Printer-/Scannerreference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Printer-/Scannerreference"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker og korrekt brug skal man sørge for at læse sikkerhedsvejledningen i "Kopireference", før maskinen tages i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede anvisninger og oplysninger om betjening og brug af maskinen. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Vigtigt Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarligt for direkte, indirekte, særlig, tilfældig, eller følgeskade som følge af betjening eller drift af maskinen. Man må ikke kopiere eller udskrive emner, for hvilke reproduktion er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er normalt forbudt ved lokal lov: pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankanvisninger, check, pas, kørekort. Ovenstående liste er kun ment som retningslinje og er ikke udtømmende. Vi fralægger os ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har nogen spørgsmål angående lovligheden af at kopiere eller udskrive visse emner, bør du rådføre dig med din juridiske rådgiver. Forsigtig: Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer bortset fra dem, der er angivet i denne manual, kan medføre, at brugeren udsættes for farlig stråling. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produktnavne i denne vejledning er kun brugt med henblik på identifikation, og kan være varemærker, der tilhører deres respektive firmaer. Vi fraskriver os enhver og alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnet for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnet for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnet for Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition ninger: Nogle illustrationer i vejledningen kan adskille sig en anelse fra maskinen. Ekstraudstyr er muligvis ikke til rådighed i nogle lande. For yderligere oplysninger bør du kontakte din lokale forhandler.

3 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver maskinens betjening og vedligeholdelse. Læs de relevante afsnit i vejledningen for bestemte funktioner. Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader skal benyttes for at læse vejledningen som en PDF-fil. Vejledning om generelle indstillinger Giver et overblik over maskinen og beskriver Systemindstillinger (papirkassetter, hovedoperatørværktøjer osv.) og fejlfinding. Netværksvejledning Beskriver procedurer til konfigurering af maskinen og computerne i en netværksopbygning. Kopireference Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens kopifunktion. Printer-/Scannerreference (denne vejledning) Beskriver systemindstillinger, funktioner, fejlfinding og betjening for maskinens printer-/scannerfunktion. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Kopieringsvejledning til hurtigt opslag Printer / Scannervejledning til hurtigt opslag i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læser du denne vejledning Kom godt i gang Betjeningspanel...3 Aflæsning af display og brug af taster...4 Tilslutning af maskinen...5 Krav...5 Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med en USB-kabel Installering af software Auto Run...7 Installation af printerdriveren...8 Installation af TWAIN-driver...9 Medfølgende software på cd-rom...10 DDST-driver...10 DDST TWAIN-driver Brug af printerfunktionen Printerfunktioner Menu...11 Justering af Printerfunktioner...12 Printerfunktioner Parametre...13 Papirtilførsel...13 Liste-/testudskr...13 Vedligeholdelse...14 System...16 Host-interface...16 Ilægning af papir i bypassbakken...17 Indstilling af papirformat...18 Indstilling af brugerdefineret papirformat...19 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter...20 Indstilling af kuverter...21 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob...22 Windows 98SE/Me - adgang til Printeregenskaber...22 Windows 2000/XP og Windows Server 2003 Adgang til Printeregenskaber...22 Annullering af et udskriftsjob...24 ii

5 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-Scanner...27 Forberedelse til brug af TWAIN-netværksscanner...28 TWAIN-scannerskærm...28 Indstilling af originaler...29 Placering af originaler...29 Scanning af originaler Fejlfinding Printerfunktionen...33 Fejl & Statusmeddelelser på displayet...33 Maskinen udskriver ikke...37 Andre udskrivningsproblemer...39 Scannerfunktionen...41 Når scanning ikke udføres som forventet...41 Når en fejlmeddelelse vises på klientcomputeren Appendiks Printerfunktionen...43 Sætvis udskrivning...43 Scannerfunktionen...44 Forholdet mellem opløsning og filstørrelse...44 Specifikationer...45 Printer...45 Scanner...45 INDEKS iii

6 iv

7 Sådan læser du denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: R ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. R FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i mindre eller moderate person- eller materielle skader. * Ovennævnte bemærkninger tjener til din sikkerhed. Vigtigt Hvis denne instruktion ikke følges, kan papiret blive indført forkert, originalerne kan beskadiges, eller der kan mistes data. Sørg for at læse dette. Forberedelse Dette symbol indikerer, at forudgående kendskab eller forberedelse kræves før betjening. Dette symbol angiver sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse eller handlinger efter fejlhandling. Begrænsning Dette symbol indikerer numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen eller tilstande, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster og knapper, der vises på computerens display. [ ] Taster der vises på maskinens display. { } Taster, der er indbygget i maskinens betjeningspanel. { } Taster på computerens tastatur. 1

8 2

9 1. Kom godt i gang Betjeningspanel ARL007S 1. {Scanner}-tast Tryk for at aktivere scannerfunktionen. 2. {Printer}-tast Tryk for at aktivere printerfunktionen. 3. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. h: Fejlindikator. Se Netværksvejledning og Vejledning om generelle indstillinger. B: Ilæg papir-indikator. Se Kopireference. D: Indikator til Påfyld toner. Se Kopireference. 4. Display Viser driftsstatus og meddelelser. 5. Valgtaster Svarer til emnerne på displayet. Tryk for at vælge det tilsvarende emne. 6. Scroll-taster Tryk for at vælge et emne. {U}: scroll op {T}: scroll ned {V}: scroll til højre {W}: scroll til venstre 7. Tasten{Brugerfunktioner/Tæller} Tryk for at ændre standard- eller funktionsparametre i henhold til kravene. 8. {Slet/Stop}-tasten Slet: sletter en indtastet numerisk værdi. 9. Strømindikator og Til-indikator Strømindikatoren lyser, når strømkontakten tændes. Til-indikatoren lyser, når der tændes på strømafbryderen. 10. Strømafbryder Tryk for at tænde maskinen. Til-indikatoren lyser. Tryk igen for at slukke maskinen. Denne knap er inaktiv under udskrivning eller under indstilling af printerens standardindstillinger. 11. {Online}-tast Tryk for at sætte printeren på hhv. online eller offline. 12. Data ind-indikator Blinker, mens printeren modtager data fra en computer eller udskriver. Lyser under forberedelse af udskrivning. 13. {Escape}-tast Tryk for at annullere en handling eller vende tilbage til foregående display. 14. {OK}-tast Tryk for at indstille en valgt post eller en indtastet numerisk værdi. 15. Numerisk tastatur Tryk for at indtaste numeriske værdier. 3

10 Kom godt i gang Aflæsning af display og brug af taster 1 Dette afsnit forklarer, hvordan man aflæser displayet og bruger valgtasterne til startdisplayet. Kopidisplayet er indstillet som standardskærm, når maskinen tændes. Du kan ændre indstillingerne i [Systemindstillinger]. Se Vejledning om generelle indstillinger DA ARL006S 1. Valgtaster Svarer til funktionsposterne i nederste linje af displayet. Eksempel: Startskærm Når meddelelsen "tryk på [Nul. job]" vises i denne vejledning, skal du trykke på den midterste valgtast. 2. {Escape}-tast Tryk for at annullere en handling eller vende tilbage til foregående display. 3. {OK}-tast Tryk for at indstille en valgt post eller en indtastet numerisk værdi. 4. Scroll-taster Tryk for at flytte markøren i hver retning trin for trin. Når tasterne {U}, {T}, {V} eller {W} vises i denne vejledning, skal du trykke på scroll-tasten i samme retning. 4

11 Tilslutning af maskinen Tilslutning af maskinen Reference For yderligere oplysninger om tilslutning ved hjælp af Ethernet,se Netværksvejledning. Krav Sørg for at alle miljømæssige og elektriske krav er opfyldt, før maskinen tages i brug. Tilslut maskinen til værtscomputeren ved hjælp af USB-porten eller netværksinterfaceenheden. Sørg for at alle kabler, stik og elektriske stikkontakter, der er nødvendige for at tilslutte maskinen til værtscomputeren eller netværket, er lige ved hånden. Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med en USB-kabel Du kan tilslutte maskinen til værtscomputeren med et USB-kabel. Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte maskinen til værtscomputeren med et USB-kabel. A Tilslut USB 2.0-kablet til USBporten på højre side af maskinens bagside. B Tilslut den anden ende til USBporten på værtscomputeren. Maskinen og computeren er forbundet. Printerdriveren og TWAIN-driveren installeres nu. For oplysninger om hvordan man installerer printerdriveren og TWAIN-driveren, henvises til S.8 Installation af printerdriveren og S.9 Installation af TWAIN-driver. Hvis man bruger USB 2.0 med Windows 98 SE/Me, kan man kun opnå hastigheder, der svarer til hastighederne for USB ARL008S 5

12 Kom godt i gang 1 6

13 2. Installering af software Denne vejledning forudsætter, at du er fortrolig med almindelige Windows procedurer og fremgangsmåder. Hvis ikke, bør du se Windows driftsvejledning for nærmere oplysninger. Auto Run Når cd-rom en indsættes i cd-romdrevet, starter installationsprogrammet automatisk. Installationsprogrammet hjælper dig med at installere printerdrivere og software på en let måde. Når plug and play starter, skal du klikke på [Annuller] i dialogboksen [Ny hardware fundet], [Guiden enhedsdriver] eller [Guiden Ny hardware] og derefter indsætte cd-rom en. Dialogboksen [Ny hardware fundet], [Guiden enhedsdriver] eller [Guiden Ny hardware] vises afhængigt af versionen af Windows 98SE / Me / 2000 / XP eller Windows Server Auto Run virker muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. Hvis dette sker, skal du starte "Setup.exe" på cd-rom-mappen. Hvis du vil deaktivere Auto Run, skal du trykke på venstre {SKIFT}- tast, når du indsætter cd-rom en i drevet og holde den nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rom en. Begrænsning Under Windows 2000 / XP eller Windows Server 2003 kan man kun installere softwaren med Auto Run, hvis man har Administratortilladelse. For at installere software med Auto Run, skal man logge på med en konto, der har Administrator-tilladelse. 7

14 Installering af software Installation af printerdriveren 2 For at bruge printerfunktionen skal man først installere printerdriveren fra den medfølgende cd-rom. A Luk alle igangværende programmer. B Indsæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Driverinstallationsprogrammet starter. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [DDST Printer Drivers]. Installationsprogrammet DDST Printer Drivers starter. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale.] Når du har læst indholdet, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter på [Næste >]. F Følg instruktionerne på displayet for at installere DDST-printerdriverne. Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren, når du har installeret DDST-printerdriverne, skal du genstarte computeren. Printerdriveren er installeret, plug og play er aktiveret, og ikonet for den printer, der er tilsluttet USB -porten, er blevet tilføjet vinduet [Printere] eller [Printere og faxmaskiner]. For yderligere oplysninger om brug af printerfunktionen via Ethernet under Windows 98SE / Me, se Netværksvejledning. For yderligere oplysninger om brug af printerfunktionen via Ethernet under Windows 2000 / XP / Server 2003, se Netværksvejledning. 8

15 Installation af TWAIN-driver Installation af TWAIN-driver For at bruge scannerfunktionen skal man først installere TWAIN-driveren fra den medfølgende cd-rom. A Luk alle igangværende programmer. B Indsæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Driverinstallationsprogrammet starter. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardinterfacesproget er engelsk. D Klik på [DDST TWAIN Driver]. Installationsprogrammet DDST TWAIN Drivers starter. E Klik på [Luk]. 2 9

16 Installering af software Medfølgende software på cd-rom Dette afsnit forklarer den software, der findes på de CD-ROM, der følger med printerudstyret. 2 DDST-driver DDST-driverne findes på de cd-rom, der følger med denne maskine. Disse drivere sætter en klientcomputer i stand til at kommunikere med maskinen via et printersprog. Systemkrav Operativsystem Microsoft Windows 98SE Microsoft Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Harddiskplads 80 MB eller mere DDST TWAIN-driver Denne driver er nødvendig for at scanne originaler på maskinen. Denne driver skal installeres for at kunne bruge maskinen som netværks-twain scanner. Systemkrav Hardware PC/AT-kompatibel CPU Pentium 300 MHz eller hurtigere anbefales Operativsystem Microsoft Windows 98 (SE eller nyere) Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Hukommelse 128 MB eller mere anbefales Harddiskplads 200 MB eller mere Tilslutning Ethernet/USB 10

17 3. Brug af printerfunktionen Printerfunktioner Menu Menuen Printerfunktioner indeholder fem menupunkter: Reference Yderligere oplysninger om kopifunktionerne og systemindstillingerne finder du i Kopireference og Vejledning om generelle indstillinger. Papirtilførsel Liste-/testudskr. Vedligeholdelse System Host-interface Du kan vælge følgende funktioner: Papirindfødning (Se S.13 Papirtilførsel ) Menu Standard Bypasspapirformat Metrisk version: A4 / Tomme version: / 2 Automatisk papirvalg Duplex Til Til Liste/Testudskrivning (Se S.13 Liste-/testudskr. ) Menu Funktionstest Standard Vedligeholdelse (Se S.14 Vedligeholdelse ) Menu Menubeskyttelse Fra Standard System (Se S.16 System ) Menu Fortsæt automatisk Kantudligning Tonerbesparelse Fra Til Fra Standard Værtsinterface (Se S.16 Host-interface ) Menu I/O Timeout 15 sekunder Standard 11

18 Brug af printerfunktionen Justering af Printerfunktioner 3 Brug Printerfunktioner til at udføre grundjusteringer, når du bruger maskinen som printer. Selvom fabriksindstillingerne passer til de fleste printjobs, vil Printerfunktioner give dig adgang til indstillinger, der kontrollerer grundlæggende printfunktioner. De Printerfunktioner indstillinger du laver bibeholdes også, efter du har slukket for maskinen. Yderligere oplysninger om kopifunktionerne og systemindstillingerne finder du i Kopireference og Vejledning om generelle indstillinger. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. C Vælg det ønskede emne med {U} eller {T}, tryk på {OK}, og skift derefter indstillingerne. {OK}: Tryk for at vælge nye indstillinger og gå tilbage til de foregående menuer. {Escape}: Tryk for at vende tilbage til en foregående menu uden at ændre nogen af indstillingerne. D Efter ændring af Printerfunktioner-indstillingerne skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Ændringer af funktioner bibeholdes også, efter du har slukket for maskinen. 12

19 Printerfunktioner Parametre Printerfunktioner Parametre Papirtilførsel Bypass-papirformat Det papirformat, der er indstillet i bypass-bakken. Reference Se Vejledning om generelle indstillinger, hvis du vil have oplysninger om papirformater, som kan indstilles i bypass-bakken. Standard: Metrisk version: A4 Tomme version: / 2 Automatisk papirvalg Indstil dette for at aktivere Automatisk papirvalg. Denne maskine registrerer automatisk papirformatet fra udskriftsdataen og vælger efterfølgende en passende papirkassette. Standard: Til Duplex Du kan indstille denne for at aktivere duplexudskrivning. Maskinen registrerer duplexudskrivning fra udskriftsdataen, og vælger efterfølgende en passende papirkassette. Standard: Til Liste-/testudskr. Funktionstest Du kan udskrive en funktionstestside. Udskrivning af testside A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Hovedmenuen for Brugerfunktioner vises. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Menuen Printerfunktioner vises. C Vælg [Liste-/testudskr.] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. D Vælg [Funktionstest] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 Testsiden udskrives. E Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. 13

20 Brug af printerfunktionen 3 Vedligeholdelse Menubeskyttelse Ved at følge denne fremgangsmåde kan du beskytte menuindstillingerne, så de ikke kan ændres ved en fejltagelse. Det gør det umuligt at ændre de menuindstillinger, du vælger på den almindelige måde, medmindre du udfører den nødvendige tasthandling. Niveau 1 Du kan beskytte Vedligeholdelse, System, og Værtsinterface. Niveau 2 Du kan beskytte Papirtilførsel, Vedligeholdelse, System, og Værtsinterface. Fra Standard: Fra C Vælg [Vedligeholdelse] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. D Tryk på [Menubeskyttelse]. E Indtast en adgangskode med de numeriske taster, og tryk derefter på {OK}. Indstilling af Menubeskyttelse A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Hovedmenuen for Brugerfunktioner vises. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. F Vælg et niveau til menubeskyttelse, og tryk herefter på {OK}. G Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Menuen Printerfunktioner vises. 14

21 Printerfunktioner Parametre Annullering af Menubeskyttelse A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. F Indtast en adgangskode med de numeriske taster, og tryk derefter på {OK}. G Vælg [Fra], og tryk derefter på {OK}. 3 C Vælg [Vedligeholdelse] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. H Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Midlertidig annullering af Menubeskyttelse Der vises et skærmbillede til indtastning af adgangskode. D Indtast en adgangskode med de numeriske taster, og tryk derefter på {OK}. E Tryk på [Menubeskyttelse]. Når du vælger de beskyttede emner under Printerfunktioner, vises et skærmbillede, hvor du kan indtaste adgangskoder. Når det sker, skal du indtaste den korrekte adgangskode med de numeriske taster, og derefter trykke på {OK}. Menubeskyttelse annulleres herefter midlertidigt. Hvis du indtaster en korrekt adgangskode vil Menubeskyttelse være deaktiveret så længe Printerfunktioner menuen vises. 15

22 Brug af printerfunktionen 3 System Fortsæt automatisk Du kan vælge dette for at aktivere Auto Fortsæt. Hvis du vælger Til, fortsætter udskrivningen, selv hvis der opstår en systemfejl. Fra 0 minutter 1 minut 5 minutter 10 minutter 15 minutter Standard: Fra Kantudligning Indstil dette for at aktivere Kantudligning. Til Fra Standard: Til Hvis Tonerbesparelse er indstillet til Til, ignoreres Kantudligning, selv om den er indstillet til Til. Tonerbesparelse Indstil dette for at aktivere Tonerbesparelse. Til Fra Standard: Fra Host-interface I/O Timeout Du kan angive, hvor mange sekunder maskinen skal vente, før den afslutter et udskriftsjob. Hvis data fra en anden port jævnligt ankommer medens et tidligere job er under udskrivning, skal timeout perioden forlænges. 10 sekunder 15 sekunder 20 sekunder 25 sekunder 60 sekunder Standard: 15 sekunder 16

23 Ilægning af papir i bypassbakken Ilægning af papir i bypassbakken Følgende forklarer ilægning af papir i bypassbakken. Brug bypassbakken til udskrivning på OHP-transparenter, labels, kraftigt papir og kuverter, der ikke kan indføres i papirkassetten. Reference Der henvises til Vejledning om generelle indstillinger for yderligere oplysninger om indstilling af papir i papirkassetten. Ved ilægning af brevpapir skal man være opmærksom på retningen. Se Papir med bestemt retningskrav eller tosidet papir, Kopireference. Papir inden for følgende mål kan lægges i bypassbakken: Lodret: 90,0-216,0 mm (3,54 in in.) Vandret: 139,0-600,0 mm (5,47 in.-23,62 in.) Sørg for at lægge papiret med den side, der skal skrives på, nedad i bypassbakken. Ved indføring af OHP-transparenter eller kraftigt papir i bypassbakken skal man foretage papirindstillingen med betjeningspanelet eller printerdriveren. Antallet af ark, der kan indføres i bypassbakken, afhænger af papirtyperne. Begrænsning Følgende funktioner er deaktiveret, når der udskrives fra bypassbakken: Duplexudskrivning Automatisk kassettevalg Automatisk kassetteskift Vigtigt Når der udskrives med printerfunktionen, roteres originale billeder altid 180 grader (retningen af de billeder, der skal udskrives, er modsat til retningen i kopifunktionen). Når der udskrives på papir med bestemte retningskrav, som f.eks. kuverter og brevpapir, skal man sørge for at rotere papirindføringsretningen med 180 grader. Sørg for at indstille papirformatet med printerdriveren, når der udskrives data fra computeren. Papirformatet, der indstilles med printerdriveren, har prioritet over det format, der er indstillet med betjeningspanelet. A Åbn bypassbakken. ARL009S B Justér papirstyrene til papirformatet. Vigtigt Hvis papirstyrene ikke flugter med papiret, kan billederne vise sig skæve, og der kan opstå papirstop. 3 17

24 Brug af printerfunktionen 3 C Indfør forsigtigt papiret med forsiden nedad i bypassbakken. 1. Forlænger 2. Papirstyr ABW020S1 Læg ikke papir i oven over grænsemærket. Hvis du gør det, kan billederne vise sig skæve, og der kan opstå papirstop. Ryst papiret for at få luft mellem arkene for at undgå indføring af flere ark ad gangen. Ved indstilling af en OHPtransparent skal man sørge for at forsiderne og bagsiderne er korrekt placeret. Vælg papirtypen ved udskrivning på OHP-transparenter eller kraftigt papir (over 105g/m 2 ). Se S.20 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter for yderligere oplysninger. Vælg papirtypen ved udskrivning på kuverter. Se S.21 Indstilling af kuverter for yderligere oplysninger. For indstilling af papirformatet henvises til S.18 Indstilling af papirformat Indstilling af papirformat Man kan indstille papirformatet med printerdriveren. Følgende procedurer er ikke nødvendige, når papirformatet indstilles med printerdriveren. Papirformatet, der indstilles med printerdriveren, har prioritet over det format, der er indstillet med betjeningspanelet. Hvis du ikke bruger printerdriveren til at lave indstillinger, kan du bruge betjeningspanelet. Reference Der henvises til printerdriverens Hjælp for oplysninger om printerdriverindstillinger. For oplysninger om indstilling af brugerdefinerede formater henvises til S.19 Indstilling af brugerdefineret papirformat. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. C Vælg [Papirtilførsel] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 18

25 Ilægning af papir i bypassbakken D Vælg [Bypass-papirformat], og tryk derefter på {OK}. E Vælg papirformatet med tasten {U} or {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Hvis du ikke bruger printerdriveren til at lave indstillinger, kan du bruge betjeningspanelet. Reference Der henvises til printerdriverens Hjælp for oplysninger om printerdriverindstillinger. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 Ved udskrivning på kraftigt papir eller OHP-transparenter skal man vælge papirtype. Se S.20 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter for yderligere oplysninger. F Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. C Vælg [Papirtilførsel] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Indstilling af brugerdefineret papirformat Brugerdefinerede formater kan også indstilles med printerdriveren. Følgende procedurer er ikke nødvendige, når brugerdefinerede formater indstilles med printerdriveren. Brugerdefinerede indstillinger, der er lavet med printerdriveren, har prioritet over de, der er lavet med maskinens betjeningspanel. D Vælg [Bypass-papirformat], og tryk derefter på {OK}. E Vælg [Brugerdefineret] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 19

26 Brug af printerfunktionen F Indtast papirets vandrette format med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}. B Vælg [Systemindstillinger] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 G Indtast papirets lodrette format med det numeriske tastatur, og tryk derefter på {OK}. C Vælg [Papirkass.indstil.] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. H Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter D Vælg [Papirtype:Bypassbakke] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. Papirindstillinger kan også indstilles med printerdriveren. Følgende procedurer er ikke nødvendige, når papirformaterne indstilles med printerdriveren. Papirformatindstillinger, der er indstillet med printerdriveren, har prioritet over de, der er indstillet med maskinens betjeningspanel. Hvis du ikke bruger printerdriveren til at lave indstillinger, kan du bruge betjeningspanelet. Reference Der henvises til printerdriverens Hjælp for oplysninger om printerdriverindstillinger. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. E Vælg tasten [OHP (Transparent)] eller [Kraftigt papir] med {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. F Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Indstillinger forbliver gyldige, indtil de nulstilles igen. Efter udskrivning på OHP-transparenter eller kraftigt papir skal du sørge for at slette indstillingerne til næste bruger. 20

27 Ilægning af papir i bypassbakken Indstilling af kuverter A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Vælg [Systemindstillinger] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. G Vælg [Printerfunktioner] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. H Vælg [Papirtilførsel] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. 3 C Vælg [Papirkass.indstil.] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. I Vælg [Bypass-papirformat], og tryk derefter på {OK}. D Vælg [Papirtype:Bypassbakke] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. J Vælg papirkuvertformatet fra [C6 EnvL], [C5 EnvL] eller [DL EnvL], og tryk derefter på tasten {OK}. E Vælg [Kraftigt papir] med tasten {U} eller {T}, og tryk derefter på tasten {OK}. K Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. F Tryk på tasten {Escape} to gange for at vende tilbage til hovedmenuen for Brugerfunktioner. 21

28 Brug af printerfunktionen Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob 3 Windows 98SE/Me - adgang til Printeregenskaber Ændring af standardindstillingerne A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises. B Klik på ikonet for den maskine, som du vil ændre standardindstillinger for. C I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises. D Foretag de indstillinger, du skal bruge, og klik derefter på [OK]. Indstillinger lavet i visse programmer er overordnede i forhold til indstillinger lavet med printerdriveren. Valg af indstillinger i et program For at angive indstillinger til et bestemt program skal du åbne dialogboksen Printeregenskaber i det pågældende program. Eksemplet nedenfor beskriver, hvordan du kan vælge indstillinger til programmet WordPad, der følger med Windows 98SE/Me. Procedurer for åbning af dialogboksen Printeregenskaber varierer afhængigt af programmet. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i vejledningen til det pågældende program. De indstillinger, du foretager ved at følge nedenstående fremgangsmåde, gælder kun for det aktuelle program. A I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriv]. Dialogboksen [Udskriv] vises. B Vælg på listen [Navn] den maskine, du ønsker at bruge, og klik derefter på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises. C Foretag de indstillinger, du skal bruge, og klik derefter på [OK]. D Klik på [OK] for at starte udskrivningen. Windows 2000/XP og Windows Server 2003 Adgang til Printeregenskaber Ændring af standardprinterindstillinger - Printeregenskaber Begrænsning Ændring af printerindstillingerne kræver adgangsret på printeradministrationsniveau. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau. Når du angiver indstillinger, skal du logge på med en konto, der har adgangsret på printeradministrationsniveau. 22

29 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises. Under Windows XP Professional og Windows Server 2003 skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] i menuen [Start]. Under Windows XP Home Edition skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] ved at klikke på [Betjeningspanel] fra [Start] - knappen på proceslinjen, klik på [Printere og andet hardware], og klik derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for den maskine, som du vil ændre standardindstillinger for. C I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises. D Foretag de indstillinger, du skal bruge, og klik derefter på [OK]. De indstillinger, du foretager her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. Ændring af standardprinterindstillinger Egenskaber for udskrivningsindstillinger Begrænsning Ændring af printerindstillingerne kræver adgangsret på printeradministrationsniveau. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau. Når du angiver indstillinger, skal du logge på med en konto, der har adgangsret på printeradministrationsniveau. A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises. Under Windows XP Professional og Windows Server 2003 skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] i menuen [Start]. Under Windows XP Home Edition skal du åbne vinduet [Printere og faxmaskiner] ved at klikke på [Betjeningspanel] fra [Start] -knappen på proceslinjen, klik på [Printere og andet hardware], og klik derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for den maskine, som du vil ændre standardindstillinger for. C I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriftsindstillinger...]. Nu vises dialogboksen [Udskrivningsindstillinger]. D Foretag de indstillinger, du skal bruge, og klik derefter på [OK]. De indstillinger, du foretager her, bruges som standardindstillinger for alle programmer. 3 23

30 Brug af printerfunktionen 3 Valg af indstillinger i et program Du kan angive indstillinger til et bestemt program ved at bruge dialogboksen [Udskriv] i det pågældende program. Eksemplet nedenfor beskriver, hvordan du kan vælge indstillinger til programmet WordPad, der følger med Windows 2000/XP og Windows Server Procedurer for åbning af dialogboksen [Udskriv] kan variere afhængigt af programmet. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i vejledningen til det pågældende program. De indstillinger, du foretager ved at følge nedenstående fremgangsmåde, gælder kun for det aktuelle program. A I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriv...]. Dialogboksen [Udskriv] vises. B Vælg på listen [Vælg printer] den maskine, du ønsker at bruge, og klik derefter på den fane, der indeholder de printerindstillinger, du ønsker at ændre. I Windows XP og Windows Server 2003 skal du klikke på [Indstilling] for at åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger. C Foretag de indstillinger, du ønsker. D Klik på [Udskriv] for at starte udskrivningen. I Windows XP og Windows Server 2003 skal du klikke på [OK] og derefter på [Udskriv] for at starte udskrivningen. Annullering af et udskriftsjob A Dobbeltklik på maskinikonet på proceslinjen i Windows. Der vises et vindue med alle udskriftsjob, der i øjeblikket står i kø og venter på at blive skrevet ud. Kontrollér den aktuelle status for det job, du vil annullere. B Klik på navnet på det job, du vil annullere. C I menuen [Dokument] skal du klikke på [Annuller udskrivning]. I Windows 2000/XP og Windows Server 2003 skal du klikke på [Annuller] i menuen [Dokument]. I Windows 98SE/Me/2000/XP eller Windows Server 2003 kan du også åbne udskriftskøvinduet ved at dobbeltklikke på maskinikonet i vinduet [Printere] (vinduet [Printere og faxmaskiner] under Windows XP og Windows Server 2003). D Tryk på tasten {Printer}. E Tryk på [Nul. job]. 24

31 Opsætning af printerdriver og annullering af udskriftsjob F Tryk på [Aktuelt]. [Aktuelt]: annullerer det udskriftsjob, der behandles i øjeblikket. [Genoptag]: genoptager udskriftsjob. Der vises en meddelelse som bekræftelse. G Tryk på [Ja] for at annullere udskriftsjobbet. 3 Tryk på [Nej] for at vende tilbage til forrige display. Vigtigt Hvis flere computere deler samme maskine, skal du passe på, at du ikke kommer til at annullere andre brugeres udskriftsjob ved en fejltagelse. Du kan ikke standse udskrivning af data, som allerede er blevet behandlet. Af denne grund kan udskrivning fortsætte nogle sider endnu, efter du har trykket på [Nul. job]. Job med mange data kan tage temmelig lang tid at stoppe. 25

32 Brug af printerfunktionen 3 26

33 4. Brug af TWAIN-scannerfunktionen TWAIN-Scanner Klientcomputere kan bruge denne maskine som netværks TWAIN-scanner. Ved hjælp af en direkte USB-tilslutning kan fritstående computere også bruge denne maskine som TWAIN-scanner. Procedurer for netværks-scanning er de samme som for scanning via USB-tilslutning. ARL013S 1. Denne maskine Forbindes til computere via Ethernet (TCP/IP) og/eller USB. 2. Klientcomputer Bruger scanneren via et TWAIN-kompatibelt program (som f.eks. Imaging). 3. Fritstående computer Bruger scanneren via direkte USB-tilslutning og et TWAIN-kompatibelt program (som f.eks. Imaging). Procedureforløb A Scanningskommandoer sendes til maskinen (1.) via TWAIN-driveren fra et TWAIN-kompatibelt program installeret på klienten (2.) eller den fritstående (3.) computer. B Maskinen (1.) scanner originalerne. C De indscannede data redigeres og lagres ved hjælp af det TWAIN-kompatible program på klienten (2.) eller på den fritstående (3.) computer. 27

34 Brug af TWAIN-scannerfunktionen Forberedelse til brug af TWAINnetværksscanner Følgende diagram viser den forberedelse, der kræves for at bruge maskinen som en TWAIN-scanner. Installér TWAIN-driveren på en klientcomputer. *1 Se S.9 Installation af TWAIN-driver. 4 Tilslut scanneren og klientcomputeren med et kabel. USB-tilslutning: Se S.5 Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med en USB-kabel. Ethernet-tilslutning: Se Netværksvejledning. *1 For at bruge denne maskine som en TWAIN-scanner, skal du bruge et TWAIN-kompatibelt program på en klientcomputer. TWAIN-scannerskærm Når denne maskine bruges som TWAIN-scanner, er det ikke nødvendigt at trykke på tasten {Scanner} på betjeningspanelet. Når TWAIN-driveren bliver aktiv, skifter displayet automatisk til følgende skærm: 28

35 Indstilling af originaler Indstilling af originaler Følgende forklarer fremgangsmåden til placering af originaler på glaspladen og i ARDF, samt indstilling af originalscanningsområdet og retning i henhold til, hvordan du har anbragt dine originaler. For at få vist retningen top/bund for den scannede original korrekt på klientcomputeren, skal placeringen af originalen og indstillingerne, der er foretaget på betjeningspanelet og scannerdriveren, være de samme. Placering af originaler Anbring originaler i en af de to retninger, der vises i skemaet nedenunder. Normalt er en original eller, men skemaet nedenunder viser en firkantet original for at gøre retningen nemmere at forstå. Selv om formen af din original er anderledes end den, der vises i skemaet, vil kombinationen af originalretningen og den retning, der angives på betjeningspanelet eller scannerdriveren, ikke ændre sig. 4 Angivelse af originalretning og indstilling af originaler En original der skal scannes Glasplade ARDF Angiv placeringsmetoden. Placér originalen. (Der er to originalretninger.) Placér originalen i vandret format ud fra positionsmærket. Placér originalen i lodret format ud fra positionsmærket. Placér først den øverste kant af originalen. Placér originalen således, at den øverste kant rører bagsiden af ARDF. Originalen vises på computeren 29

36 Brug af TWAIN-scannerfunktionen 4 Placering på glaspladen Originaler, der ikke passer ind i ARDF som f.eks. ark med påklistrede dele, bøger etc., kan anbringes direkte på glaspladen til scanning. For oplysninger om originaler, som du kan placere på glaspladen, henvises til Kopireference. A Løft glaslåget eller ARDF. Løft glaslåget eller ARDF til en vinkel på mere end 30 grader. Åbning/lukning udløser den automatiske metode til registrering af originalformat. B Placér originalen på glaspladen med siden, der skal scannes, nedad. Læg originalen på linje med bagerste venstre hjørnemærke. Der er to originalretninger. Når originalen placeres i lodret format ud fra positionsmærket. Når originalen placeres i vandret format ud fra positionsmærket. Når maskinen bruges som en TWAIN-netværksscanner, er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Denne retning passer til de fleste originaler. ABF008S 1. Positionsmærke C Sænk glaslåget eller ARDF. D Vælg originalens retning i henhold til retningen på den placerede original. Reference S.29 Angivelse af originalretning og indstilling af originaler R R Placering i den automatiske dokumentføder Med ARDF kan du placere flere originaler på én gang. Originaler, der placeres i ARDF, kan scannes på en eller begge sider. 1. Positionsmærke ABF007S Originaler, der kan og ikke kan placeres i ARDF For oplysninger om originaler, som du kan placere i ARDF, se Kopireference. Hvis du forsøger at lægge uegnede originaler i ARDF, kan det resultere i fejlfødning og beskadigelse af originalerne. Sådanne originaler placeres direkte på glaspladen. 30

37 Indstilling af originaler Vigtigt For yderligere oplysninger om placering af originaler i ARDF, se Kopireference. A Indstil papirstyret til originalen, så det passer til originalernes format. B Placér originalerne med siden, der skal scannes, opad. For at scanne begge sider af en original skal den anbringes således, at første side vender opad. Der er to retninger. Når originalen placeres således, at de øverste kanter rører bagsiden af ARDF. Når de øverste kanter af originalerne placeres først Når maskinen bruges som en TWAIN-netværksscanner, er denne retning standardindstillingen for TWAIN-driveren. Denne retning passer til de fleste originaler. ARL012S C Vælg originalens retning i henhold til retningen på de placerede originaler. Reference S.29 Angivelse af originalretning og indstilling af originaler 4 ARL011S 31

38 Brug af TWAIN-scannerfunktionen Scanning af originaler 4 Dette afsnit forklarer, hvordan man scanner originaler med TWAIN-scannerfunktionen. Denne fremgangsmåde forklarer, hvordan man scanner originaler ved hjælp af Imaging under Windows A Start Imaging, og vælg derefter scannerdriveren. B I menuen [Start] skal du pege på [Programmér], peg på [Tilbehør], og klik derefter på [Imaging]. C Klik på [Vælg enhed ] i menuen [Filer]. Hvis scanneren allerede er valgt, er det ikke nødvendigt at foretage scannerindstillinger. Fortsæt til trin E. D Vælg navnet på den maskine, der skal bruges, fra listen, og klik derefter på [OK]. E Placér originalen i scanneren. Reference S.29 Placering af originaler F Klik på [Hent billede ] i menuen [Filer]. Dialogboksen TWAIN Driver vises. G Vælg tilslutningsmetode. Hvis du bruger Network TWAIN, skal du indtaste IP-adressen i boksen under [Vælg enhed]. Hvis du bruger USB TWAIN, skal du klikke på afkrydsningsboksen [USB]. H Klik på [OK]. Hovedvinduet for indstillinger vises. I Klik på [Eksempel] eller [Scan] for at se et eksempel eller scanne billedet. Klik på [Scan] for at vende tilbage til Imaging. J Gem scanningsfilen i Imaging. K På menuen [Filer] skal du klikke på [Gem]. L Indtast filnavnet, vælg mappen hvori filen skal gemmes, og klik derefter på [Gem]. For oplysninger om scanningsfunktionen skal du klikke på [Hjælp] på dialogboksen Hovedindstillinger. 32

39 5. Fejlfinding Printerfunktionen Fejl & Statusmeddelelser på displayet I dette afsnit beskrives de væsentligste meddelelser, som vises i displayet. Hvis der vises en meddelelse, der ikke beskrives her, skal du følge dens instruktioner. Reference Før der slukkes for strømmen, se Kopireference. Statusmeddelelser Meddelelse Offline Vent venligst. Udskriver... Venter... Klar Nulstiller job... Ændring af indstillinger... Status Maskinen er offline. Skift til online ved at trykke på {Online} på betjeningspanelet for at starte udskrivning. Vent et øjeblik. Maskinen udskriver. Vent et øjeblik. Maskinen venter på de næste data, der skal udskrives. Vent et øjeblik. Maskinen er klar til brug. Du behøver ikke at foretage dig yderligere. Maskinen nulstiller udskriftsjobbet. Vent til Klar vises i displayet. Maskinens indstillinger ændres. Vent et øjeblik. Advarsler Meddelelse/anden meddelelse Årsager Løsning Skift bakke # til følgende indstillinger: xxx yyy Sætvis udskr. annulleret. Indstillingerne for den valgte papirkassette afviger fra dem, der er angivet for udskrivning. # angiver kassettens nummer. xxx angiver kassettens nummer. yyy angiver papirformatet. Sætvis udskrivning er annulleret. Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillinger for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at fortsætte. Se Brugsanvisning generelle indstillinger for detaljer om papirkassetteindstillinger. Sluk for strømmen, vent et par sekunder, og tænd derefter for strømmen igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. 33

40 Fejlfinding Meddelelse/anden meddelelse Årsager Løsning Udskriv sætvis: Maks. sider Det maksimale antal sider for sætvis udskrivning er overskredet. Sluk for strømmen, vent et par sekunder, og tænd derefter for strømmen igen. Reducér antallet af sider, der skal udskrives, eller øg hukommelseskapaciteten. For at installere et hukommelsesmodul i maskinen, skal du kontakte forhandleren eller en servicetekniker. 5 Duplex annulleret. Duplex-udskrivning er blevet annulleret. Kontrollér, at det papir du bruger passer til duplexudskrivning, eller forøg hukommelseskapaciteten. For at installere et hukommelsesmodul i maskinen, skal du kontakte forhandleren eller en servicetekniker. Duplexfunktionen står i off position for Bakke # Den valgte papirkassette er ikke konfigureret til duplexudskrivning. # angiver kassettens nummer. Tryk på [Nul. job] for at ændre papirkassetteindstillinger, eller foretag enkeltsidet udskrivning. Se Brugsanvisning generelle indstillinger for detaljer om bakkeindstillinger. Fejl ved Ethernet-kort Der er opstået en fejl i Ethernet-interfacet. Sluk for strømmen, vent et par sekunder, og tænd derefter for strømmen igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. Overskreden max. printformat. Tryk på Fremføring/Nulstil- Job. Billederne, der skal udskrives, er større end det maksimale udskrivningsområde. Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillinger for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at fortsætte. I/O-buffer-overløb Den maksimale størrelse for I/O-bufferen er overskredet. Forøg I/O-bufferens størrelse via host-interfacemenuen. Læg papir i Bakke # Der er ikke papir i den valgte papirkassette. # angiver kassettens nummer. Læg papir i kassetten. 34

41 Printerfunktionen Meddelelse/anden meddelelse Årsager Løsning NV-RAM-fejl Modtagebakken er ændret. Fork. pap.form./papirtyp. Skift indstillinger til: xxx yyy [Udskriv] uden nedenståend funktion? Printerfontfejl Udskriftsoverløb. Kassetten er i brug. Montér papirbakke korrekt. D Tonerpatron næsten tom Tilføj toner Der er opstået en fejl i printeren. Modtagebakken er ændret på grund af begrænsningen i papirfomat for den valgte bakke. Der er ingen papirkassette, der passer til de papirindstillinger, der er valgt under Automatisk kassettevalg. xxx angiver kassettens nummer. yyy angiver papirformat og papirtype. Dette er en advarselsmeddelelse angående en papirkassette i automatisk kassettevalg. Der er opstået en fejl i fontfilen. Billedkomprimering har givet anledning til billedforringelse. Den angivne papirkassette bruges af en anden funktion som f.eks. kopifunktionen. Den valgte papirkassette findes ikke eller er ikke monteret korrekt. Maskinen ved at løbe tør for toner. Sluk for strømmen, vent et par sekunder, og tænd derefter for strømmen igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. Vælg korrekt modtagebakke. Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillinger for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at fortsætte. Se Brugsanvisning generelle indstillinger for detaljer om papirbakkeindstillingerne. Tryk på [Udskriv] for at annullere funktionen og udskrive jobbet. Sluk for strømmen, vent et par sekunder, og tænd derefter for strømmen igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. Forøg hukommelseskapaciteten. For at installere et hukommelsesmodul i maskinen, skal du kontakte forhandleren eller en servicetekniker. Vent indtil den anden funktion er færdig med at bruge den angivne papirkassette. Montér papirkassetten korrekt. Udskift tonerpatronen snart for at bibeholde udskriftskvalitet. 5 35

42 Fejlfinding 5 Meddelelse/anden meddelelse Bakke # Fejl Uautoriseret brugeradgang. USB har et problem Årsager Der er opstået papirbakkefejl. # angiver kassettens nummer. Udskriftsjobbet er blevet annulleret på grund af brugerbegrænsninger. Der er opstået en fejl i USB-interfacet. Løsning Tryk på [Nul. job] for at ændre indstillingerne for papirkassetten, eller tryk på [For.uds.] for at vælge en anden papirkassette og udskrive fra den. Kontrollér status for brugerkoderettigheder. Sluk for strømmen, vent et par sekunder, og tænd derefter for strømmen igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du tilkalde teknisk assistance fra forhandleren eller en servicetekniker. 36

43 Printerfunktionen Maskinen udskriver ikke Problem Er strømmen tilsluttet? Er maskinen online? Lyser Printer-tasten rødt? Vises der en advarende status- eller fejlmeddelelse i displayet? Er interfacekablet korrekt tilsluttet maskinen og computeren? Bruger du det rigtige interfacekabel? Har du tilsluttet interfacekablet, efter at du har tændt maskinen? Løsning Kontrollér, at kablet sidder ordentligt fast i stikkontakten og i maskinen. Tænd for maskinen på hovedkontakten. Hvis ikke, tryk da på {fonline} på betjeningspanelet. Hvis ja, skal du kontrollere fejlmeddelelsen i displayet og gøre som foreslået. Hvis ja, skal du kontrollere meddelelsen i displayet og gøre som foreslået. Tilslut interfacekablet korrekt. Hvis det har en fastgørelsesmekanisme, skal du også påsætte denne. Se S.5 Tilslutning af maskinen. Det er computeren, der afgør, hvilken type interfacekabel der skal bruges. Sørg for at bruge det rigtige. Hvis kablet er beskadiget eller slidt, skal du udskifte det. Se S.5 Tilslutning af maskinen. Tilslut interfacekablet, før du tænder for maskinen. 5 37

44 Fejlfinding 5 Problem Blinker eller lyser indikatoren Data ind, når du har startet udskrivningen? Løsning Hvis den ikke blinker eller lyser, sendes der ikke data til maskinen. Hvis maskinen er tilsluttet computeren med brug af interfacekablet Kontrollér, at maskinens portindstillinger er korrekte. For USB-porttilslutning skal USB-porten indstilles. Windows 98SE / Me A Klik på [Start] på proceslinjen, peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Printere]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Detaljer]. D Kontrollér i listen [Udskriv til følgende port:], at den korrekte port er valgt. Windows 2000 A Klik på [Start] på proceslinjen, peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Printere]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Porte]. D Bekræft på listen [Udskriv til følgende port(e)], at den korrekte port er valgt. Windows XP Professional og Windows Server 2003 A Klik på [Start], og klik derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Porte]. D Bekræft på listen [Udskriv til følgende port(e)], at den korrekte port er valgt. Windows XP Home Edition A Klik på [Start], på [Betjeningspanel], på [Printere og andet hardware] og derefter på [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for maskinen. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Porte]. D Bekræft på listen [Udskriv til følgende port(e)], at den korrekte port er valgt. Netværkstilslutning Kontakt din netværksadministrator. 38

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere