Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 1

2 Indhold Side Forord 3 Organisation og funktioner 4 Personale 5 Klinikledelsen Læger Forskningspersonale Sygeplejepersonale Portører Sekretærer Kliniske aktiviteter 8 Operationer Andre ydelser Klinikkens særlige enheder og funktioner 9 Akut KoordinationsCenter (AKC) Børneanæstesi Børnetraumemodtagelse Enhed for akut smertebehandling Gipseteknikere Rigshospitalets helikopterlandingsplads Semi-ITA 3161 Rigshospitalets Traumecenter Trykkammeret - den hyperbare enhed Kvalitetsudvikling 12 Kvalitetsudvalget Hjertestopindsatsen Kursusaktivitet 13 Børneanæstesiologiske udfordringer Airway Management for Anaesthesiologists Forskning og udvikling 14 Uddannelsesportal og app-udvikling Lægelige forsknings- og udviklingsaktiviteter Publikationer Foredrag Posters Letters Ph.d.-afhandlinger Reviewer Vejlederfunktioner Tillidshverv og udvalg Konsulentfunktioner Studierejser og efteruddannelse Sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsaktiviteter Tillidshverv og udvikling Mundtlige oplæg Posters Uddannelser Udviklingsprojekter 2

3 Forord Anæstesi og operationsassistance Klinikken ydede i 2014 anæstesi og operationsassistance til patienter, 989 traumemodtagelser og 592 akutmodtagelser. På det operative område er det knap 300 indgreb mindre end i Det skyldes, at mindre og kortere indgreb er flyttet til andre hospitaler, primært Gentofte. Samtidig er længerevarende og mere kompliceret kirurgi flyttet til vores center og ventelister til primært ortopædkirurgiske indgreb som f.eks. stor rygkirurgi er blevet reduceret. Denne ændrede patientpopulation har gjort det nødvendigt at indføre flere lange lejer og aftenlejer, til øre-næse-hals, bryst samt tand-, mundog kæbeindgreb, og - relateret til dette - også en udvidelse af opvågningskapaciteten. Økonomi Igen i 2014 kom økonomi og aktivitet i vores center til at hænge sammen, og samlet set udførte centeret lidt flere behandlinger end der var budgetteret med. Udfordringen for os er, at holde driftsbudgettet og regulere overarbejdet, og øvelsen i 2015 bliver at få analyseret og begrænset begge dele uden at det går ud over aktiviteten. Vi undgik også i 2014 afskedigelser i forbindelse med de årlige tilbagevendende besparelser, hvilket var en stor lettelse for os. Forskning og udvikling Trods krav om meraktivitet og det dermed høje pres på klinikkens medarbejdere, har vi i 2014 igen kunne udbygge vores forskningsaktivitet. Den øgede forskningsindsats har udelukkende kunne lade sig gøre, fordi det igen er lykkedes professoren og de øvrige forskere i klinikken, at få tilført eksterne midler (fondsbevillinger). Klinikkens app s kan bruges i vores eget daglige kliniske arbejde og samtidig hjælpe andre i hele landet og til en hvis grad internationalt. At det samtidig giver klinikken og Rigshospitalet en god branding er kun herligt. Arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøet havde stor fokus i både 2013 og det meste af 2014, og en massiv indsats blev gjort specielt på ortopædkirurgisk operationsgang, en indsats der resulterede i at afsnitsledelsen sammen med arbejdsmiljørepræsentanten vandt arbejdsmiljøprisen 2014 på Rigshospitalet - flot gået! Professionel kommunikation har også været et gennemgående tema i 2014 for alle centrets klinikker, hvilket har betydet, at klinikkens ledere inklusiv overlæger har gennemgået et forløb med fokus på den interpersonelle kommunikation og samarbejde. Portørgruppen har i 2014 arbejdet målrettet med kompetencebeskrivelser af deres specielle funktioner, der er tæt forbundet med det kliniske arbejde. En større recertificeringsproces har set dagens lys således, at der kontinuerligt sker uddannelse og opgaveglidning, for at understøtte det smidige patientforløb. Samtidig lykkedes det i 2014 at næsten halvere sygefraværsprocenten, således at sygefraværet nu ligger på 5-6%. Klinikkens højtspecialiserede aktivitet kan kun gennemføres takket være en stor og dedikeret indsats fra det samlede personale i klinikken. Stor tak til alle medarbejdere for indsatsen i 2014 og god læselyst i klinikkens årsrapport. Jakob Trier Møller Pernille Olsbro På sygeplejesiden er der sat flere udviklingsprojekter i gang, dels via diplomuddannelse og dels gennem hjertecentrets træningsforløb. Det er blevet til flere spændende projekter, der fortsætter ind i I regionalt sammenhæng var klinikken spydspids i udviklingsog implementeringsarbejdet med 10 nye regionale kompetencekort for nyuddannede operationssygeplejersker. Senest blev 4 nye kompetencekort for rutinerede operationssygeplejersker godkendt i det regionale råd. Arbejdet med kompetencekort resulterede også i, at klinikken i 2014 blev udvalgt til mundtligt oplæg i Rom på EORNA kongressen i maj Et etårigt uddannelsesforløb i børneanæstesi for anæstesisygeplejersker afsluttede sit første hold i klinikken. Kurset var en succes og bliver nu evalueret og rettet til inden næste hold starter. De 3 app s Klinikken har nu 3 app s; Akut Barn, COPE (en engelsk udgave af Akut Barn) og Akut Smerte. De tre app s er rettet mod fagprofessionelle og er allerede downloadet samlet set mere end 9 tusinde gange. 3

4 Organisation og funktioner Klinikken varetog i 2014 anæstesi- og operationsassistance til følgende specialer: Øre-næse-halskirurgi Plastik-, brandsårs- og brystkirurgi Ortopædkirurgi inkl. stor neurokirurgisk rygkirurgi Tand-, mund- og kæbekirurgi Øjenkirurgi Endvidere er Rigshospitalets trykkammer og Enhed for akut smertebehandling en del af klinikken. Ledelse af AKC Rigshos pitialet varetages af klinikken og i Traumecentret fungerer de anæstesiologiske speciallæger som traumeledere. 4

5 Personale Klinikledelsen Klinikchef, overlæge dr. med. Jakob Trier Møller Oversygeplejerske, MPK, HD(O) Pernille Olsbro Klinisk personale Klinikken er normeret med 1 klinikchef, 1 oversygeplejerske, 2 professorer, 1 klinisk oversygeplejerske, 1 klinisk sygeplejespecialist, 15 overlæger, 18 afdelingslæger og 6 læger i uddannelsesstilling. Herudover er der 3 traumeanæstesiologstillinger (1 overlæge og 2 afdelingslæger) med ansættelse i Forsvaret, men med tjeneste på Rigshospitalet 9 mdr. om året. Derudover 170 anæstesi- og operationspersonale og 50 portører, der dækker både HovedOrtoCentret og Hjertecentret. Professorer Professor, dr.med. Lars S. Rasmussen: klinikkens forsknings ansvarlige. Fra august 2014 leder af den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling (UFU). Professor, dr.med., MMD Jørgen B. Dahl (fratrådt ): Leder af den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling (UFU). Overlæger Overlæge, ph.d. Hanne Abildstrøm: Leder af operationsafsnittet øre-næse-hals, bryst-, øjen- samt tand-, mundog kæbekirurgi med tilhørende opvågningsafsnit. Overlæge Charlotte Barfoed: Leder af trykkammeret i samarbejde med overlæge Ole Hyldegaard. Har ansvaret for den faglige og administrative aktivitet i trykkammeret. Herudover tilknyttet ortopædkirurgisk operationsafsnit. Særlige kompetencer: Trykkammerbehandling af div. akutte og elektive lidelser herunder dykkersyge, kulilteforgiftning samt nekrotiserende fasciitter, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Overlæge Steen Barnung: Ansvarlig for samarbejde med og undervisning af ikke-lægefaglige eksterne samarbejdspartnere. Tilknyttet operationsafsnittet for ørenæse-hals, bryst-, øjen- samt tand-mund og kæbekirurgi med tilhørende opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebilen og akutlægehelikopteren. Overlæge Henning Brinkenfelt: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen- samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilhørende opvågning. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil og akutlægehelikopter. Overlæge Jesper Byrdorf: Ansat i delestilling med 30% tilknytning til Forsvarets Sundhedstjeneste og 70% til klinikken. Ansvarlig for uddannelse af klinikkens afdelingslæger med tilknytning til Forsvaret og til operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen- samt tand-mund- og kæbekirurgi med tilhørende opvågning. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebilen, samt international lægefaglig indsats ved militære- og katastrofeområder. Overlæge ph.d Jesper Dirks: Leder af operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Overlæge Kirsten Eriksen: Leder af operationsafsnittet for plastikkirurgi og brandsår. Overlæge Lars Hesselbjerg: Uddannelsesansvarlig. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Uddannelse, børneanæstesiologi og blokanlæggelse. Overlæge Rolf Holm-Knudsen: Ansvarlig for klinikkens børneanæstesiologiske område og tilknyttet afsnittet for plastikkirurgi og brandsår. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi, uddannelse og udvikling. Overlæge, ph.d. dr.med. Ole Hyldegaard: Leder af trykkammeret i samarbejde med overlæge Charlotte Barfod. Har særligt ansvaret for den kliniske forskning i trykkammeret samt trykkammerets forskningslaboratorium. Herudover operationsafsnittet for øre-næsehals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Trykkammerbehandling af div. akutte og elektive lidelser herunder dykkersyge, kulilteforgiftning samt nekrotiserende fasciitter. Overlæge, ph.d. Rikke Vita Borre Jakobsen: I samarbejde med professor Lars S. Rasmussen leder af den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling i det anæstesiologiske speciale. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Uddannelse og udvikling, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Overlæge Susanne Jørgensen: Patientsikkerhed og akkrediteringsansvarlig. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Indsigt i og ledelse af patientsikkerhed, kvalitets- og akkrediteringsspørgsmål, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Overlæge, dr.med. Zbiegniw Nielsen: Leder af forskningsindsatsen på operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Regionalanæstesi, forskning og uddannelse. Overlæge Michael Seltz Kristensen: Leder af forskning og undervisning på operationsafsnittet for øre-næsehals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Luftvejshåndtering, praktisk samt forsknings- og udviklingsmæssigt. Overlæge, ph.d. Ole Mathiesen (fratrådt ): Leder af Enheden for akut smertebehandling. Særlige kompetencer: Akut smertebehandling og rehabilitering, praktisk samt udviklings-, forsknings- og uddannelsesmæssigt. Overlæge Søren Loumann: Leder af Akutlægebilen i Cityområdet tilknyttet akutlægebilen samt operationsafsnittet for Plastikkirurgi og brandsår: Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil samt akutlægehelikopter. Overlæge ph.d. Jacob Steinmetz: Rigshospitalets traumemanager tilknyttet Traumecentret 50% og operationsafsnittet for ortopædkirurgi 50% af arbejdstiden. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil og akutlægehelikopter, patientforløb, forskning og udvikling. Overlæge, ph.d. Anne Marie Sørensen: Ansat i delestil- 5

6 ling med 50% funktion som souschef i Traumecentret og 50% funktion i klinikken tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret med fokus på ledelse, udvikling og forskning. Overlæge, ph.d. Annemarie B. Thomsen: Tilknyttet ørenæse-hals, bryst-, øjen- samt tand-, mund- og kæbekirurgi med dertil knyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling, traumecenter og akutlægebil. Overlæge Susanne Wammen: Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæger Afdelingslæge Jes Braagaard: Ansat i delestilling med 30% tilknytning til Forsvarets Sundhedstjeneste og 70% til klinikken. Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akut lægebil. Støtte ved internationale militære indsatser i katastrofeområder. Afdelingslæge Morten Bøttger: Ansvarlig for pædiatrisk traumemodtagelse. Tilknytning til operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi med særlig fokus på traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebilen. Afdelingslæge Bitten Dybdal: Ansat i delestilling med 30% tilknytning til Forsvarets sundhedstjeneste og 70% til klinikken. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Støtte ved internationale militære indsatser i katastrofeområder. Afdelingslæge Birgit Edstrøm (fratrådt ): I samarbejde med overlæge Lars Hesselbjerg ansvarlig for den børneanæstesiologiske indsats på afsnit for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi, traumatologi og akutbehandling i traumecentret. Afdelingslæge Birgitte Fredensborg: Lægefaglig daglig ansvarlig for opvågningsafsnit. Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Anæstesi til øre-næse-halspatienter, traumatologi og akutbehandling i traumecentret. Afdelingslæge Christian Muff: Ansvar for klinikkens arbejdstid og vagtplanlægning. Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Personalestyring, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og ved akutlægebilen. Afdelingslæge Stig Ingelsson: Er tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Dan Isbye: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Henrik Jørgensen: Ansvarlig for den anæstesiologiske indsats på Semi-ITA. Særlige kompetencer: Anæstesi til komplicerede kirurgiske patienter med høj grad af komorbiditet, traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægehelikopter og akutlægebil. Afdelingslæge Hans-Henrik Kruse: Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Birgitte Madsen: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil samt børnenæstesiologi. Afdelingslæge Pernille Lykke Petersen: Tilknyttet Enheden for akut smertebehandling. Særlige kompetencer: Akut smertebehandling og rehabilitering med tilhørende udvikling, uddannelse og forskning. Afdelingslæge Søren Rudolph: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, trykkammerbehandling, akut ultralyd og præhospital indsats. Afdelingslæge, ph.d. Jakob Stensballe: Ansat i delestilling mellem Region H s blodbank og anæstesi- og operationsklinikken. I klinikken ansvarlig for transfusionsområdet. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Transfusionsstrategi samt koagulation og hæmostase, samt akutbehandling i Traumecentret. Afdelingslæge Christian Svane (fratrådt ): Ansvarlig for den anæstesiologiske ledelse i den rygkirurgiske sektion af operationsafsnittet for ortopædkirurgi samt tillidsrepræsentant for lægerne. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil samt særlig viden indenfor anæstesi og operation ved stor rygkirurgi. Afdelingslæge Michael Friis Tvede: Ansvarlig for klinikkens interne IT-udvikling, herunder uddannelsesportalen uddanop.dk. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: IT og undervisning, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Martin Risom Vestergaard: Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, trykkammerbehandling og indsats med Akutlægebil samt ansvar for brandsårsbehandlingen. Afdelingslæge Rasmus Winkel: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Forskningspersonale Professorer: Lars S. Rasmussen, Jørgen B. Dahl (fratrådt ) Klinisk forskningslektor og forskningsleder, trykkammeret: Ole Hyldegaard 6

7 Forskningssygeplejerske: Karen Lisa Hilsted (fratrådt ) Projektsygeplejerske: Diana Isaksen Post doc: Ph.d., tandlæge Lone Forner Ph.d. studerende: Maria Louise Fabritius, Kamilia Funder, Pia Jæger, Manuel Pereira, Morten Sejer Hansen og Marco Bo Hansen Kliniske assistenter: Camilla Strøm, Emilia Horjales, Emilie Øberg Skolarstipendiater: Marianne Agerskov, Rebecca Østervig, Morten Hedetoft, Anna Damgaard og Daniel Bidstrup Sygeplejepersonale Afdelingssygeplejerske Christina Thorén Lilliedal (tiltrådt: ) og Jan Christiansen: Ledere og ansvarlige for drift, udvikling og personale på øre-næse-halskirurgisk, tand-mund- kæbekirurgisk, og øjenkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet har 10 operationsstuer, opvågning samt dagkirurgiske pladser. Afsnittet er delt op i 4 sektioner. Sektionskoordinatorer på 2063/73: Camilla Klitgaard Petersen (mamma, øjen), Agneszka Siewierkiewich (kvastu og genbehandling) og Johanne Eley (ØNH). Afdelingssygeplejerske Søren Jensen (fratrådt ), Mariann Hansen (fratrådt ) og Lissi Colatz Glade (tiltrådt ): Ledere og ansvarlig for drift, udvikling og personale på plastik- og brandsårskirurgisk samt brystkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet har 6 operationsstuer, modtager brandsår fra hele landet og udfører store mikrokirurgiske indgreb. Afsnittet er delt op i 4 sektioner. Sektionskoordinatorer på 3031: Rie Bang (læbe-gane og onko), Marianne Hyllested (mikrokirurgi), Elisabeth Samuelsen (plast/brand) og Ida Wolf Andreasen (kvastu og genbehandling). Afdelingssygeplejersker Tine Jørgensen og Klaus Nymark Andersen: Leder og ansvarlig for drift, udvikling og personale på ortopædkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet har 6 operationsstuer til højt specialiseret ortopæd- og håndkirurgi. Afsnittet er delt op i tre sektioner. Sektionskoordinatorer på 3033: Lotte Reckling (ryg/hånd), Ann Sophie Balslev (allo/tumor), Carina McDowell (børn/traume)og Birgitte Brøchner Outzen (kvastu og genbehandling). Klinisk sygeplejespecialist MKS Monica Kegel Dalsgaard: Ansvarlig for klinisk udvikling inden for operationssygeplejen. Bidrager med strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling samt planlægger og prioriterer sygeplejefaglige indsatsområder i klinikken, der understøtter udviklingen af en evidensbaseret sygepleje. Ansvarlig for udvalgte sygeplejefaglige implementeringsprocesser. Planlægger og afholder klinikkens undervisningsdage for nyansatte sygeplejersker og er tovholder på tværgående netværksgrupper inden for hygiejne og dokumentation. Koordinerende vejledere Mariann Hansen og Roberto Figuera Velosa: Ansvarlige for oplæring og udvikling af operationssygeplejersker i klinikken. Koordinerer nyansattes oplæring ved brug af kompetencekort, samt at der kontinuerligt foregår læring, uddannelse og udvikling af erfarent operationspersonale. Planlægger studerendes praktik på operationsgangen for det øre-næse-halskirurgiske, tand, mund og kæbekirurgiske, mammakirurgiske og øjenkirurgiske operationsspeciale. Koordinerende vejledere Lisette Nielsen og Stine Mortensen: Ansvarlige for koordinering af nyansattes oplæring, studerende og kompetencekort i operationsafsnittet for plastik og brandsårskirurgi. Ansvarlige for oplæring og udvikling af operationssygeplejersker i klinikken. Koordinerer nyansattes oplæring ved brug af kompetencekort samt, at der kontinuerligt foregår læring, uddannelse og udvikling af erfarent operationspersonale. Planlægger studerendes praktik på operationsgangen for plastik- og brandsårskirurgi. Koordinerende vejledere Frank Leth Petersen og Christina Als Ansvarlige for oplæring og udvikling af operationssygeplejersker i klinikken. Koordinerer nyansattes oplæring ved brug af kompetencekort samt, at der kontinuerligt foregår læring, uddannelse og udvikling af erfarent operationspersonale. Planlægger studerendes praktik på operationsgangen for det ortopædkirurgiske speciale. Sundhedspersonalet består af 170 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, operationsteknikere og sygehjælpere. Derudover har klinikken 6 anæstesisygeplejersker i uddannelsesstillinger. Klinisk oversygeplejerske Jakob Vedtofte: den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling (UFU). Portører Chefportør Lars Lund: Ansvarlig for portørfunktion på HOC og HJE på ca. 50 ansatte. Funktionen indførte i 2012 fire nøglefunktioner på traume-, helikopter-, hjertestop- og forflytningsområdet med ansættelse og kompetenceudvikling i funktionerne. Sekretærer Klinikken har tilknyttet i alt 6 sekretærer, fire ved klinikkens sekretariat: Ledende lægesekretær Jeanette Hautop (fratrådt medio 2014): sekretær for klinikchefen. Klinikledelsessekretær Charlotte Otendal Nielsen: Sekretær for klinikledelsen, trykkammeret og klinikken. Tina Calundann: Sekretær (80%) for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og 20% for klinikken. 7

8 Sekretær Linda Bæk Hansen (tiltrådt ): Sekretær i afsnittet for uddannelse, forskning og udvikling og klinikken. Marianne Thrane: Sekretær for oversygeplejersken, trykkammeret og klinikken. Lone Månsson: Sekretær på ortopædkirurgisk operationsafsnit. Susanne Toft: Sekretær på øre-næse-halsafsnittet samt bryst-, plastik- og brandsårskirurgisk afsnit. Kliniske aktiviteter AN-OP, HOC gennemførte i 2014 i alt operationer, fordelt som anført i nedenstående figur: Klinikken varetager rigtig mange opgaver. Bl.a. har vi de såkaldte andre ydelser, som er opgjort for 2014 i nedenstående figur. De udgør i alt

9 Klinikkens særlige enheder og funktioner Akut KoordinationsCenter (AKC) AKC er etableret som en del af Rigshospitalets TraumeCenter. AKC er organisatorisk placeret i anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtocentret og fysisk placeret i Traume- Centret. Der er etableret et AKC-vagtlag i beredskabsvagt som består af overlæger ansat i anæstesi- og operationsklinikken i HovedOrtoCentret. Opgaver i Rigshospitalets AKC-vagtlag: I vagtperioden at afgøre interne spørgsmål i forbindelse med visitation og rådgive den anæstesiologiske bagvagt i HovedOrtocentret i situationer med ekstraordinær travlhed. At assistere beredskabslederen med at koordinere den sundhedsfaglige indsats ved akutte, interne hændelser, fx ved oversvømmelse og IT-, strøm- eller vandsvigt. Samt assistere ved beslutning om iværksættelse af Rigshospitalets beredskabsplan. At fungere som koordinator ved beredskabssituationer på Rigshospitalet med placering i TraumeCentret, hvorfra ekstern kommunikation med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) i Region Hovedstaden og andre varetages. Sekretariatet i AKC er døgnbemandet med sekretærer fra TraumeCentret og varetager de løbende daglige opgaver: Modtagelse af meldinger fra AMK, akutlægebil/akutlægehelikopter, ambulancer, internt hjertestopkald, vedligeholdelse og udlevering af nødmobiltelefoner ved DECT-telefoninedbrud og planlagte lukkevinduer. Sekretariatet har yderligere en lang række opgaver i beredsskabssituationer. Børneanæstesi Klinikken gav i 2014 anæstesi til 2115 børn under 16 år, heraf var 684 under 2 år. I forhold til 2013 er det et lille fald på ca. 3%. Børnetraumemodtagelse Ved redaktionens afslutning har det desværre ikke været muligt at få data klar til beskrivelse af børnetraumepopulationen i traumecentret. De seneste år har budt på store omstruktureringer af vores set-up omkring børnetraumemodtagelse. I 2014 er de strukturelle nyheder få. Ambitionen er imidlertid større end etablering af gode rammer og derfor har 2014 stået i BørneTraumeSymposiets navn. Forberedelsen af det første børnetraumesympsium i DK har fyldt meget. Symposiet blev afholdt primo meget mere herom i næste årsrapport. Kan du ikke vente så længe så besøg vores hjemmeside boernetraumesymposium.dk. Enhed for akut smertebehandling EAS s vision er at forbedre smertebehandlingen i det perioperative patientforløb. En god smertebehandling er en af grundstenene i et effektivt patientforløb med tidlig mobilisering og udskrivelse. Det er en kontinuerlig proces at forbedre smertebehandlingen, da ny viden fordrer fortsat opdatering. Enheden arbejder på tværs af Rigshospitalet, styrker det tværfaglige samarbejde, arbejder med hele patientforløb og har fokus på at øge patientinddragelse. I 2014 har enheden implementeret nye smertebehandlingsregimer på brandsårspatienter. Denne patientgruppe har været udfordrende, med komplekse patientforløb præget af svære smerter og aldersmæssigt spænder patientgruppen bredt - fra børn til voksne. Smertebehandlingsprotokollerne dækker hele patientforløbet fra traumecenter, sengeafsnit, operationsgang til ambulant forløb. Dertil har EAS været involveret i udviklingen af skema til patientinddragelse ved smertescoring. EAS har tidligere implementeret smerteprotokoller til alle ØNH-kirurgiske patienter. ØNH-klinikken har indført robotkirurgi, som tillader operation af svært tilgængelige tumorer. Patienterne har vist sig at have svære smerter efter denne type indgreb. Der er derfor udarbejdet en tillægsprotokol til robotkirurgi-patienter, som også inddrager perioden efter udskrivelse fra hospitalet. For at få indblik i effekten af smerteprotokollen er EAS i gang med en patientopfølgning med daglig smertescoring de første 7 dage efter operationen og desuden telefonisk kontakt på dag 14 og 21 postoperativt. 9 I karkirurgisk klinik er EAS ved at afslutte et større implementeringsarbejde. Der er indført basissmertebehandling til alle karkirurgiske patienter med tillægspakker til karkirurgi på underekstremiteterne og store åbne indgreb for aortaaneurismer. Der har i karkirurgisk klinik været særlig fokus på smertebehandlingen af nyreinsufficiente patienter. I 2014 har enheden været i både kirurgisk gastoenterologisk klinik og thoraxkirurgisk klinik for at vurdere smertebehandlingen af patienter efter cardia resektion. Et specielt problem ved denne patientgruppe er total tørlægning i den postoperative periode, en udfordring der imødekommes med opioidplastre. Undervisning og vidensdeling af smertebehandling sker både i forbindelse med implementeringsarbejde, men også i faste

10 rammer. Lægefagligt har enheden ansvaret for undervisning i smertebehandling til medicinstuderende på 9. og 12. semester. Sygeplejefagligt varetages undervisning på Regionens Godt begyndt i sygeplejen (Hillerød og Rigshospitalet), Metropol underviser opvågningssygeplejersker i Smerter - tværfagligt samarbejde og Smerter og PONV samt HOC s fokusnetværk. Yderligere information som fx behandlingsalgoritmer og rapporter kan ses på hjemmesiden Gipseteknikere I anæstesi- og operationsklinikken har vi en særlig gipseteknisk funktion for Rigshospitalet. Funktionen passes af tre portører med særlig uddannelse. En af gipseteknikerne har i 2014 gennemført og bestået gipseteknikeruddannelse i Sverige. Gipseteknikernes arbejde er koncentreret om anlæggelse af komplicerede gipsninger som f.eks. hos små børn. Almindelige gipsskinner og lignende kan også anlægges af lægerne på operationsgangen. SEMI-ITA Anæstesi- og operationsklinikken har siden 2013 været tilknyttet SEMI-ITA 3161, beliggende på ortopædkirurgisk sengeafdeling. Formålet med at tilknytte anæstesiologisk kompetence har været at optimere observationen og behandlingen af de sygeste ortopædkirurgiske patienter, der ikke har et regelret ITA-behandlingsbehov. Året 2014 har været præget af stor ombygning og hen over sommeren var SEMI-ITA derfor i midlertidige lokaler mens der bag en støvvæg var meget støj og uro. Heldigvis kunne vi d. 1. september flytte ind i helt nyrenoverede og tidssvarende lokaler således, at afsnittet nu består nu af 3 2-sengs stuer med monitoreringsapparatur, loftlift mm., badeværelse og observationsrum/kontor. Afsnittet er normeret til 3 sygeplejersker om dagen og 2 i vagtperioden. Det er fortsat muligt at foretage kontinuerlig non-invasiv overvågning af alle patienter, nu under helt optimale forhold. Rigshospitalets helikopterlandingsplads Siden 2007 med etableringen af Rigshospitalets helipad, er patienter blev indbragt via denne med henblik på behandling ved Rigshospitalets klinikker. I starten var det primært Forsvarets helikoptere, der indbragte patienter. I 2010 kom en stigning i antallet af patienter grundet introduktion af speciallægebemandet helikopter. Denne ordning blev permanent, og i efteråret 2014 blev en døgndækkende helikopterservice, bestående af 3 helikoptere på landsplan introduceret. Antallet af patienter, der indbringes med helikopter er nogenlunde stationært, dog med et lille fald i 2014 sammenlignet med I 2014 blev indbragt i alt 565 patienter via helipad. Forsvarets helikopter landede 229 gange, de speciallægebemandede lægehelikoptere i alt 336 gange. Fordeling af patienter på diagnose Hjertepatienter udgør fortsat den største gruppe patienter, der flyves til Rigshospitalet, i alt 40%. Dernæst kommer traumepatienterne med 21%, efterfulgt af brandsårspatienterne med 10%. For de 2 første grupper er det gældende, at patienterne primært kommer fra Region Sjælland. Der foretages dagligt fællesstuegang mellem ortopæd kirurg, anæstesiolog og sygeplejerske (og ofte i samarbejde med fysioterapeut, diætist m.fl.). Ortopædkirurgen har ansvaret for plan og opfølgning vedrørende det kirurgiske indgreb/traumebehandling, f.eks. billeddiagnostiske undersøgelser, grad af mobilisering, antibiotikabehandling relateret det kirurgiske indgreb, forhold omkring genoptræning og udskrivelse, herunder kommunikation og aftaler med kommune, hjemstedssygehus eller lignende. 10 Anæstesilægen har ansvaret for koordination af den medicinske behandling og optimering af medicinsk behandling før og efter operation, justering og seponering af medicin, bestilling og opfølgning på tilsyn fra andre lægefaglige specialer, smerte og væskebehandling samt aftale og medvirke til eventuel overflytning til ITA. Om aftenen og i weekender foretages behovsorienteret

11 stue gang. Sygeplejerskerne kan desuden kontakte anæstesiologisk bagvagt direkte med spørgsmål af anæstesiologisk eller medicinsk karakter. Afsnittet er udelukkende for ortopædkirurgiske patienter. Visitation til SEMI-ITA 3161 kan ske på to måder: I samråd mellem ansvarshavende sygeplejerske på ortopædkirurgisk sengeafsnit og ortopædkirurgisk bagvagt (5-8001) mellem traumeleder (5-8000) og ortopædkirurgisk bagvagt (5-8001) Ultimo 2014 blev der i anæstesi- og operationsklinkken, HOC opslået en overlægestilling til varetagelse af klinikkens engagement i SEMI-ITA Denne stilling blev besat af afdelingslæge, ph.d. Henrik Jørgensen. Den daglige ledelse af afsnittet udgøres herefter af: Overlæge John Sørensen, ortopædkirurgisk klinik, overlæge Henrik Jørgensen, anæstesi- og operationsklinikken og afdelingssygeplejerske Line Knudstrup. Rigshospitalets TraumeCenter Siden 2009 har TraumeCentret været en selvstændigt fungerende klinik. Anæstesi-og operationsklinikkens personale har fortsat en væsentlig funktion i TraumeCentret, idet personale herfra, sammen med øvrige specialer fra hospitalet, deltager i modtagelsen af traumepatienterne samt de akut medicinsk syge patienter. Speciallægen fra anæstesi- og operationsklinikken, HOC er således teamleder for både traume- og akutkald i TraumeCentret. I 2014 modtog Rigshospitalets TraumeCenter og akutmodtagelse 989 traumepatienter samt 592 medicinsk syge patienter. Læger, sygeplejersker samt portører fra anæstesi- og operationsklinikken deltog i modtagelsen af disse patienter. Der er således observeret et lille fald i antallet af traumepatienter, mens antallet af svært medicinsk syge patienter er stigende. Personalet fra anæstesi- og operationsklinikken yder fortsat en stor indsat i TraumeCentret. Foruden at varetage traume- og akutmodtagelser varetages områder som transfusionsstrategi, beredskab samt optimering af børnetraumemodtagelsen af læger fra anæstesi- og operationsklinikken. Endeligt kan nævnes, at der foregår flere forskningsprojekter i samarbejde med TraumeCentret, anæstesi- og operationsklinikken samt blodbanken. Trykkammeret Trykkammeret udførte i 2014 i alt 4051 behandlinger, fordelt på 3455 elektive og 596 akutte behandlinger. Den akutte aktivitet har således været kraftigt stigende de sidste 4 år og fordoblet i forhold til aktiviteten i Dette skyldes sandsynligvis øget opmærksomhed og et pågående EU finansieret multicenter studie (kaldet INFECT) inden for nekrotiserende bløddelsinfektioner (NSTI), hvor RH er det største center. For 2014 inkluderedes således 72 patienter med diagnosen nekrotiserende bløddelsinfektion i INFECT studiet. Patienterne modtages fra hele landet. Elektive indikationer Antallet af elektive behandlinger er faldet - til dels som følge af større akut indtag af patienter med uopsættelig behandlingsindikation (primært dekompressionssyge, kulilteforgiftning eller NSTI). Dette har medført et øget antal aflysninger af elektive behandlinger da kammeret ikke har indretning der muliggør elektiv og akut tryksætning samtidigt. Den største gruppe af elektive er patienter, der har pådraget sig strålefølger efter en i øvrigt velbehandlet cancersygdom, typisk bløddelsstrålefølger på hoved-hals, tarmsystem eller blære. Heraf er strålefølger i knogle med osteoradionekrosis mandibulae væsentligste behandlingsindikation. For patienter med følgevirkninger efter bestrålet hoved-hals cancer foregår dette i tæt samarbejde TMK-afdelingen og ØNH-kirurgisk afdeling. Herudover behandles patienter med dårligt helende sår, enten diabetiske fodsår eller sår som følge af dårligt perifert kredsløb og hvor der er ikke er et kirurgisk behandlingstilbud. Behandlingen sker i samarbejde med henvisende afdelinger, oftest videnscenter for sårheling på Bispebjerg Hospital, og ortopædkirurgisk ambulatorium på Hvidovre og Hillerød Hospital. Endeligt modtager vi patienter med komplicerede frakturer efter traumer og patienter med osteomyelit. Akutte indikationer Den største gruppe af patienter er nekrotiserende bløddelsinfektioner, hvor patienter kan modtages fra hele landet. Diagnosen stilles ud fra kliniske, kirurgiske fund og patienten behandles her efter en fastlagt plan, der alternerer mellem kirurgi, intensiv terapi inkl. antibiotika og HBO. Denne kombination har vist sig at medføre en lavere mortalitet end andre centre kan præstere. De akutte behandlinger af dykkersyge er på ca. 20 patienter årligt. Rigshospitalets trykkammerenhed har landsfunktion for denne specialiserede behandling. Hertil kommer et betydeligt antal af telefonisk rådgivning af kolleger vedrørende mulig dykkersyge og andre dykkerrelaterede sundhedsproblemer. Vi behandler akut CO forgiftning samt mere subakutte forløb med længerevarende eksposition grundet defekte opvarm- 11

12 ningsinstallationer. Rigshospitalet har landsfunktion for denne specialiserede behandling. Trykkammeret har en stor informationsopgave overfor kolleger og afdelinger indenfor Rigshospitalet såvel som andre sygehuse, der henviser patienter til os. Endvidere er der et informationsbehov hos patienter og patientforeninger, - et behov som dækkes over s samt intern og ekstern undervisning. Uddannelse af anæstesisygeplejersker I 2014 skiftede Rigshospitalet fra at uddanne egne anæstesisygeplejersker til at uddanne anæstesisygeplejersker som en del af den nye blokuddannelse. Sidste hold på Rigshospitalet blev færdige 28. februar Blokuddannelsen, der blev indført i uddannelsen af anæstesisygeplejersker tilbage i september 2012 og består af praktik på tre hospitaler, fik de første sygeplejersker uddannet på Rigshospitalet d. 31. august Erfaringerne fra første hold svarer godt til erfaringerne fra lægeuddannelsen. Det faglige udbytte er højt, og at få indtryk fra meget forskellige hospitalskulturer er gavnligt for samarbejdet mellem hos pitalerne og for jobmulighederne for de færdiguddannede. Men desværre er der en lang række it-tekniske udfordringer med nye koder til de forskellige systemer, nye mailadresser samt uorden i feriesaldi. Den bekendtgørelse, som specialuddannelsen til anæste sisygeplejerske hviler på, stammer tilbage fra 1997 og klinisk praksis har forandret sig betydeligt siden midten af 90 erne. Landsudvalget bad derfor om et møde med Sundhedsstyrelsen med henblik på denne ajourføring. Landsudvalget blev bedt om at udarbejde et forslag til ny bekendtgørelse ud fra et meget stramt oplæg, som bl.a. dikterede indførsel af en fælles landsdækkende uddannelsesordning. På grund af den stramme styring kunne udvalgsarbejdet gennemføres på ret kort tid. Gruppens første møde blev afholdt marts 2014 og udkast til en endelig bekendtgørelse var klar til at blive sendt til Sundhedsstyrelsen d. 17. juni 2014 IFNA legat til akkrediteringen Danske anæstesisygeplejersker har gennem deres faglige selskab, FASAIO, været medlemmer af IFNA, International Federation of Nurse Anesthetists siden 1995 og IFNA har siden dannelsen været optaget af at få uddannelsen gjort mere ens globalt til gavn for patientsikkerheden. Som led i denne ensretning af uddannelsen har IFNA akkrediteret uddannelserne siden IFNA har også økonomisk støttet akkreditering af uddannelserne gennem mulighed for at søge legater til udgifterne. Region Øst besluttede i januar 2014 at søge et sådant legat, hvilket blev bevilget i maj 2014 med beslutning om at aflægge uddannelsen i København et besøg indenfor et år. Jakob Vedtofte var formand for en arbejdsgruppe med formålet at tilrettelægge besøget i uddannelsen, som var en del af akkrediteringen. Kvalitetsudvikling Kvalitetsudvalget Kvalitetsudvalget i anæstesi- og operationsklinikken, HOC, er et udvalg bestående af 10 medlemmer, der repræsenterer alle personalegrupper i klinikken: Tre læger, en sekretær samt en anæstesisygeplejerske og en operationssygeplejerske/sygehjælper fra hvert af de tre operationsafsnit. I det forgange år har der ikke været en repræsentant fra portørgruppen. Susanne Jørgensen er leder af udvalget. Udvalget har afholdt 6 møder og ½ temadag det forgangne år. Udvalget brugte 2014 til at planlægge og gennemføre projektet Din og din kollegas tid er dyrebar. Et registreringsprojekt med formålet at undersøge om der i klinikken er processer/arbejdsgange, der fører til uhensigtsmæssig ventetid. Hvis dette er tilfældet: kan en eventuel ændring af disse processer fjerne denne uhensigtsmæssige ventetid. Dataopgørelse er planlagt til primo Udvalget har ved hvert møde gennemgået klinikkens rapporterede utilsigtede hændelser mhp. læring og videreformidling til klinikkens personale. Det blev, i 2014, til i alt 98 hændelser. De alvorligste/hyppigste hændelser er desuden offentliggjort på klinikkens månedlige nyhedsplakat. Hjertestopindsatsen Hjertestopkursus I oktober måned 2014 fik Rigshospitalet, som en af de første hospitaler i Region Hovedstaden, implementeret den nye kursusportal Plan2learn, der vil kunne vise deltagerprocenten på hjertestopkurserne. Deltagerprocenten beregnes som; antallet af medarbejdere (med klinisk patientkontakt og med gennemført hjertestopkursus på relevant niveau) i forhold til det totale antal medarbejdere med klinisk patientkontakt. Kvalitetsrådets mål for deltagelse er 85%. Hjertestopkurserne er siden midt 2014 blevet afholdt i Rigshospitalets nødhospitalet for at efterkomme ønsker om at gøre hjertestopundervisningen mere tilgængelig og for at nedbringe transporttiden til og fra hjertestopkurserne. Den nye lokalitet bidrager væsentligt til at øge deltagerprocenten på hjertestopkurserne. Der er indkøbt 2 automatiske dukker og således er hjertestop træningen tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Dukkerne blev placeret i centrene primo januar 2014, hvilket øger tilgængeligheden og indtil videre har 1300 personer benyttet sig af dukken, hvilket er meget tilfredsstillende. Dukkerne afløser en stor del af den decentrale undervisning. 12

13 Hjertestopprojekter i 2014 I overensstemmelse med et formelt krav fra Region Hovedstaden er dataindsamlingen vedrørende hjertestopbehandling optimeret og på denne baggrund er dokumentationen for behandling af hjertestop på Rigshospitalet forbedret. Indrapporteringen af hjertestopdata er nu webbaseret således, at anæstesisygeplejersken, der har deltaget i behandlingen, taster data direkte ind i database (KMS), hvorved fejlkilder minimeres. Region Hovedstaden har overtaget driften og omkostningerne ved denne database således, at Regionens andre sygehuse også kan benytte databasen. I 2014 har der i alt været 300 hjertestopkald på Rigshospitalet Responstiden til hjertestop har Region Hovedstaden defineret skal være indenfor 3 minutter i mindst 90% af alle opkald. Aktuelt er vores responstid på eller under 3 minutter i over 90% af alle hjertestop. Årsagerne til den til tider for lange responstid er at, vores store centralbygning er vokset og har medført, at den logiske afdelingsnummerering er blevet brudt. Der var 166 kliniske hjertestop (4 færre end året før) og responstiden til langt de fleste af disse hjertestop var på under 3 minutter og opfylder således kravet. Der er 19 hjertestop, hvor responstiden er længere end 3 minutter. Dette kan skyldes forkert melding, vanskeligheder ved at finde afsnit, pavilloner mm. med nyt ( ulogisk ) nummer samt det faktum, at Rigshospitalet er stort. Tendensen med den første observerede hjerterytme er ikke stødbar (PEA/Asystoli) fortsætter i Overlevelsen af patienter med ikke stødbare rytmer er dårligere end overlevelsen for patienter med stødbare rytmer. Der har været 53 med asystoli, 63 med PEA og 50 med stødbar rytme. Audit Der udføres en gang månedligt audit på alle hjertestop, der har fundet sted den forgangne måned. Undtaget er hjertestop hos patienter, der udvikler hjertestop før modtagelse i akutmodtagelsen/akutklinik, hos patienter, hvor der foreligger aftale om, at der ikke skal foretages hjerte-lungeredning (-2222) samt patienter uden hjertestop, men hvor der er kaldt hjertestop. Ved journalgennemgang auditeres på journaldokumentation indenfor de seneste 24 timer inden hjertestop. Audit er en proces, der viser hvorvidt et hjertestop kan for udses og i givet tilfælde eventuelt forebygges. Der er hjertestop, der kan forudses, men hvor - trods forebyggende indsats - patienten dør. Andre hjertestop kan ikke forudses og der ses i få tilfælde ikke udfald i værdier på EWS-skema (Early Warning Score). Defibrillator For at kunne opfylde kravet til defibrillering ved alle hjertestop inden for 3 minutter i 90% af alle kald, diskuterer hjertestopudvalget en opsætning, hvor eksterne defibrillatorer (hjertestartere/aed er) vil kunne nedbrige responstiden yderligere. Imidlertid tyder forskning på, at overlevelsen ved brug af AED er mindre, når de benyttes på sygehus, muligvis pga. maskinens lange analysetid, der forlænger den periode, hvor patienten ikke får hjertesmassage. For at kunne opfylde kravet om tilstedeværelsen af AED når der udføres fase 1-forsøg til onkologiske patienter, er der aktuelt opsat én AED på afsnit Der er placeret hjertestartere på alle klinikker tilhørende Rigshospitalet, der ikke er beliggende på Rigshospitalets matrikel. I den forbindelse undervises der i brugen af hjertestarteren. Hjertestop hos børn Der er siden december 2009 blevet undervist i det kritisk syge barn samt hjertestopbehandling til børn, dette kursus har en varighed af 3,5 time. Der tilbydes aktuelt kurser i hjertestopbehandling til nyfødte/ børn til de relevante centre, både centralt og decentralt, dvs. at klinikken tilbyder kurser til deres personale hvor indhold og undervisere er godkendt af hjertestopudvalget. Der er ligeledes kommet nyt kortere børnehjertestopkursus, målrettet anæstesiafdelinger, traumecenter, intensiv- samt opvågningsafdelinger for at udnytte ressourcerne mere hensigtsmæssigt. De første kurser blev afholdt i december måned og bliver udbudt i hele Varigheden på dette kursus er 2 timer. Kurset er gennemført med stor hjælp fra HOC og hjertecenteret. Hjertestopudvalget vil i 2015 blandt andet arbejde videre med: at monitorere hjertestop via KMS databasen at monitorere udviklingen af brug af AED på sygehus fortsat at monitorere brugen af apperatur til mekanisk hjertemassage (LUKAS 2) at foretage audit på hjertestop med fokus på, om hjertestoppet kunne forudses, og dermed forebygges. Kursusaktivitet Airway management for Anaesthesiologists december 2014 Årets kursus var et kick for både deltagere og undervisere. Vi havde konstrueret et stramt program og allerede inden kurset havde deltagerne fra 9 forskellige lande (inklusive New Zealand) måtte på arbejde: De havde forberedt airway-patientcases, læst tilsendte artikler og gennemgået vores e-learningsprogram. I forbindelse med kurset afviklede vi en videnskabelig undersøgelse, hvor vi - i randomiseret rækkefølge - lod deltagerne anvende henholdsvis et laptop-størrelse og et lomme-størrelse ultralydsapparat til at identificere membrana cricothyroidea med. For første gang havde vi fået kurset akkrediteret af the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), der også anerkendes af the American Medical Association og tillader vores udenlandske deltagere at blive godskrevet for ti timers Continued Medical Education (CME). Kurset var en ubetinget succes, vi lærte selv en del af vores strålende internationale undervisere, Dr. Fiona Kelly og Dr. Wendy Teoh, og af de engagerede diskussioner, men først og fremmest var deltagerne ovenud tilfredse, og den samlede gennemsnitsevaluerings-score var 4,8 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 fremragende. 13

14 Forskning og udvikling Uddannelsesportal og app-udvikling På IT-fronten er vi godt fremme med udviklingen, og klinikken har de seneste år udgivet 3 smartphone-applikationer, apps, til både ios og Android: AKUT BARN i 2012, CoPE (AKUT BARN på engelsk) i 2013 og i 2014 kom Akut Smerte til. De tre apps er rettet mod fagprofessionelle, men et samlet antal downloads på 9500 primo 2015 viser, at de når bredere ud. Uddannelsesportal og app-udvikling Udvikling af IT-baserede hjælpemidler er et naturligt element i bestræbelserne på at være den førende anæstesiafdeling i Danmark indenfor ikke alene behandling, forskning og uddannelse, men også udvikling, og området prioriteres højt. Apps Personale fra klinikken har de seneste år udviklet 3 smartphone-applikationer, apps, til ios og Android: AKUT BARN indholder information som hjælper klinikeren til hurtigt og sikkert at kunne forberede modtagelse af det akut syge eller tilskadekomne barn. Bag app en står afdelingslæge Morten Bøttger og afdelingslæge Michael Friis Tvede, økonomisk støttet af TrygFonden. AKUT BARN blev lanceret i 2012 og er downloadet 4025 gange. CoPE er en international version af AKUT BARN. Det er en betalingsapplikation, som koster kr. 8,-. CoPE blev lanceret i 2013 og er downloadet 570 gange. Akut Smerte indeholder information og værktøjer, som støtter læger og sygeplejersker i behandling af patienter med både akutte og kroniske smerter. App en er udviklet af en tværfagligt sammensat gruppe med primær base i vores enhed for akut smertebehandling og er økonomisk støttet af TrygFonden. Akut Smerte blev lanceret i januar 2014 og er downloadet 4907 gange. Uddannelsesportal Uddanop.dk er klinikkens uddannelsesportal på internet. Her findes interne og eksterne e-learningskurser og andre elektroniske uddannelsesressourcer. Uddannelsesportalen gør det muligt for klinikken at tilbyde et tids- og placeringsuafhængigt supplement til den kliniske uddannelse og giver dermed mulighed for en mere effektiv udnyttelse af den til rådighed værende uddannelsestid. Det mener vi er en nødvendig og tidssvarende måde at anskue uddannelse på. Udover uddannelsesaktiviteter anvendes uddanop.dk som platform for en række administrative formidlings- og registreringsopgaver som støtter sekretariatet, kvalitetsorganisationen, klinikledelsen, afsnitsledelserne og det øvrige personale. Uddanop.dk er i fortsat udvikling. Lægelige forsknings- og udviklingsaktiviteter Publikationer Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæste siologi Afzali, M., Jansen, T., Skjelsager, K., Rasmussen, L., Dahl, J. & Møller, A. 28 apr 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 9, s Preventable deaths following emergency medical dispatch - an audit study Andersen, M., Johnsen, S., Hansen, A., Skjaerseth, E., Hansen, C., Nørtved Sørensen, J., Jepsen, S., Hansen, J. & Christensen, E. 19 dec 2014 I : Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 22, 1, s. 74 A prehospital use of ITClamp for haemostatic control and fixation of a chest tube Barnung, S. & Steinmetz, J I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 2, s The analgesic effect of wound infiltration with local anaesthetics after breast surgery: a qualitative systematic review Byager, N., hansen, M., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. apr 2014 I: Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 4, s s. The association of perioperative dexamethasone, smoking and alcohol abuse with wound complications after laparotomy Dahl, R. M., Wetterslev, J., Jorgensen, L. N., Rasmussen, L. S., Møller, A., Meyhoff, C. S. & PROXI TRIAL GROUP 29 jan 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 3, s Post-operative analgesic effects of paracetamol, NSAIDs, glucocorticoids, gabapentinoids and their combinations: a topical review Dahl, J. B., Nielsen, R. V., Wetterslev, J., Nikolajsen, L., Hamunen, K., Kontinen, V. K., Hansen, M. S., Kjer, J. J., Mathiesen, O. & Scandinavian Postoperative Pain Alliance (ScaPAlli) 14 aug 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 10, s Treatment with a histone deacetylase inhibitor, valproic acid, is associated with increased platelet activation in a large animal model of traumatic brain injury and hemorrhagic shock Dekker, S. E., Sillesen, M., Bambakidis, T., Andjelkovic, A. V., Jin, G., Liu, B., Boer, C., Johansson, P. I., Linzel, D., Halaweish, I. & Alam, H. B. jul 2014 I : The Journal of surgical research. 190, 1, s s. Effect of pharmacologic resuscitation on the brain gene expression profiles in a swine model of traumatic brain injury and hemorrhage Dekker, S. E., Bambakidis, T., Sillesen, M., Liu, B., Johnson, C. N., Jin, G., Li, Y. & Alam, H. B. 21 jul 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 77, 6, s Normal saline influences coagulation and endothelial function after traumatic brain injury and hemorrhagic shock in pigs 14

15 Dekker, S. E., Sillesen, M., Bambakidis, T., Jin, G., Liu, B., Boer, C., Johansson, P. I., Halaweish, I., Maxwell, J. & Alam, H. B. 19 jun 2014 I : Surgery. 156, 3, s Is paediatric trauma severity overestimated at triage?: An observational follow-up study DO, H. Q., Hesselfeldt, R., Steinmetz, J. & Rasmussen, L. S. jan 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 1, s s. Is there a diurnal difference in mortality of severely injured trauma patients? Dybdal, B., Svane, C., Hesselfeldt, R., Steinmetz, J., Sørensen, A. M. & Rasmussen, L. S I : Emergency medicine journal : EMJ. The efficacy of adductor canal blockade after minor arthroscopic knee surgery - a randomised controlled trial Espelund, M., Fomsgaard, J. S., Haraszuk, J., Dahl, J. B. & Mathiesen, O I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 3, s Reply to: analgesic efficacy of ultrasound-guided adductor canal blockade after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction Espelund, M., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. mar 2014 I : European Journal of Anaesthesiology. 31, 3, s s. Adductor canal blockade for moderate to severe pain after arthroscopic knee surgery: a randomized controlled trial Espelund, M., Grevstad, U., Jaeger, P., Hölmich, P., Kjeldsen, L. E., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. nov 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 10, s s. Airway management in a bronchoscopic simulator based setting: An observational study Graeser, K., Konge, L., Kristensen, M. S., Ulrich, A. G., Hornbech, K. & Ringsted, C I : European Journal of Anaesthesiology. 31, 3, s Effect of Adductor Canal Block Versus Femoral Nerve Block on Quadriceps Strength, Mobilization, and Pain After Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Blinded Study Grevstad, U., Mathiesen, O., Valentiner, L. S., Jaeger, P., Hilsted, K. L. & Dahl, J. B. 5 nov 2014 I : Regional anesthesia and pain medicine Effect of adductor canal block on pain in patients with severe pain after total knee arthroplasty: a randomized study with individual patient analysis Grevstad, U., Mathiesen, O., Lind, T. & Dahl, J. B. 8 jan 2014 I : British Journal of Anaesthesia Effect of Melatonin on Cognitive Function and Sleep in relation to Breast Cancer Surgery: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Hansen, M. V., Madsen, M. T., Andersen, L. T., Hageman, I., Rasmussen, L. S., Bokmand, S., Rosenberg, J. & Gögenur, I I : International Journal of Breast Cancer. 2014, s Effect of melatonin on depressive symptoms and anxiety in patients undergoing breast cancer surgery: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial Hansen, M. V., Andersen, L., Madsen, M., Hageman, I., Rasmussen, L. S., Bokmand, S., Rosenberg, J. & Gögenur, I. jun 2014 I : Breast cancer research and treatment. 145, 3, s s. Cerebral proton magnetic resonance spectroscopy demonstrates reversibility of N-acetylaspartate/creatine in gray matter after delayed encephalopathy due to carbon monoxide intoxication: a case report Hansen, M. B., Kondziella, D., Danielsen, E. R., Larsen, V. A., Jansen, E. C. & Larsen, O. H I : Journal of Medical Case Reports. 8, s. 211 Systematic downloading and analysis of data from automated external defibrillators used in out-of-hospital cardiac arrest Hansen, M. B., Lippert, F. K., Rasmussen, L. S. & Nielsen, A. M. dec 2014 I : Resuscitation. 85, 12, s ECGs from deployed AEDs: a neglected resource? Hansen, M. B. & Nielsen, A. M. maj 2014 I : Resuscitation. 85, 5, s. e79-80 Is air transport of stroke patients faster than ground transport?: A prospective controlled observational study Hesselfeldt, R., Gyllenborg, J., Steinmetz, J., Do, H. Q., Hejselbæk, J. & Rasmussen, L. S I : Emergency Medicine Journal. 31, s Hjertestop og hjertestopbehandling Isbye, D. L. & Lippert, F Anæstesi. Copenhagen: FADL s Forlag, Kap. 16, s s. Surprising Results in an Article in Press from Your Journal Jaeger, P., Dahl, J. B. & Rasmussen, L. S. 22 okt 2014 I : The Journal of arthroplasty. Quantitative sensory testing and pain tolerance in patients with mild to moderate Alzheimer disease compared to healthy control subjects Jensen-Dahm, C., Werner, M. U., Dahl, J. B., Jensen, T. S., Ballegaard, M., Hejl, A-M. & Waldemar, G. 1 aug 2014 I : Pain. s Effect of valproic acid and injury on lesion size and endothelial glycocalyx shedding in a rodent model of isolated traumatic brain injury Jepsen, C. H., demoya, M. A., Perner, A., Sillesen, M., Ostrowski, S. R., Alam, H. B. & Johansson, P. I. aug 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 77, 2, s s. How I treat patients with massive hemorrhage Johansson, P. I., Stensballe, J., Oliveri, R., Wade, C. E., Ostrowski, S. R. & Holcomb, J. B. 7 okt 2014 I : Blood Reply to Drs Weller and Henshaw Jæger, P., Zaric, D., Koscielniak-Nielsen, Z. J. & Dahl, J. B. 22 apr 2014 I : Regional anesthesia and pain medicine. 39, 3, s

16 Reply to Dr Bendtsen Jæger, P., Lund, J., Jenstrup, M. T., Brøndum, V. & Dahl, J. B. 22 apr 2014 I : Regional anesthesia and pain medicine. 39, 3, s s. Adductor canal block for postoperative pain treatment after revision knee arthroplasty: a blinded, randomized, placebo-controlled study Jæger, P., Koscielniak-Nielsen, Z. J., Schrøder, H. M., Mathiesen, O., Henningsen, M. H., Lund, J., Jenstrup, M. T. & Dahl, J. B I : P L o S One. 9, 11, s. e Safety of Intranasal Fentanyl in the Out-of-Hospital Setting: A Prospective Observational Study Karlsen, A. P. H., Pedersen, D. M. B., Trautner, S., Dahl, J. B. & Hansen, M. S I : Annals of Emergency Medicine. 63, 6, s Diurnal variations in incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrest including prior comorbidity and pharmacotherapy: A nationwide study in Denmark Karlsson, L. I. M., Wissenberg, M., Fosbøl, E. L., Hansen, C. M., Lippert, F. K., Bagai, A., McNally, B., Granger, C. B., Christensen, E. F., Folke, F., Rajan, S., Weeke, P., Nielsen, S. L., Køber, L., Gislason, G. H. & Torp-Pedersen, C. 24 jun 2014 I: Resuscitation. 85, 9, s Cognitive dysfunction after fast-track hip and knee replacement Krenk, L., Kehlet, H., Bæk Hansen, T., Solgaard, S., Soballe, K. & Rasmussen, L. S I : Anesthesia and Analgesia. 118, 5, s s. Luftvejshåndtering. Kristensen, M. S Anæstesi Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 4, s Ultrasonography: Heralding a New Era in Airway Management Kristensen, M. S. & Teoh, W. H Airway Management. Springer, Kap. 16, s Ultrasonography for clinical decision-making and intervention in airway management: from the mouth to the lungs and pleurae Kristensen, M. S., Teoh, W. H., Graumann, O. & Laursen, J. C. 12 feb 2014 I : Insights into imaging. Which supraglottic airway will serve my patient best? Kristensen, M. S., Teoh, W. H. & Asai, T. nov 2014 I : Anaesthesia (Oxford). 69, 11, s s. Effect of engaging trainees by assessing peer performance: a randomised controlled trial using simulated patient scenarios Krogh, C. L., Ringsted, C., Kromann, C. B., Rasmussen, M. B., Todsen, T., Jørgensen, R. L., Jacobsen, R. V., Dahl, J. B. & Konge, L I : BioMed research international. 2014, s Impact of the severity of trauma on early retirement Kuhlman, M. B., Lohse, N., Sørensen, A. M., Larsen, C. F., Christensen, KB. & Steinmetz, J I : Injury. 45, 3, Recovery after anaesthesia and surgery Ljungqvist, O. & Rasmussen, L. S. jul 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 6, s s. Fibrinogen concentrate for bleeding - a systematic review Lunde, J., Stensballe, J., Wikkelsø, A., Johansen, M. & Afshari, A. 24 jul 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. Temporal Trends in Coverage of Historical Cardiac Arrests Using a Volunteer-Based Network of Automated External Defibrillators Accessible to Laypersons and Emergency Dispatch Centers Malta Hansen, C., Knudsen Lippert, F., Wissenberg, M., Weeke, P., Zinckernagel, L., Ruwald, M. H., Karlsson, L., Hilmar Gislason, G., Loumann Nielsen, S., Køber, L., Torp-Pedersen, C. & Folke, F. 1 okt 2014 I : Circulation (Baltimore). 130, s Adverse effects of perioperative paracetamol, NSAIDs, glucocorticoids, gabapentinoids and their combinations: a topical review Mathiesen, O., Wetterslev, J., Kontinen, V. K., Pommergaard, H-C., Nikolajsen, L., Rosenberg, J., Hansen, M. S., Hamunen, K., Kjer, J. J., Dahl, J. B. & Scandinavian Postoperative Pain Alliance (ScaPAlli) 13 aug 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 10, s Thrombelastography and rotational thromboelastometry early amplitudes in 182 trauma patients with clinical suspicion of severe injury Meyer, A. S. P., Meyer, M. A. S., Sørensen, A. M., Rasmussen, L. S., Hansen, M. B., Holcomb, J. B., Cotton, B. A., Wade, C. E., Ostrowski, S. R. & Johansson, P. I. mar 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 76, 3, s s. Intraoperative high inspired oxygen fraction: are there real benefits? Meyhoff, C. S., Jorgensen, L. N., Wetterslev, J. & Rasmussen, L. S. apr 2014 I : Anesthesiology. 120, 4, s s. Risk of new or recurrent cancer after a high perioperative inspiratory oxygen fraction during abdominal surgery Meyhoff, C. S., Jorgensen, L. N., Wetterslev, J., Siersma, V. D., Rasmussen, L. S. & PROXI Trial Group 23 maj 2014 I : British Journal of Anaesthesia. Insufficient pain management after spine surgery Nielsen, R. V., Fomsgaard, J. S., Dahl, J. B. & Mathiesen, O. maj 2014 I : Danish Medical Bulletin (Online). 61, 5, s. A4835 Publikation: Forskning - peer review Tidsskriftartikel Perioperative transfusion threshold and ambulation after hip revision surgery - a randomized trial Nielsen, K., Johansson, P. I., Dahl, B., Wagner, M., Frausing, B., Børglum, J., Jensen, K., Stürup, J., Hvolris, J. & Rasmussen, L. S I : B M C Anesthesiology. 14, s. 89 Persisting effect of community approaches to resuscitation Nielsen, A. M., Isbye, D. L., Lippert, F. K. & Rasmussen, L. S. 2 sep 2014 I : Resuscitation Reply to: transversus abdominis plane block in inguinal hernia repair 16

17 Petersen, P. L., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. 31 mar 2014 I : European Journal of Anaesthesiology. Serious adverse events in a hospital using early warning score - What went wrong? Petersen, J. A., Mackel, R., Antonsen, K. & Rasmussen, L. S. 17 sep 2014 I : Resuscitation. Variation in postoperative non-steroidal anti-inflammatory use after colorectal surgery: a database analysis Pommergaard, H-C., Klein, M., Burcharth, J., Rosenberg, J. & Dahl, J. B. 20 mar 2014 I : B M C Anesthesiology. 14, 1, s. 18 Treatment of micro air bubbles in rat adipose tissue at 25 kpa altitude exposures with perfluorocarbon emulsions and nitric oxide Randsøe, T. & Larsen, O. H I : European Journal of Applied Physiology. 114, 1, s Ethics Committee approval for observational studies Rasmussen, L. S., Gisvold, S. E. & Wisborg, T. okt 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 9, s s. Anæstesi Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J udg. København: FADL s Forlag. 397 s. Indledning af anæstesi Rasmussen, L. S Anæstesi. Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 10, s Anæstesi til ældre Rasmussen, L. S Anæstesi. Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 11.2, s Cognitive aspects of geriatric anaesthesia Rasmussen, L. S. & Silverstein, J. H Oxford Textbook of Anaesthesia for the Elderly Patient. Oxford: Oxford University Press, Kap. 10, s Cognitive Dysfunction and Other Long-term Complications of Surgery and Anesthesia Rasmussen, L. S., Stygall, J. & Newman, S. P Miller s Anesthesia. Miller, Eriksson, Fleisher, Wiener-Kronish, Cohen & Young (red.). 8. udg. Elsevier Health Science, Vol. 2, Kap. 99, s Thanks to our reviewers Rasmussen, L. S. jul 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 6, s s. Optimization of burn referrals Reiband, H. K., Lundin, K., Alsbjørn, B., Sørensen, A. M. & Rasmussen, L. S I : Burns : journal of the International Society for Burn Injuries. 40, 3, s Effect of prehospital ultrasound on clinical outcomes of non-trauma patients - A systematic review Rudolph, S. S., Sørensen, M. K., Svane, C., Hesselfeldt, R. & Steinmetz, J. jan 2014 I : Resuscitation. 85, 1, s s. Telemedicine-Based Treatment Versus Hospitalization in Patients with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Exacerbation: Effect on Cognitive Function. A Randomized Clinical Trial Schou, L., Ostergaard, B., Rasmussen, L. S., Rydahl-Hansen, S., Jakobsen, A. S., Emme, C. & Phanareth, K. 12 maj 2014 I : Telemedicine journal and ehealth: the official journal of the American Telemedicine Association. 20, 7, s Assessment of coagulopathy, endothelial injury, and inflammation after traumatic brain injury and hemorrhage in a porcine model Sillesen, M., Rasmussen, L. S., Jin, G., Jepsen, C. H., Imam, A., Hwabejire, J. O., Halaweish, I., Demoya, M., Velmahos, G., Johansson, P. I. & Alam, H. B. jan 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 76, 1, s s. Fresh frozen plasma resuscitation attenuates platelet dysfunction compared with normal saline in a large animal model of multisystem trauma Sillesen, M., Johansson, P. I., Rasmussen, L. S., Jin, G., Jepsen, C. H., Imam, A., Hwabejire, J. O., Deperalta, D., Duggan, M., Demoya, M., Velmahos, G. C. & Alam, H. B. apr 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 76, 4, s s. Resuscitation speed affects brain injury in a large animal model of traumatic brain injury and shock Sillesen, M., Jin, G., Johansson, P. I. & Alam, H. B. 14 aug 2014 I : Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 22, 1, s. 46 Coagulation changes following traumatic brain injury and shock Sillesen, M. dec 2014 I : Danish Medical Bulletin (Online). 61, 12, s. B4974 Styrker og udfordringer forbundet med det anæstesiologiske klinikophold for medicinstuderende Simonsen, L., Dahl, J. B., Jacobsen, R. V. & Ostergaard, D. 13 okt 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 42 Persistent postoperative pain and sensory changes following lymph node excision in melanoma patients: a topical review Slagelse, C., Petersen, K., Dahl, J. B., Finnerup, K., Greene, K., Leong, S. P., Levine, J., Rowbotham, M., Werner, M. U. & Finnerup, N. B I : Melanoma Research. 24, 2, s Monitoring of dabigatran anticoagulation and its reversal in vitro by thrombelastography Solbeck, S., Meyer, M. A. S., Johansson, P. I., Meyer, A. S. P., Cotton, B. A., Stensballe, J., Schött, U. & Ostrowski, S. R. 4 aug 2014 I : International Journal of Cardiology. Den initiale behandling af svært tilskadekomne traumepatienter Steinmetz, J. & Svendsen, L. B. 7 jul 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 28 Traumeanæstesi. Steinmetz, J Anæstesi Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 16.4, s

18 Præhospital anæstesi Steinmetz, J. & Christensen, E. F Anæstesi. Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 16.6, s Viscoelastic guidance of resuscitation Stensballe, J., Ostrowski, S. R. & Johansson, P. I. apr 2014 I : Current Opinion in Anaesthesiology. 27, 2, s s. Væskebehandling med kolloider set fra et anæstesiologisk og intensivmedicinsk perspektiv Stensballe, J. & Perner, A. 2 jun 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 11A Should general anaesthesia be avoided in the elderly? Strøm, C., Rasmussen, L. S. & Sieber, F. E. jan 2014 I : Anaesthesia (Oxford). 69 Suppl 1, s s. Challenges in anaesthesia for elderly Strøm, C. & Rasmussen, L. S. dec 2014 I : Singapore Dental Journal. 35C, s s. Minimal impairment in pulmonary function following laparoscopic surgery Stæhr Rye, A. K., Rasmussen, L. S., Rosenberg, J., Steen-Hansen, C., Nielsen, T. F., Rosenstock, C., Clausen, H. V., Sørensen, M. K., Von Halling Regeur, J. & Gätke, M. R. feb 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 2, s s. Surgical Space Conditions During Low-Pressure Laparoscopic Cholecystectomy with Deep Versus Moderate Neuromuscular Blockade: A Randomized Clinical Study Stæhr Rye, A. K., Rasmussen, L. S., Rosenberg, J., Juul, P., Lindekaer, A. L., Riber, C. & Gätke, M. R. 20 jun 2014 I : Anesthesia and Analgesia. 119, s s. In reply Sørensen, M. K., Rasmussen, N., Kristensen, M. S., Bøttger, M., Fredensborg, B. B., Hansen, C. M. & Rasmussen, L. S. jan 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 1, s s. Utility of ultrasound in airway management Teoh, W. H. L. & Kristensen, M. S I : Trends in An aesthe sia and Critical Care. 4, 4, s Ultrasonographic identification of the cricothyroid membrane Teoh, W. H. & Kristensen, M. S. jun 2014 I : Anaesthesia (Oxford). 69, 6, s s. Clinically relevant concepts of haemostasis and detection of coagulopathy after trauma and surgery Windeløv, N. A. & Rasmussen, L. S I : Revista Espanola de Anestesiologia y Reanimacion. 60, 9, s Low level of procoagulant platelet microparticles is associated with impaired coagulation and transfusion requirements in trauma patients Windeløv, N. A., Johansson, P. I., Sørensen, A. M., Perner, A., Wanscher, M., Larsen, C. F., Ostrowski, S. R. & Rasmussen, L. S. nov 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 77, 5, s s. Platelet aggregation following trauma: a prospective study Windeløv, N. A., Sørensen, A. M., Perner, A., Wanscher, M., Larsen, C. F., Ostrowski, S. R., Johansson, P. I. & Rasmussen, L. S I : Blood Coagulation and Fibrinolysis. 25, 1, s s. Survival after Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Relation to Sex: A Nationwide Registry-based Study Wissenberg, M., Hansen, C. M., Folke, F., Lippert, F. K., Weeke, P., Karlsson, L., Rajan, S., Søndergaard, K. B., Kragholm, K., Christensen, E. F., Nielsen, S. L., Kober, L., Gislason, G. H. & Torp-Pedersen, C. 21 jun 2014 I : Resuscitation. 85, 9, s Histone deacetylase inhibitor treatment attenuates coagulation imbalance in a lethal murine model of sepsis Zhao, T., Li, Y., Liu, B., Wu, E., Sillesen, M., Velmahos, G. C., Halaweish, I. & Alam, H. B. aug 2014 I : Surgery. 156, 2, s s. Foredrag Lars S. Rasmussen Rasmussen LS. Cognitive function after surgery - novel perspectives on delirium and POCD, 2 juni Euroanesthesia 2014, Stockholm. Rasmussen LS. Shades of grey: should we go the whole way? 85 years old female with lievr and lung metastases from breats cancer with pathological complicated hip fracture for surgery. 3 juni Euroanesthesia 2014, Stockholm Rasmussen LS. What s up with peer review? 21 juni Euroscience Open Forum 2014, København. Morten Bøttger Bøttger M; Tips & Tricks, Børneanæstesi i HovedOrtoCentret. Morgenmøde, Anæstesiafdelingen, Hillerød Hospital, Hillerød, Febr Bøttger M; Pædiatrisk traumemodtagelse. A-kursus i Neuro, Traume og Præhospitale behandling, Herlev Hospital, Marts 2014 Bøttger M; Pædiatrisk Traumemodtagelse.Temadag om børneanæstesi, Anæstesiafdelingen Hvidovre Hospital, Hvidovre, April 2014 Bøttger M; The Anesthetist perspective: Dynamic Laryngo-tracheoscopy of the pediatric Airway. Congress Of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen, May 23rd, Inviteret Bøttger M; Pædiatrisk traumemodtagelse. A-kursus i Neuro, Traume og Præhospitale behandling, Herlev Hospital, September 2014 Bøttger M; Prehospital Airwaymanagement - the essentials. Airway management for anaesthesiologists, Rigshospitalet, December 2014 Bøttger M; Genoplivning af børn. Indledende foredrag, hjertestop kursus for akutmedicinsk personale på RH, Rigshospitalet, Auditorium 1, December Ole Hyldegaard Hyldegaard O. Danish HBO History and Practice. Experience in Necrotizin Soft Tissue Infections. Svenska 18

19 Hyperbarmedicinska Sällskapet årsmöte, 7-8 maj, Turku, Finland. Hyldegaard O. The European multicentre research project INFECT, a collaboration to further define the evidence base for oxygen as part of the treatment protocol for necrotising soft tissue infection. British Hyperbaric Association Annual Scientific meeting, Nov 7-8, Hull, England. Hyldegaard O. The effect various gases including nitrogen, helium and metabolic gases have on bubble formation in selected tissues in hyperbaric and other pressure environments such as low pressure vacuums in space. British Hyperbaric Association Annual Scientific meeting, nov 7-8, Hull, England. Invited speaker on Decompression Sickness and effects of different inert breathing gases and treatment modalities. Hyldegaard O. Delayed tissue radiation injuries and hyperbaric oxygen therapy (HBO2). A method to enhance rehabilitation from radiation therapy. Keynote Speaker. 12 th bi-annual Acata Oncologica Symposium. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium, Copenhagen sept. 8-9, Hyldegaard O. Erfaringer fra en national protokol - Behandlingen af nekrotiserende bløddelsinfektioner og INFECT studiet. Glostrup Parkhotel - Urologisk A-kursus. 14:45-15:45. E-kursus - Traumer i Urologien. Hyldegaard O. Hyperbar Oxygen Behandling - behandling af strålefølger. Center for kræft og sundhed, 10. marts, Hyldegaard O. Hyperbar oxygen behandling - fra strålefølger til kompliceret sårbehandling. Praktiserende Læger i Kbh - for Norvatis Healthcare, Hyldegaard O. Hyperbar oxygen behandling i behandlingen af NSTI - INFECT studiet. Skejby Symposium, 7. Okt, Skejby Sygehus, Århus. Michael Seltz Kristensen Indoanaesthesia, Jakarta, februar 2014, invited lectures: Advanced airway management with limited resources. Percutaneous emergency airway access. The right drug at the right time for managing the airway. Dubai Anaesthesia March 2014, invited lectures: The airway cannot ventilate cannot intubate. Echo Airway. The right drug at the right time Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA) annual scientific meeting, May 2014, invited lectures: Which video-laryngoscope is best for which kind of patient. Prediction pro-con. Ultrasonography in airway management. Putting emergency airway management into context. The shared airway Euroanaesthesia, Stockholm, June 2014, invited lectures: Which video-laryngoscope suits my kind of patients? Simposio Manejo Via Aerea, Santiago, September 2014, invited lectures: Flexible optical scopes in airway management. Ultrasonography in airway management. Airway management and oxygenation in the morbidly obese patient. The right drug at the right time for managing the airway. Advanced airway management with limited resources Society for Airway Management, Seattle, September 2014: Workshop in ultrasonography in airway management American Society of Anesthesiologists, ASA, New Orleans, October 2014: Workshop in ultrasonography in airway management International conference of airway and anesthesia, Thailand, October 2014, invited lectures: Awake intubation, how to make it a pleasant experience. Ultrasonography in airway management Difficult Airway Society, Stratford upon Avon, UK, November 2014: Workshop in ultrasonography in airway management Airway management for anaesthesiologists, Rigshospitalet, Copenhagen, December 2014: Host, scientific chair and lecturer Jacob Steinmetz Granny has never been the same since her operation, I blame the anaesthetic. Pro/con debate, Age Anaesthesia Association 26th annual meeting, Edinburgh, Scotland. Invited speeker. Jakob Stensballe Stensballe J. Blod i felten, erfaringer fra akutlægehelikopteren i København. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi s Årsmøde, Middelfart, marts. Stensballe J. VIPER - Vasculopathic Injury and Plasma as Endothelial Rescue OCTAplas trial. Blodbanken I Region Hovedstadens forskningsdag. Rigshospitalet, april. Stensballe J. The Copenhagen Concept, global hemostatic testing in bleeding patients, Barcelona, Spain, marts. Stensballe J. Blødning ved multitraume, Koagulopati, Monitorering og Behandling. A-kursus i anæstesi, Herlev, april. Stensballe J. Blodkomponentterapi ved kritisk blødning - betydningen af monitorering. Staff meeting, Ålborg Universitetssygehus, april. Stensballe J. Komponentterapi ved blødning. Det 10. Thoraxanæstesiologiske Symposium, Nyborg, april. Stensballe J. Intraoperative haemostatic monitoring. Royal College of Anaesthetist,annual meeting. Cardiff, UK, maj. Stensballe J. Management of postpartum haemorrhage. SSAI obstetric programme III, København, maj. Stensballe J. Hæmostasemonitorering ved neurologsiske tilstande. Staff meeting, neurologisk afdeling, Herlev, maj. Stensballe J. Monitoring of the haemostatic system. Haemostasis and bleeding - a new paradigm in the understanding and management, Ph.D. course, Københavns Universitet, juni. Stensballe J. Management of life-threatening bleeding: The Copenhagen Concept. Haemostasis and bleeding - a new paradigm in the understanding and management, Ph.D. course, Københavns Univeritet, juni. Stensballe J. Den blødende patient. Fysiologi og Shock, håndtering og Resuscitation. DSKI nationale blødningsmøde, Ålborg, juni. Stensballe J. Prohæmostatisk behandling med fibrino- 19

20 gen og tranexamsyre. DSKI nationale blødningsmøde, Ålborg, juni. Stensballe J. Transfusionsmedicinsk behandling af blødende patienter. DSKI nationale blødningsmøde, Ålborg, juni. Stensballe J. Hjertestopbehandling udenfor hospital. Region Hovedstadens Blodbank, København, august. Stensballe J. Treatment of trauma haemorrhage - the Copenhagen concept. International Trauma Master Science Cource, London, UK, august. Stensballe J. Perioperativ væskebehandling. Herlev anæstesi og intensiv afdeling, september. Stensballe J. Rationel erstatning af blodtab. Foreningen af Yngre Anæstesiologer fyraftensmøde, København, september. Stensballe J. Blødning ved multitraume, Koagulopati, Monitorering og Behandling. A-kursus i anæstesi, Herlev, september. Stensballe J. Diagnosis & treatment of coagulopathies in the bleeding patient: We want it quick and we want it now - The Copenhagen Concept. British Blood Transfusion Society, Harrogate, UK, September. Stensballe J. Critical bleeding - what s new. SSAI Emergency Critical Care programme, Holte, oktober. Stensballe J. Monitoring of the haemostatic system. Postgraduat kursus i koagulation afholdt i samarbejde med Malmö Universitetshospital, København, november. Stensballe J. Treatment of massive bleeders - The Copenhagen Concept. Postgraduat kursus i koagulation afholdt I samarbejde med Malmö Universitetshospital, København, november. Stensballe J. Future research at Rigshospitalet in bleeding patients. Postgraduat kursus i koagulation afholdt samarbejde med Malmö Universitetshospital, København, november. Stensballe J. Fra sundhedsfaglig retningslinje til klinisk praksis - fokus på NKR for blodtransfusion. Sundhedsstyrelsens heldagskonference om de nationale kliniske retningslinjer, København, november. Stensballe J. Perioperativ Blodmanagement. DASAIMs årsmøde, København, november. Stensballe J. Teamleadership - Fokus på teamlederens rolle i Akut-teamet. Staffmeeting, Hillerød Hospital, nov. Stensballe J. Treatment of massive bleedings - the Copenhagen concept. Symposium on Thrombosis, Haemostasis and bleeding 2014, Lausanne, Schweiz, december. Stensballe J. Endothelia rescue in bleeding patients. Symposium on Thrombosis, Haemostasis and bleeding 2014, Lausanne, Schweiz, december. Stensballe J. Point of care testing - Why don t we all use them? 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Stensballe J. Fresh frozen plasma (FFP) or Prothrombin complex concentrate (PCC) - Con - PCC. 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Stensballe J. Fibrinogen concentrate. 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Stensballe J. Future research in major haemorrhage. 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Posters Morten Bøttger Preparing for Emergency: A Valid, Reliable Assessment Tool for Emergency Cricothyroidotomy Skills. Melchiors J, Todsen T, Nilsson P, Wennerwaldt K, Charabi BW, Bøttger M, Von Buchwald C; Congress Of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen, May 22-24th, Prenatally Diagnosed Cyst in th Oral Canaty if a Newborn and Difficult Airway Handling. Leuchter LM, Bøttger M, Charabi BW; Congress Of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen, May 22-24th, Ole Hyldegaard Forner L, Dickmeiss E, Jansen EC, Berkowicz A, Mikkelsen J, Hyldegaard O, Fischer-Nielsen A. Does Hyperbaric oxygen induce stem cell mobilization in head and neck irradiated patients? European Congress on Head & Neck Oncoology April Hyldegaard O: Delayed tissue radiation injuries and hyperbaric oxygen therapy (HBO2). A method to enhance rehabilitation from radiation therapy. 12 th bi-annual Acata Oncologica Symposium. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium, Copenhagen sept. 8-9, Abstract. Hyldegaard O and Andersen JS: HBO for severe Carbon monoxide poisoning in an ICU setting. A retrospective analysis. Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) annual scientific meeting, St.Louis, June, abstract C38, Forchammer M and Hyldegaard O: The use of remotely oerated ventilation to the intubated patient during hyperbaric sessions. 40th European Underwater and Baromedical Society scientific meeting. Wiesbaden, Germany, sept Abstract. Polzik P, Hansen MB, Olsen NV and Hyldegaard O: Effect of nitric oxide synthesis inhibition on cerebral cyanide poisoning and hyperbaric oxygen breathing in rats. 40th annual scientific meeting of the Europe Underwater and Baromedical Society, Wiesbaden sept Abstract. Ph.d.-afhandlinger Malene Espelund Adductor canal blockade: an option in treating postoperative pain after minor knee surgery? 86 s. Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen. Pia Jaeger Adductor canal block for postoperative pain treatment after total knee arthroplasty. 40 s. Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen. 20

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009

Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009 Årsrapport for Anæstesiologisk 29 Juni 21 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Side 2 af 61 Juni 21 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Indholdsfortegnelse Forord... 4 Om afdelingens databaser og årsrapporter... 5

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 86 20 52 50 www.skejsim.dk - kontakt@skejsim.dk Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport 2014 1. SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER...

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Juli 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 3 Juli 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 INDBLIK UDEFRA Intensiv medicin

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere