Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september Kl Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen"

Transkript

1 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september Kl Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 ProEnergi kommer til mødet d. 9. september Sag: Varmeudgifter i kirkerne (964) ProEnergi fremlægger status ProEnergi fremlægger status på de kirker / bygninger, de har været igennem og kommer med anbefaling til provstiudvalget om fremadrettet indsats. ProEnergi orienterede om energigennemgangen i kirkerne i Lemvig Provsti. Der mangler data fra 2 kirker, det følger ProEnergi op på. Den samlede omkostning til energi i de 20 kirker, som ProEnergi har lavet rapporter på, udgør: kr. ProEnergi har anvist mulige besparelser på ialt: kwh el, svarende til 16% af forbruget, samt kwh varme, svarende til 29% af forbruget. Den årlige energiomkostning i provstiet kan dermed reduceres med kr. pr. år: kr. eller 29%. Prisen for at realisere besparelserne er en investering efter energitilskud på ialt: kr. Hertil skal der dog påregnes ekstra midler til uforudsete udgifter. Provstiudvalget vil på næste møde d. 6. oktober drøfte, hvordan man skal agere på oplysningerne og gribe sagen an. 3 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde 4 Ansøgning vedr. kirkecafe Sag: Gudum kirke, sideskibet (815) - Gudum Sogn Personalekonsulenten orienterede om sit arbejde i forbindelse med processen vedr. normering / effektiviseringer på kirkegårdene, ligesom han kort orienterede om organist situationen i provstiet. Provstiudvalget anbefaler skitse projektet godkendt i Stiftet. Ansøgning vedr. kirkecafe Gudum menighedsråd ansøger provstiudvalget om tilladelse til at indrette "kirkecafé" i Gudum kirkes sideskib, samt indrette depot og Referat, Side: 1

2 Mødepunkt minikøkken i ledig plads under orgelpulpituret. Arkitekt Knud Fuusgaard har udarbejdet et dispositionsforslag hvor eksisterende forhold, overvejelser og forestående arbejde er beskrevet vedlagt relevante bilag, fotos og skitsebudget. Skitsebudgettet lyder på: kr. Menighedsrådet gør opmærksom på, at budgettet er udarbejdet uden forudgående indhentning af håndværkertilbud. Mht. finansieringen har Gudum Kirkekasse egne midler til formålet. Dels frie midler i regnskab 2014, dels budgetmidler i (dispositionsforslag er tidligere fremsendt pr. mail d i forbindelse med budgetbehandlingen) 5 Rev. overslag samt skitser vedr. ændring af kapel på Flynder Kirkegård. Sag: Ombygning af kapel ved Flynder kirke (1184) - Flynder Sogn Rev. overslag samt skitser vedr. ændring af kapel på Flynder Kirkegård. Provstiudvalget genbehandler sagen ang. ændring af nuværende kapelbygning på Flynder kirkegård. Provstiudvalget anbefaler skitseprojektet godkendt i stiftet. Dog bemærker provstiudvalget, at energikonsulenten fra ProEnergi har bemærket, at det ikke er nødvendigt med en kondenserende oliekedel. Provstiudvalget anbefaler derfor, at den nye oliekedel ikke er kondenserende, da en ikke kondenserende er væsentlig billigere. Sagen er beskrevet i sag nr. 10 på provstiudvalgets møde d Vi har modtaget revideret overslagspriser (2016) og provstiudvalget har i forbindelse med budgetbehandlingen bevilget midler til formålet. Arkitektens reviderede overslagspris på Etablering af handicaptoilet, fyrrum mv.: kr. incl. moms. Revideret overslagspris på udskiftning af fyr incl. nye isolerede varmerør fra fyrrum til kirke: kr. incl. moms. (bilag vedhæftet) Flynder kirke - reviderede overslagspriser 6 Ansøgning ang. nyt alterparti Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) - Nørre Nissum Sogn Provstiudvalget anbefaler skitseprojektet godkendt, så menighedsrådet kan arbejde videre med sagen. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Ansøgning ang. nyt alterparti Nørre Nissum menighedsråd har fremsendt ansøgning ang. nyt alterparti m.v. i Nørre Nissum kirke. Kunstner Peter Brandes og arkitektfirmaet Årstidernes Arkitekter har udarbejdet et revideret og færdigbehandlet projekt omfattende altertavle, alterbord og knæfald. Et enigt menighedsråd ansøger om godkendelse af dette projekt til udførelse snarest. 7 Ansøgning om automatisk ringning og dørlås i Rom kirke Sag: Ringning i Rom kirke (1197) - Rom Sogn Ansøgning om automatisk ringning og dørlås i Rom kirke Lomborg-Rom menighedsråd har fremsendt ansøgning om tilladelse til allerede i indeværende år at etable automatisk ringning og dørlås på kirkedøren ved Rom Kirke. Der er kun fremsendt ét tilbud, og provstiudvalget er af den opfattelse, at der skal indhentes mindst 2 tilbud på et projekt af denne størrelse. Provstiudvalget vil behandle sagen på næste møde, hvis menighedsrådet har fremsendt tilbud nr. 2. Der er indhentet tilbud på ca kr. Der ansøges samtidig om tilladelse til at anvende ikke forbrugte midler fra regnskabet for (Bilag vedhæftet) 8 Syn, Nørlem præstebolig Sag: Syn 2015 (1175) Godkendes under forudsætning af, at der kan skabes økonomisk dækning for afholdelse af udgifterne. Syn, Nørlem præstebolig Synsrapport vedr. afholdt syn i præsteboligen i Nørlem 2015 til provstiudvalgets godkendelse. 9 Ferring Kirke Synsforretning Sag: Syn 2015 (1175) Synsrapporten godkendes. Provstiudvalget har noteret sig, at der ikke var nogen mangler påført. Ferring Kirke Synsforretning Synsrapporten vedr. afholdt syn i Ferring kirke og på kirkegården til provstiudvalget godkendelse. 10 Anm. om udtalelse vedr. ny jernbanesløjfe på Lemvigbanen vest for Lemvig Sag: Ny jernbanesløjfe på Lemvigbanen vest for Lemvig (1206) - Heldum Sogn Provstiudvalget har ingen bemærkninger i sagen. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Anmodning om udtalelse Vi har modtaget en anmodning om udtalelse vedr. ny jernbanesløjfe på Lemvigbanen vest for Lemvig. Den nye jernbanestrækning, regnvandsbassin og sikringshytte forløber gennem kirkebeskyttelseszone 1 og 2 nær Heldum Kirke. (Ansøgningsmateriale samt Lemvig-Heldum menighedsråds udtalelse vedhæftes) Lemvig-Heldum menighedsråds udtalelse ang. ny sporsløjfe 11 Revisionsprotokol vedr. PUK 2014 Sag: PUK 2014 (1052) Godkendt Revisionsprotokol vedr. PUK regnskabet for 2014 til provstiudvalgets godkendelse. Revisionsprotokol vedr. PUK 2014 Den uafhængige revisores erklæring, PUK Drøftelse ang. krav om 2 tilbud mv. Sag: Ang. indhentning af tilbud (1211) Drøftet Drøftelse ang. krav om 2 tilbud mv. Provstiudvalget drøfter hvordan informationen fra budgetsamrådet om indhentning af 2 tilbud på alle arbejder håndteres. Samtidig drøftes norm for beløb pr. person ved fester, menighedsrådet arrangerer. Referat, Side: 4

5 Orientering 13 Kirkeministeriets orgelkonsulent har besigtiget og afprøvet orgelet Sag: Rensning og istandsættelse af orgel (937) - Tørring Sogn Kirkeministeriets orgelkonsulent har besigtiget og afprøvet orgelet Besigtigelsesrapport vedhæftes 14 Kirkeministeriet har modtaget byggeregnskabet vedr. Ferring kirke Sag: Ferring kirke, indvendig restaurering (812) - Ferring Sogn Kirkeministeriet har modtaget byggeregnskabet vedr. Ferring kirke Midlerne fra Kirkeistandsættelsesordningen, som menighedsrådet har fået tilsagn om, bliver udbetalt til Ferring i 2017 eller Landsforeningens minikonference d. 10. maj 2015 Sag: Landsforeningen af Menighedsråd (916) Datoen for minikonferencen er naturligvis i Landsforeningens minikonference d. 10. maj 2015 Landsforeningen har meddelt, at de gerne kommer og afholder en minikonference i Lemvig Provsti d. 10. maj 2015 kl Menighedsrådenes kvartalsrapporter vedr. 2. kv Sag: 2015 Kvartalsrapporter menighedsrådene (1176) Menighedsrådenes kvartalsrapporter vedr. 2. kv Vi har modtaget menighedsrådenes kvartalsrapporter vedr. 2. kv Kvartalsrapporterne kan ses på sag nr Eventuelt Referat, Side: 5

6 Referat godkendt: Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 6. oktober 2015 kl Referat, Side: 6

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ)

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl.

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 8. september 2010. Kl. 14.00 kl. 16.00 rammeudmelding Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Gerda Holm Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Bente Kaysen, Grethe Monrad, Else Wismar og

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Kirkesti 5 Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Erling Mikkelsen Jens Peter Petersen Mette Rothmann Sørensen Mødepunkt Beslutning

Læs mere