Sønderlandsskolen, Holstebro AKT AKT og inklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014. AKT og inklusion"

Transkript

1 AKT og inklusion Sønderlandsskolen, Holstebro AKT At man, når det i sandhed skal lykkedes én at føre et menneske til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Søren Kierkegaard Iben Lykke Zobbe Mette Nørgaard Kristensen Rikke Holm

2 AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Adfærd er et begreb, der på en neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer, evner, handlemåder, opførsel og aktiviteter. Adfærdsbegrebet siger ikke noget om årsagsforhold, men adfærden kan være mere eller mindre forståelig, sammenhængende, hensigtsmæssig.man kan sige, at barnet gennem sin adfærd også er symptombærer på de mange forskellige miljøpåvirkninger, barnet har været udsat for gennem sit opvækst. Kontakt er et begreb, der beskriver barnet i den sociale relation. I et skolebarns sociale netværk er kontakt og tilknytning meget væsentlige pædagogiske og udviklende faktorer vanskeligheder på dette område viser sig bl.a. ved forstyrrelser i den almindelige psykiske udvikling. Det er vigtigt at forstå, at et barns adfærd stort set ikke kan forstås isoleret fra i relation til andre børn eller voksne. Trivsel er et begreb, der fortæller om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og kontaktforhold. Trivsel har både en subjektiv, oplevelsesmæssig - og en mere objektiv, udefrakommende dimension. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og indlæring. Ved vanskeligheder ses her forstyrrelser i muligheden for at opretholde situationsrelevante og afpassede følelser, herunder grundstemning.

3 Iben Lykke Zobbe Uddannet lærer (1995) 3-årig AKT/KRAP-vejleder ( ) Pædagogisk diplom (PD): Sociale og psykiske vanskeligheder, pædagogisk/psykologisk intervention, vejledning og supervision, pædagogisk vejledning, videnskabsteori og afsluttende hovedopgave med hovedvægt på AKT-arbejdet. ( ) Nøglepersonuddannet vedr. børn i familier med misbrug 1 og 2 (2008-) Et PD-modul i social inklusion (2014) Uddannet motorik assistent (2014) Inklusion Inklusions tovholder (2014-) Mette Nørgaard Kristensen Uddannet lærer (1994) Assertionstræningskursus (1998) Specialpædagogisk grundkursus ( ) Uddannet AKT-vejleder ( ) SNAP internat kursus (2010) Et PD-modul i social inklusion (2014) Rikke Holm Hvordan arbejder vi: Uddannet pædagog (2003) Som AKT-vejledere arbejder vi både forebyggende, foregribende og indgribende. Nøglepersonuddannet vedr. børn i familier med psykisk sygdom (2007) Ved Nøglepersonuddannet forebyggende vedr. aktiviteter børn i familier forstås med aktiviteter, misbrug (2008-) der fremmer trivsel og dermed forebygger, at problemer opstår. Kursus i Berøringspædagogik/barn til barn massage (2009) Kursus i PMTO forældrerådgivning (2009) Et PD-modul i kognition og neuropsykologi (2011) Et PD-modul i viden og forskning (2013) Kursus i Specialpædagogisk massage (2013) Et PD-modul i social inklusion (2014)

4 Hvordan arbejder vi: Som AKT-vejledere arbejder vi både forebyggende, foregribende og indgribende. Ved forebyggende aktiviteter forstås aktiviteter, der fremmer trivsel og dermed forebygger, at problemer opstår. Ved foregribende aktiviteter forstås, at man har konstateret begyndende problemer og at man gør en særlig indsats for at forhindre at problemerne forværres. Ved indgribende forstås opgaver, der går i stedet for eller ydes som supplement. Hvordan kommer man til AKT: Arbejdet med AKT ligger hos os alle. AKT-vejlederen er en mulighed man har i processen. Det er kun muligt at få et barn, en gruppe eller en klasse til AKT, hvis man som lærer/team modtager en form for sparring/vejledning/supervision omkring den givne problemstilling. Følgende faser følges: 1. Teamet omkring et barn, en gruppe elever eller en klasse arbejder med en given AKT-problematik. Man laver aftaler og prøver tiltag af. I denne fase kan man undervejs i processen drage en AKT-vejleder ind over for at få vejledning. Fasen kan gentages mange gange. 2. Det kan nogen gange være givtigt, at AKT-vejleder laver observationer omkring den pågældende AKT-problematik med efterfølgende vejledning til lærer/team. Hvis et barn observeres med henblik på vejledning af lærer/team eller i forhold til et videre forløb skal forældre kontaktes inden og AKThenvendelse, der ligger på forsiden af skoleintra udfyldes og sendes til AKTvejleder. 3. Hvis det skønnes nødvendigt som en del af processen, kan AKT-vejleder samtale med enkelte elever eller grupper af elever. Forældre skal kontaktes inden og AKT-henvendelse, der ligger på forsiden af skoleintra udfyldes og sendes til AKT-vejleder.

5 Observationer er en naturlig del af AKT-arbejdet. Da relationer er altafgørende for trivsel og adfærd, har vi som AKT-vejledere relationer i fokus i vores arbejde. Vi observerer derfor altid på relationer mellem elever, mellem lærer-elev, pædagogelev etc. Da vi har forskellige kompetenceområder, kan der være forskellige grunde til, hvilken AKT-vejleder, man har brug for eller får tilbudt. Tag eventuel en snak med AKT-vejleder inden. Til lærere og teams tilbyder vi: Samtale om hvilke forebyggende aktiviteter, der med fordel kan arbejdes med i klassen med eller uden AKT-vejleder. (MNK, RH, IZ) Deltagelse i team-møde med klassens trivsel som omdrejningspunkt. (MNK, RH, IZ) Bekymringssamtale - en uforpligtende samtale om den første bekymring. (MNK, RH, IZ) Observation i klassen med efterfølgende refleksion eller vejledning. (MNK, RH, IZ) Marte Meo med efterfølgende refleksion eller vejledning. (IZ) Rådgivning og sparring (MNK, RH, IZ) Kollegial vejledning alene eller i teams. (MNK, IZ) Supervision alene eller i teams. (IZ) Supervision i reflekterende teams. (IZ) Materiale og idébank, herunder råd og konkret materiale til anvendelse i klassen enten af teamet eller en AKT-vejleder. (MNK, RH, IZ) Deltagelse og hjælp ved udarbejdelse af handleplaner. (IZ) Deltagelse og hjælp til udfyldning af fx papirer til kommune, PPR eller Børnepsykiatrisk afdeling. (IZ) Deltagelse i samtaler og møder med forældre. (MNK, RH, IZ) Deltagelse i forældremøder i klasser hvor der er massive AKT-problematikker (MNK, RH, IZ)

6 Til elever, grupper eller klasser tilbyder vi: I forbindelse med kriser i familien: Individuelle eller gruppesamtaler/støtte i forbindelse med fx alkohol eller andet misbrug i familien, sorg i forbindelse med sygdom eller dødsfald i familien, vold i familien, vanskelig skilsmisse, seksuel misbrug etc. (MNK, RH, IZ) Individuelle samtaler/støtte til elever der har ondt i livet. Her arbejdes der blandt andet med styrkelse af selvværd og adfærdsændring. (MNK, RH, IZ) Konfliktløsning - i grupper eller i en klasse. (MNK, RH, IZ) Vredeshåndtering. (MNK, RH, IZ) Forebyggende social træning med en gruppe elever eller en klasse. Kan fx laves som et forløb, hvor eleverne gives konkrete redskaber til konflikthåndtering. (MNK, RH, IZ) Adfærdsregulering, motorisk uro. Herunder sansemotorisk screening. (IZ) Adfærdsregulering, motorisk uro (MNK, RH, IZ) Udlån af HOKKI-stole, kuglepuder, store siddebolde, nulrebolde, høre-bøffer, elastikker etc. (IZ) Sansemotorisk stimulation. (IZ) Sansemotorisk screening (IZ) Mindfullness (IZ) Afstresning (IZ) Massage (RH)

7

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PALS De gode cirker i skole og SFO

PALS De gode cirker i skole og SFO PALS De gode cirker i skole og SFO 1 I frikvartererne er der konflikter mellem børnene, og konflikterne bliver tit bragt ind i timerne. I klassen tager en lille gruppe børn al opmærksomhed, fordi de har

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven

Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Mål og handleplan for børn med e.v. Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Indhold Side Indledning.. 2 Fase I: Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering... 3 Fase II: Rådgivning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Mødemateriale Færdig(heder) med hash Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015)

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere