Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0"

Transkript

1 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0

2 Velkommen til Wireless Factory Vedlagt har vi samlet en række vigtige informationer som du bør gennemlæse, inden du lancerer dine mobile kampagner. Hvis du er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe og inspirere, så jeres donationskampagner forløber helt uden problemer og genererer størst mulig omsætning. Uanset om du er gateway partner hos Wireless Factory eller ej, er du selvfølgelig velkommen til at booke møde for at høre mere om, hvordan vi netop kan hjælpe jer. Ønsker du at modtage invitationer til Factory Meetings, kan du tilmelde dig vores newsletter på Ved at tilmelde dig vores newsletter holder du dig samtidig opdateret inden for udviklingen på det mobile område som typisk omhandler kundecases, nye muligheder med mobilen og de lovmæssige tiltag. Med venlig hilsen Wireless Factory Factory MeetingFactory Meeting 2

3 1. Lovgivning på området Donation via shortcodes og mobil telefoner er reguleret af flere forskellige lovgivninger. Først og fremmest skal man organisation være godkendt efter ligningsloven. Man kan enten være forhåndsgodkendt eller man kan søge om godkendelse hvilket vi vil komme ind på i næste punkt. Hvis man er forhåndsgodkendt vil man kunne finde sin organisation på listen over godkendte organisationer på SKAT s hjemmeside og gå direkte til punkt 4. Indsendelse af ansøgning. Komplet liste: Mini url: Uddrag fra Ligningsloven 8 8. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor den skattepligtige indkomst opgøres som en procentdel af en forenings formue efter reglerne i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages: a) løbende provisioner eller præmier for lån, som den skattepligtige optager, eller for sikring af hans tilgodehavende, b) præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld, og c) stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a) og b), såfremt løbetiden er mindre end 2 år. Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation dog kun med et beløb svarende til 25 pct. af de afholdte udgifter. Reglen i 1. pkt. omfatter dog ikke den skattepligtiges udgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold, når udgifterne afholdes med det formål at opnå salg af varer eller tjenesteydelser til udlandet. 8 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Det er en forudsætning for fradrag, at gaven til den enkelte forening, stiftelse, institution m.v. i det pågældende indkomstår har andraget mindst 500 kr. Fradrag kan endvidere kun indrømmes for det beløb, hvormed de gaver, som herefter kommer i betragtning, tilsammen overstiger 500 kr. årligt, og det kan ikke udgøre mere end et grundbeløb på kr., som reguleres efter personskattelovens 20. Factory MeetingFactory Meeting 3

4 Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede fradragsret er betinget af, at told- og skatteforvaltningen for det kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 1. Godkendelse kan første gang meddeles med virkning for gaver ydet i kalenderåret Andragende om godkendelse for 1961 og følgende kalenderår skal fremsættes inden den 1. oktober i det kalenderår, for hvilket godkendelsen første gang skal have virkning. Stk. 3. Gaver, der er fradraget efter 8 S, kan ikke fradrages efter stk. 1 og Ansøgning om offentlig indsamling Er man ikke forhåndsgodkendt skal man indhente tilladelse hos politiet. Dette gøres ved at kontakte politiet i den kommune hvor seneste regnskab er aflagt. Følgende formular skal udfyldes og indsendes til politiet: Mini url: Man får da en godkendelse sendt retur der er påstemplet af politiet. Denne godkendelse skal fremsendes til Wireless Factory da den skal bruges i forbindelse med godkendelse fra operatørernes side og som dokumentation på at indsamlingen er lovlig. Politiet har en ekspeditionstid på 3-6 uger for godkendelse af indsamlinger så vi anbefaler at søge i god tid. Vær opmærksom på, at en offentlig indsamlingsperiode kan løbe fra 6-12 måneder ad gangen, hvorefter der skal forelægge ny tilladelse og godkendelse. I nogle tilfælde gælder tilladelsen for ubestemt tid. 3. Indsendelse af ansøgning til teleselskaber Wireless Factory skal følgende sende en ansøgning ind til teleselskaberne der skal åbne for donationen rent teknisk. I nogle tilfælde foregår den tekniske åbning ved at data tastes manuelt ind i systemet for at sørge for at donationen er momsfritaget. For at dette kan lade sig gøre skal teleselskaberne varsles med mindst 14 dage og skal have følgende oplysninger fra fonden eller organisationen, der derfor bedes fremsendes til Wireless Factory: - Organisationens fulde navn - Shortcode (Hvad der er aftalt med Wireless Factory fx 1414) - Beløbs størrelser i interval (fx: 50, 75 eller 100 kr) - Keywords (Aftales med Wireless Factory fx DONA50, DONA75 og DONA100) - Formål (fx At støtte børns skolegang i Afrika) - Kontakt person for organisationen inklusiv telefon nummer. Det er også her at teleselskaberne kan kræve dokumentation fra politiet så vedlæg også et scan eller en PDF af tilladelsen. Factory MeetingFactory Meeting 4

5 4. Opsætning af donation Når organisationen har opfyldt ovenstående vil brugernavn og adgangskode blive fremsendt, og man kan nu administrere sine fremtidige kampagner via vores SMSInbox, hvilket er et simpelt SMS mail system Der fremsendes selvfølgeligt en vejledning med hvordan SMSInbox fungerer og betjenes. Udbetaling finder sted efter aftale som beskrevet i kontrakten eller ved henvendelse til Wireless Factory. Wireless Factory underretter når donationen er godkendt af teleselskaberne og derpå kan kampagnen sættes i gang via web, TV, billboards, radio med mere. 5. Praktisk information 5.1 Beløb og beløbsstørrelser Man kan max donere 150 kr. pr dag pr mobil nummer pr tjeneste. Man må gerne donere 3 gange 50 kr., hvilket er nyt siden september 2008, så længe de 150 kr. ikke overskrides. Dette sikres gennem Wireless Factory s løsning SMSInbox. Det er muligt at have to tjenester kørende der hver har en grænse på 150 kr. men kontakt os for at vi kan se nærmere på om tjenesterne kan adskilles. Som regel vil man skelne til formålet med donationen. Tarifferne er defineret fra teleselskabernes side og vi anbefaler at bruge følgende: 30, 50, 75, 100, 120 eller 150 kr. Samtlige mulige tariffer: 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 eller 150 kr. 5.2 Keyword Vi hjælper med at opsætte kampagnen, og også gerne med at finde et passende keyword til lige netop Jeres organisation. Et keyword er den kode man skal indsende til en shortcode (fx 1414) Vi anbefaler at prisen indgår i keywordet for klarhed. Bemærk at der ikke er mellemrum i keywordet. Eksempel: DONA50 for at donere 50 kr DONA75 for at donere 75 kr DONA100 for at donere 100 kr DONA150 for at donere 150 kr Factory MeetingFactory Meeting 5

6 5.3 Shortcode En shortcode er det nummer som donator sender keywordet ind til. Wireless Factory stiller shortcode 1414 til rådighed for donationer. 5.4 Oplysningspligt Oplysningskravene kan opfyldes via markedsføringsmaterialet, f.eks. billboards, Internet, TV, radio, avisannoncer, SMS, MMS, WAP. Følgende oplysningskrav skal opfyldes: Udover navn og hovedaktivitet, skal fysisk adresse og telefonnummer fremgå. Hvis organisationens supportadresse er en anden end den normale fysiske adresse, skal denne yderligere fremgå. Det skal også fremgå hvad det koster samt at det også koster trafiktakst. Der er ikke længere (pr september 2008) krav om oplysning af fortrydelsesret på donations tjenester. 6. Eksempel på opfyldelse af pligttekst Afrika har brug for din hjælp til at opbygge... Hjælp i dag ved at donere til Donations Kompagniets fortsatte kamp for et bedre liv i Afrika... Send en SMS med teksten DONA50 for at donere 50 kr. DONA75 for at donere 75 kr. DONA100 for at donere 100 kr. Til 1414 Og hjælp allerede i dag med at... Det koster normal trafiktakst at donere. Donations Kompagniet Bogholderivej Frederiksberg Bemærk at det er normal praksis og man med fordel fremhæver keyword og shortcode for at minimere fejl. Undgå helst brug af gåseøjne og citationstegn. Factory MeetingFactory Meeting 6

7 7. Check liste 1. Godkendelse fra SKAT eller politi. 2. Indsendes til Wireless Factory a. Organisations fulde navn b. Organisations fulde adresse c. Kontakt person for organisationen inklusiv telefonnummer d. Formål med donationen e. Shortcode f. Ønsket keyword(s) g. Ønsket beløb/tarif pr keyword i interval h. Vedhæft eventuel godkendelse 3. Skal fremgå på kampagne materiale a. Pris (donationsbeløb) + trafiktakst b. Organisations navn c. Organisations adresse d. Organisations telefonnummer Factory MeetingFactory Meeting 7

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere