Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober Kl Mødested: Frederikssund provstikontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor"

Transkript

1 Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 22. oktober Kl Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet Thingstrup, Grethe Bahne Madsen, Peter Nielsen og Hans Erik Jordan-Madsen Mødepunkt 1 Evt. kommentarer til dagsordenen Ingen bemærkninger 2 Godkendelse af referat fra PU-møde 3. september 2014 Godkendt og underskrevet 3 Evt. kommentarer til postlisten Ingen bemærkninger 4 PUK - revisionsprotokollat årsregnskab 2013 Sag: PUK - Frederikssund provstiudvalgskasse (681) Ingen bemærkninger - godkendt og revisionsprotokollat underskrevet PUK - revisionsprotokollat årsregnskab Slangerup Kirke - økonomi knæfald - ansøgning om tilskud til dækning af merudgifter Sag: Slangerup Kirke - alterbord og alterskranke (706) - Slangerup Sogn Med henvisning til budgettets størrelse i Slangerup KK, og at merudgifterne på projektet er forholdsvis beskedne, henvises MR til at finde finansiering ved at foretage tilsvarende besparelser i driftsbudgettet for 2014 Slangerup Kirke - økonomi knæfald - ansøgning om tilskud til dækning merudgifter 6 Ølstykke MR - nye vinduer pgd - MRs redegørelse og ny ansøgning om overførsel af anlægsbevillinger Sag: Ansøgninger om overførsel af anlægsbevilling til andet formål (801) Ølstykke MR - nye vinduer pgd - MR til PU redegørelse og ny ansøgning overførsel anlægsbev Godkendes som ansøgt med bemærkning om, at PU finder det beklageligt, at anlægsprojekt er iværksat uden forud indhentet tilladelse PU anmoder Ølstykke og Stenløse MR om redegørelse for disponering af anlægsbevilling - herunder indkøbt fælles bil for KG - vedr. drift, kørebog og forsikring Referat, Side: 1

2 7 Kirkekassernes - kvartalsrapporter 2_kvt_2014 Sag: KK i Fr.sund provsti - kvartalsrapporter 2014 (923) Veksø KK - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Skibby KK - specifikationer på artskontoniveau behøves ej medsendt Ferslev-Vellerup KK - svar på MRs bemærkninger til kvartalsrapporten - PU finder det beklageligt, at et anlægsprojekt er iværksat uden forud indhentet tilladelse Slangerup KK - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Snostrup KK - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Frederikssund KK - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Islebjerg KK - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Græse-Sigerslevvester - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Skibby KK - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Ferslev-Vellerup KK - kvartalsrapport 2_kvt_2014 Ferslev-Vellerup KK - MRs kommentarer vedr kvartalsrapport 2_kvt_ MR - tilbagemeldinger vedr. etablering af fælles køleanlæg i kapel Sag: Kølefaciliteter i kapeller - fælles for sogne i Fr_sund provsti (969) Afventer svar fra yderligere et MR Slangerup MR - tilbagemelding vedr. etablering af køleanlæg i kapel Ølstykke MR svar til PU vedr. kølefacilitet i kapel ved Ølstykke KG 9 Ferslev SG - køb af inventar - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling Sag: Ferslev SG - køb af inventar til Birksøhuset (977) - Ferslev Sogn Godkendt som ansøgt Ferslev SG - køb af inventar - MR til PU ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling Referat, Side: 2

3 Ferslev-Vellerup MR - anlægsbev 2014 til nyt inventar - MR til PU ansøgn om frigivelse 10 Ferslev pgd - indvendige arbejder - ansøgning om tilladelse til iværksættelse og ØK Sag: Ferslev pgd - indvendige arbejder (978) - Ferslev Sogn Godkendt som ansøgt med bemærkning om, at PU finder det beklageligt, at et anlægsprojekt er iværksat uden forud indhentet tilladelse Ferslev pgd - indvendige arbejder - MR til PU ansøgning om tilladelse til iværksættelse og ØK Ferslev PGD - indvendig istandsættelse - anlægsbevilling 2014 Ferslev PGD - indvendig istandsættelse - anlægsbevilling 2014 Ferslev PGD - indvendig istandsættelse - anlægsbevilling PE svar til MR 11 Ferslev pgd - renovering stengærde og beskæring af allétræer - ansøgning om tilladelse til indhentning af tilbud Sag: Ferslev PGD - renovering af stengærde og beskæring af allétræer (987) - Ferslev Sogn Ferslev pgd - renovering stengærde og beskæring af allétræer - MR til PU ansøgning om tilladelse indhentning af tilbud Godkendt at MR påbegynder indhentning af tilbud på anlægsarbejderne - PU anbefaler, at MR samtidig indhenter udtalelse om anlægsprojekter hos STs KGs-konsulent PU pointerer, at MR skal indsende ny ansøgning inden anlægsarbejderne må iværksættes 12 Skibby pgd - installation af gasfyr - ansøgning om tilladelse til iværksættelse Sag: Skibby pgd - installation af gasfyr (973) - Skibby Sogn Godkendt som ansøgt med bemærkning om, at PU finder det beklageligt, at et anlægsprojekt er iværksat uden forud indhentet tilladelse Skibby pgd - installation af gasfyr - MR ansøgning til PU om tilladelse iværksættelse bilag til ansøgning om gasfyr 13 Skibby pgd - udskiftning af tag - ansøgning Godkendt som ansøgt med bemærkning om, at PU Referat, Side: 3

4 om tilladelse til iværksættelse Sag: Skibby pgd - udskiftning af tag (986) - Skibby Sogn finder det beklageligt, at et anlægsprojekt er iværksat uden forud indhentet tilladelse Skibby pgd - udskiftning af tag - MR ansøgning om tilladelse til iværksættelse Fw: Skibby Præstebolig - udskiftning af tag - bilag til ansøgning om iværksættelse 14 Skibby kirke - renovering orgel mv - ansøgning om tilladelse til iværksættelse og ØK Sag: Skibby Kirke - renovering orgel og køb af digitalt orgel (962) - Skibby Sogn Skibby kirke - renovering orgel mv - MR til PE ansøgning om tilladelse til iværksættelse PU anbefaler, at MR foranlediger, at et projekt for restaurering af kirkens nuværende Frobenius orgel snarest bliver iværksat, og at projektet fortrinsvis finansieres af hensatte anlægsmidler 150 tkr. efter salg af kirkens kisteorgel Iflg. medsendt tilbud fra orgelbygger er prisen for restaureringen af orglet anslået til i alt 200 tkr. PU kan ikke godkende indkøb af et nyt digitalt orgel, og at købet skal finansieres med anlægsmidler, da der tidligere (2010) er blevet bevilget 375 tkr. anlægsmidler til indkøb af en midlertidig orgelløsning 15 Jørlunde kirke - renovering storm- og rådskade - ansøgning om tilladelse til iværksættelse og ØK Sag: Jørlunde kirke - Stormskade Jørlunde kirke (946) - Jørlunde Sogn Jørlunde kirke - renovering storm- og rådskade - MR til PU ansøgning tilladelse iværksættelse og ØK Godkendt tillægsbevilling fra 5 pct.-reserven på op til kr. til finansiering af uforudsete udgifter til udbedring af svampeskade i Jørlunde kirke PU godkender iværksættelse af kalkning af sydsiden på Jørlunde kirkes tårn, når det af arkitekten vejrmæssigt skønnes forsvarligt - til finansiering af projektet frigives som ansøgt op til kr. af opsparede anlægsmidler til kalkning af kirken 16 Islebjerg KK - Ansøgning om brug af frie midler årsregnskab 2013 og overførsel anlægsbevillinger Sag: MRs frie midler årsregnskab ansøgning om tilladelse disponering (967) Godkendt som ansøgt Islebjerg KK - Ansøgning om brug af frie midler årsregnskab 2013 og overførsel anlægsbevillinger 17 Oppe Sundby - synsrapporter 2014 Sag: Oppe Sundby - synsrapporter (865) - Oppe Sundby Sogn Godkendt med forbehold for, at der kan findes økonomisk mulighed for finansiering af de anførte arbejders udførelse Referat, Side: 4

5 Oppe Sundby - synsrapporter 2014 Oppe Sundby PGD - synsrapport Snostrup kirke_ KG_SG_PGD - synsrapporter 2014 Sag: Snostrup - synsrapporter (868) - Snostrup Sogn Godkendt med forbehold for, at der kan findes økonomisk mulighed for finansiering af de anførte arbejders udførelse Snostrup kirke_ KG_SG_PGD - synsrapporter Høringsbrev - forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (ophævelse af revisionsklausul) Sag: KM - høringsbrev - forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (ophævelse af revisionsklausul) (988) - Kirkeministeriet Ingen bemærkninger Høringsbrev - forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (ophævelse af revisionsklausul) 20 Egedal Kommune - lokalplaner Sag: Egedal Kommune - lokalplaner (721) Ingen bemærkninger Egedal Kommune - Kommuneplantillæg 1 - Vand og Klimatilpasning Høringsfrist 18. december Frederikssund Kommune - lokalplaner Sag: Fr.sund Kommune - lokalplaner (745) Ingen bemærkninger Fr.sund Komm. - LP069 - Parcelhusbebyggelse ved Ørnestens vænge Høringsfrist 25. november 2014 Fr.sund Kommune - LP070 - Lokalplan for et biografcenter i Sillebo Høringsfrist 23. oktober 2014 Referat, Side: 5

6 Orientering 22 Ferslev Kirke - ansøgning om afvanding af terræn - ST til MR afslag Sag: Ferslev Kirke - renovering mv. (713) - Ferslev Sogn PU afventer, at MR fremsender ny ansøgning med projektændringer til godkendelse Ferslev Kirke - ansøgning om afvanding af terræn - ST til MR afslag PU t.o. 23 Ferslev Kirke - ST til MR - godkendelse af nyt altertæppe og antependium Sag: Ferslev Kirke - testamentarisk bestemmelse - nyt altertæppe og antependium (917) - Ferslev Sogn Taget til efterretning Ferslev Kirke - ST til MR - godkendelse af nyt altertæppe og antependium PU t.o. 24 Ferslev præstegård - til orientering- test for skimmelsvamp Sag: Ferslev præstegård - angreb af skimmelsvamp (980) - Ferslev Sogn Afventer ansøgning fra MR Ferslev præstegård - til orientering- test for skimmelsvamp PU t.o. 25 Eventuelt Vigtigheden af, at korrespondance med MR sendes til/fra MRs "postkasse" på DAP, så sagsgangen kan følges i MRs arkiv Der er sendt henvendelse til ST med forslag til datoer for en kursusaften for MR i februar eller marts PU afventer svar fra ST PE orienterede om status på ansættelse af en ny SP i Slagslunde-Ganløse pastorat Orientering om temadag i Odense den 27. januar 2015 om energioptimering Referat, Side: 6

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret John Bech Jensen deltog ikke i mødet. Mødepunkt 1 Kirkens Hus 2 Budget 2014 Sag: Budget 2014 (gl.

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 5. november 2013. Kl. kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 5. november 2013. Kl. kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 5. november 2013. Kl. kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Inga Salten Stenkjær Erling Mikkelsen John Hougaard Jens Peter Petersen Mette

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere