Beskrivelse af jobområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 10 Nummer: Titel: Kort titel: Status: Godkendelsesperiode: 2756 Fremstilling af produkter i plast Plast GOD og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet afgrænser sig med baggrund i produktionsmedarbejderens opgaver i forbindelse med industriel fremstilling af produkter i plast. Fremstilling af plastprodukter omfatter anvendelse af et meget bredt spektrum af fremstillingsprocesser og teknologier, der knytter sig til to forskellige hovedgrupper af plastmaterialer: termoplast og hærdeplast. Ved fremstilling af produkter i termoplast opvarmes plastmaterialet til blødgjort eller smeltet tilstand og kan derefter formes. Ved afkøling bliver materialet stift og beholder den nye geometri. Termoplast kan regenereres og genanvendes. Produktionsmedarbejderens opgaver i forbindelse med fremstilling af produkter i termoplast knytter sig til bestemte fremstillingsprocesser. Det drejer sig om sprøjtestøbning, ekstrudering og termoformning, der hver for sig anvendes til fremstilling af forskellige typer af termoplastprodukter. Eksempler på termoplastprodukter er legetøj, profiler til bygningsindustrien, plastrør til gas og vand, tagrender, plastposer, flasker, dunke m.m. Ved fremstilling af produkter i hærdeplast foregår formgivning og hærdning typisk i én og samme proces ofte med et væsentligt element af manuelt arbejde, hvor fremstilling af forme til de enkelte produkter også indgår i produktionsmedarbejderens arbejde. Produktionsmedarbejderens arbejdsopgaver inden for hærdeplast knytter sig til produktion af emner i fiberforstærket hærdeplast (glasfiber- eller kompositmaterialer) og polyurethanstøbning. Eksempler på hærdeplastprodukter er vindmøller, flagstænger, sanitetsudstyr, både, læskure, profiler, isolering m.m. Det er kendetegnende for jobområdet, at produktionsmedarbejderen skal kunne fungere i brede jobs, hvilket kræver viden om den samlede fremstillingsproces. Produktionsmedarbejderen skal kunne betjene og vedligeholde avancerede produktionsanlæg med tilhørende automatiske styringer på baggrund af viden om en bred vifte af plastmaterialer og fremstillingsprocesser. Den enkelte produktionsmedarbejder har typisk et stort ansvar for dokumentation af produktionsforløbet og kvalitetskontrol af færdigvaren. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet De typiske arbejdspladser inden for jobområdet befinder sig på både små, mellemstore og store plastvirksomheder. Virksomhederne er meget forskelligartede, hvad angår produkter, produktionsformer og anvendelse af materialer. I virksomheder, der fremstiller produkter af termoplast, findes de typiske arbejdspladser inden for sprøjtestøbning, ekstrudering og termoformning.

2 Side 2 af 10 Der fremstilles produkter af termoplast inden for stort set alle produktkategorier f.eks. autokomponenter, el-artikler, emballager, møbler osv. Virksomheder, der fremstiller produkter af hærdeplast, repræsenterer også en meget bred vifte af produktkategorier f.eks. vindmøllevinger, både, tanke, badeværelsesudstyr, isolering til køle- og fryseskabe osv. Mange plastvirksomheder er underleverandører til andre industrivirksomheder og fremstiller udelukkende plastemner. Nogle få store virksomheder har plastafdelinger, men fremstiller i øvrigt produkter af andre materialer. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Produktionsmedarbejderne inden for jobområdet, benævnes plastmagere og plastoperatører. En plastoperatør defineres i denne sammenhæng som en ufaglært medarbejder i produktionen, der både kan have overvågningsopgaver ved automatiseret produktion og varetager andre opgaver i produktionen. Operatørerne er typisk oplært på virksomheden med supplerende. En plastmager er en faglært produktionsmedarbejder. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet På grund af de forskelligartede virksomheder og produktionsformer, der findes i plastindustrien, indgår alle former for arbejdsorganisering i branchens virksomheder. I mindre virksomheder varetager den enkelte medarbejder typisk store dele af produktionen fra råvarehåndtering, opstilling, enkel maskinbetjening, indstilling og justering af procesparametre samt emnekontrol. I de større virksomheder kan disse funktioner være opdelt i operatører, opstillere og indkørere. I de fleste mellemstore og store virksomheder i plastindustrien er arbejdet organiseret i produktionsgrupper.

3 Side 3 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet I forbindelse fremstilling af produkter i termoplast og hærdeplast omfatter produktionsmedarbejderens drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr følgende opgaver: Planlægge produktionen ud fra kundeordrer og driftsforskrifter. Klargøre råvarer og materialer ud fra specifikationer og driftsmanualer. Vurdere sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold inden opstart af produktionen. Klargøre anlægget til produktionsopgaven herunder opstille formværktøjer, indstille driftsparametre på produktionsanlæg og tilhørende følgeudstyr. Opstarte og indkøre produktionsanlæg og følgeudstyr under de rette ergonomiske forhold. Overvåge og optimere produktionsforløbet, herunder afhjælpe eventuelle driftsforstyrrelser Medvirke ved udbedring af emnefejl. Registrere produktionsforløbet i driftsrapporter. Videreekspedere produktionen til lager eller forsendelse. Derudover udfører produktionsmedarbejderen daglig og periodisk rengøring samt vedligehold af produktionsudstyret herunder enkle fejlfindings- og fejlretningsopgaver. Teknologi og arbejdsorganisering Fremstilling af produkter i termo- og hærdeplast foregår på mange forskellige typer af produktionsanlæg i forskellige størrelser. Teknologien strækker sig fra manuelt arbejde med håndoplæg af glasfiber i åbne former til drift og vedligehold af avancerede produktionsanlæg med følgeudstyr. Arbejdet udføres primært i produktionsgrupper og i mindre udstrækning alene. Produktionsmedarbejderen samarbejder under produktionen med driftsledelsen, kolleger og forskellige fagspecialister. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt i alle størrelser af plastvirksomheder.

4 Side 4 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Kvalitetskontrol og dokumentation Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter produktionsmedarbejderens opgaver i forbindelse med kvalitetskontrol og dokumentation af produktionsforløb som et led i den enkelte plastvirksomheds operationelle kvalitetsstyring. Kendskab til virksomhedens kvalitetssystemer og kvalitetsmanualer er grundlaget for produktionsmedarbejderens arbejde med kvalitetskontrol og dokumentation. Både i forbindelse med fremstilling af produkter i termoplast og hærdeplast skal produktionsmedarbejderen kunne udarbejde driftsrapporter og procesdokumentation og udføre proceskontrol herunder foretage ændringer af procesparametre, der sikrer et korrekt procesforløb. Produktionsmedarbejderen skal kunne planlægge og udføre indgangs- og færdigvarekontrol visuelt og med egnet måle- og kontroludstyr ud fra kendskab til kontrolmetoder. På baggrund af skriftlige instruktioner skal produktionsmedarbejderen kunne indsamle og bearbejde måleresultater i forbindelse med Statistisk Proces Control (SPC) og sammenfatte kvalitetsvurderingerne i en mindre rapport. Teknologi og arbejdsorganisering Til kvalitetskontrol af emner i plast anvendes mange forskellige former for udstyr f.eks. ultralydsog røntgenapparater, elektronisk måle- og vejeudstyr, tolerancegafler og trækprøvebænke. Produktionsmedarbejderen udfører typisk kvalitetskontrollen i produktionsgrupper og i tæt samarbejde med kvalitetsafdelingen. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt i alle størrelser af plastvirksomheder.

5 Side 5 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Processer ved fremstilling af produkter i hærdeplast Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter produktionsmedarbejderens færdigheder og viden inden for processer til fremstilling af produkter i hærdeplast, der er den daglige betegnelse for termohærdelig plast. Formgivning og hærdning foregår normalt i én og samme proces med et væsentligt element af manuelt arbejde, hvor produktionsmedarbejderen ofte fremstiller formene til de enkelte produkter. Produktionsmedarbejderens arbejde med fremstilling af produkter i hærdeplast bygger på et indgående kendskab til de mest benyttede hærdeplastmaterialer inden for epoxy-, polyester- og polyurethanområdet. Produktionsmedarbejderen skal have kendskab til hærdeplastmaterialer, armeringsmaterialers og kernematerialers opbygning og egenskaber med henblik på at kunne udvælge og anvende materialer til en given produktion ud fra tekniske, økonomiske, sikkerheds- og miljømæssige forhold. Ved fremstilling af produkter i hærdeplast arbejder produktionsmedarbejderen typisk med følgende procesområder: Fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Fiberforstærket hærdeplast, benævnes i daglig tale som glasfiber eller kompositmaterialer. Materialerne består grundlæggende af henholdsvis glasfibre og polyester eller epoxy som bindemiddel. Produktionsmedarbejderen arbejder med følgende processer i forbindelse med produktioner i fiberforstærket hærdeplast: Håndoplæg, som er den enkleste fremstillings- og forarbejdningsmetode til glasfiber emner. Støbningen foregår manuelt, hvor produktionsmedarbejderen med håndkraft ilægger armeringsmaterialer og bindemiddel i en form. Sprøjteoplæg er en delvis mekaniseret udgave af håndoplæg. RTM (Resin Transfer Moulding) vakuuminjektion foregår i lukkede forme. Produktionsmedarbejderen udfører en formbehandling, klargør og ilægger armerings- og kernematerialer og anvender derefter vakuum til injektiering af bindemiddel. Varmpresning, hvor emnet formes under meget højt tryk og høj varme. Pultrudering profiltrækning, hvor glasfiberarmeringsmaterialet føres enten gennem et imprægneringsbad eller ledes direkte i formgivningsværktøjer, hvor profilen dannes for til slut at afhærdes. Vikling på en roterende dorn, hvor glasfiber armeringsmateriale i kombination med bindemiddel påvikles i forskellige vinkler og tykkelser afhængig af ønskede styrkeegenskaber. De beskrevne fremstillingsprocesser, som produktionsmedarbejderen arbejder med, er enten åbne eller lukkede processer til fremstilling af vindmøller, containere, flagstænger, sanitetsudstyr, både, læskure, profiler og en lang række af tekniske konstruktioner. Polyurethanstøbning foregår ved, at produktionsmedarbejderen enten manuelt eller maskinelt blander typiske råmaterialer som isocyanater og polyoler sammen i det rette forhold, hvorefter de reagerer kemisk med hinanden. Den færdigt reagerede polyurethan er enten massiv eller celleopbygget. Polyurethan indgår bl.a. som isoleringsmateriale i fjernvarmerør, køleskabe- og containere og som materiale til sæder og ryglæn i møbler, madrasser, skosåler og meget andet.

6 Side 6 af 10 Teknologi og arbejdsorganisering Til fremstilling af produkter inden for hærdeplast anvendes både simple produktionsanlæg i forbindelse med håndoplæg og meget avancerede anlæg til brug i miljøvenlige lukkede processer. Arbejdet udføres ofte på skiftehold og primært i produktionsgrupper. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er krav om, at alle medarbejdere, som arbejder med epoxy og isocyanater, skal have gennemført særlige uddannelser refererende til myndighedskrav/-bekendtgørelser. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt i alle virksomheder, der fremstiller produkter og emner i hærdeplast.

7 Side 7 af 10 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Processer ved fremstilling af produkter i termoplast Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter produktionsmedarbejderens færdigheder og viden inden for processer til fremstilling af produkter i termoplast. Termoplast er den daglige betegnelse for termoplastiske polymerer, der ved opvarmning bliver bløde og derved formbare. Ved processens afslutning størkner plasten ved afkøling, og emnet er færdigt. Der findes et meget stort antal termoplasttyper med forskellige egenskaber og forarbejdningsmetoder. Dette stiller krav til produktionsmedarbejderen om et bredt materialekendskab. Produktionsmedarbejderer skal have kendskab til de mest benyttede termoplastmaterialer, deres opbygning og egenskaber med henblik på at kunne udvælge og anvende materialer til en given produktion ud fra tekniske, økonomiske, sikkerheds- og miljømæssige forhold. Ved fremstilling af produkter i termoplast arbejder produktionsmedarbejderen typisk med følgende hovedprocesser: Sprøjtestøbning Ekstrudering Termoformning Sprøjtestøbning er en fuldautomatisk proces til fremstilling af store og små seriestørrelser. Man kan fremstille komplicerede emner i én arbejdsproces, ofte uden omfattende efterbearbejdning. Produktionsmedarbejderens opgave er at sikre et korrekt procesforløb ved at forbehandle råvarerne efter leverandørens anvisninger og løbende vurdere processens kvalitet ud fra viden om processens faser og råvarens egenskaber. Produkter i termoplast omfatter både små emner f.eks. dele til armbåndsure og høreapparater, hvor vægten måles i mikrogram og store emner f.eks. bilkarosserier, hvor vægten måles i kilogram. Inden for ekstrudering arbejder produktionsmedarbejderen med en bred vifte af forskellige processer, som f.eks. profilekstrudering, der er kendetegnet ved fremstilling af emner i endeløse længder, såsom plastrør til gas og vand, tagrender, isolering til strømførende ledninger, profiler til bl.a. plastvinduer, slanger til medicinske formål m.m. Andre processer inden for ekstrudering er folieblæsning, hvor plasten blæse op til tynde folier til bl.a. plastposer, og flaske/blæsestøbning til fremstilling af flasker, dunke, tanke, tønder m.m. Produktionsmedarbejderen skal kunne anvende viden og færdigheder inden for ekstruderingsprocessen til f.eks. vurderinger af forskellige plasttypers egnethed til ekstrudering og vurdering af årsager til fejl på det færdige produkt. I forbindelse med termoformning eller vakuumformning opvarmes en plastplade og formes efterfølgende til forskellige produkter som f.eks. skilte, drikkebægre samt forskellige former for emballager til fødevarer. Produktionsmedarbejderen skal kunne anvende viden og færdigheder inden for termoformningsprocessen til f.eks. vurderinger af forskellige plasttypers egnethed til termoformning samt vurdering af årsager til fejl på det færdige produkt. Teknologi og arbejdsorganisering Fremstilling af produkter i termoplast foregår på produktionsanlæg tilpasset den enkelte proces, sprøjtestøbning, ekstrudering og termoformning, på anlæg i forskellige størrelser med meget varieret automatiseringsgrad. Til sprøjtestøbning anvendes anlæg til enkel eller flerkomponent støbning med varieret lukkekraft.

8 Side 8 af 10 Til ekstrudering benyttes anlæg til enkel- eller co-ekstrudering. Produktionsudstyret til termoformning omfatter anlæg til enkelt- eller twiin sheet og high pressure formning.. Arbejdet udføres ofte på skiftehold og primært i produktionsgrupper. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt i alle størrelser af plastvirksomheder, der arbejder med fremstilling af produkter i termoplast.

9 Side 9 af 10 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Enkel plastindustriel produktion for operatører AA 10, til Sortering af plast til genanvendelse AA 3, og fremefter Praktisk - sys. indkøring af nye sprøjtestøbeforme AA 5, til Plastproduktion, råvarevalg og -håndtering AA 5, til Systematisk vedligeholdelse af sprøjtestøbeforme AA 5, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Glasfiber- og vindmølleproduktion for operatører AA 3, og fremefter Limning, epoxy og polyester kompositter AA 5, og fremefter Sikkerhed ved polyesterstøbning AA 2, og fremefter Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme AA 10, og fremefter Anvendelse af termoplastmaterialer AA 5, og fremefter Betjening af sprøjtestøbemaskiner AA 10, og fremefter Betjening af termoplastanlæg for operatører AA 10, og fremefter Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme AA 10, og fremefter Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer AA 5, og fremefter Ekstrudering - systematisk indkøring og optimering AA 5, og fremefter Styring og fejlfinding på sprøjtestøbeanlæg AA 5, og fremefter Vurdering og anvendelse af sprøjtestøbeværktøjer AA 2, og fremefter Fastlægning af driftsparametre ved sprøjtestøbning AA 10, og fremefter Fejlretning på sprøjtestøbte emner AA 5, og fremefter Materialevalg ved plastproduktion AA 5, og fremefter Fler-komponent sprøjtestøbning AA 3, og fremefter Indkøring af gasassisteret indsprøjtningsteknik AA 3, og fremefter Indkøring af nye sprøjtestøbeforme til emballage AA 5, og fremefter Indkøring af sandwichsprøjtestøbeanlæg AA 2, og fremefter Optimering af sprøjtestøbeanlæg AA 10, og fremefter Indkøring af ekstruderingsanlæg AA 10, og fremefter Forretningsforståelse og virksomhedens IT-systemer AD 2, og fremefter Faglig regning og matematik AP 5, og fremefter Faglig læsning og skrivning AP 5, og fremefter Introduktion til førstehjælp på jobbet AP 0, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater AA 2, og fremefter Oprettelse af database til jobbrug AD 2, og fremefter Databasevedligeholdelse til jobbrug AD 1, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter IT og produktionsstyring for medarbejdere AA 5, og fremefter Kunde/leverandørforhold for operatører AA 1, og fremefter Etablering af selvstyrende grupper AA 2, og fremefter Teambuilding for selvstyrende grupper AA 2, og fremefter Kommunikation i teams AA 3, og fremefter Videndeling og læring for medarbejdere AA 3, og fremefter Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AA 3, og fremefter Kvalitetsstyring i virksomheden AA 3, og fremefter Anvendelse af epoxykompositter AA 2, og fremefter Støbning af epoxykompositemner AA 10, og fremefter Støbning af epoxy prepregemner AA 10, og fremefter Støbning af avancerede epoxy prepregemner AA 5, og fremefter RTM vakumstøbning af glasfiberemner AA 10, og fremefter Betjening af enkle ekstruderingsanlæg AA 10, og fremefter Drift af esktruderingsanlæg AA 10, og fremefter Indkøring af ekstruderingsanlæg AA 12, til Optimering af ekstruderingsanlæg AA 10, og fremefter

10 Side 10 af 10 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Polyurethanstøbning AA 8, og fremefter Polyurethanstøbning, opstilling og indkøring AA 10, og fremefter Fremstilling af formværktøjer AA 10, og fremefter Finish og reparation af polyesteremner AA 5, og fremefter Finish og reparation af epoxyemner AA 5, og fremefter Formstøbning-højtemperatur AA 10, og fremefter Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner AA 10, og fremefter Håndoplagt glasfiberstøbning AA 10, og fremefter Formstøbning med polyester AA 10, og fremefter Betjening af sprøjtestøbemaskiner AA 10, til Opstilling af sprøjtestøbeværktøjer AA 10, til Indkøring af driftsparametre på sprøjteanlæg AA 15, til Indkøring og optimering af sprøjtestøbeanlæg AA 20, til Indkøring af formværktøjer til sprøjtestøbning AA 15, og fremefter Anvendelse af avancerede sprøjtestøbeteknikker AA 10, til Fejlretning på sprøjtestøbte emner AA 5, til Betjening af termoformmaskiner AA 10, og fremefter Drift af termoformanlæg AA 10, og fremefter Brug af pc på arbejdspladsen AD 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Sikkerhed ved polyesterstøbning AA 2, til RTM vakuumstøbning af Epoxykompositter AA 10, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe.

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Navn Kære Plastmagerelev. Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Det er vigtigt at medbringer denne bog, når du skal på

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2606 Titel: Guld- og sølvsmedeområdet Kort titel: Guldsmed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 91 Processer ved fremstilling af non-food produkter 911 Beskæftigelsesudsigter af produktionen og flytning af en del af produktionen til udlandet senere år

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD AMU SYD udbyder mere end 500 forskellige uddannelser fordelt på 14 forskellige brancheområder: Elektronik Emballage Fødevarehygiejne Gartneri

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

PLAST - SPRØJTESTØBNING

PLAST - SPRØJTESTØBNING Plastuddannelser på AMU SYD i Ribe PLAST - SPRØJTESTØBNING Innovation er resultatet af en kreativ proces, hvor man ser muligheder, får en ide, afprøver den, gennemfører den og skaber værdi i et fagligt,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus Kurser inden for ekstrudering Byg videre på din uddannelse Inspiration til dit næste AMU-kursus Inspiration til medarbejdernes næste AMU-kursus Kurserne kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER VOKSEN PLASTMAGER 12-14

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER VOKSEN PLASTMAGER 12-14 PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 SPRØJTESTØBNING SPRØJTESTØBNING 40727 5 dg Du lærer selvstændigt

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Oversigt over praktikforløb for plastmagere.

Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigten er baseret på uddrag af vejledningen til bekendtgørelsen om uddannelse til plastmager. I tabellerne er der beskrevet praktikregler for hvert af de

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 SPRØJTESTØBNING SPRØJTESTØBNING KURSUSBESKRIVELSER 40727 5 dg Du

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2754 Titel: Montage af lettere industriprodukter Kort titel: Montage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017... 2 Ændringer... 2 Uddannelsens formål og struktur... 3 Elevtyper... 4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 3-5 TERMOFORMNING 6-7 EKSTRUDERING 8-9 PLASTSVEJSNING EPOXY POLYESTER 14-15

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 3-5 TERMOFORMNING 6-7 EKSTRUDERING 8-9 PLASTSVEJSNING EPOXY POLYESTER 14-15 PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 3-5 TERMOFORMNING 6-7 EKSTRUDERING 8-9 PLASTSVEJSNING 10-11 EPOXY 12-13 POLYESTER 14-15 ERHVERVSUDD. TIL PLASTMAGER 16-22 Har du job i plastbranchen? Eller tænker du på

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 20. september 2017 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Positivliste aftalt uddannelse Kompetencegivende AMU-kurser inden for følgende uddannelser: Elektronikoperatør Forberedende undervisning:

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmager

Uddannelsesordning for plastmager Undervisningsministeriet den 31. august 2007 Sagsnr.: 108.534.021 Uddannelsesordning for plastmager Udstedelsesdato: 1. juli 2008 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Undervisningsministeriet den 31. august 2007 Sagsnr.: 108.534.021 1 Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 1. august 2009 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Undervisningsministeriet den 31. august 2007 Sagsnr.: 108.534.021 1 Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: Udkast Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2660 Titel: Pleje af hår, hud og negle Kort titel: Hår, hud, negle Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2745 Titel: Arbejde i den rustfrie stålindustri Kort titel: Rustfrit Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2626 Titel: Elektronik- og svagstrømsteknisk område: Kort titel: Elektr Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager BEK nr 494 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.40T.541 Senere ændringer

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

Plastmageruddannelsen

Plastmageruddannelsen Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Plastmageruddannelsen April 2006. 1 Indholdsfortegnelse DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INDLEDNING 5 2. SKOLEN 5 3. KVALITET 5

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2648 Titel: Laboratorieservice Kort titel: Laboratorie Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden:

SIDE 1. Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 2. december 2014 KL: 10.00-13.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh., 4. sal. (Klokketårnet) Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 5. april 2018 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Der kan kun søges tilskud til de kurser, som fremgår af positivlisten for aftalt uddannelse og som svarer til de spor, som vælges i

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling BEK nr 325 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 051.07N.391

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2250 Titel: Kort titel: Status: GOD Godkendelsesperiode: 25-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er afgrænset til at omfatte førstelinie-ledere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Åbent hus Den jydske Håndværkerskole Plastspecialist

Åbent hus Den jydske Håndværkerskole Plastspecialist Åbent hus Den jydske Håndværkerskole Plastspecialist Industriens Fællesudvalg Plastindustriens Udviklingsudvalg - Plastindustrien i Danmark -3F Jørgen Bo Nielsen, udd-konsulent Plastspecialist Udfordringer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2627 Titel: Data- og kommunikationsteknisk område Kort titel: Data Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2636 Titel: Ejendomsservice Kort titel: Ejendomsservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet ejendomsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2251 Titel: Postale produkter og processer Kort titel: Postal produkt Status: GOD Godkendelsesperiode: 24-11-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager BEK nr 253 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Uddannelsen til Plastspecialist

Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Industriens Fællesudvalg har i samarbejde med Den jydske Haandværker - skole og AMU SYD udviklet en ny uddannelse til plastspecialist. Hvilke

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 45 spørgsmål til termoplast. Introduktion til termoplast. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. JANUAR 2012 KL: 10.00 HOS TERMA, GRENÅ

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. JANUAR 2012 KL: 10.00 HOS TERMA, GRENÅ INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. JANUAR 2012 KL: 10.00 HOS TERMA, GRENÅ Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af resume

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt.

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt. Vedr. uddannelsens trin 3 Generelt. Uddannelsens trin 3 1, knytter sig til kompetence mål 31-40 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling bilag 16. Endvidere

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere