Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed"

Transkript

1 Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

2 Oplysninger om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at kortlægge borgernes sundhed og sygdom i Region Hovedstaden. Resultaterne vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden. Det er en del af en landsdækkende undersøgelse, der laves samtidigt i alle landets kommuner. Nogle af oplysningerne sendes til Statens Institut for Folkesundhed, som så beskriver sundhedstilstanden i Danmark. Det er naturligvis frivilligt at deltage i undersøgelsen. Har man udfyldt spørgeskemaet, kan man til enhver tid anmode om at udgå af undersøgelsen og få sine data slettet. For at mindske antallet af spørgsmål i spørgeskemaet henter vi supplerende oplysninger om lægebesøg, sygehusindlæggelse, receptmedicin og andre oplysninger om helbredsforhold fra offentlige databaser. Dine svar behandles fortroligt. Alle som arbejder med undersøgelsen har tavshedspligt. Dine oplysninger bliver anonymiseret og anvendes udelukkende til statistik. Resultaterne offentliggøres i en form, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. Region Hovedstaden er dataansvarlig. Undersøgelsen laves af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup. Elektronisk version af spørgeskemaet. Du har mulighed for at udfylde spørgeskemaet elektronisk på vores hjemmeside Du skal bruge en adgangskode til dit elektroniske spørgeskema. Den findes nederst til højre på spørgeskemaets forside samt øverst på følgebrevet over adressefeltet. Vi trækker lod om præmier blandt de modtagne skemaer som tak for deltagelse. Der er 2 biografbilletter til de første 200, der svarer, og derudover trækkes der lod mellem alle besvarelser om 2 x kr. Jo hurtigere du svarer, jo større er dine chancer for at vinde. Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at ringe på telefon (man-fre). Du kan også finde mere information om undersøgelsen på vores hjemmeside SÅDAN UDFYLDES SPØRGESKEMAET: RIGTIGT FORKERT Sæt et tydeligt KRYDS Brug helst mørkeblå eller sort kuglepen eller lignende. Hvis du fortryder en afkrydsning, skal du udfylde firkanten helt, og sætte kryds det rigtige sted. Frisk hvid korrekturlak kan dog også bruges. Enkelte steder skal du ikke krydse af. Skriv venligst med tydelige tal. Skriv over stregen. Hvis du ikke kender det nøjagtige svar, så skriv venligst det svar, du tror, kommer nærmest. 2

3 Helbred og trivsel 1 : Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 2 : Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Lettere aktiviteter så som at flytte et bord, støvsuge eller cykle, meget begrænset, lidt begrænset, slet ikke begrænset At gå flere etager op ad trapper 3 : Har du inden for de seneste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? Hele tiden Det meste af tiden Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter, jeg har kunnet udføre Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 4 : Har du inden for de seneste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? Hele tiden Det meste af tiden Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 5 : Inden for de seneste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde (både arbejde uden for hjemmet og husarbejde)? Slet ikke Lidt Noget En hel del Virkelig meget 3

4 6 : Hvor stor en del af tiden i de seneste 4 uger har du: Hele tiden Det meste af tiden Følt dig rolig og afslappet? Været fuld af energi? Følt dig trist til mode? Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 7 : Inden for de seneste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (f.eks. besøge venner, familie osv.)? Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Dagligdagens stress 8 : Spørgsmålene drejer sig om din oplevelse af belastende eller stressende situationer inden for den seneste måned? Aldrig Næsten aldrig En gang imellem Hvor ofte er du blevet bragt ud af det over noget, der skete uventet? Hvor ofte har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv? Hvor ofte har du følt dig nervøs og stresset? Hvor ofte har du følt dig sikker på, at du var i stand til at klare dine personlige problemer? Hvor ofte har du følt, at tilværelsen formede sig efter dit hoved? Hvor ofte har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det, du skulle? Hvor ofte har du været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter? Hvor ofte har du følt, at du havde styr på tingene? Hvor ofte er du blevet vred på grund af ting, du ikke var herre over? Hvor ofte har du følt, at problemerne hobede sig op, så du ikke kunne magte dem? Ofte Meget ofte 4

5 Symptomer & ubehag 9 : Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? Smerter eller ubehag i skulder eller nakke, meget generet, lidt generet Smerter eller ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led Smerter eller ubehag i ryg eller lænd Træthed Hovedpine Søvnbesvær, søvnproblemer Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig Ængstelse, nervøsitet, uro og angst Hududslet, hudkløe eller eksem 10 : Hvor mange dage har du i gennemsnit haft migræne eller hovedpine i løbet af de seneste 3 måneder? 1-7 dage pr. måned 8-14 dage pr. måned dage pr. måned 11 : Har du taget håndkøbsmedicin for én eller flere af følgende gener i løbet af de seneste 3 måneder? Hvis ja, angiv venligst hvor mange dage i gennemsnit pr. måned, 1-7 dage/måned Migræne eller hovedpine? Smerter eller ubehag i ryg eller lænd? Smerter eller ubehag i øvrige muskler, knogler og led? Nedtrykthed eller depression? Allergi, allergisk snue (høfeber)?, 8-14 dage/måned, dage/måned 5

6 Langvarige sygdomme 12 : Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? 13 : For hver af de følgende sygdomme og helbredsproblemer bedes du angive, om du har den nu eller har haft den tidligere. Hvis du har haft den tidligere, bedes du også angive, om du har eftervirkninger. Astma Allergisk snue (høfeber) Eksem (længerevarende, kløende udslæt på huden) Fødevareallergi Anden allergi Sukkersyge (diabetes) Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Hjertekrampe Hjerneblødning, blodprop i hjernen Kronisk bronkitis, for store lunger, rygerlunger (emfysem, KOL) Slidgigt Leddegigt Knogleskørhed (osteoporose) Kræft Migræne eller hyppig hovedpine Forbigående psykisk lidelse (fx let depression eller angst) Vedvarende psykisk sygdom eller mentale forstyrrelser Diskusprolaps eller andre rygsygdomme Grå stær Tinnitus, det har jeg aldrig haft, det har jeg nu, det har jeg haft tidligere Hvis du har haft det tidligere: Har du stadig eftervirkninger? 6

7 14 : Hvor mange dage har du måttet blive hjemme fra arbejde på grund af sygdom, skader eller gener inden for de seneste 14 dage og inden for det seneste år? (Medregn kun arbejdsdage, hvis ingen sygefraværsdage skriv 00) Jeg har ikke arbejde Gå til spørgsmål 15 Inden for de seneste 14 dage Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 99 Inden for det seneste år (inkl. de seneste 14 dage) Skriv antal sygefraværsdage hvis ved ikke skriv 999 Rygning 15 : Ryger du?, hver dag, mindst én gang om Gå til spørgsmål 18, sjældnere end hver uge Gå til spørgsmål 18, jeg er holdt op Gå til spørgsmål 20, jeg har aldrig røget Gå til spørgsmål : Hvor meget ryger du i gennemsnit pr. dag? (Skriv antal) Antal cigaretter Antal cerutter Antal cigarer Antal pibestop 17 : I hvor mange år har du røget dagligt? Skriv antal år 18 : Vil du gerne holde op med at ryge: Gå til spørgsmål 20, men jeg har ikke planlagt hvornår, jeg planlægger rygeophør inden for 6 måneder, jeg planlægger rygeophør inden for 1 måned 7

8 19 : Hvis du vil holde op med at ryge, vil du så gerne have støtte og hjælp til at gennemføre det? (Fx rygestopkursus, støtte fra din læge) 20 : Synes du, at rygning på følgende steder skal være tilladt, begrænset eller forbudt? I folkeskoler Tilladt overalt Begrænset til enkelte områder Helt forbudt I fritids- og ungdomsklubber På ungdomsuddannelser (gymnasier m.m.) På arbejdspladser På sygehuse På værtshuse og caféer I restauranter I butikscentre I idrætsklubber / sportshaller I børnehaver / vuggestuer På offentlige kontorer 21 : Bliver der røget på din arbejdsplads? Jeg arbejder ikke Der bliver røget overalt Rygning er begrænset til enkelte rygeområder Rygning er begrænset til særlige rygerum og udendørs Rygning foregår kun udendørs Der bliver slet ikke røget 22 : Hvor mange timer om dagen plejer du at opholde dig i rum, hvor der bliver røget? Over 5 timer om dagen 1 5 timer om dagen 1/2 1 time om dagen Stort set aldrig 8

9 23 : Bor du sammen med nogen, der ryger? 24 : Bliver der røget indendørs i dit hjem?, hver dag, nogle gange om, men sjældnere end hver uge, aldrig eller næsten aldrig alkohol 25 : Har du drukket alkohol inden for de seneste 12 måneder? Gå til spørgsmål : Har du inden for de seneste 12 måneder følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? 27 : Er der nogen, inden for de seneste 12 måneder, der har brokket sig over, at du drikker for meget? 28 : Har du inden for de seneste 12 måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? 29 : Har du inden for de seneste 12 måneder jævntligt taget en genstand som det første om morgenen for at berolige nerverne eller blive tømmermændende kvit? 30 : Hvor mange dage om drikker du alkohol? 0-1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 31 : Drikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? 9

10 32 : Hvor mange genstande drikker du typisk på hver af dagene i løbet af? Der er mulighed for at svare inden for kategorierne øl, vin/hedvin og spiritus. Start med mandag og tag en dag ad gangen (udfyld alle felter, også selvom svaret er 0). Mandag Antal genstande øl Antal genstande vin/hedvin Antal genstande spiritus Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag En genstand vil sige 1 fl. pilsner = 1 genstand 1 glas rød-/hvidvin = 1 genstand 1 fl. rød-/hvidvin = 6 genstande 1 glas hedvin = 1 genstand 1 fl. hedvin 70 cl. = 10 genstande 1 snaps = 1 genstand 1 fl. spiritus 70 cl. = 20 genstande 33 : Hvor tit drikker du mere end 5 genstande ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt Ugentligt Månedligt Sjældent Aldrig 34 : Vil du gerne nedsætte dit alkoholforbrug? Ved ikke 35. Har du tidligere nedsat eller forsøgt at nedsætte dit alkoholforbrug? 10

11 36 : Hvordan vurderer du selv dine alkoholvaner? Særdeles fornuftige Fornuftige Hverken fornuftige eller ufornuftige Lidt ufornuftige Meget ufornuftige 37 : Har du tidligere haft et dagligt alkoholforbrug? 38 : Mener du, at det skal være tilladt at drikke alkohol (øl, vin, spiritus) på følgende steder? Tilladt Ikke tilladt På arbejdspladser i arbejdstiden i frokostpausen I idrætsklubber / sportshaller I folkeskolen: for elever i de ældste klasser til fester for forældre til møder for forældre til fester I børnehaver/vuggestuer: for forældre til møder for forældre til fester Mad Sæt kryds ved de svar, som passer bedst til dine spisevaner. 39 : Hvor ofte spiser du brød med følgende slags fedtstof? Smør, Kærgården eller tilsvarende Minarine eller plantemargarine Mere end 2 gange om dagen 1-2 gange om dagen 4-6 gange om 1-3 gange om Sjældnere/ aldrig Fedt Spiser brød uden fedtstof 11

12 40 : Hvor ofte spiser du følgende slags pålæg? Pålæg, kød Mere end 2 gange om dagen 1-2 gange om dagen 4-6 gange om 1-3 gange om Sjældnere/ aldrig Fiskepålæg Æg Pålægssalater eller mayonnaisesalater 41 : Hvor ofte spiser du følgende slags varm mad? Kød (okse, kalv, svin eller lam) Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om Sjældnere/ aldrig Fjerkræ Fisk Grøntsags- eller vegetarretter 42 : Hvor ofte spiser du følgende slags grøntsager? Blandet salat, råkost Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om Sjældnere/ aldrig Andre rå grøntsager Tilberedte grøntsager (kogte, bagte, stegte, sammenkogte eller wokretter ) 43 : Hvor ofte bruger du eller andre i din husholdning følgende slags fedtstof i madlavningen? Stegemargarine Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om Sjældnere/ aldrig Plantemargarine Smør, Kærgården og lignende Fedt/palmin Olivenolie Majs-, solsikke- eller vindruekerneolie Rapsolie, madolie, salatolie Laver mad uden fedtstof Hvis du ikke ved det, fx fordi du får mad udefra, sæt X her 12

13 44 : Hvor mange portioner frugt plejer du at spise? 1 portion = 1 stk eller 1 dl - medregn også frugtgrød og frugtmos Mere end 6 om dagen 5-6 om dagen 3-4 om dagen 1-2 om dagen 5-6 om 3-4 om 1-2 om Ingen 45 : Hvor ofte drikker du nedenstående? (Sæt ét X i hver linje) Sødmælk (1 glas) Letmælk (1 glas) Skummet-, mini- eller kærnemælk (1 glas) Frugtjuice (1 glas) Sodavand, læskedrik eller frugtsaft med sukker Sodavand, læskedrik eller frugtsaft uden sukker Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om 1-3 gange om måneden Sjældnere/ aldrig 46 : Hvor ofte spiser du nedenstående? (Sæt ét X i hver linje) Kager, chokolade, is, slik Snacks (chips, popcorn m.m.) Fastfood (pizza, burger, pølser, shawarma m.m.) Mere end 1 gang om dagen 5-7 gange om 3-4 gange om 1-2 gange om 1-3 gange om måneden Sjældnere/ aldrig 13

14 47 : Hvordan vurderer du dine kostvaner alt i alt? Meget sunde Sunde Nogenlunde sunde Usunde Meget usunde 48 : Vil du gerne spise mere sundt? Ved ikke 49 : Mener du, at det skal være tilladt at købe henholdsvis sodavand, snacks/slik og fedtholdigt fastfood på følgende steder? (Sæt tre X er i hver linje) Sodavand Snack, slik, chokolade Fedtholdig fastfood (pommes frites, pizza, burger m.m.) Tilladt Ikke tilladt Tilladt Ikke tilladt Tilladt Ikke tilladt I skoler I skolefritidsordning/ fritidsklub På ungdomsuddannelser (gymnasier m.m.) På arbejdspladser I sportshaller/ Idrætsklubber Bevægelse i dagligdagen 50 : Hvis du ser på det seneste år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din fysiske aktivitet i fritiden? Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om Dyrker motionsidræt eller udfører tungt havearbejde eller lignende mindst 4 timer om Spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer om (medregn også søndagsture, lettere havearbejde og cykling/gang til arbejde) Læser, ser fjernsyn eller har anden stillesiddende beskæftigelse 14

15 51 : Det følgende handler om, hvor meget du bevæger dig såvel på arbejde som i fritiden. Med bevægelse 56. menes Det følgende her alle aktiviteter, handler om, hvor hvor du meget får rørt du dine bevæger muskler dig og såvel bruger på dine arbejde kræfter. som Der i fritiden. tænkes Med altså ikke kun bevægelse på motion, menes idræt her eller alle lignende. aktiviteter, hvor du får rørt dine muskler og bruger dine kræfter. Der tænkes altså ikke kun på motion, idræt eller lignende. Nedenstående spørgsmål omhandler DAGLIGE aktiviteter Dagligt Hvor mange timer og minutter sover du ca. på et almindeligt hverdagsdøgn? (medtag middagslur) Timer Minutter + Dagligt I dit arbejde (eller hvis du er under uddannelse), hvor mange timer og minutter om dagen bruger du typisk på: Stillesiddende arbejde? Timer Minutter Stående eller gående arbejde? Hårdt fysisk arbejde? (fx tunge løft eller trappegang) Timer Timer Minutter Minutter Jeg arbejder ikke/er ikke under uddannelse Dagligt Hvor mange timer og minutter bruger du dagligt på cykling eller gang i forbindelse med transport til og fra arbejde/uddannelse? Jeg arbejder ikke/er ikke under uddannelse Timer Minutter Dagligt Ugentligt Ugentligt Ugentligt I din fritid, hvor mange timer og minutter om dagen bruger du ca. på at se TV, sidde ned og slappe af, læse og lytte til musik eller lignende? Timer Minutter Nedenstående spørgsmål omhandler UGENTLIGE aktiviteter I din fritid, hvor mange timer og minutter bruger du om på let fysisk aktivitet som fx gåture, let rengøring, feje og rive i haven eller let anstrengende motion som fx yoga, bowling eller lignende? (medtag ikke transport til og fra arbejde) I din fritid, hvor mange timer og minutter bruger du om på havearbejde, bære ting op af trappen eller moderat anstrengende sport som fx gymnastik, svømning, cykling, styrketræning eller lignende? (medtag ikke transport til og fra arbejde) Timer Timer Minutter Minutter I din fritid, hvor mange timer og minutter om bruger du på anstrengende sport og motion som fx løb, jogging, fodbold, tennis, aerobic eller lignende? (medtag ikke transport til og fra arbejde) Timer Minutter

16 52 : Hvordan vurderer du din fysiske form? Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig 53 : Hvordan vurderer du dine motionsvaner? Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig 54 :. Vil du gerne være mere fysisk aktiv? Ved ikke 16

17 Højde og vægt 55 : Hvor høj er du (uden sko)? Skriv højde cm (fx 172 cm) 56. Hvor meget vejer du i hele kg (uden tøj)? Skriv højde Kg. 57 : Hvordan vurderer du selv din vægt? Alt for lav Lidt for lav Tilpas Lidt for høj Alt for høj 58 : Vil du gerne tabe dig?, i høj grad, i nogen grad Ved ikke 17

18 Kontakt med sundhedsvæsenet 59. Har du været ved din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder? 60 : Har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder rådet dig til At holde op med at ryge Kan ikke huske/ ved ikke At tabe dig At tage på i vægt At dyrke motion At nedsætte dit alkoholforbrug At ændre dine kostvaner At tage den med ro 61 : Har du nogensinde gjort brug af behandlere uden for det almindelige sundhedsvæsen, og fx benyttet nogle af de følgende behandlere / behandlingsformer? Zoneterapi, inden for det seneste år, tidligere Akupunktur Healing og/eller clair voyance Homøopati Ernæringsterapi (individuel tilpasset kostvejledning) Massage, osteopati og andre manipulative terapier Kraniosakral terapi Biopati, naturopati Kinesiologi Phytoterapi (behandling med urter/urteudtræk) Andet, fx visualisering, heilpraktik, Bachs blomsterterapi Skriv hvilken: 18

19 Forebyggelse 62 : Har du inden for de seneste 12 måneder fået information om muligheden for at få hjælp til? (Hvis, sæt gerne flere X er), fra kommunens personale*, fra egen læge, fra hospital, på apoteket, fra arbejdet/ studiet, fra medier (TV, avis, internet m.m.), fra andre Rygestop Ændring af alkoholvaner Ændring af kostvaner Vægttab Ændring af motionsvaner Stresshåndtering *Ved kommunens sundhedspersonale forstås fx sundhedsplejerske, hjemmehjælp, hjemmesyge-plejerske, sundhedskonsulent i sundhedscenter/-bus/-hus. 63 : Har du inden for de seneste 12 måneder taget imod tilbud om hjælp til? Ved tilbud forstås kurser og professionel personlig vejledning, rettet mod en enkelt type sundhedsadfærd eller som et integreret forløb med fokus på flere typer sundhedsadfærd. (Hvis, sæt gerne flere X er), fra kommunens personale*, fra egen læge, fra hospital, på apoteket, fra arbejdet/ studiet, fra medier (TV, avis, internet m.m.), fra andre Rygestop Ændring af alkoholvaner Ændring af kostvaner Vægttab Ændring af motionsvaner Stresshåndtering 19

20 Kontakt med andre mennesker 64 : Hvor ofte er du i kontakt med venner, bekendte og familie, som du ikke bor sammen med? (Med kontakt menes der, at I er sammen, taler i telefon sammen, skriver til hinanden m.v.) Familie, som du ikke bor sammen med Venner Kolleger og/eller studiekammerater i fritiden Naboer el. beboere i dit lokalområde Personer, du mest kender fra internettet (mail, chatforum og lignende) Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Aldrig 65 : Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?, ofte, en gang imellem, men sjældent 66 : Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?, ofte, for det meste, nogen gange, aldrig eller næsten aldrig 20

21 Behov for støtte og hjælp 67 : Har du på grund af helbredsproblemer svært ved at klare dine daglige gøremål? Gå til spørgsmål Hvilke daglige gøremål har du på grund af helbredsproblemer svært ved at klare? Lave mad Spise Vaske mig Klæde mig på Gøre rent Købe ind Gå til lægen eller ordne andre byærinder Besøge bekendte Gå en tur Andet. Skriv hvad: (sæt gerne flere X er) Personlige forhold 69 : Hvad er din ægteskabelige stilling rent juridisk? Gift Gå til spørgsmål 71 Registreret partnerskab Gå til spørgsmål 71 Separeret Skilt Enke(mand) Ugift 70 : Er du fast samlevende i papirløst samliv? 21

22 71 : Hvor mange børn på 15 år og derunder bor der i din husstand? Skriv antal 72 : Hvilken skoleuddannelse har du? Går stadig i skole 7 eller færre års skolegang 8-9 års skolegang års skolegang Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) Andet (herunder udenlandsk skole) 73 : Har du fuldført en erhvervsuddannelse? (Kun ét x) Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkursus, arbejdsmarkedskurser m.v.) Faglært inden for håndværk, handel, kontor m.v. (lærlinge- eller Efg-uddannelse) Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx social- og sundhedsassistent, tekniker, merkonom) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx skolelærer, politibetjent, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut) Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog) Anden uddannelse: 22

23 74 : Hvad er din erhvervsmæssige stilling? (Kun ét x) Beskæftigede Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder faglært Arbejder ufaglært Funktionær, tjenestemand (fx læge, kontorassistent, skolelærer) Anden beskæftigelse Hvis andet, skriv hvad: Arbejdsløs eller arbejdsløs i aktivering Uddannelsessøgende Lærling, elev Studerende Skoleelev Pensionister Alderspensionist Førtidspensionist Anden form for pension Efterlønsmodtager, overgangsydelse Andre Hjemmearbejdende husmor, husfar Langtidssyg (3 mdr. eller mere) Værnepligtig På kontanthjælp, bistandshjælp Under revalidering Andet Hvis andet, skriv hvad: 75 : Er du offentligt ansat?, i en kommune, i en region, i staten 76 : Ligger din arbejdsplads i samme kommune, som du bor i? 23

24 77. Hvor langt har du til arbejde eller uddannelsesinstitution? Skriv antal km 78 : Hvor mange timers erhvervsarbejde plejer du at have om? Skriv antal timer Tak for hjælpen! Returnér venligst det udfyldte skema i svarkuverten, portoen er betalt.

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Oplysninger

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007

Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007 Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007 Arbejdsnotat udarbejdet af Sundhedssekretariatet Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE

Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 2010 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden i Jammerbugt Kommune 21 JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til MED SUNDHEDEN i jammerbugt Kommune 21 Udgivet marts 211 af: Jammerbugt Kommune i samarbejde med Region Nordjylland

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Sådan står det til med sundheden

Sådan står det til med sundheden Sådan står det til med sundheden Rebild Kommune 213 Sådan står det til med sundheden rebild kommune 213 Sundhed og trivsel betyder meget for hvordan vi går rundt og har det. Derfor vil vi i byrådet også

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011

Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011 Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011 Lars Iversen Sundhedsudvalgsformand Hørsholm kommune Charlotte Glümer, Forskningsleder, Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sådan udfylder du spørgeskemaet

Sådan udfylder du spørgeskemaet Sådan udfylder du spørgeskemaet 1) Brug kun en sort eller blå kuglepen. 2) Læs hvert enkelt spørgsmål og alle svarkategorier igennem før du svarer og vær opmærksom på, om du må sætte ét eller flere krydser.

Læs mere