Ambitioner uden vision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambitioner uden vision"

Transkript

1 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr oktober 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax Side 1 Ambitioner uden vision Side 2 Byskolen på bondegården portræt af Lilleskolen i Odense Side 6 De frie grundskoler sender flest elever i ungdomsuddannelse Side 8 Hver 10. elev går gratis på en lilleskole Side 9 Bestyrelsen som garant for forkus på uddannelse og udvikling af skolens ledelse Side 10 Vinderen af Lilleskolernes plakatkonkurrence bryder med stil og format fra tidligere år KORT NYT KALENDER Livsmodet er grundlæggende, vores børn skal være glade og begejstrede det er deres barndom, det handler om,«siger Inger Kvist med et smil SKOLEPORTRÆT af Lilleskolen i Odense, s. 2 Ambitioner uden vision Regeringen har travlt på folkeskolens vegne her op til finanslovens vedtagelse. De nyligt fremlagte 7 ambitiøse mål for en ny og bedre folkeskole har ikke kunnet samle folkeskolens parter i et partnerskab forståeligt nok, selvom det overfladisk måske ser indlysende ud. Målene lyder i overskriftsform: 1. Elever i 8.-klasse skal i 2020 kunne det samme, som eleverne i 9.- klasse kan i dag. 2. Alle børn skal kunne læse ved udgangen af 2.-klasse. 3. Færre elever skal i specielle tilbud. 4. Danske lærere skal fremover rekrutteres blandt de bedste studerende. 5. Undervisningen skal i højere grad baseres på evidens. 6. Kvaliteten i undervisningen skal løbende udvikles. 7. Forældre og skolebestyrelserne skal udnyttes aktivt som en vigtig ressource, der inddrages i udviklingen af folkeskolen. Med andre ord: Folkeskolen skal gøre det samme som den plejer bare hurtigere (og billigere). Det er ambitioner om en mere effektiv folkeskole for færre penge. Det er meget svært at se visionerne for folkeskolen eller for det samfund, den skal forberede til. Den eneste faglighed, der nævnes er læsefagligheden i 2.kl.! Hvor er ambitionerne om fagligheder, der skal kvalificere os til morgendagens samfund: kreativitet, innovation, nye samarbejdsformer, IT-baseret undervisning og demokratisk medleven? Hvordan kan mere af det samme for færre penge løse de kæmpestore udfordringer som både den danske folkeskole og de frie skoler står over for i forhold til at danne og kvalificere morgendagens borgere og samfund? Lad mig nævne nogle: Demokratiet udfordres af globaliseringen og centraliseringen Bæredygtighed skal indgå i kommende uddannelser Vidensformer som kreativitet, innovation, iværksætteri skal danne grundlag for nye jobs Vi bliver færre til at arbejde, så vi skal arbejde mere Større konkurrencedygtighed i erhvervslivet er påkrævet Større sårbarhed hos børn og unge, der marginaliseres og ikke kommer i uddannelse eller arbejde Ude på lilleskolerne indgår arbejdet med disse udfordringer allerede i skolens praksis. Så er der noget at være bekymret for, hvis folkeskolen bliver uambitiøs? Ja, for det er vigtigt for både de frie skoler og for fremtidens samfund, at vi har en stærk og god folkeskole, som vi kan måle os med og at der er politisk vilje til at afsætte flere midler. Der skal simpelthen investeres flere penge og større visioner i både de frie skoler og folkeskolen i de kommende år det er nu der skal investeres i fremtiden. Derfor er det ærgerligt at skoleforeningerne ikke kunnet få politikerne til at takke ja til at deltage i vores høring om De Frie Skolers Fremtid. Vi håber det kan lade sig gøre senere på året. For vi kan ikke nøjes med at interessere os for, hvad politikerne vil med Folkeskolens fremtid. Venlig hilsen Søren Erhard Hansen, Formand side 1 af 12

2 Byskolen på bondegården Lilleskolen i Odense er fyldt op med 200 elever, men planer om en stærkere overbygning gør, at skolen måske udvider igen. Den har til huse på Rasminegården, hvor længerne er fra 1843 Inger Kvist skoleleleder Lilleskolen i Odense Tekst og foto: Per Vinther / Periskop Det er nu ikke hverken landbrug eller gamle bygninger, der præger indtrykket, når man træder ind på skolen. Det hele er meget velholdt og indbydende, og det sprudlende liv fra børn, der leger, gør sammen med lyden af glade barnestemmer mødet med de gamle rødstenshuse og tilbygningerne i moderne arkitektur med beklædning af lærketræ til en positiv oplevelse. Her er liv. Skolen startede i 1974 et helt andet sted. Nogle forældre ville noget helt andet end de etablerede folkeskoler. Skolen blev derfor startet på et socialistisk grundlag som Stærmose Lilleskole. Børnene kom fra Odense og kollektiverne på landet. Det var en meget homogen forældregruppe dengang, men der er stadig noget tilbage af tankerne fra dengang»ånden og samværsformen er noget af det samme. Her er interesse for hinanden og for samfundet. Vi rejser også meget, og vi er opmærksomme på verden. Så ja, tonen og rødderne er der endnu,«fortæller Inger Kvist, der er skoleleder Lilleskolen i Odense. Hun kom hertil i 1985 som lærer, og hun har været leder siden Skolen flyttede ind til Odense i Rasminegården i 1991 med små 60 børn. Med 200 børn i dag er skolen vokset støt siden da. Det har den gjort trinvist ved at tage en fuld børnehaveklasse ind hvert år. Skolen har på den måde kunnet følge med væksten, og det har været en klar styrke.»vi har udviklet skolen, så vi selv har kunnet følge med, og de pædagogiske snakke har vi haft hele tiden. Ellers ved ingen, hvorfor de går på arbejde,«understreger Inger Kvist. Plads til nytænkning Her er plads til nytænkning og nye lærere med nye ideer.»det er rigtig fedt med nyansatte, der bringer nye ideer ind. Og vi giver dem plads. Vi skal hele tiden holde gryden i kog, og der skal være plads til ideer. Det giver plads og rum til, at lærernes ideer og kompetencer kan blive til gode projekter,«siger hun. Inger Kvist nævner udeliv, corporate learning og musikskole som projekter, der er opstået af læreres gode ideer.»det er essentielt at have folk, der er åbne udadtil. Hvor vi bruger hinandens kontakter, hvor man suger til sig, bruger omverdenen. Så er vi flere, der løfter sammen,«siger Inger Kvist. Skolen bruger byen og naturen meget, og f.eks. er to klasser i skoven i dag. Et udtryk for, at der er plads til nye ideer og det at sætte dem i værk, er f.eks. opdelingen af skoledagen. Undervisningen foregår i blokke: 1: blok, kl et stræk med næsten den samme lærer. 2:, kl :, kl :, kl for overbygningen.»det har vi sat i værk i år, og det giver sammenhæng og gode forløb, og lærerne er glade for det. Selv indskolingen er glade, og de indbygger selv pauser. Det giver en helt anderledes ro og sammenhæng.«side 2 af 12

3 Denne nye opdeling er opstået i fællesskab ud fra ideoplæg. møder m.m. I det hele taget er der fokus på idéudvikling og mødekultur. Både langsigtet og kortsigtet.»det startede med, at jeg havde snakket med andre fra andre skoler. Vi vil gerne have større overbygning, et større fagligt miljø, et stort ungdomsmiljø med 30 på hvert trin. Det er jo en stor pædagogisk udfordring, og det kræver større arealer og flere ansatte,«fortæller Inger Kvist, der understreger, at sådanne ideer skal begynde i personalegruppen. Derefter var der møder med overbygningsteam med de folk, det handler om. Skolen havde besøg af andre skoler med erfaring.»jeg er tovholder, skriver alt ned, finder artikler frem og er hele tiden i tæt kontakt med de øvrige og bestyrelsen. De bakker op og stiller spørgsmål. Vi kommer hele vejen rundt, og er vigtigt,«pointerer Inger Kvist. Klar til fremtiden Det handler om at lave en stærk overbygning, gøre sig kendt for det skolen kan og er fagligt stærke. Branding om man vil.»i Odense Kommune er der lige nu planer om at nedlægge en stribe skoler. Derfor får vi mange henvendelser. Vi skal derfor handle lidt hurtigt på det her. Oveni har vi besparelserne fra genopretningspakken at slås med, så vi er nødt til at være flere, for at økonomien kan hænge sammen,«siger Inger Kvist. Planen er at der skal være 30 elever i hver af de tre overbygningsklasser, hvor der er 20 nu. En anden udvikling, Lilleskolen i Odense har iværksat er i indskolingen. Her er fælles afdelingsledelse på både skole og sfo, hvor pædagoger og lærere er samlet i én personalegruppe. Deres overordnede opgave er at lave en sammenhængende dag. Et langt flow.»det er godt for børnene. Vi har skabt rum til at have flere samarbejdsmøder mellem pædagoger og lærere, og det er jo to forskellige faggrupper med forskellige styrker. Pædagogerne er gode til iagttagelse og arbejde med personlige kompetencer. De ser dynamikken i en gruppe. Samarbejdet fungerer godt, og respekten for hinanden er til stede.«i alle tre grupper kører de ansatte i team, men metodefrihed har de ikke.»nej, det har de ikke. Vi har et grundlag her, og der er da vide rammer. Man skal lave en undervisningsplan, der engagerer børnene. Livsmodet er grundlæggende, vores børn skal være glade og begejstrede det er deres barndom, det handler om,«siger Inger Kvist med et smil. side 3 af 12

4 Inger Kvist, der er glad for, at alle har taget godt imod det. Mange forventer sig meget af denne nye metode.»vi skal kunne fortælle, hvad vi er for en skole, og vi bruger jo også stavetest, læsetest, test i regning, så vi kan se, hvem og hvad, der skal gøre noget. Det er et godt, og det handler om, at vi skal kunne se, om det rykker sig hos den enkelte.«ud i verden Lilleskolen i Odense er meget opmærksomme på, hvem de tager ind af nye elever. Specielt i utide. Visuelle værktøjer til trinmål Lilleskoler går meget forskelligt til hele problematikken med at teste, måle, veje og evaluere eleverne. På Lilleskolen i Odense har de opfundet deres eget system til de ting, der er svære at måle de personlige og sociale kompetencer.»vi har tegnet trinmål, hvor vi har lavet 13 personlige udtryk. Seks for sociale kompetencer. Det opstod på en pædagogisk dag. Ideen blomstrede, foldede sig ud, og den kom i udvalg. Jeg og to lærere arbejdede videre med det og gjorde det færdigt. Da vi havde tegnet det, blev det sendt det ud til hele personalet. Derefter på pædagogiske aftenmøder. Så justerede vi det, og i dag skal det på lærermøde for første gang.«det er igen et udtryk for, at skolen gerne vil have nye udfordringer og udvikling. Hensigten med systemet er, at lærerne kan sætte flere ord på og være mere præcise på, hvad der er godt og skidt. For ikke at overse nogen.»det får også de ansatte til at tale mere med kollegerne, og det er et godt afsæt til forældremøderne. På den måde kan vi langt bedre holde øje med og have styr på hvert enkelt barn,«mener»vi vil ikke have for mange, der kræver speciel opmærksomhed. Ni procent af vore elever får specialundervisning, og det er på niveau med folkeskolen. Den andel skal ikke være større. Her er alle lag af familier, og vi har også 7-8 indvandrere,«fortæller Inger Kvist. På spørgsmålet om, hvad skolen gerne vil være kendt for, lyder svaret promte:»en skide god hverdag og barndom for børnene. Med udfordringer og fællesskab. Så de bliver dygtige børn, der er gode til at håndtere deres liv og gebærde sig i samfundet.«skolen gør en del ud af komme ud. Hver klasse er på lejrskoler hvert år. Derudover er 6. klasse på Island i 9 dage. 8. klasse er 7 dage på udveksling med en skole i Tyskland. 9. klasse er 14 dage på udveksling med en skole i Polen. Alle udvekslingssamarbejderne har kørt i mange år.»det er meget vigtigt at komme ud. Det er en del af skolens udgifter, en del af undervisningen i historie, sprog og samfundsfag og det er obligatorisk. Eleverne kan ikke melde fra. Vi er også ude at bo på andre lilleskoler, og vi er også værter. Så de lærer at være gode værter og blive klog på sig selv,«siger Inger Kvist. side 4 af 12

5 Fakta Lilleskolen i Odense Etableret i Skolen flyttede til de nuværende bygninger i Antal elever: klasse. SFO: 80 børn Antal ansatte: 16 lærere, 4 pædagoger, 1 pedel Bygninger: 1770 kvadratmeter Grund: kvadratmeter Skolebetaling: Børnehaveklasse til 3. klasse: 700 kr. pr. måned i 12 mdr. 4. klasse til 9. klasse: kr. pr. måned i 12 mdr. Fritidsordningen: kr. pr. måned i 11 mdr. Morgenpasning (kl. 7 kl. 8): 200 kr. pr. måned i 11 mdr. Søskende betaler halv pris Ledelse: Bestyrelsesformand: Pia Lærke Skoleleder: Inger Kvist, Souschef: Susanne Abildgaard Vigtige værdier For hende er sociale kompetencer og faglighed ikke modsætninger. Men skolen er nok kendt på musik ude i byen. For Inger Kvist er udtryksfag uhyre vigtige, fordi det er essentielt at kunne udtrykke sig. Skolens overordnede værdier er formuleret i tre ord: livsmod livsduelighed respekt.»vi fokuserer meget på venskab, det at arbejde med klare og sociale relationer, foretage sig noget sammen. Det er også at lytte til børnene, at respektere dem. At lærerne er rollemodeller, og børnene bliver set og hørt. Og respekt er basalt, at de har det for hinanden og samtidig levne plads til at være forskellige.«det er fælles for hele skolen, hvor respekt for hinanden, sig selv, livet, kulturen og naturen er indbygget.»det skal være værd at være lærer her i et godt arbejdsmiljø. Livsmod er også at tage i skoven og se edderkoppespind, synge, sanse, opleve og glæde sig over det sammen. Det skal der være plads og rum til,«understreger Inger Kvist. For hende og skolen har børnene ret til at udvikle de evner, de har, så godt som muligt.»de skal lære at foretage valg og lære at håndtere sit liv. Og de skal have faglighed og viden.«ingen forældrearbejdsdage Lige nu har skolen de faciliteter, de skal bruge, lige bortset fra en fest- og idrætssal, som de vil prøve at finde nye veje til at få etableret og bygget. I forældregruppen er stemningen god, men der bliver ikke indkaldt til fælles arbejdsdage som i gamle dage.»vi har ingen arbejdsdage for forældrene, men forventer de møder op til fester, møder, samtaler, og at de holder øje med intranettet. Tidligere havde vi arbejdslørdage, men efter ombygningen i 2004, var vi enige om, at det skal holdes ordentligt. Rengøringen var for dårlig, det har vi derfor et firma til i dag. Vi bruger dog forældrene og håndplukker dem til specialopgaver, hvis der skal laves noget.«forældrene kommer som regel kun, når det er deres eget barn, det handler om. Til generalforsamlingerne kommer kun 2-5 forældre.»der skal ske noget spektakulært, for at de kommer. Det skal nok peppes op. Hvis vi skal have folk til bestyrelsen, skal de prikkes på forhånd. Når det er sagt, vil jeg godt understrege, at vi har en seriøs og god bestyrelse, der vil skolen det bedste,«siger Inger Kvist. side 5 af 12

6 De frie grundskoler sender flest elever i ungdomsuddannelse En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at eleverne fra de frie grundskoler i højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse og finder beskæftigelse PRESSEN er orienteret om undersøgelsen ved en pressemeddelelse udsendt af skoleforeningerne. Denne tekst er en let redigeret udgave af pressemeddelelsen. Regeringen har en målsætning om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I dag sker det dog kun for 74 % af en årgang. Men en ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at andelen af elever fra de frie grundskoler, der gennemfører en ungdomsuddannelse ligger på 82 %. Dermed bidrager de frie grundskoler i højere grad til ambitionerne om at sikre unge en uddannelse efter endt skolegang. Lilleskolerne har sammen med Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening og Foreningen af Kristne Friskoler fået udarbejdet analysen fra Danmarks Statistik. Den afdækker elevernes erhvervsmæssige status 10 år efter, at de gennemførte 8. klasse på en fri grundskole. Tallene viser, at de elever, der har gået på en fri grundskole, ikke alene har en større gennemførselsprocent, når det gælder ungdomsuddannelserne, men også har en højere beskæftigelsesgrad efterfølgende. Andelen af elever, der gennemførere en ungdomsuddannelse: Frie grundskoler Alle grundskoler Gennemført 82 % (4.757 elever) ungdomsuddannelse 74 % Kun grundskole 18 % (982 elever) 26 % I alt 100 % (5.739 elever) 100 % Fordeling af elevernes erhvervsmæssige status i 2009 Frie grundskoler Alle grundskoler Beskæftigede 78,8 % 76 % Arbejdsløse 1,5 % 2 % Under uddannelse 10,5 % Øvrige ude af erhverv 9,2 % 22 % * * Opdelingen i kategorien»under uddannelse«findes ikke for hele landet, men det er sandsynligt, at denne gruppe af mennesker er indeholdt i de 22 % i kategorien»øvrige ude af erhverv«. Analysen er foretaget af Danmarks Statistik. Materialet er fremkommet ved at sammenligne elever i 8. klasse på en fri grundskole i skoleåret 1998/1999 med oplysninger om de samme elever i Analysen bygger på 5485 elever. Genfindingsprocenten i 2009 er 96,5 %. Forældre på frie grundskoler ligner forældre i folkeskolen Kritikere vil måske hævde, at det pæne resultat skyldes, at de frie grundskoler også har de mest ressourcestærke elever. Men det er der ikke belæg for. Allerede i 2009 lavede Danmarks Statistik en analyse, hvor det fremgår, at uanset om man ser på forældrenes uddannelsesbaggrund, side 6 af 12

7 økonomi eller bopælsstatus, er der generelt betragtet flere ligheder end forskelle mellem eleverne i folkeskolen og de frie grundskoler. Se også nedenstående søjlediagrammer. Hele analysen kan rekvireres hos Lilleskolerne. Forældrenes beskæftigelse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pensionister Øvrige ude af erhverv Topledere, lønmodtagere på højeste og mellem niveau Øvrige lønmodtagere Tabellen viser, at der ikke er nævneværdige forskelle på den socioøkonomiske status, når man sammenligner de frie grundskoler og folkeskolen. Dog er der i de frie grundskoler 7 % flere topledere, lønmodtagere på højeste og mellem niveau i sammenlignin med folkeskolen. Forældrenes uddannelsesniveau 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% højest grundskoleuddannelse Højest ungdomsuddannelse En voksen med ml.lang eller videreg. udd. To voksne med ml.lang eller viderg. udd. Det fremgår af tabellen, at der ikke er markante forskelle på uddannelsesniveuaet blandt forældre i såvel folkeskolen som side 7 af 12

8 Hver 10. elev går gratis på en lilleskole Undersøgelse viser, at lilleskolerne tager socialt ansvar ved at bruge mange penge på søskenderabat og fripladser I gennemsnit bruger foreningens medlemsskoler 11,3 % af skolepengene på søskenderabat og fripladser. Det viser en undersøgelse, som Lilleskolerne har gennemført af hvad skolerne har budgetteret med i I alt forventer skolerne at yde fripladser og søskenderabat for kr. pr. elev på skolen i Heraf går kr. til søskenderabat, mens der anvendes 758 kr. til fripladser. Der er naturligvis stor forskel på, hvor meget den enkelte skole anvender til fripladser og søskenderabat. Således bruger 25 % af skolerne kr. eller mere pr. elev på skolen til fripladser, mens 25 % bruger under 500 kr. skolerne selv. Tilskuddet fra Fordelingssekretariatet til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling i SFO udgør 315 kr. pr. elev, mens skolerne selv finansierer kr. pr. elev. Undersøgelsen omfatter 44 skoler med tilsammen elever, svarende til knap 88 % af alle elever på foreningens 54 medlemsskoler. I alt anvender de 44 skoler 13,8 mio. kr. til fripladser og søskenderabat i Tilskuddet fra Fordelingssekretariatet er budgetteret til 2,3 mio. kroner, mens skolerne budgetterer med at at bruge yderligere 3,2 mio. kroner af egne midler til fripladser og 8,3 mio. kroner til søskenderabat. PHP Udgifterne til fripladser og søskendemoderation finansieres primært af FAKTA: Skolepenge pr. elev: SFO-betaling pr. elev på skolen: Samlet forældrebetaling kr kr kr. Fripladser finansieret af skolens egne midler: 443 kr. pr. elev - finansieret af Fordelingssekretariatet 315 kr. pr. elev i alt til fripladser pr. elev på skolen 758 kr. pr. elev Søskenderabat udgift pr. elev på skolen I alt til fripladser og søskenderabat kr. pr. elev kr. kr. pr. elev Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i september 2010 og vedrører skolernes budgetter for Undersøgelsen omfatter 87,7 % af alle elever på medlemsskolerne i alt elever på 44 skoler ud af foreningens 54 medlemsskoler. Hvordan kan bestyrelsen sammen med skolens ledelse skabe en dialog med forældre og medarbejdere om skolens vilkår, udfordringer og muligheder på en sådan måde, at bestyrelse og ledelse bliver klogere på, hvad der rør sig, får inspiration, henter legitimitet og styrke ledelseskraften? REGIONSMØDER 3. november på Børnenes Friskole 10. november på Humlebæk Lille Skole side 8 af 12

9 Bestyrelsen som garant for fokus på uddannelse og udvikling af skolens leder Af Henrik Andersen, næstformand for Lilleskolernes bestyrelse Lilleskolernes Ledertræf 2010, Fællesskaber - mig, os og samfundet, er vel overstået. Det var en fornøjelse at opleve det store engagement fra de 65 tilmeldte ledere fra 37 medlemsskoler. Træffet bød på en bred palet af oplægsholdere, som forhåbentlig har givet stof til eftertanke og ikke mindst lyst til handling, så oplæggene på længere sigt bliver til inspiration for arbejdet med fremtidens mange spændende udfordringer ude på skolerne. Ud over det årlige ledertræf og tre tematiske ledermøder tilbyder foreningen nu Lilleskolernes Lederuddannelser, som er en lederuddannelse på diplomniveau, hvor første hold starter senere i denne måned. Formålet er, at skabe mulighed for at lederne på lilleskolerne kan uddanne sig og udvikle de kompetencer, en stadig mere kompleks ledelseshverdag byder på i krydsfeltet mellem ministerielle krav og indberetninger samt forældres og medarbejderes mangefacetterede forventninger. Mange af medlemsskolerne er vokset de senere år. Mængden af mulige relationer i skolen er dermed øget det stiller øgede krav til ledelse, organisering og kommunikation. Genopretningspakkens konsekvenser må sættes på dagsordnen, sådan at det giver mening for forældre, elever og medarbejdere på den enkelte skole. Det er i bestyrelseslokalet, at den strategiske dialog mellem bestyrelse og ledelse må finde sted, således at de langsigtede og bæredygtige løsninger kommer i spil. Bestyrelsen på den enkelte skole opfordres derfor til, at se det som sin opgave at indtænke lederens uddannelse og udvikling i skolens samlede strategiske udvikling. Herved understøtter bestyrelsen, at skolens ledelse til en hver tid er i besiddelse af de nødvendige kompetencer og handleberedskab i forhold til de planer og udfordringer, skolen aktuelt står over for. Foredragsholdere på Ledertræf 2010: Professor i formel filosofi Vincent F Hendricks, professor i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt, professor i socialpsykologi Lars Dencik, SF s uddannelsespolitiske ordfører Pernille Vigsø Bagge, rektor Elsbeth Gerner Nielsen, journalist, direktør mm Mette Bock og sociolog Emilia van Haun, side 9 af 12

10 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr oktober 2010r Lilleskolernes plakatkonkurrencen afgjort Vinderen bryder med stil og format fra tidligere år Dommerpanelet har kåret vinderen af plakatkonkurrencen i forbindelse med Lilleskolens Dag Vinderplakaten er allerede sendt til trykning og vil blive offentliggjort tirsdag den 12. oktober, hvor den samtidig udsendes til alle skoler. Dommerpanelet var generelt imponerede over de indsendte plakater og valgte derfor også at uddele en anden og tredje plads, da der var flere plakater med i opløbet om at vinde førstepræmien. Panelet kommenterede hver enkelt plakat, og disse kommentarer vil deltagerne modtage sammen med et diplom. Derudover kom dommerne med nogle generelle kommentarer, som bliver udsendt til lærerne på de deltagende skoler. Dermed håber Lilleskolerne, at plakatkonkurrencen vil være med til at sætte fokus på kvaliteten og pædagogikken i faget billedkunst. Erfaringerne fra de deltagende skoler samt dommerkomiteens vurderinger har været så positive, at Lilleskolerne allerede har besluttet at gentage succesen til næste år. Her vil konkurrencen dog blive udskrevet i februar 2011 med deadline inden sommerferien, således at plakaten kan trykkes og udsendes til skolerne umiddelbart efter sommerferien. Vi opfordrer derfor allerede nu skolerne til at sætte kryds i kalenderen, så der bliver afsat tid til plakatprojektet i løbet af foråret Alle indsendte forslag bliver i øvrigt udstillet på Lilleskolernes sekretariat frem til jul. Herudover vil plakatforslagene blive udstillet ved Bestyrelsestræf Dommerpanelet bestod af: - En professionel billedkunstner: Erik Clausen, skuespiller, instruktør og kunstmaler - En fra kulturmiljøet omkring børn og unge: Mille Obel Høier, leder af Frontløberne, et kulturprojekthus for unge i Århus - En grafiker og forælder: Michael Mossefin, forælder på Byens Skole i Valby og tillige grafisk designer og direktør i kommunikationsbureauet Paramedia - En repræsentant fra Lilleskolernes bestyrelse: Torben Berg, skoleleder på Roskilde Lille Skole. side 10 af 12

11 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr oktober 2010r KORT NYT Flere elever på lilleskolerne Elevtallet på medlemsskolerne er steget med knap 3 % siden sidste år. Det viser indberetningerne af skolernes elevtal pr. 5. september. Det samlede elevtal på lilleskolerne er nu ca , svarende til 153 elever i gennemsnit pr. skole. Opgjort pr. 5. september 2009 var den gennemsnitlige skolestørrelse 149 elever. Hermed fortsætter den ubrudte fremgangslinje gennem 20 år opgørelsen - eksempelvis var gennemsnitsstørrelsen 133 elever i 2005 og 119 i Fremgangen i år dækker over, at 40 skoler kan notere et plus, mens 2 skoler har uændret elevtal og 12 skoler har haft en nedgang i elevtallet. Der er naturligvis forskel på størrelsen af fremgangen eller tilbagegangen. Størst fremgang har skoler, der er under udbygning det kan være nye skoler eller skoler, der har besluttet at udvide elevtallet pr. årgang eller antallet af årgange. For de skoler der oplever en nedgang er der generelt tale om beskedne fald og ingen steder er der tale om, at nedgangen udgør en trussel mod skolens fortsatte drift. tilrettelæggelse og afvikling af festivalen udvikles løbende i samarbejdet mellem skolerne. Der er efterhånden fundet en form, hvor arbejdsdelingen mellem forældrene, skolens ledelse og skolens øvrige medarbejdere fungere særdeles godt. Modellen går i korthed ud på, at skolens ledelse deltager i festivalstyregruppen, som består af forældre, mens resten af medarbejderne på skolen først kobles ind sent i forløbet, således at der kun anvendes meget lidt lærertid på forberedelserne. Den forældrebårne styregruppe er ansvarlige og er nøglen til at få skolens forældre engageret. Næste år holdes festivalen på Norddjurs Friskole, som har et spændende nyt initiativer på bedding, idet man arbejder med en plan om et samlende tema for festivalen vel at mærke et tema som ikke begrænser, men tværtimod slipper fantasien løs. I 2012 har Aalborg Friskole påtaget sig værtsskabet, 2013 er Humlebæk Lille Skole vært, 2014 afholdes festivalen af Randers Lille Skole og i 2015 har Gudenåskolen tilbudt at være vært. Lilleskolefestivalen værter Interessen for at påtage sig værtsskabet for Lilleskolefestivalen er stor. Der er nu sat navn på værtskolerne frem til og med Festivalen, hvor op mod 1500 elever fra skolernes ældste klasser mødes mandag-onsdag i den sidste uge inden sommerferien, for at spille musik og teater for hinanden, er i de senere år blevet løftet med hensyn til det organisatoriske og praktiske arbejde. Erfaringer vidergives og manualer for og sms til forældre m.fl. - retningslinjer Datatilsynet har overvejet hvilke retningslinjer der skal gælde for offentlige myndigheders kommunikation pr. e- mail og sms til fx forældre. Baggrunden er naturligvis, at og sms spiller en stadig større og større rolle i kommunikationen med forældrene. Udfordringen er, siger Datatilsynet, at finde en fornuftig balance mellem god service og effektiv kommunikation mellem skole og forældre på den ene side og på den anden side behovet for side 11 af 12

12 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr oktober 2010r at beskytte personoplysninger mod misbrug, tab og uvedkommende adgang. Datatilsynets retningslinjer svarer formentlig meget godt til den måde man på skolerne administrere kommunikation pr. e-amil og sms mellem skolen og forældrene. Lilleskolerne anbefaler, at medlemsskolerne anvender retningslinjerne, som er få og enkle. I Skoleposten nr. aaa blev Datatilsynets retningslinjer gengivet. LINKs Datatilsynet Udtalelsen fra Datatilsynet KALENDER oktober Lilleskolernes Lederuddannelse starter oktober Introkursus for nyansatte lærere i Kerteminde 3. november Regionsmøde i Jylland 6. november Lilleskolens Dag november Regionsmøde på Sjælland november Specialundervisningstræf december Ledermøde 8. februar 2011 Introkursus for nyansatte Opfølgningskursusdag 9. februar Ledermøde 7. april Ledermøde april Bestyrelsestræf og Repræsentantskabsmøde maj Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 8. juni Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland juni Lilleskolefestival 2011 på Norddjurs Friskole september Ledertræf november Sekretærkursus 2011 side 12 af 12

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften 26. marts 2010 Kære børn og forældre Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften SFO en har åbent de tre

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november Festlig indvielse af BÅLHYTTEN Torsdag den 17. september, blev en festlig dag for hele GUFS. Bålhytten blev indviet med sang, taler og sidst, men ikke mindst, pølser over åben ild, med tilhørende brød

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere