Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret, Rigshospitalet 1

2 Indhold Side Forord 3 Organisation og funktioner 4 Personale 5 Klinikledelsen Læger Forskningspersonale Sygeplejepersonale Portører Sekretærer Kliniske aktiviteter 8 Operationer Andre ydelser Klinikkens særlige enheder og funktioner 9 Akut KoordinationsCenter (AKC) Børneanæstesi Børnetraumemodtagelse Enhed for akut smertebehandling Gipseteknikere Rigshospitalets helikopterlandingsplads Semi-ITA 3161 Rigshospitalets Traumecenter Trykkammeret - den hyperbare enhed Kvalitetsudvikling 12 Kvalitetsudvalget Hjertestopindsatsen Kursusaktivitet 13 Børneanæstesiologiske udfordringer Airway Management for Anaesthesiologists Forskning og udvikling 14 Uddannelsesportal og app-udvikling Lægelige forsknings- og udviklingsaktiviteter Publikationer Foredrag Posters Letters Ph.d.-afhandlinger Reviewer Vejlederfunktioner Tillidshverv og udvalg Konsulentfunktioner Studierejser og efteruddannelse Sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsaktiviteter Tillidshverv og udvikling Mundtlige oplæg Posters Uddannelser Udviklingsprojekter 2

3 Forord Anæstesi og operationsassistance Klinikken ydede i 2014 anæstesi og operationsassistance til patienter, 989 traumemodtagelser og 592 akutmodtagelser. På det operative område er det knap 300 indgreb mindre end i Det skyldes, at mindre og kortere indgreb er flyttet til andre hospitaler, primært Gentofte. Samtidig er længerevarende og mere kompliceret kirurgi flyttet til vores center og ventelister til primært ortopædkirurgiske indgreb som f.eks. stor rygkirurgi er blevet reduceret. Denne ændrede patientpopulation har gjort det nødvendigt at indføre flere lange lejer og aftenlejer, til øre-næse-hals, bryst samt tand-, mundog kæbeindgreb, og - relateret til dette - også en udvidelse af opvågningskapaciteten. Økonomi Igen i 2014 kom økonomi og aktivitet i vores center til at hænge sammen, og samlet set udførte centeret lidt flere behandlinger end der var budgetteret med. Udfordringen for os er, at holde driftsbudgettet og regulere overarbejdet, og øvelsen i 2015 bliver at få analyseret og begrænset begge dele uden at det går ud over aktiviteten. Vi undgik også i 2014 afskedigelser i forbindelse med de årlige tilbagevendende besparelser, hvilket var en stor lettelse for os. Forskning og udvikling Trods krav om meraktivitet og det dermed høje pres på klinikkens medarbejdere, har vi i 2014 igen kunne udbygge vores forskningsaktivitet. Den øgede forskningsindsats har udelukkende kunne lade sig gøre, fordi det igen er lykkedes professoren og de øvrige forskere i klinikken, at få tilført eksterne midler (fondsbevillinger). Klinikkens app s kan bruges i vores eget daglige kliniske arbejde og samtidig hjælpe andre i hele landet og til en hvis grad internationalt. At det samtidig giver klinikken og Rigshospitalet en god branding er kun herligt. Arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøet havde stor fokus i både 2013 og det meste af 2014, og en massiv indsats blev gjort specielt på ortopædkirurgisk operationsgang, en indsats der resulterede i at afsnitsledelsen sammen med arbejdsmiljørepræsentanten vandt arbejdsmiljøprisen 2014 på Rigshospitalet - flot gået! Professionel kommunikation har også været et gennemgående tema i 2014 for alle centrets klinikker, hvilket har betydet, at klinikkens ledere inklusiv overlæger har gennemgået et forløb med fokus på den interpersonelle kommunikation og samarbejde. Portørgruppen har i 2014 arbejdet målrettet med kompetencebeskrivelser af deres specielle funktioner, der er tæt forbundet med det kliniske arbejde. En større recertificeringsproces har set dagens lys således, at der kontinuerligt sker uddannelse og opgaveglidning, for at understøtte det smidige patientforløb. Samtidig lykkedes det i 2014 at næsten halvere sygefraværsprocenten, således at sygefraværet nu ligger på 5-6%. Klinikkens højtspecialiserede aktivitet kan kun gennemføres takket være en stor og dedikeret indsats fra det samlede personale i klinikken. Stor tak til alle medarbejdere for indsatsen i 2014 og god læselyst i klinikkens årsrapport. Jakob Trier Møller Pernille Olsbro På sygeplejesiden er der sat flere udviklingsprojekter i gang, dels via diplomuddannelse og dels gennem hjertecentrets træningsforløb. Det er blevet til flere spændende projekter, der fortsætter ind i I regionalt sammenhæng var klinikken spydspids i udviklingsog implementeringsarbejdet med 10 nye regionale kompetencekort for nyuddannede operationssygeplejersker. Senest blev 4 nye kompetencekort for rutinerede operationssygeplejersker godkendt i det regionale råd. Arbejdet med kompetencekort resulterede også i, at klinikken i 2014 blev udvalgt til mundtligt oplæg i Rom på EORNA kongressen i maj Et etårigt uddannelsesforløb i børneanæstesi for anæstesisygeplejersker afsluttede sit første hold i klinikken. Kurset var en succes og bliver nu evalueret og rettet til inden næste hold starter. De 3 app s Klinikken har nu 3 app s; Akut Barn, COPE (en engelsk udgave af Akut Barn) og Akut Smerte. De tre app s er rettet mod fagprofessionelle og er allerede downloadet samlet set mere end 9 tusinde gange. 3

4 Organisation og funktioner Klinikken varetog i 2014 anæstesi- og operationsassistance til følgende specialer: Øre-næse-halskirurgi Plastik-, brandsårs- og brystkirurgi Ortopædkirurgi inkl. stor neurokirurgisk rygkirurgi Tand-, mund- og kæbekirurgi Øjenkirurgi Endvidere er Rigshospitalets trykkammer og Enhed for akut smertebehandling en del af klinikken. Ledelse af AKC Rigshos pitialet varetages af klinikken og i Traumecentret fungerer de anæstesiologiske speciallæger som traumeledere. 4

5 Personale Klinikledelsen Klinikchef, overlæge dr. med. Jakob Trier Møller Oversygeplejerske, MPK, HD(O) Pernille Olsbro Klinisk personale Klinikken er normeret med 1 klinikchef, 1 oversygeplejerske, 2 professorer, 1 klinisk oversygeplejerske, 1 klinisk sygeplejespecialist, 15 overlæger, 18 afdelingslæger og 6 læger i uddannelsesstilling. Herudover er der 3 traumeanæstesiologstillinger (1 overlæge og 2 afdelingslæger) med ansættelse i Forsvaret, men med tjeneste på Rigshospitalet 9 mdr. om året. Derudover 170 anæstesi- og operationspersonale og 50 portører, der dækker både HovedOrtoCentret og Hjertecentret. Professorer Professor, dr.med. Lars S. Rasmussen: klinikkens forsknings ansvarlige. Fra august 2014 leder af den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling (UFU). Professor, dr.med., MMD Jørgen B. Dahl (fratrådt ): Leder af den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling (UFU). Overlæger Overlæge, ph.d. Hanne Abildstrøm: Leder af operationsafsnittet øre-næse-hals, bryst-, øjen- samt tand-, mundog kæbekirurgi med tilhørende opvågningsafsnit. Overlæge Charlotte Barfoed: Leder af trykkammeret i samarbejde med overlæge Ole Hyldegaard. Har ansvaret for den faglige og administrative aktivitet i trykkammeret. Herudover tilknyttet ortopædkirurgisk operationsafsnit. Særlige kompetencer: Trykkammerbehandling af div. akutte og elektive lidelser herunder dykkersyge, kulilteforgiftning samt nekrotiserende fasciitter, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Overlæge Steen Barnung: Ansvarlig for samarbejde med og undervisning af ikke-lægefaglige eksterne samarbejdspartnere. Tilknyttet operationsafsnittet for ørenæse-hals, bryst-, øjen- samt tand-mund og kæbekirurgi med tilhørende opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebilen og akutlægehelikopteren. Overlæge Henning Brinkenfelt: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen- samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilhørende opvågning. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil og akutlægehelikopter. Overlæge Jesper Byrdorf: Ansat i delestilling med 30% tilknytning til Forsvarets Sundhedstjeneste og 70% til klinikken. Ansvarlig for uddannelse af klinikkens afdelingslæger med tilknytning til Forsvaret og til operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen- samt tand-mund- og kæbekirurgi med tilhørende opvågning. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebilen, samt international lægefaglig indsats ved militære- og katastrofeområder. Overlæge ph.d Jesper Dirks: Leder af operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Overlæge Kirsten Eriksen: Leder af operationsafsnittet for plastikkirurgi og brandsår. Overlæge Lars Hesselbjerg: Uddannelsesansvarlig. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Uddannelse, børneanæstesiologi og blokanlæggelse. Overlæge Rolf Holm-Knudsen: Ansvarlig for klinikkens børneanæstesiologiske område og tilknyttet afsnittet for plastikkirurgi og brandsår. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi, uddannelse og udvikling. Overlæge, ph.d. dr.med. Ole Hyldegaard: Leder af trykkammeret i samarbejde med overlæge Charlotte Barfod. Har særligt ansvaret for den kliniske forskning i trykkammeret samt trykkammerets forskningslaboratorium. Herudover operationsafsnittet for øre-næsehals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Trykkammerbehandling af div. akutte og elektive lidelser herunder dykkersyge, kulilteforgiftning samt nekrotiserende fasciitter. Overlæge, ph.d. Rikke Vita Borre Jakobsen: I samarbejde med professor Lars S. Rasmussen leder af den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling i det anæstesiologiske speciale. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Uddannelse og udvikling, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Overlæge Susanne Jørgensen: Patientsikkerhed og akkrediteringsansvarlig. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Indsigt i og ledelse af patientsikkerhed, kvalitets- og akkrediteringsspørgsmål, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Overlæge, dr.med. Zbiegniw Nielsen: Leder af forskningsindsatsen på operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Regionalanæstesi, forskning og uddannelse. Overlæge Michael Seltz Kristensen: Leder af forskning og undervisning på operationsafsnittet for øre-næsehals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Luftvejshåndtering, praktisk samt forsknings- og udviklingsmæssigt. Overlæge, ph.d. Ole Mathiesen (fratrådt ): Leder af Enheden for akut smertebehandling. Særlige kompetencer: Akut smertebehandling og rehabilitering, praktisk samt udviklings-, forsknings- og uddannelsesmæssigt. Overlæge Søren Loumann: Leder af Akutlægebilen i Cityområdet tilknyttet akutlægebilen samt operationsafsnittet for Plastikkirurgi og brandsår: Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil samt akutlægehelikopter. Overlæge ph.d. Jacob Steinmetz: Rigshospitalets traumemanager tilknyttet Traumecentret 50% og operationsafsnittet for ortopædkirurgi 50% af arbejdstiden. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil og akutlægehelikopter, patientforløb, forskning og udvikling. Overlæge, ph.d. Anne Marie Sørensen: Ansat i delestil- 5

6 ling med 50% funktion som souschef i Traumecentret og 50% funktion i klinikken tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret med fokus på ledelse, udvikling og forskning. Overlæge, ph.d. Annemarie B. Thomsen: Tilknyttet ørenæse-hals, bryst-, øjen- samt tand-, mund- og kæbekirurgi med dertil knyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling, traumecenter og akutlægebil. Overlæge Susanne Wammen: Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæger Afdelingslæge Jes Braagaard: Ansat i delestilling med 30% tilknytning til Forsvarets Sundhedstjeneste og 70% til klinikken. Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akut lægebil. Støtte ved internationale militære indsatser i katastrofeområder. Afdelingslæge Morten Bøttger: Ansvarlig for pædiatrisk traumemodtagelse. Tilknytning til operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi med særlig fokus på traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebilen. Afdelingslæge Bitten Dybdal: Ansat i delestilling med 30% tilknytning til Forsvarets sundhedstjeneste og 70% til klinikken. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Støtte ved internationale militære indsatser i katastrofeområder. Afdelingslæge Birgit Edstrøm (fratrådt ): I samarbejde med overlæge Lars Hesselbjerg ansvarlig for den børneanæstesiologiske indsats på afsnit for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Børneanæstesiologi, traumatologi og akutbehandling i traumecentret. Afdelingslæge Birgitte Fredensborg: Lægefaglig daglig ansvarlig for opvågningsafsnit. Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Anæstesi til øre-næse-halspatienter, traumatologi og akutbehandling i traumecentret. Afdelingslæge Christian Muff: Ansvar for klinikkens arbejdstid og vagtplanlægning. Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Personalestyring, traumatologi og akutbehandling i traumecentret og ved akutlægebilen. Afdelingslæge Stig Ingelsson: Er tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Dan Isbye: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Henrik Jørgensen: Ansvarlig for den anæstesiologiske indsats på Semi-ITA. Særlige kompetencer: Anæstesi til komplicerede kirurgiske patienter med høj grad af komorbiditet, traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægehelikopter og akutlægebil. Afdelingslæge Hans-Henrik Kruse: Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Birgitte Madsen: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil samt børnenæstesiologi. Afdelingslæge Pernille Lykke Petersen: Tilknyttet Enheden for akut smertebehandling. Særlige kompetencer: Akut smertebehandling og rehabilitering med tilhørende udvikling, uddannelse og forskning. Afdelingslæge Søren Rudolph: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, trykkammerbehandling, akut ultralyd og præhospital indsats. Afdelingslæge, ph.d. Jakob Stensballe: Ansat i delestilling mellem Region H s blodbank og anæstesi- og operationsklinikken. I klinikken ansvarlig for transfusionsområdet. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Transfusionsstrategi samt koagulation og hæmostase, samt akutbehandling i Traumecentret. Afdelingslæge Christian Svane (fratrådt ): Ansvarlig for den anæstesiologiske ledelse i den rygkirurgiske sektion af operationsafsnittet for ortopædkirurgi samt tillidsrepræsentant for lægerne. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret, akutlægebil samt særlig viden indenfor anæstesi og operation ved stor rygkirurgi. Afdelingslæge Michael Friis Tvede: Ansvarlig for klinikkens interne IT-udvikling, herunder uddannelsesportalen uddanop.dk. Tilknyttet operationsafsnittet for ortopædkirurgi. Særlige kompetencer: IT og undervisning, traumatologi og akutbehandling i Traumecentret og akutlægebil. Afdelingslæge Martin Risom Vestergaard: Tilknyttet operationsafsnittet for Plastik- og Brandsår. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i Traumecentret, trykkammerbehandling og indsats med Akutlægebil samt ansvar for brandsårsbehandlingen. Afdelingslæge Rasmus Winkel: Tilknyttet operationsafsnittet for øre-næse-hals, bryst-, øjen-, samt tand-, mund- og kæbekirurgi med tilknyttet opvågningsafsnit. Særlige kompetencer: Traumatologi og akutbehandling i traumecentret og akutlægebil. Forskningspersonale Professorer: Lars S. Rasmussen, Jørgen B. Dahl (fratrådt ) Klinisk forskningslektor og forskningsleder, trykkammeret: Ole Hyldegaard 6

7 Forskningssygeplejerske: Karen Lisa Hilsted (fratrådt ) Projektsygeplejerske: Diana Isaksen Post doc: Ph.d., tandlæge Lone Forner Ph.d. studerende: Maria Louise Fabritius, Kamilia Funder, Pia Jæger, Manuel Pereira, Morten Sejer Hansen og Marco Bo Hansen Kliniske assistenter: Camilla Strøm, Emilia Horjales, Emilie Øberg Skolarstipendiater: Marianne Agerskov, Rebecca Østervig, Morten Hedetoft, Anna Damgaard og Daniel Bidstrup Sygeplejepersonale Afdelingssygeplejerske Christina Thorén Lilliedal (tiltrådt: ) og Jan Christiansen: Ledere og ansvarlige for drift, udvikling og personale på øre-næse-halskirurgisk, tand-mund- kæbekirurgisk, og øjenkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet har 10 operationsstuer, opvågning samt dagkirurgiske pladser. Afsnittet er delt op i 4 sektioner. Sektionskoordinatorer på 2063/73: Camilla Klitgaard Petersen (mamma, øjen), Agneszka Siewierkiewich (kvastu og genbehandling) og Johanne Eley (ØNH). Afdelingssygeplejerske Søren Jensen (fratrådt ), Mariann Hansen (fratrådt ) og Lissi Colatz Glade (tiltrådt ): Ledere og ansvarlig for drift, udvikling og personale på plastik- og brandsårskirurgisk samt brystkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet har 6 operationsstuer, modtager brandsår fra hele landet og udfører store mikrokirurgiske indgreb. Afsnittet er delt op i 4 sektioner. Sektionskoordinatorer på 3031: Rie Bang (læbe-gane og onko), Marianne Hyllested (mikrokirurgi), Elisabeth Samuelsen (plast/brand) og Ida Wolf Andreasen (kvastu og genbehandling). Afdelingssygeplejersker Tine Jørgensen og Klaus Nymark Andersen: Leder og ansvarlig for drift, udvikling og personale på ortopædkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet har 6 operationsstuer til højt specialiseret ortopæd- og håndkirurgi. Afsnittet er delt op i tre sektioner. Sektionskoordinatorer på 3033: Lotte Reckling (ryg/hånd), Ann Sophie Balslev (allo/tumor), Carina McDowell (børn/traume)og Birgitte Brøchner Outzen (kvastu og genbehandling). Klinisk sygeplejespecialist MKS Monica Kegel Dalsgaard: Ansvarlig for klinisk udvikling inden for operationssygeplejen. Bidrager med strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling samt planlægger og prioriterer sygeplejefaglige indsatsområder i klinikken, der understøtter udviklingen af en evidensbaseret sygepleje. Ansvarlig for udvalgte sygeplejefaglige implementeringsprocesser. Planlægger og afholder klinikkens undervisningsdage for nyansatte sygeplejersker og er tovholder på tværgående netværksgrupper inden for hygiejne og dokumentation. Koordinerende vejledere Mariann Hansen og Roberto Figuera Velosa: Ansvarlige for oplæring og udvikling af operationssygeplejersker i klinikken. Koordinerer nyansattes oplæring ved brug af kompetencekort, samt at der kontinuerligt foregår læring, uddannelse og udvikling af erfarent operationspersonale. Planlægger studerendes praktik på operationsgangen for det øre-næse-halskirurgiske, tand, mund og kæbekirurgiske, mammakirurgiske og øjenkirurgiske operationsspeciale. Koordinerende vejledere Lisette Nielsen og Stine Mortensen: Ansvarlige for koordinering af nyansattes oplæring, studerende og kompetencekort i operationsafsnittet for plastik og brandsårskirurgi. Ansvarlige for oplæring og udvikling af operationssygeplejersker i klinikken. Koordinerer nyansattes oplæring ved brug af kompetencekort samt, at der kontinuerligt foregår læring, uddannelse og udvikling af erfarent operationspersonale. Planlægger studerendes praktik på operationsgangen for plastik- og brandsårskirurgi. Koordinerende vejledere Frank Leth Petersen og Christina Als Ansvarlige for oplæring og udvikling af operationssygeplejersker i klinikken. Koordinerer nyansattes oplæring ved brug af kompetencekort samt, at der kontinuerligt foregår læring, uddannelse og udvikling af erfarent operationspersonale. Planlægger studerendes praktik på operationsgangen for det ortopædkirurgiske speciale. Sundhedspersonalet består af 170 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, operationsteknikere og sygehjælpere. Derudover har klinikken 6 anæstesisygeplejersker i uddannelsesstillinger. Klinisk oversygeplejerske Jakob Vedtofte: den tværgående afdeling for uddannelse, forskning og udvikling (UFU). Portører Chefportør Lars Lund: Ansvarlig for portørfunktion på HOC og HJE på ca. 50 ansatte. Funktionen indførte i 2012 fire nøglefunktioner på traume-, helikopter-, hjertestop- og forflytningsområdet med ansættelse og kompetenceudvikling i funktionerne. Sekretærer Klinikken har tilknyttet i alt 6 sekretærer, fire ved klinikkens sekretariat: Ledende lægesekretær Jeanette Hautop (fratrådt medio 2014): sekretær for klinikchefen. Klinikledelsessekretær Charlotte Otendal Nielsen: Sekretær for klinikledelsen, trykkammeret og klinikken. Tina Calundann: Sekretær (80%) for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og 20% for klinikken. 7

8 Sekretær Linda Bæk Hansen (tiltrådt ): Sekretær i afsnittet for uddannelse, forskning og udvikling og klinikken. Marianne Thrane: Sekretær for oversygeplejersken, trykkammeret og klinikken. Lone Månsson: Sekretær på ortopædkirurgisk operationsafsnit. Susanne Toft: Sekretær på øre-næse-halsafsnittet samt bryst-, plastik- og brandsårskirurgisk afsnit. Kliniske aktiviteter AN-OP, HOC gennemførte i 2014 i alt operationer, fordelt som anført i nedenstående figur: Klinikken varetager rigtig mange opgaver. Bl.a. har vi de såkaldte andre ydelser, som er opgjort for 2014 i nedenstående figur. De udgør i alt

9 Klinikkens særlige enheder og funktioner Akut KoordinationsCenter (AKC) AKC er etableret som en del af Rigshospitalets TraumeCenter. AKC er organisatorisk placeret i anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtocentret og fysisk placeret i Traume- Centret. Der er etableret et AKC-vagtlag i beredskabsvagt som består af overlæger ansat i anæstesi- og operationsklinikken i HovedOrtoCentret. Opgaver i Rigshospitalets AKC-vagtlag: I vagtperioden at afgøre interne spørgsmål i forbindelse med visitation og rådgive den anæstesiologiske bagvagt i HovedOrtocentret i situationer med ekstraordinær travlhed. At assistere beredskabslederen med at koordinere den sundhedsfaglige indsats ved akutte, interne hændelser, fx ved oversvømmelse og IT-, strøm- eller vandsvigt. Samt assistere ved beslutning om iværksættelse af Rigshospitalets beredskabsplan. At fungere som koordinator ved beredskabssituationer på Rigshospitalet med placering i TraumeCentret, hvorfra ekstern kommunikation med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) i Region Hovedstaden og andre varetages. Sekretariatet i AKC er døgnbemandet med sekretærer fra TraumeCentret og varetager de løbende daglige opgaver: Modtagelse af meldinger fra AMK, akutlægebil/akutlægehelikopter, ambulancer, internt hjertestopkald, vedligeholdelse og udlevering af nødmobiltelefoner ved DECT-telefoninedbrud og planlagte lukkevinduer. Sekretariatet har yderligere en lang række opgaver i beredsskabssituationer. Børneanæstesi Klinikken gav i 2014 anæstesi til 2115 børn under 16 år, heraf var 684 under 2 år. I forhold til 2013 er det et lille fald på ca. 3%. Børnetraumemodtagelse Ved redaktionens afslutning har det desværre ikke været muligt at få data klar til beskrivelse af børnetraumepopulationen i traumecentret. De seneste år har budt på store omstruktureringer af vores set-up omkring børnetraumemodtagelse. I 2014 er de strukturelle nyheder få. Ambitionen er imidlertid større end etablering af gode rammer og derfor har 2014 stået i BørneTraumeSymposiets navn. Forberedelsen af det første børnetraumesympsium i DK har fyldt meget. Symposiet blev afholdt primo meget mere herom i næste årsrapport. Kan du ikke vente så længe så besøg vores hjemmeside boernetraumesymposium.dk. Enhed for akut smertebehandling EAS s vision er at forbedre smertebehandlingen i det perioperative patientforløb. En god smertebehandling er en af grundstenene i et effektivt patientforløb med tidlig mobilisering og udskrivelse. Det er en kontinuerlig proces at forbedre smertebehandlingen, da ny viden fordrer fortsat opdatering. Enheden arbejder på tværs af Rigshospitalet, styrker det tværfaglige samarbejde, arbejder med hele patientforløb og har fokus på at øge patientinddragelse. I 2014 har enheden implementeret nye smertebehandlingsregimer på brandsårspatienter. Denne patientgruppe har været udfordrende, med komplekse patientforløb præget af svære smerter og aldersmæssigt spænder patientgruppen bredt - fra børn til voksne. Smertebehandlingsprotokollerne dækker hele patientforløbet fra traumecenter, sengeafsnit, operationsgang til ambulant forløb. Dertil har EAS været involveret i udviklingen af skema til patientinddragelse ved smertescoring. EAS har tidligere implementeret smerteprotokoller til alle ØNH-kirurgiske patienter. ØNH-klinikken har indført robotkirurgi, som tillader operation af svært tilgængelige tumorer. Patienterne har vist sig at have svære smerter efter denne type indgreb. Der er derfor udarbejdet en tillægsprotokol til robotkirurgi-patienter, som også inddrager perioden efter udskrivelse fra hospitalet. For at få indblik i effekten af smerteprotokollen er EAS i gang med en patientopfølgning med daglig smertescoring de første 7 dage efter operationen og desuden telefonisk kontakt på dag 14 og 21 postoperativt. 9 I karkirurgisk klinik er EAS ved at afslutte et større implementeringsarbejde. Der er indført basissmertebehandling til alle karkirurgiske patienter med tillægspakker til karkirurgi på underekstremiteterne og store åbne indgreb for aortaaneurismer. Der har i karkirurgisk klinik været særlig fokus på smertebehandlingen af nyreinsufficiente patienter. I 2014 har enheden været i både kirurgisk gastoenterologisk klinik og thoraxkirurgisk klinik for at vurdere smertebehandlingen af patienter efter cardia resektion. Et specielt problem ved denne patientgruppe er total tørlægning i den postoperative periode, en udfordring der imødekommes med opioidplastre. Undervisning og vidensdeling af smertebehandling sker både i forbindelse med implementeringsarbejde, men også i faste

10 rammer. Lægefagligt har enheden ansvaret for undervisning i smertebehandling til medicinstuderende på 9. og 12. semester. Sygeplejefagligt varetages undervisning på Regionens Godt begyndt i sygeplejen (Hillerød og Rigshospitalet), Metropol underviser opvågningssygeplejersker i Smerter - tværfagligt samarbejde og Smerter og PONV samt HOC s fokusnetværk. Yderligere information som fx behandlingsalgoritmer og rapporter kan ses på hjemmesiden Gipseteknikere I anæstesi- og operationsklinikken har vi en særlig gipseteknisk funktion for Rigshospitalet. Funktionen passes af tre portører med særlig uddannelse. En af gipseteknikerne har i 2014 gennemført og bestået gipseteknikeruddannelse i Sverige. Gipseteknikernes arbejde er koncentreret om anlæggelse af komplicerede gipsninger som f.eks. hos små børn. Almindelige gipsskinner og lignende kan også anlægges af lægerne på operationsgangen. SEMI-ITA Anæstesi- og operationsklinikken har siden 2013 været tilknyttet SEMI-ITA 3161, beliggende på ortopædkirurgisk sengeafdeling. Formålet med at tilknytte anæstesiologisk kompetence har været at optimere observationen og behandlingen af de sygeste ortopædkirurgiske patienter, der ikke har et regelret ITA-behandlingsbehov. Året 2014 har været præget af stor ombygning og hen over sommeren var SEMI-ITA derfor i midlertidige lokaler mens der bag en støvvæg var meget støj og uro. Heldigvis kunne vi d. 1. september flytte ind i helt nyrenoverede og tidssvarende lokaler således, at afsnittet nu består nu af 3 2-sengs stuer med monitoreringsapparatur, loftlift mm., badeværelse og observationsrum/kontor. Afsnittet er normeret til 3 sygeplejersker om dagen og 2 i vagtperioden. Det er fortsat muligt at foretage kontinuerlig non-invasiv overvågning af alle patienter, nu under helt optimale forhold. Rigshospitalets helikopterlandingsplads Siden 2007 med etableringen af Rigshospitalets helipad, er patienter blev indbragt via denne med henblik på behandling ved Rigshospitalets klinikker. I starten var det primært Forsvarets helikoptere, der indbragte patienter. I 2010 kom en stigning i antallet af patienter grundet introduktion af speciallægebemandet helikopter. Denne ordning blev permanent, og i efteråret 2014 blev en døgndækkende helikopterservice, bestående af 3 helikoptere på landsplan introduceret. Antallet af patienter, der indbringes med helikopter er nogenlunde stationært, dog med et lille fald i 2014 sammenlignet med I 2014 blev indbragt i alt 565 patienter via helipad. Forsvarets helikopter landede 229 gange, de speciallægebemandede lægehelikoptere i alt 336 gange. Fordeling af patienter på diagnose Hjertepatienter udgør fortsat den største gruppe patienter, der flyves til Rigshospitalet, i alt 40%. Dernæst kommer traumepatienterne med 21%, efterfulgt af brandsårspatienterne med 10%. For de 2 første grupper er det gældende, at patienterne primært kommer fra Region Sjælland. Der foretages dagligt fællesstuegang mellem ortopæd kirurg, anæstesiolog og sygeplejerske (og ofte i samarbejde med fysioterapeut, diætist m.fl.). Ortopædkirurgen har ansvaret for plan og opfølgning vedrørende det kirurgiske indgreb/traumebehandling, f.eks. billeddiagnostiske undersøgelser, grad af mobilisering, antibiotikabehandling relateret det kirurgiske indgreb, forhold omkring genoptræning og udskrivelse, herunder kommunikation og aftaler med kommune, hjemstedssygehus eller lignende. 10 Anæstesilægen har ansvaret for koordination af den medicinske behandling og optimering af medicinsk behandling før og efter operation, justering og seponering af medicin, bestilling og opfølgning på tilsyn fra andre lægefaglige specialer, smerte og væskebehandling samt aftale og medvirke til eventuel overflytning til ITA. Om aftenen og i weekender foretages behovsorienteret

11 stue gang. Sygeplejerskerne kan desuden kontakte anæstesiologisk bagvagt direkte med spørgsmål af anæstesiologisk eller medicinsk karakter. Afsnittet er udelukkende for ortopædkirurgiske patienter. Visitation til SEMI-ITA 3161 kan ske på to måder: I samråd mellem ansvarshavende sygeplejerske på ortopædkirurgisk sengeafsnit og ortopædkirurgisk bagvagt (5-8001) mellem traumeleder (5-8000) og ortopædkirurgisk bagvagt (5-8001) Ultimo 2014 blev der i anæstesi- og operationsklinkken, HOC opslået en overlægestilling til varetagelse af klinikkens engagement i SEMI-ITA Denne stilling blev besat af afdelingslæge, ph.d. Henrik Jørgensen. Den daglige ledelse af afsnittet udgøres herefter af: Overlæge John Sørensen, ortopædkirurgisk klinik, overlæge Henrik Jørgensen, anæstesi- og operationsklinikken og afdelingssygeplejerske Line Knudstrup. Rigshospitalets TraumeCenter Siden 2009 har TraumeCentret været en selvstændigt fungerende klinik. Anæstesi-og operationsklinikkens personale har fortsat en væsentlig funktion i TraumeCentret, idet personale herfra, sammen med øvrige specialer fra hospitalet, deltager i modtagelsen af traumepatienterne samt de akut medicinsk syge patienter. Speciallægen fra anæstesi- og operationsklinikken, HOC er således teamleder for både traume- og akutkald i TraumeCentret. I 2014 modtog Rigshospitalets TraumeCenter og akutmodtagelse 989 traumepatienter samt 592 medicinsk syge patienter. Læger, sygeplejersker samt portører fra anæstesi- og operationsklinikken deltog i modtagelsen af disse patienter. Der er således observeret et lille fald i antallet af traumepatienter, mens antallet af svært medicinsk syge patienter er stigende. Personalet fra anæstesi- og operationsklinikken yder fortsat en stor indsat i TraumeCentret. Foruden at varetage traume- og akutmodtagelser varetages områder som transfusionsstrategi, beredskab samt optimering af børnetraumemodtagelsen af læger fra anæstesi- og operationsklinikken. Endeligt kan nævnes, at der foregår flere forskningsprojekter i samarbejde med TraumeCentret, anæstesi- og operationsklinikken samt blodbanken. Trykkammeret Trykkammeret udførte i 2014 i alt 4051 behandlinger, fordelt på 3455 elektive og 596 akutte behandlinger. Den akutte aktivitet har således været kraftigt stigende de sidste 4 år og fordoblet i forhold til aktiviteten i Dette skyldes sandsynligvis øget opmærksomhed og et pågående EU finansieret multicenter studie (kaldet INFECT) inden for nekrotiserende bløddelsinfektioner (NSTI), hvor RH er det største center. For 2014 inkluderedes således 72 patienter med diagnosen nekrotiserende bløddelsinfektion i INFECT studiet. Patienterne modtages fra hele landet. Elektive indikationer Antallet af elektive behandlinger er faldet - til dels som følge af større akut indtag af patienter med uopsættelig behandlingsindikation (primært dekompressionssyge, kulilteforgiftning eller NSTI). Dette har medført et øget antal aflysninger af elektive behandlinger da kammeret ikke har indretning der muliggør elektiv og akut tryksætning samtidigt. Den største gruppe af elektive er patienter, der har pådraget sig strålefølger efter en i øvrigt velbehandlet cancersygdom, typisk bløddelsstrålefølger på hoved-hals, tarmsystem eller blære. Heraf er strålefølger i knogle med osteoradionekrosis mandibulae væsentligste behandlingsindikation. For patienter med følgevirkninger efter bestrålet hoved-hals cancer foregår dette i tæt samarbejde TMK-afdelingen og ØNH-kirurgisk afdeling. Herudover behandles patienter med dårligt helende sår, enten diabetiske fodsår eller sår som følge af dårligt perifert kredsløb og hvor der er ikke er et kirurgisk behandlingstilbud. Behandlingen sker i samarbejde med henvisende afdelinger, oftest videnscenter for sårheling på Bispebjerg Hospital, og ortopædkirurgisk ambulatorium på Hvidovre og Hillerød Hospital. Endeligt modtager vi patienter med komplicerede frakturer efter traumer og patienter med osteomyelit. Akutte indikationer Den største gruppe af patienter er nekrotiserende bløddelsinfektioner, hvor patienter kan modtages fra hele landet. Diagnosen stilles ud fra kliniske, kirurgiske fund og patienten behandles her efter en fastlagt plan, der alternerer mellem kirurgi, intensiv terapi inkl. antibiotika og HBO. Denne kombination har vist sig at medføre en lavere mortalitet end andre centre kan præstere. De akutte behandlinger af dykkersyge er på ca. 20 patienter årligt. Rigshospitalets trykkammerenhed har landsfunktion for denne specialiserede behandling. Hertil kommer et betydeligt antal af telefonisk rådgivning af kolleger vedrørende mulig dykkersyge og andre dykkerrelaterede sundhedsproblemer. Vi behandler akut CO forgiftning samt mere subakutte forløb med længerevarende eksposition grundet defekte opvarm- 11

12 ningsinstallationer. Rigshospitalet har landsfunktion for denne specialiserede behandling. Trykkammeret har en stor informationsopgave overfor kolleger og afdelinger indenfor Rigshospitalet såvel som andre sygehuse, der henviser patienter til os. Endvidere er der et informationsbehov hos patienter og patientforeninger, - et behov som dækkes over s samt intern og ekstern undervisning. Uddannelse af anæstesisygeplejersker I 2014 skiftede Rigshospitalet fra at uddanne egne anæstesisygeplejersker til at uddanne anæstesisygeplejersker som en del af den nye blokuddannelse. Sidste hold på Rigshospitalet blev færdige 28. februar Blokuddannelsen, der blev indført i uddannelsen af anæstesisygeplejersker tilbage i september 2012 og består af praktik på tre hospitaler, fik de første sygeplejersker uddannet på Rigshospitalet d. 31. august Erfaringerne fra første hold svarer godt til erfaringerne fra lægeuddannelsen. Det faglige udbytte er højt, og at få indtryk fra meget forskellige hospitalskulturer er gavnligt for samarbejdet mellem hos pitalerne og for jobmulighederne for de færdiguddannede. Men desværre er der en lang række it-tekniske udfordringer med nye koder til de forskellige systemer, nye mailadresser samt uorden i feriesaldi. Den bekendtgørelse, som specialuddannelsen til anæste sisygeplejerske hviler på, stammer tilbage fra 1997 og klinisk praksis har forandret sig betydeligt siden midten af 90 erne. Landsudvalget bad derfor om et møde med Sundhedsstyrelsen med henblik på denne ajourføring. Landsudvalget blev bedt om at udarbejde et forslag til ny bekendtgørelse ud fra et meget stramt oplæg, som bl.a. dikterede indførsel af en fælles landsdækkende uddannelsesordning. På grund af den stramme styring kunne udvalgsarbejdet gennemføres på ret kort tid. Gruppens første møde blev afholdt marts 2014 og udkast til en endelig bekendtgørelse var klar til at blive sendt til Sundhedsstyrelsen d. 17. juni 2014 IFNA legat til akkrediteringen Danske anæstesisygeplejersker har gennem deres faglige selskab, FASAIO, været medlemmer af IFNA, International Federation of Nurse Anesthetists siden 1995 og IFNA har siden dannelsen været optaget af at få uddannelsen gjort mere ens globalt til gavn for patientsikkerheden. Som led i denne ensretning af uddannelsen har IFNA akkrediteret uddannelserne siden IFNA har også økonomisk støttet akkreditering af uddannelserne gennem mulighed for at søge legater til udgifterne. Region Øst besluttede i januar 2014 at søge et sådant legat, hvilket blev bevilget i maj 2014 med beslutning om at aflægge uddannelsen i København et besøg indenfor et år. Jakob Vedtofte var formand for en arbejdsgruppe med formålet at tilrettelægge besøget i uddannelsen, som var en del af akkrediteringen. Kvalitetsudvikling Kvalitetsudvalget Kvalitetsudvalget i anæstesi- og operationsklinikken, HOC, er et udvalg bestående af 10 medlemmer, der repræsenterer alle personalegrupper i klinikken: Tre læger, en sekretær samt en anæstesisygeplejerske og en operationssygeplejerske/sygehjælper fra hvert af de tre operationsafsnit. I det forgange år har der ikke været en repræsentant fra portørgruppen. Susanne Jørgensen er leder af udvalget. Udvalget har afholdt 6 møder og ½ temadag det forgangne år. Udvalget brugte 2014 til at planlægge og gennemføre projektet Din og din kollegas tid er dyrebar. Et registreringsprojekt med formålet at undersøge om der i klinikken er processer/arbejdsgange, der fører til uhensigtsmæssig ventetid. Hvis dette er tilfældet: kan en eventuel ændring af disse processer fjerne denne uhensigtsmæssige ventetid. Dataopgørelse er planlagt til primo Udvalget har ved hvert møde gennemgået klinikkens rapporterede utilsigtede hændelser mhp. læring og videreformidling til klinikkens personale. Det blev, i 2014, til i alt 98 hændelser. De alvorligste/hyppigste hændelser er desuden offentliggjort på klinikkens månedlige nyhedsplakat. Hjertestopindsatsen Hjertestopkursus I oktober måned 2014 fik Rigshospitalet, som en af de første hospitaler i Region Hovedstaden, implementeret den nye kursusportal Plan2learn, der vil kunne vise deltagerprocenten på hjertestopkurserne. Deltagerprocenten beregnes som; antallet af medarbejdere (med klinisk patientkontakt og med gennemført hjertestopkursus på relevant niveau) i forhold til det totale antal medarbejdere med klinisk patientkontakt. Kvalitetsrådets mål for deltagelse er 85%. Hjertestopkurserne er siden midt 2014 blevet afholdt i Rigshospitalets nødhospitalet for at efterkomme ønsker om at gøre hjertestopundervisningen mere tilgængelig og for at nedbringe transporttiden til og fra hjertestopkurserne. Den nye lokalitet bidrager væsentligt til at øge deltagerprocenten på hjertestopkurserne. Der er indkøbt 2 automatiske dukker og således er hjertestop træningen tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Dukkerne blev placeret i centrene primo januar 2014, hvilket øger tilgængeligheden og indtil videre har 1300 personer benyttet sig af dukken, hvilket er meget tilfredsstillende. Dukkerne afløser en stor del af den decentrale undervisning. 12

13 Hjertestopprojekter i 2014 I overensstemmelse med et formelt krav fra Region Hovedstaden er dataindsamlingen vedrørende hjertestopbehandling optimeret og på denne baggrund er dokumentationen for behandling af hjertestop på Rigshospitalet forbedret. Indrapporteringen af hjertestopdata er nu webbaseret således, at anæstesisygeplejersken, der har deltaget i behandlingen, taster data direkte ind i database (KMS), hvorved fejlkilder minimeres. Region Hovedstaden har overtaget driften og omkostningerne ved denne database således, at Regionens andre sygehuse også kan benytte databasen. I 2014 har der i alt været 300 hjertestopkald på Rigshospitalet Responstiden til hjertestop har Region Hovedstaden defineret skal være indenfor 3 minutter i mindst 90% af alle opkald. Aktuelt er vores responstid på eller under 3 minutter i over 90% af alle hjertestop. Årsagerne til den til tider for lange responstid er at, vores store centralbygning er vokset og har medført, at den logiske afdelingsnummerering er blevet brudt. Der var 166 kliniske hjertestop (4 færre end året før) og responstiden til langt de fleste af disse hjertestop var på under 3 minutter og opfylder således kravet. Der er 19 hjertestop, hvor responstiden er længere end 3 minutter. Dette kan skyldes forkert melding, vanskeligheder ved at finde afsnit, pavilloner mm. med nyt ( ulogisk ) nummer samt det faktum, at Rigshospitalet er stort. Tendensen med den første observerede hjerterytme er ikke stødbar (PEA/Asystoli) fortsætter i Overlevelsen af patienter med ikke stødbare rytmer er dårligere end overlevelsen for patienter med stødbare rytmer. Der har været 53 med asystoli, 63 med PEA og 50 med stødbar rytme. Audit Der udføres en gang månedligt audit på alle hjertestop, der har fundet sted den forgangne måned. Undtaget er hjertestop hos patienter, der udvikler hjertestop før modtagelse i akutmodtagelsen/akutklinik, hos patienter, hvor der foreligger aftale om, at der ikke skal foretages hjerte-lungeredning (-2222) samt patienter uden hjertestop, men hvor der er kaldt hjertestop. Ved journalgennemgang auditeres på journaldokumentation indenfor de seneste 24 timer inden hjertestop. Audit er en proces, der viser hvorvidt et hjertestop kan for udses og i givet tilfælde eventuelt forebygges. Der er hjertestop, der kan forudses, men hvor - trods forebyggende indsats - patienten dør. Andre hjertestop kan ikke forudses og der ses i få tilfælde ikke udfald i værdier på EWS-skema (Early Warning Score). Defibrillator For at kunne opfylde kravet til defibrillering ved alle hjertestop inden for 3 minutter i 90% af alle kald, diskuterer hjertestopudvalget en opsætning, hvor eksterne defibrillatorer (hjertestartere/aed er) vil kunne nedbrige responstiden yderligere. Imidlertid tyder forskning på, at overlevelsen ved brug af AED er mindre, når de benyttes på sygehus, muligvis pga. maskinens lange analysetid, der forlænger den periode, hvor patienten ikke får hjertesmassage. For at kunne opfylde kravet om tilstedeværelsen af AED når der udføres fase 1-forsøg til onkologiske patienter, er der aktuelt opsat én AED på afsnit Der er placeret hjertestartere på alle klinikker tilhørende Rigshospitalet, der ikke er beliggende på Rigshospitalets matrikel. I den forbindelse undervises der i brugen af hjertestarteren. Hjertestop hos børn Der er siden december 2009 blevet undervist i det kritisk syge barn samt hjertestopbehandling til børn, dette kursus har en varighed af 3,5 time. Der tilbydes aktuelt kurser i hjertestopbehandling til nyfødte/ børn til de relevante centre, både centralt og decentralt, dvs. at klinikken tilbyder kurser til deres personale hvor indhold og undervisere er godkendt af hjertestopudvalget. Der er ligeledes kommet nyt kortere børnehjertestopkursus, målrettet anæstesiafdelinger, traumecenter, intensiv- samt opvågningsafdelinger for at udnytte ressourcerne mere hensigtsmæssigt. De første kurser blev afholdt i december måned og bliver udbudt i hele Varigheden på dette kursus er 2 timer. Kurset er gennemført med stor hjælp fra HOC og hjertecenteret. Hjertestopudvalget vil i 2015 blandt andet arbejde videre med: at monitorere hjertestop via KMS databasen at monitorere udviklingen af brug af AED på sygehus fortsat at monitorere brugen af apperatur til mekanisk hjertemassage (LUKAS 2) at foretage audit på hjertestop med fokus på, om hjertestoppet kunne forudses, og dermed forebygges. Kursusaktivitet Airway management for Anaesthesiologists december 2014 Årets kursus var et kick for både deltagere og undervisere. Vi havde konstrueret et stramt program og allerede inden kurset havde deltagerne fra 9 forskellige lande (inklusive New Zealand) måtte på arbejde: De havde forberedt airway-patientcases, læst tilsendte artikler og gennemgået vores e-learningsprogram. I forbindelse med kurset afviklede vi en videnskabelig undersøgelse, hvor vi - i randomiseret rækkefølge - lod deltagerne anvende henholdsvis et laptop-størrelse og et lomme-størrelse ultralydsapparat til at identificere membrana cricothyroidea med. For første gang havde vi fået kurset akkrediteret af the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), der også anerkendes af the American Medical Association og tillader vores udenlandske deltagere at blive godskrevet for ti timers Continued Medical Education (CME). Kurset var en ubetinget succes, vi lærte selv en del af vores strålende internationale undervisere, Dr. Fiona Kelly og Dr. Wendy Teoh, og af de engagerede diskussioner, men først og fremmest var deltagerne ovenud tilfredse, og den samlede gennemsnitsevaluerings-score var 4,8 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 fremragende. 13

14 Forskning og udvikling Uddannelsesportal og app-udvikling På IT-fronten er vi godt fremme med udviklingen, og klinikken har de seneste år udgivet 3 smartphone-applikationer, apps, til både ios og Android: AKUT BARN i 2012, CoPE (AKUT BARN på engelsk) i 2013 og i 2014 kom Akut Smerte til. De tre apps er rettet mod fagprofessionelle, men et samlet antal downloads på 9500 primo 2015 viser, at de når bredere ud. Uddannelsesportal og app-udvikling Udvikling af IT-baserede hjælpemidler er et naturligt element i bestræbelserne på at være den førende anæstesiafdeling i Danmark indenfor ikke alene behandling, forskning og uddannelse, men også udvikling, og området prioriteres højt. Apps Personale fra klinikken har de seneste år udviklet 3 smartphone-applikationer, apps, til ios og Android: AKUT BARN indholder information som hjælper klinikeren til hurtigt og sikkert at kunne forberede modtagelse af det akut syge eller tilskadekomne barn. Bag app en står afdelingslæge Morten Bøttger og afdelingslæge Michael Friis Tvede, økonomisk støttet af TrygFonden. AKUT BARN blev lanceret i 2012 og er downloadet 4025 gange. CoPE er en international version af AKUT BARN. Det er en betalingsapplikation, som koster kr. 8,-. CoPE blev lanceret i 2013 og er downloadet 570 gange. Akut Smerte indeholder information og værktøjer, som støtter læger og sygeplejersker i behandling af patienter med både akutte og kroniske smerter. App en er udviklet af en tværfagligt sammensat gruppe med primær base i vores enhed for akut smertebehandling og er økonomisk støttet af TrygFonden. Akut Smerte blev lanceret i januar 2014 og er downloadet 4907 gange. Uddannelsesportal Uddanop.dk er klinikkens uddannelsesportal på internet. Her findes interne og eksterne e-learningskurser og andre elektroniske uddannelsesressourcer. Uddannelsesportalen gør det muligt for klinikken at tilbyde et tids- og placeringsuafhængigt supplement til den kliniske uddannelse og giver dermed mulighed for en mere effektiv udnyttelse af den til rådighed værende uddannelsestid. Det mener vi er en nødvendig og tidssvarende måde at anskue uddannelse på. Udover uddannelsesaktiviteter anvendes uddanop.dk som platform for en række administrative formidlings- og registreringsopgaver som støtter sekretariatet, kvalitetsorganisationen, klinikledelsen, afsnitsledelserne og det øvrige personale. Uddanop.dk er i fortsat udvikling. Lægelige forsknings- og udviklingsaktiviteter Publikationer Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæste siologi Afzali, M., Jansen, T., Skjelsager, K., Rasmussen, L., Dahl, J. & Møller, A. 28 apr 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 9, s Preventable deaths following emergency medical dispatch - an audit study Andersen, M., Johnsen, S., Hansen, A., Skjaerseth, E., Hansen, C., Nørtved Sørensen, J., Jepsen, S., Hansen, J. & Christensen, E. 19 dec 2014 I : Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 22, 1, s. 74 A prehospital use of ITClamp for haemostatic control and fixation of a chest tube Barnung, S. & Steinmetz, J I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 2, s The analgesic effect of wound infiltration with local anaesthetics after breast surgery: a qualitative systematic review Byager, N., hansen, M., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. apr 2014 I: Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 4, s s. The association of perioperative dexamethasone, smoking and alcohol abuse with wound complications after laparotomy Dahl, R. M., Wetterslev, J., Jorgensen, L. N., Rasmussen, L. S., Møller, A., Meyhoff, C. S. & PROXI TRIAL GROUP 29 jan 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 3, s Post-operative analgesic effects of paracetamol, NSAIDs, glucocorticoids, gabapentinoids and their combinations: a topical review Dahl, J. B., Nielsen, R. V., Wetterslev, J., Nikolajsen, L., Hamunen, K., Kontinen, V. K., Hansen, M. S., Kjer, J. J., Mathiesen, O. & Scandinavian Postoperative Pain Alliance (ScaPAlli) 14 aug 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 10, s Treatment with a histone deacetylase inhibitor, valproic acid, is associated with increased platelet activation in a large animal model of traumatic brain injury and hemorrhagic shock Dekker, S. E., Sillesen, M., Bambakidis, T., Andjelkovic, A. V., Jin, G., Liu, B., Boer, C., Johansson, P. I., Linzel, D., Halaweish, I. & Alam, H. B. jul 2014 I : The Journal of surgical research. 190, 1, s s. Effect of pharmacologic resuscitation on the brain gene expression profiles in a swine model of traumatic brain injury and hemorrhage Dekker, S. E., Bambakidis, T., Sillesen, M., Liu, B., Johnson, C. N., Jin, G., Li, Y. & Alam, H. B. 21 jul 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 77, 6, s Normal saline influences coagulation and endothelial function after traumatic brain injury and hemorrhagic shock in pigs 14

15 Dekker, S. E., Sillesen, M., Bambakidis, T., Jin, G., Liu, B., Boer, C., Johansson, P. I., Halaweish, I., Maxwell, J. & Alam, H. B. 19 jun 2014 I : Surgery. 156, 3, s Is paediatric trauma severity overestimated at triage?: An observational follow-up study DO, H. Q., Hesselfeldt, R., Steinmetz, J. & Rasmussen, L. S. jan 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 1, s s. Is there a diurnal difference in mortality of severely injured trauma patients? Dybdal, B., Svane, C., Hesselfeldt, R., Steinmetz, J., Sørensen, A. M. & Rasmussen, L. S I : Emergency medicine journal : EMJ. The efficacy of adductor canal blockade after minor arthroscopic knee surgery - a randomised controlled trial Espelund, M., Fomsgaard, J. S., Haraszuk, J., Dahl, J. B. & Mathiesen, O I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 3, s Reply to: analgesic efficacy of ultrasound-guided adductor canal blockade after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction Espelund, M., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. mar 2014 I : European Journal of Anaesthesiology. 31, 3, s s. Adductor canal blockade for moderate to severe pain after arthroscopic knee surgery: a randomized controlled trial Espelund, M., Grevstad, U., Jaeger, P., Hölmich, P., Kjeldsen, L. E., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. nov 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 10, s s. Airway management in a bronchoscopic simulator based setting: An observational study Graeser, K., Konge, L., Kristensen, M. S., Ulrich, A. G., Hornbech, K. & Ringsted, C I : European Journal of Anaesthesiology. 31, 3, s Effect of Adductor Canal Block Versus Femoral Nerve Block on Quadriceps Strength, Mobilization, and Pain After Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Blinded Study Grevstad, U., Mathiesen, O., Valentiner, L. S., Jaeger, P., Hilsted, K. L. & Dahl, J. B. 5 nov 2014 I : Regional anesthesia and pain medicine Effect of adductor canal block on pain in patients with severe pain after total knee arthroplasty: a randomized study with individual patient analysis Grevstad, U., Mathiesen, O., Lind, T. & Dahl, J. B. 8 jan 2014 I : British Journal of Anaesthesia Effect of Melatonin on Cognitive Function and Sleep in relation to Breast Cancer Surgery: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Hansen, M. V., Madsen, M. T., Andersen, L. T., Hageman, I., Rasmussen, L. S., Bokmand, S., Rosenberg, J. & Gögenur, I I : International Journal of Breast Cancer. 2014, s Effect of melatonin on depressive symptoms and anxiety in patients undergoing breast cancer surgery: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial Hansen, M. V., Andersen, L., Madsen, M., Hageman, I., Rasmussen, L. S., Bokmand, S., Rosenberg, J. & Gögenur, I. jun 2014 I : Breast cancer research and treatment. 145, 3, s s. Cerebral proton magnetic resonance spectroscopy demonstrates reversibility of N-acetylaspartate/creatine in gray matter after delayed encephalopathy due to carbon monoxide intoxication: a case report Hansen, M. B., Kondziella, D., Danielsen, E. R., Larsen, V. A., Jansen, E. C. & Larsen, O. H I : Journal of Medical Case Reports. 8, s. 211 Systematic downloading and analysis of data from automated external defibrillators used in out-of-hospital cardiac arrest Hansen, M. B., Lippert, F. K., Rasmussen, L. S. & Nielsen, A. M. dec 2014 I : Resuscitation. 85, 12, s ECGs from deployed AEDs: a neglected resource? Hansen, M. B. & Nielsen, A. M. maj 2014 I : Resuscitation. 85, 5, s. e79-80 Is air transport of stroke patients faster than ground transport?: A prospective controlled observational study Hesselfeldt, R., Gyllenborg, J., Steinmetz, J., Do, H. Q., Hejselbæk, J. & Rasmussen, L. S I : Emergency Medicine Journal. 31, s Hjertestop og hjertestopbehandling Isbye, D. L. & Lippert, F Anæstesi. Copenhagen: FADL s Forlag, Kap. 16, s s. Surprising Results in an Article in Press from Your Journal Jaeger, P., Dahl, J. B. & Rasmussen, L. S. 22 okt 2014 I : The Journal of arthroplasty. Quantitative sensory testing and pain tolerance in patients with mild to moderate Alzheimer disease compared to healthy control subjects Jensen-Dahm, C., Werner, M. U., Dahl, J. B., Jensen, T. S., Ballegaard, M., Hejl, A-M. & Waldemar, G. 1 aug 2014 I : Pain. s Effect of valproic acid and injury on lesion size and endothelial glycocalyx shedding in a rodent model of isolated traumatic brain injury Jepsen, C. H., demoya, M. A., Perner, A., Sillesen, M., Ostrowski, S. R., Alam, H. B. & Johansson, P. I. aug 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 77, 2, s s. How I treat patients with massive hemorrhage Johansson, P. I., Stensballe, J., Oliveri, R., Wade, C. E., Ostrowski, S. R. & Holcomb, J. B. 7 okt 2014 I : Blood Reply to Drs Weller and Henshaw Jæger, P., Zaric, D., Koscielniak-Nielsen, Z. J. & Dahl, J. B. 22 apr 2014 I : Regional anesthesia and pain medicine. 39, 3, s

16 Reply to Dr Bendtsen Jæger, P., Lund, J., Jenstrup, M. T., Brøndum, V. & Dahl, J. B. 22 apr 2014 I : Regional anesthesia and pain medicine. 39, 3, s s. Adductor canal block for postoperative pain treatment after revision knee arthroplasty: a blinded, randomized, placebo-controlled study Jæger, P., Koscielniak-Nielsen, Z. J., Schrøder, H. M., Mathiesen, O., Henningsen, M. H., Lund, J., Jenstrup, M. T. & Dahl, J. B I : P L o S One. 9, 11, s. e Safety of Intranasal Fentanyl in the Out-of-Hospital Setting: A Prospective Observational Study Karlsen, A. P. H., Pedersen, D. M. B., Trautner, S., Dahl, J. B. & Hansen, M. S I : Annals of Emergency Medicine. 63, 6, s Diurnal variations in incidence and outcome of out-of-hospital cardiac arrest including prior comorbidity and pharmacotherapy: A nationwide study in Denmark Karlsson, L. I. M., Wissenberg, M., Fosbøl, E. L., Hansen, C. M., Lippert, F. K., Bagai, A., McNally, B., Granger, C. B., Christensen, E. F., Folke, F., Rajan, S., Weeke, P., Nielsen, S. L., Køber, L., Gislason, G. H. & Torp-Pedersen, C. 24 jun 2014 I: Resuscitation. 85, 9, s Cognitive dysfunction after fast-track hip and knee replacement Krenk, L., Kehlet, H., Bæk Hansen, T., Solgaard, S., Soballe, K. & Rasmussen, L. S I : Anesthesia and Analgesia. 118, 5, s s. Luftvejshåndtering. Kristensen, M. S Anæstesi Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 4, s Ultrasonography: Heralding a New Era in Airway Management Kristensen, M. S. & Teoh, W. H Airway Management. Springer, Kap. 16, s Ultrasonography for clinical decision-making and intervention in airway management: from the mouth to the lungs and pleurae Kristensen, M. S., Teoh, W. H., Graumann, O. & Laursen, J. C. 12 feb 2014 I : Insights into imaging. Which supraglottic airway will serve my patient best? Kristensen, M. S., Teoh, W. H. & Asai, T. nov 2014 I : Anaesthesia (Oxford). 69, 11, s s. Effect of engaging trainees by assessing peer performance: a randomised controlled trial using simulated patient scenarios Krogh, C. L., Ringsted, C., Kromann, C. B., Rasmussen, M. B., Todsen, T., Jørgensen, R. L., Jacobsen, R. V., Dahl, J. B. & Konge, L I : BioMed research international. 2014, s Impact of the severity of trauma on early retirement Kuhlman, M. B., Lohse, N., Sørensen, A. M., Larsen, C. F., Christensen, KB. & Steinmetz, J I : Injury. 45, 3, Recovery after anaesthesia and surgery Ljungqvist, O. & Rasmussen, L. S. jul 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 6, s s. Fibrinogen concentrate for bleeding - a systematic review Lunde, J., Stensballe, J., Wikkelsø, A., Johansen, M. & Afshari, A. 24 jul 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. Temporal Trends in Coverage of Historical Cardiac Arrests Using a Volunteer-Based Network of Automated External Defibrillators Accessible to Laypersons and Emergency Dispatch Centers Malta Hansen, C., Knudsen Lippert, F., Wissenberg, M., Weeke, P., Zinckernagel, L., Ruwald, M. H., Karlsson, L., Hilmar Gislason, G., Loumann Nielsen, S., Køber, L., Torp-Pedersen, C. & Folke, F. 1 okt 2014 I : Circulation (Baltimore). 130, s Adverse effects of perioperative paracetamol, NSAIDs, glucocorticoids, gabapentinoids and their combinations: a topical review Mathiesen, O., Wetterslev, J., Kontinen, V. K., Pommergaard, H-C., Nikolajsen, L., Rosenberg, J., Hansen, M. S., Hamunen, K., Kjer, J. J., Dahl, J. B. & Scandinavian Postoperative Pain Alliance (ScaPAlli) 13 aug 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 10, s Thrombelastography and rotational thromboelastometry early amplitudes in 182 trauma patients with clinical suspicion of severe injury Meyer, A. S. P., Meyer, M. A. S., Sørensen, A. M., Rasmussen, L. S., Hansen, M. B., Holcomb, J. B., Cotton, B. A., Wade, C. E., Ostrowski, S. R. & Johansson, P. I. mar 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 76, 3, s s. Intraoperative high inspired oxygen fraction: are there real benefits? Meyhoff, C. S., Jorgensen, L. N., Wetterslev, J. & Rasmussen, L. S. apr 2014 I : Anesthesiology. 120, 4, s s. Risk of new or recurrent cancer after a high perioperative inspiratory oxygen fraction during abdominal surgery Meyhoff, C. S., Jorgensen, L. N., Wetterslev, J., Siersma, V. D., Rasmussen, L. S. & PROXI Trial Group 23 maj 2014 I : British Journal of Anaesthesia. Insufficient pain management after spine surgery Nielsen, R. V., Fomsgaard, J. S., Dahl, J. B. & Mathiesen, O. maj 2014 I : Danish Medical Bulletin (Online). 61, 5, s. A4835 Publikation: Forskning - peer review Tidsskriftartikel Perioperative transfusion threshold and ambulation after hip revision surgery - a randomized trial Nielsen, K., Johansson, P. I., Dahl, B., Wagner, M., Frausing, B., Børglum, J., Jensen, K., Stürup, J., Hvolris, J. & Rasmussen, L. S I : B M C Anesthesiology. 14, s. 89 Persisting effect of community approaches to resuscitation Nielsen, A. M., Isbye, D. L., Lippert, F. K. & Rasmussen, L. S. 2 sep 2014 I : Resuscitation Reply to: transversus abdominis plane block in inguinal hernia repair 16

17 Petersen, P. L., Mathiesen, O. & Dahl, J. B. 31 mar 2014 I : European Journal of Anaesthesiology. Serious adverse events in a hospital using early warning score - What went wrong? Petersen, J. A., Mackel, R., Antonsen, K. & Rasmussen, L. S. 17 sep 2014 I : Resuscitation. Variation in postoperative non-steroidal anti-inflammatory use after colorectal surgery: a database analysis Pommergaard, H-C., Klein, M., Burcharth, J., Rosenberg, J. & Dahl, J. B. 20 mar 2014 I : B M C Anesthesiology. 14, 1, s. 18 Treatment of micro air bubbles in rat adipose tissue at 25 kpa altitude exposures with perfluorocarbon emulsions and nitric oxide Randsøe, T. & Larsen, O. H I : European Journal of Applied Physiology. 114, 1, s Ethics Committee approval for observational studies Rasmussen, L. S., Gisvold, S. E. & Wisborg, T. okt 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 9, s s. Anæstesi Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J udg. København: FADL s Forlag. 397 s. Indledning af anæstesi Rasmussen, L. S Anæstesi. Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 10, s Anæstesi til ældre Rasmussen, L. S Anæstesi. Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 11.2, s Cognitive aspects of geriatric anaesthesia Rasmussen, L. S. & Silverstein, J. H Oxford Textbook of Anaesthesia for the Elderly Patient. Oxford: Oxford University Press, Kap. 10, s Cognitive Dysfunction and Other Long-term Complications of Surgery and Anesthesia Rasmussen, L. S., Stygall, J. & Newman, S. P Miller s Anesthesia. Miller, Eriksson, Fleisher, Wiener-Kronish, Cohen & Young (red.). 8. udg. Elsevier Health Science, Vol. 2, Kap. 99, s Thanks to our reviewers Rasmussen, L. S. jul 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 6, s s. Optimization of burn referrals Reiband, H. K., Lundin, K., Alsbjørn, B., Sørensen, A. M. & Rasmussen, L. S I : Burns : journal of the International Society for Burn Injuries. 40, 3, s Effect of prehospital ultrasound on clinical outcomes of non-trauma patients - A systematic review Rudolph, S. S., Sørensen, M. K., Svane, C., Hesselfeldt, R. & Steinmetz, J. jan 2014 I : Resuscitation. 85, 1, s s. Telemedicine-Based Treatment Versus Hospitalization in Patients with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Exacerbation: Effect on Cognitive Function. A Randomized Clinical Trial Schou, L., Ostergaard, B., Rasmussen, L. S., Rydahl-Hansen, S., Jakobsen, A. S., Emme, C. & Phanareth, K. 12 maj 2014 I : Telemedicine journal and ehealth: the official journal of the American Telemedicine Association. 20, 7, s Assessment of coagulopathy, endothelial injury, and inflammation after traumatic brain injury and hemorrhage in a porcine model Sillesen, M., Rasmussen, L. S., Jin, G., Jepsen, C. H., Imam, A., Hwabejire, J. O., Halaweish, I., Demoya, M., Velmahos, G., Johansson, P. I. & Alam, H. B. jan 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 76, 1, s s. Fresh frozen plasma resuscitation attenuates platelet dysfunction compared with normal saline in a large animal model of multisystem trauma Sillesen, M., Johansson, P. I., Rasmussen, L. S., Jin, G., Jepsen, C. H., Imam, A., Hwabejire, J. O., Deperalta, D., Duggan, M., Demoya, M., Velmahos, G. C. & Alam, H. B. apr 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 76, 4, s s. Resuscitation speed affects brain injury in a large animal model of traumatic brain injury and shock Sillesen, M., Jin, G., Johansson, P. I. & Alam, H. B. 14 aug 2014 I : Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 22, 1, s. 46 Coagulation changes following traumatic brain injury and shock Sillesen, M. dec 2014 I : Danish Medical Bulletin (Online). 61, 12, s. B4974 Styrker og udfordringer forbundet med det anæstesiologiske klinikophold for medicinstuderende Simonsen, L., Dahl, J. B., Jacobsen, R. V. & Ostergaard, D. 13 okt 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 42 Persistent postoperative pain and sensory changes following lymph node excision in melanoma patients: a topical review Slagelse, C., Petersen, K., Dahl, J. B., Finnerup, K., Greene, K., Leong, S. P., Levine, J., Rowbotham, M., Werner, M. U. & Finnerup, N. B I : Melanoma Research. 24, 2, s Monitoring of dabigatran anticoagulation and its reversal in vitro by thrombelastography Solbeck, S., Meyer, M. A. S., Johansson, P. I., Meyer, A. S. P., Cotton, B. A., Stensballe, J., Schött, U. & Ostrowski, S. R. 4 aug 2014 I : International Journal of Cardiology. Den initiale behandling af svært tilskadekomne traumepatienter Steinmetz, J. & Svendsen, L. B. 7 jul 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 28 Traumeanæstesi. Steinmetz, J Anæstesi Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 16.4, s

18 Præhospital anæstesi Steinmetz, J. & Christensen, E. F Anæstesi. Rasmussen, L. S. & Steinmetz, J. (red.). 4. udg. FADL s Forlag, Kap. 16.6, s Viscoelastic guidance of resuscitation Stensballe, J., Ostrowski, S. R. & Johansson, P. I. apr 2014 I : Current Opinion in Anaesthesiology. 27, 2, s s. Væskebehandling med kolloider set fra et anæstesiologisk og intensivmedicinsk perspektiv Stensballe, J. & Perner, A. 2 jun 2014 I : Ugeskrift for læger [online]. 176, 11A Should general anaesthesia be avoided in the elderly? Strøm, C., Rasmussen, L. S. & Sieber, F. E. jan 2014 I : Anaesthesia (Oxford). 69 Suppl 1, s s. Challenges in anaesthesia for elderly Strøm, C. & Rasmussen, L. S. dec 2014 I : Singapore Dental Journal. 35C, s s. Minimal impairment in pulmonary function following laparoscopic surgery Stæhr Rye, A. K., Rasmussen, L. S., Rosenberg, J., Steen-Hansen, C., Nielsen, T. F., Rosenstock, C., Clausen, H. V., Sørensen, M. K., Von Halling Regeur, J. & Gätke, M. R. feb 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 2, s s. Surgical Space Conditions During Low-Pressure Laparoscopic Cholecystectomy with Deep Versus Moderate Neuromuscular Blockade: A Randomized Clinical Study Stæhr Rye, A. K., Rasmussen, L. S., Rosenberg, J., Juul, P., Lindekaer, A. L., Riber, C. & Gätke, M. R. 20 jun 2014 I : Anesthesia and Analgesia. 119, s s. In reply Sørensen, M. K., Rasmussen, N., Kristensen, M. S., Bøttger, M., Fredensborg, B. B., Hansen, C. M. & Rasmussen, L. S. jan 2014 I : Acta anaesthesiologica Scandinavica. 58, 1, s s. Utility of ultrasound in airway management Teoh, W. H. L. & Kristensen, M. S I : Trends in An aesthe sia and Critical Care. 4, 4, s Ultrasonographic identification of the cricothyroid membrane Teoh, W. H. & Kristensen, M. S. jun 2014 I : Anaesthesia (Oxford). 69, 6, s s. Clinically relevant concepts of haemostasis and detection of coagulopathy after trauma and surgery Windeløv, N. A. & Rasmussen, L. S I : Revista Espanola de Anestesiologia y Reanimacion. 60, 9, s Low level of procoagulant platelet microparticles is associated with impaired coagulation and transfusion requirements in trauma patients Windeløv, N. A., Johansson, P. I., Sørensen, A. M., Perner, A., Wanscher, M., Larsen, C. F., Ostrowski, S. R. & Rasmussen, L. S. nov 2014 I : The journal of trauma and acute care surgery. 77, 5, s s. Platelet aggregation following trauma: a prospective study Windeløv, N. A., Sørensen, A. M., Perner, A., Wanscher, M., Larsen, C. F., Ostrowski, S. R., Johansson, P. I. & Rasmussen, L. S I : Blood Coagulation and Fibrinolysis. 25, 1, s s. Survival after Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Relation to Sex: A Nationwide Registry-based Study Wissenberg, M., Hansen, C. M., Folke, F., Lippert, F. K., Weeke, P., Karlsson, L., Rajan, S., Søndergaard, K. B., Kragholm, K., Christensen, E. F., Nielsen, S. L., Kober, L., Gislason, G. H. & Torp-Pedersen, C. 21 jun 2014 I : Resuscitation. 85, 9, s Histone deacetylase inhibitor treatment attenuates coagulation imbalance in a lethal murine model of sepsis Zhao, T., Li, Y., Liu, B., Wu, E., Sillesen, M., Velmahos, G. C., Halaweish, I. & Alam, H. B. aug 2014 I : Surgery. 156, 2, s s. Foredrag Lars S. Rasmussen Rasmussen LS. Cognitive function after surgery - novel perspectives on delirium and POCD, 2 juni Euroanesthesia 2014, Stockholm. Rasmussen LS. Shades of grey: should we go the whole way? 85 years old female with lievr and lung metastases from breats cancer with pathological complicated hip fracture for surgery. 3 juni Euroanesthesia 2014, Stockholm Rasmussen LS. What s up with peer review? 21 juni Euroscience Open Forum 2014, København. Morten Bøttger Bøttger M; Tips & Tricks, Børneanæstesi i HovedOrtoCentret. Morgenmøde, Anæstesiafdelingen, Hillerød Hospital, Hillerød, Febr Bøttger M; Pædiatrisk traumemodtagelse. A-kursus i Neuro, Traume og Præhospitale behandling, Herlev Hospital, Marts 2014 Bøttger M; Pædiatrisk Traumemodtagelse.Temadag om børneanæstesi, Anæstesiafdelingen Hvidovre Hospital, Hvidovre, April 2014 Bøttger M; The Anesthetist perspective: Dynamic Laryngo-tracheoscopy of the pediatric Airway. Congress Of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen, May 23rd, Inviteret Bøttger M; Pædiatrisk traumemodtagelse. A-kursus i Neuro, Traume og Præhospitale behandling, Herlev Hospital, September 2014 Bøttger M; Prehospital Airwaymanagement - the essentials. Airway management for anaesthesiologists, Rigshospitalet, December 2014 Bøttger M; Genoplivning af børn. Indledende foredrag, hjertestop kursus for akutmedicinsk personale på RH, Rigshospitalet, Auditorium 1, December Ole Hyldegaard Hyldegaard O. Danish HBO History and Practice. Experience in Necrotizin Soft Tissue Infections. Svenska 18

19 Hyperbarmedicinska Sällskapet årsmöte, 7-8 maj, Turku, Finland. Hyldegaard O. The European multicentre research project INFECT, a collaboration to further define the evidence base for oxygen as part of the treatment protocol for necrotising soft tissue infection. British Hyperbaric Association Annual Scientific meeting, Nov 7-8, Hull, England. Hyldegaard O. The effect various gases including nitrogen, helium and metabolic gases have on bubble formation in selected tissues in hyperbaric and other pressure environments such as low pressure vacuums in space. British Hyperbaric Association Annual Scientific meeting, nov 7-8, Hull, England. Invited speaker on Decompression Sickness and effects of different inert breathing gases and treatment modalities. Hyldegaard O. Delayed tissue radiation injuries and hyperbaric oxygen therapy (HBO2). A method to enhance rehabilitation from radiation therapy. Keynote Speaker. 12 th bi-annual Acata Oncologica Symposium. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium, Copenhagen sept. 8-9, Hyldegaard O. Erfaringer fra en national protokol - Behandlingen af nekrotiserende bløddelsinfektioner og INFECT studiet. Glostrup Parkhotel - Urologisk A-kursus. 14:45-15:45. E-kursus - Traumer i Urologien. Hyldegaard O. Hyperbar Oxygen Behandling - behandling af strålefølger. Center for kræft og sundhed, 10. marts, Hyldegaard O. Hyperbar oxygen behandling - fra strålefølger til kompliceret sårbehandling. Praktiserende Læger i Kbh - for Norvatis Healthcare, Hyldegaard O. Hyperbar oxygen behandling i behandlingen af NSTI - INFECT studiet. Skejby Symposium, 7. Okt, Skejby Sygehus, Århus. Michael Seltz Kristensen Indoanaesthesia, Jakarta, februar 2014, invited lectures: Advanced airway management with limited resources. Percutaneous emergency airway access. The right drug at the right time for managing the airway. Dubai Anaesthesia March 2014, invited lectures: The airway cannot ventilate cannot intubate. Echo Airway. The right drug at the right time Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA) annual scientific meeting, May 2014, invited lectures: Which video-laryngoscope is best for which kind of patient. Prediction pro-con. Ultrasonography in airway management. Putting emergency airway management into context. The shared airway Euroanaesthesia, Stockholm, June 2014, invited lectures: Which video-laryngoscope suits my kind of patients? Simposio Manejo Via Aerea, Santiago, September 2014, invited lectures: Flexible optical scopes in airway management. Ultrasonography in airway management. Airway management and oxygenation in the morbidly obese patient. The right drug at the right time for managing the airway. Advanced airway management with limited resources Society for Airway Management, Seattle, September 2014: Workshop in ultrasonography in airway management American Society of Anesthesiologists, ASA, New Orleans, October 2014: Workshop in ultrasonography in airway management International conference of airway and anesthesia, Thailand, October 2014, invited lectures: Awake intubation, how to make it a pleasant experience. Ultrasonography in airway management Difficult Airway Society, Stratford upon Avon, UK, November 2014: Workshop in ultrasonography in airway management Airway management for anaesthesiologists, Rigshospitalet, Copenhagen, December 2014: Host, scientific chair and lecturer Jacob Steinmetz Granny has never been the same since her operation, I blame the anaesthetic. Pro/con debate, Age Anaesthesia Association 26th annual meeting, Edinburgh, Scotland. Invited speeker. Jakob Stensballe Stensballe J. Blod i felten, erfaringer fra akutlægehelikopteren i København. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi s Årsmøde, Middelfart, marts. Stensballe J. VIPER - Vasculopathic Injury and Plasma as Endothelial Rescue OCTAplas trial. Blodbanken I Region Hovedstadens forskningsdag. Rigshospitalet, april. Stensballe J. The Copenhagen Concept, global hemostatic testing in bleeding patients, Barcelona, Spain, marts. Stensballe J. Blødning ved multitraume, Koagulopati, Monitorering og Behandling. A-kursus i anæstesi, Herlev, april. Stensballe J. Blodkomponentterapi ved kritisk blødning - betydningen af monitorering. Staff meeting, Ålborg Universitetssygehus, april. Stensballe J. Komponentterapi ved blødning. Det 10. Thoraxanæstesiologiske Symposium, Nyborg, april. Stensballe J. Intraoperative haemostatic monitoring. Royal College of Anaesthetist,annual meeting. Cardiff, UK, maj. Stensballe J. Management of postpartum haemorrhage. SSAI obstetric programme III, København, maj. Stensballe J. Hæmostasemonitorering ved neurologsiske tilstande. Staff meeting, neurologisk afdeling, Herlev, maj. Stensballe J. Monitoring of the haemostatic system. Haemostasis and bleeding - a new paradigm in the understanding and management, Ph.D. course, Københavns Universitet, juni. Stensballe J. Management of life-threatening bleeding: The Copenhagen Concept. Haemostasis and bleeding - a new paradigm in the understanding and management, Ph.D. course, Københavns Univeritet, juni. Stensballe J. Den blødende patient. Fysiologi og Shock, håndtering og Resuscitation. DSKI nationale blødningsmøde, Ålborg, juni. Stensballe J. Prohæmostatisk behandling med fibrino- 19

20 gen og tranexamsyre. DSKI nationale blødningsmøde, Ålborg, juni. Stensballe J. Transfusionsmedicinsk behandling af blødende patienter. DSKI nationale blødningsmøde, Ålborg, juni. Stensballe J. Hjertestopbehandling udenfor hospital. Region Hovedstadens Blodbank, København, august. Stensballe J. Treatment of trauma haemorrhage - the Copenhagen concept. International Trauma Master Science Cource, London, UK, august. Stensballe J. Perioperativ væskebehandling. Herlev anæstesi og intensiv afdeling, september. Stensballe J. Rationel erstatning af blodtab. Foreningen af Yngre Anæstesiologer fyraftensmøde, København, september. Stensballe J. Blødning ved multitraume, Koagulopati, Monitorering og Behandling. A-kursus i anæstesi, Herlev, september. Stensballe J. Diagnosis & treatment of coagulopathies in the bleeding patient: We want it quick and we want it now - The Copenhagen Concept. British Blood Transfusion Society, Harrogate, UK, September. Stensballe J. Critical bleeding - what s new. SSAI Emergency Critical Care programme, Holte, oktober. Stensballe J. Monitoring of the haemostatic system. Postgraduat kursus i koagulation afholdt i samarbejde med Malmö Universitetshospital, København, november. Stensballe J. Treatment of massive bleeders - The Copenhagen Concept. Postgraduat kursus i koagulation afholdt I samarbejde med Malmö Universitetshospital, København, november. Stensballe J. Future research at Rigshospitalet in bleeding patients. Postgraduat kursus i koagulation afholdt samarbejde med Malmö Universitetshospital, København, november. Stensballe J. Fra sundhedsfaglig retningslinje til klinisk praksis - fokus på NKR for blodtransfusion. Sundhedsstyrelsens heldagskonference om de nationale kliniske retningslinjer, København, november. Stensballe J. Perioperativ Blodmanagement. DASAIMs årsmøde, København, november. Stensballe J. Teamleadership - Fokus på teamlederens rolle i Akut-teamet. Staffmeeting, Hillerød Hospital, nov. Stensballe J. Treatment of massive bleedings - the Copenhagen concept. Symposium on Thrombosis, Haemostasis and bleeding 2014, Lausanne, Schweiz, december. Stensballe J. Endothelia rescue in bleeding patients. Symposium on Thrombosis, Haemostasis and bleeding 2014, Lausanne, Schweiz, december. Stensballe J. Point of care testing - Why don t we all use them? 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Stensballe J. Fresh frozen plasma (FFP) or Prothrombin complex concentrate (PCC) - Con - PCC. 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Stensballe J. Fibrinogen concentrate. 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Stensballe J. Future research in major haemorrhage. 10th Bleeding, Clotting and Haemorrhage - An update. Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. London, UK, december. Posters Morten Bøttger Preparing for Emergency: A Valid, Reliable Assessment Tool for Emergency Cricothyroidotomy Skills. Melchiors J, Todsen T, Nilsson P, Wennerwaldt K, Charabi BW, Bøttger M, Von Buchwald C; Congress Of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen, May 22-24th, Prenatally Diagnosed Cyst in th Oral Canaty if a Newborn and Difficult Airway Handling. Leuchter LM, Bøttger M, Charabi BW; Congress Of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen, May 22-24th, Ole Hyldegaard Forner L, Dickmeiss E, Jansen EC, Berkowicz A, Mikkelsen J, Hyldegaard O, Fischer-Nielsen A. Does Hyperbaric oxygen induce stem cell mobilization in head and neck irradiated patients? European Congress on Head & Neck Oncoology April Hyldegaard O: Delayed tissue radiation injuries and hyperbaric oxygen therapy (HBO2). A method to enhance rehabilitation from radiation therapy. 12 th bi-annual Acata Oncologica Symposium. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium, Copenhagen sept. 8-9, Abstract. Hyldegaard O and Andersen JS: HBO for severe Carbon monoxide poisoning in an ICU setting. A retrospective analysis. Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) annual scientific meeting, St.Louis, June, abstract C38, Forchammer M and Hyldegaard O: The use of remotely oerated ventilation to the intubated patient during hyperbaric sessions. 40th European Underwater and Baromedical Society scientific meeting. Wiesbaden, Germany, sept Abstract. Polzik P, Hansen MB, Olsen NV and Hyldegaard O: Effect of nitric oxide synthesis inhibition on cerebral cyanide poisoning and hyperbaric oxygen breathing in rats. 40th annual scientific meeting of the Europe Underwater and Baromedical Society, Wiesbaden sept Abstract. Ph.d.-afhandlinger Malene Espelund Adductor canal blockade: an option in treating postoperative pain after minor knee surgery? 86 s. Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen. Pia Jaeger Adductor canal block for postoperative pain treatment after total knee arthroplasty. 40 s. Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen. 20

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012

FOR RIGSHOSPITALET REGION HOVEDSTADEN. December 2012 BILAG 5 ORIENTERING OM RIGSHOSPITALET, HOVEDORTOCENTERET, ANÆSTESI- OG OPERATIONSKLINIKKEN OG TRYKKAMMERET, I FORBINDELSE MED UDBUD AF DRIFT AF TRYKKAMMER FOR RIGSHOSPITALET I REGION HOVEDSTADEN December

Læs mere

Orientering for medicinstuderende 3. semester KA - E2015

Orientering for medicinstuderende 3. semester KA - E2015 Orientering for medicinstuderende 3. semester KA - E2015 Anæstesi- og intensivklinikkerne, Rigshospitalet INDHOLD Side VELKOMST 3 1. SPECIALETS FUNKTIONER 4 1.1 Kliniske funktioner 4 1.2 Undervisning 4

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000 Århus Traumecenter Århus Traumecenter er et af landets 4 traumecentre på level 1 niveau. Et level 1 Traumecenter er et højt specialiseret hospital med ressourcer til at varetage alle aspekter af traumebehandling

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Kl. 08.00-09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.05 Velkomst v/ Anæstesisygeplejerske og uddannelsesleder Britta

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem?

Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Akutkonceptet de nødvendige kompetencer Hvordan får man dem? Hvordan vedligeholder og udbygger man dem? Thomas A Schmidt Overlæge, dr. med. Akutafdelingen Agenda De nødvendige kompetencer (ekstern kilde)

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Orientering for medicinstuderende semester KA - F2017

Orientering for medicinstuderende semester KA - F2017 Orientering for medicinstuderende 2. + 3. semester KA - F2017 Anæstesi- og intensivklinikkerne, Rigshospitalet INDHOLD Side VELKOMST 3 1. SPECIALETS FUNKTIONER 4 1.1 Kliniske funktioner 4 1.2 Undervisning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Søvn og ortopædkirurgiske patienter - Hvordan kan vi nationalt udfolde et sygeplejefagligt behovsomra de i relation til ortopædkirurgiske patienter

Søvn og ortopædkirurgiske patienter - Hvordan kan vi nationalt udfolde et sygeplejefagligt behovsomra de i relation til ortopædkirurgiske patienter Søvn og ortopædkirurgiske patienter - Hvordan kan vi nationalt udfolde et sygeplejefagligt behovsomra de i relation til ortopædkirurgiske patienter Hanne Mainz, ph.d., centerleder, Nationalt Videnscenter

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ 6. SEMESTER - MODUL 11 OG 12 - CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS ANÆSTESIOLOGISK AFDELING CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS KØGEVEJ

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb

Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Optimering af Ældre Medicinske patienters Forløb Ove Andersen, Linda Andresen Thomas Bandholm, Ann Christine Bodilsen, Marianne Hallin, Line Due Jensen, Selina Kristensen, Helle Juul Larsen, Pia Søe Jensen,

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Team træning i Danmark

Team træning i Danmark Team træning i Danmark Betydning for traume- og akutbehandlingen BEST netværksmøde, Bergen 12. november 2012 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Traumecenterleder Akutcenteret Fælles AKUT

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Visioner, mål og strategi 2020

Visioner, mål og strategi 2020 Visioner, mål og strategi 2020 Anæstesi- og operationsklinikken Kerneværdier: Professionalisme Udvikling Ansvarlighed Arbejdsglæde Effektivitet Respekt 1 Vision Det er Anæstesi- og operationsklinikkens

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Peter bød velkommen og rettede en særlig velkomst til nye medlemmer, samt gæsterne

1. Velkomst og præsentation Peter bød velkommen og rettede en særlig velkomst til nye medlemmer, samt gæsterne SFR Præhospital og akutmodtagelse Hvidovre Hospital Kettegaard Allé 30 2650 Hvidovre Møde i: SFR præhospital og akutmodtagelse Dato: 12.12.14 Afsnit Afsnit 162 Telefon 38 62 21 43 Direkte 38 62 21 43 Mail

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Oplæg v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør ved Nordsjællands

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER SI- SK EJER ER I D A INTENSIV- OG IN VÅGN GSSYG L EP OP A NM RK ANÆS T E Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere