Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet står over for. Direktionen vil på mødet give en orientering om de udfordringer selskabet har fremadrettet. Orienteringen vil tage udgangspunkt i følgende emner: Økonomi Svigtende vand salg og vandafledning Mulighederne for øget kundetilgang Stigende investeringsbehov Takststigninger Drift Forsyningssikkerhed Overholdelse af tilladelser Noget nedslidt produktionsanlæg Sårbare kildepladser Kunde tilfredshed Effektivisering af driften Overblik over arv Udvikling og investering Gennemførelse af strategiplan for områderne vand og spildevand Modernisering og udbygning af produktionsanlæggene Implementering af nye krav fra kommunale og statslige vandmiljøplaner Beskyttelse/levetidsforlængelse af vore kildepladser Personale og ledelse Større fokus på HR området Intern kommunikation og kultur Styrkelse af SU arbejdet Orienteringen taget til efterretning.

2 På et senere bestyrelsesmøde drøftes strategi vedr. specielt de økonomiske udfordringer. PowerPoint præsentationen udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Punkt 2. Sikring af selskabets fordringer Formål: Efter ophævelsen af fortrinsstillingen for vandafgift og vandafledningsafgift samt tilslutningsbidrag, er selskabet stillet væsentligt dårligere med hensyn til mulighederne for at inddrive tilgodehavender hos selskabets kunder. Der er derfor behov for en drøftelse af, hvilke procedurer der skal anvendes i selskabet, for at minimere risikoen for tab fremover. Lovgrundlag: Tidligere var leverancer af vand sikret i vandforsyningslovens 54, idet der var udpantningsret. Herved kunne forsyningsselskabet bede Fogedretten om at foretage udlæg i en ejendom, såfremt kunden ikke betalte det skyldige beløb. For vandafledningsafgift var fortrinsstillingen på samme måde sikret i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 10. Begge paragraffer blev afskaffet ved vedtagelsen af lov nr. 460 af 12/ Denne lov kaldes også følgeloven, idet den er en konsekvens af vandsektorloven. Vandselskaber er herefter stillet som alle andre fordringshavere, dog med den forskel, at 100% kommunalt ejede forsyningsselskaber skal anvende SKAT til at inddrive restancer. Det må anses for usikkert med hvilken intensitet SKAT vil inddrive forsyningsselskabers restancer, idet restancerne typisk udgør mindre beløb under kr Forslag til sikring af selskabets tilgodehavender, samt et generelt tiltag for øgning af kundernes selvservice. Der foreslås derfor indført følgende procedurer: Tilslutningsbidrag: Bidrag opkræves forud for arbejdets påbegyndelse, eller der stilles bankgaranti. Herved vil der ikke være tabsrisiko for fremtidige tilslutningsbidrag. Vandforbrug: Større erhvervskunder opkræves månedsvis, enten efter målt forbrug eller som skønnet aconto. Almindelige forbrugere opkræves aconto halvårligt.

3 Såfremt kunden ikke betaler fremsendes rykker 1, med opfordring til indbetaling inden 10 dage. Hvis kunden stadig ikke betaler, fremsendes rykker 2, med oplysning om, at vandforsyningen vil blive afbrudt uden yderligere varsel. Kunderne kan tilbydes afdragsordning. Ved misligholdelse af afdragsordning lukkes for vandforsyningen, og fordringen overdrages til inddrivelse ved SKAT. Spildevand: Større erhvervskunder opkræves månedsvis, enten efter målt forbrug eller som skønnet aconto. Almindelige forbrugere opkræves aconto halvårligt. Såfremt kunden ikke betaler fremsendes rykker 1, med opfordring til indbetaling inden 10 dage. Hvis kunden stadig ikke betaler, fremsendes rykker 2, med oplysning om, at fordringen vil blive overdraget til inddrivelse ved SKAT. Kunderne kan tilbydes afdragsordning. Ved misligholdelse af afdragsordning overdrages fordringen til inddrivelse ved SKAT. Generelt: Kunder der ikke er tilmeldt PBS, (opkræves pr. giro), opkræves et ekspeditionsgebyr på 50 kr. pr. faktura. Kunder, der ved indberetning af det årlige forbrug, ikke anvender enten servicetelefonen eller internettet, opkræves et gebyr på 50 kr. At forslag til sikring af selskabets tilgodehavender, samt et generelt tiltag for øgning af kundernes selvservice godkendes. Forslaget godkendes. Selskabets regulativ og betalingsvedtægt ændres I overensstemmelse hermed. De private vandværker orienteres om vores nye procedure. Punkt 3. Refusion af vandforbrug og vandafledningsafgift i forbindelse med skjult rørskader m.v. Formål: At hjælpe kunder ud af en økonomisk belastning som følge af usædvanligt stort vandforbrug i forbindelse med en skjult rørskade, samtidig med at der kan opnås større kundetilfredshed.

4 Refusionen kan omfatte følgende betalingselementer, vandforbrug, vandafledningsafgift og statsafgift af ledningsført vand. Lovgrundlag: Hovedreglen er, at vandforbrug og vandafledningsafgift afregnes efter det målte vandforbrug ifølge vandmåleren. Statsafgiften på ledningsført vand (5 kr./m3) afregnes ligeledes efter det målte vandforbrug. Der findes ikke i lovgivningen nogen pligt til, at vandselskaber skal refundere kunderne ved vandspild som følge af skjulte rørskader. Ifølge Vandafgiftslovens 24, kan forbrugere ansøge vandselskabet om fritagelse for betaling af statsafgiften, såfremt der har været vandspild som følge af brud på skjulte vandinstallationer i en boligejendom. Det er et krav, at spildet overstiger det årlige normalforbrug tillagt 300 m3. Nuværende praksis: Efter nuværende praksis ydes der ved skjulte rørskader refusion med 75% af merforbruget i forhold til et års normalforbrug - både hvad angår vandforbrug og vandafledningsafgift. Der har ikke været praksis for at refundere hverken vandforbrug eller vandafledningsafgift i situationer, hvor vandspildet har været forårsaget af manglende sikring/vedligeholdelse af vandinstallationerne. Det kan f.eks. være i situationer ved frostsprængte vandrør. Denne praksis har resulteret i en del henvendelser fra kunder, som ønsker/forventer refusion, og som ikke kan se det rimelige i, at de skal betale vandafledningsafgift, når vandet ikke er løbet i kloakken. Forslag til ny administrativ praksis: På baggrund af erfaringerne med de anmodninger om refusion der har været i foråret 2010, har administrationen udarbejdet forslag til fremtidige retningslinjer for refusion. Vandforbrug: Ved skjulte rørskader ydes godtgørelse efter samme princip som statsafgiften kan godtgøres det vil sige, at der ydes refusion, såfremt vandspildet overstiger det normale årsforbrug tillagt 300 m3. Refusionen ydes i forbindelse med årsafregningen. Vandafledningsafgift: Ved skjulte rørskader, hvor vandet er løbet i kloakken, eftergives vandafledningsafgiften efter samme principper som selve vandforbruget.

5 Hvis vandspildet ved skjulte rørskader og frostsprængte rør ikke er løbet i kloakken, eftergives vandafledningsafgiften med det spildet overstiger et normalt årsforbrug. Refusionen ydes i forbindelse med årsafregningen. Økonomiske konsekvenser: Det vurderes, at ændringerne samlet vil bevirke mindre årlige indtægter på ca. tkr. 20. At forslag til ny administrativ praksis godkendes som grundlag for selskabets administration af refusion i forbindelse med skjulte rørskader m.v. Forslaget godkendes. Punkt 4. Orientering fra: Formanden: Intet. Den øvrige bestyrelse: Intet. Direktionen: Orientering om større afholdte licitationer. Bestyrelsen orienteres i fremtiden om resultatet af større afholdte licitationer. Orientering om forureningsuheld ved bæktoften den 29.juni Med venlig hilsen Jon E. Lemming Forsyningsdirektør

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 01-10-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere