Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler"

Transkript

1 M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R ISSN ISBN

2

3 Forord Nærværende rapport omhandler beregningseksempler for elementsamlinger, hvor der som fugearmering anvendes Pfeifer-boxe. Der er beskrevet eksempler på fire typisk anvendte elementsamlinger, en standardsamling, en hjørnesamling og to T-samlinger. Forud for rapporten er der i forbindelse med et eksamensprojekt, [4] og [5], udført en række af forsøg med elementsamlinger, hvor Pfeifer-boxe anvendtes som fugearmering. Desuden er der udarbejdet en rapport [6], der beskriver de udførte forsøg samt beregningsmetoder. Formålet med rapporten er, sammen med rapporten [6], at vise, at Pfeifer-boxene kan anvendes til beregning af de fire nævnte typiske elementsamlinger. Nærværende rapport er kvalitetssikret af Tim Gudmand-Høyer, RAMBØLL. For støtte til forsøg og udvikling af teorier for elementsamlinger med Pfeifer-boxe takkes Betonelement A/S. Forfatterne Lyngby 005

4 Indholdsfortegnelse SYMBOLLISTE INDLEDNING... 6 MATERIALEPARAMETRE EKSEMPEL PÅ EN STANDARDSAMLING FORSKYDNINGSSTYRKEN FORANKRING AF WIREN LÅSEJERN EKSEMPEL PÅ EN T-SAMLING (B) FORSKYDNINGSSTYRKEN LÅSEJERN EKSEMPEL PÅ EN T-SAMLING (A) OG HJØRNESAMLING SPALTESPÆNDINGER KONKLUSION... REFERENCER...3 4

5 Symbolliste A A 0 A s B L L f L ind P P v P lokal P spalte R S a b b l c c kon c lokal c spalte d f d w f c f cd f cef f ck f ctd f y f yd f yk h h w k t u x 0 x 0,max y 0 ψ γ c, γ s σ lokal σ spalte τ nyttigt areal lastareal armeringsareal krumningsdiameter for wire længde af wire regnet fra modsat boksside (se fig. 3); fugelængde længde af forankringsklump indstøbningslængde forskydningsbæreevne (kraft) vandret forankringskraft bæreevne ved lokalbrud (kraft) bæreevne ved spaltebrud (kraft) bukkeradius antal af trykstænger fugetykkelse boksbredde buelængde spændingskoncentrationsfaktor spændingskoncentrationsfaktor for koncentreret last spændingskoncentrationsfaktor for lokalbrud spændingskoncentrationsfaktor for spaltebrud diameter af forankringsklump ydre wirediameter betontrykstyrke regningsmæssig betontrykstyrke effektiv betontrykstyrke karakteristisk betontrykstyrke regningsmæssig betontrækstyrke flydespænding regningsmæssig flydespænding karakteristik flydespænding bokslængde; lodret højde af trykstang; højde af udsparing i element boksafstand kordelængde; faktor i betons brudbetingelse vægtykkelse omkreds af det nyttige areal trykzonebredde maksimal trykzonebredde; bokstykkelse trykzonehøjde armeringsgrad partialkoefficienter for henholdsvis beton og armering bæreevne ved lokalbrud (spænding) bæreevne ved spaltebrud (spænding) forskydningsbæreevne (spænding) 5

6 1 Indledning I elementsamlinger har det vist sig, at anvendelse af Pfeifer-boxe giver en lettere arbejdsgang på en elementfabrik end andre løsninger. Desuden er løsningen mere udførelsesvenlig på byggepladsen. Dette skyldes, at formens sider ikke skal gennemhulles af armering samt wirens bøjelighed. Pfeifer-boxene monteres på formens inderside. Princippet for en Pfeifer-box i en fuge er vist i figur 1. L a Fuge a L f Xo,max a d w b d f Snit a-a Wire Forankringsklump Element Låsejern Wirebox (som Pfeifer VS Box) h t Figur 1 Pfeifer-box Trækbruddet for wiren er skørt. Wiren opfylder derfor ikke de sædvanlige sejhedskrav til armering. Sikres det imidlertid, at det ikke er wirerne, der er det svage led, vil der opstå et trykbrud i betonen, hvilket traditionelt regnes som et sejt brud. Denne filosofi er eftervist ved forsøg, se [4] og [5]. Beregning af forskydningsstyrken af en Pfeifer-box afhænger af samlingens geometri. I figur er vist fire forskellige samlinger: Standardsamlingen, T-samling (a), T-samling (b) og hjørnesamlingen. 6

7 Hjørnesamling Standardsamling T-samling (a) T-samling (b) Figur Hjørnesamling, standardsamling, T-Samling (a) og T-Samling (b) Ved beregning af de forskellige samlinger undersøges følgende forhold: 1. Forskydningsstyrken. Forankringsforhold for wiren 3. Spaltespændinger ved bøjning af wiren Ved standardsamlingen og T-samling (b) er der ingen wirer, der er bøjet, hvorfor punkt 3 falder bort. Beregning af T-samling (a) og hjørnesamlingen er beregningsteknisk identiske. Materialeparametre Følgende data antages at være gældende for samlingen: Element f ck = 35 MPa t = 150 mm (bredde af elementet, jf. figur 1) h = 160 mm (højde af udsparing i element/længde af Pfeifer-box, jf. figur 1) Boksgeometri Boksgeometrien fremgår af figur 3. 7

8 h Xo,max Mål [mm] b 35 h 160 x 0,max 0 L 1 SL 80 B 60 Figur 3 Boksgeometri Det bemærkes, at boksbredden er 50 mm, men der regnes kun med b = 35 mm, idet der findes indbukninger på sammenlagt 15 mm plade, således at boksåbningen kun bliver 35 mm. Wirer f yk = 1500 MPa 1 d f = 14 mm (forankringsklumpens diameter) L f = 30 mm (forankringsklumpens længde) d w = 6 mm (wirens ydre diameter) A s f yk = 44,7 kn (for én wire) Fuge f ck = 5 MPa a = 100 mm (fugetykkelse) h w = 30 mm (min. lodret afstand mellem Pfeifer-boxe) Der regnes med normal sikkerhedsklasse og normal kontrolklasse, hvorfor følgende partialkoefficenter gælder, jf. DS411:1999, γ c = 1,65 og γ s = 1,3 dvs. f cd = 1, MPa for elementbeton f cd = 15, MPa for fugebeton f yd = 1154 MPa A s f yd = 34,4 kn (for én wire) 1 I hele rapporten anvendes f y som betegnelse for en wires flydespænding, selvom der er tale om en 0,%- spænding. 8

9 3 Eksempel på en standardsamling Dette eksempel omhandler beregning af en standardsamling, jf. figur. For denne type samling er det kun relevant at undersøge to af de tre punkter nævnt i indledningen, nemlig 1. Forskydningsstyrken og. Forankringsforhold for wiren. 3.1 Forskydningsstyrken Forskydningsstyrken bestemmes ved hjælp af trykstangsanalogien [1], som er skitseret i figur 4. Trykstangen går her mellem fortandinger i samme niveau. Dette svarer til beregningsmetode 1 beskrevet i [6]. P x0 y0 P v = y o bf cef y0bfc f cef fc h b b er er bredden bredden af boksåbningen P v = y o bf cef y0bfc y0 α x0 a A P Figur 4 Trykstangsanalogien Længden x 0 kan udtrykkes ved hjælp af y 0. Dette gøres ved at forlange momentligevægt af det viste kraftsystem ( ) ( ) ( ) x bf a+ x = y bf h y x ax y h y 0 0 cef 0 0 cef = Andengradsligningen har følgende brugbare løsning ( ( ) ) 1 x0 = 4y0 h y0 + a a 9

10

11

12 For c kon =,0 fås 3 P= x0,max bfcefd = 035,015,10 = 1,3kN Den vandrette kraft bliver dermed y 16,8 0 Pv = P = 1,3 = 17,9 kn x0 0,0 Det ses, at denne kraft er mindre end den kraft, wiren kan optage ( 34,4 = 68,8 kn). Det er således eftervist, at der ikke vil opstå et skørt wirebrud. Bestemmes forskydningsstyrken for forskellige trykstyrker, fås bæreevnerne angivet i tabel 1. For alle beregninger gælder, at x 0 = x 0,max. c kon = 1,0 svarer til lasten ved revnedannelse, og c kon =,0 svarer til maksimal last, se [6] afsnit 10. Tabel 1 c kon = 1,0 c kon =,0 f ck f cefd P f cefd P [MPa] [MPa] [kn] [MPa] [kn] 15 9,1 6,4 18, 1,7 5 15, 10,6 30,4 1, , 1,7 36,4 5,5 35 1, 14,8 4,4 9,7 40 4, 16,9 48,5 34,0 45 7,3 19,1 54,5 38, I de følgende beregninger regnes der med c kon =,0, dvs. P = 1,3 kn og P v = 17,9 kn med mindre andet er nævnt. 3. Forankring af wiren Forankring af wiren beregnes ud fra formlerne for koncentreret last, se [] afsnit Ved beregning af forankringsstyrken skal to brudformer undersøges, nemlig lokalbrud og spaltebrud. Bæreevnen er således givet ved den af de to brudformer, der giver den mindste bæreevne. Lokalbrud Bæreevnen for lokalbrud bestemmes af σ A f lokal ctd clokal = = f cd A 0 fcd, 0,5 0,1f f ctd = γ c ck (f ck i MPa) 1

13 Her er A 0 lastarealet givet ved A π = d 4 0 f hvor d f er diameteren af forankringsklumpen. Det nyttige areal A er givet ved A = th w hvor t er bredden af elementet og h w er den lodrette afstand mellem to Pfeifer-boxe. Indsættes A, A 0 og f ctd i bæreevneudtrykket fås σ lokal 4th 0,5 0,1f w clokal = = f cd d π f fcd γc ck ,5 0,1 35 clokal = ,1 = 14 π 1, 1,65 Bæreevnen for lokalbrud, udtrykt som en kraft, findes til π P = c f A = c f d 4 lokal lokal cd 0 lokal cd f π 4 3 Plokal = 1,1 1, = 39,5 kn Spaltebrud Bæreevnen for spaltebrud bestemmes af σ ul f cspalte = = 1+,8 1 f A f spalte ind ctd cd 0 cd, 0,5 0,1f f ctd = γ c ck (f ck i MPa) hvor u er omkredsen af det nyttige areal A givet ved u = ( t+ h w ) L ind er indstøbningslængden Lind = L x0,max Lf = = 16 mm 13

14 Indsættes u og A 0 i bæreevneudtrykket fås σ spalte 4( t+ hw) Lind 0,5 0,1f cspalte = = 1+,8 1 fcd πdf fcd γc ( ) ,5 0,1 35 cspalte = 1+,8 1 38,0 = π 14 1, 1,65 Der er en øvre grænse for, hvor stor spændingskoncentrationsfaktoren for koncentreret last kan blive. I [1] er den øvre grænse angivet til c= c = c = 17 spalte lokal ck Bæreevnen for spaltebrud bliver dermed, udtrykt ved en kraft, π P = c f A = c f d 4 spalte spalte cd 0 spalte cd f π 4 3 Pspalte = 17 1, = 55,5kN Forankringsstyrken er således 39,5 kn > P v = 17,9 kn. For den vandrette kraft P v fås en spændingskoncentrationsfaktor på P 417,9 = = = v 3 c 10 5,5 fcd A0 1, π Låsejern Det skal sikres, at wiren ikke skærer sig ind i betonen. I forsøgene, som omhandler standardsamlingen, beskrevet i [4] og [5], er der anvendt låsejern. En beregning herfor vises følgende. Beregningsprincippet er illustreret i figur 7. I figuren er σ 1 den spænding, som låsejernet skal levere, for at randtrykket i wirebøjningen er tilladeligt. Følgende sammenhæng mellem σ og σ 1 er gældende (betons brudbetingelse): σ= f + kσ hvor k = 4. cd 1 Ved anvendelse af ringspændingsformlen fås 14

15

16 4 Eksempel på en T-samling (b) Dette eksempel omhandler en T-samling (b), jf. figur. Som i eksemplet med standardsamlingen, jf. afsnit 3, er der ingen bøjede wirer, hvorfor punkt 3 i indledningen ikke undersøges. Beregningen af forankringsstyrken er identisk med beregningen for standardsamlingen. Det er således kun beregningen af forskydningsstyrken og låsejernene, der kræver yderligere omtale. 4.1 Forskydningsstyrken Forskydningsstyrken må i dette tilfælde beregnes ved en konsolberegning, da boksene i elementerne ikke er placeret overfor hinanden, se figur 8. Derfor skal trykstangen optages ved en boks og i fugen ved en sløjfe. Beregningen bliver derfor principielt som for standardsamlingen, jf. afsnit 3.1. Det skal desuden undersøges om trykstangen dannes mellem to (eller flere) bokse. Det antages igen, at armeringsgraden er stor nok til, at trykstangen dannes mellem to bokse tættest på hinanden. Dette svarer her til spændingstilstanden n = (S = N 1), jf. figur 6. Beregningen foretages for a = 165 mm og h = h w = 30 mm. Det viser sig, at x 0 = x 0,max = 0 mm, hvorfor bæreevnen bliver den samme som for standardsamlingen, jf. afsnit P= x0,max bfcefd = 035,015,10 = 1,3kN Anvendes der i samlingen en større boksafstand h w end den mindste tilladte (h w = 30 mm), vil forskydningsbæreevnen stadig blive P = 1,3 kn, da x 0 ikke tillades større end x 0,max. På grund af den større hældning af trykstangen bliver trykzonehøjden y 0 mindre end i standardsamlingen, hvorfor den vandrette kraft, der skal forankres for, også bliver mindre. Trykzonehøjden bliver Den vandrette kraft bliver ( ( ) ) 1 y0 = = 1,0mm y 1,0 0 Pv = P = 1,3 = 1,8 kn x0 0,0 Skifter den udvendige forskydningskraft retning, vil en trykstang med en lavere hældning (antydet stiplet i figur 8) give den største bæreevne. Da denne ligeledes vil blive bestemt af x 0,max, vil bæreevnen imidlertid være den samme, P = 1,3 kn. Trykzonehøjden y 0 bliver større på grund af den lavere hældning. Dermed bliver den vandrette kraft, som der skal forankres for, også større. Trykzonehøjden bliver 16

17 Den vandrette kraft bliver ( ( ) ) 1 y0 = = 8,0mm y 8,0 0 Pv = P = 1,3 = 9,8kN x0 0,0 Den vandrette kraft er mindre end A s f yd = 68,8 kn og forankringsstyrken P lokal = 39,5 kn, jf. afsnit 3.. Det er således eftervist, at der ikke sker et skørt wirebrud eller et forankringsbrud. Figur 8 Lodret snit i en T-samling (b) 17

18 4. Låsejern I [4] og [5] er der kun udført forsøg med standardsamlingen. For at trækket i wiren kan etableres, skal der derfor sikres, at wiren ikke skærer sig ind i betonen. Beregningen forløber som for standardsamlingen, jf. afsnit 3.3. σ 1 er den spænding, som låsejernet skal levere, for at randtrykket i wirebøjningen er tilladeligt. Følgende sammenhæng mellem σ og σ 1 er gældende (betons brudbetingelse): σ= f + kσ hvor k = 4. cd 1 Ved anvendelse af ringspændingsformlen fås Pv 9, ,8MPa σ= = = Bd 60 6 w Herefter kan σ 1 bestemmes til σ σ 1 = = = k 4 fcd 8,8 15, 16,9 MPa Låsejernet dimensioneres således, at det kan opbygge det nødvendige tryk svarende til σ 1. Anvendes f yk = 550 MPa, f yd = 43 MPa for låsejernet, fås π π B σ d f B d 4 4 f 1 låsejern yd = σ1 låsejern = yd d låsejern 60 16,9 = = 1,0mm 43 Y1 er tilstrækkeligt. 18

19 5 Eksempel på en T-samling (a) og hjørnesamling Nærværende eksempel omhandler en hjørnesamling. Beregningen af en T-samling (a) vil være identisk med beregningen af en hjørnesamling. Forskydningsstyrken og forankringsstyrken beregnes som for standardsamlingen, jf. afsnit 3.1 og 3.. Desuden er det ved forsøgene, beskrevet i [4] og [5], vist at wirerne ikke skærer sig ind i betonen, hvorfor låsejernene ikke behøver nogen yderligere undersøgelse. En eventuel beregning vil være identisk med beregningen for standardsamlingen, jf. afsnit 3.3. Det er således blot forankring af wiren og spaltespændinger på grund af den bukkede wire, se figur 9, som skal undersøges. R k a a Snit a-a lokal P lokal Figur 9 Snit af en hjørnesamling 5.1 Spaltespændinger Styrken er bestemt af en kombination af koncentreret last ved forankringsklumpen og koncentreret last ved wirebøjningen. Bæreevnen bestemmes ved interaktionsformlen P P v f P P v + b 1 hvor P v er den maksimale kraft i wiren, P f er bæreevnen for koncentreret last ved forankringsklumpen og P b er bæreevnen for koncentreret last ved wirebøjningen. Bukkeradius er i dette eksempel R = 8 d w = 8 6 mm = 48 mm. Med denne bukkeradius fås: Kordelængden k = R sin(45 ) = 48 sin(45 ) = 68 mm Buelængden b l = 75 mm. 19

20 Koncentreret last ved forankringsklumpen Beregningen forløber som for en standardsamling, jf. afsnit 3.. Den eneste forskel er, at indstøbningslængden her er reduceret. Indstøbningslængden bestemmes til ind ( ) L = = 80 mm Da bæreevnen for lokalbrud er uafhængig af indstøbningslængden fås den samme bæreevne som i eksemplet på en standardsamling, nemlig clokal = 1,1 og Plokal = 39,5kN Bæreevnen for spaltebrud reduceres i dette eksempel, fordi indstøbningslængden er reduceret. Beregninger viser dog, at spændingskoncentrationsfaktoren ikke kommer under den øvre grænse på c spalte = 17, hvorfor bæreevnen ved spaltebrud bliver P spalte = 55,5 kn. Derfor er lokalbruddet stadig det mest kritiske, hvorfor bæreevnen for koncentreret last ved forankringsklumpen er P = 39,5 kn > P = 17,9 kn f v Koncentreret last ved wirebøjningen Bæreevnen for koncentreret last ved wirebøjningen bestemmes ud fra de samme formler, som er anvendt til beregningen af koncentreret last ved forankringsklumpen. Det er dog i dette tilfælde kun relevant at undersøge for lokalbrud. Bæreevnen for lokalbrud bestemmes af σ A f lokal ctd clokal = = f cd A 0 fcd, 0,5 0,1f f ctd = γ c ck (f ck i MPa) Her er lastarealet A 0 er givet ved A0 = dw k hvor k er kordelængden. Det nyttige areal A er givet ved A= tk Som det ses, regnes der på den sikre side kun med udbredelse af nyttearealet i den ene retning. Indsættes A, A 0 og f ctd i bæreevneudtrykket fås σ = = + t 0,5 0,1f lokal clokal f cd d w fcd γc ck 0

21 150 0,5 0,1 35 clokal = =,7 6 1,1,65 Bæreevnen for lokalbrud, udtrykt som en kraft, findes til Plokal = clokal fcd A0 = clokal fcd dw k 3 Plokal =,7 1, = 46,7 kn Dette svarer til en kraft i wiren på Pb = Plokal = 46,7 = 33,0kN > Pv = 17,9kN For den vandrette kraft P v fås en spændingskoncentrationsfaktor på P 17,9 f A 1, 6 68 v 3 c= = 10 = 1,5 cd 0 Interaktion Interaktionsformlen giver P P 17,9 17,9 P P 39,5 33, 0 v v + = + = < f b 0,996 1 Bæreevnen er således tilstrækkelig. 1

22 6 Konklusion Fire eksempler på typisk forekommende elementsamlinger med Pfeifer-boxe er gennemregnet. Eksemplerne omfatter fire forskellige typer af samlinger, nemlig en standardsamling, en hjørnesamling og to T-samlinger. Det kan ud fra de foreliggende beregningseksempler, sammenholdt med resultaterne beskrevet i [6], konkluderes, at Pfeifer-boxe kan anvendes til alle fire typer af elementsamlinger. Hvis forholdene er som i de gennemregnede eksempler, er en beregning således ikke nødvendig. I standardsamlingen er forskydningsstyrken undersøgt ved hjælp af trykstangsanalogien. Desuden er forankring af wiren eftervist. Der er udført et tilstrækkeligt antal forsøg, der viser, at wiren ikke skærer sig ind i betonen. For fuldstændighedens skyld er en beregning alligevel gennemført. I T-samling (b) er forskydningsstyrken også bestemt ud fra trykstangsanalogien, idet trykstængerne dannes mellem en boks og en sløjfe i fugen. Forankring af wiren er undersøgt som for standardsamlingen. Endvidere er låsejernet dimensioneret på samme måde som i standardsamlingen. Der kræves større dimension af låsejernet i forhold til i standardsamlingen, da den vandrette kraft, der skal forankres for, bliver større på grund af en lavere hældning af trykstangen. Beregningerne af hjørnesamlingen og T-samling (a) er identiske. Forskydningsstyrken er bestemt som for standardsamlingen. Der er udført en beregning, som efterviser, at wiren ikke skærer sig ind i betonen. Desuden er forankringsforholdene for wiren her eftervist ved hjælp af en simpel interaktionsformel. Alle beregningseksemplerne er gennemregnet med en boksafstand svarende til den mindste tilladte (h w = 30 mm). Hvis en større boksafstand anvendes, vil forskydningsstyrken ikke ændres, idet x 0 er begrænset til x 0,max = 0 mm. En større hældning af trykstangen vil således ikke give anledning til en større lodret kraft. Ved en øget hældning vil y 0 derimod reduceres, hvorved den vandrette kraft også reduceres. Ved en øget boksafstand vil bæreevnen for lokal- og spaltebrud blive øget. Der er således på den sikre side regnet med den mindste tilladte bokstand.

23 Referencer [1] NIELSEN, M. P.: Limit Analysis and Concrete Plasticity. Second Edition, CRC Press, [] NIELSEN, M. P.: Beton Del - Plasticitetsteori for beton. Lyngby 001. [3] NIELSEN, M. P.: Beton Del 3 Plader, Gennemlokning. Lyngby 00. [4] ANDERSEN, H. B. & POULSEN, D. G.: Liner anvendt i præfabrikerede betonelementer - Hovedrapport. Eksamensprojekt, BYG-DTU, Lyngby, 00. [5] ANDERSEN, H. B. & POULSEN, D. G.: Liner anvendt i præfabrikerede betonelementer - Forsøgsrapport. Eksamensprojekt, BYG-DTU, Lyngby, 00. [6] NIELSEN, M. P. & HANSEN, L. Z.: Wiresløjfer i dansk elementbyggeri., BYG- DTU,

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Beregningsprogram. Betonelement-Foreningen

Indholdsfortegnelse. Beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Beregningsprogram. Betonelement-Foreningen Revision nr. 0D Foreløbig Udgivelsesdato 22 September 2016 Betonelement-Foreningen Beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Beregningsprogram Brugervejledning til beregningsprogram Udarbejdet

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009 ES-CONSULT A/S E-MAIL es-consult@es-consult.dk STAKTOFTEN 0 DK - 950 VEDBÆK TEL. +45 45 66 10 11 FAX. +45 45 66 11 1 DENMARK http://.es-consult.dk Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann Forskydning og lidt forankring Per Goltermann Lektionens indhold 1. Belastninger, spændinger og revner i bjælker 2. Forskydningsbrudtyper 3. Generaliseret forskydningsspænding 4. Bjælker uden forskydningsarmering

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1 Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave Data: bredde flange b 50mm Højde 400mm Rumvægt ρ 4 kn m 3 Længde L 4m q 0 kn R 0kN m q egen ρb.44 kn m M Ed 8 q egen q L 4 RL 4.88 kn m Linjelast for egen vægten

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Baggrundsdokument. beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne. Henrik Brøner Jørgensen, Syddansk Universitet

Baggrundsdokument. beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne. Henrik Brøner Jørgensen, Syddansk Universitet Baggrundsdokument beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Henrik Brøner Jørgensen, Syddansk Universitet Linh Cao Hoang, Danmarks Tekniske Universitet Lars German Hagsten, Aarhus Universitet

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt. Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2017 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud 1 Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5 Skivestatik 5 SKIVESTATIK 1 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5.2 Vægskiver 21 5.2.1 Vægopstalter 22 5.2.2 Enkeltelementers

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks

Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks Vor opskrift til din vægsamling: PFEIFER-FS-Boks 02/2014 PFEIFER-FS-System JORDAHL & PFEIFER BYGGETEKNIK A/S Risgårdevej 66, DK-9640 Farsø TELEFON (+45) 9863 1900 E-MAIL info@jordahl-pfeifer.dk INTERNET

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse Entreprise Råhus Denne entreprise dækker over råhuset. I afsnittet er de indledende overvejelser for materialevalg, stabilitet og spændingsbestemmelse beskrevet med henblik på optimering af råhusets udformning.

Læs mere

Murede skivers styrke

Murede skivers styrke Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Plasticitetsteori for murværkskonstruktioner Murede skivers styrke Karsten Findsen Seminar i anledning af Professor Emeritus Dr. Techn. M. P. Nielsens 75 års fødselsdag Baggrund

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer April 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Udstøbningsblokke 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen

Læs mere

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave.

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

BEREGNING AF BÆREEVNE

BEREGNING AF BÆREEVNE DANSK BRODAG 2010 BEREGNING AF BÆREEVNE - NÅR KNOWHOW ER BILLIGERE END BETON OG STÅL FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Bæreevnekontrol FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Screening Hurtigt overblik Få

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y

For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y Spændingstilstand For at finde ud af om konstruktionen kan holde, beregnes spændingstilstanden. Her skal det gælde: s 2 C 3 t 2 % f y. For at beregne dette, findes først normalspændinger s ved Naviers

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Huldæk. Beregningseksempel og KS af regneark 2013-05-14. Betonelementkonstruktioner fra byggeriet af Navitas

Huldæk. Beregningseksempel og KS af regneark 2013-05-14. Betonelementkonstruktioner fra byggeriet af Navitas B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Huldæk Beregningseksempel og KS af regneark 2013-05-14 Betonelementkonstruktioner fra byggeriet af Navitas Indholdsfortegnelse Indledning Beregninger af huldæk

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt 3 Skru betonbolten

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere