NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire Meddelelse nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 1 2014"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Meddelelse nr Kontaktpersoner: Koncernchef Flemming H. Tomdrup - tlf Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf IR- & Kommunikationschef Charlotte Risskov Kræfting tlf Solar A/S Direktionen Haderslevvej 25 DK 6000 Kolding Danmark Tlf Ref.: FHT/mje CVR-nr.: marts 2014 Solar A/S solgte pr. 24. april 2013 datterselskabet Aurora Group Danmark A/S. De anførte tal for både 2012 og 2013 i denne meddelelse vedrører således de fortsættende aktiviteter. Solar-koncernens omsætning og EBITA i 2013 blev lidt højere end de senest udmeldte forventninger, men koncernens indtjening var stadig utilfredsstillende. I 2013 har Solar genereret positive pengestrømme fra driftsaktivitet og formået at nedbringe gælden. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling stille forslag om at udbetale udbytte for 2013 på DKK 12,00 pr. aktie. Koncernchef Flemming H. Tomdrup udtaler: 2013 har været et udfordrende år med negativ vækst, og markedsudviklingen har gjort betingelserne svære. Vi har fokuseret på omkostningseffektivitet for at styrke vores indtjening, og det kommer vi også til fremover. Vi råder over dedikerede medarbejdere, der har vist en stor villighed til forandring. Samtidig er det vigtigt, at vi har formået at generere stærke pengestrømme og nedbringe vores rentebærende gæld betragteligt. Udvalgte hovedtal ( mio.) Q Q Omsætning 403,8 436, , ,9 EBITA 13,8 11,5 21,7 35,3 Resultat før skat 9,8 7,9 5,5 21,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,7 46,3 35,1 57,4 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst -5,3-3,2-5,9-0,1 EBITA-margin 3,4 2,6 1,4 2,2 Nettoarbejdskapital/seneste 12 mdr. omsætn.* 13,5 13,7 13,5 13,7 * Beregnet som et gennemsnit af de seneste fire kvartalers lager, debitorer og kreditorer. Omsætning i 2013: Omsætningen for koncernen blev højere end de senest udmeldte forventninger. Den negative markedsudvikling har påvirket Solars omsætningsvækst. Den organiske vækst i Q4 udgjorde -5,3%. Reguleret for antal arbejdsdage udgjorde den organiske vækst -4,9% i Q4. Side 1 af 3

2 EBITA i 2013: EBITA blev højere end de senest udmeldte forventninger, men koncernens indtjening for 2013 var stadig utilfredsstillende. I Q blev der foretaget nedskrivning på en ejendom i Solar Deutschland. Dette påvirkede koncernens EBITA negativt med 2,8 mio. EBITA for de fortsættende aktiviteter var desuden i 2013 påvirket af den regnskabsmæssige avance ved salget af Aurora Group på 1,5 mio., restruktureringsomkostninger på 5,6 mio. og af omkostninger til Solar 8000 på 3,6 mio. Arbejdskapital: Opgjort som et gennemsnit af fire kvartaler udgjorde arbejdskapitalen 13,5% af omsætningen og opfyldte dermed Solars mål om en gennemsnitlig arbejdskapital på under 14% af omsætningen. Ultimo udgjorde arbejdskapitalen 11,5% af omsætningen. Arbejdet med at reducere arbejdskapitalen vil fortsætte. Opgøres arbejdskapitalen som et gennemsnit af fire kvartaler, er målet for 2014 at nå ned på 13% af omsætningen. Ultimo 2014 forventes arbejdskapitalen at være 11% af omsætningen. Udbetaling af udbytte I 2013 har Solar genereret positive pengestrømme fra driftsaktivitet og formået at nedbringe gælden. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling stille forslag om at udbetale udbytte for 2013 på DKK 12,00 pr. aktie. Det svarer til 1,61 pr. aktie. Forventninger til 2014: For 2014 forventer vi en omsætning i intervallet mio. og EBITA i intervallet mio. I forventningerne til EBITA for 2014 indgår restruktureringsomkostninger samt omkostninger til implementering af Solar 8000 på samlet ca. 3 mio. Korrigeret herfor forventer vi, at normaliseret EBITA vil udgøre mio. Den nederste del af forventningerne svarer til en negativ vækst på ca. 2,5% og den øverste til en positiv vækst på ca. 0,5% Sammenholdt med 2013 har udvikling i valutakurser en negativ effekt på EBITA på over 1 mio. Som følge af vores forventning om en fortsat svag markedsudvikling samt tiltag til at øge effektiviteten gennemføres der restruktureringer i flere selskaber. Langsigtede finansielle mål: Vores langsigtede mål er stadig at opnå et driftsresultat svarende til en EBITAmargin på 5-6%, hvilket er 1-2% højere, end vi realiserede i gennemsnit i perioden Det højere niveau forudsætter en organisk vækst på minimum 4%. Kortsigtede finansielle mål: En forudsætning for at nå vores finansielle mål for EBITA-margin og ROIC i 2015 har været en vækst på over 3% i gennemsnit over perioden, og at markedet i Holland blev stabiliseret i Ingen af forudsætningerne er opfyldt, og derfor tager vi nu konsekvensen og annullerer de kortsigtede finansielle mål for EBITA-margin, arbejdskapital og ROIC. Vi fastholder vores mål for egenkapitalandel, gearing og udbytteprocent. Det vil sige en egenkapitalandel på 35-40%, en gearing på 1,5-2,5 gange EBITDA og en udbytteprocent på 35-45%. Side 2 af 3

3 Q4-præsentation - webcast og telekonference i dag Præsentation af foregår på engelsk hos NASDAQ OMX Copenhagen i dag kl Præsentationen bliver samtidig transmitteret som webcast på engelsk og kan følges på Der er tilknyttet telekonference - se telefonnumre nedenfor: Deltagere fra Danmark: tlf Deltagere fra Storbritannien: tlf Deltagere fra USA: tlf Internationale deltagere: tlf. +44 (0) Med venlig hilsen Solar A/S Flemming H. Tomdrup Bilag: side 1-96 Fakta om Solar Solar A/S er etableret i 1919 og noteret på Københavns Fondsbørs i Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, har datterselskaber i Danmark inkl. Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Solar-koncernen havde i 2013 en omsætning på 1.531,5 mio. svarende til DKK 11,4 mia. og beskæftiger i dag omkring medarbejdere. Flere oplysninger kan findes på: Ansvarsfraskrivelse Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via NASDAQ OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Side 3 af 3

4 Solar A/S cvr.-nr

5 Indhold Ledelsesberetning Overblik Forord 2 Solar-koncernen kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 5 Vores markeder Markeder 19 Koncernstruktur 23 Resultater og forventninger Regnskabsberetning 7 Forventninger Strategi og forretning Strategi 13 Fokus på forretningen 15 Finansielle mål 17 Ansvar og ledelse Risikoforhold 25 Samfundsansvar 29 God selskabsledelse 31 Aktionærinformation 33 Koncerndirektionen og Solar Management Team 36 Bestyrelsen 37 Regnskab 2013 Kvartalsinformation Q4 /2013 Regnskab Resumé for Solar-koncernen 41 Resultatopgørelse 43 Totalindkomstopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter til regnskab 49 Kvartalsinformation Kvartalstal Q4 koncern 89 Resultatopgørelse Q4 91 Totalindkomstopgørelse Q4 92 Pengestrømsopgørelse Q4 93 Segmentoplysninger 94 Påtegninger Ledelsens påtegning 86 Den uafhængige revisors erklæringer 87 Årsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk den 5. marts 2014 via NASDAQ OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Copyright: Solar, marts 2014 Design og layout: Make Tekst: Solar A/S 1

6 Ledelsesberetning Forord Forord Solar er klar til fremtiden En styrket indtjening er et afgørende element i vores strategi for de kommende år. Forventninger Forventningerne til 2014 er en omsætning i intervallet mio. og EBITA i intervallet mio. Korrigeret for restruktureringsomkostninger og omkostninger til Solar 8000-udrulning forventer vi, at normaliseret EBITA vil udgøre mio., jf. omtale side 11. Finansielle mål En forudsætning for at nå vores finansielle mål for EBI- TA-margin og ROIC i 2015 har været en vækst på over 3% i gennemsnit over perioden, og at markedet i Holland blev stabiliseret i Ingen af forudsætningerne er opfyldt, og derfor tager vi nu konsekvensen og annullerer de kortsigtede finansielle mål for EBITA-margin, arbejdskapital og ROIC har for Solar været et vanskeligt og udfordrende år, der er endt med et klart utilfredsstillende økonomisk resultat. Alligevel har vi formået at generere stærke pengestrømme og nedbringe vores rentebærende gæld betragteligt. På trods af engangsomkostninger til Solar 8000 og restruktureringer slutter vi året med den laveste finansielle gearing i mange år. Vi er med andre ord overbeviste om, at vi kan drive en effektiv grossistforretning fremadrettet men er samtidig bevidste om, at det fortsat kræver et langt sejt træk at styrke indtjeningen. Solar 8000 I Solar Norge oplever vi fordelene ved vores forretningskoncept Solar 8000, der understøtter vores forretning og strategi. Også i Solar Nederland kan vi se effekterne af, at Solar skabelonen fungerer. Samtidig kan vi konstatere, at Solar 8000 er blevet implementeret i Solar Danmark uden væsentlige forstyrrelser af driften. Så også her ser vi frem til at høste gevinsterne. Nu mangler vi blot sidste etape, som er udrulning i Solar Sverige i løbet af Q Med skiftet af IT-platform har vi fjernet et risikomoment og gjort koncernen klar til fremtiden. Strategi Vi har fortsat fokus på godt købmandskab, drift og medarbejdere. Samtidig er digitalisering, standardisering og forenkling stadig nøgleord både internt i virksomheden og i forhold til kunder og leverandører. Vi er overbeviste om, at vi kan drive en effektiv grossistforretning fremadrettet. Til gengæld er vi mere optimistiske, når det gælder de langsigtede finansielle mål og tror på, at vi kan skabe højere indtjening, end vi traditionelt har realiseret, jf. omtale side 17. Ny koncernchef 2014 byder på et nyt ansigt i Solar, når Anders Wilhjelm tiltræder som ny koncernchef og skal bygge videre på koncernens fundament. Anders Wilhjelm tiltræder den 1. april og overtager ansvaret den 1. maj. Flemming H. Tomdrup Koncernchef 2

7 Solar-koncernen kort fortalt Solar A/S er en børsnoteret grossistvirksomhed og blandt Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter. Vi leverer til installatører inden for el, vvs og ventilation samt industrielle kunder. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, har datterselskaber i ni lande: Danmark, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen, Østrig og på Færøerne. Vi har defineret fire hovedmarkeder: Danmark, Sverige, Norge og Holland. Solar tilbyder både produkter, viden og unikke løsninger og ser med sit Blue Energy-koncept store perspektiver i energieffektive løsninger i både nye og eksisterende bygninger. I en tid med stor omkostningsbevidsthed samt fokus på reduktion af energiforbrug og CO 2 -udledning er der både et økonomisk og et miljømæssigt incitament til at energioptimere de tekniske installationer. Flere og flere får øje på potentialet for energibesparelser, når de oplever Solars moderne videncenter, Solar Blue Energy Explorium, hvor branchens nyeste og mest energirigtige løsninger demonstreres i praksis. Solars løsninger bliver da også anvendt overalt lige fra sygehuse og plejehjem over skoler og børnehaver til boliger, virksomheder og butikker. Resultater 1.531,5 4,1 omsætning mio. ROIC ekskl. amortisering i % 21,7 43,1 EBITA mio. Egenkapitalandel (soliditet) i % Gearing antal gange EBITDA 1,2 3

8 Ledelsesberetning Kort fortalt Vores forretning Vores grundlag Antal medarbejdere, gennemsnit Antal lande Solarkoncernen er i E-business-andel, % af omsætning Børsnoteret , Værdier Vores værdier det vi står for, og det som former vores kultur: SmartFun Glød Mod. Mission Vi forstår vores kunders behov og leverer værdiforøgende produkter og service. Vi kalder det stronger together. Vision At blive #1 inden for teknisk grossistvirksomhed. Grundlagt 1919 Stronger together Producenter Solar Installatører Slutbrugere Solar skal være det stærkeste led Evnen til at forstå og opfylde vores kunders behov er fundamental for vores succes. Det kræver, at vi er det stærkeste led mellem vores leverandører og kunder samt tager ansvar for at skabe udvikling i hele værdikæden. 4

9 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) Omsætning 1.531, , , , ,4 Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) 36,6 46,7 51,2 60,6 48,0 Primært resultat før amortisering (EBITA) 21,7 35,3 39,1 49,0 36,2 Primært resultat før særlige poster 12,9 26,6 26,7 41,6 29,4 Primært resultat (EBIT) 12,9 26,6 26,7 41,6 22,4 Resultat før skat (EBT) 5,5 21,0 19,6 35,4 17,4 Årets resultat 3,0 15,7 12,2 24,6 10,1 Balancesum 665,0 767,2 723,5 684,1 620,5 Egenkapital 286,6 295,3 283,1 284,9 257,3 Rentebærende forpligtelser, netto 42,4 74,9 120,3 98,5 102,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet 35,1 57,4 48,5 46,6 118,2 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Organisk vækst -5,9-0,1 3,6-4,8-12,1 EBITDA-margin 2,4 2,8 3,3 4,3 3,4 EBITA-margin 1,4 2,2 2,6 3,5 2,5 Effektiv skatteprocent 45,1 33,0 37,8 30,5 42,0 Nettoarbejdskapital (NWC ultimo)/omsætning (LTM) 11,5 12,3 15,8 15,9 15,0 Gearing (rentebærende forpligtelser, netto/ebitda), antal gange 1,2 1,6 2,3 1,6 2,1 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 4,1 8,6 8,7 11,8 7,3 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,1 6,9 6,9 8,8 6,5 Egenkapitalandel (soliditet) 43,1 39,2 39,0 41,6 41,5 Aktierelaterede nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Årets resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,38 2,00 1,55 3,13 1,48 Årets resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie (EPS) 1,50 3,11 3,13 4,08 2,48 Udbytte i pr. aktie 1,61 0,89 0,70 1,34 0,57 Udbytte i pct. af årets resultat (payout ratio) 421,5 44,8 45,0 42,9 44,4 Udbytte i DKK pr. aktie 12,00 6,65 5,20 10,00 4,25 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) Overblik Svære markedsvilkår prægede 2013, hvor særligt Solars selskaber i Holland og Tyskland var mærkede af de svære vilkår og oplevede tocifret negativ vækst. I Danmark blev det også til tocifret negativ vækst, da solcellesalget blev kraftigt reduceret i forhold til Solars omsætning og EBITA blev højere end de senest udmeldte forventninger, men koncernens indtjening for 2013 var stadig utilfredsstillende. Med henblik på at fokusere på kerneforretningen afhændede Solar i april 2013 dattervirksomheden Aurora Group Danmark A/S. I 2013 blev antal ansatte for de fortsættende aktiviteter i koncernen reduceret med 200 medarbejdere. Dermed vil omkostningsniveauet falde fremadrettet. I 2013 har Solar genereret positive pengestrømme fra driftsaktivitet og formået at nedbringe gælden. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling stille forslag om at udbetale udbytte for 2013 på DKK 12,00 pr. aktie. Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende salget af Aurora Group Danmark A/S for årene 2012 og I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet. Der er ændret beregningsmetode for ROE, ROIC og EV/EBITA fra tidligere kvartal x 4 til løbende 12 måneder. Nøgletallet rentebærende forpligtelser, netto, er reguleret for langfristede rentebærende tilgodehavender, der vedrører salget af Aurora Group Danmark A/S. Nøgletal kan være berørt af ændring af regnskabspraksis vedrørende IAS 19. 5

10 Resultater og forventninger 6

11 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Regnskabsberetning Solar har reduceret arbejdskapital og gæld i 2013 Svære markedsvilkår prægede 2013, hvor særligt Solars selskaber i Holland og Tyskland var mærkede af de svære vilkår og oplevede tocifret negativ vækst. I Danmark blev det også til tocifret negativ vækst, da solcellesalget blev kraftigt reduceret i forhold til Omsætningen for fortsættende aktiviteter faldt til 1.531,5 mio. fra 1.638,9 mio., mens EBITA faldt til 21,7 mio. fra 35,3 mio. Med henblik på at fokusere på kerneforretningen afhændede Solar i april 2013 dattervirksomheden Aurora Group Danmark A/S til Deltaco AB. Den regnskabsmæssige gevinst ved salget udgjorde 1,5 mio. og indgår i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. Den negative udvikling, der har præget det hollandske marked i 2013, aftog i Q4. Samtidig så vi begyndende effekt af de gennemførte initiativer og restruktureringer. Dette medvirkede til, at Solar Nederland B.V. havde positiv EBITA i Q Der blev foretaget tilpasning og restrukturering i flere af koncernens selskaber i 2013, og de samlede omkostninger hertil udgjorde 5,6 mio. I 2013 blev antal ansatte for de fortsættende aktiviteter i koncernen reduceret med 200 medarbejdere. Dermed vil omkostningsniveauet falde fremadrettet. I Q blev der foretaget nedskrivning på en ejendom i Solar Deutschland. Dette påvirkede koncernens EBITA negativt med 2,8 mio. Solars omsætning og EBITA blev højere end de senest udmeldte forventninger, men koncernens indtjening for 2013 var stadig utilfredsstillende. Fokus på at reducere arbejdskapitalen har givet positive resultater. Arbejdskapitalen for fortsættende aktiviteter udgjorde 11,5% af omsætningen ultimo 2013 mod 12,3% ultimo Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 35,1 mio. mod 57,4 mio. i 2012, og netto rentebærende gæld blev reduceret med 32,5 mio. Gearingen udgjorde 1,2 gange EBITDA. I selskabsmeddelelse nr. 24, Delårsrapport Q3 2013, oplyste Solars bestyrelse, at den ville vurdere muligheden for at udbetale et udbytte, der overstiger Solars mål for udbytte på 35-45% af årets resultat. I 2013 har Solar genereret positive pengestrømme fra driftsaktivitet og formået at nedbringe gælden. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling stille forslag om at udbetale udbytte for 2013 på DKK 12,00 pr. aktie. 7

12 Ledelsesberetning Regnskabsberetning omsætning Den negative markedsudvikling har påvirket Solars omsætningsvækst. Den organiske vækst i Q4 udgjorde -5,3%. Reguleret for antal arbejdsdage udgjorde den organiske vækst -4,9% i Q4. Samlet for 2013 udgjorde den organiske vækst -5,9% og omsætningen 1.531,5 mio. Omsætningen pr. medarbejder for fortsættende aktiviteter udgjorde dermed 0,459 mio. i 2013 mod 0,468 mio. i ebita I 2013 faldt EBITA for fortsættende aktiviteter til 21,7 mio. fra 35,3 mio., svarende til 1,4% af omsætningen mod 2,2% i Bruttoavancen udviklede sig positivt i Q4, og for 2013 udgjorde bruttoavancen 21,2%, svarende til bruttoavancen i omsætning Omsætning i mio. 0 År Organisk vækst % % 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% I Holland blev bruttoavancen væsentligt reduceret i forhold til 2012, svarende til en effekt på 0,2 procentpoint på koncernniveau. Den negative udvikling, der har præget det hollandske marked i 2013, aftog i Q4. Markedsudviklingen i Q4, styrket bruttoavance sammenholdt med Q og begyndende effekt af de gennemførte initiativer har medvirket til, at Solar Nederland B.V. havde positiv EBITA i Q Indtjeningen i Q4 var dog positivt påvirket af 0,5 mio. fra ophør af en pensionsordning samt af 0,3 mio. fra tilbageført hensættelse til tab på debitorer. ebita EBITA i mio. EBITA % 4% 3% 2% Trods et tab på en enkelt kunde i Solar Norge i Q på 1,0 mio. blev tab på tilgodehavender i 2013 reduceret til 0,3% af omsætningen mod 0,4% i % I Q blev der foretaget nedskrivning på en ejendom i Solar Deutschland. Dette påvirkede koncernens EBITA negativt med 2,8 mio. EBITA i Solar Deutschland var positivt påvirket af refusion af IT-omkostninger på 0,8 mio. EBITA af fortsættende aktiviteter var desuden i 2013 påvirket af den regnskabsmæssige avance ved salget af Aurora Group på 1,5 mio., restruktureringsomkostninger på 5,6 mio. og af omkostninger til Solar 8000 på 3,6 mio. Normaliseret EBITA udgjorde 32,2 mio. mod 44,3 mio. i 2012, mens normaliseret EBITDA udgjorde 44,3 mio. mod 55,7 mio. i EBITA blev højere end de senest udmeldte forventninger, men koncernens indtjening for 2013 var stadig utilfredsstillende. 0 År Normaliseret ebita mio EBITA 21,7 35,3 Avance ved salg af Aurora Group -1,5 - Restruktureringsomkostninger 5,6 2,6 Omkostninger Solar ,6 6,4 Nedskrivning på ejendom 2,8 - Normaliseret EBITA 32,2 44,3 Normaliseret EBITA-margin 2,1% 2,7% 0 8

13 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Finansielle poster Finansielle poster, netto, udgjorde -7,4 mio. mod -5,6 mio. i De finansielle poster var i 2013 negativt påvirket af valutakursudviklingen med 1,6 mio., mens de finansielle poster i 2012 var positivt påvirket af valutakursudviklingen med 0,1 mio. Selskabsskat Selskabsskatten for fortsættende aktiviteter udgjorde 2,5 mio. mod 6,9 mio. i Det svarer til en effektiv skatteprocent på 45,1% og en stigning på 12,1 procentpoint i forhold til Som en del af Vækstplan DK vedtog folketinget ultimo juni 2013 en gradvis reduktion af selskabsskatten. For Solar medførte det en regulering af udskudt skat på 1,3 mio., der blev indtægtsført under selskabsskat i Q Den væsentligste del af stigningen i den effektive skatteprocent kan henføres til ændring af skatteværdien af ikke-aktiverede underskud i dattervirksomheder og ændring af selskabsskatten i Danmark. Årets resultat Resultat af fortsættende aktiviteter udgjorde 3,0 mio. mod 14,1 mio. i 2012, mens årets resultat inklusive resultat af ophørende aktivitet udgjorde 3,0 mio. mod 15,7 mio. i Balance Den samlede balancesum faldt med 102,2 mio. til 665,0 mio., hvor de 26,0 mio. af reduktionen vedrører salget af Aurora Group. Derudover har Solar indfriet langfristede rentebærende forpligtelser for 23,0 mio., og der er sket en reduktion af kortfristede aktiver. Valutakursforskelle, der er opstået ved omregning af egenkapitalen i dattervirksomheder til euro, påvirkede koncernens egenkapital negativt med 8,7 mio. i 2013 mod en positiv påvirkning i 2012 på 5,5 mio. Udbetaling af udbytte for 2012 reducerede egenkapitalen med 7,0 mio., og nettoeffekten før skat på finansielle instrumenter, der var indgået til sikring af fremtidige transaktioner, resulterede i en gevinst på 5,8 mio. I alt blev egenkapitalen reduceret med 8,7 mio. til 286,6 mio. Egenkapitalandelen udgjorde 43,1% og oversteg dermed Solars mål for egenkapitalandel på 35-40%. Den investerede kapital var 353,5 mio. ved årets udgang mod 395,4 mio. ultimo Investeringer I 2013 blev der udgiftsført 3,6 mio. til Solar 8000 (SAP). I alt er der hermed investeret 52,8 mio., hvoraf 36,2 mio. er aktiveret. Den bogførte værdi heraf udgjorde 22,8 mio. ultimo Den samlede investering i Solar 8000 ventes at udgøre ca. 54 mio. Se Solar 8000-tabel på side 10. Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgjorde 7,9 mio. i Pengestrømme Arbejdskapitalen blev reduceret til 176,7 mio. fra 215,4 mio. ultimo 2012, hvor Aurora Group indgik med 13,5 mio. Arbejdskapitalen ultimo 2013 var positivt påvirket af, at Solar Danmark i forbindelse med udrulning af Solar 8000 midlertidigt havde forlænget kredit hos nogle af selskabets leverandører. Effekten heraf er anslået til 4,0 mio. Arbejdskapitalen for fortsættende aktiviteter udgjorde dermed 11,5% af omsætningen mod 12,3% ultimo Opgøres arbejdskapitalen som et gennemsnit af fire kvartaler, udgjorde den 13,5% af omsætningen mod 13,7% i Solar nåede dermed målet for en arbejdskapital ultimo på under 13% og en gennemsnitlig arbejdskapital på under 14% af omsætningen. Dette var medvirkende til, at pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 35,1 mio. mod 57,4 mio. i Målt pr. udestående aktie ultimo året udgjorde pengestrømme fra driftsaktivitet 4,47 mod 7,30 i Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde 1,6 mio. mod -9,3 mio. i Pengestrømme fra investeringsaktivitet var positivt påvirket af afhændelsen af Aurora Group med 11,0 mio. i Q Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde i alt -39,1 mio. i 2013 mod -14,3 mio. i Der blev i 2013 udbetalt 7,0 mio. i udbytte til selskabets aktionærer mod 5,5 mio. i Derudover indfriede Solar i Q langfristede rentebærende forpligtelser for 23,0 mio. Samlet blev pengestrømme i 2013 påvirket negativt med 6,2 mio., men netto rentebærende gæld blev reduceret med 32,5 mio. til 42,4 mio. Gearingen blev dermed reduceret til 1,2 fra 1,6 gange 9

14 Ledelsesberetning Regnskabsberetning EBITDA ultimo 2012 og er dermed under Solars mål på 1,5-2,5 gange EBITDA. Solar havde pr. 31. december 2013 uudnyttede kreditfaciliteter på 119,5 mio. Solar har ingen covenants over for selskabets hovedbankforbindelse. Kapitalstruktur Solar fastholder målsætningen om en finansiel gearing på 1,5-2,5 gange EBITDA og en egenkapitalandel på 35-40%. I selskabsmeddelelse nr. 24, Delårsrapport Q3 2013, oplyste Solars bestyrelse, at man ville vurdere muligheden for at udbetale et udbytte, der overstiger Solars mål for udbytte på 35-45% af årets resultat. I 2013 har Solar genereret positive pengestrømme fra driftsaktivitet og formået at nedbringe gælden. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i Bestyrelsen vil derfor på den kommende generalforsamling stille forslag om at udbetale udbytte for 2013 på DKK 12,00 pr. aktie. Bestyrelsen vil til stadighed have fokus på, at vi opretholder en gældsætning, der på den ene side sikrer fleksibilitet i forhold til at kunne agere på forretningsmæssige muligheder og fastholdelse af uafhængighed i forhold til koncernens bankforbindelser, mens vi på den anden side vil undgå, at Solar er overkapitaliseret. Aflønning af direktion og ledende medarbejdere Solars generalforsamling har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer. I overensstemmelse med disse retningslinjer har bestyrelsen etableret et incitamentsprogram for ledende medarbejdere. Udnyttelseskursen fastsættes til gennemsnitskursen på NASDAQ OMX Copenhagen de første 10 børsdage efter offentliggørelse af årsrapport Tildelingen sker den 19. marts 2014, hvor også udnyttelseskursen beregnes. Antallet af optioner kan først opgøres på dette tidspunkt men forventes at udgøre ca stk. inklusiv tildeling til direktionen. Bestyrelsen agter at tildele optioner igen i det kommende år. Solar 8000 mio Q1-Q Q Q1-Q Q Total Aktiveret 35,7 0,5 0,0 0,0 0,0 36,2 Udgiftsført 1 6,6 5,7 0,7 2,6 1,0 16,6 Total 42,3 6,2 0,7 2,6 1,0 52,8 Akkumuleret 42,3 48,5 49,2 51,8 52,8 Udgiftsført: Solar 8000-omkostninger 6,6 5,7 0,7 2,6 1,0 16,6 Solar 8000-omkostninger allokeret til dattervirksomheder -3,0-2,1-0,2-1,6 0,2-6,7 Udgiftsført i moderselskab 3,6 3,6 0,5 1,0 1,2 9,9 Solar 8000-omkostninger allokeret til dattervirksomheder: Solar Nederland 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Solar Sverige 0,0 0,1 0,2 1,6-0,2 1,7 Solar Deutschland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgiftsført i dattervirksomheder 3,0 2,1 0,2 1,6-0,2 6,7 Amortiseringer, koncernen 4,4 3,3 1,1 3,5 1,1 13,4 1 Omkostningerne er udgiftsført under henholdsvis andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Driftssupport og driftstab er ikke en del af Solar 8000-investeringen og indgår derfor ikke i ovenstående informationer. 10

15 Ledelsesberetning Forventninger 2014 Ledelsesberetning Solars forventninger til 2014 Forventninger til markederne Det danske marked oplevede også i Q negativ vækst. Nybyggeri er fortsat på et meget lavt niveau - særligt på boligsiden. I H oplevede vi en del konkurser blandt store entreprenører. Det er vores forventning, at de involverede projekter i stort omfang vil blive igangsat i Samlet set venter vi en svagt negativ organisk vækst i det danske selskab i Vi oplever i øvrigt en stigning i antallet af forespørgsler på projekter, der kan få effekt i Det svenske marked forblev akkumuleret negativt frem til udgangen af 3. kvartal, hvorefter udviklingen vendte i Q4. Vi forventer, at markedet vil udvise en svagt positiv vækst i 2014, og at dette også vil gælde for selskabet. På det norske marked forventer vi, at væksten i 2014 vil aftage, og for året som helhed forventer vi en vækst omkring nul. For selskabet forventer vi dog en svagt positiv vækst i I Holland ser vi en begyndende optimisme for anden halvdel af For H forventer vi en svagt faldende byggeaktivitet, hvor renoveringer kun delvist vil kunne kompensere herfor. For H2 forventer vi en stabil eller svagt positiv udvikling. Samlet set for 2014 forventer vi svagt negativ organisk vækst. Med betydelig negativ vækst i 2013 var udviklingen på det tyske marked skuffende. Det er vores antagelse, at markedet nu er stabiliseret, og at markedet for hele 2014 vil udvise positiv vækst. Vi forventer derfor positiv vækst i selskabet. For de øvrige markeder forventes samlet en vækst omkring nul. Forventninger til forretningsområderne Forretningsområderne vedvarende energi, belysning, energi og infrastruktur samt sikring forventes at bidrage med positive vækstrater. Mere traditionelle og store områder relateret til nybyggeri, som installationsmateriel og kabler, vil udvise negativ vækst. Markedet for optimering af energi i eksisterende bygninger, herunder belysningsprojekter samt renovering og opgradering af ikke mindst offentlige bygninger, forventes fortsat at udvikle sig positivt. Forventninger til den finansielle udvikling For 2014 forventer vi en omsætning i intervallet mio. og en EBITA i intervallet mio. I forventningerne til EBITA for 2014 indgår restruktureringsomkostninger samt omkostninger til implementering af Solar 8000 på samlet ca. 3 mio. Korrigeret herfor forventer vi, at normaliseret EBITA vil udgøre mio. Sammenholdt med 2013 har udvikling i valutakurser en negativ effekt på over 1 mio. Den nederste del af forventningerne svarer til en negativ vækst på ca. 2,5% og den øverste til en positiv vækst på ca. 0,5% Som følge af vores forventning om en fortsat svag markedsudvikling samt tiltag til at øge effektiviteten gennemføres der restruktureringer i flere selskaber. Vi vil have fokus på øget lønsomhed, implementering af Solar 8000 i Sverige samt eksekvering af koncernstrategien for Arbejdet med at reducere arbejdskapitalen vil fortsætte. Opgøres arbejdskapitalen som et gennemsnit af fire kvartaler, er målet for 2014 at nå ned på 13% af omsætningen. Ultimo forventes arbejdskapitalen at være 11% af omsætningen. Forventninger vedrørende Solar 8000 Implementering af Solar 8000 i Solar Danmark er sket uden væsentlige forstyrrelser af driften, og den efterfølgende overvågningsperiode er afsluttet. Fokus er nu på udrulning i Solar Sverige, der forventes i Q Den samlede investering i Solar 8000 forventes at udgøre ca. 54 mio. De forventede positive effekter af Solar 8000 fastholdes. En række af de planlagte og allerede gennemførte restruktureringer er understøttet af Solar Den fulde effekt opnås først efter

16 Strategi og forretning Godt købmandskab Drift Medarbejdere 12

17 Ledelsesberetning Strategi Strategi Vi stræber efter øget indtjening Godt købmandskab, drift og medarbejdere udgør de tre fokusområder i vores strategi for Målet er en styrket indtjening. Digitalisering, standardisering og forenkling fungerer som nøgleord både internt i virksomheden og i forhold til kunder og leverandører. Vi digitaliserer interne processer for at reducere ressourceforbrug og manuelt arbejde. SAP giver os bedre mulighed for at koble elektronisk op mod leverandører og gør os mere effektive ikke mindst i håndteringen af ordrer og fakturaer. Samtidig har vi stærkt fokus på at øge elektronisk samhandel med kunderne og udnytte mulighederne i forhold til markedsføring. Vi forenkler i alle led for at højne produktivitet og lønsomhed. Vi øger standardiseringen alle de steder, hvor der er tale om gentagelser i arbejdet. Det kan være salgsprocesser, indkøbsprocesser eller markedsføring. Vi forenkler i alle led for at højne produktivitet og lønsomhed. Samtidig prissætter vi vores serviceprodukter, så prisen afspejler de ressourcer, der er forbundet med den konkrete service. Strategien indeholder virksomhedsprogrammerne Solar Way, Sales Excellence, Blue Energy og People Development. Hertil kommer lokale strategiske projekter. 13

18 Ledelsesberetning Strategi Vores arbejde for øget indtjening Drift (løbende forbedring og præstationsstyring) Strategi (vores virksomhedsprogrammer) Ambition (at blive en af de mest profitable tekniske grossister på vores markeder) Grundlag (vores værdier, mission og vision) Virksomhedsprogrammer Solar Way Sales Excellence Gennem større fokus på godt købmandskab optimerer vi vores daglige drift for at øge indtjeningen. Vi ruller Solar 8000 (SAP) ud på en effektiv og stabil måde og vil løbende optimere standardprocesserne. Vi driver en mere offensiv, effektiv og kundeorienteret salgsorganisation og gør brug af standardiserede salgsprocesser med en klar rolle- og ansvarsfordeling. Ved at blive endnu bedre til at levere både fysiske produkter og serviceprodukter skaber vi større værdi for vores kunder. Blue Energy People Development Energieffektive produkter og løsninger er vækstdrivere. Vi udvikler og optimerer vores kompetencer på området og deler viden på tværs af vores datterselskaber for at matche kundernes fremtidige krav. Klart defi nerede og standardiserede løsninger inden for Blue Energy skal hæve salget på dette område. Via Solar Business Academy gennemfører vi salgstræning og ønsker generelt at sikre karriereudvikling i Solar. Vi styrker intern rekruttering ved at synliggøre forskellige karrieremuligheder i Solar og vise specialister, at der også er en karrierevej for dem. Samtidig udnytter vi vores Employer Branding-koncept til at synliggøre Solar som arbejdsgiver. 14

19 Ledelsesberetning Fokus på forretningen Fokus på forretningen Solar optimerer salg R BUSINESS SOLAR ACADEMY BUSINESS ACADEMY BLUE ENERGY BLUE ENERGY Skærpelse af salgsorganisationen Salgsstyrken udgør en stor del af medarbejderstaben, og vi arbejder på at udnytte potentialet endnu bedre. Som en del af vores virksomhedsprogram Sales Excellence har vi kortlagt vores salgsproces, der omfatter internt og eksternt salg samt marketing. Herefter har vi beskrevet en optimeret vej, der defi nerer, hvordan vi vil organisere os fremadrettet. Vores Solar Business Academy står bag et salgstræningsprogram til de forskellige roller inden for salg. Et program, der både indeholder uddannelse, som kræver fysisk tilstedeværelse, og digitaliseret uddannelse i form af e-learning. Alle nye salgsmedarbejdere vil som en del af deres introduktionsprogram blive trænet i den optimerede salgsproces. Målet er at blive mere effektive og servicere vores kunder endnu bedre. Her vil vores CRM-system til håndtering af kunderelationer spille en aktiv rolle, da vi i højere grad vil kunne drage nytte af adgang til fælles data. Blue energy Vi oplever stadig stor interesse for vores Blue Energy-koncept med energieffektive løsninger. Der er løbende forespørgsler på screeninger af bygninger for at få kortlagt potentialet for energibesparelser. Vedvarende energi er kommet for at blive. Markederne er ofte reguleret gennem lovgivning, og vi ser nu en bredere interesse for fl ere løsninger inden for varmepumper og solceller, fordi det er en god investering. Vi har forenklet budskaberne i forhold til at forklare, hvad der skal til for at skabe energieffektivisering i små dagligdags løsninger. Med fem enkle argumenter ønsker vi at vise, at der ikke kun er basis for energieffektivisering i store projekter. Vi har defi neret en række standardsituationer, der kan præsenteres på en tablet via Blue Energy App. Samtidig vil kunderne kun blive præsenteret for de serviceydelser, der er værdiskabende for netop dem. Det sker i takt med, at vi har standardiseret vores serviceydelser under Solar Services. 15

20 Ledelsesberetning Fokus på forretningen E-BUSINESS SOLAR 8000 EMPLOYER BRANDING 8000 e-business-andel stiger E-business-andelen af koncernens omsætning stiger fortsat. E-business-andelen opgjort eksklusiv Aurora Group og de fi re selskaber tilkøbt i 2011 er steget til 43,1% i 2013 mod 39,7% i Før regulering for Aurora Group var e-business-andelen i 2012 opgjort til 41,5%. Vi har oplevet en stærk vækst i salg via Solar Mobile App, hvilket hænger godt sammen med vores fokus på digitalisering. Samtidig har vi foretaget en omfattende opgradering af vores webshop for at gøre den mere brugervenlig og intuitiv. Vores elektroniske værktøjer og serviceydelser skal konstant være med til at sikre produktivitets- og effektivitetsforbedringer hos både Solar og den enkelte kunde. Dermed forankrer vi vores rolle som det stærkeste led og tager ansvar for at skabe udvikling i hele værdikæden. employer Branding Vi er bevidste om behovet for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere fremover. Derfor har vi i 2013 lanceret et Employer Branding-koncept, der skal synliggøre Solar som arbejdsgiver, tiltrække potentielle medarbejdere samt øge stoltheden blandt de eksisterende medarbejdere. Vi kan konstatere, at vi får fl ere ansøgninger til ledige job, og der er færre genbesættelser. Om det kan tilskrives det nye koncept, er det for tidligt at sige, men i vores jobannoncer bruger vi korte budskaber, der tilsyneladende appellerer til modtagerne. Og på vores karrieresites giver vi omverdenen adgang til at se små videointerview med nuværende medarbejdere, så potentielle ansøgere kan danne sig et indtryk af virksomheden. Vi har dermed øget kommende medarbejderes mulighed for at komme bag om virksomheden og lære vores værdier at kende. Solar 8000 Med udrulning af Solar 8000 i Solar Danmark i november 2013 har vi nu tre ud af fi re selskaber på systemet. Nu mangler vi sidste etape, som er udrulning i Solar Sverige i løbet af Q Herefter vil alle fi re hovedmarkeder være omfattet. En af de fordele, som de foreløbig tre selskaber nyder godt af, er standardisering og digitalisering i forhold til leverandører. Vi digitaliserer processen fra ordre til betaling ud mod leverandørerne. Alt i systemet er transparent, og vi får valide data hurtigt, så vi kan bruge den viden til at træffe beslutninger i forhold til forretningen. Der er defi neret en lang række standardrapporter, som ledere og medarbejdere kan trække ud af systemet og reagere på. Vi har oplevet en stærk vækst i salg via Solar Mobile App. 16

21 Ledelsesberetning Finansielle mål Finansielle mål Langsigtede mål Vores langsigtede mål er stadig at opnå et driftsresultat svarende til en EBITA-margin på 5-6%, hvilket er 1-2% højere, end vi realiserede i gennemsnit i perioden Det højere niveau forudsætter en organisk vækst på minimum 4%. Vi ved, at der ligger flere års hårdt arbejde foran os, men vi mener, det er muligt at skabe en indtjening på det niveau, selv om markedsforholdene har ændret sig markant efter finanskrisen. I den mellemliggende periode har vi foretaget en større effektivisering af organisationen og digitalisering af forretningen i bestræbelserne på at nedbringe vores omkostninger. Det er den omkostningsreduktion, der skal være med til at hæve profitmarginen. Udover højere omkostningseffektivitet skal godt købmandskab og effekterne af den nye fælles IT-koncernskabelon medvirke til, at vi når vores mål. Kortsigtede mål En forudsætning for at nå vores finansielle mål for EBITA-margin og ROIC i 2015 har været en vækst på over 3% i gennemsnit over perioden, og at markedet i Holland blev stabiliseret i Ingen af forudsætningerne er opfyldt, og derfor tager vi nu konsekvensen og annullerer de kortsigtede finansielle mål for EBITAmargin, arbejdskapital og ROIC. Vi forventer imidlertid, at 2015 bliver bedre end 2014 og har en forventning om styrket vækst, indtjening, arbejdskapital og ROIC. Dette er under forudsætning af, at det hollandske marked stabiliserer sig på det nuværende niveau, og at de øvrige hovedmarkeder holder niveauet. Samtidig har vi en god soliditet, formår at generere stærke pengestrømme og nedbringe vores rentebærende gæld. Derfor fastholder vi vores mål for egenkapitalandel, gearing og udbytteprocent, jf. tabel nedenfor. Finansielle mål Nøgletal År/periode Finansielle mål Egenkapitalandel % Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange ,5-2,5 Udbytteprocent (af indtjening efter skat) % 17

22 Vores markeder Fordeling af omsætning Norge 273,0 17,7% af den samlede omsætning ( mio.) Sverige 323,7 21,0% af den samlede omsætning ( mio.) Færøerne 3,4 0,2% af den samlede omsætning ( mio.) Danmark 365,7 23,7% af den samlede omsætning ( mio.) Holland 327,2 21,2% af den samlede omsætning ( mio.) Belgien 31,9 2,1% af den samlede omsætning ( mio.) Tyskland 128,5 8,3% af den samlede omsætning ( mio.) Østrig 52,4 3,4% af den samlede omsætning ( mio.) Polen 34,2 2,2% af den samlede omsætning ( mio.) 18

23 Ledelsesberetning Markeder Markeder Et år præget af svære markedsvilkår 2013 har været et vanskeligt år med svære markedsvilkår. Vi har oplevet stærk negativ organisk vækst, og samtidig har betydelige ressourcer i Danmark og Sverige været dedikeret til forberedelse af Solar udrulning i de to lande. Solar Danmark (ekskl. resultat i datterselskaber) Beløb i mio Omsætning 355,7 340,7 371,4 411,5 365,7 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 4,5 4,7 3,6 Solar 8000-omkostninger 0,0-1,3-2,3-4,1-2,2 EBITA 21,9 22,6 28,9 36,6 20,6 Organisk vækst -18,4% -4,2% 9,0% 10,7% -11,0% EBITA-margin 6,2% 6,6% 7,8% 8,9% 5,6% ROIC ekskl. amortisering 14,6% 16,2% 25,9% 21,5% 21,0% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Omsætning i mio. EBITA margin 0 År % 8% 6% 4% 2% 0% Vi har gennemført restrukturering, hvor det overhovedet har været muligt for at kompensere for den faldende omsætning. Samtidig har vi haft fokus på bruttoavancen mere end på toplinjevækst og kan konstatere, at det er lykkedes at styrke eller fastholde bruttoavancen i flere af vores selskaber. Set under et er koncernens bruttoavance på niveau med året før. Vi er blevet presset på flere markeder, men samlet set har vi som koncern fastholdt vores markedsposition. I Danmark har vi været vidne til år 1 efter det store solcelleboom i På nær lidt salg i Q blev solcellesalget meget begrænset især til private. Byggeaktiviteten har været lav i løbet af året. Omfanget af det påbegyndte byggeri er faldet til det laveste niveau i de sidste 20 år. Både boligbyggeriet og erhvervsbyggeriet har ligget på et historisk lavt niveau. Solar Sverige Beløb i mio Omsætning 262,2 292,1 314,6 332,0 323,7 Solar 8000-omkostninger 0,0 0,0 0,0-0,3-1,4 EBITA 9,5 12,8 12,7 8,3 8,7 Organisk vækst -4,6% 0,1% 2,3% 1,7% -3,1% EBITA-margin 3,6% 4,4% 4,0% 2,5% 2,7% ROIC ekskl. amortisering 9,7% 12,7% 13,6% 12,9% 12,2% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Omsætning i mio. EBITA margin Vi er blevet presset på flere markeder, men samlet set har vi som koncern fastholdt vores markedsposition % 150 3% 100 2% 50 1% 0 0% År % 6% 5% 19

24 Ledelsesberetning Markeder I H har konkurser i store og mellemstore danske entreprenørvirksomheder desuden medført forsinkelser, og flere projekter er udskudt til Samtidig har vores danske organisation brugt mange ressourcer på at forberede udrulning af Solar Markedsudvikling og SAP-implementering taget i betragtning er det et klart tilfredsstillende resultat. I Sverige har vi haft fokus på at styrke bruttoavancen for at øge indtjeningen og har i den sammenhæng accepteret en omsætning, der er lavere end markedsudviklingen. Vi har øget salg til små og mellemstore kunder men har haft færre større projekter. Solar Norge Beløb i mio Omsætning 210,4 216,8 242,2 263,5 273,0 EBITA 11,4 6,7 2,1 9,0 12,0 Organisk vækst -7,8% -5,3% 8,8% 4,3% 8,1% EBITA-margin 5,4% 3,1% 0,9% 3,4% 4,4% ROIC ekskl. amortisering 24,1% 11,4% 4,3% 13,6% 21,0% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Omsætning i mio. EBITA margin Der har i 2013 været store interne omkostninger på grund af forberedelse til Solar 8000, der kræver forandringsledelse. I et vidtstrakt land som Sverige har det betydet en del rejseudgifter. Samme billede vil tegne sig i 2014, indtil implementering og stabilisering er veloverstået. Vi har styrket organisationen med ansættelsen af Anders Koppel, der tiltræder som ny CED i Solar Sverige i maj I Norge har markedsvæksten været svingende i løbet af 2013, men vi har øget indtjeningen, selv om bruttoavancen har været ramt undervejs. Det lykkedes selskabet at tegne nye kontrakter med en række kunder i H Disse kontrakter får først fuld effekt i 2014 og vil styrke selskabets mulighed for at realisere en stærkere vækst end den underliggende markedsvækst i det kommende år År Solar Nederland (inkl. Conelgro fra 30/ ) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Med kunder inden for installationsvirksomhed, industri, infrastruktur, forsyning og marine/offshore er den norske forretning bred, hvilket gør selskabet mindre sårbart. Solar Norge er da også inde i en fortsat positiv udvikling og på vej til at realisere forventningerne til selskabet. I Holland har også 2013 været præget af meget vanskelige markedsvilkår, fald i aktiviteten inden for nybyggeri og stor konkurrence på markedet. Martin Trampe er i maj tiltrådt som ny CED i Solar Nederland, og selskabet har specielt i første halvår været igennem omfattende restrukturering for at tilpasse organisationen til de dårlige markedsbetingelser. Beløb i mio Omsætning 371,1 332,2 353,9 366,1 327,2 Solar 8000-omkostninger 0,0 0,0-3,0-2,0 0,0 EBITA -0,3 6,8 2,2-9,3-11,4 Organisk vækst -19,5% -10,5% 0,7% -11,1% -10,2% EBITA-margin -0,1% 2,0% 0,6% -2,5% -3,5% ROIC ekskl. amortisering -0,2% 3,9% 3,2%* -5,2% -7,2% Medarbejdere (FTE) Antal filialer * Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således helårseffekten af Conelgro B.V. fremgår. Resultatet for 2013 er klart utilfredsstillende. Vi kan dog konstatere, at driften har været positiv i årets sidste kvartal. Vi betragter dette som det første tegn på stabilisering. Vi tror på, at bunden er nået i slutningen af året og har stærkt fokus på at levere et nulresultat på EBITA-niveau i Omsætning i mio EBITA margin 4% 2% Øvrige markeder se tabeller % -2% 0 År % 20

25 Ledelsesberetning Markeder Solar Deutschland (inkl. GFI, Tyskland, fra 30/ ) Claessen, Belgien (fra 30/ ) Beløb i mio Omsætning 147,4 142,6 138,7 144,8 128,5 EBITA -3,9-1,7-5,7-6,0-9,6* Organisk vækst -2,8% -3,3% -9,3% -13,3% -11,2% EBITA-margin -2,6% -1,2% -4,1% -4,1% -7,5% ROIC ekskl. amortisering -9,1% -3,7% -8,1%** -12,1% -20,4% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Beløb i mio Omsætning 9,8 34,0 31,9 EBITA 0,8 1,0 0,0 Organisk vækst -11,2% -6,3% EBITA-margin 8,2% 3,0% -0,1% ROIC ekskl. amortisering 32,5%* 8,0% -0,4% Medarbejdere (FTE) Antal filialer * EBITA for 2013 er påvirket med -2,8 mio. vedr. nedskrivning af ejendom og 0,8 mio. vedr. refusion af IT-omkostninger. ** Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således helårseffekten af GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbh fremgår. * Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således helårseffekten af Claessen ELGB fremgår. Omsætning i mio. EBITA margin Omsætning i mio. EBITA margin År % -2% -4% -6% -8% År % 8% 6% 4% 2% 0% -2% 21

26 Ledelsesberetning Markeder GFI, Østrig (fra 30/ ) Solar Polska Beløb i mio Omsætning 12,9 54,3 52,4 EBITA 0,1 0,2-0,1 Organisk vækst 5,1% -3,4% EBITA-margin 0,8% 0,4% -0,1% ROIC ekskl. amortisering 5,2%* 0,1% -0,2% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Beløb i mio Omsætning 22,5 28,5 35,2 37,1 34,2 EBITA -0,9-0,5 0,2-0,2-0,2 Organisk vækst -9,7% 13,2% 18,3% 6,8% -7,5% EBITA-margin -4,0% -1,8% 0,6% -0,5% -0,7% ROIC ekskl. amortisering -10,2% -5,3% 1,4% -3,2% -2,8% Medarbejdere (FTE) Antal filialer * Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således helårseffekten af GFI GmbH fremgår. Omsætning i mio. EBITA margin Omsætning i mio. EBITA margin 60 1,0% 40 2% ,8% 0,6% 30 0% 30 0,4% 20-2% ,2% 0,0% 10-4% 0 År ,2% 0 År % Solar Føroyar Beløb i mio Omsætning 3,9 3,6 3,8 3,6 3,4 EBITA 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 Organisk vækst -37,0% -9,2% 6,1% -6,0% -4,7% EBITA-margin 10,3% 8,3% 10,5% 8,1% 5,0% ROIC ekskl. amortisering 23,8% 25,3% 32,8% 25,5% 16,3% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Omsætning i mio. EBITA margin 4 12% 3 9% 2 6% 1 0 År % 0% 22

27 Ledelsesberetning Markeder Koncernstruktur Solar A/S Reg.-nr Aktiekapital DKK DK DE AT Solar Danmark A/S, Danmark Reg.-nr Teknisk grossist inden for el, vvs og ventilation SE Solar Sverige AB, Sverige Reg.-nr Aktiekapital SEK Teknisk grossist inden for el og vvs Solar Deutschland GmbH, Tyskland Reg.-nr. HRB 516 NM Aktiekapital GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbh, Tyskland Reg.-nr. HRB Aktiekapital GFI Elektro GmbH, Tyskland Reg.-nr. HRB Aktiekapital Tekniske grossister inden for el GFI GmbH, Østrig Reg.-nr. FN 44849f Aktiekapital Teknisk grossist inden for el FO P/F Solar Føroyar, Færøerne Reg.-nr. P/F 104 Aktiekapital DKK Teknisk grossist inden for el og ventilation NO Solar Norge AS, Norge Reg.-nr Aktiekapital NOK Teknisk grossist inden for el PL Solar Polska Sp. z o.o., Polen Reg.-nr Aktiekapital PLN Teknisk grossist inden for el Alle koncernens selskaber er 100% ejet. Enkelte selskaber uden aktivitet er ikke taget med i oversigten. NL Solar Nederland B.V., Holland Reg.-nr Aktiekapital Conelgro B.V., Holland Reg.-nr Aktiekapital Solar Nederland: teknisk grossist inden for el og vvs Conelgro: teknisk grossist inden for el BE Claessen ELGB NV, Belgien Reg.-nr Aktiekapital Teknisk grossist inden for el 23

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 13 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 15 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Q4 2011. Omsætning i 2011: Omsætningen var på niveau med de senest udmeldte forventninger. Omsætningsvæksten udgjorde 9,3% mod -2,1% i 2010.

Q4 2011. Omsætning i 2011: Omsætningen var på niveau med de senest udmeldte forventninger. Omsætningsvæksten udgjorde 9,3% mod -2,1% i 2010. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 2 2012 Kontaktpersoner: Koncernchef Flemming H. Tomdrup - tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf.

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 16 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som Delårsrapport Q1 1 delårsrapport q1 ET UDFORDRENDE KVARTAL som forventet Delårsrapport Q1 2 delårsrapport q1 indhold 3 4 7 10 12 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger Aktionærinformation

Læs mere

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738,3 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q3 Q1-Q3 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 333,7 349,4 1.051,5 1.087,7 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013

Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013 Dansk Aktiemesse Aarhus 2013 Tirsdag den 18. juni 2013 Solar A/S #1 in Technical Wholesale Magnus Dahlmann, Corporate Vice President Fokus på private investorer 2 Dansk Aktiemesse 2013 Hvem er vi? Kort

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Solar A/S Delårsrapport Q3 2014

Solar A/S Delårsrapport Q3 2014 Solar A/S Delårsrapport Q3 2014 Delårsrapport Q1 2014 CVR-nr. 15908416 2 Delårsrapport Q3 2014 Indhold 3 4 7 10 11 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger 2014 Aktionærinformation

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED ÅRSrapport GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND 2 hoved- og nøgletal en () Omsætning Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) Primært resultat før

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2015 Generalforsamling

2015 Generalforsamling 2015 Generalforsamling Jens Borum, bestyrelsesformand Anders Wilhjelm, koncernchef Michael H. Jeppesen, koncernøkonomidirektør 27. marts 2015, Solar A/S, Vejen Dagsorden 1 Bestyrelsens beretning 2 Forelæggelse

Læs mere

Solar A/S Årsrapport 2014. CVR nr. 15908416

Solar A/S Årsrapport 2014. CVR nr. 15908416 Solar A/S Årsrapport 2014 CVR nr. 15908416 cvr. no. 15908416 Ledelsesberetning Solar Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Regnskab 2014 Forord 3 Solar-koncernen kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport Q1 2012

Delårsrapport Q1 2012 Delårsrapport Q1 2012 Q1 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernberetning 4 Q1 2012 4 Strategiske tiltag 6 Udviklingen i dattervirksomhederne 7 Solar Danmark A/S 7 Solar

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2015. Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 10 2016

Årsrapport 2015. Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 10 2016 Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 10 2016 Kontaktpersoner: CEO Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 CFO Michael H. Jeppesen tlf. 79 30 02 62 Director, Stakeholder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Investordag - København Tirsdag den 8. oktober 2013

Investordag - København Tirsdag den 8. oktober 2013 Investordag - København Tirsdag den 8. oktober 2013 Solar A/S #1 in Technical Wholesale Magnus Dahlmann, Corporate Vice President Hvem er vi? 2 Investordag - København 2013 Kort om Solar En af Nordeuropas

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED ÅRSMAGASIN 0 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND indhold 3 Forord: Magasin er en nyskabelse 4 Solar-koncernen kort fortalt 6 Strategi: Solars strategi skal sikre

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

2014 Generalforsamling

2014 Generalforsamling 2014 Generalforsamling Jens Borum, bestyrelsesformand Flemming H. Tomdrup, koncernchef Michael H. Jeppesen, koncernøkonomidirektør 11. april 2014, Solar A/S, Vejen Dagsorden 1 Bestyrelsens beretning 2

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere