Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. december Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge. lokalfinansiering af præstestilling 4 Burkal ny adganssti til kirken. Ansøgningsskema til MR vedr. byggesager Sag: Burkal ny adganssti til kirken. Ansøgningsskema til MR vedr. byggesager (1114) - Burkal Sogn Provstiudvalget afventer Kirkeministeriets indstilling. Punktet vil blive medtaget til behandling d. 6. januar 2015 Provstiudvalget afventer konsulenternes udtalelse. Punktet vil blive medtaget til behandling d. 6. januar 2015 Burkal ny adganssti til kirken. Ansøgningsskema til MR vedr. byggesager Burkal: Ny adgangssti. Ansøgningsskema til MR vedr. byggesager. Medtages på næste PU møde 5 Bylderup: mageskifte. 3 skøder til godkendelse Sag: Bylderup menighedsråd (1118) - Bylderup Sogn Godkendt Bylderup: mageskifte. 3 skøder til godkendelse 6 Hjordkær omlægning af areal vest for kirken. Konsulentrapport Sag: Hjordkær kirke: Afdeling A arealet lige vest for kirken. (1075) - Hjordkær Sogn Provstiudvalget henstiller til, at menighedsrådet følger konsulenternes anbefalinger med hensyn til kantsten og øvrige projekter. Denne afgørelse kan klages til Haderslev stift Hjordkær omlægning af areal vest for kirken. Konsulentrapport Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Beslutning Hjordkær kirkegård. Svar på konsulentudtalelse 7 Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision Sag: Kirkeministeriet. Høringer 2014 (1056) Ingen kommentarer Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision 8 Ravsted: handicaptoilet i graverbygningen. Skitseforslag Sag: Ravsted: handicaptoilet i graverbygningen. Skitseforslag (1115) - Ravsted Sogn Pris i henhold til overslag kr Ravsted: handicaptoilet i graverbygningen. Skitseforslag Principgodkendt. Skitseforslaget er videresendt til Haderselv stift med anmodning om konsulenternes udtalelse. Vedrørende finansiering: Provstiudvalget henstiller til, at menighedsråd bruger kirkekassens frie midler til projektet. Såfremt disse midler ikke slår til, kan der ansøges om frigivelse af indestående midler i stiftet. 9 Kvartalsrapporter 3. kvartal 2014 Sag: Kvartalsrapporter 2014 (1067) Bjolderup-Uge 3. Kvartalsrapport 2014 Bylderup 3. kvartalsrapport Der er endnu ikke modtaget 3. kvartalsrapport fra Bov sogn. Det henstilles at kvartalsrapporter indsendes til provstiudvalget rettidigt. Kvartalsrapporter behandles i takt med at de indkommer. Egvad, Genner, Hellevad, Hjordkær, Ravsted og Varnæs 3. kvartalsrapport 2014 Holbøl 3. Kvartalsrapport 2014 Kliplev 3. kvartalsrapport 2014 Løjt 3. kvartalsrapport 2014 Rise 3. kvartalsrapport 2014 Tinglev 3. kvartalsrapport 2014 Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning Øster Løgum 3. kvartalsrapport 2014 Aabenraa, Burkal, Ensted, Felsted. 3 Kvartalsrapport 2014 Aabenraa kvartalsrapport 3. kvartal Rise Sogns personregistrering for Tinglev Sogn. Udkast til vedtægt Sag: Rise Sogns personregistrering for Tinglev Sogn. Udkast til vedtægt (1122) - Rise Sogn Godkendt Rise Sogns personregistrering for Tinglev Sogn. Udkast til vedtægt 11 Rise: Fælles regnskabsfører for 7 sogne Sag: Rise: Fælles regnskabsfører for 7 sogne (1116) - Rise Sogn Godkendt såfremt formulering i 5 er fyldestgørende. Dette undersøges i stiftet. Rise: Fælles regnskabsfører for 7 sogne 12 Temaaften PUmøde februar. Emner Temaet for februarmødet bliver: kirkegårde - hvordan bliver kirkegårdene brugerbetalte m.m.? Andre forslag til temaer: Dåbstal i provstiet - udvikling - evt støtte fra provstiet Stiftets udvalg - hvad kan vi bruge dem til? Eventuelt besøg af et eller flere udvalg 13 Forslag om engangsvederlag Der ydes engangsvederlag til provstisekretæren for særlig indsats i forbindelse med ny provst og nyt provstiudvalg 14 Skole-kirke koordinator Sag: Skole-Kirke-koordinator (1125) Skole-Kirke-koordinator bilag til PU-Møde Godkendt at der som skole-kirkekoordinator frikøbes en lærer i en toårig prøveperiode. Stillingen forventes at koste ca. kr årligt. Stillingen skal opslås 15 Provstiets bygningssagkyndige Da vores nuværende bygningssagkyndige er involveret i rigtig mange projekter i provstiet, bør der findes en ny bygningssagkyndig. Provsten har fået anbefalet en arkitekt. Denne kontaktes og såfremt han er interesseret, afholdes der møde med ham. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Beslutning 16 Bov: ansøgning om frigivelse af bundne midler Sag: Bov (951) - Bov Sogn Ansøgning om frigivelse af kr ,49 til rationaliseringsarbejde ved Bov kirkegård Bov: ansøgning om frigivelse af bundne midler Bov menighedsråd har i 2014 fået kr til kirkegårdsarbejderne samt kr for meget i ligning. Provstiudvalget godkender, at det resterende beløb kr ,49 kan frigives til arbejderne på kirkegårdene. 17 Bylderup 2 forpagtningskontrakter Sag: Bylderup menighedsråd (1118) - Bylderup Sogn Godkendt Bylderup. Forpagtningskontrakt matr. 145 Bylderup. Forpagtningskontrakt matr. 297,298,299,301,288.39,67 18 Kliplev kirkegårdsvedtægt Sag: Kliplev kirkegård (999) - Kliplev Sogn Kliplev kirkegårdsvedtægt Den indsendte kirkegårdsvedtægt kan endnu ikke godkendes af provstiudvalget, idet der IKKE var medtaget tilføjelse til 14 vedrørende betaling af hækklipning. Der sendes kirkegårdsvedtægt med tilføjelse til 14 til menighedsrådet. Menighedsrådet bedes herefter indsende kirkegårdsvedtægten påny. Referat, Side: 4

5 19 Bjolderup kirke - parkeringspladser - mødeindkaldelse Sag: Bjolderup kirke Parkeringsplads. (1066) - Bjolderup Sogn Bjolderup kirke - parkeringspladser - mødeindkaldelse Bjolderup kirke - parkeringspladser. Konsulenthonorar 20 Bjolderup kirke - parkeringspladser - mødeindkaldelse Sag: Bjolderup kirke Parkeringsplads. (1066) - Bjolderup Sogn Bjolderup kirke - parkeringspladser - mødeindkaldelse 21 Bjolderup præstegård syn november 2014 Sag: Provstesyn 2014 (1042) Bjolderup præstegård syn november Bylderup fortorv. Svar fra HS Sag: Bjolderup-Uge menighedsråd (1106) - Bjolderup Sogn Bylderup fortorv. Svar fra HS Bylderup fortorv. Afventer vejdirektoratets svar 23 Ensted mr: Valg af tillidsposter Sag: Ensted mr: Valg af tillidsposter (1117) - Ensted Sogn Ensted mr: Valg af tillidsposter 24 Genner - Øster Løgum : Ansøgning om sognegrænseændring -KSM afslag fra KM Sag: Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum sogne (847) - Genner Sogn Referat, Side: 5

6 Genner - Øster Løgum : Ansøgning om sognegrænseændring -KSM afslag fra KM Genner - Øster Løgum : Ansøgning om sognegrænseændring -OL. afslag fra KM Genner - Øster Løgum Ansøgning om sognegrænseændring - KSN afslag fra KM Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum sogne 25 Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) - Hellevad Sogn Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hjordkær - fugt i præstegårdskælderen Sag: Hjordkær - fugt i præstegårdskælderen (1113) - Hjordkær Sogn Hjordkær - fugt i præstegårdskælderen 27 Holbøl udbetaling af 5 % midler Sag: Reservefonden 5% midler 2014 (960) Holbøl udbetaling af 5 % midler 28 Kliplev kirkegård - fjernelse af hæk Sag: Kliplev kirkegård (999) - Kliplev Sogn Kliplev kirkegård - fjernelse af hæk Referat, Side: 6

7 29 Kliplev reservefonden: Udbetaling af bilag vedr. renovering Sag: Reservefonden 5% midler 2014 (960) Kliplev reservefonden: Udbetaling af bilag vedr. renovering Kliplev Reservefonden Bilag til refusion 30 Kliplev: HS udbetaling af kapitaler Sag: Kliplev Præstegård - Istandsættelse i forbindelse med præsteskifte (1058) - Kliplev Sogn Kliplev: HS udbetaling af kapitaler 31 Kollund præstegård indflytningssyn november 2014 Sag: Kollund præstegård (1101) - Bov Sogn Kollund præstegård indflytningssyn november Løjt præstegård fraflyningssyn november 2014 Sag: Løjt Præstegård (991) - Løjt Sogn Løjt præstegård fraflyningssyn november Ravsted menighedsråd. Ny konstituering Sag: Ravsted menighedsråd. Ny konstituering (1120) - Ravsted Sogn Ravsted menighedsråd. Ny konstituering 34 Rise - ombygning af eksisterende sognegård. Ændring af låneafdragstid Sag: Rise: Sognegård ombygning og omlægning af forplads (905) - Rise Sogn Rise - ombygning af eksisterende sognegård. Ændring af låneafdragstid Referat, Side: 7

8 35 Tinglev målsætning / Vision Sag: Tinglev målsætning / Vision (1121) - Tinglev Sogn Tinglev målsætning / Vision 36 Uge præstegård. Fraflytningssyn 2014 Sag: Provstesyn 2014 (1042) Uge præstegård. Fraflytningssyn Varnæs kirkegård - annulering af gravstedsaftale Sag: Varnæs kirkegård (1062) - Varnæs Sogn Varnæs kirkegård - annulering af gravstedsaftale 38 Varnæs kirkegård - tomme gravsteder og udvikling af kirkegården. Konsulentrapport Sag: Varnæs kirkegård (1062) - Varnæs Sogn Varnæs kirkegård - tomme gravsteder og udvikling af kirkegården. Konsulentrapport 39 Øster Løgum arealoverførsel delnr. 3 matr PU godkendelse Sag: Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum sogne (847) - Genner Sogn Øster Løgum arealoverførsel delnr. 3 matr PU godkendelse 40 Regnskab 2013 Sag: Regnskab 2013 (1060) Burkal regnskab 2013: Menighedsrådets bemærkninger til revisionsprotokollat udbedes Felsted Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Referat, Side: 8

9 Bjolderup-Uge bemærkning til revisionsprotokollat kommer i december Bov bilag til svar på revisionsprotokollat 2013 Bov regnskab 2013: Menighedsrådets bemærkninger til revisionsprotokollat udbedes Bov svar på bemærkninger til revisionsprotokollat 2013 Bov: Vedrørende godkendelse af budget 2015 Løjt regnskab 2013: Menighedsrådets bemærkninger til revisionsprotokollat udbedes Tinglev bemærkninger til revisionsprotokollat kommer i december Aabenraa Sogns bemærkninger til revisionsprotokollatet vedr. regnskabet for Provstiudvalgets endelige godkendelse af regnskab 2013 Provstiudvalgets endelige godkendelse af regnskab 2013 Aabenraa: Provstiudvalgets endelige godkendelse af regnskab Arbejdstilsynet rapport fra besøg. Grøn smiley Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Arbejdstilsynet rapport fra besøg. Grøn smiley 42 Byggehåndbog til eksterne. Orientering fra HS Sag: Haderslev stift.orienteringer (851) Byggehåndbog til eksterne. Orientering fra HS Referat, Side: 9

10 43 HASK - evaluering og møde den 22. januar 2015 Sag: Haderslev stift.orienteringer (851) HASK - evaluering og møde den 22. januar I er nu tilmeldt: Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar 2015 Sag: Kurser 2014 (1023) I er nu tilmeldt: Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. janauar Indsamling af kontraministerialbøger. Alle er afleveret i Aabenraa provsti Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Indsamling af kontraministerialbøger. Alle er afleveret i Aabenraa provsti 46 Information fra Erhvervsstyrelsen vedrørende CVR Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Information fra Erhvervsstyrelsen vedrørende CVR 47 Kirketællinger - brugernavn og password Sag: Kirketællinger - brugernavn og password (1112) Kirketællinger - brugernavn og password 48 Konsulentrunde forår Sendt til alle mr Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift (1011) Konsulentrunde forår Sendt til alle mr Konsulentrunde i Haderslev Stift foråret 2015 Referat, Side: 10

11 49 Lønarter - kvalifikations- og funktionstillæg gartnere og gartneriarbejdere Sag: Haderslev stift.orienteringer (851) Lønarter - kvalifikations- og funktionstillæg gartnere og gartneriarbejdere 50 Referat af udvalgsmøde om brochure m.m Sag: Fælles kirkebrochre - markedsføring (1099) Referat af udvalgsmøde om brochure m.m Eventuelt Intet 52 Kommende PU møder Med mindre andet er nævnt, finder møderne sted på provstikontoret kl. 16,30. - Tirsdag d. 6. januar 2015.Eventuelt deltagelse fra revisorfirma PWC - Tirsdag d. 3. februar Forlænget temamøde. Til PU mødet i december drøftes forslag til tema. - Tirsdag d. 3. marts Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 17,00: Formandsmøde på Folkehjem - Tirsdag d. 7. april Tirsdag d. 5. maj Tirsdag d. 2. juni Ingen møde i juli - Tirsdag d. 11. august Tirsdag d. 1. september Tirsdag d. 6. oktober Tirsdag d. 3. november Tirsdag d. 1. december 2015 (efterfølgende julefrokost) Referat, Side: 11

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering. Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere