gravearbejder i en cykelby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gravearbejder i en cykelby"

Transkript

1 gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger

2 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede strækninger. Det stiller særlige krav til jer, som skal arbejde på byens vejarealer. Alle, der ønsker at grave eller råde over vejareal på offentlige veje og private fællesveje i København, skal søge en tilladelse hos Københavns Kommune og opfylde kommunens bestemmelser for det pågældende arbejde. I tillæg til bestemmelserne kan denne vejledning anvendes som inspiration til, hvordan en god fremkommelighed og komfort for Københavns mange fodgængere og cyklister opretholdes, imens arbejdet står på. Vejledningen indeholder eksempler på syv gode afspærringsløsninger til nogle af de mest almindelige arbejdssituationer på fortov og cykelsti. Løsningerne er vist som overordnede principper med anbefalede mål. De kan tilpasses det sted, I skal arbejde. God arbejdslyst!

3 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 3 Foto: Ursula Bach / Københavns Kommune Foto: Ursula Bach / Københavns Kommune Foto: Ursula Bach / Københavns Kommune Foto: Christian Lindgren Foto: Ursula Bach / Københavns Kommune

4 4 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen GENERELLE ANBEFALINGER Afspærring mellem cykelsti og kørebane Mellem cykelsti og kørebane bør der anvendes tung afspærring. Det vil sige trafikværn eller betonklodser. Afspærringen skal stå lige og være sammenhængende for at markere, at cyklisterne ikke skal forlade cykelstien og køre ud på kørebane eller ind på fortov/gangsti. Afspærring mellem cykelsti og fortov/gangsti/ Mellem cykelsti og fortov/gangsti og mellem cykelsti og bør der anvendes let afspærring med rød/hvide plasthegn. Afspærring mellem fortov/gangsti/ Mellem fortov/gangsti og bør der afspærres med byggepladshegn. Hvis fortovet er smalt, kan der sættes en tavle op med forbud mod at parkere cykler langs t. Ligeledes kan der med fordel opsættes skilte, der formidler arbejdets formål og varighed. Afspærring ved dybe gravearbejder Ved dybe gravearbejder, hvor der kan være risiko for at trafikanterne kører direkte ind i t, bør der spærres af med betonklods(er) foran t. Krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister For at undgå barrierevirkning bør der være et passende antal passager i afspærringen, hvor fodgængere og cyklister kan krydse vejen. Dette er især relevant på strækninger med mange butikker. Det er vigtigt, at de krydsende fodgængere og cyklister har gode oversigtsforhold. Trafikværn mellem cykelsti og kørebane. Byggepladshegn mellem fortov og. Rød/hvide plasthegn mellem cykelsti og.

5 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 5 Fast afspærring frem mod kryds Hvis t er tæt på et signalreguleret kryds, bør afspærringen i en passende afstand frem mod stoplinjen stå så fast, at cyklister kan støtte sig til den, mens de venter for rødt lys. Hvad der er passende afstand afhænger her af mængden af cyklister: Jo flere cyklister, jo længere kødannelse. Underlag Underlaget på gang- og cykelstier bør være jævnt og komfortabelt under hele arbejdets forløb og varighed. Der bør fejes jævnligt eller efter behov, så cykelog gangarealer holdes fri for sten, grus, sand mv. Cykelparkering Hvis eksisterende cykelparkering spærres af eller inddrages, bør der henvises til cykelparkering et andet sted i nærheden. Det bør overvejes, om der er behov for at etablere ny midlertidig cykelparkering i nærheden af gravearbejdet eller på f.eks. sidegader. Information om arbejdet God information bidrager til trafikanternes accept af de forstyrrelser i fremkommeligheden, som arbejdet medfører. På cykelstier bør køreplader fræses ned i asfalten, så de ligger i niveau med stien. På gangarealer bør afdækningspladerne lægges i niveau med eksisterende belægning. Fast afspærring frem mod kryds. Krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister. Information om arbejdet.

6 6 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen Situation 01 Cykelsti på kørebanen Ved gravearbejde på cykelsti kan det være nødvendigt at lede cyklerne til kørebanen. Løsningen kan vælges, hvis: Kørebanen er tilstrækkelig bred til, at der kan etableres en midlertidig cykelsti. Der er for mange fodgængere til, at trafikken kan afvikles på en fællessti på fortovet. Fortovet er for smalt til, at der også kan afvikles cyklende trafik. Afspærringen set fra trafikantens perspektiv. Anbefalinger og vejledende mål fremgår af plantegningen på modsatte side.

7 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 7 Bredder Hvis det er muligt, anvendes bredderne i scenarie A. Ellers anvendes bredderne i scenarie B. Scenarie A B Gangsti 1,3 m (1,3 m) Cykelsti 2,0 m (1,7 m) Kørebane 3,3 m Hvis kørebane 3,0 m bør man overveje at omlægge busser og lastbiler. Afspærring Mod kørebane Tung afspærring med trafikværn eller betonklodser Mellem cykelsti og fortov/gangsti Let afspærring med rød/hvide plasthegn eller byggepladshegn Mellem cykelsti og Let afspærring med f.eks. rød/hvide plasthegn 3,3 m 3,3 m 2,0 m 2,0 m (1,7 m) 2:5 1,3 m (1,3 m) Ramper Midlertidige asfaltramper bør udføres med hældning 1:3. Rampen udføres i almindelig asfalt, ikke kold asfalt. Rampen bør følge hele forsætningens længde mellem indre og ydre afspærring. Hvis der ikke er en afspærring, der afgrænser forsætningen, bør rampen være minimum 4 meter lang. Forsætning Mellem gangsti og Byggepladshegn Tavler 2,0 m 4,0 m Forsætning af cykler til kørebanen bør være 2:5. Forskydning mellem forsætningens knæk i indre og ydre afspærring bør være 2,0 m. Hvis tavler eller portaler står, så de rækker indover cykelsti eller fortov, bør højden være 3,0 m til underkant. 6,0 8,0 m D21 UD1 HUSK OGSÅ Afspærringen skal stå lige. A43,3 A39 Kørebane Cykelsti fortov Trafikværn maks. højde 0,6 m Begrænsningslinje Plasthegn, rødt/hvidt Byggepladshegn Rampe Midlertidig kørebaneafmærkning Der bør opsættes afspærring som vist på tegningen. Målene er vejledende.

8 8 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen Situation 02 Cykelsti og gangsti på kørebanen Ved gravearbejde på cykelsti og fortov kan det være nødvendigt at lede cyklerne og fodgængerne til kørebanen. Løsningen kan vælges, hvis: Kørebanen er tilstrækkelig bred til, at der kan etableres både cykelsti og fortov opdelt med et plasthegn. Der er for mange cyklister og fodgængere til, at trafikken kan afvikles på en fællessti på kørebanen. Afspærringen set fra trafikantens perspektiv. Anbefalinger og vejledende mål fremgår af plantegningen på modsatte side.

9 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 9 Bredder Hvis det er muligt, anvendes bredderne i scenarie A. Ellers anvendes bredderne i scenarie B. Scenarie A B Fortov/gangsti 1,3 m (1,3 m) Cykelsti 2,0 m (1,7 m) Kørebane 3,3 m Hvis kørebane 3,0 m bør man overveje at omlægge busser og lastbiler. Afspærring Mod kørebane Tung afspærring med trafikværn eller betonklodser Mellem cykelsti og fortov/gangsti Let afspærring med rød/hvide plasthegn Mellem gangsti og Byggepladshegn 3,3 m 3,3 m 2,0 m 2,0 m 1,3 m (1,7 m) (1,3 m) 2,0 m Tilgængelighed Hvis det er nødvendigt at afbryde en eksisterende ledelinje for blinde og svagtseende i en længere periode, bør der etableres midlertidige ledelinjer forbi t. Hvis ledelinjerne anviser et retningsskifte på mere end 45 grader, bør der etableres et retningsgivende opmærksomhedsfelt. Ramper Midlertidige asfaltramper bør udføres med hældning 1:3. Rampen bør udføres i almindelig asfalt, ikke kold asfalt. Tavler Hvis tavler eller portaler står, så de rækker indover cykelsti eller fortov, bør højden være 3,0 m til underkant. 2:5 2,0 m 4,0 m Rampen bør følge hele forsætningens længde mellem indre og ydre afspærring. Hvis der ikke er en afspærring, der afgrænser forsætningen, bør rampen være minimum 4 meter lang. Forsætning Forsætning af cykler til kørebanen skal være minimum 2:5. Forskydning mellem forsætningens knæk i indre og ydre afspærring skal være 2,0 m. HUSK OGSÅ Afspærringen skal stå lige. 6,0 8,0 m D21 UD1 A43,3 Kørebane Cykelsti A39 fortov Trafikværn maks. højde 0,6 m Begrænsningslinje Plasthegn, rødt/hvidt Byggepladshegn Midlertidig kørebaneafmærkning Midlertidig opmærksomhedsfelt og ledelinje Rampe Der bør opsættes afspærring som vist på tegningen. Målene er vejledende.

10 10 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen Situation 03 Fællessti på fortov Ved gravearbejde på cykelsti kan det være nødvendigt at lede cyklerne ind på fortovet. Løsningen kan vælges, hvis: Der er så få cyklister og fodgængere på strækningen, at trafikken kan afvikles acceptabelt på en fællessti på fortovet. Kørebanen er for smal til, at der kan etableres en separat cykelsti. Afspærringen set fra trafikantens perspektiv. Anbefalinger og vejledende mål fremgår af plantegningen på modsatte side.

11 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 11 Bredder Hvis det er muligt, anvendes bredderne i scenarie A. Ellers anvendes bredderne i scenarie B. Scenarie A B Fællessti 3,0 m (2,0 m) Kørebane 3,3 m Hvis kørebane 3,0 m bør man overveje at omlægge busser og lastbiler. Afspærring Mod kørebane Tung afspærring med trafikværn eller betonklodser Mellem cykelsti og Let afspærring med rød/hvide plasthegn Mellem fællessti og Let afspærring med rød/hvide plasthegn 3,3 m 3,3 m 1:1 2,0 m 3,0 m (2,0 m) 4,0 m Ramper Midlertidige asfaltramper bør udføres med hældning 1:3. Rampen bør udføres i almindelig asfalt, ikke kold asfalt. Rampen bør være minimum 4 meter. Tavler Hvis tavler eller portaler står, så de rækker indover cykelsti eller fortov, bør højden være 3,0 m til underkant. 6,0 8,0 m D27,1 Forsætning Forsætning af cykler til fortov bør være 1:1. D21 UD1 HUSK OGSÅ Afspærringen skal stå lige. Hvis der ensrettes for biltrafik, bør biltrafikken ensrettes i samme retning som fællesstien. A43,3 A39 Kørebane Cykelsti fortov Trafikværn maks. højde 0,6 m Midlertidig kørebaneafmærkning Plasthegn, rødt/hvidt Byggepladshegn Rampe Der bør opsættes afspærring som vist på tegningen. Målene er vejledende.

12 12 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen Situation 04 Krydsning til dobbeltrettet cykelsti Ved gravearbejde på cykelsti og kørebane kan det være nødvendigt at lede cyklerne over kørebanen til cykelstien i den modsatte side af vejen. Løsningen kan vælges, hvis: Der hverken er plads på fortov eller kørebane til at afvikle cykeltrafikken. Hvis cykelstien i modsatte side er bred nok til, at der kan etableres en midlertidig dobbeltrettet cykelsti. Afspærringen set fra trafikantens perspektiv. Anbefalinger og vejledende mål fremgår af plantegningen på modsatte side.

13 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 13 Bredder Hvis det er muligt, anvendes bredderne i scenarie A. Ellers anvendes bredderne i scenarie B. Scenarie A B Cykelsti 2,5 m (2,0 m) Dobbeltrettet cykelsti 3,0 m (2,5 m) Kørebane 3,3 m Hvis kørebane 3,0 m bør man overveje at omlægge busser og lastbiler. Afspærring Mod kørebane Tung afspærring med trafikværn eller betonklodser Mellem cykelsti og Rød/hvide plasthegn Cyklister, der skal krydse kørebanen, skal kunne orientere sig i begge retninger. Afspærringsmateriellet bør derfor ikke være højere end 1 meter. Afmærkning Den midlertidige dobbeltrettede cykelsti skal afstribes med midlertidig midterlinje Tavler Hvis tavler eller portaler står, så de rækker indover cykelsti eller fortov, bør højden være 3,0 m til underkant. HUSK OGSÅ Afspærringen skal stå lige. UD21,2 D21 UD21 fortov 3,0 m (2,5 m) Cykelsti 3,3 m 5,0 m 3,3 m 2,5 m (2,0 m) Kørebane 1:17 D21 UD1 1:3 1:1 6,0 8,0 m A43,3 A21 UB11,2 A39 D21 UD1 Cykelsti O45 fortov Tilgængelighed Hvis det er nødvendigt at afbryde en eksisterende ledelinje for blinde og svagtseende i en længere periode, bør der etableres midlertidige ledelinjer forbi t. Hvis ledelinjerne anviser et retningsskifte på mere end 45 grader, bør der etableres et retningsgivende opmærksomhedsfelt. Ramper Midlertidige asfaltramper bør udføres med hældning 1:3. Rampen bør udføres i almindelig asfalt, ikke kold asfalt. Asfaltrampen ved opkørsel til den dobbeltrettede cykelsti bør have en længde på 5,0 m. Krydsning Krydsningen bør som udgangspunkt etableres vinkelret på kørebanen. 90 grader-knækket før krydsningen kan afrundes, fx 1:1 over minimum 1,0 m. Trafikværn maks. højde 0,6 m Begrænsningslinje Plasthegn, rødt/hvidt Byggepladshegn Midlertidig kørebaneafmærkning Midlertidig opmærksomhedsfelt og ledelinje Rampe Der bør opsættes afspærring som vist på tegningen. Målene er vejledende.

14 14 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen Situation 05 Dobbeltrettet cykelsti Ved gravearbejde på dobbeltrettet cykelsti kan det være nødvendigt at indsnævre cykelstien. Løsningen kan vælges, hvis cykelstien er tilstrækkelig bred til, at dobbeltretningen ved siden af t kan opretholdes. Cykelstien kan evt. udvides med en midlertidig fast belægning. Afspærringen set fra trafikantens perspektiv. Anbefalinger og vejledende mål fremgår af plantegningen på modsatte side.

15 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 15 Bredder Den dobbeltrettede cykelsti bør være minimum 2,5 m bred forbi afspærringen. 2,5 m Afspærring Mellem cykelsti og Let afspærring med rød/hvide plasthegn 2,0 m Tavler 2,0 m 2:5 Forbiføring Forsætning af cykler bør være minimum 2:5. Hvis tavler eller portaler står, så de rækker indover cykelsti eller fortov, bør højden være 3,0 m til underkant. Forskydning af knæk på midterlinje og afspærring bør være 2,0 m. Den dobbeltrettede cykelsti bør være minimum 2,5 m bred forbi afspærringen. 2,0 m HUSK OGSÅ Afspærringen skal stå lige. A39 BRED DOBBELTRETTET Cykelsti Plasthegn, rødt/hvidt Byggepladshegn Midlertidig kørebaneafmærkning Der bør opsættes afspærring som vist på tegningen. Målene er vejledende.

16 16 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen Situation 06 fællessti på Cykelsti Ved gravearbejde på fortov kan det være nødvendigt at lede fodgængerne ud på cykelstien. Løsningen kan vælges, hvis: Kørebanen er for smal til, at der kan etableres en separat cykelsti. Der er så få cyklister og fodgængere på strækningen, at trafikken kan afvikles acceptabelt på en fællessti på cykelstien. Afspærringen set fra trafikantens perspektiv. Anbefalinger og vejledende mål fremgår af plantegningen på modsatte side.

17 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 17 Bredder Hvis det er muligt, anvendes bredderne i scenarie A Ellers anvendes bredderne i scenarie B. Scenarie A B Fællessti 3,0 m (2,0 m) Kørebane 3,3 m Hvis kørebane 3,0 m bør man overveje at omlægge busser og lastbiler. Afspærring Mellem fællessti og Let afspærring med rød/hvide plasthegn Afmærkning Hvor fodgængerne henvises til cykelstien fra fortov, bør der afmærkes med punkteret kantlinje (1:5), som varsling til cyklisterne om, at fodgængere her bevæger sig ud på fortovet. 3,3 m 3,3 m 3,0 m (2,0 m) 1:5 4,0 m D 27,1 Ramper Midlertidige asfaltramper bør udføres med hældning 1:3. Rampen bør udføres i almindelig asfalt, ikke kold asfalt. Rampen bør være minimum 4 meter lang. Tilgængelighed Hvis det er nødvendigt at afbryde en eksisterende ledelinje for blinde og svagtseende i en længere periode, bør der etableres midlertidige ledelinjer forbi t. Hvis ledelinjerne anviser et retningsskifte på mere end 45 grader, bør der etableres et retningsgivende opmærksomhedsfelt. Tavler Hvis tavler eller portaler står, så de rækker indover cykelsti eller fortov, bør højden være 3,0 m til underkant. HUSK OGSÅ Afspærringen skal stå lige. Kørebane Cykelsti A39 fortov Plasthegn, rødt/hvidt Byggepladshegn Midlertidig kørebaneafmærkning Midlertidig opmærksomhedsfelt og ledelinje Rampe Der bør opsættes afspærring som vist på tegningen. Målene er vejledende.

18 18 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen Situation 07 Fodgængere på kørebane Ved gravearbejde på fortov, hvor der ikke også er cykelsti, kan være nødvendigt at lede fodgængerne til kørebanen. Løsningen kan vælges, hvis: Der er for mange fodgængere til, at de kan ledes til modsatte fortov eller gå på kørebanen uden tiltag. Der er for mange cyklister til, at cykeltrafikken kan afvikles sikkert i smalle kørespor sammen med dobbeltrettet biltrafik. Afspærringen set fra trafikantens perspektiv. Anbefalinger og vejledende mål fremgår af plantegningen på modsatte side.

19 gravearbejder i byen / syv gode afspærringsløsninger 19 Bredder Hvis det er muligt, anvendes bredderne i scenarie A Ellers anvendes bredderne i scenarie B. Scenarie A B Fortov/gangsti 1,3 m (1,3 m) Modsatrettet cykelsti 1,8 m (1,5 m) Kørebane 4,0 m Hvis kørebane 3,0 m bør man overveje at omlægge busser og lastbiler. Afspærring Mellem kørebane og modsatrettet cykelsti Tung afspærring med trafikværn eller betonklodser Mellem kørebane og gangsti Tung afspærring med betonklodser Mellem gangsti og Byggepladshegn Tavler Hvis tavler eller portaler står, så de rækker indover cykelsti eller fortov, bør højden være 3,0 m til underkant. C22,1 1,8 m (1,5 m) D15 4,0 m 1,3 m (1,3 m) 3,0 m Ramper Midlertidige asfaltramper bør udføres med hældning 1:3. Rampen udføres i almindelig asfalt, ikke kold asfalt. Rampen bør følge hele forsætningens længde mellem indre og ydre afspærring. Tilgængelighed Hvis det er nødvendigt at afbryde en eksisterende ledelinje for blinde og svagtseende i en længere periode, bør der etableres midlertidige ledelinjer forbi t. Hvis ledelinjerne anviser et retningsskifte på mere end 45 grader, bør der etableres et retningsgivende opmærksomhedsfelt. C22,1 sættes i den modsatte ende af det ensrettede område, så den er synlig for bilister, der er på vej mod ensretningen. E19 med undertavle U5,2 opsættes, så den er synlig for bilister, der kommer fra eventuelle sideveje. C22,1 og E19/U5,2 kan erstattes af tavlerne B18 og B19 ved meget korte strækninger og gode oversigtsforhold." E19 U5,2 HUSK OGSÅ Afspærringen skal stå lige. fortov Kørebane A39 fortov Trafikværn maks. højde 0,6 m Tungt værn, betonklodser Begrænsningslinje Plasthegn, rødt/hvidt Byggepladshegn Midlertidig opmærksomhedsfelt og ledelinje Rampe Der bør opsættes afspærring som vist på tegningen. Målene er vejledende.

20 Byens FYSIK Center for Nye Anlægsprojekter Udvikling af Anlægsprogrammer Foto, illustrationer og visualiseringer Københavns Kommune & Rambøll Layout Byens Fysik & Rambøll Februar 2016

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde.

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde. Vejarbejde Ofte antages det bevidst eller ubevidst at trafikken selv finder ud af at komme udenom et vejarbejde. Ved vejarbejde er det en god idé at tage særlige hensyn til cyklister, der er mere følsomme

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL

UDKAST. Københavns Kommune. Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse. NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Projektforslag 02 Teknisk beskrivelse NOTAT 31.maj 2011 CM/JVL Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Projektforslag for 9 lokaliteter... 3 1.1 Rampe i stedet

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej

GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej (sydsiden, væk fra Erhvervsparken og Danish Agro). Effekt:

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Januar 2015, udgave 1 Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen. Vi har igennem julen

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT 15. juli 2014 mkk/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Sammenfatning... 4 3 Vurdering af valgt linjeføring...

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION TRIN 5: TRAFIKFORSØG 2, LÅSBY: SIKKER PÅ CYKEL

TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION TRIN 5: TRAFIKFORSØG 2, LÅSBY: SIKKER PÅ CYKEL TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION TRIN 5: TRAFIKFORSØG 2, LÅSBY: SIKKER PÅ CYKEL Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 23 Parkalle 25, Frederiks, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA

Albertslund Kommune. Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads Projektbeskrivelse. NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Albertslund Kommune Albertslund Station, tilgængelighedsprojekt på eksisterende forplads NOTAT 9. juli 2014 TV/CHS/DA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt omkring problemstillinger og overordnede

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere