Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde

2 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm. TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks. heraf 800 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. sept. - eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du ønsker fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. INDHOLD FN soldat i Afghanistan Endelig - løvfrøernes befrielse... Fortsat intet nyt Danske Division befrier Tallinn Miniblyanterne på soldaterbesøg Stafet for Livet Fremsyn Fra stresset til mindfull Syg humor - eller følg med tiden Mental uddannelse - og trænings... Til lykke med dagen Haderslev Ride4Rehab på veteranhjemmet Nye marcher Personelnyt Forsidefoto Forside: "Der var masser af "incidents" på vejene hver dag. Daglige vejsidebomber og angreb skulle man bruge mere end en hånd til at tælle på. Men trafikken var også et kapitel for sig. Overlæs og overhalinger både højre og venstre om er helt normalt. Læs mere på side???. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner

3 Spids blyanten! Nu er der to flasker vin på højkant! Kontakt- og velfærdsofficeren ved Telegrafregimentet. KVO giver to flasker vin til bedste artikel i dette blad. Send din artikel til næste blad på: Major Michael Dahl Nielsen har været udsendt til Afghanistan af FN og ikke som Telegrafregimentets andre soldater, der oftest har været udsendt i NATO-regi. Her i bjergpasset på vejen mellem Kabul og Jalalabad. FN soldat i Afghanistan FN mission i Afghanistan benævnes i daglig tale som UNAMA. Forkortelsen står for United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Modsat det, vi soldater ofte forbinder med FN, så er denne mission ikke en Peace Keeping Mission, men en Politisk Mission. Af Major Michael Dahl Nielsen, næstkommanderende ved HQBTN i Haderslev Udstikning Under en samtale med min udstikker, talte vi om en potentiel "næste" udsendelse. Naturligvis var jeg klar igen, men min familie skulle inddrages i, hvornår det passede bedst ind. Denne gang ville jeg gerne prøve at arbejde med FN systemet for at differentiere fra mine tidligere missioner ved både den danske bataljon i SFOR og KFOR, mentor for G6/10 DIV i Irak og senest med DCMKMP i Afganistan (ISAF). Jeg havde en idé om, at der i mit ønske om FN-tjeneste, implicit lå Mellemøsten eller Afrika som missionsområde. Udstikkeren vendte hurtig tilbage med en funktion, som i tid passede ind i familielivet og som passede ind i mit FN ønske - militærrådgiver (MILAD) - i Afghanistan! Danmark har altså én FN soldat i Afghanistan. Det var jeg meget overrasket over. Dels var jeg slet ikke klar over, at der var "blå" baretter i Afghanistan og dels havde jeg trods mit arbejde med internationale operationer ved Telegrafregimentets stab og min tidligere udsendelse til ISAF aldrig hørt om det. Men MILAD lød som en rigtig spændende funktion, så jeg accepterede, uden egentlig at gøre mig flere overvejelser om, hvad det betød at være FN soldat i Afghanistan. Missionsforberedende uddannelse Uddannelsen som MILAD består, ud over nogle briefinger ved Hærens Operative Kommando og lidt online e-learning, af to uddannelsespakker. Den ene er en tre ugers uddannelse i Finland, og den anden er ved DANILOG to ugers kursus for enkeltmandsudsendte. Kurset i Finland Kurset i Finland er det gamle observatør-kursus, som har udviklet sig, så det nu også omfatter forbindelsesofficersvirke og militærrådgivning. Kurset hedder nu UNMEM United Nations Military Experts on Missions. Finland har afholdt mere end 100 observatørkurser, så det er et godt og gennemarbejdet kursus, der gennemføres meget professionelt. Militærrådgiverdelen var på mit kursus dog første gang, så der var de dog lidt usikker i præstationen. Ingen af instruktørerne vidste egentlig, hvad der lå i rollen som MILAD. Efter udsendelsen kan jeg se, at de havde fået meget af deres viden fra personel, der har gjort tjeneste som MILAD ved FN hovedkvarter (HQ) i Kabul og ikke fra MILAD, der arbejder i regioner (stabsfunktion kontra forbindelsesofficer). Kurset ved DANILOG Kurset ved DANILOG var på samme måde, som da jeg blev udsendt til Irak, Telegrafens Venner 3

4 Lokale chauffører fra UN staben i Jalalabad. Altid i godt humør og med på sjov og spas, trods den alvorlige situation, det er at køre på vejene. Chaufførerne er meget professionelle i både vedligeholdelsen af køretøjerne og i selve kørslen. Autoværnene er kun 30 cm høje, så man skal ikke lide af højdeskræk, når der køres med 80 km/t på denne vej. en stor fornøjelse at deltage i. Alt var vel planlagt og gennemført. Specielt vil jeg fremhæve TSE-modulet, hvor instruktørerne var velmotiveret og engageret i undervisningen. På kurset mødte jeg også en medarbejder fra Forsvarets Personeltjeneste (FPT) Charlotte Hoff, som er sagsbehandler for FN udsendte. Hun kræver en særlig tak. På kurset gav hun en virkelig god introduktion til FN's lidt tunge administrative system. Men hun har også igennem hele missionen været den vigtigste "livline" hjem til Danmark, når der skulle laves rejser og afklares forhold omkring eksempelvis visum. FN mandatet UNAMA er etableret i 2002 og er i Afghanistan på baggrund af afghansk anmodning. UNAMA er altså ikke en mission, der f.eks. overvåger fredsaftaler mellem to parter. UNAMA beskæftiger sig med politiske forhold og herunder valg og god regeringsførelse samt i mit perspektiv de mest vigtige områder som udvikling og generel hjælp samt menneskerettigheder. Under disse overskrifter gemmer sig mange ting. F. eks. retsvæsen og kvinders rettigheder, som er to områder, der godt kunne bruges mere hjælp til. Men en meget vigtig pointe er, at UNAMA principielt ikke er proaktiv i rådgivningen, men kun rådgiver efter anmodning. Dette var en lidt anden måde at skulle arbejde på i forhold til det, jeg har været vant til i de andre missioner, jeg har været på. MILAD funktionen er en del af den politiske rådgivning. Altså at udføre MILAD er ikke direkte udvikling af afghanske sikkerhedsstyrker (ANSF), men er en FN mulighed for at lave eget bud på, hvordan udviklingen går i forhold til rådgivning på det politiske niveau. MILAD støtter dog alle brancher/søjler i FN organisation - og måske mere i regionerne end MILAD gør i Headquarters (HQ). Militærrådgiver i en region I UNAMA er der i dag ca ansatte. Heraf ca. 400 internationale, nationale, 14 MILAD og resten primært frivillige (UN volunteers). Disse er fordelt i FN HQ i Kabul og i de 13 regionale HQ. I de prioriterede regionale HQ er der en eller to MILAD. Jeg skulle gøre tjeneste i Jalalabad UN øst region (Laghman, Nangarhar, Nuristan og Kunar provinserne). Indbyggertallet i Jalalabad er der mange bud på. Fra både ¼ million og op til flere millioner. En forklaring på denne usikkerhed omkring indbyggertallet er, at Jalalabad og resten af området er relativ varm om vinteren (10-12 plus grader om dagen) og modsat meget varm om sommeren (op til 48 grader). Derfor er der mange familier fra eksempelvis Kabul, der flytter til/fra Jalalabad afhængig af årstiden for at have en varm vinter i Jalalabad og en kølig sommer i Kabul. Der er nogle internationale, der mener, at byen skulle hedde Jalalagood p.g.a vejret og at der er meget grønt. Jalalabad er primært et Pastunsk domineret område, det giver sig bl.a. udslag i, at eksempelvis sharialov er relativ accepteret, og at næsten alle kvinder bærer burka. Området er et relativt hårdt område incidents (hændelser) pr. dag er normalen, hvor ca. halvdelen udgøres af IED (vejsidebomber etc.) eller angreb på ISAF/ANSF. I FN lejren i Jalalabad var vi ca. 17 internationale og resten op til de ca. 80 var nationale. Den nationale stab arbejder inden for alle områder lige fra sikkerhed til human rights. Chefen i regionen er civil. I mit tilfælde Ms Heran Song fra Sydkorea. Hun var ekstrem erfaren og dedikeret til opgaven. Med ni år(!) i Afghanistan, hvoraf ca. halvdelen i Jalalabad, vidste hun godt, hvordan de forskellige aktører skulle tackles. Mit job bestod primært i at holde forbindelse til (på ISAF siden) to amerikanske brigade HQ og (på ANSF siden) til et korps HQ, tre brigade HQ, fem OCC-P/R (en slags alarmcentral) for ANSF samt diverse politimyndigheders HQ. Vi skulle egentlig have været to MILAD, men det var vi kun i to ud af de seks måneder p.g.a. af bl.a. visumproblemer Der er flere forskellige UN lejre i Jalalabad. UNAMA var med pool, men WFP lejr var dog nok den flotteste med mange farver og blomster. 4 Telegrafens Venner

5 FN Mi-8 helikopter eller HIP, som vi også er nogle, der husker den kaldet. FN har nogle få stykker til primært transportopgaver. Det var noget af en oplevelse at flyve i disse russisk bygget to-turbinet transporthelikopter. Umiddelbart fandt jeg det ikke særligt behageligt. Bænken, man sidder på, er på niveau med bænke i et omklædningsrum. Mi-8 er dog den helikopter, som der er produceret flest eksemplarer af i verden. Kigger man på flyvetimer og fejlstatistik, så klarer den sig dog fint... men nok ikke sjov at nødlande med. for min mongolske makker. Så jeg havde ikke problemer med at få tiden til at gå. I praksis betød dette, at jeg var på landevejen ca. fire dage om ugen for at besøge disse forskellige HQ. Ud over min primære opgave at finde oplysninger omkring den generelle udvikling af ANSF, så bestod dette forbindelsesofficersjob også i høj grad af at arrangere møder for andre dele af FN organisationen. Jeg havde ikke ansvar eller direkte opgaver omkring sikkerheden for FNlejren eller generelt for transport på landevejene. Ofte var det dog mig, der var facilitator for FN's civile sikkerhedsorganisations (UNDSS) koordination med ISAF og ANSF. Lige så ofte var det dog at arrangere kontakt til ISAF CIMIC- celler eller Human Rights officers efterforskning af hændelser eller indhente/verificere information for HQ i Kabul. Human Rights officerer er i øvrigt generelt meget dedikerede FN medarbejdere. De er skrupelløse med deres egen sikkerhed, når det kommer til indsamling af beviser eller information omkring overtrædelser af menneskerettigheder og det gælder både den internationale og nationale stab. Kultur Til at gennemføre mit arbejde havde jeg tilknyttet min egen tolk. Han havde arbejdet for FN i otte år og for 4-5 danske MILAD. Både inden udsendelsen og på introduktionsdelen til FN får man kulturundervisning. Men det er intet i forhold til det, man lærer af at arbejde tæt sammen med en fra lokalområdet. Jeg har lært meget om, hvad Islam er, og hvad det ikke er. Min tolk, der selv er Pastun, sagde ofte, når jeg spurgte ind til, hvorfor nogen gjorde et eller andet eller noget virkede forkert. "Vil du have Islam eller den pastunske version"? Der er mange ting, som jeg tror vil ændre sig over tid, og som vi skal have tålmodighed med. Der var mange skikke, som min tolk, der var midt i 40 erne, egentlig ikke bifaldt, men som han gjorde, fordi presset/forventningen var sådan fra familien/miljøet. Sådanne ændringer kan man nok ikke gennemføre på kort tid, men der skal generationer til at ændre dette. Han syntes f.eks. burka var farligt. Han forklarede at udsynet er så dårligt, at man nemt falder over ting og dermed kommer til skade (tildækningen var han OK med). Et andet eksempel på ting, der ikke gav mening for ham, er de økonomiske midler, der bliver brugt på bryllupper med op til gæster. Han sagde, at de på mange områder var med til at ødelægge familiernes økonomi. Så måske han ikke vil forvente dette af hans børn i fremtiden, og dermed vil der ske en lille ændring af skikke. I Kabul er burka f.eks. meget mindre udbredt - og det er vel meget normalt, at storbyens skikke langsomt breder sig ud i landområderne. Jeg spurgte en dag en af chaufførerne, hvorfor de ikke tog jeans og T-shirt på. Jeg undrede mig over, at de arbejdede i den traditionelle pastunske påklædning med meget løse bukser og stor/lang skjorte. Resultatet af denne påklædning og bilvask var, at de blev meget beskidte, da tøjet gned sig op og ned af bilerne, når de vaskede dem. Han forklarede mig så, at han og de øvrige chauffører syntes, at vores påklædning så fjollet ud at jeg nok skulle se det, som hvis jeg så en mand i kjole i Danmark! Der er mange ting, som giver mening i vores forståelse og dermed giver en logik af rigtig og forkert men den kan ikke overføres til andres kultur. Jeg lærte at spørge ind til min undren - og så var der ofte en god forklaring. Omvendt har jeg ikke oplevet, at afghanerne ikke har lyst til at ændre sig, eller ønsker forandring man skal bare afsætte tid til dialog og forklaring på, hvorfor vi ser det som en god idé. F.eks. fik jeg min tolk overbevist om de nye smartphones fortræffeligheder. Han laver nu trådløst netværk derhjemme med den, så børnene med den nye tablet kan surfe frit på Internettet. Han "skyper" med søsteren i USA, og da vi så billeder fra en dansk ko/svinestald, kunne han godt se, at det var meget mere effektivt end det, der var i oplandet til Jalalabad. Viljen til forandring er der Hjemme igen Når man kommer hjem igen, så er det tid til refleksion. Jeg har spurgt mig selv, om jeg kunne tænke mig at tage endnu en mission med FN i Afghanistan, hvis jeg fik muligheden. Jeg har lært meget om en del af Afghanistan (den pastunske del), men jeg kunne også godt tænke mig at opleve befolkningen i enten nord eller vest. FN er dog, som alle andre organisationer under pres, på budgettet. Så måske, når det bliver min tur igen, så er der ikke noget, der hedder MILAD i Afghanistan. Skulle det ske, så er jeg sikker på, at der er en anden spændende FN mission ude i verden. Samlet synes jeg, at jeg har haft en god oplevelse, der på mange områder har skubbet i min verdensopfattelse. Det gode ved en udsendelse er også, at det sætter det hele lidt i perspektiv og får en til at smile lidt over de problemer, vi går og tumler med herhjemme. TELEGRAFEN drives af annonceindtægter og støttemedlemmer. Vil du gerne have bladet gratis? Vil du også gerne støtte? Tegn et medlemsabonnement for kun 150,- kr/år. mail til: Telegrafens Venner 5

6 Endelig - løvfrøernes befrielsesdag Naturpleje på fælleden ved Ryes Kaserne har i mange år været af ypperste kvalitet. Naturen får lov at passe sig selv, men skal der en hjælpende hånd til, så er Forsvaret og Fredericia kommune altid klar til at støtte op om de livgivende projekter. Nu er tiden kommet, hvor bestanden af løvfrøer skal optimeres. Snart vil lyden nå langt omkring, når de forholdsvise små frøer kvækker løs. Man forbavses over den høje lyd, når man ser, hvor lille frøen er! Af kasernemester Uffe Thrane, kasernerne i Fredericia. Fredericia kommune har fået tilladelse til at udsætte haletudser af løvfrø i damme på Fælleden. Bestanden af løvfrøer er beskeden her i Danmark. Man ser gerne en større udbredelse for at sikre artens overlevelse. Vores fælled er velegnet, fordi der ikke er risiko for, at dammene med deres omgivelser bliver forurenet med gødning eller plantegifte fra landbruget. Ægklumperne blev opfisket i damme i De mange udsatte haletudser skulle gerne med tiden blive til løvfrøer. Løvfrø-hannen er i gang med at kvække, og til det bruger den en masse luft, som den via munden presser ud for at give de velkendte "kvæk". Kolding og Vejle kommuner, æggene blev klækket i tanke hos Aqua Consult i Brabrand, og de blev passet og plejet af Peter Skriver, indtil de var klar til at blive sat ud. Det skete den 4. juli. På fælleden blev der udsat haletudser fordelt i fem vandhuller. Stor vandsalamander - en glædelig opdagelse på Fælleden Inden udsætningen af haletudser skulle dammene først undersøges for fisk. Ud over de mange spændende vandinsekter var der også larver af lille vandsalamander- og sandelig: I to damme på fælleden var der også stor vandsalamander (nederst). Bemærk de udvendige gæller. De forsvinder, inden salamanderne forlader dammene for at begynde deres liv på mark og i skov. Salamanderne er en ældgammel slægt de har været på jorden i 160 mio. år, og der er stadig mange arter fordelt på Nordamerika, Europa og Østen, men antallet af den enkelte art falder i et foruroligende tempo. Årsagerne er overalt de samme: Damme og større vandhuller forsvinder i landbrugslandet, fordi de er i vejen for dyrkningen af afgrøder. Deres levesteder i form af hegn og uopdyrkede områder sløjfes, eller damme og levestederne forurenes med landbrugets gødningsstoffer og plantegifte. Denne dag på fælleden kom der en del Kasernemester Uffe Thrane foretog en ceremoniel udsætning af løvfrø-haletudser i en dam på forsvarets øvelsesområde, Hyby Fælled. larver af lille vandsalamander i nettet men som nævnt, i to damme kom der også larver af stor vandsalamander. Den er her, men der er næppe mange. Den er ved at være en truet art i hele landet, så kan den finde sig til rette på dette rolige område, vil det være godt for artens overlevelse. Vidste du? Løvfrøen har mange naturlige fjender, og dens bedste forsvar mod disse er camouflage. Løvfrøen er almindeligvis grøn, men er i stand til i en vis grad at tilpasse sin farve efter omgivelserne til gullig, brunlig og endda blålig. Dette farveskift skyldes farvelegemer (kromatoforer) i løvfrøens hud, der, når de trækker sig sammen, forårsager en lysere hudfarve, når de udvider sig en mørkere. Bestanden tælles ved antallet af kvækkende hanner. Ud fra det mener man, at bestanden var i alt i Stor salamander i to stadier. En overraskelse, at de trives så godt som tilfældet er på Hyby Fælled. 6 Telegrafens Venner

7 arbejderne fra de to andre værn kan se sig selv som en del af det nye regiment og i mulig udstrækning kan videreføre den historie, der er vigtig for dem. Dette arbejde skal naturligvis konsolideres i tæt samarbejde med de nye enheder, men forberedelserne er i gang. Vi fortsætter tillige med at udvikle de koncepter og doktriner, der skal danne grundlag for indsættelsen af føringsstøttekapaciteterne fremadrettet og dermed for vores førings- og funktionsuddannelser. Regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Fortsat intet nyt Mange ansatte går og afventer svar på fremtiden for sig selv, enheden og regimentet. Hvad sker der? Hvordan skal Telegrafregimentet - Forsvarets Føringsstøttecenter se ud i fremtiden og hvad med mig? Alle vil have svar, men det er ikke muligt at svare, fordi der stadig er så mange uafklarede spørgsmål. Det hele trækker ud og det er beklageligt. Men at komme med delvise svar eller gætte på noget, vil kun skabe rygter, og når de endelige beslutninger og svar for fremtiden så kommer - og de måske ikke er som forventet, vil det skabe endnu flere frustrationer. Vi må alle sammen afvente de rigtige svar. Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager. Der er fortsat intet nyt vedrørende Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter. Forsvarskommandoen har i skrivende stund endnu ikke godkendt hærens nye struktur. Vi har derfor endnu ikke modtaget et implementeringsdirektiv fra Hærens Opreative Kommando, så vi kan komme i gang med at tilrette strukturen til de nye opgaver. Vi orienterer om det vi kan Vi kan derfor fortsat kun holde vores samarbejdsudvalg (SU) informeret om tankerne i den nye struktur. Vi forsøger efter bedste evne at udnytte ventetiden så godt som muligt. Vi har fået en lille pose penge til at gå i gang med forberedelserne af rømningen af Bülows Kaserne og flytningen af arbejdspladserne ud på Ryes Kaserne. Ombygning kan give gener Forberedelserne af bygning 2 og 3 medfører desværre, at bad og omklædningsfaciliteterne vil blive ringere, indtil vi er helt på plads. Jeg anmoder om jeres forståelse for dette og vi vil sammen med FBE gøre vores bedste for at få tingene på plads så hurtigt som muligt. Vi udnytter tillige ventetiden til at overveje, hvorledes vi får forankret vores nye opgaver og enheder fra flyvevåbnet og søværnet i vores såkaldte bløde værdier. Jeg tager naturligvis udgangspunkt i det arbejde, vi lavede forud for implementeringen af den indeværende struktur, herunder ikke mindst vores ledelsesgrundlag, nye enhedsmærker med videre. Men vi skal skabe mulighed for, at med- Telegrafregimentet fylder 22 år Markeringen af regimentets fødselsdag den 1. november er med stor sandsynlighed den sidste med vores nuværende enheder. Jeg håber, at I vil bakke massivt op om paraden den 1. november, fødselsdagskoncerten den 7. november og for officerernes vedkommende gallafesten den 2. november. Jeg vil på det tidspunkt have gennemført mit besøg i Afghanistan ved regimentets udsendte soldater (CISELM, EWELM og DCMKMP(-)), og jeg vil være opdateret på status i udviklingen af vores styrkebidrag og nødvendige justeringer af den missionsorienterede træning forud for udsendelse. Jeg har tidligere meddelt, at jeg vil orientere jer om vores nye struktur, så snart Hærens Operative Kommando og Forsvarskommandoen tillader dette. Jeg forventede at kunne orientere alle medarbejdere medio/ultimo september måned. Den forventning kunne jeg desværre ikke indfri, så nu nøjes jeg med at sige, at jeg vil orientere jer SNAREST MULIGT. Pas på jer selv og hinanden og fortsæt jeres flotte indsats. Jeres RC Telegrafens Venner 7

8 Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores annoncør, tandlæge Klaus Kristensen. Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Har du militær ID-kort giver vi dig en speciel TELEGRAFEN-RABAT ring! Treldevej Fredericia HOLDER DU OGSÅ AF DIN BIL? RING OG FÅ ET GODT TILBUD - vi er de eneste der giver levetidsgaranti - også alt i autoglas Nu også mulighed for billeddokumentation Nu også! Bilplejecenter Erik Holgersen Indehaver Diskovej Vejle TELEGRAFEN-RABAT til alle ansatte ved Telegrafregimentet 8 Telegrafens Venner PavaVejle.dk Diskovej 20, 7100 Vejle Tlf PAVA er den eneste kæde der er tilsluttet PavaFredericia.dk Treldevej 150, 7000 Fredericia Tlf

9 Danske Division - befrier Tallinn Af oberstløjtnant Carsten Rasmussen, ACOS G5/Danske Division. Danske Division gennemførte i perioden fra den 9. til den 13. september en studieperiode kaldet ERRANT KNIGHT i den estiske hovedstad Tallinn. ERRANT KNIGHT var den første større aktivitet i uddannelsesåret Uddannelse af chefer og stabe Divisionens uddannelse af chefer og stabe fra 1. og 2. Brigade samt de tre affilierede brigader fra Estland, Letland og Litauen fokuserer i dette uddannelsesår på offensive operationer, herunder kamp i bebyggede områder. Formålet med ERRANT KNIGHT var at skabe en dyb og ensartet forståelse af principperne for og udfordringerne i forbindelse med kamp i bebyggede områder. Under ERRANT KNIGHT forestod divisionen, støttet af hærens tjenstgrenscentre og skoler samt estiske civile og militære myndigheder, gruppearbejder og drøftelser af taktiske doktriner for kamp i bebyggede områder, samt introduktion til årets taktiske scenarium. Teorien blev efterfulgt af situationsspil med fremlæggelse og drøftelser af taktiske løsninger i terrænet i og omkring Tallinn. ERRANT KNIGHT vil blive fulgt op af branchespecifik uddannelse indenfor en række områder som f.eks. ingeniørtjeneste, logistik og taktisk efterretningstjeneste forud for næste store aktivitet i uddannelsesåret, øvelse RED KNIGHT, der gennemføres i Litauen og Danmark i november Øvelse Red Knight i november På RED KNIGHT øvelsen i november skal brigaderne, med udgangspunkt i en divisionsbefaling, planlægge en operation, som starter fra et beredskabsområde i Letland og ender i en offensiv operation, der skal befri Tallinn for en sø- og luftlandsat modstander. TELEGRAFEN betales kun af annonceindtægter og støttemedlemmer. Indtægterne bruges til trykning og drift af bladet, så soldater, pårørende, andre enheder, politikere og samarbejspartnere stadig kan få bladet gratis og læse om, hvad der foregår ved Telegrafregimentet. I fremtiden vil vi som Hærens Førings- Støttecenter være endnu mere spredt i landet og vi bliver med tiden en stor fællesværns enhed. Derfor ser vi større nødvendighed i af få informationer ud til alle soldater og enheder, og artikler fra soldaterne tilbage til regimentet og ud til andre, så der kan opnåes en tilpas stor oplysning og forståelse for alle vores opgaver og arbejde i en ny fællesværns fremtid. Vil du støtte TELEGRAFEN, så telegrafsoldater og pårørende fortsat kan få bladet, så kan du tegne et støttemedlemsskab for 150,- kr./år. Betal på: reg 1551 konto og send derefter en mail til: HUSK - STØT ANNONCØRERNE! Telegrafens Venner 9

10 Mini-Blyanterne på soldaterbesøg På Mini-Blyanternes vegne, af Diana S. Ravn, leder af skole- fritidsordningen på Fredericia Realskole. Til vores store glæde skulle vi igen i år på tur til Ryes Kaserne med Mini- Blyanterne. Det var derfor med stor forventning, vi mødte i skole den tirsdag, hvor besøget skulle være. Alle med forventningens glæde i maven og nysgerrighed om, hvad vi mon egentlig skulle. Stefan er vores soldaterforældre Vi skulle møde præcis kl og havde madpakker og vanddunke pakket i hver vores taske, og vi fandt hurtig ind på to-rækker, for nu skulle vi af sted! Alle 38 børn og fire voksne blev hentet af en særbus fra Sydtrafik og kørte lige til hovedvagten på Ryes Kaserne. Der stod en af vores soldaterforældre og tog imod. Jubii, så kunne vi komme i gang. Stefan, som vores soldat hedder, fortalte os, at nu skulle vi hilse på vagten, når vi gik forbi, og vi blev instrueret i, hvordan en soldat hilser. Derefter gik vi i kolonne ind på kasernen og ned til tre andre soldater, der skulle være vores instruktører resten af dagen. Så er det også fint - nu har jeg prøvet soldatertingene. Sejt, men tungt. Soldatertelte - bivuak'er faldt helt i børnenes smag. Nu skete der en hel masse, vi blev delt ind i tre hold med hver sin farve, gul, rød og blå. Derefter skulle vi med rundt til tre forskellige poster. Èn hvor vi fik lov at røre ved en masse våben uden patroner i, kravle op og ind i forskellige biler og lege, at vi kørte rigtig. En anden post, hvor vi fik lov at smage på soldaternes feltrationer, ligge i deres sovepose, prøve fragmentationsvest, hjelm, rygsæk og sløringscreme. Grøn af misundelse eller hvad Hold op, hvor så vi anderledes ud med grøn og sort farve i hele hovedet. Ved den tredje post var vi i gymnastiksalen, hvor vi sammen to og to skulle gennemføre en særlig forhindringsbane, som soldaterne havde bygget til os. Ved denne post blev der taget tid på os, og vi lærte, at det vigtigste for soldater er, at de ALTID hjælper hinanden! For på den måde ved man, at man aldrig er alene, og der er en at hente hjælp hos. Da alle havde været ved alle poster, var formiddagen fløjet af sted, og det var tid til, at vi fik spist vores madpakker og drukket en masse vand. De fire soldater skulle videre med deres daglige arbejde, så vi gik i kolonne ud fra Ryes Kaserne efter at have sagt farvel og tusind tak for en dejlig, sjov og super dag! Vi håber, at de Mini-Blyanter, der begynder til næste år, får lov til at få en LEVERANDØR TIL DET DANSKE FORSVAR Mission critical training... Anytime - Anywhere IFAD leverer løsninger til træning i radiokommunikation, taktisk træning og FAC/AO træning. Naval training Close Air Support training Radio Communication - Simulator, C2 and Sensor interoperability... Anytime Anywhere IFAD T: lige så sjov dag som os, hvis de også må besøge Ryes Kaserne! Mens vi ventede på bussen, der skulle hente os, sang vi fødselsdagssang for Mads, han fyldte nemlig seks år præcis den dag. Formålet med TELEGRAFEN er at informere medarbejdere og deres pårørende, medlemmer i Telegrafens Venner og Telegrafregimentets samarbejdspartnere om regimentets aktiviteter og opgaver. Vil du støtte Telegrafens Venner, så telegrafsoldater og pårørende fortsat kan få TELEGRAFEN gratis, så kan du overføre et støtte-beløb til konto: reg 1551 konto Send derefter en mail/sms med navn, enhed, forening eller firmanavn og skriv om din indbetaling, så vil vi offentliggøre dit bidrag i næste nummer af TELEGRAFEN. Mail til: SMS: Du kan også tegne et års medlemsskab/abonnement for kun 150,- kr. - og du vil få bladet tilsendt på udgivelsesdagen tak for støtten til soldaterne! 10 Telegrafens Venner

11 Der skal løbes eller gås i 24 timer - bare en fra holdet ad gangen, men ofte er det hyggeligere at være et par stykker om en omgang - eller flere. Telegrafregimentet viser sig fra den pæne side i deres lokalområder. Godt løbet - flot rekord! Stafet for Livet Det er lørdag den 7. september, klokken er 11.30, og jeg er på vej til Haderslev for at løbe en tur med 19 kollegaer. Det regner, og jeg tager mig selv i at tænke øv, 24 timers løb i regnvejr, men da jeg kommer frem til stafetten, er regnen holdt op, og solen har fået plads på himlen, og en Stafet for Livet kan begynde. Af overkonstabel af 1. grad Jannich K. Hansen, Hovedkvarterskompagniet/1. Hovedkvartersbataljon. Starten går kl med en æresrunde, hvor Fighterne, det er personer, der kæmper/har kæmpet med kræft, går forrest og derefter os andre deltagere. Efter første runde er løbet så rigtig i gang. Reglerne er simple - det gælder om at få så mange runder løbet pr. hold som muligt, og der skal altid være en mand/ kvinde aktiv på banen. Hver runde er en omgang rundt om Damparken ca m. Kasernen stiller selvfølgelig hold Mit hold, som hedder 1.Hovedkvartersbataljon, Haderslev Kaserne, bliver hurtigt enige om, at det bare gælder om at få nogle runder i kassen, så vi er ca. 2-3 mand på banen de første mange timer, og det går også fint. Vi bliver trætte og får ømme ben, men fordi vi løber for en god sag, kan vi lige presse citronen lidt mere. Et lys for håb - et lys for at mindes Klokken er blevet Den store Lysceremoni sørger for, at vi får en lille pause. Rundt om i Damparken er der sat små poser med lys i. Nogle er der skrevet små hilsner på til ære for fightere, der ikke klarede kampen mod kræft. Andre med budskaber om aldrig at give op. Vi samles oppe ved scenen, hvor der bliver spillet et stykke musik skrevet til lejligheden, og der bliver holdt et minuts stilhed. Tiden nærmer sig midnat, og vi får skiftet ti par nye ben ind på holdet. Da de overtager, må de ikke bare kæmpe med de mange kilometer, men også med den regn, der igen er begyndt at falde. En ny vagtliste bliver lavet for natten og formiddagen. Vi bliver enige om kun at have én mand på banen gennem natten. Klokken er der ro i teltet, en ro som kun bliver afbrudt, når vi skifter løbere. Udenfor kan man hele tiden høre løbere trampe forbi der er gang i stafetten, selv om det er midt om natten, fordi alle hold hele tiden skal have mindst en deltager ude. Kræften holder nemlig ikke fri om natten. Det er søndag den 8. september. Klokken er 11.30, og løbet er ved at være slut. Som det starter, sådan slutter det. Alle går den sidste runde og samles ved scenen, hvor der bliver sagt tak til de fremmødte, og tallene bliver offentliggjort, i alt blev der løbet/gået runder, hvor 1. Hovedkvartersbataljon, med lidt over 20 løbere fordelt på to skift, stod for 539 runder (581,9 km). Efter de 24 timer havde mennesker besøgt banen, og der blev tændt omkring 900 lys, så alt i alt ikke et dårligt døgn. På trods af periodisk regn og fraværet af materielle bekvemmeligheder i teltet, var der hele tiden god stemning. Der blev hygget med kage og kaffe, fortalt historier fra de varme lande, og Stafet for Livet har været en rigtig god oplevelse. En fælles oplevelse uden direkte relation til virket i grønt tøj og en oplevelse der helt sikkert skal gentages næste år, hvis bataljonens aktiviteter ellers tillader det. Tak for indsatsen til alle løberne vi ses næste år. Rekord Det fine resultat, som holdet 1.Hovedkvartersbataljon, Haderslev Kaserne, stod for i år (581,9) km., er mere end 200 km over tidligere rekorder fra de deltagende militærhold i Fredericias Stafet for Livet, som har været afviklet i syv år. Sidst var det et hold ved overkonstabel Lars Hejn, der præsterede omkring 36o km for deltagere. Flot gået. Flot at vise Telegrafregimentet ved sådanne stævner, der støtter et godt formål - kampen mod kræft. Næste år er der Stafet for Livet igen i Fredericia sidste weekend i maj og i starten af september i Haderslev. Lysceremonien er fast punkt i alle stafetter. I lysets skær håber man. Sender en tanke til de, der kæmpede, men som tabte til kræften. En bøn til Vor Herre - tanker om det, der var - en lille tåre. I lysets skær. Telegrafens Venner 11

12 Fremsyn Ansøgning og CV skrivning. Så har vi gjort det igen. Vi har kigget i krystalkuglen. Til at starte med var kuglen blank, som så mange andre. Men så lagde en kaptajn hovedet i blød og fik en lille idé. Den idé solgte han så til en af sine medarbejdere. Tak for opgaven chef. Før du læser resten af denne superspændende artikel, så skal du lige svare på et lille spørgsmål. Har du fuldstændig styr på at skrive ansøgninger og lave et godt CV? Af Michael Rieber, Staben/Telegrafregimentet. Til alle os andre, som ikke har skrevet en ansøgning før og dårligt nok tænkt på at lave et CV. Til jer har vi et rigtig godt tilbud. G7 har i samarbejde med AMU-FYN lavet et to-dags kursus i at skrive - den gode ansøgning og det gode CV. Selve indholdet i kurset ses i højre side. Kurset vil være opdelt således, at det er tilpasset hver personelkategori: To dage til konstabelgruppen. To dage til befalingsmandsgruppen. To dage til officersgruppen. 12 Telegrafens Venner Vi forventer, at kurset starter i november og endnu et til foråret. Således at Telegrafregimentet personel løbende bliver klædt på til de nye muligheder og udfordringer i forbindelse med den nye HR strategi. Den nye HR strategi er kommet for at blive. Det virker andre steder, så hvorfor ikke også her. Vi anbefaler, at man som person følger med udviklingen, Således at du ikke risikerer, at miste dit drømme job blot på formalia. Spring med på vognen, for du er ikke den eneste. Så book kurset på dit kommandokontor. Vi glæder os til at se jer alle sammen.

13 2.500 kr. til de bedste marcher Af oversergent Jan Lindberg, Presse- og Informationssektionen/Danske Division. Som formand for Slesvigske Fodregiments Parolefond kunne Haderslevs nye garnisonskommandant, oberst Søren Bo Bøjesen, den 15. august overrække Slesvigske Musikkorps (SMUK) kr. som bidrag til præmien i den marchkonkurrence, som er udskrevet af SMUK og Haderslev kommune til to nye marcher: 1) Hyldestmarch til danske udsendte 2) Haderslevmarchen - i anledning af Haderslev Kasernes 125 års jubilæum Vindermarcherne blev offentliggjort ved en offentlig koncert med Slesvigske Musikkorps torsdag den 12. september kl i Kulturhus Harmonien i Haderslev. Både Haderslev kommune og SMUK ønskede med marchkonkurrencen at bidrage til at anerkende den indsats, udsendte soldater leverer og samtidig understrege de tætte bånd mellem Forsvaret og kommunen ved at markere Haderslev Kasernes 125 års jubilæum med en ny komponeret jubilæumsmarch. Vinderkomponisten af den nye hyldestmarch til danske udsendte: Flemming Neergaard Petersen Vinderkomponisten af Haderslevmarchen blev: Ib Glindemann Læs mere her i TELEGRAFEN. Slesvigske Musikkorps fik et legat på kr af formanden for Slesvigske Fodregiments Parolefond, oberst Søren Bo Bøjesen. Guidet siddende meditation. Fra stresset til mindful Nogle vil bruge det, andre vil ikke. For nogle virker det at lære at være 100% til stede i nuet. At se tingene i en anden sammenhæng og at gøre op med gamle vaner. Lyt til din krop - hør dit sind. Mindfulness rummer mange "nye" ting og kan hjælpe rigtig mange til en bedre hverdag. Af seniorsergent Bente Knudsen, 1. Hovedkvartersbataljon/Telegrafregimentet. I slutningen af juli 2013 måtte jeg desværre kaste håndklædet i ringen og melde mig syg på grund af stress. Desværre, fordi det har været en hård, men meget lærerig proces at komme igennem for at komme tilbage på arbejdet. Jeg havde i løbet af en årrække opbygget en kronisk stresstilstand. Jeg havde i længere tid godt vidst, at jeg bl. a. ville have rigtig godt af at lære at meditere. Men det måtte jo lige vente, til jeg ikke havde så travlt! Derudover syntes jeg også, det var lidt svært at gå i gang med, da jeg jo nok ligesom de fleste andre så det som noget meget spirituelt med lotusstilling, røgelsespinde og indisk musik. Det havde jeg meget svært ved at se "seniorsergent Bente" i. Mindfulness Men efter min sygemelding begyndte jeg at søge lidt rundt på nettet. Her fandt jeg et AOF kursus i mindfulness, som jeg fik mig tilmeldt. Det startede dog først i midten af september, så det var lidt lang tid at vente. Men ved min første samtale ved psykologen fik jeg, ud over lange gå- eller cykelture, til opgave at lave dybdeafspænding ½ time dagligt, og hun mente, at jeg kunne finde nogle app's. Det endte dog med, at jeg i stedet for dybdeafspænding fandt en god app med mindfulness, og de lettilgængelige meditationer fandt jeg mig hjemme i med det samme. Ret hurtigt tænkte jeg, at hvis jeg da bare havde haft disse redskaber noget tidligere, ville jeg måske slet ikke være landet der, hvor jeg nu stod. Jeg blev nysgerrig på, hvad det egentlig var for noget, og da jeg jo skulle have tiden til at gå med noget, mens mit nervesystem kom tilbage i balance, lånte jeg nogle bøger om emnet mindfulness. I bund og grund går mindfulness ud på at være bevidst nærværende. Når man er stresset, er man alle andre steder end - lige her lige nu det fandt jeg hurtigt ud af på min første befalede gåtur. Hele tiden var mine tanker i fortiden (hvad gik galt, hvorfor gik det galt, havde jeg da bare osv.) eller jeg var i gang med at planlægge, hvad jeg skulle lave, når jeg kom hjem. Jeg skulle for øvrigt ikke lave noget som helst, for jeg var sygemeldt og min opgave på det tidspunkt var lige netop ikke at lave noget som helst. Men det kunne min hjerne absolut ikke forene sig med. Tilbage - eller frem - til nuet Basis i mindfulness er nogle øvelser i at Telegrafens Venner 13

14 Ro - en indre ro og balance kan opnåes med mindfullnes. Her er det en øvelse kaldet bodyscan. Det er de flestes favoritøvelse. komme tilbage til det, som er - lige nu. Det er nogle meditationsøvelser, hvor man koncentrerer sig om åndedrættet eller forskellige dele af kroppen. Bare lader tanker og følelser være der, uden at lade sig rive med. Bare acceptere, at det er der og så lade det være, som det er lige nu. Jeg tror de fleste mennesker, men i høj grad ansatte i militæret, vil "fikse" alle ting. Vi vil handle os ud af problemer, men det virker bare ikke særlig godt på tanker og følelser. Jo mere vi prøver på at fikse det, jo mere stritter det imod, og jo mere kommer det til at fylde. Så det drejer sig om at kunne skifte fra det, man kalder handlemodus, som er nødvendigt i bl.a. vores arbejde og for at få en hverdag til at fungere. Det vil være lidt svært at få handlet ind uden planlægning. Men så give sig selv nogle stunder i det, man kalder værensmodus. Ved at blive fortrolig med vores tankemønstre og at have redskaber (f.eks. at kunne fokusere på åndedrættet) giver det en frihed til at kunne lave dette skifte, og benytte det modus, som nu er mest hensigtsmæssigt for at løse det, man står i - lige her og nu. Hold en god kurs - lyt til kroppen En anden faktor i en stresset krop er, at man har brugt rigtig mange kræfter på at slukke for forbindelsen mellem kroppen og sindet. Kroppen har i lang tid prøvet at fortælle, at det ikke er en god kurs, man er inde på. Men det må jo lige vente til i morgen, eller til når man engang får tid. Til sidst kan man komme så langt ud, at man faktisk ikke kan mærke sin krops signaler længere. Så nogle af øvelserne går også ud på at få denne kontakt genoprettet, så man rent faktisk kan mærke, når man får trukket skuldrene helt op til ørerne eller faktisk mærke, hvad det lige var, som gjorde en ked af det, skuffet, vred o.s.v., så det ikke eksploderer på et tilfældigt tidspunkt, som er helt ude af proportioner, men at kunne vælge, om man vil agere i situationen her og nu - eller lade det ligge. Der indgår også nogle grundprincipper, som vender ens tænkemåde lidt på hovedet. Det er rigtigt sundt at blive provokeret lidt på denne måde, og det giver mulighed for at bryde gamle (uhensigtsmæssige) vanemønstre. Der er efterhånden også en del videnskabelige undersøgelser, som siger, at meditationerne kan balancere det autonome nervesystem. Det er bl.a. her, vi danner stresshormoner. Det kan også påvises, at meditation styrker dele af hjernen. Men det bliver nok lidt for videnskabeligt at komme ind på. Tilbage til min historie. Jeg fik begyndt på mit AOF kursus, og jeg kunne selvfølgelig ikke slippe befalingsmanden, så jeg tænkte ret hurtigt "det kan jeg sgu gøre bedre". Jeg blev lidt tændt på at få et instruktørkursus i mindfulness. At give noget af denne nye viden videre til mine kollegaer, så de måske kunne slippe for at komme så langt ud, som jeg var kommet. Efterhånden som jeg fik det bedre, fik jeg mere og mere lyst til at kunne videreformidle disse ret enkle, men dog ikke lette redskaber. Det er let at gå til, men ret svært at fastholde i hverdagen. Efter efterårsferien startede jeg meget langsomt op på arbejde (2x2 timer ugentligt) og arbejdede mig hen over vinteren og foråret tilbage på fuld tid. Gode kollegaer er guld værd Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke staben ved Hovedkvartersbataljonen og ikke mindst chefen - bataljonschef oberstløjtnant Steffen Zachariassen, for den støtte og tålmodighed, jeg har mødt. 14 Telegrafens Venner

15 På trods af et stramt program har Steffen altid haft tid til at overholde de aftaler, vi havde, om opfølgningssamtaler. Der har været velplacerede skub, enten når jeg skulle holdes lidt tilbage, fordi jeg var i gang med at forcere tempoet, og skub/støtte til at tage det næste skridt ud i nye udfordringer. Det er eksempel til efterlevelse for andre chefer med medarbejdere, som enten er på vej ud i stress, eller hvor det er kommet til sygemelding, og medarbejderen skal støttes i at kunne komme tilbage. Min drøm at hjælpe andre Jeg satte Steffen ind i min drøm om at være med til at forebygge stress og at hjælpe andre, som måske var på vej ud over kanten. Så da jeg havde fundet et instruktørkursus, var han med på ideen og fandt midler til at betale kurset for. Fra slutningen af februar til slutningen af april gik turen hver onsdag til: At Work-skolen i Århus, hvor jeg gennemgik et meget spændende og indsigtsfuldt forløb sammen med en masse spændende mennesker. Der var en del sygeplejersker og fysioterapeuter, som især bruger det i forbindelse med kræftpatienter eller i smertebehandling, men der var også sagsbehandlere, psykoterapeuter og selvfølgelig nogen, som mere var der af interesse og ikke umiddelbart skulle bruge det i forbindelse med job. Så det var en rigtig spændende flok, hvor vi havde meget forskellige indgangsvinkler til det og ikke mindst en meget dygtig instruktør. Min plan var jo, at det skulle tilbydes som stressforebyggelse. Men da jeg var ved at være færdig med kurset, kunne jeg mærke, at jeg hurtigst muligt skulle i gang som instruktør, så jeg ikke nåede at miste modet til at stille mig frem og guide meditationer (det er nemlig slet ikke så nemt). Smed mens jernet er varmt Jeg havde tidligere talt med min tidligere kompagnichef, major René Kall, om, at det kunne være interessant som missionsforberedelse. Han var med på idéen om at køre et forløb med holdet fra DCM-kompagniet, som nu er taget til Kandahar i starten af september. Det var en rigtig god mulighed for at komme i gang og smede, mens jernet var varmt, men det var også en stor udfordring for mig af flere grunde. For det første var min indgangsvinkel stress, og dermed ville eleverne jo selv have meldt sig og være motiverede. Det er både nemmere at måle og evaluere på nogen, som er kommet med et faktisk problem. Her stod jeg med et hold, som bare havde fået det sat på øvelseslisten uden egentlig at vide, hvad de skulle bruge det til. For det andet, var det netop DCMkompagniet, jeg var blevet sygemeldt fra. En del af stresstrappen er jo ofte, at man roder sig ud i nogle konflikter. Men netop denne udfordring af mine egne erfaringer fra mindfulness og især grundprincipperne, som bl. a. går ud på ikke at lade sig rive med af gamle dramaer og at være åben og slippe gamle fordomme, var spændende og en vej helt tilbage efter min sygemelding. Men ville mine gamle kollegaer overhovedet respektere mig som instruktør? Så det var med bankende hjerte, at jeg gik ind til min første lektion. Den gik over al forventning. Jeg havde forventet en vis modstand, men de tog alle imod det med en åbenhed og nysgerrighed. Planen måtte, som det jo oftest sker, justeres nogle gange undervejs. Så vi nåede ikke hele pensummet igennem, men jeg mener, at jeg fik givet dem et indblik i mindfulness og nogle idéer og værktøjer til selv at arbejde videre med det, hvis de har lyst, eller der skulle opstå et behov. Der ligger rigtig meget på internettet. Både meditationer og læsestof, og der kan lånes mange bøger om emnet på biblioteket. At være 100% til stede i nuet Jeg er meget tilfreds med at være kommet i gang og fået gjort mig nogle erfaringer og ikke mindst at have fået mulighed for at formidle disse redskaber, som har hjulpet mig rigtig meget igennem en svær tid. Min oplevelse er, at nogle får rigtig meget med derfra. Nogle kan bruge lidt af det og er i hvert fald blevet lidt klogere på, hvad der sker af ubevidste ting inde i hovedet og i kroppen. Mens andre ikke kan bruge det til noget, og det er helt ok. Det er jo også meget et spørgsmål om, man overhovedet føler, at man har et behov for at finde andre måder at tænke og handle på lige nu. Jeg tilbyder at oprette hold primært i Haderslev og primært med stressforebyggelse som formål. Men er der andre behov, er jeg åben for at finde en løsning. Et forløb bør foregå over ca. otte uger, hvor der vil være en ca. to timers lektion ugentligt med lidt teori og guidede meditationer. Mellem lektionerne skal eleverne øve sig i guidede meditationer hjemme min. dagligt og forsøge at indføre nogle små ritualer i hverdagen, hvor man øver sig i bevidst nærvær børste tænder vaske op under bruseren i bilen eller andre ting, hvor det giver mening for den enkelte at stoppe op og koncentrere sig om at være fuldt til stede i det, man foretager sig lige nu. Telegrafens Venner 15

16 Pas på ALLE dine numre! Af Telegrafens Venner. Syg humor - eller følg med tiden Du kender det godt. Det er dejligt at få en hilsen fra en, man holder af - sin mor, far, kone, bror, søster, ven, datter, søn eller en helt anden. Det kan være rart, når de husker ens fødselsdag. Er det også rart, hvis de stadig husker det, efter de er døde? Af Telegrafens Venner. Der sker nyt hver dag i den elektroniske verden. Sociale medier æder sig ind i vores hverdag, flere bliver stresset af det. Og det at skulle være på hele tiden for at være "med", for at være "in" eller bare for at være en del af en venskabskreds. Nu er tiden kommet, hvor flere og flere vælger deres smartphone fra for at kunne bruge tiden på en mindre stressende måde. Flere nægter at lade sig diktere/føre ind i en elektronisk social venskabskreds og en mere elektronisk hverdag. Uhyggeligt eller rart Det nyeste er, at man dyrker ghosttwitter. Via Twitter og en kalender indsætter man fødselsdagshilsner, julehilsner, bryllupsdagshilsner og meget mere. Man skriver en besked, så den popper op på valgte dato hos den, man ønsker at sende en hilsen - også efter sin død. Kalenderen sørger herefter for at sende hilsnerne for evigt på de valgte datoer og tider. Så året efter, at ens far eller kone er død, kan man på sin fødselsdag modtage en hilsen og et ønske om en god dag. Det kan være, manden igennem hele livet glemte bryllupsdagen. Han vil nu og i fremtiden kunne klare alle bryllupsdagene med en hilsen til sin kone - også efter sin død. Personligt synes jeg, det er lidt usmageligt, og alligevel kan jeg godt finde et par eksempler på, at hvis jeg fik en hilsen fra min afdøde mor eller far, ville jeg blive glad - nok på en lidt mærkelig måde, og måske alligevel vil jeg godt kunne se det rare i den hilsen, som en for længst afdød har tænkt at sende til mig på denne dag. Min humor siger mig også, at det nok ikke er alle personer, der vil kunne sende en ghosttwitter-hilsen fra "den anden side", men jeg tror, at det i fremtiden vil blive mere acceptabelt. Første gang, jeg hørte om det, virkede det mærkeligt, men måske jeg kunne vænne mig til det - måske selv bruge det? Hvad så hvis det modsatte sker? En person, der hader en anden eller forfølger denne, vil en sådan "tosse" så også kunne blive ved efter sin død? Uhyggeligt - og kan det stoppes? Computersikkerhed, omgang med personnumre og pasword, phishing mails og virus. Det er her fremtidens terror, krig, graffiti og tyverier vil udgå fra og kan trække "tråde" til og fra. Uforsigtig omgang med et personnummer kan føre til personlig bankerot for den, hvis personnummer og dermed identitet stjæles. Kriminelle tog og brugte sidste år personnumre på ulovlig vis her i landet. Det er, hvad der blev registreret. Mange tusinde opdager det ikke, og måske er der ingen skade sket, måske det kun er personlige oplysninger, der hentes, men for mange er det blevet skrækkelig virkelighed, og deres dankort og tilhørende konti er blevet tømt. Et svar på en mail, der ser ægte ud, kan få fatale følger. Sender du konto eller personnummeroplysninger via mail, kan det gå grueligt galt og politiet kan næsten intet gøre. Pludselig vil du modtage regning for kontokøb med dine oplysninger, og det vil tage så meget af din tid for at standse det, og måske du slet ikke kan standse det. De kriminelle, der har malket dine konti, sælger dine oplysninger videre. Efter kort tid kan det hele blusse op igen, og en person i et andet land gør det samme mod dig igen - og du kommer til at betale dyrt for at stoppe dette. Hvad kan du gøre? Du må ALDRIG opgive dit eller en andens personnummer eller kontonummer elektronisk. Handler du på nettet, skal du sikre dig, at det er en sikker netbutik - brug tid på at finde ud af det. Spørg andre - læs på trustpilot etc. Sørg for, at din computer altid har en aktiv firewall og en opdateret viruschecker. Sørg for, et langt password med bogstaver, tegn og tal. Selv med en viruschecker er du ikke helt sikker. F-secure er et gratis onlineprogram og kan finde ud af, om du har vira, som din viruschecker ikke kan se: home_global/online-scanner F-secure er gratis, og du kan stille den til dansk sprog. Tænk dig om! Stol aldrig på noget fra venner og bekendte - fremtidens trusler og "trojanske" filer vil oftere komme ad den vej. 16 Telegrafens Venner

17 og træne soldater i mental fitness, energi og engagement. Målgrupper er officerer, befalingsmænd og menige/konstabler ved Telegrafregimentet, der udsendes til internationale operationer i Afghanistan og en række enkeltmandsudsendelser, primært ISAF Hold-17. Kursisterne får rigtig mange brugbare værktøjer med sig. De får set tingene i et andet og nyt perspektiv - de lærer rigtig meget nyt. Efter et plenum som her er der oftest gruppearbejde, hvor det indlærte afprøves. Mental Uddannelsesog Træningsprojekt Mental fitness for fighters blev kendt i hele Forsvaret sidste år. Der er blevet uddannet flere på området og for nylig gennemførte Telegrafregimentet de første moduler af det Mental Uddannelses- og Træningsprojekt for CIS- og EW-detachementerne - ISAF Hold-17. Nu er der også udviklet en App for mobiltelefoner til hjælp for instruktører og kursister. Den nye applikation har mange funktioner indbygget. Ved at besvare spørgsmålene på skærmen med tal der lagres i telefonen, får man et stort brugbart statistisk "værktøj", så man kan se, hvornår man er bedst og modsat samt meget mere - der er mange muligheder. Af oberstløjtnant Erik Schwensen, chef for uddannelses- og øvelsesafdelingen/ Telegrafregimentet. Siden januar 2013 har Telegrafregimentet været i gang med at planlægge og forberede pilotprojektet om Mental Uddannelse og Træning af telegrafsoldater til internationale operationer som del af regimentets koncept vedrørende Mental Fitness For Fighters (MF3), der tidligere er omtalt i TELEGRAFEN (oktober 2012). Pilotprojektet er godkendt af Hærens Operative Kommando (HOK) og støttes af Kompetencesekretariatet (Det tidligere Statens Center for Kompetenceudvikling), Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Centralforeningen for Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Forsvarsakademiet støtter evalueringen af pilotprojektet og indgår i lighed med førnævnte i den nedsatte styregruppe for projektet. Formålet med pilotprojektet er todelt: 1 - At uddanne og træne soldater i Mental fitness, energi og engagement for derved at skabe endnu bedre resultater samt øge soldatens mentale beredskab og robusthed før, under og efter udsendelse, til gavn for den enkelte, enheden, de pårørende og dermed Forsvaret. 2 - At gennemføre et pilotprojekt ved TGR, som skaber grundlag og evidens for en strategisk beslutning om, hvordan Forsvaret fremadrettet og omkostningseffektivt kan uddanne Uddannelsen, der gennemføres af Acuity World i samarbejde med Telegrafregimentets Coach og Mentor Team, indeholder læring af en række grundlæggende mentale værktøjer, der gør den enkelte og teamet bedre i stand til at lede sig selv og andre samt gør dem i stand til endnu bedre at kommunikere som del af ét team. Deltagerne uddannes også i at sætte sig personlige mål og indarbejde disse i udviklingskontrakter, som udarbejdes i forbindelse med INT- OPS-udsendelsen - og at nå disse mål. Herudover har Acuity World i samarbejde med Telegrafregimentet udviklet og implementeret en App, der understøtter den mentale træning og uddannelse, og samtidig indeholder App'en alt nødvendigt undervisningsmateriale. Et værktøj, vi forventer os meget af. >>> Telegrafens Venner 17

18 Et tredelt projekt Pilotprojektet består af tre hovedmoduler (modul 1, 2 og 3) af tre, to og to dages varighed, i alt syv dage, der gennemføres i to hold af i alt 15 deltagere. To hovedmoduler gennemføres før udsendelsen og ét hovedmodul efter udsendelsen. Under udsendelsen er der planlagt i alt to VTC-træninger. Parallelt hermed gennemføres visse dele i forbindelse med de tre pårørendearrangementer (PA 1, 2 og 3) ved regimentet (før udsendelsen, midtvejs og før hjemkomsten). Flagdagen er til fejring af - og til minde om alle danske udsendte Af oversergent Jan Lindberg Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Danske Division. Modul 1 er gennemført i starten af september 2013 for både CIS-detachementet (CISDET) og EW-detachementet (EWDET) ved ISAF Hold-17 med gode resultater og tilbagemeldinger. EWDET har netop gennemført Modul 2 i starten af oktober. CISDET gennemfører sit Modul 2 i december i år. Vi vil løbende orientere om pilotprojektets udvikling og vende tilbage - i TELE- GRAFEN - med de erfaringer, vi allerede nu indsamler, og vi kan allerede se vide perspektiver for træningsprogrammet, som en del af regimentets koncept: Mental Fitness For Fighters (MF3). Haderslev Kaserne og Haderslev Kommune havde i samarbejde sammensat et program, der hyldede de udsendtes indsats. Hver kommune fejrer flagdagen på sin måde. Der blev afholdt en parade og en march gennem Haderslev by. Paraden bestod af Slesvigske Musikkorps, et fanekommando, et æreskommando, faneborg fra de lokale soldaterforeninger, og sidst men ikke mindst deltog lidt mere end 30 veteraner. Bormesteren taler Haderslevs borgmester holdt tale ved byens rådhus, hvor han bl.a. på vegne af det civile samfund takkede soldaterne for deres indsats. Herefter var der mindegudstjeneste i Haderslev Domkirke, hvor feltpræst Jes Rønn Hansen var prædikant på flagdagen. Respekt for alle de udsendte Efter mindegudstjenesten gik paraden gennem byen tilbage til kasernen, hvor garnisonskommandanten, oberst Søren Bo Bojesen, holdt tale ved mindesmærket over de to faldne soldater fra Respekt! Så kort kan man sige så meget. Haderslev Kaserne. Han afsluttede talen med at lægge en krans fra hæren. Desuden blev der nedlagt kranse fra Folk og Sikkerhed og fra Haderslev kommune. Alle veteraner og gæster fik mulighed for at få talt om de mange timer, de har tilbragt sammen i missionerne, under den efterfølgende brunch. Haderslev kommune havde gjort dagen ekstra festlig ved at sørge for flagallé gennem byen. Her stod nogle af byens børn og hilste på soldaterne med honnør. Pigerne på billedet nedenfor nød en frokost og blev overrasket over alle de soldater samt gæster, som pludselig kom marcherende gennem byen med musik og faner, "respekt" var deres korte svar! Meget af det udviklede undervisningsmateriale er også tilgængelig via den nye mobil- App. Plancher og skitser kan kaldes frem. Er der noget, man ikke lige husker, så er det nu på telefonen. Børnene og deres pædagog stod og ventede på soldaterne, som kom marcherende gennem byen med musik og faner. 18 Telegrafens Venner

19 Haderslev Garnisons Idrætsforenings (HAGI) salonskydning på skydeloftet. 148 gæster forsøgte sig som skytter på skydeloftet, og alle kom igennem, selvom køen hele dage var lang. Klokken lukkede garnisonskommandant Søren Bo Bojesen dette Åbent Hus - arrangement og takkede alle udstillere, som deltog og alle de mange publikummer, som havde brugt noget af dagen på at besøge den flotte kaserne. Moltrup frivillige brandvæsen demonstrerer, hvordan de frigjorde en fastklemt person efter en voldsom trafikulykke. Her fortalte Indsatslederen publikum om de mange faner, sådan en redningsindsats kræver. Til lykke med dagen - Haderslev Af oversergent Jan Lindberg, Presseog Informationssektionen/ Danske Division. Haderslev Kaserne blev færdigbygget i Den 18. september 2013 var det 125 år siden, de første 500 soldater rykkede ind på Kasernen. Kasernens jubilæum blev markeret med et Åbent Hus lørdag den 21. september. Garnisonskommandant (GK) oberst Søren Bo Bojesen bød hjertelig velkommen til arrangementet. GK fortalte om, hvilke stande og boder som kunne besøges. Rammen var sat, solen skinnede og publikum ankom til fods og i hestevogn, og åbent hus var dermed officielt åbnet. Efterfølgende ønskede borgmesteren tillykke med de 125 år og takkede alle de personer, som har været med til at holde hænderne under kasernen de sidste mange år. Han lagde ligeledes vægt på, at civilsamfundet skulle huske på de soldater, som i det daglige tjente samfundet fra disse rammer. af publikummer, som ville opleve de mange stande samt de aktiviteter, der var på kasernepladsen. Hunde fra hjemmeværnet demonstrerede, hvordan man pacificerede en flygtende mand. Efter udlevering af billet kunne gæsterne komme med ud at køre i pansret mandskabsvogn (PMV) og deltage i Soldat i tyve minutter er altid et stort hit for de yngste. Her er sløring, udstyr og uniformer. Mange lokale mennesker havde taget vejen forbi den 125 årige kaserne, som rummer ca m2 med de 350 tilhørende hektar terræn. Dagen igennem var der lange køer Fighter Wing Skrydstrup kan med deres helikopter og fly altid trække rigtig mange mennesker. Telegrafens Venner 19

20 Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj STP8X - ATEX TETRA TERMINAL Med eller uden fuldt tastatur Opfylder de strengeste ATEX/IECEx standarder 1 W udgangseffekt Klar og høj lyd GPS og Man-Down alarm (option) IP67 E2E-kryptering DMO Repeater WAP Browser og MicroSD-kort Stort sortiment af ATEX-tilbehør A COMPANY IN THE VHF GROUP ALT I SKOV-, HAVE- OG PARKMASKINER MASKINTEK ApS Tlf.: Tonne Kjærsvej 3, 7000 Fredericia SALG REPARATION SERVICE RESERVEDELE Vejlevej 50, 7000 Fredericia Telefon Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia Tlf CVR Medlem af Garanti Byg 20 Telegrafens Venner

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1

WORKSHOP. SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG. Side 1 WORKSHOP SKAB BALANCE i dit liv MED PILATES ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Skab balance i dit liv med pilates Jeg ser rigtig mange mennesker, som lever med evig stress. De har vænnet sig til det. De

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH

Peer Mathiesen CLAIRVOYANT & INTUITIV COACH Allerede første gang du taler med Peer, mærker du hans nærvær og ro. Via clairvoyance finder Peer ind til de tanker, som du har dybest inde og troede ingen kendte. Han hjælper dig med råd fra den åndelige

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Af Doreen Møller Holmquist, Natur- og stressvejleder og ejer af kursusvirksomheden Mind4nature Hvert år rammes mange danskere af vintertræthed

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have. Det BØR det ikke være. Vores krop er

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere