Litteraturliste: Nord / Syd relationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturliste: Nord / Syd relationer"

Transkript

1 Litteraturliste: Nord / Syd relationer Titel A-Z Omtale Lande A Buyer's Market Hæftet giver en kort og letlæselig indsigt i de komplekse forhold omkring verdenshandel, og forklarer hvorfor det ikke er muligt for de fattige råstofeksporterende lande at klare sig i det nuværende handelsmønster. Dette faktum kan ændres med vilje fra de vestlige landes firmaer og regeringer og ikke mindst fra os borgere og forbrugere gennem vores holdninger og forbrugsvalg. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Overbygning og voksne Afrika låst fast - et kontinent i bundløs gæld Her fortælles om, hvordan en række af verdens fattigste lande i disse år slås med tilbagebetalingen af en enorm u-landsgæld. Journalisten sætter fokus på gældens konsekvenser og peger på det afgørende ansvar, der hviler på de vestlige landes regeringer. Afslutningsvis præsenteres argumenter for en ny strategi, der kan bane vejen for en bæredygtig udvikling i Afrika. Udgivelsesår 1996 Målgruppe Overbygning og voksne Afrikadebatten i 90'erne: Økonomiske problemer Afrikadebatten i 90erne: Økonomiske problemer - demokratiske opbrud Dette CUF Notat giver en oversigt over vigtige aspekter af den aktuelle politiske udvikling i de afrikanske lande (Benin, Kenya, Mocambique, Elfenbenskysten, Gabon, Tanzania, Zambia, Congo, Sierra Leone, Burkina Faso og Zaïre), hvor demokratiske opbrud på det sidste er kommet tydeligst til udtryk. Udgivelsesår 1990 Målgruppe Voksne ATTAC: Græsrøddernes oprør mod markedet Bogen giver et hurtigt overblik og illustrerer skævheden og urimeligheden i, at vi er i gang med en yderligere økonomisk omfordeling fra de fattigste dele af verden til os selv og andre globalt set mest velstillede. Der er ikke kælet for hverken læsbarhed eller layout. Indholdet er komprimeret og den historike udvikling beskrives indgående. Bogen er ikke velegnet til normal klasseundervisning, men kan evt. bruges i forbindelse med projektarbejde og som vidensmateriale for underviseren. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Overbygning og voksne Bistand i bevægelse En bog skrevet på baggrund af Center for Alternativ Samfundsanalyses (CASA) undersøgelse for Danida af de private, danske u-landsorganisa- tioners arbejdsvilkår i den tredje verden. Udgivelsesår 1989 Målgruppe Voksne Børn i U-lande - billedbog for børn En bog fyldt med frodige farvebilleder fra hele verden, og dertil letlæselige tekster. Udgivelsesår 1988 Målgruppe Fra børnehaveklasse 8. januar 2010 Side 1 af 19

2 Danmarks indsats på befolkningsområdet Den globale befolkningstilvækst er højere end nogensinde før, tallet er 93 mill. om året. Denne høje tilvækstrate medfører mange problemer, bl.a. af miljømæssig karakter. Hvorledes skal disse problemer løses? Den befolkningspolitiske debat præges af to holdninger: En, som går ind for befolkningskontrol, og en, der lægger mere vægt på individets rettigheder. Denne rapport diskuterer disse synspunkter i relation til Danmarks indsats på befolkningsområdet. Udgivelsesår 1994 Målgruppe Voksne Dansk ulandsbistand - verdens bedste? Bogen beskriver, hvorfor Danmark bruger godt 1 %, eller hvad der svarer til 9 milliarder kroner om året i u-landsbistand. Bogen har en på samme tid kærlig og kritisk holdning til dansk u-landsbistand. Bogen indeholder såvel en gennemgang af u-landsbistanden som en række aktivitetsforsøg. Udgivelsesår 1995 Målgruppe Gymnasiet De Forenede Nationers Pagt og Statut. De Forenede Nationers Pagt og Statut for den mellemfolkelige domstol Udgivelsesår Målgruppe Voksne De globale spørgsmål i undervisningen: Fred og Med udgangspunkt i Brundtland kommisionens rapport om miljø og udvikling. "Vor fælles Fremtid" bidrager lærere for fred i denne artikelsamling til debatten om skolens medvirken i løsningen af de globale problemer. Udgivelsesår 1989 Målgruppe Voksne Dem og os Avisen indeholder en række artikler, som handler om møde eller sammenstød mellem mennesker, der lever på forskellig måder. Kan bruges i fagene dansk, historie, religion og samtidsorientering. Bag i avisen findes opgaveforslag samt modeller til tekstanalyse. Udgivelsesår 1989 Målgruppe klasse Demokrati og bistand - debatten om Demokrati og bistand - debatten om politiske styreformer i Afrika I den aktuelle bistands-debat kædes begreberne bistand, menneskrettigheder, demokrati og udvikling ofte sammen, og folketingets Udenrigsudvalg har i 1989 vedtaget, at overholdelse af menneskerettighederne bør være et af de kriterier, de lande, som modtager dansk bistandshjælp, udvælges efter. Men er det rimeligt - frugtbart - at gribe ind i andre landes politiske forhold på denne måde? Udgivelsesår 1990 Målgruppe Voksne 8. januar 2010 Side 2 af 19

3 Den globale fattigdom Gennemgår udvikling og årsager til den globale fattigdom, hvor fx. Verdensbanken og andre internationale bistandsorganisationer spiller en væsentlig rolle. Også den internationale handelspolitik, gældsproblemerne og de stigende miljøproblemer behandles. Udgivelsesår 1996 Målgruppe Voksne Den globale markedsplads. Den globale markedsplads (N/S) Introduktion til Verdenshandels- organisationen WTO Bogen giver et overblik over, hvad WTO egentlig er. Forfatterne gør opmærksom på det nuværende WTO's styrker og svagheder, samt peger på hvad der bør laves om i kommende WTO-aftaler. Det centrale budskab er, at hensynet til u-lande og miljø har spillet for ringe en rolle i WTO. Men bogen afspejler en tro på, at WTO kan gøres til et redskab i kampen for et bedre miljø og mindre fattigdom. Udgivelsesår 1999 Målgruppe Voksne Den politiske forbruger Alt forbrug er politisk. Indkøb påvirker markedet, godernes fordeling, forbruget af ressourcer og miljøet. Men det kan være svært for forbrugeren at vurdere, hvad der er det rigtige valg for en mere retfærdig og bæredygtig verden. Bogen har et dobbelt formål: At få læserne til at overveje og diskutere deres rolle som forbrugere og deltagere i politik og at belyse nogle vigtige internationale sammenhæng i den moderne verden og præsentere en række faglige betragtninger. Bogen kan anvendes på et introducerende niveau inden for ungdoms- og voksenuddannelsernes undervisning i geografi og ikke mindst samfundsfag. Udgivelsesår 1999 Målgruppe Overbygning og voksne Den rullende 5-årsplan Planen angiver beløbsrammerne for det bilaterale og det multilaterale samarbejde, og afspejler den prioritering, der løbende foretages i tilrette- læggelsen af den danske udviklingsbistand. Udgivelsesår 1994 Målgruppe Voksne Der skal to til en god kop kaffe Vi danskere drikker omkring fem kopper kaffe hver i gennemsnit - svarende til, at hver af os har 20 kaffetræer stående i u-landene. De enkelte kaffebønders livsvilkår hænger ofte snævert sammen med de internationale kaffepriser og deres svingninger. Hvad hjælper det, at vi giver bistand til flere af de kaffeproducerende lande, hvis vi samtidig gør dem fattige gennem dårlige kaffepriser og forringede eksportvilkår? Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne 8. januar 2010 Side 3 af 19

4 Det globale EU Forfatteren tegner et fremtidsbillede af udviklingen i WTO. Organisationen står ved en betydningsfuld skillevej. Enten sættes kursen mod "det globale EU" med miljø, sociale forbedringer og sikkerhedspolitiske aspekter i centrum, eller også fortsætter organisationen som et WTO uden egentlige visioner. Forfatteren giver et bud på, hvordan fremtidens dagsorden i WTO skal se ud ved at sammenligne udviklingen i WTO med udviklingen i EU. Skal dette projekt lykkes, kræver det en langt mere aktiv indsats fra politikere og organisationer. Udgivelsesår 1999 Målgruppe Voksne Dette er FN Et hæfte om FN Udgivelsesår Målgruppe Voksne En "håndbog" om rige og fattige lande Indhold: Noget om, hvorfor du skal læse denne "håndbog", Kun én jord, Nogle historiske årsager til "underudviklingen", Den fattige verden, Den rige og den fattige verden hænger sammen, Dansk bistandspolitik, Investeringer i u-landene, Samhandel, Kulturudviklingens grundlag og Oprustning eller udvikling. Udgivelsesår 1985 Målgruppe Klasse En dollar om dagen 17 essays om danskerne, globalisering og verdens fattige. Hvordan forholder vi os tli de dramatiske omvæltninger, vi står midt i? Kan vi give globaliseringen et mere menneskeligt ansigt? 18 danske samfundsdebattører giver en serie tankevækkende bud, blandt andre: Asger Aamund, Carsten Jensen, Per Stig Møller, Gorm Rye Olsen og Poul Smidt Udgivelsesår 2001 Målgruppe Overbygning og voksne En mindre skæv verden. (Turen går til..) En høvding i Ghana, der er professor i geografi. En bankdirektør i Bangladesh, der låner penge til de fattigste. En dansk kvinde, der efter et langt, hårdt liv springer faldskærm som 100 årige. En dreng i Johannesburg, der drømmer om et bedre liv. Mød dem og mange andre på en rejse gennem verden med fokus på 2015 Målene. FN s otte mål for udvikling, der skal hjælpe os alle mod en mindre skæv verden. Udgivelsesår 2006 Målgruppe 10. Klasse, Gymnasiet Eventyret om Ila og Ula Denne lille charmerende bog beskriver forholdet mellem i-lande og u-lande i eventyrform. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Fra 4 år Farvel til en sort/hvid verden En bog om FN's mål. Bogen gennemgår de 8 mål et efter et, og beskriver med små historier og utrolig flotte billeder den virkelighed og de problemer, almindelige afrikanere møder i deres dagligdag. Stor Bog på 39x30 cm. Udgivelsesår Målgruppe 8. januar 2010 Side 4 af 19

5 Fattigdom og udvikling Bogen giver en enkel introduktion til det komplicerede danske og internationale bistands-arbejde, og samtidig et historisk overblik over motiver, interesser, mål og strategier i bilateral og multilateral bistand. Endvidere analyserer den også bistandens omfang, fordeling og resultater. Forfatterne giver deres bud i debatten om bistandens fremtid, forslag til forbedringer mm. Tilrettelagt til undervisning i gymnasierne. Udgivelsesår 2001 Målgruppe Overbygning og voksne Fattigdomsbekæmpelse - når de fattige udfordrer En samling artikler om fattigdomsbekæmpelse i den 3. Verden. Bogen indeholder, bl.a. de følgende artikler: NGO'er og fattigdomsbekæmpelse i Bangladesh; Når bonden tager sager i egen hånd; Vredens græs; Høvdinge i Mozambique. Udgivelsesår 2001 Målgruppe Voksne FN og Ulandene - en undervisningsvejledning Sikkerhedspolitik og veje til fred; FN og freden; Krigen og samfundet; Militær teknologi; Krigsførelse og militær organisation; Organisationerne i udlandet; Organisationer i Danmark; Fredsarbejde og fredspædagogik. Udgivelsesår 1990 Målgruppe Voksne FN-Orientering 4/1992 Hæftet omhandler følgende emner: FN aldrig mere aktiv end nu; Boutros Boutros-Ghalis plan for FN's fremtid; Århundredes udfordring; Nægter vi u-landene udvikling?; Flygtningehøjkommisær under afpresning. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Voksne FN-Orientering 3/1990 Hæftet omhandler følgende emner: Københavnskonferencen; Afrikas sidste koloni; Flygtning 90; FNforbundets landsmøde 90. Udgivelsesår 1990 Målgruppe Voksne FN-Orientering 3/1991 Hæftet omhandler følgende emner: Bistandsdebat; FN-bistand under lup; FN-program mod narko; Chile efter diktaturet. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne FN-Orientering 4/1991 Hæftet omhandler følgende emner: FN's generalforsamling; Valget af ny generalsekretær; Sovjets opløsning; Aftale om Antarktis. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne FN-Orientering 5-6/1991 Hæftet omhandler følgende emner: Debatten om FN-bistanden; Moskvamødet; Afrikas krise; Børnenes vilkår. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne 8. januar 2010 Side 5 af 19

6 FN's Fredsbevarende operationer FN-faktahæfte med oplysning om baggrunden for denne gren af FN, og de aktuelle, igangværende operationer. Udgivelsesår 1993 Målgruppe Voksne Folkeretten og masseødelæggelsesvåben Lektor i folkeret og EF-ret, Frederik Harhoff, belyser i denne pjece spørgsmålet om masse- ødelæggelsesvåbnenes folkeretslige stilling, og belyser de gældende traktater og konventioner. Udgivelsesår 1986 Målgruppe Voksne Fra masser til mennesker Dette tillæg til Politiken søndag den 24. oktober 1993 handler om befolkningsspørgsmålet. Der bor flere mennesker på kloden end nogensinde før, og det fører til pres på ressourcerne. Fordi nogen bruger for meget, lever andre et liv i fattigdom. Det er vores fælles ansvar, kvinder som mænd, at skabe en udvikling, som giver bedre levevilkår til alle. Udgivelsesår 1993 Målgruppe Klasse Fredshåndbogen Sikkerhedspolitik og veje til fred; FN og freden; Krigen og samfundet; Militær teknologi; Krigsførelse og militær organisation; Organisationerne i udlandet; Organisationer i Danmark; Fredsarbejde og fredspædagogik. Udgivelsesår 1983 Målgruppe Voksne Frihed til at handle I 12 artikler belyses problematikker vedrørende verdenshandel. De skævheder og forhindringer der rammer de fattige landes forsøg på samhandel forklares og der sættes et historisk perspektiv på emnet. Udgivelsesår 2001 Målgruppe Overbygning og voksne Global Værdier FN's skoleavis. Denne udgave handler om globale værdier og bæredygtig udvikling. I denne avis kan du læs om forskellige typer af globale værdier og muligheder for at skabe en bæredygtig udvikling i verden. Der er hentet eksempler fra Afrika, som er verdens fattigste kontinent. Udgivelsesår 2007 Målgruppe Overbygning GLOBALISERING:Fortid, nutid og fremtid Lillebroderen hed internationalisering, men hvornår voksede den sig egentlig til at blive til globalisering? Har vi hele tiden haft den, og er den blot blevet endnu mere synlig? Globalisering er mere end samhandel, økonomi og fair trade kaffe. Globalisering er hele tiden til fortolkning, og det er den også her og nu med ti humanistiske vinkler på emnet. Udgivelsesår 2007 Målgruppe Voksne 8. januar 2010 Side 6 af 19

7 Handel og miljø Oversat af Sprogkonsulenterne og Kim Carstensen. En introduktion til diskussionen om, hvordan verdenshandelen påvirker miljøet. Og hvordan handelspolitikken kan udformes, så den virker for en bæredygtig udvikling. I stedet for at modarbejde den. Vægten er lagt på u-landenes forhold. Fordi det i høj grad er u- landenes mennesker og miljø, der mærker de negative virkninger af verdenshandelen. Udgivelsesår 1993 Målgruppe Voksne Handel og Miljø. Hvordan handelspolitikken. Handel og miljø. Hvordan handelspolitikken påvirker mulighederne for bæredygtig udvikling - især i u-landene Hæftet er en introduktion til diskussionen om, hvordan verdenshandelen påvirker miljøet. Hæftet sætter fokus på forbindelsen mellem miljø og udvikling, frihandel som forudsætning for udvikling, samt sammenhængen mellem handel og miljø. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Voksne Hvad gør folk til folk En avis om etnisk identitet - mellem mennesker og stat, Danmark og Afrika. Udgivelsesår 1996 Målgruppe Gymnasiet Hvad rager det os? Inden 2015 skal verdens fattigdom halveres ved at bekæmpe sult, sygdomme, analfabetisme, kønsdiskrimination og truslen mod miljøet. Verdens ledere er på et topmøde i FN blevet enige om, hvordan vi i fællesskab når en bedre og mere retfærdig verden for alle. Køreplanen består af 8 mål, som kommer os alle ved. Bogen er skrevet til undervisning i samfundsfag i Klasse og til projektarbejde. Bagerst i bogen er der ideer til aktiviteter og opgaver til hvert kapitel. Udgivelsesår 2007 Målgruppe klasse Hvem hjælper? Avisen beskæftiger sig ikke med nødhjælp, men omhandler medmenneskelig hjælp til en fremadrettet udvikling. Det er udgivernes håb, at avisen vil blive brugt som baggrund for en snak om FNs formål og betydning. Man håber ligeledes, at det vil blive diskuteret, hvorvidt al hjælp er god hjælp. Avisen kan bruges i fagene dansk og orientering samt i værkstedstimer. Udgivelsesår 1993 Målgruppe Klasse 8. januar 2010 Side 7 af 19

8 Ingen genvej til nedrustning - status over.. Ingen genvej til nedrustning - status over FN's nedrustningsbestræbelser Hæftet er en revideret, udvidet og ajourført udgave af "Den vanskelige vej til nedrustning", som FN-forbundet udgav i Siden da har FN holdt sin anden ekstraordinære generalforsamling om nedrustning. Publikationen er tænkt som en lettilgængelig indføring i nedrustningsbestræbelserne i nyere tid med hovedvægten lagt på FN's arbejde med nedrustning og de to ekstraordinære FN-generalforsamlinger herom. Udgivelsesår 1983 Målgruppe Voksne IOU - I owe you I bogen forfølger den unge britisk økonom og aktivist Noreena Hertz gældsætnings historie i udviklingslandene fra den kolde krig til i dag. Fra begyndelsen af 50'erne så både USA, Sovjet og Kina mulighederne for at udnytte lån som et middel til at sikre sig allierede og politisk stabilitet overalt i verden - fra Latinamerika til Afrika. I dag har disse lån nået et omfang, så de vil være komplet umulige at afvikle. Udgivelsesår 2006 Målgruppe Voksne Klassens Kaffesæk Reklamekampagnen Stærk Kaffe (N/S) klasse Udgiver: Mellemfolkeligt Samvirke og FDB's Skolekontakt, klassesæt med flg. indhold: - Kaffebog. Elevhæfte, 50 sider, ill., 22 ex. - Reklamehåndbog. Hæfte, 33 sider, ill.21 ex. Med metoder og redskaber til brug ved markedsføring. - Videobånd - VHS Råklip fra Nicaragua og Danmark, der kan redigeres til et reklamespot for Max Havelaar kaffe. - Reklamebureauets billedarkiv. CD - ROM. "Flamingo Plus" program. Billedbehandlingsprogram med en række billeder, som eleverne skal bruge til at udarbejde bl.a. reklameplakat. - Lærerbog 24 sider 2 ex. Udgivelsesår 1997 Målgruppe Klasse Kontakt: Bistandsfolk - de nye missionærer? De hedder udviklingsarbejdere, kooperanter eller eksperter. De er sendt ud for at bekæmpe fattigdom og skabe udvikling i verdens fattigste lande. Men de eksporterer også systemer og holdninger såsom menneskerettigheder, demokrati, miljøhensyn, effektivitet og lighed mellem køn og klasser. Er bistanden blevet vor tids mission? Hvor bør grænsen gå for, hvor privilegeret udviklerne bør leve i det samfund af meget lidt privilegerede, de er rejst ud for at hjælpe? Hvad er det u-landsarbejderne kan, som de højtlønnede eksperter ikke kan? Og hvor meget kan de rige givere af bistand i det hele taget at tillade sig at blande sig i den politik, et u-land vælger at føre. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Voksne KONTAKT: Europas ansvar Hæftet indeholder følgende artikler: TEMA: Paradokser i enkeltsager; Oversigter; Kommentarer; Befolkningspresset. Udgivelsesår 1994 Målgruppe Overbygning og voksne 8. januar 2010 Side 8 af 19

9 KONTAKT: Fæstning Europa Hæftet indeholder følgende artikler: Verden deles op; Nye problemer - nye muligheder; Østeuropa ind i varmen; Guldmeajle til landbrug; En T-shirts trængsler; Italien i sort; Vores forgyldte fængsel; En fæstning vi rejser; Krigen er brudt ud; En iraner i Bruxelles; Paris - afrikanernes by; Udfordringer til bistanden; Pengebjerget vokser; En storsindet afrikaner. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Overbygning og voksne Kontakt: Frihandel - vejen til velstand? Kontakt ser denne gang på frihandel og bringer reportager fra majs-, ris- og kaffemarkerne i Syd. Set derfra er billedet ikke entydigt, for der er både optimistiske og pessimistiske bønder - og så er der naturligvis de som bare ikke ved hvad de skal stille op. Udgivelsesår 2003 Målgruppe Voksne Kontakt: Kampen for jord Hæftet sætter fokus på konflikter om landbrugsjord og behovet for jordreformer i en række lande i den tredje verden. Hvad er en bonde uden jord? Fattig og i mange tilfælde ude af stand til at forsørge familien. Jordløse bønder udgør størstedelen af verdens fattige. De kan ikke en gang dyrke grøntsager til eget forbrug, men må knokle på andre menneskers marker i håb om at få råd til at mætte alle munde. Resultatet er ofte konflikter om, hvem der ejer jorden, generel utryghed i ellers fredelige landsbyer og i værste fald drab og massakrer. Jordreformer er ikke til at komme udenom, hvis fattigdommen skal bekæmpes og hvis bondeopstande skal forhindres. KONTAKT drager paralleller mellem de jordløses situation i en række lande i Latinamerika, det sydlige Asien og det sydlige Afrika, hvor de sociale kontraster er størst. Samtidig inddrages eksempler fra tidligere socialistiske stater, hvor jorden fortsat ejes af staten eller kollektivbrug, selv om der ofte vil være bedre økonomi i at udstykke jorden til mindre familiebrug. Udgivelsesår 2001 Målgruppe Overbygning & Voksne Kontakt: Kampen om kroppen Rig eller fattig. Krøbling eller bodybuilder. Dansker eller kineser. Èn ting har vi til fælles, èn ting fødes, lever og dør vi alle med: Kroppen. Hæftet indeholder tema som: Knæfald for kroppen, den nøgne sandhed om brasilianerne; De gule pige, zambias kvinder vil være lysere; Omskærelse Kultur eller overgreb; Organer er en vare; Fedme et u-landsproblem; Menneskeofring på kønsmoralens alter; Seksualtforskrækkelse og midssion; Respekt for legemet, men Paven og den syndige krop; Kun for frie mennesker, grundloven 150 år; Lomborg igen, Miljøoptimisten anmeldt fra Syd; Heksedoktoren huserer, Menneskeskabt lynnedslag? Udgivelsesår 1999 Målgruppe Klasse, voksne 8. januar 2010 Side 9 af 19

10 Kontakt: Profit med principper Er det rimeligt, at dansk erhversliv rykker gode danske arbejdspladser og flytter dem til Asien eller Afrika med støtte fra staten? Er det rimeligt at flytte produktionen ud, hvor timelønnen kun er på to kroner? Render politikerne fra deres ansvar, når de overlader til danske forbrugere at tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert at købe en vare, der er produceret af eksempelvis af børn? Dette temanummer af KONTAKT rejser nogle af disse spørgsmål. Der sættes samtidig fokus på den globale tekstilbranche. Hvorfor kan man købe tre skjorter for hundrede kroner? Hvad er ret og vrang i debatten om danske virksomheders etiske og sociale forpligtelser, når de får varer produceret i et udviklingsland? Her er nok at se til for tillidsfolk, politikere, erhversfolk og forbrugergrupper. Hæftet indeholder også: En presset domstol i verdens største mordsag: FN's krigsforbryderdomstol for Rwanda som kæmper en hård kamp mod sine egne medarbejdere, Rwandas regering og FN-systemet. Afrikanere som ikke tåler solen: Albinoer drilles og diskrimineres i Tanzania. Nogle myrdes umiddelbart efter fødslen, mens mange andre dør af hudkræft. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Voksne Kontakt: Turbo på verdenshandlen WTO. KONTAKT: Turbo på verdenshandlen WTO - købmændene hægter miljøet og de fattige af. Kontakt går bag om de nye internationale handelsaftaler, der vil uddybe forskellen mellem rig og fattig yderligere, handels miljøaspekter og de trans-nationale selskabers stadig større magt. Udgivelsesår 1997 Målgruppe Gymnasiet, HF, HTX Kontakt:EU og Den 3. Verden-det svære partnerskab Hæftets tema er det svære partnerskab mellem EU og Den 3. Verden. Partnerskabet handler dybest set om, at EU løber fra sine aftaler om at hjælpe de afrikanske lande, fordi EU taber penge på denne handel. Det gælder f.eks. handel med kød og bananer. Danske kandidater til EU- parlamentet diskuterer i hæftet, hvorledes man kan forbedre handelen mellem EU, Afrika samt en række andre u- lande. Udgivelsesår 1994 Målgruppe Voksne Kornkrigen - hvordan europæiske landmænd.. Kornkrigen - hvordan europæiske landmænd ødelægger mulighederne for deres kolleger i u-landene Hæftet sætter fokus på de glemte temaer i debatten om EF's landbrugsreform og GATT forhandlingerne: Fødevaresikkerheden i den 3. verden og de millioner af fattige bønder. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Voksne Landestrategi for Malawi Kort redegørelse omkring den danske støtte til Malawi. Udgivelsesår 1996 Målgruppe Voksne 8. januar 2010 Side 10 af 19

11 Landsby-børn Med en blanding af artikler og fiktionstekster fortælles på en positiv måde om livet i landsbyer forskellige steder i verden. Vi møder Alofa fra øen Vestsamoa i Stillehavet, David fra Mexico og Kalusi fra Kenya. Avisen kan indgå som en del af et tværfagligt arbejde eller bruges i fagene dansk og geografi. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Klasse Lokal rimer på global Under overskriften Action 21 organiserede fem organisationer i årene et stort skoleprojekt med deltagelse af 100 skoler i Danmark og i Zimbabwe. Til projektet blev der udviklet en del undervisningsmateriale, der stadig kan bruges uafhængigt af projektsammenhængen. Som afrunding på projektet er der samlet nogle få af de bedste artikler om miljø, nogle tværkulturelle øvelser samt erfaringer og ideer til miljøundervisningen i hæftet. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Mellemtrinnet Må jeg bede om en rotte Danske børn mellem 7 og 13 år fortæller gennem tegninger, hvordan de ser på et af vor tids største problemer: Kommer det os ved, at de lider nød andre steder på jorden? Udgivelsesår 1969 Målgruppe Klasse Mango Fredskorpsforum - Tema: Fredskorps på. Mango Fredskorpsforum - Tema: Fredskorps på amerikansk Hæftet indholder artikler som: Siden sist; Forum Sør; Tema: Peace Corps i USA; En lektor med havnet Hope; Med inspirasjon fra Afrika; Images of Africa; Ekteskap i svart/hvitt; Tam Tam; Angélique Kidjo. Norsk tekst Udgivelsesår 1996 Målgruppe Voksne Mango Fredskorpsforum - Tema: Turisme Hæftet indholder artikler som. Siden sist; TV-aksjonen 1996; Tema: Turisme; Zanganigwa - når storfamilien svikter; VSO - Britisk bistandsgigant; fredskorpsets konfliktfylte historie; Fredskorpset er død. - Leve fredskorpset! Afrujabsj samtidskunst; Internett. norsk tekst Udgivelsesår 1996 Målgruppe Voksne Med livet som indsats - den internationale.. Med livet som indsats - den internationale gældskrise IGældsproblematikken er kompliceret - den handler både om benhårde økonomiske interesser og om moral og etik. Temahæftet bidrager med indtryk, analyse, refleksion og handlingsforslag. Fint egnet til religions -og tværfaglig undervisning. Udgivelsesår 1992 Målgruppe klasse, Gymnasiet 8. januar 2010 Side 11 af 19

12 Mere end den halve verden: Børn og unge i Mere end den halve verden: Børn og unge i dansk udviklingsbistand. Skal børn og unge prioriteres højere i den danske ulandsbistand? Bliver resultatet af bistanden bedre, hvis børn og unge i højere grad bliver inddraget? Bogen henvender sig til personer, som deltager i debatten om der danske samarbejde med ulandende. Udgivelsesår 1998 Målgruppe Voksne Mozambique En politisk og økonomisk oversigt: Landet, folket, historie og det selvstændige Mozambique. Den økonomiske udvikling. Den enkelte sektor. Levevilkår. Udenrigspolitik. Bistand. og Fremtiden. Udgivelsesår 1996 Målgruppe Voksne Multilateral bistand i 90'erne Nogle danske organisationer har i gennemført en række debatmøder om den multilaterale bistand med særlig fokus på de multilaterale organisationers muligheder for på tilfredsstillende vis at møde 1990'ernes centrale globale udfordringer: f. eks. gældskrisen, miljøproblemerne og børns levevilkår. Denne publikation indeholder nogle af indlæggene fra debatmøderne, mens andre artikler giver en generel introduktion til debatten om multilateral bistand. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne Øje for barnets kultur:dialog mellem to verdener Øje for barnets kultur er en serie på tre publikationer. De formidler forskellige erfaringer omkring metoder til at synliggøre flygtninge- og indvandrerbørns oprindelseskultur i daginstitu- tionen, som tre forskellige daginstitutioner har lavet fælles projektarbejde omkring. Publikationen formidler erfaringer fra et metodeudviklingsprojekt, som har foregået i daginstitutionen Sesam i Ballerup. Bogen sætter fokus på dialogen mellem børnene, deres forældre og pædagogerne. Derved fremmes barnets oplevelse af en sammenhæng mellem hjem og institution. Bogen tager udgangspunkt i at barnet udgør den mest dynamiske kraft til at fremme dialogen mellem sine to verdener. Ved at tage udgangspunkt i hvad der optager barnet, og en fællesoplevelse omkring barnet, sker der en kulturformidling af hjemmets kultur til institutionen og institutionens kultur til hjemmet. I bogen formidles bl.a. erfaringer med forskellige konkrete pædagogiske aktiviteter, f.eks. vægavis, syngespil, læsning med barnet m.m. Udgivelsesår 1999 Målgruppe Overbygning og voksne Om Familieforhold FN- Forbundets skoleavis for kl. Udgiver: FN- Forbundet Udgivelsesår 1994 Målgruppe /.-10. Klasse Operation Dgasværk 05 Kirgistan Avisen er udgivet i forbindelse med Operation Dagsværk Indeholder fakta om Kirgistan og interviews med unge og gamle fra landet. Kirgistan Udgivelsesår 2005 Målgruppe Overbygning/ Gymnasiet 8. januar 2010 Side 12 af 19

13 På hjul og krykker Skoleavisen handler om FNs handicap-tiår. Har det betydet bedre forhold for de handicappede i u-landene? Og hvad gør Danmark? Udgivelsesår 1992 Målgruppe Klasse Profiler for 3. Verdensoplysning Dette hæfte handler om, hvordan den 3. verden og de organisationer, der arbejder sammen med folk fra den 3. verden, ser ud i danskernes øjne. Hvordan give danskerne en grund til at beskæftige sig med noget så fjernt fra deres dagligdag? Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne Respekt - om pigers og drenges roller i RESPEKT om pigers og drenges roller i Danmark og i Afrika Materialet er udarbejdet af engagerede unge, danske frivillige fra Ungdommens Røde Kors i fællesskab med afrikanske unge. Billeder, citater, statistikker og historier fra den virkelige verden gør materialet nutidigt og indbydende. Materialet er blevet til på baggrund af kampagnen Kønsroller I august 2000 satte unge danske og afrikanske frivillige emnet kønsroller på dagsordenen på skoler landet over. Ved at inddrage det tværkulturelle aspekt blev der sat et nyt perspektiv på en ellers velkendt diskussion om køn og ligestilling. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Klasse Ret og Pligt Skoleavisen handler om børns rettigheder og pligter andre steder på kloden. I FN har næsten alle lande vedtaget, at det nu skal være slut med at misbruge børn som soldater og billig arbejdskraft. Men hvordan er virkeligheden? Udgivelsesår 1992 Målgruppe Klasse Samfund og Udvikling i den 3. Verden En kritisk introduktion til de sidste 40 års internationale debat om årsagerne til udvikling og underudvikling i Asien, Afrika og Latinamerika. Udgivelsesår 1994 Målgruppe Gymnasiet & Voksne SiD tager globaliseringen alvorligt Dagens globaliserede verden stiller i det 21. århundrede nye store krav til lønmodtagerne og fagbevægelsen om at styrke den faglige organisering, så der i Europa og globalt, fagligt og politisk, kan skabes et demokratisk svar på en skævere verden styret af stærke kapitalinteresser og transnationale selskaber. I bogen fortælles om det omfattende internationalt arbejde, som SiD laver. Samtidig sættes der kød og blod - mennesker - på historierne bag SiD's engagement og aktiviteter Udgivelsesår 1998 Målgruppe Unge og voksne Skibet er ladet med - Kolonialisme Gennem en kort tekst og mange tilhørende billeder fortællers om fortidig og nutidig udbytning af u-landene og vor egen arbejderklasse. Udgivelsesår 1979 Målgruppe Hele skoleforløbet 8. januar 2010 Side 13 af 19

14 Skrift og magt I forbindelse med Det Internationale Læseår. FN-Forbundet har udgivet denne avis med det formål at give læseren en forståelse af, hvordan og hvorfor skrift og magt hænger sammen. I en række artikler belyses kontrasterne mellem uddannelse i rige og fattige lande. Udgivelsesår 1990 Målgruppe Klasse Skuespillet - hvordan u-landene kan komme i.. Skuespillet - hvordan u-landene kan komme klemme i GATT-aftalen Hæftet sætter fokus på GATT-aftalen og u-landenes problemer. En række centrale emner analyseres, debatteres og underbygges med en stribe tal og tabeller. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Voksne Statue over Verdens befolkningen 1994 Hæftet indeholder aktuel information om verdens befolkning samt en del statistisk materiale. Udgivelsesår 1994 Målgruppe Voksne Stemmer fra Den 3. Verden Hæftet indeholder følgende: U-landsbistand gør en forskel; Martini og pumpen i Melele; Jephat - de unges landsby; Balika - aftenskole i landsbyen; Juleka har handelstalent; Evans - landsbyen nye smed; Veremai - bonde og vejarbejder; Amar - de lever af skoven; Mahin - bogreol i et blikskur; Lizzy - lang vej til indflydelse; Fem lande i tal; Danidas historie. Udgivelsesår 1998 Målgruppe Voksne Stjernerne blegner - EU og udviklingslandene Temanummer med fokus på EU's handel og bistand, hvori der opridses nogle regionale perspektiver i EU's samarbejde med landene i det sydlige Afrika og i Mellemamerika. Desuden bringes nogle konkrete historier til at illustrere modsigelserne, den manglende koordinering og sammenhæng i EU's bistand og handel. Udgivelsesår 1996 Målgruppe Voksne Tabte generationer - en debatbog om børn og Et massivt antal børn i u-landene oplever en stadig forringelse af deres opvækstvilkår. Bogen beskriver de grundlæggende økonomiske mekanismer, som gør sig gældende. Bogen lægger op til debat om de udviklingsmuligheder den rige verden er med til at byde de opvoksende generationer i verdens fattige lande. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne Til den rige verden - folk i Danmark Mappen omhandler de krav den 3. verden stiller til os i den rige verden, og hvorledes vi kan bakke dem op. Udgivelsesår Målgruppe Voksne 8. januar 2010 Side 14 af 19

15 Tyndslidt - hvordan den rige verden Tyndslidt - Hvordan den rige verden strikker verdenshandelen med tøj sammen Hæftet undersøger et af de områder, der har været hårdest ramt af den uretfærdige handel - tøj og tekstiler - og hvilken indvirkning, det har haft på Bangladesh, der er et af de fattigste lande i verden. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Voksne UDVIKLING: Danidas Privat Sektor program. UDVIKLING: Danidas Privat Sektor program - Kobling af virksomheder i Nord & syd Indholder følgende artikler: Veje til øget velstand i Den 3. Verden; Privat sektor programmet - Hvad er det? Udviklingsministeren om Psprogrammet; Ps-programmets bestyrere; Ps-programlandet Ghana; Et Ps-projekt i Ghana - Muk Air; Et Ps-projekt i Ghana - Divine Seafood; Et (Muligt) Ps-projekt i Ghana - Swisotel; Et Ps-projekt i Ghana - Consortium; Et Ps-projekt i Ghana - Samertex og DLH; Et Psprojekt i Ghana og Danmark - Kirsten Lundbergh; En Ps-igangsætter i Ghana; Et Ps-projekt i Ghana - Deng; Et Ps-projekt i Ghana - Emulsion; Ambitiøs Ps-mand i Ghana; Ps i Uganda; Ps i Vietnam; Ps i Egypten; Ps i Indien; Et Ps-projekt i Indien - Rø-Ka; Et Ps-projekt i Indien - FN Aerotherm; Et Ps-projekt i Indien - Iron; Ps i Zimbabwe; Et Ps-projekt i Zimbabwe - derby; Industrialiseringsfonden for udviklingslandene (IFU); Meninger om Ps-programmet. Udgivelsesår 1997 Målgruppe Voksne UDVIKLING: Danmark og U-landene Indholder artikler som: Den 3. Verden - dog betydelige afvigelser mellem de forskellige samfundsgrupper;udtræk fra Gallups måling i juli-august 1997; Lidt har også ret; Panter vovede pelsen; Kvinde afmagt; Kulturkontinent i Indien; "Vindue" for private firmaer; FN i Norden; Penge i Afrika. Udgivelsesår 1998 Målgruppe Voksne UDVIKLING: Kultur - Nord & Syd Indholder følgende artikler: Nye bånd mellem Nord og Syd; International udvikling og medierne; Kulturen globalt set; Loméaftalen i ny forklædning; Indikatorer - kvantitet og kvalitet i bistanden; Operation dagsværk; Udviklings- ministerens vurdering. Udgivelsesår 1998 Målgruppe Voksne UDVIKLING: 'Spejlinger af fattigdom' 20 artikler om bistandsarbejde og Tredje verdens forhold. Udgivelsesår 2001 Målgruppe Voksne Udviklingsbistand - hvorfor og hvordan Et undervisningsmateriale til folkeskolen. Om Danidas samarbejde med u-landene belyst i 4 hæfter: "Hvorfor udviklingsbistand?", "Hvilken slags bistand?", "Sådan arbejder Danida", "Godt eller dårligt". Endvidere er der et kort over Danidas samarbejdslande og et sæt åbne opgaver. Udgivelsesår 1990 Målgruppe Klasse 8. januar 2010 Side 15 af 19

16 Ulandene - Hvad kommer de mig ved? Bringer først afsnit om den økonomiske situation i u-landene, om den alt for ringe bistand, om gældsbyrden samt om de globale miljøproblemer i sammenhæng med en økonomisk udvikling. Endvidere påvises, hvorfor det er så vigtigt ikke at glemme u- landene midt i øst-vest problematikken og krisen i Mellemøsten. Kan læses på ungdomsuddannelserne og af alle med interesse for verdens udvikling. Udgivelsesår 1991 Målgruppe Voksne U-landene og Danmark:Et undervisningsmateriale.. U-landene og Danmark: Et undervisningsmateriale til brug i folkeskolens ældste klasserbestående af: Del materiale 1: Hvad er et u-land? Del materiale 2: Det historiske perspektiv Del materiale 3: Udviklingsbistanden (N/S) 9. klasse og opefter 172 sider Skrevet og redigeret af: Claus Buttenschøn, Benny Jørgensen, Henning Kjær og Olaf Ries Udgiver: Danida og Mellemfolkeligt Samvirke 1983 Udgivelsesår 1983 Målgruppe 9.klasse og opefter U-landsgruppernes Hvem Hvad Hvordan I bogen finder du 7 skud fra hoften om gæld og udvikling, landbrug og miljø, den skæve handelsbalance, kvinder og indflydelse, bistandspolitik, kultur og udvikling. Ideer til udstillinger, markedsdage, aftenarrangementer m.m. Udgivelsesår 1988 Målgruppe Voksne UNICEF nyt Hvert år dør 14 millioner børn pga. mangel på rent drikkevand, dårlige sanitære forhold, miljøforurening, almindelige sygdomme og sult. Sæt børnene øverst på jordens topmøde, lyder det fra UNICEF. Udgivelsesår 1992 Målgruppe Voksne Valget mellem varerne - den politiske forbruger De seneste år er der opstået et nyt begreb - den politiske forbruger. Det er ham eller hende, denne bog handler om. Den politiske forbruger går ikke altid efter de billigste varer. Han stiller krav om, at arbejderne, der har fremstillet varerne, har anstændige vilkår. Og at der er blevet taget hensyn til miljøet under produktionen. Oprindelig boykottede han varer, der i ekstrem grad tilsidesatte rettigheder og miljø. Nu er han ofte parat til at betale ekstra, hvis produkterne efter hans opfattelse kan tages for gode varer. Bogen beskriver også forbrugernes holdning til de to nye, vidt forskellige typer fødevare- produktion - økologiske varer og gensplejsede varer. Der er også en gennemgang af udviklingen i international økonomi og handel, herunder bestræbelserne på at få rettigheder og miljøbeskyttelse ind i reglerne for en stadig friere verdenshandel. Udgivelsesår 1999 Målgruppe Overbygning Vand - en udviklingsressource Med vedtagelsen af "Det Internationale Drikkevands- og Sanitetstiår " er et gigantisk udviklingssamarbejde løbet af stabelen. Målet er rent vand og rimelige sanitære forhold til alle i Udgivelsesår 1983 Målgruppe Voksne 8. januar 2010 Side 16 af 19

17 Verdens børn i 50 år - historien om UNICEF Indhold: Krigens børn. Kampen mod folkesygdommene. Udviklingsårtiet. Alternativernes årti. Børnenes lov. Forandringens årti: Udgivelsesår 1995 Målgruppe Voksne Verdensbankens Atlas 1996 Dette atlas fra Verdensbanken fremlægger sociale og økonomiske nøgletal fordelt på de tre hovedområder: befolkning, økonomi og miljø Udgivelsesår 1996 Målgruppe Voksne Verdensbankens Atlas 1997 Indeholder cd-rom med Verdensbankens Atlas og præsentation af den statslige bistandspolitik i Danmark, Finland, Norge & Sverige. Afsnit om: Befolkning, Miljø, Økonomi, Stater og Markeder-tekniske noter. Eckert IV-projektionen er anvendt til alle kort. Udgivelsesår 1997 Målgruppe Voksne Vilde billeder - cases Bogen består af en række artikler, hvor mennesker, der beskæftiger sig med billedformidling, gør sig tanker om det at lave billeder i og om Den 3. Verden.- De prøver at besvare spørgsmålet: hvad sker der med mennesker, når de bliver til billeder? Udgivelsesår 1989 Målgruppe Voksne Vilde billeder - myter Vort billede af "de andre" fra de store opdagelsesrejser over kolonitiden til den moderne turisme. Og om hvordan dette billede har udviklet sig i overensstemmelse med, hvilke behov vi historisk har haft for at måle os selv i forhold til "de andre". Udgivelsesår 1989 Målgruppe Voksne Vilde billeder - praksis Bogen beskæftiger sig med Den 3. Verdens billeder i vores dagligdag, hvordan vi bruger Den 3. Verden - både til at skabe vennebilleder og fjendebilleder. Bogen indeholder en række konkrete opgaver i billedanalyse og billedforståelse. Udgivelsesår 1989 Målgruppe Voksne Zapp - Har du indflydelse? Hvad betyder ytringsfrihed for en demokratisk udvikling? En spillerund på engelsk hvor i diskuterer mediernes og ytrinsfrihedens rolle for demokratiet. Også indeholder: Ung i Nicaragua, Sudan og Myanmar. Udgivelsesår 2007 Målgruppe Overbygning ZAPP - jorden rundt: Teenagebomben Undervisningsmappe følger med. Magasinet indeholder følgende artikler: Nepal - tre generationer under samme tag; Chile - 17-årig mor; Skralde-Steven fra Kenya; Genbrugstøj - klædt på for en hund. Udgivelsesår 1994 Målgruppe Overbygning 8. januar 2010 Side 17 af 19

18 ZAPP jorden rundt: Bistand I 1998 gav Danmark knap 11 milliarder kroner i bistand. Det svarer til at hver dansker giver 2000 kr. i udviklingsbistand om året via sin skattebillet. Er det rimeligt, at vi giver så mange penge i udviklingsbistand? ZAPP jorden rundt sætter fokus på malaria, AIDS og sundhed, men bistanden er meget andet end kun det. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Overbygning ZAPP jorden rundt: Giganternes kamp selskaber i verden arbejder internationalt, som fx. Shell, Exxon eller Philips. De producerer langt de meste af det tøj, sko eller den elektronik, der findes i et moderne dansk teenagerværesle. Zapp sætter i dette nummer fokus på mærkevarer, McDonalds og flere andre giganter. Udgivelsesår 1997 Målgruppe Overbygning ZAPP jorden rundt: Jeans Jeans er jeans. De er blå, har lommer, og ganske ofte er det eneste der adskiller dem væsentligt, mærket. Og det er selvfølgelig også ganske vigtigt måske mere end du tror. For ud over at signalere en bestemt stil, så bliver nogle mærker produceret under højst kritisable forhold. Mange jeans bliver syet af underbetalte kvinder der dårligt kan leve for den løn de tjener selv om de arbejder 48 timer om ugen eller mere. Undersøgelse af fabrikkerne viser at arbejdsmiljøet ofte er så dårligt, at arbejderne enten bliver syge af at indånde fibrene i luften, eller også bliver de syge af at sidde forkrampet over symaskinerne. Hvad kommer det egentlig mig ved, kan du spørge Du kommer måske tættere på svaret efter at have læst dette nummer af ZAPP. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Overbygning ZAPP jorden rundt: Sådan leger vi ikke! Der er ufattelige mængder legetøj der laves i verden. Værdien af bare et års produktion af legetøj er på 621 milliarder kroner. Det svarer til at Jordens børn kunne få råd til at bygge næsten 30 Storebæltsbroer om året, hvis de altså droppede deres legetøj. Danskerne indfører hvert år næsten tons legetøj, der er lavet af fattige kinesiske bondepiger. De unge piger arbejder under forhold, der ligner dem, som vore oldeforældre levede med på fabrikkerne i slutningen af 1800-tallet. Pigerne får ned til 50 øre i timen og arbejder ofte op til timer om dagen med at lave plastiklegetøj, elektronik og andet legetøj til amerikanske og europæiske børn. Samtidig tjener den danske legetøjsbranche 200 mio. kroner om året. Det er altså ikke pigerne på verdens legetøjsfabrikker, der er skyld i at noget legetøj er dyrt. Hvem er det så? ZAPP jorden rundt forsøger at give et svar med dette temanummer om den globale legetøjsproduktion. Temaet er samtidig en del af materialet til kampagnen Sådan leger vi ikke, der er sat i værk af Specialarbejderforbundet (SID), DUI Leg & Virke og International Børnesolidaritet. Materialet består af: ZAPP jorden rundt nr. 6/2000, Tegneseriehæftet I Perleflodens delta, postkort og plakat. Udgivelsesår 2000 Målgruppe Overbygning 8. januar 2010 Side 18 af 19

19 ZAPP jorden rundt: Sæt pris på din verden! Danske skoleelever er bevidste om deres funktion som politiske forbrugere. - Lærervejledning med opgaver og ideer til differentierede undervisningsforløb samt liste over suppl. materiale. Kampagnen skal sætte fokus på en mere retfærdig, dvs. direkte handel mellem Danmark og Den 3. Verden med udgangspunkt i Max Havelaar kaffe. Samt medvirke til at bevidstgøre unge om de muligheder, der ligger i deres forbrugsvalg. Ud fra sækkens indhold skal klassen udarbejde et forslag til hvordan man får danskerne til at drikke mere Max Havelaar kaffe. Udgivelsesår 1997 Målgruppe Overbygning ZAPP jorden rundt: undervisningskuffert Tema: Bistand Kan bruges som konkret undervisningsmateriale og fungerer samtidig som appetitvækker for en yderligere fordybelse i forbindelse med projektopgaver eller temauger, hvor følgende materiale i kufferten kan bruges: w2 plakater "Ka' du undvære en sild" wkonkurrence-folder "Børneret - børnevrang" wvideofilmen "Hjælp" med undervisningshæfte wdanks udviklingsbistand. "Hvorfor og hvordan" fra Danida wdansk udviklingsbistand. "Fakta og tal" fra Danida w"stemmer fra den 3. Verden" fra Danida wdanidas årsberetning Desuden er der vedlagt: Katalog "Bøger, Magasiner, Film" fra Mellemfolkeligt Samvirke og 5 ZAPP foldere. Udgivelsesår Målgruppe Overbygning Zapp, jorden rundt: Når arbejdet flytter væk Outsourcing er temaet for dette Zapp. Vi ser bl.a. på hvad outsourcing betyder for unge i lande hvor virksomheder flytter til, f.eks. i Mexico og Kina. Og i lande hvor job forsvinder fra når firmaer flytter udenlands - f.eks. Danmark Udgivelsesår 2006 Målgruppe Overbygning Zapp, jorden rundt:fattigdom Hvad vil det sige at være ung og fattig? Det prøver dette nummer af Zapp at give nogle svar på. F.eks. er den største drøm for 17 årige Michael fra Zimbabwe at eje noget rent tøj - så han kan slippe for at blive jagtet af politiet. Udgivelsesår 2006 Målgruppe Overbygning 8. januar 2010 Side 19 af 19

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Her finder du filmene: Vigtigste indgang! nyhedsbrev 2012 - Grethe Grønkjær for Danidas Oplysningsbevilling Side 1 Ved klik på Film fra Danidas Verdensbilledlegat

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere