Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november Kl Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens"

Transkript

1 Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november Kl Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilføjelse af nye punkter inkl. tilkomne punkter (pkt ) 2 Velkommen til det nye provstiudvalg v/ole Hyldegaard Hansen Sag: Ole Hyldegaard Hansen, Artikler o.l. (470) Ole Hyldegaard Hansen byder velkommen og lægger op til dialog om visioner for det nye provstiudvalg. Lene Winther Beck orienterer om provstiportalen samt brug heraf. Ole bød det nye provstiudvalg velkommen, og redegjorde for "provstiets status" samt Oles visioner for det fremtidige arbejde. Der bliver nok at tage fat på. Artikel til Stiftavisen & hjemmeside 3 Konstituering af provstiudvalget Valg af formand og næstformand. Fastsættelse af honorar for formand. Der blev foreslået 2 kandidater til formandsposten, som begge ønskede at stille op. Herefter blev således afholdt skriftlig afstemning. Valget faldt ud således: Formand: Søren Christian Bonde Næstformand: Vibeke Busse Andersen Honorar til formand bliver kr pr. halvår - hertil kommer befordringsgodtgørelse. Honoraret betales bagud. 4 Forretningsorden for provstiudvalget Sag: Valg, provstiudvalg 2013 (408) og underskrevet af formand Søren Christian Bonde Forretningsorden, Ny udgave Referat, Side: 1

2 5 Ansøgning: Påtænkte anlægsinvesteringer Tommerup Kirke og kirkegård Sag: Tommerup Menighedsråd (358) - Tommerup Sogn Tommerup menighedsråd ansøger om at bruge provenuet fra salg af Kohaveskoven på følgende vis: Diverse anlægsopgaver for i alt kr Tilbagebetaling af likviditetslån til provstiet kr Provstiudvalget godkender ansøgningen, dog kan udgiften til miniged og henvisningsskilte ikke godkendes som anlægsudgifter, I alt kan altså disponeres over følgende: Likviditetslån kr Anlægsudgifter kr I alt kr Resten af provenuet indsættes i stiftet. Ansøgning: Påtænkte anlægsinvesteringer Tommerup Kirke og kirkegård 6 Ansøgning om frigivelse af prohiberede midler, indvendig kalkning Sag: Gamtofte Menighedsråd frigivelse af prohiberede midler (463) - Gamtofte Sogn Gamtofte menighedsråd ansøger om frigivelse af prohiberede midler til betaling af regning for indvendig kalkning. Ansøgning om frigivelse af prohiberede midler, indvendig kalkning 7 Ansøgning om handicapindgang Jordløse Kirke Sag: Jordløse-Haastrup Handicapindgang (461) Jordløse-Haastrup menighedsråd ønsker at etablere handicap indgang til Jordløse Kirke. Ole har foranlediget at Jordløse kirke besigtiges ved den kommende konsulentrunde torsdag d. 14. november Provstiudvalget behandler således ikke sagen yderligere, men afventer yderligere fra menighedsrådet efter konsulentrunden. Ansøgning om handicapindgang Jordløse Kirke 8 Tillæg til forpagtning Jordløse Sag: Jordløse-Haastrup forpagtningsaftale (467) - Jordløse Sogn Provstiudvalget anmodes om at godkende tillæg til forpagtningsaftale. Tillægget er udarbejdet grundet nyt cvr.nr. samt tillagt moms. Tillæg til forpagtning Jordløse Referat, Side: 2

3 9 Ansøgning frigivelse af opsparing, Kærum Sag: Kærum, frigivelse af opsparing (466) - Kærum Sogn Kærum menighedsråd ansøger om at få ophævet prohibering af opsparing til kirkefolder, og i stedet anvende denne til EDB program til kirkegården. Ansøgning frigivelse af opsparing, Kærum 10 Rådgiveraftale, Broholm graverfaciliteter Sag: Broholm menighedsråd (366) - Broholm Sogn Provstiudvalget bedes godkende rådgiveraftale. Rådgiveraftale, Broholm graverfaciliteter 11 Nye urnegravpladser på Kerte kirkegård. Sag: Nye urnegravpladser på Kerte kirkegård. (468) - Kerte Sogn Provstiudvalget ansøges om godkendelse af anlæggelse af nye urnegravsteder på Kerte Kirkegård. Nye urnegravpladser på Kerte kirkegård. 12 Gias priser, Vissenbjerg Sag: GIAS priser (469) Provstiets priser vedr. GIAS bør eftergåes og evt. tilrettes. Hvad er provstiudvalgets holdning til dette, og hvordan organiserer vi arbejdet vedr. dette? Gias priser, Vissenbjerg Der etableres en arbejdsgruppe bestående af ca. 5 gravere fra kirkegårde af forskellig størrelse, samt som minimum provst og provstisekretær. Endvidere muligvis også deltagelse af provstiudvalgsformand samt næstformand. Arbejdsgruppen startes op først i 2014, hvorefter man forventer ny prisliste for 2015 fælles for hele provstiet. Referat, Side: 3

4 13 Synsrapporter til godkendelse Sag: Synsrapporter 2013 (441) Synsrapport 2013 præstegård Barløse under forudsætning af budgetmæssig dækning. Provstiudvalget gør opmærksom på, at man ønsker anført overslagspriser ud for de enkelte punkter i synsrapporterne. Syn 2013 Holevad Kirke Syn 2013 Barløse kirke Syn 2013 Turup kirke Syn 2013 Helnæs Kirke 14 Kvartalsrapporter pr. 30/ til godkendelse Sag: Kvartalsrapporter, 2. kvartal 2013 (454) 2. kvartal Turup Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt. Provstiudvalget opfordrer til forsigtighed i de enkelte menighedsråd omkring de poster hvor man har brugt mere end budgetteret. Endvidere opfordres til rettidig omhu i de menighedsråd som kan se at der er risiko for at gå ud af 2013 med underskud i regnskabet. 2. kvartal Jordløse-Håstrup Referat, Side: 4

5 15 Kvartalsrapporter pr. 30/ til godkendelse Sag: Kvartalsrapporter 3. kvartal 2013 (460) 3. kvartal Kerte Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt. Provstiudvalget opfordrer til forsigtighed i de enkelte menighedsråd omkring de poster hvor man har brugt mere end budgetteret. Endvidere opfordres til rettidig omhu i de menighedsråd som kan se at der er risiko for at gå ud af 2013 med underskud i regnskabet. 3. kvartal Hårby 3. kvartal Årup 3. kvartal Rørup 3. kvartal Kærum 3. kvartal Flemløse-Søby 3. kvartal Barløse-Sandager-Holevad 3. kvartal Helnæs Vissenbjerg 3. kvartal 3. kvartal provstiudvalgskassen 16 Revisionsprotokollater 2012 til godkendelse Sag: Årsregnskab 2012 (395) Broholm revisionsprotokollat 2012 Turup revisionsprotokollat 2012 Kærum revisionsprotokollat 2012 Flemløse og Søby revisionsprotokollater 2012 Referat, Side: 5

6 17 Endeligt budget 2014 provstiudvalgskassen Sag: Budget 2014 (369) Lene Winther Beck gennemgår endeligt budget for provstiudvalgskassen for Indstilles til godkendelse af provstiudvalget. Lene redegjorde for budgettet, som efterfølgende blev godkendt. Endeligt budget 2014 PUK 18 Honorarer, Turup menighedsråd Sag: Turup menighedsråd (477) - Turup Sogn Turup menighedsråd søger om godkendelse af honorarer. Honorarer, Turup menighedsråd 19 Ansøgning om finansering af isolering af Verninge Præstegård. Sag: Verninge Præstegård. (478) - Verninge Sogn Verninge menighedsråd ønsker at ophæve prohiberet konto til tagrender på kirken, da man har fået afslag på at udføre dette på kirken. I stedet ønskes det at bruge kr på isolering af præstegården.. Menighedsrådet bedes melde tilbage til provstiudvalget hvad det resterende beløb opspares til samt navnet på denne konto. Kontoen skal ikke prohiberes. Ansøgning om finansering af isolering af Verninge Præstegård. 20 Ørsted Søllested Vedtofte ansøgninger Sag: Ørsted Søllested Vedtofte ansøgninger (479) - Ørsted Sogn Ørsted-Søllested-Vedtofte ansøger om at lukke opsparing til Ure til styring, og flytte pengene til driftskontoen grundet likviditetsproblemer. Endvidere søges om 5 % midler til dækning af ny kloakkering samt ekstra lønudgift grundet fyring af graver. Kr ,86 Ørsted Søllested Vedtofte ansøgninger Opsparing "ure til styring" tillades lukket, og pengene kan overføres til drift. Der tildeles menighedsrådet 5% midler til dækning af udgifter vedr. kloakkering kr ,38. Kontonummer til brug for denne overførsel meddeles provstikontoret. Provstiudvalget besluttede endvidere at beløbet vedr. ekstra lønudgift til graver lånes i menighedsrådets egen opsparing til kirkekalkning. Menighedsrådet må således udskyde kalkningen af de 3 kirker til midlerne er sparet op igen. 21 5% ansøgning til kompensation for dobbelt løn på graver Sag: Årup menighedsråd (480) - Årup Sogn Årup menighedsråd søger om 5% midler til kompensation for dobbelt løn til graver grundet fyring. Kr ,00 Provstiudvalget har pålagt menighedsrådet en opsparing på kr om året i 2013, 2014 og 2015 til brug ved kirkens drift. Opsparingen tillades udskudt til årene 2014, 2015 og 2016, således at menighedsrådet selv kan finansiere lønudgiften. 5% ansøgning til kompensation for dobbelt løn på graver Referat, Side: 6

7 22 5% ansøgning Aarup MR - nedløbsrør Sag: Årup menighedsråd (480) - Årup Sogn Årup menighedsråd søger om 5% midler til reparation af nedløbsrør på kirken kr ,00 Ansøgningen afvises, da der er tale om et lille beløb, som man henviser til at menighedsrådet selv afholder af deres drift. 5% ansøgning Aarup MR - nedløbsrør 23 Frigivelse fra prohiberet konto - kalkning Sag: Brylle menighedsråd (481) - Brylle Sogn Brylle menighedsråd ansøger om at bruge opsparede midler til kirkekalkning. Frigivelse fra prohiberet konto - kalkning Referat, Side: 7

8 Orientering 24 Orientering om tag, Rørup Kirke Sag: Rørup Kirke (464) - Rørup Sogn Lene Winther Beck orienterer om telefonopkald. Orientering givet Orientering om tag, Rørup Kirke Telefonnotat, Rørup kirke 25 Orientering om afholdte møder med menighedsråd Orientering givet Ole Hyldegaard Hansen orienterer om afholdte møder med menighedsråd siden sidste provstiudvalgsmøde 26 Evt. Fastlæggelse af fremtidige møder Fremtidige møder: Tirsdag d. 3. december 2013 kl Tirsdag d. 7. januar 2014 kl Tirsdag d. 4. februar 2014 kl Tirsdag d. 11. marts 2014 kl sprotokollen godkendes af provstiudvalget med nedenstående underskrifter pr. 12/ : Ole Hyldegaard Hansen Vibeke Busse Andersen Jørgen Erik Hansen Anette Bøgebjerg Vig Sven Gorm Nielsen Jan Julin Nielsen Hans Peder Søgaard Christiansen (Afbud) Vivi Boysen Arnoldus Søren Christian Bonde Leni Ulla Hansen Referat, Side: 8

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere