Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH"

Transkript

1 Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Forsøgsplan og forsøgstper 2 3. Deklarationer og simple beregningsmodeller Principper for fastlæggelse af deklarationer og modeller Forankringsstrker, vurderinger og deklarationer Deklarationer i serie 1, Hiltihus H.7.5 mm og 12.5 mm Deklarationer i serie 2. Bolteesamling Deklarationer i serie 3. SE-hjørnesammling Deklarationer i serie 5. Glat støbesamling, skive Deklarationer i serie 5a. Glat støbesamling, hjørne Deklarationer i serie 7. Strittersamling Deklarationer i serie 8. Dornsamling Fugestrker, vurderinger og deklarationer Beregning af samlinger imellem vægelementer Konklusioner og anbefalinger Referencer Hovedresultater fra forsøg 14 Bilagsrapport Bilag FP. BIH. Prøvning af samlinger, Prøvningsprogram,. Bilag 1. Prøvning af samlinger. Afsnit 1. Skruesamling. Testrapport. Bilag 2. Prøvning af samlinger. Afsnit 2. Boltesamling. Testrapport. Bilag 3. Prøvning af samlinger. Afsnit 3. SE-samling, hjørne. Testrapport. Bilag 4. Prøvning af samlinger. Afsnit 4. SE-samling, stød. Testrapport. Bilag 5. Prøvning af samlinger. Afsnit 5. Støbesamling, glat. Testrapport. Bilag 5a. Prøvning af samlinger. Afsnit 5a. Støbesamling, glat, hjørne. Testrapport. Bilag 6. Prøvning af samlinger. Afsnit 6. Støbesamling, fortandet. Testrapport. Bilag 7. Prøvning af samlinger. Afsnit 7 Strittersamling. Testrapport. Bilag 8. Prøvning af samlinger. Afsnit 8. Dornsamling. Testrapport. J.nr. GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober 2008 I

3 1. Introduktion I forbindelse med BIH s ønske om forbedrede samlingsmetoder i det præfabrikerede bggeri har BIH opstillet og gennemført et prøvningsprogram med testning af en række almindeligt forekommende samlinger imellem vægelementer. I den forbindelse har Per Goltermann, docent på BYG DTU foretaget en vurdering af forsøgsrapporter, resultater og tilsendte foto fra forsøgene med det formål at opstille deklarationer og simple beregningsregler for forankringsmidler og samlinger imellem vægelementerne. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

4 2. Forsøgsplan og forsøgstper Der gennemføres en række forsøg for 1. Skruesamlinger 2. Boltesamlinger 3. Se-samlinger i et hjørne 4. SE-samling ved et stød 5. Glat støbesamling og hjørnesamling 6. Fortandet støbesamling 7. Strittersamling 8. Dornsamling I serierne 5 og 6 udføres der direkte samlinger imellem elementerne, hvorefter der udføres testning. I de øvrige serier gennemføres der forsøg med udtrækning af forankringsmidlet i det enkelte element i forskellige retninger, dog trækkes Q altid mod formsiden, da denne anses for den svageste. Figur 2.1. Benævnelse af belastningsretningerne. Der stiles mod at gennemføre mindst 10 forsøg for hver samling og lastretning. Ved prøvningen registreres last og deformation for optegning af arbejdskurverne hvor den største last angives som brudstrke. Der gennemføres bestemmelse af trkstrker og densiteter i hver serie. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

5 3. Deklarationer og simple beregningsmodeller. Der er foretaget en række tests af forankringsstrker ved udtrækning af forankringsmidler (SE-samling, dorn, strittere, skruer), hvor der er målt brudstrker, arbejdskurver og brudformer. Disse forsøgsresultater kombineres med enkle formler for at opstille deklarationer. Der er desuden foretaget en række fuldskalaskiveforsøg med det formål at måle fugernes strke. Disse forsøg vil blive suppleret med formler for beregning af forskdningsstrker i skivesamlinger. 3.1 Principper for fastlæggelse af deklarationer og modeller V ed bestemmelse af de karakteristiske strke (f k ) vil beregningsreglerne i EN 1520, afsnit blive anvendt, dvs. reglerne i tabellen nedenfor skal anvendes Antal i stikprøven n n<6 6<n<9 n>10 f k < 0,8f m f m -k n *s n f min > 0,9f k 0,75f k 0,67f k Der er indført f k er den karakteristiske strke f min er det mindste af forsøgsresultaterne f m er middelværdien af forsøgsresultaterne og er standardafvigelsen på forsøgsresultaterne. s n Faktoren k n findes af EN 1520 som Antal i stikprøven n k n 6 1,87 7 1,77 8 1,72 9 1, , ,58 >12 1,55 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

6 3.2 Forankringsstrker, vurderinger og deklarationer Der beregnes middelværdi og spredning af forsøgsresultaterne som forklaret ovenover. De anvendte forsøgsresultater er angivet i kapitel 7, idet forsøg med manglende brud, brud i forankringsstålet (overrivning) eller anden afvigelse er udeladt. En detaljeret forsøgsgennemgang findes i bilagene 1 til 8. Det er klart at forankringstrkerne afhænger af trkstrken eller kvadratroden af trkstrken i vægelementerne og strken regnes derfor afhængigt af trkstrken i letbetonen, dvs. forankringsstrkerne ganges med forholdet eller kvadratroden af forholdet imellem f (deklareret, karakteristisk trkstrke i elementerne) og f cm (middelværdi af de testede elementers strker). Valget imellem de to korrektioner afhænger af bruddet, som beskrevet i kapitel 7 for de forskellige forsøgsserier. Da der normalt kun er foretaget lidt få målinger af trkstrkerne i de testede elementer eller i evt. slaveelementer i den enkelte serie reduceres den fundne værdi med 0,9 af hensn til denne begrænsning i dokumentationen. Da elementerne stammer fra en eller to produktioner, multipliceres den fundne værdi med 0,9 af hensn til denne begrænsning i bredden af dokumentationen. Dette betder at der samlet multipliceres med en faktor 0,9 0,9=0,8 for at korrigere for disse usikkerheder. (I kapitel 7 er den første deklaration beregnet detaljeret for at illustrere fremgangsmåden). Bæreevnen af forankringsmidlerne vil ofte afhænge af dæklag eller afstand til nærmeste kant. I den enkelte testretning i den enkelte serie foretages der en vurdering af brudformen, som beskrevet i kapitel 7, således at der kan kompenseres for effekten af geometrien. Ved forsøgene er der anvendt betoner med tørdensiteter fra 1800 til 2000 kg/m 3 og varierende trkstrker, som kan repræsentere strkeklasser imellem 8 og 20 MPa. De udarbejdede forslag til deklarerede, karakteristiske værdier gælder derfor for betoner af tilsvarende tper, dvs. strkeklasser imellem f =8MPa og f =20MPa, som har middeltørdensiteter over 1800 kg/m 3. Brug af deklarationerne udenfor disse grænser bør kun foretages efter nøjere overvejelser og/eller testninger. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

7 3.2.1 Deklarationer i serie 1, Hiltihus H.7.5 mm og 12.5 mm Der skal sikres en afstand på mindst 45 mm fra centrum af hul til nærmeste kant og en afstand på mindst 300 mm imellem skruerne. Hiltihus H.7.5mm De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 4,5 kn Q = 2,1 kn x T = 7,5 kn z eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa 3,9 1,6 5,6 f =10MPa 3,2 1,1 3,8 Hiltihus H.12.5 mm De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 3, 6 kn Q = 2,3 kn x T = 5, 4 kn z eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa 3,1 1,7 4,1 f =10MPa 2,5 1,2 2,7 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

8 3.2.2 Deklarationer i serie 2. Bolteesamling Der anvendes M12 inserts med C-krog og bolt med mindste indbrdes afstand imellem boltene på 500 mm og med mindst 35 mm dæklag. De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 3, 2 kn Q = 7,5 kn x T = 8,0 kn z eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa 2,8 5,7 6,0 f =10MPa 2,3 3,8 4, Deklarationer i serie 3. SE-hjørnesammling SE-bøjlen er Ø10mm, KS550 og placeres med en afstand på mindst 350 mm imellem centrum i SE-samlingerne. Der stilles ikke krav til strken af den mørtel der anvendes, da der ikke anvendtes mørtel i testemnerne. De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 6,0 kn T = 10,3 kn z eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q Tz f =15 Mpa 5,2 7,7 f =10MPa 4,3 5,1 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

9 3.2.4 Deklarationer i serie 5. Glat støbesamling, skive Der anvendes Ø6mm bøjle, S235 med design som angivet i Bilag FP. Der kræves en afstand på mindst 50 mm centrum bøjle til nærmeste kant. Den deklarerede, karakteristiske bæreevne for den urevnede fuge bliver Q = 60 kn / m for en glat, urevnet fuge imellem letklinkerbetonelementer med karakteristiske strker på mindst 10 MPa, fugemørtel med karakteristiske strke på mindst 6,4 MPa og med U-bøjler Ø6mm med en maksimalafstand på 1,1m og et Ø8mm låsejern. Den revnede fuges strke beregnes iflg. reglerne i kapitel Deklarationer i serie 5a. Glat støbesamling, hjørne Der anvendes Ø6mm bøjle, S235 med design som angivet i Bilag FP. Der kræves en afstand på mindst 50 mm centrum bøjle til nærmeste kant. De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 9, 2 kn eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q f =15 Mpa 8,0 f =10MPa 6,5 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

10 3.2.6 Deklarationer i serie 7. Strittersamling Der anvendes Ø8, S235 stritter med 400 mm længde og krog. Der kræves mindst 40 mm dæklag. 100 mm vægge De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 4,6 kn Q = 13,3 kn x T = 5,0 kn z eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa (3,8) 10,0 5,3 f =10MPa (2,5) 6,7 3,6 120 mm vægge De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 4,6 kn Q = 14,9 kn x T = 7,0 kn z eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa (3,5) 11,2 7,4 f =10MPa (2,3) 7,4 5,0 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

11 3.2.7 Deklarationer i serie 8. Dornsamling Der anvendes Ø12 mm dorne i KS550 med 150 mm længde og en forankringslængde på mindst 100 mm iflg. forsøgsplanen. Der stilles ikke krav til limens kvalitet, da der ikke blev anvendt limning i forsøgsemnerne Der kræves mindst 50 mm fra centrum af dornhul til nærmeste kant. De deklarerede, karakteristiske bæreevner bliver Q = 3, 6 kn Q = 10,2 kn x eller for strkeklasserne 10 og 15 MPa Karakteristisk strke (kn) Q Qx f =15 Mpa 3,1 7,6 f =10MPa 2,1 5,1 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

12 3.3 Fugestrker, vurderinger og deklarationer De gennemførte testserier 4 og 6 er alle udført med en stærk mørtel eller limning i fugen. Der har således ikke været muligt at fremkalde fugebrud i de serier, da der enten ikke fremkom brud eller bruddene muligvis starter som et knusningsbrud ved selve forsøgsopstillingens fastholdelse af elementerne. I testserie 5 med en glat fuge blev der gennemført en fase 2 testning med en svagere mørtel, hvorved det lkkedes at skabe brud i fugemørtelen. Forsøgsmaterialet kan derfor ikke bruges til at fastlægge en deklaration af de karakteristiske fugestrker for alle tper fuger. I det efterfølgende kapitel angives der derfor beregningsregler for fuger med armering eller mekaniske forbindelser på tværs af samlingen. Forsøgsmaterialet viser dog at de sammensatte fuger og elementerne har haft en meget stor forskdningsstrke i den urevnede tilstand. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

13 4. Beregning af samlinger imellem vægelementer Beregningen af fugernes strke kan baseres på klassiske beregningsregler for fuger, kendt fra DS 411 og DS 420. I disse beregninger anvendes stålet i forankringsmidlet som fugearmering, som har en strke på N d = minimum (f k *A s /γ s, N k /γ F ) hvor f k er metallets karakteristiske fldestrke, A s er metallets tværsnitsareal N d er den regningsmæssige strke af forankringen N k er den karakteristiske forankrings eller udtræksstrke af forankringsmidlet. Strken skal svare til retningen vinkelret på fugens plan. γ s er partialkoefficienten på stålets fldestrke er partialkoefficienten på forankringsmidlets strke γ F Ved at udvide formlerne i DS 420, svarende til de traditionelle regler angivet i DS 411 kan strken af en fuge pr. længdeenhed v ld beregnes som v ld = k 1 Φ d t ef f cd for Φ > Φ min, dog max k 2 t ef f cd hvor værdien af Φ d fastlægges som Φ d = N d /(l t ef f cd ) og hvor k 1, k 2 og Φ min kan findes af DS420, tabel V for ru og fortandede støbeskel som angivet nedenfor Letklinkerbeton k 1 k 2 Φ min Ru overflade 0,5 0,15 0,05 Fortandet overflade 0,8 0,2 0,10 Der er dog ikke mulighed for at gennemføre en tilsvarende beregning af glatte fuger, da der ikke er fastlagt nogen værdier af k 1, k 2 og Φ min for denne tpe fuge. Det skal dog nævnes, at det er muligt at udntte dornvirkningen i forankringsmidlerne til overføring af mindre skivekræfter. Forankringsmidlernes strke parallelt med skiveforskdningskræfterne kan anvendes uanset om fugen er glat, ru eller fortandet. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

14 5. Konklusioner og anbefalinger Konklusioner Der er udarbejdet oplæg til deklarerede strker for forankringsmidler i elementer, hvori der er taget hensn til trkstrker og dæklag. Forsøgene med sammensatte vægskiver blev gennemført med en stærk mørtel eller lim, hvorved der ikke kunne etableres en deklaration for fugestrkerne, da der ikke kunne skabes forskdningsbrud i fugerne. Forsøgene viste dog en meget stor strke i de urevnede fuger. Der er også opstillet en række simple beregningsformler for forskdningsstren i fuger imellem vægskiver. Anbefalinger for videre arbejde Det anbefales at gennemføre de planlagte forsøg med sammensatte vægskiver igen, men denne gang anvende en svagere mørtel i fugen, således at der reelt kan skabes et brud i fugen. Det anbefales også at teste glatte fuger, således at der kan etableres det samme beregningsgrundlag som DS 420 angiver for ru og fortandede samlinger. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

15 6. Referencer Bilag FP: BIH: Prøvning af samlinger, Prøvningsprogram, Udarbejdet af EXPAN for BIH, 5. Udgave, november Bilag 1: Prøvning af samlinger. Afsnit 1. Skruesamling. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar Bilag 2: Prøvning af samlinger. Afsnit 2. Boltesamling. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar Bilag 3: Prøvning af samlinger. Afsnit 3. SE-samling, hjørne. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar Bilag 4: Prøvning af samlinger. Afsnit 4. SE-samling, stød. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar Bilag 5: Prøvning af samlinger. Afsnit 5. Støbesamling, glat. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar Prøvning af samlinger. Afsnit 5. Støbesamling, glat, fase 2. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, oktober Bilag 5a: Prøvning af samlinger. Afsnit 5. Støbesamling, glat, hjørne. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, Februar Bilag 6: Prøvning af samlinger. Afsnit 6. Støbesamling, fortandet. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar Bilag 7: Prøvning af samlinger. Afsnit 7 Strittersamling. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar Bilag 8: Prøvning af samlinger. Afsnit 8. Dornsamling. Testrapport, Udarbejdet af EXPAN for BIH, februar J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

16 7. Hovedresultater fra forsøg Serie 1. Hilti HUS H 7.5mm Uddrag af data fra bilag 1. Skrue Trækretning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Forankring - mm Maks. Last - KN 6,46 5,87 6,22 7,02 8,36 6,82 7,97 7,64 6,71 7,22 Element nr. BV 398 BV 398 BV 398 BV 398 BV 398 BV 398 BV 398 BV 398 BV 398 BV 398 Trkstrke - Mpa 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 Skrue Trækretning Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Forankring - mm Maks. Last - KN 6,44 7,02 4,8 5,66 5,98 4,58 5,64 5,15 5,58 4,01 Element nr. LI 609 LI 609 LI 609 LI 609 LI 609 LI 609 LI 609 LI 609 LI 609 LI 609 Trkstrke - Mpa 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 Skrue Trækretning Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Forankring - mm Maks. Last - KN 12,01 11,11 11,87 11,75 11,28 11,9 12,92 6,94 11,33 10,75 Element nr. BV 395 BV 395 BV 395 BV 395 BV 395 BV 395 BV 395 BV 398 BV 398 BV 398 Trkstrke - Mpa 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 20,8 20,8 20,8 Forsøgene med skrue 3 udgår pga bemærkninger. Brudform for Q: Dette er et afskalningsbrud som skldes tværtrkket. Dette kan derfor minde om forskdning eller gennemlokning. For både forskdning og gennemlokning afhænger bæreevnen af kvadratroden af trkstrken iflg. DS411. Brudform for Qx: Her rkkes der ofte et helt hjørne eller en del af kanten af. Det er usikkert hvordan udtræksstrken afhænger af trkstrken. Det vælges derfor på den sikre side at regne udtræksstrken proportionalt med trkstrken. Brudform for Tz: Her minder det mest om manglende vedhæftning eller der rkkes et helt hjørne eller en del af kanten af. Det er usikkert hvordan udtræksstrken afhænger af trkstrken. Det vælges derfor på den sikre side at regne udtræksstrken proportionalt med trkstrken. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

17 Der er ikke målt dæklag, men skrue er monteret i et hul midt i elementet, som er 100 mm tkt. I praksis kan denne placering måske være lidt svær at overholde, men der skal kræves mindst 45 mm fra centrum af hul til nærmeste kant. Der skal sikres en afstand på mindst 300 mm imellem skruerne. Vi finder nu Kraft Q Qx Tz Antal forsøg Snit (kn) 7,03 5,49 11,19 Standardafvigelse (kn) 0,78 0,89 1,61 f c,middel (MPa) 20,8 30,6 18,2 De deklarerede værdier bliver derfor Q = 4,5 kn Q = 2,1 kn x T = 7,5 kn z eller Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa 3,9 1,6 5,6 f =10MPa 3,2 1,1 3,8 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

18 Serie 1. Hilti HUS H 12.5mm Uddrag af data fra bilag 1. Skrue Trækretning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Forankring - mm Maks. Last - KN 5,54 6,08 5,51 6,44 6,37 7,98 8,9 6,47 7,03 7,55 Element nr. FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 Trkstrke - Mpa 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 Skrue Trækretning Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Forankring - mm Maks. Last - KN 5,71 3,37 5,53 5 3,96 3,88 4 3,18 3,9 4,01 Element nr. FI 166 FI 166 FI 166 FI 166 BRV 456 BRV 456 BRV 456 BRV 456 BRV 456 BRV 456 Trkstrke - Mpa 24,8 24,8 24,8 24,8 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 Skrue Trækretning Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Forankring - mm Maks. Last - KN 10,7 10,92 12,52 8,2 7,18 9,6 10,78 12,6 7,61 11,52 12,38 Element nr. FI 166 B3 B3 B3 B3 B3 B2 B2 B2 B2 B2 Trkstrke - Mpa 24,8 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 Brudformerne er de samme som for 100 mm væggene. Der er ikke målt dæklag, men skrue er monteret i et hul midt i elementet, som er 100 mm tkt. I praksis kan denne placering måske være lidt svær at overholde, men der skal kræves mindst 45 mm fra centrum af hul til nærmeste kant. Der skal sikres en afstand på mindst 300 mm imellem skruerne. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

19 Vi finder nu Kraft Q Qx Tz Antal forsøg Snit (kn) 6,79 4,25 10,16 Standardafvigelse (kn) 1,09 0,86 1,95 f c,middel (MPa) 24,8 19,7 20,6 De deklarerede værdier bliver derfor Q = 3, 6 kn Q = 2,3 kn x T = 5, 4 kn z eller Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa 3,1 1,7 4,1 f =10MPa 2,5 1,2 2,7 Eksempel på beregning af den deklarerede værdi I disse forsøg for Q finder man Gennemsnit af Q : Q,m = 6,79 kn Standardafvigelse for Q : s Q = 1,09 kn Antal forsøg n = 10 => k n = 1,62 iflg EN 1520 som refereret i afsnit 3.1 hvoraf den karakteristiske værdi ville blive Q,k = 0,8(Q,m - k n s Q ) = 0,8(6,79-1,62 1,09) = 4,01kN for en beton med trkstrke på 24,8 MPa, hvilket var middeltrkstrken i de testede elementer. Med den observerede brudtpe anses brudstrken for at være proportional med den enaksede trækstrke, som er proportional med kvadratroden af trkstrken f, dvs. Q = 3, 6 kn svarende til en strke på 4,01 kn for en karakteristiske trkstrke på 24,9 MPa. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

20 Serie 2. Boltesamling Uddrag af data fra bilag 2. Bolt Trækretning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Forankring - mm Maks. Last - KN 4,48 6,58 6,43 6,22 5,44 6,04 5,12 5,11 6,61 6,1 Element nr. B8 B8 B8 B8 B8 B7 B7 B7 B7 B7 Trkstrke - Mpa 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Dæklag mm Bolt Trækretning Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Forankring - mm Maks. Last - KN 14,74 16,92 20,29 16,37 14,78 18,83 19,32 16,33 21,59 15,08 Element nr. B6 B6 B6 B6 B6 B5 B5 B5 B5 B5 Trkstrke - Mpa 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 Dæklag mm Bolt Trækretning Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Forankring - mm Maks. Last - KN 15,16 16,27 16,75 15,67 18,3 17,4 17,94 20,06 16,7 19,19 Element nr. B1 B1 B1 B1 B4 B4 B4 B4 B8 B8 Trkstrke - Mpa 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 Dæklag mm Ej målt Brudform for Q: Dette er et afskalningsbrud som skldes tværtrkket. Dette kan derfor minde om forskdning eller gennemlokning. For både forskdning og gennemlokning afhænger bæreevnen af kvadratroden af trkstrken iflg. DS411. Brudform for Qx: Her sker der normalt en skæv afskalning, dvs betonelementet flækkes og der sker en afskalning til den ene side af bolten. Flækningen kan bedst vurderes udfra reglerne om koncentreret last på et betonareal, hvor bæreevnen er proportional med trkstrken. Brudform for Tz: Her sker der flækning og derefter afskalning på den ene side af bolten. Bæreevnen er derfor proportional med trkstrken. I praksis skal der forlanges mindst 35 mm dæklag, da reduceret dæklag vil reducere bæreevnen. Der anvendes M12 inserts med C-krog og bolt med mindste indbrdes afstand imellem boltene på 500 mm. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

21 Vi finder nu Kraft Q Qx Tz Antal forsøg Snit (kn) 17,43 5,81 17,34 Standardafvigelse (kn) 2,44 0,73 1,55 f c,middel (MPa) 26,4 23,2 26,4 Dæklag (mm) De deklarerede værdier bliver derfor Q = 3, 2 kn Q = 7,5 kn x T = 8,0 kn z eller Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa 2,8 5,7 6,0 f =10MPa 2,3 3,8 4,0 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

22 Serie 3. SE-hjørnesamling Uddrag af data fra bilag Trækretning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Dæklag S6 - mm Maks. Last - KN 9,43 10,21 8,65 9,6 10,6 8,88 9,28 8,2 10,86 8,77 Element nr Trkstrke - Mpa 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22, Trækretning Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Kantafstand - mm Maks. Last - KN 23,29 26,03 23,28 29,36 23,82 25,79 15,73 24,49 12,58 28,63 Element nr Trkstrke - Mpa 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 Brudform for Q: Dette er et afskalningsbrud som skldes tværtrkket. Dette kan derfor minde om forskdning hvor bæreevnen er proportional med kvadratroden af trkstrken. Denne afhængighed svarer også til Q s afhængighed ved skrue- og boltesamlinger. Brudform for Tz: Her sker der flækning og derefter afskalning. Bæreevnen er derfor proportional med trkstrken. Der er ikke målt dæklag på SE-bøjlen, men den anses for at være standardiseret placeret ud fra selve udformningen. SE-bøjlen er Ø10mm, KS550 og placeres med en afstand på mindst 350 mm imellem centrum i SE-samlingerne. Der er ikke udstøbt mørtel i SE-udsparringen og man behøves derfor ikke at stille krav til den mørtel der anvendes i praksis. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

23 Vi finder nu Kraft Q Tz Antal forsøg Snit (kn) 9,45 23,30 Standardafvigelse (kn) 0,88 5,30 f c,middel (MPa) 22,7 22,7 De deklarerede værdier bliver derfor Q = 6,0 kn T = 10,3 kn z eller Karakteristisk strke (kn) Q Tz f =15 Mpa 5,2 7,7 f =10MPa 4,3 5,1 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

24 Serie 4. SE-samling i stød Baseret på informationer fra bilag 4. Der opnås ikke brud i fugerne i forsøgene, da der er anvendt en så stærk udstøbningsmørtel at der ikke kan skabes brud i selve fugen. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

25 Serie 5. Glat støbesamling Baseret på informationer fra bilag 5. Der opnås ikke brud i fugerne i forsøgene i første fase, da der er anvendt en så stærk udstøbningsmørtel at der ikke kan skabes brud i selve fugen. Der opnås til gengæld brug i fugerne i fase 2, hvor testningen sker ca. 1 døgn efter udstøbningen af mørtelen. Uddrag af data fra bilag 5, fase Trækretning Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Maks. Last - KN 147,24 161,82 139,95 212,65 195,13 214,16 181,58 185,49 Mørtelstrke - Mpa 5,0 6,4 6,6 7,1 5,5 6,8 7,3 6,5 Brudform for Qx: Der sker sprødt brud i fugen, hvorefter deformationerne vokser kraftigt. De listede bæreevner er revnelastene og der var ikke tegn på reserve i bruddet. Der er ikke målt dæklag på bøjlerne (2 stk pr samling), men de anses for at være standardiseret placeret ud fra selve udformningen. Bøjlen er Ø6mm, S235 og placeres med en afstand på mindst 350 mm imellem centrum i samlingerne. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

26 Vi finder nu Kraft Q Antal forsøg 8 Snit (kn) 179,7 Standardafvigelse (kn) 28,0 f cmørtel,middel (MPa) 6,4 Den deklarerede værdi for den urevnede fuge bliver derfor Q = 133kN for en 2,2 m lang fuge for en glat, urevnet fuge med 2 Ø6 mm bøjler, fugemørtel med karakteristiske trkstrker på over 6,4 mm og vægelementer med karakteristiske trkstrker over 10 MPa. Dette svarer til en strke på Q = 60 kn / m for en glat, urevnet fuge imellem letklinkerbetonelementer med karakteristiske strker på mindst 10 MPa, fugemørtel med karakteristiske strke på mindst 6,4 MPa og med U-bøjler Ø6mm med en maksimalafstand på 1,1m. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

27 Serie 5a. Bøjle i hjørne til glat støbesamling Uddrag af data fra bilag 5a Trækretning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Maks. Last - KN 15,25 13,39 13,7 15,83 11,99 11,89 9,95 12,86 14,08 13,96 Element nr Trkstrke - Mpa 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Dæklag mod kant (mm) Brudformen for Q: Bruddene ses at være afskalningsbrud, svarende til gennemlokning. Bæreevnen er derfor proportional med kvadratroden af trkstrken. Vi finder nu Kraft Q Antal forsøg 10 Snit (kn) 13,29 Standardafvigelse (kn) 1,72 f c,middel (MPa) 25,8 Dæklag mod kant (mm) 28 I praksis skal der forlanges mindst 50 mm fra centrum bøjle til nærmeste kant. Som bøjle er anvendt Ø6mm bøjle, S235 med design som angivet i Bilag FP. De deklarerede værdier bliver derfor Q = 9, 2 kn eller Karakteristisk strke (kn) Q f =15 Mpa 8,0 f =10MPa 6,5 J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

28 Serie 6. Fortandet støbesamling Baseret på informationer fra bilag 6. Der opnås ikke brud i fugerne i forsøgene, da der er anvendt en så stærk udstøbningsmørtel at der ikke kan skabes brud i selve fugen. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

29 Serie 7. Stritter lavet som J-bøjle Uddrag af data fra bilag 7. Resultater for 100 mm vægge Emne Trækretning Qx Qx Qx Qx Qx Forankring - mm Maks. Last - KN 14,568 14,292 16,644 14,544 15,372 Element nr Trkstrke - Mpa Dæklag -mm Emne Trækretning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Forankring - mm Maks. Last - KN 13,776 14,772 13,86 13,512 12,192 11,052 10,92 7,368 11,964 11,892 Element nr Trkstrke - Mpa 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 Dæklag -mm Emne Trækretning Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Forankring - mm Maks. Last - KN 29,208 25,98 24,6 15,432 20,568 27,888 25,656 17,676 Element nr Trkstrke - Mpa 26,8 26,8 26,8 26, Dæklag -mm Brudform for Q: Bruddene er en blanding af spaltning og afskalning. Bæreevnen afhænger nok af en kombination af træk og trkstrke, dvs. på den sikre side siges afhængighed af trkstrken. Brudform for Qx: Bruddene er nok først en flækning, efterfulgt af en afskalning. Bæreevnen er derfor proportional med trkstrken. Brudform for Tz: Bruddet er tpisk et pop-out. Dette brud sker reelt ved at den knuste beton i bunden af J-bøjlen kommer under et hdrostatisk trk som først frigøres når der sker et pop-out brud. Dette brud er reelt en gennemlokning, hvilket medfører at bæreevnen afhænger af kvadratroden af trkstrken. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

30 Resultater for 120 mm vægge Emne Trækretning Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Qx Forankring - mm Maks. Last - KN 23,484 16,524 25,8 22,308 20,364 21,564 21,6 22,992 24,036 Element nr Trkstrke - Mpa 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Dæklag -mm og Emne Trækretning Q Q Q Q Q Q Q Q Q Forankring - mm Maks. Last - KN 5,664 7,62 8,772 7,308 5,376 6,348 6,588 7,44 8,244 Element nr Trkstrke - Mpa 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 Dæklag -mm Emne Trækretning Tz Tz Tz Tz Tz Tz Tz Forankring - mm Maks. Last - KN 16,296 23,088 25,44 20,556 11,1 19,872 15,816 Element nr Trkstrke - Mpa 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Dæklag -mm Brudformerne svarer til væggene med 100 mm tkkelse. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

31 Der beregnes for 100 mm vægge Kraft Q Qx Tz Antal forsøg Snit (kn) 12,13 15,08 23,38 Standardafvigelse (kn) 2,11 0,96 4,95 f c,middel (MPa) 21, ,90 Dæklag (mm) og tilsvarende for 120 mm vægge Kraft Q Qx Tz Antal forsøg Snit (kn) 7,04 22,07 18,88 Standardafvigelse (kn) 1,14 2,62 4,85 f c,middel (MPa) 17,2 18,5 18,50 Dæklag (mm) Der er anvendt Ø8, S235 stritter med 400 mm længde og krog. I praksis skal der forlanges mindst 40 mm dæklag, da reduceret dæklag vil reducere bæreevnen. De deklarerede værdier bliver derfor beregnede for et dæklag på mindst 40 mm. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

32 For 100 mm vægge bestemmes deklarationerne for Qx og Tz til Q = 13,3 kn x T = 5,0 kn z eller Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa (3,8) 10,0 5,3 f =10MPa (2,5) 6,7 3,6 For 120 mm vægge bestemmes tilsvarende Q = 4,6 kn Q = 14,9 kn x T = 7,0 kn z samt Karakteristisk strke (kn) Q Qx Tz f =15 Mpa (3,5) 11,2 7,4 f =10MPa (2,3) 7,4 5,0 Det vælges her at sætte Q til samme værdi for både 100 mm og 120 mm vægge, da strken kun bør afhænge af dæklaget og trkstrken, men ikke af væggens tkkelse. Det er derimod rimeligt at forvente at vægtkkelsen kan påvirke Qx og Tz og der kan derfor opretholdes forskellige deklarationer for de to forskellige vægtkkelser. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

33 Serie 8. Dornsamling Uddrag af data fra bilag 8. Dorn Trækretning Q Q Q Q Q Q Forankring - mm Maks. Last - KN 7,296 8,712 8,868 5,112 8,16 8,844 Element nr. FI 35 FI 35 FI 43 FI 43 FI 43 FI 43 Trkstrke - Mpa Dorn Trækretning Qx Qx Qx Qx Qx Qx Maks. Last - KN 26,136 24,672 20,148 21,804 22,872 22,548 Element nr. BRV 107 BRV 107 BRV 107 BRV 107 BRV 107 BRV 107 Brudformen for Qx, Q og Tz er ikke registrerede i denne serie, men forventes at være afslag eller afskalning ligesom for skruer og bolte. Der er ikke målt dæklag, men dornen er monteret i et hul midt i elementet, som er 100 mm tkt. I praksis kan denne placering måske være lidt svær at overholde, men der skal kræves mindst 50 mm fra centrum af hul til nærmeste kant. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

34 Vi finder nu Kraft Q Qx Antal forsøg 6 6 Snit (kn) 7,83 0,00 Standardafvigelse (kn) 1,46 23,03 f c,middel (MPa) 26,0 - Trkstrken er ikke oplst for Qx forsøgene, men det skønnes konservativt at denne ikke kan have oversteget 30 MPa i prøvelementerne. De deklarerede værdier bliver derfor bestemt som Q = 3, 6 kn Q = 10,2 kn x eller Karakteristisk strke (kn) Q Qx f =15 Mpa 3,1 7,6 f =10MPa 2,1 5,1 Der er her anvendt Ø12 mm dorne i KS550 med 150 mm længde og en forankringslængde på mindst 100 mm iflg. forsøgsplanen. Dornene er ikke limede i hullet og der skal derfor ikke stilles krav til en sådan lim. J.nr.GC2007_BIH_R_002B, version 25 oktober

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation Dokument: Dokument 2 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal

Læs mere

DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH. Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge

DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH. Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge 9 D E C E M B E R 2 0 0 4 DANSK BETONINDUSTRI FORENINGS ELEMENTFRAKTION - BIH Vurdering af uarmerede vægges bæreevne. Fase 1. Lodret belastede vægge Dansk Beton Industriforening s Elementfraktion, BIH

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365 Bjælkeoptimering Opgave # Titel: Bjælkeoptimering Afleveret: 005.0.0 Version: Revideret: 005..07 DTU-kursus: Underviser: Studerende: 968 Optimering, ressourcer og miljø Niels-Jørgen Aagaard Teddy Olsen,

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LETKLINKERBETON Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker portefølje,

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009 ES-CONSULT A/S E-MAIL es-consult@es-consult.dk STAKTOFTEN 0 DK - 950 VEDBÆK TEL. +45 45 66 10 11 FAX. +45 45 66 11 1 DENMARK http://.es-consult.dk Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER AUTO BILAG-AUTO-6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Europæisk Teknisk Godkendelse - Option 1 til revnet beton Brandklassificeret R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Maximal sikkerhed i ethvert projekt Nyt forbedret sortiment Ekspansionsanker BAZ

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer Arne Oxbøl Fremgangsmåde for hver parameter (stof) Vurdering af metodeusikkerhed Datamaterialet er indsamlede enkeltmålinger fra de enkelte anlæg inden for

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri.

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. DK Produkt Information: Forankringsmasse 294 Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. Produktbeskrivelse & anvendelse: Forankringsmasse 294 er en styrenfri forankringsmasse af høj kvalitet

Læs mere

Specialisten for fastgørelsesteknik. Betonskrue

Specialisten for fastgørelsesteknik. Betonskrue Betonskrue 135 Betonskruer F-TEC Ved betonskruer F-TEC drejer det sig om en udvikling til direkte fastgørelse uden rawlplugs i massive undergrunde som beton og mur. Skruerne råder over et kombidrev TX/sekskant

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. 8 JAN. 2008. Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. 8 JAN. 2008. Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Dimensioneringsprincipper for uarmerede vægelementer HÆFTE NR. 8 JAN. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning....

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Doyma. En kæde med fordele LINK CHAINS. Førende gennem væg og dæk

Doyma. En kæde med fordele LINK CHAINS. Førende gennem væg og dæk Doyma LINK CHAINS En kæde med fordele Førende gennem væg og dæk DOYMA En kæde med fordele Omkring rør og kabler, der føres gennem ydervægge, etagedæk og gulve, skal der tætnes på en sådan måde, at der

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Horisontalbelastet pæl

Horisontalbelastet pæl Horisontalbelastet pæl Anvendelsesområde Programmet beregner bæreevnen for enkeltpæle i lagdelt jord. Både vertikal og horisontal belastning af pælen er tilladt. Desuden kan en eventuel overbygnings stivhed

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 194, 3. udgave: Trækonstruktioner. Forbindelser. 1. udgave, 2005

Tillæg 1 til SBI-anvisning 194, 3. udgave: Trækonstruktioner. Forbindelser. 1. udgave, 2005 Tillæg 1 til SBI-anvisning 194, 3. udgave: Trækonstruktioner Forbindelser 1. udgave, 2005 Tillæg 1 til SBI-anvisning 194, 3. udgave: Trækonstruktioner Forbindelser H. J. Larsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

BRIKKER PÅ LETKLINKERBLOKKE

BRIKKER PÅ LETKLINKERBLOKKE pdc/hra/sol BRIKKER PÅ LETKLINKERBLOKKE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har for BIB udført dette projekt vedrørende prøvning af brikker på letklinkerblokke. Denne rapport omhandler bestemmelse

Læs mere

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-skaller Xella Norge A/S Nedre Storgate 23 31 Drammen Telefon.: +47 32 23 24 4 Faks: +47 32 23 24 41 www.ytongsiporex.no Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 2/ Forudsætninger

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave.

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks 02/2014 PFEIFER-FS-System JORDAHL & PFEIFER BYGGETEKNIK A/S Risgårdevej 66, DK-9640 Farsø TELEFON (+45) 9863 1900 E-MAIL info@jordahl-pfeifer.dk INTERNET

Læs mere

dit personlige garderobeskab

dit personlige garderobeskab dit personlige garderobeskab 20001/18 Garderobeskab Farve 49/uu indrettes efter det personlige ønske Save er det smartere garderobeskab med enten skydelåger eller hængslede låger i 220 cm. højde. Save

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk 04 SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING www.redhorse.dk i INDHOLDSFORTEGNELSE Injektionsmørtel 3 Pistoler til injektionsforankring 6 Tilbehør til injektionsprodukter 7 Tilbehør til rengøring af borehul

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Murede skivers styrke

Murede skivers styrke Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Plasticitetsteori for murværkskonstruktioner Murede skivers styrke Karsten Findsen Seminar i anledning af Professor Emeritus Dr. Techn. M. P. Nielsens 75 års fødselsdag Baggrund

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Facade punktholdere. Telefon: (+45) 36 70 66 33

Facade punktholdere. Telefon: (+45) 36 70 66 33 Facade punktholdere Stort udvalg i punktholdere og spidere til montering af glasplader på facader. Alle dele er udført i rustfrit stål med specielle gummipakninger som kan modstå UV-lys. Visse punktholdere

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm 11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1 største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm LOGO-ALU er en formtype, der først og fremmest anvendes til mindre

Læs mere

DIAMANTVÆRKTØJ SKÆRING OG SLIBNING. www.redhorse.dk

DIAMANTVÆRKTØJ SKÆRING OG SLIBNING. www.redhorse.dk DIAMANTVÆRKTØJ SKÆRING OG SLIBNING www.redhorse.dk i INDHOLDSFORTEGNELSE Diamantskæreskiver 3 Diamantslibekoppe 10 Diamantfugeskæreskive 12 Diamantflisebor 13 2 PG: 2015 DIAMANTSKÆRESKIVE DMS WATERDROP

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

BETON & MASSIV MURSTEN

BETON & MASSIV MURSTEN Expandet EVL Xtreme Pro Vinter Injektionsmasse Expandet EVL Xtreme Pro Injektionsmasse er den professionelle løsning ved vintermontager unik - tillader at tuben kan anvendes ved temperaturer helt ned til

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Revision 0 INTRODUKTION AF Elematic FaMe SYSTEMET

Revision 0 INTRODUKTION AF Elematic FaMe SYSTEMET Revision 0 INTRODUKTION AF Elematic FaMe SYSTEMET INTRODUKTION Introduktion af Elematic FaMe systemet Denne brochure viser eksempler på de mange muligheder der findes indenfor vægelementproduktionen ved

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 5800 3528 1860 3093 6052 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere