Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj Kl Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen"

Transkript

1 Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj Kl Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke tjeneste under orienteringspunkter Orientering om status på skole-kirke tjeneste fælles med Middelfart og Bogense provsti. Bygget på andre provstiers erfaring skønnes det at der skal afsættes en økonomisk ramme på kr pr. provsti. 3 Nyt fra formanden 4 Syn Brylle kirke og præstegård 2015 Sag: Synsrapporter 2015 (664) Synsrapporter indstilles til godkendelse. under forudsætning af budgetmæssig dækning. Syn Brylle kirke og præstegård Tillæg til kirkegårdsvedtægter - skovkirkegården marts 2015 Sag: Haarby Kirkegård (544) - Haarby Sogn Tillæg til kirkegårdsvedtægter indstilles til godkendelse. Tillæg til kirkegårdsvedtægter - skovkirkegården marts Fjernvarme, Brylle menighedsråd Sag: Brylle kirke (670) - Brylle Sogn Brylle menighedsråd ønsker fjernvarme installeret i kirke, sognehus og præstegård. Assens provstiudvalg bedes tage stilling til økonomien i projektet. Pris kr Fyens stift har haft projektet i høring hvad angår Brylle kirke, konsulentens udtalelse er vedhæftet som bilag til dagsordenen. I henhold til konsulentens udtalelse, hvor man anfører at der vil være lang tilbagebetalingstid på investeringen, må provstiudvalget henstille til at der ansøges om midler til projektet i 2016 i stedet. Det anbefales at det undersøges hvad det vil koste at få etableret stikledning til bygningerne, uden at gennemføre hele etableringen. Fjernvarme, Brylle menighedsråd Henvendelse fra Nina Billund vedr. fjernvarme Referat, Side: 1

2 i Brylle kirke Svar til Nina Billund vedr. fjernvarme i Brylle kirke HØRING: Brylle kirke - tilslutning til fjernvarme Re: HØRING: Brylle kirke - tilslutning til fjernvarme Afgørelse. Brylle kirke - konvertering fra naturgas til fjernvarme VS: Brylle kirke - konvertering fra naturgas til fjernvarme fra Nina Billund Ny ansøgning vedr. økonomi - fjernvarme i Brylle Kirke 7 Ny ansøgning, Taget på våbenhuset, Haarby Kirke Sag: Haarby Kirke - tag på våbenhuset (425) Hårby menighedsråd har fået afslag fra begge fonde, og søger derfor Assens provstiudvalg om hjælp til finansiering af nyt tag på våbenhuset - i alt kr Projektet er sendt i høring fra Fyens stift, og er godkendt under forudsætning af provstiudvalgets godkendelse af økonomi. Provstiudvalget tildeler ikke ekstra midler til projektet, men tillader brug af egne frie midler og opsparing til kalkning. Ny ansøgning, Taget på våbenhuset, Haarby Kirke HØRING: Haarby kirke - tagomlægning på nordre korsarms 4 tagflader Afgørelse. Hårby kirke - tagomlægning på nordre korsarm. 8 VS: ansøgning om frigivelse af økonomi Sag: Gamtofte kirke (565) - Gamtofte Sogn Gamtofte menighedsråd ansøger om frigivelse af midler til diverse anlægsopgaver på Gamtofte kirke. Endvidere ansøges om ekstra midler til projektet, idet der i budget 2015 er tildelt kr , men projektet efter kontakt til arkitekt nu er anslået til kr. 651,250. En difference på kr Provstiudvalget tildeler ikke ekstra midler til projektet, men tillader brug af egne frie midler og opsparing til kalkning. Referat, Side: 2

3 VS: ansøgning om frigivelse af økonomi SV fra Nina Billund vedr. igangsætning af arbejde - Gamtofte kirke Ansøgning med arkitektoverslag vedr. restaurering af Gamtofte kirke Vejledning vedr. rådgiveraftale, Gamtofte kirke - fra Nina Billund Korrespondance med Nina Billund vedr. renovering Gamtofte kirke 9 Regnskaber 2014 Sag: Årsregnskaber 2014 (648) Der er modtaget regnskaber for 2014 fra alle menighedsråd. Lene gennemgår disse. Regnskaberne blev gennemgået. Assens 2014 Barløse-Sandager-Holevad 2014 Broholm 2014 Brylle 2014 Bågø 2014 Dreslette 2014 Flemløse-Søby 2014 Gamtofte 2014 Helnæs 2014 Hårby 2014 Jordløse-Håstrup 2014 Kerte 2014 Referat, Side: 3

4 Kærum 2014 Køng 2014 Orte 2014 Rørup 2014 Sønderby 2014 Tommerup 2014 Turup 2014 Verninge 2014 Vissenbjerg 2014 Ørsted-Søllested-Vedtofte 2014 Årup 2014 Skydebjerg regnskab Kvartalsrapporter fra menighedsråd 1. kvartal 2015 Sag: Kvartalsrapporter 1. kvartal 2015 (678) Lene gennemgår modtagne kvartalsrapporter fra menighedsråd - indstilles til godkendelse. Rørup Kvartalsrapport 31/ Husk at medsende bemærkninger til kvartalsrapporterne, såfremt disse afviger fra budget. Provstiudvalget minder i øvrigt om, at evt. lån i anlægsopsparinger skal sendes som ansøgning til provstikontoret. ØSV kirker- kvartalsrapport 1. kvartal kvt Årup Kvartalsrapport Køng Kvartalsrapport Haarby Kvartalsrapport Orte Referat, Side: 4

5 Kvartalsrapport Kerte 11 PUK - Kvartalsrapport med bemærkninger 1. kvartal 2015 Sag: Kvartalsrapporter og regnskab PUK 2015 (675) Lene gennemgår kvartalsrapport for provstiudvalgskassen - indstilles til godkendelse. PUK - Kvartalsrapport med bemærkninger 1. kvartal Ansøgning om frigivelse af midler, Kærum menighedsråd Sag: Kærum præstegårdsudvalg (545) - Kærum Sogn Kærum menighedsråd anmoder om frigivelse af kr fra opsparede midler til nyt køkken i sognegård, frem for at bruge af deres frie midler. Pengene er opsparet på konto til nye vinduer i præstegården. Køkkenet er bestilt og ved at blive monteret. Afslag - må finansiere den ekstra udgift med frie midler. HASTER - nyt køkken i sognegården VS: HASTER - nyt køkken i sognegården VS: HASTER - nyt køkken i sognegården 13 Ansøgninger om gasfyr Håstrup kirke og Jordløse præstegård Sag: Håstrup Kirke (424) Jordløse - Håstrup menighedsråd anmoder om tilladelse til at udskifte 2 stk. gasfyr. Udskiftning af gasfyr i Jordløse Præstegård er givet tilladelse fra kulturstyrelsen, og er allerede udskiftet. Udskiftning af gasfyr i Håstrup kirke er godkendt af Fyens stift under forudsætning af godkendelse af økonomi i Assens provstiudvalg. Menighedsrådet har selv opsparede midler til begge projekter. Ansøgninger om gasfyr Håstrup kirke og Jordløse præstegård VS: Kvittering for ansøgning: Underretning om bygningsarbejder Referat, Side: 5

6 Afgørelse. Håstrup kirke og Jordløse præstegård - udskiftning af naturgasfyr. 14 Ansøgning om 5% midler til dækning af vikarudgifter ved gravers sygdom maj 2015 Sag: Orte menighedsråd - ansøgning om 5% midler pga. gravers sygdom (679) - Orte Sogn Orte menighedsråd anmoder om 5% midler (kr ) grundet gravers sygdom. Ansøgning om 5% midler til dækning af vikarudgifter ved gravers sygdom maj 2015 Anmodning om supplerende oplysninger Bilag som ønsket 15 Ansøgning om 5% lån 2015 Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn Orte menighedsråd anmoder om likviditetslån i 5% midlerne - op til kr grundet igangværende renovering af sognehus. Ligningsmidler er tildelt i 2015 (kr ), men modtages opdelt i 1/12 del hver måned. Menighedsrådet forventer projektet afsluttet inden efteråret Lånet tilbagebetales senest 31/ Ansøgning om 5% lån Udbygning af redskabshus, Rørup menighedsråd Sag: Rørup menighedsråd (352) - Rørup Sogn Rørup menighedsråd anmoder om tilladelse til at udvide eksisterende redskabshus til en pris af ca Har selv opsparede midler. Endvidere anmodes provstiudvalget om en udtalelse til Fyens stift, grundet forespørgsel fra fredningsnævnet.. Det vurderes ikke at have indflydelse på indsigten til kirken. Rørup MR - oversigt over diverse projekter VS: Frs 16/2015 Ansøgning om dispensation fra fredning - v. Rørupgyden 3, 5560 Aarup (Assens Kommune) SV: Ansøgning om dispensation fra fredning - v. Rørupgyden 3, 5560 Aarup (Assens Kommune) Referat, Side: 6

7 17 Provstiudvalgskassens budgetbidrag 2016 Sag: Budget 2016 (652) Lene gennemgår budgetbidraget for provstiudvalgskassen for 2016 med stempel "Assens Provstiudvalg, CVR-nr , Budget 2016, Bidrag budget afleveret d :34" - indstilles til godkendelse. Formulering i bemærkninger til budgettet rettes til skole-kirketjeneste. Herefter afleveres budgetbidrag i økonomiportal igen, og kan betragtes som godkendt. Budgetbidrag, PUK med stempel 18 Graverhus, Turup Sag: Turup menighedsråd (549) - Turup Sogn Turup menighedsråd anmoder om tilladelse til opstart af byggeri. Endvidere ansøges om tillægsbevilling på kr , idet projektet er blevet dyrere end først antaget. Dette skyldes afslag på byggetilladelse ved Assens kommune for de første tegninger. Provstiudvalget tildeler ikke ekstra midler til projektet, men tillader brug af egne frie midler og brug af opsparing til kalkning. Dog tilbydes et lån i 5% midlerne på kr som tilbagebetales når menighedsrådet modtager momskompensation for byggeriet. Menighedsrådet har hermed tilladelse til opstart af byggeprojektet. VS: Revideret tilbud, forhøjet økonomi ialt kr inkl. moms VS: Graverhus Turup - forhøjet ligning til projektet VS: NY ansøgning ekstra bevilling til graverhus VS: Nye tegninger, Graverhus 19 VS: ansøgning om 5% - midler - Køng Sag: Køng menighedsråd (488) - Køng Sogn Køng menighedsråd ansøger om 5% midler grundet gravers sygdom samt ny sandfangsbrønd i præstegår. I alt kr VS: ansøgning om 5% - midler - Køng 20 Skydebjerg, ansøgning om 5% midler samt konvertering af opsparinger Sag: Skydebjerg, regnskab 2013/2014 samt 5% ansøgning 2015 (564) - Skydebjerg Sogn Skydebjerg menighedsråd ansøger om 5% midler til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med opsigelse af organist i Orte. Udgiften beløb sig til i alt kr ,27 i Endvidere anmodes om konvertering af Der tildeles ikke 5% bevilling til dette, da udgiften er betalt i regnskab 2014, hvorfor dette ikke på nuværende tidspunkt kan anses som en akut situation. Dog kan det tillades at pengene tages af opsparing til præstetavle, såfremt menighedsådet har brug for denne ekstra likviditet. Med hensyn renovering af hovedindgang og toiletter, udbeder provstiudvalget sig et overslag og skitse over projektet. Referat, Side: 7

8 opsparede midler fra konti præstetavle og ny klokke - i alt kr ,39. Pengene ønskes i stedet brugt på ny hovedindgang og toiletter med handicaptoilet i sognehus. Der kan ikke tildeles yderligere midler ud over de to opsparinger. VS: Skydebjerg regnskab 2014 og 5% ansøgning 21 VS: Skydebjerg- Afsluttende byggeregnskab Sag: Skydebjerg, regnskab 2013/2014 samt 5% ansøgning 2015 (564) - Skydebjerg Sogn Byggeregnskab for graverfacilieter og kapel på Skydebjerg kirkegård indstilles til godkendelse. VS: Skydebjerg- Afsluttende byggeregnskab 22 Ansøgning om tillægsbevilling, Bågø MR Sag: Bågø menighedsråd (684) - Bågø Sogn Bågø menighedsråd ansøger om tillægsbevilling til indvendig renovering af kirke samt udskiftning af tagrende - i alt ansøges om kr Provstiudvalget tildeler 5% midler (Kr ,50) til renovering af tagrende på kirken. Der kan ikke på nuværende tilbydes midler til yderligere renovering af kirken. Menighedsrådet kan evt. søge midler til dette via budgetbidrag 2016 Ansøgning om tillægsbevilling, Bågø MR 23 Evt. Udskudt til juni møde Herunder planlægning af provstiudvalgs møder, efterår 2015 samt indledende budgetsamråd. Referat, Side: 8

9 Orientering 24 VS: Byggeregnskab - Assens Sag: Vor Frue Kirke, Assens kirke (354) - Assens Sogn PWC har nu revideret byggeregnskabet for renovering af Vor frue kirkes tårn. Orientering givet VS: Byggeregnskab - Assens 25 Ansøgning om frigivelse sognehus Sag: Broholm menighedsråd (507) - Broholm Sogn Der er givet tilladelse til frigivelse af prohiberede midler. Orientering givet Ansøgning om frigivelse sognehus ansøgning, Broholm 26 ansøgning, ændring af anvendelse af "skovpenge" Tommerup MR Sag: Tommerup Menighedsråd (358) - Tommerup Sogn Orientering givet ansøgning, ændring af anvendelse af "skovpenge" Tommerup MR 27 VS: Bilag fra møde vedrørende kirkeskoletjeneste 6.maj 2015 Sag: Skole-kirkemedarbejder Assens, Bogense og Middelfart provsti (629) Orientering givet under nyt fra provsten VS: Bilag fra møde vedrørende kirkeskoletjeneste 6.maj 2015 Referat, Side: 9

10 Underskrifter vedr. møde d Søren Christian Bonde Anette Bøgebjerg Vig Hans Peder Søgaard Christiansen Jan Julin Nielsen Jørgen Erik Hansen Leni Ulla Hansen Ole Hyldegaard Hansen Sven Gorm Nielsen Vibeke Busse Andersen Vivi Boysen Arnoldus Referat, Side: 10

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere