding kan etableres som en fælles referenceramme. Indlevelse i målgruppe Effektiv kommunikation handler om at lytte neutralt og forstå de behov og motiver, der styrer modtagernes perception. Der er således barrierer, ønsker og forventninger, der skal navigeres ud fra. Den dygtige sælger formår at afkode disse filtre og derpå sikre den rette indkodning af sine ønskede budskaber. Ingen handlinger uden succeskriterier Vi skal tydeligt vise udbyttet. Står det ikke lysende klart for medarbejderne, hvad vi vil opnå, bliver det også sværere at opnå deres fulde commitment. Succeskriterierne skal være synlige, sikre retning og fortælle, hvornår vi er i mål

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Talent management perspektiver, dilemmaer og praksis Henrik Holt Larsen Samfundslitteratur 340 sider 379 kr.

Talent management perspektiver, dilemmaer og praksis Henrik Holt Larsen Samfundslitteratur 340 sider 379 kr. Talentudvikling er en ny disciplin i virksomhederne Professor Henrik Holt Larsen har skrevet en nødvendig og spændende bog om at identificere og udvikle talenter. Virksomhederne kan lære noget af Dansk

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk Salg Hvor svært kan det være? Dagsorden 10.00-11:15 Velkomst & Generelle salgsværktøjer 11.15-12.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 12.00-12.30 Frokost 12.30-14.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 14.00-14.30

Læs mere

5 hovedbudskaber. 1. Virksomheder er energimaskiner. Branding = oplevelser. 2. Branding handler om ledelsesmæssigt fokus. Wrap up

5 hovedbudskaber. 1. Virksomheder er energimaskiner. Branding = oplevelser. 2. Branding handler om ledelsesmæssigt fokus. Wrap up Wrap up Det er naturligvis meget individuelt, hvilke udfordringer virksomheder, markeder og sektorer står over for. Der kan være én type problemstillinger i en offentlig virksomhed og nogle andre i en

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Formål med workshoppen: At sætte fokus på, hvordan man skaber motivation og gejst hos kollegaer At belyse den menneskelige side af

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Du er budskabet - præsentationsteknik

Du er budskabet - præsentationsteknik Du er budskabet - præsentationsteknik Hvordan kan du gøre dit næste foredrag endnu bedre? De bedste foredrag er dem, hvor taleren virkelig taler om et budskab, som han brænder for. Der er ingen tvivl om

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 1 Personlig inspiration til dig I denne lille Tema Folder tager vi et enkelt element af Resultatsikringsledelsen ud af helheden. Vi sætter vores tanker i perspektiv

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Oplevelser i den ejerledede virksomhed

Oplevelser i den ejerledede virksomhed Oplevelser i den ejerledede virksomhed Det er i virksomhedens kultur, at brands lever og udvikles. Forståelsen af en kulturs parathed er altafgørende for implementering af en succesfuld brandingproces.

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Vi har så mange gode historier - men vi er ikke gode til at fortælle dem videre!

Vi har så mange gode historier - men vi er ikke gode til at fortælle dem videre! Vi har så mange gode historier - men vi er ikke gode til at fortælle dem videre! Kernehistorien Grundfortælling DNA Rødder Branding Den fælles stemme Position Elevatortalen Det er ofte meget lettere at

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Velkommen! Coaching i samtalen

Velkommen! Coaching i samtalen Velkommen! Coaching i samtalen Virkelighed. Vi udelader, generaliserer og forvrænger Filter Landkort. - Værdier - Overbevisninger - Erfaringer - Sanser Følelser. Adfærd. Fysiologi. Frit efter Kommunikation,

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Salgsledelse og salgskultur

Salgsledelse og salgskultur Salgsledelse og salgskultur - en how-to-do bog for salgsledere Bog 1 Salgsplatform og segmentering af kunder 1 Udvikling af virksomhedens og den enkelte sælgers salgsplatform Inspire to exceed expectations

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere