1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail."

Transkript

1 Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november Kl. Kl Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. 2 Nyt fra provsten Assens provsti har sendt bårebuket til Jan Lindhardts bisættelse samt buket til Tine Lindhardt. Provstikontoret har fået oprettet bruger til SKI aftaler - og opfordrer menighedsrådene til at gøre det samme, eller benytte sig af provstiets aftale. I Søndersø og Skamby pastorat ansættes ny sognepræst 50% samt 50% skole-kirke projektmedarbejder, som deles mellem Assens, Bogense og Middelfart provsti. Der vil ydermere blive ansat en lærer, som skal lønnes af de 3 provstier i fællesskab. Dette skal der budgetteres med fra Vi vil blive indkaldt til møde d. 20. eller 21. januar 2015 i sognegården i Middelfart, til fælles møde for de 3 provstier. Endvidere vil der blive afholdt ERFA lørdag for Middelfart, Bogense, Assens, Fåborg og Midtfyn provstiudvalg. Dato er endnu ikke fastlagt. Der har været afholdt møde i nedsat reformationsudvalg, som skal planlægge aktiviteter i 2017 til reformationsjubilæet. Der opfordres til at sætte midler af til dette i budgetplanlægningen, provstiudvalget vil starte opsparing til dette fra Nyt fra provstiudvalgsformanden Ole, Søren og Lene har været ude og se på bord, som vi kunne få foræret, men det var desværre for lille. Ole har derfor været igang med at se på møbler til mødelokalet via vores SKI aftale, så der købes nye møbler. Tak til dem som hjalp med flytning af provstikontoret. Søren får af og til henvendelser fra menighedsrådsmedlemmer, som ikke kan forstå den iværksatte strukturproces. Selv er Søren heller ikke tilhænger af processen. Jørgen Erik og Leni bakker Søren op. Jørgen Erik ønsker ikke at deltage i de kommende møder. Jan opfordrer til alligevel at deltage og byde ind. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Kvartalsrapporter 2. kvartal, Kirkelige kasser Sag: Kvartalsrapporter 2. kvartal 2014 (595) Gennemgåes og indstilles til godkendelse Godkendt. Kærum 2. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal, Provstiudvalgskassen Sag: Kvartalsrapporter & regnskab PUK 2014 (560) Gennemgåes og indstilles til godkendelse Godkendt - Vi har budgetteret med et underskud i 2015 grundet køb af kopimaskine til ca Dette vil vise sig, når sidste kvartal bogføres idet her er betalt depositum til nye lokaler samt opsparing til præsters uddannelse. PUK 3. kvt Kvartalsrapporter 3. kvartal 2014, Kirkelige kasser Sag: Kvartalsrapporter 3. kvartal 2014 (611) Gennemgåes og indstilles til godkendelse Godkendt. Tommerup 3. kvartal 2014 Kerte 3. kvartal 2014 Haarby 3. kvartal 2014 Brylle 3. kvartal 2014 Orte 3. kvartal 2014 Skydebjerg 3. kvartal inkl. likviditetsoversigt Årup 3. kvartal 2014 Broholm 3. kvartal Ørsted-Søllested-Vedtofte 3. kvt. Sønderby 3. kvartal 2014 Helnæs 3 kvt Verninge 3. kvt Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Vissenbjerg 3. kvartal 2014 Flemløse og Søby 3. kvartal 2014 Turup 3. kvartal 2014 Assens 3. kvartal Rådgiveraftale, Bågø kirke Sag: Bågø Kirke - istandsættelse. (492) - Bågø Sogn Gennemgåes og indstilles til godkendelse Godkendt Baagø Kirke - Udvendige restaureringsarbejder, udkast til rådgiveraftale Bågø - rådgiveraftale vedr. restaurering af kirke 8 Synsrapporter fra menighedsråd Sag: Synsrapporter 2014 (575) Gennemgåes og indstilles til godkendelse Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Barløse kirke, syn Kærum opmåling af kirkegård - Erklæring om ejendomsberigtigelse Sag: Kærum opmåling af kirkegård - Ejendomsberigtigelse (613) - Kærum Sogn Ønsker at indsende erklæring om ejendomsberigtigelse, vedr. matr. nr. 10-a og 10-b, Kærumgård, Kærum. Dette kræver provstiets underskrift. Godkendt Kærum opmåling af kirkegård - Erklæring om ejendomsberigtigelse 10 Byggetilladelse samt ansøgning om opstart af projekt Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn Orte menighedsråd ansøger om godkendelse af deres fremsendte projekt samt tilladelse til at påbegynde arbejdet i sognehus. Provstiudvalget kan ikke godkende det fremsendte projekt, idet dette vil indebære en merudgift til etape 2. Provstiudvalget (Formand, næstformand, provst og sekretær) indkalder menighedsrådet til et afklarende møde omkring projektet snarest. Byggetilladelse samt ansøgning om opstart af projekt Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 11 Henvendelse fra Skydebjerg menighedsråd, samt opfølgning på møde om økonomi Sag: Skydebjerg, regnskab 2013 (564) - Skydebjerg Sogn Opfølgning på møde med Skydebjerg menighedsråd, jf. 2. kvartalsrapport samt anden korrespondance. En MEGET DYBT RYSTET regnskabsfører fra Skydebjerg Kirkekasse SV: En MEGET DYBT RYSTET regnskabsfører fra Skydebjerg Kirkekasse Indkaldelse til møde vedr. likviditet, nov Provstiudvalget har afholdt møde med Skydebjerg menighedsråd, vedr. såvel deres økonomiske situation som den henvendelse der er modtaget fra regnskabsføreren, i forbindelse med modtagelse af revisionsprotokollat for Det var et godt og konstruktivt møde, hvor provstiudvalg og menighedsråd nåede til enighed om regnskab og en fremadrettet handlingsplan. Provstiudvalget mener ikke der er kommet noget nyt i sagen, hvorfor man ønsker at fastholde den aftale der blev indgået med menighedsrådet på mødet d. 6. november Dette har menighedsrådet også tilkendegivet er deres holdning. Provstiudvalget forventer derfor at modtage det aftalte materiale inden 1. december Notater vedr. Skydebjerg regnskab 2013 Likviditetsopgørelse fra Skydebjerg m. bilag Opsamling, møde med Skydebjerg Underskrevet referat af møde med Skydebjerg menighedsråd Likviditetsopgørelse Skydebjerg 31/ Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembede kapitalen Sag: Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembede kapitalen (615) Ønsker provstiudvalget at udarbejde høringssvar? Der udarbejdes ikke høringssvar. Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembede kapitalen 13 Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Sag: Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (616) Ønsker provstiudvalget at udarbejde høringssvar? Der udarbejdes ikke høringssvar. Høring om forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 14 Assens menighedsråd - Vedtægter til godkendelse Sag: Assens menighedsråd (351) - Assens Sogn Assens menighedsråd har udarbejdet vedtægter for: Regnskabsfører Valgt kasserer Kirkegårdsudvalget Kirkeværgen Vedtægter af denne art skal ikke godkendes af provstiudvalget. Kun honorarer til disse poster skal godkendes af provstiudvalget. Vedtægterne indstilles til godkendelse. Assens menighedsråd - Vedtægter til godkendelse 15 Renovering af sognehus, Broholm Sag: Renovering af sognehus, Broholm (618) Broholm ønsker at renovere deres sognehus. Projekt og finansieringsplan er fremsendt til provstiudvalget, indstilles til godkendelse. Projektet kan godkendes under forudsætning af at finansieringsplanen overholdes. Der tilkendes ikke yderligere midler til projektet. Renovering af sognehus, Broholm Finansieringsplan vedr. renovering af sognehus 16 Ansøgning om køb af sognehus i Aarup Sag: Årup menighedsråd, sognelokaler (442) Årup menighedsråd ønsker at købe ejendom i Årup til brug til sognelokaler. Ansøgning om køb af sognehus i Aarup Provstiudvalget giver tilladelse til at der kan bydes på ejendommen, i henhold til ansøgningen. Såfremt dette lykkes er den fremsendte ansøgning godkendt. Lykkes det ikke at erhverve ejendommen for det forud aftalte beløb, skal Jan Julin kontakte provstiudvalgsformand og provst. 17 Provstisekretær På lukket dagsorden 18 Evt. Herunder planlægning af møder i Møder i 2015: Tirsdag d. 13. januar Tirsdag d. 3. februar Tirsdag d. 10. marts Tirsdag d. 14. april Tirsdag d. 12. maj Tirsdag d. 16. juni Årup menighedsråd orienterer om en stor besparelse på brandslukningsudstyr ved at skifte leverandør. Man er velkomne til at kontakte Jan Julin såfremt man ønsker at høre mere. Årup menighedsråd har konstateret at man ved at benytte SKI aftale med TDC, kan opnå store besparelser. Opfordring til andre menighedsråd om Referat, Side: 5

6 Mødepunkt besparelser. Opfordring til andre menighedsråd om at benytte SKI aftalerne. Jan Julin synes det er for besværligt at finde vej til at indlæse f.eks. revisionsprotokollater. Jan Julin spørger efter menighedsråd som har erfaring med etablering af hjertestarter i forbindelse med sognehus. 19 5% ansøgninger, Flemløse-Søby menighedsråd Sag: Flemløse-Søby menighedsråd (487) - Flemløse Sogn Flemløse Søby 5% ansøgning stormskader Flemløse Søby 5% ans. gravers sygdom Ansøgning om midler til dækning af udgifter i forbindelse med gravers langvarige sygdom godkendes. Ansøgninger om midler til dækning af udgifter til ekstern konsulent til Flemløse kirkegård samt selvrisiko i forbindelse med stormskader kan ikke godkendes. Såfremt der er behov ved regnskabsafslutning, må menighedsrådet vende tilbage med ansøgningen vedr. selvrisiko. Flemløse Søby 5% ansøgning kirkegården Referat, Side: 6

7 Orientering 20 Godkendte budgettter 2015 Sag: Budgetbidrag 2015 (574) Budgetterne lever op til den udmeldte ramme, og der er budgetteret med korrekt brug af anlægsmidler. Orientering givet Endeligt budget 2015 Køng Endeligt Budget 2015 Tommerup Endeligt Budget 2015 Kerte Endeligt budget 2015 Hårby Endeligt Budget 2015 Orte kirke Endeligt Budget 2015 Aarup menighedsråd Endeligt Budget 2015 Rørup Broholm endeligt budget 2015 Endeligt budget Sønderby 2015 Endeligt budget, Verninge 2015 Endeligt budget, Turup 2015 Endeligt budget 2015, Barløse Sandager Holevad Vissenbjerg endeligt budget 2015 Endeligt budget 2015, Kærum Endeligt budget 2015, Gamtofte Endeligt budget 2015, Assens Bilag til endeligt budget 2015, Assens Bågø, endeligt budget 2015 Referat, Side: 7

8 Orientering 21 Godkendte protokollater 2013 Sag: Årsregnskaber 2013 (542) Protokollaterne er behandlet på menighedsrådsmøder, samt underskevet. Orientering givet Beh.Revisionsprotokollat 2013 Tommerup Sogn Tommerup, bemærkninger som tillæg til protokollat 2013 Kærum godkendt protokollat Rørup godkendt protokollat Brylle godkendt protokollat Godkendt protokollat Tommerup Assens godkendt protokollat Verninge, godkendt protokollat Hårby godkendt protokollat Orte godkendt protokollat Kerte godkendt protokollat Turup godkendt protokollat Bågø godkendt protokollat Sønderby godkendt protokollat 2013 Årup godkendt protokollat 2013 Flemløse-Søby godkendt protokollat 2013 Helnæs godkendt protokollat Endeligt ydelseskatalog og prisliste Orientering givet Referat, Side: 8

9 Orientering Sag: GIAS priser (469) Prislisten er godkendt på provstiudvalgsmøde d. 9. september 2014 og er endeligt tilrettet. Endeligt gias katalog 2015 Pris, kølerum & gran 23 Godkendte ansøgninger, graverhus og tilkørselsforhold Sag: Tommerup Menighedsråd (358) - Tommerup Sogn Tommerup menighedsråd har fået tilladelse til brug af prohiberede midler. Orientering givet Godkendte ansøgninger, graverhus og tilkørselsforhold 24 Dreslette, godkendt ansøgning Sag: Dreslette menighedsråd, frigivelse af midler (579) Dreslette menighedsråd har fået tilladelse til brug af prohiberede midler til præstegård. Orientering givet Dreslette, godkendt ansøgning 25 Status - graverfaciliteter i Turup Sag: Turup menighedsråd (549) - Turup Sogn Orientering fra Jørgen Erik Hansen & Søren Christian Bonde. Orientering givet HØRING: Turup kirke - ny graverbygning uden for kirkegården Referat, Side: 9

10 Underskrifter vedr. møde d Søren Christian Bonde Anette Bøgebjerg Vig Hans Peder Søgaard Christiansen Jan Julin Nielsen Jørgen Erik Hansen Leni Ulla Hansen Ole Hyldegaard Hansen Sven Gorm Nielsen Vibeke Busse Andersen Vivi Boysen Arnoldus Referat, Side: 10

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere