Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer"

Transkript

1 Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby

2 Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Publikationen er udviklet på basis af interviews med 62 beboere, driftsmedarbejdere og andre ansatte. Den er støttet af Den Almene Forsøgspulje ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Praxis21 Forfatter: Tine Sønderby Publikationen er udarbejdet i samarbejde med Nabil Ben Chaabane Foto: Andreas Bro Video: Andreas Bro og Praxis21 Grafisk design: Make Ready Studio Praxis21 c/o Republikken, Vesterbrogade 24 B Af 1620 Tine København Sønderby V og Nabil Ben Chaabane

3 Arbejd videre Denne del af publikationen henvender sig til jer, som vil arbejde videre med udearealerne i jeres lokalområde. I kan finde hjælp til at tilrettelægge arbejdet på en måde, så det passer til præmisserne og ambitionerne i jeres afdeling. Den er således både til jer, som vil i gang med en større udvikling af udearealerne, og jer der for første gang skal starte et mindre initiativ. I får input til at arbejde med organiseringen, de fysiske rammer og deltagernes samarbejde, og der er spørgsmål og anbefalinger, I kan arbejde videre med. Udearealer, der bliver brugt Spørg brugerne Materialet tager udgangspunkt i, at I har lyst til, at jeres udearealer bliver brugt, og mod på at inddrage mange beboere i arbejdet med at få det til at ske. Når flere bidrager med idéer til udearealerne, får I snakket med hinanden om, hvad I vil med jeres lokalområde, og I får flere ressourcer i spil. Det er vigtigt for fællesskabet og sammenhængskraften. Samtidig øger I chancen for at få mere levende områder. Når man er med til at bestemme, hvordan udearealerne skal se ud, øges sandsynligheden for, at man bruger og passer på dem. Det er et godt udgangspunkt for at skabe mødesteder udenfor. Mødesteder med masser af liv Caseopsamlingen viser mange eksempler på udendørs mødesteder. Beboerne dyrker deres interesser, slapper af og møder hinanden. De snakker, laver bål, går tur eller slikker sol. De passer dyr, spiser, dyrker motion, planter grøntsager og blomster, arbejder med vedligeholdelse, ser på kunst eller leger. De er afslappede og føler sig hjemme, og det er med til at knytte dem til området. Beboernes sted Beboerne har bestemt, hvad mødestederne skal bruges til, og hvordan de skal indrettes. Stederne bærer præg af, at de bliver brugt og er hyggelige og unikke. Man kan se, at nogle investerer tid og omsorg dér, og det giver stedet en hjemlig stemning. Det får også området til at virke imødekommende på nye beboere og gæster og kan tiltrække flere tilflyttere. 3

4 1 Første udfordring Organiseringen af arbejdet Det er vigtigt at bruge tid på at organisere arbejdet. Ellers går det for langsomt, der bliver for mange konflikter og deltagernes engagement forsvinder gradvist. Derfor er første udfordring: Hvordan organiserer I arbejdet? Tre aktivitetsformer Forskellige opgaver skaber forskellige udfordringer. Derfor er det en god idé at tilrettelægge arbejdet ud fra hvilken type aktivitet, I vil sætte i gang. Her er udvalgt tre former for aktivitet: Et projekt Jævnlig aktivitet, der er forankret i afdelingens drift eller beboerdemokrati Idéindsamling 4

5 1 Tre aktivitetsformer 1. Et projekt I vil starte et nyt projekt på udearealerne Beboere vil starte en aktivitet, som kan udvikle udearealerne. Beboerne har drivkraft og erfaring, og de ønsker at aktiviteten skal fungere som et selvkørende projekt. Case to i caseopsamlingen (Randers) er et eksempel på et selvkørende projekt. 2. Jævnlig aktivitet, forankret i afdelingen I vil forankre en jævnlig aktivitet i afdelingens drift eller beboerdemokrati I vil forankre en aktivitet i afdelingens drift eller beboerdemokrati. Det kan være en ny aktivitet, som skal foregå jævnligt, eller et selvkørende projekt, der er blevet drevet af ildsjæle, og nu skal forankres. Case nummer seks fra Albertslund er et eksempel på en aktivitet, som er blevet startet i regi af afdelingens beboerdemokrati og drift. Case tre i caseopsamlingen (Hyldespjældet) er et eksempel på et projekt, som bliver forankret. 3. Idèindsamling I ønsker idéer til indretningen af en plads I vil indsamle idéer fra beboere, som skal bruge en plads. Det kan være en plads, som skal reetableres efter en renovering, en plads, som skal forandres, fordi den skaber utryghed eller en ny plads, I vil anlægge. Case ét i caseopsamlingen (Rødovre) er et eksempel på idéindsamling. 5

6 1 Arbejd videre For dig, der vil lave et projekt A. Deltagerne Forpligter deltagerne sig til at bidrage med tid/penge/netværk etc.? Hvilke ressourcepersoner skal projektet bygges op omkring? Udfører alle arbejde, som motiverer dem? (læs mere om dette i tredje udfordring). B. Ansvarsfordeling og forventningsafstemning Hvem har hvilke ansvarsområder i projektgruppen? Hvordan organiserer I samarbejdet mellem projektet og afdelingsbestyrelsen hvem har ansvar for hvad? C. Daglig organisering Hvordan træffer I beslutninger? Kan man blive ekskluderet af projektet og hvorfor? D. Kommunikation Hvordan sikrer I, at alle deltagerne kender spillereglerne? Hvordan sikrer I, at de andre beboere kender til jeres projekt og de konsekvenser det har/ ikke har for dem? E. I konfliktsituationer Hvem har det sidste ord, hvis der opstår konflikter? Hvordan organiserer I samarbejdet mellem driftspersonale og projekt? Stemmer forventningerne til driftspersonalets indsats overens med det timetal, der er sat af? Er det nødvendigt med en ny vedligeholdelsesplan for det område, projektet arbejder på? 6

7 1 Arbejd videre For dig, der vil forankre en aktivitet A. Deltagerne Hvilke ressourcepersoner skal aktiviteten bygges op omkring? Udfører alle arbejde, som motiverer dem? (Læs mere om dette i tredje udfordring) B. Ansvarsområder og forventningsafstemning Det er en god idé at sørge for, at beboerne kan være med til at planlægge aktiviteten på udearealerne uden at skulle være medlem af afdelingsbestyrelsen. Derfor kan det være nødvendigt at oprette udvalg under afdelingsbestyrelsen. Er det relevant hos jer? C. Videreudvikling Forestiller I jer, at aktiviteten er færdigudviklet, eller ønsker I at fastholde rum for ny udvikling? Hvis ja, hvordan? D. I konfliktsituationer Hvem har ansvaret og det sidste ord, hvis der opstår konflikter? Er underudvalgene koordineret med afdelingsbestyrelsens arbejde, for eksempel via en repræsentant for afdelingsbestyrelsen i hvert underudvalg? Har I skabt en klar ansvarsfordeling mellem underudvalg og afdelingsbestyrelse? 7

8 1 Arbejd videre For dig, der vil indsamle idéer til et sted A. Forberedelse Lad være at forhaste processen brug tid på at inddrage de fremtidige brugere i, hvordan stedet skal se ud. Hvilke grupper skal primært bruge pladsen? Og hvem er naboer til pladsen? Tilrettelæg processen, så der er tid til, de kan komme med input til, hvad pladsen skal bruges til, og hvordan den skal indrettes Planlægningen kan tage tid overvej, om I vil ansætte en ekstern facilitator til dele af opgaven. B. Afklaring af ressourcer Overvej de økonomiske og fysiske rammer omkring pladsen. Ikke alt kan lade sig gøre, og det er godt at kende ressourcer og begrænsninger, før inddragelsen af beboere går i gang. C. Opsøg potentielle brugere Det kan være en god idé at opsøge potentielle brugere dér, hvor de er, og bede om input i stedet for at indkalde til et møde især hvis brugerne er børn og unge. Det kan være i forbindelse med en frivillig aktivitet eller på et sted udenfor, hvor de opholder sig. Hvor kan I møde brugerne? D. Funktion Tal med brugerne om, hvad pladsen skal bruges til. Ønsker de, at der skal gøres plads til særlige funktioner på pladsen, som for eksempel en hundegård eller en bålplads? E. Inspiration Led efter inspiration udefra. Det kan være en god idé at tage på inspirationstur sammen med de fremtidige brugere, så I kan få nye input og se idéer ført ud i livet. 8

9 1 Arbejd videre For dig, der vil indsamle idéer til et sted F. Samarbejde med eksterne eksperter Sæt tid af til at gå i dialog med landskabsarkitekter, legepladsfirmaer etc. Lyt til deres viden og de muligheder, de præsenterer, men sørg også for at holde fast i beboernes idéer. G. Visualisering Sørg for at idéerne bliver visualiseret, så brugerne kan få en realistisk idé om, hvordan stedet kommer til at se ud, inden det er anlagt. H. Kommunikation Sørg for at kommunikere bredt ud om arbejdet, der foregår på pladsen 9

10 2 Anden udfordring De fysiske rammer Når I vil forbedre eller anlægge et mødested, er det vigtigt at tænke på de fysiske rammer. Hvilke potentialer og begrænsninger er der i jeres afdeling lige nu? Den anden udfordring er derfor: Undersøg udearealerne i jeres afdeling Gå på markvandring og undersøg de steder, hvor I overvejer at anlægge eller forbedre et mødested. Skemaet på næste side guider jer igennem ni væsentlige punkter. 10

11 2 Arbejd videre Markvandring Gå en tur og undersøg udearealerne. Tag fotos af de steder, hvor i overvejer at anlægge eller forbedre et mødested og skriv ned, hvordan i oplever stederne, mens I er der. Se blandt andet efter, om stedet er: A. Rart/utrygt Er der rart at være, eller er det utrygt? Se på de fotos, I tog, og find ud af, hvorfor nogle steder er rare og andre utrygge. Find inspiration i de næste punkter. B. Indrettet optimalt Hvem bruger stedet til hvad? Fungerer indretningen efter hensigten, eller er der brug for reparationer og/eller nye ting? C. Hjemligt/ neutralt/ misligholdt Bærer stedet præg af dem, som bruger det? Passer brugerne på det, og har de indrettet det på en unik måde? Eller virker stedet neutralt og masseproduceret? Eller ligefrem misligholdt? Inddrag brugerne i at udvikle stedet, så de føler mere ejerskab til det og passer bedre på det. D. Åbent/ afgrænset Store, åbne græsplæner opfordrer ikke folk til at sætte sig. Det kan være en god idé at sørge for, at mødestedet har en afgrænsning, så brugerne får et mere privat rum, hvor de også kan være i læ for vinden. E. Isoleret/centralt placeret Er det et sted, mange passerer, når de går igennem bebyggelsen? Ofte kan et sted lettere blive et mødested, hvis det ligger centralt placeret. Men husk at tænke på, hvad mødestedet skal bruges til. 11

12 2 Arbejd videre Markvandring F. Tæt på/langt væk fra bygninger Når mødesteder kan ses fra beboeres vinduer, kan det skabe tryghed. Brugerne af stedet skal dog ikke føle sig overvågede. Nogle mødesteder kan I evt. placere længere væk fra beboelse for eksempel hvis de skal bruges til aktiviteter, som larmer. G. Solrigt/ skyggefuldt/ blæsende En god balance mellem sol og skygge kan være afgørende for, om det er rart at opholde sig på et sted i længere tid. Husk på, hvad stedet skal bruges til, hvis I vælger at skabe mere skygge eller fælde buske, der skygger. Tænk også på, om det blæser meget på stedet. H. Beplantning/ bart Er der træer, som giver rummet karaktér? Er der frugtbuske og nøddehegn, som giver stedet en ekstra dimension? Er der grøntsager eller krydderurter? Og vilde eller kultiverede blomster? Tænk over, hvilken beplantning, I ønsker, og søg gerne inspiration i andre afdelinger. I. Regler og skiltning Lad gerne brugerne være med til at fastlægge reglerne på stedet. Tænk også over, hvordan I fortæller gæster om reglerne på stedet. I stedet for at have forbudsskilte, kan det være en god idé at være mere imødekommende. I kan fortælle besøgende, hvad de kan på stedet, og hvilke regler I ønsker, de skal overholde. Hjemmelavede skilte virker ofte personlige, og I har mulighed for at skrive præcis, hvad I har lyst til. 12

13 3 Tredje udfordring Samarbejde med deltagerne Som du kunne læse i caseopsamlingen, kan arbejdet med udearealer tiltrække forskellige mennesker. Den brede appel er en styrke og kan være med til at udvide kredsen af frivillige i jeres afdeling. Men forskellene kan også være svære at håndtere, fordi vi alle kan blive så opslugt af vores egen tilgang og værdier, at vi bliver blinde for værdien af andres. Den tredje udfordring er derfor: Hvordan engagerer I deltagere og skaber gode samarbejder? Seks deltagertyper På de næste sider kan du læse om seks deltagertyper. Du finder også anbefalinger til, hvordan du engagerer dem og forbedrer dit samarbejde med dem. Organisatoren Den sociale Æstetikeren Historikeren Naturentusiasten Den spontane deltager De færreste af os vil minde om én rendyrket type. Vi vil have træk fra flere, som træder tydeligt frem under bestemte omstændigheder. Vi kan også forandre os, så vi minder om forskellige typer på forskellige tidspunkter i vores liv. Du kan starte med at se på dig selv; hvilken deltager type identificerer du dig mest med? 13

14 3 Seks deltagertyper Organisatoren Jeg deltager for at varetage afdelingens overordnede interesser Du ser arbejdet fra et helikopterperspektiv og er god til at strukturere det. Du ønsker både udvikling og drift og bliver motiveret til at deltage, når arbejdet kommer afdelingen som helhed til gode. Du sætter en ære i at få faktorer som økonomi, logistik og jura til at gå op. Den sociale Jeg deltager, fordi jeg vil kende mine naboer og skabe bedre rammer for, at vi kan mødes Det er fællesskabet med dine naboer, som får dig til at føle dig hjemme. Dit arbejde motiveres mest af samarbejdet med dine naboer, men du vil også skabe flere mødesteder for at styrke sammenholdet. Æstetikeren Jeg deltager, fordi jeg ønsker et smukt udeareal Du føler dig hjemme i visuelt stimulerende omgivelser, og det vil du skabe i din afdeling. Resultatet af arbejdet er derfor meget vigtigt for dig. Du har blik for dimensioner i et rum og for detaljer, og du kan blive knyttet til et rum, du har været med til at indrette. Historikeren Jeg deltager, fordi jeg vil bevare steder, som bringer minder frem Når du går på udearealerne, bliver du mindet om de mange gode oplevelser, du har haft dér. Det er i høj grad minderne, som gør dig tryg og får dig til at føle dig hjemme. Derfor vil du sikre, at udviklingen sker med respekt for de historier og minder, som er knyttet til bestemte steder. Naturentusiasten Jeg deltager, fordi jeg vil tættere på naturen Du vil have jord under neglene. Det er afstressende for dig at arbejde i grønne omgivelser, og du sætter stor pris på grøntsager og blomster, du selv har dyrket. Arbejdet knytter dig til stedet og får dig til at føle dig hjemme. Den spontane deltager Jeg deltager, fordi jeg vil hygge mig dér, hvor jeg bor Du dukker op, fordi der foregår noget udenfor din hoveddør, som du får lyst til at være med i. Du vil ikke opnå noget bestemt men sætter pris på, at aktiviteten er uforpligtende og hyggelig. Med tiden kan du udvikle et dybere engagement. Når det sker, kommer du til at minde om en anden deltagertype. 14

15 3 Arbejd videre Anbefalinger til samarbejdet For dig, som vil samarbejde med Organisatoren Organisatorer tænker langsigtet og i helheder. Arbejdet med udearealer kan være mere interessant for dem, hvis det er koordineret med andre tiltag, for eksempel øget trivsel eller mindsket fraflytning. Organisatorer sætter pris på at blive involveret tidligt i en arbejdsproces. Derfor kan de f.eks. være motiverede for at deltage i forbindelse med genetablering af udearealer efter en renoveringsproces. Det er vigtigt, at æstetikerne og organisatorer samarbejder. Begge parter tænker i helheder, og hvis I sørger for, at de er lydhøre over for hinanden, er I nået langt. For dig, som vil samarbejde med Den sociale De sociale er ikke nødvendigvis interesserede i selve arbejdet. De spreder hygge og er glade for at knytte deltagerne sammen i pauser eller ved arrangementer. Skab rum og tid til det det er vigtigt for at fastholde de sociale og skabe sammenhængskraft i deltagergruppen. I nogle afdelinger bor ældre mennesker, som kan have svært ved at deltage i det fysiske arbejde, der ofte er involveret i arbejde med udearealer. Men de kan være ansvarlige for den fælles frokost, arrangere grillarrangementet eller bage kage til kaffen. For dig, som vil samarbejde med Æstetikeren Når man har boet eller arbejdet i en afdeling i mange år, kan det være svært at have fantasi til at forestille sig, at den kan se anderledes ud. Men hvis I ønsker at engagere æstetikere, må I vove at tænke nyt. Det kan være svært at finansiere større æstetiske projekter via huslejen. Tænk gerne i alternative finansieringsmuligheder. Det er vigtigt, at æstetikerne og organisatorer samarbejder. Begge parter tænker i helheder, og hvis I sørger for, at de er lydhøre over for hinanden, er I nået langt. For dig, som vil samarbejde med Historikeren Historikerne har tit mange minder fra afdelingen, som de værdsætter. Vis respekt for det. Og inddrage dem gerne tidligt, så I kan finde en måde at fastholde minderne OG udvikle udearealerne. Historikerne kan have svært ved at forestille sig, at afdelingen kan se anderledes ud. Invitér dem gerne på inspirationsture, så de med egne øje kan se potentialerne i at forandre udearealerne. For dig, som vil samarbejde med Naturentusiasten Naturentusiaster er lette at engagere, hvis I har et stykke ubenyttet jord, de må arbejde med. Skab en klar afgrænsning omkring det jordlod, Naturentusiasten kan råde over. Det er vigtigt, at både beboere og driftspersonale er enige om dette. Fortæl naturentusiasterne om vilkårene for deres arbejde. Og aftal, hvornår en deltager misligholder sin jordlod, og vær enige om konsekvenserne af det fra begyndelsen. Afhold workshops, hvor deltagerne får praktisk viden og hjælp særligt, hvis de er nybegyndere på feltet. Vis forståelse for, at naturentusiaster kan have lyst til at dyrke det samme stykke jord over længere tid. For dig, som vil samarbejde med Den spontane deltager Gør det let at blive spontan deltager. Det tiltrækker opmærksomhed, når beboere arbejder med udearealer. Vær forberedte på, at andre spørger til jeres arbejde, og vær parate til at fortælle, hvordan de kan deltage, hvis de har lyst. Tildel spontane deltagere opgaver, de er interesserede i, og giv dem mulighed for at præge dem. Hvis de kommer alene, kan I tildele dem en arbejdsmakker. Acceptér, at nogle spontane deltagere udelukkende har lyst til at engagere sig på et uforpligtende niveau. 15

16 Tak En stor tak til alle de mange, som har medvirket i interviews. Også tak til følgegruppen: Christina Udesen, Inge Langkilde Larsen, Kristoffer Rønde Møller, Rasmus Overgaard og SIgne Brink Pedersen, samt til Andreas Rønne Nielsen og Denise Burt for sparring. Tak til Ulla Weldingh for korrekturlæsning. Tak til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der har støttet publikationen økonomisk. 16

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer.

Daghaver i Randers. Daghaverne er en grøn perle i et område, som før i tiden kaldtes Randers' Chicago på grund af sociale problemer. 2 I Jennumparken i har beboere lejet nyttehaver siden 1990. Randrusianere med forskellig etnisk baggrund dyrker grøntsager og blomster og mødes med deres naboer i Daghaverne. Daghaverne er en grøn perle

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et alment boligområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Projektet - Imageskabende Udearealer

Projektet - Imageskabende Udearealer Projektet - Imageskabende Udearealer Hvorfor er projektet relevant i AlmenNet regi? Hvad er status på projektet? Hvordan ser outputtet ud format/artikler m.v.? 3B Remisevænget Øst Projektet - Imageskabende

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere