Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune"

Transkript

1 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

2 Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side 5 Arbejdsskader side 6 Øje for nærvær side 7 Status på arbejdsmiljøet i 2014 side 10 Arbejdsmiljøtiltag 2015 side 12 Centerudvalgenes arbejdsmiljøberetninger, side Center for Beskæftigelse & Omsorg side 15 Center for Børn & Familie side 16 Center for Ejendomme side 17 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice side 18 Center for Sundhed & Pleje side 19 Center for Undervisning side 21 Center for Økonomi & HR side 22 2

3 Indledning Arbejdsmiljøberetningen for 2014 indeholder en overordnet redegørelse over krisehjælp og psykologisk rådgivning, tilsyn fra Arbejdstilsynet, arbejdsskader, øje for nærvær samt en status på arbejdsmiljøet i 2014 og forslag til arbejdsmiljøtiltag i Herefter følger arbejdsmiljøberetningerne fra centerudvalgene, som er udarbejdet af det enkelte centervalg på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra centerets arbejdspladser. De 3 centre IT & Digitalisering, Teknik & Miljø og Erhverv & Udvikling, som hver især består af én afdeling og derfor én arbejdsmiljøberetning, har således ikke udarbejdet en centerudvalgsberetning. Deres arbejdsmiljøberetning kan, som de øvrige lokale arbejdsmiljøberetninger, ses på intranettet. Der er modtaget i alt 80 arbejdsmiljøberetninger, som kan læses på medarbejderportalen. Faxe Brand & Redning har ikke fremsendt en arbejdsmiljøberetning, de kunne ellers fortælle om et flot tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og en efterfølgende grøn smiley. Pr. 1. april 2015 mister vi Faxe Brand og Redning til et nyt fælleskommunalt redningsberedskab i samarbejde med Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner. Arbejdsmiljøberetningen er arbejdspladsens anledning til at få evalueret og gjort status på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og trivselen hvad ville vi, hvad har vi fået gennemført, hvordan virker det og hvad vil vi gøre mere af! Der er mange arbejdsmiljøberetninger, som giver en uddybende beskrivelse af både positive og negative forhold i trivslen, om de organisatoriske og fysiske vilkår, som påvirker arbejdsmiljøet for medarbejderne, og om konkrete aktiviteter, som har haft en positiv betydning. Men der er også mange arbejdsmiljøberetninger, som ikke er særlig fyldestgørende, og som derfor er svære at bruge som arbejdspapir for MEDudvalget, til dokumentation af eventuelle uløste problemer og til inspiration for andre med gode historier og forbedringer. Arbejdsmiljøberetninger fra arbejdspladserne er vigtige for både Hovedudvalg og centerudvalg, til at få indsigt og overblik, og dermed et realistisk grundlag for at tage beslutninger og iværksætte fælles tiltag for Faxe Kommune. Sammenskrevet af Arbejdsmiljøleder og -rådgiver Annette Balling, 26. marts

4 Krisehjælp og psykologisk rådgivning Kriseberedskab Der har i 2014 været 6 henvendelser til Faxe Brand & Redning i forbindelse med akutte hændelser. I alle tilfælde er der benyttet psykologisk krisehjælp fra Røde Kors. I 3 af tilfældene var det hændelser, som involverede og påvirkede flere medarbejdere. I de øvrige 3 tilfælde handlede det om individuel krisehjælp. Samlet udgift på ,92 kr. til Røde Kors. Udgiften er betalt af HR-afdelingen. Den anonyme telefonrådgivning I 2014 har 46 personer benyttet telefonrådgivningen (41 i 2013/71 i 2012/57 i 2011). Telefonrådgivningen giver mulighed for 1til 2 telefonsamtaler af ca. ½ til 1 times varighed. Samlet udgift på kr. Udgiften betales af centrene. De 46 henvendelserne fordelt på Centre Børn & Familie 26 Beskæftigelse & Omsorg 7 Sundhed & Pleje 7 Undervisning 6 Ejendomme 0 IT & Digitalisering 0 Kultur, Frivillighed & Borgerservice 0 Teknik & Miljø 0 Udvikling 0 Økonomi & HR 0 Årsagerne til henvendelserne Stress (krav/ressourcer) 30 Samarbejde (ledelse, kollegaer) 3 Mobning (ledelse, kollegaer) 0 Voldsom hændelse/vold (borgerrelateret) 6 Privat 1 Opsigelse 4 Andet 2 Som det kan ses, har langt de fleste henvendelser baggrund i stressrelaterede belastninger. Dette sammen med stigningen i langtidsfravær og beskrivelser om et højt arbejdspres i mange arbejdsmiljøberetninger kalder på særlig opmærksomhed om, hvordan arbejdspladserne kan blive bedre til at spotte og handle overfor de forhold i arbejdet, der opleves som stressbelastende. Samtaler om arbejdsliv og helbred Under projekt Øje for nærvær har vi haft et tilbud til fraværstruede medarbejdere om afklarende samtaler og evt. efterfølgende psykologfaglige samtaler, arbejdspladsbesøg og dialogmøder. Beskrives nærmere under Øje for nærvær på side medarbejdere har haft 1 eller flere afklarende samtaler med konsulent Henrik Povlsen fra Orbicon. 30 medarbejdere har fået 1-3 psykologfaglige samtaler enten som opfølgning på en afklarende samtale eller efter aftale med leder. 4 medarbejdere har fået bevilliget et mindfulness-kursus. Udgifterne er finansieret via Øje for nærvær. Anden krisehjælp og psykologisk rådgivning Flere arbejdspladser/ledere kontakter selv rådgivere til medarbejdere eller medarbejdergrupper, der har brug for psykologisk rådgivning. Det kan f.eks. være i forbindelse med vanskeligheder i samarbejdet med borger eller opståede konflikter i en medarbejdergruppe. Der benyttes enten de rådgivere, der henvises til i vores vejledning om krisehjælp og psykologisk rådgivning eller rådgivere, som lederne/cheferne selv har kendskab til/benyttet tidligere. Denne udgift ligger hos den enkelte arbejdsplads. 4

5 Tilsyn fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har i 2014 foretaget tilsynsbesøg på 20 af Faxe Kommunes arbejdspladser. Grøn smiley til 14 arbejdspladser, som betyder, at de ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og et signal til omverdenen om, at de har orden på deres arbejdsmiljø. * Park & Vej, Haslev * Faxe Brand & Redning * Faxe Sociale Udviklingscenter * Sundhedsfremme og Forebyggelse * Dalby Ældrecenter * Kongsted Ældrecenter *Skolen ved Skoven * Terslev Børnehus * Familie og PPR enheden * Tandplejen Følgende arbejdspladser fik dog en vejledning sammen med den grønne smiley: * Sygeplejeenheden om stor arbejdsmængde og tidspres samt om mobning * Midtskolen, Ak10vet om indeklima - printere / kopimaskiner * Midtskolen, SFO Hvepsereden om støj og akustik * Børn og Unge - om stor arbejdsmængde og tidspres Gul smiley til 6 arbejdspladser for påbud om arbejdsmiljøforhold. Trænings- og aktivitetsenheden at sikre, at skærmarbejdspladsen for den enkelte ansat indrettes i overensstemmelse med bekendtgørelse om skærmarbejdspladser. Østskolen, afd. Rollo - om at håndtere og reducere høje følelsesmæssige krav i arbejdet med undervisning, om at sikre tilstrækkelig funktion af ventilation i fysik/ kemilokalet og om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger. Østskolen, afd. Karise - om at sikre at stor arbejdsmængde-og tidspres forårsaget af skolens IT-system ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Østskolen, afd. Hylleholt om at udarbejde arbejdspladsvurdering i MX-klassen og at undersøge forekomsten af sundhedsskadelig skimmelsvamp i fysiklokalet. Efter klage blev begge påbud frafaldet, da problemerne stod i skolens APV-handleplan og skolen allerede havde igangsat undersøgelse af fysiklokalet. Faxe Rusmiddelcenter om at udarbejde arbejdspladsvurdering. Hjemmeplejen Faxe Vest - om at sikre forsvarlig opbevaring af gangtøj, arbejdstøj og personlige Ejendele. Ingen røde smiley i 2014 blev givet som følge af flere eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn trin for trin 5

6 Arbejdsskader Arbejdsulykker i Faxe Kommune i 2014 I 2014 er der blevet anmeldt i alt 190 arbejdsulykker (172 i 2013, 151 i 2012, 175 i 2011, 162 i 2010). o o o o Der er en samlet stigning i anmeldte ulykker på 18 ulykker i forhold til sidste sidste år. Stigningen skyldes 27 flere anmeldelser indenfor det fysiske område sammen med 9 færre anmelderser af fysisk eller psykisk vold. I Center for Social & Beskæftigelse er der anmeldt mere end dobbelt så mange ulykker ift. tidligere år, både fysiske ulykker og ulykker der relaterer sig til fysisk eller psykisk vold/trusler fra borgere. Arbejdsmiljøgrupperne opfordres til at laver en analyse af ulykkerne i forhold til at beskrive årsagerne til hændelserne og især hvilke tiltag, der skal iværksættes for at undgå disse mange hændelser. Blandt andet bør medarbejdernes udfordringer i forhold til nogen af de psykiatriske borgere forbedres. I Sundhed & Pleje ser vi igen en stigning af stikskader. Men der bliver nu med tilskud fra Risikostyringspuljen indkøbt speciel kanyleafklippere, således at stikskader ved insulingivning skulle kunne undgås fremover. De har haft et fald i anmeldelserne ift. vold/trusler. I Center for Undervisning er der ift. fysisk og psykisk vold/trusler anmeldt 11 ulykker færre end i 2013, hvor der var sket en fordobling. Ved 46 af de 190 arbejdsulykker er der registreret fravær som følge af ulykken. * 33 arbejdsulykker har medført et fravær fra 1-6 dage. * 11 arbejdsulykker har medført et fravær fra 7 20 dage. * 2 arbejdsulykker har hver især medført et sygefravær på over 1 måned. Antal anmeldte arbejdsulykkerne i 2014 fordelt på Centre og årsagskategorier (tallene i parentes er for 2013/2012): Typer af ulykker Social & Beskæft. Sundhed & Pleje Børn & Familie Undervisning Ejendomme I alt Fysiske ulykker, bl.a. fald/snublen, løft (76/84) Håndtering af værktøj/maskiner Personforflytning og håndtering (28/20) Vold, fysisk/psykisk Psykisk traume (60/32) Uheld/udsættelse for smitterisiko/kemi (8/15) I alt (172/151) Formodede erhvervsbetingede lidelser De formodede erhvervsbetingede lidelser (nedslidning over længere periode) bliver som regel anmeldt af egen læge eller f.eks. Arbejdsmedicinsk Klinik. Antal anmeldte erhvervssygdomme: I alt for faxe Kommune Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring v/atp s aktuar Skaderne er ikke delt ud på sygdomsarter, da AES ikke længere må opdele skaderne på sygdomsarter, der vedrører mindre end 5 personer, jævnfør Persondataloven. 6

7 Øje for nærvær Faxe kommune har siden 2010 haft fokus på at skabe mere nærvær og mindre fravær. I maj 2011 igangsatte vi projekt Øje for nærvær for alle arbejdspladser i samarbejde med ekstern konsulent fra Alectia. Formålet med Øje for nærvær er at skabe nærvær, engagement & kvalitet, og derved nedsætte risikoen for fravær, sygdom og ulykker. I 2011 og 2012 var udgangspunktet for aktiviteterne at skabe nærvær gennem fokus på ledelse, social kapital og kerneopgaven. Det foregik mange forskellige aktiviteter til alle niveauer i organisationen og med forskellige metoder tilpasset til situationen og den enkelte arbejdsplads. I januar 2013 blev der nedsat en styregruppe og udarbejdet en handleplan som havde fokus på 3 spor fokus på arbejdspladser med højt fravær, tidlig indsats mod langtidsfravær og fokus på ledelsesopgaven i forhold til at nedbringe fraværet. Der blev lavet nogle nye mål for sygefraværet i 2014 og anbefalinger til indsatser. Styregruppen har i årets løb drøftet effekten af indsatsen mod langtidsfravær, mulige tiltag i forhold til arbejdspladser med højt fravær, samt hvilke centrale tilbud, der kunne iværksættes overfor lederne, for at understøtte dem i deres ledelsesopgave specielt i forhold til at skabe engagement, trivsel og nærvær. Styregruppen har holdt sig orienteret med fraværsstatistikken. Den samlede fraværsstatistik for Faxe Kommune kan ses på Intranettet under fraværsstatistikker. Oversigt over mål for 2014 og resultat for 2014 Resultat for 2013 Fastsatte mål for 2014 Resultat for 2014 Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder 11, ,0 Arbejdspladser med over 20 fraværsdage årligt Arbejdspladser: fraværsdage årligt Antallet af langtidssyge ialt Samlet længde af fraværsperioderne i dage Gennemsnitligt antal sygedage for alle medarbejdere i Faxe Kommune Faxe Kommune 16,0 13,1 12,0 11,8 12,0 Center for Erhverv &Udvikling 10,3 4,5 5,3 5,7 4,1 Center for Økonomi & HR 17,5 7,3 5,7 5,6 5,1 Center for IT & Digitalisering 8,0 11,8 8,0 12,5 12,8 Center for Ejendomme 9,7 10,2 12,1 12,3 Center for Teknik & Miljø 29,2 10,9 16,3 9,2 7,6 Center for Kultur, - Kultur & Fritid 5,7 5,4 Frivillighed & Borgerservice - Borgerservice 8,3 8,2 6,2 7,4 5,5 Center for Beskæftigelse - Beskæftigelse 18,0 13,0 &Omsorg - Omsorg 17,6 14,9 13,7 13,4 10,0 Center for Sundhed & Pleje - Pleje - Sundhed 19,5 9,5 14,4 8,2 13,8 12,4 14,4 Center for Undervisning 14,5 13,1 11,1 11,9 14,1 Center for Børn & Familie - Dagpasning - Rådgivning 15,8 14,0 14,3 10,1 11,8 11,6 10,2 Der skal tages behørigt forbehold for de statistiske opgørelser, som følge af eventuelle ændringer i organisationen, fejl i indberetninger, beregninger m.m. 7

8 Evaluering af konkrete aktiviteter i 2014 Bortset fra indsatsen mod langtidsfravær, hvor vi har benyttet ekstern konsulent til afklarende samtaler m.m., så er der i 2014 ikke centralt fra været iværksat konkrete aktiviteter til arbejdspladserne eller været afsat særlige rådgivningsressourcer hertil. Arbejdspladser med højt fravær Der er givet rådgivning til ledere og MEDudvalg omkring nærvær/fravær som en del af den almindelige arbejdsmiljørådgivning. Som det kan ses i mange arbejdsmiljøberetninger har ledelse og MEDudvalg løbende drøftet deres fravær/nærvær i sammenhæng med deres arbejdsmiljøarbejde. Mange tiltag som f.eks. efteruddannelse, fokus på voldsforebyggelse, forløb om teamsamarbejde, kollegial supervision, sociale arrangementer har været med til at fremme nærvær og arbejdsglæde. 2 arbejdspladser har fået økonomisk støtte til forløb med ekstern konsulent. Som følge af den markante stigning i fraværet i løbet af efteråret på skole og SFO området, igangsatte Vestskolen i samarbejde med HR-afdelingen et tiltag, hvor alle medarbejdere blev tilbudt en forebyggende samtale. Ledelsesopgaven i forhold til at skabe engagement, trivsel og nærvær Styregruppen har drøftet og fået tilbud på forskellige uddannelsesforløb. Forslag vedrørende efteruddannelse og etablering af ledernetværk på tværs i organisationen er sendt videre til Direktion og chefgruppe. HR-afdelingen har i efteråret 2014 udbudt kurser til ledere og chefer i Den svære samtale og Håndtering af personalesager. Kurserne udbydes igen i foråret Evaluering af indsatsen mod langtidsfravær Til indsatsen mod langtidsfravær har vi benyttet arbejdsmiljørådgiver fra Orbicon. Indsatsen har fået 50 % tilskud fra Arbejdstilsynet. Der er udarbejdet en evalueringsrapport til Arbejdstilsynet. Indsatsen har omfattet: * Afklarende samtaler om arbejdsliv og helbred til fraværstruede og sygemeldte * Samtaler i forhold til psykosociale problemstillinger * Arbejdspladsbesøg vedrørende tilpasning af de fysiske og psykiske forhold * Dialogmøde mellem leder, medarbejder og ekstern konsulent I 2014 har 36 medarbejdere haft afklarende samtaler med konsulent Henrik Povlsen fra Orbicon. 30 medarbejdere fået psykologfaglige samtaler, enten som opfølgning på en afklarende samtale eller direkte efter aftale med leder. 4 medarbejdere har fået bevilliget et mindfulness-kursus. For 6 af medarbejderne har været gennemført arbejdspladsbesøg og/eller dialogsamtaler i forbindelse med de afklarende samtaler. Langt de fleste af medarbejderne var sygemeldte ved henvendelsen - en del af dem med stressrelateret fravær havde været sygemeldt i længere tid. For nogle få er der i perioden indledt og gennemført opsigelse. I et spørgeskema er 35 af de medarbejdere, der har haft en eller flere afklarende samtaler, blevet spurgt om effekten i forhold til deres arbejdssituation: Indsatsen med at tilbyde afklarende samtaler til fraværstruede medarbejdere har i de fleste tilfælde haft en positivt effekt for de medarbejdere, der har modtaget rådgivning. Mange af dem oplever, at de blev mere afklaret omkring deres situation og selv fik gjort noget ved deres situation. Og næsten alle mener, at det er positivt at få talt med en neutral, professionel rådgiver og at Faxe kommune skal forsætte med tilbud til fraværstruede og sygemeldte medarbejdere. Men kun få oplever, at den afklarende samtale og evt. efterfølgende tilbud bidrog til forandringer på arbejdspladsen. 8

9 De fleste af de medarbejdere, der har taget imod afklarende samtaler, var sygemeldte ved henvendelsen, knap 2/3 af dem pga. stressbelastninger, og kun i få forløb har lederen/ arbejdspladsen været involveret. Forløbene har derfor ikke haft en afsmittede effekt i forhold til at der er sket ændringer, som har nedsat risikoen for fysiske og psykiske belastninger generelt. Indsatsen har ikke haft nogen effekt i forhold til at mindske langtidsfraværet, hverken antallet af langtidssyge eller længden af fraværsperioderne. Dette tilskrives til dels, at der har været en markant stigning i fraværet på Undervisningsområdet og Plejeområdet. Og så det forhold, at under 14 % af de i alt 258 langtidssyge har fået/taget imod tilbuddet om afklarende samtale. Konklusion på projekt Øje for nærvær Som det ses af opgørelsen over sygefraværet for 2014, er de ønskede mål ikke nået. Det samlede fravær er på 12 dage i gennemsnitligt pr. medarbejder en lille stigning i forhold til Langtidsfraværet i Faxe Kommune er steget fra 228 langtidssyge i 2013 til 258 langtidssyge i Og det samlede antal fraværsdage(fraværsperioder) for de langtidssyge er steget med 14 % fra Fraværsstatistikken og arbejdspladsernes arbejdsmiljøberetninger for 2014 viser, at det højere fravær og de flere langtidssyge forekommer indenfor Undervisningsområdet og Plejeområdet. Alle skoler og SFO er beretter, at de i løbet af efteråret 2014 har haft en markant stigning i fraværet, både flere kortere fraværsperioder og flere langtidssyge. Årsagen tilskrives belastninger som følge af ny skolereform og nye arbejdstidsregler. Plejeområdet beskriver selv, at de i 2014 har haft mange langtidssyge medarbejdere pga. alvorlig sygdom og operationer. Det vil sige sygdom, hvor fraværsperioden er fastlagt fra lægelig side. Det bør nævnes, at Social & Beskæftigelsesområdet har haft et pænt fald i fraværet det på trods af, at arbejdsmiljøberetninger beretter om ledelses- og organisationsændringer, ejendomsstrategi og et øget trusselbillede ift. vold og trusler, som forhold der belaster arbejdsmiljøet. Centerudvalget forklarer faldet med et øget fokus på forebyggelse af stress. Det vil fortsat give god mening så tidlig som muligt, at tilbyde den fraværstruede medarbejder hjælp til at få arbejdsliv og helbred til at hænge bedre sammen. Og følge op med dialogmøde med lederen, for at aftale hvilke forhold på arbejdspladsen, der skal ændres, for at sikre fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdspladsen. Indsatsen i forhold til den generelle forebyggelse af de fysiske og psykiske belastninger skal ikke ske via den enkelte langtidssyge, men gennem arbejdspladsens forebyggende arbejdsmiljøarbejde og arbejde med at skabe trivsel gennem et meningsfyldt samarbejde om arbejdsopgaverne. Så for at gentaget konklusionen fra 2012 så er det bedste bud på det der virker: * Mangfoldighed hver leder, MEDudvalg, arbejdsplads og medarbejder skal rådgives ud fra, hvor de aktuelt er. Og det skal ske i et tillidsvækkende og respektfuldt samarbejde. Og hvad der virker i forhold til at få mere nærvær og mindre fravær er ikke en enkel og entydig opskrift men god ledelse, høj social kapital og klar definition af kerneopgaven er væsentlige parametre. Hovedudvalget har drøftet hvordan vi kan sikre større ejerskab til Øje for nærvær og få mere fokus på forebyggelsesdelen igen. Og besluttede ét fælles spor øje for gode arbejdspladser, revidering af sygefraværspolitikken, evaluering af eksisterende initiativer, fokus på de nærværende medarbejdere og det fælles ansvar for at drøfte sygefravær. På den baggrund besluttede Direktionen den , at projekt Øje for nærvær nedlægges og den nuværende styregruppe skulle udarbejde et forslag til ny indsats med fokus på den gode arbejdsplads. Projekt Øje for nærvær slutter, men der vil stadig være tilbud fra HR-afdelingen, som arbejdspladserne kan benytte sig af. Og de enkelte arbejdspladserne skal forsat have fokus på at forebygge det arbejdsrelaterede fravær. 9

10 Status på arbejdsmiljøet i 2014 Forandring er blevet en permanent tilstand på de kommunale arbejdspladser. Og de aktuelle forandringer i Faxe Kommune skolereform/arbejdstidsregler, organisations- og ledelsesændringer i flere centre og Ejendomsstrategien påvirker både arbejdsmiljøet og kerneopgaven. Disse ændringer sammen med ændringer i arbejdsopgaverne og oplevelsen af et konstant øget arbejdspres, er det der skaber de største udfordringer for arbejdsmiljøet på de fleste arbejdspladser, både for lederne og medarbejderne og er et gennemgående træk i mange arbejdsmiljøberetninger. Det ses tydeligst i centrene Undervisning, Børn & familie, Social & Beskæftigelse og Sundhed & Pleje, hvor der også er udfordringer med sårbare og udadreagerende borgere. Stressbelastninger Opgørelserne fra den anonyme telefonrådgivning, antallet af medarbejdere, der har fået psykologfaglige samtaler, stigningen i langtidsfravær og beskrivelserne fra arbejdspladsernes arbejdsmiljøberetninger, peger på forekomsten af en række stressfremkaldende faktorer, som påvirker mange medarbejderes trivsel og arbejdsindsats. Der er dels de belastninger, som medarbejderne oplever i sit daglige arbejde med borgerne, kollegaerne og ledelsen, og så er der de belastninger, som påvirker medarbejderne, når der laves ledelses- og organisationsændringer og når de skal flytte til andre fysiske rammer. I arbejdsmiljøberetningerne beskrives belastningerne med f.eks. et stigende arbejdspres, usikkerhed og frustration i forbindelse med de organisatoriske ændringer og Ejendomsstrategien, stor arbejdsbyrde, ustabilitet og langsommere udvikling, nye og ændrede arbejdsopgaver og forhold. Fra de individuelle forløb fortælles om f.eks. for mange opgaver, manglende hjælp til at prioritere, manglende opbakning/forståelse fra leder, følelsen af ikke at magte arbejdet, manglende samarbejde med og støtte fra kollegaer, øgede krav/trussel fra borgere. Noget, der kun i få tilfælde bliver berørt i arbejdsmiljøberetningerne, er den mistrivsel, som på nogle arbejdspladser forekommer på grund af dårligt samarbejde enten mellem leder og medarbejdere eller medarbejderne imellem. Det dårlige samarbejde kommer til udtryk som uenigheder, misforståelser, en negativ adfærd, manglende anerkendelse, neglegering og i få tilfælde oplevelsen af at blive mobbet. HR-afdelingen er bekendt med omkring 10 arbejdspladser, hvor problemer med samarbejdet, har skabt mistrivsel. Vold og trusler Beskæftigelsesministeriet har i 2014 haft et stort fokus på forekomsten af trusler og vold på de offentlige arbejdspladser og de har i løbet af 2014 udarbejdet materiale med gode råd til forebyggelse af vold. På Hovedudvalgsmødet den 18.feb.2014 gav arbejdsmiljøleder en status på, hvordan det går med forebyggelse og opfølgning på trusler og vold på kommunens arbejdspladser. Det er et indtryk, at langt de fleste arbejdspladser har fokus på voldforebyggelse i deres planlægning af arbejdet, at de håndterer voldssituationer når de opstår, og følger op for at undgå gentagelser. I Center for Social & Beskæftigelse er der anmeldt mere end dobbelt så mange ulykker der relaterer sig til fysisk eller psykisk vold/trusler fra borgere, - hvor nogle af disse kan henføres til udfordrende opgaver med nye typer af borgere. Kommunes retningslinjer for forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane er opdateret i oktober

11 Indeklima Der er fortsat arbejdspladser, der har problemer med indeklima og støj typiske oplevelser er dårlig luftkvalitet, træk og temperaturforskelle. Der har i 2014 været flere henvendelser fra arbejdspladser om rådgivning til undersøgelse og løsning af indeklimaproblemer, og her indgår Kommunale Bygninger og arbejdsmiljølederen i et samarbejde med arbejdsmiljøgruppen om at finde årsager og mulige forbedringer. Med Ejendomsstrategien bliver det forhåbentlig fremadrettet muligt at få renoveret og vedligeholdt de kommunale bygninger, således at vi undgår dårlige indeklimaforhold. Ergonomi Både indenfor Pleje- og Omsorgsområdet, Rengøring, Teknisk Service og Park & Vej, hvor arbejdet er kendetegnet ved fysisk arbejde med risiko for ergonomiske belastninger, beskrives at de løbende har fokus på ergonomien i forbindelse med indkøb, indretning og instruktion af medarbejderne. Omsorgsområdet har bl.a. iværksat uddannelse af forflytningsvejledere. Inden for det administrative/sagsbehandlende område har flere afdelinger arbejdet med arbejdspladsindretningen i forbindelse med ny fysisk placering. Arbejdsmiljørepræsentanterne for området har et netværk, hvor de bl.a. drøfter og arbejder med at finde tiltag, som kan modvirke sedentarisme (det stillesiddende arbejde) og modvirke stressbelastninger som følge af det grænseløse arbejde. På undervisningsområdet har der bl.a. været arbejdet med at etablere nye forberedelsesarbejdspladser til medarbejderne, og de fleste arbejdspladser melder om et tilfredsstillende resultat. Der pågår dog stadig justeringer ift. indretning, inventar og diverse tilbehør som løst tastatur og skærm samt vurdering af behovet for skærmbriller. Det skal dog som eks. nævnes, at der ved indkøb af arbejdsborde har været en mangelfuld vurdering af konsekvenser for rengøringen. Sundhed hele døgnet i Center for Ejendomme Center for Ejendomme har i 2014 med projekt Sund hele døgnet haft fokus på sundhed og arbejdsmiljø i et samarbejde med Afdelingen for Sundhedsfremme & Forebyggelse og HRafdelingen. Arbejdstilsynets 50 % pulje har støttet indsatsen med kr. til arbejdsmiljørådgivning Projektet er evalueret af CenterMEDuvalget og ved et spørgeskema til alle medarbejderne. Konklusionen er at projektet har været en succes En indsats, der fokuserer på sundhed hele døgnet, har vist sig at have en positiv effekt på både arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeområdet. Centeret har stort set nået de mål det satte sig for projektet - ca. haldelen af medarbejderne har haft 1-2 sundhedssamtaler og en tredjedel af disse har fået sundere vaner. Men også flere medarbejdere, der ikke har haft sundhedssamtaler, er blevet påvirket af projektet og siger, at de er blevet mere sunde. Der har ikke været særlig stor efterspørgsel fra arbejdsmiljøgrupperne efter konkrete tiltag indenfor arbejdsmiljøområdet arbejdsmiljøgrupperne mener, at de i det store hele håndterer og løser evt. fysiske arbejdsmiljøproblemer, når de opstår. Alligevel oplever ca. 1/3 af de adspurgte medarbejdere, at indsatsen har bidraget til at mindske de fysiske belastninger og 2/3 af de adspurgte medarbejdere oplever, at projektet har bidraget til at højne trivslen og samarbejdet på arbejdspladsen og øget kendskabet til kollegaerne. Næsten 73 % af de adspurgte medarbejdere, svarende til 63 % af samtlige medarbejdere i Center for Ejendomme, ønsker at indsatsen med Sund hele døgnet skal fortsætte, hvilket i sig selv er en succes for indsatsen, og vidner om, at medarbejderne har oplevet, at projektet på den ene eller anden måde har påvirket deres arbejdsliv og/eller deres sundhed i en positiv retning. Projektet er ikke i samme grad som til de øvrige arbejdspladser nået ud til Rengøringens medarbejdere. Men Rengøringens MEDudvalg er opmærksomme på de forhold, der gør sig gældende for deres arbejdsplads og har en aktiv indsats i gang i forhold til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 11

12 Trivsels- og ledelsesevaluering En arbejdsgruppe under Hovedudvalget har i løbet af efteråret 2014 igangsat drøftelser og evaluering af aktiviteter til koncept Trivsels- og ledelsesevaluering Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det er væsentligt med fokus på, hvordan vi fremmer en god, åben og tillidsfuld dialog mellem medarbejdere og ledere, hvilket vil være medvirkende til at fremme trivsel og god ledelse. Uddannelse af arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i 2014: o Der er afholdt 2 obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i samarbejde med Vordingborg Kommune for nye ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i marts/april og sept./okt o Der er afholdt 4 MEDuddannelser i løbet af 2015, 1 i foråret og 3 i efteråret med omkring 20 deltagere på hvert hold. o Den årlige arbejdsmiljødag for arbejdsmiljøgrupperne i 2014 blev afholdt den 29. maj. status fra direktionen, status på arbejdsmiljøet, trivsels- og ledelsesevaluering, samt input med noget om primadonnaer og ledelse i skildpaddehøjde fra Helle Hein og Henrik Lehmann. 150 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere deltog i dagen og minimum 80 % af deltagerne var meget tilfreds eller særdeles tilfreds med indholdet på dagen. 12

13 Arbejdsmiljøtiltag i 2015 Der er sket og vil også i 2015 ske forandringer i forhold til organiseringen, udførelse af arbejdsopgaverne og den fysiske placering for mange af kommunens arbejdspladser. Organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer og ændringer som følge af Ejendomsstrategien er overordnede beslutninger, men har en direkte indflydelse på, hvordan den enkelte arbejdsplads udøver deres kerneopgave. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne kan se et formål med og får en forståelse for de overordnede beslutninger, som basis for at kunne koncentrere sig om udviklingen af netop deres måde at udøve deres kerneopgave. Det er de udfordringer, som medarbejderne har under udførelse af deres arbejde for og med borgerne, der skal danne udgangspunkt og inspiration for de tiltag, som iværksættes både centralt og decentralt. Det er medarbejdernes faglige viden om og erfaringer med, hvad der virker, når det handler om at lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet og lykkes med kerneopgaven, som skal være grundstammen i udviklings- og løsningsprocesserne. De lokale MEDudvalg og arbejdsmiljøgrupper er vigtige aktører i forhold til at forme udviklingen af deres arbejdsplads, og det er derfor væsentlig, at de involverer sig aktivt i de forandringer, der indvirker på den enkelte arbejdsplads og den enkelte medarbejders arbejdsvilkår. Fælles udviklingsprojekter og mere og bedre samarbejde på tværs i organisationen På lederforumdagen den 4. marts præsenterede kommunaldirektøren vores interne udviklingsprojekter: Faxe Kommune vil arbejde for øget tillid, trivsel og dialog Fælles indsats for den gode arbejdsplads Uddannelses- og udviklingsprojekt i samarbejde med COK Trivsels- og ledelsesevaluering Det blev italesat og tilskyndet, at vi er en organisation med mange faglige kompetencer og fælles berøringsflader i forhold til borgerne, og både ledelse og medarbejdere skal arbejde for at styrke samarbejdet på tværs - tilbyde og spørge efter hjælp og viden. * De fælles udviklingsprojekter bør sigte efter at støtte alle kommunens arbejdspladser i at skabe nogle gode arbejdspladser, med udgangspunkt i de konkrete muligheder og udfordringer. * Når der besluttes centrale tiltag, bør disse følges op med centrale faglige ressourcer, der kan rådgive og tilbyde konkrete aktiviteter til arbejdspladserne. Ved alle tiltag og aktiviteter skal vi have det tværfaglige samarbejde for øje. Forebygge og håndtere stressbelastninger Stigende arbejdspres sammen med den utryghed og usikkerhed som de organisatoriske, ledelsesmæssige og ændringer som følge af ejendomsstrategien skaber, peger på behovet for, at Faxe Kommune skal have fokus på, hvordan medarbejderne skal kunne magte deres arbejde med borgerene samtidig med at være på en arbejdsplads, som er under pres og under forandring. Mængden af arbejde kan for mange opleves som uendeligt. Vi kan altid gøre det bedre, nå lidt mere og hjælpe lidt flere. Så det handler ofte om at sætte grænser for arbejdet. Lederen af daginstitutionen Møllen udtaler i en artikel, om hvordan de har fået mere arbejdsglæde og mere nærvær, Mere medbestemmelse og ansvar har været vejen frem, og resultatet er mere motivation og arbejdsglæde. Det har ført til mindre sygefravær og især langt færre enkeltdagssygemeldinger. Medbestemmelse og ansvar skal ske i fællesskabet, så grænsen for arbejdsopgaverne ikke er op til den enkelte medarbejdes ansvar og samvittighed. At håndtere stressbelastninger i fællesskab har stor betydning for et godt samarbejde og for at undgå misforståelse og konflikter. Og det forudsætter at vi giver os tid til dialogen! 13

14 Der er generelt brug for, at både ledere og medarbejdere tager et større fælles ansvar for at italesætte, definere og prioritere arbejdspladsens arbejdsopgaver, så vi ikke først griber ind, når den enkelte medarbejder tilter. Tag udgangspunkt i vores Retningslinjer for trivsel og stresshåndtering. Forebygge og håndtere vold og trusler Forebyggelse af vold og trusler skal fortsat være et fokus for de fleste af arbejdspladserne. Forebyggelsen indbefatter også, hvordan ledere og medarbejder skal håndtere trusler og chikane via de sociale medier og i deres fritid. En ny lov fastslår, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge, håndtere og indføre retningslinjer, så ansatte ikke udsættes for jobrelateret vold i deres fritid. Forpligtigelsen gælder også trusler og chikane, som ansatte kan opleve, når de fx bliver hængt ud på Facebook. Især mange af arbejdspladserne fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse skal arbejde med medarbejderkompetencer, organisering og de fysiske rammer i relationen til deres borgere, bl.a. i lyset af de mange arbejdsulykker. Center for Børn & Undervisning har i samarbejde med en jurist og arbejdsmiljølederen planlagt at analysere de tidligere hændelser med vold og trusler fra børn og unge, og vil på den baggrund vurdere, om der er brug for yderligere vejledning vedrørende håndtering og anmeldelse, herunder politianmeldelse, af vold/trusler fra børn og unge. Fælles indsats for den gode arbejdsplads Den nu nedlagte styregruppe for Øje for nærvær har udarbejdet et oplæg til en fælles indsats for den gode arbejdsplads, som blev drøftet og godkendt af Hovedudvalget den 18. februar Formålet med at sætte fokus på de gode arbejdspladser er fortsat (som i Øje for nærvær) at skabe nærvær, engagement & kvalitet, og derved nedsætte risikoen for fravær, sygdom og ulykker. Indsatsen skal understøtte vores værdier i ledelsesgrundlaget og vores fælles mål om fokus på borgere og brugere, effektiv ressourceudnyttelse, innovation og udvikling samt faglig kvalitet. Indsatsen skal fremme målene i MEDaftalen med at sikre og til stadighed forbedre og udvikle, gode arbejdsforhold for kommunens medarbejdere, såvel fysisk som psykisk. Fokus skal ligge på at skabe fælles engagement for kerneopgaven ved at rådgive og understøtte centrenes og arbejdspladsernes arbejde med at højne samarbejde og faglighed om arbejdsopgaverne. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som holder sit første møde den 25. marts 2015 Trivsels- og ledelsesevaluering Arbejdsgruppen under Hovedudvalget fortsætter i 2015 med at kvalificere formål og initiativer, hvorefter der ved hovedudvalgsmødet i juni 2015 præsenteres konkrete aktiviteter til indhold og proces for det fremtidige trivsels- og ledelsesevalueringskoncept. Uddannelse for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i 2015: o Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for nye arbejdsmiljørepræsentanter og ledere er gennemført i april/maj 2014 med 8 deltagere fra Faxe og 11 deltagere fra Vordingborg Kommune. Den næste obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse afholdes i maj/juni 2015 og igen i løbet af efteråret o Der er planlagt 4 MEDuddannelser i løbet af 2015, 2 i foråret og 2 i efteråret. o Den årlige arbejdsmiljødag for alle arbejdsmiljøgrupperne afholdes den 27. maj Temaet på dagen vil tage afsæt i indsatsen for den gode arbejdsplads. o Arbejdsmiljøgruppernes ønsker til efteruddannelse: Stresshåndtering, selvledelse og grænseløshed, udfordringer i selvtilrettelæggelse, implementering af nye tiltag, konfliktløsning i medarbejdergruppen, konstruktiv kommunikation, skabe gode forandringer, genskabe gejsten, ændring i arbejdskultur, sammenlægning og fusionering af personalegrupper, lederen som forandringsagent, førstehjælp og brandbekæmpelse. 14

15 Centerudvalgenes arbejdsmiljøberetninger Arbejdsmiljøberetning 2014 Center for Familie, Social & Beskæftigelse CenterMED har modtaget arbejdsmiljøberetninger for centrets afdelinger og bemærker følgende fællesstræk: Trivsel: - Leder- og trivselsundersøgelser er med få undtagelser gennemført og evalueret. I de tilfælde hvor der ikke er gennemført trivselsundersøgelse og lederevaluering skyldes det primært organisationsændringer. For de afdelinger er det besluttet at udskyde undersøgelserne til Der opleves et skærpet trusselsbillede ift. vold og trusler, som følge heraf har der i flere afdelinger været fokus på krisehåndtering, etablering og sikring af flugtveje samt dialog og opfølgning med medarbejderne om situationen. Nogle afdelinger har udstyret medarbejdere med overfaldsalarmer og indskærpet procedure for arbejdsgange - Enkelte medarbejdere har benyttet sig af kommunens kriserådgivning - Organisationsændringer har været et gennemgående tema i årets løb og det har påvirket medarbejderne i flere afdelinger skabt usikkerhed og forvirring - Udskiftninger i ledelse og personale har ligeledes præget flere afdelinger og har i nogle tilfælde skabt ustabilitet og langsommere udvikling - Processen ifb. med ejendomsstrategien opleves også at bidrage til forvirring og usikkerhed - Kørselstakster har også været et gennemgående tema i årets løb - Det opleves at øget arbejdspres giver problemer ift. at overholde lovgivningens krav og intentioner. Det giver frustrationer blandt medarbejderne - Det vurderes positivt at flere medarbejdere er i gang med efteruddannelsesforløb, herunder den motiverende samtale Fysiske forhold: - Flere steder i organisation er der problemer med indeklima - Mangel på mødelokaler, samtalerum og arbejdsstationer er udfordringer i dele af organisationen - Mangel på lydsikre samtalerum lydhørhed ml. samtalerum risikerer at kompromittere tavshedspligten idet borgersamtaler kan overhøres i tilstødende kontorer - Udfordring med telefonsystemet ift. lydkvalitet Fravær: For hele centret lå sygefraværet i 2013 på 5,23 pct. og i 2014 på 3,95 pct. Der er sket et fald i sygefraværet, og det er nu lavere end kommunens samlede gennemsnit på 4,75 pct. Det kan blandt andet forklares med øget fokus på forebyggelse af stress og nedbringelse af stress-relateret sygefravær. Arbejdsskader og ulykker: De indkomne arbejdsmiljøberetninger har anført i alt 51 arbejdsulykker fordelt på 27 fysiske og 24 psykiske arbejdsulykker. Der har været fokus på området, og der har eksempelvis været iværksat uddannelse af forflytningsvejledere på handicapområdet. CenterMED understøtter følgende initiativer: - CenterMED vil opfordre alle områder til at gennemføre trivselsundersøgelse i CenterMED er opmærksom på at understøtte behovet for synlig og nærværende ledelse - CenterMED understøtter forsat fokus på håndtering af trusler - CenterMED er opmærksom på opfølgning af de forhold der er nævnt under fysiske forhold 15

16 Arbejdsmiljøberetning 2014 Center for Børn & Familie Denne årsberetning giver en overordnet status på arbejdsmiljøet i Center for Børn & Families institutioner og afdelinger. Årsberetningen er udarbejdet med udgangspunkt i alle lokale arbejdsmiljøberetninger for centerområdet i 2014, herunder også Børn & Unge afdelingen, Labyrint og Familiecenteret, der, som et led i organisationsforandringerne i 2014, blev flyttet til Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Formålet med årsberetningen er at opsummere de centrale perspektiver på arbejdsmiljøet fra centerområdets arbejdspladser. Årsberetingen vil blive anvendt til at lave en handleplan for videreudvikling af arbejdsmiljøet i Status på det psykiske arbejdsmiljø De modtagne arbejdsmiljøberetninger viser, at den største belastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er organisatoriske forandringer. Dette er et skift i forhold til forrige år, hvor den primære belastning var forbundet med det faldende børnetal, og det pres der i denne forbindelse blev lagt på især dagtilbudsområdet. I forhold til de organisatoriske forandringer nævnes følgende. Center for Børn & Families nedlæggelse og oprettelsen af Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse Indførelse af områdeledelse på dagtilbudsområdet, og at funktionerne som afdelingsleder og souschef forsvinder fra institutionerne Processen omkring ejendomsstrategien, herunder fremtidige fællesfaciliteter og -arealer I den sammenhæng arbejdes der med lokale indsatser for arbejdsmiljø, fx gennem tydelighed i informationsstrøm, kommunikation og samarbejde, temadage og andre arrangementer for personalet samt supervision og indførelse af omsorgspersoner. På centerniveau har der været afholdt en temadag for ledere, MED-, TR, og AMR-repræsentanter med fokus på forandringer og arbejdsmiljø. Temadagen blev afholdt af Videnscenter for Arbejdsmiljø. Reduktioner i personalegruppen nævnes også i flere arbejdsmiljøberetninger, som belastende for det psykiske arbejdsmiljø. Den typiske årsag er det faldende børnetal og langtidssygemeldinger. Endelig nævnes også ændringer i kørselstakst for de udkørende afdelinger, da flere medarbejdere fremover skal bruge arbejdspladsen som mellemstation. Derudover bruges der flere ressourcer på transport og koordinering af mødeaktivitet. Ovenstående blev drøftet ved et ekstraordinært centerudvalgsmøde den 6. marts 2015, hvor Centerudvalg Børn & Familie desuden fremhævede et behov for fokus på: At informationen og vejen til indflydelse i MED-organisationen er tydelig Situationer, hvor medarbejdere møder grove toner fra forældre/borgere - både mundtligt og i offentlige medier Status på det fysiske arbejdsmiljø På dagtilbudsområdet nævnes ofte svingninger i temperatur, træk fra døre og vinduer samt få møderum. I de administrative bygninger nævnes ofte deling af kontorlokaler, tynde vægge og få møderum. 16

17 Arbejdsmiljøberetning 2014 Center for Ejendomme Det psykiske arbejdsmiljø/trivslen Det psykiske arbejdsmiljø er påvirket at situationsbestemt af arbejdsopgaver, såsom vintertjenesten og at skolereformen påvirker den daglige drift. Trivselsundersøgelsen har været vendt på de mødearter, resultatet er drøftet igennem. Undersøgelsen har vist sig at der er medarbejdere som har været udsat for mobning eller sexchikane. Enhederne har bedt om at den enkelte medarbejder skal henvende sig til AMR gruppen, så problemet kan blive håndteret. Eksempler på konkrete aktiviteter/tiltag som har haft positiv betydning for det psykiske arbejdsmiljø: Sundhed hele døgnet Personale arrangementer af forskellige arter (Påskefrokost, lerdueskydning, LOOP, sund kost) Rotation af medarbejdere Kurser af forskellige arter (Dansk & it, Rotationsprojekt, hygiejne kurser) Udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, som ikke er løst: Manglende viden om fremtidens placering påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Udskiftning af afløsere påvirker de faste medarbejdere. Kommende ejendomsstrategi trækker på de psykiske ressourcer. De fysiske forhold Indkøb af nyt grej for at aflaste det fysiske arbejdsmiljø. Manglende omklædning og bad. I hallerne er harpiks et belastende element, da tiden er mangelfuldt til den opgave. Eksempler på konkrete aktiviteter og tiltag som er gennemført i årets løb: Udskiftning og indkøb af maskiner, vogne, øresnegle, bordevogne. Eksempler på fysiske arbejdsmiljøforhold som mangler at blive løst: Støjdæmpning af værksted. Udskiftning af traktorer og busser Manglende lovpligtigt eftersyn af stiger og el materiel. Arbejdsulykker i 2014 I alt oplyst 9 ulykker Instruktion af medarbejdere af forskellige maskiner er igangsat. Tilmeldt køretekniskanlæg til buschaufførerne. Arbejdstilsynet Fokus på tunge løft på værkstederne (over 15 kg) Instruktion i håndtering af opsætning af vejarbejde, skilte og div. Skiltning. Sygefraværet 12,3 dage i gennemsnit for centerets medarbejdere. I alt 14 langtidssyge Flex- og seniorjobber er skyld i noget af fraværet. Alle medarbejdere som er syg over 14 dage modtager brev om samtale med Henrik Povlsen Fraværssamtaler Almindelig daglig fokus på området. Personaleomsætning Personalesager som har udløst til opsigelse. Overført anden stilling internt Naturlig fratrædelse Mål og planer for arbejdsmiljøet i 2015 Uafsluttet sundhedssamtale. Fortsat fokus på sundhed hele døgnet (tæl skridt, elastik øvelser). Glatbane kurser & førstehjælpskurser. Bedre samarbejde i MEDudvalget. Kurser i stresshåndtering Statusmøder med AMR/TR/3F erstattes med MEDudvalgsmøder. Sociale arrangementer Kurser og arbejdslørdag 17

18 Arbejdsmiljøberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center-MED har på sit møde den 25. februar 2015 behandlet de indkomne arbejdsmiljøberetninger fra de respektive arbejdspladser på centrets områder omfattende Centersekretariatet, Bibliotek/Borgerservice, Musikskolen, Haslev Svømmehal og Faxe Kommunes Arkiver Center-MED har overordnet hæftet sig ved, at beretningerne tilsammen beskriver at arbejdspladserne præges af god trivsel og at der tages hånd om de fysiske rammer. Der er udført en række forbedringer på de fysiske forhold, men stadig nogle gener her og der, som vi skal arbejde videre med. Der er ikke registreret arbejdsulykker i Sygefraværet ligger på et acceptabelt pænt niveau og der er ingen sammenhæng til det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Fraværsprocenten for hele centeret er 2,19 svarende til et gennemsnitligt antal sygedage på 5,5. Center-MED har ikke lavet en egentlig handlingsplan for et samlet Center, men de enkelte arbejdspladser har hver især planer for arbejdsmiljøet fremadrettet. Ting, som går igen flere steder, er at man vil stramme op på mødestrukturen og udarbejdelse af årshjul. Center-MED har særligt noteret sig følgende forhold med betydning for det kommende års arbejde: Der hvor de fleste medarbejdere er placeret (centersekretariat, bibliotek og borgerservice), kan der periodevis være basis for, at arbejdsbyrden belaster arbejdsmiljøet. Der er slåledes behov for større fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø er generelt godt, men der er stadig nogle støj- og trækgener i nogle bygninger, som der skal arbejdes på at udbedre. Vi har fokus på, at der eventuelt skal ageres i forhold til eventuelle konsekvenser af ejendomsstrategien Temaet for det årlige møde i arbejdsmiljøgruppen i 2015 bør tilrettelægges med fokus på arbejdspresset 18

19 Arbejdsmiljøberetning 2014 Center for Sundhed & Pleje Det psykiske arbejdsmiljø/trivslen Det psykiske arbejdsmiljø er forbedret. I de enheder, der har været ramt af lederskifte, har medarbejdergrupperne været påvirket af dårligt arbejdsmiljø i perioden uden leder. Det er vigtigt, at vi har det i fokus, når vi arbejder med den gode arbejdsplads. Hvis vi som organisation kan arbejde for dels færre omorganiseringer samt Den gode arbejdsplads -også for ledere, så bliver der forhåbentlig mindre udskiftning af leder/chef/direktør, og så vinder arbejdsmiljøet. Der er nogle steder konflikter i forhold til medarbejderes rygning, Konflikterne bliver ikke nævnt i de lokale årsberetninger - men er nævnt i høringssvarene til rygepolitikken. Der har været medarbejdere, der har været seksuel krænket af borgerne. Der er lavet en procedure, og der har været fokus på emnet i plejen. Plejen kan trække på seksualvejleder i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Så der er flere måder at imødekomme problematikken, men mulighederne er muligvis ikke brugt i tilstrækkelig grad. Nogle enheder har haft et stort arbejdspres pga. flere henvendelser eller konstant nye opgaver, større plejetyngde eller for få hænder pga. langtidssygdom eller udskiftning i personalegruppen evt. med manglende mulighed for vikardækning En specifik enhed var nævnt i besparelseskataloget. Gav usikkerhed i personalegruppen om jobsituation. Meget få medarbejdere har svaret på trivselsundersøgelsen, hvilket er tankevækkende. Det blev oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser på fremtidige undersøgelser, samt at sådanne undersøgelser er lovbestemte at gennemføre. Eksempler på konkrete aktiviteter/tiltag som har haft positiv betydning for det psykiske arbejdsmiljø: 1. Førstehjælps kursus 2. Fælles aktiviteter i fritiden 3. Sundhedssamtaler 4. Opdeling i teams 5. Opsætning af hjertestarter 6. Opkvalificering ift. dokumentation i Care 7. Åbenhed om budgetter 8. Åbenhed om sygefravær 9. Ansættelse af centersygeplejerske 10. Fokus på kerneopgaven og serviceniveauet 11. forløb omkring kommunikation og trivsel med eksterne konsulenter 12. oplæg om MED-systemet for hele medarbejdergruppen Udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, som ikke er løst: Mangel på rette personaleressourcer Løfter pt ikke i fællesskab De fysiske forhold Det er positivt, at der ikke er problemer i forhold til at rekvirere hjælpemidler til borgerne, hvilket er til gavn for medarbejderne. Tjenestebilerne bliver ikke vedligeholdt tilstrækkeligt, hvilket er uacceptabelt. Tina oplyste, at der kommer nye retningslinjer herfor, så det forhåbentlig bliver bedre, men der er forsøgt mange tiltag, der ikke har haft den ønskede effekt. Der bør være mere fokus på den passive rygning, som medarbejderne bliver udsat for i borgernes hjem. Busture med ældre i kørestol kan give dårlige arbejdsstillinger når de skal fastspændes Dårligt indeklima på sundhedscentret 19

20 Eksempler på konkrete aktiviteter og tiltag som er gennemført i årets løb: - Opkvalificering ift. forflytninger - Indkøb af div. Kontorudstyr, såsom skærme, trådløse headset, nye computere, mm. - Oprydning - Fokus på udluftning - Nye vinduer og varmeanlæg - Skærmbriller Eksempler på fysiske arbejdsmiljøforhold som mangler at blive løst: - Indkøb af ergonomiske kontormøbler pga. økonomi - Varmeregulering i atriumgård på Frederiksgadecentret pga. økonomi - Støj (storrum uden vægge) Arbejdsulykker i 2014 Under arbejdsulykker står det ikke beskrevet, hvilke typer af ulykker vi har haft. Det er svært at forebygge på tværs af enheder, når vi ikke kender til typen af ulykker. Der er tildelt kr. via risikogruppen til forebyggelse af stikskader. Herfor er der indkøbt insulinnåle-afklippere, som ligger i sygeplejeenheden. Det har betydet et samarbejde på tvær i centret, så der forhåbentlig er færre stikskader til næste år. Arbejdstilsynet Nogle få enheder har haft besøg. Ingen påbud kun tilsendt vejledninger. Sygefraværet er øget men hvorfor det er svært at læse ud af rapporterne. En del har haft langtidssygemeldte. Centerudvalget mener, at: 1. Når vi skal arbejde med Den gode arbejdsplads, skal der være fokus på den gode arbejdsplads både for medarbejdere og ledere 2. Der skal fokus på den passive rygning, som medarbejderne bliver udsat for i borgernes hjem. 3. Der skal fokus på at tjenestebilerne bliver vedligeholdt tilstrækkeligt 4. Der bør iværksætte og prioriteres fælles initiativer til at forbedre de lokale årsberetninger i centret. Det er ønsket, at årsberetningerne bliver mere forklarende og uddybende samt beskriver årsager, og hvad der evt. er løst og hvordan. Der bliver nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde med ovenstående. Planlægning af efteruddannelse for arbejdsmiljøgruppen Nyvalgte AMR får AMR- og MED-uddannelsen Alle enheder får uddannet en Arbejdsglædeambassadør af Jon Kjær i april måned. Dette hænger godt sammen med fokus på Den gode arbejdsplads, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal lægge en plan for, hvordan vi får udvekslet gode idéer der er igangsat pba. uddannelsen og hvordan vi bygger videre på dette arbejde. Nogle AMR deltager på temadag om selvledelse og grænseløshed 20

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2013 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2013 for Faxe Kommune Center for Økonomi & HR HR-afdelingen Din naturlige samarbejdspartner! Arbejdsmiljøberetning 2013 for Faxe Kommune Vejen til et godt arbejdsmiljø går gennem et meningsfyldt samarbejde om arbejdsopgaverne!

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2015 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2015 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2015 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Faxe Kommunes arbejdsmiljøberetning Krisehjælp og rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side 6 Arbejdsulykker side 8 Fravær

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 3. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 April 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Sygefravær... 3 Arbejdsulykker... 3 APV problemstillinger i IPL... 3

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity

Arbejdspladsvurdering (APV) Forår APV Genie Corp. & BrandCity Forår 2017 APV Genie Corp. & BrandCity Det psykiske arbejdsmiljø Er du glad for at gå på arbejde Føler du dig motiveret Føler du, at dine tanker og ideer bliver hørt Har du mulighed for udtrykke dine ideer

Læs mere

APV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Psykiatrien, Serviceafdelingen, Centralkøkkenet og Administrationen

APV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Psykiatrien, Serviceafdelingen, Centralkøkkenet og Administrationen APV Status på Arbejdsmiljøarbejdet 2014 i Psykiatrien,, og Afdeling: Afdeling R, De væsentligste arbejdsmiljøproblemer i Afdelingen/LMU området, som er kommet frem i APV en er: Arbejdets tilrettelæggelse:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere