Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer"

Transkript

1 Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby

2 Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Publikationen er udviklet på basis af interviews med 62 beboere, driftsmedarbejdere og andre ansatte. Den er støttet af Den Almene Forsøgspulje ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Praxis21 Forfatter: Tine Sønderby Publikationen er udarbejdet i samarbejde med Nabil Ben Chaabane Foto: Andreas Bro Video: Andreas Bro og Praxis21 Grafisk design: Make Ready Studio Praxis21 c/o Republikken, Vesterbrogade 24 B Af 1620 Tine København Sønderby V og Nabil Ben Chaabane

3 Arbejd videre Denne del af publikationen henvender sig til jer, som vil arbejde videre med udearealerne i jeres lokalområde. I kan finde hjælp til at tilrettelægge arbejdet på en måde, så det passer til præmisserne og ambitionerne i jeres afdeling. Den er således både til jer, som vil i gang med en større udvikling af udearealerne, og jer der for første gang skal starte et mindre initiativ. I får input til at arbejde med organiseringen, de fysiske rammer og deltagernes samarbejde, og der er spørgsmål og anbefalinger, I kan arbejde videre med. Udearealer, der bliver brugt Spørg brugerne Materialet tager udgangspunkt i, at I har lyst til, at jeres udearealer bliver brugt, og mod på at inddrage mange beboere i arbejdet med at få det til at ske. Når flere bidrager med idéer til udearealerne, får I snakket med hinanden om, hvad I vil med jeres lokalområde, og I får flere ressourcer i spil. Det er vigtigt for fællesskabet og sammenhængskraften. Samtidig øger I chancen for at få mere levende områder. Når man er med til at bestemme, hvordan udearealerne skal se ud, øges sandsynligheden for, at man bruger og passer på dem. Det er et godt udgangspunkt for at skabe mødesteder udenfor. Mødesteder med masser af liv Caseopsamlingen viser mange eksempler på udendørs mødesteder. Beboerne dyrker deres interesser, slapper af og møder hinanden. De snakker, laver bål, går tur eller slikker sol. De passer dyr, spiser, dyrker motion, planter grøntsager og blomster, arbejder med vedligeholdelse, ser på kunst eller leger. De er afslappede og føler sig hjemme, og det er med til at knytte dem til området. Beboernes sted Beboerne har bestemt, hvad mødestederne skal bruges til, og hvordan de skal indrettes. Stederne bærer præg af, at de bliver brugt og er hyggelige og unikke. Man kan se, at nogle investerer tid og omsorg dér, og det giver stedet en hjemlig stemning. Det får også området til at virke imødekommende på nye beboere og gæster og kan tiltrække flere tilflyttere. 3

4 1 Første udfordring Organiseringen af arbejdet Det er vigtigt at bruge tid på at organisere arbejdet. Ellers går det for langsomt, der bliver for mange konflikter og deltagernes engagement forsvinder gradvist. Derfor er første udfordring: Hvordan organiserer I arbejdet? Tre aktivitetsformer Forskellige opgaver skaber forskellige udfordringer. Derfor er det en god idé at tilrettelægge arbejdet ud fra hvilken type aktivitet, I vil sætte i gang. Her er udvalgt tre former for aktivitet: Et projekt Jævnlig aktivitet, der er forankret i afdelingens drift eller beboerdemokrati Idéindsamling 4

5 1 Tre aktivitetsformer 1. Et projekt I vil starte et nyt projekt på udearealerne Beboere vil starte en aktivitet, som kan udvikle udearealerne. Beboerne har drivkraft og erfaring, og de ønsker at aktiviteten skal fungere som et selvkørende projekt. Case to i caseopsamlingen (Randers) er et eksempel på et selvkørende projekt. 2. Jævnlig aktivitet, forankret i afdelingen I vil forankre en jævnlig aktivitet i afdelingens drift eller beboerdemokrati I vil forankre en aktivitet i afdelingens drift eller beboerdemokrati. Det kan være en ny aktivitet, som skal foregå jævnligt, eller et selvkørende projekt, der er blevet drevet af ildsjæle, og nu skal forankres. Case nummer seks fra Albertslund er et eksempel på en aktivitet, som er blevet startet i regi af afdelingens beboerdemokrati og drift. Case tre i caseopsamlingen (Hyldespjældet) er et eksempel på et projekt, som bliver forankret. 3. Idèindsamling I ønsker idéer til indretningen af en plads I vil indsamle idéer fra beboere, som skal bruge en plads. Det kan være en plads, som skal reetableres efter en renovering, en plads, som skal forandres, fordi den skaber utryghed eller en ny plads, I vil anlægge. Case ét i caseopsamlingen (Rødovre) er et eksempel på idéindsamling. 5

6 1 Arbejd videre For dig, der vil lave et projekt A. Deltagerne Forpligter deltagerne sig til at bidrage med tid/penge/netværk etc.? Hvilke ressourcepersoner skal projektet bygges op omkring? Udfører alle arbejde, som motiverer dem? (læs mere om dette i tredje udfordring). B. Ansvarsfordeling og forventningsafstemning Hvem har hvilke ansvarsområder i projektgruppen? Hvordan organiserer I samarbejdet mellem projektet og afdelingsbestyrelsen hvem har ansvar for hvad? C. Daglig organisering Hvordan træffer I beslutninger? Kan man blive ekskluderet af projektet og hvorfor? D. Kommunikation Hvordan sikrer I, at alle deltagerne kender spillereglerne? Hvordan sikrer I, at de andre beboere kender til jeres projekt og de konsekvenser det har/ ikke har for dem? E. I konfliktsituationer Hvem har det sidste ord, hvis der opstår konflikter? Hvordan organiserer I samarbejdet mellem driftspersonale og projekt? Stemmer forventningerne til driftspersonalets indsats overens med det timetal, der er sat af? Er det nødvendigt med en ny vedligeholdelsesplan for det område, projektet arbejder på? 6

7 1 Arbejd videre For dig, der vil forankre en aktivitet A. Deltagerne Hvilke ressourcepersoner skal aktiviteten bygges op omkring? Udfører alle arbejde, som motiverer dem? (Læs mere om dette i tredje udfordring) B. Ansvarsområder og forventningsafstemning Det er en god idé at sørge for, at beboerne kan være med til at planlægge aktiviteten på udearealerne uden at skulle være medlem af afdelingsbestyrelsen. Derfor kan det være nødvendigt at oprette udvalg under afdelingsbestyrelsen. Er det relevant hos jer? C. Videreudvikling Forestiller I jer, at aktiviteten er færdigudviklet, eller ønsker I at fastholde rum for ny udvikling? Hvis ja, hvordan? D. I konfliktsituationer Hvem har ansvaret og det sidste ord, hvis der opstår konflikter? Er underudvalgene koordineret med afdelingsbestyrelsens arbejde, for eksempel via en repræsentant for afdelingsbestyrelsen i hvert underudvalg? Har I skabt en klar ansvarsfordeling mellem underudvalg og afdelingsbestyrelse? 7

8 1 Arbejd videre For dig, der vil indsamle idéer til et sted A. Forberedelse Lad være at forhaste processen brug tid på at inddrage de fremtidige brugere i, hvordan stedet skal se ud. Hvilke grupper skal primært bruge pladsen? Og hvem er naboer til pladsen? Tilrettelæg processen, så der er tid til, de kan komme med input til, hvad pladsen skal bruges til, og hvordan den skal indrettes Planlægningen kan tage tid overvej, om I vil ansætte en ekstern facilitator til dele af opgaven. B. Afklaring af ressourcer Overvej de økonomiske og fysiske rammer omkring pladsen. Ikke alt kan lade sig gøre, og det er godt at kende ressourcer og begrænsninger, før inddragelsen af beboere går i gang. C. Opsøg potentielle brugere Det kan være en god idé at opsøge potentielle brugere dér, hvor de er, og bede om input i stedet for at indkalde til et møde især hvis brugerne er børn og unge. Det kan være i forbindelse med en frivillig aktivitet eller på et sted udenfor, hvor de opholder sig. Hvor kan I møde brugerne? D. Funktion Tal med brugerne om, hvad pladsen skal bruges til. Ønsker de, at der skal gøres plads til særlige funktioner på pladsen, som for eksempel en hundegård eller en bålplads? E. Inspiration Led efter inspiration udefra. Det kan være en god idé at tage på inspirationstur sammen med de fremtidige brugere, så I kan få nye input og se idéer ført ud i livet. 8

9 1 Arbejd videre For dig, der vil indsamle idéer til et sted F. Samarbejde med eksterne eksperter Sæt tid af til at gå i dialog med landskabsarkitekter, legepladsfirmaer etc. Lyt til deres viden og de muligheder, de præsenterer, men sørg også for at holde fast i beboernes idéer. G. Visualisering Sørg for at idéerne bliver visualiseret, så brugerne kan få en realistisk idé om, hvordan stedet kommer til at se ud, inden det er anlagt. H. Kommunikation Sørg for at kommunikere bredt ud om arbejdet, der foregår på pladsen 9

10 2 Anden udfordring De fysiske rammer Når I vil forbedre eller anlægge et mødested, er det vigtigt at tænke på de fysiske rammer. Hvilke potentialer og begrænsninger er der i jeres afdeling lige nu? Den anden udfordring er derfor: Undersøg udearealerne i jeres afdeling Gå på markvandring og undersøg de steder, hvor I overvejer at anlægge eller forbedre et mødested. Skemaet på næste side guider jer igennem ni væsentlige punkter. 10

11 2 Arbejd videre Markvandring Gå en tur og undersøg udearealerne. Tag fotos af de steder, hvor i overvejer at anlægge eller forbedre et mødested og skriv ned, hvordan i oplever stederne, mens I er der. Se blandt andet efter, om stedet er: A. Rart/utrygt Er der rart at være, eller er det utrygt? Se på de fotos, I tog, og find ud af, hvorfor nogle steder er rare og andre utrygge. Find inspiration i de næste punkter. B. Indrettet optimalt Hvem bruger stedet til hvad? Fungerer indretningen efter hensigten, eller er der brug for reparationer og/eller nye ting? C. Hjemligt/ neutralt/ misligholdt Bærer stedet præg af dem, som bruger det? Passer brugerne på det, og har de indrettet det på en unik måde? Eller virker stedet neutralt og masseproduceret? Eller ligefrem misligholdt? Inddrag brugerne i at udvikle stedet, så de føler mere ejerskab til det og passer bedre på det. D. Åbent/ afgrænset Store, åbne græsplæner opfordrer ikke folk til at sætte sig. Det kan være en god idé at sørge for, at mødestedet har en afgrænsning, så brugerne får et mere privat rum, hvor de også kan være i læ for vinden. E. Isoleret/centralt placeret Er det et sted, mange passerer, når de går igennem bebyggelsen? Ofte kan et sted lettere blive et mødested, hvis det ligger centralt placeret. Men husk at tænke på, hvad mødestedet skal bruges til. 11

12 2 Arbejd videre Markvandring F. Tæt på/langt væk fra bygninger Når mødesteder kan ses fra beboeres vinduer, kan det skabe tryghed. Brugerne af stedet skal dog ikke føle sig overvågede. Nogle mødesteder kan I evt. placere længere væk fra beboelse for eksempel hvis de skal bruges til aktiviteter, som larmer. G. Solrigt/ skyggefuldt/ blæsende En god balance mellem sol og skygge kan være afgørende for, om det er rart at opholde sig på et sted i længere tid. Husk på, hvad stedet skal bruges til, hvis I vælger at skabe mere skygge eller fælde buske, der skygger. Tænk også på, om det blæser meget på stedet. H. Beplantning/ bart Er der træer, som giver rummet karaktér? Er der frugtbuske og nøddehegn, som giver stedet en ekstra dimension? Er der grøntsager eller krydderurter? Og vilde eller kultiverede blomster? Tænk over, hvilken beplantning, I ønsker, og søg gerne inspiration i andre afdelinger. I. Regler og skiltning Lad gerne brugerne være med til at fastlægge reglerne på stedet. Tænk også over, hvordan I fortæller gæster om reglerne på stedet. I stedet for at have forbudsskilte, kan det være en god idé at være mere imødekommende. I kan fortælle besøgende, hvad de kan på stedet, og hvilke regler I ønsker, de skal overholde. Hjemmelavede skilte virker ofte personlige, og I har mulighed for at skrive præcis, hvad I har lyst til. 12

13 3 Tredje udfordring Samarbejde med deltagerne Som du kunne læse i caseopsamlingen, kan arbejdet med udearealer tiltrække forskellige mennesker. Den brede appel er en styrke og kan være med til at udvide kredsen af frivillige i jeres afdeling. Men forskellene kan også være svære at håndtere, fordi vi alle kan blive så opslugt af vores egen tilgang og værdier, at vi bliver blinde for værdien af andres. Den tredje udfordring er derfor: Hvordan engagerer I deltagere og skaber gode samarbejder? Seks deltagertyper På de næste sider kan du læse om seks deltagertyper. Du finder også anbefalinger til, hvordan du engagerer dem og forbedrer dit samarbejde med dem. Organisatoren Den sociale Æstetikeren Historikeren Naturentusiasten Den spontane deltager De færreste af os vil minde om én rendyrket type. Vi vil have træk fra flere, som træder tydeligt frem under bestemte omstændigheder. Vi kan også forandre os, så vi minder om forskellige typer på forskellige tidspunkter i vores liv. Du kan starte med at se på dig selv; hvilken deltager type identificerer du dig mest med? 13

14 3 Seks deltagertyper Organisatoren Jeg deltager for at varetage afdelingens overordnede interesser Du ser arbejdet fra et helikopterperspektiv og er god til at strukturere det. Du ønsker både udvikling og drift og bliver motiveret til at deltage, når arbejdet kommer afdelingen som helhed til gode. Du sætter en ære i at få faktorer som økonomi, logistik og jura til at gå op. Den sociale Jeg deltager, fordi jeg vil kende mine naboer og skabe bedre rammer for, at vi kan mødes Det er fællesskabet med dine naboer, som får dig til at føle dig hjemme. Dit arbejde motiveres mest af samarbejdet med dine naboer, men du vil også skabe flere mødesteder for at styrke sammenholdet. Æstetikeren Jeg deltager, fordi jeg ønsker et smukt udeareal Du føler dig hjemme i visuelt stimulerende omgivelser, og det vil du skabe i din afdeling. Resultatet af arbejdet er derfor meget vigtigt for dig. Du har blik for dimensioner i et rum og for detaljer, og du kan blive knyttet til et rum, du har været med til at indrette. Historikeren Jeg deltager, fordi jeg vil bevare steder, som bringer minder frem Når du går på udearealerne, bliver du mindet om de mange gode oplevelser, du har haft dér. Det er i høj grad minderne, som gør dig tryg og får dig til at føle dig hjemme. Derfor vil du sikre, at udviklingen sker med respekt for de historier og minder, som er knyttet til bestemte steder. Naturentusiasten Jeg deltager, fordi jeg vil tættere på naturen Du vil have jord under neglene. Det er afstressende for dig at arbejde i grønne omgivelser, og du sætter stor pris på grøntsager og blomster, du selv har dyrket. Arbejdet knytter dig til stedet og får dig til at føle dig hjemme. Den spontane deltager Jeg deltager, fordi jeg vil hygge mig dér, hvor jeg bor Du dukker op, fordi der foregår noget udenfor din hoveddør, som du får lyst til at være med i. Du vil ikke opnå noget bestemt men sætter pris på, at aktiviteten er uforpligtende og hyggelig. Med tiden kan du udvikle et dybere engagement. Når det sker, kommer du til at minde om en anden deltagertype. 14

15 3 Arbejd videre Anbefalinger til samarbejdet For dig, som vil samarbejde med Organisatoren Organisatorer tænker langsigtet og i helheder. Arbejdet med udearealer kan være mere interessant for dem, hvis det er koordineret med andre tiltag, for eksempel øget trivsel eller mindsket fraflytning. Organisatorer sætter pris på at blive involveret tidligt i en arbejdsproces. Derfor kan de f.eks. være motiverede for at deltage i forbindelse med genetablering af udearealer efter en renoveringsproces. Det er vigtigt, at æstetikerne og organisatorer samarbejder. Begge parter tænker i helheder, og hvis I sørger for, at de er lydhøre over for hinanden, er I nået langt. For dig, som vil samarbejde med Den sociale De sociale er ikke nødvendigvis interesserede i selve arbejdet. De spreder hygge og er glade for at knytte deltagerne sammen i pauser eller ved arrangementer. Skab rum og tid til det det er vigtigt for at fastholde de sociale og skabe sammenhængskraft i deltagergruppen. I nogle afdelinger bor ældre mennesker, som kan have svært ved at deltage i det fysiske arbejde, der ofte er involveret i arbejde med udearealer. Men de kan være ansvarlige for den fælles frokost, arrangere grillarrangementet eller bage kage til kaffen. For dig, som vil samarbejde med Æstetikeren Når man har boet eller arbejdet i en afdeling i mange år, kan det være svært at have fantasi til at forestille sig, at den kan se anderledes ud. Men hvis I ønsker at engagere æstetikere, må I vove at tænke nyt. Det kan være svært at finansiere større æstetiske projekter via huslejen. Tænk gerne i alternative finansieringsmuligheder. Det er vigtigt, at æstetikerne og organisatorer samarbejder. Begge parter tænker i helheder, og hvis I sørger for, at de er lydhøre over for hinanden, er I nået langt. For dig, som vil samarbejde med Historikeren Historikerne har tit mange minder fra afdelingen, som de værdsætter. Vis respekt for det. Og inddrage dem gerne tidligt, så I kan finde en måde at fastholde minderne OG udvikle udearealerne. Historikerne kan have svært ved at forestille sig, at afdelingen kan se anderledes ud. Invitér dem gerne på inspirationsture, så de med egne øje kan se potentialerne i at forandre udearealerne. For dig, som vil samarbejde med Naturentusiasten Naturentusiaster er lette at engagere, hvis I har et stykke ubenyttet jord, de må arbejde med. Skab en klar afgrænsning omkring det jordlod, Naturentusiasten kan råde over. Det er vigtigt, at både beboere og driftspersonale er enige om dette. Fortæl naturentusiasterne om vilkårene for deres arbejde. Og aftal, hvornår en deltager misligholder sin jordlod, og vær enige om konsekvenserne af det fra begyndelsen. Afhold workshops, hvor deltagerne får praktisk viden og hjælp særligt, hvis de er nybegyndere på feltet. Vis forståelse for, at naturentusiaster kan have lyst til at dyrke det samme stykke jord over længere tid. For dig, som vil samarbejde med Den spontane deltager Gør det let at blive spontan deltager. Det tiltrækker opmærksomhed, når beboere arbejder med udearealer. Vær forberedte på, at andre spørger til jeres arbejde, og vær parate til at fortælle, hvordan de kan deltage, hvis de har lyst. Tildel spontane deltagere opgaver, de er interesserede i, og giv dem mulighed for at præge dem. Hvis de kommer alene, kan I tildele dem en arbejdsmakker. Acceptér, at nogle spontane deltagere udelukkende har lyst til at engagere sig på et uforpligtende niveau. 15

16 Tak En stor tak til alle de mange, som har medvirket i interviews. Også tak til følgegruppen: Christina Udesen, Inge Langkilde Larsen, Kristoffer Rønde Møller, Rasmus Overgaard og SIgne Brink Pedersen, samt til Andreas Rønne Nielsen og Denise Burt for sparring. Tak til Ulla Weldingh for korrekturlæsning. Tak til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der har støttet publikationen økonomisk. 16

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere