Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer"

Transkript

1 Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby

2 Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Publikationen er udviklet på basis af interviews med 62 beboere, driftsmedarbejdere og andre ansatte. Den er støttet af Den Almene Forsøgspulje ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Praxis21 Forfatter: Tine Sønderby Publikationen er udarbejdet i samarbejde med Nabil Ben Chaabane Foto: Andreas Bro Video: Andreas Bro og Praxis21 Grafisk design: Make Ready Studio Praxis21 c/o Republikken, Vesterbrogade 24 B Af 1620 Tine København Sønderby V og Nabil Ben Chaabane

3 Arbejd videre Denne del af publikationen henvender sig til jer, som vil arbejde videre med udearealerne i jeres lokalområde. I kan finde hjælp til at tilrettelægge arbejdet på en måde, så det passer til præmisserne og ambitionerne i jeres afdeling. Den er således både til jer, som vil i gang med en større udvikling af udearealerne, og jer der for første gang skal starte et mindre initiativ. I får input til at arbejde med organiseringen, de fysiske rammer og deltagernes samarbejde, og der er spørgsmål og anbefalinger, I kan arbejde videre med. Udearealer, der bliver brugt Spørg brugerne Materialet tager udgangspunkt i, at I har lyst til, at jeres udearealer bliver brugt, og mod på at inddrage mange beboere i arbejdet med at få det til at ske. Når flere bidrager med idéer til udearealerne, får I snakket med hinanden om, hvad I vil med jeres lokalområde, og I får flere ressourcer i spil. Det er vigtigt for fællesskabet og sammenhængskraften. Samtidig øger I chancen for at få mere levende områder. Når man er med til at bestemme, hvordan udearealerne skal se ud, øges sandsynligheden for, at man bruger og passer på dem. Det er et godt udgangspunkt for at skabe mødesteder udenfor. Mødesteder med masser af liv Caseopsamlingen viser mange eksempler på udendørs mødesteder. Beboerne dyrker deres interesser, slapper af og møder hinanden. De snakker, laver bål, går tur eller slikker sol. De passer dyr, spiser, dyrker motion, planter grøntsager og blomster, arbejder med vedligeholdelse, ser på kunst eller leger. De er afslappede og føler sig hjemme, og det er med til at knytte dem til området. Beboernes sted Beboerne har bestemt, hvad mødestederne skal bruges til, og hvordan de skal indrettes. Stederne bærer præg af, at de bliver brugt og er hyggelige og unikke. Man kan se, at nogle investerer tid og omsorg dér, og det giver stedet en hjemlig stemning. Det får også området til at virke imødekommende på nye beboere og gæster og kan tiltrække flere tilflyttere. 3

4 1 Første udfordring Organiseringen af arbejdet Det er vigtigt at bruge tid på at organisere arbejdet. Ellers går det for langsomt, der bliver for mange konflikter og deltagernes engagement forsvinder gradvist. Derfor er første udfordring: Hvordan organiserer I arbejdet? Tre aktivitetsformer Forskellige opgaver skaber forskellige udfordringer. Derfor er det en god idé at tilrettelægge arbejdet ud fra hvilken type aktivitet, I vil sætte i gang. Her er udvalgt tre former for aktivitet: Et projekt Jævnlig aktivitet, der er forankret i afdelingens drift eller beboerdemokrati Idéindsamling 4

5 1 Tre aktivitetsformer 1. Et projekt I vil starte et nyt projekt på udearealerne Beboere vil starte en aktivitet, som kan udvikle udearealerne. Beboerne har drivkraft og erfaring, og de ønsker at aktiviteten skal fungere som et selvkørende projekt. Case to i caseopsamlingen (Randers) er et eksempel på et selvkørende projekt. 2. Jævnlig aktivitet, forankret i afdelingen I vil forankre en jævnlig aktivitet i afdelingens drift eller beboerdemokrati I vil forankre en aktivitet i afdelingens drift eller beboerdemokrati. Det kan være en ny aktivitet, som skal foregå jævnligt, eller et selvkørende projekt, der er blevet drevet af ildsjæle, og nu skal forankres. Case nummer seks fra Albertslund er et eksempel på en aktivitet, som er blevet startet i regi af afdelingens beboerdemokrati og drift. Case tre i caseopsamlingen (Hyldespjældet) er et eksempel på et projekt, som bliver forankret. 3. Idèindsamling I ønsker idéer til indretningen af en plads I vil indsamle idéer fra beboere, som skal bruge en plads. Det kan være en plads, som skal reetableres efter en renovering, en plads, som skal forandres, fordi den skaber utryghed eller en ny plads, I vil anlægge. Case ét i caseopsamlingen (Rødovre) er et eksempel på idéindsamling. 5

6 1 Arbejd videre For dig, der vil lave et projekt A. Deltagerne Forpligter deltagerne sig til at bidrage med tid/penge/netværk etc.? Hvilke ressourcepersoner skal projektet bygges op omkring? Udfører alle arbejde, som motiverer dem? (læs mere om dette i tredje udfordring). B. Ansvarsfordeling og forventningsafstemning Hvem har hvilke ansvarsområder i projektgruppen? Hvordan organiserer I samarbejdet mellem projektet og afdelingsbestyrelsen hvem har ansvar for hvad? C. Daglig organisering Hvordan træffer I beslutninger? Kan man blive ekskluderet af projektet og hvorfor? D. Kommunikation Hvordan sikrer I, at alle deltagerne kender spillereglerne? Hvordan sikrer I, at de andre beboere kender til jeres projekt og de konsekvenser det har/ ikke har for dem? E. I konfliktsituationer Hvem har det sidste ord, hvis der opstår konflikter? Hvordan organiserer I samarbejdet mellem driftspersonale og projekt? Stemmer forventningerne til driftspersonalets indsats overens med det timetal, der er sat af? Er det nødvendigt med en ny vedligeholdelsesplan for det område, projektet arbejder på? 6

7 1 Arbejd videre For dig, der vil forankre en aktivitet A. Deltagerne Hvilke ressourcepersoner skal aktiviteten bygges op omkring? Udfører alle arbejde, som motiverer dem? (Læs mere om dette i tredje udfordring) B. Ansvarsområder og forventningsafstemning Det er en god idé at sørge for, at beboerne kan være med til at planlægge aktiviteten på udearealerne uden at skulle være medlem af afdelingsbestyrelsen. Derfor kan det være nødvendigt at oprette udvalg under afdelingsbestyrelsen. Er det relevant hos jer? C. Videreudvikling Forestiller I jer, at aktiviteten er færdigudviklet, eller ønsker I at fastholde rum for ny udvikling? Hvis ja, hvordan? D. I konfliktsituationer Hvem har ansvaret og det sidste ord, hvis der opstår konflikter? Er underudvalgene koordineret med afdelingsbestyrelsens arbejde, for eksempel via en repræsentant for afdelingsbestyrelsen i hvert underudvalg? Har I skabt en klar ansvarsfordeling mellem underudvalg og afdelingsbestyrelse? 7

8 1 Arbejd videre For dig, der vil indsamle idéer til et sted A. Forberedelse Lad være at forhaste processen brug tid på at inddrage de fremtidige brugere i, hvordan stedet skal se ud. Hvilke grupper skal primært bruge pladsen? Og hvem er naboer til pladsen? Tilrettelæg processen, så der er tid til, de kan komme med input til, hvad pladsen skal bruges til, og hvordan den skal indrettes Planlægningen kan tage tid overvej, om I vil ansætte en ekstern facilitator til dele af opgaven. B. Afklaring af ressourcer Overvej de økonomiske og fysiske rammer omkring pladsen. Ikke alt kan lade sig gøre, og det er godt at kende ressourcer og begrænsninger, før inddragelsen af beboere går i gang. C. Opsøg potentielle brugere Det kan være en god idé at opsøge potentielle brugere dér, hvor de er, og bede om input i stedet for at indkalde til et møde især hvis brugerne er børn og unge. Det kan være i forbindelse med en frivillig aktivitet eller på et sted udenfor, hvor de opholder sig. Hvor kan I møde brugerne? D. Funktion Tal med brugerne om, hvad pladsen skal bruges til. Ønsker de, at der skal gøres plads til særlige funktioner på pladsen, som for eksempel en hundegård eller en bålplads? E. Inspiration Led efter inspiration udefra. Det kan være en god idé at tage på inspirationstur sammen med de fremtidige brugere, så I kan få nye input og se idéer ført ud i livet. 8

9 1 Arbejd videre For dig, der vil indsamle idéer til et sted F. Samarbejde med eksterne eksperter Sæt tid af til at gå i dialog med landskabsarkitekter, legepladsfirmaer etc. Lyt til deres viden og de muligheder, de præsenterer, men sørg også for at holde fast i beboernes idéer. G. Visualisering Sørg for at idéerne bliver visualiseret, så brugerne kan få en realistisk idé om, hvordan stedet kommer til at se ud, inden det er anlagt. H. Kommunikation Sørg for at kommunikere bredt ud om arbejdet, der foregår på pladsen 9

10 2 Anden udfordring De fysiske rammer Når I vil forbedre eller anlægge et mødested, er det vigtigt at tænke på de fysiske rammer. Hvilke potentialer og begrænsninger er der i jeres afdeling lige nu? Den anden udfordring er derfor: Undersøg udearealerne i jeres afdeling Gå på markvandring og undersøg de steder, hvor I overvejer at anlægge eller forbedre et mødested. Skemaet på næste side guider jer igennem ni væsentlige punkter. 10

11 2 Arbejd videre Markvandring Gå en tur og undersøg udearealerne. Tag fotos af de steder, hvor i overvejer at anlægge eller forbedre et mødested og skriv ned, hvordan i oplever stederne, mens I er der. Se blandt andet efter, om stedet er: A. Rart/utrygt Er der rart at være, eller er det utrygt? Se på de fotos, I tog, og find ud af, hvorfor nogle steder er rare og andre utrygge. Find inspiration i de næste punkter. B. Indrettet optimalt Hvem bruger stedet til hvad? Fungerer indretningen efter hensigten, eller er der brug for reparationer og/eller nye ting? C. Hjemligt/ neutralt/ misligholdt Bærer stedet præg af dem, som bruger det? Passer brugerne på det, og har de indrettet det på en unik måde? Eller virker stedet neutralt og masseproduceret? Eller ligefrem misligholdt? Inddrag brugerne i at udvikle stedet, så de føler mere ejerskab til det og passer bedre på det. D. Åbent/ afgrænset Store, åbne græsplæner opfordrer ikke folk til at sætte sig. Det kan være en god idé at sørge for, at mødestedet har en afgrænsning, så brugerne får et mere privat rum, hvor de også kan være i læ for vinden. E. Isoleret/centralt placeret Er det et sted, mange passerer, når de går igennem bebyggelsen? Ofte kan et sted lettere blive et mødested, hvis det ligger centralt placeret. Men husk at tænke på, hvad mødestedet skal bruges til. 11

12 2 Arbejd videre Markvandring F. Tæt på/langt væk fra bygninger Når mødesteder kan ses fra beboeres vinduer, kan det skabe tryghed. Brugerne af stedet skal dog ikke føle sig overvågede. Nogle mødesteder kan I evt. placere længere væk fra beboelse for eksempel hvis de skal bruges til aktiviteter, som larmer. G. Solrigt/ skyggefuldt/ blæsende En god balance mellem sol og skygge kan være afgørende for, om det er rart at opholde sig på et sted i længere tid. Husk på, hvad stedet skal bruges til, hvis I vælger at skabe mere skygge eller fælde buske, der skygger. Tænk også på, om det blæser meget på stedet. H. Beplantning/ bart Er der træer, som giver rummet karaktér? Er der frugtbuske og nøddehegn, som giver stedet en ekstra dimension? Er der grøntsager eller krydderurter? Og vilde eller kultiverede blomster? Tænk over, hvilken beplantning, I ønsker, og søg gerne inspiration i andre afdelinger. I. Regler og skiltning Lad gerne brugerne være med til at fastlægge reglerne på stedet. Tænk også over, hvordan I fortæller gæster om reglerne på stedet. I stedet for at have forbudsskilte, kan det være en god idé at være mere imødekommende. I kan fortælle besøgende, hvad de kan på stedet, og hvilke regler I ønsker, de skal overholde. Hjemmelavede skilte virker ofte personlige, og I har mulighed for at skrive præcis, hvad I har lyst til. 12

13 3 Tredje udfordring Samarbejde med deltagerne Som du kunne læse i caseopsamlingen, kan arbejdet med udearealer tiltrække forskellige mennesker. Den brede appel er en styrke og kan være med til at udvide kredsen af frivillige i jeres afdeling. Men forskellene kan også være svære at håndtere, fordi vi alle kan blive så opslugt af vores egen tilgang og værdier, at vi bliver blinde for værdien af andres. Den tredje udfordring er derfor: Hvordan engagerer I deltagere og skaber gode samarbejder? Seks deltagertyper På de næste sider kan du læse om seks deltagertyper. Du finder også anbefalinger til, hvordan du engagerer dem og forbedrer dit samarbejde med dem. Organisatoren Den sociale Æstetikeren Historikeren Naturentusiasten Den spontane deltager De færreste af os vil minde om én rendyrket type. Vi vil have træk fra flere, som træder tydeligt frem under bestemte omstændigheder. Vi kan også forandre os, så vi minder om forskellige typer på forskellige tidspunkter i vores liv. Du kan starte med at se på dig selv; hvilken deltager type identificerer du dig mest med? 13

14 3 Seks deltagertyper Organisatoren Jeg deltager for at varetage afdelingens overordnede interesser Du ser arbejdet fra et helikopterperspektiv og er god til at strukturere det. Du ønsker både udvikling og drift og bliver motiveret til at deltage, når arbejdet kommer afdelingen som helhed til gode. Du sætter en ære i at få faktorer som økonomi, logistik og jura til at gå op. Den sociale Jeg deltager, fordi jeg vil kende mine naboer og skabe bedre rammer for, at vi kan mødes Det er fællesskabet med dine naboer, som får dig til at føle dig hjemme. Dit arbejde motiveres mest af samarbejdet med dine naboer, men du vil også skabe flere mødesteder for at styrke sammenholdet. Æstetikeren Jeg deltager, fordi jeg ønsker et smukt udeareal Du føler dig hjemme i visuelt stimulerende omgivelser, og det vil du skabe i din afdeling. Resultatet af arbejdet er derfor meget vigtigt for dig. Du har blik for dimensioner i et rum og for detaljer, og du kan blive knyttet til et rum, du har været med til at indrette. Historikeren Jeg deltager, fordi jeg vil bevare steder, som bringer minder frem Når du går på udearealerne, bliver du mindet om de mange gode oplevelser, du har haft dér. Det er i høj grad minderne, som gør dig tryg og får dig til at føle dig hjemme. Derfor vil du sikre, at udviklingen sker med respekt for de historier og minder, som er knyttet til bestemte steder. Naturentusiasten Jeg deltager, fordi jeg vil tættere på naturen Du vil have jord under neglene. Det er afstressende for dig at arbejde i grønne omgivelser, og du sætter stor pris på grøntsager og blomster, du selv har dyrket. Arbejdet knytter dig til stedet og får dig til at føle dig hjemme. Den spontane deltager Jeg deltager, fordi jeg vil hygge mig dér, hvor jeg bor Du dukker op, fordi der foregår noget udenfor din hoveddør, som du får lyst til at være med i. Du vil ikke opnå noget bestemt men sætter pris på, at aktiviteten er uforpligtende og hyggelig. Med tiden kan du udvikle et dybere engagement. Når det sker, kommer du til at minde om en anden deltagertype. 14

15 3 Arbejd videre Anbefalinger til samarbejdet For dig, som vil samarbejde med Organisatoren Organisatorer tænker langsigtet og i helheder. Arbejdet med udearealer kan være mere interessant for dem, hvis det er koordineret med andre tiltag, for eksempel øget trivsel eller mindsket fraflytning. Organisatorer sætter pris på at blive involveret tidligt i en arbejdsproces. Derfor kan de f.eks. være motiverede for at deltage i forbindelse med genetablering af udearealer efter en renoveringsproces. Det er vigtigt, at æstetikerne og organisatorer samarbejder. Begge parter tænker i helheder, og hvis I sørger for, at de er lydhøre over for hinanden, er I nået langt. For dig, som vil samarbejde med Den sociale De sociale er ikke nødvendigvis interesserede i selve arbejdet. De spreder hygge og er glade for at knytte deltagerne sammen i pauser eller ved arrangementer. Skab rum og tid til det det er vigtigt for at fastholde de sociale og skabe sammenhængskraft i deltagergruppen. I nogle afdelinger bor ældre mennesker, som kan have svært ved at deltage i det fysiske arbejde, der ofte er involveret i arbejde med udearealer. Men de kan være ansvarlige for den fælles frokost, arrangere grillarrangementet eller bage kage til kaffen. For dig, som vil samarbejde med Æstetikeren Når man har boet eller arbejdet i en afdeling i mange år, kan det være svært at have fantasi til at forestille sig, at den kan se anderledes ud. Men hvis I ønsker at engagere æstetikere, må I vove at tænke nyt. Det kan være svært at finansiere større æstetiske projekter via huslejen. Tænk gerne i alternative finansieringsmuligheder. Det er vigtigt, at æstetikerne og organisatorer samarbejder. Begge parter tænker i helheder, og hvis I sørger for, at de er lydhøre over for hinanden, er I nået langt. For dig, som vil samarbejde med Historikeren Historikerne har tit mange minder fra afdelingen, som de værdsætter. Vis respekt for det. Og inddrage dem gerne tidligt, så I kan finde en måde at fastholde minderne OG udvikle udearealerne. Historikerne kan have svært ved at forestille sig, at afdelingen kan se anderledes ud. Invitér dem gerne på inspirationsture, så de med egne øje kan se potentialerne i at forandre udearealerne. For dig, som vil samarbejde med Naturentusiasten Naturentusiaster er lette at engagere, hvis I har et stykke ubenyttet jord, de må arbejde med. Skab en klar afgrænsning omkring det jordlod, Naturentusiasten kan råde over. Det er vigtigt, at både beboere og driftspersonale er enige om dette. Fortæl naturentusiasterne om vilkårene for deres arbejde. Og aftal, hvornår en deltager misligholder sin jordlod, og vær enige om konsekvenserne af det fra begyndelsen. Afhold workshops, hvor deltagerne får praktisk viden og hjælp særligt, hvis de er nybegyndere på feltet. Vis forståelse for, at naturentusiaster kan have lyst til at dyrke det samme stykke jord over længere tid. For dig, som vil samarbejde med Den spontane deltager Gør det let at blive spontan deltager. Det tiltrækker opmærksomhed, når beboere arbejder med udearealer. Vær forberedte på, at andre spørger til jeres arbejde, og vær parate til at fortælle, hvordan de kan deltage, hvis de har lyst. Tildel spontane deltagere opgaver, de er interesserede i, og giv dem mulighed for at præge dem. Hvis de kommer alene, kan I tildele dem en arbejdsmakker. Acceptér, at nogle spontane deltagere udelukkende har lyst til at engagere sig på et uforpligtende niveau. 15

16 Tak En stor tak til alle de mange, som har medvirket i interviews. Også tak til følgegruppen: Christina Udesen, Inge Langkilde Larsen, Kristoffer Rønde Møller, Rasmus Overgaard og SIgne Brink Pedersen, samt til Andreas Rønne Nielsen og Denise Burt for sparring. Tak til Ulla Weldingh for korrekturlæsning. Tak til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der har støttet publikationen økonomisk. 16

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Oplev syv cases fra fællesskabets Danmark. Se videointerviews med børn og voksne, som fortæller om at skabe inspirerende og hjemlige fællesarealer

Læs mere

Gårdmiljøer i Albertslund

Gårdmiljøer i Albertslund 6 I afdeling VA-Seks Vest er beboere med til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. Afdelingen består af gårdhavehuse og mange åbne gårdmiljøer, som man passerer igennem, når man går tur i bebyggelsen.

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken 4 Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken I 2014 indviede FSB Voldparken nyttehaver for beboerne. Nyttehaverne ligger på en af områdets store, åbne græsplæner, som kun sjældent benyttes og derfor omtales

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Cases Den menneskelige faktor Tine Sønderby 1 Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Cases Den menneskelige faktor Publikationen

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Frivillige - opstart mm.

Frivillige - opstart mm. Køb bøgerne i dag Frivillige - opstart mm. V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret på

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 2. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 5. okt. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-09.30: Velkomst og opsamling på hjemmeopgave 09.30-10.00: Frivilligcase

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Sangergården den spiselige afdeling

Sangergården den spiselige afdeling Sangergården den spiselige afdeling SIDE 1 Kære læser, Det er med stor glæde, at vi her præsenterer resultatet af projekt Sangergården den spiselige afdeling. Projektet udsprang i sommeren 2012 af et behov

Læs mere

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer.

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer. Jeg er opmærksom på, hvad der er karakteristisk for min egen kultur dens forskelle og ligheder i forhold til andre kulturer. Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg søger viden om andre

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL DCUM anbefaler, at elever inddrages ved indretningsmæssige ændringer. Medbestemmelse kan være med til at sikre ejerskab og øge elevernes lyst til at lære. På Præstø Skole

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere